Skip to main content

Full text of "Abhidhnarjendra : koa"

See other formats


veoy 

hSA Auvuen oiNObOi dO AiisuaAiNn i3>«00d SIHl IMOad SdllS bO SQUVO 
3AOW3U iON 00 3SV3nd 086190 lac 2i8 f rlilJi^ :itib Jhlik 1 «(' •<»i tip* 

if i/jd s 

* 
-4*1 "fu^ 4ft H^ 1^^ 'll^ 


S »*v:^ It- K' 


ifc'li 


mil 

hi- 

Iff faj «•*• t^ 

^^, 4»i Jl^ S 
iVm'^W4T4fW^W4Wvr^l^l^^^'^'^'^^'r^^^Wi i-i>- II R II :hm ibtgk ksiijlit^ k imhh^.& 


-•*i5oCo:f$:c:^— — :Ji£j]:bfi :jjit:mi;:tfii :tlJs) |slj£ lojg lo^t J o& 

I ojtfei 'jt£i I o£-Jt-ifc 
'JJS ^JSil^J^ I £Jb \ oits I i^JSt i^Jl II S\SN^ I < I ii II 

I ojlai I oi£ ^^ OK i ol^ 'iifejfisttlil I o!l£ I obi 
I til> R o^^ 'kfeiJhBjfclfeJiife I ote ^ oi^ i oJJi 
'liiii^lSsJblbiJb I o£. >: t.i2 R o;fei 'Jbfe jmiti^Ltj^ 
I ifejii ^^>; oi«te I feifek iQh„ 'jife 1 Ob -habii-hilrt 

I ilb ^ olt 1 jtthS; %tifeihtlfeiln fellii25L2l!fefe hi 
•m\l=i>.\\ i I 2 I) ,,tiit m., I :JQ:ii-rife^ii;fe tiisJ}:* 
•s.iih ta II fts\^ I b I a II „ tuirriiiiJii „ I ifeia >r^>: 

I {fell* \yt oiib „ I i 
•Jijsh fe i£Ji'bBl.. 'fikiitsriiiih mm lob-ilh-iEb 

I J&li. p. ojjs ,/ Stlfe,- -feh , I ibt , I Bilhtx Jfc iJQrJfe 
•l£h tJbtiyihiiife ^li I! U I R I all ,, :iieJferbl^Jt-t 
•jai2ii£iiitili hiiiiiii:fe „i jRiu^e>^ out, i ijj* 
•IfeSiiiiiili-j&Jli^t,, 'iiiiifeajs I ojii-till!»-tebll! 

I o^ ofe! oiit. oib oa oiii !i >> II :ji|l ijiii 
•itoibMibs-jb^jssittJfeiitB S^ll& 'feiaiitEtbiJ&ati 
-biiaHi 'ibiiaajhiitifeb i iib%)ib bmmifefefeiti 

•lctirbirfei:*^lb-JEt iBb I Jblt*>lbJttbbiJ£-Siife bilb* 
fettbtsifei^ mi> 'ttemmfeaiteiiiifebfeii-'htibi^St fi-12 

•feib I lifeibLi b tjrblfcbi!M2t^ ii±bUlli be b^ 
-J%iiaiD:^ bfeb£i£-bjii:^te biiii itt I blii:£jiijjiixjii 
tltoibJalB'bHSiiSiilil bt; b:a tJfetfelifJlbitbUihJfclt ■bbhlbijrsljUaL I I'&olli |>i^ ^j'hbliibbbbfta'littje 
•J&ihblB „ I elbi '^ltbl-s±^JttHl li^liJa 1 ob-titi-kfe 
I ifeiiak ^c oi:feij ,. I bi^ mit 'J%iS %bih :i3iil;.. 

I <felik as> ol<fe-fl ':Jb:kfel 'Iblfeil. 'lul^llfc I J]^ 

|:k2tiiliifiibia&'aiki>.JhJbbEiB.,''aSi ioiJ^-H-h 

I mm rs^ ol!t ,. I b JBSl 
-titih. b IJtelitt h lim\-h l^klSib jSu^i ,, lilt^litbl 
-% „ I oba fit oii 'utiiijuiiSfea I eE-il2i}i-M^n; 

I e]b oVi I llsllt 

«\^V ^btlbl J&ilBlfi., 'fiHUbl |oj£i-L^£t:tl -Ifetjclji 

I lUlU to J ol25 ,,< 1 li£'i 
•b IJShlEHb ., 'aiBb2ll+tHi I eS-bilbJli:bl- fehihlk 

I ItHili OS ol!fe ,. I t£>l*lt£h £; t&^mib ££ 'Jlg^:>l^l 
lfeil£il Jilw,, 'jiiilLabl I ofel-tiiilh'jthl-HfeilHll; 

I o&lfe 'btiteli I miii ';s^^ oi^ 
,. I Ibl^b Jhlfeafi l2te£ ,, 'ifeiisi^b I oi^-lfeijli-lfell; 
I mju xxh 01^ „ I ibib 'ibj^ife „ I iib > oit, J m 
•Jfe£ I felbl lbai:fe . I blbti X& Iblb bib :Mb;ifeiy8G 
jaibiibililji II lit I > I all,, sfeib „ I oE-Jblje-Jfelb 

I o]i:,£ I olfeb i 
elE 'btefe:i I lt»m -J^ el!fe ,^ 1 34* ^ ibliS )fcj6fe^ 
'SLiliibl l^biSlb,, 'iytt^iaib I ob-J^tyi^lk-liJLi^ib 

I o£ >: oJ£ R oir«i 'Jbbfcjl^ifciblb 
•SJtt biiife^ hi'Jsfjt I JCtiU ^R o]^ _ J ii J2!feii 'J* l^ 

I ofiri I iftjit 2^ Qi^fe ^ I jiiii liib bi 

bi£: iib 'iUb fitfe i^j«m Bl£ ,, 'isjr I oii-iiJ?-iiJi 

I ilb 4 oiii I jfe igtt 'bb.biU.ilblb'jbJ I*, I It in bib: '-iii 

II ^Xi U I a 11 itibiiiihubi „ I oija-lfelk-rlJJli; 

Jtfib ( iftiie r^t 


bJbibi I ibJlt ^B'< oi* ' :t.!^ti iinj.b»bjl* it*i:tess , 

I ^Jb ^ om I & 
StE 't^t^is , 1 l&aiM , I ;i^^)bJ^ l£K itfij tji II R^^ i 

! OJe o^ cJbi 'klbJJRlferjili I o^J-bibl 

'ktiil I o£ > oii t Ott 'fcttlS I o£ R oJ£ t eiU± 'Ja 

I iJaJlt ^^>: ojife ^, I Kit ,.aJ ,, 'tli 1 cfej-iiJii-l£yi 

I Jnili -IR oli 

„ j iJUUBii^lbJ l^&h JteJi^kj 'iii)feltt-iia iQfein „ 
II Rs\^ I ^ I Q II ., tbirrimm „ i cS-i^iykl-iiJiii^H -uii I ojs ^ oi& fi OK i ciriite 'ijijfeuji I oiri-2i;il 

I 0£ c "te n orv; j Cfeu 'iMJriikliJ 

\'k jofel/ 'iiJb^m I oie ^ oiioiis, iiSB I mj'j>:>%; 
Oi% . I Hii.! L. iis) mlifeife Jl£ „ 'it^ I ofc-Ct-:!- Sbl 

iij*' :' U\'i 1 fi I a II „ :■! ^i^-^hiij ,, I '^!ii-tlib)-i'^ia] 

I Jitiu ?.e,'; Ji^ja 
,,1 :!.Iiii!i teitijti :aiij;i ,, ':s:II I Qiij-fe^kl-i^sSlil 

I oik fi I jrtib R?^ oJ<fe „ I KKhi 
i- ^:. .ait , I jSibh iSiiaiii, I ite IS b^n tJi I J&JU >i^oi* .JlXili i£lij>:»J Jtt»tt ^Jfcttfe 'iSii Jteiilil e 
■Slfe 11 Vej I ^ i a I ,. lir-zi.- , : oi-j-tltW-lfeliii ifiihilajSjJi 'ubb%i Jkfeiifcii i JSiiiiQjrei St-/u 1 I ItilU ;->: tJ!i ^ 4 ClB I :blt> J_k?-»^ • . ' 1 .'fc • 2lk tJ= II -J-J I h 

I a II , J ifc lislfett „ I :'Ji- bi I j.dii fe-i^oui. . ! a- 

•:&tltl £: J£2J1:1 KihlLM,, 'kMJta I otl-fe^liil-fii glbl 

1 jr«iU ^^'6 oJ* .. I Ji-V ; iiej ., I o£ >; ih G^^ oJlS 
-Is 'ltlfelli>2tib«fe I ilh I OJfi I ;ti li^i, ti^ II eH> 
I ^ a I „ ;t.> uhia ,, I ii;, i cjc I :1 bait kJS j| ^s^ 

I Ittlli 0R>: ojas ,, I b^iskl bibl „ ll^^l^i I JfeJU oo^ oJife 
<,I^JBt»J li:i5J]&i=fej„ 'ti^lailk 'fcj-LJiild-hlilbJI 
I Jftlli OB G oJ* ,. I .t'CrlBJil 

i-^iCa"' iiibaiixL'-t'ik I cti-ti!bliik!-L>£jhlil 

is oi fr«ju p.c'ioi* ,. I bttiijiii .•] Ji 
•feibJlfi ' Bki., 'ktoj-feitfe I ofej-ifeiihJllj^H-iiiahJiifkl 
I JUJii p.aj oj'4 'tfeijK I "fc:|-iin!lliifl-ifebilHbJ 

I ilb ^ oJH I Ji&iisbl,->|t.£..:^tiJlK tei{£ J Ji 

■bJBH, Jtf^tv tJl !| 0--J I ^ I fl i! „ tijji,?-, iiQ,<.ij ^^ 
I ofelfe I ^it, \ oj- J JiJ&fctJifJ.-rtbfeiS tj^ 11 'g5\ I J 
I s II ^, Jfe Jijia :i „ '^_^&jji I , £-iJhiiii;J-ii£]ttjy 

I Jfelll S ,. OJ* ,, I iJi 

J>iyji£ JBfciOb-.H Jit-JlbJ jjubi „-:JbJbbi2liJl£bJ 

I f&.Jb I o£ >, cfe '>iibj:aii3 'j^.ji I oj.^-Jiiti-ii^ 

«»Jife 'j> I iJb i oJis 'k^Jjtiisjik . I iiiiibi , I :a biii 
yi ii «^^ I i I fl II „ IB :Jbli „ I o^J-BJife-fci'fcl ( ^€-.*>: ) ^m I miU Rt Itte R oil* »^ 
...u.. urn.. ,.-.m.^t. .^iH . cB-Iiilfe^j-i'^i^'>-*ti 

I tiSfelbiS etib fcifeLikl ;ia>:^lR'=>l'<: 5i6feib :ibl „ 
' Ibiabbl iJiaiii ftzbJH E-fe Kii«; ! :>fci-lt|^'-i§^'^^l 

I ittiu =R Itfe < oiit o^ '^^^ 
I mil* \U 01* ., I ^^^ ¥^i •' '#^'> ' »b-telli-tay 

-ID], lii^i^D Ki)!fesjiiia^in SiJiiU-hb) (^sU: , tei£b» , 

isD: , Siinilf , tJtmb bil£ ) ! ofe I oJfcJJi I o^ obi 
I milt ooi oJ* 'biKJi I ilb ^ eJls .1 Ife^l, lltfeii k 
-Bfe|lJ£ liil II s^^ n i a II „iissih«£>^„ I oE-hfe-fekl 

I Jteia ^^J 

ci^ J iDigbi B iDii^iih „ 'bite I ofej-iiii^Hi-aat;ki 

( tibJIte ^sJi >te|iy . :i^RJ 
-lafebiia ) I oj* I o& \\ ofe£ 'Mt I cB-blibl~tl^fcl 

, SJilhi , :iisfcjrbiiiiiift ) I mm ^R »!* .,i t^ '^J^y 
Isae il±£ 'JSi>t ifemmiis „ 'fcib 1 oS-^lifeJ-^Jifcl 

I itiiii y)^\ 

oi» „ I fe^s bi:i!ij fc6h ,, 'j^ift I ofe.-fctiibj-lililil 

( Mbu iiD: , JiJb , biiRJblbh ) I iftJli fei oj^^ 
•Blbltti liiiiiJiSbJiifiafei I cli^-llKfeilil-lllilt>%l 
I •ikbl I el^£: I og I ol obi am oib oh oiu I D i :i^ii 
l>m<b£<bbj3gJl^mJS :blt£Bbii& l^blls!i^^i &J£ b £; 
jii::fc&a 9)£<!£''.bi^ b j[^itbj&i>iti:!tetBbh:a bi]i b;&<ji 

aifebJ bl^£tbll£b bb 'bllQbl}:61 bJlti«fe:kblbUH:!£>bltB 
|ltb!ii& Jb ibblH:tibiaiBr,'lhlD!fel^&^bi'ibJfeI& b^<fe&lb 
I mibJ$i!h bl^ ltlb£i]^b:^&lbl£ 'bbm^^ilbl <i)&>bl 
iliiiib! lbs£b':iiibi:i!ilt£>txtbl£ ll^^bl lob^ l^iiob-bl 
'b^^ :fer<lbl I e Jit I \k\\ i^bit^ibl laJti<fe bio Jfiib ^ib 

felb b!^lbbl;^^^it!£ Iilb^l^^£bbl£ :lbb2&!fe i^d! 
:ifibi-mb|o6o)U a, ,! ItiRiBJbliJSbibtaslnb,, t <»mi 
•iitbiRiJiihi hBH I 6£-!feb>l;l-h ( It ) lis^ibl 

I ofi ofej oJit oJb oh oiu I ^b ! :%il! bmiJS^:b 
-^!ibittihEiat£i> bJiiib i^cio^jfcBiiui^ifejrrjfcJb 

Sfe2iy :^s-rii2ibibifiiiibmb-£ mb biitbt** biJ^bniabu 

.fei, . Hib^biS Ufi BlbbftbJ :b,lJSJ!SbJlS^% BJbi 
■bi-mb I Bbbl]£!bi, ^l-bJjSfiiittiBbhl£lltbbJ^ 

.EiteBJbiirsJii^iiybs ifiiKJte I B toSJ»>»^fe'iS"'J* 

,mite ^* :i^ill£ 'iSfi-mEfe ttMH I :tiiib3lb a 
bfel^iiH^lHlftiiHiiJ bit»iiiSH»*i> bbJ^JiiJl»iSl» 

•L iBbJbba 1 mbiim bbiitibJtiiiiiaib ^j 
-bjjJbbHiiikir«i$fii*mii*t» >iibi&-^ibife^ urn 
-Eibx^ibfiibi . oiii I bii hESiib i^biS2tttiiuibEib£ 
■ibSibi tfeg'^ib Bi5ib)S2ty biftiSttfc'iifc!»^fe**^'^»"J 
t^iuiJi^bmi^bi , o& Oil. . t^8 .. 1 :i»ibSib£ibEib) 
iuibHUbJftiSbbi bmiSBbija „ I oia -itebibiltt 
.biVbbiiibj , oB-klh6lh£lb£lW-limSli^£Sib? 

" ^ " "^ ^ tlbJLl ^ft , i>ll* . -^H^** ^'^** ) 

I miaVd 01^'ltibibi.fea^ I ciJ^-ll^UikJ-mittiW 

( :ibU isCs , i>lli . :l!feftji*%*» ) 

,mm\^ •la.-Bibi^ife.iibli ciia-llii^itj-i^^^ 

■m fiiiteift „ .bi!feRH!febite 'bm» i obi-Z'iW-iiblij 
J mil* aB «>i!b .. I himis- SJfiiiSfci iibfiamhj-ifcilS 

I mJb .o>: •J^!*„l blttl 

-bl fe^lfesbj „ I aft ^ oi '»b»bl ofel-lilhiiJ-b»»y 

I iJb R em I blbfeibj I 5lilbl 
I klnliilbillfe l&^ltibiitHMJ t^^tlbi 11^ ^1 R 1 a II „ib 
-ijibJ-laJMbi mbj „ 'bfeibj i oiix-lhikl-Iiilhikl 

I mm-j-Ji •)*..• teSi 

I ohj I IblU ^R^ OJSfe „l B^M±kl 
J1511MJ6 „ I o&lb 'b2:aifeJbi I ob-lit5l^blil-t|Ab±W 

( bJlblt iaft , B:e*ibJ , blJ!tblJ*^ite ) i ilb 
R olB I rrk^i& .teBiiii. biiibiJUi bji ||s>ri-Bi?.iail ,/toi 
•ssiii>i»£kib%,mii2li,ii&feiicj, I obi-libllia^l^blH 

I mili ^^^ om „i lni'tii"t) 
tt ft^ii BilhaSfe.. '^IJlibi I ebl-lfeNb)-&bsl%l 

I OH oiu I ofeife I mm fi\t or* ,.i bii 
•ttbsilt-ibjbi „ 'bijl»blibj,ife I ofei-ittkl-ilim 

I o&ib I ol^bi I mjb ^s\^ oJ^<b 
A & tollebl fiiil» mbJfebl„'Iiiil<fe 1 ob-kfcifelil-MtJtelil 

I mm 3&) oi^ 

,.l ^%ilb te:tiiabj „ 'bubj \ oi£i-b2ll^l?.bl-lg!tJll2!fc| 

( bimb bhJihEriali! ,, ^^«lbl „ biJibftil* 
-tali ) I miu tSN 01!* 'bibl I ofej-Bfesfefcl-bfe^l 

( hbb aL ^^& ItittbibEl ^iDs 
.i^£, &! b&i3i2b ':b!J^bil^^bl ) ( libb Bh ):Bot. liiin 


a^bj fe^k%)Sisli , ft^toj . tos'i^fe Sjs feia ) I iftib \^\ <>'* 

1 mill offs^ oias 
,, I mmifci iittliifi „ 'bisefe i ofei-Hhltei:fcI-hlJ£^liJ 

fe labb JfesK „ 1 oifi o^ oifti 'bbli | ob-Jsk- iibl 
( :l>u i^l^£i tb^bSs^sii ,il*, ) I oi^fi I ilkJlt 
Si^ ol* 'Biaii blhlJUfeili I ojja-lltfcliij-lhBibl 

I e&JI^ 'b^m |i^^b I It* 
-ill ^>5^olIfe „| fe bJJ^i itibl pji „ I ob"«tlJi-ilitbl 

I ^Ib ^ Oils I ., J^i^t^l „ I :i^J^ssJ&^%ss 
.JJtiy^lA JB^2iJ$|tt lo^& »!^ II S\>)% I ^ I a II .^Ci Sl^^n 
£ t4iisfi!2Jfei& IKdife blfctl5tjHsifel,!fe I Jbllt >:^^0J* 
^ I mitm Jii^ite eits 'MJb* „ I oii-lll!tbJ-glitbl 

-jfc h Jiasiib ., 'aiisfi! , i£2iDi , I ofei-ilabl-iSibl 

I mm on OlJfe ,, ' l£>lSt£b & l£i:lBlk fe 

I &ih R oiu I l^Jbhb J iJ&J!££li], I '.liiltk 
,fel!££bl, t&S mk „ II >fl^ t R 1 D II tlHJb-BllifeJKltl 

-ifeabfeJfiah-fiiteki jftS „ 'm^js i oJb-JiS-iilSflsbi 

I ^Ib R olb I ^:b l^;lHsssJ>l«felO ^}k II oS I R 
isill ,,lte Ji!lt£lDj*., I :JiU liB!teBilsSJll*m fe B I feb 
,i!£«£lfiJ, BiJpib-fej I IftJU ^^V,OJ* ,J i!££:bJ i!££.Jte „ 

I o£ «\ oik >! oit '%be!is<feifi I oii-ii£lbl-ilO£kl 

I iiJb ft oJU 'B!^i] 
'A I ,hl^Jk£ I ^&Hi], I :I2f^ss]££2bj HJk^l^3& Wll 

«fl)f>: I H 1 an „ :bisslfij:£iiliyfe „ I ofej-k^£-SJl2:bl 

I mjit ^& ojsfe 'ftjisii ,feifiji*i, I ofei -lEibJ-IE'iJtj 

I mJU 5\:> ol<fe I Js^^lii ibB ttHH i^Er^te 'it 
•l^feJlS bifeJte iB „ '^ihsQt , ftlDl , I cfel-bibj-febj 

& i&t&mibi &^i „ 'B!£ji±i I ofei-H^lbl-l£:klbtbl -fehDi^j "kB i^ihi«feii^i^ik iiyh^& m^mis mb&£& 
•b m<fe1iilibliJ^lBlbb&JkJt!J^i>Hs bsiB I 1^1^ :t:!^&l 
B i^t^J^b :ki^fihb felt ':m^is jb y^ku i^'.mt-^ ii& 
-lifat^^ibb b^i^t»^)^mib i ; kmibsk!^^ tc<fe kj^ 
iJJfefeJtJJib t»li-Hb£EEbJb!i^Bteb kJbaiili ilt^is 

-Mi:ljst§ :iiit!febs blfe IbK I bb>ifeyJ.*K<tli&2 Iblissib 
-Jili Iblktijife iifc^ibt-hJliiJiJJfefeJ ifebs iltibJtb 
I tlbbJnibbs ifeba bSbEsJtik-JSBl tJS ttbiSfcib'a 
'tti^ kimi'^Bib^iihliihi JldBl±'mJ^J£ biU^lJ&B b Jhb 
-.bSliiJfe JtdSBlbsJJibJisHB ir«!fe tlUbJiJilbbib 

-femiiiji^tJis bJ^fciB femmt biis^fefbiJfe i <^ 
om ,, I R>i :t-l]g:BJbsi^^BbJr»!te l3JbbMiili'br£*lHii 
JJ&BJ ,,-4'g ( feb^fe liSisl^ , ItiteSieS^ifej , sbib 
eib£lb£ibl-Q>:) I (isl$ >etb§£:£;UiEb,-lC!lblb£ib 
£bh-^^0 I (isli ,llDiiaJblt,-J1^6Jl^lt-r/) I (^il4 jfeefe 
•fel, )b!^feJ-S\^) I nl^ I '.^ih blMibfe IbKESiJE'biJik 
-bfe'fefei "kibillBJfeJi BlSbtJb iaJb biiclihaiab 
feb lili :SJ iJfeEtrJ!feJib I llbalfe blfeiilBliiti feiii 
, 'blbi'feiJibssJbifiibJttSfclfelfe b I lltmillSbl ititj^ 
•Jfeb bisbtib H ifefi bltBifeJfeb hisJfeiB l^lib iiiSl>li 
-£-bJb^ll Ihtbltlfe lolU 1 liifeK itllilil Jfeb J^lSbbiB 
b Jib la ili£; tfeJa'^JUfebih loliolU I ,,-S^ mbjbil^lh 
•tJBite>B£„-^> I (l^ilbasal ffijR blhthfcB isli ,fcllfl 
.^, b5l?i-te bi>.b£) ibiiJJbE bbblb biJfe bJilfe)t»BJ 
big I PJMlJilRiJbliJbl!:^iKliJ5lbjibbili%J^]lfel.'bil 
•Ifel^JC JibiJb biJtiJbJilbl I oliolh I , a J hbi^sife tJ* 

-bjife ,,-Yj^ (ibBbsmr«B giii:jljai5i»^s)bifeiE) I -b 

•bibikJfcilblii fikblnEtjlfek'tiJblbs JbiibilubJfcfjfeb 
blSbJt'.HJil.- 'feJ Jfe mk 'fcLliJi I'Jhlbdfelfe bfeiJb Jbiillfe 
iDblKSb.ljfet-ttrtb I2s Jtek biklmuttjfel JbisJfe b* 
-ni]&B bal>JfeJ bikJ^bJ libiJb-felbUB ItbJtStJS! 

I o.'ift I t]bE fcbkJbi^bib blftJtt*ltbiJfeEii:te 'kjiy 
■bJtetSlilsJ ttlb InblitSL-i&k litiiJfeEicib bik^jttJifeJ 
lliilJfeklb J]&b>Jb tebsJbtlb bikJ^bJ I ck oJlt 
; „ €v^ Itlitblf EfcUloiiSSbaibiii^iliJifej Jibilb bi 
-feJ!^bl„ R« I ( :b£a:a iali , likln£ , :bbfeiaiaii£-tU 
(ikiifiE s^Q ^iittunis isiis,b^itB,Jbiijh2*rvJi£-^'(i) 

( ^biiJ^fe fill CCeb bbibSrisli ^ kk ,-lt^ltiikhi ) 

II ^^ li :l^jl Hlttllli<feHJbltkmJbt!Jk^bibeik^JssldJlt I Jfellt 6\^^ i .jbjtellfeif B feb I :lias IbJiJbiSiSlkJb fell I :iJb :&£& 
ol% ,. I ftbilbl J&:kJHl!.,'ii)lulil I o|£,j-]illltH-^litlbl mibbsbl£:J:kbbl£ I :iib :bJk2> kJ££b|lti2S:JBJltlfe^^ 
1 oh obj ojfc oJfe efe oJU ( :jbsa:a isii , BibmfiS , 

IBmJbiS-^^; ) (kJbBfeJfeijRflilJbjI) I OJiS I kJl^sBJ 
ti li^Si,^b klbfi^lk niS I klblt kmiSbkl mfl2:BJb 
-JbiJSli 'klbbitlltli&llissiKkBlibllllirsJK^B iJb 
Jkttilfeb^b fell I liibi If bittilfiJl«:aB^ki!k •.HihhikG 
i&-biijltl& kibi:tajlti l>iitJ:kk±Jbk liii^iuiirsi^ai^ 
i^ib:kbii:t ibikiK^ibb^j^ iia 'mbbt Esh>bEilb :i^j1 
•Cj&lb^tfc H iii^biltbmbJssibiitJlki ESJkBlB I kim kSi 'kfeiBfebfei jbilJfekJb I :iJb :b(kSj iHiBJblbK 
KgbilJtekJB I :ilb :Stelfil bllaiJ&£ BJfcJfeJl JkbdiUt* 
jbitfibfeJB J!fijJfc-:iias bJb^ '"itlfeBfebb bJt-KJsl&tt 
-ifekJibfeJlilfeJb!feBltlbbb)b.ibbbB fe ib& i llbJiJb^ 
JBJbbfei bilii:iJb!& b±bbfeJS klblfej^ J^J^BlblSfe lom 
I kllilbJfeiiblsl EJSfeftJbsbtBi^iifeBibllbfcfe UBlbb 
-fejfebfeJbb ':blfe feilibRHlcl^Jifmb lbJbbbliJbl>Ssm 
-bib I olioJUl „U lsJ2J!fcBiblibfeteBJbabbJtebbiB„-«''4 ^m 


ltll3^1i£%f -i3iiiimibt.iisih.,--» )inh»fesit'r«:-»ifciiB trirjtifel*) 

KSisC! brt;.tbj ,-ltlifebfeJ'ihiy-S ) ( t^*ltib2 

■ •!. ll«fc»L£ JJfeblE ItJbJy tlbiilb-lbbt ':!li'bH ll^* 
-wirtUKiiir.tsuib'hlijfejuibfjiiiii* fe eiBr;.biJti 't 

•^lifeiftjfei'aiii i^iiii! tbiiiiiBbaJijSjiiiibiiiisibaej b*i2 

-blbfe V'J*^-^ iSBlfcUlB :tES ^^liiJb*tiMB*h 
/Let-* Nb 1 <•!* clb I „ 6^ Uit!ilt«tiniS£lfc»y 
-Biir.s i^'l-c .. -^ i' ( JbsS^a isii . itK£5 , 
-lb^,'f--»»-.'b;& -Y) ) I ( WbibJ^lf^ aifalEh i-sfiE 

fctJJiiHiUj'.h , -lHDifefeJBIbiHl^l>JB -R ) I { k-'^ 
2)t! Jltiiib .-Bb&bfeilMifeJl!^^!^ "^ ) ' "^^^ 

I >; iM!bibii>bi hihnjbft liiij ib»iJs I HbieiSa 

• B S'!- 'hbiHJ *bSiJttbilttJii yfeElbE JBJb t^Jl^ 
iifcitib: feh-!lhl« feUli Sfen»illbi*bSi]^ isJJt ^bifel 

•ic I yrt* fin-thKi^ ma if^iiSbm rkfeittittbibR 
•lt» ^WiiR& lamita fefek' B!£ liiib tjbWJtto!tlfiliJK-"Js 
(•« "kittE. {'ikitiiib^bj^liali :loibE ti) B I kifeJJfeJ* 
JbibJ bJSitB ibb:lttiii-fe!bK feQb Bil,*l>iiJ:fe»|tim 

-» fc-miaa biiM hitiEi^bSiitibiitjjH io>b 'fcife i,^ 
.jfi bjbtiitiiiibiB kjiitiin ijjb.':feb:£ijb isC: :bibiK 

-lt»h I hi»l&*3»^i i-lt.fej)£>^JeilS :k£S:UbEisW;Ja2bi 
hCvt-iaitJB lt:Si»-ti]l<fel;felliS-^ fey l>,"6Kl!ilttifeiS 
'\G-.yt\^bt\uiSi,'of. •.li,lbfclb£l,bEibl"5iltlii!£blb£lbE 
•hb 'sj I'S&.fcli '-^j ■•bifefej 'Vi ittbiBli ''is hbJ'^Bi 
♦rj bmblHabli '\i li'iiibb *>:^ iiAfcJtt '< "i Itblij 
'o^ IteiiKiBia •■5 u^&itli 's h^fefeibiifcJtt 'G la*^ 
•itr^ hitiii^riis •)! hitjife^ "R tHibfiiribm 'e. :fcii 
-feUlli^JB "B hibfS-JJfekJB 'J :lil)SJ^;^jB-mEy ' bbfej 
-liilifciifi iiitiilaJii-BWiltu«j:al:Jfe biiobi'iobiib* 
-kfeiJi :iiibiijBia I tji]ajEintl! & ^iitiiDb£.%_Eii 

-r-klB BJttlii&lB :a!bkJBfeJ feB I lllim*itibJ Rlijb 
-Kll^ia ';liJlitilBfei I oj£ ^4 ojft* 'JiJbilSjfibiB %teUi JfeifibJ „ 'toliiJi . ^ttivjioi ,, I ofej-kijbJ-ktihJbl 

I .Jb o^ I jt«iu 
oP.C 01* 'fcjislS ^ b^itlDj , I ofel-k!£iiJ-ittity 

( hbsa 
-S ail ».o"^f; tiitt t-iabijsi«ii . fe^j%i . io!l;»2 bi 
•te) I eb Ob I mm feG eiSfe „ I b JfuiiK IfeltfeJbl J§ 
•E^bi 'Ji^Bbl JBtiiabi ,, 'bifbJ I oti-iiabl-fe^l^l 

I ollE I oii I o)K I iniU-'J j-i3j oj* I Jtt 
•I5fcl Jilt 'ifeltbj Jf l>ti II a"' II ^J^^} Ji^t^ 'vffci*^ 
•H 'inB iSfebl Jillfc I Jibb ilub liblb Ji^£ 'IlyJba 

-£ J*b.i£ „-b^l<*ftJi»2) '^JiJa I oE-tliikJ-tteH 

I oiibl 'itLbbbl I oBJ— iiiitli) 
r:JbIftii a£s-i<>>:blit. bl&K*lsisli , infiloJ , tlMJfe^JS 

ji&e ')ii!H-l Jinebi Ji£;& „ '^liS 1 ofei-Mbl-lueiil 

I mill ^a'j oi* ,^ I tefei 

-£bi ife.'tiisfeft ,. •Pfej:Sii I ofei-Mfe<j!Bbl-igfcl£fc; 
( :bli BL M<)^ Ultt bJ^Kils^sia J IfilblDl , tbl^fel 
feie) 1 iniit "jS^ Ji^ '%iJai^JJii I ob-kJibl-Iiiltttl 

I JftJlt CJ\ oj* ,j fe ^ 
•BJifcbj IfelnjJiB Sb „ 'Sfe I ofej-tSlliliJ-Bl^ltebl 

( tb^b isli , bi£bi . biJ*njl* 
-bile ) I m!a-fii^-a< o)3. 'bii&a l oE-i!fei?J-i»H 

I ctiWe, \ milt 

UlS oi» .. I bKbi b@Sil£ „ •Jbl'fefei I oti-ifeb} 
( fclibi-ilbyiB bSlfell* ( Wi ) biJ* 
-ftllifehfSb bis^sJi , feabi , ) 1 «» 1 ofeb I Itcib «)^< 
oJ!* ^.1 bfcilfi btebj Bbl„ *bHjbbi I obi-kktH-hhfc^ 

» ii.N ^ oiB 'bifel ,1 jilfebj I ^af. I JSe Pafe tjis 
ll)st<li!Q II .. Ife *il^'Ililbl .. I el=J-fe:2W-kffebJ 
I Jt«m CR^ ol^ ,J lllbilaUtlti&bl lon^libl „ 'It 

-iblBiSBiDDti I .ji^-iblBMitkltJ-l^miilLDteiiJ 

I oil! •^ I Jtiili RD 01* „ I iiimiJ^^tiiJb JJbiiSfe 
-i^ffi]ibl-iHl2b„ 'iliisslEm I ofei-H^lfebl-Ji^iSifcJ 

I mm ■J'i «»ib „ I blnS 
-iJh k (toSlJ^ lo*^^'*i 'asi!* b^fai ii)li£ ,, '^fe'iA 
I oiii: I omiJE: I 0Ji£ 'fcllA>lij I •b-tbtbl-iiibtebj 
( bllbli iift , l>Jb , biJifeft^JasbiK ) 

I mm U oidi -liibjaj I »iKi-lfcHllibJ-liii^J^HJ 

I mm YiJi ol* „ I Jfelfcbl bbUpBi „ 
I ofeife I fe <fe2ife 'iiitt £iRbij<fe I oE-tlbbl-ktefcl lliiSlLttbl I ::aii£JiliJbltiJt6 fe^b) t mm ^'i^ •»* *i mm 6^^\ «i* .< I isJ^ JP^*t' '^**^*' " 

.bin 'kb^B^e .Sfeib, jiVi ffiie SBibbtojefeiitti 
.fi-h^B^ Sfeii* I ^iei* ii>b»*iSii 'iSifetuEJ iB S5bj 

I oEi£ 'hJbi!fe2jiabiiiis-rJBit i eija-llt^llb 

( jbit &l R^o-js b lit feaaiis 

-isfi! , ibEuio , ieb2!fefe JfeB ij^*^-*?'"^^' ^*^' 
-m ) I o^& I »ib£ I itom >;B>; oi* ,< ' 'ti&Ati ibej 

.jii „ 'bftbife.b iiiibbjbbii I oijgt-liiiJifc-ii^«i»»*i 

I ilb R OJJS I tRbilj^heife 'ttlbloB feii ?2t 

'liit-ba bliiiiz! b ttti-kjbbifej isB :li^Jii•Slbs (£» 
•IttJlfcHa") tebifctikS ":b ., II i II EBjm itt ^ifJt 

k ii ^^ifei 'sji3i^)a»!aa &} itornn SB ie,, iojk ':ije 

•^Jb'^lt uJiissJlElilJfc htZh CifeJiiiili^tei II "ftlsR I p. 

I a II ,, tbisrifisjte iifj^rrmip „ i ofej-2t»-te%llb 
I em oi I iftm )i\\ oJ!fe 'iiB^ I ȣ-2ilb-2^1b 

! JblU-t^-^^ 0136 
„ 11 fe^ II mbtsia Jijl la^ibJ 'liSB b JSiiebifcl 
I JblLaBbl mSBS IBbiibl 'lltii£ li£2iB „ 
-jfiJifeCtimbari-^^ 

I JbEfel JloJfel^ttlb Ife 'Jfi'il-**!.'* y«>**^ ^^ 'I 

Ibblba ) I OB „ I £ Jim 1^1 nyte i>i& J^ito J»*^ 
' m iiniBijB „ I »£ R °^ 'ltibi%in oija-l>lis-l>lli 

liK m±m) I ir«m Wioi^ „ i mjSJb»jJi mk Et afi jft 
•B „ '"itJbJi^B mmiib k^ bJtmbs& i ob-khJte-hlJ* 

I ^ib R oiB I :bb^mbb 
.felt lami biii]lhSibiHSb-bb:^Ki£ .s^JJ'*). i t^j'^ 
li£]^b-i!£ l*bai±l>bi!lJ$jbmil& J^ljfeb^li! iJUll ^Jb: ^Bfeb -b^.i^ibibi^fe., it^^ii* .^^'^. «J.'^* ^J'= iiP.»^^'R>_Q« 
..:6ioJ£-IbU£-Mbm-im-eii.bnib^ „ i obsi»-Slfc .lb 

I mm ^^ •'* 

• " ■ ' I mm ■jo'i 01^* ., I liai* 

j^b ia*b „ I iiS 'R ofeb <£iibi£.jib I cE-^b-ili 

I mm ^x^ ei* ,< < ^»^^ 

I mib SN^ oj* „ II 6N^ II JB^» »?^* 
-:gB ftiiit Jii-S tt iifefc iiibH ., 'fiitt I obsfi-ilfek 

" "^ "* I IftJU 

H-B oj» .. 1 uifeb fe bbti „ I o*y-lt^itk"i*>feii 

I ol£ i 

.» ^ oj!S <hJbdsib I miu m\ 0^^ ,. • »» [)^K}^^ 

Jifli^lb llnBlttJ „ 'hJbi4ltt!b I 0Lia-llii|lb-U"^J*' 

feBUiiristi , iBi^Jfii . ;ites!feSfe wis ) i Jbiu o^ oja» 
..IIOilTlDi^m h-fetTjebaSh 'Hium bj-ii I ^f;iiHifeiiS 

-E iaaaVfe^ ^^'^ " '^'** ' e»*-ii'^J'^-'^*l!** 

I mm ^R^ oJ* 

„ I fe iiB£ bj£WB bMb „ 'm'-J^Jfeh* I ob-SfeHb-bBb 

I iJb R oJU '^b I ••& 

tei ibsaitt y^ II s>fl>i I ft I Q II ,. '^^-^^i . -ik-i^ls 

I jt»m oo^ oj* ,. I lit 
-Ji ifekl Itebiib iSlbib „ 'UiiSli I oS-blliiii-^ifiJili 

^o^'j liJtt feBhiJiisli , iJn , Slits lfi>lifa ) ' ^^^^ 
o\ oi!b , I mi<h Ibtoiit SBJfeatt •iBiSm lib J^fi 

-H „ I ell oji» I ornij* I ^ib ^ oiK 'baS I oB-ik-ib 

t iiih \ ojis 
,!ilinbb-Jtobl4,lbllifeiija BSlis bi^l^bbl* kji II ^fe 

Ulfl II „ •iBssmfefcftb^sJt,, 1 ob-tbli-eJl^-liilblS 

I mm t\\ oJifc., li^ 

.ISlflbk h iSib a»fe,. '^atefe 1 oJi-J^l£iiiiil-l2i£i«Ji»ii 

I mm Yt\ o;* 

^, I febJ iDltm Ei lilbfe £|Jie ,. 'tb I ilS i? oH .b to 
-libbi I £li& ^ oii 'j Oh cJie 'InbiB i ofc-fcteb-finiils 
I olB >.'i ojS '"hiiiiliJSJiaattli '^ifeJJ^ I eiia-lii^li 
I ofem I mm efe'i oi<fe ^^ i ibi mtim h Hs^EJatt „ 

'■hUBb^am iblfcUfcJSiilbaibl I elia-i*:bfc-llibil» mik "* < 6*>B>t ) Ib^Iiik lilb ROIK I fe <te*'ftl5>Jb ,.'Jh4b„l ^fe^E ife ^*1K 
Bli II >:^ I ^ I a II ,. :ttbSJilSJttliltbi „ I ihm ^^^ 

el^!fc ,.| JBJSiJb fe Bib ma; „ 'bili I Ok-liWi-5l*»i 
^1 ^ liihftoJK 

Tr I ? II ..:| Jbl»J-b^.. li^-isb I ob2i*-l2b-likli 
Jbjb ii2-h-b-i-»3-i£-fe-b-aB „ I fe ^Jitei 'iJfe '^^ 

-t „ I .& -fc OR ^ OISS 'tM±l!tbI 1 ob-kllk-ttitjfc 

( J^ftji BL RoQ^ JilB fetehiisis 
•Jfe , £1D , litt biJ£ ) I JftJll >:S^>s O)* „l JKJ»JBS i£ 
•b „ I ote ^ CB ', oJ!i 'iltb^zib IWJfcaib 1 .E-2b-lli 
( 'Aerkih BB Q\9^\ lilt* ttettiJsisft , Sli> , tji 
.»:ftfc))fi bil2 ) I Iftlli "J^J^ 01* „ I feitU ^11^ Sb „ 
I oil I oB: I ofe I Ola i *£ i .1* '%£ I ob-feclli-lli 

I Jtolh s\>5^ 01* „i Staitfe 3 
-14Mb „ I •'k obi I ib ^ oiilii '£S I oS-bJKbl-illltli 

( li^li SL 
•^O^ liilt fe^b^is^CE ^ &BfclD , Ibltlbs l^l^>l>^bl ) 
I «b 0^1 Ob oh I Jbiii ^^ 01* „ I ^B^b Sa bt:b:>i „ 
I Ol£ I omi I Ob Oi 'iHifcJilillbS 1 ob-feJ^fc— ii^tli 

I mm "jo^ 01% ,,i i>^:k* ilb \&kii., 

I olb e^ I om I eJl£ I JEilb ^ elb | llbj3|,iet S^k 
il fOS) I "B I a II .,1b J|sslfeB„ 'iStiJfe I .S-Kb-^tli 

I mm f>\\ •!* „i ii»j«b 
mliili^., "hibi>ftjiE!is I o!ia-l>lfeJ14t>Jlb-nR!^lt 

I iib P olb ,i >*b I :^bb, I :!k bill ^ll 11^^ I A I ^^tl 
„ ifcm:ait2JiibbEbm& *&iiiShia>i^i^ ., 'i-hiS 1 h. 

•iLUi* maibilt^B ib IWbb ;l!il lUb | ob-i^llii-l!^i£ 

( ikiiiibi^iB &h \t:e^\ ma t-i&h-^irJEsik . iita , 
Ihftlbs ibiatpL^ib :it^b ) I mib ^A 01% ,. ) 1^^ 
-^ imsiji tt mill lam 'mBit ifeis j^b „ 'but 

I '>£ ) ol ,, I £|l^l£tt l,^b „ I ith& \ on 

\ sit oitk 'i>i£ 'ibfsbbiyi 'bB I oi:!^-l^il±-i^k 
-£ 'iteS imib il2bli „ 'ItlbJbbli I oii^-lk^ib-ll&^l* 

]|tiii k&iH^isis& . ti>j)i^ , tmsibjiii r-kte ) I miu 

e> oj^ , I lojeajite inib „ 'bfefei I ob-liiik-lhill 

I olJbij ( ^Yj ) „ I "fefeH)bbi<IJJBJiib„ 
I ol!bb ,. II "SC II aiau i& b ig;bm'i^:!iiSjrkb loij^ b . 

I ilb ROIB l:&b>l££:£l3s J^^mi l*id.'k^J^fedi& m2£.l 
OJjlbl-^b^bjf: ,b, ':ibmBt<la*Ett lj^%i£j^§kii2sJ& 1^:1^^*] I lliHilk :1I%* :mvl:lh%l^ |:£&S JS:E J^^H Si:^ 
•011d-^^b^ .b, :l^:it%Jitll£ Jt^^bilubblb lteb):kft!k 
•^S ibiSi ,, I &&\m i^ii^jst it!ti:kitibi b 'iti$j£e£i 

-HlH JSia ^^i^lB A*^ ' ^'l"* lli-Bm !S£B-fih b'Sl 

•:u!i^m'|b b.±& i^b*-£iS„ Mi^^it^ib rjm bji iirra 

IRISH „ :fefiilE-ljijE-4bJb-llb-£bb ftlb^,. i ofcsJ£-fc-li 

I ^IbR otb II 11^^ 
li^ltsll^S&bbl iAhm. 'l^b^me , £.b , 'bl^iM b l«!£l b 
£D^ :ib;ii>ih«b :ibl*i^lllii£t kB bbUbi B^ icmbl 
^ii* b*lb3cfe b^^ibB bbkilbti ,, 11^ II £ii^i Sbtb 
•m £b 'llelilllDB Sti>& ^i& I &&1 b ^Ibl £D1<jb 
ln-J^£mH %JltCiJl£bl>„i:l£^Jl£2 £b^lbikli ll?iRR'Rl 

X]|| (,:bla£-%il£-iblb-ilb-£bb i|lb^,, 1 obste-^k-Ek 

( \)iM && Q\^\ ItJlS 
feKibiis^sft . )iD , ll>bs!febbl^bi bK ) I Jttib a>i 
oj* „ I aB] Ibbm |b Ib-fhbH IJcbl^b Ib^iB „ 
I okkb I •it I ^Ib ) ojb I liD-t^h ,1 lb, I klbit Jb lOt 
bib bibm^b l^sslbiSI^BU i| ni^^ U I D II „l^sr 
-Jb „ I 0£ n •» ^ o£ ^ okfe 'J^liJB I ojl^-l^il;-|b 

I lilb ^ oib '^£ I >l£b-l&E^l(fe 
I :!b^JRb l^l*le mk W '>n\\\\fl II „:kJKb noble,, 

I sfeli* ibiiltel IIBB^ I ^ 1 all .oe-u-jfe, 1 ou-iiik-itf li 
I iilb \ o>b 'h^& I it\h \o\ti I a^b ^Ik II e\6\(> ^ I b n 
„ iS Iblb Ib-b-b-i-l^-lE ,fe-u-!b „ I ob-bbk-lillfcli 
I hlh \ olb 'fcbb I Itlb tli II es\^ U I fl n 

„ i-S IblB iB-b-b-i-t-K-fe-b-afe „ I oE-lik-lfefc 

I j&lb ^ oJb , llc£ b 'iDfi b , ^b , I lllb£ 
b 'lio£ b , t ibbM lb Jl}:J^lb^^ k\& in. bilkJ&llft 
^M. :b& >b :l£b II )!^ 14 1 i> >| „ Jb ij^mifSdb „ 
I ^\h \ ojts I ia-^bb>lii I ^ibb \ii Jlo bib biblbbh 

i^ssibi:^Bi& ii's^'Bi^isii i.ilirrib,, 'b.bbi 1 •bsn-Jb 

I OJb oj<bli 
,, iri^Alt :Jbb^l&lU ^b&b 'E^i^j £l%Jisl£i<> ., I (xn) 

JBlb Iblftl &^>l!bb,, ^^(Xn) b2^^ J^b BjE :b„| oi^jci 

..llt"ntl:ibb&filfeiy ^HSb 'B»%i Sil%iisftb„ I .j«bb 
(S^)\ ^bk^ bJs^ibsib'bls^lbB & ^b lb„l:bU»JMI2d 
-^ISbBJlb ^l|bi :&ib 4b££b bi^U bJiki eS-li-l* 'A 


>L%h 1^ 


hftk ( Vre-h ) 


1 lEtBlHB liB^liislfeiBf^^^ii*^ ^ **%%»*%f4-4r^*^^^^^^^9W4tiW4n%%*4nf-m%%% •fern kjjya^fe tOittsi} Jbjis jb^%i t^ihbJ^ 'i bik %m 
ri I ^jy ^ 'tfi Diitt 'BlSfe b^JiH: „ II ^ II iJbBBiife 
|fe2J|J ifikB* liBil |aJS l|]a 4EB1& ibl'UJiillR 
£tejm 8fe6: „ I iJb R ©JB 'fttettJlfibl I :S& JJlfe^ 
la^££m IJl^ II a^R I R I ? II „ fJli.li-ll-Sk-£lli» 

•liB I oB "is^i^: I %HBrtli» kj'32 ^ ^ Ifili:k!£l2>l<ib 

1 ^Ib R o^eJB I blim I libfelk bll I b»jb I bJbiJfe>fc l^liS 
lloRR|R|9||.,«mb3lbab„| ojs l^^imb^ifi itbhallS I :>J<k 
.£ lti>J:&&di^ lii^l<feb mk in>:^iRian<,firfitbslbJb :a 
-fejfc lQtJ:k&i„ 1 Eb^b kinilfe>^ lleRRIRiali <,:i^iofeJ 
•hs^itb^lba:tb„ I o)s | Jt^-^b I t^tiik bl| %1B%1 ikik 
^Itm^ia b^ htti li\& Sjy^bld iJi I :k!l»^l J^^^ Jbii 

.|!iS„«^ I! b»J IB >Uttelja iE'ili iSb E fitJE 6S J t- 1 bslIH 
litfiml M'££Jlol£&]&b)IIB £:&^„-«^b „M <bl £&Jli 

-B l&H,, I J^i^it ib ia^Ji& b (i> Ai^m m (&) b %&bift 
ll^fDtiRls>ll .life lfe(E)K Jb (k) i„'%life IbJSfeb2-lm-t« 
I iklS i okB '^lisJQs , lafelfe , I ofc-lil&lb-lfitlb 
I o£ R eli D o^ ) oJI^Jte 

iHiJSfeJSiKb kiimt?. bl .. I jisbrtm ^ij»:b ^i&^bm 

I ettlh I Ob <j^i£^ I & £:£ I om I ol> | eJi ) 
Ott ) eJ!l 'i>bJlJk I e£ ^ o| I £lltlli«2 . i^hH& , I^Jfi 
loiHa I oj^'i>>£iijJ^ii!mJl£ I e]i llitijat^ SbJidi!^ Oj£^ 
(,l J,%i^ £iiEi 1^^ ^,. I ojte I o<its ^efi ccit I bii^i 
•JSfejs fea bJtdJbt pm Ibb^lb&iiJlJdkr^lMs I o£ % oBc 
^ elt'tJ^llfeB m^Js^>i;il£ I oil£ ! oHeitt I o& R O^ib 

t OJl£ 'ia£iem*Jbllft I ^-<fe-JglEi I oUl-l^l^-blh 

-fc^..lii£jtob£ tiS ^leite,, 'toijfe I obj-life-kslii; I ofeife '^ttifei ^i£ii:i m^^gajtii ,, 11 4 II :t!bt^ li 
ftfefibaa 'mitt lb fe blSJbJfe 1 :lib tUfexlhalB eilfe 'It 
•mibittlli^biJjric.fci£ I -Jfi G-^ia 'bfcHlHibltfei^R 
-J!fei:i3 ll^ll l^bltifej biBfefe 'bJlbiJttei biilbia l"fcli 

-a 1:lBt»iiibl"fcit;^-Jliib i^bfeBSte,, I -Ukr^ Jilife'fei^ 
-lij liililiiabli iiJbteBEte libt^l^iyii I oE-btc-hfe^ 

I olfeJlfe I oltj I c:feB e Ofi ^ Dfi I efelfe 'fel 
-b Ibitlibbi. I fti-£-i^ iibS mtt& i on^-^^-M 
« oihfei I ote ^ OK ^ ojil 'bijoiib iJS I •'fei-^Ji 
I oi& ^ o£ ^oiil 'felbi^lb 'bUujiJfe I ofel-itb-Mh 

I Ob:l^ ll^lli 

•JKla I BlbJai ibJKi-oSbia-oib-elte* 'ibfe I ojfc-^ 
I o£ '4 ojQs ^ ott I cjfelb I liJaibaiS I fcJ 
'tiHt% 1 ifefcjii-ojbja-oih-oifei 'bbifei I ojr-.-it:i-fe 

I jftia is^i^ oijfe 

„ I teilliii to J*%ia:£ ifcltjB o I ofel-bilbfe-ttilbSi 

I 0I&11& I o«b oJJS „ I i^ibBiB^isiJi „ 
I o&ih I Ofel 'kJbfiiSb I to labfiib!££ 'lo&k&{lik&<^ 'lob 

-StllbibJ ilifessiJfib 'iiJb»k 'ifi 'Hilt I o£-lBft-ib& 
I e£ ^ OJbb % e^ (t Ott ^ OltoUSl 

I fii4 libiiEi ifeiirribJi ftiti»jibBssitwi»S I ofcjiss i 

•U(, I Ix^Jtoitg £l|lltd&i& £1*^ %l&at£,, I to B^lt-M 
-Ug :bs:at^lugJ&jJb&ia I otoi& I to ^bJJbiB '^jIK 

bbiiit^uti-itt I tfemibia jfe-«fe-b!li I ofei— febife-ttiR 

I feiii^a^i '^^JISL b:ftl*J]SBb!£i I o^tft-lklbK-lbliJ^K 

I feku \ "lii '-^li nii^bsStsfUiiJfeBis I oE-bBibli-bfefeK 
( :bsa3S 8L f&o^ uittbi^SJ isft ^ :feaiJia , Siblifej ) 
I ejfi i oih£ .1 I ^ib^llltoli£&&kQl2 tiii&la k\^ lolit 
-ilbSJfelfiifelfe,, 'iJSblsbitb^ I o£-Jbltllihfe-i!feJiilt'fe 

fe ()« b oJfelJfe 'iliJbbbbij ! ob-klklibl-i-iirJkIi}fe,fe 

I ofi i o&)» ofeT& itjbl 
bb^ Jig ifi>l^febibi lii^nl^ Jb ! o^ s\\ OK ^ oi-M 
I fa£>l&lblBib':^SsJ^feliJJl^blbb& 1 0I2 ^)o^ ^ ok ( ♦e\6\>t ) IHt'h , p£fi , oJ£ I .ftB I cJ-iC I OH olife I o:fe= obi 

•Sibiibiiifei II itt I ^ I a « . =^ '.^ " • °^~^'' 

lofi^oJi^SN OB '*illhi&B 1 ofe.-l^lteliliv-1^2^t5li 

I OlfelK I O* oJJKi „ I jS 

1 oitt; "is oa ^ 
llJi :b2iiiilb Ife !Jltmhat;B teetfej&l ihiMibhaSli 

lsbilb>lii£ yJB 'JKbj)» fe.JtfejIi Jr.b .,t aSibbJlolHl 
-& iiil£ yji ,. Jbi-lRJUblliMfei ^{J^t^ jlfilhalilibiBlt 

I e!^! •bl I o£ o< obs '^tEjliiitJHilb 
IS&lttB Ll«li^ibHMB;lfcC5i>]SJ"JfefeJlh:feIlS I :j&ai£ej 

I obii» R okiK ^ oifi: 
I fe lilih 'BIKl I fe!^ lfe':!fc-J&l-'!fe I oj^-l»i B ^\h. 

I ofeib 'nibSBi I ^ii» R oJB I -.iJaei ih bteK ii* 
•Jldki:tl!^S-Jb JbtJb bibJbGbb Ibt^l i|l&bilLt^^t} 
.^IB Pjl II \tP I R I a II „ ibilfc „ ^.'bJtefeiii^ , i& 
•Ah-^h, I tbb^Bl^ l^lkiibtdd^^lbbiBl!Jl<itt^i& lc<i%l 
liBtbltttfe&wSlJS lijJ II ^^R I R I I) II „ :l£.ilii.lB^llS 
I iib RoiB I tbbiBte ilt!!lbtet;}tii iiib liiiyi-.1it-ie 
liftbJlofeli B)i II o^R I R I a II „ liJJk.R^Hil2ib „ I kl I ]t»m >:^ Ub ){ oJb oi '^l>)fi!^ I ob-teifk 

I OH ojJtfe 1 o^ obj I OB A oiB Is OR ^ 

.]fell& ,. 1 fiiibii 11.1k o I o^^ I oi£ I o£:ife 'biblbS 

I iib>. cm ,1 iii^& I ibfe.l :ii!isslbB ife bii^lSfeSiI 

infeliksSiB kl^ II V.^ II ^ 11 a II ,. Ibiilib-lbfeltilijli 

ki^ I £|.BlS;feaMfeBJifca£ B^i^ „ J^ ^.l^^^ ^-?^'^ 
Tjb^b kj^" ..I Rb>Sl a:. iJtSiS „ K£^ I I^^JS 
BiMjnibiki ij^bE iife:te a bt,iii I oi^^-Hlji-lhR 

^ ^ * I oJE: « "& 

^ o£ ^ oJfeiifc 'niisfi! , bJfebE , I .E-i;lfetBi-blfebR 

I o£: >i OK R o» 

^ ofeli'nii.& .litHbiibE. I oS-hlhUlibfc-UthlilihA 

I ••£ ^ oifc 

R OK 2 efe^ >Jisia . bibE , 1 ofei-iikitiB-bihk 

I olii I e£ -is e» 
R ofe ^ ofeli 'iJJisD! . SmbB , I ofeJ-^Uilifc-llhbK 

I 0£ ^ OR 

I oSiia *Rliafis , feJhbE, I cfel- llbbfc-felbhR 

I o£ Roti a •£ 
^ojfiiii 'ftii'fi .Ii>bat£bBi, I ob-bbbslbft-iiJttiCsbli 

I 0£: ^ oli e "» ^ OlBlia 

'njisii .( lii ) iiifebE, I oE-tillfekfc-( m )illkbB 
I o£ija 'ftjj&sii , B^ifejbBt , I ofei-Jil^fewVliB'ilbli 

I el£-J Oir<i 'liJi2li , b& , I ofc-Kl^-Iiia 
I ej£ o^ ojfti 'itblbH)feir%>J 
-tiJia *Hil^e 1 o)hi I ojH: I o£ji I ibs^bkiB iHihh. 
jfiifeiB i!4:* i*lijlt I lailt a^ Jafe ,.l b it^ai b IbHi 
•lfe„ r olt! .i I 0& «\ Ol£ t oit I feliSillbiti i:feSiitJ 
I :bteiJb^ 'icifeBife i^iijh I ;itt ikiint-)b.%5lttjJ4 
-iij^ i ci£ o> oJtti I :ftb:fi£i 'liJ>fessJijfe i-^hjh ikJp 

-b ':iHl!t2JJttl jWfi'iKja,Smj ioJhi-l!febjft-lbtm.B 

I Ohl 

„ I laiB kHJBlthbaibii* „ 'kEM^ I ofej-bbjR-tibJh 
I JUlU "i^ itb )5 oifc o^ 'ftiii^Jb-iDsfi-llfeWll 
I oj£ o^ ojtii 'hJbJ!*aj^ I ojja-lb^-Jhia 
1 iRJU ^^ lib "n f>m 

ojfe 'ftlil^lte I 06 -B oJE R omi I „mfelln2lii lltHlt 

-nikiin^iii 'mfeHtibiuHmiD iioJSMJi'iJifeimSJii; mtijt 

•Jln Jttlfe'ilS=feJHlfe iltithllillHJfe-l^K kl UfcJk:ab J^lS 

-tojitii iijafe „ 'iimmtSi I ojj^-ifemjbVllBibl 

No fit^li 


lllijhla 1 ir.iii xn "1,^' ., I ^ Jt»:^JHbr^ „ I "felt 'hib 

JblHfebliH lrl!iiifc:tj itiltttbC ) I "ilt* I 'J^B 1 oi* 
I oSjfe I oJtti 1 ilS G ■< Ota 'blh'ttiL iMfeb Iblb 

.t..jjikit.iaimibit!ifc*titibfe* itijk*jjbbifc£:stisr)blk 
i mtiii% IB Ibib it'.B bibBi 1 o)j^-ltikbi..-llihahti 
I oi. x^ oi oiij (, II ^J.^tt mib%ibbfe mmhi& 

J£ toit! 'tiJfeb ^ ink 'yifelb %UEa» lollt JB.BJfclh 

ilk Jb>% ilk 'jfetejm ipJSiMtblk fe tiiB Jtk kJKsfi 

i4Jb'bm»B JBii:fe t»ii> jiiin'a la Jii^ ttHf ttih^h 
•bfe „ I OB oiii 'itlilJi I o£-hllil>bbl--hlblJihl-^ 
f mm t^ ijtfe )r ojkoi'Biiftj* i uii io)^-lHilbh!3:b!K 

I J&Jb ^ onto 'j|e 

I Jhil* W life 3! oJli oi '%)feb-JjJ!i~il^hS\ 

I O^l I LM&jR^ 

-bliJssrJJnbe I cb)., I t-shlnS ab^B fitBiii „ I ofe£: 
tokJJ£ I :^]^b£i b^limsft iDbS I •tlJ& ^ oti '^^bJ^ 

-ifhttBiti I :b!,ibfi £jtxi:i:fetr-i ^^ii 'liytsih:tURbt 

• :i*E "feiibJ I ofi ^ ote i ci^ h oJfeJia ! :fo)ifc^ifc!bB 
%|iiii!£ilJSJL2 iJSJtJis-5lb<Jisk;i£ 1 og-hiibf-.-blih fe 
I et£ ^ en % ot£^ l^bbjilt 

^ ol&h 'liiLisii SiiHthint-iUhikUlkiSi I cb-kbi-'.-lLbl^ 

I ilillt \ ojib 

liBi Ji&feJb li&J^!-i 'J^^bl lfi*h£h^ ., -kiJ^fetkij^b 
8 oH, -6 oiii 'j|fe ^&Jiik 'j|£ I o£-fekxhl-.-liHt*:bli 

I Jttilt e\>: olife ., I Jia 
-JKhBi |lHslS „ I oBlte I fe fii^^Jte 'i$k I 6k ^ 
I £^ 2feki& 'Bit I bi^bJJb ith I eE-kilhbi-i-iiiilkfali 

I efe» I oi?Ul&>: oil 

-ifcjttikjkjfeija 'ifefiiija I oS-fiiilfehli-iilii^blt 

I «£ ^ oj£ >: cjfti ,^ 1 SE* 
-Ur li „ I oii •>; efii 1 BbaiJmifcaJk Itfexbe g&i 
-ha £!fehja i oi£ ^it oii£ i yiti^sb IBJttkjJbitfiJk 

•*ilJR „ I tittJiS £.!tilE "SJE: liJiil£ J=^ib„ 'JlSia I «iS oli I ota'fe (olhi I okfeK I oIKK I' oSlb ollb \ al nib 
nc, on ofe 'IttlStt ttkbfbllUilSKJ^tlMIICjati. I ofcllS 

'^feiiit&:bikibi£ I :E* fe^ bT'. I (,L-t:febli-&!tbB 
I milt 5^7) Itb -5 oiu oii 'MibB-JJi^-lJbK 

kfetlJR bikfeifeilllfc I ofeits iOUItiifeilblBbtiEbkh 
IfeJttb&aa Jfr^&tB tekihl^^ ibJSiibie-iktJii | Jt-.-bit* 

JblSiJbaiafi^"j'>^okli:ftl»Jlkl££l.j!!b,.| Sl!ik2kSiib 
•ilk IBli 1^1 Ihit mii ai JlimtS Jlifeefeitj J* toiJft 
2jfe£ J&BilbbBBlk^.,'*kS ioj£ Xi ofe£ I :<feijrSJkii 
-Jfeklt-iu^btBijrSJl^fcJikk Jbl-4 I ojis I iiig ?.o^ oh 
1 :Jbtli]bJKtJ^ bibHlibiJfesl ottB> o^ oja I bSlaJgis 
bhii „ I Siite icb^ Jkte „ I eBlte 'J^iib ^fexiife 
toiJa ;Jbl«Eijait kili.Bli-:SJB! I SkH-^ i oB-biH-b|i 
I Jt»Jl» o^ Ufe )j ojk oJs 'Kb-Hfefe-ibR 
I o£ ^ ott % 
0» > 01fclJ£'ft!i-sl5 , iiJbJiie , I oE-hlbltl'.-hltlitIt 
I oft li oi£ R OR ^ ofefe 'libK:Jiki_kbi& I in^b Jbf 
-hlSJi JliiUlLli Jklbbslk^loE-lilbkiifeJ^-lltbhlilSft 

I i&iii lift'a 
eiys „ I ii&SjS: jife^ ,, 'bJbJKSia 1 oua-Mj£~!ttii 

( likHkljfel 
ilJik .arh, ) ''.ittk^tB. Jk^lbi£ I OH!te I iJS ^ oB( Ob 
I bbib Ejatifiifersbiife* :kkili£siii-5'-ibtrh!»ife 
„ I Jb^il^feB ik lo^itbh fi/Jl£ fj^ffcifi JfiiEijEti ,. I Ihi 
•ItJB, JB tJbib JlD*jekbt£jifeJbfel jbi£; ihJfeifellljas 

-Jfeiliff*bhsl~l*bie ii& t-& I 0!^— Ibilfek-lhiJ^S 

I Ic!^ ^ ot^llS 4 olS!fe I kitsirjJkfelfe bilsiibSife n 

-uiSbiifeii^ bii^rrJioiti^E bitt 'b^ kibittjkt'i kji£ 

Eklbfe»bfek))lilfcJitl«!!li)lfe.kli|fe I oS-tBiit-ifilifeS 

I oh<fe H ot* 1 L-Jfel^B tfeli BfeiKbB ifeifcilB 
-llSfeitblti mjk tiSfelUBfcj?. ( :Jb:-B:a Bri iVs J^Jifl* 
-ikL itli . isi* , :Jii>ktikliii^.Slttei KJl> ) i oua» 
/t obife I :iafeJk:t*t-k Ik k^ifeH bbikJH ikiU.SiiiaS'r 
•IfeHsbSbiiibltlloliJHfefcl* ill I iJj? t oii ob '^}^kl 

•JBllSJifeieatbstfe Jfci. ! ojta-J'iJkhfeS-llfikhfeS 

I o>jfet: '6 OB o& 'iHki'2:Gteai i JU5hjyfeijafejft jw 
Mbit. tetiiB fe£i I o)ia-J4bl4xHfc^-Ibb±l!iiibtl 

( .MbsiiS a!> i^tbb 


l±i!tiilitfe OK ^ ojfeJlfe ,. I ibSjb 1^ tebbE „ 1 fe Jbiijte Ibibi 
-JIS 'iijiiJa tb^lCS I .-tofebJR ife^iijte --iib llafe IbR 

:Jab Jlirifi B 'JjU&lftib2Sife& ! oS-fi»fefeK-&fefeB 

( isli ,Jlni±tb, Jk^bsaibiu ) 1 ^Ji^ i ett i 
• H oitt 'iteilriltfe I JlDbfefeK imub JbblJftiblEJIbfe 
-liJbBbJlb5!bJe itebl Jb^ I oji^-lliiJifefeB-lIIllitfefeE 

(mUsbS-islS , ili , 
IBb2!fe2iE ) I Ob ofc I elih ©"ft OB ofe 'itolii tJi 

I 0£ \ oB ft •£ 
\ obb .J 9ibbb bUtttUb^ „ I & liltitibB 'Ullilim 

* (lvj< ^ ' ^ .♦■'A 

I :bm iiiB 'JfembBi :4m IbJR I oE-Mbfefi-lilbfeR 

( a£ ^^l; biabibL Islk ,ltt<b, :l<bJbStB^JI^>ilb^& 
-HSt RJ^) t ett«b >) ou^b I :r/l^<gbb!b :bil?i^ibb£ JQ 
•tJbtt JRib JbJitbibrJfek liiUi^4B iBJb bl^BES 
•Kbi I :klS ^ ol^ oh <^i^yi£ish!b I Jbl^iJbbJK JB 
Ibib ^afel iiMk ikk I oji&-(kl«lfefeK-y%lkfeE 

I o«tiB ^ oG o!b '£^H 
-lMfrt|'»> I :£t;l»bS ipih [kih^biHsm '^b^alb ^ 
•fiabbs l&Jli>b :bsi£ bisfi^bS :b I oE-tetblil-kkblH 

( rJBfitliB ^ fl-J bJHBliB |!li . b4 ( b ) JiBJi , tJfe 
>ltyj£Bbi>l^;*b3SbB ) ( Bb£B^ SL P.ao>: Leitt bl&tiil 
'SiiOi , ( Iq ) ItiioiDJUtiol , ltb:&&bJblD)hbJ ) ( :lHli 

-mb£) ( Iti^it QL C\X^ XtlitunB hiiif ,bll6kQi&, b:& 
-ttElfiftEe) (^bbb ^ ,BJ!1>, b&bbJLi^bi ) ( J^lb&bllt 
'\JitA ^fie fB^, :UJltblB> ) ( :t»b SB R7S\ UiHbm& 
>9l& . Mt , t>Uibmib ) ( ttllbibJlabt Isft . &b , 
b2^tt4pb > ( bl^lt B& e\^) ^ItetttkB ^Qc , blld^a , 

]ib^i»:k)jtftiD^i!bBeR ) ( h^it fi2 ^^Yt>> urn ba 

•4tiir]fttl& . l£ftS , lD!^iAIB:>D£: ) ( JslJbkblG>b l^ilA 
•J^i litt , btft , b:&fe»t>i! ) ( hyii &h fK^\ bittbiii 
>It ^tt ,blB2k, b9t^!bl}E£lbblb<b ) ( ^fic , l^£%ttl , 
libibJ»toLb>l£ftlij ) ( tl^lt i^LG^ft>;IiJtt bKl^S^tU 
, b>^bilDB^ , :iiHblli>:tbSS'ib^& ) ( :m^JJbl^iB B& 
Ylrtio)'^ Uitt b&t%is^sl2t ^eiallbllDJlo, tJ^tt it^ls) | o£ 
^ ois "g OR ) »]&Jit I :bk£Bb£i lL£:|tllb>&HB :jyta 
I tbi:ki>irji^feb iiiiiAmbmj&fcBi^^L 'Mi^biB^tHiUiob 

.itljl^IbbiaBa^M 'jBaff^ 'btt *^l££:lbblb:b 'bjlb:&ttl 
>b|lo>b^sibUi^Jbbk'bJJia>bssibl!$ ir-tftb-:iH£Sbk!<£B 

ttkH 'lb UIBB :kHIii!lkili 'b<b bJA l^ibJbBJbbibbaia 'km l>lbi^Jlbt( lefikl i:5tlbib£ &lbbsl^£&i&ji^' it>fe 
bfi iibibli$l!biJJbSJaiifeB I cB-ilikltB-^tfnifeli 

loifco^olife 'kifeliJhbJbl I oE-"liltilhtR-(m) ItUkfeK 
I o£ 1; ete >: OR ^ ej^Jii | & )|]^l^Iii:t&iCssJbJ£lo:tJ<b 
•!^m '^miA:^^^ i bib &ip pii^j^i^'^^ ^jssjki^ 

I ofi ^ .bs 'jirrjiJjfeSJi* I «S-!febl*tR-hhil4fe5 

I o£bJb I Ob '^^Uiib I bib IbJ^B I 0^1^ 
I oS 'ibJiJbiJJiJjS I oiS i fe JbbbEilk 'iiibJfelt -bl 
I fe iftil 'bifcj bJbHlflijfajfi 'tteB I el&Jia I •£ 
^ elfi "is •» J ofeli I fe fbll^lfetUbsife I »h I ojfi 
I o£ ) Ob; I :ittl!^barJbb bJli]!btdi)> l^bkl bfi 

OR ^ ob£t 'bl^^JH blibJ& I q£ ^ oj£ ^ ojn^ I liJci 
-feJmbkbrJbJR I oli I obJte R oRIB ^ eJJ£ 'fifei 
•fe^JJbU 'bE ilb^bJm^tii^Jlfebl I oi& \ 1)^ ojjft 
(, I JlnBtib^BJlobUS ir ibB ., I o£ X o!L <>bl 'bzJll^l 
-Bie I oi& R •» ^ o)£h I :bll!bi:t£i^l%bj£jkE&BSll» 

-& I eit OJl£ I eU I OJb:JJ& I Ol^bl I o£ ^ OJfi >) omi 

I :ll^ib^bfibbkbt^lBbbbl£lkJill*Jb Jb^S ribS. J^sl^bJb 
-bibJyrrjajfir^Si^ ( •Jtoi ) ,, l ^ai^J iiSibie bbsi« 
li£&» liBJB bl^Jiol bE„ 'bJbJ I :bfi ilbibJJltllJ^bbJ 
I 'J^bi '^it^gjiii I bbjR &ib>i^bhi£3Jbjt-E Jl^blft 
I «feJb I ot* I fe EblibUA^Ji^bfel^^fi '^i<bJi£ '^& 
! ej» 'niiJb>bi& I oJ£ \ oiti« I tnb^^^B 'i^'b^iibR 
1,1 illiliiibb&„ I oJ^bi 'yibji& I obbi v^« oJb 'bx 
-J%i I o£is ':ilBB Jkkii!!ik^l^ <fiilli!b I o£ ^ oJft 

"j; og ) oj&jj£ 't^JgisrjbJil k^jiti:ii<b!iJii t oj&uft 
I o£ i on » OR ^ oic& I i^^j^&B bbxiib:!!^ lb IbbB 
tllm Jbjft „ I Pibbh bblubb^ „ i oB ^ ote >; or 
) ekb I & HbB blb£(> '(J|Jtt ^lb>l>b^lU I IdA 
S\ ofiiift > ob^<b 'bS J^ibitBlbbt Hk^b:b!kbSt^J}c 
■!^lSSiy:ttt bib^Bb^ l^bltlt I a&lb 1 1& ^^i>m 
■\uii )itkii >ibib£:&f!bjit^i^:^i&ib^Biii2s 'ifttVKbjm 

n^li^ift 'llaltii 'tflBllf 'JfcltUlb !&lbmib£ '^(5 
>fife 'fc£bM^bblfi>£ '^^ 'Jlo&bl 'jSlk I oE-b^~^E 

I ofeib I febar 
-i>E 1 2ki2 I fe iitt 'j^Sbii^ 'aitebitit^ 'bJbiyf&i i ^ 
•lb ) •!£ I :ii^ib>l n hiit:tbiiHiti)^i tms^ha^ia m 

•ill %l I i ) fl fl „ 11 11 „ i"i»!fii-bS I oija-iiB.-iiE 

I ebS<b I o£ ^ oie ^ om^ ., I nE J^ „ 
'iU l^lbStblbb^ lft^bib»^Bi^iil^lJlkiai£ i o£-^B.-!^]^ 
I o£ Y)0i« ^OR ^0J&J1& I kJUJbbbMBb b>lSSlbSi BIBB 

1& miiiBiy I ::bi£lJBf£b HJ^ibbl a^iit^m.-bts i m 
-iBB:kJb>i>ibbii^i3 I i^JiyiSJJ^ibbi i!ki^b^sribi^^£ 
•kE b 'ii:l!llll]& klb ii!iJ:b£-£c £b bBbt& '^Ji<bl^tt >H»Pafefa 


td^h^ 'S. BiShtlB Ibittl^ite ISbiUaE Q) aiiatsJ Jfeli :liiil^l 

.JliJtoliibb lb biilJttJil^lifi Ite Jtofct* biimfi :bjB 
-JfebihaiKhiiJalSfeilh BKUbBB hJsBl!fefi»iJtt Jail 'ftb 

'£&jlil!il^i,b'&'feGlbi$j&Blttt;^bbiiDib£Mssmii& 
•l*j%Ufi:^b Hui&ittiti^B-^i Jbb I tiiibatibs ibsyb^b 
•JQittJ^^l^ ^1) ftll*fei:kl>]S: :l^m:bs Ji^ & 'iblcfeJ^l^l 
•feJb!4«fei&ssJliilbssb^lUibl^feJ IStiibJas mi Bbjfe 
•ltetiJ& I sOtikbi Jk'nibs b^y'ib ba^fel^im 'bleifJSr 
•liiiiij^ bias ( hutii^ Bittm )-SibittjiiimbkSi> 
•b ism I '2i':^i&l>i^biib^ I iHitta:kJb:ki!br-ii:kt!il ':if.i 

•^lJl><]|ftlt^itiJb3klbsJ!^^bl& ,l£g,':l^Jl^ii^:>lBB :bJl* 

•^ii£HUbJ&b& j£k'i^ib2Ji& bib:km jfej^ji£ji^ssmi:is b:b 

ist I inibb&li IbiibUtU^l^O J>l!b& I yjk BlbfbttbJbi 
•ttmsibi^ i^ l^:l^t!':aibibgiisvib^l!m JbibJU<Jb>lit 
•ifJ^iblitJCtl] bib)2fe^l^>blJbSjbB ':12;^bJl^^bs Jttli* 
'hi Jb^ib lb:ftbii>mibJbslrX. :liJ&j^u B ( iiUliii 

-Jb^b blS^lib JbJ^:):lb^1:i(f2:krr)eell^ltsb@ lb 'Hibi: 

-b& lfhb!& lliJ£ il^i]3sSSJ:kl5tti«fe :i&bbl :Ji>J%m£Ci 
■a Hbsilb '2 :li<i:klle lb]^i2kl i iit}^it Hi.i}i:tlt'B i>. 
'U^kUisiikSt :l>bB :iJ^BHltt^l!>&Jl^l&Bssi!ibit!HbJP:kl 
•&rriM£bB ;kl2lJ£i^^ibi«i^Ubible ibtttiis. llB l^bila 

-!k ^i&i^mi>b Ijii^miltit JbliibiMltg IkB bk 
•llh I B 'ibillby B(»blk^ ]& tlhlh hi b^hl% 
tl^^ill blk M Lillh^l IS Ba <fet im ^ bib k 
inib k ^l<fe Ji^^ B 'blHl^yilb m iUiBi^ bBlk 
*ikl^b. IbilBllhg blk^b Jlib£li millg bBilj£ 
~lJb>^ ;^bsli££B kl^febJ:>lb lambB :b£ t^sb 

-bl^i&rllli^^b :l^b I tilblxiSiJj±iS£ittbJ& l&Bfebl 
•>ib i^i!bii>rrj£B:bj iimbJB^jj^°kii&^imb^ii^bSt^ -:£Rl^hsl^l*llti\>)l^ t^blib !ib&^i^kls;lbi)l%l*tilt 
•&& :l^l:!%':&Brrib2bJ%Jll&b ( ^iibii l&iU )-^ltc!bl 
•bsk><b %l :l>l^ bl&b l^«ilbi*J b msable iyil<jsi:kb^bl'tt 
•j£3:tjiti!b iiktbhi &Btbi)i ifabbi j:abbi& iuttmuiti^ 

•Id bfoi^'^ I bb^lt^blki^bbl bit tJaib lb «blbbl '£B 
Jbi^bi£:^Jsslbli>^ib:;lt-^liti'i^Hl£MsJliid<l9l&E&bJikm 
Jla^lt£ii> l^libbl i&ibjla :ai2JbKlxl li>l>Ei!knb2llb^b 
•i^^kik ( ^jj£^ ilm )-lm£bii>!^ ^iipjbbi If m 
-iajjJbabl Hb glib tlbtJbfe^tibiib jl e^i B -.klx. 
•iiilOs :yh&lHiiH& >lb iSlb!^ ^lliUsblblb!b 1^ '1:1U 
•an Jidbiilbib lb bifi£^^ ':%!£ i*fti!'niti):kbbitihl!t 
hHili is&b bzitibSlbila^B ( hhbii ci^a >-iibJii 
•j£^:tib biSbmbB ymiibi e^ a n )U U l^bib ^is 

blbbxbl^lBJfellfi b'"bfi;fe>JbiB:fe biSlSmbBilbrfili >Jb 
:i^ltlb:b B 'tDt^J^^ibslB mn h lb ':li:^J^^ib B inib 
IbiBfebsslbklS ItibfciS.iSiitbB ItcaifeiiiJ^feJtbbJsJB 
-fe mb I l£i|tiSl>^»i^ibltBbl^bl>b tH^b^mg&b & iUU 
'•.abwiB^lbikBlibSltli :^b4K!Sliil b'l|jai jmrnSliii 
mia 'Jbis^jtai B bib ibiibifeM^JK ifeiissifcJi^ Jfe»i 
mb':^£t^i£ l^li^i bbAbtb$£.'li>b&biE£llibB kbm^Jbm 
•blBidit IbD^J}: B'lD^i^Jbblbittb^b ^ltiibb<^lbj:i bib) 

-iib lb Itel^'fe I^lfe 'itMl* l&Bfe) lila Ihtel 
-It ilteU JlBlh bl bii !l±fe II ofe^ il %b9f&l>Jb 
hll'M bah liBb hlli^B II n]U II ^itsiih Bi 
-HSltte fefet ^felS Imilfi Jhab£) ii?l£ B b^b 
-llb^lkbi! Ibiiltfi: b^ bi£ IBriESlcClM 

bl&K^lsisJk , hib , J^Jl^i<^b:lbll±l^ b!uBl:tm^i ) 
I ojfejja II t^^ II :fcsb±B SB lbb%l 
•:il^jt>t!fe&lliHb lb ^ib ^iBtiJlfllibi :l>ltib^ | :ft 
-i£:ti&j£bB :bli^i^biB aibiCtZi^ till bu bltiilf bB 
-Jb£ki& |:|tbji blBbb;ii£:!JJ2;h£':ifJ^JE!kbJB b|b^bbJ^^ 
-ai2 b£!E^ I^lb falibttl^ttJl}: ib ^ib i :tkb^>lElltbS 
-B ':kli^l^tiiB l>ltdHbli:J& l^it kUlbtii Xill>%lJ^irr 
-lliU J*feb l£JJ£( ^llbji blJ& l-im&bll£i> l^llb 

-iiib:itb :i>bJ^i^^bSk 'imjabit^mj^bib u Jkl^tJ^b 

B lb hlb-kihi Qbi^ "i B^Bblsi^il^ I ^l^i^bJ%J & 
•b£B b2ll<£lb^itlb££lBj^bbtt bi:klfli a^UbsslbJBiatite 
•bMbSJbt*bm^tl^lssl2fe>b'bSB£ilslb^&sl^ltil:lbl£ 
■bi^:i ^Oibi iii&^bl>b£ih-i isb'i>£lb£tttlb*«Ik&i'k&l 
•i£<b u.i'jt^bjist:^ is^b^ :ibbim^Jssiii>»ik(ll::feIiltJQc^ll 
•b^Ut^ lbblffe!Jt&llfl-lb£ile I kiiMi :lfi;bi'fell£l*fe^is& 
-ib»^i^bjmb-lb %ib I i)^nm ib^lbfiEi^^mib :i>im 
j^JhbS;k'lb4issibJi2 mt*Htl^'lb^jssl£££tttJ& mbbb'Jb 
-^Jssl<b^^!4,lSlHb2la-<l»&l^ I :lkbJ^£i y ! l>£lfeJAi(l£df 
•ithi :iblb^|Bb^ll£}E>lb^bm:i^li:£b»ib J£>C2JU 1& hikhk 


itl^bh •Bkl Lfcita Bi.J?slhiK B^ if-HH \ t^lbtt l)bhh lUElfel 

Jkijifehtlcife JJ£U JHSSifeailittbJ bJiifejItjlkejfe 
•J^^ikiia i£kitir»y k'M^ 'Jk»jhSi*ii::Ji it.^im i;itui 
-tAbklcteiftlJittfeitStsfeiiS h\& ihhiit mz ikBibb 

•li;>a IttlJIlt-.iuP'l^ IftkiiiS ifeUii!* Jbtft-llL+.tvJtt tiilbi 

-B ]ib»ilitKb5fe4 Jfe;'4 :J!^£ii li fctr325 bilif;' '!feiSl 

-ai VtriB b4jt!-h: !tfe!fe^l!t-'- '-.ilSSJ'ufjWI^ibJlijlab 
r..HilJi!'lS*tt-l'+-^]^ :Zl'--ia til'/ Jl«b-Mr-'S ti'!-:3.!S 

• ihfetilaft^.Hiiiiifibr'ti'iiibiil-inJiti I :ltibit!KlJi5il 
fe'^i kiiJ^febtibif'-' bS!:iiittbifcit:i!?r.-iuiy.'cai^i£ 

bi t^ • ■ :i m I kg-: (a &ibL<lt3{il"feillbl 'Ite ikiik 

'Ik Lriae'ife >«ii:-.. ■ r>ii;: 'sa ^kiiiMiiShiB *ji5>!^l« 

•lili^JittlK 'J& kEi!i;' feti Nfc 5k':!>!!i5itiaJte Ifetiblai 

-lafeUi ik:L ••- ^ifi^:ii^B 'jfe B;^ 'Uiji^asn kjikirii 

-E k-iatt'Eikil2fc- . •• k I ll^JifeSte 4iE:"lji«Ji;it- '!!tb3,tl& 

•Kite lUBbllbliti !fe iiib»lfcfc5l«S !fi I kSKirtllibili 
JMi'^l^lllibili S tlkilJlTSiablib.liiifeit'JlittJjiift 

-kiSi!l^ :iombi> h;uSmiii ijkiu:a!»jbfeii:^li fisJiikj 
JliKiaikl HtKUJ J&feii!BJ!fefelfeiJU JbJJrfciSiliab 
-ibitoBJsfcii Jirt Sim mikEikj [pit'.u i^^hjb a Ills «. ill Bibibblb ijlte iihlitlllfe Jilts liS hli 
t \ib^ jh)!h jfe^te <kin lithls iii,k ifeyiiiwii 

Jfe Itikhhmk Jb &'ijtliil£ Jh fiikiitlii Ih hih 
-ih It hi^hih Jt Shili Jt &ik21tl lb Llltl b 
-~li£fek 1 }ibiiiiJii£i2:Sisi< kbjUiEiisrik 

-JtJtaiJbi*12:;^)ftiJii:KkJbssJkfeitia bkbrs kbi^febfi 
-iii;t:ltk'litllililBUlab£ kJ&iiJlbtllJkluLlli ikkll 
-felbiOt iOik'itifcb^iklJitti r^t^JJjJ:i4jLil!feJB bjl 
-Jb '^jtE&HfeJteluLja b lif:i-jklfc2:bbi^t-lbBbJbbiibJ 
-bit J2: m 'ik:illtlSJtei;"ii!WblifciJb lalkbKfeJii!*. tlii 
-JitibJls-:*i:felfc>l:tittIii£ib±ie-kbtJJK ilfeb fcBi]t» 

::*-J>ill:c2fe fcibbb^lfc^-4 'kJirii k'ltiifce 'JiilhfajJh 
-ii!£t.UklS 'febttjaiijt. Jai.'i-J ii lila 'htHBhili^tiy 

-ipK'Ati-r-ci bttbssJbiis^ajtiiiijJttmife tjirs, mibbai 
-bJJitSbbfei iJ:«lk&!bi Jkr«iifebsJijbtt Jtifcti ibjsklj? 
fe;-tk£iilb-l'Jbiii klJllbslia: *! 'Jb;;iS biHbttlblk 

■Ititfcirikjti^ i!fcf stfjl'.ifct buklttij.fe-.blgjjsiythib 

iJkfebsiik^bs^ IkJtJjkibJ "Jl; Li.aEjIitJti Jbkloj^ 
-bj JbJHilb>Sj£febbJ bbiSfeJJihfa :b ilitb Jtik '.Init 

!! (S«i ; bit %i 

^ • • . •-.« , w ■^j '_. , ^. 

J&hh!ill£ iib!i{£ 'A\'t\yA'$ t>iJ'-l!:i: i^'Wi*- 1 JiiJbhJiS 

"is ^iklbbla iiiii£tlbtit& iJiiiiiUiijj U^bih 

- fe£* I 

lU Vil! SJfctJ^j&B;bib^sJ.'ifa3ib |:ki;&Miij,^i.'5 :£i,'fil--jiu 
•hU :kite Jtiifefct-jtei Jtil!: Jfuiiu bS-lt(illhi* iDhti 
ii ) -klh^bjlii ikhsi^iitlsith ;fe \Jb i iiibil „ll jil 
:kij rtiiJb* BiiiSJJti -y^t-.tti b Jb fc;hiilfe iltbii 
-kii iDifei 'biJJaabiaiiisib ,,-fe s&£ I kJi_kihbsiAah 

-Jbilb Jkb 'hJbiaJKfc^l biJb'jfe JiJakJ kJiLE |bJgJttJlli 
•Jtt lbmki&J!^btLM ^:b B-Jr<&k l JkJt-ItkJ(<J&:libb> 

Ib<&^ •H^iii^i :l^lbrribi£cb Jt^ b^S&k±ibit>k^biiBik 
lbJkl£:i£B& ibJi^kiBttll lb!t:b 'bli±b77itt& ( J>1 

Ihk II *'i\ it ytit^H litklitj iblcilB b£baj 
-b Jfi ^i^JfeiH '^@jk;:S bJfeii»Ejb£:bjlkbtbj:tJlsi 
iDJjKjStfijiJilJJliiJcti i*-t^ifelt i'*:t,h Jkiti :ib» 
-tkJB fc'i kiJfeS ii^'tJIfJE'ik !fel;JjbJ:fe Jfe Jh^mbi.bJ 
HIB kJbbibJttBbifmb :UL>l<k JJkk I kJJbb^jssJblil 
feb j^i fefe li £ii 1^ -^i fciJe [ kit li .^BfeSl* I ISbiJbJfe 
-is feJK ojttiAubbi::^ &^H j.teJEt£ilfi i iHbJU i^ *isfe 
miitbbhi* kJ* [ kfc lp5BfebJfej^ja„-i«aiSkl :iibE 
•Jlt:& £i Iblk^irck'rJl^sSJli:^ J^:^^ili kk JtDlbJblfebb^ iilfeiiJa 


hi^ic^ ^htk \y.lis. SiaB%i& liJbJfltt JHJBifellt JIuHli ,, 

£ Ihb ia^ifei bBfel b ':blbatifeJti bmi&B biJaJ 
-)iiliia£iMbii ^biB 'UJulttbiiJb m;ifeiabmiJfelil 
.iJJR '2 :Jtltt!feJ 'iiiJfel?SJibi£feibeibi>iSib^Jfabfe JS 
.JSijb bl^ bliltijb 'Jfe JUEfei :bt^Jte»>bJfel -.bm)^ 
•lB'.hbi llsiSj iJiibikJS: iJib) JbbJ£ itJH iHii tba 
-SJfeiSlbl ifeJttfeiilBHBiifei Steii iblSb;lt febiltbi 
-feJtt llittiJe bbhibliBl^^lltlbHlti LiitiH 'JbSbb i 
•JHli i^ttslbti '^& '5»^* IbSissJbitm bbliSh!feJ 
•BiJfefi JBhiUlblilifeJ IbimjbJfeS^li iiisslbiSJ^feJli 
tibssilSfeSili 'Ibifelt blbaijife JbbiteB ibHfelBJet* 
-ikaEaj ibbiJifeJ :k%jitlifejb!fe :biEJEK-Jfe iJb i^ jt»ij 
•afe^tt%JbbbitijJSiirS)«bbblUJi bibllfe bjifelbi* 
hlH\s b 'Bllblb4il!fe lDbSi»bs)tt«mib inibRifei Jb 
-ilSrifeiS2fefc£KbJJbJb btiS: 'iBfefbitfiiJlJ* 'tbh^llSfei 

bibiSte!^ i>iiQ:!i&it i^^^itbBnjB :b£ bjn>ibbir<^!tbt 

-^ :Jl)lllb!>iC% IQtb^lfel b£eJ& ( ijlb>^ li>loibt<^l ) 

llili£ h nM<fe ll^ii II ft)o;; II fiilhh£llb 'siih:,& 
J^[p BJb Ik^ ibfesll ^^|]^^ IiISSb klhblik 
•Ife ilti>ib h it^illct i^il Ikbl Iklb ^ik^lfel Ji 

-Ills iab^(,lilb£i ^bfblbb^fe &yh 

Ini^b^^ Wlb&lbs bhcbab:&&l£i ^bfei Ji^^bJC ik It 
■n^ lli£:S$j£^b>ib<&jjcftb^ttiibJ^^i >i>, ':<t-bidi litB 

jbftiSrmi^ Ibbibinib;^ Ibfiiiib itijl!t^ii& MJl2 JtiJht 

ib£^bi 'b£5^b£ut-ilclt>.>fetki^ ibiliblb I Ikjlii^ib^l^ 
^iltJUt 'J^£ibl i>ib£ b!ib£ kbJ&£b:kb:lbk |bi&^b=« 
■.lt:ktd^Jifji!jrSJ:k&loli:k<ft:b)b^bl!Jibl:!Jls :b&J<fe :b:tJb 

-Jftlati 'bi bJifefi b^SbJ I bJi „ II ^ 1! :i4-liBiJi£|fe 
ittit 'Jb& bjEaiiiiJi I ithJbJB btilxi^i 'aiEBht. iii 
•^,,-fe 'iii; I bjttJbJbitiJb :bbib i(^iii iJfcsslttifa Jtie 
'bblb £tfe :bbi:ti^fi:J[S l>';ibi^ feri!b-Bj^b£bJk !ilJtBii> 
J<bk£ii>b^lk^l^iblbi£i£iSrJb£blbb&b ::3^£]<bblblJb 

BubmSuB biiEgtd Ifbbm b»bribinjm ^j^-m 
•t&y I hk Ib&^bSbJ^lbiibbEiiJts :bb'jriJHi>JJ£ bS -Jb JBb 'jiajttit-.s ik:E 'bbiJJiEriwiftfeitfei itib itn 
Nfeinihbii 'mbijRijbirj^tt ( ijjbi^ jihtijtfe ) 

II Do^ li bJk kl b^llby % 
-kfel iQBfel Bii hUbilnti Ifi *i5fe£ iiilJ££ bth 
i)l3 'IclbkJkmbB tJJb iKIii^ 'iolhhlb klhfljS 
Jblbbfelig. 'JSiiMt^ '^Jk bim BJ b£ Jjhi^ls 

-Sli:£bjl|i 
JftB 'bldiJiSrJfeb ibiiibD JBib i&Ibilfeb^bx-jtt 

II 6\o^ II liliJinf«iiiJb 2:bifciJibJbJM: 'jytoijfe 
•b5iijbjti ifemtt 'bskrrjfeijifebR «t^ jt b 'j^ tai^ 
-Hbaieb (i'llbii b) -SmiaBibciijbihfifeiibxtiRtt 

-I:ii^ Jb UsthtO. 1 PJbjfeJ4blMfeibb:t.i5 i'bihsliJ^ssfft 
-L bbJa£jbb>Jfessibb bb 'JijaSli (bj bgJb) ( ijlbii 
bglb)-SJliBbiJi^ feri'bli ihb bsrife tab fe Jt»b i tjja 
-b^ib&JbbiSJ9b 'SjlJiJiS lb hi'iittbi'Aikib tritbki 
-JftEbl bilib b'ih iJBGIbilfe'bJbeiai Jjit ':ikiii5 
-bc»B bibfelb iftibah ltiSj>b]Blni iblBji^ ( il 
-Jbii inmi^fi ) Slb^i,iBibbbabiib J^BsslfebybiiKc 
m^lb I bl^lbb!^^£sbitt^Jlibb^ttli^ltilbl>>J!^ bbb!2sJbb- 
'& biJbm ibi&j^b ib^lb ^ibblrii^ibbrimJi^ 
-IBB^lb^bdl^JbJtt blsiblbl^I^fel!^! Itb'bb^m.'Sfk 
:bti^l^bb!b^r;B3 bmissJbkEld JbJttbilt bb^bibb JB 
•i2.bl ib^B UbJbbb JhsJfe Jbiibi JbJtibb ibffelrtt 
-H EbinihbB :t^ii ( iHbii ^1& )"iJbiJ biibltt 
•^l I bilbb&tb Ibil^Jbi&bliiS bblbibfbl£Jtil^:^Jbb;iE 
•:bJb ( iillbi^ llitS ilaS )-££<ki ( blS i:tJn b ) l :Jblb 
•^bUJ^ iQli JblbJ&b bJliJlAJb^Sb£m IbJi^lfe Ijb-ki^* 
•Jb:J:fe&biI^ibj3HUbiB^Jt&b I ibii (J&Ub^s JdJb\ 

II Go -J II bih iMiUlJk jkllb k '^1$ 
-kl£ telib Jfe^tfe 'frkb h%{b kl^fe Bka. ia(Bl]s 
-£ 'B^£tJ Bilbitfe lUilhhiifeJ Ikfehh ilfe 'kl 
-btklth kllli llilB illiB 'Jim k I IMiiilb^tii^ 

-ij^ldilb^jb & lliiili31> 

II \o\ II ^ibK keJ!lubjS> bii^feki&iibibb 
•J:kbb:llD!t:tl^il^!ltl£>JJ&bXki!bJll b mbil!fc&iSiJllJ:ib^ 
•It ibb ( ^Jlbr:^ bl b^&Iiil Vllii^lb^jb fe ibiblt 
-ittk I bfbkbiaiJbltB JbbbJB£ib;fem bik bib&bilE: 
bb bbtSi ''kJ^ttli&JlJo>Jib 'bibstSnhbBJbbibbJJiS 
';ltbii!bl 'bJJgjJll&AilbbB k^^bbiJblltb Uhhi :i3th 
-bJt3<^bJb:>Jb JbbiibliJ:i>Jbt2 ^ii ( ^sitiii i>b JsE ) 
-^ib^hablfe <bl 11^0^ II :bt£Jb^babri blU^JirJblklfe 
•a 'bfibbbb^ebbtlJiilkJbbl bbJilfJttbB bB b 'i^l^lb^ 

•ibarJbitib (£Jit£^ JioibKiii)-lib^J,bibl£Jb bm^lbaJS hlikttk I ::ai^IiblfeWl£ Lithb ^» . iJ • ■* . "* '^ ■* ' 

l4Lit*Esii:t,:ii cii.lJk^'L'BiaEiltllharib JilEsSSlfeil B 
-I«lfct-ri£tiiL ii 'fefcJfekt b JbiSJfe JfeJkll IbbiBltje 

lGj>l!fe ^h^bt:i»t Mllbliii ht JSB II hok 11 ^Ih 
-llftilbitl kfeiik !iu ifrilbblii llfibifelfiB^ ISttiii 

-•±ijk;- fciaEiajt/Hi :i!bihb|,i Jbu 'jAb Jfe«t» wjbii 
-r.'.'r:h:asn sbaitea ifefciB i httlbLlbjtb-i&JtiBisblbib 

y-*9 I ^itti>r.'ir<li..^ :Jk£iKt»il(.'b:ft :)^;;iibmw | -.Uih 

il kd'i II iblft]^ ti^h Ih^lt-l b^Iblbbb 
-fitlfe mibtfe iiiilhiiJi (iiJiib) Jbbti ibhJslft 

-iiik 

II 'B^i II :B^^ klllDb 

.il<:a I kllbl:ilfW:&i£f^b^t2it2:£jg£Aik ^LVlib:Jl!^J-:£U 

-SSlk<£nm i^ilQE-i^ lib I k-l^^ b'^b kfibi^l^ :itJUi ■Jis !feiJssJb]jfcjiibhj5'y)L»Jij. Jbi5)!fe me Hi£ jfe ^m 
•bi kmjii iisii bj^^ Sribb 't>JitiJi£ ati^i 1*i&tt 
bb%J l!l&Ub-%j^fe bkb i&h:kibii£2k bjte Jkibi^ 
•i& liihlbitlJiaJl^ Jl;^lsstbik:!is Jttifcji ibJbfeB :t;b 

.^a yii*imb.HJijjt!ito|iJ fcjbaiiiiiibitijiit-%mi&i 
-iitB Bbbtel J15bbL«*felfeJtm )3,-2i6^1!feiiJiJia* l^kj 
■^1 iblhefe rt^bib iBihH: itbiB a iiJli!^Jii !fe£JSSJl± 
•ii$ Jbi^:kktefjifefei£:tiii kikikHiai!ibi!]!iihi!£ bt^» 

•bl feb>libfeli£:)ibB :h>bkbllJ£: lWt» :Ii):tl]2J^lUrE£ l& 

i fabibitib&-ife iii2 1 yttip.tttiii^i&'t:z& njiti:i!^ibsb^ 

I -B ]£^£ kii UiMbJli^ ':lb!htB!felii! :)^lbttB I illb^ 
..liU^tti^ „-^Jife& yilUibhii. £ik Ah<fel I :t^;£:tB 

I -Ji;feJb^iJdJJ}s£ kbfettk^Jbikll£ I ia:klt^£:ib (i^i t>mtl& ) 

II ^Q( II ^\'i^ 

-Kb&:^k 

II "i'^i II ajl :kJBti :^i> JtelJSf klktJftJl&-)nh 
^•■ihlbhia ikil^iiiS :l£lb&Jlf Ibi^ l^^it^^ib^ bJ!& bl 
-I&SSibii&IE^lilttllibbb^k tk^ii kJbJi&t bb lb ESI^kl ^1 
-Ib^i „ I b^lJttBblll)ril£ 'fi^lfiJi^Ltl'^KI JIS£ , -bl 
•J^b^Jfebsi^ kabl^^ikibiM feb^M^JV^tclk ibta J^a 

j JK>feil$jail:!*feC!j£!b>J:t£a:ib':2life&iiiiklB :ibJHb£ 
-it lb b fi;^bi:t!fet%Ji>i^L%^ 't^bi^iKAJ^ J^sl^Jb ':tb 
•mttiH Jb ib:&i):J&bi^!btt|y> I'^lium^ikB^'^^ bir 
-JbbljBb>r«JJ!J^li£ Jfe^bli&b 'bhb&JSe bisJtt^b 'btt 
-]§12 Jb JiJbJli'Jfe>bJJbb':hbB hfelgBliL >*b ( lllbii 

'l'i^^i£it lE^ltt liD^k ib ik^sll^ JkbJciRkk'kbiJ^JJtiJk-b 
•ah'^-h»b'i»-b Jti!:it;r!lbiWil;JI»te'ltttiib)!libi,.iiilSk 
•JhB bBiaiib hin bBbi. iaa .,-Jb ibs'fiibl ^)»bii 
„ II t I! kibb J^bSE lb IbElS 'Jb<bb^id bibitlt^lli: 
I :bxi§ibbmB<bbJid£-l^£ 'ilai:>b«m!febai]li 
II ^ II lob^ bll^b^iiilbk 'kll bbiblffiib bii<i 
I bi:J«bj JflttjRliJbliblbb-JkfeJiifiaei ttiH „ 
-& '^S I Jkblit ^bt-m^}littii:&^ Ifb^lb 
-mikbj^bbl bl!^ initi^tti^bl^ti J^ife^brJblibbi^^&lk 
•blb-JifbfL^ibii SJblS&bi JtrEJIbife'tfi fe blttfei'b-'fc 
-ii£ <bi :j&<febj:&iB JfiJiS^lb bJsJB-^i:kb£ ^^B^JbibbJJi 

b^&Sh & bj^hb Jb b ^^ibB ^ESJbl b^uj^tt tJiibbi 
:b>& J^L tt ^aik bB b ^jbJbJabjnJ£3l2r -.Siltiti t^b 
-HJ<b lb bJfi I lolJitsibblrt Jb JJ2ttMtJbl^sj:k lb% b'b(>i 
■l}£: b bi-^JitlbsJ^b I lblrtJHtiU(,li >lbJ<bbjlD&>b^;kb hihkb^ ( U«^^ ) ^ mhh^ -Jttt]:tii!>j^abJbiiJ};bit!liJj|| btt ibl&kll^tbie^issibi!:^ 
-tittJihifeJtt t^iej^tS* :i^iiJbJ£ssi^ih:^b<fe-:msbJb2 
-:& fey I liJittfejttto^-jts fe B I hhiibj^ia iliifeiitti 
-:^jJlk]&til'jakikti.lb^l^JttJdfets :!l:!ltJ£Klfe^^:e b£i£b 

-ib?ainttJte JfeJJbJs iibaibxrJblftJbt.£feJ Rilfeiii 1 Hb'J&l 

Li.1!fei!'SslilEissibbJbsj;&ii i uihsfeuiSbahJfeSfeB J£b 

-l*fiaJBllS Jlklilibiib£: IbKjJteti^:^^ :JbiJL|J !i^ 'feloH 
-«tei±:^feByjbi££i i:Uiti&b ( ^nctii iBkm i^ ^^ S 

fciibis febias/jfiihmibiife mtbifeiiifeijtdiasfejte 

•ilU ii'JfiiliJb Bk ili'JBSit£ISlliisfeial!J6b)il>lS *lS^li 

•i>iiiii4-:jriebBJttmbifc £&i£ i ^btijis rtEfe iiaiiii 
I oH&lti. t lifete^ fel(in_tE 'JBiUiii) 

-BblifcliiKa •:lt3nts llfeiSj ':jltifijlb rJlJfeJlfe IdU* 
Jo^Sttflt^Alft IhiOJ bJllAbl&Jttbifa 'bbajbl>bib£H 
-tjli'fc Jttlbtti^ Ifcb ( .feUbiS feij )-:Mitiiijab!feia 

-» ^b±B mttj_iii«fehJiba lia bjsifiibiteiia 'bbsite 
Jki^blft^bUtJ&stt^l^ lDb»aj bJtefeliitf^^biblBii^teJBlS 
-ibSliblBlBjilSfcBiilofelfeli Jfeil^a i*teil±jfeiieiiil)b 
-lbS«falb fe^JltJ^ikB bmfebm^bnii:giSl*£!:£bJ,^ l^iEik 

I ItE*lfekii£ ibfca u 'j^iSiit JhfenyiBji,^S3fe(M(Js 
-Jfebi Jfit I a^lb^faS Jfii<ijjbiib*:l>ftiij4* "'ibtjifciht 
-bbiitnfej-aJhJlilfe^ febb£llfcibib£^yiUB I bfefe^bl 

.\jb j^ejitifeiJjniJiisiefe! ijeB jkbjS iJbibi« biriiit^ 
Jiii* bliJfaJbJia I toblS liiteitJttytt±i!feiJbfeJmikii -k biltSbasLMfibx:* febiliibafebiiS iifeaS ikfe^u 
-bkBtitiiiti&iii bj5iiai«bfiJ bbibiJbEasmimbitbl 
iBblfeJbasl^&bJkJ fcamJiSik ':tii,jb febkftiJfeJB 
nuaiikfirji fejbbj klilfelb ttilfclib bJjnk-AlbJBSi 
I kJ4 UiifefcibkiK tiS^kKi kllii bJlifci^Si^i hi'^ 
JHJk '^ teas kk!fei-:^]X>jfeTH iM-&biik&"|!tefete 

-Ua-Mii& B :^ k^^J-toimiHiKlB i^-bisS'!fe lkj£:iib 
•ib2 Ua-feJfeJb-iiJttifebilJbi&jiiiiugiti itjft iSbjufe ti 

-E&-:t5gjv jbjwfe':lm|« JiiifcSi'bjsibiitftK fek-jtfeb 
fe IB! kib^itt. IbfelKfeitt iiiiilgiHibiills bs>*bl£i Rt, 
-iiiiblifeSmtHiijssJilfiissiki&Jfe lahife 'SJtefeiJ bibb 
-ttJOlJBlilBB blitBt 'feSSibmbte iSbS tee 'jfeS Ig 

i^ji Jfeiikjsi lbibii£.£:e-it»aii i yjijbiSiSit-feEiEii 
-ikfeji»£ B kafeK5Hib*.>ffeir»!&jr€rsjbaj^i fe^^g 
-feiiifi!ibibijfeUk£':b ( liermjwJS.feib ^bSibEibja 
bkbibalkkJirfisibBjfeJiiHi b*>i^Jbl^Jb£teB :!febi 
■M biiiDblfeJttbb '^b2!bifelki!febb-hafeJfeJb SjabS 
•l*ijJSi^ttiek;laik£:ii<feI;jltiltBii£BlsHU kJ?.S! kt 
IRb B':kJbl£;}|iSl}EJ :£jh tak'H^h :iE£j (iilbii Jb jS 

•\bAA Jiitibkglbijbiii klti kiniSjiblB ttiH ikUl 
•JbikJhSfeiJfe jytkH I'iJthfehiifeiJbhJiiii Jbbifejai 
-±f£ii ( iJJhil feja )-SittgbiJ^itibJbiJfe^sik!tlfe:ai 
-bib b2lb?Jltb9;B :l*ii!SsibJ£ilJ6 mfeitie J^iB^tk-fek 
•li3i&BaiJ^I> LilEJk Jb!^lfi<t^feJ»htel iifciaJltJhtlbJ^ 
-k£jr«kikJ. b I! Qfii\ II kjltifeit JkBijfiB blfhifebt 
-b JSlftlib kSiiii Jbyil^ilbtl^lblblb :mi.!iih ':]£ 
-»'feb2lilbil JbblifchJJSkllliklifeJi^LB :Jbb!ijfeilil 
•BbJSEiEli:! Jfts^ i"i{b£iJiJtttolKbEl^iib5aJbir*Hiiifee 
-b£ bibkJbkJksJblQjJi; Jt«k i lit- ■"- bj]fei&^bbiij£i 
:ii-!£:klJt«iItbiii hix ibi:ii<fefebbJliJliJSiikfeJll J^feillu 
-a rkiJUba :JkBJblfctifejii itbja b C ^Jiiy^ t> ) 

II (HSfii'i Ij ti!k i>=ib£JJ5 MsL^t^h 

-Sits. llSfeitli blfe hb II floik II lii^l.li ijiJfe>12 
-h Itekli jailhfeJtfelliilfe ialh lIiJibJtitfelLife i^ 

-kl& kbiS k«iblt<fej 'k:!iB ^Ib 

iffv^ii kbaEiajJte !^ kiiB kfe!fe:kii)jS6ubiBJhJbihJa 
biklijJsbssifc liik'bJbtiliiltBJbiTsJbJiiiJfelblDJJt: :bi 
-i^rJklia IbkbaBiBlifek^ Jfe iJb ':kJi'BsJkxi>Jfefc^ 
-£2bJkb!Ja :kili>ij>litm^kl^l^CbJi£ hl^ blblBUbb 

II SrD't II biil^bbllitE hih B iih 

■^ - -J \. ^, . 

II ^^^ II kibH£^Bib^s;ibkbb:^12E 
lbki£lb§& J& lb>kltJJb]b£t1zkb ikg:il^J$)E^ :kJ&; hikhhi 


hlthb 


-bUfej-ikfbiiB bMt-iBb 'kiMii^t* EiM>-Hii '{...rJ 

&*t.jifem -JdilBJiiil^ii klDJlC^iti^lB 
tis I>!.itinJ *&!!* ':b!pfe'tt 

•hiH :biBbiH-mEt 1 i^^Bih-. inb-rife bi>fem t.(g 
-fern lhfci^J>l*^&>b>t.JJ>'^••ilii^':oOf!#•'» •^*>- 

ihihsifeh&iti waijihinibBfem y fe!>ifHtirrJr<5.ife 

• ft |:ilsSiblfieiBJ :b]>t>fei±yiit>J5J-)ifl>fa &kb;ji$a 

-tt&ssslbaitetil^ibisslfceblifel5ttj ftiBbaaIt!J?iiB!>ii 
ek^tiiSftifeiitebifiUiBit-kliitBlfc^JhtiiibiiivJfeiJt 
ch.fiBjtissiRbiS mife B':bifeiJiiifeite(jrPbii£<ite 

':blt'BlB<lli bl^bsW feb "Jt-Si JliHfelhtbS.'S H ':b!;fi 
bjAil^iriblii JbUei ( ijJbii » i^^ )-llbKbllil 
•bffihUnife liJfeiiiltifelblibaHlbib 'jbl&litJimSfe* 
k ikKfefea I bJ^^ibiitifeJ ft* biihtibfelBSitht'"*^ 
jfet'fatitiifeiiifebJiiStirtJa Uiibia ih ^bift^fieSibiJi 

-MJbiiibiibfeibiiHbib* bilbfei* mia&Eis£ifeibii 
•lbili2mfettlJ:fe*fel JbbiiJlDllbl£tifelb:a5feJ Jo* 1?!* 
J»%Q Ifitb l:tibiiibimfelJ&^«t(liib;tibfeJ tiiiiRb *J 
b^ <fei l^ ilb 01 Jfi i>^>-bjfc Jlfcir«b 'tJiiL bi b%iiDito 
iJiiBilb siJiaa iiift^-fenota lam iDjitti* ,.-fe a^B 
I biJ&iih'S y *J :pJJfliibuaa ifet:ifej%j:iSm ibiifcJftH 
-ibSifjfe Mbbbfeib;Jiebi-3iiftb 1 bba?ihjlK= 'i'libi 

•jr-.MHiHbbfelb2l(i>K fenilK*Jh blMbltJbb •J^I'ftK 
:i5li'ti 1^ bJ^aibJC ^' febiJti »J tlblife bbB LttiJ 

• B fey 'jpii:aijttbia :biiharfefiiiifea!i*t!bnfei»rfiib 

-ft blfesyifltU :b*blt»*«bBriiiikiLM;ttt)fiRbl U> 
•miil>'^*y lHJl$lcfeitllfcibBhbJU&l (ijlnii ?^^,1^ 

II ^sfilk II l?l> 

*J bib (Wili: hbjlbliifel thli &fe!il falM 

-SSSibit- 
•b-iibi':ttirJlDtt<tiibihlBliiifcJi£ wit; b bitit.Jttl 


•HitJDlbiliihJlBB :b it-iblbSckbl fi^ltf.JJhH t-ib 
I cH >: oife 'i. iiR ', cjtilfe I :ili|)bik£l J!te II u5^ |! 
:aitti*>Jb :<trlilil>lt£lbbt^lL£:tfeli blUfl^ B 'IB1« 
-ti^JbJtl<fctlibl£ I bi:gl^^J!^B :b*l^riiilx ilbl^fej 
•£i:§ Ibiftti "fcibiBbi :PiSii» £ Jfej 'bilfcbJtibEiibfls; 
-^ :l»li>llis ijlibSlhltsSliiiJBI> lbC>im :11d1K -.IBitflfe 
ItJttf-Jb iiXi I :E)ih'S)t; :)>5ft :ik4ilssil*lt.Elb lifefc? 
•iLi*. i&itt Jta bii&bbJnlhblbkt-bbl ]&j>ll££rJ!l3ll!^t 
•i> .'ii£ste ( iilbii ifeSii ) -lt-*l I tlbxit>j ifeeuii fe*> 
b ):t'i:US-i2rni£i]^ibii&ltu£t Li^i E.>bbkiPi>l£ii6 
B ( ^Ubj^ hsl^ )-£<£l I bJirlir£>ib hbB :bJt%^l 
-hbsiiir-M ifelth e ( iJib^s itiln Ja )-^Jliibl5i 
-:feb:ksb^Ijs I yt<£.kiib hba lursj^l b^StJilbS Ibk 
'ib^UttHmk^lb^ihJSassJiJlisilb ibHibJblcb^B 'ik^l 
•jslll2ssiiibSjifciiiiLtl|£ ibiiibsfi Eijii Stiibtft* 

{ ^jib^l ijbCt^it! )-:gsrib^'2&jiii:^bmibJttk^kbiibi 

-htt Klba%lItt:iE%bbllbi^J^Sliitlife Jb:!^Jlilb fe feb 

I bjtfit iitiibBf:nb'biis2j^fei!^ii-^b^feB ib&:iBitjio 

-tf^l&tiiitl lb<fel] 'b&tts l>l&l!jg]i ( ^iiba Biltb^l ) 
tl Q^k II blk kl hllMblibi)^ llliH ISE Bl«h l> 

iis^lg I libsilh iJ&llb IB IblloH^sB lillDb:^£c 

II ^=i n hblba 
-lbs b>ifcitj©lb Hi^ibii f*hBJlifcBitt*bli ife fcifi 

I :ftb>'iJbb!i 'PJb^fefcl bhj>iJjjR Ciftibb 'Ifeil* iyi:H 
-ti_±-K>lillyi fei^ilbib 'b* bJbliibii fcbi^ili ( il 
-lb;£ i££iAiJbJi& ) .glbrt^JJb^ >bJle!feJ I blliCkfe bt?. 
htth'Ja 'httt.iik tiit> JtJ.<^B2i^b':b:kb£ b> bbatblB ba 

HUH ikibikbButsb l£i^jrjiu& ( ^iJtk^^ b^fein^^ ) 

II ^Dk II ^feyy ir.b 

II sOi II mk blbuiM jUJbbltt S^ ilfea!£J£ iifeifefi 
i^iibibslbli ( ijlbr'S iib )-ail& bbil bb21b£smfe 
lb>$ili.%iaJ I bilbi>!l9 £biH bl&^bljt!^$t2ib Jb<^ilt£ 
•iibibbJttlbdk>Jb E:B ^rf;ri<^ltJH l<bfcb bEi-:dih^b3 
-rb)&Ei«ri-ife iib I ki^iufcij i!fe^Rmbjejh£iib4B 

ht-i !fettiM J&b 'l<SibJbbsbb:iii£li& ( iUttii bJfbli& ; 

II oak II k%lb^l IfiJklLJh 

1% iltikl bi (j) bih ItbJb jBlIiills 

-l^<%i 
||Bi>«||bJi feBibabJbils 3&bb Blb^ailfeimi!SbJBbhl 
-lissmb:lJQiiit.bbulbife b ibb mfc bbblbii '!tiJi!b» 
-Eb l*t%lbl :lbSlHJK l'M& 'UBbfeltl ItuBbJ ibfe^tvjbj 
Iblni^mSblib bi 'infeblbJillii ( ilibil m i)ik ) hlkitk I&a •(, |!fi)b±lhlilbitliljlfe Blitll^ k'Jfe=l Iklijililk feii 

NJ W '^ 

II \i»\ II :ft 

Jfea ihikhi ( l&nkik JEsfeJ )-l?^l I liliJi»;teiib :fiilll>£ 
JinilJ:fell»l2JRlilihiil& bissmttSJUfelb JLaii-Jbiib 

-mi^ i£ )-3lb^li)bM2lS IJniiblih Ibh-te-Jfe hh I lij 
-%il^is±ib tioJblkmm ^blB 'bi:lttll>j!itJ^&i^bllb 

-S isfif .Siilih, :bbfelliSB[lit<blSlilib :£lb :IAfet6) 
Z !fe6lJ!* :Jtt-jr«iaii I bbiaS^ b^*E Jbilsili-ifeJ^ bli 

-iJfessit'E an 'bifiSatJBoiSl. Hife (fei bEJb) ( iubi^ 
Ir^Jb ) -iJb^l idb^£llb.JUJbl>E r«<^ I iUb^:g ., I I& 

-iBJiC lb iBbia ii^ihbj& ti^jifi i^^m j^b:»b lorn 

SfibiB l£e^ufe^i^J&Jb£ni[>i>Jbb<bL'&bl ':k'b£ib>Jl^<J^ 
B ( kntnH Ja )~5iht£biiiibi2ibJ2Ei!tx]i<feam 

k bi^a imi!tyiHiQit& mifeit^Q^ htcB :j^biB 

•b Jfe J<tb2J<feliH:l lBfeb^l»&S Jb ( iUbSi JE )-SJiei 

-Ji^bii ( siJtei itefesa )-fe;fei I iiibsiibJijtiiJ bitsfeju 

•bfebbiB lbfelttfei*ii ':kJ£^teK liJUbfeimiife ':lsiatb 

-feb SaibJttiHilsJfeia ( iJibJi tiJJttbe ).Sl^JilbSlib 
£syi^imj)^jbj^i>b^^iE!:ib^<fe tdbihiJfi I* '::fc^i:tiBB 
Ust&itt^sl^ljQb^fe'^Ei&i^jttlit^'i^j^jb^ bJkfetlSJjtf /Ui^b 
ilBBib feUkibahil Htta ( ii]bii biil& Stt fii )-S 
-Jbiilbfeltt !tl'lb ilhElllJ!b'libiJ£iJSSJfel^!fefe£ fe-tB 
~&B: ai^n :bB :i>iHB btli£i^lslb>iii^l^ (^iJbJ^ &itk 
-J£)-fe%i II ROi t!^ ibib i^ifettkjSiSh Jfe IbJbtil^itaa 
'HbB :iB :kb inb^b'lliJbiilbiBlbhjttJ* ( kis Bb ) 
(£ilbi^ Bi))-^mioItlilbii!b ilbttlfiiib Ibfiilblilbsiiiai •ls'bJ^iJb'Jbfebi£k:I lUiUJfe ]g;j& J^bB(^!Jtei fe-.B) 

-^*.|lt-"j||kimiife ilb JJf)UJs±l^JhiiJil2li'j£;sJtlbB 

-.•bkiJSS nii&itet, J!feHttJbte Jii)libJi^B& iifJhtbliiiB 
h ^i^ lit ^iufebupja &ttjife(.'yjiiii bi_i!it,ji)_^ji^ij 

•^\^ ^tibS MtltiJ (,ll^n:J^fci2iJlSfciJSiKlfebiilfe'ii'fe^ 

ytiEb hpnhh^tbj cJaiaB itE bwb bjsjsi.tr.2';ijbfc2 

-JiBJ klmB feb,,.fe ai£ I klJ^bJb2k£i£, iSbJBKJJiihbliil 
•JfeBiJhB Jbiibl fe feis I ki>]£ife btfc SilhrJfeB ihm^m 
■BBblib :JJ!i^jlolbl;ijiJ:<feab, ikb^laalni:±bl5lt-.ijssll 
-K^ybj^fe JbiilZt bJjjlhbas^Jteijj&kK; t?i?. Jbkbibblia 
•BJJ& jbtaiiQiibsfe^i ^Hifeiiijrci£ ( iijfe!^ iiife ) 

II ^=6 II fil 

II h=<: II iilhilblhli:& felSfeib isWlilb t^bJfe 
k *tb)ji !iS IHtaii 'ilbiiiife <tifel rsiij liilhbls 
ifilhihfe JbJB fell k) l£i!tfe Ih la Ittit IfefeaB febJlfe 
II RQfi II iJuBj^h klob Bb biailb J&Jbl feali 

II €Q« II SS klbhlHh 

-^JttEbll^i kllkifeli ikbJ 

II h^'i II :ti 
-JfebiJk kllbifeSalbailiiJil^ fell JHkiai* :ii>bJ 
-Jii'KliJLtiH kJi kb I bft&B :& I JbJk^ niblt^ 
-Si 'Jib^lk itiBB :Jik|kfeli!&lB :k 'jb JultBi-bib Pll 
ii^b^mB :i£:gB :i<^.glb%)£ ii-ti fek J^b^fe k: Jb 
•biBljSbl!^ :!J9bJj:^kr;Jl& 'Jb.')i:ltllUlB B 'Ii»l!feB'ii.'b^ 
Jbb-^BEl£j£jBblkikl> I klJ^lblk bjb^ji^b :kl> 

imtilH kitbfli ■bJlaJha:lbbi&it J^i:tiJ>& lbW<kl> 
'ib £ifei:il^JI>b^«tJ>^£e<fe 'lb Jli]fe3&k£J6JiikfkaBk] 
•Jbiiltc 'bhikebJbibi^lbib^iaB &tti£!!^1^y JkJ^^JJb£ 
-Jbli^kirJkbiJBbbMbJK i^l^;£i^ ( %i BilombJit 
•H ) biiiJb^fei Ibmi* ( ^iitei aiife )"SjiaJbiiEJbjfe 
•Iblb biaiPb!libJ ti\h\H: i J^f tJ£bi:klb Uia<£)tt IbUli^ 
-k£^:itS ib£l^&]th£jajt>caSbtlb :JbJltlBbJkilai^ 

N. » tf Vrf VAN* 

• ih bcblilb Ji£Jb:klb fiiii::b£bJbiti^BM>^ ^litt 
-l>b-:kJbjl!lJ£Mt>il>E b:)lbai^>IJ& HE^hE r«!^'kJtdE 

bjriki^esi^ 'kb±£ssibbki^^Esiib 'kJ»^iibBd:aki:tbi 

•li^lfeJ<fe'b££ijE3 ibk!ilb:tki kJJkb|BJln>iJJ£:k:fel>££lB 
-^Jb I Jfe bJbkJl£lb 'b^<&^ !J&laJ)aj^£:t!& 'l&ih ■.ibty 
-b Jt2k '■.yy&h Ib^^^itji^ kkbmJi^b-kJb&^kik 
-b:!lkJb!£LJliitd:kibni:i<bblhts EebJbik l :Ej£biik^J>i£!: hl^hBi ( 0^5^ ~s ) hl^hti •ihekts Jbi>^(ir»bbik^JibS'rJaJbAibtt«feiiibJtitJiib 
•^Jbbb^ie 'IBbH JbMbiiiJlb 'mtttt-.H itiy:tlh 
-jfi^ifS Ja:k& iA!igm:ibJbB J£Jb^k!^tt ttiis-latm 
-j:&eiJi]s ildb^Biitib&ibiDJikii^B Jkbb£ilJl^iBihi^ Hi 
•1£ b&lit b:>lbiltJj^r]l.'b^J^bi££ii!^ ( ^ibi^ bsib ) 

-Dllhhlbh blMb <l)Blh^|i^ ^bljtb liuJbblk^imm 
Ixiisbltig 'JMl^&fel iofShIb iti^ iiitllh IB^^ 

II ^f]^ II :JSJ.lk£ .<i]a l^i& 

-S '; :jfelt!ti ikiifeSfeii If SbjJiiibaiii hJbi P. kbibbi 
-lkb3kbJttt-;bJJi2]^Jb^l^m <fenb3!I^bJb JttJEi ki2^J£s 
•ink Jtkb b^ssil^JJ&ktt Hix Jb>iJ^ il2k J, II \ II Jfe 
b!sJ<bbm :ibJtd ':^Jb ;6hPt3 Jlil>a i i^bsikbB m 
IbiEJ 'ib^fe JbJikJb „-li!feSt; |::bfeJJR :Bb£l£ ':& 
-Ja :S&-lb ^ib v.tihik liaa ':Bb&JlDbbb]glk':bbik 
hJIkkJfe ^Jttbbiett^lssl!bl@Jl!febib:b :kltik 'bsls gb 
-kjbisi kiaiB :9lt<fei 'b&i§e birifejbi£ iltttflibJfei 

•ll Jt»k 'r^i^B^ilbbJlkitt bibbbL C^ ibikbi \tk 
•k'nk^aib Jbiil£t>lb khVl bJ^Ji&'bi£rSiiiabcJ!b !fe 
-ie£«J£ lb ^Ib 'ib b^lBbJbiife^iliibb! ibkjlb£l^k^ 
:k£m9 !b^lsSlb^^^&l>bJlkltt 'Mi& ( ^Jib^^ ±£:l& ) 

II ^:3( II ltl(B!l Mliikb^ It^lf. l^k i^& 

hhk& 1^1 "jtlkB^g li^lk iilhlbitlti 1S.\& 

-libfci^SJS'SibiJfcQi^lb^lb^kJbrsikk^bB kkbi 
•^ kbl!tetkk^l£klkl;1ibm<b :k^Jbi kk£ibjh:b llt^Jbi 
Jkbb!it bfe iB 'Jk^jlbkib JkklibJ'^l£ki ^ii:^i:k\ii 
-il«l££-:£i.'J»BKJlib]fi! b^H I kb£:^jJ& blk£i kbtlB 

I ::&l£llb&b :!^£: l :HiJtia>lb 
::Jftlk^lhtkJS b^kbMJk^ 'mitimib>J:!bti^i& ,kil, ':bb 
-Iti^bbs :bBJb^bii^ bJh:Ji£ ihH iili i^Jblt likb-3 
•J&:klfib£ I kJ^JibS ki:il:B :£Jb<^^Jb^2mbi Jk^<b 
•£:£ Bib^2t b% 'J y^i i^:kibjti£tt!!^ jj?ikikjb<b:kk ^ 
-b^rSJ:^l!£kibB Blb^2t ^ttiik bk JBSJttlli b n!b-£ 
•Ib^Jkk iDitls iBb^tti^J I :nb^lWJ>:jb ttbbE^^k k 'kl 

-ba m:kJ2[ :kBbteitt-tjk i^k xtbE;^ bjiit&:kkbiats a-k 
•l^k kllkl^Ikib JbrnbiJiBBklibJ^ B I kls iki,bi 
:l£lbslb^ll£biikJli ii^kJe kti£>bbj£.libib kb 'kJik 
ilHB filfe k 'kibfckjB JJCtiJk k-lJbiij£ib fe feb 
I kiii^ Jb JklS 'ib^lbbiikJtt :J<bk£ JUi:kli<b^j<feihb 
•b^i iJtiittbSJb^Utiklkkb^k ':JfibbE.tl& bJbi -:;>l^l -fekSlblUttllfek 'Mkl^iibl^^S :mibblbiife-iJbiltiife 
ibJfe «bl 'kiJJBb !kibiJblttJb!£ %kbii'i£bi>jh feittir 
-Jii Jklttb^ijb :bi!ssibll!febbfeblJklli b.tii!bBlnH±ii<fe 
-J:tb kibib kbiBbftSi^ii^ttt'iubaJb^ItbikkUblik 
II oQ( il h]^ klBUi^mMbb IhB 
li.liii b^ 's l^lb> hi^ B bib ^ ll^'blbB IJii tik^ 

%\)ik Jblilk lilii^lfe Jafebl<f£jfe lblU.Jfelil8 

feJhfe k bis ^Jlhfe It lb IQiJbfeiilh febife^lb b 

— SmS 
"blftitiiES :JElSiIb btJS!bftEH:ifeK fe JfebBtJia 

II ^e^ II Pi&lbesibkB JbJabl*b?J!bkttJ-iJJ^ 
•felJfeJl* -Jb:aifibliJlilh-!feb*~JiikUt-:fe^J}5l inbsL 

-£ii£ ibifit>ibit):t&=!di&bikbiHni!kiii^iiiljrrjji& 

•lkl,bSikk':)kiJ:tekkHtl& JkJklE ifefe]&|BiB :kk':Jja:B 
•aHJslbkb]bbtiBr^«gblJt2lBlbl^itlkJ !fe^issib:^bl^ Jk 
•m^b IbiJb^blbtlblobMhb iJSrlBBJsJk^B :iklib :kk 
':JkgkJlfj^lkabklitJmHc]tlSSittj:ki:kl^jEjk^£ibJSia 
:kk':JkJ£:BHI^blb Jl^b ':m&Bhil:blk J^j^ibliblb 
ay I ki2 II ^ II ,. 1ib(2 k& blSikl'^b 'j)£b kblSi^E 
-ie I h^ttliBB ikk'^kJi^bJ gg<b ^JBB,,-:il!li bslbk 
I kllott!ls^'SsJ:bbklkfiltliO;!bl^ lulbbldjb^kibsslb^ltt 
•'Jkkiiktt E^£ Bf^blftlk Ek I kjb kliibkjklbJ£b:hb< 
•| <Jbkltim>lb>i:4ssJbi:b IkJk^itJJbst^Jit :b& k'lll^lis 
•B-:lyltattlslbk 'JbkJJi»Jb»;fek<£bi 'jkk^Jlbii£-lk 
■ttii& J^m Jktt:Jl£ I :ki!b^l^lb^ibB^ '>JBB lit&ilii 

-. N. » , . ^ 

-lJi£ £b^}i'::bJbLlHtrJ<b l:b^ssi:>^£t»ik k^ib^bB 1& 
bJblkk^kl 'b)blkk^tt!bii;bbai£ (&1 kJbbb bJbJk 
-hyii'JSih kilbik^iuik I kmibsllt Jkklt & kklibl& 
'iiilb&bijgbb k't^bkli iJ^Jb bJtk lb Iblt^Iklbkll!^. 
bkl*tt!biiasB£J£-Hk^ I blbtibabjfa* ilbk^ '(.''^te' 
l^lbb ikblA liSik 'blkbJbiib>ibl>kblitabil*ib:i:kkS 
kl>]llt 'iJr-ibJ l£alnfe» feib»fi 'biJfcfete SjlbllE:JJa 
^kikblA itlJb&bi^bsslb>&Bl^b'fi)bj>bsslb^J kJlJiU 

-Wife 'iSthhilfe ^iSfealfilfcJli 'iblkbfclte *m 
il I bjlbisifeb hlfebfc Mh B]&iS 'm iiilhlte 

loJfeJte 'kft!fcbibiilbli:b 1 :iJfek& Jilfe bik'Jb Jblbi 
•ijbbjj^ knife' baa iiifenaakB ioS-ilfet(ri)ft-blfebis 

|o£ ^ oii R0» \o)r^ 'fehbiikJkhii I inijb JtiibU)i 
JiiJttuJi ikikbsJiili I o£-blbblib (h. ! E-btbkllbE 

I Ok ^ ofe 

'lalH«febibtrkbl& ! ok I tli^tb B kb it!b kUtb^f: 

^4 • » * • 

JKi kijiibi kLtJJb fea loi* ^ oj£ Rofe "i ohh I :m>k 
-1=1 B kb blfe :i£i kIkbltfcBl lofel-titeik ( t^ ) fc-hibS bl^l2£i I :^il£liliJfciWJ:6 iiifeb 1 otc ^ ofti 'ilBB 
I oifc >: OB "fe ofcfe 'iBBit 'a±!fe 

:aiB iita 'kh y\k ttfe i cti-tslfeM ( t. ) E-lilthI 

-JhbR Eilitk ,, 'hlLeibhli I otl-blbfe (h ) E-tlhbE 

(t'^lS) B%& bllbkb iblLlbl h 'llfilbttt lli£bfe£ 

II oh^ II B^hklfelkUt ^is^k 'iilJll>Biii^it^£^ 

J bilb^k^blbl iiiib-t% *i\nSh^klhbkl bSb 

•:feiiiRttt»isSJiifcJJfe I ofe-libbxlb(fe)fe-ii)h*k£hE 

Jifem jttbB'iilt yj(jijii]&-lfetllttb ( ti ) E-( m ) ilJfehE 

|>>£ \ oi'Utllt 
1 o£lte'J^l$^t2HHBH!^l 1 «^l-l^S$JLk (i, ) E-Bg!^lbB. 

J I ^h>. Illiilblhbj ^ t^Ebih <|lbi!fe ilnlbl li£ 
I b ^^:bll^l iiBi^lh ^s^l 'litt^kEBJ bills 

'2%lld!ik^Jssl!^l^iJD^]bii!lJl£l b£!hbs}a &Jl£bkbsi£:i & 
k&'%issJIS£ii Bi toils. I ^t£ibs}& !£^^jbiJt»>UkJQ:b«te>ljt 
•\i% ^ii^JbitiJ&ik I :!feEbJ& ]&» 'JkJil ikmtJte I »& 

( kh^ ) ^blSbbi!fe bEblh M^Jia^b kEbs^ 

-llk:ltU^ bblli^llJb blJ^k'l:^^^: fe B ':b<JliiJ kJlsB 
I Ofi ^ o£ I ohl I & l^Ubl£ I Oj£j^ 'M!^l 

•fi,, '%bi I efi b 012 ft OR j oiEj^ 'bJkb& 1 oith I oS 
'Jl&'B'ili lol I «k 'i^2J!hi 'iibiilfe (i^b^fe ^nJ&bEr^slk 
^ liib!lt£bE , ikb£tfe£k ) I OB I o£ ^ oJ& ^ OB > aj& 1 ld^Jh£&iei ttb^HJh^^ifel l>!tel^^SftJi>tlil fesl^b « 
•ite I Ob I & kbbxsBb t>^tif«fei£Bhtke!li:kJfelle I oj£ 

I oiseoK ^ ofeg'<^m I e£ ^ ol£ ^oS ^ OJ&,Ji&'Jiilb<k 
^>J:feb£iJ£ I o£ I ot£ >: ott b ii%h 'lojH!^ SebciB I Itw 
-B fejl kbE I ofi ^ oli >5 OR '< olsfe 1 lliiBi iJfeiSJbb 

-B 'biBbibbB I ^hh. %& bb it!fe ;ki:febarkbj& 1 oie e\ 

o» J ofeii'abB I oj£ ^ oia 'bKte I ob-b (b) tl-bfe 

I o&lb '<^SBi I oj£ ^ oJtt 'U> 
-feiiJb* I oib&-:ai-Ji ikjii ^IM hl» I oS-Jafe-blE 

I iib ^ ojB I itfejjist jb %is II x^ n I Q II „ It 

•Ihmi :]iaJb21£«iltfe „ 'b^bfe I oJIS 1 oB-ihyiK-lbklB 

I «US I :citj^ "B 0J& ^ oil ell£'ltibUl£ I oJl^-tlK— kl^ 

I fii!i $v oi<ill& \ ob^!^ <^ttli§<fe 
^ltk:!rii^2fe£JBBJ]gbkS t ote-!feHtelJkbfa-liel^bBkE 

i o^ okJ I o^Ji£ ^ oil tt I £Lit ^j^ m &&}& iib 
I J£2b 1^ m '&B ^£ k I laill2lJ:>lb Ks^<liiJJJ£'lDilitl 

*>•• • Si«^S/a -^ SJ 

lalJt%.'b iDiJk '^i& Jit^Bi^ ^ y I i&b ^^ [,lolltJ!t 
-& iDiDblDttlii ^JIJ 'itJJB&lS bk 'laiik lE^BJ^ ttlt 
& fiil& 'iDies^iS iplbittM bJioa^U Mbih Inib^J^k 

-bmt! y I kibH Id ^& kiS jbljb:^ bi Jl&t!te Jb'^baiy 
b %Jl<^lI£ I l>:fe liJlob !££]l bl kU bb-ifiiit ifiiJb^fMk 
Ik I Jbj£ Jb&fhE itiklt bJttB bltJlilt klisB bJii£ Jk 
I^B bb \)S. 'Jbi> baicE JkJ£. I Jii Ji£ Jki& BibJi^ b B^k 
'^J^btJloJ km Jkk I JkJ£&E fei^ JJ£JbdJ:fe b lok I If &E 
i^\eaih UB bgkibi k bibJb fa|BBjlt J^kblK JB ikk 
'J^b iikbie b ii^gkife 'jJtSiBili Iii:kiibl& b loft 'JkJtt 
I^Skibi bJi^Jisi b JbKJs'jbktkJ %>rjlj*££i JliSSik 
bJbi&i& I Ji&mnitbi& %:tsJkHbkJt^ Jialub^ liik Jkk 
I mK£iiai>kB Jbabis i%abiok'Jk%^:^b£bJSithJDi 
^^) mik:%j jbj:fc J|j a^is 'mb ipi^fe£ %>'ibi:k i>Jtib 
j£i£-ift!l |B Hk & |Eii& !j mi^i^ JteJbjj£ Ji£JM:kkii:t 
.jlit iD^^biiJt bj BiBiJk k& b^ I j&^ j:iB i<»id id<^i 

iitk 'bkiJJgh Jcse&JBl ^JB^BBit^lk iLSe^lb ilBs 
-HBbik |lb:..l& ^1 e^ k 'IBmkiit £^ Bikb&^ &. 
-iJ££lnjit bl inbiliilk IIJ^I ^Bibii£ ft&tti^fe fitbb IJ^ 

aB k m& iQ^^Saaib fi^itj|i Jbii fii kii ibB^t^^ 

-klQiit k liftEt r»ik<fei ^jojtt ct^k I JSiJ^ jtrkfiiBdm fiiibm 

-Bi&ll£ IJKikilkbb^tilfi JiakbJ a Ji£k : ll&Jb&^m iJ^li; 
b j&>&li£llc B-k£kB Bik 'JblH: ai^tbbJQaioE iclfiJB 
^Bl^b aj^bitl£ 'Liiibti£: ikb:^ J^£:-liJli>g b Jb£aie 
I Jkli£ Jbi^b'^ BibkJBJl^:^ ^iUiS. i Jblt iaJ^^klD blla 
-b>lfi£l!feb:&iSJi£ JbHbijt :ksJBk ilaUb^^bife loJlb^fe 
lolJtsB JiojJi> lok I ili&JbJ^lt Jkkil£ 'JniJblbeL ^^IJ^^i 

sj V-^v ^ sj sj-> 

bbii& ik 'im^b ^ibm I Ji^b laSi^j^iB itiio hb iqb^ 

V S. -S • S*K*' N* 

•>.BBJtlE £t<£i:lA^JLtBJlit tQmiblC>£bl£BJb&ie ^& %IW^ ( a)!S\^ ) iiimjs^ II ^ II ^^i lUlSJjiiB V^B '££H >tit ^ til 5* 
II ill BJ,bst» JJji tiit i^ '«" *^ ^»^ Si>iB££ 
-KiliJit ii JB I JS>mt3i5fe 'JlnJbi^ Jlib Ste 

iit;i i *^j 
BiijB la iiJH±£ ^:fe bt I JbiiB ja iii^ ie i i^i]& 
Bi^BBJt tsiSj ifi iiib I ttHJ&iii?. ii!£J£itb t Sife-biDjit, 
jmstBti'^tl^tTfeiiij tJ Sjifc tt j^i-blnitt toij^ 1 hi^tiSitt 
£lDtfelfe-ifcl»ljit2li mil ^JloUiSltJiiSjUlE Bi,lflmblt 

bib I ]kiiB JiiB timtS ^:fc--BiIiiit ^ I i BJiiiiib iii 
i»b l:fe aE fijy'gilS.'b liaii ijoitj i»^ ^*^ <."^l' '^^ 
■iiifeihjiii Jbii riii]&--Jiiais :Sbi BiiiJiifc&iB I liii 

-att 1^ JfclJ,! J>Bb *^<te--Jl£fealS lilblji 1 l&b >l£)*B 

£iiy litB^JiSJte m 'UiKiS,>i feiiio^ 'JbiittB £|%ifej 
"b bJKm ie%j iDttii li lai^jfis* mu-fijiiti* Hi'iiBJ^ 
j^fe 'jbti^ aiiejte miS 'itiM%i fei ii it<ik iiS IE fell 

'Juti^" blHllo b!feb itefil 'mill%t ltt%ll£slib£h IHfe 
ISlUIlD ti BiU 'lWltlfibBi$i£ tt^ liJbaB feinbii 'ife* 

b?ttD 5i£ t'l^^b in IWSfiiliEl fel i^l^ BiSBBJfe fesil 

'jki? jftm ibiflS Sile ii 2iitj )UiBi2 Id*! fe fills I i 

.^liU in !fei bJb^jf ti l^il ^2 Jfei 'mitt iiSiy itete 

•iDK )t£tiii SJ£ 1 J^B bV^ 'iBilfe B:&!£'Jbi±ja Jteil 
-jb jbiiti^i itifej mJJifi Biliiisfe fes& 'SJfiB-tjfiiB 
^ I fea» "ki-iuiit jfeii^^ I &B bioitt %i^ I ^** 
£1^ mjaE m 'bfeis iSeiiSii I SfeJb%Jb Sj!£i M 
jje bjti fesbH W Ml tii ihs^ittilJ fe jpcS 'iDjet 

IfebB 61bb fiiBlSit Iil!£ltJlDb JKli I JiJB lb>l 
-JB mJUiC bftiH lli£:li mJl»V lD)x>]li^bl» bJi jSI 
iSiili it bit'SblliJiB SijllfeU l^iy febibblXi b JB 'Jilt 
ilbiJJUite bijfeiJa JHiE feja^lfc I JUtii bJJfeJlt Joljite 
•jfe ifelB I Ittbtiiil fiitfel?H Jifeiilt b feJ iB I J^lSlltlDl iiJfe 
-ibbitiS eiiJbleSi iteb I ifeSiJUJbliJbif iS Jtis BJttte 
nfebit IB a i^i^ii I i^i%uw]i£. inwt'ioM biSbbit inttbit 

b fel JBt I atlEb^Ite S^lM* lobUllDlDlfiJsK: IpJbliibia 

jtoiaiD^Sfiy fej*i Ju»iBi£ jfiiii^iE itib. SritfU 
•IpibEii iii^fe bb iEblob b biifiab 'Jjt»il£!tKJfeja, 
-£ Jl&ai^ IbJbiJl^ bib^lD^ttiJitib JBlUbiilBbtiiJ 
-S iDlilDkB-ejlDte JB I JSilH 6il<fe Jt^isll IbB 
ll>jl^ SjlEia b liiSbi) JatkBtl 5*1 Jb'JbfeibtfcJ Jitt 
jBJ6JLBlb ll!*l l^cEJ:tJb-ifeb. Jttib 1^ ^Jfett J^itatttJ 
jy^bii ^<fe Biiajtt 1£ ,i in II Ll*^JJfei»i6«biiS 'J>!b 
Lib Bfe£iB 1 :H)£fJ|,iib JUJlLUaBiwa!* lb^.,-k|ejnj 
-S *B iiibibJi2iJlt 'JbJte t» JBi ijiJia-tJlnls lUBB 
I ^It £i JB'i^btUb fit JH:'blT&i£ b IrL bb I l^iibJb^2 Jl^bl+.silb ik|j£. JK^l^lij bj -SJi ttJl blJU£:iJb£ifekB 
•Jb'* tlb Id §JK: i? IB'JteBJb Bib^i; b b JfeL'lKUbJhl 
-Ul b^l; |i £bi^tijii) bJijBtiti IbSJbbJb'Jtef Jb bju 
Se tiki: Kilil:Jb^t> 1^ 1^ 'bJJbbJ JteBJbi J^^^i^ b B^ 
I biib£i^te :tih.e& ii&t'.i% hi ii£'Ji£:tm m&B 'iis&!& 
IteJiJi I blJa b±B B bJ JbU 'b Jteb m& bllDl^fefi 
-Ml 'bttilJ Jl£=li b lB'Jl!£ l^Utblfii JiJ^l^ Jl&l^ I IbEJIb 
mi^I ^ feb) JUtii^i^ nikHtt b lai^ I l^l&S liEbisJUki 
-bfeJ mi^i£ Jtei^IJlb b Jal^ 'iiiibki^l^J ^ b ^i^J^ | t>Jlt 
•bs:^Jb M^kgl^J B b %&l^ii^:£ i>bJbi£ bJB J^lbbb b 
ly^h'JUH bJ bilb I ^fe^t^l^i liiJbb3$Jt£ b bJJ@2bV;)JteJl£b 
i&Bi J&bJlDk'^:k :tbbJl£Ub bii&^b'itJibtsiiib Ji^bB 
1^ 'Jbe^£ ^J&l^^ :tb Jl^'ji^m JB:klb b JB I Jl^£ JJdl^J 
J^£i J& btm I iHU^lti i& mi^blB lie lfiJJ(iiB:kl 

•:fe ^ ljb<fe I i^Li>iM ltit-j]&:kiitElJ:& JiiB ikik •^ ■^ II \ W'i ^iB* 
•Mb BiBt& life Hlbfe i^E 11^ fesB bb im JbJb l&lnt 
•bB b bJ JB 'mm :ti£^bJk b bl JB bJb ^ii£ B^lb 
^j k& bsB 11& iitiitj<feiDbi$BB «fe:kJbB :)tBj:^B-:ii^£ 
^&tt hi tkib ':^Bjb b|i^'jbi£jj£ b B^k'j:iiibie n^Ss 
•Jli£ BiUkb £: I kilJJbiiilbbib Jfe :^^Jb 'Jblb bJl±i&<fe 
^S ^!fe Jl^ h\H ll£: 1-3B liiL Ji^iitJ^lD^i±>Bl^ XiS-H: & till 
•k I (Blbitl^ i^£: b blik'bsB ^lLb£&ltb (BJK bsE Jli£: 
•tJfeB blkiiSiJJi-fcjloU JbBB li%life Jfe JbJb 1^ IJ& 
-JbJb blgb!^ JJf ibJb l<Jk-kJiitlt J^JBJi^b I &B bsB 
-kjiob JbBB l; &B k'J& iioH a l JtbJbli Jbjb b££l 
-£bl£ bJ ll£ I Ji£btli>J JfiiJaB JliiJ£ JB IbsB 'JKiitlDt 
JbJbb^ib bl ll£ I J^aiJbEbtfiiJ JJil<^^Jfe JbJii JB'Jl£J£ 
-fejfe b^ JlliBbbb lbib£ Jiilb « ib^Jb I MltfJHi lii ^ 
-gib'lbbJJ^Jili bJ IB I jJii Jbi£iJte'Jl£biJitJ!li bJ JB I Ja 
-il J>bbJ&'bbJJ!tJiii lb b|l^ J&:t I Jbb JB | Jb:kil lJ>BU 
•bBbbl£ JB lib I Jt&b JbJBb^Jb Jluiib^B i<ibi Ji&2b 
mbl^lfe lJbJ£: Jg^>Jb£>2i<Je >bbb 'jj£]b Ji&B^JbJl£ 
'Ifebb £li£ JB I JbgJbllE J:tbbb bJ*t>£ 2b faiJb I ItiZ) 
j;k>bJ£i& lt£ Bit^bJbSb it B^b I kJbl»b JteJb Jbb b 
B|k I JlfiLglol febJbltb £ll£ JB'JKllb bJ>^^bJlib J^:tbl£ 
•& biJB I IbBJb lo:^b£l£ JJoJb:^^ Jli^i£ ^^S<B 'bBJle 
bJb£Jt£ bJbb ^'§Jb ^b'Jib:k£&l:bl!B Jblb b JB I ikl 
•blDl btiik JlQJb^!^ J^bi^<k lil^ k b iDl^bfb^i '('i'"^^ 
•Jb£nilb IbJbb^lb ISJb I IcJbbik liib :>Jt,<lt£bbJlf 
b biJC&b 'Jl&bJbbJlt lii^triJb bSlib lsJla:£HJ& Jtft 

li£b bJ.'&^b I Jl&b bJ£l& bllb IttlbJb bllE-12: 
•>Jb£%Jlfe IB Jbli I bjiblife it li£-biyit laSJBJ^b 
1 I fcJbl* fcsB JSfe-blnite lnJ6\Ji:lt Jkb 1 fel SjB 1 
-JB bluJtt bl SlbsB biiilii Jitbiltlt fcb I EbgJS feJ%J 
m JB 'bllJJ^b lJJi^bb£biDb£ iJJCt^BiBlobibJ:^ 
-Sim iiiB Jl£ I feSbJi Bl* iiiJ^EtsB Ibfc ibiilb lA e 
Jl£ EblSfe k JB 'Ife JtiB 'blt£l£ lnl£ iE-bJfiiiS Jbiia Htl&^^bt ( e>:6^iB ) kl^t^i=\ iill^ I Jbbmia Jli.& feSte r«ik! I InlKfiB ttib iaiKJ.Bi 
'HJ ttlti>Bb£ Blk I Jillfil Kilo lUiH.£e ifefiUeiiifete ., 

iibslB:B „ 'ittifebJb 'i^BiiiJfe 'ifeBitiiB. I iJb >: oia 

I >: I a II,, JissmBSJbil^,. I -'^ '^ — -5- . - T- i 

I efi « oli ^ on \ ojfelte '* 
-iJssJUt-ii blhJbb£i«!tiJii:&K |oS-blblbB.-tiltiyb 

I oe i oi£ ^ oiii 'jsiibJh I ou-l^bhiR-lSbKiE 

I OK b, oiiii '>Em 

■k a:& £:fe:tJii jj.ii aii idhh. I ok-Hlfehit-tilfel&iS 

I oc. ^ ois 3 oU;i 'bjb-bili-tfit 

I oie i oL ojiss 'loiitifeiiJh I ob-hlbbti-MiijtE 

I oha ! oe 
£ 6& ^ olii 'febJfei&lii!^ I ohSl£-lfei&.-lJiltjft 

I 0£b oK 

^ or< joislst I hJIsbliblbJtekli ,,| IiI&JdjS^ Blb£ „ I o£ 

I o£ ^ OS ■» on ^ oJfeJtSi 'J&KJbi 
|0jr«i 1 Ofe ^ oia \,eB: \ oJfeJli 'JjlfeJilb I o£ R oife R I JJRIU e.^ lib n oJb oi 'ftliJttE-)fcS i ok-t&lliffift 
I iih i aJK 'rtll-2& , mt'l , I ou-fcj;h-hHlb 

J. I -o ' j > ^ ' ' 

I o£ ^ ob2 ,, I b iljiS;thiti £fe Cibiv^b ., 'bliJE^ 
-lie ifeiJlb-.I»ba»=lJ+ JfitiStsJit'.SttiiliCiiait-iiltia 

'tiilbibbrJtsilssllfiitJiatel ^:2 £at>a ktk, 'J2it. iilJ?. 
fei* liUs bibJtfbiltiJb a^:^ I ol^-lfc:L!i}^ti-lliifeiJh 

ofeJK 1 lit!bJ:iisibiuii:i:fctiLti:a^iE.jSHt:-iiiJStt ,, i ^fab 
-jfe-iE-feEior.-%^.-ii:S i -^-t'Sim,. ']3:£j^ii 'tiBji»a I ojGsi I obs I ct£ RobJJS 

I fe iblQb !litiM£lJi jbJtiJ 'i'i&lt! liJHUhlit^febJi 
-kiiblfe lkt!;l!feii I ib ^ oJSSb I :t.aSiiia Rbib iHslfe 

i ^ -> V fly. 

I ole es ol^£: 

„ I Jfc%ltemJJiibfe?ii '&iijs Bib lii>;»-v „ I ots fl 
o» ^ Jfea'liibJt>b*!4jiiBbJ5tiiibi Qb-tii!b-l^ilh 

I ilJSeKllfeROiiiSls, 
'biB bll?.Kmi!feili ! •.bStSs^U'iiilx JbiS :liJi:-,l3itai>l 

■jjfe Jb ikaiifliimi oS~h'iBt»l!!feilfe-ii)tlSui*!ill:i 

I Mk ^ eB I 1^1110 
-i]!telai<feiJjs 'b^ibJifeiim I »ti-Ml-i|b-]Iiiiiih 

I iJb \ ojc I ijii^ii ^ ir£iM , I ob-bjb 

I ofeib I ojja I fe mfeei£^j ibjifejj 

'hiteiiaejjbejiii 'hJbSJjfej* 'ittj:febji!i i ofc "e2-:iLS 

I oS I It ifojttib iDi!fejjB:ai^ ifeitiSie 'j£iji!>jj2 't> 

-lyhl '^tilJfefe I Oii I ofe^ I o&^ R ojJSb 'tiBiaU 
I 04s I ojfee I JUJba ^ Ol£ i Oh oJi£ 'ibfti I 0£ ft I JBJb ft ojJB ,,i ieinili 

iij^t II ):R>i I R I i> II il fe bibfc :fe2 %il*tti Jfeb „ 
:JiflHi<fe&]ls I o&ih I 'hb^:^:^fei!^ & i^j]( J yibkhhih 

■» i ^ Nil *i ->j *^j 

ife „ I %i]l ,. I h:feij|}Eb^it>E £iJiJi£i&<fab2ei yniih. ,, 
I hitiH. I E&mi£ I '](>ibJ£<ift I k[tiB. I BllbB, I £lbE 
I ^nyh I £|-o:jii^-otte i oj^s 'bbt^lh t o&m 2blH<fe ;J>1£^ I am t el I olfeiiSi I eim I obi I o^£ I olc^ I ob^ts I oht& 
o\ oaift ^^sniittJijssJitiibilbiib I olt Ob I fe^ti 

V, O&fe '«fclfcJS2 I Ofi R •!£ i Oft ^ ofeS '*J*lSlja 
|oSj£& I «!£ ^^ Oft i •febl I :JbSk^£k£l^l litp. I oJS 

•lift 'blj^^J I oie ^ Oft i o^^ 'Hiifti^fei I ott.£ I olfeu 
hilEb I ebs I oQi^ | >ie ofeiB ^ obkB '^lit%i I Oia I aibia I a%)bi£ I "bifeifeie i B-Mitm i iib r <»m ' •i:allfei limioJfemicfcjiE'ijoit'kjsijifeijjaBieBjisfe 

(lifbE, I ESfeid: 'JttUsSi>l!felik kit!Jbb II^R'glRI I e^llfi !•& '^oJ£ >{Oft '«0J&11& I & .Xt-^JiiU '>!fen(k | o& a II ^,£«fe^l- llD llili-E-l^-£i-l-fti£l-^l,, I ^Ib R elfi 
,( *ifeS, I Jfe UiiJfeJ^ t& mtittaiB bli li^rnRiall a-t^ -ife I ihiUs, m ' fills :ti ip i^jbiiiib^j lo&m lo^m lob 
e^fi I «ttt I oifelJtt I olis ! objiE J ou i :iJR kji 
•life,, I i:fe-o<teHi.oti£-o^ifei 'fcbtife life I oJti-feE-lDfe iii£Ji J^» JfaJfe^Ubibiltfe Jfelxj I oEiJS ! OK C\ o^£ 

( ^feofefe isii , Jifea , ' -^-l^ I :>l»a kJJHlii kJli ajfi ,fctu I ofej-HiH l[p 
m*iB ) iibiit o^ bfe )5 ojjf oi 'ltJbUi:a4S i oi* iea£fec\'- cii i fe^tjj^ji SibJbbaEfeijiAioba:* i ofei 

Oils |ol£ R o'^elia ,J DJl££b b ifeilUlg 'i)ilM%iJlt§ ! oJSs i iJfi \\«i}S. Icfelfe I Ofel I fe J^SSJkitiilb ^HiH&l 

-£t„'b^kibaitiiiJfeinii£ijjiiaSio£-iIbRifc-ilbt'.S .g 'iBbi:^ i i,Btt biteisJilB :Jb i oS-fehlh-lihlfe IDMJJI^I^ 


I out «eBiJb&hiiiE£»fe? I me a 

I oil* ']fci »iihBjBB|ifcii jifeiiiiattfeiiiteiiiftiiiiaw 
.14 tet^i I oju 'fibiA lijbuit »imkmfeUiaiS i :i*i> 

I otebl ^^ •!> 

I oiu I oB I fe ^iiijh lajiifeiiiifete I ojit'tti* afe 

-&1 |:m id :1U!* :| b iSt'ttHJlfe I olU I fe Jftb±ii:aii 
I Tlfa :l^-|-bfel I :l*lifelfekta:ail'ti I fi: ttltfelfeiU 
I .miia I oSia" oisS i oil* i oEiii i mil* U 'l* 
I lal ktt Jb „ I oiii I oiaiit I 0^ ob diitiiftii 
-laii^aiEiR 'uaB i fe iniiaisiii'i.!6i-M i "ii^Lfc'-L^ 

I IttlU «\>» ol* 'JBbiAfe 1 •S"^^'"'^'^^' 
I o^ '^bBibi I ole— Hb^bl-iihlfeJ 
I e&ife I Ji-tbilJilg I H-libii'l^te I fe 
.lal-"£l]B I Shjlike l blJ>)« I auali I ilb ^ olB ,1 iba 
-jTl I Sbafel, I Ife m bii i#lal> II ^"6^ I ^ I JB II „ 16 
ifi ibife „ I ia-oHiiB-oifeii 'j^i> I oifa-hLi-bahl ofelfe I fe ittJfebIb 'ttaitB '^f nj I ^Ib^em I iSi ka& ihfe&k&is mi II 9^^ I ^ I ?ll „ib 
%li-:Si-Eitt-»5»il»&-lnfeS „ I ::fe-iJi I efcj-SJs-S^ 

loifi^iOB U'isli 'jefeimiiBiiS iob-lifelll£bfeJ-hfellMhl 

t oil OIK I 0% «1^1 

J olft t ofellt 'BbifeilfiiJfeJ I ol|,l-li^li«iufel-h|li£W 
I 2b^ ^ 012 > oil oils ^1 (la^iSB,! ma ilit tkiii, I «^ 
obi I oli^o^il&'l^ltBjllsiiBl ioi^-!k^lll£!li%l-h4iiS^ 

I ett ^ ott ) oiyi 'bigk>m Jb^ I okj'^hh.x 

I elft ) oS ) oi2| 'bl^iil&ih 'i^ljalklB I okl-lk^ 

I e&lb I & 

^tt^ilBi^i mluitd:&^bm*>m bj^ittb^iborriiSbi 

'^>i&Sib£t£ '^iiii>i!^m mkii %&i „ \ Ikl^i bib^^ 
^m 'f^lStiblkl IBbtt,, I il£ obB )• oljkts 'bm i elb 
I lu!fe ?oi?.il& ^ obi><b I ^ibMKi lb bi^ iBits „| ki& 
-Bl llbUlb „ I oli fl OK > oUtt J iHfHaiUHCfel b2 
-B , I ofelb 'bibi :t»litt ^Bi3 „ I UblU-Biltibiat; 'B 
Jbia»lB.felitt4J„ 1 ilb ^ OlB .IbilJJB, 1 ^Ibl* hi khi 

•lb b^ifeEi^ E^ujB Euabzif^ iD^i^>£iBi>il li 6\«^ I ^ 
fall „ bib Btttt-bai&biB-bste-iibi „ I ilb i oitj ,1 enl ) ^1^, I m 1> b^b ^|| t1fl\ t ^ I oil ,«lb b2^„ 
I £ib ) em I :| ah ^b2i^ iok]&J^mi>ji ti >)S) 
I i I 3 II „ bafi i| „ I ifib» teUB fcftiUB I .is-ha^-iSfcl 

I •yi I obSib I oH ollfi I oj£ I oi£ s om^ 
'JgiiiJiiii^tik^ <kttjii!i> I ofeib *:ki<ki^idi I k& -A-iBi 

leie <\«m^|::^ie&i &>lfefifikl<h b^l^'b^ blb!iBlbBi 

I o&ib '>i<fe^:^i^i I kB-£-£ftr i »B-il^ta->i^l 

I *&^\ 

•tt \ oi!t 'io:ktbibbbiJfesa!lBi I oti-lblMj-IiilM^J 

I 0£ ^ •& I •!• ':kli&Bl £ bm I o£ > .bB 'Bits 
:ki^Rl |:<fe-2 I :l^ :blbJtikl ^i;u I oiu-kS&tii-h^l 

I o£ >: e£ <k^j:kldbit± 

-abijbfijbiit I oki-liiJ,^JhhifebjK-ltn,^^hhiiJ|% 
( litfefia ^ );oc\^ uiu bbi&irlilk 

,I11B, bl^b) I o&h I el£ ^ OK ^ obJbi It^ll^bH MIB 
-& blieamybi^ltjfeb Si Ib^^UbB i t^^ttkl^ H lb 
-b l^i^l li^ ':l>Ue KbB :lii& ,, I lb^iil£l mu^iBi ,, 
e £s^ I ofiiift ^ OB 'to^aWbft I ob& I ol& ^) o^ R 
OR vol&lls I liiHyih. B bib itbB liiBiiil^ -.uih. loie 
\ e& \ oi&h I l>ll!imi>JBli>ll& binbiKliSbi:kbtiBl& 
I al£ elA ':^aiilibmild%)lSlt^l&£b>>m:ki% '^b»i 

-laukfej I 01* ^^ •a£ '^ibbiB I 9fcl-febkjli-khay 

I oltB >:R cii j & ^^g fibmt'b'^lil 
'itmh 'biabbsmhmBlSbS i :J6bSbmbbs^iiti^i^ IB 
•bl EbiabbslilltglBi I mji B tab ll^b^ JblB&bc|)l 

-tt^ilt t efei-lf ^£bmkk2klb^J&-i^Jislhlblftlb^hl 
I 03BoiiS,.||e\|| I^bttslbl^lf liBmb 'bll^l^ iiklAilbs^l 
I :lb£^tJ ll£Li^j<kr-mmilikbld i^ii^'St 

II % II 12bi:lii>!^l& b\k 'bnlb Ip^bBiaHl 
I tb^ibkibi hbi^ 'mn^ J%£ti*S iLtm 

H >s II i2:kt&smi±H:l£i^rri:s& '^ieb bi^ ^b^fi 
I ibb&ixum i»bim 'lii^ib bjitd& £•!* 

U R II ^b^ b bll& :^ 1^ 'bRblH^ ES£Ut 

I HbSlk^ t^^blsi-ltriliBlillb IkfiB 

M ^ II :Bb 1^^ £b*b 'ti:iia bUklblAbj 

I iSbibttsKid iba* 'b£bj^ib s^B i^ia 

II ^ II :i^Jibbi ibik i2it-i^i<b &ti '.imiiAttj 

I aBar^EhSataiit *(;) i^giB^ B ktiii* 

U ^ K :ttl^ :£lel b£i:LK:lJl-iai^ll£bls tm^lltt 

I tlb£i^b fesbliBSSlbb 'j:k&lt£i^ib & lltib „ 

I blolibls :Mbl21Jb 

., R ^ II ittteb i&]ti lis i£iibafi 'iniki^rrmBbi^ib 
I i& lug ife ^b ^^^^^ 'i:tSrt^h b i^bi* „ 
-JEilli^iSl^ibkjBi 

I Ol&lS I Olt R C£: oll& 'i^i 
-HBltib I aB I el& R Cblla I :l^m^l|ll>jlt IklEJSlijK 

I ote ft obija I taittiijiSmjii itfe I .iist-tlb^ife-ihabl ^ma I :>a-'lfi>'r'Ji-vi^ 
< )!nsi ) Ib^l^ 


I oJE< I ojlEb I oJb 'bKhlJd loiiJ^iMlitB^fei I itJ&b 
-iiih. bjttidKi^ltfJfeila>i!feil2 'hi^bbJBi JlttakHJiifebl 

„ I i«lsb!fc:abbiikmkbl „ I £b U e<^ '^EJiib^i& Mtk 

bM&„ ibiv> 'ifinmi^ii^Rmjli I oitkB I •!& ^ ok ^ 
out I ituB fit bb i&>b iJELb ftbJJ& << %i btel£k „ kn%:ft 
•ib^ft^i Ibili I mi^ Y) olHJie ) ebSik I :Sfck2bk*bliiCi 
•£i& :l^<b:afe bt6i& <,Ai blaifei,, m bi| '^^littt ^& 
i ofi %^ ojft ii] oft I i&Si a b^ l!feib iSkk bbdtUkbl 

.b.fc>rkMiMUUK. ^it1^<>-m i^ I :bl!btAbl»l*mte)Bi iiblJd 
-^bltb&li B :b ieEbblslbi!klnit*l tkbgtt*lsl*Jl!i bkl^ila 
•^:kRi& I ofei-hi!feiQ^y3%lhi^^-b%b:k%lbl^jk^J 

I oha I ofUle > 
ou I Jiyibbttiifi EtkbabkteJiUliJJl! ll 1^ 'kElxtBbli^l* 

•iH \'M%)^h J£Bl^tttaJBJfibRi^jli iOKl-bBbll-b^^ 

I ofe^i si\ olMit '^bib»kJ^JkbJ 

I oJtt \o&b A ojfi '£^ 
•iismmf2b^b:s>jb:tijis^fti&j i itud b bife iib:iuitiii:iife± har%blibltei&bJ I ol» ) Ub R eg) ofei ^"Itlbt 
-^ ibJi^Jb&ttJiibJt lbJeb9<fibatftB;bbbteab(fib b9t 
•^ti^tS&bbsslBlbbkS biJllbi^»jklb:itij I al£ ) •!&» 
I %>Utgfe]^liJ^JSi|S I oJ& I e£ A OJ2 % om» 'lllb 
-J^b^ IbJCt^S^yj^ lbsiai^JJ^':^i£klij^} bi^bb^bb 
-bbbis] tetlkUitJ JkjiBJ lJ2ifi&!^J^>idit&li& I ojt ) elk 
i oJJk <blblldb^ lb£iai%)Jt<2ti I OS ^ ois V> OK ^ 

bj:Ublib>lbJfei<bl£J^&ibtkfej |'ltb«m>.i|>l|! l^ssilnB^b 
•Jl^i5blbaS%li:( 'htkslH JlAb}ibclsKlllJ£i& Ji^iJ6]!t^»S 
bjs^Jib ':b2l!b :liSli£ Jb <t:&Hb^£is ^Jajmib^y^S bj 
-sb<| 'ibsl^b)bli£yj^ ^^ssl!£&U;mB):):bjJi:)i£bil^ ba:^ 

I 0£ ^ o«e XOK ^ Oj&Itt „ I Sffil^l^Msl ill££;^^t 'jp-lil 

-SirbiQiy life,, I ofi ^ ol. oti I Bibt!J^j^ ^mttbJb 
-!feliit ,,i Isi^ itl^b£ tiiiSllt £ mt=^l„ {vife I ibflcb&it 
•Ibab ll*£iibbliit!ba<bMffel& lb:&bl^ss]lij>£«>i20 'Ibx 
•Jbfeg>ibi^ JI=>Si:t'ml(fi]^lsslh£icblb^li5febJi<iSilt kbalt 
-bl t;ej]is laficibi 'Ji*i£i(it)b:l*lit^i» lbt^s£i£ivslU!:it k 
I 212. obti^ ^ ei&ls lltlbia^l^JbJbili^Jb^ibjy I ok 
f:bfitbltlIliiDtJbit^JlS blJiaa^fiab^llilb tbbbltolbi^iig 
-l^l^lB „ ia^blt>ibJt^b^lxl ^tt„ |o£b£ I 01% U OK \ 
ois^'ifmibl^:kilEbb£E^)ibia |:i^iBi Iit>& l »lbkl i ois 

-IS I ol I OB I obbi R oJjeSb I ^b%il»]^^ ifiJkllUb 
•bi^^JS$JU]|<kyi^ lOii I olUtt I oJh ( oEt t oitti I Oiil 

I o£ ^ e^ ) Itbif^Iiiib lagaJfebfegJlgibaJB t ete Yi ob 
•m 'klblAJbtlstt JbeMt^lkJbSkU I oi& b en ^ ebu 
tlbbl&litli&I^J^t^ ttba :^1^ I 012 ')s^ oi^£ I Dbttllb 

•%lb<b bbl^JB I tk'M )n ot^lit \ •b&.4< 'blw^H I elkbl 
'^btbJitiais b:ftjia:kife i oj:s^ a oj£ 'uibB<fe£<ib»Jbk 

-^b I icJIe ) el£ ^ oft ells '%^£t | hib \ olh I :iiS» 

-^b&fiAm BIS II a«.^ I u fl II ^.JissJbAik,, I Htm-h 

I&J& i oift ^ oit ejtt I :mlt fii:^£i I ojb-l^lK-iki 
' I o&m I £b bUiJi^ibJ I e& Is 'o£k^ I h 

'Utuati^ tks&ibi^ ^^ I Jjii2bm£ ^ BatiHi „ i oje i cbs 

.y^fifttiJM I :Sbi^ lb !SCi-om ( obsi&-kM-(!fe) M 

I ilo^ 
^ obUft ) ob&k <a1b £blib I obl-i^bll&-bfellh 
I ae ^ oik ^ eg ^ oJ&JiS I fe ^U 

•IttiJbsJiiiaA bSfcblf£BbJttbdsb±^ iiil£!^bctb:iiS:!Jlb 
•iBbbUitJI I o£ i o^ okl I bsbjin ft>j|g£ JfitlEB 
&*ik:iliii)lllb£ taklHi. £fcbi£il& 1ii>j«§Ja1 i^j ioli>&ili '^.(^ 

^i££ 'Ij&BJJtt hS^tJh. 'itlnb %:kibbifL£^ I ^Jkilt ^ 
.<bklBjlJfe£ l&B '^ib^ i^:tl<blg thli'h& fi!te.&iijc !>tSi tti^^t^ 


Jb^m -biSi^ I i>ti3lit.ts lyslbbHDfe )l)3dJ'JS?litfb)a.&Jbii> 
■:ljajkfaJibjE'l£KjRHs *^l5 LbiUbsJfe ilUiBiifcitsB 

( liJ :ab ) ikiiifc! bJIBillfiSfel |»JtJ15 fe htiJUlbia 
-Ifi ti!19 I liJfclJrtJbli 'bbiti fullik^ ithblli ifilblfi 

iiaslftb fe bUbilHilhia 'bllbtllr.ilb-llll&ltllDblli 

•J!£bfeia"&: Jitllilb® b fchJtJts :lilfe blIi»bl^Ct ife i^i^fe 
Jtstt^rribJSJlibiyjfttliitfftb-tEirbfelia ^i^Il*13 Wife 
Jtit ! bJJbfejBti yi£ibi«iifeis ibbKb tctha btha isi 
-ibiQiib t^ & I rnibfeSi^y^Esi^J^sL^fe I ibibi^ ,i ife^B 

Jb«*.l!?!i6 St^l ,,-Jftb I RJbJL-L JttHB E: fefe I hb2 
-■Sl«li2hilJhJSSil:44il>b!^lSbitelb -.bS tiB feilttjijchi 
-]:!tiiibJiiib-li2bi| hbei^iilltlbJEJD:! ti::*Ei-b2lj5ss 

-tJjbJj5jsbfitilfeJJbite)bBJ!£B tjBti 

I :ttaci]jb3lbl!i*inb fe6i 
l>l^l(^l|!*i^blJ:^blx;ki:a&bl Ji^feiit:silblb^li:tebBi iU^ 
'kibilifeB bJiSS bl> £l» Jbb JWk I liifemibJiil* 
-^i^t«:itidib biLtibii 'bJj:&Smb-}b'J!itki2 birjb^u 

I bjl^ife Jb&bilU I UlJ^iAblt IftllilikJJEtlbshbB IfeIBi 
Jbi^biii:^^^ biju mjJHM^ibbdbfJb-^iJA^ Iht^UJbi^i 
-|>bibJ£tbb3M:&u»l-£ba£|jkfe^Jbmb«l|]g >l^s iDtt 
•Ui^iJBb ;^bfeJJ!i Aji&lfe feljy!ijb& fejiiJbbB ttr«is Wlk 

->iblb'ii>iilt<b>ibb»l£ 'b)l£'liIkb-JI»Qi>'l^l&ixB iiil 
• jt&bbib6J<£is bib<lfe6itij uiblttb Jbl^i^mit blltlbbB 
^i |:btJltt>i^£b^b»bb Ofi-J^iBsiil'ih bh^^, .taSiti^ 

J*a bli I iJlbll^SSl*!^!! llJ'bbiS!'/!^ 'ISilbli^t itiibi-B 
lbii=b&ti!Jab«fe Ibb^lb^lb^B :m> 'kllbibl^l^^t: Bild 
-16 llnibifelttiio&D ibhuis IbBiB blieBbfeJfa )bB -n?fej§ Jtsbite I l>ifettt?:&il-eiJi]ibiLlbiiitiiiii hiiis 
-febby ':bsyiJbl3 :t-blil LiDr.B bfebjluiu!^Jhhf :fc 
-KiitibSjbih :±tJ&!i» la-jjbbitt tab? i tbttdi'JKb 
:t>lilb:J bfe'b ttfeJ3 feti IbJissil^ftblHibiJbStJbJlciiB 
ll^SllJSib hi lh% h i:fe-15hfe2S JJilhilfe Ik 

• • S. j N, -^ •J 

I :bi\bi Jb<^ 
■tyi& hiiitti^yti yy I yttciM. BJ^kg HtJiJktibiiJ^siiz 

-JBJli bllbJUb^j^lt! ijHi£ £i bfeiiJS 'klEttUUtlSJi 
-K iSjr bJtJJiiilli b!i&Cj!!£-fe bJK | kbil^iB ;iJ!fe bs 

-IJfeSlt J^fe<fe 51 ii'i£ I kitit b i^felt! :tH bb 'Jb 
-JJnbSfelS :il(£ ( fcl liJ£ ) b^Hi^ t^lSItklB Rt^m 'rgJJS 
-kJBik bb PteJ :tK I fcKfci PiUlfeJalBibbbJ E J$l!^i 

■a 't^je^fejtjbtjbbjtli-Siiftt! I t^ibit Ktti <t-imiii 

I kJbittibitii»ib JbbJssJfeB bl^igl^^K i t^btu i^juijg^ 

-a bi!fe.£Jfel« lkib'LijSSl'i:-Siii'Sb*iBkl& bbK.HftSj2t 

ISbbBlnJli am S^ 'BblRbJ bKlH Bfelb Eb fe* :ky 
'jfcjJS l^lbihtMH b Sj ifetibitltbbyjB bi!fe^lK|ii Jbfei 
-feJa4Jit>^ib^eblbiltJfelfilS-:t»BbSJyy l:lSibl bSlblbU 
-feJit^fe)iate,(i2^^1blSl£)-SiJ£ bJfesslbtt 1 kittibsB 
.* InSli bi!fe.feJteni Leibfei BpEllf ^!lJfel!t laSK bi^fea 
-jaiK I IbbJiSJfeJJJfe b ln^liitibU;'lJl>rfi'i^Jfe>:blDiJh 
:ei^biBfiitii}aJt>*babiti'*biiib:^)Bl4itfi>:'eniBjiEi 

•l^B b lldbJlf b:£lttlB^e?Jfe!fe :bjbE:.sibB .<^Jb^li^j:^m 
•b .klb :abik'i<tilMm i^jr bi^Ilil>:lbblrl£2£& Sjbfe 

II 2^ II iij£ iim*i i«ife i>£i 'iaaii 5ifthife^Jin 

-:glilkl^bl lA^Bi^i£ Jtib^bK bJiii£ & biiiJI^Jtst^fe 

■BbibJfernfel b|femB3Jlob£>bJfel bJfbb l bl|ti*l» 
•^i^tt :bfc tlfclt JiE8jbj l^'l^i^ j«.feJb'fc;!4Jib fe btoi 

.feiBiuii'jJaal itjvibfe Jblt SJK:fe iiiiiiji»'yiibjfej!tis 

:yyijaiilb2b ksBll-bllS :}&& b-b.-JUl^ b ijb Ei J^ 
-ilB 'bilfeillB ftlbbJ&bll'AiJbibtti-^ :bK':JbS l&R 
■itl^llUbi I bflbBJKbl Jj&Bi bi*i>b bilfcB Jtitl 
ti» ; kihbmi kibbbi'LttJaJtJiD: KJjiBB ^m 
ihbJhbili iJbJhikirtibifei isbfei liibi E Ibijafe 
•yjbbia 2b*ilfc*Ja iDsHJ }bJB21 'kJllDllB :\lte 
L^!t bibJRiJte llibl lifelj-JJtifiy I hilb.a tifeibB :ii*B 
:Hifei it^fej felii Ittbl li*li-:^Jttfeij bib *i%l^ 
IIS s II MJtlii ^SlklhbaE kj-hd^ it ^fe ^InJElh Jnblb 


Ciyk) -SmiBilbil JtifeJliuBiifel feiyi 

I l<>Bli& h Ik ^iil£lb llbE 'JDJ^l bmi i^^Mh 
-^Jbifihitit^^iiajit. milt httJi^b 

•\& Ji> bb ikiiUtlMS JtJltl^ :b^ ^llD!j|>j<^^lb2biidl1^ 
:id>^^ja2 b ^Ib bil£ Ji^i^JJJ:tbl m&2 'kb@Jifbl ^l^'a.% 
ibJ9 faliis-il2sl^t> I I^bHiHbl l!^^lb£& & blAlbJlS'Ji^aS 
'ti^JibJlRb fe bDlftia I "febbJfci Ibi* 9ill»ts Bibb 
bJt3l2e>i:tl^ £t&ll»hblhbtS :iibitdbir(^bJ^ I b&ut^ 
:£ 'hlsia mbi l^ta i^b I :l:nlbJJJiiUJt:%bl JbiJ^Si bib 

•lb mEbll£ lb3»l!fe^Jblb :Jt^:bJ b Jb JbbltilchKt-i 

\* Srf -^ ^> -^ >J "'^rf 

-iijaK bb 'bJbbJiii feflibjfeiJbia £-!a»bJbi-;t'!bis 
!i^S!£l I bjbbm^ i^bJlb l§J!£blbi J^jril^blb bJlblil 
& bbiiij^bb bilJC bilb^J £tti^ bta I :t:iibiJlDltJl:%bJ 
stttm t,'h I Hiiiiik lb :tijti2 bSbiii^ :ib±ssibi:gbtib^^ 
InmbbUb :lJb b^lbiui^glb Jbiirrikll): Ibbte 'lini^ 
•1I11& lblUl:^lb Itil^ :l<^£Jb£b :ll»i1^b bb I bimlitt 
Ijbib bJlbii ibi|i^^lb£lb£b^<febl^ J:lbSb':^!^tiJ^bili 
•b£g>jb iSli^i^ IB iH-ti^m b^H biit^Jb:tbibxl£ bbb^ 
lj|j:k ±r.i:tJbt:-iibJiltibKbl JdlifebMjtiis :t!b 1 ItlbSislb^ 
-b :blil<:b±^ 'kiblb^kibJt^ :bJb]gl I -.ixhii bb^ilt: 
;lii»^i:^l}: 'bbisJic :kbjb£sJiti^ :;^ii lib 'b^b^jm b 

ihtk ^b I tbhJ^M!^ :;th I Jlil!£ lb£'>fe 1]S Ib&lB M 

I l^^lllb jmiJb ^lb£ 'km>lb^i>hslJl£ 

I 'bbtil:%biEll^ lo:il<feiS blAlUb^b bb 
I tblit kltilbibibbjlil'j^mbl^ 'bt|^bjv|bB iblgssilt!:^ 
•bO felbBb 'bbfil l'^E:fcibhtilb£<ll^biJ<febib£bbl^ 
;bl bbiKbl 'bJbi^ibSbJi ln<£j^lBi^JibbH bbi^i^ 
-iSi^J^lK bbi£'^t<feblSJi^t! Jdl<febbii?^ Hli; :lr^lb^b£ :b 
II h^ II lii4 hblBlb lJb£ 'iilifiibli^ kb 
I bllLlteblJEblb bi) b ^£i^bimib Jii!g il£ 
-lmi::ki£iolP<bl J?.lbl infctifibi b^bitbb 

I bbtbt-UblbJjnUtibl Ib^ ftlbln^b'ttfe 
•^bibe biBilttsbJttbib I b^ibii>i;^is b^lbbJf^ Jbl?.lbl 
b2tt!fet^ bb±t£ l^Ja^lb^b ibbbb bJB blKlbiKJ^l bb 
(iUb^i Uk£mi<felik ) :kbb ':ljtitlblb§ilba blSi)^bdllb:b IIP.? II DliiJilfel &.-<.- ihf.iS kl-feU-. iL^6.bllib 

! bllDbki b \miltii.tliili\lb 'hlhib k L iijtt 

Us ^11 iiilbi t- lithlkibii 'iklb kl bkliLSB 

I Ifeabib klfe^ b teltl lib 'bfelktkHlbb 

11^^ II feb: Ji^lJfe iki*2'ife 'iiili ltelly.bifcl fell5 

I JblMlilblb b JMfcbbb 'lilblSb hiblb V N. ^ -blbbJbtiJbs InbbJleJli iiibaltt IbJli bbibb 

I bJttJbJ^Jl^ls bblt-i ikb 

IflhlfeB bMtb Eblbl^JllisbJblJfe^jtib liiibJfeB ibb 

aliillibbilbt'ilbiJ^b Jbbbb Jbb I ttltJ^blbblbl 

Itik^iiitbiBlt-bJfc- bfc3£ I I fefe blijiKaibifehb 

Jrc± ItlbelttilbJbliblircbl l&lblibJbJb&lbto I bihJlfii 

iJ^iliiili tatbiittbSliJnbbiibibissJfiife .J toiS 

bi & MabJbli,,-blb:^]g4:bail* fe ir<b |^tttillK.> IH 

!bltiis It^bbl lb Jltr<lSlbi^i:jg>ibIUl^ltibsslli!HbJb^d 

ttibssJbi^^ibli Ji^d£liliiltibbb!^ab l^OtHi^ (b=l 1A>S12 

i )-li4b ihbJJMt blblliJi bhib bJrbiJfeBEb JbbiiB 

&lb&b yik.A biJb^t Jleibli^b :J^bb^br>.llb-i bib^bbl 

-J£., I :J%k.'<&J^ibbtB 'J<^blib^B~kib>ltimt:bmb^lbbl 

-l<^ii^JJMli£& bii bttblb^S'I}b]bbt£t l^b bib bJi* 

-JbbJbtS-i:&biJt£t& (^1 i^i;b) mb 1 :ibJbbl^ & bio 

I Cslbll]E^':2t>lb:£ ':ib>Jb^B-ll:<Qb ':jib :bfe Ibb 

I b^^bi b bJi 'Qbbj ^ ybiB batlo:eSlJ£> ibb I bb^B 

•la>^Ji£:i b:iJBl!b£:tiJJg bblJ&bbI & blslttJ t bblb.Hlb^ 

-J&bbi JtSJb IB 'j£^ biuj!^be£ib^Jb lb^ilbj:kiJ:ib 

-Jbi^bb£i & IB I bibtt Ibkti^bt^ JiStS^ lbmb^^!fe 

-*tiimMl£fe |bb4 TfclJbBfetbbiUblGbblibibisslfe 

-b lb«tb £ Jbiwii I bbsll^bbl iiyitiiti& m JXSlibI JJz 

•mdb ib:>B.DbJUiQlbbbi^ JbibsslIi:tJbbb^^<^t'.ii!i^l<fei 

lbitiabJ:t<j>fibHj|Lb &bbl It^bbl bhibb*^ ib|b£l I Jli 

-lb ^bUBlb ibb I blb&lBl! )bJ&sSlb££l^U>>lll£::i£ HHt!^ 

-Ji!:lJfeB& Jb'bib?i^B:l<l&I^Ji blESJb^b 'Jl^bbJ IX^Ji^lB 

ih»»f?'^ "'- >>■»«*» ibcBlibbi^Bbtbbi ittjr<ss!ii]Jiibb^life 

-b>lb£ lbl<b*t]tlilbkb'ltbbmbbl Ibib'l^^Ul^B b 

'bibB ^Ikh'it itdlbbli m'bb*fej J«fe^IililblB :MiJss 

•JlbJ^li £itsB ii lfej:tbfb«sSJ@ib-mCb il£bb! £ Iki 

•B birliil&J£:i JI»b':blJb :blbbmih :£bbib :]tlbbbj 

-ts biblb']ilii:^!kb£ Jtlbbb^ biiaih^Jiiblb bblPbb^ls 

I Hxi^iii. M\h Jbbl iSBJkll 'liiblifb B^bJb 

-^litbilbl bbm Ibb 
lb^l.^Ze Imbj&b b^jbii:«bl b Ibl^bjti^lbb b bJ,liSB 

I i>;b^l^JS Ibb bllbJ^lh iblt Jbl^ bJtilliiiii:b>biA lis 
bibt lits^iJtb^ j£tb I j baii£iil&:kbu £i>.'^b&ibbii<:fei 
•.U\i''.lk^t'.t^ih\ktlx^i'±'k&i± lbslbb:£l>bJ l£«b-mj£k 
-SllflbS!fem blfe>JbjabbJ*J« iJoaii 't£sibjl 'Vthif. iH 
-liHiolkl^fe nsbSib , I bllbbl£^iUbsMidl„-Iu!y|bb!£lbJd \^}^\h 


iDklki MsBliS feiHfel*Sk fcbilisltiJ^tt I Hib2'!kb K-ifcsJfe %1 

-Hibfeiteifeii ■.bau'M E^Hifettiifei :bp;)b» biitmb 

llfD'611 i>^ ^ilkis b*il^l^ 'l|Qt^ ^^ ^ '*» 
I felfelfe fej la!. h ll^ih'ii MiiillililJbtiJttltfe 

fcjhjib* I :iiB %lt»iiis I i :bfiSjfeHb<* biJrife Sfei 
'i!ib2i!fcB febIfciJi!iJ<*lbfe JfiUiate fettJb^B <tel-^]lS 

I jeii „ li i II mJablbJh £fiaJb Sje 
'liileibi >IBl:b I JbiJBIte^vJb fe fiifelbJb'JbblJkb &b„ 
-fe !tfe I :iiss]tiife*feib lbi!*b.'felb':J±ibtite|b '.hlbbj 
bifcJb |:bbickB iit*bJi|i-Jii^itll»cim>feJ£„i bioiib 
-£ liUmi tJbbrtblfeibE tb^Sbl Jbk liilS ..IlilbbA 
JLtJetJ btoit£iyih ,.-b!feife Jbt! I J^^b il<febii£Jh 
JblibJ^i i:b.iliJ$J!^B^bsJblblilbJb blsH^bffet'bJit 
-te bJBJS fe biiaE bife^S i biJbMJilc :bbb Iblitb Ipi 

II2I3II lltllElilbJh mtelk *h bifeifi ilBl£ 

I bimkl£ ^)^B ^lk£ ^.sH 'Bib bk^l kL:k)i 

-iJiS^bmiBlifeJJi 'i-ibK lb!by5i!Jlls 
l»i^b>n<& 'JPb!ii^^tiJb£jblb hJblb^iiSJtblbb y]tli& 

-kJll^ibbl^ lii^l!^maBJb Bibb bJlillil!^ig'Jblilib 

bJ«j<£bj^b j^^ biJi* i:i»!l£ei:k a skk ikik .Ahmam 
Ulhh. llbfi ^B 'Bib bfe&l ftbtkJtt „-&l^B Eb ^ib^ 
•M l^ib^blttl^bls Jbkttb Ji^lltS&b& 'laiJA^telblb 

4 >. v» J 

•1911^ bJrJb 'i^lbt^.tJltbib IBlk blin9 'J^i<^bltbEiiibj 
-IEirt<fe bll:ib B '^ftkU &bta Ibblib b^Mhlllibk 
Jkl Ibllibsi^^lfe l^lll^ibHBtibibillB^tls ibl*l^b Jt^jb 
-'i»ii£& his ^ ':j!i!tm bj^i!iis:kbmkibi^ ibj^s^ii^i&h 
•Ib^BUkJlbB 1& b I IilJbll>J£!i!ifets Bimib ulbiill^i:^ 
-Jbb i^b£il!&k^ibt^ bl!iii^t!ii;i±i^ssiJ£tb lli!b l«!BJbJ 
-bibb Slbb Ikk I bb^^ bm IbJJIu-ittb 1 :l^^bb;is 
•£^l^lbolttiB^y fe Ji^lblt I klbalUlBii^ 'l^b&E^i Jbb 
J£J!b bisil&Blb^bgi:^ibb liibilibb kli 1 klbtt \kiM> 
-blbJ:taribibBiiiMite>blii^lli laldhlbJB b»kU 
•bibl r<t^<Mi^^i tiihit fitai^b t*JllgJ^l;(^bbilbb ittk 
l'jttb]^K:l t>liyi£2:libtiUJiiU&bJU^ ne^iJbSJblfttib 
£ '.l^'b%Eblt< bl^ubi^ '|JbJ£bSl^Jlt UlH:klb IBBIb J»sibfcbi>l>0£b I jSK-ireb I lti£iEbJb*»i&*ib yiB 
& itta 'Piftii^Bl^^lht:>l>Ik il^bllic ll^lc>JbttJblPlni^l{;» 
-ilSssllfelt liiibJK IBBlb lk'll^ltJl^i='Jl6 :tbl*JSsSl&*e 

mi^ |:yiJabii^Jblbsii)iJb kIB i^ Ittk 'l^bmhiifibElb 
:bl}:blt!lb«bb l<btib tkbitiJEssib^J^ii Jkl^b^Blc*bEJ£ 
-^biji E^b EEiJilbil ink I ktk kia&l2bfibJblftb 
birbB k^J::^BJb biiB :Jbii! bJJbtll^b b iki;>'::^bJJb 
:<fet^imii 'ib^t!^bbkl:Mb^lbb & k \ kiblA J£Jl^ kk& 
-l£Jk&Ji£ Ibki&iilJdit Jbk Blbls Skk '\iittiil^B k 
mill^b bJlilb^ltlJ!^lbb lilif ^lb-;i>lblf !^6<bll:bLtdm 
■hH lZ)li 'klbJtt lkSil& &Jbb kbmb3itlb^ll§i:j&lbb 
IBBib ( ki lujg.i ) ink I kiibii iitii>ii^:kkk!! BilBib 
.•(^'^rhBiiUl&Sj SJbbli^k I Elbbi^t^lB :kbBBlbbkS 
<bl 'k^blUbibB El^fe :kk£^ b&l£§il :J6H B bir 
•l^k 'k^ibK kJiBbi blinibiliIii>ibB!^bk'ioibiul£ l>b 
kll]g:bli$tt BlJBlb Jbk I kiblt lioJlSeb b.'&O i:km>'m 

||6\^|| 1B1£ iilfelhi^ ^IBlfe <l^thl!^ \h^\l\& 
I fiiillitQk.'riuiEJtillbm ♦blLhk.itlllhSife 

I klbJttBbl^<fekSki^J!^ 
•islltbJ^ Ikl^k 'l&k 'kllblkiiiiylJt: loliibi^: k bjbik 
•J^k^kk 'kiibJbtB kbm blltJbi^ilSJifelbl^ JblJS kb^k 

I hbik!i^J^b t^b ^l^ 
■:3Js£^ l&m-tk I kJblt J^blbxBj|isn<£2:li:^kl%lJb] 
•belb :kJJabik'^ kli>g> Ibsblb kkbl&ilbiel^kidj^l! 
kkbjjg mk I kibH JUsJkbi Jt-ib feiblb 'li^kbki B^iss 
•l]@i£:kllJ!^b i(;i^!;Si^>£ia lliJbkilbB iUk I klbH Ibbi 
■kitHh. jfctlitebSbi k 'klbbfe i»mJklhJssJbbihii!fe'jlii<b 
bbkk mb-kb:iif>i bltiislB k^ll^ blSikk 'kli^^L^ 
•Jbktgi; k ltib'.iabbJibl!^b:klbbbllibB Ibk^Jb bi 
•k^felti* bJk iflh-lkblit fcbb* llikblbikJiiiife-Jfek 
I kbKt-^lU£;gb:^lbbtil3 b^bsmbbJJ:t:kjbl^^btt^lJk:>J>f± 
-it>ll:abi:kb.lbbl'£l<^klbbJlDlt>ikJ^iBiijlii<i^<bkJ^l^h 
-Jl£:ibsk2iil-lllD^l>ki!^lJki^lbfbklk£:J^li>lllB IkJkllt 
-bl%ib liilkb:jl<bkittB :kk -tkbiiJ^Ebi^bljiiltiibbbU 
•1:^1^ :k£ !bi ' klbb IbJktilb klhlbribtlblohtlt Ikllott 

s/ >s*SI N^WJ -sj^*^ .^* 

-i JkijaBittkib kbibJiDiii birib:^bi Si liiiiikb^KU 
-lb:^lh:BlbkJ^lJ!^b'::&^kJb2)>it^bl!Bu Jliikbii^B-itiii 
1 felfeil5SbIiii:bb£ 'kibit liSb Juiti kbit biibl& 
'^l«b JS:^£»i£ bll; bi^bhtii:l!b laBlb^b b»Mi*^lb^ 
II ^^ II h jmJbfelffiJK:lilfelh M^fe£lfehi'bft 
I fe Iiifc£iilJ£l£ Uaimtiltfe 'H£fe liitE :a:fe££ 
-£lbl2:^ 'hihi'i: bklk 

I cbl I li 

-IbKtBbl^I^kte 'J^i^feblk k'kbi>^ ^ib^JilJIbibb 1km 
-bB & kbJt^ I o£ A oJ& ^ og ^ oltiJl& I kiikJ<k:a 
-IRb kilkit-i b!L^b:tlt^ ihl l^b klJ!^::kkil:i B k-Sim» Hifelb 


]iiUt\ fc hisiUiJ*Smibfeib Jji J Jis>b^lifeife l\&:t\ii^. m 
jJS;fejfc Jfi>„"bi:£l?jhtii^t- i olfc s-eK j ofei^ .,i>-£ ii* 
-btoibiia a 1 J^te 'ft^fe bjj^iifa^ ifetm IE „ ( -.i^ 

-feblijJmaifeUi JuTS) I ofi ^ ob2'b&ibSh5ibbb£tB 

I OiiS 1 O^LoW I ofeH I ilS ^ Obb 'liiJill^C JbL^SMb 

t oiSit I otU£ I Ubitli Ubfe ^ihjiifeibl ofelb I ol£ 

4m I b Sk^'iiJfeJtt feb lifefc:t.EssitobJ^bafe]ttlbJlia£! 
iiii*rviJ:fei!iiiJE! I J^aib i s%nfc i slfeib I iiy% i iJb 

.jliit?Jbik4Jb wil II OR^ I R 1 ^ II .Jte JbkiJifei „ iib 
R OJB 1 4^^ bibiillnfeiitSJS i^l^ II Q>,): IRISH 
,, SfeBifelbiJa „ I ofeJb I SfelJ^ie I ^feJt^ i S^ "^^ 

1 iJh >: oiJs 'Rlisft , |i& , I oJ^^-lfelb-lim 
I o£ ^ obs I tbltt tmiabbl k't'llbbbiiiiiiJfe lib! 
•fi feillb I 1 J]g:llJBlDbJfe»£.blJlDfel21iJ-bIJihBbinJ 

•libilJla „ 'b!fe]bbblJlQiitUb±S I ofel-tillfa-hijlb 

I 0£ ^ 0J£ y\ 
OlttiJ iUitt±lt, ^i% JlDi^ilb'Jbliftb£lblD±lfc„"JfeI«{g 

I tmiBfeiiiJJiSsiih iuiib Sbjiife,.i]fe toftiiBiib jfe 
l)a=iiJfe „ I te RbJisjaiiitbfi 'febJitjEJlbijb i oj£ 
\ ojRi «ftbimEbjBJb 1 obsJ£-^Sfelilfe-l>feillb 

I oijb ^ 
•h ca 'fti^fis . ilnilfe . I ojia-llJiiJlb-liDiJIls 

I ib >: ojslis I :iaJlifeb>mbiJb I oL-fcillb-(iii)ilifc 

I ojti I Ii,5fe 

< Ol%!i£ J ObS% ,1 t^tlJ>l£BJB^&B k bJ It!ilDS 

I ittUt \% leb )f oik 0^ I fe Jfett '^h-Jtti-blfeliJfi 

I o£ ^ oli 
t> ott „t JfeiJluMbiJlfeliJb „ 'tbJt:^l>Jt.bJi)£\ I i 
•fAiJfc BJ£ iJlb JiJbBiiife I ofei-SfeilltJilt.-hill^Jilii 
I ofi^olkt^ oit'^ij: bifebJilb I ob-iJlfelilh-'Ulfelilfe 

I iiRiii \^ bfe )n -B I hfebb l^ll ,,l t^U&bbJiJfe felbs,, '<felEbtJ]Lt Ib.iJW 
■r<iiEis ,, I it-.feb fe Itt JJShJbJ 'JiJfcWiib E IbiE* 
i£ „ '|t;:liS 'liSB I obaae i ok i ojstife 'ujbfei 

ii bib5]Sfe:S'mt3*B'S£aliJSSiiitlil o^£: l oH. | f)i^\ 
oK^ oJv| jjiiliJtifcllil b^ ii^,.l o&lb |e£ 'i oli^i 

ott 'liibiiiJbi^snla I ^i^-aiDi-]^ i oji^-lilh— iilb 

|6te> bfeteKiobJ|fe!b£feb|oJlSi|:b!^EhJiJb l<feim 

I iii6: I ot^Jts ^ ob2:fe 'fthBiniJb i ofei— 4ilb-hiJh 
1 oB ofe I oljb { Ob 6H I fe ibibjtt lb 

'JjJbl^blit lbJbblt!t»ibbife)B£:h JbJL'lbliJlltsbi :iS 
•Ji bib^at bilifcii >bl4K;t<^J95 | sjfeis i o*^ cJis 
„ I !Jbi!i llDilfc J^bik ! :!tl^'ilD*- :hmu 'if Jbiilb U 
-bH,, 'Itlblbltt b^'ifeJlloife fciHl^lb hi&ibmiil(iblj« 

■ j '-' '!? '•J 

-it I :it)bt ^ ejfe ^ Ob oiis, 'hJblbJhflt^Jl^blEjB bi 

4 i ■- jsrf 

-bt^iib&jfej bib.aibb5&i£Ji ' ohz ojij, | KaSi t OJS 
^ob OJJ6 'Hlbitm J!lii bi:2ifeb]B bifeiibbiEliJe 
•lb I £ti£t ^ OK ^ oU elU 'IbJbJbllA IbJklb^ibJbbat 
:!^li bibUfetvli bittiJibbJbtfe I ofe Robilfe •'hiti 
-Jbm i'^ii bittbfebJ l&biJibtJbtfe I oEte i oJBfe ^ 
ok \ oJ!^ '"hJbibJjA J'^ii bi!JfelD;R bib.*>Ui>l&i£;Ji 
I o^ om I ct£ R ofeite 'bJbJbJtt i!^Ji bibBkEJs 
•Jbab2t!iibJbtii>rit I liiia "a oi£ \ oH ojjfe 'Itlblblit 
J^li MKliii^J tabstiibJibbJjSb I el& ^ ofet olift 
'itibibJht b^bl££bt;i t^i^ii^i iciJl:^£:J> ibit^ln^:^^ 
-blibJtfe I oife 'i OR ^ oibb) ,1 tUlBilBJJt-^ JoJ^tJbJb 
-JlDiJ.'/iJfijiLBiJiliie iblnBJtttia^ ,, 'BlbJbJit iblb 
•Ib^ihllbbi :!^]i :iblibijtJter«iiUbb!p!kiji I ok ^ bfe 
i OR i oy^ti. „l Ibi: KJb JlfijJfe iffii Bililjbjablfe,, 
'^IblbJl* IbiyJbsiitibfei iltafeibiilbibsfcilfelbbiiJB 

I ojtc 4 iife ^ cR ^ cUiia ,,i Jb^ yOii't' ^fc'i ^-1^^ >. 
'blbibJtt IbJbJbibbibt b-tbiBfe bibsiiilfembiJS 
I ot!l ,, I JbSb JUiil ( i ) Jti BilcKiBJetfeil „ ! OB 
' "kibJifebaJJbbb tirbi£JJiiJ!:feb 1 cljb \ ob ott 
I lii»>l ( i ) Jj&JlaiU-ilnbEifeB i ojj^-} Ji>ij(i)lt-lillilb 
I .J£ a OB ^ eJi! 1 fe bibbJb 'bfelit EbjiJJx I elfem 
I 01^ ^^ oH 'btib pbJilb 1 obl-^bJk.iJb-j5Li&Jilfe 
! o£ o/obs i:MlQJb bBibB blfelJiib l^Jiibbsiiciil^ b^ 

-3jiiij:SBbe 

I aJlbbsJf^^Ji?^ bl) I tm<fe bJ<fe b bJlT'.bbfiEiS 
b^i^Ri£ B :b 'i^l^^ Jb]&lbiJibl%ii3:!bll*& bilb£ib> 
•irJbitayii 'Jeuraii: EbliJiti.feJii ]|jfei-rlAbil fcJtKifl 
pibB B 'liJBJte bi^B :i^^^ bl^£l&^ iife:tj)ljl^l j^ 
£^b 'JbaUi :t^bB lb lb 'a<^b:tlJbb ilnibJ&Jl^ lUttt hhiti ( o'.Sn):) ilI^lslD>lllii II ftih^ II Bi IB £ ikiiSltfe 'ja* feii4 k }-V& 

I ihijhJtfe ejl £ sihhbite 'iii!£ij!£e £ jiiii 
II ^f>\ II £ Ik ife ?^'^'^ '^^^ ^ Ik^bil 

I ^1 ife ib!t^iB^ ife mm 'It ni^^^ihk 

•J^s&i3:'JdJ!h b!^ bs:ai:Jtkb^fe^ Jk^ik'l^l&tdJld ^Ib It'll! 
-bScE b±ri^b^:klf& I i^ihll^^ likl&itim kkl^b t!il£ U>ii!^ 

IJEK'^I! ii| lltSliJlfe tal 'itrlt h%l hBiim 
1 BilS filillfe h 121* l^Mt 'ts^ fefe: bilfe m 

I Bil£ fijlli h lsl4 kMi 'fea^ fefe bt'k IB 

II hb\ 11 Biti liiiJ:^ mbi£ 'llnB fek bHiim 

I lyii:fe biih J51B JSsi 'ibsfiiskk it^ite 

-^ittillfebsllnilfe Jfeb-tJBMlli 

•W V^ >« ^ '' N^ w 

lua^ll fe: iiiiiijlib fiihi-bns jfe^ ik^& 

! SIfeih £ Jbife£ Ife llJi; *tkbh Ifctliiibk 

11^ n\l( lt&lfitl5*;b k ]hlt Rk 'htib It Jissi^ii 

I llU^llh %ll_S £ liiil 1? J&b Jfeb'S'|lSSllillJil IQJl^ltfe 

-j>mib&!iK£dV&£ji*kb^iMistiiiiii:k^E>m mn itt 
llfeh^ll &!b:fe ^ItiBlfiifefe *^lliill^blijlli!ll£ 
I |«Bil6ilfe 5»lSfelltllfefiili 'JlaibS Ibillb m 

I ££<: l>ti l^b|> 

kb-:glB :bl&li2 I ebl^ li«b l^u G^RJbm i>^b bib 

tti&m ftU&Jlt mi$J<t» :Jb>l£V| :t!bs2 >J&l>jlbJbb^S 

II U^ ll ^QlB k £ lfe£ iil!fe 'k«ii)b £ feli k 

I Iwlk k faik III ik3ilhfel 'ilbSte £ BiBjtiS 

-^ibihj^i 

SkbtBt JJafebfcsrJi$l!felii bfcfelJi»lbbibi;bi bi^fei '^ tifeh aiSii 1 liiLK i?ii.JttSb bJbM 

II ofi^ II bk-lh k JD:£Kiblb 'ikliJh fei ^m 
I htlitbblil^fefe bilisii^ 'febife blln Jbili 

-^JttlfJbskJbs 
bibi^ ( aR^ ) ,, iJibiiib jfel b^Ji,, iJJbli 

llb&RJbJtrbiii Sit* 
■ii Jfeibjiils li£tjblj<fe biJkliiJlbbstaaslibaaa JijJib 
•tstt JbkSilb bfeilifeb2 iiiBiJbjbJBK hirbili Ba 
-IsJ^kitlfe bbEllcBil^f: bfcfeJiofililt iiiibiiau i 

-JliB JgifgJ^fel Ll^li£b-^B BK>btt^E'U!:!^lJl)^:lilk:kkb 

II filR^ II ii^filb felh ^ijlSk 'JkSilh fel bSJi 
I ti'tm^ h^iM khi^hllb ^milbllb. Bxib 

I :fcs!^Jbis1;Bil!i ba£;ii^lb:a:Jfibj Sfclhijbi 
:yji^^kr<:kliB£iLtJU B> yi^K! blj^^blb^i^^b ]•» bl? 

•Jb^ilia jfeftjit 1 ttRlbWKS ii tjJbbBr«byj22ibi t 

Bt Ii£^ltjJ^!i% :b tdl^ lb Jll^fulUii '^ifii^lS b&bb 
llbR^ill bi]:3.>aMblJbfebM 'b bijhhilfcbliia 

I bilBiltt iiilBfel^btlLitfe 'BiJl bilBklibfeh 

-iSJJir-iiy 
I I mh ifimb:^g£ib5Sti]bts fehiJ&lof: ft£ib-£hlilt 

II 6R^ II £:i ^iOg 1> h&lU^ 'i^bBOiD k)l&i£: 
I 5 BllB biilb £ JbabLtieb *1B JiiitfeJililb 

-iiytii I JloriJt.bi uibbi iHt bib^JlH ib^Sti Jblo>JK 
-ibb ^bbbie^BlirJb BUibi>i<feb tbbJbJ I JlDiJ:&£ 

II 3R^ II iShWihh ibsblb 'Jbk mil^ e Jity 

i lkk£b iJlbb '£MibB £ lltk 

M hR^ II i)^^ imnhB l^ik ^£ imibb bi^k lit. 

I JitblH^lk %im nil^£ '[bibiblji^ bB 

I! RR^ II IB mkhl iik& l\t'. '^lllbh ^Iltlti 

I l>i:a££ £ lliill^bbbl&lE 'k &b£ lultlb 

•J^bsllQ>J£< ^ '^b^Hs :>l^]&bs lbil& iibtB :b Jblo!£ 
•@ui:kmbitiitlt!i!£ Jbi> I & jii>^mbii 'jo^ii^ifti 'jia ^^ir-rk-imilti ( (QhS^h ) Hli^^lHtil^ I t^ llililfcbb liJilt^lt 'liiiltfel lIiJ±l^£ 
I ijS 'iG> ofeK II )^^a ii kjj &h 

•It i£6J!fe Jiii!rSJiiti5fet>^lf'»|-»Jitit. •bail ! Itoilb ife 
ib*fcib^t»t|j:£ I aiSfefcs ihSfe hits Jlailfe JfeJlifi 

I o£: 'i olx2 I JilSfebSIJJOtifc bttin 

ife jfemife-satati* iioSiiiitieiii biii-bklriii^-Jt'tt 
-te I iiiStbsliDilfe bii I yiii l^Kibits feib blih 

-itlKefeiMibeu-^Jb bt-ifilsJKii«bJ*wiBl:lbabfeiHi$i:fe 

-fe*tis:^ io>iiE:r;!ii!'.t&jtt tRinji-aib JiiSbtsiiciiti 
lot? 1 nk!H: I ciKb I «£ 2 f'C: a ott 'it? tilths ^S& 
bM5 rT<i>J^fc^5 Kb I :il?«5b£l)iiiib UlSfct? ti) IB 
1 :Z b ni£ y. 3ir»* I bilniiti inib Jlilbl>;"&ls l!ii£ 

-Ji'ii&-feirrr. '*toi'.r-. itr -the fehit fe^v- kfek*b-i.& 
teltifettlt! 'ibf- :£ fsbi irt Jhb t;Ub:feb iii!ib&rs 
-lbsS>i!lSMHt.Jv;,li I oL-il2fefcslk,iIt.-"^l^tfeli)ilt 

J -' --J 

I efejfe I oJJ^ I fc IjJiK 'lilj2S.IIi 1 2fe3 
•^ln'-?i I o£ ^ eli a oB .J *lh!fej J&ilb «tj ttiDUtt 
-bJbai to Ji-ti.'itlfe „ 'bftfelfebt-J^&feni k^>it-SSiiB 

'S.y ) o!ft4 I ortB I cbfej ^i j oiEii '|itiili&b9 !^ii;rr 

<_ I sbi* JiiE.jfcb hi» lb ii»iJS?i ife to'te „ 'ij;^ fe 
*bbt-Jb.bfJ ( o£ \ ojU. h oitta ) b:feb&SHIbfebl fe 

f cb I ili!^lt^ bH (llDilb bb> I ■.Utt'.n.iSitXX.'.Ult.hhit 
-Alife ':ai:t bi 2i* I :t«biH:bbJatija fclUii iii bs»t 
.JbbikijitifeJbJblfe'Ja^jBblfikilS fe jrttJi k!£&l:i£iia l-'MirHba!b!ib!hillx.i.t- S r tOi \ :t'b»bbih bblhi ilj 
b»r'AJbikijJb.bir£jbl£ il-tlb* kbit* Jttk l llo^Jt. ]Ji 
ir-.ibiib it!jbiil!iJ:i:;i-rbifcirJHb't;ijli^Bb-clt;bria 

-H: kh ilLtlbL6r«Jfetlk*kt; 'JlLfJtt. Ifiib. tMfi islife 
tsiljb-iSi JbiLit:llr-ir'.Jb*Jt>ltb«.ik?b)blblfey 'feiitt 
-Jl&iMliE ibJki&i^l^bl 'i;iiH>mi:^li kbiJUJi:e bli^tb 

^b 'm2kklk>liii ^IbJblij^liu JbSitnbS icblk 

..aii,, (Jij hijr-i) tebitsSi-itUS-SJiiii b4,ii £t. iiti:S 
r^j^S ( t'l i^^l ) I k ib >ti l!ib:!r«tsHJj&ti)s JJet! 

^ kihiiCt tiiibis ;? klblIJt^ bKliSilt R t-Jb^Jtv :»& 

1 c|£ ^ olJ3i I llailfe 1^4 I Silh 2E£!BiS 
'£:tib ibibltfe *jlll* i:i^i 'iilh liililh *Silh 
IfeilJi *3±lfc Ife-liif. ti I IkSab lliiilh iSfealS 

-2ibJ£t5^b :JbJ)AJ:JI:'. fi(>i^:i:iJ!£b 

lob II lIi'>.lbb'tlilb'l(iii!hbi'iH»l)th*.lk>ilfeit]&lh^ 
-kl 'llilil^.biiOaifci'JILilfebJ^Hyfcife 'iJiiilhb^lsm 

-ikk. k I ikab i^ieiS ijDiJh I ; lieiih t *i b 

I ilJI Vj-js ofeC I !2'b-lb?b-jil*g=bbS:'j'^_Slii 

feltIB bl.Si Jbb^lkb.'ibfebP'KM i-h]bHGbi}Jbl lk-*il 
•ss.'Siibriisi&S I ib'/'fel ja.iib lii^^fei fiti I t?ji i-Ski 
•MJtiii Jfc* 'klt-^.h'UJr-.'Jt* i- JBlkn tJSibataii'bfeia 
Iffetfe 'bat-.%fe:bl»^;:a^lb*r<iliri5bl!*H;lb fe >£'j;i.I!b 
i kjbU JiiiWirrJl^fJttJk Jiihrib JtStt!l}Sbl|i!££»ibli 

-u tstt JH '•Hlgi^'fltH lut':&ki£:i> :Ulbl:iir<.^k b:>ti!i 

■kii^fcijSHiiiiisrjiJhibsbSi-it ;ia;iB!ife t^ 'tb£J& 
JbiE bbt^bifrfe b*K »*• tott-iib b^li.'rifciftJtdyiMB 
I feifelr li^Hlffcb :ibJfi>jiti ili 'ttJVikiL-afeilJiiibbiba 

i -jnifeJb ii/ikik bsktEiM febir-ife-ljfefcii&ibJ*c|Jii2 

; -bB :«i)b ili bt-'E Jt'fe»^Jb Kb I :&feltel»liitUlbb 
I -&-'hlsfcbSMf-ir«J:l? Jib 'il^sbik ik«tei!feItl:Jti^ii 

I I liiisiSiLbib h Ik iiihfifeir-i&^by ifeii.bfe jtllfebliliilb 


iibllti ■ I olkbi I oh olJft I ok I :lbaJfe^aiia:kl&lbJhlkb« 
-iifc>iitiBfi>!£^iit^j£imi^ii!amyi£s^ufiiit^b(ui:^^i) 

w ^^ -w '^ 

I «k> I :tD& ^ ei£ ) Ob tia 
I £bg llhimbS JitkK h&ui£tiUiBJ^iE2bJsib£ife 

tt% iiiUft „ I -^ ojJt I ok I oiti)4 I •a^ I Dj£ a oib.^ 
I fe ktt!^lelit !»ttai^l2 I «($ 'iyfit>lb&fel lbJ>& 

•Jb£m^^llit:itbsSll!l!t I >iS^ <^o^b I Jlo>lti iolilt-i b:& 

X » << " • • 

tob&fejibibiBa itEife fe^iiiEBUij i oiinSt \ o£ i oa 
^ olt I ll!)>lfe Biil&b&blRllibbia I o^ oJBfc I •"L olil 
I ott Cjti 1 Cf3. iJtili I olifeJ 'ln>b£kfejlbit!ia& 1 ifeiB 
X oikfi I PJIir>J& lIillfetJbb£liirSia2bRfe1» I ofeife 
I itHa ic,i£ ^ cii oiii 'ifiilt-ifctfe'ieiiijabbalbi'ltib 
-liibiw 1 iiS R«i oifi.i Kiifiim biiiRjb-htti.-liiu 
I Ifiiim bSsiiaj Si iHiJlai*Jifeil iii>ilAJJbi»>*lbbfel 

I c£ ^ 0J£ ^ oUfti I Ik <{Jtth& 

'^iis^ib ^HJ>s?Uiii!& I oe \*}t. \fih. )*k2i lk|&u vtA 
•bilR ,.l S35 ibiMkii B^ila „ | oft fe oie ^ o« \ »i^l» 
I'b^fikiym tib>>^j ., I bii^i SM tkJQ muk „ 'kJd 
-Ift^mcte t 02 ^ oj£ t olik^ '4f Bih I ok—lbHh-Jbllb 

I JtkJil ^^ Ufe X 0!k O^ 
I Ob '>^e I ofelb I •&£ t o£ ^ o^ I oisj '%>l£i '%£ 

%£ibfe feButgifeiissiaaj 'f-E>^ .. I KbftP»& i^biixki 

'XiJsm bbii& bJ£ii*, 'teiatbEil ,,H<II ^tt tt l^mb lbi£ 
•itb '{bUimStt ^li^i I mjij&i'iSbi t^ijgSi *bi^ idiib 

jteiam „ i1as 'inilbittiJijei i o&Jia i ok-ilA-illi I eie^ •)ik^'^^bi£ii ^u:^)ba^ibb^eiiuki]kiiJb i «S 

I •!£ C\ 0U»^ '|*m3:S^ftlb kibJfi^ii^^J^Mh 
I e£ ft ekiB 1 olJ£ f( I tlkl^^ tiUkfel,t!:£l^Sbife „ 'j^itb 

-USj>tiicti>£m I oj&i-itbyg:tii^[;feklli-iib\^^B3b]bt 

I e£ ^ •]£ ^ «j«ii I :kkbyig^£ l;ai<fei^l 
•k ttik ,, m U k 1^ :fcJb!E£Jtt 0X '\\i& k ai& Bl 
-Jk i IB&S Jkg JbBLk&Jlbfei!Uft£i 'il§k: llk£ B»k 
-k „-:iti&kb!kk^ I :klltkl>&ftlis&JgJ^ ilk X^^tt 

I ii£Ik^:S!al^£|> !C£k 'Jj£ikJbJbi^ &b 

II ^ II lteJbklnfe&ln^fi^»ta 'iJ&mBJ!iibJl^£& 

-bllt kl2 I E^JrSJ^ ii>k!k tlbJ^L^jb: k%Ukk>fe!tIlb 
YiH it&l^HiJ^USl yikit^SJ l>iJkfek itiSiibtt I 'kik&k 

IbliJb kiil^b2;@itt 'gl^^K bikl^,, '-iiJJbk :kllk^ESJ:kk 
kJ(JS5$lMJt%^tt|l^UkJb*(^ikkS£ttll]S kl!glr£ liniiS^l 

'ssmyi ii>H;k kijsti£2!k ir«i^ i i^iikibsi^iiitrsiylui^^k 
kUtlltnk]]&b)££i&^ii:^ ki|Jk;sie^!fe bft^mjk.tik&J$JGc 

ikj^uttrkmik tkBJJttK'h 'k:^bb>^ itrUi^mik'^b^i ji^ji^ 
•:kBl 'kbfbfifl>i!£ kb^iJllSfe 'i^b££ :kl^iitk:k l^llli&ltk 
kb>it>£:Sb I bi^Jt'tilk IS: k^Sl^l^ '.■Jbflb J^klt^fbibk 
•^j2 JblD!£j£k £it!k ^£^:kibbK:»='>ibkkb>J!fe^^feJb2k 
-JbS ItlbJbb feb I J^k Jtklm ifi»ii<bltiJ^t--Jibb^t-J£a 

•iai2Ji^Uklbii&:k!!^la!^i^'^i>^iiablmi'klE'jyr«3lbb?kt Vy X Srf N,j i. -W. 'XJ X^ X 

'ilaife mjjifekSjjitt „ b;»!teiix)i5tebb!glu£: 'i&ibfej 

\^ X«>\* --J ^-s^V? •»,x* 

-a Ji „ ( ^jlb>]l^bJkb:kkk iJg )-£lbilik^ Jf IS blls 

X'»"xJx -X' ^ ♦;pVn> 

iJ^ikJbiS^k liJkiifiUSl ik£ibJ.%lltkiibkL iki^bJJI 
•ki»J»lJllt lki£ti£& £ikikb3sibsl^':Jiou£i bile Ji9 
•J&<s5ittb]61kJlcliS>Jl&J>tibi2 yjbiJbJbi :l3:%»>^ibJifiQ 
•Si iklbkb ^ e^ll*il& Jn:tabbbl^:JbtK: £^ £ £ h bk 
'ilkkblkEibk ^ tk^iikk^i ( itUhii l^:kbkk£t£E 
iit ) I klklUn>Jl«kklitkJ<tb^l!kl^l£i ;ii^J^li&:fcl^Jin!£i^ 
i:kJ!fck^ i^ikii'Jiitfi iS kjn^kiA k :&it>EsJb^jbl bi 

^ ^~* "^ yf ^ ^ 4x^4< 

-SiL&Okkm bb I kjkiiikiii^ii ib bjkki It jiegj bka:* 
-^klb^lttb^ it^k 'b!lk£ IklJkik Ibl^^rikJ&b^Sik bb i^tlh < ERrt ) fe|ii^B^bm •J2'^l»ll>IJbl^l}i':lL>febil:i£.]^^ tbiii^feli^iig]^ I klfel 

I IkBib JiikfeE l£ iJh 

•ma, jfeMtfe!ifetfe ife'iHiJhkiJitife j£ 'mitbhkii 

li 'iffelibJ^h Jii'JlfeliSilii li'lklibHJli jiMjfelb 
•feBlfibi li'lJslkti 1^'JtfeSfellib Ji*Jte?fel!tlfe li 
*llfell!fchb 1^ *]lfelbS!ibl£ li^ltilfell !i <Jlf-Jblh 

'IfeJltbafe !£ 'ibafelSh li'ibifcS J£ *Jbib Ji 'ibliii 

1^ 'iliblih ii 'Jiibfi J]& <Jiih Ji 'ibliiiih li 

■» ^ ^ . i • \. 

^JMiajbi IJs 'Jbbii i^ 'ihii J^ *5tlkSife 1^ 
'iJSBifellh J^ 'jEitfi li *jSib 1^ 'stlBMtS 
li 'idMitE Ji 'Jktliiltb J£ 'Uifeljfe ii *ifeiii 
_£v!t ii <i£i!feJih li *i£2:!tS ii *iSi^ Ji 

■• ^ ■» ., 

I oilii^ I il^lh:^ ii bii£ 
olt^lbllllfc Ii ^ii^lhbSkk:^ ii blkoi^lhiltbilt J 

-t»ij!t^i Ii fcikofeu'itf-ij.i m-\y ■j!ib',it-;?;;H''f. 
-l£h ii •JiihOblib Ji 'ittUbl J»f !►-?. iK^i'i.t.! 
-iUiiiib ii 'j^ibeb ii'jitS:'^.!yyH liMifi/i'r^hi 
if 'JiiifcfiikituJb ii 'Ji^Liidii Mitstiiibibfe )i 
'i^ifefenj^i; ii Oksiib^ ii*iii"<fc^bi ii 'ih^h.^} 
•kfe ii'iistbfebiii^b JiMiitiDbiife Ji *Jii^kfeb%i 
-fi£ li'ihfesbiiitBe j^ 'ifiiitibtii Ji'ibfeabbi li 
'ihtohiiiiii Ii ^ibtsbik li'iirfesbik Ji<iSfei4fe ii 
'ibfejibjife ^i %iiiib Ji *|feit& ji'ihbii£bi li 
'laiublli ii 'JiiikWib Ji 'ijiik^ ji 'Jii^iiihbb li 
*j^^fej Ii *m^h'fx li 'jiikhiiiii li 'i^itbib 
Ii <iiilii%i ii <iiiti^jh ii Mi-i ih&b \h\h 
-iiilbiibkfel^ib li 'iliiJbiJbbbi^hiS 'ifeiiln^te 
iblilbJfcb Ji'iti Ihiiib mifeSfelitbtl ii 'ifelitb 
•fei ii 'ifei SIB iBib^biltt ii <ifei^b li 'jtSii! 

li Mfcai ii 'ilifeliiJb li 'liBhi ii 'Ikbbililb li 
'itfebljM ii 'ibi iblbibl^bkiiiiE li 'lieJh?. 
■^bkiiiis li 'ihiiiike li 'ibi mifeihSihiilt 
-i Ii 'ibij^ba^bi li 'itehibi li 'ii^ibiibtfe 
ii *|i^ibife2b Ii 'smifeiibti li 'sibitiii li 
'iiiifeb)±| li 'sifefebii li 'iibfeiii li'^iSiii lib 

•Ji fil IbSttlh biiibaii biiib :aih5ei:lfeb^biblb. 

-Sss-'bilJfc^ „ In ^lalteib „ >fekJl2*Jgj 

^- •" - ->'4^- J 

I kl? ikSbJiXsJbliitti S 11 '•Mil-. 

-bJiia!!! ifefc)-SJlih.iifci (ijJb;bJii«J<fe hlitslfi feljs) 

-^ (, tJi itBlbJb ,, I kjtfibsifefe is ,.%! t-fe ir.bifi., 
teibsiife feta^ , 2fe^Jit.iillj£: rfe i)2Mi/ii£ „ iiifehi£j& 
tiJbb 'fetijJbjJii2JiiJL.j]Slii£Jiiy £; lume 'hviifc 

•B ta ^ -fefe jiiajiis.il! „-fet; ii=£iiJis:itkS ':t4bi3 

bJic^J biXigJ&:% ^E:l± (JkJit2Jb,i:):fel*)-.^JJ&lil2;j& bllil-ir-i 

biJiibi^ssJi^iib b%^J iJoJ^^ifi: I pj^ ,^11': II tt i±h b \'Si& 
BL:t\^ *£J> ^ft^JtiJte. I bJbXDfeid -ihi)^ tt ^IJttb '£i.^ 

%& littt i^,,-^ ^m I bJ^lJE!>^l2 JbJi!S.Si}&:I& £!: J^SSJitti 

-Mil^bJti 'bitbbMIl2i.blt><ifebJi2i£j'b«jJ2£iH b %is^t.% 
-ti'iiZi\^\^:&i:k'tUiiiih^\!^iilt^ tt bjib 'b^JkJisbitJK 
•It llsibJibt^.'ssJ'^:^ lc:k«)tbbJ£ii)£ JblibiJfe^ JS:JJb:tl^b 
( ^iibjb^u &i.^^Ji£ )|lJb^bJb2J£! bbll«HJJ:aibii£.a fe^k!±^^hlti 


fe\i^Ji^lte II R^ I JlDUi ililimiifcSkfeJ 'jeSbHiStse 

I Jfel> iE Bk\j^i fi»|»i 'Jii SiiiiSbJfe 

1 1^ II mafefej toiiSiiiS toiikife >ibmiH!bia 

www h uiJteaa'isfi Riiit 'miSa fe fiai»e 
ir«{ II £3 fejiifia se iftiBi-BBlfesfe^fefej 

I BBrueajbfesS Ibfeebi-JJafcfe liUJiSfaife 
II iibB J» Itt |lb£i(ilfeB 'misja S£fimi»i 

n ^ II iiBib fei :a>feJi iB 'mt I&:afc2S iK 
I iiBiBlJfe tel ifel; 2j> inJiiJ-iaSlii i|*^*fei iS^ 

II "h II iH^fei Biiiitii^ii 'bifiiiifife: »JfeiJ^ 

^ :bbjttlb&>l^) I itl^ Ui!t£& 12 Ibbtt^l 

( :AbJ^ ^ibs ) 'mib^:ktcjbtlalD£& 

II R II IB^fcjSiJt IteiSjlte 'bBBia hi^iatk 

V ^ II iDUlHbBlb^ira^lfb 'bB & ^l,BilD£12 

I alb^JSBiJfe iJbtiajfejfe 'utfifefeJiB 5iis 

II "B II il£> laE inu^ iJ^bik '^iB^iaUM i^& 

I iij^^ ^Ju |i£kJ»^ i^fi& *iib2;B:tbbi:kii 

U 'k II ii$i!££tt & >^ibS>l&J 'b &:ilUl &it:i ^m\h 

I mittj^sii^ bi iuiS aatftit '^it b i^-kS&sS „ 


•£ !££ bb)-SsUbb i>&l£i bbklb<i'fa^iLba^btbl!fct;b 
.(SitJS iaiBbblibJKktla:J|ibti:%t^ls ki^!fe£:&i^E«Jb^J^tl 
•£D&i<kl^m bbaikilitt hUliiiis '>ilejb&lb i^JltiUt !&>> 
I liik ,, II '); II J& 2:^£aJb :»m1£ '^Bi^ifei i>S id^ 

I jb^i>Jb!k£tt i»i*£B)bm 'i:kbuk:iml£ i^ 
II ^ II Jtt:tfit!u2ijj> li jSE '^£iabilli(bi^j$i:b 

I mbJibl 1^113 fi: bbHiSli 'lbl&bJ£bHtJ&h„ 

I ^i^Jiii^tfetebi i£^:itii 
.&l!bttl& lb£:lfibb>l<^blijjb^lblt ]tfelb l2fe^ife:tIiJ^ 
-i^Bib £ci2:>i^2 kib%i^ ii^i<&>iy^:&fiBiD^i6 & i^& 
•Jikblbb 'sibii>lbbj;2.£IiJ&J^WlJB:feiitlHltJ:^b \:»ttii 
'Hi^h 'b»:klb (l^J besjrtlb) bi» ':bJS:tklbl%K.'ti kiR 

•bJ£ Ji^ies£ii&i:^t>m I yii kn^ jbibJbiei)^ ibb t at^i 
-Jbb :£li^<j»iaiE^ a :bl£ Jb |(ieu£'::ti>j»l<fel>lti ittbi 
•1 il&fibb l^b& llDlbl^bJ^l Ibl'^kJb ]££ I WllbttJS: •lbJ!eib>!kaS sahm febl*te I ltb«:&)fe^sl^blb£^ fe &H 
Mbttt:i:&bibi!^bJl2;l:i:^blb1> baitiabbs & loUbb^lssm 
-bltBi^ii£ kUJltbUbibl :HbttJ& lD:tJliJgibi£li£lbj;]i 

•Binbebi£^tj£-bmiu:k:^b<fcii^t<:^kji!i:k£tt'hbJttt!srt!& 

I jarSibb:)! b9:lbJb(lik^Jb JlfJaUb^^ ., ^tiseibJi^l ., Itj 
' b3'i^b^i]t£kl^mi& >l>>l>sJ£bs!feb:s&B]itilcigJblkibbA 
l:Rb>ttlb^i£bl&^l<fe^lb£il£ ife£ti<l^^Jb}S&B I BlkWili^l 
•<fe^iJdib2:kfe b.'£2i :H1':^^1 bii^lb*fe&-:kbM ill££i>& 

II ^k iQbibhJ k^Sik 'i^ £i^ife^ 'i6k ^fe^|; 
-l^l£ k I kU^fel liiilbJ&i^smfeh liL4» bl ^^2!» J^lko 

il^biB!*^ l^^i *^J& h^^h 'bk i^li-Jlk b I kill 
-y iD}lhbli:«&l^b isJl^ bj ^bsl£ lli^h hhlk g]^ 
bldobojiilitlih itih Ilk blilk JilL bli | bk ^bl^ 
'bk ^Ih blk ol^bBlb Ik&b IBib lis mib^li^ib 
-k£ B^hb£bB^)L£h !ii:&b£y^£bl^ i& ithiitlh, 

ik^llb^^ ,.!tBibJJEi„ ^i^lilBbs<iib<tL^i<Jii^l£i BlCtBt 

i oJ£ oilei 
I kl bl^lii^b bll£ otbbbt£ll£ ll^mbklhlklllt 
I bj B^^lb-^b bh ! i^l itl^i^^^b bllsalbsbQilIiS: 
Ibb2^bbii|j£: bbsE mbl2lt£: Jl&mbk^i^h b)k 
I kieb /iDbftsB llliiblls 2kt£ ilbiBlU litiLb^bt 

lldblk Stfe feib^sblh b» Sb£^lfebfei>lli2blh 
I l^lDJlb kl££kaB lilabll£ Stfe iJk^Slh ILbb^bl 

I ofi X oPJU \i 
• l£ ,. n b 11 llSi:tl*:*lJ*lnUI3(ili 'b|b £BlbJh 
I k ib^ b itSt b JBi^i^ l&ll^l 'm^^l^ba bSle 
II ^ II ^BibJt^ labofi 'Bili^^ii fe lib 

I mJl^fe l&l^l b Ibiil^^kb 'J:k& J^fe B^Jto ,, 

-J*ie!bi2k toiltilbJiJbIiift!*]tj bibiib I tibib III* 'titt 
-Jii ':y*b9itJJlXfc il!|j21*21l*lBUiiJt! fc"ltil4Bl=i fijj'a 
-^fi! lajm teiJl&dibtfit Jbtt I filblK llAlJ^bllU^ll^JBs 
-i!b:yb -.fcJ&lfil »*%b 1 W«)b»iife'kjUfe':VJ;fetiite iJa 
Wii^lbl^tt tfetAllUiJUSbib !bl) 'ibJbiH liDib!£it^b!bi 
-jasilfeiib :bl5JU teifeasb 'JiJifeli llDJfetf li blJbEJih fel^^B^hih 


tl]&£Ji^lfclla BlliiMbhllt K 1^ yiB^hllh 'ib yihlB 'ib Ultllli 
hm lh\b.l±lil\±Siihmk k± I ;, Ib klbiills *lh 

-bk'lb ti^bk Ib^lu M± h \h l^lii^iilllb lb Mimlb 
^ib tibllib 1^^ l:b bl^ T bt«: k iiBbSlh 

:tiii&i!fekib ^:tih^ I ibst>i!ib lfe!li^^i£ jb^jssilbittii & 

19 ':!£lJ!fei>m MltB:tJ&lbiaj|£ fe»^>u.c> ^mRIb l££ 

(bJlJfej^ ab^lbmiSHlbib) I libilB iijitki^ „^ib^'^ 
•iS &&fel„ M^lfeliJB :b&£!ll^ltj :Jk£I)j^l*b I :J*t))Bti<li 
•mti l^ih l*lll*b)<teBJb hilb i-.ll^hlibkib. )b£lt ii)i« 
fctt b*i £tilib tti^ bJtfi it^ ]&£ £g bifi ^laijfeBm 
-Uklbbtf Ij lij)[; bl]^ Iltb^r^km Ibi^ i^&iiijklijei-^bs 
•Bk^ { l>:bH If ^lli*b ntt J iHbii ( ^Ift lik%10<k ^ ) 

t hM ^k QlhhJb k ^ lkll& 'i^l hb 2 Ibbilt 
IbSM HIbmblfclb lblk§lbbimt»lb blkoiblDlh 
Ib^bbl JbB^bbl iiiB^g fet^^iblbJib^bJh | ki^ 
-b^l Jii)lbhlBb£ linibhmb£ blk olbblM kM 
iitbiblb llDbihl^i iMi^^bih bib bib ^Ik i^lb 
B^b^BikB^i^ Bi iE^k t2ik tll&ln •tB^blb'lbJ^ 
!tBibJk'bli *ihlblh-klk^ bii \ ki£: kSm^b B 

I if|Jba!bJ^^|]B telibb iUtii 

•I& iiii^ibji& .J jBbb BifeO ; i>jtt & Bi:!xB)bib „ 
I kiblbab It Jb^^tfe \lblb3b ibkl 
•itb^l& bl li)bll§l!it b^ | biblbsb Jk Ib^ltbi^'kih 
-ibsb Ib^b^^ I Ibbllt Ijkjblbib JfefiB l]DbJ^t»]!fc 
IkiJlE l&SllS 1^1J£ bl^ \BibJ^ bl B^bmi!b fejfejfajtjb bbba „ I Jfesblnim JiJb iUftk bii „» 
fei» I oBBJnbJHJlb k 1^ ik ^B^blti \ JbhJlt IJ^Bb 

ifibiHi* bi> i^BSbJi* 4j I kfc fi) k I ISB iki ifisS 

|Bb lJlbJi*l!fe lBj£b Bit|> I kk In bi!tB3hJb. 
I, II ) V ^kiHl% fe ^bj& E ^k-^Jli ^filbJI^ I mh 

iltJiiiiiitiib iiDi:kj£ <fi:mb tsid b2 bihttjEfe ibtii 
I tR^'^^R ^JJ5fcfejili>lifcite<ij |j,iitlibb fiijiaaaiSi 
J^a&ijifei&:*i-jiihJb6 liJlE Ba & gbbiiii I fcibn 
■Ipi \\io\\fiJiiihlh>ihtkiiiltL^i:tHti!him 'blJH£ltt 
Ii^iabiJ£ii£ kJ^ljtlDlltJkjbtu^ l&2khll2iJ>J3> i]pg£Skii 

I bJii!i£ib :kii£!i& feiift)BkiE£t!b^jebj&i±£ td<^i^ 
-Jii:kjS b^:tj2 bi<^:^:b-£imk 1 1iB!^b jbbJbit:kid±Jti:k 
•biibfe biiJlBfebiiJB Jlii^sbfebJJbiikl£Jb %JJJifei 
-feb bnbiiHB lbJJiaiii%JftfeifiB lajJia:gJakfiibeJbl4i 
; U9Ui-£JblfeUli IJBBStt: bbmibs iJbJb>ll^il£ IbtJfeB 
-fiiJttt'fej'Jib*! ilittt bbtt:th^>b & biiiS b bijjie bib 
-JJB ; ^iiiit b^:tl;tJ&i^um(^jjba}i j bjf % H^^tBibJi^) 

I k&b Ikktg blllbte 
b B^ll^ h B^ll^ B]!b b ^Ikl kBlDhll£ blkM 
h kB ilB^lBlLblk k BlblkB ^Ib^iBkBlLbllfi 
Bi I Jbbllt I I kl&b l\iVk bl^lb^ bklb!b la Bb 
b b^lli b Bill^ Bib)^ t klfb lb b^lib^blh 

I bis :t]ii&i!feiijfet 
Htlt^hils lbi£ki£i:k Ikbb 1 1ibs!&fib>i:^i^j£jj:ibJbiibJ> 
.£t£ b^irb I ItBJkJts ^Jfi Bib ^J£li>bJbibyg hiS.hmi^ 

•mti ^nbiDifei^ bft|tuft£ ]£SBlmi!fe yihbSiii^fh 
•i^Jtitmr^nit^ I KMib-Jiibifeiiift liibjpb khbj^a ^ 
.lbJl,4 tte fit Sl*„i biJS:il»tel»l>Ife ihiJbiK JblfcEJi 
:kfeb lltbs!b££;ij£i^ibl£.bJ|'et}r bjiy iliB£& :>Jlg bJb A^f 
•bie bibjfi biltii&l^l^Jb ktt lib£: mbJ£ti IbJ^lL-iQc 

•Jh r btbib-^jbititht I imiait j^'buta innki ^^ kiA fit 
>l<fe „ I biS !^it&l^kJr^ 'kliijbiit !yii3.li.li hJi^Blfeb 
' fateS^te fitbl3sbiiblJSi^<biS:bbi}^fii£ bJ^b i Hh^S 
>1E bib bfbl£b b^b)£ bi:tI)^J<febiti fesik>&lb»£:lla 
•!4ii:&HB^l^J!fe ^fbbl{i!^^bt££ii£tnfelr'irs-llbJbalS 
I liltltEt f ^bifeb ^Jb^^ ,j bb to ^\^,, « I ibs'^b b\^ 
£Ii&l!)£bJ^. Ifhilbrls (bl^KJi fehibb 'Itb^bllfe 
ii>bUbilb:kJeh£)^it|£^£: &£ lltBl^Ja >i& Bib bl£:bl 
bit[^ bi&hR[±iilt=i. mt)i\&jyb bi& yibfi JlibJ^h iJs 
•Iblp l£l^im.«lb td:&JbbJ£&£eiiei» l>ibbti tab|£ m 
-ftJtISilJfebm ; BbUi-2lblblxit IJ faB!£u ^i£ bJb bt£bl 
itihiS Jb^^Lb^JJfeblfe t ^t^l£ S (^lJba;£B fit £i*fe> 
I ibabmiJh IIJ^ b; ^likb: bii | Ibsbliijlit 
litbskb IB bi^ 2B^bJJ^ bi!Bil« b IJiillbi^ m kl^fihih ( ftRfr^ ) y,),/ ^^k^lhl^ -Ihb fefe ^ I %&L 111 hia ikbj IJitli BiaBliJ hJb 

-JiJfi ijlfeife [ ttfeUi-SJIilfeliift 1^ fcllB?SaifllJi)l iiJJfe fei 

i okll^bM 'khk 
*j|bkfe 'iikkl-lSbs k I Ifeteb liJ^ illkfe J Ibhili 

I litetUs :ifelafe ^iiJ^S JB%)i)b 
.:^jfeiJEtth itifeij bLS£iiJaiaskifa li ( iJiH^wfii Hi ) 

,, 11)11 Bin i^i^tlh iii^Jki 'I'iliii ihht b £ti I £ lolliltt 
tot* iDlJI&Sai^ lalJl<tdl^iil^lii£lti%ik>Jl^^&5ifeb b 

-aiiiifebtt I Ithit^ ^li^ J|iJbi^ „|ii! fBsbirv, 
I ID^^^^b Ibbrntl's ItgibUb h] ^h\^ 
l ub-^ tVjKW> ikhB m^sii kJiBlilfe Bibb blbM 
-k>ll&b£ib blbii Di i^'i^iiilib lH^M^llb ihhh^ ki 
-«fclkbtiiJblk: ^Blth h ^1x2 £llii^tti&bl)»b£ ilHilbt 

•>lbblki >llkk ; Ibblb i;. kUib kb^^iib h^b:k Jo 

St 

II b£ijii3 

-lfeM:hli^ ib'fe£lhE'lfe^ctbb j IbbUi \l ii£l,bfe 

-l£bHiilbifk i!& J^l^ bib «tbibmJ^§B II bbH 

:hlf Jb ^J^El^£iiJek|;fel>m mb^i SaHfab l^thl^ !loli< 
-J^bJ^ b£l<fel>J£< I .S-bl^iI^l!&^U^-i:lif*tBlklk 
I •(,»: I oi& o) o<% "B »£ >: omite „ I ib ( ^bjtb b^^b£s%slk .bl^^liji 
-Sbib , mbs'^£9b ) I e£l& 'i|hbJ^ )^!^J^Ib^fiBl 

■\m)to mtii b3<£ajb }s£Biobe i :£ii^j»£jb jbjs i^ 

•l^ijgbi£:It&<41J5fcli^Ji^ lobJle i obii2 ^ ob |:U& i^ba 
•l^feiiltA i^^hilb bilkb t-JJJtn^ lbl<bi^m I ofe ^ Die 
% omi t t&bJUUlb^H^ Jftb 'Hb^lbb «ib^l!bl>lb B 

-Jft liciblibll^K UfJ<kkJb I o£-!til^l^kll»-£b^blh 
I oitii I o£ti I elt$b I eB 'bl£ 

I ^Ib ':bii@2i '&(iii i>ii:k!& £iE< i oii^-i^blh-^blh 
I •£ >) •! I :nsi<b& i>lttl!^itl£k klfi ., I ilk 

I ofii t 

oJC )• clb^ ■:£>ibJ<j)blbl^bl>l^:b£lSiblab I oS-blh-bl^ 

I ibllt o^ ub Yi oJb oi 'J^Jf g«b-lp^ lOk-lfeillillb 

t on \ Q&fi I & fejtebi 'i^itig I ob-ii)J&-b>lk 

I ikHh iQ'n Jib >j OJb oi 'tiibl-Lli^-l^Jh 
I milt ^-^ lib y. oJb oi 'b^Jiii-lI^^ I oE-l£!tllb 

oma \ etfcfi I :llisliibb :il£imt£itibk£b^b ., I Jkb 
-:tJiin £iB>/£!it£b „ \ ozto& K ext \ oblEi I yiibiti 

.tijitifi, „lb klSJS b lij^&„'%iB I ob-kil^-IilitJh 

-JB 'jyfejiblibijb l!fei£lto |o£ ) Oli >; Oit „ I 4^bJ 

12 iC£ii^>km „ 'k££i:tbJ!&>iLi I obi-!i^^kltt-k^£lb 
I <>Ei& I bJJbbfbfe^ I i:!iujb k: 

t b^ltt J^B I ^B bbl 'i^ 
t;b ( ILllib^i^b ) 'iblkhlS: I I ^Ih k «|1 H 

I o^i& 'j^itbib&bkbjiAJbCbJtt I o^ 
oh I b£Jb K '^K:£bi aS t 'Ab&lfti jrsk 'Iftbi i£2b 
'i&b JKUm^teJie bCtiU JlkidJlt!fcS JB ^ii> 'JIJ££ajbl 
t?>>»gft b& lbi£ l@>l!^Bb B^ mi!b JitJ£ bil* b&l& 

I oliS: cb I bJIi} h.'^lbi k ^bli 'Ja^b k bS Ibk 

• • • • • 4 ^ 

i k& ikfeb ^l:^llili SBJk'Jkhluli il'^h. 

II bilk hb:klkl bkb k 'Ikhll Ikik 
I }&*ib IkiUkl^ i^i bi bil!b M^l!bBb kilisS 

-Jbb b&Jia.^!&£Eb tAikHy 

I oiix. Ob '^Hiab I ob-k:£lfe— b£Jh 
( lull &L ^^R bitt 
-bl»b ^1]: , bb^£&te , -.ynhZLh^iihttt b^bjb&Jti > 
I o^Uefe: obJbisiEm I ob-k£felb£jfe-liJbfelbifilh fel^L^Um 


JUb^haEii^ 1 OHB >:Sv 

1 ojJg£ "is ob^ I OB ff\R^ 1 yji eiB 

,^ I Jl^Ib<fel§:tbttSl£ II ^ II ^il^biliiEUBlB ISBlJ^loh 

-is,, I o^£ I iiSoKJia bol&is'$ilsslSiJS'%ijli I efi \ 
oJS \ o£ j el^ ,J ^:ft linZlti 1UJ^& I JJSiXilb b £1£! 
JllJ 'lit !£U £Ji& igfiE „ '!fe^lJb2biL &J&^!&blb^^2& 

-!bi^bJtijfe-Ei t^ht^jiK ]^ilii:>iti„ i1°E-jEi I oS-Slh-£.lb 

» o£ ^> e% obJ I JStt m 

-i^iLt I im^iSk ii>inji iD:fcJ5fe ^i&^i& 
Whlk II ^lit ii]ln^l^^hj 'ia^feliitg imitg m 
-Jim 

I OfelS I ebl I lt> 

I! h±B JkJthM ibfelfeitjh 'hi Jb ^it lahh 

II kl^ Ihltlte b B^^ 'i,^B^k^llli2:J^ 
I %JJIoI%l 'k^hWH bb^lttlit 

I :Biiliitiis tiiJ^m liib yj£ ma \ innbuttnk^ iprnj 
■^itkti bjsifeB :i>^iaJI J2k^JssJitiidife^m j^t! i Bibki 

•&1 JftbibU^ l!aMessll£i:kiQ&fei^ bIkJl£2iiib ! itf^iMCSl 
•b bib^ J^.t&-Iibki&lsl^^ JttJUS ^ :i>^ I j^lb p iJAils:^ lbLi':fe£sJyb I ^IbJ^lS lQ^J!fekibilbkb fa ;^b 

-i:b£bbbbJ>'Jfci bib^bk I :ktt:M :^J£!kBfe ikb£& bit 
-%JfeJ fe^ »t! I £Jb&JllJbabkil£tt!^J<fe>i^£i iit 'i>Jji£t 
^iii khi S.hhi & l^£ibli 'p.iJt-1^1^1 b bd!^Biii bis 
•JkfeJif bbi-tlbbi&J i^lb^t'^ :g]gib B i::iii>blJHi:ifeib:l 
fejfeJkfeJitt lbJfctil»':lilDi!fei:feiiBafetESbJ|J£JbbitlJt:t£ 
•iteEli-'fcfeJfesifeili l:l±JHiJbilsslitiihJJfeJb h toife :fek 

-!J&ifeJ £.libJJfell^ T B^J^-Jt^lbJit J&^ & lbmblii»:i£bl 

•b i:Sti£ibBikBfe jfe.^^mtciH^kiib Jk&i^ittiiJrcb j£i>« 

Jl>l> 'I'febJl'^Zt igSb :km *J<^£J& E^Jil ikfeiJ ''kSkin 
-Jb i:t^ih5 Jbklk JB :l>&JKb:tjLBi$iib^^ BG I BJ>lt^ 

fek i^afejb ^&i&s)|:EsJBij«te btabBfeJh bikiJ;Mijli 
ty^ I :^b]:@&kj j£kj£ Ji^Jttj ji^ijm Bl2t Sji^^Jbt-^ife 

'l^bbJb mi^J:tl£B:bi&JbJblgbJ!£KJJkml)B^iBbJ& 
-JlBJ kbJ!^ 'hJ^IJ&J$l££ -.Ihl '.b:th :Jt>^Jb Jtl^Iil 
•Jt^&JbJ^febJ^Jlit :£ikkBb Jt23JH:iJb bJUJbsia^ i£2t=lB 
:£mi^J J&Jbi£ ':E&bs 1* tSS^Bltt Ihttxiy^ibt id 
-l£ I BJbJJSkf^J Blk^^ B :yy I :J£2 I£idl bl&li^Jl>sb 
Oii -.mh bit iiJlitbi bl^biisJkXtssil^ B ilbJbkbJb ii%tki 
I'JhtiJlifi.JS J^iiJkll^jlb Ibi^ibl&J^BJ kfJ2feyJb3 t^ltB 
■JJtt kl&i!fej Eei^ ilbbJUblii bbB :kbJ)A| JlDbbbl>lBt-! 
feb^le BlbbikSj i^ikil BlH !fe£Jb& l£!^b-:l^i$J<^'E<J6 
•£lb^lBk-Jkt!4 'b%issi«bEy:i£|b-:kb£:& l^k I £8kfeJlt 
'jkJ^J!b ':kbi^ ':kbs^-Jt»I^l> i it'^JSj£& Jfe Ikl^b i ]kiJa 
-t«i & feJiklb^ ']E!lb^<bBJB Jbkiib i-l£» b£l£blbll£l5l 
-bk t!4 :ky 'Jj:iik £:bld J<feJ<^& b£i ':kbJiS 
lbH«ie>jB&J &^ ^ttiSc J&bii& b)ltB h±y &36B J& 

S^li Jbjbibltii ijbbi&Ji£ baOtib^ tbJJt-ibJiiBI 
WB m& j^tti^ ^^b:!jrsii ':b:t& hm i:thHiiiiiiB 

11 ^s^J m b Bjs^i£lljui2 'ihj^Jh hiht& 

I miii Iteb eit^lltg ik^ 'i^b^h ibSi!fe 

• yjbi^Ilt li^ilS^bJ^ laiHi hikiiklt-ikiiHk ^JbB 
I n'.i^h Ste ^iy BJb:kJbb a k^ 
•bS iJb 'i^l^ll> b bb ^HJ£ ^ii>J^2( Ijs-^JbbUJbb 
-ee b^ltlbH^d^k iSik i^bJb A|(^t!jgiB bJSJ<b-bbte 
'k. I bblkbJlJt bttb^^ |hl2b bb^'lo^lib b^t^ii^lt'M.YHt 
\ bitiJJS \jJb:blf!iiJJ5 u <fei 'j<bE k-mik ' iTk^h^ithkht 
•& J^lla Jkbii£iibkltiriJ& ib:& I kJbttkJlt JJdJfe JJnm 
•bKi Jb lbAi:k%i£!b:feJt^miit i ^jSi^j ^:£ iHtJUtfii mb£ih 


£hJSll3 -iissiiibJ*B»j* *ifc«hiiifc^j**iiK tafcus 5i!*iy iftii 

I bl>iili ^iMfcbiTsi*! E Jkl'JMJiiXil ib»)»&li 'ilfeSUbSs 

J^ ilb I tJfclfJbSli i*)b ifiiittJili JlsbsJiiB Jbiijiiit 
-ibfta rtfifess JJ&Bfciji :J&fiteI JgJk ihlpjfcihibi 

II 141 1^ ^m h* *t IjllllBifelBfi 
I itlfelliilKth bgh liklhih 'liBfel iBih£i 
-irsifttiBiB ^imifei Ji»b B iniJ^te loi* fe feJifcife 

•Hirbitilbl JfcJfebllilH bl&lHili 'liJJk* iJh fclllDittJlS 
blJ^feiBi^b ( ^1 fesEJU )-.lttile I Isllb* iib ^"iJi 
-ItJJS bJibiibtiS ( fti bbsftii )--Slliit.li6 ihsibfcSJl 

•^bi bS-iiit <b£ib b^bJkibi}sfeiiD>iti2rs°J:tJ!kBl-2Jtt 
•bttJbka^ tt^libblik>ltJkJtilb£Jb &Jk£bsSJUk%ll%JS:l 
'M'hB tablJB bi<££ti ii |:an>Ibla:kitJI£SSJ^ii2$SJ!b:ki£ 
bi^ij^E^Jiist |:IjbJKJ!bfiiab^u'iiiB:U£m^2bEiiifcB^ 

II ih hih k i^mit iiit!ib 'bih fe mJs£i2^i 

I hJBj^l m kil» iftfelt il-!|h jaiiJhBfi 

-i^lbttJt mi2 
estS :&iB mik ft k2!kisbi^ ibsiCL jbikbiin^bis 
-ttJle my '& |a^!b 'fiailb bibilkifeliStliit ttibt^ 

I |>ifeltiJE£tt 
yup I ^jbbttB :Jb£mtil:iklt Jfei^ hi&i^ i^ ib tt 

I mh 1^ k bk£lta h2^k3£ 'faiiltiB blil^stfi 

I ibljibiit JbilikiJS bjm^S^fibli I :Jb3bJ^ Jbl^ 
iL&ijibii „ iiJ»b iblifejft „ ly^in feb li fejB fe 

'i££ii mbiir«ibiii<mm bib: y^Bbh ^^ i i<£bB |bib 

-bl££te ibBJttili'yfJbafelB bifiife JbJ^ Jb 6SsJi>4iit»» I ^biit ijgbrjfe iba^ •itmi^iij'b buif ^^jhj$b ^J:kik 

It JUk 'fit<££tt b biribb^ :bS i^Jb | £«l^j<&> ibbK 

•M& JbjQii jkil£ bUeklt JJ^l^ JbllibsL bbbJ^H^kilrtf 
l*bbJJ^£ itbt^bJb< (^Jlbjl &JB££)-ls«Jbili£<febbi> 
Jbsmi»££iibi'itJtt ihiit & j^A<mj!li>jt: & ib^ j§£ 
B Ja^l<bttbl jfii l&bbl bJ>J&libiiJ&jlbJb & m ':%bl 

-Bit bJSiih J(It^ft«| bU<M llblolklk b^b^Hsmbfiu bbJt 
l^Kb I itJlbbJli^ blJBtt iik im'^jbbk^ H bi^bS itltt 
-Jbttik I biioik b^bJLbJfeblSit ieh \ htiai lnhia 
'£^b ^i^2£i}iO itk^ Jkb '^^m i^ii^jid uiH mjb bb 

-bjbbiit Itȣ ttft^ :&JB ilkb & fa2!kJlft 
•Jl JbSJfebbMU& mu 'tt lall<b Bt>2h bib^OJbliBlt 
J»bAll :£blbJlx]|Ji>b i^bttbl JkttifefikJttJBftlB&Jtl 

I :bi!&b bJ!^b btSJ|S!bB JK ':b:kklJbii ,, i^ifftb 
JbSibafi „o:bit lb 'iblbbUbft lbiBBI^£ bxb^lbJMk 
•:bbbsJbb I JJttHB & AbtRb ':Ik^bl bniUbBbJtt 
(fti b&isJb) J&ibitiiiSsibBb il*Jl^bUlbbbltJle'^3k> 
-Oii hikt:^!^ ^i^ iii>i!^b bbt^u:^!^ bbi> Jbb 
:Jb3£b JbJ^ i<^ittjb^iibii ,. Jbb^(ffii:u£lJia „ m 
•B & Jbb 'b»Jb Jbb l<!Jl>!b JtibEiH tB :l=!li iitki 
I^U'lo:ki:blbbfifiib':^rS'Jb£ttJii:k:b b^liblbib&t^llt 
•y% 'llblbJ^^isSlbStt biltlliiJbl^ bJ^l<&bilk Jt»iab£ 

II ibk iiilblj^s^ hiji. 'h gllh it &[li 
I ibIB lii:^]'! IDI!^ B^Jbbg 'M UlbHlB bhb 

I i,bm:ti^& j*&£ I bJ£^B bj£tts:ki£ 

^Jsslbbl bJlii>JU b.^'&i^i bH kb 'bbvtl<b :bUb;ir 
-JbStbblb%ibJb mbl biibii bOSt 'kf^il^lfe b^b^ 'b 
•b2 bblb&'blbiibib Jb^b bbb-bibi^&J bJ<&Jil<b 
JkbiJbi bJbii fit^ii^j k}^^*^ ililbS bjib liJiBibB 
•isiit£bii|i^b 'ijriJfeb bt^itiJl&bbfifiJbJbJB tiiVt 
(B) ibb I biibS^J IB Jbsii< JbbraiJE J,!ktt.iJ&^b» 
-jRb 'feiai aiKifi biB mb i tm^ bfiu ijL&ifciB jb 
'ibblJbafelfeiifeibi ibblSft Ibih JbbJiftibbtUis Jb 
II tbii|l |>b5 imJkl 'Jfeifel fel l££b MJ^ 
I £ l£ » b JifchlhsE bltlSi 'BlJfeh JbSlfeafi 
-^ibi^ibi^ lb bia iix^ 
I JblKibJilb k libl 'blbiJb Jfeltx ItbttlfealB 
mi^iJt blB '^Ife bb I *ltofe£ iKbllliibblflfei 
i>Bl 'tlalik npblSfitts JbiftB bb&Bltti^i.b 19. ilb 
'Vitlt lbl«bil» JbbfifeJ "fefe JfiibbmB IfclBB rlfeitt 
'pSu IbbllldfebtJillb Jhb I iiJIfiS ,.IIVI IbHiliB :io ^r^ - L-i ( o £bl|lfe II 1&]^ k Jthblh^h *tz^i liimfi ^Ifclt 
I J&k & b tilh laStO. Hi-hk h^ &^ lb 

N^ N, ^ "^ W 

•l^^ :JdJb Isbbl Jbil^i :Jldt> 'JJil^Sb^b^ lb il»K I Kji) 
.J^ AJfem^ '^JJBJb k JJgJJg bt^i iJbib |^l^}b :>^^ 

'febM b'M^ iibku \h>.riyjt:i Ih I l^iJ&Ze J^^ k mJk mii 
I ii^fett ibil^JtJ^teifii i;kmii!bl£ iB Jik^ltt^ JbJ^ ll*feJ ilk 

I bJlilt£ll& l^Bh^lbl l£blbl 'lii^^fefil llth 
-l^lbt»<b Isi&i^J&JJt'.^IB :UQ 

hUt 't^^tttiE^n'Miti tr-hl kiit±e *^wb lais^k a^tiR i^S 
^lbtt!&£mmt^lt&b !^U I -.Ulb'Ml^ ]bib£t'& bbl&sbl 
>iiJbi2<biiisifcii^uBjbJSj& ssi^b < yhm )km i^ ifi 

V . ■H H ^ >r 

Jfc Jb fell b£ ':t>^^l&ltt i^klllt^JbbbifejfekJS iftfi 

h«fe ^b •^b»%|itb^bJ2feib^ebui:tj;ij>:ib :b^ i|jb 'bit 
•UtebJfilsB bttiiib&u££ l2illt&E ii-b:b ibiSifi 

II ibihr^ mmk hh '>)j£v^ik ^u&£ 

I £llDtt 1§2 «feJ|gJI& b ilbB^klbB :bli ]i&:^&«l& 
•b J§L bb bb ■b>i^£ jb tfej 'b-salt^ M :jb*b b]r:ki:ki£ 
*j^^ bb£kbjrj£b 'j^j^ Jb«b:ii:£rsi:kb^%i ^ibbih 
-J-Jbbi bJfeJiiiU 1^ lb k biDiJh bli^lb '^tbfe Jbib %1 
mb il^i&^B :bibl£:lt!febj£(£!:bb ibSit^ IblbbJ^iS 
•kHl& &«Jti :Jb^t^ bibbl l\li>JB bJJhlb&bibm^ JfeJi?i 
JnifejsJMb Jbi ^bbSie ':ib]!fe ijbfel fei Jlt-5Ji£iJB 
;bb I jflabfei SsJbb'biiibi tl l2sife<jK-bij<tBKfeiifejEt 

itK tt JBK-ilB iB :bb lltEk:S H IbabaiJt&b'ibJSjft 
-»;! life-lJiliia :bi> | :i4JtJBiJ.':felbtia:S m 'bi.-2£ ib-:&m la iji^a i!fe£bb bji *4^j^EA JSkUka m mtSM 
•m lai :bj!i'ia» Jb^ii^i^iKa ijkJ|ijJbfe^ius|Lj» 

b^biWb&jsfejhl-issifc^b 'fiki»JfcJfe ibSibbJ J^Htelfik 
II ^1^ £%llh k il|bl& <l>^bb^ ^Itelt tk^ 
I fclblhife fi£x|S fe jtlJik-Blkiihilihfe 

I ife^ ^a^s ^li ijbiMkihi <]hufebi£ Mhhifc 

-Jilb^i bibJi <fti*ljsjfe iDibjJiJSbB Jbbtt 

I blbbma b$li sblAbJSb&bliJBi 
•bSJl^b ':ki$JdJb4lb bimia '^^Jrrib^ j£bdle 'i^tt 
lb ji^^i JAb 'j^idcsnobs^JJii bjj,:ki<b£iift bibsitktt 
l:bU£ JbiJSi b^bbiib hsi& bjfi ibaelto ibim Jb kbiSitt 
•.blJblb ^^':bbildm^iiJib ibEjB JJkb'hbi£llbbfeb 
-a :iiai£ |lb'aifefc JjjjJSt liijfc B bJbl»!bilbilb!b» 

jKlb ibb h^lgt bJ^bJb bSn ^b'i|»fi^ibJbb ij^jja blft 
I bluib ^is$iit!bj2!aiffii:iaki!ijifc tbB ib^bi^b&bfUa 
:^!bili JJjfi 'lilfcift L^Bteiibfe jS»is i>fb!E*Bik Jfeifc 
II %tt fit k l&Si llihbl 'll&^lg illlSfelfe 

I bt^:kl!te :^bbJQl 
• blkii mm feJlbUaliiiSfch^ bbbJi „ bJi i^ b\l8 ^, 
bi& I bilbbJb bfb^ lb ibib^is 'itl<fei<>Jb >i!fe h^bilkh 
lb il^ii Bjbblb lb bi hih i bbJb ttmi %M]b bbbi 
Jb2*& lAl!tt!b blibjb2bItlbBjit&b 'bU:^li>it&£ W&bS 
<^ll$ ^ MMS-Jftb I :bi:kbblbS tbbUhbJ 'blblS 
jblBmi> ipiiit 'kMteiH ij^ib ibbiibbbsibbiibbJla 
!l bl^ Ak^H ilMbl ^lh& ^ bH:^^ 
I l^l& l^kllbklfe k\^ h £.li-J^ Iblliifi bib 

-mb 
I telibk»hl&l£l blSlbltbE ibibKlb biiai 
bblb *lb!ltol bJUB H i&tt-lh iilb I ilh ii^Hl mm 
•J&kb 'bblb bibi bb bbbts-lSb l Itbibi bblb (££^) 
ibSlA bb (la)liJRb'll^ li^Hl bbj£J!£'bJ«t^JbtmiJdDft 
-Jtjb^ibi biJOtsUb^ ^'.\i&ii'ms^iii. iilimhittiiita 
■il^-:y& ':>llsSllL^ bjICariJdJb t»b-^Jitb^li£b££b 
iIa «feJ»ib b>^k kB t^blis nijJkttjEjB 12t b&J>Jbbl) 
II bili)> fe Uttg k i^& 'Jil^ Ulkh hi l£hb 
I j£b 111 li^ hMh't !££h ^iM^ i^l^UM 
-blb^i Iftb kUiilb ^%IH biJbJtibbJ^bebi Itkb 1&£ 

o^ ); OK >: 0Ji%il£ I t£hblib>£i bli 9b:b :itJ<^blbJb:i 
-giii fe&rribikl£ I ubJbE % oti ':£i>hJJbii:-ibB lbb£ 
Ajyilfi ui% lBlbb':fc£i& i^b :b2»iJtt£!l^bibJ:trrJ:fcJ!h 
-^!iiJb:xl^b^l>ttb;&tUiyi b^i^Jb I olbth I «U I ol&Uft 
I ei^h I flli^ I obi 'ifittbl^Jb^lb^E I oyi& i :!t!ibJJlB 
-il>. J;;.i ••xsl^ bli 'feilfejto, H^ IBIU 1 ^b :b£!liSlri; ^m^ 


kMIlb -bjllslfe J£iibl :lb£lfe Itt I lsilii!fefefeill»li •hbsa:a <fe 
-IblsliiJsJSt" ife toil* iDiJb bifciJfeJb ii I ^ l^'B 
.llBi£ V*''^'^'* 'JfeltJi^blt 'Jtlbifeb^tJ* JfeJtxilfe 
•Jbfebfe Jli I JJfeBjlbBJfc Ifelb Ife BlttJftBSsllsll^t.ie 

I o£:l^ I l!!b 

ftifei I te ibtehitt I ohi I tibtl k m teU*ifeit.fei 
.Laint tiB» 'tBiK ibiib!fei»ite mbfejijsjiii* 'fi>^ 

.iBEifettbi feHbimb 'J|iaa ibSklfeL ul :Mifeaite 
1 :lxjbiblb:ilH HtlbbJ bllfelb I IfcJfe ^IHlltiJ* 

.j$jfe b'jfebj iijjbb-ifer.Jfc I ifeife Kil tMib fct 
-jiB^iiB vbm-JBb I JJ61& tmjJfeejb tjbiifc 

-iJBtiibiEs biisftlfeJti k]ba 

I Mblbbm biDhSiRJiiSfiJ* 

m ieib kibbJb &-ki bfei Ib-illlat I fe toil* '% 
-ijfc bfei-iiirib I ir-.fii fe bjsi»*b I j^feife*^i» mKt» 
jfeifclf£.i* iJ*Efe I JbbfelbSiiH Jbitk I JbbblbEe 
-Jtt itikSl I Jifcblb biki lb 'Jfelb Ja* Ibbfeiilfe 
' ^1 fei filfelil!t fill* 'iSfejS h fel Jlfe%^ 

I el!l I ol2.£ I oil 
» oft t «u-l» I Ob t oEm I oifelia I ofcfej t^ olKb 
I jfaKbilfettSjts£i^b££>bbSbiijfe Jt^* ^ '*^ 
I ofi V ol» R oS i ofeb »ltlbl!fcBjlbl^ite lbJL5*)bblE 
Ibtbnikti I oj&b I iJ:a c^ ofeb I j^fefeiiLEJb J>i& 
lb tJbiftBssiliJbbeS IbiibJfiib lb ^ai^ i^^'l^* 'H!»J 
-ikJi*ifi'ib iiiibbi Bjibfe I cfeib 'imia I ilb >s oia 
.t am, 4b ii im, bJBi buiBiibiS .i iat<. i ife"i»S 
hiii!llSibiEilx.Wfeli4iis Bil lUa i Is I H ,>ibsit„ 
I bt^ ifelbii^i 'l:i-m 'ms^bLi* ebife I oi»-I^Jh-|lfe 
\ mm QJt ufe X om .Jb 'luifeifei-m^-J^i^b 

I eliR CM ) 
.l4'toVl»ebilftBI\ ..tJbltajb ftjlift ilbfesB BIBkll 
-3ji „ 'ini-ABibiteBbBh I obsli-Hl4^*»h-%"»*' 
I milt C^X Ub ^ olb "^ 'lib-ltti-t£fe 
ffi ^ ol£ ^ omi 'tiSilnbBbtv I obi-fel^Jfeii-ttiltfc 

I jftju ^A ub X -iJi °^'»s i^mi-iaeiii5fefc 
iihil&iibi , ito*JU) I oi ots'bk tibkhJiifei I o£ A ei»lb t o)£ *l>;^l%21^1!b 

•^ ^ \* -^ 

-£|tb^£ I :l^f^L&£j^blx B b<tb mti- it.i<ti^\!^iii 

* ( JWbBL ii^blH 

-bttb J^sft , bbl^lt , ibbsy^£i^ ) i b^<b c\R • \ii 'u 
-tebibiasbbJiJbibmJB* I •g-iJlfJlifefe-MliJl^th 

I «bbJ )'( •iffb 
,,l:lb!bj»ilbi&£blbibbb-l£i^b i£>fe41dbft„ I b^ib 'tH 

I Iblb ex Ub )( «U* 
e^ 'HuBilJLbibi I hi& \ oSkii I oE I & }l^itii!t ^Ibie 
-bJiib^ fikiibblb&lbie | o&Jb I {bl.£-oi2lii I tki2 oOk 
'bill |bllLbSil^ I ebl I & i^i^ yi&ik I 01^ I lo!k 
^ oftjie 4 AbSlb „ I UbftbSdii^libbl^bllb^feBbft „ 
I •!> I •Hi \ OiiJl£ I •]> I Ibllt %) oi% I efeJb 
I ft lAbl^b« 'iL!^ki& '&tib£ 'feilbt^e< '<^lU)> 
•Lb 'l^bft I :Jb-Ufe 'tlig bl* fefe I c£-fifefe-t5t:h 

I o&lb *librk I ^'le bite 
I b: ik u^ I al^l I oi!lb I e£ I Ob ojg I oii i obb 
7( ebJig 'bftbll^ ^£ibSb ^itbbJbbi I c& B «bs 
I bb&&i bft lill^b%lkbl lfloil<b b£'l^ yim^ ikhi 

•jbii bjjftl j^it^mE ky 1^ i^ti[pi. 't^m i^ tib^itt 
-iiwtkhiEs Jb!b I tibjjaiuayaiii m&bliniiftB u 

fefc I AbiEs yii IbisJbfe Jtbbl'Jfefcbl ^ ifebtbbl 

II lii Ifeb e JiJb It feUfei ^]fe febit blJailii 

I Ikkfc iibilkli: S hb 'ItfefeJ ifei ifebiiltfel 

-^mblb&lbs 

(i!!bbiltt biisfitbJtiSjbafeilbsfesliJbfebl 

I e&lb I Ob Ob I ebs I ol& ^ on ) •i^ 'l^^b 

l^lt Jb-li-E lb yjibE'^iibE 'kjfefel oE-L't-tK 

I efel.b I oe \ o% obi I bi bl^ 
•&b£i'iobi'bhiib I iEs bii5-i2i I ob-dbfe-lfibilh 

I c&Jb I b IbJB^i 

i£tt-o!kti-oiJibi<»%b loitfi-ojjEifc butuii'feias 
I bblH^ift I iit.fel>lfc I bbbfe I i»-c!kli-obJllfc-oiiE 
'bftib^ I feibibli i fcJiitait I iB-o<feii-eib-o^ilbi 
'ftdSUlB i klt.E< . I Sliilfc, I ilb R om I :illbiU>bBi 
lDfel«b!ilB bj^ il )?fe> I R I a II „:ijblbl>ssit.l„ I i» 
-oib-oilibt-oasB JbJHJI I oiblt jtftB-'^-Bllh 

I oSib ^ elb£ 
I iftibiinibbbiift i'4^Bt-iB i :b.ibi JbbbjinibBa 
-iJti JtfftliBblfeXTit-L bn ':iltt li^tbjlifel Mi-E 
l<fcL'lliLb ':n4B bJIfcHiilS bllSlB bllJSb liilfetS 
-JSt 'HiBb :lba» :ilfeife I bfcsEiS l.:b :lf>fefi Jb^ lllji|lte 


Otlhbah^-j ^ II liibilfe ^1^ llfel Hii 'bib ll^E h liltt 
I mii^fe aB h \A iBifefe bt 'iii)ib li^iiltfe 

II IkMklft ^fe^ Ifiiife 1^^ 'mibbija h hl^lh 

I laiii ifei mihbbij^ *£ tell> luJll^Jb ife|t 

II {±i liaiteiilh felfeS 'M Ifehilli b bl^lii 

I ISii IbHMiilt (b) h m mjlMi-lDliiB.h b iJlJitfe 

1 aibs 'isfcinmt I ob-tllhhbijb-lulhbibilh 
r o& a OB i «m i ti> ttiibbs 
^B tBiinab him loite I ci'M I ott % c'k Qiia i >!|> 

I •ibfel I olS ^ OR ^ .I* 'bsSlcii I Oli-bAJh-bllfe 

ft o»is 'nifeii . t«ijR , I .fei-fiilbblM-JiilbJMiJh 
I 'il^ I iiie •tails, fi •i&ts ,, I ipibiJieijb 
iaae „ 'aititiasiitti»fejio>ib i •tei-luibbiy-bieilfe 

-Jib 'Jifch I BS-B» liibiJt-i life I oE-lblib->5iii» 
■• ••>.,■» 

*Jltli£ bIkrSllftU 'bJb:2bl& I Btt&-h. I oii^-llb-iih 

I oljb V) oa »^ •Ifia^ :b hk bfirt-'ia-feQiyt- rbiftli^i^ib Jblifiiib 
I biliiiinJiR I «feJ-bItl^lblikI3JJiR-bl^.IL!feliiiILli^. 
I ( •!£ ^ OR >: «i!5 'ml- 

I -Btbhl^illbiJBlD! bBiHEbfe I ofej-ilfebJlihbfclklili 

-ilfeibhltiifeiillift-Jt]bblISlb^^kJkByilEiilhllliklJlli^ 

'jiilbjbasitufciiiiibimiji bBibEkJe i mt a i*b%i 

bBJisi^l'lt blbUlit-yinjiB " ofej-ilfe^bfcbbkHH-LiyiH 
' •tifcbliJ^bliiliR-ilhLik.hltblulkbkJtliEk.hJititlt.lih 

I oB ofe I o^Jb ^ OK oil 'JiH 1 :*ii«(>felojii:i 

! 1 Ofelb I B i;i!febb 'J& 

•Ji'** 'bftfej^i* I .fej „ I eE&Jbli (luiih,, I »tt ) ilS 
J ofeB 'hibi<tehr)srJb;*G tti-itj (st) biLSife i oj* 

,j I JjuiB JiEt |,iiiStt Jltf,, I t-Bce I oBott I ijJi«a I ott 
-ii H on 'Jhfe itil^g: Jfe-cbll£-&> i oiEi-ljjJJt-lfiJJti 

I ojiie t oiiH 1 Ob Qft'i I tut-*)!- Jbi:^ 

*-j %* • * - ■> •-* 

j:£i-lnj& JBlH lb!K illtibt; Jtl!J.bti;:JirJhKrtlliE<lb)i:« 

-iLii kibsthJbfei t«iiiib«tj I oi£ i cf* i '»Et* „ I Hi^ 
Ijaibiiti Jb Buin „ 'jriiuib i cL -iiiliii£--i:li>lifc 
I 0& \ lib t OK G olS I Itrfe ilyifert 'hih-Jfe 

I oJ£ o"< ojrt* 'tbtblbie bJbj. 

-hlbbfe bi:afiihaBiiib laiaiti i oL-libiiiit.-.-litiliJie 

bi^miiJdJy 1:liili> l^b»Jl^ Jb>B>. &b I Ii<bitiibt bJblu 
•ib 'hifliat! bb tbKi I ij:a at ofeB i fe juiirrJinH 
-liiitJfitilJ<bbuift%Ji «b]Aib 'bt^ii t ob-^Hili^-liliiifc 
I Ql£ o< olJai ! bilnib lite B <^t Bihilb 'tolisli . iSLttJnlih , \ .E-^l*lCiib-l&|^^lji3ife i -li^l^ feij <J6J bifeblbli BiJ^lbitB fells ofefe fei) 

I oB 'ftlisft , fiijife , I oiia-l>iii-yatfe iil^fei£ Sfe JlbttiiibtlteHi iifcabhlbig klil§i!fe 

I etso'& I eljfa); ojs •£, 'Jijtt 1^11^ Bild^lfel^l!^ l^^illblltlla bite o lit Bi 

\ :llttiftJib hmm sJbiiib i oB-^^Miii-lihllDllb : -iiiit mitaifel llbBiUhlkBi 'l^a £i}f fe2£ iJhh 

I •feB I oa I oji^ 'BibjjfebirrihftB ibiaiba 
-Itikb^ bifcjgj ( fe> ) &Hh\ I ofeife I fe bfiaaa 'jtoafei 
'iSbb I Bl4-Bi I Ji)ib ifejib I .B-lfel&lib-iJslblife 

I ott I otfc "fe 9ih& 'j^sTi^ba 
fclhblBB fei bftbibfblSib MlfijiR i teltioifejeu 
-toiifc. a ■feibtRiiiiirsifejaiisliKbbJfii:^ikfei&ij&isi •lbJ@ bilQ^Kb°:&bAts luit^ I I'b I & kiibt£. 'bbhliS 
•H blla^lib^^SibAJd Jbd^Jssiti>ittiJ£ I ollh ^<»Jb£ I bj 
-hiioiti !bb J'^bJBbii^l^^ib'^JbtiDibBiiiJt^ <feJttissl^]s. fiklhkttt^fci 


m'tisi •JfeJBfeilfi I oikD ok \ ollS 'Bty bilifeB KJbaltiiifei 
-fciama i oit i oi\ia i ojfi i oti i o£ « oje r ojt»4 

■HUi^ biHitibihiiDsiik ^^^ hkit&l li^Bb J2ittist&b 

I Jiib R om .1 life, 1 oJMi'*iija lofc I :febJtJBbii \\oA 
\\m „:b!tiissia«j„ 'tiJtiJ^ fijitib'tbfti I ofci-ife 

I miU ex li^ Id •Iko^'J^l' I e&Jb I £BU& ^l^bJfeifii 'V 

•^iift I ibiia-oit£-oiiifei-o!feii itfe I caufc JBi»iJ 
I •bife I ^tt I b:tb I ^ib R oils ,1 life, I :ik-^;s>i» 
Itik&k^ bib^J£Jfe izife&t^&b yii I! fitX I R I iJ H 

„ .'iiniiofeje „ I ibifi-oifett-ojit-oiJit* 'itefeh-li-lti 

I Jblli OR 

oj* „ I jfe&ia jSibfe „ '^a I oE-fe»liblJR-Sibfe 

IbltoJa Jbite ) I iiHa i oie ^ oit oJl£ „ ||^|| iiiJ£ ^ 
£ J^sSb^I^ 'Ji^JAU iitlJlll£iJ&sB I Bil^ IbBi ^l&sS 

thih- iDbj^b mjfeiittfe ,, I oijt am 'Lt*£j E<^ib^Bi^j 

I :!bi^blbmfe i<bi^^ bibJbittfe':«bli^ mikbli^ lolib 
•l»-JbfeJ& I lib&bb :;£i££^iS JbJbJbit! ':ttfe J^lJbbiJfe 

•U) , Jh»lb3bJb|ltn ) I }thXk i •» \ eb «ll&'fe %^Jn 
•ttii^Jbiitfe iit^»fj&i2 'ii&fejs I oS-blblb£i-bJklb£h 

I o^Jtt ^ •!! '^teiil^ Ui!ii>i!)±£a II ^ II 
., Itult^ itttbmJ9:l^i":^ t2bi£kft^ I :JiliL&&^ f JiJl 
•iit--iiti>ikbbitiiiUk I oii-kl^Slib^bb-li)l^^l/£^lb-^ 

I ofi < oa >: oS ^ ojfeJiE ( ^^ ) I :B 
-iifeb :hJhEbJiJhiHbiibt&)iafei e ii I tj^ jbjjii 
-h blsteia Jlkil JbJibii I :ktill%B bi4j£:fe.\ JijijJSltt 

IbinsEtjjaBJblib jbb ife a i ^li bm iBfeiitjfejk 
•b^^irs iJ»JbfemjkbkSi^ibjbidJ<^2ibi:^^j:£ :!b2Jib 
Ittb £ k 'Uit2J!b :l>^ll!b :^':t!£i2ltilblt^l bAbr-kl2 

-blbfe ( ^Ubil lub ah )-aJiEbit«JBBJ biJJobibttiii ■« ^ *. ■^» -iisrrjiilrrjfe kJ» ., ii > ii bi^a&a ILiit iib 'b^ii ii 
•b ^2tbbS I mny b Bidit bj<b ba& '^^luybihn ba, 
•iB „-& <^£ I l^J^llbbltUJbblQJiiBa ibbl bl> 'la^^k 
-bJbfe b 'Ib&bbl fesibJbibibiib^ibil^ltb£bli ttlbtt 
b 'ia>!l&hSiuj<Mfil^£:Jie-:bI^ssJb^ltbls-:giJ£kj;2 | :S 

-bi^libm- >jmb I'^i^ih :ajikib 'lia tibidcb'iciiibtf 

I kllbbM b feb >liilb>y <l>ibltis feJlitl^bl 
•b<k :b£ £b 'Jifiilb ii *l>baS<fcbJbJfe;bb2b t^O 
-Ztiib £bJb.. I fiiJbb t>iibiio 'mi^ ^1 ifikbtkla Jti 
-i& ..'tbbjfi mi> I biiribib^tt^tiiib ibfeiB mm 
-ihH ^i<fcbibfe il b ' :bi^ bb „ U ) li Kb^jfc 
•Jbb3bt»:b bir-ju^ t^Bbiib 'o&itibbJBiibikiiBi 

';ib£aj^biblfj^b-jb b^l^JbJ^litb „-b && Ij '^ii» 
•i^btbfe JlJsilb b fe<k^l2 ':feiJ^!b Ibxifi 'jablb Jb 
•SbJi ^lfi ^bilb :t>l> ':bfi £i jDiijlibblfeb£ 'tltli Ibl 
-iJI!bblblbJU£-^iJfeb I l^lbl£ tttba^J!bC>&J B b 'J^lf 

•iJb biiarrJb)>:^bJb:sKJ«b :b & £b iiiJb£ a i^h^h 
-biO lbi<feb£i>bbaiiabiJb blbaJtt iik I ^Jb&b bJi 
(b!&Sv^oi& eoibkk) ,(:£liiib \Ss^„iiilhtt i^^ttijb Jb 
-Ssit bmIb>!bb)bba-Jbtii& ik»tbabii<b&k&bbbJltJib 
-ihib'lai!*bb':&ilt>JiiaJt!febmfe J^KJtlb bll kiS&iJb 

-ltb^lB>lb b & biiDi5bblt)fe 

I •J&lift 'jiii<bbJbbB I eb-lill^^blbh-MltblblK 

1 1L& R eb 
oh 'feikibbsajfceibihfe I og-lilbblbfe-lilfitblbi*i 

I objis ^ ofe '%Jiibfe I ofci-«feliiblhJft-bBi»b<i«lt 

I om$e ^ ob^ I Ob ^a^ 

I l^ll ' ltl&bbEb:tb!^J b l^li U^blbfeb:ftbbbkJSbbbs 

-bJbl^ £ l^itbHhi^ I bbmbb>(blb ii p^b|bfe iife* 

-bbiitB :J:&b<bbiS lA^mEb^SiimJic-Iii&fr 'I bi^ 

i>ibJb)» bb^bj £Jbi<&ttbbl»bJbi:<ki!kk^b Ibjeuii 

ytk II ) II ,. ^JJtbiUabi££ia libi^i-JitBii amibfitb 

iftb bai £BJm £ Jbitjb '3lB:sbl£%b „-%l^i^iiit 

bJJe-:bl2 i; eiJ£bi£ii bkHtilitHi!^ b Ikibmo )£& 

«bb^it birfeB iD>Jitti!s^£^A J&^ttitJCkSBJbJ(£iblf]&il3i 

£<bbic lb£lt£Ki t£i«Jlbbfe )^h bt^bibsJl* fiibmss 

^ • i V* i \r ^ *« 

Jbbbii!Sbltb^issJ2bi^>ibJE£bbbb!aim:biS-£j:ti£:Jift 
ot^ile b«fe l(bii>biil£it.mfe,'ttJbJb&J^blr^l JbJk^Ji^^ 
bibil> ':b»>feiSbiimw» :bfe I oB-l^blhh-liiifelbth 

1 ofefei"B^ oib 'ibianfe I obi-fifcliibh-SfijJ^biSi hi3& 


Sl^J^b 1 ijE e ofeB 'MKi tok^^libl hifcibibiiw^ 

.j£i bis ibikhiBiitLlir^bBiiK ■ •B-itihii-ibih*^ 
I •*& >i ote bii UtliMy lilbiHiblSlbilibii 

tiiftbitttiiib^ibfei ij&siiiTft , I ibiBjJi«H*lfea'>» 

.lAai«JBiBlii»Ja , « '^H fe »biHJ*Jla^ib»J I •*» 
•im iOH •itt I Jfift * «»*J» * ^** » * ^^ 
J^lkbtUkbi 'iltbl :fcliUfe4^tfcS Uiab»i»l»lie»i 

maiB^ ) I .e 1 ott ^ ofeiR 'i8^i» »ifc**i!»*» 
I jftu. &» .1* ( r» ) .. !«£*» mftiis:* ifi«t» 
.* ,. I .feib 'Bft* H^^ ' .E-BbiJA-BhiJfe 

.lJi±iSSI*aBSsJfeiUfekK |:M*bi!feHl]te miiii* »^l» 
•IbS liaihfifcli<febfi'::fe^lilR fcl54»«kJtl.bls Jfc li •:!»»* 

o)£ -B •mi ., I bfe i)BliiintfeJk>ifc 'bfe J&iliiMi 
.»bS-JSK *i I Jftfcb lite'* JtoJJiJbJtiiB „ I •» R 
ol£ ^owb'i^'*'^'^*** ' •»:»'is5i*i!.^*» Jkifeibinslbi* 
•ijfcfcliki "^ift ifcBiiJfeJliJfe ii^ t !*&"» t.*iJb«*»» 
.iajj*ttiiB\life«ito JDb*fc^!Jfefc« B't:'* ' *''^*' 

ibBUibi^i^ I •iifc-ikfeiissia.biit.-iiiiiiihbiife 

t o£ % oie 
% .ibk 'iHiilkbfi blkttiiSS-JBiteJlik • :»i*bi*»tJi» 

S]feibAMb»i*fttt R*Jj!lBilbib:abl»li :kl4i miK 
>*«,iiB I oS-Wjihilbl^fehllfe-hifefelhhlJblhbllb 

'^ I o* R •!£ t oitkk 

'itsifei* I iitoi*asHiJBi*biiB iDiasiifibjtibbfei 
I bJbHiiB EJkittiittlbB ifc iJ»a ?** $» '*=*** '^*"* 

I cuja 'iisbjafebs 1 „£-hmi:h2ihJ)ti-lillitfekb»lk I oft t cia t o^fei ^ ok >. oifeiit I k%m lyuftjiteu 
sbbLbklkltB „ I iBtaUa kiliBbiiS k !&»»*]•* ••' ^^'^^^ 
'i.Lm !biiiB<kHB . o]ja-lbfelli*Wlfe-llablte*^m»» 

■» '^ » » " 

I oQiUt I ol!k I OJt 0\ 

oJlii I je,llllBbJBlii^s6lfeJtei»ltBHi a» ^'» teilWt!'»!li» 
-^^M bb liitu tolb telttfe,,! afeabfi :^blDllE b»li*i„ 

Jilt \ :ii»usbibibaiMiB:»»B hii laiaiii »is«> '-bif S" I oft > clfi \ oltti I «* blhiJMaibHlJB 
i1t*ttlJb ibiKbii bi!fcttilB I «J» ^ Ub ^ »« ^ "^ 
'ftibiabjjjBttfc i*ttim 'abeiiittB ' Ij^jjiiir afc^HJ 
bl^HB I •!* I^JbttJife rfeBtl Hft I ott .^ oJtti'ftliiiJi 
I •» J.lft\«I» 1:*»IIB lyb^Kl**;'?" -^bl"^* Jl^" 

jsjB bbi(K t»»»ji^B*'mimM)&J«j>»«i»*i,»**^^'* 
la'ikft^m 'jtoinbil>ib bij„ I oSm ,,11^11 !*»i'»^ » 
Wfcib :bVbJHilftb»Jfe»*JJJg I fe inJJifi: Ctjiifeito* 'ttl'*^ 

•ittisbtt asbJssiisijiftWR HB I •« » '''4* ' "^^ ' °'^" 

I .I* I OE ft .Jft \. elA ')J^.ia I :!bKll& ^'i^ tobifei) 
.IBttfi fei^t, I o£ ^ oli ^* o» ^ ofeaitJli5tj4ilfetH«»* 
J!fcHlJB .J lb»J b&feltjtoilttbB*Jfe., I «»fe'** '^l^?*' 

I Ski. mn^ifk^a^^ Hi^kfe «t^ i ofci-:feyife-fc'*i^J*' 

I olS R>i ojfi 
I :il'blbiikiU»Ib*2B bblbi>ihttBh:ft:2bbJ -.fclttlB 
hito**2l-l!»b •it!«lJl.iJb I •.JUniilbHJBB.Jb^UtBilk 

-S.i^b.*tBbl» ttoHjr^ I oB-hlfiJilbbjB-hliaijbb^* 

je 'Amjfe ifcH J» ., 'i*J^'^ ' oM-|lbfe-%l»»*> 
I .j^ 'ttAb itoyjfc I :ayib laujiJoMjb ) .bj-Slh* 

I OJtt UBbBI f sSttfe ^ 

b<lb Jb JlilElL :bJSfe iSfei* t»*^ '^^^ ' '^'"^Jl*^ 

I ojift I :a 

-ttjlB ilfebfttiSlbtbjlfeii li 'mi!< fi bib Biismte. 
I oft )i efe fe "ofeb '^ibltfc I -Ji I ofeife 't^bbfeii- 
•biOk I ^bi bfii I mB bbteHi& I ofei-£blR-Sb*lR 

I oJbiift i oi&ib 
'^SMBb^feiiBliBib'liJitefi'lb 1 :bl^ |?^**** ^^^ • °'# 
I ^ttB msibib tiJsrhtB 1 cbi-i;bi!x-( lii ) ta^lfe i^hiifiSlb 1 t^lililfettji* (^) i±^ I ofe Ob I ojjfeb I ot-m \ efe '«&Hjm 

ktlbJnSBhfe I oE-fii±Uibl!^bft-( fil ) ilJbijlblfc 

I oJ2 o^ olia '>j^ai2 I :^l£:hb J^i^ bit>li& 

Jb hiHtk llaiblbbuife tinmte I oE-<:lfeh&-kJ^lh:t^ 
» • i • » ^ 

I iJS t efe Ob i tJfeiiJifcbiirrJfeil 

ft oj£ ^ ojift 'btiirs Jhti I ofc-litliJbfe-Jiii^JiJhifc 

r I ol£& I «£ R o|£ 

>: olbi 'bifejfefe^gjitb I 6£-4fcl>SSlbt-liiJllb±b -Uijaite ki fejisvjhtfe I «ti-feiblissJht-liibJiJhtfe 
-i£ Jbttai^j|iy ^^iiii£i ibjatbibmabJb fei njiijs 

-feJHb I 018 ^ olSt£: I -.hJiJUb fejikttt feJiJkJi kUi 

JUbHistuteSiJfejijsJhbkR b& i .B-blilbh-hlilbtfe 

I liiSfe \ obite p ob5!te 'ilt 

I o£ fe oj£ftoj» „i jfe jtoUBfe (£uj stBtub jaMaJfeS 

-i£ Jlltfc., I ofefel ^oJfeb I fe IkS klt£Sl*JBbjJb io6 \ 
I ofi ^ •]£ fe am^ I :b2ifejiir» JbaJfeSJtJijaib | «£ 
fciibJliib „ I 012 «\ oJfti 'ijaibjfcit I :fc2i&ihb 

'i&iaijfessmfciaiijfeiiR I cB-fciltssibh-hilttlbtfe 

I o£ >: ol& 
X o» ^ ojfem 'jijafeiHR I ok-iiiikSSlbh-Jjiihlbiti 

-mia ) I Die ^ cjI ). obli'^ biyh iiibji»*jb«fci jujtas 
•ltl^b£jl'Jbishiib£ I oi>-i*Ji^bhlbti-liillbtkUili% 

oa^ I fe Inlbliisajmb I ohbi B oj»b 'SteiEmja 
-iB&BfeiijfekR I otj-Wtliitlbh ( Qi )-ltUlalbife 

I ofe B oii i oJS 
'jDjUJliBjfcJhlbhfe I JftB a :li feX !fei ba <:iijii 

-SftbB JuiitJttb I oi£i-!feiiiliBlhJb-kiili]iaibjLh 
I •* e\ oik ^ oit 'kihljsiife I «>B-iili£llih-lilii&Jh±b 

I o^ I oJ^ 
I oJi 1 oia ^ •jfti 'fcjbjjtfejhfe I iitfeihia ti (h) iilliljlhtb I ofejH ^ •& I kii kfigri 

RfeiJfeSitfciftyibjii iA^^ibiiih^BteniijiT mjifi!, 
■^^jjbifeafejajiifei J5bi!tefe,^bL^j£siiijjte T :fi» 

-i5b!*bifetiEi£Eiirsj<teb*febLiioii*K fcj^ ist ii«k 
iftB 'bmbfi kb£E 'L jijfejbbijsfebj EikiiBfebi 
H Is II :tlibi tihjbB ibilfc 'kjfiiihb tb ^JbdlfeJB 
khbiibttkl 'i241iiet^J*5:Jfeib:&uJbbih)Jiib I fejfeib* 
-m til*Jl^ I ;bbiiifejh!fe b'^ £ b«fe'blB£jl*b InJliih 
ifeiJssibHitbit b^jit 'bisBibiibtfej Wj^jjeiiijjiS 
•te blsbtitj ':b4lib]iiit!ibbi4 fctfei 'felJkiJbJii btS 
•£mb bSkJbCiJissJbnssJlit^itbiii BJliiltka fclisfei 
•bbfeJijjfebjJliJiJ Jk^ inbJbitJlbbbRbJ bUibbbbRbi 
'Si*iiibbJb _tt!feaijB b hjs£iibfej£j iLkhK \ II libja 

-Jtt iib :bi5 Iblt bbgjfelit IbJissJbJiiibtIa IbJfeJJtt 
J.aib.tJtellt l:%jilJiJssJbl£l bbiE:blb %5^Ml$*bJbU 
-iit^lli JiiJJitJbbfel I :aj£i!JSfibbfejtbjJkJlt ^iilfbl 
mjbjiJKkB tk I :bbJHjbJbls :bk feik iJiSa 
•b I jfeiiijtfeiE 'bSfclbJS iamb bJSbrKb 'iKb 
-<fe ifeb I :&bi^iJltJbliJ&<tlblhtajbxJbbbJ»ib£ikb 
-ii ■feifeJ!feini!fem Jirsjiijbxibka jjijibiisrifewa 

'JUifelsfel bfeJfcl 'kiiiDit liilfeJiE b!l£"Jb:fe Jl«ikii 

I kJ^ „|| ^kiLbbUkSi^ 1^ j^k 'i£g e Jl&:tllbb 

ll):ll i S ilbl Jjttfiiiaffiihlb 'Iiki_^*ijb b InfeJtt 

I ^ii^l !&£: i&UJ£blob&slol 'ttJ^l^jE m & l£b 

ii^ii ^:&ioj^b i&ij£ 'i&ia^ii. ntjatR 

I ;^Mi JJ&JtJif l^JHbBl^Jbbi3» '£t-JkJ kJliitt i&te „ 

I •bite \ Ob 'biBkisk'l-bl&Slbh-JillSfiiJbtb 

i o£ i oat ^ oa i oifeiit i kJi !feiissJbbb^Jift£ bib 
-bibSfelib I o^ijfe 'iHUlb£sbat!*i^JtfeisijssJbbbMia 
-£ I :iilb£j«b JltJbSsbbfemb fab itftlk ':Hb kmifei 
-a k-ki»u jki|I kibiib I eS-lilhSlbti-Jiltfe&Jhlh 

I oA >j ofejia ! ok '»fiB I objK ^ Ob 'iittn 
•Ik i&ji»lt»M£ttbB :kfeja bAKbkfe i oi& >j ofeiis 
I sistijJJib iEJiiioiib b^k ':iJ*bii5ichbk» | Rhi 
-bfeiUEsabkfe-tiitgj utb I cE-i!fc^Jssibfe-iblibih 

I oie >: o^Jb oa£ ':fe>J<feblitb 
ilikSjttb ifciiJfcbBk^] bJhb I ofej-kSlbh-b^bah 

I oi oe 'ijft* :Jb£DabJk|jbJklJ bibebJJeii 

-iifeiSfe I .E-ife:ibliJlitiiBbfe-ife^hiiiJliIubb4h 

I »!fe eJJ& 

ti ^ II imbjm(j& mttk i&miiii yixihit} ^ ^tJBm 

U >, II :kfe3,y b b|&B. 'If^bJ^Si^ ^b^2 
1 bJlDfaJbilsslb^Jbio 'bim ttHBi^ fesb 

II ^ K Jb£s:^bj^jfe£jb9 'j&i!t:g^i anthik 
-ma I h^Bib^K j&b^bbm ^ii&i^ri!&r<<&H 

-lit* toiJJfeUt!iJbtjJ5htet\feJiiiiiSsJtibB-:feilt bJtia 

„ H fe II £»i JEiJii; Pe^llife 'Jbt.Btfe^JitHflJ!fe 

I :bli mb^^l^lJlge '&li£ i^hh :libB „ 

,. il ^ II :^bJB&^^£ll If '£1 IkJhcMi^ihB l2 

-Jtzb IB 'iit.jji 

I (9B I & ^blij£l:Mhr<lS 
feiU^lHl^ I OlttB 11 ^G II :febJbtIlkbJ:tiautB t2m^£ 

II oe\ II :£fcltiiU m^ ht 
•^l^itfeJ J!blfiel^bfei 'b:&:klifel£lbl^i!ttiiJb^ibJb ( ai Jit 
•JBbUfe) iDl^bfth ) b&iil^blf J Mit£lssJ2bi^<feJlll^^Jbi% 
•IbUkJfeHljSBa^ (^1 abjS:U) 'feJbijfeJfi ( %l b L^Jife ) 
'b:&bj!llii!i?ii>rrjkibb ttis. Rytin 'bJi&ib '.y&h±7iii 

-b^lEAl&'ilflfibki^ :bi&BlJ^BJbt< B>£lb£l«^ til£ 

II Qfi II litiHbitM i&m^M '|bj:%it b m± 

\ b*fe ItejSl iiaSl^ste m iife 'ifeiE bilibM l!bbife>i> 
b) ':!t)m^MB!i^'.& :mBtt^<fe <>'>£^J^^ (t^ i^^J^%) 

'2 :l^«ife'^iS dBiiU^ Uflite Hti<JBJi!i^b:m :hBB!t 

:itB b^tnl>Brfaift (^J b itBittlbi<Jfe) ^Uk%Ll^j£lb 
I) ^^ II fik(&^Sb 1^ Ithliih *^{^h±B Mlfe 
I b milfe b kBiliL£i^ <^E b2(l^%L&ib 
I »JbB <Jii&bfe)1fe l^ib^uil:^^ t^fcEl«i2lb I sB 
'bE^llliibttbl b^£ikitfl±KUe I oB-iBlb&-^IBblR 

tt^lz bia£Hife!fe>lb J>IC^)^ttB iHJtt^tlitfe JfeUtti^lt 

lel£ >:ofi ^o^!& I fe ^Jtt^ltb I 0&11& '^ttllfe I tigl^bEi 
Bb^b bg&ttkt^B I«J1£ :JiEi I •fei-filfeb&-fl|Bblh 
( i&a .bitjbJi&biB, Jt2<feii> ) I ot-ijm ^oii I ^^ Uifeb 

■IJ^ltlfe ibJliJi;(llL^gi>kilBB lU^Bm ib^£ JftlU&hi 
-£& ll^Jt>rib kl<^J<^^^liUlti :JbJ!Js^J12:bi6i&^h5smbli£ 
:ltdi& I 0U':k!bl2Jl^li:k& bit IbJ^l^Jttl^tEfe Ibii^-miiiS 
-JSfetiblHtS iJblifelilttt^lEKJbiJft I oS-lJS;hb-JJt»lb±ft 

I obfej R ojb „ I :SB1 

-jife tsiiSiai „ 'jfebiHMb I .i^^-aijbjbfi-:aijBib4ft 

joife ^ol^i^j^iltkBlIlS it&JhJx i^Bl^mbe fes tlibJlE Jb 
'SitiHt ib JtoJK :E<fefel MsHiluSSJi^»JbliJK!tJ 
I biyiJb£ IB yB>i£b ii^lr.&ii^i$iBbiltJ:^!^«b *j^l> 

I ni2:^ I jfe 
laiJiltjai o^> ofifi'bi^BE I ob-fcBlJibfc-lfilillihlR 

o&il£ \ ob^ib I :i^±ias:iiH:£Btt £: k&. I ^^bbJi& bJlt 
li£&I3tu>:i bJnt^ibliix bli 'klbblhiiltt Jb:k £^£^11 
bJUf^tiUlB Jbb I ob^ib I ol£ ^ j ei^e ( X^ ) .J J^> 
-dButbi H^t-il ,, *i±ttHi >lMbij^beuiJtttl?i I ot-i I oJd 
II t>: II :b£tJciBhti ibftliilB kitt^ bJ&y 'l^JblibE^ 
•b:k>bit£:kiBiJbl*lidhr^linb ^1 Ib^^Ub^itliiktbl'Jlk 
-iileJibi^^Bg I 1^ibJK:ibb.vb:k^lb ^baJb^bJUl^Jili 
'feiikbtdbM £i JHIbt^ifem I l<b^b:$lf^SSitdb<^l;ii> 
bltsJjt^l^^ :t>Jb Jb^^iJ!bb£:bJSJb^ ^^^^^ :Mi£i:!j 
bbltt<ti^bt>lJ£ j:kl&aJba ik^ itiMt^i&it^ itit-i ^13 
Jk:i^ bUlbbbt^ ^:b I :^bJbbB l^mib^^btB JJ» 
■tuia '^JbiUbbtiii&lil b^b^bb^btB ':<l^b:Jts lUlblb 
-J^ib l!^b I :£:bbJbJkiitJti£^ii^^ibaifmist^b&^Bibil 

lliliihib ^ ott i OM I :fcJilBMi iJI^kmSfci ileUATSmte 
I oia ft t>fej» , I jimb isk feaJfttfiiiB Miituh „ 'ga 

-JtlMttte, I oi£l Cv OJKb „ I ^litJil»lfc JftJ^Jl* ^ 

'iiiBUsK B Jlalil£ „ •*.*?]«& I ob-ilttbfe-ilhkth 
I ol e£ I uifiit itfeibJ&i&niiDibifei^i i:&U!jibibii!p 

-J»bEiftJl«J2.fei*iasiiJSttiii JhftkRSbs»kfc*i ii^u fel> 
hmiit£>j» tojkixhajiiik 'bmsiieiakB fcfefe ^^?*^ 

•JBttHfelfiU :^hbJhJ9libfel bJS&fcJShtl JhtkSIb* 
'jbibtt tliib feib bitta^nlk lBfeiB>tCit^bti!fcfe J^l& 
•tfeb iWh ihllfiltoS* itf lilt 'iiliJlilt iJii l>ftifel 

-mi&mj^ftlk bittbt^Mijt 'ibiaib :bi<k 'i^fei!ttet>isk 
I bibbkfelk ihiife kWh ':^ ib^hbti . 

I oEijlfe ^ fe II •js'B II ^l«i 

-iiii?.BaibiiiAiBai^b»iii)bB>iba^i& lo^t^bB ^ii>B 
,. 11^11:1^* kbjiJuSi'^EbB-aSjfca tjttJtitfti I nsh wa 

jfiaibssJJfftjaMA I •» I ohiki \'i aik 'itJb<bssmn {yht:^ II \K II Islfekh It):bl^ bih <pibbbli!U&fciy 

I ilifeJltJ^* bSSMli^l *ilbhblifcbJ(lBb 
lUAII iSlbfeb kih k hb-fiifel bblk k hbtt 

I hhBbH%ikli^:^bli£mbi)£ 'hbk fel JbklsJIfti 
II RR II Ihthnijy ei^^ h fiiili 'IhtihlMlhSfih 
|^te»ite!khmtt(i)lb±ki^ll!tMbt*l*^4bl?ii%l 
lURll loiB h h Ihife iltti lii-j^h till ifeti^S 

I iii&:kgik iLk h mjikb 'h iLkhi^ ii)%b 

II feR II iriifefeh kift hth 'ktQbi|lfe% b 
I k^ k il il* ilfefc iil ^iftl» 'l^fc ijkfefeifeb 

II iR II Si^it mkhkJfifeife-febkbJibil^h 
I hlhlfikj W lliS £1* i&iB *lb»ihS]hl&tilb 

I Ob oi'ipiJi ^HiSTibB I ok-fiiiJibh-inibbik 
I ejj& I fe kbi:kifersi*kb.^mit 

^ 'ii N. X 4 

-Bteiijfe ifc:a» "bbiJiJkiJiBaitiSTmBbiiiJB: i :iJfeiJ& 

■hki^R ** **fe l»»t»»lfe Jimufe ':jiifeiiB riJfeJifia 

:!»,H.VrJt>iJRl.ShB I .g-ilfciiSbhh-ilhlbSbhik 

I tkkl 4^ oJ^b I :2:'£liiE 

R^.^i jm^i JrtiRiBbiB.,1 fek« %o^fe I fe »%iDs *^ 
I liaJikbfc ifeJfi: ^iJbyjBHB i ob-^lii^fe-fcibblk 

(jteU al ^>:^^ ifm fcBtttifisfi' .»»J1^. iBfcSifiifeikli ) 
I OJfi>^oJl'i^»«JfcMx»iJJi k3k%Jl«kJki»iUAifiJ&*iyiib 
■Ihiii :kitJjk^JR^b!fe I eilJl i) •%!& ,.< \ I ^^ ^^ 
-BibiBhB,, 'aJbiiffiftiSk I ()B-bliisb§h-kiabb±lt 

'^itJitB jb:&iibBiArrjit!& kinkiBJbftbmilitjbSiJii 
I oi ^ oft » ofc •')ijftj:&Ak» 1 oi^-Ji^hbb-lfiiBfctk 
loia^.n-gofci 'i^ikiHD, I oW-li3cfc^-^i*ihlk 

■i^)» Jk l^<kk Jft i:lika Ul)J.>biHK lbkB':i>&ik&S^li>fett 
'Jii!ki*»ii b* tkittbi kk btoJ&kj iwbieJit«|iiaBlk :l» 
II *l^iklSlb fulbi* *lb lilb^Ib lb ^bi> 
I IJithbtfeiSl ikfcsli 'b |>l!^li£B^!t£Bkl 
.£lk|!JlhfijiL-!^^lt b^ lkJ]B:teU£i 

I Ott )~B o|lb -ASk i^bikhibt klbl 
-bJ^blhhJtahSil^l&i B >ltllllbilil6!h :JblS«bai 

^JblSaaikibfitUiJbS bi t» I :fe«i %^»»^i?» 
-m<kleJtV4*^lt klUiii!* w':ii?aE» ifelttslijeaJfcaifeBto 

-itaikl&blifci »feifci*^»«i*'*'=l^s5J^i*'^ =***''=***^ 
-ssibikfemiuittBilJ*':»-'*BlkiJkifci»iB i^i^p l!*Ub %il£'hth 


S&BbttK -fcft bilibiisiiillli'hiiiijifei JuitsjitiS fails 'iniite 
■JJB:ai /JiiiiSa biffi'iiiHHbJissJUibBisifctiijS-Sjtetti 
'JfilJLa%'ltJJil^:S IbJBliJitiJilJic Ji& :klb JiJ/ibiilJBi 

•ikfe Jiiiwiitiiii I iijiliib fcEt^i iJljaiiTiJb SKisiia 

-J>j£,6'Ba':iiljj[B Jhrniiibaiiifeiiisi touuamklB kl 

II ^ II ik^l p 
-fi aijatS ifimiiiihiiiiB feik ni iiinjite i ^h^ 

ijjfeBbila 1 1 ibiilk *1 feJk ; fek m iiJasBhtb 
tola i^»afi •Juii^iftiiioi'feaB i ijanjbja i:ai% ibs^iiajsi 

I o£j£ I Ofelfe •J^Jft ftJb^- 

J at jB%m §a^ais i oj}a-JtljBbri-Jb|lHbat4 

II o>. II ^bfejSB b jistfi ib fe^jjattj^vaii niUiitt 

•life afei bis^ajAait&itbjmSs^ ibb 

I Siitii^s <fej ^ijuisiaiiis fcju |j,>t .y^ii 

'^6Jb IreybtiE Jfeiiiiii attu Ji?-biijabj 6<fei 

!"febJii te^Jliiitt Jftbi§b^jS3jill2<^feJB :feiK 

•miifein ifefejii jt^bjbiii£& mijRSjttt ifcjja 

II iai It bbi£feJiiJ16-J!fe ibinia 'Jb&i&i ^>.rrJiiJ2»i 

I ItbiJ&ife bbfeiilJafi^JssiklBi 'JbJyab|MissHiJ!S 

SB^ I hit mbK tyi& i^hihltaa fcisJbbftjis Jsiiii 

13^ 1 Ki&HiJfemiiJiSSltSmBlbilfe JbiHiaji latjifej 
I m«febi.«iBHabJ*lSlltBluiE JJUJUbJiiatj jueja 

•iiJilesJbSibiBiiiJiiiDitis .-Hjiii^najis tEja 

11 SVII :tofeliiEJit£il§ JbJiiEjta 

'iiitL mhihi^^i jb£!i|Ha 

I ifeibiirrjiE:ijt»iK jbii&isiK 

It ^\ I) J^t^Sfehlbtflstlssi^i&itJiiito 

^. "*' "^ . >rf I oa., " ^i II fcfe*gbjai^ ib^i-.jbLjii t^jt*k 
U U II :asTJbairfeiib tjsfebBah trftsu 

I :Jfe4iiifc*bRbjktl%JSvTtEii^SlB 

tl oi II :ifeJi«BBhbjrjifeiniiijBitei 
':ibaiibb<fetoifeih JWi£Jfc] J^ji 

I :JbEfeai*bfeiiturjJbitiii:ai» 
II ^ II IbbiUi jamiiijij |b<£ bittHj^mhi 

I i»Srj^<feBjfefcitjibi£fejbjii fe UiU 

'^fefel itiisSlbilfi J2b^i ihb „ 

-teJhajB fcipfeitjubK^bijjii uii 

I "ItJitaSifii fesJfesii 'JbbiiiU i!^biii„ 
( :bU BE •JSv); aJUtttob isft 
. ttiaiJlilojft , lifejib^fej) I cfcjte RcB I bJJS ltfi»i±ii 

febiiij^iifiitiSb, felons fe bi^f.5^BbJsi J-j^Lbiibi^ 
-fe^Jbiafeig! jbu ':bSJbt,teJjfiba!bi Jthjkbi Jlx><^JSi^£ 
^ayjb I injiaDtbjbjfeb jfeitB n 'iTfeittibibijih 

„ II £13 II binbabi bJii:aiBj 'fcittfi 5j bb-iii!feit> 
I tKbJ&l-J >>js)fifejSi 'fcslKEliJb bfeJi,, 

-!SiBbftibttiijJiiii>ibr.jjaijij$a5B fcBtiii 

I ofiiie i e£i 

„ii i II "hiiaBSttaijR 'jfijjsis iJatiiSBj 

I bliifeit£jfei ifejjis -feaibJimii :E2ltS 

H ) II httfeJuEi iifejSji 'ijaifeiii iSfeiU 

I ltX^^(*:kgjjt:^..b£;lbIaB btlais,, 

-jglb.'J£biis 

-tosli &Jbb 'iisfiiis tJbaitJb*^ bfeiibijfiJitbjEfejism 
I rSbBfia ja feb j2b» biaci-jgb i :ib»toB (Sjsb 
bitoa 'rSbJa bibbstB&Ji | o£-iiiBbl?i-:^bhblh 
I ofefei t oi^ab 'j^HHfi I oj^-:2cJ2bfc-Sllbito 

I aii) 'bl£bJt'!lc& bJb^ 

-itJbfei sfeJSii*HBbiEJj»sjb& I o3b-bifebifc-bilitbah 

^ • 1^ V ^ N^ VJ 

I ois ,, II X II hibbjiij&aifeibb 'iJfchibaEibJui^m 

I :bJa:Ebfejjitb4B 'bjbitt & bij bia 

II R li :iBb ifeBlssJbiJR Jb<£ 'feJblbiiJbilSSJBJiSb 

I bJbitti<feSib£jb-IssTfeJ^bJRb jfia* 

U ^ 11 ii^it m»bi£Eib-:!ji>Ji«biBi:isjiiib«fc 

I :ibab£lbbl 'biSSb^^tiibij^j iii^btb 


bi^bth I obiis \ oft I MEltettia tIbiK 

I larieB* tf&Wi. 'fiaiB ii» Kitettb „ 
( Jbiilbs t^r^& 

•ii'iaiiB tbJB ihiiB,, 'IbiJlfettt^ |oif-i£.[febh-hlfeblb 

I >iS 

o»!tt >; o»!: '*.i22:feJHb I 9E-:t]^htJhb-LBh|febsfe 

I ofejti >5 ofe eh ,J hbtJbJ 
.1^ & S^abJMR,. 'iqjiijfibB I eKj-lSiifelbt-^&felhlb 
I o\& ,. I iiDihbs:^ fei^i fe& IQ 
-Wfe ,, '^fe]ii^:aii>jiafa i tab J!febJ;e%jfe Jfe t^^'.^^ 

I oblte ^ efe „ II ^ II :fe 

-hStfeibti JSi'lJbii „ II ^ II :!fefeJii Inbhl^ 
-lb 'liiiibbsifeii iJb I niSibJ!!fcfeli :ihl«fe ':ttt 

1 iiS \ ot oh •Mifeiis I pL-l£|^bh-MtJh±ii 

I o£ ^ olS i e» ^ ofe1& 

I tlltib^lbtJB tiJl^ fe mbiJtt.^llittfeitib JtfellSi 
J!fe^ill^ilii--l;ii»i:: I :ilflijiii IBjSti b3e.«fe iCaiJ 
-tiHtt-iibi:i» b ., i Jli'K; SfefclBJb ^ »i ., 'inlitJlDi 
•ifeifiiiiitihls I oife i o£ >s ofe'^i ^bJHife ti(B 

\\ OK V ofek i^blttt^ t^ilttb libtB bllinSfeteBlleJlt 

I o£ \ ou ^ !??« i oi&ite ilifemti tJiBsfe Jjtiititfebiu 
-ti fejttaiiiiit-.Siltb&BtiiiiS I ofei-fcfelhb-£blhiti 

I obbJ 

o^ oifa 'iissiferic-BJ^fiJ* I oE-ilhJitsbh-iltlfebife 

-Sisti? , blbSjij .. iJblibi riB ) I «l£ oj oJbi '^ 
■Jb^i^ I :iibhJ:-i ip-lb tc^krllfe ife bibti iiitlblbb&i 
-te JIutfti ( iili , iib . bl&feiiJfctil?. ) I oais i Ui'S 
e oiS 'ih'iiri to!i^ii!'i'LiiS ,,11 ^ II :fc!te:JJ!feB :ijthii 

•J!S „ I tiifebte. ii:t! iM!M3b£%i «£-ilfebh-hltbih ( ifcu fib fiu^ ifiKwr*!. i«£i , jr» 

-bJlciiK, Jt<.:i-:k ) I «!fe eJte I oK R ofelte „l bKblfe 
• Bmbir-i •iloBbK^BfelBlife .. 'aB bJH^bJliti liClta 

•libbfctJtibfc t»iiaiiJfei!iiJ!k I oL-&tbfe-&tbih 

I •!£ I ^HJli JE-!^%IIi)b 

-ltfejbJ>^feb:ftl£kS^£>l!likjfejill^ti:k!tejhJfit :!J&£urrib£i 
•b&iDQjslEt Be b 'Ji^£th E^bSiaGt^ '^j £:k Jb&iikft:k 
•i^ibi^ I Eeb:ftib&:ki^£ ':ti&Ii>B£lt-il:<]?J iHt-i ^^ i <>b 
,1 BfiliU^SbiblttJfebitjiilDbiifebtb „--bi4&mfe»>i 

•■bJsSlbbb:&lD&li^k£I)liiti^:ib:&iD!i>^£ i:bbit:i!« ^1) 
lUSN^ I fe I €\ II „iSJbi4„ I ::feJte£ibi>tJttJfek£iiJhkii 
•:k^bi^ :a i2ib ji§£ib:t!^Jbi& m:tj)!bi*^:>>b f^ii i^ 
':bti tiJi?b>Jfe bJhJjbKil?bK jtbSl <->g-!felte6bi4:|h 
-Ifebiilbbiiitbh— ltll§ibiJi(bl^b«tJhiIihiibh±h 
I og II f>.^ II :liaib*&&l>i>£!&>bbt^ Ji^lU £i%lfe ii^ 
•ttfe^ii I l^J^IJkUfe £itbb ':HJBJS:JBJle lib:&JJt»l> in 
•£ b£2mmjEil'Ml& lkUlbtaibil>»(f my I :y:!biitt tif 
•£^b£ & bWb I bl^b]g:i^l&l^.£jba> Jkbii^b ':Jg:Bi^llbi 
•iH^KJiJBJfcsiiSsJblif'bJfclsyje bJ£sslbi)bibl ibfeCs 
-feJK btJtb K-b"fe fe mi^ I tlttgElifeJl+lfil^JKilsSJfei 
-lb2b!iBbJ6lil?lb<fefe t:bi*fe t PlgiHiSJt^ilb^lbas 
-B :l>;lfe':bbb!issllifel«Jht!lEJfililfe-; :ltjE56* 'hyi>B 

•!fcgibJiHibiy<feiUi IbftfelBilt lil£Jti IbbSrBilfcil.'a 
•%\ lb: lkyibi<Js&btil^iloB^issJJdbJ:isbb^lli'itblb]@ltii@ 
lb!£b]:Js£!.l^Jl:-!££!: bit-^B :tb t-:b bJt-'.i:^iMftb-'libi:l J&ll 
•Jg^ loitB ^oB Ibb^irclilHbJblibllB t,\\l lL:l>UiBbI2e 
bbbi^r^ libUK Ittb 'bibb |Pb:<fe&bj:tP.J&^b l^bilft 
•biJi£j>bJ^ lbsr«j&^ii&b ,1 fbi2b!£&t^:>£ifr:tbbi£< „ 
biiblb<feliibi!fefejy!i fb!£>iQr-.ite^ot,vi'i^hi9 !feblb 
•bl?i blbiiJ^bl^Jb^bli^biiB h-^\i litliiuBbtibDc i ob.Jlt 
"B eCi I hbililbiij SttB ,, lii bi£Jfc ., i n-tI£J&fci 
oEiiibbb JJ^JlifcbJi tfeb feb ■feJbbtfeCibJJt'i.ssJl i 
-JbKbi^j:^ 2jg& bH;js&)>^:k£&2W^ib^i2 ib;bibiiD<£i^ 
-:kbj:ib^hbi<£ijb ibJkU lii>lik& bib.B r^b tt ib<& 
-bi:^&^lbjb!£& 'bbjb\i:^mbli£ lb!£bi:^&bbit;JjoB 
•ilsribbfi bbiJg.l^iitSlJ<tlrJ bb bb i o£ \ oji < obi 
i lljjiib:!^ btbii^ll^ £bJb bbl^ii>&2bJJjtJbtt *£&b beiE 
; -VEt fe^b 'bi:kE&!bJ>Ji<libfblbJbblissi!fe:ib Jblinltb 
: -KbJitbiEb: b^Hi;issi(iJi& 'bi:tSj£b Jb ibi^bjs^&bc-iiti 

•SSl^bJ!fe'ib!£tii5b&it:hi:xb b:ti bi?i l oa i oJi& ioBH 
\ OB I lt:^b!j££;bf:^bJ&:>bilt% lbb!l£bbi>&J&:kb bb 
-blbti 'tLlkl'JJlSU lbb!;bb:bi:tbl&:kb bJb ibi.:&etb: 
•>bJ£i IBJfi^b 'lbb:iS£ibi:tb]& Jt^b!^& JliJEi B ':bs 
■x^ilt. bllbbH JbbBJJ^ Lb ':JLibb wbsrtJb rJb^S J^k 
-ibitt bb 'l:Jbb%i mbrsi3&B :bb I ic!^ >: otvite < oLd 
•\^ I :bblb:^&bi>bieiibbxti :bblb<££^b;jtb;& :J£ll« 
:ilfe bibtbi 'tbbibasfcfcijfiife k :bb=Jt:fefe b JBfeJtb b|>li±b 


(tti) |lfe^fel^/£lfeit-liiia -&i>^£j&jt6iih :a t^ti mm Etiijg bt> 'hatfeww^Bife 
loft i ois fe o« ^ 01&JJ& 't-bjab ( ofei-^bhfe-teblfe 

^ ^ *• ^ i • 

-ijSb fe]a ^liJttih jbsia 'J^tHfitoilit :tMtIbbs 'JbiJi 

J 5K*fefelbH(ib±lt '&J<fefefeJb:feitJjiite „ I s^aJBtts 
-J&tMim^ l>i3mbjJ& ib^febs^ft |/iitil^l^ia ! om <t 

( :i>u hhWi itiBblj^fcj ^fi! liJaS. Rbte jb3.ift 
miu b^ ) j •» U •» ^ ofeb ( J e ) „ 4K firiStoibi 

'ItfesjeiiJB, fesg jb<fcb!§ loKja I ofci-feaHhla-:aii2ijils 

' • ^ »• - i 

< Jkii as ?s^^ iimbjiife isct ,£bj!te, it^^m ) I b2!fe 
ftfeeJB 'bg. bibfeitjisiji ti>£b2fc|ij<& (isft „ib«jiinij 

-lb., mifeili) I o!feoJi6 I Ob 1 ol^oJJS I OhaJiS 'bfe KJIfeaJS 
HIifei failBtoiiife I catJ ! ojfejtt I eu ojHi i o<t, oii& 

« II t\ II JiJuiDifi Hik lajbtu 'Jjsbfefe ^esiblbia 

I £ iiiBK jaififfijfe Ji&mifiK Sifeifiija iDjeiH! „ 

I fclifeJ^UBUi bS-lt.J-J^l^HbbJis :t>i» 
U "« II :Ja bJitUijiliJiJJJ* '&S'iabls 5lb.!ii*£ 

I sEbtre J ^K aEiifti-%i^Hiiibja£.jii 

II > II ^ iiu:a:5.iift5-jjia!^_ii; ,j^ jfe jaij^juja 

I Jiit-.usty^irmib H-iJJi 'ti ilk & ibijfeihte 

II S II J^B ifeSl^ib>-&)atrj£:>ibsfeJJ£ 

I ;iK»^irsi4-ai tbjife 'femmcit! taia 

II ^ II :eB Jl^fejJtt tmu ';^iSHitebiifemifc 

II X li ifK^riBbii; i&hm 'ltlj£ IfeK JbJfeiKJfc 

I is hiv.itH kB bj^fe 'tkje tiibSa^rrjfeE 
ii R II bkafeijiaa b&a '[ liife jtifeiE biia 

I i tateBifei :PiB b£i}a-i^^jisit.>fajK rJsia 
II I II tttbJiiJsyB b£i:i 'bi£j&taijjsb£.j5 

U "S li bfeJlJkJ!»lj5fe tgjfe ^fettjbaS rbliJfeS 

I ^feUjfeS .•bssj-nt»mb-£b :feJSMi5niiJte 

II ^ ii yuijj&sa jiii>i& 'biabS:E&bj£i -Jtt!fcfeik^b ^bfcj-Jfeii 

o*k oitb 'fe£ I^Jbi<liJbfe^ b^b&m 

, khS. , m<fcia )'i ei£ oij £.» \ ej^ 'bi&i sit^attii* 
-fei bib2i£:Sr!iabmb!is kai^Ukibife I bS* aoiS> 'JL*B 

^ * ^ -V *rf *. 

•ft , ito . Ittlhiid ) I ofiJK 'iiiikSii^lb&tilfcta fci'isfii 
ii''^*ljm t^jUJSJb^J'iiabli.iK t'IJ»k'4Jllfc^bj£J 

•ja'bakfeittiujiRssiSfejtil.j4{arifc-ri'likfefe*Mfe)K''lit;iM! 
•bbljfe^iiiiiitsabfeiU Jltfe ikl>tsihfeikiJtii&tx,is-jji 

I & ^^b.^&bl^ 
%llissiai?hfe ^liHitlattlfebfe I eie o> oJ» I tJilfel 
•kttb B j^:sts <&jkB:) & biAfe>jj& ifbjtR bJ<^wiimEt 
Sl Jb I ou Q^b ««,£ I ofel 'AfeiakiJbimfe4>» I :fi:Ja 

beHjJEiik isssifeS Hfe I obijfe Is Ob ! «&^i tjjiiijinj^fefei 
bd>t&SJi:ic^bbiit£:sb»bkJJKl:iby^Jb b^bjlbb&kJ ':H1 
•JbsfctiblibjbfeibaJfeibJysj-jabteil.'fe fefe k I'h.ithH 
'U bbisb^bS:lbifblfjeiibb&kl'lib£l& i^JliiJbi miii£;el 
-^ b)rr£tbibbJb%ib^bi(Js!.'lir'ibUB t:% k 'bJbJ:&Mtt 
•ti lottJJS ^^efo I :Bl^l:rEt&J& JlabJiEibibs:lb^Llib mil 

•Mi>i)i:t!kJKiiit»kJi£tJBbK*te I ojjgt-fel&balii-ikblh 

; obbl «\ oj^b *& 

I kJB]^jth!tiic>li£^lil>b'& ! obbl t oJfeb 'tei:i£iiii&£ 
•JiSlc£ ( oltjtB ) ^!£tSi&B>l ,. Il^ll %J JHJritbUtl iJ£iJt 

) :Ulihti iUJi lcfeiSJ£ijJ& HB I cS-Wibii-iilibiLfei 

I obbl Sv o]ESb 

i Oiot, ,, i;>.4ii E*slfcli bJsltbJ£BliJJ-eibi?. bllfeiib 

! 'bJdl^S Jbb it>bJ&> J&ttJt^Jl^ '^s&b^ttbi& 

II U l!ltbM£2k bliKiit^jajs ':!$&^td^-JSbl 

I ikiit blUHSl £itt:stftblkiiJi:la) <Jkl^JJttbSim^i!&b (^)|jfe^feiiiieifeiifehib 


llibibib II ^ II -.Ittimi^m ibitiiiHB ':^bSSJI^I^l :i!l£l^ 

t b>it(&iit Kt* w-»K jliiiftfej 'itti^mjm^jK itititi 
i; ^ II tth^l&i JtiJ&aSt 'iiSfeJl: l2^@ib£i 

I oi 0& II \ II „ ^Kl!fel 
i^R.'&lt IXil[ugt?i-Jl^l:^l!febJ:kbfei I lltei:a^3l}!ii^^^ 

n&is 'i^iiic^jtttfiiK ,. t :ii^:ste&J^ i^ii^i^il b«jui:t<;bts 
-tt>H£i I o:k Ob I ^iltlaia k\i£i& IbS^ I itkbii i&Btl 

I M1M12: billDb k^ ^h^l^h-miitbiub^hit^ bs 

->JilJi^!bib±^b 

Jt<£U& 'lu$!b:>i>fiiit^iifejj:t>jbbjifi:k<^b «&£ 

I tUtCaU JbLtJHiB 

btt6 bb £ie 1 1ii&^ni!D:iJbt;jbi^sL>;l'i^itjb kn %& 'a 

-iiinifetij bittifeiB MfikJb B ':iy%)btaiy%iSttiJiiBi* 

-UJiJ*jJl*itii;J2:Bj 'ii»^itf.r«itMi iibiii 'nititilJ^ihfe 

a^Jtil bb:!b&itiJltbtl^ PibbJltiiL'ibStiEl!! 'iB'ilk :b 

IIRai llSitb 1 k Bfelilliii ']btl2btb%lS Itt 

I illl^li!:Sbl^:^HI b±dt %h iblbllb ll£ 
-SmbiiibBj^'ii takJ!l>ib 

I^R'<|:t%lbliibikSi t'j:kJftiliiib>biin;biJi>^iBbJi!!lirr!id£ 
•^£SB>iiJit:feBi]i*£:iJ<febi:ib tifikibkJiibJii&bbiiJSJBi 

•iaa bib Ui>l^ :£^ bb ii ':il<^b£ £bi&iJb:tb 

•iDf^blt! 2:EisJsbJtii&ib^L^b&sl^ bit\h :t'.<tt.±i^h^' 

'bbimibJ&iB'Jb:&^'j^fibiiibi;!il>R«tl rnibibbbb i>i>i 
-fc^^ikilS:kiJ5■£fei^ilJfel^lk>llfe■?|^t.JbiJiilDllf'^-)^tfJ 
btt» bJib 'iiliSfel •iii^B) '11*1-1)6 Ifljfelijfe Jhii 'lw<fe 

II ^Ri ||%llittklB iKhlbB 'miiifi'llibli 

II >:Ri II ijl^febfiiJS ilhialfc *jt»bii 51k: iibi?! I ^l^iit %k iijlj^ilfeiii 'jLibfejattibih 

I l^lbib&feijejtolfeJbste^ 

biWi^fe 'jia ( fej 8?B ) .^tfejfi btib 'js^g ,t^^ 
-tofibllifei<teto-Slbii '2 ^^ ^J ':Blimioia!iJ!febjfeH;b- 
-ibib^iib ':JhiiJ:Lfefciils!Jjfe'^l -nilfessuli ife&biailt 
ibifettjii as :kB 'kij^li E<fe jttfe ja&b^Bitjto feb 
!l ih< II HiJbbibib $h JUtlfe •ItefelfijIilHtbi 

I ^iiib^jib ijiiibssiiaS 'ttma. bi la m 

-^Jbbiiik iicjbJfeJfei 
:et,J|fel fcJbttlbJJefefc lbHbbiittblnb^JlifeJ!fcfe fey 

I o> en 'fe blifelftibtoiJfcls kJbstbJbb^ 
^%'^*l]>J^»^^"li ^fel^JBlbbsaifebiibfc ( isjk , it.bail 
-aj. miteiilSlittBJK) loiot I kJttJb£li feb>jatJi &^ 
:fcEj£Jj Jklt(S!JB-Ji,b 'kbl&ttjJbibai':feiJilnia8 liitsu 
' kba£ ^Jb£Ji (febKJi ibittbfe birbiJ^JJa-Jbb 'li!fe 
-ttfeJbJfcfbsJb t-l 'hteii i; Hbafiiiibfi ifedi> kibibii 
-bfe ibti^b Js6tilfifikilifeJ!fefeb!^Bfeli 5b i aji bufci t^j 
•sife^atkiftjjtJkbjifissibJfeS JkiiiS 'tkJj&feJbiiDjjain 
•fiifc'iijbbjBkjabi^jjii.jjbi^, I auttibb fetst Jiitfcte,. 
fcb±BWiJafibJiiti<*feb4JEiiiSbitiiJi% bib-SitebJasj 
bib I ljjfe^i*iiiiijcbjbiiiji£'bb la'jolia Eatr'Jb&iJs 

•JliSSj,:^{s 'klfebJuB :b£ b2;l£ IblbJKih JilftJlSibJ 
-fcJJiE bj^ ib I UJbfefe aJ3 II ^a I R I a II „:iiib-i| b-iB 
-bissteii „ kjjaBii ( aj iik ) •linji.sjiaijfel, biiBfe 

I :t»lisJiblfeibiiib<feibS b 'blbil^BSJ biJtttifelSl 

II oRj itb^Jife ibt^lB Ibb^lfi-bibiBhl^l&bbik^ 

I £ m i±ibfelb4bl life s>b'fi)bib±fe bl Sfel^ 

-iJJrbbilkljafi! E* ibJ2J!fe :<fe 

Jb!fe"t*fefei»mB ) I «i fib I bibiB b^jeubihbiji 

•JS bjttfcfelb 'itifefel fefej 'klEli (^1 Hi) iltjlEJfelfe 
-blJtlJ£fe!bJife>Jbi^fefelBJtHS lbJ!fettjftalaJlDiJ<tillti 

-b-SJUS^ fefeJS 1 rBibbaiJfeibJJttJbbiib ':btfcJ ibJb 
bjB b^lbSk 'bsbJb Mb£bl bfihJbJliiQ IbbJiittbMS 
'blJuiJ!^ iJiUi&b 'ibSa^lb JbXil^b 'M&^!^Bb^^bti 

II U II b] kblb i^) 2^1 'blbbl4:3xg iL 

I ^h^k bijkk£bb b2b 'ik Jlili2^1iiibibih 
-iJ^b b^Sib i^biJ J& bb 

I ^iii^bifbJ bibbii!:>lt)ihti b bJrknK 
'jgiit-£ bllil2i]bttb!&L!J:k b JbbE£jb£lb;&ilo>t!J^ 
•l:!fel^£ j:a>ib iiinb |:Jbsb^Jb Jbsbluik ':ib&«^bl£ 
-!«b&ifeJi£ tblB^Sill; ':.(blJ:^ Jbi^S^iTiJbalrlJSrJluib'bJs 
•Jbiki3(kJio>hJb:J)-iJbii';j|iJtJ:!teS^bbJSbJrJbAb 
*:bm bJi Jbti^E: JbidbJ£;i&':mb?ib Jbi£bil2iJr(&b:':lb«i 
i:ibiUbMt li<feJtib b jfelb-^b JHliiDsi^Sjbbb ':m>febJ Jb int^^hib 


hihthiti . II (i)^ II IbbB kl'hh £bl 'ibh^bih bl^>li£ 

( ma a£ nt'Si urn 

( ££& , 3^ilti:££tit , i£>iE::a:iib[Mtt fejb&]]a:la 

,i^^£>jB, ba&iixJi^b ^jkm^-0() (^i£ ^:tjb§^b£:^i, 
jn'^>jtt£bj£^i ^^gien-'s ) ( jj^iU ^ n^c\ unmitis 
^li ,Jbttii$te, ib<&>Jli£<feg^ bi^ii^g-D) (liyu^L 

( ^tt .i^ttb), :wiB£l?-JibJ j&JkiB-^ ) ( Jk^llbkiB bE 

( isli , ibbtofel , msfeitibUfel bJbJsiifeie-R ) ( is 

-JfeH J*feJR :S)K15blB£iiiDKj!ite)*trfeik I bbtJjf Kb! 

I :bitt kilk£<^ii£^iibbjj>!fe bii^ttr^ bii2^:B bJarJiiiba: 

•e-lix^ ; ols mbblb^ iiti&B bJliJbiribl^£&E!j£j:kiil B 
'i^lfe:B Ik^kl VxiiMi ^^^a^lih kbi±ti Kb I t^JttJblibi ^tliJb ifeSjllJI5febEaitb3bi I tijt-hiiU lifcfe iibli 
^J Bjfehbfel ' b!^feiJitbl£u£ JfcJbfei I SS^ tUH >b 
:iibfej blifeiEjjE ii ]bifctS :iiJttl^bl3\j JteuSjtsiEjg:! 
I tU^ial bi^ tbB JtSslfc^lloS 'feJ£altSbifcbbJ£iIb 
"kisch Ii \^\ I, -^^ felbibbxibfeifejl blHibB bt;ifi^a 
bltfibl^i £ijfebftbjie I i>fe;Hihfe)EibJt;^J» :5lbJi 
•bl I Yji ^ItiJttbJife bJUJfc^gjfeihJioijbiifB ^a^l Jb^ 
•ttJJiuiJb Jj?!fej a 'iiJ«fehJ!feJi.itbliiiii>lblifeJJiSssJbibb 

•bjtt 't -it bBiiiii ifeftL wjte!feE]4bi4">:it^m ETb^s 

I Ri £bfem E..it JbJiiil:%)b!fe b Rbfejbii I -.feitt 
tis iitiJbifcirii^fejjiib Jbfei^irJ^^EtiibjEibiJi 
JlfebB b ibfej&irj JfeiilJfeiifejfeB :i{»!t^£ btkbbJfcii 

\\\ e!ibJ£6]io?ibi '^bitt Ife iiifllift biibitijJtfe 
-bfiiB %j a -Jbafiilt mip bbijbb£i SaEbbtoi'bmi 
•m BtoB I e^ tlbb^b pjju JbBuijs biSJlnlsibbliii 
%l Ii ':!felES£ba!bi<fe-:&jab±JB II Vj tlbtt mil 
-te biSibifeifej JbbaSiSiiJfefeii U B ':lfcaibebBUJi 
-iiiibxa I oi Jfettyjiili bJHjElt Jbi %1 bihb I :bbi4 
!*SlJdfcJJJaibteii£2iEk^J:I. ' iitJbiJ^Jbii 1 ^ bJJbi 
-C: b jSbiijh & bijaElifeiiJliibtes 'bJ£.ife bJslbiiJb 
•bfeBrrjbi^t-s^ H Isjfejfiji jb-Jlkt^JB ( %i jkSie 
•& ) II &^ II ^ bibit JbJ,b^b£jb bJb bi^b B i^ 
i:fiii!fe:b«i*j&Jijfei^i<febJ»ib lDilSiJbbJ!tfei .biifel 
-)^B I S\ tJtets JbJ,bBfeifemaiJiibB JbtiKifefebBb 
•fefe Si l£Ji! ';fibJbJ8£siB :£J&Ji 1 ^ b^bB hb 
■h:bjlli:bl b bJB btsio^l!^ :gl B I :tgll}Sbbl^b£bib 
-J<&hiiSssJ!b$)>ail* iV) bilbfeKt)i5lia»bilSb4 bJEkiBt 
tJbJtb^^b :2btil bilDbbiJ^f&Ckb ^J il^ ':b;Bb 
•bSklSiSfclsnaste I R tJbbJ*: bihite hR Ibi'B bir 
-JB':bblJteJJfimfife JbbJ BiDir^iSsJJteJiJsi'Ii' bbB:bfcl 
•:a£tbl!biB:>b lh^lfi£:bB tdlbm I ^ bJbJA £Sbiiitb 
•t&ssJ^S bbbiibs >lLJbsbJb b ii^bjb C^bbJbL |:Jttbj^ 
b:aibjbb&<bibj:£srJiD^)i:r.rjb2j» 'bbjttbi ib^^ts 1 >. 

I kb<it!ftt b^blllbib bibbJSbStJJtJB lbibi£ bJJttl 
•bblbb:^ JbJb£ib Jb Bibb J^i<^ Iki&Jb^ bb binnb 
'bIblitB blfJbJissJ>!bX<JbhjnbbEbJJlibm ibJsbbbb 
itJEiBStaltSbiL&i b.'SBlLbbli'tbt SfebJjb |:biibi 

-JltlB teb I E: blUibllS'Jlb-JlUB-iib^fc bfelgl %t I h 
-bJB I bb!felbintb bblbLO^ ^<b :bi& 'bbtl :l^Jt£l 
-bJtJb bJUJUilbS^ lb|kltCiibJi!*iJ5fubifib Eb 1 tl 
-bit jibbltiJBib^lbiBfeiJU hb lbi*iiS!febltt Jbills 
-iJfeliB :lSbBbSmb fe B 'lillbSSJilii-ii ibbfiJb 
-J^^JIoLb h\kf± I ( bb.^t-^bb. bbj^SiJb^wJbl^&. 
& B I ::sEribj:^b&Jk 1 :bb>i :kjttiksjfis6i:s<l :b» 

■JiJSi -.blSfebbJiiElii \'2.%. '::Siii JCslk ':itb -.^"^ 
':£&S^:s^ bll^b )£b I J&JJbi^ :&lll£-Jbsnb 1 bJba J!6 iiiicihih < Sc«\6 ) tobibih •felKfeii b4ti$»^ 'iKtjr tttp bit I :i)fe]tfe :i:fe 
I )it!jclia'!t ?iiibi!tt Jbi'iih '"T^ibi llilliitH 

-fiiilisieib 1 :SfeB Jki?B :ltltltr:^tl3?IyiiifeJ<fe>ti!Ji» 

||R!| biolfc Itek ^aitSk lb *bSh hillDisfelfe 

II of. II Jfeb tit UiB ifcElnlb 'm^SbfcjMi SJ£ 

I tbBiiiJSifcjt&ritte 1* loitt '£^. ir«j2 fesii^jLith 

I! Bt " ^^-JJ£ liibJi* juliim 'iniiJSBii J^tfiljR 

II ^4^ II Bjfli*& iaiitihj jMiBb Mfeh hrii£tor<^J,iS 

I :jnliJiiii!ai!lttl>iU|&bJbH: 'jfciHJabiiiaJliiit^-it 
It tit II ii*?i»|X|iS fUlaliJb 't'KliifcJtlii&i 

II R^ II )^SsWlfeaa*!&^!^l^ibbbHl 'JalJb iHiiitfel 

! "IhfeliPIUiii •.rt>inJai/.!it* ':iliJit^i& ibAtH: 

II >:^ I' l tJi'iW »^ fiHikmJfete •^fctjSife Sib iiiJ* 

I •li£ir«i 31 k jbr-jiteiiiciii '^rih bitunii & *j 

II ^^ li itB! j %tt iSiiil ^ht fc tj 'ii^bti Sli te 

I hfefc ija fettbiU itth Miif 'fe lyijiaifcJki&ili 

II o^ !l i laJJi l^&ij!fc S£ i/lUit!i-JbBft:fc^lJ&! lb la^ll llDlt tfe feJif: btiK: ^1 'lUfi l^fttDE b^ 
iml;!! Ji-tub !igjfl£tkJ bj:|:fe '££ Isik BJii>ft b fia 

I feUlll bfeja* tti!* m* I J;-l{i~tlfciitllS i£ 
II S>: )l l2b JlaS biikltt lAli ln-i:!t';@Bfi>Jiie^b 

t\ \>. n b& IS Hll3J!ib iliii-SBian t2liil<feJ bloJ^i&l 

II «>: II ^Sfe b liB ti^t fe) 'Jl£B?.)t^l hklE-l bk 

I ^iktIlSlli:Jbrjbu bjiioiitt 'J^kb^S i^ih^Jn^ b 
n R'e li Jisejfc tyhh.'itibuije iij 'jpjfeiu em ti 

I :bl2s £t>x:l& hlKtl^ hisi^E Hi biijel:^il=!l Si^k 

II ^^ II fesL^jfej i>ttjb ^yit ^i-^Jbb&S^L:^ 
I '.^iitit-iii fi>m BlsI&JbbJbi 'i2&blk^Jb'2b&l2^ 

u "se II £ijb2jittii|i ^fijxjjfei-hkjitjfimjfetE aj 

"i-. »• -^ -J >. ^j *>j ^w 

II H II b^b Se &^ ^u ^!tb-jfe«^>:M!^>m i^ 

I l^l£:JsJtciil^iUJb>&i Llxb:>~-B ^Ib biU :>f i 
II o't; II iti'h B^ i^ Jibit^l bl '^^ Ii>i£ &S11J1& 

II '3^ II >Hflii klDH ii&^hBi 'lHbBlilit!^% bi 

I! a^ II £^ 11^ b 1 tl ^y it,Ltl^-:^itiJibhi±bi& 

I! D^ I! UbuSblbbbl JJKB*£i4 '^fi& JlflJtt JteSaiiil 

I i »JjS2t b .<*/ biJJi tfcSJa £fc 'Si Jj>S;|.SJti>£rJB 

II %i II kik ijx&l'b iDiJfeib 'miiSljjB ifiit ^Ji>l5 

i;li!ii:^ ibSii*j SiE :EJbfir» 'Jilt b j-t frjjitsia 

II Y)^ II IHk ^i iniwyj^l ll&ib 'Sk Hkts^iitt Ji&SJU 

I bi^ i^lii'Jk E&lgb£ £i^fe '1li^^:ibl b£ltit£ 

II ftV )i b^liZ JBQjm ii^ife&t 'itikiiHi bi'^ b Ji'b 

I •.ifibtbiih muti:tibH&iiii-hii)^H Hi\i& h: i^y 

II ^^ II m£>ii l^jb )jbJa>.feb 'b tiin inJuitt )lDi& 

I j^iiiSikJ^iiDtt Jhb lujJbriB '& i;!^irr>b:al 

II >:> Il ly^ZbUl £%l!il£2E 'li£!li>^!i)Jb itkU&b 
I :b1^ mt2Ju6h:Eib GiEbi 'BJkfe B b^KJbJ kJ^ 

N,* Srf -^ -S ^^ vj SJ 

|i Vi II Si&ti SJ^d 121&1& b 'i^Ct^ishtib b ^Slfii 

I ; Jii^t^lil^B k-tllb <fe) J)>i^^ ':ibli^l ibJli^.l$Hl:> 

II O^ II Jkil±lu^~:^l IktC l$.£il 'Jlottfi>&LJhUtHlU 

I Li!kt^Jlbtbi^t2^!fe-i:^mJtilaUiUb 
II V II ji&:tbiio.^ji£ iisittbJ ^i-:ti2bA JkSJ:iJ& 

II a II lii^Jlbi£ ^iS b iptK 't-llli^iiuhl^iijbtbl 
I £±2:kSl:bs h\±biHhikb-i:ib£iHii£i^ 

II r II lAfeJtt jJ2R:;.u:^b Bb £iji-b irti<& ^i uiie>isi 

I JJEiEr!^^ £:bb^ife ; bhCsi&i '; Bib ^i[ktitibi:lB 

il ^ I ijti&ttb.ibhi )tlj£ Jk 'mb b iloHik&l 

I ;^S &sibit ]^b ttsWlJikkbi 'hi:ta hi^iik & ^ ' UlbJttlife 


M^^btl^ II ',1 iKitiiih; i£ jishiK fi.ife 'jih Jell 2^ 

II a II tmkikB. llDXt iUlill^i^ 'L&tj IUl^lt>:!&i 

J :6^bi£tj&t iittbltfeifc;Jia-Ji^fe£-:l!ibfel Jfaijuii 
II ■& II Bat jjaam jjitiStfe 'JtfcinfibiititltiHii 

II i II it fe iEjiiiihiS •i£iiir<!ii:k r«^i& as 
I llkttfcjkJi:itiattbyfeiiijS 'bMmE&Bbj^b „ 

-ifeiEbjSiifeb 'tdijibBiiuaafejb iiiiib^)i^!febit-:a-j 

-%li-JbJ!fe ibfeits Jfe^irvfeli^bilnliibife biisJibite 
„ lUll iitiilbi Ifeitt :Jbli ';lb^ ib:a!i^b :Jfem I tjy 
-it* :biii blJkiB':J5feiB:Sfe^l£j l&iJls„-£t 'ii£ i ttJbiDlJJti 
-bSij^t Ibifeie 'ibJblij ibJbEJIa k^ ':feBfe!liiuiijA 
'^J '?^^' **^ ilfili-ifefcfii I ctttltoD Jb>B bfeit iobli 
-fel IbbiJb&tiiiiHb^fe JbissJbS^li JIdB ifeblbfe 
-RJLfitBbiJRB 'tibb'rtebJi IbiiStiati '-.Jfefct-JfiiE y 
li»b bjiii lojiifebliSJJJtJfeLJbJJfe JtiJl<*-:feitb! JtSbi 
:fiaB-hJbJ£:tt£i£a£ 'tLie feJfett feb (lb ) 'Ibb 
•JlsS itisS 'kittS b:iiiQiJijfe,fej 'iit^"j:fei3 bb Jbb 

lU II hi JDbibth kk liilbkl '^Ihi^JfebSfelOiB 

-^i&t/hbi hiiiiki&iihl tut'tihiUtu 
I pjtMbJiit-haa kii bjfcK ib bfe/yjifajj^mbibJii 
•billi ib^hibiiitJ^bJiiifeJttftJSfcjJjti! B':ife£JssibJirit 
•btii ;f*aia :teri iUixlii iii!4iaibKkL£J<fciJta§JfeJi;ih 

-iiB %l 'blB'jS HISS lD.i5r«b.fea bi-t J^jbifexfel ^ibg] 

teiJbJMibisrjft:atij^^gija:sijji ^ bitiUtuib'tltaib 
-liltJJii)iiiftbl» I tjt^B JaiJ^Sii biiisb -JbluJiJi JbbilSi 
laii .i lUii iJtiEsTjisEis bjsiioig 'bisiiaja-bii itt^S 
I ilia& :itte£i fc';b*is 'bjlbii bJbiiJb&bK „ 

„ ll^ll JfciBB tteitbagjfa £blt MiHlijat-S hihi^^H JWb 

I Ekfi Ittlijs :.SttJ hiih 'J&fe iiSJBfei lasfe &ib 

IV ltbii(hk1i)bMika!feal£:&is-K:(tehili£i& t-& lulaiS 

i JiliJi fctti* JtttiUbsKife 'JtJJtikiJtJbtJtibii^fejtjjbii „ 

-ij'iiEsiftiS 

( :Sfe6 aL osnVj); UJtt 

,, il R II iibiajb Jtt j iibiii tii|^b, 'i!fiH£ifc!iit.t.j a jSiji 
I JiitoJJtife5ti fej jD^jasj&j 'feit auiifct £^ 5aS ,. 

-iiJK bjS 'bisJbiiftigli hjiitiKbtfjsjii i-tS , :tft kjudtnit 
-mbifiiti 'fc-bi.B^j-^JhribtttbJiJifceteJk * fvija 
-eiioiit-.Bl?.?;^llluibj>Ki!iJ£ tb b 'tilibla :fcH kli b 
-fiyiis :bfcjfeU:ttt!fe iDt;SjJiJibi!>kj<fciJbl!h4ib^ibK; 
!l (S II luhiifebtSta ^hI *JiilSl4iiiiii t\ j2iik 
I ii.fel£ LI JiilibOih p3l '±}ht& hijijBkfch 
-iiJSbbJkaJts :iiJii^Ji+.fel kiJikjtiftb tife 

li ^ II :Jt«it»iL» LirJtlfca ilaifeJitfci :*Eil 
II ^ II ,, kjbii ikfc-j:fetii!4t 'j]i-sEiii£sjfcife 

I "kJlLt-Kk^ JWkiiafeb^tii ';£jis :fcb titii b . 

„ll i il^fcjltt mbslbiti :t:fe 'bP litbj )^j)i<& 
I hSls£tiibJtit» :b 'b^^LJUib^i „ 
-ItiilHib 

I fefeiJitiJllJbiL J^E^ii£biJk:bialfeit:^J£t»iib5Sli.tt 

-Ji-bJ^b ii%Jt^t.i£jBJtmJiJliJbtt'g:B:tk-K |fcSJJ3Jb 
E*i^ ^ii !fej'ktbis bJb^Jt,£feJbi<fe b'lrbJCi»,lJfeitiJ 
-ti^b b'bbJKKJJJibKibJ b-;M^mbJlikiiJiiirhbli>btl 
I ^}^ ,, ll'sit |r6i!fe BiljE J^k '4tci<fc t/ifiE j:^ir | ifej 

*sSJe^ Jtk I IfcLloi'lslist-t- ktuSttiB liiti 'hskfeJtts 
bJil*i•t!^^^JK!lI1<feiJssJj&sfch*b JJsb-kJtif. kiiaib 
•tiJb&t-lt tbb:W)bJbJ£ I iji iiV|l,.b JlDJbifaL jpai 
■hki 'iif.iuifej m E jnijs I J2,5ljituS b jir m&ihJa 
'la.-Ji JiJb^jsreik ,,-:tt,ii^ly:£fci^iS!K :iM>J>iJa;bri 
-b <i-ib I louHbihiJiSjmj biiS tttfeifeitJiiiiiisttiJiin 
-bK bbbi^ biMJJiijbt I iji ,_ I iJtBs UiS. iilSb; 
-Jit 'ittit- t-lb fejJSi „-:hijS£)fe jr«k I bib tihtBiiti 
•U»iJ:tlaJBj&bH: K&bibrJbb ' tfcSBfeJ Zib«Ji :Mtt l 

•Jlilbl>:b .fcJtlifeblifctltii :l.fcL.H fe tibbfe-iB »i 
-h)>|^ I XjiteS „ I ^|jfi>hibifc yjlk'hjti '*ei>; 
4* b y ,.-:iili«iifeiijfc]ej;yrt svSb | "fell? it it; fin 

•t' JJitfiJtfiiibbJHbJ!*Jbfe*:kbi l^bajbb tbftyit-feb 
bihibb^j bsjfe!bibtij!^bjfik*i:f.bjeatejit>4tn)ibl?ia 
•aJSkiJK ibt-etfiibliklibl^ E jb&b:ilJJibifciyBti 
I kja . II i I! Ihttbt* j^tobbfc)*.Sii 'Ji££bi:t£bfkHi=» 

•i£J>fe:jiJjll4bi&Jtal%feaibfeJbiiiblt.fclijfeJiii»t2J£li fc- 

•b£Ji fe ibik i Lhii^n -.bi^mmh binJbt-jmjbijRj 
•bl^aiiiS :kbUH bbbiiijii£t-ibiilftijM*tt» i kJiikjiS 
-Jbb:>^Jbg lb£iMb£:£:JlMb^b^bJ:k£3° lo!£ibitil^{k£l 
Ji£k '•kJi'l:tL<fe iiEJbHSi 'gjitk^ bSjb^/^l Jl^<£ jl£ Jb> 

■bJsibibi bk-ijfebrji-m 'bi;r-.b2 it<.i&^hitciih.bnhu 
-^Jt.l^j-jkxbJ^x&b;!blibibik:Jibb^b Jl'tiiJJfetiJuJbibiilJ};^ Jiihilttlii 


Itib^iiil:) -mstm toi\ 61, a 1 m^ .. iiVii :k2« yji ttsii&i^ *^mi 

Itft^JkB liB I tali kbiiSltftb 'lfeliil£ iltfeBtJUu.,. 
-& !fefi |:llB tlfe ttB jyilB'BJbilfe toULBllB (ifbhB^I 

B»bfel* b*ss]lsteifeefe* t'ttbl bfeit-<fefej^t.BS^&l^tt 

-ilnSglfeli bllbii Bfcmimil<febJE<fei£klb»!i=l**Hil£i!tfe 

b JkiUii MfijfcB-isItliSifiifitDgafeli-haiilfejibi Ibb 
-ttilbikJttaShJR iib t » II S II tfe^rt i^ii iiei*l» 
'.feiiteS JnbJbJblJ I fcEiibi it iBbk 'b<feib bibilii 
-tel ..-iiJfeit I :i>Jba feJ^ iib lb tiiiK feiti<feEftife 
-bSibElifel Jl4blilli»il^feib!te iife 'ill* 'bilDb JtJ 
.ii-lB4Jb2tfe yutJH I yji ..II ^ llliiiiu iHib kiilb B 
'AilfeBlflii JtAsJS I :lbi£ itiblt i!feiai-]lii!lijlJa 
•Jli ib4B.,-fe !fe£ I :BJlBUfebbjlbik-ib±ib 'iJJiiiib 
•hllSlli-ikibibB :Bj» I Hli ,.ll \ II hfefeallifeiteJaJB 
B 'IblBtiS:! J^lJiSfc^l >i^fi£ttJlilfei(i :b -fcliibr^Ji 
-fe».,-ll'^Jfe iRt: |:BllBiJsSlUfebie-llib±ib i;Sls£jt» 
•B !Eih-ib*»i)fek I IbiS dfeSbfelittibUth-ibiliibb I » 
-fim ':E!to-lttitelSl £ i-JfilbB I tiHlbi!iiJbft'iaJli Jfe 

-Jtt':lD!*iibblbibifeJfcSt^-fett-Sjmb I bllt^aaJli :liB 

-b;llibi*bJbfe)HfeJ fijiJfiilifeiJafcJktiaiJiiJbSJbb Ss 

II ^ II b^k£ bl>iti^l milDk >ihia41lLb:ibih 

-:gmmjk utuinib^ibkiB 
-il?s)il*ihbJlife^afejfelb tl ibbhm±6)li)liaJSSl :iJ* 
•^ :bi%Ej^ liihiy&lbkliibint-i ibtiiiht^ Ibl^t!^ 
-bi>£bit2l.% :£l£:kiSkiH^i|tJail:thJbl^£BbiJb£iJ& b 
•kbi^fel iibiB b mibfBlfeiL:^ «bibJbJiJb§b'bfejB 
-£j^itiBb>>b:aB bJ:^-febib^-klbil^J:ijbB^Bi:lsvIbbh 
•\li& b^^^Bb«h: b^b!tl!hbib^bl^itS.^i:SJ<J&JJ^UJ:ilD>ii 

I oi& fi, otik 'linmytttihftBit^ibk&t^ibtti 
•<kbkiErSi«fe^iH<^Ji^ b:&itt-t!t:kidbr>^J^BbJ>bJt^^£!la 
•Bb£i 1 objis "i ofe iltbiiHb Jttlx Jb&bJifel£Bblifel 
•Qsh ibilDBbl£i ^yb hitihii lb b^it JlaJbti I b^u 

"e oJii I Hbauti bJi til ttti I ob-^hh-Jiibiblfc* I efe.ite i IbJK I ItJlDlbxlk;sibb«:k&llll3 
-fej'H&g , .1 Ctjm&sSb:^iitb „ 'ioi>iiibJ!£a£ i ob 

I 'Jia ^ oii 'ftjitii , ihtb , I oE-ibfi-hbth 

I ojfi o"fe 

ol£ '^tet-JJbB bbbtib:>blbJJiBi^i& ^!^JA!^jiit^jJtt 
•B :&Uttb 'Jbibti<btfel inb& bBtiJl^^ blk&BB ':iiitt 
-llt-v blibfeBJ bl^tt iut!£Siilllbri 'Jl>Jb&«bbbJ J&b 

-H tjaae-jhisa* bbfemfeifibfejb I oE-hbbfe-ihbih 

(Itltx, & bJIb ) I ti^ S eluth '^£jsSib^bJ^£ klsi^l&tt 
•r-i I htilt feiijglt bii^lGiii^iiiiib I oi.-.^ltbh-iittbth 
loie );>:oilb o^^.J ^h Jbfil<^ liiiBlE^,, 'bibm£< llb^ 
-Sttfe JbJbhafi febj^B JioJbfc I oii-fetfihfe-SBbiii 

I 03 oK 'i>G:kJ^iill!feb£ b% 

tf ^ ^^ *^ >* ■• 

-iiJiijttlBibJii bi]SabEfete I oj»a-k)ithfe-%|fih:iii 

I OH 'b^ttibbtttb bibKi 
■itBJfcb I ofefei ^ Qih 'i|5Bbb I oB-feblhb-kblh:th 

I 012 rQ ok ^ oi^ 'blltba 
•ib JbUiie I ol£ \ ojb£ ,. I BmbiiJbBfLicJtiiiii;k:tli 
-SJi4 „ 'blbbailJHbJbJjatt I otJ-iiJbbibS-liiJblllb 

Ob Ob ' ijjit j^tttUbasi^Eib I oE-blhhh-li4bhib 

I lub 2 oU^ ., II <n lobJb kii. 
shitib 'j^b b itiiD:hibi£; I ti^Af^xtJi B^b^tib ^b 

-Jtt 'uuabsfej!Bi£.ai „ 'jaEttia i .je-H]bbfe-Shb±h 
I o% \ oftjs 'kSaub I oti-Mbfe-Sltbih 
\oti A oiisit II a*); ii & n&SUi '-Mtii^ 
'•.bbB :bb bCi Ibb-^ibik'j * b | bJJbJhfeJfei blibfe 
-l:t:titi& b^jMsib 1311^ ':lb;bB lilttiB hJi& JltbBbt-viJl 
•tJli IbJb iob^B :JbJbB b 'bjUlblbitslS.! bl£i£«b 
IIG'ell :^ltiiu bl3 Ii):|^iJ-:»^iJ^J^bliti bi&2ib 'Jiiiiiid!^^ 
•bluB mJ^&':ia&ttBitIbbi£']ki^sslBlbb^jE ^ki^blib 

I '.ttbii bblBss'itbHblr^Bb:ll<^ bib:tttbHbflJ!^ ':Jg:B 
•£k£Bblbiitl£.l^':bbbrAlbb^lS\iliajQbb^kJbBlo&Jbb 
ll^a'dil kl^iik it JW^ b ihl£-J:i i^k it£bl bll£ 

I 2llul:l£>bl& km-±\i bi^i Mhlbh k ^1 JA<^b 

II &6 II bilihillk Sitg Jll^g 'h^klDkl ^Bi^b 

'•kitta itiu£k bib J^*:bit£< ^bllbJi') 

II ^>: II .nitkUt 
bli laill!febii$lJ^l£bUlt b^UJgJb 'JbJBbbb::%jBl :bl 
-liB 'JbiBs^ ilt]&%-^lbi& '; hl^l I bib mb B :b bi 
•i:^:^ ]S:ll^£lssl]tJb bILib U>b';bB ibbbbsJ!bi!ibbJdJBi 
•£ b*2JJr-vBlbi6lBi!£: 'biblbl^ b&^EitliJidbRlbJct :b 
•bjj£sliJ:^bi-biHj|^iibs bl^lfeJJlf t:;de:l$sibJli'tdbJCl ntiahib 


ii^^hilR ll^^ll liiitliillk ilt& liiS^ 'l!i%llShliliJ§i^£ 

ibiblbSfe hi!k Ji(i 'kCibblb Ui^Q: l<^^%llU!b Jib 
II R^ II Iteilli ifiili Sclbl 'iflkfeja b±!fe Ibli 

II ^): II bm!£j^m>fe 
•iJlBblfelft liiabiyts i&i^ii ilissJUlblbil bikfilJUm 

h ^^ II iM^itjb bitib ^Ikl^lkkl lill£ Ih^ 
I r'blfe iiulk iJitiil 'k liltlbbli^ Ih^ 
II fa II ttEb^^u:^!^^^]!!'^ 

II ^^ II ll^blfe ^iiiJk lJjil£] 'k Itltfbltltf Ibk 

I ^£3.1tl£ilk Slb^ 'Mh Ltkbsh Ibk 

II >>• II :^tgL^'{:iB bb^bll^lfelitlLD^ 
-bJJaeaUhJte'libbteJbilbJiSJfe i?li-i 'bbfelb^bfiihklJfc 

II <^ II i£^Jihl[k mB^ <Jbli£ k}i.kzh Ibb 

s* • • • • 

II it* BBlfe^Jfclfe <bibi* ^liiK ibis 

Ijoill :bWttjftlbJtiaiSiba 
-itl inhBifebiJ^ia lt!i* bB^fcJjfeJhs-ljbiiijaiiJtei 

-ifeifti'fe.'jjifi-tjikfc liK iJiSbiJiSi itb ifesa^iijfeii 
II ofe IliSfefalife^Jifeife <hib±:fe ^Jll Jbii 
I ikSlfe Bl!b hlh *|%iBifeB IbUi 

II "J^ II :teJtii 
-i JiJfeJilubiB >agbJli&i I tfebittittfefeiilfe 'b2fe%> 
-liijfejijrriBJbt^ijiajKbB jttfe ifeja a*i£ Jb2j.\fe!<i:jis 

mk II l^k& M^ bah 'l.%lBi^h Jbk 
t hiJiliJiite ii^tab 'in IbfeJh iiS Ibte 
II a^ II :bJiS ^JttliJltlbJttBteiJKLJfcitt Jli&sla 
iJlibbiK bbbbiJEK inbatJs tliLeB JSJiJfem Jt!h2S 
Jbilt J^iiB Jiii ' ItBifi ib'bim tilUB tJtefci iife il D( II biJJltJbk iiiksh <itj Ik^Ih ^fi ibb 
I iijife ^ ife^Slii 'ItlkH Jbfe lbl£ 
It «^l H :&fa>M'^^kBijrrjbit>ijjfci;rm 

-l!k an ll><b£lB tkbJlf Jkbsl! t<;kH ItibH ttitt 
-bj Jib ':kJb§Jtt Rib 'IfJbslJ ]kib Ibiuitt ii^ttiiij 
Jib ( *jjbil jbj£ ) u ^^ 11 kfjt-tt b bb Jbl^t 
IkUik £iibJk '3!ib£m t«jre hitkiii 1;Jb ^fatJbs^; 
•Ihsfk IsJbJit Jbl>b&&:£aJBbJbl)&fetjbSBUfeJHJ^llt 
^^feibJ Jlk 'bJJki^ fe ^Ih b^ I& bib fe bbE Jib 

W B^ II lillb k lkl£slb 'itltlB ^hk Ibli 

I hlblb b k bs^l k 'blJti: h^bslkl Ihk 
II ^^ II Bmlb b k fes^l k '^Ih ^^^alkt ihk 

I Iklk b: JSi>^lb ^b 'k ^Ib k 1«£ Ibk 

• « « • • • 

lU^H i^Ubie iQ*££&guibSit! & ifeJU 'IiiJ^i$^:£liJbtt 
-2febJ£ L'lfb Jlib 'kti^bbJbJblFibilb & bJb £k 
bUE Jil^ '%JJl£ll£ lbl£til£bB It-v^jlb i^ilt Jib 

II h« II ^Mk k b^ilb hb 'k bib k bb Ihk 
I imik miblkbsii '^b^Ib |k ibk 

lU^II lJlfel(!JbJJil>Jbbja ib:ikittL'J^:kJb&J£:iJ^kkb3t]»S 
•Jbb i i^iiJbJ^ liiJbJi£bB-l:kJ:fcls^ifil«iltklt>b£i m^il 
-b 'lb&iJib^ii<^>i* i>iii 'ii>j<fe1*h^ji^ iiy 'yjii*Ji£ t-ibJ 
•feJ kJiliJi^bJ J£ba&JS ieel&il£iijfeil£ 'Jdl'^lblftibiib 

II R( 11 iliilk MblkbsB <|bjlb ^ii Jb^ 

1 imihbl lib bl J£ 'b Ib^kbbik ihk 
-Sjiiii'!;bui;i 

I oJbfe ^ c£si 'k^Jbblitt I ltil!t>ttl!< eSii 
Jb ^tiik 'bJ$!tkHl!i li:i> b^ttbi I ok-tl^bh-il!*bblh 

I o£ ^ oJ& R 
o!^ ^ en >: •J&JJBi 'l£liJiti<i | •fcj-bblbb.-bb:klblb 

I o£ ) «!£ R^ o» 

"i ojfejifc 'wJEjjfebMfc I ob-!fe§lbllibi<-b£lfelbibife 

I OJb t "*& 
\ oDci II \ 11 ,, :tb£^Jl^ fitb2bi:tlb ' t&libbibb bh 
I :i!xJ<febii lyhnik ':bt-i IbHilkt-i liii .,-b<i^ 

•Jt»Jb^Ijb>i<fea I JBJ^bJbtA JJbUb b^k ':b£i ^lljibi 
'iti hiiiiiiiiiitita Jtitl I oji^— iiti^hbh-lbbiitbUfci 

■ ^ i ^ • ^ * 

I 0£ % ol& ft ott 'i oJ&Jle I liJa>J&bl«^Ejtfe£ 
JJfeJib Ibk I :^bi^ lailifeJB^jfe ':i«teiJifeJBJife teb 
li ':biJJblsll)3t J> Ibb J^ia ^illsb Ub ,j j^feiib 

b^kbbj !&£&:£ |>J&J1£- '^I'lkiubU I iiii-ibbtt B bjt 
-b i?Jfi! Sijba iiu I «£-ti'llfelshb-( fli ) ^Ibbibili iS!£hlb ( ft6«\^ ) (^)alfebiUii» ^tm iDt.*B Btta BbJtuR I oj» I tbttsiBhR tJ 

I el&%l I o£ \ ei£ ^ oiiai 'Jttn^^B laJ^i^^Ea ,< I 1 

•£ ::kbbi£^l> ':^isvil£li,J£b:fel2lJ!£ :Htsi. ( %b^^ JbiiJbs 
isjk , ttijB , ) I oJiii 'iiiSte I oE-JaaShh-BilBhib 

I :£!^lJbbJllb t>Jbisimi£B JBlbblilti 'iBi^SKiK bl 
-JHlc 'jajbhl tettJbbl I oiaj-yMlbblbt-hlilJihJlllb X ei» ) olfeiK ,, I ;k&ml& bbhlb » in£bi „ 1 b, 
^ijittiii^ I ofi ) oit -) oiiit „ I ^aj biii«*bixi£i 

iiiijBis „ 'ibji«jft»j Aj*a>ttb I ob-ih^h-iibhih 
lobbi Roj£,'t):&)iiJiitiHb^H:*ttJJE<-JbJbissJ^^£tk-lnia 

-ttttrA'alJ bJlilaitiijb»bb|^ttfe lely-babhfe-i2ibhli^ 

I 0£ ^ nie ) e^ ^ Ofcu ,, I ifi JJ£ Jlobfbbittei „ 
'bJbllab&bUti I Jkbi jbbb il>tb:ftB ilibJ!iis Ibti^bJlii 
•<£lilk^^ilB>figi JbiUb I o]i&-il*blL^ishb-lii>b&bbih 

'ife3SbJkL:>bll& „ I oI£ R oj^^ 1 & bbb^?bat^Slbl!ktei 
-^J£^b iii!^gii!ftba^ I i>iiibi!lBh£iki)^i^ij:»tiHi:lB 

•tt£< I oJ& ( oib£ ., I li&:tllfeJ Itt Jl^i££lbi^bfi 1^1 
•&bltll?i ^l^B^:^OJdlS ,, I ote ^ olb£: I fe b&i kJb 
•Jinbl^liti 'Itlbiiiib:&tsltEi I oii^-bi!^hti-kJBlbhlh 

I oi£ ^ ellA 

I J^ifebt> bli 1 16 l*i!i>Ib 'Jiillllb :^bb--Jfelkl& I :t^lbA 
■bb :HJls :mb ife E%bb 'Iblbbb-lbbte I l^jlt)l^^^b^& 

yjll^bit 'j^JJ£bbb ii bib JJi^il£ JbU:bl^lsril!iyi Jbbb 
-taJtbiiibilb .,1 :tiil£bEUkJbli& BH:'Jii^bltihJbb „ 

t oic ) eltxi I Eti >J:kQ( kJhbUtH '1tlbl!ii^lt:<bbbkl 
-Hb I myjbhi?i Jb >i:tDt itibattt-i 't^tiia iHkiis Jbb 


I e£: a elt S ok i ejbll& ,, | JljCbJb BihtA 

J^al „ 'Jfcii^b ubti^ bitt£i I :lt:kibHlx ]feb ubta :b:k 
•lb tti^ttmiiiiiiB!k& ttiht\ I oiBj-lt^lbbb-lt>lbbih 

o& \ oh ojift '!fchH»liife I eisi-!fe£lhbh-lil!lbb±fe 
I elfi£ \ eb^ I oD; (X'iS I l^J^li>Jbh£ba$l!b 

•bstkf ^iiJbtst!ib&ibsb(^£j ta>htnliSl mllkbhu 

•J)&&b3*b(» :ib>ib£iJlft»libim lijB lUB '1tt!^Bl^ss 
•lib.l^^iI2(^l«b^lAl£^J!bbJbblx ^)k JB:BJ b£bts ^tlblk 
•JbltS m«lilb3Jb£bUli^iJ£<ilJl][)) bS<:btieSb :>lti£eii 
-IfiU b£l2ts &«iblbJ£tibmiii:imfelbB&il;lditi%iiK 'b 
•ibiiobiftB IbJbbbUtki I <Mi^-libb:Sthbb.-]niig:^bib 
I tm n om .. I jiabi;ibfatb ittB „ 
I ete A) ofiifi ^,1 JfitblibHUii bsB 'j:«kl mtt<b £ ^ „ 
( otn ft) oii^f: 'BbJibbb I one fl( •&£ 'lbil^t;lb.\^£i 
|oi&aoi£^'iilbiJE£mjei I eKJ-ibhiibbh-Jiitclihblh 

I on R\ oJ^£ 'Blt> ^£i ib:k 
•bt:kb I :mbliJjtb l2^s&;UbtXb BiJ^£*£ib 1 :jit^j:ibl 
•;^b ti bib JUEt ib^btib I oi£i-bb)^b:tJtb -llbibbitti obi-!fcl^llbbh-bM)^lbb:th 

I •£ ) obs 'ibiiUbBAi)a:i!bbl& 1 oi^j-lll^lbtak-iliilibbih 

I ofi ^ o£ 'bJbllii&jttb I oit R> 0&& I :il<b&illid6 
•j&ttEtblbtiblO:^ ^i<feriniEbb ,. I lJb£lj:k&faii'^ !bl 

IbUkJUffi-k^b^Jisk^lJ&b hti I oil|ik-liB.bti-J>Ebll<i 

(:Ub fi& ^^^>. fetij^bgr^lk 

obt ojtt 'bJAJkitJ^rAbb I o&--^lh]),ibbb- J&lhbiibbih 

I ok.Uk iebtk 'JHib Iitb:ftttil\ ISbm^ I :HJiBltmitJBk :Bi 

-lb lik^:!fcttib JiDmbi 1 oj^-Ulihb^hbb-klbbilbbih 

I iklS ^«\^ o£!B ,, I lnll»iBj:kj^i&JoJ£J^i:k^J^ttla>]K 
-Jb£>^£tiatJksJbl2 &llD^:kl£^b&£^ iolJS:^i2 Ibi^ 'J&Xkl 

■h i:ttf. b%.^^tsssmi^b^Jt$lbJ|^ bh a ".bjjtib^fee :it 
-a 1 oB-^Jitllhlfii)g:lifebt-SJifel^hJiiil2:Ulibslj 

\ eind „ II \ II D>t-tfcii£i l^J^^bJ 11 £ -ipbblciy bl (^)ll^lni«ti 


mJEihtla •% aiMnii ^miib :b ib itn^l&'ifa ihlt^bEk!^ I'kJbikbiiAi 

-lalil&i!l<fels 121B1 BIB itialfeteab^ Jbt^ ibli^Jg ^1 
>tkik:iibit& I ohm ^ oj|. II ^^ u kiitmbjtt 
-J6J& 'b^cii:;i>!£ju ^i»!itU)j&ki 'EulsibliS ^in 

-S'lb l^ibttik ■^iblbsbj&imujbj:&&liti 'Jfe^lJd bisll^l 

•fiti&lfl-tiC&lilkl hl^ ,A\\\l-i^tnm^H±bi-Hit tUlttSllit 
•l&Hbl l>b2& biJiibi :ltib-i;:ill&l*lJfebi^biB,,-h:^)t«b 
« ii>kS :Iii!t^]rrj&idbbiJ^ £& l^lb '(litil£^>J|( IkJbUt 

-^k»>l> Slo^JB&i^ttliltiliill £!bit6l£]»ll&lliilfe ., 

•i^JkuJb ^mbi kbij;s(!itd>mjbssii^:tba ih iiihii 
bVj^Hbiuti^bib^fe&ijfe^BkSjitiiuum I tfiiibrrii^tta 

II h< II IJfellx JihBihliil^fel^l Muibhim S^^ 
] :kjb?siB^bH kifei*: ^b '^siib :Mbib£k| 

-JlJbiJi kbl^^a 'kit^ltH. iD^lfi^kiBililEibJslitai li!b!fei 

II f{\ II :ttklLkl!lJ^lbB :2kjajl^&^bB 
'jbttbailUblsj ^iltefi kjfeita ^tt^JU t^ kUijbit2'J£iJ'£ 
fell !i&l^ ::StiibS 'iitam^h ikfeikiiatUkRltki&Jsil 

il«(il :%iiijb^ibh^ibhl^l-b^ik k ki2|,lhirl 

li^^li „l) ^ li i^:a^J & 1^ :bB a ':^ kb£j :£bJbs 
I iUbt^ &rib Jb^^ifel 'iDj^ilb l!!fei!£bH „-b'^l^:h 

-kjiii MBfi lbiBl£&& J&itt^bSSim 'bSbiXtiiltli&b iB 

•i&bstt bj&'lib&&i E.^issii£imbib!ki^i :^j&fet:liiit^iic -SllfthJ>ifiB 

-itoJiiiaLittaia fciBls-B i»XQtifeijnij2i.i)&)bj-nfeittitt 

-^BbJ^jagjJ(t!liB kb%l ;n;.^b£tbb-tCil CtttSbl ttlfe 

II W II ki^ i^u^b itm^Bt 
•bfe SSha bAisihitJhfc&fe b&febBJUfcmi fctti^iiiis K^i « II b3bl^^k^ IkihB 'JiLbh J^bJ^^ I klS bhfei Ibfalkfibihfe 'Hek ibkfciiSSJiifefe 

•ftibtik^bJjHB bbl:A-&Bk<% 
ii^^lt emjbbb.'bB :kmttJtt:fcb £ bJtriKfeJte'iza^kbJiStbt 

•£J1I b^Cil '^bJ^l^^fe^b Iliikik S t-ikbbll& 'Bkii^Is 

II ( ( II i^ MbhfeJK hitb& *lb & ^ii^hliltg 
I ^hb«i>lbe i^H :]S[:£bb:<b 'k.ik\i± iUi^'l 

-Hibfili fcitettJbifeJ JissiJilii biEife feto 'J^i^b 

II o> II r kiuJbt'.J&l bi 
-fcf IhEiJi bSiBilhaSJkl bii 1 r'^JJttiifeSiWiJi.kljtibi 
•baitd:£ I ^ihHt. l£ibBim!lbB b£iU:&IJL^!£ libi!BbU 
-if!j^i:t bbi^JblbitEttJ^iirtk lk£ibilSJbJblfe^!t ' b& 
•i^'aiBAkB ijjHJtiaBtfib I "htsiiiiJbaB bb£jfcb 
'ttijjflii^bJdi^^ .-i^It&b.Jbitbik|t£^b:Sl^iBi9) tbaiiit* 
-1tkb£jb!^i^B [ liJbJfililhaJS & bl I I^J&I^bikJJK:^ 
-kesslbtfeJ&^jblxiSteik'lbl-il^bmEt & bntZiyiiLkft 

II 0^1 k]k !^lb feJbik k|k '^>miii^!tb>h 

I ^!>ltglbri<l£b^;^lb^]Sk % khhi^k'ilhkti 

-SltfihJbsa^bEattbiJii lilfe^bibfeB bitoSanuia! 
!i fQ II »J%b&iJSrJkfeiii inSBMbJia Mb 
-^JSsi:klstibJbS)at:b^J JbbJbjS^J^>ii i-h^ it^itititt 
Uifcdlbt:2:tm>i:EiJbbJbbslJ:t ki\l bjetibBbJi:-(£j2iJbb 
-ttiiti I fe bUbB Jb aiPH I :Ht.tibljJ!%bliiUiiabl-i:bl 
'bbliS b btt^iBB l»i1&ls hUbif. h 'bhblSilibttbJkb 

-jbJB 'ei*b^Bit.Ht'baikiiJB^iMbfeMs hittiitiiiikii 
llriili'hi&illibbsslkhjk) £ilib 'yds^bblJ fe Mj&h 

I klb^ hhbii i&lbb^IlblH 'li^li b^k%lB2kh 
-IbbbftltiB tfck^ 
II x> ii :i^i:ibiaJb3%l«^bik%JJ£i£Jtlb 
-26%Jl(gl>M:ifes:tti)i>lb&!fe it>b '1 :HiEia :l]:2t^ t bta 
'Jtd^blbttbbi I iibBbbfejIfiJbt & bbj>.ll%J^Jgj '<;j&iuS 
•biliB bibfebK I bMU i^Jb^tE 'bi >k;b t«Jl^ I :r-ia 
-» ^\i ibs!bm b J»^m iuiib£ibfet; .>>t^aKiB,ia i&i& 
II .0 II :Sj.£ibJfiilb^4 bib 'niaJfelb b thbfcl 
I bikfebh Jjtkih ti ikib '.aiiJiitjElB JEflfe 
• -irsJbibij lUlrattla ( ^seis ) llttli&bth •to^*fcl)tbiH»hlH I JWiirSlleH»»»J«!» ibbni*lftifcSJbbtt 

-ibblk I Itelt&Jtlb -ttjttt 'k;b(i k^t»kjti&(ik;:kjl!ftk<2 
:ib^iiib3ik'&bt*l!]l ibj;i!k :iA\il ikUit I Ititl6jt]bl2 
•b^iltbSiilJt £ikilb2li<l>fci I : huiite Itihild £t2l!k 

II S II Wi'ibtUh Hisf ib^-blbb:<bbiLIt& 

I hiifcilbill^fel kli^h^lh!b-ltflk:ii:ai^hL^h 

II 1 II kiiji'sHsj b;a*hirtb» b«Jejib yitf. tiiyt* 

•■*, il?tlln»dt?l!*l*ElMBfalfttjh:BbKfc'lB kiBfctiC^ibRli 

-fc lii?Hiluj*tl7S"ll»H.-lbl»':jitiat*:b$'jb bik? 'ht- 
-fc»)lfcti**l« Bliiabi ltii«khl"j<:il.$*ii^MH'fcink 

II ^ II ttiiaih kitili ttlki^ *:kF lait IfUtai 

y • *J ^ -* 

I fe isyhibftr^rriiibiiLrt *:b2:tiici:jbbtjft 

II K II :>Hfejr:iiyt:fc*^i-'^iiii:jiii i ifctujib fctfiH r«t 

-i«i*ifllh*lIitJbt.?SlM:-'il*t»y 'hlfclii?l±l* :lilfeti 
Ikfl'-ifcl I :IJtHiBCfilh» :lSmt.ilfclttBJ*fc*r';:S feRlSti 
•ItJliS^lt.iS IlifrJ bb)fcil5Sm!*lRliJfejltfcJ.tlibl It-D 

irnii tiiiuiiLijssifet:bj4^ti-i»:i^b |iii>iy 

I t-t6i4ithjiirrib9S itfei-^jSfeiitijy ntB 

II R i: i^£EfeJb)ii sSJb]£fi tfe 
IfcSlsk [biloiitli] lili>j:tbJfebl2& fe fitilfcBlDiib 
-bJLStfcJfe:* kjr8bb2atfbSfeifc»t5i£'ltit;!fciS B^feJJJ 

MRU fefe Jb]S:ii.k k lt.i-]JRbIi)i!i:Llb2ffe 
I hi±llh Ibk mk k%l 'b^^lSSlbElfih 

II ^ II iaijS>ibijssiiilb\^JH!£bJb2bib^ i*lB :Jbliia 
-Jbllf -B bSliluiltJiS Jbiltfbiiti 'iDiJfeblbsJfei :i«E 
bBe 'libfei :blfei £iibi:kBbJtiiJiJfc£i 'JbBiJB febbi 
•lltJB loii^blbM&i »jbbt»B-:b^ :Jb;J£:k bSikdis 
'j^lssilbb^biJU 'bJublk lb2i]E fel^ Jfr^L J:tti-Jb2li n£^ 
bt£ I b£ibibJ*&ki<feiblb£librm b^b j|kJb£ ^X^ 
•&; lf-& ^j!£jtilb&l£ I :bilit-u!i>BHJll£M^ tiiRi:^J}:>J 
I :Jilb klijibl* b!bl»<fe 'Ini^feie blfctyfeU* iitrlli 

II Ml 1& k^bliialpill: :bl^^ <:!hik^ irJSllis 
I lliiJk 1^^ bb^^!^^lb£ig 'klbVjkm Itbib 

-:dmii*iiis ttiikih biiji> II Is 11 ^i^lbslifrife^b klHhi 
iibfiB b:aitj^ijit;te'.kijbui£ iSjijhbiaiB Jia 'tiia 
iibJfe Jrtbiii 'ybiB Jftbfbbfei :kS ijb | tbJjoife 
Ibifelft JbsJ^ 'fchbfci JbJtbbj ';ymibiJSjk ibttluii 
ifissJteihuiijbifeiijfeifeiBife a- :ijfejik 'fe t i^imti 
ssJfe bji»bbi':jir»jli»fe jbiQjsJbiUJb hJfeK ii'Jlnb^B 
liii^ 'mtofei jfcsttifc 'Jifeubiaejaifc ibJt^biDifcBi* 

II ^ II thsB :febbfcj ikjjiti-iifeiit fe bj^^*=^ 

I b^t«lJ» ibi^^ lbsk!ik Mklttbltiikl&lk 

-iibibii^ MDijjafekij b>»iihi»jii)>ib b^am kt> 

II ^ n ^i>.'<oS 

•(•jbJtt>LhUJ J!^t tkt><)lb»l ':mihb^b>bibi£ 'bbbi 
IbitfJ^irbJftb I :b£ii:k :bJirMbl Moib^&bii'tsllttlk 
i)ffjy ' hSitib k&jikb 'i> i^i^fcL ibttiiiJirrjBJli 

II < II :i|^tkt>^i:a>bj Ibjbb-iblbl^'biaih 
I :kll(Mtt liilk kiblihb 'ihblklimtilJs 

I obbi I oib 
I! X'i II :i^^biBiilk i-JbJFibj Jbiiit'bJJfebi bJn Ibk Jio*tu 
& bUJ^Ck^Jb iUi:iittbai:i^lli:tb J^Lit^ILai&tib^tt 
-Ji^Jb ( kitii<ttitiiit^ib ) I kjbtt b^iubb kb:>£>i!2 

-t:i,y LlHJiiiii UiL^b:* t^i<lbl^^ ti*iiJtii kkiliitil^ 

-B^kibibK k'b^sittb JiuiiiK htiiki-a -bJljik ^JSSikib 
-afci bbJbikif: ttikliiiilS. :lbJk 'tiibbtJb biHkSl 

llnkll bibJiibliSSli^l^ bb-bikll;J^^b:a:lt 
I ^Lifi^Slt2>b lixifa'j^'j^b k^lb-t-dklllbl^ blbb^l 

-lib^HJbJbrkim 

I! fit II Jtf<£: kl^ ki^tB ^ Jr<b« 

•jjfe Jftb-»e lbbJi^klib^J Sj b iliifeibfeiteik ^Jbbjlo 
•^1^ 'b:iU>lBa bSit^B I 'h£iiJ::feJbU:i!bJiblSikttUib 
-lBJrJtfiSbbbliilti£.-Slb:liJ!feJ I bJbi biei J«*t"ijl 
-6tiibi:aEabMl Jbfe-JfettitJte bJftiib Jblii I k 
-btfe Sa bJb ':<i>febllii :aiJbS ')HaifikbJl2:lltiEb 

II «« II t»!felbbin<kli kiiibS-kbbhbbJbiB 
I blbilbJkli^ %Mt bib ':SilliS kbllSb 

II t'i II kJbtibijDtk tae 
'Jbl^^ kl2b(^ bi:iJ<^bmb Idb lob:&£jJbtJlaiJb|iSSmik 
iii^JJ^^^k I JbsJ^^ ibiiJbkjls 2J bjrJbi^^ n^ttiSibt 
„ Hill kba-ikD Jiilii-ftiJ^JiiritR JbxtUi i liktifebliCi 
JiB 'fe lbt<fe|ltv J^Hti„-B<felftb I iJkbattikSjttJJfiiJli 
JU>kB 'IblfeJE Ib^Ji 'hiltribJSSbJ'bbiJibtabtiilia 
•Jkaififcttb'Jfe b:4b*':l>lifeJtt«niJb rfelift jbliXTJlSJll 

II ^^ II Jflilb&i!^ Ihak* *ii bjrlfclfeiblailt liiH^kinis I 


lOiB^htli) 1 JMfi |fc|ii bJl^j )tb±h 'febfelkiilssil^m 

I ojil^ I obljft i 
OA I StelfelMJiBJliftJ^Haft (fesfcj^ |fi^J*H Wli! tt 

t]l>&^lssJl£lJB:tSUJltJ^^i£llfa^Jbl£l(^J^l&lttl^)'liill^& 

I ^1^ „ n ^ II Jkl^^Htb ib^i^iif^^ll&ti U2c2>b 
I I>^% k&fel m2Jl^i-tt^^bJUJ£ J^^lSbbJj!' „ 

>umkJfei>iitthsmB hij^iikiiftt^ biJfit^£ii;ki!feis-iJtt 

I httuS iilk ,t 11(11 :&l>%&E2lJtl2bl 'libm%llii!felt<h 

Jll2 bjr^bJbfelbtE^-^Jle I 'hbJbkJb&Jbs J^J^ ^, \\\\\iy: 
'Hli^tt htahllbt-ihk^ |1 £<JJiJbi2 1 :^b Ikkih JbbftJiJi 

•J£&rJ^Jbl2t^ JBhJJKllil^^imilt ISltJbi£Ji:t &11£ ikii 
Klfett i^bib&bJlorkJh fit!^JdbiHJtlJfi^JbJScl>JJBJS)5t<b 

-<fe^i&j^ii j^b B '^iin Skills :ikl!bJ£i!bi£:kj2jrrJBiUib 
•ioDlblkmm bh •.it-Bl^tc Sbfiigi l :bl!b :>JbJb£ Jlfib 
mildi^ JbJSb^issJSfelblH'SybibifciJitjJls JbJb^lti^i^.iS 
•Ji2^bikJ}t^bL :JbiJ!Jl£iU felDltJbiXkli „ 11(11 tbbibllit 

&Jt „-JX»li I l^lHblab ii2JliiBfibb^<bbJ£aeJbibnJft 
•J&fe>J&Ssl2k& :iitib&^!kiS :^^Jb ,J »Jbil£fiii^£lbJJi„ 
< %b&bJ^JbbJls ^slfi , fitfilibalaJBili , bBlktsi£j££t ) 
( ttlib^b ^tt^b^s^m ^^t%Js^l& , feibUllsi , fe 
J£:JJbbiH ) ( HJJt»bl^Jbi2Jls ^tli .l^aiim, l^ibilkiH) 

l»j^lftjr^£e . iDibJ^bJ^Slt^Jlit „ ltliJafeblJ£t:/a<k:k 
-m ) ( ii^liJb^b &t oA<) |tiif bbis ls£t , :tJtiJ^BJti , 
iab:kj£:j^i^ijt ) ( Itku SL «\(^v ^m ib^ii^is^ 
'Jk . Jc&b&ible , bfitfeSilfeJe ) I ehJie ) oEi I i^libb 
•bi lbbi«Sb Jlobl&b bil> biibjb yjRBIlbllitJblii ikitt 

•bfbJlit IBjgbEablbJli £|ki£lh :)iB b^^Jdiibi^Jb 
tbtitB bi^i^ssib^ifi ^, I ^iJabatl!i^*t)„-ibl> I iii^ bsk 
•i^ iU^blE!: tetbJJ:t^la:kJt&^lbE]bJtJbJb3sll£fell^t!]&i 
•lDlt£l*l i2ili)!&lSaibl^b&h!bJJ&ltiItbdSliiu!fetilltdl2ib 
-£ bJbidJb ^m^b^lb >mitSssll*JAl:l%Jbb „ I ^Ji 
JQi^bJkJbJlfi^lb „-ib9 I ^J^]Jfei)2Jb.vl^te liti)i bft 
•bJiSijeJibie 'bp%)iis Ubikh t* ':l?i:b£il^ibi>JJI M 
'\a:k%'.ik'.lh^m I :fi>jbUlbfelH ^ibfi2feb%ssJHJ2gi!fe)fi£ •IfetSltelife ttb^li JDbiBitlittliba EftSfeJft^JssJJt,»b^b£ 
•li Kf «4»!fc«littilbJfc4Jl5i|Jilil „ I yJbJftibbfcfliSJibl „ 
-llktt I l^JbJftlb J6blbb & ^bUlJS 'bih!l^lb lol^ftJb 
•l^lis ^ifiibb :kJfeJQssllfl£^bJ!i ttfiJL^fej^b^j:kUtflstt 

iuii I ^Bi>i&rr]bj& Jii&Jtebki^j&s$Jk^JtKii&ssJM 

-£(^ll>liiiriJi& ':2J&srikJ«^ ni&JJ& 'bseioJ^Jgl^ift ti-t 

•bjyi „ i kmiuttifciifemssjiijsi ,,-JttB ( htu ^ >.n^ 
JiJltttltls ^sit , ifiife^kiK ,^iia^Eii»jbJbi& Ubi^ > 
|J/iib<£jte ^Jbl<rJi!%iJlsbsJ£ ^ts bi&l^m ^^bi^Jlft 
J^ibi%Jl£ BJ2feilt«fctt& 'iDlkJbJbs JliJbb.. I ^li Ihhbik 
-Uft liJbis ..-mii I %i^iibJHbmB^iJb%i£t , .^j^ i^tjit 

M II e) H ;£bil£l&filbAlb>li 'ibilb^ ll^ltbfelii& 

II ) II tltlSbl I^Jli ituB 'bili^:tlD><b:l^:lft 

! BlibJlk mi^h BS: 'ytttiSititi binmit 

U Q II bll^a ^biSslBl^b l&"ii&>bSklDltt&biB 

I :Jfi^ Jb^iJaiR hm 'mih :>^Jlib> E^b 

U e\ II iikb Jb^bmt;^ tai^-ltiteJ^Jtt JitliioB 

I :m£lbbUJllb-Jb*Jli J>b:li i3nn -.tt 

U \ II JJd<ikaB^lblj£b<b 'JbSgJif!kli*Jlbt^4ja 

I ^1 blSibygimb b^ia-iiilu:k!^iH bib H 
II Y) II IibbJBbi&B UtUi 'l^Jfic bl£bB t&fe 

lltbfi^ibliJbliE ^j£l:'^Jl^ feibJbttsrJblb,, 

I •.BUtH t^lb^b ilf^b ^l& (yii mtit&lQt) 

„ll a II :2fettbis :!feJi^;ll«tJi2! •:kuiiSii%t:-iiiklH ^iMt 

I kC^ikb :i*ibldiik 'JbJhb fe^Biimii 

II t II ::kbJiifi:kSjiii2%i ':£tiir|i>kJ&blstati 
I ixittk :th :fejit^y 'bisteitHi|ibii!srj|kift 

II ^ U :t2il JllssJlKk i>lJgl-J^Jl2t JkbJ i* ^«lt& 

I :hi£S.h ma Jltiib-JttbiSJbfel lilibS 

tl ) It :£bfjltBk£<J2i!t 'IsJH^Jlt Jbsit&BlJtt 

-tbilifelbjBbfSlillll^JttiiilS I :b£tbl t^^ uaiH 
.bleJbilblttl&ttltJls Hibts ::tJkbsllliJl& f^i& ., I liii 
tmbjbfk „-mi> I jtiiii^ibb j>j:5tJbAiit^jub%Jbb is 
-lotm :iailti2^Ee5Jl£-Jbb 'hftftb-aiB Hj^bbJ^ls :hi» 
km lei^:kih :k£ibaJ»JbJb kl^^b£ lilt iti& 'HtkJih^ 
•&& £<ib .,1 bibtilfiabbilits &ih .r-it^n I yik IkJetbJte 
-Jbt»JS\lsSi<Jfe£i ib%J :k£ :b£ ilnlilJ^mbtUBlJ^ bb%l 
Is !bl I :bl!b ]kl& ftle£!l£lffeit2<b tbbbjuib jaUJ^ibfi 
liXb^bE^l kb^kjbkkS :li£ :blt Jblt^l J^Jl Ife^hfe b& 
ibit,, I filbXjsfifeib kitiilst^b :b'JbJ>bl>Jbi!b&ll£bJ 
list B„-& ^Hfib I rbtta^bll^BjtS kbib^tfi. aib<£tt 
•lj!^la& ! Jil >ik&bi^ii^^l>Ji& kl^bkl iat^ uia ':liJlb^lb 
ihibt juitifiti'iblklk leattiBm mn JSJikubi ,^1 bjitjioiuii iHiii^^liila 


itttl^|litJ» I bllilillfcift. JbfeB 'iiillfefeJt. i-lltfesb„- Itib I hliftik 

♦:m*ib :Ji]Bfelt.ttlitj Iftt^e l<fe»^i£ie I :t'2bm 
-!fe fftsife iijiB bitl IfcJ* UBJ ':lXltJtJ&B bUbSlIe 
Kfeau li!J6K .,-lbb I JbbfeJ Ji^Bmi&tllilSi! lil<fei-kB 
Xti&G IbllitD Jlilb^JbtJB :]k:tU:l<fem<^JJd itfllOJcJlTili^ 
J, I WlBtetilniiioiJt-.JH,,-Jftt; I tis fetfi: Sbliltfesbltt 
J&ttgt^ & klab£ bbQ:JE;bilfIbt>!lB£lUlbt!tlnBik£:^a 
•y £c'i^!&t^jibii&jmeii(^>ir^j i bbiiiibi^^tbicltjta 

•iJltliE; tl t^tEt 123.1 l!i^^ I:lb£ ^i l<t.l^i:iKkJil 
I bbjaa blfefti itHIiB tilJSlbb':!feiJttbI!!EJ!bt^bJrr 

fc&fe* :bJ4B :iiiij£ b^SibCriHiabt biii ,, i yiH\k 
•j^s^jficiiibb^-t'ii^Ejji^ ,,-ib.tiy I yjHibb ib<t»bit<^ 
-bl ittJbabJiDfe tt3!.Jbi£^bS:B tiJfiJb l^'lsB Jbi^l 
,( t J^J^ JttJb»bJlAt&tiJ?d£ji2 JbJil „-ltbi& B 

'b\ ':bibibJbt:Jb£El:lit\ ii>b!£B )Mi bb B bib J»>Jik 
lil^h ib£lQbi>b:k2ti£^l^-lbli^l2h ': bficAl^ JbbiB 
I 4211 bQbbJB biMbbia :JAltxb»!iJllKr rl^^JItU b 
ililibt^BbbiwE.'ts bi&^ti:&ibQ;ibJti<ibibJb&ssJltl!i c.JJb 
•feblfi 'lah^iblblM^b ( kutj^JblAii ) -iiiJbibi'A ia U'A 
0ttilt&hhC^\>.:k^kM&t>tbHt^ .^Qt.Htb, b:Stbiluii:«!ft 
•l^bttb|bl^ssiiiiib) io£<jis^ •t^ I &)BiliiSlbJiJk bbmb% 
•libta bJ^B lb bS:bib^filttila:kjb bJtt'bJio^bibt-S 
•:^Bbb\ti bJ^b^lJtt'bllnl-k&lJtbiiEi liolbK JbilrssJJdJlk 
(l|/JbJttJfeitt^n$iidJb)-iJte^bftiti|ilbJJt AJ b Jb^,i& 
'iaJitk^ib&£jn :JbNf&-iJbj^i>ii iB tu:tti iiiJQ)2i> i ib 
-ijtbl^ii ibJ<ji laAll ibbblij^bjl^ilAbJjkbsiblkblk (lib) 
I ls|eJkbMJtkJj]iblb|^i» ( ^HUjbt^:iit] ) 
I 121) It ) K „ ibtttS!Jb Jlolttbaikb 'JU>ibbC<KJ (Itttv 
I Uklbl^^Sbbiti ljb]llkbl 'Jli>Jili^liS:fciBB ,, 
-ttlQibl !ibJt2b 
I ']bl^ll!feEUbs£&^blHti bibil&'ibEiB b£tlblbt IbblB 
J|<l|:ltu£sib IJgKbl J.asiXibH'bJjilitiiBtiittba JblB 

I y^^J^si&lltb£bJ:k kh '£^d^JBBibik<i htv b2b „ 
-It^E: Ibl^iitabB '|10>li^li^Bi!£li£B ikUli & JB 

II (t)« II ikb^^b t-^\h\ihb 'hli^ti ^IhJgjssltiJk 

I lib lifiiIH)hhS Mhl:k &§Lf^i^ ^ m I nSli W 

oiS 'bJbiiDbiafcbjaEisi>S I QJia-itli^fh-Jliib^life 

I ej^ I eti I oti I la!& \ ebja 
\ ob&!^ 'UtblJ^li^brnt^ I o£ ^ ej}; < OH I :!^)^^ttt?i 

biiwbjii ifciiissJfeiiJbfcR bfe I oE-±-li£bh-liiiihth 

! ofi « 0J£ ^ 

lb Jbltibhls ifei Jbi'lssJbii Inbb i oE-tihb-JsiblJa 

I uie R obii& I Iibjibt^jb^!^ii^bil2ibircii&iiti<fciib 

» ■• ^ J 

jbib '^fe^issibisib ^&i^mibi£l I oB - bcbk%-t£-l!bih 
I oma 'U^lhb I o£-h|bb-bSb±h 

I Ol£ ff^ OR ^ «l&li 

'b&ihb ai.iirrmaiii^Efe i oE-tttilbh-Hfeiibih 

I b^b R vUl I iioiua 

-JiiJb ■fcifcbb-:grrjfe mb e^ olS, (i MishilcJiia -Jj&blx il<iltlb>-mJbSld<JbBkJlbm„-:ll£t Jbb lojl o£ 
I :lbittic; biblVb tib bJJtiitt::tlb lbl&Jbbl& i :b&l 
-:> ittiU hib iJ^lhl^J^L2: Jtblib bbli i eb i bib R oi^ 

-if 'blfejtt bibaMJbbi i oL-iDjltblibii-liJl»blibatl 

I o£ R oj£ R om^ 
I liiilii:^hb blii&lbjfll^ tlbJbEliJlJfi blloiiJfi b^Qiife 
•l^biJib hiHt^ „ I b^tt'baiJK 'JuB 'Jb£t-J£l£ b I Ibb 
-&b iii£hici :kimEt „ 'bibm£< %i>nbjii!£ i lt:kj£tiA 

:ki£ i^ttJiJfi biio&UbJtiifie bititb I ob-il^bb-ij^biti 

I <>J£ o^ elAi 'Jb 
•^klii i^^i^'A^ii ,, II ^ II blbl^ bjbit. bi^u 'bfbbii 
-Sttbtttti :b2>bibg bb|> bijlb 'Jb£l<i<Bicjltii)]^ttB ., 
I hblJi iJa bit ttb'bJlt iti>j<kh£\ I ob-klJ&bh-iLljSblh 

I <>£ ) oj^ -( oH, '>:;b^|b :kbi^htj?.b>Jllk 
I "HB 'i OB I :bj;bb bJJbi^^ I>b^ btttfeilo:tlACf 

-l£ci^btibiiil <ftiiti>s$ii&>Ji&kM ats I o£-b£bh-b£tash 

I 0L&% k el)) 
„ 11(11 Ub£mhlb:>'a^JK '|>titlbJ^ 1^]^J iilttj I !b|ssl)i:k 
•b B jjim. 'm^tih Jbb!kfii:> „ I ou-- I iDiJl '■i oi^te ) 

ehS!* 'bttiej:t!*3i;ii bibkbibb^ i e£~k]e!bh~i^JE'bth 

I io'it ^ r>CUJ& ) •b&'* '-^^^lU isbl^J^feik^llJk I ObiB 
^ nyii I :.iHt!% bUbJ^Je b:ftli>JI&: ^l» | oE-le'bh-^blh 

I eC it olai ,, I m&b JBbbo!££;!lbJ<*'Ajjblb SUft ,, 
|c|j£ I b!,b Yi e£s^ ■j&^tblsbie:^ I it \ ei^a I :J>^ 
■bi<ibbiiiiit?i mm iii>bi JUJbbibi ^-.li^n m^ ih^ts 
bibiibbiimts I oE-li^bblitillbJa -Biibibi*J2ijh±h 

I OJl£ I 0^ I Jfeb "i Ol'^B 'b^h^^i&a, I :J^^ 
-bi!tebiim£\ Jblhtbl J<btl^SSlJ^^b^im£ Jbbfil«bbi:&l 
-Sb*bi»biJihb I og-Ji^blitillbfe-HJ&hi!tt>iJbih 
( ItbU &£) \\ ^ bibbtkjs isti ,bJ!fen>ll&, 'hb<bl<febi^lt 
•lblbi!bb^Jl& ) I c£ ^01^ o^ott I biJbJbbbltJJbibJJb llUlikhtfe ( m'i^t ) layalz^htb -bibtf JusiMij>jjeij>i<^jtsij2y tiirbjib b ( ^iJk>^£:m 
J£ ) I 1^1^ fiiftfec itibbJiib :bi!ssifittt:fckikityjJiliJis 
ttiitia. blit^b&bJ^titi-kl^JbtblBisIiiJiEi Kkii ':b:St 
-iJssilftttiSj^ibBiilnJK fe t* ':lD>feififeiiiKhlfe 11 ( il 
-ibiis ife 4l3isJt%b»fe*.jfi»)b ) I :bll&y4llli±b tJiiliili 
•l^|n eebJ<jfe9^feiaJi6:tttJEi ( fej fe lii^Dtbjibib ) I i^Si'^ 
-£1 i& 'JttiifeksbSt iKS *:ittS:!(uilbbl'^rbyiUlteJi^ft,S6 

-tfelil* JiihifegJiiilh felk ofei 'ife felkhifehlfelli 
-5 'Ife fejSihifehife^lliiih Mfe Sijiiteijhiiri'it itl hi 
-te-12te k I ijiiiiiih IfiibfeliM JltlDte J ihhili |; ik 

ojysa ,, II "i I! :ijtfeiibbsiJSsJ£b 'Si mfijifel JbiJfeJiU 

-ll± bitssixb yEi>ll>l^» ii'b«bAllb££.JJttlJB^bb^b Haiik 
Jl&bm^&%Jtili:o:Ub^mB bl^bm^JIsil^Jii 1} h'b ^y: 

'iiit bl^&IttiOtlJbkmab&Ilct! i>ii;&b^l£ i;il£ iSiti&iS, 

-SiUbs^fejb&iJb^bi^i^^jiutH £:t2e:j3a 

) oi;&ii \ old I kbits sktijj£ 
tiiitai)! lel!£ -&^>t£:bSa!imir&9e liifellb^ 'l^b£ttt<s:& 

•bsJI li£l%»iimt?i ttoltta-mi2 ikkBk'llalLt^Jkb aitii 
•l> bbbibi<b^im£i ( 1bt9u bL ViT^ hmatia ^n 

.tkiaiUlISi, Eb }i%bi :iglB^!s:s!bs:&^lsSI<bfe b^bl!fe»):l 

-mfe ) 1 oiiK a'fe |ib oi^t ! i*Mab JSEibP^ ,. li \ li 

-tSlS Jii^tS b^liiiit£^ittjl!£lb':baV,|c;|t^2IJ&SIblll bl>^SS 

•Jfe iifiJib:a!l feliiiDibb^iig^BBlbssDtit^b:^! i^±i<i» 

fels 'ls&^i^^UblJglb&ife:ibbbJwr^ii&ikji{bmis l^Jbm 
•b2ib^bJ3:il&^JSrril£lli» iJitb l ti^jiiWi9 b£ib^b]S:Sl&b 
•%b£:lls»l b&BlJ&ttb^a 6 b^l&'H'i±B ^& ^ik l^b^l§ 

IplEi mri<li-::ki&b!bl:&l^:timt^ ll^b if I oj£ ^ oittae 1 %ii bJifetiisibiih feifeii-bJss JIfe ikiSkih iviwaife £t 

lbiB^SfeJJ£ felfei!febiy JbiitiJba}& bKfeiifeJttiSSJliiBli 
-JbaB JbbbiftJ&tj 5*l),jii±rv bi)„-fe: ibii i oE. ft oji 
t^elt^.l lij blJfebyhib lnfi»afcBtilt.,-2Jte5'2-w4 ; t* 
-^bB felH blibijjiiife y bt» 'Mbibb :lfeJhfeijafe 
< %1 feliftHljfe) I tbissibiiiblfliife lli^tiiJTrJkttlilJa 
iii!*iBJr«y ibslbiJfelsSifeUUlie bsbalB b ( ttl iiUbaS 
~U 'fiifelb !£ ) I tiibiaiiiliiblbi&biiti loSbbttfel bl 
-StetSKbilHJB £t klfeHIMlilbl^liJfeK mi IbKElk Sib^ 
-sslbUbmMb&bdWa :bitS!blbHili & Is Kit!iii:SiI 
it Ibliii I bii Jkl^tB JJUlbbl'i&bJbilbblblbM 'iblifeli 
-JbJbs*JSlbtti£ I blbfet- tllfelfe lbJ<feb2 .blU, 'hii& 
-feSfebs jblit'bJfciB feUmiliUJiJE ( J6llbitottUlDitUiJ& ) 

•b lyj^bj^kniltbiiitk Bitlb k ]blkbi!feblk^]&Jlt]k 
-Ifibbbjtlcli&f^bktiibltrig ILl^lk ii>>ii:&te^Jbth 

2 IbblU I I ^k^i «y Oil^tk I kh lobi!^ie.^jb:ttt 

I Ole a^ oibr]^ II fl II Sb^J kjJ^jl£i^B2iJBIl2ti>J<^Jd£itl 

-lltJilD>i!febi?{Rbi>|iIijfeiSj|li fel>iilSfeb:.S:Bi!fe!B 
lb£i:^>kJb3bbel£ ii£ |:Xi& ki^ bJIfJbllt lD>i!l&li^bb^u 
ki^Jbiltlll>£ £ n' bJbisi* b^!bmi£&tfiJ^ia& JbkJ^-1 
•ib2 IbasibHl l*l*i-lfctbfe^iis.!t!i,iil \^b'A bmttz^hb btt 
■li 'i2%iJtlo>i:^Jt^btii^£ bib^m b^t!ii>:|Jlblb%.klsSlb> 

•ttjurrii±tiii-i^iia:ti!j&i^bi& 'idHtf. austrtibBiu b^ 

*» --J -W -sj Srf 

■milt bibm ibb i!i& ':tyij:)ii iiiB „ i kil^i^ Ji>i£ 
febibJii ,,-SmkiiEsa fek 1 KiiiSb^miiUiisiDiife 
-%j^ik>i:i>ibib:b;jui>jb Iiili)>i<£i!^bi& '^l)£tJC!!i:fessJ!i& 

-Jbfe(,j£ji>i>iE '(itJia:kibkiiiljr«te ibiiD:kjb'b<febit]iku 
II R II l£b Hk ^h^kjh '!^lSlix>^l«feJ^hei 

I :ih^lkb'H!i^&h 'Ibhklj IblMib 
-ilttfiimil bibl!fek^imb tile 

(Itkii Ah Wfi ltit»ttr»K isLfe , bi!fel»iiK , 
:bfeil^iilbibl<&£tim!\) I ois^ ! o£ls 'bli&lbs^bli£is 
I :kltI!^b^r^li:&^Bbb§il::ibAlb92feli^Jld!^i^ I "Iti I olkJs 
I «l£ R obil£ 'iafiiJSsiiB.'S ,, II ^ II mb JkB»:g£Sbl^ 
'bibi)^ ibi<bkiiiiii% I iiiz>:ht2J3%BbEjU '& i(*m£B item 

■l& „ I o£j£ I o»<fe I 0J1£ t J^b ^ ol<|B ! :bl>lsibijlllia 
tebitfeki.ilS JBl£eJt!la ':t%l&^ kiSaii&^B :bi!fe£iile 
{'bikfe^ ki^,ib JB1> feSk Iftb i:-i£t'fal«ifekJ b ]bl!kli>it.. 
':£idiB :bj:fe ibk ':itti!B iBrbkils ':tt£JlabJbbUjtb^ 
•lyk t>Jifi.it&bittbiik itiik(iti3b»iiti:kibkm kit k^m 
•tei £: li!ili«i£ IkJfeijB: I cg-iiJiti!lhb.-hl!felaiJh±h 

•J^btiuti klbM:^b!2^^b:3:!lbJ kiJ&si k^bmik k fel'ik^Lilb I :J£i^^lililfeKJJ:6 
( aiS^G ) hi^^h^hih 1 I eii! I oh oin I obJii >: o& 'fe£l Sfe^feB^ittib 

-im 'thitt K^H»^ iltikii^hfet urn ih Jk£J^lsli£^ i^:b ht^ 

I ofebj \ oJl» I tHiijfeb* 

I ebfei ^ oib 'i^&Bittb I ej)d-k]bab!lbh-l^J!li:klr.lbih 

I oi» II >.^ II i>i% j«tebJl>JfctEi 

-ifejibbbiifct-im ir«t 'listiatibRjfei itwii "bjfeieib 
•Bteii'"btMji.hfibfejbibMsyijB jteB 'jyfeiiit, iJrrJbA 

hbkb) InhiiliiiS^ti rJSfeLltmiJbitJbia feb lltlbl^iB 

-Jk»&':^lBbJsbJ^^b 'JJ^kl«|,&in:k<jfe£tl^kJd Jtil^lObB 
-bllb i!»t!'ll^feUB ttsibltilS^J^iikSfeAlJg JbJ3>)JSlblli<tebl 

IbihJb ti^miiillbiJ&k Jitb 'bbsajftti ESi^^ ibtii^k&J 

• - ^ - >. ^ 

'luti bb 'iciljifem&bnE6bi%,iJb jJibkiiJb:kjb:k]&biibj 

iblk}£bb-]|jmb I :l^bb&lbJl3eil^JXiJlt:kJbii!^kiBJ6 

•i^ [:i3ktil]£] bib'feb b*feJsJlt±ti 11 ,1 -g-g aiJUbiin 
•UtCl „ I oj:k I lti& \ OtOi& ^ Ob^!fe '-<^A|b I oj^JK ^ 
9[)£i I ::feblbbl% l^^ibJlf^lbi^IbJk ^lii»!^U£££ I eb^ \0B I :<bb)litt^ ^:bB]bjbllkb '(h:^ :<fcblb bi>ibltjss 
•Jlsi^Ji&b^lbijfe«MJ!£ bihEi |o£-^icUibh-lfhlkblh 

I ^IS fi eb Ob I :a 
-mill bl^)jamfil&jambJ!ll& 'i :b£ *:KiHbuE tibfia 
^ 'Hitt^kj itkh ^f bii^giic:k]!b>itnfbbibrSb bl ':ba 
-feitjbijfb b) aa '^iib gjai 'ibiwjB tbaimia 

'htkHi :JbibbJJu£i 

I Ob Ob I fe i>|it<felB:itb I bkb X oA^ 
'«&mihtb^blbl la>Jl:^bl>Jb^b IbKbJJJ&HjJ^tB 
■kihj I o£ -tioii ^oS ) «ie& ,, I b:klt,bliilib£ j|btl<t., 
I e& %\ oS ) ob& I ItAibi^ 6 biifc '^^bb &Jb!Jiy 
tkQsMKlkbtitkJbfvJi^slbkb bl^bj B'ibJbbmibb i^ 

loe \oi£ -goR ^ok& 'bibli£ibb^b |:&Jbb i^SJbiit 
i^&bJ B ':tkmb ^lb^t:&£kbJbdbesJ£ftm>b :nrjb bb 
ht^ 'milxiltb I o£ :> ol£ >■ eg ^ miiii I ibJJttbi I^Jib^ 
•Ittib B ':Rm& ilkimHhtilil'kB bb:ibi|klbb B'b£ 
-JbiS :£ilbbibitSSJb:kli&btt :bb \oti \ »» ^cb£t i tbJbEt 

Ji»ll!bibbsslb^Ji£:bli :ta& i o£-li^l|^bh-( m ) Sthl^ 

I •& ^ CR '^ obb 
I l>ltbb ilJIlitbibiebJb&E ba«llltt£b I^l(bJi&Jb)b£i 
bJb£i I B^ttbJnibl<<lbbbm^tttU±inshtiJb^bIb^lt» 
•2bl b: l&b I •!£ ^ eai ): ots^ '^etbittilb^bi bibfii 
blr^bbttba I "hkitii fekii 'farUEi bbbilbb I oie ) 
olkJb ,, I Jttlkb £ £ JbCl ibilbib,, 'bmtc tkistx llhis 

-jftiwa fcjfai iiijabii I ab-fcJJai (hi) bfe-fiilSliih 

I e^lB I oajft 
R oi^ .11 \ llltlkb kO(b^^i>l 'bilb £:lJj£idiJ^ i i£fe 
•bJ:tu J^JbJb^k M^&bJ b^b tkititn. ,. 'IiJbia£>bJ£ 

•ibibs:a!fe&Hibitt£i I oi^ft-l^J^J^lbti-UkkiSbiK 

I ett ^ ettii 

'BhJJkbibb I oj& ^ oftl 'l^fifi I tttiibbJbb bib 
•%^!kbJ&bib^i^lJEbfib] ^Jfi&l>>!blti«h b '-Jl^Jit bi£Jb 

-is :|iib^b^^ibbb^ii& :bb i oE-bl!fcblbt<-bJ!i!£b3h 

I ol£ ^) ON \ ob^ I -ti 
'hii JbilbEbJbbJbJlCl b b«]b£lbs Atth:^£\ Jbi^K^ 
,, I :kUibbi ihtb. ^ „ '^sb^&bh I eSt W oa \ ob 
•^ I :&mb ( o£ ^ oifc >: OR ) ob£i ) 'kJbJliUbb£:t£j 
•B bb^b I o£ t eift >• ' tt ) ob& i liJbab&bblb.^b< 
-nb2klb!>b':tkJE6b£l I Oil I 0£ ^ elt ^ c» \ 01bli& 'fii 
-bJkittb I o£ 1; 012 ^ ott ^ obb 'bKJbb «fe&£bb | tt 
•bjrjbb :laibbibb;;ib>JJbkM .ttta. I <>£-^Jbh-Sbdth 

I bikbR 
o&h ''J^bJbiilt£i I obl-lfJiblklb:<bh-bittlii)l!£!£b±h lil«^k^hth ( «N«^^ ) hLt^IDtmLhiti •iij „ 'tjfebmhfe I oE-^J)b:ihfe-( Oi ) ifiil!£*htfe 
( alt "(W't itm b^b^ir^su ,iDJ!£, ikb$<^k m:kbifei) 

-Jit bl l2ilii!iJlt2imit*ll^Jb2hl 'k££ Ikjbilfekillklitt 
•let a I iAtitib^^ iitnth 'tkh iKBilfej&!Jfe ib£ifemife 

•1J£ bJHtiti I l>t^>JlAt^«fekmfe|£ssl& ll*J>;%l!££&lbb 

•JsbrtiitKitbS^feii,, bskb I bife>&>JbK 'biiaiib feB 

-bkUsbbt^JbUiJJte i bb&feJiyiiajb&k kfefik bb£m b 
-Jbi>mmBJbklEtl&Ja:l^ibibabmifcJssJbr•vJitt^^JUt^^b2k 

•h kfellSibbbJ^i^f liJsi^fett^JJba kfibkJb lbla:tlfi krtb 

kl£t k 'kt4bJbl^£t&^lsSUxl«fc>bi£l£r^Uli2^fektkik 
•li;Jjai::kEl£'tt;&J&iblrU2j2JtJ& tt :feHifelB^llS :kE ttlU 
-lUbJh«lili<fek£fe^ bib I hbbMlbtllb kkiEtjS^bUfej^l 
-JbMoill<kib^ :kJ&:kkl>bl kJ!k£ £j£isslk<febbl iiA 
•ssikik yiHUtiiiittiiiiy^ k l:Hi2i ikiilJhIkik & <kk£ 
-J^:^ &ib£l&;I £t& £! J&^gk':ibbbl Jk^«JkJi£jB :l* 
•r«£jb>Jb^ ^rs'JkEtJbJb;& :JbJlHi:kb :J>£tt ittiia :fe 
-2!fe!kJb^l Ji^Ba^b :JbbiUJbbJE!£!feibJt.'fel '^iblsk 
:kkbJkh:ik ^££i!bl k ^lliitit-i\tSi '^il^St Jbk^Sfil & k 
*J&iUJibIiiiJlgiiblit6klbttbi£l^i^lt&i!lliklt£ttliklfiJlQs 
-'Jik %>l:tlk kmn&U^ I bbfebi<klbbl kkffeiSjbJkfel 
•Iblbfelbbbl^tBlliBl^ tJobIb b^)£!^!b:tiNb ta<bh^<;s 

'-^ ^ SJ • 4 

•li^&E j2^i&ai£ttki'ib:kifeiE^ iltbbfeibmbkk«i&i£b 

•lkJbJ£lsikl!fcttJssiblbbb!^kiiJklJd33EjdJ<bl£i*t^sS]httllt 

^ * 4 4 

•it. I ^b&&ibJI£ kkiG!j£ib&&^fel£^lSslfe>blii£bie<iiil 
-2bk£»^JJkSifi>&llbJbbi>l<feJkJ^i5feJB!k!lt>ssll£%bbbd 
-BOk iltbfe^lblb£ Jt^;&bb$!»B ki^lJbi :bb£bb*fe ii 
:bibfiiik^!^Jbi lkli^l££ ^WhQ * bb&blbibiiibii^ilis 
-&0i^ bikJ£fe:ktbbl^ Jtvbbb^IbB :bltbl£^JJtd kib£lt 
•t»!^ :blbltiiilibQtbi:klblbibi%ibJkba^ 'bb£lbbjJfeb< 
•bbb 'bb&feJbJbiik^biJb J,:kl&^l bibllik I bklbbi 
-Utkb tJi^tJ&lfikiiaJiliiSiibJkkilkJbbffblbbkm^B :m 
•bbfeirklBl^Uim ,, I kl& kJlb&^J&lJ^; riklt&^Hfeit 
-bi:^bJ%lbblb]£ifel£bJbibJLls„-mi^k ibtnbj£[i Jcb« 

'bbkbibb*bl3itiikifebJatfei :kbJJi& I h&<k b±hi%ti:k -ibJbsujfeuiafebltkHjiij^BitoBjSJUi 'juiifeai 'bfejBjh 
•bttJbii Ife^biUbMls •ltlaite-itt^feJBJ feak I ofejte 
I ofeB I -is I ollfc I •£ > oJ£ R elfti „ I jibaSiJim 
-B'i^bai&miiiis'i5baiBjjsinij£',it,^jl^^_j5^ j, , j^ 
-Jai&b ll&jSbaifiis iJJJife Biliijat In Ut^bti%„-I»b£fi 
JJ^bSjbte ( ojfti ) ^, I jSba&ie 'jifiSbiib 'jfiifea£:tj 
-b 'JiikbJb-jSi£ k ! jji^ti Jfiffel^lia iJJlife i^iioiit 
f^ BitttEi ,.-%baEjJbfeigsTJb*bb &|£ I ( ejlk^ ) 
1 bbia ^bjiiBJ biHb bi*biB bikJAiinitik 
> Hi* .. II ^ H biy k iiilnl!££bttA 'iniia* lam 
-Jb I %lb(.iDbafi>^l K JlfeUtBkl 'ibBbfeEbbllt „ 
-fe ^£ ( bkihikibs BL ^^\^ uib feBkbiir^ft 
. iDJJh , ) I ofi ^ oi£ R oini I mi itifei kibib 
UlkfeteB bib Bkfe isk I :£ib kii „ ^ibiiba 
-£fe „ tfeiiS I MJbJbj-Jbibb bbibbiefe ilkbJibiB 
-fea£ tdb kbjbJlD:k)i&fei J^lkbt:ki^!iioj|^Bgii.bi£ss 
•JlBli'Bbiftfei B^b l^fe latitkk i^bl&feiSfe bb ton 

J • \^ -^ ^ 

-hb^iEfeak 
I ol& \ om II) H :ij^£k t^->i^bbB PlbJhiti E k>t» 

'kib & jbi Kb:kbB«b:sH^b 
I iki&iS^burrJkbbyiibbbfb 
<EiiiiiJbw£jSbkbmtiii[c& ,. 
-itkb b:$bik 

I eb I oiK 'lbl:lb<i I bkJM ( bt ) bib kJM 
b^k I ^iii:b ^ obiB I Ibbib kbkiJbik^btb pti 
-mJb JkJblB>bb^iib<is5Jlgife loi. \ oj£f) oiti^ lltbttt 
£bki!Jbj?iio:k&ktt I ::tJ£ ^ otts i hkkf&i£sJ!^ssJ:lbJ:t 
btb kbkiiJbikilAliliui^l^issibti :bb I on Ro^^oji^ 
|:btb Jkb bJbbb l oUB 't oB i Jkbi!t,kfe]Jldib2bb:k 
-b^ltJj&bi]ssJ!£jbbb I ek-klb:i( hS }bk-lLi«C£h:lb 

I ote ^ on ) ob& II ) II kJ^ bskbjkib&ibs ibkb 
•bfeib Jb&ssmrtJil&kli^kivi biriUib!^i& b^k ':biJb 
-B kjblJk(>JbJd!£ IkJlafi labJ:kibklbiUbtB-lJmk 
I bb :tJ!bbbba:kbilbBblJtt 'iktt j:kl>tebit^ lb iluifejit 
•ilJbJ:i!fe :b^ssib:kU&kK :bb-£imk l:i^Kl<b :kbm 
-:kb Ibk k'kibU JblbbJb Jtik fe bb b:kbJJbHbm b 
bb bb bb:bJit £: b^ bb-Jb ^Jb I kJbibskfbbbiJkb 
•b ttblbbJbbUbBblls & bb bb-Smft^iliiaibkb 

J 4 - J v< >. 

-b!tb3^ib:kt^bJftJbbfij£ I kiblx ibb jkbib^b :bkibJtt 

^ 4 ^ ^ 4* - 4 4 

& fe^ bb I :;kl<bblJlDbbbU£ 6 ii I tW^JJbiilb :a^l 
-» b^sslbJ<bbibb kbb^SiSi>ti^!b^kR:j|:lBiJ:bbl£i! iim 
l>L*:bb Jio!ii^Jo:kibkbUkJU^(inbj^ iaJljisE ibtb) 

il I II kl IbtbilibH feBb 'bih ill feBb 
-Jli£:£ijEki & iftk (b)ll»li!£!£htb 


nth!££kttb) I OB I ofett 

-m JitttR „i iji&ij & bsuna,, 'tiinfcjJiflBtv i hum 

-to! „ «^lfelU£ih^l.B I oB-life!lj£bfe- ( )b ) felijfebib 

I 012 o) eih^ I „ btijk 

,ibai^i, JBb2!aifeit;li)lohSa»loii l«l»"6otiojj& l :fel£i 
ttt7i JtttJts Jfl? Mla&lJihttfcisS5liltii$;fe)ssJbil;liJitfaS 

i«it*ili»S KafeUJtft hISfett tK I Ofeii* \: e& Vm 

SisiiJM. iibiibi!i?sJl!Ji i^bbje »Kit-jjaB i :tift ynu 

-lftj!!& BJtBk&JkB I^aBbJS JtiUl i cS-iifelbte-flifelaife 

I IDJ^ Yj ot\JiSi \ otiSas „ I BJ 
•ttt'Jfc blJi±lE:it±ls .'^h^J afe „ 'feJiilSiiluiXtJK: bfel 

~* -nMIa I ofi ^ oj£ R oifti ,^ I JteH lajtjliiifi 

5 fe>att luiaitt iJf.iBbittifei JjEtttiJiiUbtel JbStel 
U«t»Jfc 'fe»:je »iba!*j \8)!* itht j» jteiii „ 
„ !! )[ II |!i^&lbtillt HS.^bm '^l!«)l^.>ei&3S 
I »!><fc H £t &!d l»lllt>% !»J '>«li Ife *k) b<& :fe! „ 

ItWh Siih'ii:^is} i:^.Vlel£ iMEiBm^ I e& 't •& tt'i etc 
^^ I lb h)^3tlum ilSbi „ 'Jl>>tftpil*lbKbt\ I la!£ fD o^jl 

-tt ^ 9b9!^ t i^:t}itilt:tti\ i;b'±tiii]£. ifj^Jbiuti i :tiS 
R •& ftb ,. I biiujj£(ttti\ei Jiotit2itii£ 'i^i<^:kbibsl; I a[}i I •'k ollft I el& ft abitt 
'^lUiiSt^JbbHJfebk bi>bbmioi:kib I e^ ojit i olft 
A ebJit 'btfti ^Ibbltibbi :bitilbi>J^J£tt i ok oilft 
I obJts I o<k ejift'baifeJift kJb&isibbi bkUii bib2lE:J::k 
-jHfchJi t»bskiJfe)*iJJiti* t oE-blilibfe-hkbUa 

I ojtEb I okim S'goifaiic ,. I bi bJioaibbi&i^Jfi fe »i 
'b JJoliiJ£i«tei»tija „ jJfe^ftSK Ji-ifejlb^l&}aifiJ5 Jtob 

*;iJKJitttbj^B febi!&jJ(ttb 1 cy&-JJtbfe.Hh-Hlifiiteb*h 

I :kiB A Ob Ob '^HbibJisJtiilk^Jbim luSfeiJt^Bil 

jiadm b iajt 'ii>itija2i.'!££ii ., i oE-x:&:bbt^-b^b:ih 
I ejb^ I etilOk ^ olt ,, I i)Jl^&-ihtb IdE 

I "Htk o) ofi I )i^i&ihJb mt&J bbjitlbsibibb :b«Hix 

•liiffi ib ^ttb 'i!fet:&rJbfe>^i IbkaJbiitJ^-i :bits;i^lbijlt 
•|b£fctlliHbs3ki)ssJbl£: mja | »i^-]kdfeJbh-Jfek!hth 

i o£te I :i!b£ei&i>ltK 

-bj3^b!lib I o& R^ ok \ oiJb I .-itBJKti IsibbiiljJb 
ikJjisitci j!^i^«kmb .. I ib bb&imt^ „ I oiia 
'ifijiitj^ !^EiL^St}Iiht^ I oS-^l^ikjbl!i-itk%lbih 

I ei^jis ^ oik ,, I jfesSb la^Kibi»i .. 
U*3S ) »li eb'BbfimibiiUfe I oi£-la^bh-!i;lkhlh 

I oJ& ^ 

oik «it& 'x^tma I o£-ky^^hb-('iti ) ilift^bth 

I b^ ^» 
ei^ I li<bbtl££i l^Hliilbieibllb lblJi»l^;l^i> I oyin 
! «tt )() ok ^ o& V oie^m I ^BiHR ibJliftji^lj 
,. Ib fibttUEi b ^bblitttU,, t ols oii& I obllfe I ^tlJ& 
)eia \olieli& ,, I ^tirba^jl&bm&b ii>itltilblDbik bll 
-l)xib>bsB b 'b:kli<*t tt&j^birJitb &>i^>j£<±£ bUK Si{£ 

1^1 hJlB^JBjb b(.&b»ifi J|<^-byi^i Jbi^iUiiib,, i ett 

b«ibmititi»ijfiiti&i.ij&>rblt I obJj& '& :^e^ <t:i^i!fcJ3it 
•li bib^K&Bi ytiiH u:t)i!b JbJ^ifclib JbJJc>t£j<««> 
t ok siift I oh oJi& I :nS of; obb i i^iiii»sit fibliuu 
bittbiifbk Ki> kiif l>i:tfebi&^ui£ bb bb Bik 'mit itik 
•j<ktsbb :^Eiifi:^<fcj^>& b^kibi&b ::tE li^Sfkit! i h'js 

-i&h& %& !klki:bBitsfe ikiirtiii! i oi*— j^bii-i^httk 
» • • . . » » .^ 

'i2£tb£j£ ^IftS i::d!ilbi^ig iki»i!jf!li£ '^£'-iilk£ IfefrVB^htfa 


ai^tftfc> l^k lt§&b I KbBtlk ^IbJulS blla bJbbtb ^b:k 

-iJiUi^idj«^-:kJ£rri£B -.bHiittbii, i cj?.ii& r cu 'tit 
e^il>^^lelk3fciu£.j[>ttfal!k JhlBitb35Jh;l£ i:&Ii ftlitirti: 
Jt^dil bills J:^.^lhl^l}s bfcEi^^s^'^ irBbifel:! kit v.b^iDilJtl 

oi^.^ ,, I :£is -.tiiiiitt'.iti -.^r^yhiyh •.ik\f^^it ibiiii „ 

-ii:><£E<miclitiuJl&J 'ti'tittiiSe, \>\h?iii\iih-t ^sUJlIlJU 
MliJ :btt]ltii|£JSu I oife > o'fe. Oils 'biifeJiS 1 *ejfe b/bJltjfc :ttijslhJl^-B I rbfifeJilbtllE Jfiaijla 

I -fei I oi ofc ,^ I :bBbaSiiH!fchllsifeli'J!iiiJL „ I ciJifc 
! ^olt!fe.,i :Jt-.ltaBiJltiibsriJfefeiit%.liJ|a5tft-ilfcifeJ ., 

I lofetelfljoife-hi tijbifejs(ijJiit-.iBJ»l:-i;J lsjJiiJbi(J«fet!± 

•Ja jajfijBiS,, 'iiiii febJBHifa log-iil'iibb-bJiktte 

I oSi 'tlfeJfsJlritife I :Ui<feb±t. ii bib jl»« 
-Ife JitJ<fc la!J&J$teiu&t.» iife I ofei-ii]:febfe-bI!fehih 

^ ^ J. s. J 

I ohi '*ti!fejiiifeif±jR I ce J oil viifeit 

-bitJJb4ll£-!bitfchSE;±,li£^fi>ii£JbJ}!£ J&fcf i;tti,li)fclb£ 
•tec biJteltetlrJS 'ajfejfct 'KJajlbJftiiK iHJfett ioititj 
liiafi^ feiiiti*iiJii» fe biit, :jiiiiji£ tibjsjfe ttl 
ittilb'kbSiBiirtiitri isb&sfe Jteastti?. ibfeiSfeaJiHius 
•feb)JfcbH.litiiiJnb<^fe!JfiiL!|jfe Et.Bfe2!KiisSJtKl>(ja 
!l llillhafe li lhii?.llbl *h lifbkJfclJfe&lfe 

! febiife iiS t i§tfeii£iti 'liiiiBiiVbblife 

•Hit-. l£!llli:l-llbE;iitilir: i&felEfe ItDjfegJb^feliliJiiiE 

-jfeisJtaCst Jtsfeiftfe I cl-fcb>J!thab.-( fii ) SJIttiii 

^ . »» 


-ir«b miiii-t-iJibit! 
I •fc.liS Ji efr. I fcJS ,,l JtsiJaife e^jit fciUiU JK 'IsluiE 

cja'ittbjbMS I jr.:fehri Jb&jbs Ji»* batj:atft b*bti 
I otJis \ oti i ijJOis „ I «!,;£ fe btiiS '«.>;£ Biu 
•fee pjBlfiwijIia mt-iaisJiiciu m „-:Jxii^ luy. 
I Ulkfefeijibi* ., ^|!feiib hJt^ BiiDiE 'b lira iioit 

I cs oj|ifefei)ibi»-attibtijfe:£it^iiiS ! -bfcfefeiiiibatS bitjjbbHht.iiir.iKut ':Bfi" bubi 

t^liiBija JiiiiBtj anj R^^^litftbifefei :MfembK 'bs, \ -at 'i liijs ii!:tiJsbr«:fett& bi^tejK St (blu 

•i*iiiliatjti£fei b|.«jtu:a:Uiii i oS-llb^hfe-ilh^bals SL ){a aittufct isii , ^Mjii^ii , tmsii^ j± jr* 

.^ofeioib<Uemt..,*oiM.-ib:fcibib-jbiiijb.h i ■^-'^* '^^'^^^ ^ V^ife V . ^BV.\jt- ^ 

I SiiiBt ^ OK ^ ou ojte I ofeils ftg ibJis | -.uiuin fc)5 fejiJti &(»& j&JkiiJiiia 
I BbtifeiB & l^li „ nil! ti.£.ij£: fcjj^i^ieb klllistifea i -laits EijuijifeBJitte "'bb£!^bB tpfebisi iJtii 'st ife ^ I ;«feiEi.kBhfe jQt „ 'b2ifejTi<fei> i cS-^Sbfe-aSbib 

I ofefel fe oib ,. I biifeitfe 

-la I :Ji JsibSiails tJilita llJiifc | ofej-tJlt^hfc 

I ol!^ I o%% 

-tt fciibfeifcbiti I c£~~kbt,llb2tSSibb.-( a )Jlfeitbafe iiJ^btte 


i^-febtl. k£i<k 'bbU) iH«JJi*t'iifett fei iib;iioj;is ; t-iK'iiti 
I lb ib bt^Sk I felt ibl^li^U-bi&i^^^fe3tlliJ 

I -.UIUIU K^fekfeJlS lia^S Jba5fefe» ubi 

II iiaij ^!SBJ|te t 'ib^i S bi Bmiife 

! :Jt.l3::feB bltt ife» 

II il^lhblilh 2lfel 'iiili t bl itith 

II IiiStfelltlihi:fe *bJ!£.'£^l b b iulh^S 

I hJ^ibhklP^klh 'lul£bltfe2:bktfe 

II ifefefel Jllklife *iilb blililfe fejtfe 

I tbilbfelbifclfeJfe <i$.e-±l%lbttlbi2i^ 

il tk lifc^li%llbiS 'biillhUfe h ta 

I hit li:feiiitiil febl 'Jbihlbl** IS^ 

II JiUifcEliib Hfel 'bibjfeltkrbiii; 
I QJhmfei hlJilh 'ibtbhliilS Ib^M 

•■Siii!6lEtiffeiSck ^^& 

'Jbi^l^JttJSfli &t£mfbt>l!« :^)lkhbl!febalb!%l-lll> lbk> 
•&f!llk ^.t&ii '.HiHA I bE^S^ttB :£ lltkJCtl<fc l*lb&lb&bl!i> 

II Iclfijl!: hi i&t& bl!hi^l-l!fetb^ Itihmh 
I l!fcli bliss Ibfai^ %iiiL&h '\^'it& £ lil^lo^l^ 

^Jlfib^ IbJ^ llDlbb^b klta 'b^JbkJts »*&!ib febJ^JItt^A 

II ly^bb lbl]g ^^ '(bikii'^bili ki 1* 
I \%tiL bbb li>lfa>iEl^±t&-!>«tlbbblb:%bl •H '^b:iS!% ':Jl£:tjlBl£lkbk^J£ll£ ]lit:t&t!tUittlSlkJj!lt 

II Ibihlibiib b±k mv± *iiimi:± MtiiZ 
I bt]bbHi^l!^lii)t£!£b k± 'liiii^ li)lli)S brittle 

kttkibii-itt -btibbi b^JJg lkk^JJS:bJJ±nk:tJi&i*i i JkiiB 
•kl ':l«ibS><kfel Jfe^lb ;l:lt»sJfeJSiHik 'lluJ!Jtbilbil:t 
-Jk 'ikinJb^bk^ifeiJiikife^kklf>Jttie 'bfit!^J^kb:febtti 
k>ib '£ibki klb ':j&jttt klUi^ttlbsJtt »htH £k 

II Ib^bilb 6ltJs lb 'ibillbkl lb ik ; bik 
I lb btlb Iiilkbb)}iiS)& 'b^lk lb Etteb Ifc 

I -.tiiuih £ii £kiibsikik£g yi'i kni!^ i& ibk fit 
■.&&t ky iH ^•.tkibttik aha i^atiie 'bbbHiribitiJk 

-i&bi> ibfkJbbJkifclJte 'b&^E^ife !^1 'JkJbl&bkllS 

il ^ikbhlbJb JD iSbl lb %^^lb h bj Ib^ 
I bl ^iimklbhiiijiik h !bl b-lD)liil£btti^b>ll 

-dJ&blii! *feblkiiB2 ni^bSs 

II :tiJttJU klBJlttiilfekl JMi^lb ':lc!£giti>!t^iflb* 

■ik jfe birj^b I Bbi:! k;bJbi'.£ ':r<ii[ili b&Hif lb? 

-Jk£ll:i Jb>.^b la&tit-:£«lk& 'lli>i!kbilhtJbiik 'biltilk 
-kl bittiKb^b 'kbJk&l kbl^ J^kkb 'JkEltkbtii^ 

I! l^^lt^Jb bb h bJ Ibib 'Jb^^l b bl IbSls 
I Ib^U iblb bilBbb^b 'iMf.^i k iiiiS ibb 

; :tk!£iJit kiblbiil ytbix 
•la :l*b k 'ibs'^fe lb!kb;m:!it 'jkEiBitJCi^l^kl JkkJb 
•bi'^S ':bb)US*lfcfi iii!iJBki£J 'iSfeiJsjJkJi Jbti 'lUi 
■JKbkftiaJiiabcJb<k:ju liuj^u:tli£b£tt 'jskrtJt^fej ^^l^ 
•mgj 'J!klJ;Jtibl Jktkit 'lklkbk:!lJS:ai^ U'(kliblt>:i£ 

II Ibshll!^! llt>il£h:k!i:b MklSEhkki iblh 
t iDlbli^Eltblh liiiibbl 'lOiib iilf&bbb£ 
-issibbmiub$!h 

I .bb^J^bili febktkftlbiA :t-vbl^Jt: Jbb 'b^kb!ft2t 
-iiite jiiJkiiibiishi 'laiifciiki JRbkjb 'IkJeiiB ili 
■Jk kb 'b«K ^i«& b^ <kA!kbt:&k 'Jt«bB bkkiilt!^ 
II iil^lb fe iibSjLi'i 'bllbhib^aibl 
i libitlb aib kk iiB b *b bfeJ Sikkh 
-£jb£:fci:kki b^bub llibife 


l^y&htt) •li 'bilfe bia fell li tbftsrJblfelS :&lfettS Etibii 

II itfeifeii bib fei«tife \i §i!fe b fei i^ii 

I ilfelMb jafeiiilfe^fe!bibi-lfekt&litiJftȣ5eS 

I o&jift t oil II "iW 11 tiiCia 
-lb Bimihto* IfeJfeBiti i^^.MB: lin)bkBifife<fe fe 'B 
•baJB :HbifeK bftiteis ibmsfe BhJijl^felfe feliJlnlh 
•ka ItltMla fe J14 'iiilbiSJt. bissbsMB ma feiibiSlh 
zfetiiJi Biit IbibJei-fe Jftft I iJil6ttiJti3ttjbB!t;fefclfelSi 
-4teijssjiifi!^ttt«s jfeJ* I febtu trnjitietife 'ifiii^ Jfe 

-;lAlfe Jails I llfefeBjSblfeJBl tAtt IfciBlitjfciSEfefc ii 
•bit iiii'^tt ihiti* lail^^lh ktti\alij-ih l^JkAlB St 

-fel£ Jkblti^fe Itiife lifJt*:iill<>>htiiitit^ Jti ( bJ Utm^s 

JJs blltl£ 'il£:£tti^ IE: ^tt 'Ji££H:£l:>:£B J& ^S-1^'%1 '^ 
B^ i^4tkitclii-^rSlb:klbJl& J^ i^lllj^^ £ ''^^t^i ^ 

•IB ItJtB '^fitih* 1* m<feUi& lli>ll^ lkJgb<^ :bb 
-iB J£2b-aba:£ I ; ^ltit*'i! k lt)!&t!l=l tittlUtJbklil^ 
-bib :b»lB ti<^ £k I miijbBb:iba!btkbi& km^JJt^k 
biitHiibaiBbli blfiSBitloJU fe fete i Blfeit JJtolJibi 
•B bifida JjfiDju iB ; ^£}£^^ ^ ; ^itiB^tu ]| ' mtt 

•fe!b l&!b)il£^ ilolb^Eii^E:!^ Jb t>JrBfe]&llbJla!illb£ 
• liibttSfe l&JfeBir-i ( tJ toilx ) iblajti JbiBs Jb m 
•j:t 'kiiiit^J|ik|rrircmei bJ£;iimBB iD%lrk<^jB uji 
KBWWaW u »bib%i JbsiiSi „ ( ly %ii ) it A^ieteiili 
•ItfU^b^fe llitijb^ liih Iki^tif^ 'liDi:tb)Cii Ibj;^! 

■ . » >x . • 

-it!&Jl& ibt! I lbs&<fe 1* 

I iJ£ ^ ofe Ob I :JCtils'lt ^J^^J! SJliii^£tbB5'rik2?a%J 
il!::sfebJ!j&a JUiJtib ir<<& liJb£-£Jb^ltl%l 'ItJkit^Jl 
-it imtitt-ib'^m^^'iabllkkH i&iliaitiT^ iblhMUit 

-ilb.^jj}:2i5felii±li^b m<^ttb -yhlBtfe iaiilhbhllfe jjni mS ^Ife ia^lla BakBlh 

*ltiJte 111 Ife Sci]lut& 'l^iliU fe: k liilK: 4i k li 
11^0 J;i| ^Bilil ^te iUj ibS l-?b!l iBltihafcJbLfete 

'^Ife Sfi 'jbhJbltlL ^fe Ji 'liblbh ilt bi» 
*; hli) fe 4 bilS lit'liiltfl kihb mik bi &^b*k.lh 
-bllliib^ Ii>i h iJife 'Wlfeii BiliiilS life felted 

•± bi£2=£ Jlk fejfei* bifi'i'k l^fe felJft:!.* biicii 

-t Ilk <lbiliii)iljife b bJilfiiiiifiJfe k btiiJiiiiliJife 
B Ib^jiiltintfe k Jb^sb blliiltitlb bt% ml kliS 
•l^bhiilb l^bi biMt^ b^ti kl^mib S^ i^£tbb 
Ji^Js^ k-bmbb ^Idbb bikbltltll^l tsii. bblbb 

( ^b^b mit:ibl i££: ,, b£bJUi^£ ,, ) I °1^ f-^ 
OK ^ o&li II Qi II ^iJl^.'^fe-it J:^>l£lbfe=t :k^bt»:fe tt 
•j>. i^biibJt<b I jr«j£|u ,, II ^ i;£iJl ^S J£ £:tilLbb 
'iib!Cr:hfeB ii? I toaibiltbiiH lohiife, liib-iiibbBBiiJa 
-ijft ,,~h!&l^ ii:%i^ I J^Ji^lit^^ ^^SbiB 1ti>^lliib:^-J>b 
akiitA itin &ilil> tikS&!^\ lo>b-ibl%i& I i>ii>ilb£ 
•lbs b:^Ub ^blB bb'l <i^J^l!i!lbliilaJ:iit!$s!JBi i£ :g? 
-JfthBJiD^iS bibtlti bi^ :bi»B bsi!b bslgJbb J^b 
bl-dJJAk j ^ii:i^l^££>l^ kkc :a^bii>fi:ibb kbiib 
&b£B :iklt%% B I %lblf JU>ib bi^fiBitiBB Ibk! 
-&m:t:b Ib lbk&lKbj£:Ul>li:isridk3t Jbli&ilfbi£!cibii 
-% :jbiijrri:hb M^ibS !^i<^b&j5iiJKi>»jbmb e-i^b 

-I^.^ 1^11 UbH miiBkbkbllsiJk i^ lbbjl& I l>iJb>t U^Bi 
•UiloUib ikJbfelB^l^^lltfii: lk^Jbbl£igJ!:fe '.jJ&Ci Jfibl 
•b& IJ 'ksJb£ibl>JJS ttJti b-iEfeJUblB rtJ^ CgJhkJB ibr 
^bb llJ&lilb !^lI}t>bbd-Jb ^Itl I li:lblrlbt>llS k;Jlj) 

•fcifcs b&ssifeiiJEtiife ^Ja. tajtemb jbibsJfci:lijb ttb 
lk£^ Jbl»£:illB'Jb&B iB Ibb kbJ^^ib IdblbSt %biB 

II fli II feli^l^BlUb fcblibb 

'^imblb il SilJ^ lit^lb k 

I ott. \ ol^H ,,l £^&6 ihlbJbbsB 'J9Bibllib^J,ffil& 

lltiibHB ui:k^:fe i£ ^:feh3i;i ' JlJitBiJ^itii^bu ,, 

I oii -J^ oa£ II fS 1 1 :^iii felJBbEJbSlrt^ feilfcSjHS 
i^iik^ibkl J3<b k<^illbibkiaib^<i^k:&&:L>i£ Jbk^S^^bllS ll^bii^i 


l^S^bih * >•• !>>.••* » u a.* "Xn fc t'» %ll Ulbik'b>Ml 

•"ii- «kfc t -J to* w h..'."»a n^n^•n fi»fcK-KW 

-r.f f, tf/Hh»jti :n;i«il i--i;t/atfi Jft jt-j&:a ^JfeiKM 
-imiibut- :t«UiHot-eiy 'tisfeiiiife 'p't»yi?iii!* fe:!^ 

-hi h4feitti<&teJitj»t-if»)J i>itidEt.ifa feifctJi? l;i!feJ,K^ 
to iB!*J)ttUl>*Jie JtHJfeiK iB*iiK Jtbit IbUh^kiOt 

II « < II bJe-ibJ fe ltlik5;lb 'KtJtt bl>fe%tfej 

II «■* (1 :ftmJU tejiJJKb 

•ti '.bH I Jbsfebiiaas ilfl!£Jti!l^& Jjuhl^iJi E Jt«* 'ubR 
-ifeiijNi jbkttr«t! tftyibiisi ::feiii!iB fcjife fctijbi 

||D Jl J£ib ^filtfefefel iaij* 'ijih^JJltlihitti lb 
l>!ii&^ I >^i^ ^tifi'&Rbbbe'iiitti&^i 'Jii)h^iig-£rrj£! oJbE ok 


I kfth bib b^tbiB>lbt£ : IHEJbhli, 'HuilUQl 

*liifefel^»lh 'hbillttmi! itslhias-l'^l* k I ilhfe 
-latfclil illfefe I lii1b>|bitlkilbltl}ib£*bfe2Blil*liih 

•IbltmS litltsa'liibifeilslhlfe^lIilJh IJslM-lMto 
k I |lht:s^l^ ^b i ilbblM^bl 2llkJ& <^lkj£lli!i biMiitA ; VJfci* blliitt )iinjltt D IblHi Ik Ibbt 
•ki Ik t>b(l:l btikfi ^l^^bj bihiK biitVk&h 
hth JBlJhIbillilul* j ihglbbtfe ibibifc ^Iklt 
-iRllJt *l!)b2fe iflliiittilb J&lfcab'jilbife llfclQiI 
-n l*Jlt2b 'lihife mJlillillfeilifc llilfe2B*li.bife 
Jt&lblMbB Ittlksb 'mbife Jtelhtt^^lOilb IteJ^o 
-b ibfcsb billbOitg iUilittfe Jkl&lh hh jCtikksb 
J?«iK?tt Bfe> i! 1:1k ihth>lltlbl& Ik bth:^lb!i>l& 
'hitiiliitg-i;^l£ ,k ! sat^llfe ^felS h±h thk 

I ol^ I b^lbiili^t: H<bb 'J^|k kjklk^b 'J^lb 
-mS Sbi 'kl^K i^iaikii Jbi!fe l&fell 'klfeh 
JJ^<^tLklg Ihi^ lajkilt 'klh^ k) ia^lin klii: 
-t^^lOi ^:2b 'bihk kl ia^ltg Jtlhkiiti. ^sb I bkM 
-gblDbij^gibi tJk ofubliiktilb 'jjihifeia 
-Ib-ifihihkJiilbJillfe'liibiJehltlhlt'iiibifeUlfellliiib 
iBiilt^ I llblilJbi!l£^l hlk okilii 'Iblb 'klb'^llfc 
kili^ I ^btllb*li>Ib'ii)l^lfi)^It^'^ll&Jblt*lil^ilIiilb 
iiiit& 'Jbl2!i>ljHb*li»]t2li>liJb'l3g:b)*Ja>b)*lb:liiti 
•IfeJD Mtebil *ibbl Mhlh 'IKilUkUitEEfeiltl Mhfiij 
-ik^^Mkl 'ihilSi H±th -Ife^Slfe 'ifeil^fe 'l3t*k 
'JbiilJg 'llk£lnl 'iliJhfe •ifeb'fehltfe'tlb'fiiS'fefelb 
*M'l>.lkflfe 'itik bii*bll2i£ k kilJs'iilii laijife 

-^ i ^ .1 

I 0£; fe oi£ fe 'irti I Blb»feS-Jba>ij 
•ssJtbbiliftlfe bk ,, li ^ II bbalt«ifeht-.«-^l 'Ji<l*Jli 
-biibmiTi I ikSji-jJis b£jj*b ' liEsrJu*kiiibi ,,-fis 
«i£ I jnafebihJHtt iBaebti •, outers % o£ ^ ofe i ti 

-E fcb I oni I Hift:±hb ijflb5ttibixiirrj»5ite i o^i 

I oi£ '}\> ob£ I ic>:febl:^ teb!b abii^ila Jbj:&btati£^ 
I oi?. I oBite I jnaattis m:ii itt»* bit> ':bfe PJI.i^hi 
•Jfi aiiii^biiB PikiiK liiUS |ojia-li»!febt-.-l^*blk 

( Ji^u feb^b£sicii& 
.Hitii, ^Bbsil^Jjttbti Ikbs'^Sii) 'I :ki£ R 0^ ob'bJbA 

,, Hill Ji^!^lli£k Jb}l l^bi t& i& 'Uililobi££luJ:£ I JlB^i 

-h fi JH jjBiiiiiSiifeib •Ji>Ji£4jSfeijiJb,, ol-bibi-i-bibih 

I ebfel t 

n\t£b ' UfebrSibJaEiiiifiia i ob-ii)iil»;ife-lui!tb±k 
I &^£ JK o&i II ):» II :C(JAlijt £is 

-Jb^i!Jl£ lb && J& iiguiJkt^Jb Jb iShit ih Jl&j> Jb ]I^l±tb ::a>i5iLtliltete!t& it^'^Lltfc^ &i*tH liiB ,, II ^ II ifeib ^J£ mj,MteJSb ' ^IJB a I hbiibBjfeiissjfeifefeiiht-jfee 

-biJllR lbl>S-SiiS!febJbiijbfitJBtJlJiiifeUiba! ( o\ ) 

I bfcbl&lslibJbaaiteJtiJbjJijifeJMibiija ( a"te ) 

I bIiibaiiibitiJ&)5Slla!tJiti ( Si ) 

i "faiiiJby iisfeitf.iissj:fc»^iibH]&ii ( ^"g ) 

I blobliifelii iilbstssittti bvBitlifb ( Xii. ) 

I bk 

— ipfeitii^j5jiBiisioBife|jBifeJiii£giittje§ ( fe^ ) 

I hi&b:^&ie ^bij-mjj£a jlji ttfe I ofej-t%|kl4hfe- itfetjithlfe fejfeis bbJbibbiiiljs :Jbba&j&E ftiibhe ( c\ ) 

^ " ' I .Ut >i> oift iHbfe^bj&iibba (n) 

•ftlbSl^J ,, I jajttttlix tsS lit life ., I o6 t oi£ 
a ojjtii 'iitbaJiJ I mJfei^-Jiit-i JbaliJ Jfe iabbJb 
-bftimti JMiij :iibr-iJtyJBhti I oJ£ o'i ojfei 'ba 

I Ot'.Jlfe >: oU lloo^ll :jfe;fi 

':lti&i JMit!iib^l^':lib Jt-ikikb t :i2;^^lbi£bslibiii& 
iJb^] U^ikfe tib Jb ':£;£ )bkb 'ib&m ibH gJl^ yih lloQ^ii jbiiijit bb ]gili I biflltMl»ih[,ii 2fe bite 

I oii 'faifeJiiR 1 •L-biiKilbh-hllfeb±b 4 - : 

llilnl!*JJa;lttti]bb (e^\) 

I lfctfi>LaKJbbl!blnllShfSlr^ 

I UbiJbtiisJ^ltblttfe 

I blnbatblfe^viiif iQimbfellibrlSli'birtibib 
I bba^JS bifcb fe^tffeJJ:»b:-:a I :li*blbJBIbs£e (Ri ) 

( >.\ ) 

(at ) 
(fl) 

(^) 
(n) 

(R) 3 OH ,, I inlltttfe lolbiJifelitfe I ei^ \\ ojli 
'J?ttblJti:§Jiifeii -SJB ':babi JbJiJiiK I ofej-!febllitilbfe-b3i;tfetiife 

« (^) I -.mitiiH biJbibii 'fe nibbibaimi:-. „ i fe to 
-it* Jiittfe 'febfejbiifix I lj;g^bfe Jfe JniJ* :febbH£ 
-JbibUfeitJJittijbiiissJiSii:! jsiitR i ou-Mlbb. -Itbatfe 1 ItiDb&birtiisjiiiitt 
I b^JbPis feiitttTs Jbi^Smb 

llllDiiteiiMJtbib til iJfibbs 
-hjlshl?. 19jB sj^bB bbJtetiB bite J'Jiimi 
-bs libisiicjttit^ ibissibabibEsissJiiabiils ( "is ) 
I :ftJbbibfe] iJ<fcOii:tt.b-i'fciJlDtoit-.bb ( i ) 

'i& inBJ>B b^t?. biti'^J^SU itbl^ „ '^i£t\ I bib b 
"bbJiJ2JibJ I io!Jl ^ oiHijs "6 obsas ,. 1 i&bB:aiiSiiJjfc« 

•llibtejS JBibbiS it* M±fcl*.£te BiiiEfeBlife BittU •iJrSliiJ5:iSfeJl*J>ifiibbK:I | ijg ^ «Jib fitbib tbii^ 
-IhfiJi ':ii>lkeiJs5)li!l: :l3t& I oli£ | ofelfe I &i t-igttfe •^B«t& I bb jfi ibaJa u>afe 'jtbJiijKtw I ofei-ttife BJi^J^iSlS Its Bi.j:th „ 'bmm blbitMJI::]^ l&bil&lU 
hb^i:* JiS bifefiitiiiJJS biJii bilBJt2!feJl£ (■ lib:^fe 
isCi . iDKjhife , iybs'iitj&bb ) I efctfe I ofe ; oij=i 
I obb i oa oJia I oB 1 Ota Is on oii& 'tfKJ ihiScL lliiiitM 


itifa , lXi!!tt-:UtR . It;b5!fe?yii ) °fe£ I '^felK I oie R o^ 
e.tf ,.i hie. bl£JjCilttil=i.. I oA R ofeJK'.tttblM fcuE 
-ilir'.wr.iftife i ojfc ?. oii oJiS r.iitts lt!ltbli*h*ri(liil* 
a6>:Rl4 "iit ofe isli: „bJasiojtJ^.fi„ Jlib5!fefettiii*tii 
♦ib ) i sli R ol}sJ& 'bb.^i^sbEe biifelaiJifcliijbasMb 
•jifeaJb!kib"k;!iitfKiiiiHB(yfe=B6 ^jii ^lotiCiatt^ , 
l^^^:fe:fer<lii:trvli'b)l obJii i "Hir. i ohb is^ •!* i Js 
fcbli-iDifeii b±bii!iWfeb!bSiliL-!ife"£i ^ilhyiCHft 

'& S< *h 1 Itt^iln Ilk Ibiullbfehbj^ikik 
-hlfilfe Mtl"* I^te ihi&h I \h£\ fel bihlhlfe 
'ihU hillfe *lb£l hit. Ik. Jhlr-llkhitiiyittlfelb 
] Ibhli! i J l£±t IijJh%llb.feit^l!iliiijfcjh iiilb bi?.iS 'lb£l bit Ifti IbiiJn • Jbhlli I I ISii -E J k^t la iJillla 1 Jb£J fej biblbitv 'ibfil 
fel bill^ 'Jb£J M hib IXik I ItJbllt I J lb£l hi 
-feJbib Mh|i bilJfe 'Ib^l btb *i ; t^^ Ju Iblk 

(JbsaS isiifcibi Jb5kJb:-)l cfi ^olE fe ol» ,,i ttibblib 

loe>oliBiott| lij^jlfeibtii bilniSfciirr 
-liiBsslfe feb felt I bJfeikli>issmts 'it»ii» ;Jsabiis 
I ^'hlSbjBiiJsj'feiibLtii Jirrj^iiJtti ( bife bfesBin 
isfe ib^ife; ^bJi (%j tjfc) ( ilibii ; iiht Ibl; li ) 

I j[i£l bik o; Ihh. 
-Ih nSmfe B I iilt-1 Ifl Jkt«lbbfee hUslbi 
-b i>£l hitlbib ijkhJbkh *iih^ J? li^Ml 
-bbb£ bk bi21£ jq£1 h±^tk bt!bblhbklilK 
'iiifel 111 ikMlbBbS: bfe btii iiSlblbi hi 
-!bblh blko bifelbkb r Ihblli ; ii£l hihlhih 
blko ifeS bjti 2 bi£ &lt^Jlb^ ^|ijt!b h | ^hb. 
SiiiS Jin n lb iikllbS blkQlb bfeStiltfe kH^ lb 
-%;b. lb lijbiblbib lb blhiilfe lb Blbib ; bli 
111 bliii I b£l hiMhib blkobifelbkB ; Jhblb 
I ibi I i is£l htblhik^ i>kblhkh *i>£l hjScfe 
iibiiblhblblbfeLb^ialhhifeJlfcbkbli. *b£l bi 
-t bi!fcblbblbitfebblitlhbibjh''.h j bli iph. B 

-mb ^issJfeik!Zk^it}sbib.'id 
-i?^mi?L iii|bssili!^bibl>Jb&ibitskiEkJttJl>blit (f>\) I ( ^b£b Cf ^°& , loiIjaiHtfr. , mti msb 'tii>i2 

•biisisrJb2*JiJJhj£i^blbabx*b» H 'bJibtibbiti-S bii 
bJ^ Jl^ EtibsblTi (2^ I :ni2& :^:l&^J I mbtlibita&ltti 

•iii ':t!bitifeB b5:atii£ afeiJsri:fe«Eb k^iinjiaiD!- ir* 

•b IWiilbslife iHbsid kbIifeiaJiiar-lilBilli liJb.feliJS5 
•ibi^b-mi^ , II i II [iiinai& bSi £;& k! 'lob aMU£its 
i b^liiiJbb^kStibl bl ^mb '2.tit& btiGiibB,,"^ ^fi 

aibd!^sJkb!)i bb cki'b lii^'E kjitib^ttki^ bb kii'li:^ 

kbj IbkbJJiibUte bibiti ikSlcu^k^l^&Jl^ ibstu:^ b3 
^Jg:^blll!b^biliibbb'Jl:!Jl^lbfbtCi, JkbsJE liib:&^bl bl> 
kiAJlssiHr-i & l•'b^Jbb£^ £b bib |:kJt^m;b£iibski^ Jb 
!^ & HlribJ^issib^i^t! Jb9siiiJ£:^^&i b::Kiit*ibihb:biu 
i!<j:b^t^b:-:a ik^.H^i;rjbsJS klp:Jbbb£jkbie?tib^bb 

,, liVl fel J1£&1£ tiJb lif.y Bi& 'bftl JUIl££..Q>bS 
I ^1 JU1& be^ iui^^bJiiiiu 'luj:^ bb: JDibi:bii ,, 

-£ lbi!^l!&ki£l 

„ II \ II >lb^i& bi «l»b 'biB i&k S.&b 
I Jb ^bl b ]tai 'biblB 'ibit^ b S^^^lx „ 

-rbS ikiibil^^ 

I Jiibii 

„ II ^ II llSJ*!?t*bihalD!b!: ik 'jafilfe! SlVrliJJC 

I J&b-j&t^ £ bsii3t£2:^iJi& 'iuttie: hi&iizh ,. 

>, ^ N. ^ *» 

-mk 

„ II 'i 'I iE3*b %H IttiiJilkl ';P£lk ftbfelfi 
I iiJ'Si&riii£bitkibib:i):£.- -iabiiubi2»bi:!irrki ,, 

-:blb-bSiaill^llikitibj]ysrib£tis tk'blijbibBbJili 
■Ikb'^b^ iJ^Jt^ibsttb 'Mkb billiiiQi^ kilikbbkbJkii 
<k'H>i!lbi2ki!l*tJliibll& kr^Jibblbft^ll^il^-^Jb^i': klt» 
-blbissibilab %tt»J ■bbi^ssikJ^}3:^bJ i^b«^ k i& bk 
I :dba^iibi>bl&^ibtl£bjiJ& 'bkiribji;i3sJt£bB Id:* 
-!k bJfibJ Ibl^ivbaibkJlskli&JbB liiibssjb£fis JAtt 
,, il ^ II b%k2lja b>b>^k 'tki^ IbiFi 1^ k I iki^h 
•^ ^@ii£ loib'ikJb^Qbb3gil^.,--'Iibik£ JkSkbiblb 
I ibBb^lbbbbliiibi|blkJ^kbi) „ II i II blDlH bbiiab 
-i^l iDl^ltl 'bfejSiit^£ lolbl b£^J!fcBb IulBllilb3!J» 
ik-i:aS \ail&ak„-tt lk:&&blb^b3kJ^ I kJbb ji!^* :km 
•lb; bihth t£k'kkbb klbiiib ^iSs^UbkbJbbbbjbJb kl 
•bibttkit: i^lb bb tiibkJ^ 2i k>b^L'2i>L>i&JJ^'l^bi^ Uii 
:kUhl^iki,£ lkk':klbb^lkJ^^ mib mubllkm kjblktt 
-kJbb b^£ lb bibibb^b^'bi:k&bilaS bik|,2-Jiib> 
-1 ki i:Ulb kli b!|'bh kitlbsblbv it-i^iJsslb?^ bt^bj 
-:sikJb2:^bJB lbbs<;iliE.iklbbb$sbkbJk&tdifriikbJb 
-ibkiiiia bibbjitk'tilb£kbj loikkbj kib'bibJb blkii tttb 


hth -mO: biaa£JM!2lb= t^bttfebiBBK :yjlaibst(±b sib 
-Ji&igatb. tjry* jl^ttb |kittjiifJJ&b£b^iiiBt iRb 
II :3 II lh!]ibh2bbkft *b£±HlhhaihMh ultitt 

I ll fell blbliisbfe 'lt.<^ ik^h^lSSlbs:^ 
II & II kfeUfehlh^I^lik *fe: blbfe%SS!b££lx 

•Ji!febBt;feJ* ^hltab 'biB ^hlMbi lU-' tJtei* ifeBlbi 
t ^i^ijfettB^ii kbj>Bfe:ibi '^mjktibs lijx^rkbE y 

J!kil<feb£-:bJlsttjttbl£ llitc-ilB :ibib>feJ>ll«:ii<t<bBH!bJ 

-i^ ^ma iittB &B EbBbs S^b^i &:iiii3: t^&bB bJioitt 
•KKsib^mis :iti<^b£ :^iim>iJ!fe:ti«tbfi Jtk-liJbiJbcife^i 

-:ti>kbBiJ5 Jb 'S^sii Sib iiJlo>]biii>l£ l>l£ b^%h!libi> 
•tt feba:gi&-:!&S&b b^iti:^ mtbSTUJli fiibmg J$!bJ 

II ^ II ^tiJt kJii^ Sihfei ^hiiJjfetE^is :iii 

I hb k^blbbih '£lb iii£ bfeaMlg 

II ^ II bitiikiiBlUbliJgBloJttb&b Ikl^^lhib ikb-l 
•lbjmi^BJbl2^tilbsm2b! lt<^ ':^B k> 'b^tJ^J^lJbd^ytiSll 

-C<)f^gtlil£-':l^>k£lJiJ«fetS ,. t I^IU ii&IlnJBBblbl^bB „ 

•l'iisl^i&J^blhl^blb!i^lssiit:ktSsJlii!^b^ii-kb&£ 1; hti 

•ibbibkJbiu^iblftSlbSfrlidQitkilS b b^fefebbllst^b 

II ft It ^kli£lkb kl-^-hj!! :kikiili!i?h 

IIRIi KJiJblHfeibiJils :lft|HJJ^tt'b2l>)!^ b!i'l&Jfe^B^fe;b 

-J** libittfeijjaiHiifeiitiijJSs'Ubbii a^iiifiijjfeijai^ y 
-iia Jbifettittib :libil^ I '.itlti l>Jfej£ttef!Bl*JJbii(iiJl«t -febiilBiBfe><:-!b» biliSlMbtftiJhi fefcjft jiB 

'bliii feJtbJliii iJtaisb 'ih2B:a fesJisfaii 'HiJhfci 
■"kehfiilK tJiiUB biJUh'ljfciiBhEJil^liJJ^t t-t 

'l!Jfl*iS!fcibba:-)ft JBHSibJbbiSbtt^JJiiJiJJfeb bbitbb 

II a il thlb^llh b!^ si '\^it Jttit JJbIm 
|l»biiiltthllbibiill?t 'bl^lbmii]^ feli 

-ISSlbJbiJLlbb!^ 

II ^ II kjhllilil+jjbct'fisirfeitjui&bsbj k 3» 
-Bl b'k&bi& lilli)Bat.'Jkb4bsJl?.felSjfe'ifelSfeJ!*.iab;R 
feljkSjfe lite EsE bbi *BH tt Mb mlt K1J£ ilbUii iti 
•mt';bil]:bl>)siBl%'J!lt>il] Jb^££ ^HHlsll^Jl^ kJ$2c 

II ^ II ltkE£jlfelfb!h:&liJ fc '2!fe IMbibSh Ijlfe 

I ^lA ^ k mit£ ikii^t 'J3te :sb!^ism)^& 

-klbiii febifcJli 
II \5 11 l>Jltjb4js felfe^fc* itiJi I ti)blt JhhbarjSlB 

■bbb ibil»&lbJS2jafe:kfJbi2lSttllbJiKb£btit!]Jit b*i^ 
'laiaBjiBi-feifeit tiiBilUibiJilitib^btfbiBf bfeJitJfeitj 
•mt bia MblBibiMlDiSliEiftb 'k Jbii B :babliilfl 
■ii^)iiii b£bH Ibit fijliJHE 'Jlikm i^UttjsIb 'bfcfelfili 
•libibibJte fe)ii:b£fet* 'bi'iiftJbJliiEt 'JtJijJi Jbii^lt 

II fe II :ii£iitbSti ±i\h 'birtiik iKihiy 
I ll»b Mit!llilih-b£bbJill2i liillS 

Hill %!|.iiJ8ib; ybECBB I :tiSJbsHia J^m 
-^}Q 'blJlob!Ki+.iJnri tbSEbb. khnkn&ttvtSi fcfeb 
-fcJhb Jbj&Ij^fe* mb;ife':bbmiblt)lJS:KhfcitJftllbti 
••libjii<b':£j^ ic!ife:tt!lbbkiitt§i ittte"^lbjb)iBsi!l»':bs 

II ^ II bb££Bb tklbUlk ^hb.'sn'kbh lihhttik 

! :ikklb>ltbk !bb 'ib^ i^B Ika^^b^ 
- SJ&l^^jbSlbbJfitbi:%i>^Eti^ 
•'& ^l&bJUti':b»t>!b iJ^<ltt;^£i bk^jfibihb.JltiK C^^:) 

I oJ& ss e£ ^ ob& II ^1; |i liJi^ih&ttiaJle ibtelib^ 

-lilsbbB I ^bi^bi 3i& bb-jiiiiB bkJS!sl2t :<^&ib n^tt 
:^biti>^i£ ib ^m'lb ^£:%a !b%i&,B kiiibiij&ilbkk 
ib Jibl^^ lb!&S b!J^b3%hbib£tJUbiB kJ^iJJr'i^i^hb^ 
-ssib>iJis:ki« btt >iUt:tibkiii:l. £± ib^R( JfejiAj^ b ii&ib) 

il nlG II BibJltltfe fe%iibi b i^S 

*';^im& liitk b ijinlib li 

I ^&bl^hSl& k%|thi^ 

'btrimkijtt^ bij:^ b l^b hlh 


hih •l Xt II tjSbbb 6bt*lK k fe islH 't^'.* '^1=1' l*^^^^ 

-he-mk I liJbiiiiij'eilt! bitrhbiiiB Hfe ioii!febiiib 
• ihihhJh-mii I BBbi^itiEubiaiiJfesiSfc''Ujbi^2t isa 

.<bl ]', fe hibEiB |>.ii ,,-ife itiiEib I tiiibiJbm 
-ill fcilifc fe$iSlilii'Jfel»tt5biis bbJaJblnlliliDDiaii^ 
.^Bgj^iltisiiitbiii fe bhiibjmi^bijssibiKtfeiHf 'iDi 
-JSiJbbliiJssJSli: ibt i1iliJilliinSlsbJ!lfebJifi»!i^lK-JR 
-iae 1 febiJbJitraii Sbbt»Eiib'jfe jb&^sifeiUfefeCsitbt 

II bMI bla^b b Mh ll± 'lithl iiil|feiniib£ 

' N, ^ • • * 

I ofi •» •!! >■ 

OK ^ ofe^b II >;% II hlbbii^j'iftlje Ribhlkbit 

:b£h<fe :bxLJb :Jk:t&i 'JbbjjB&!bitt!^^l:!^i!fe%fe£ 
'line ih tiii}ktiHi^i:%%ttil&i:ii:ifi i^-.B :lkKiihGi -.lo 

-^1 JJa'*li:SSJtiJlfeli» hfe bi£ bii IfeiJI^ bibiaSia 
iH6ti:fefeiSSlfe!^bS5lbsBli (bl ibau)-ife ilb 1 Ifeiill 
ifefel Hi JlcttM; fclibJhfe ibii^u & llaJhfe IfeiJ* Jfei 

II fee II b^j)hh:ib tey ibibi 'JiikfeSiis ijcifi 

I ifiik Ilk lbi]B iubjbth 'lk|h Ikb fx) 

II ^^ II bJliJtt^^l^ b^biJtt 
-JbllS^Jloiilib tbttb&jSmfeJbb t^b%Ji2 ,,%J IbtJlS,, 
-Ik :kbiJ£lb I HbSiSub mb btdjtsibb ^ISSl!^bjJbia 
'kb bjttku-lfenjbb I libJbJUnbliibK bk£:tJtj&:>£ 
^1 a£ feb ^i b bESJbl t-liib klbEtlJtibSJiBrrJ<bbl 
•JhJB JabitzLbJli JbUi^J&'Jttkti :blil£ JbblSibiilz 
II U II lIubl^fe£bLii£! mlilh 
*fe|iSSJlfeSJbtJa JicDajS 
I hSlBb liil ^k y Jhia)& 
'k^i^ife liS nib ii m 

II O^ II 

I bJl .. n X II :bK J£B :^IB Jbi:^ 'blbhMB Jk^^bi 
I blf.Jltti^mH Itiil^i^^ll 'ikB^lib:£lbk£jb 

II R II ~hb:iit;jki & b^i^ibK 'Hibtt ib fe ^b 

! ;b.liLiltflHlB!£m JbBJiiB 'bslK^Lbb 
II ^ II :BlJUBt£l£E kiis,bit± 'Ir^blB bilSei II ^ !1 UbbBliibl J^fe fe b4 ')2:«teb:^ Jb'i£ 
I ja^i&blJiL £ bitiK Hi 'bir-lB ii-S &'s 

II ^ II teJiibJbarbsbih 'bibiii bisMb 
1 1ia'iitt£ibS,-JKb "fetelb 'feiUJIiL fetfc 

|ljbsbilibl^bbslfeslb^:ibSjiiilte bb^Hlblil *iiss 
-JfeiJlbJbislfeb'iitaS iJfeJb fell felibiHb Jb^ibbiiasiy 
.ssm4"^i±n-SJlt»b „ii \ II liabjBiitiiEJijJbyi:jt-!*b 
-jafit biLitt lltb6fe)toJEi£ilB>*bJitli-tf4§bliiiijbE 
b„-SJlRb I blJ bbaJfeiS bbii;^ bbiaEmtkiili Jbi:^ 

• b iIBB Jbtt6rJb^:S bliHiJK bb 1 fei> b^SiJbii 
.» ":bii]b%llbB Iblb^ biaSittbB tiStJ JblMb 
-ij B ' "fc/febijs feb ':bb bJbbmb I mmfc B bJibiS- 
•Jbib i4 ':Rmb ilfeilBJUbEJ^IB fcbib ':felfei) B 'b 
-J£JhB :Jt»Jbbibsisslfeilie^b» :tb-mw I •.tib^i bSli 
-J!kBlbJl&feJb5il4lbbS#l5 blB fea^-kjb&i feljb 
l:ftElsbJa£iB Jfe iblittiiis bdJ^':itJil5?lbl!l Jfe i^ta 
Jb3^1B':bdlB bi^ bk)$ kb^l ^B I :nb^lblB&m& 
•ibl 'mbbilbiiiBlbiib „ I OA 4idJ£ ,-lfe ibilEib 
I :bt£^ b£iJ^b:ki»Bb£. .-^kJSJ^bi k'::ikl bll bbfjbi 
-kBbi:MiiJjkb--ll=' iJb I :l*bJ^ kill>kiliJi febB ':Sbil 

• l&-:^k^i k I :dbil bl^ blSbiJ ( ^Jlbi^ If^tllfi ) 

||o^ II ^Itsl? inii &te%)kte <i>il|Sjlhh leiiM 
i iillfekl^te JShaii 'hlii% 'hllh mis. 

-ti bJl& 

II ^;; II mwh 
kK ilfe^^Jbkli B^^ laS ( bl JiiBJJ£& ) -.tub} 
-j2kiB •.fc--ife iJb I hkJBSlHbB kilii kb it^ il^B 
■hiytch 'kkJB aB. £aB tfeiBJ^lib ':]kloli fcJB hh 
fe feii ii':bU aiBIB :khlB :bSJJii bibJ^ilb ::*fefel 
£aB lifilb'^L^B kHib>^-ib ijb I bil Ikicis bjB btfi 
tbbibbiiE ikSliia kJb5i!b :!fe!-blHiB-J^hb JlcibJbJfe 
Ibb I ^Jb£ kElB ( b:l lailti ) Ei: b ':iM:i& :Jiil<&B bJ 

|:r%'&±B bJ^llbS k bJkb':kJtt J!£!b!fe^£il!>bb<fej!ib^S 
bJ<^Ellkl&^^il»l^lJt£Je- Jbb I Xilb£ k & b •■.HIM 
Jb^r&B bi^ bb]dissikkJkbJro>l<rB kb^l^B-lbb | •.ttih 
•EiSb Jb<4bJi^£ izSiht i^Jb£ k Jk 'kJbJb:&b£iea 
•l!blEitl]fei :Jbib 'JiilJi , kl afe , ( JfejlbiblKifi ) 
llnj^ll hB Ifebjifefe lit Ibiib 'ii^JIhlifefelS W^ 
I Itillh Biltb ei^£ b k 'i!fe IID litbb k hB ' 

II s')> II biJglbH J$tf5'SJ31S>Jb 
febjlttlbi bih23klJtttt J'tekm bJsJ^ k 'JRbl^Jttki 
•£:<iijk!2 B kb ib:&HiBkibtbB mUsl Jkibxbi Jb:2 
-blbl};ib bl£tJb^ I:lblb«fel £blB Ib:^l£iibbitJkl 
-Jbabi bib ^*ii t'^kj^bt^ \l bib 'biUbliblB 
Jl£i bitrrJb:kIl&bK laikb&b^^ bCbl J^^lb^lk b%%& htte 


htti -ifeiiirsmii bt^B-mii i tmS a itlRiiutsi itsi 

liJife Jtli3s :tiJeiJeB :t!b^ ( iiJlfi^ iiiJiai JJin ) 
II flfe II iiblh fellb Ifi jQil!feJh!fe 

t^Mi^bHbm lifnjBib 
^:bkl^ Mli 'hm^ IJH 

• J ^ -^ s/ - i 

bl&lilliOlbblli]:^ tHJJhtB 9fl^feJ i-iiiiii& JbblJ&blit 
-JUifi & ^ 'Ht'^^ ^ i|ib)i2gi:iJi%iiiaiiiHiiis :JUb 
If :l£:^I^i:k]f h Iw^JbbfeJ Jb^sn^l^ J& J&i:^ll£kbiyb£ 

-JJfbbbsibJlib^le -UHb Ik :ii'hiihii iJt2ittlsJbl)BsJbb 

Jiiji&^is ^)iil yb^J2 kbmb£-i^ibi£^ yjiij&b%i 

1 kIbS blSb»b:&H^kl^j&J i>3:lb^bI$Bll« l>Si^BJl& 

-itm I tjijj^^!!ferrJii y^i^m ESJt^bJUK 'tifctesi?! 

i. -^ ^ » ^ 

l^::ib£j§ts tfilbttilbb Jfe >JBt^ mii^ ( ^lib^^b lit ) 

tlS^ll hliib^ilhii ymik k%Ii} IQt My kb£ k 
I lifeDilE iifeE ^iliJtfe 'iiblDib liS ^b Jb 

II W II %lLl?ibt^ 

teKHhUb it»h!3 ibiih b;sibiSikbii3Emfeai!btii 
fe: l^]Q 1> I :^.m l^lKbl^cBJ^lllii£ J«bi>l&bJlj:£ biSib 
*P15 Jl^ftJ.'BH tlBfelibulbiilbSJkK^itihbitbiB feb 
k io^l^Jtlb^JSf Jbibi-mi^ I :jbmiJla>l^:klbtfettiJb:l 
bJti.Mitbi^ feb P ^Biii^ b htL £Jbt>m Jbtilife^bllt 
-ji:SitlK Jlcbllliflb^M&^li^liBbJil^^ibiS^&Slttk bi^ 
XilSli ijteJtKbibrJbiblfe bibbbiJSU ( feibitt ) 

•fsttJti ttt% S^Sjis bb Jb&btl b I ( ^Htti^ bb £ ) 

li ^^ 11 JUibth killB hiil&is 
I imblSb liiib iLblk 

II X> II :l»bJlBifeit 
jbhiiaSiHDieilnJSi*fe)>aioiil&Eit!ittti Jb m;fe» la 
jfcttJJSbibSb lbtt>JfeiHbbibb^J!fe tiliiizijBli tJMbJj 
-JinhAbbai Sfebta :Jtiibl ib Jfc*b t JbB» Jb febsK^ii 
':Jaifei b biKJlbJhbBllS Iblb I ii!% ittBB 'JH&b h -J(l3b« \am^ mi&m^lb I It&bbb^Jl>R£i^Bbb lebis 
-b^ibyifi :btbiliSJt:i :bk£tbitiJ^bb,& ti^btlliUbiiaiJb 

lijft (^^jMirib^j^jbifeD jk£r<ii^^issibbKmbii)mb^b 

l^b'^uib bhbi^ &i>b| hb^JRb&^t^bH Ml^Jb&U^b 
•Bbbj>l^£ihil^iimbbl i^it- Jb&bEtt lbbbi^i$si£sI2( 

•^b£'> hlb!b I t^lfe^bl^^ <:JbJbi3 :J>U.fi (liJbJia£.) 

II h^ II IJliilikbit'^^i:^ hiiim± 
I k&^^lg b ^S Ihlkblli 

11 ftl; II :bJH ^J^l 
•Jbii&Hb h^ib& lamt iD^a bJ^bbbJH£i;rjr<ie« 
-ibJfebi&bJbkaSL t>& 'bJjEia bJsit'ifl'jti bb 'tjjg2t 

-ii uaE^sibft^ bitii^$ii^i!fe»i^ '::tb>£b^Jbisi^f'isJ>fi> 
-JbiSJi! it- ]b5irrJfe>JJfel^R :i£i!£l^iJJb:>;l<t iUIa bSISi 

II Rfe I! l»iijb hJifeShH fcbll* 

I ikStfe bjl?. M. b;S 
'li-nJk billilH feb 
-:giii<bbiimj^ 

|i W II 1>JJ1^j^£e 'Js'Sl ibiS blib 
'a ibfei iife birJb 'ife!*^JaieJ!fe ISii :bl£i^E£-ii ms'liii 

bJbtS:<^ ) :lAiiili:£ Jb<b^b!^ :^l&lb :<J^ri>J!bl^d iHl& 
mb :ibSbl iikViSi :!^i>Jb>b^£i<te ]C>t>9i£!t.t^Jb J&!£l2 
I J^bil£ b bui^ibiiiilli^ l!t23J^ ib^Jiibte-BibikJbl 
bhi^ I i^JHib^tiB^l£ &ibr^SJ:ibi:lb^kJ&jii;I^-JB bib 
■l£b^ btri^Sil '::tl<^ir.Q Jbl£S l^Jb^slbK Jl^B^l'l 

I^^I^Je!^ kk: Ik hk Ik 'i^ll- llu hl^li bb«i!fe 
I bbl^ ^i Jihii ^l^^ig 'l^k ^kli:tbig bk!l 

-a blli 
I ol& ?. otsii& I lm^92bb«hbH!lb^irsilubj<£ bbla 
'HB&H RhtfcfeiJJfe 'rtttibfe iJlt-k'; Ibsiib ';BiBii»ib!b 

i Ibk 

■Um Jbife l^fe£Qbl^!JE!| *^lib lh:th lfemb%lt:fe 

ttSHiltJfei iiiifcjnifeHR-t!ba£';!^iiJi*JbJBJbfe i>lbis 
IXtlbtlb ikl^nili lbibl£iit:>fel>bJi«ibikbB J^:fe )l oift) hiit ( \^^t ) ttth I iiiilh him^lb b *fe blh fe liilhStfe 

■bttsn>r$j:iiife4batbja£irifeiH Bh±iiii--ii»B i maife 
hjbii" aejtm Libft« i Hbsa:s fej^ J&Jti* Jfe B>^i S 

II Ri II Ife hfelg fehk 'kiklhbh k tsli 
I biiillnlte BJiillfe 'bBlJhiii S^UlBfe 

II R^ II tyitibBWlH »?il*l*iMlb Ih 
JflilRtiillS'libllKllbaikfclllE ifcffB :l!4^lt]fcltfe46 J!kB 
bb5b)Bi)lnb&ia[|,isslfeJiifefeB] Itti^ibtieifca Hb^ih 

|kj}lllCv1:^lWl.>sJb*iiJli JQ'l^r-H**^-'* ^'^^^ ^'-' 
-Jbft tafei ti ':b!bJiJtiiUi)bsEtt llnJhkfa :*iJss)bJii« 
-btB Jb JliiMiBifeJH jiKbjtSj Jbibiiili-ib iib i t^j^ 
-it leiblAtt bulbar ;lblblissJfc&E:ibimbRll£ Ibijili 

•miiinbab iJii^BB I kmjbJBjibsJfejssib^ jbrti* '^b 

-H b^ll2lD!tiwb:)btilitl^ lbb:l£ 'bbi^ibi^b tftlt^rJbi 

-JttUJb&S tJbkS :l>l>-kJbJ^J& y}\kilSrH JkHb)|Higlit 

-&:k&ai^£ jui;t^jll<t;lbab£bis >£biH :l:!±B rW^bStkliS 

-rJkfbiibrbilAtki^Zi Jb bJ£ bJ,^ K^^.i^ ':H]l^b>Jl& 

-':^J^bB ^B^lbB :Ll£bll± & i^ ':i^^.mbmilf^2"^ 

l>SSt:^Bl^ :hlS-Jb^Jb|:itll^i*l^l>M :bJi>bJl* & B':b]> 

fcimbfitl!fcB Kibb)> 'iHii Lbl> ( kl bii ) i febJb kjs 

bittttiii 'lb ^ib^Zt BJb^Zt ^Zt ( ^iJtdtiJbi> ^UJ ) 

11 R^ II bfellk klMt^Jtfeill* M^Bi&i^fe lil^ k 

I Ilk JhlLll^SSlbijE 'lkBlbhk:(J& Ibi 

-Sj:>&tottJ^e 

H ^t II ^}iii■.^ii iaik|bjlhbQ[bJ!^J|k 
-b JfitJHbKl^ :lb3S^Jl^i£i bib blJ^rSibl^ti iD!lb%Jli 
-bKbJbSUI^bbblfe^ bjik^iikb teiibJCJ-Jtkk „ II ) il 
^ju ^>@^ ^ bj ibu <JB:^£k^^r^ji& i£ i JiisB | •lua ttiie ifeii fiie 'jba ait ^bi ti*j£ ,.-it:t§H 

I PlbalBii*|l>ibB t± lb?.!ti:bk I Pir ^-itraJHa b32 
-J:tltti>ej;$ll£;b %1 Jb^r-OtbH l :i:;:!bk.i^ i^ i^b k&bi ili 
':i^J>itbB :l^J&-m^ I :r«)jd^ icblbiik'^'ti^Jte lut.ibj 
• Ibi'^HJite jjibJfeiJ&li J!lB«ilhiii!l vMa :fchiJ)a inhlb; 

-Ebl^lssJUli IBIK tJbhIiajBji&tfSsJbfc* b Jilfc Jb kl 
-li;>ii:a )^&1 Jbbl*:JbAJ!^lliBbJ^>,ab Jb I^lb'lbltftSl 
•BlD>J^bJtt<fe :j:t|b-£Jbji bb^Jbk-tliHJ^ !b Jb iJb 

I klbli^ liil^ l^iibS bb b (oit) ,.ii < II bltk b J^Jbl!> 
-^D'bll*bbJl£ Jl&bi I b a>|^ icB^ il£:tb^nj 'ibJJA 
ii% i^^Utib ,,-liy^ji& Jbk I JkbB jr<j:^iii:tb kit k^bis 
•>IJ& ^bia btiJjJ^ kktrH^ 'Jb^bbB klik^lbiS' 
•Jbt! ^9ibxitSJbB Jb l!i(J^Q; £iSt-iAk I itiaii Uia 
-lU Ji!bbhB:kbbhBbi :!^Bi^ kib^rJlJc Jb il'ttJtic 
£!>£t-J^J»labl^bj li>^J)gb£u>!tbJ£<b bb»l> I kb» 
kJJdlbBkB JlitlbS Ik I :libJliib^lbb^ib!t 'ibnlk 
l££ttl£jR Bib i%^j:tlilt ( ilJbj^ IfilttBSi^ ) 

nun Jh^lSkl ikbklM Ulil&bkte k 11 (ib.) 1^ 
I bb^j^yg ^h:>.U <iMblb£: Jfillbbtt^^ 
-^Jbinib&lfibl^bi^J^J&IlSJ <bk±iliJbJ£:£ ^£b 

-Jba^ bJl>b£kJlt JBtJbl^SkQ tiihi JkbJi>JJ^ ^1 kUtA 

-ilil^% bilk Jxtiib>li&l!l^^iii^ kiJb|lit:tbibiJb iJulk 
'£B lDjlb&J&-Jb \;b I latl£ilbbsk!&bJi!l& biJbs 
-k!^ iitiIbJbi>!blJ£-Jbk I klbH ]kbiit:tbJJj& kJb&JM 
ibbbibm )kb$ l& bb 'libbib^bl^ilSfi 1*lkltJkbiJi& 
•Jb^lltblli blkJb.stibli'bJlbk^ikti!^ IslbSbslii J^JSSJkhi* 
JbkbJJBblhtl<J^ bb-Jb 4)^ ' :bb>^UbJtXi b'kbfhbJi& 
-bttib l&bUiJ&:tb Jb ]kJb&i!JssiJ&bJcJ$eJb.«ii ItJb jtk^ 
-ltlC3bJiHJ«b blblBIbJiJHJb ^ituid(^Uba lti!b i£ie) 

II ^^ II IbB Jb%ll^ hi'iSi^ 'l&^kM ilh^lbiifi 

>^ 
HUH fiJ^SBBJa^ 
-JbJ^£li^l«b bB Ukb'^ E *bl '1^ib\^bJ bJJiabisJt'lt 
bibikbt l&^b bikb ISi>«t-£» b ibihbi>hl'i ibJhbJ; 
-'kiH bJbbsBilbbbi-Jbk i kbit JltJlkbbJ!fc bb:>£ b 
bi:ktiJiissl££i^BiBaib Jbihbi^ ( ^llb^l JiDlbbti > 

II (^11 1<^ ii'ill^l^ h ii. 'Mbllh^ll^ ii)b& 

I J^kb k lOiibkl Mjl»b:k£ ID llolbbi^ 
* • •• •* 

-lrs'Jbi<£biJbbk2BbJiul:ibJ|bJ^b 

Ho^i; bi3&j)ffik» Stbtbt bil.fej Jb hbi« Jj^bJbifc ;a.i 
-bhbJ^^Jbki^BbJ^bUb HkkbJJftZllKi-J&k I kJJStl hth 


hih •RibjsUiRJbJb-Jfe iliiJEJh ifeJti tiBilbJte ESK Las 

II OS II iiHlbilSJiik ISB 'ikhLite hlhljh 
I ijtsiih Jliilhkk <ifl^li£ It^Mi&lS 

II fti>: II ijlbiS ,( I Jfe iitb 

ias Ilk Mhbtii£ InittBl : SK to felJ£„-:hIisslfe Jfeii 
I "kBS l&JbltfcifehafetifeiaissslbJJnit-ssJbll^EiB JbiB 

-eissJiiJQ:tiiat!iSbii<tebi)S JJItl* JBsiasiUhSliJlS h 

•tSjIiibi jbxilfessiUJi IHiEfe ii':feJ4Sb>tli tbiititfe 
I liJtofeJiyiJfcbjUi-PJhJJii irJfehlbiSltl'Bie '^Ij 
-^ibJi<i£ibl!l h )&k kJtih ^h bmi^ilt J:tb 'hht 

Il(tl(3ll liiil Bi ;^ki^llif 'l!il hlllbJ^blli 

II :>>: II bJ^I>^>Jb XtBBiSJJQ: 

^W Nil > 'W ^* . W 

fe&2feb£lfel>iJbiBbSi& lfe:R !liJl$iU£ ^im&b^i fe 

.. II \ li Jtib ej^itiiJi^bb 'bJb k^l&iJ>j:kl^ I ;£bJbB 

•Hsk tob3i&„-& <fej& il^bt^fe >mss)ls£k. >j:iu & ibifiss 
•ji«>£2bJbfi-Jtti;>'jif^irrJb-i&iJHii<feij:-wssjfii>j<^b.^&:ii*<b 

-is ^^ISrik^^^lbHs^ l>:fe^-^^JtS Hi^J :<^-i^;J£;l:t i^ 

■St „-^:.SJbbbJl&Ji£]giJbJ£Utii^i> I Ukt^ k&tt'tti&i^ 

-i5i't*i*fe» J£ia':eiftSsll$JpsS ii':«fcfbib!Jlili?sJr«ifi>i 
-Jb & ti'ii&Hii i^ibiiHiklih bktiii i iiibimi^'^li ) 

I liii hlitlBB tilt ^^^lll Ikcb mh'l& 

IISVGil ilJte^ ,i^-^"^ I £1^ iiSfe J^JfeJ fit IfeiiBiS-Jb^ 
•£:ru^b!ibb.&li^^ib:blt^^t*lt<kbtJblD:ii&lh&b^£k;lb •fefe*h!ilb?:>l*i>!ii . »? hO ..-ifet I li^te ibEiB li 
•Jb tiifebi^ ^"15 jfeib»aaiife 'miitBb£t£i'±-]bib 

':ilfefelU liJfe bbxiliilfeiU-JRli'iiJfefet^lB :ilfe bbi^ 
B-lt»fc(|tilfeJJ«!l Jilfe bbiJ^Jl ( ilJtefcHblfclJf>JS ) 

II S\^ I! jEikls ill k l»fe2B 'feJiihte fej hS hS 
I it Jfc ^ hifelfclU 'htlfellB hlfel!^)^ 

II %^ll BJbit^iJfebitt [tt^Bbl ili-^bSMfe J!5ssiisii I jy 
-mbsaife b bJiibiBit Bajfiac hiiiJiSb l^e^t: ( n . 

l&fe )-Jb ilb I illbi:S J<tr«iljlt lijibtfe ':]>li!*-; IK"; 
-b"Si 'bsJilfe Jh!MJ2-Jt»Gti I BUIJXKIB>.1 'liilHSI & 
-!fe ( y I te£ ) :feSb-$s?lb?!£&Jttfei:IltSjt:l)-. hjH Itt 

•ihiB 1 kibs'ibb li IB iin.'&ibir-.B jt.m ibHiniBbir 

-Itifife I Ibalis b IB 'loJ^'bElbJ^ bhllJbBii.'B lb 'ibi 
-B Iblh hSlttriU-ltsa l JJ«illfeBblb,Sll?iHB lb|B 
•fil'JbmiiiE !*i 'bJbi.^ Jbltt hJsirstri-feife'K HiBiPili 
-B I £^is^l hl&JRb bbibKhlltt litefeitM *l 'febaa ' 
-£te-ifi feib I t?lfeJ?tll*liii HiS:|b iitiaa [bb:.fe bwi?! 
-^aJfeifeiltt'EilobJ^IRh §1£ JbaJjSlbJt*: Ihl^fefe Iti 

I liJblfeilbltlbriBiliifeHU^? Jblb&S tlB J?fl:tB<febjJH 
-bi fe^t:':lkit JliJl£ iblStaiJia Jlfeili: J}ri-mEy lib* 
-bhil JbiBife!!fel Jblt!lKl!fel B ife'Jbltt Jbllife feiblti 

-,-..UIbiBJfe-Jbltib>B-lbiB!£-lhm ( ^llfta-ffJ-^lli ) 

II ^>; II IhJElhiiJ liUllfe IBli ^^z^h k k^£ i^. 

i feihatiSrSikiit: k 'iBih ihry luibiit! 
-fe biii 

II tJC II ij 

■Ibi^ ,J iSji5*fe Ifib "JliBlh bis^ t--L „-li'i> 

-*ia 1 UiSliltb&b biifeJtdJK bb;bi'At-4'b ifeia 

-ttatiL'HJlhib :fc!gti« Jili'tlftft mi* <&b E Jib 

' I blilJbi b biftstltf lb Jibirib IfiiltJbittriloittbJlS 

; ibltiBilferSiau JljEfeBbfefeib'bJbtt '^hiii \ tbltfe 

■fej iRfe bjtaibJU bjr<*tiu-irty i tshiJiHjib ( %i is: 

-ii»6 b ) littiilbltt kitlbl^b :jliblttb *«itt-it! ilb 

I :bJlt jytbitt b |.yE!J|SiAi'libJiii^lb :iittifeJbi:fc bsb 

iti lb babttbay J^jaba&bBSb i bbisKJJh ( e-J E'A 

b ) b ifeb Utttt bllbfialf htti-ihb i tJEjJtt b ilbbJli 

HIlibbiJ2j:ilsl2feiiiRB feh ikiSlfekitoltibllt li ilsSlS 

^RJ* :bi)feb-lfe iJb „ I 'in Jl^b bl^itit fe SJB 

jtoWBJtt bJ BJfeij I JkUiliibJ £fci?fe liiitfeb 'J^;b 

■Sliijgfellnbfe ,.-£: ^£ 1 '^'^* *-^ ^tbiut'.^bBitt'ittCi 

i bljJlambitt B :ttyBJbJtt iJ Jb ( illti.S UliJtJfcilfc ) 

I II he II iiilkJfeJ hyfej^is *inr-k£fefej iiiiSkjlh 
i I hbib EJ^yilB feJii 'Jiiiblh b lliilbhlh 

.J 

II Pib l: l!!fetl\llitK JjIbtlSJ 
i -i 'jfcEsSujfebiJsSibiK; fe fcg-ifck I it r.abiiiiJa-illB htte 


bit-. -iiiitfcSlliK yi'S. iifeiSltt 'itc'.tibl Htiiilili m^ti ii 

II RS II ^fe feli%J£ bife *B miflllilfelntfe 
I J'&BlSh ilfelSb 'ialitbl ll££ fei 

-»it! i fel^lfcEllililli *k]tihlK&ii Ife Ibltx&ld Ibi* 

•4 li JalSHtttifeJlRb J2b-lS 'Ife fclb bjittbfeimy I fe& 
-iJhiiiJkiJttiJaSi^tfejBtbJ iiba b^aiEifeJb* b^ 
-ife iib i~b2i>f£iiixiiiaJU>2fei&nfemhbJtt tbiB «ibi 

-HblJfetiEtllJilisSl&Uitllfeii'tittLiJt fci^* ?IE lb!feb 
-t>B tin&feurtfc) Jfe bbJb bfelt!h ( iHbihflJlDK ) 

II «> II Ihinilfeilh k£fc-l fe •Hltehliilhhi£tfe 
I i^iik tilibl^tfe 'lifehj ^tsiaj late 
-^b±i& i^l ' 

-iiiy^lJ'rJll!!* bfelfe b ibStb£«JeSii !feli^ bIfihiJhtt 

•ittu I ibE& ibijssiiafc i*M!)ii:tiB tiy-jr«t! 'jtiit. 

•mJik Jl^lfjlEJBJJIiiRifcibJimiJ* ':{;ili,* JbalfctJtili; ':lili 

II "6'B II lbDillki,lb k^y fe 'lhl!fc k Wbmfesft 
I llIiit!>lD^]E: h Ik '^ hlilB kl!jsl Bk 

^ II \t Ii1^>^>lb lb!J^>lbkJb&iJt^ 

•a bi^>Jb ibfi:kibi;i kibiMii&a ti^ibi^isi&i ifjigbi fe 

„ U ^ II l!il<tii fel Ife JJ»J/«ii 'Bil^ttfi i^Uti I JltS^ 
-iJhiS llnJb 'Sib JiB^fetiKlt ,,-ljaiife it»k I ^iSiJb 
l>]bi£lb£iJ>fe)btbB Jfe bBSslfe ir&bbi hKH JfeJb^Ie 

II ^)i II lh%llkijh Mfel |> *lfe fijiB k fDfiiSHt 

H o^s n >21^l>^>lb Jb!S>lbt*lbstibJB bi<#Jlb Jbt|:tlbJft 
l£ife^!kJ?il>feilibB Sfe^JSSli'klbtlhlb &».'i^b''klb£tkJ 

j± ifejii i>ihii^fe:tii t^^bm^B iki%. jj$&rj<feJ&is?j^ 
•tAi^aiSA-l^ ^b I hltthiii a &JfeHabi,^£issiribk2 JSfe hifcSia b4iL-rir«l? 'iilksl* &lM!Jbt-.t>tmbB 
kU 'feibih tlisibb :±sri<fctjS!j:fekH:Hclh*fe5iih*t-Jb 
-toJJb-lfe ^Jb •felb>b felbJciJb :GHb^«aisliciliblli 
-Jjib-Jfeiib I tJKsS bjifeJJ^* ^tjjtt fet b)h ai&a 
-JfeiiBJ^l^^Jssiaiikl 'ibib^li 'li!^^JRb b*^::kE tm 
'feifJib y^ibt l£llJbibi^& taib ( ilJba ^ttib ) 

II o^ II IhixJIkilb &kl k 'bl lliikte Jb^lglb 

'Jfe kilb>JS bimib blbbJbriSB b:^^b:>ibfeli£l^bfet 
iij:^k\-itxy '^ihi yvilkt :bj£t Jfe iL>^iklt4i lb EklJS 

H nlk II bl £lb!J^ b bkSSiin 'luti bllb klbb! 
I Ifclt 1±- k. SiiilS 'iUfelilb iJfe£ 

II :3^ II iij\i^^:kJb Jbiijtib 
-bJbttlbits bll^Jtlb JbJl:^Jb!£ bb^lD:kJ<l:-bl^JbJh<& :b 

•Jhablibbiii* :ftijlillSlLilfibiS'Ji>biib IbisitcittlbUsi 
Jbb-JfeB Ibib-JJtJb 'SbbJ^bs JJtfsbJibbteife-mii 

I :bih^li£.JjJ£k£^ j:i:i%jjb-jr«k i h^e biiu:kjt-bil'jr;jbu 

-JJ&- Jttli '£t <^ijbSi!JS J^^bJbB ( itllttik £ J^iolb ) 

II Qi II IhJilllkilb k£fel ^ 'k hhfefil bililib 

I lublbSel^ hmm 'k k£ ti £ ISlulb 

II <^\ II l>i!£&JbiC ib&:tibbib^Jb££; bJ!^>l 
-b Jb£:^lby^ lo>i:^JnJti£tiJBB bBib^b I b&^&B :& 
i:r«b^b!^Jb!feJ^ 'i!lb3c'>fel Jt2b> 'i^3Jiid<fe tbitribiJbJbs 
■y^^ :>bi>b ibibik^S ii>fei^^l-jfe ^Jb I BbjyjB 

hifeb^^ I J::>lblb£:J3£:>feJk l^iliK '^^^ lb MUb^b 
kltiy ':bQblt:U Jt-.t'f.fe bii t'.fe-lb ^ib I "kifb 
lb l^b blt^t:llt^tlBllj^Iht^bir^£:&lil£v it^»f-mu 
I £i^lbl$ll&&fctb!£lUtlb!L bUb 't^bS^l^l k yib&^USi. 
-iH&yh ihiZtSi Ife i-ib ''kbt^iii l^ilj: ^ii<^^iJtbHli 
•l£i>bb;>ltSiBb&i)&bt^J^l l^b '^Jj^t:hr!^^lSSIb^ii>J& ^b 
•tibt^b J%lbts^ 'ht^iU ^b 'ky-ktcibb l>btu ^Db ':<&£J 
•SSJbliilib-itibt\ ititkik l^taK- ( iiJbittibbiaife ) 

II Si II IbGiJlktlb Mbl k *k blbbl bi!bti:^l 
I h^ lib k b^Jlb Mi^ktfeiBl k kbl2:h: 

-kb;l& *1 

ll^'ill kJiD2>lb IblliJbblbSHbJ 
-IS bi^ilb lb!:$jlbJiki£M r.BJbl^i> I bK&b tl^sl^fe. 
I & £.Ilbl£BbJlIife bBal£'£ '£Itbl^2t!itk!Si blKlfilbi 
. -ItiUblB-lfe ilb I "hilSm^iibJ bib 'riblbili tJfeij 
-iliiB-mi^ I bllbibblubl bjlbbbsslii>>l£br«lfet^)bt>£kl 
-tiltkli biB bes Ife bl£BbUJ^ll}Elb:%bl >i^bb3jeb^:tb htfe 1 :jSilillik]feK:ll£ 
( to€^G ) htt^ lltbiiUjJDJliJaSjlibiiilfetia bSfelt* B bb Jfe^felJfeirS 
•Jini*a& ibttirs lb* Hit! . iiil!fcib>fe ,-lfel^ I Bblili^ 
-hBiB biaElliiiH tb 1 :blsJiJblfe ti^ii^iJb 'bfeiB 

11 ^l 11 IfeJfiliiSilh MM t' ^fe 1^1 ^ hiUhlh 
I h JiJlilJiiiliSSlJijBlb •£il*Jb* h liliihli 

II n^ !! kjili3i>!ii lbSjiJhbm*lbi 

-«fli~ii!t!i)tt» IIS JbiQiitbJte! Jblsjik-rJibm ik (%l toj 
-feJiie )-il2 iJb I libaEiitilfeiiii 'yb]H:hEj£Efe bjfe 
-isjbik "biUiUB jja "fca JitStfe ife jbt<%!t*bitii lo 
-kJkteJiJlite ibiijrsiiiii.^^ fab ( iiites %jliJi£ ) 

!| hk II IhfcJlkilb Mfel li *fe ^4 fe InHifeie 

I iiht!thlbfeaahliii *fe iili^felbl&itillt 

II ft> II %lbi4feJb>K ta :SLib! ibtlaiiifei 
-IHtS bll^iJh jfelJEfci feBit! sJkitblfiitL'lIDLJ^felb'fe 
&b-: b'iiililfe l&l 1 yjfelt. felKiJ.lJbiBSS ajiEBfebfe 

fcfeMH I trtJlnimfeJ-JiJasbls ':felbfe2:St» :il!t.fe 
'fcb^Efeii w©Zi ib *kG£ kbfhJhfeMH ( ti &biJb ) 

-i&ibbs bJfeJ^b biiibSltiJB ( iJJtittibHJle ) 

SI Ri li Iblfijlkijb ^fel ^ 'fe J^iamiBife bl 

-^biSife ail 
)! ^^ ;| tJijJEte^jL iiSfei bi!$iih bfeiia 

-a»iB b<^-J.tii^ ) :e!:^>liL&ibb£Jgl Jb^i-Jbb l Bio 

-itejiK bSm 'ib^ssisiiaias I'x-ntu ( ^iifcs ^nt-.it ) 
HUH ibjnilkilb ^fel k % hiyfe-teiiillitilb 
i 1^^ li.Jl^ll3:;ibbk!J& '^ MSittH^bhli 

II V( II t^ijfe 

-«»/ -> -,^ ^ . 

•kmbJttbi^ >lJ!fett-.lillbttbl^ 'kb«fei:issj:tlH6iB>aJQ! hii^bfUIk^imfeb I bJ>libbbl* besi£--lC%m :%±^lj£;%^b 

-iifei Jfe J!fei%j)fett!feliis$J3&bi biaibj-iftk(2) 'bl 

•iilf^^^ssJI^&ibJgJbiaS bJdl<£b bbm (^JlbiUiiob.ib) 

II ^6 II li^lfillliilb i^bl y 'l^hilibliaHSliibk 
-issibj<ir^it>jia!i:itfe£a:tbB 

n \\ II l^l!£&lb^ts lb!i>lbblbStlb^]S bl!l:tJb 

bli^ssJbfeasilb bl!tii-^Utlaii<t ibibE bfebJ itjbi±j 
-bbJb* I %ii BJhsbaibltUSiblh bbJilteJB)lfeJ<ttblb 
•iit Jfe hkHi^ 'lilfeiltJiiil biUli--Jfe ilb I f Jbi^li 
b Jl^iblbJgibas 'bS>fefe feJbJtfeJbl 'bib bJ^£-JI» 
-B 'faJlte e«toit<!i.mii 'KJJ^ bJ£it-Jteli I Jfe ^]'bl-» 'bb 
■h Ibiit blS^ilb-ifejaW! I ibIbJEib IbHsi !febils bj 
•bbfc I Jfe mib&BB 'rmibfeliB^HbUfei :JiJ!tfe lit 
■b&^Sjs Jkltb^lte bii«m biSJbibJifeib tJfeilfe Jfcsib 

-jSa£ a ytiiJbltifi b«i£ :bib:iirJh^ JbiiJteJK ti 

-£;]llti4 lilfeii^ifebiifefegJBiii iHum bbiSb-lftb 
'HbittJH JbJ£tt a bb bbJfeniB JUissiefefis tb-iit-Jt* 
-b I Mbittt yjbJb tfe^iit-Jb bhiaEsJbiti bb Jbifcl 
•b:!t£bmib^b b:b2«£ i^Jb^ttB :itJb I blbik^ Hik ti 
-tsfel itiJibJblb:^ l»ib£lbsslbg<blBJb^bJ&ibi biHi^bl 
)lobJJb:b tiiitia±it'^y]&lkiiBiL ( JtlltgMlb&fl^lb > 

II I}, II JblfiJlkilb Mbl J^ 'BlblJ^ llkljg A 

-fcbisJfe !tel 
llo^ll bJ^J:hl:i)bJb!l:tlbbJbstib^B bJ!l^lbJb&>Jb^l:J]i 
-bl bajb£b <feJil ]E*it^ll<E^'blllc>J!JsbJ^Jblh<J:' bi>JitJi>!ja 
:kl<&tsas:k£i& i>bt^--itkb I bebife JDIJ)^& bJmJl^r!!lilb^ 
-:tij:febibbEi>ib biiiissi^JbJLgt & ankii i bbJ^&bJ^ 
•rrJe>iJbhbittiyfelJbl;llibsJ^iib£j| „i bjltll^fete ,. 
-lb! J&ib il2biisslb:i:isu^ilbi& '}tSt2:iJb ^akH 'libBit 
( bmiaBjbig Vmb ' l^^B:hjb Jb!l:tJbbJb*ibj£ liJSbi 
b ':i!lblb£t i£lb Ibltj^blg Jb£t ( ^il&JIiibJb]i3& ) 
II 0^ 11 miiillkllb Mbl k 'jrrJklt^ .^iji)j]g lu^ii 

I hklk-Ok fe Iltt£ *Jfe 2^lk bifelttS 
->sslbi4fc]bflfcEbft 

II ?D it bJ^J,:t^>Jb & ^tt^jb Jbttl 
-lltlo>Ii:feJ&ribibJ£:ttiii3^bl!£l&Jbb Ib^^tJbbJb^lb^B 
bl^^Jb Jb!S^b^ J<fei:\lKB IfilbJ ^b^b I :r^fbB bl^l 
-ib^ l^JSiib bilb ii:Ci:iJbt^l:''.i£titfeBJbbJ<feBJbb:ti:lJgll^ 

'likthiht^h^ ii^Lc>£ l^t!icdB> lf^:S ^i iiiif.kJilj£ I kil £r^ 

:JblEJi£iii irsk'.Jl£Bi IbJlS. SliJEilfeJistili ]fejlai ilk htib 


hitH -JbfeBb : .•Jbi*bilf?h:JtiiJ*i3 i^b -tiJJissitbiilhiiiBl 
•ilfi S iillHJfett 'itlijrifeli yil kibfeElte 2ii I iJ^^ilSS 
•J-*Jl51plfe:hl*i 'bilirsi^fc&tui bJllnii-S.'fcliKB :fc: 

:]!febiJ:feijbfciL fey I hfcie^tiik ijit^^ „ tJiiJtali ,, 

II nj II jaiittlb la IhilOi 'iii^febtlJt miiih 

I JhliJjJkilh k£!sl y '^Ibl* ^Ifi llbii 

II =! 11 ihii2t£.bbbBi-£.Jikhlb Ibt£tfe 

I lliblfeBafe^liJk-!£lfeiDlbS£ll£lfeS5 

-^ittr.bxhKJsjjaSjrifek 

II e II fethK 

Kt'fi 6iisTJB.lirmisrjt»jfeJttS:t^i»ii2B tii b 

I iili ,^ II i II llbasillJB tjib 'JJJlfetcfeitfl ^SjliJU 
II i 11 fe«l2l2 lo£l^b!::J:ik!l 'iihltOir£:b J^tk 

•Eijb felte blSHlUJift feJfeilili >jh biifeih liii :atill 
-Jj:fet.bJ!fa»fekjiiriiigJJSiJbbbiJifeS :!^hllil h£bii!h 

-* ifettissibJhafe^ihBfciifeijfeijbjstij jfe jbjR 'bEfcJiih 
i&j^Aj !tiii tltjrtb k I :nfei5 Jb'iJi '•.uh.Hbiiy^z. 

•t.»§ •ilibitelbfaii biife I iia^iiiNtlJS Jil!tln 'J&^t2ili 

I bliiHifeS tllbfet JlbiittifeifeBjfeiiita fithlfeb mii 
'J^iKliia litl '; jfey jfei't'ijiiib ifejfcbi iftitt riifebii 

11 S II iitstih Ibi't^bl 'hlht libl^ ni lk2:kl 

I Miittih It iJtsjia -b jxE h. kti ifefei 
•iiifct ibSjtfjsife i&;i»ia )fe jujiitei'iiiju jb lb jt-aibsia 

•ilibbJB :bJ>Jii^j£^El*J JtKfeii a I -.Miit yMj>ii!Bii 
•ii 'iJ(l!*^Sibi mfeiiiib ite ibbJJKiirrittmftibi!^ 
•:ti(>-lftl> '.'iiiilKih^UbJlttbt^trii :lilltt?Jslii:fci^rja 

•iib!-ir«y I :tthtj miii^b BEit Eibitiiiajis ji>htt 
t'ibi-diib I fcjfeiii^bbzf^ibiirtifej ihbbJJfeiSJifeK,!, 
lisbilbisJlxlbit 'b:febSiB j& w':iissi!«fl:iltt-,iH:<feHia 
•fcinihib »ai3?aii bjl>-Ssu£bk'i6 JhbJft -.^Mi JtJt 
-tifoc :i:ib 'fe biiiferJbJfeti bstjEiB | i !.<!:• tEjtf is iM 

•iBb>life!i««fckifei Iblbljihr-i ( iJlbrJaJSttbii ) ll^ll b^lsslJfikl ^hl ib: 'jMlfclifci ihbikl 
I bbjliillSbib '^ilb b |bbb 

-Lbril^ :i^i 

li "n I! 91% 

-h-sh^Jfei hJtlfe4bfe»%JlK li hJJbtfeibirJtiKa bljai 
•iStt b^ I mH biilb^bKli JhibB&g :kB!*ii<fcib» 
-Hi* felRkiia^ I bjfelijk6<fej bJlbJfe bfcfeJb hiSlii 
I Pl|bi&tt mttB JgJb bllDJk Mi*Jhb-iB)rJJbtJlt!fe^ 
eite^feiiBti fek U ':birsJ>ll£« Jbiife b 'JbiJte 
-Jtt Jti^rfett kil ':lkinb»bl!&4 riaillfe JailfeS 
'feliiife l^bltt Jbb ':iil2t» JHJfi 't^tfeS lb£i 
';<^b£ Ibbt 'ikki£ JbJil ( 4|Jbii JbbJ ihlH ) 

II h II iJliSl'J^b bil^La^ 'hJlLrie i:fi b itii£ 

• • • 

I lhil& te IkS Jl^ii 'ihilfb Ibljfl litL! Iblb 

II A II li^Jit kii k^^tlb '^ 

-JE«I bbi* ilB» tttJH* tt*ifei JhJb klbliSfcbiaS 

i -mislB :lnhJibt'J£.!bsi6 E B „ |U || tJb'lSitQ laSiia 

-1 '; ieji lib YxtiiiiSLi'Je, I :P*iiiJb I«>ii-b2SbEiits 

i l=,l liK!lS:S rAkik'iH :l£ibJr/bfel bisbisb Ibb giti 
li^-ibJbbbi '^ :lblt*j I :bissibEliiEfei6!*lsE :ib£fej! 
:bt!l!5 lilRb Ibi'i bli)b£jfeJiy bi^bmib^ilss 
•i£.fibllibJblilSJ^l!?«lJteJEil<fciBktillb* Ife fek JbtiJi 
'io:ih Jb.'bitg B litiiib iioib bil& j::kJ<^bu:Jfe Iblai 
■Xa kib^ibtl kiibbbis k^bf^iiK (^ ^Jib^hJbmiifc ) 

I II R II (Mfe'>i /ihit ihijfe 'kti y bii^ l&tfe 
I ilcbilbtifel It^slk *£ilbk!^lhlblt& 

II ^ l! :nbJlb«tit l>lbbbstbitt 

'kijfettiifefeiiiiiii'h!* xifccaua:! kutba.-l jafeiti 

Jg&ih :lfcKJ:fclh«jitti JbltHUI* k b Jtislfii>ll<feibb 

■\^\& feiii»i>jK jaSittiJs ititthia :^±issi£tiibi:b 
:lfeDB B^Jite bikb'^ltfeb>tt^*i I rfeih kj4 Jbasfeu it 
b£ifeJbfcE febJJb)issm|bk<£fciiitol£ 'kit!* Itifca 
:S ilifcii Jbfeb-UJfcti tftb S bb:fcl rittbfi bim 
-lb Ibb tdb bb fet 1 fei iSbh Bib it „-:£lbifc <B 
I blfej* felbS blbaibiltlfir bJlbhBj&il bat> Jlib»B 
'Ib'atlH ^biJb IbiiRirfclKiiJbibJSfeBjb Jbb '<fcii 
-rribibifebrnhbib 'jbmu ^iii ibiBrbbmitibiati 
-bl feb*:iiaBlb» EilssilotSboiSjb-Jbbr-.itaEfeiLSj 
jBt5>jb yi kJfele iiKshB >;h ( i-nutk ^itt^jL ) 

II s II tlihlhtl^fei k li *lhl!fe Jttf^lhk^llfe 

I ssfeb hib iib '/ijJSfeJJilsittilb 

II t It bib 

jt.b*ioi!!'feihbifeiK:»ta!fe]ibifei :i«iiirsjSiiii:g.ittas 'il£Jitilt?.!+.ll:fe hih •iJJAJii I tbif smbi>* :is2E ma 'ti-bUEhiB* Mum 

'BlbUi ll£lDlb J!tl4]fe lt»13 I Kibsbi^ J!febltKfe» B 
'»iJJt>feli4bfc.fcl Jb bllbib^baHbittbltiabfelibJii J* 
•AfilbJis b-rife h iU\i I fe l*%rsifc!±.lilli:<!fe ibH 'til 
•biis RteKililfcibllJtJSttm feiJlibJiikilS J!febslSu& 
jabblbihJtoiii Sbli! ttm ':Jft^lb itlJfi IfcflbtJbiJb 
-^1 mji '-.Sbtrmiis ibJiiSfe tebiaSiE 'iiJb^i Ji^'E 

-iJtiSbJiilfeieiiyjsiJiiiittbsJkliJibbJBa 

•ifeli&b ItbiltfeJtt. J!feli :t»rjaifilb£l*itlbsbfeite 

II \ II yiHibh bffiik hfe t 1 tJasfcH S-hlDfe-iilli 

-lb^»J<^l'l£ feb kiJ<£jJS IbE; £)% L::bJ£ ( ^ ^ 

>1dS t!lUln£*)-Jb U>ij£ib I liJ)t5)bbiiit Jbtit^Bl 

-sJUb lt!lbH±»ti!*t»llt!ihismb U h -bh bS>U :lib 

•rta> nil ijaiitJteb ( fciaiabiSu: )--jrb '<fefeiifeiblJ 
-il?h£ilbl» £»£ ( tJb)£ii ) I littfe fetijla.b ibi^^i 
'ly&i iyi£:lb]iui:t"llbtlb^tl&j& &L klt^bXtht (£bl^J$fe 

-<tei^bap£']E!mbiii i>iiuisJb'tj& ia'ti^m Jbitssmi^^b 

-:^ Ji^ Jbb i>blbblSi:^ bb^UK: %l£<^UbS^£lt-Bl^li^bl 
bltl> 'k y ittJl^lf iHtA&rkib lilbliit ikdib Ji^slbibi^l^b 
•^Ib Bblffel bb^b^Jhib9 :e^|£: Jhfl^J lolaSlM) :t>l!JJb 

I lm£b^^j£tbaiJb^bb.S Jbib^km ( hjlhi^ >b!^ ) 
il « II b l^g k ji^ lltlliiiU %^lk\L hth £& 
i mhlkb nWi^ilh ^'hMkiR bib ^b!fe 
-itib iii£i jbilit:k&ikib]io:v^jtt 

•JU^li^ ::&itibb%lbfel£bJr<ii^^ldK bi:£ll^b& ( ^^ ^ 

I 0£ ^ 01£ 1; OK ^ eb& 11 Q II I^J 
■2 l^:£blb "blbi^.^ l}ll±jaEjbib :l:l]&lhib 2^'£lb^ 
^!bi^itm>bl bsH<^ t'mblb yi^ iaJbllJdblJigt^bl 
-]B&:£ iabfiyjaatyiiijfeteSJbjiiSjti B tbRJssibba 
:i^td'btt^t:StiJkilt Jb bkb&b2a>bAJli IbltB-Jb^ib 'jIa 
fe^tlCB & bbl^tti bjbj££t:l ItUB Sbb^lS bmJbJ^t%JJb 
•tiB & lb^^ll^l%lJtS>JBB ib b^i;t^Jlbabiik:kb!fcHlbbi:^B 

-fcifeJbi:S:!ttloiBfebJt3:>. JiDiB':itibsJfe:§fe(ijJJte^ b^te) 
IIQII b%lb mJ!eife bife felifel 'tajt£ ^bMh k 

I lh|lfe£ tebb bfeh *lbBl JSS Jlblb tit 

-•Srsibi'i-feJsJfehiaiJi^ibJbiib I iJbSbJik 
-Se Kibfi!l<Jfeb hb itSlb Jtftiibbs fcib bttbbJtlE ii 

II SMI , J^li Ji^^UJiilt blHBb , felbJBi-JS 'feb 
-liiiteii Jtiia bfciJJaHi^tititt bJiSiafe feb aifelfeJbii-.ib ^Jb I J.jbk!;| 241S !yu.J!feiiib hfc io!fefe-ii;tejife jfe 
JbBaiSiJ6SnsbarJinbasBifeJSi£ijj-rjti,i,i^rJEbiUi 
•$ii» :tlt JbitiJfiafei bl i§-SittbJii.bi "i :b.feii 

^B JniiiEibjjfeiiajiafeb ttfe iB tSbbJisribisjfcjittj 
•iisrjbibiifejfiibiJtair-iikfbiJiaifebifeii ^fcjhi" :ii» 

ta :tl4)mB :JifeB Rbklt | hbteTkJi „ :bt-i Jbbis 
•biElb „ Ihi^ bJi fcbib *itJib bibiJbasJbii bis 

„ II R II ltlJbJJi£ bibEJaiJfiJii bJslb a 

'mt!fe:aj£bia lEiltSiib 
'bftjyl umks itBib 

II t II bJfiiyb :bb k JbJtslBbsbJttiJbiii 

I :Jbm^feEjilbi;3afiliibJli 
-JbJbitJlbbJ£ Jblii£,tJiBit isji ., 

„ Il t II tJl^lSlJhiJBlBlfia:^ 'blWJttiibHtfeife 
l1b!^ttill:sJ£ JkiJttbfH 'j>Mtfi^& bbtfe 
II ^ II JbJ^jlb k hJ^iJa ^b.x^ 'biEU fejiw itei* 
lltbBli:& E: bl| Ib-isid 'li:ir. bblb btilbJi .. 
"£iitJlitii£ I :JnJttBm2ifelill!Si^lB15J5Ze 
Jtib JJfeJilJb Jii&ittib brJbb bJRiB-Jt«ii ilibtoyfett 
-<k,Ob£jli:C%ilbJl^bi£j^ gL bbji>l<feliJ^<&bb: fblkfe 
-SSJSfett'tJ Bm 'abIB bbB!*bJlS iiiilJbtBJliitsJIee 
I blblSJbtiJ b£^ b^l&:^lblb3 bJh^ittbllijJb!>rJb>« 

'mipihikltkttttb. J^bssJUatiiiS ^SJteb-SJiti>lbSl^lb 
-b^ l^bJb I bbtJbi^ib bi££ l^^^l^HJ ^^^SJbJbi i<bb& 
•i^£ ISinb-^Jb^bi^abS I :l2iIb^irSibJ^i!£±tJ Jbi£ 
-bm^&mJb \titt-yikti:^ :tiiii. i bilbbl^iJb^iibi kb 
■iB^Jklibl^bitJ^irsJbJbi&JJ^lb Jr«kit!>i±isJJtt:jtxb 
:lDiS 13 |slJ»b-lib^^>b^ I i^l tilR htt ^ tiblJ&JiJIitl 
-l&:bb^lt^bbmB:bi^^ 'i^JbioJl: bJU>a{ntbb<l2:li Jfitii 
-bj£l^:£b;l>tb^b ^siiib-aj&JJt&^J^fe :hh kttii SfebJm 
bi i2<b &^^uiii I :abib bb^iBibi^bb bJrJbi^ •.<^nst 

•Miiktsi. bisiba id :<^itJJk l£l&hJ:jb :b J&b 'iltk 

-bi£SJkt!|£-tbb^-ltJ!^llAlbaSJ^bblkb«i^l J!£j>b 'li>b 
•tt Jb&^bl b JgJb ':J!feblJ£i bb bB :i<bJid JJ^bJjS ibb 
-by^iiDlib^b^s^lbli^bJiik! 'i^tibi J!bb^Et^i2fe ti%H bm 
•ibibJiS S bb ':J!^iS JbSb J!&»iir^sibS^iitb-bk^lfctJS'J^ 
•bbk^hB bk i;klsi<bhii&ril:!£':bJSbi<febJi£^<^iig^^ 
-itt^k ' l^ar Jb!b lkJ£b^&lJ^<b bl^ 3s^lHi:klt.JJii<b 
:^likitsiJkikfe^ibmilbl:<.JB lii>ibSbi;i£ iabS bli 
-bB&i&bl£j& J3ai:&iJii!b '•.'M.tiiit JHslaiK :kbb ^It£ 
•Ji„--lt!fcliift::b '&& 1 J Uaib ! kbilib kbhi JbBliK 

-hbbE:^ri&b bbi^rrjbib>mbiBjj:tbJ£itiIb bib b H±h 


h±b II S II tBi:^ bjlii^lb hah 
'l^fellJiilfe Ihtt til is 

jfe ttfeifeii:^ IbiiiiH fejtiSJii 'tJBiJi Jbw£*£tiiJ:* B 
-fii^Obilfeitlia t-:tiJfell* feBblE. ( ^lii'^ til ) 

lie ktW iliiii^S b l^k 'mti^ b e li^i^l 
I miSlllhl* Jifc te 'libi^ fejiiti^ fej^ 

-SrribbSmiii £ibii 
.»J-haii^^ll fcSaJibb 'ttiJUbhth ia^ibj JS'ty bs.ai 

II i^^ II %1 fe b kbfe ife Blipli 
I Mhliilhhb lj!b.baHt£Bfe 

'hlk libt b l^kkjki>>^ik 

^ -J ^ 

- ^ ^ ■» • 

II itl^S II %1 fc b JDbb \k ^}i^& )l DlS^ li %J fe b Sihk 11& ilit!ljti 

'hill |g b iDl^^ll^ktMb 

I kbblJ^kll^b^fe iltlibb 

♦SiBJ Msiib ifi|feJb fetfehj 

I lib>ib b&ilsrii£(^ii^iiftib&t)ii'ji»iJMi*ii£ii Sis it 
\ -Hii :bS ':&ti£bl i<bll&lb mn^h bis^B ^ibJikJU 

tm >Jfeb]tttfe-:a»:iiJi JblHJ£J* iJJttlCiit fe B 'BJ6 
-EtbHJJk Ji B.-bttltiJbib Jb J^b't^ bJbbikils itJfibJtat 

•abibBt^Bi ibxltb IbJU^-hiffti^ I :bBt^i&J!febm:£ 
£iJRlbilt I :taJBeJliJBJX:kiii l^iiofeiitt lbiibB£iSi:t b 
•b&iJ> J^Jbj:&bJ j£!£mb :i!^^i^Jb -.y&i&ititiyjiitKiis 
-^:@ ^ irx^Hb jbbdi^tti^itj*£if:£ibmju mijui^^jb 

td!^^-1lt^J|l%<ti<£bJb<^ k& :kbiJ^B Jbniit Jbbia 

II svisfe II fii^uiii ibSimb 'jiitfiajiiBi aaje 

I mmibbktg h bl k±biti 'blbi^blbblg^ 

-%bJitt!miU J>l<£':^jEl:!i mii 

*^& lai(|feabj il%b ln>l£Ji?.ab%£iim bbJbM^l^hbst^ 
-b?.Jii bbi^BbitsrJtfJbiti iio^^ibBS^Ji ^k& *iy'Sii 
■Jbi^US J^bJbslblb^ibtSiJ&fei lbJlk£lfeJ£ t-^M ll^bb£k 
i^JlbtJi^fi 'mihB:kir.:tJ!fet-tiibJ]i lltbBfebibly iiUhiii 
•bJ-tb i :J^JJ& & bif^lb 'b3^ib ^iJb^S Jbsb:!^ b JblDJ 

•ipllibjCtJbltt^tttlbsliitbh 'i^lBtl£t:£ iHlcUR biHJJ^^H 
'bJBhJ&:£ li^bit £b*b b Jbb 'bi&^bii bb&mH 'bjs 
•JtnB ihlte 'fcJbB feb'jb.'l^feiJbUfefci tiiteSjfciisTfcJb* 
•.'l&bmis &btl^ ibblB, :kfc'^XiB bbjhJbJBJnifc'l^Jb^ 
Jir%Jti<feiei}liSs^!£b^Jts :bb^Lfi l^brfbjklB i-itt ibii^ 

bit kiB i^ihiiii (tt.) iki 'tintmnkic :bbtt ; :i<feijbm 

:Jt£ '!£Ci^lS bits <£tt:;bll ( iHtiiiliitikti )~£jl}SbJb^JtS 
l£j;i»:£iilbJb :bb b&J!fel^li!&b^Jib bL lb ^Jb 'bibbii 
-H Bhtib b^i^ibbi£)JbbJll Ji2bJbJbtx:tb bb£JLsSlb 
-:<tSib^kE bttJbibbi b^i<bbJb PlmisbiissibiJ&Ck 
-b ttiil&"~h:bHB tfeiiJUfel ( iiifc^hlfesL )-iJHtt ktxh 


ttib I Pb*J$b£: fiJbibseit '.\t.'t'i&h .%tiE # Ittl&SrJfeiii ' feltite<fefel'JilB bfib&bit: :i2S 


, ^ i -J 

•miifebttbi bsitefeJJhJbJ&atJtJt-i fcbfeJtJfe.'ssibi^ ilfei 
-:S: njbfejti ^^rsiRaS tiyi i lyttJbi^Jb&KrS Jt-ib 

-^^ !^i:^idd>b^&b-Ji«bLhli&btb k^Jblt>JJ&JbJHl]!:> 
Jbiife t b I ife loiJiabJ 'feJ^jiiihJb:feiJfe ejfet ( iilbi 

-laiblbiS bxtifeblfeB tJtiOJia ( ^jitik bijiiite ) 

Jloi^ilS lbiElltt!fciij^i^ i!feJtj>jblb fc&* :t:-felb feh 
•fejJbblkfe^ hJliJb febiilb-Jitb ':jfeJbli£ bbaliiblfei 

' i Srf Vrf Vrf ^ 

-JSIsilb nbstbJMJSS :Jb;!ibJhllSJlS ifc2l>il ifei^B btJ 
:)l>ts bB ;ibJi£ feii nfejn i^H-gisuiit ifci i jfe loi^ft 
-mti±it!jitoiSiL'ijr?ibJt£ir;e:pb'fe yfcimibbfe kSjy 

-bEiK fi^ aJifclS .•t<JSUfcibirulllfSrJifJJtlb(b)ii£i!^bi 
-JK :bli ttfeB E^; blfeifisi ^bmii?.J^l:ifciib i tbii 
-li^blib i* J.lifei 
-fei 

sitfeiittllJiilfir fcK 'UUbBefitt JhialbJilie isJife 
*fc*bJfiiBJttljtH8 ikinik jfcfc-^tii ife JbJjftittJjl&jjie 
-bilSbsii 'fe2ii!bEa£ iiy bfefe iib 'bJisSak , Sii 
» , „ I fei Bi^i ftisft^iifi ,,-lifeib infe.^i „ J? Jfe aii 

Jt^ „-liJbl5i fe'^fe^ ^^ i?iji;Sb ilfe aafeJJHfe Jfit 
-JiK !Jlcll§ B-Jfe iib I '.rnhfAbh Wbi :1:1b JJg:5fel R» 
-iissl&Kb.tiliJttllbiiiftil)& ifeiimfeb^^ „ II V II JBJij 
liBbJ^lflESb ':lllbbbl R&i'ti I JB& J^i&l^ & l^&J 
-JtlilJEi 'bJjgit.llJB JloiK „-iia:it; NtbfeJbEJbH k'H 
-lblt»5J-lt»k I Pife jyr-.ibb^rifeiJs feSt! b Jfe teJ^ii 
'B-shbits teiJttaEsE: fc llij,iJb±l bmibl^rsibiiiJS 
•ibk ':littiklik&bMtJbJtibabiib :>bb^ibtt b JbJJ£ Jb 


-JiSbBi^jtt i>ij:bii.iai!ri „ yife ifeiiijfe liib b-miJtt 
■:bl'bJabJiibHJit;aibi«jaj|lih-Jfeb„-t-jib£iibliJlI: 

•ifJoCi £;^itJi!SsJbFfeibiijfealiin5b!!^bIlfe«B':!^iajlli 

-JiS^jbXiiibi"ji^sribs3-fe-b)it EiiytuJlife „ i fej^ifeiw 

•a ':!feitliitJ^iiJbt4!^f JjJMfeb ,,-bfei JbtliJti J&llRfc! 
I Uiifebj Jt-ifebtfbi^js b4.!>ib Jb^uiJiiSstiJi^biHJJtt. 

I ':bd»Jb ( ijibiikfejia )-gjit! I bJbbfejfea-fctisiiiJttbfefe 
I b/ijaluji^bi^ ie.ibiibi!^feii3t*iEJa Ibifeii 'tettita 

; -tt iKJ^fe* :fcblJ&(JEjib?iiiii(Jii.)-MhJ2:i Sofe^iiliJbid 

I -biibbiiiiiJBfe fe^t blsiliWJ^loifeJ>l>i tibJtt biSibBl 

I -bJfettt ftb 'tibiH bib biSJbJIJbSfeta 'b&m mfc:!te 

I •il'iiSbsi'jb-iijJJvK i^fe a 'JbJ'J bJJbiJb*it'*bm£!J:?r 

•iliJibii^StiB bilg 'biib Jbi!^ biritXil& ibbi b^Jib J& 

-iiifejb&ife:^£fe ifcii ( iijbiibbfe lib )-SJl£ libilbi 

-fe feb as tib* ! bfSbJib ^!*.i!i blfesbfeJb!!bibbf&r 

•JB taJt-HJWl* :JijilSrifc.il rr.bJJb Bib'biablllb Eli 

-J&»iJSS!tlbiabibhEliibbJ£ilsSJbMi£jSsl4BjEJilSJJi! 

•b!ist£jJbJbtbLfbl^bttJJiD>bJjG>bJe Jj2:i:lb&bi bhXtbilt 

-JiJt(tJtt)2 &•);►' jJLIfeJ :yil:i3b titj.j'isi.'tifel -^-ia^'r^bi 

-htsit It- 1, (iijbiJ ats i) kJMii t '^ fefa t •; bit-fcEr 

•Jb bi<&b£^btiJ:^b bkitsJtfe^biiJJBibiibifeBbJis ]E>il&bie 

IblifebJlbbiJS feribb*Hfcii J£b fekbJbiiJSritJlDlsJfia 

-JfcSlbJa y^l "bJbi'Ubl^Jfe Jliij JbL'SibbJ.ia£jlt!liEte!i:J 
bif biii'iJJb^S „:JSlbl!ll^Ji»:fe-Hfefeb"SilJD!?(lb) lifeii 
-!lbttil3bJtBJbJi^aIib£li'£BJbtllj£i,J:fJifc .,-tibJH 
b lllfcb'jffiitiiirSJJj.'tritlB bJtfe J«fcXlJ>rfe ,,|i"«ll "hi 
-fejji* iJttJfeJiffciEa 'bJ^bf] bh I &IK 5! b I b jeji 
I feiUfifebibihilifeJJia;& fe iJia feb),,-btE Jibib 
-jafelH-^IJ&J:i ! PHtttSjS; b;ibifeBblll~fclfefe&'£i:I t 
-IJibi 'bJfeJiiirsrJiteiitl!febllbMi£ tiJ:fe ( JJtj iSJbblii 
•is) lUloJJ^a ItbfibJiiSSI'Jsl^i^'^atft JJbMlbiif-biKy 
-.'ISbltefbblbilssJ^ib Jb.'iJ?J»jJ^i£fiJijfe>flrjSfeiJlili 
-febSfiiJJbiJiijKb Jb£.:ih;fe>i b (i^jifeJi b*Jfeb)_SK)->. 
-iteliJ^I :bb I blb^ibbU ibk ibje Jbjsiib :bbit» B* 
-bJIi^ibbJb EiUbattbtJ3&:)bb bbtb lbbbJb!tiibJ3bl 
-ibUb>Jii?,tti Jbitb :feiJ^ !feaiJte££^iiiERiiiiJSi f >ri 
• Jtei »!ljbS^)-Sitfi inbi *i fe Ji-EaJsib i feJtd :b)Ea 
-isib bb b;'>--^jbib£ :bn :ll:'tUbJ ^ib Jb !>:& 
-bSfe ilJtl Iv^Sl^lbl %ijrrJbJfitbl££KJil«llfe 1^J& 
„ J!oE JJliS >Jtl bt'b ,,-Jb itilSlb I biltf K b«l 

-bb2:tJc Jiiibttbim ia.£irriJi-Si!)§bi-i!HiJ5b ftr» 
•Ii ( ijibi* J2b JSE )"lJ.t»bbJi|£ bJJbsbi >bJa>M 
:Ii>]t;3:i> £itBbJbj bbbi Jbt^itJ^Ji^ :JbSI&bJjlb ja 

--^-^J^Ni/V '•NJ kUa 


b±b ife biiibik b&bm* bfeiii 1^6;,'^' ^,^H.^ t!iililtfe& 
b ':Ji$l!feblS& bbi^ ttJball* at^ J^ ^lifeiliJbblDil 

-fcjih biBilfibl JSifeib;iHii|i4;'*^^J^^ '-.liija&fii* 
bib lteJ!fe .•btJaHJK--:biSit l£ bl!£rifea& ':Jibi^ 
^iJttiiiiiibiS:fcih -ikKSitEi* -.imilt ibii^a b^^* 
titJliei* ^iJkltfefe b 1 ltfeiB|> biiLfel '!jij*y 
■Ji-^fe K Ibb itibi Jfe jSb ';JtitelilSiilfe IbKlls JK 
-^KlitbJ IbbfetilfelUbii Jh^JbU-lii b*«bB)bii'fe 

tttttoiiiiHa bifeUifeHiitfiiSitiSibbfel ibtf 'IfiaSiJl^l 
-JS iailiSjbLfei;,b:t(bi-j5(%llbii Jea5)-^ib?iJ^ifel* luh 
-Sfel W'iijb^ifelb Kit-. jfthisliJSfeiHIsJbliiitbJifeibi* ^ 
,^ II ^ II thlife.ll^,il!£fe:*4feibkj^t'i!t* tii^a 
'tfeJBfeitt fe ^j'^* Jti^^tJ ^^l^^^ ^'i^^ HJ*''* 

'IbasJbbJBti tia^fe f iiijtfel tjib Kii^ ^ib^ „ 
-fc a^£ 

I BJIKiiRJ* li bibbeilsaBEA b!?lblhlb«i 
„||^il ^Jhia t l^iijiife j£,h:fcSSlli-Bj^i=iii:t!;lk4 hlslti 
I :b LJS-l*bltiJtl*:tlJLS-iaHmiiB :iJi ^ li 
\\i II :i6lfeB!biEjii-ftbjblifeJ blsJlbbUtbiblS 

li SS 4 II bih kl .^jt^ hba^h liiJfeafiililb^fe hlJi 
-tfe inikii BJtaB lx.lfclk; blfeah iiilbli bJfesH 
JlJllillb hlfe2b-l^fi t-i» fejlh bifeitlb IbbiB *hlli 

'hm\h fij'ltihhlHitl iil'lfeabtiilb li)'lfe2tifelJ«tfe to 
Ifeak^ 115 m>i fesii Itm tali Ihk t;ib IILIL baft 
Ibhfiib tb JhtAh tii IhibJh feb ifalfe^ifesihfeix lob 
hfc-haUilitiiilliiils-llili thitkiViis SJiiiU. hi hili'lfea 
-kbi^ Mfestbilb lfe2hblH4l'lfeshfelbiib'lt-2bfel^ 
-Ife'lfeaW^ ikft t9b Ifelfe feab Ibli:: kab Iblb fesH 

in fc 'li fe hSlliitlbai Jbtali £lbil hilSil ^]£ 
Se li fe hlfiiLfeo)! It fe: bb±£ J* fe hkil h fe 

-hillfiitfe 'IBI^ Hkiid^ SlDlH b! teib 'ibahb^ 
'ibikbilb *Jfe?ibhm!*l liahtlbilb Ibsbblisttfe 
IbsWl Ikh bab Iblli ball IbH: bsb lllllb bab lu b: bllt?itjli^ iJSbah £lhil bilfel life §£ fii Jfe 
bi^bl in k bb ID ^ ba lit k S£t b 'm^ ^Ife 
-bl J£E h lOilih h IShhB blbli^ Jkblb!fe mblte 
II^UII 1^j:> bl Ibitfe'klbb mniH imiln bl lb£l£ 
klj^b ItA 'kliklilb Ski llil £lbt>b 11^^ IkJ 
-Ife 'blSkliib Ski ilbiife ^li^ Ski 'bibijbbll 
-b bl!h bilbbllte blbk IbiaB b^k ia^k blitb^i 
11 «e « 11 bJ^biLbb ^ik I2B IS*^ 
'iSbllDl jbkliil IkSlkkl!^ 
I iblblDlrnibb IblliiblSi^ 
*ki\l& hi'Abh^h JbltllLllit 

I >i&^ ok «b I -Mltillt ^ili^bt^JB>U 

li R^c I! ^kbbbl 1^^ mbbkl 'ibth ll£bllik m 

-Si :it:^irj-iJi!* :itiij I libs£ hlB 1^ icSbiSr J*J11 

•bife ji^ruHBiirsii^iib :^Jtbibb :^iJ&j&Jht£irsii^ik 

II €6 It ^bBkikblfe Ihih 'i:a:ttilh!i ^li>l» 

i Iblk ^S Ik^mbllkk Mri:ibblklsslbli£ 

H '^i&i;j:^i>i ^ll:L.bit'& £ifeKa ^Jttbi^j b'&t'.hvun 

•^.1]GJB yh-Kik b bb mbiciyitsl^<k(^li bbJ&&ii£ii& 

II fefe II ki £2 h'^hth mt JB*:ailfiibJte £bktt 

I ibbkl bk ii^llb k lok 'Iuli)lS&iiM.£k 

II <^|| mifchlbi lib .lib) Ife lk'jilhsllbkUL'£iiil<£ 
I ilhh\h & Ik BillUlSblb 'iuil££l^lItJlb 
-£jUb&&^bl!:sib<& (Gc) 
I oralis ^ oiH I bifeiu^kbi:^^ .bb b 'i>Bli£ 
-I^IK nJ!&s::ib£bH!feb^JJb Jkbafeikibbik^!^ :itJj^jfit> 
n]15i!2:i'ibt^ 12 ^Jbk^iUiiCssibii'i'mjbi ^Jrib%iitmfax; 
■&b^£ 1»^ t)! ibJl:b:>it:k-:kbJbby>J&b<tl<l i|:£2b!^ ^[j£: 
lE^iH^btdiblbbM:s-i!Jbh( stS^l I hb!£ijlt:^b&llb bill 
'b:^jli:i'^k&lib Ikk 'b^^lb^bl!fe:tb 'i>^lb:>libiw£lil:!b 
k^i]>u<tei^&iib £: 1* ':lJbbi bb(> & J^miiD^bJi&JJScl 

^ibbl 'itfliailiiita ^l^J£i 'Itb^tbu^bl^t^lb J^ bjbJk I :^£ii£JiWbBlifc. 

(VmVfi) hib i^s^b!^ jti^^jk jli£2ia':fe ly^iiit Jt^a mii!i!>:hiDyiid 

.Jia) bbtelbiib fglbkltfelSSlbJLilblbklttlJtilbiJbli 
•IRSllfeiafelSib ':i6ibtiIil!li'!iJhJtM*-teli Jl-JblSibJl^J 

•U £e<&&isria2i .':M*l>us>i^i>m:^i^ib(iJJs :liibb(iK^i 

msJ:&i:irrJi*bb.^JliJb-i-^iJl2k l :kli:»i$li:>H :J&iQ3:b<;b 

-biJajBit! :ai JSl^k ..-^ibitiJG!^ bjltii i rdl^ibi 

bS liJbxnbl tiii ^1 k 'b:iblil>^ub b^BsiVfMii^b 
;felBie lifeJbiiiiu^iiai£ . bJttjbik .-:i!fcbl*i I :r« 
-J££l}ibi(i»3 &J^k^l;£ <fel 'i;h->ikibJi£:k ll^B :b]t( 
-Jbiffab* :Jbk ., 1 kls fejasfelttJblk birfelKife ., 
-^)bii kS I feiajikttkijj bbilkSJfebhJJbijibiifiii 
•S5ikfeia^)lfei_ib -.ibij^b::* I ,^ kJl ^bi!bJE:%ab^ ., 
-kjbflrfe bili 'klfeUsib&bJl xilis i-^b^RbJBir.hB 
bribJ^fej bi^i^th.:thi>h mi>i^&\'i:Viii JiiiJbfe lbmj& 
,, I kmikll:i!:ikebJbJbi& ..-^i£k bsl^t^^b i>^b kit 
JjkbilbJWb j'fciJtAtt Ibki) I kinh.-ik£ k 'kChbf. 

•ilSSI61£ ifeJttbibikllL-SiSiaBiSSibiiSbiibJJbaiDSfejil 
-JS a IbkihtilbjSrh :l&bi?.ikE2:isrJbkL2ib£:a J^lli feb 

-kibt 'feSii I ii!*&iri4JibittrikS fesibik-^Jbiiti!*i 
'itninilb kbib^ilbbai^JbHlkikiibifeib* '.IttHk. 
,j kjs bikiJ&ibfeJJtt.kbifekJbl*£„-:SiabbJ'jB bJi^lib^b 
•i:l>^lt:JsittW k Uamdbb!lbtlbJ^l>bbJk JSi^if^b^ 
bibJb^tt bJrilttti fei'^Ehttbltf.lobS felbJikifilMii* 
-i^iJite blU^liltblk Ii»bB bjnaaifisb'* ittb I kJi 
iiSsfeibilfe likbaJB JfebSla Ja& H±t\ th la'tkfel* 
•&:iJ&j1 Ji!^!ij^& 'jkli:tbi:t!&bimi^iiii&iki& Jkiii^ss 
•Jt.^ls'kttilkJhtJ^Jb^&ktili^blbbkllSBi&i bl&Jk^BJfe 
-ii JB jaa & i3:i*fej'i_b^ja&t3!b£'Sbj Ji^ fe ti i k-4b 

•bg :j:&ioibm :JkJB:^-^ii!maj^ii.:ti>ibabiaSb:fe ir«b 

^ikl^lbbltB^Wikk 'Jb^i!£:k JkJSJb KJbk&Sm ':bls 
•i^ :Jb£^bili±:ilbbibkJbt?iJbllbk I . kis ^£«:i^ja& 
JkfilbbHBik „-lJUl-£ t kli itlibfejfejfeijlba ,.ll j |i 
k&bl k J^:£ bb 'li ibkiibikj&£&e 1 Jk&^&l bi Jit 

'- ^ 'xX> 'N>*^S«'« -S^ 

•&K ':Jbia :Jkb^Jbbbil& „-=^^ '^ I '■'^i^i'^ tbSt-'. B 
kbti^be id!^aES Jgb ^b est^bkJiS'tlKlbJ Jiit^l^'i^B » 
-b j&b-kibit 'i^aii I i^> %2Lb<fe biiiibi!<lJ:kb{iibg 
:b:b-^Jb>liJ:feJ 'irikib£<ifei ist^bkJB RbiJbl ikk 1 ^1 ■^ma I iiJbil Jb!fei ije^n.Tiyjtjn^ >^^^^ ii«ii.jM 

•Ibk )kfelii^fe*„bi-!feb J l,b*;b »,liVmTb5^Jfe^ 

' tj&>bib luiv.rrib* b.u.jinh ht.k« bjibsjfee 
-feS fcib&aSijg:?! fei^>ifebjfca;*i^t^c&t^>j!r.ii kbi 

-JBfeiUfi»fe§ Jt»b| p)Qll,;;^KJfe.SSIbi-^SSItbbibigE:)ib 

I %)5 „ II V II :jiifeiiii{* k & ^felpfeB 

':JfeiilE;bl Hi iZt b=llib 

! hkitbivis&ibJ hJsSS 

'ftatt IJ^^t* gjbbi iu^j^ 

■»■ • -J .'J 

II « !! Bblkg.iblilii'1 ktSBifel 

'^4la iifjife lifbJhjisis k„ 
-feiJbbiJbn-jie 

I etbl i oib II Yi II tih» 
•ferJi]!felSbbai]g;lll IzibbtibfhklaiiJ^JfelifeB :l-S:12 
•B "kib* ijikUkfeb ^itJfeJi I Ibbib kjttjRikiiibkJB 
ni'iibsBih'iifcs tek 'ipsita :'^t-B 'Jfelfe/bS^/ikbiik 
-ii^b ~fcinblb:SjiikiJkfei8k-S!b:iiJiS5'jfe ':bblhbfefe 
'liiihc kJb 'lstt*jkiii^_bi_bsa;t ;fcibi ]L-bbj,!biieib 
II ■>i II feJl^^J^ hibbii^-7bs illiibihifeht 

••SjbajSj£trib±£ikL jae I h'iiSife ^gbibiih 

II (\ II liife ijSsIB.5|IivJB>J k 
-fiife£^ Jfelbfemt.ib ikbilb'iiSiabJbk ^hSt-^bkEJltt 
'ilJTJB^^ik ffibijlii Jb^jte I bifebJ&jrsikJbkJJlu 

-JB 'iirriBs^k tnhijia. jbSj (' kjijSakiissJBSj 
-siBgj ) 6ib!^jJbh:tyfekr;b;Jl£'fciHJbfem!t(biij(ibB;k 

R'Jifi) ,, II i II it!*ijltbiB ^JriB 'tt<tbB iJlteB tv;fe 

I BbJgiJJtittkbfeb-ftitiim^iiiib Jstf ..-iJ^fcUbiife 
'Mitite I kttJiiiiJbkJuSjbiJbiJjiiiUiShtibJiibfeJIt J£:te 
kk 'felttfeiilJTJbBJb !fckib2j:* k BiiB Sib Jnfe 
-feibl JliitttiiB ::afe Jfeii£ JhHoiJb fe B .. Hill ottj 
-JiSjfeiUJiiiiJh '.■liikfeJ Jrttti fe k lltbJ&ifebs ircb 
-B fe b kitli-iiiilttB milriiJh,.-liife iJLt!£i^J3JlDiib 
':bitS :b2i*ibikfe IbfeibakJb bJbafeb Vk^tttftltiijb 
mjiu:>lbibitl£ kk^Bbb B 'ibtilcjjb B 1 hbJkJT-.ibtB 
bifeiikeiib feteaiN.ittrJjtJ sk '^fiJbkJB bti feifBiikl 
-i*btkbl*!^E iiilsiB ':b|l£ JhilJls ( iilieJksrJliiiJfe ) 

II k« II :t:3ik iissibUsitt^i-JiiJiilib ha^S 

I liitfeiy liDb^ih :.%;t •JbllLiilb b fcilSlbilJ£ 
~::ii:^litti kjb<ibibSbikJttL>rrJb^k 

i| o'i I! fejttjb'j 
Silk feikbliJib ^S k^*rebJiJ*:ljEi bbdk bibtJfe 
'hbbtii) tJ^k ibiikl bfe'bihiiitbJ&B ib ii 'a hit) 


htfe -jiit JiilifeJ Jfelfetiiliiliilili .^Hitlt Sibi^J i£,,-ititt 
•Uibfefe blJibJJifeiih 'tifelx bfeibt.llifeliatrjtikli 

•i* IfttJtW&H^biK :brib Jbti^tlfeK bfeitSi&l 
•rjaas fea jt-kkuhjuihsib bjibtife wjjsitih 

-Jbill* JttUtiLtlliiHfcJihi bitlilllClHl.fesgtIfclDliltiJB 

-ibhi'khiB as 'bii'; lir«!feiii 'tJfelt b!i titHUiia 
•UibbJfeJ aiEa^ ,.(>:) t!<^Jili :tB E feiabUlli „ 

n ? II ^feiEsfesj kjijfcttijiaSirBiitJtti^S 

II A) II libUitelkj& khll^ 'iUife teissiiitelii 

II a II Hiini+.i«fibSjiifi:fcj^i2'i it'^»^,*='ijl*^ 
I* lyfeiifet^-jRb 'bbrisiiii itbifeibaitbfeijiriB 
-& ibLaifem>^HfeitiiJit:B ( ibLStitfej b^tifcB ) 
-2lbi$ tbJ'J ibBLi&biyblillJJls t»^iy '|hJ15 
-JAbJfe^ilsE bSta tJbbiaSiii :lb36J6jbri2:feil 
•b fib I Htitti Lii.ihibirji-i>iijJbiJbst!t.lii*Jii!&:a: 
-RJ^fe ;b«rJEJttltoilLJ:t:Jiiit*birJt'JJ.£ftiJbbJijb;ie 

•jbii£J&^!si]ittlibib!£tt*^ibSihS-ljj£:bt-:n&.kifei±ifiijb 
-itilt:llbi51Jttbl*l blBaia iiJiJ&BilJtlSfeB J&4ijb 

il II Jhbklfeti itl^felhB 'hjilhihiSlbiibilfe 
I "bl^'giJhB :khliiiilbik-li-lhhbl ^biSfcEilh 

I! G II :nJtJil tJl>:feit »* t-hSiiaSiB liii is^febm 
-Jf5i>!bitirSJftb ':JbJbasiila felbi^trfeliit! lnifeb]feJl* 
lniJ£ibH5 b:fttJS££fe biaa JfilJJtiblii biib-SssibtS 
-lilteuajbl) S'SiiJh :il*b2tti tJbbib 'biib.'taB 
•EiJa S fci&fcifct ' HbianiiitiJhikiJafeyiiRtb 1 t 
-biRttiHfeiJife iiia£ifc» ft* £ii 'li±UiiGssia5!ab3k -Jta^lk^^ 'i&ii&-i]j& fe2k<b:^Jt:'.bt>!bMbl li^b ue 
II S II Olil^hH^ iA± '*k-lb h\^S^& 

-^ib^£i>:! :je) &!:> it'^Hmi^B m&>i&t^i:aiBhtbriti 

II ^ |i „ I ^Jb»«j 
-b;^ lBI^lat£,--1l!l^& l^b l^bJb Plbib^'&lDltbl^itivi 
■Ib&^a 'blibib2*i<fePlilF;aBilh-si*iIhM3JbiJ»lJbi 

-J:^£i!^i5iiii£>ib'i£iitf$hk^iibi>m <^ia t:i}r>\!^hit 

i^i^irglfe^eHmtilb llifefelJb)*fei blSHblbaSfefe '^^i 
•Jb>ii&:!H i>ib3& !• I b'^E^l bliibJb^:£i-lbfitchulJa:til 

-li^l blb^ilil Hbb^&l^bjysis l!t!2J^^JrSJb)Kb)bJ^ 
■b blJlD !felbt^lb!fe!II^:£ll^£^MblJtt>f.'llfi£ ,, I! ^ II P 
-b2£ liriife«jbxbi'JUi'Siitgt)N)bSil« lliil^ IBkh 
liiJjfe b 'b±bB liriJbSii'iaife„--lbife b:&fe*.tJfeSSJbxJ±l 
I :ab bib£i:tbittJtti^i!i!;:sil:£t&iBttJ^btkt2|<:k ttUbQbi 
■Jl£it> bi;i:kbir!tdb^j 'J£bi!:b<fe JiJ^^iiSib ^hJbi*b &^ 
biii ':iJ&^slb?.ttl limili b:!!^bJBai^tbj l^mii Jb%lti 

II ^ II blJh4i:feilb?.bb!iillj^-t!bi^*felbiSfc'& 

I bifellJliShkllt blil^bla *ihjfciiJtSSlbahl 

-J&rsib^ibBittiJicib rcibhw£ib 

!l )l i| kJbJbt Jbl=milSI 

•b£lUib::bilt:fe4£':^-J9Jfalii£ iliUfcliibl^it; Mt-Jttbb 

I (Mfeb.B :(^ltbS^ki^]b»^tt biibi:ik»iMl|.iI^Jb iu 

-]bma>Jssil^bkI£bibiib.b]i:iltibit2fti@Jj>(.^jJb^taib) 

II hll Hlbh IhblbJ iltkit iij fe-Jlilhifelbtfes* 

I bJiitiikJBJk J£b^ k kllfc k *fe'lilb^feiCiBlfe 
if ' -irrjbfc^CsjfiiihjbiftbibiSisjtiu 

-mati 'yti&H.Hi'kkli bi\r^ltHiii'ii bi&^l&ib & !^le 

Il f^ I 1>J« bbf tt bb:!J£<m 
titiJiilfiEB I l±iJ»it-S8Jlgib lbilllii)iJ:ai> hlS-Jbi 
-:feJs±lJilJ4i.Jl)«61BfibS EibJiiSl 'Jb)ttJBLbabJ±tjS:Jil)?l 
-JSifeS^ Jlfcxi I Hlifeliitibi^ tjaiitib ibitfefelfeJH 
-bil,at.v!ttSbbaSiifefe*S.tl felbib 'bSbJisaitilJhtJia 
t!(ui!4JSJbl!fe :fclifeblife blbilR I ilia Ibife^JajBj 
-»Ubt b&ib&biUtti ti 'jbbiil^Jlfbliiia i:2fekmibai 
•i^b I It>ihi^i^±i.b i:ti<«Jli£*ll 'bb£2 ■^'l^'J'^ ^^ 
11 p. II t^kb:tSlibi!ib[ ^ib^b 'lMl>ibbl!fe tlh'iJti 
I :kibablhih k llatlilliib 'Ubb^J^j iBIfc 
-^ibablb:>jgib JbUJ^biiCiibJlHjxgj^bE U^ 
II t II bl^ fc!|fej t± :fa iifeiSJJ&^li^biJbihfei 1/Jii 
-£ib&£issilii!£ j:iib&ibJh bb lfil^ii!ftLit^E '^bibikl hth ll^il^litilbHlilife 
( hni\>. ) btlx j^iif:ttt^jiBteJ* bJftiiJBt! &£iit!tt2 ttui&ftife tm 
-JtSfeJsittSiJiBbibislttliiJi iiit»l&t*li :'i±ltl %i li^Jfe 

I :iib:SSlhh?.h ti^lEhhr-.b -Ihiilibla IHJ^ 
II It K „ II j II blblih£jt4i»tifea-ttl:iibfeBSSl!ii 

•itkH yyib^n I yibifeiJiifciHii&Jtiii t!£iit» ':J5tifct 
• ifefefejajilfej \h% 'b^bbiHRJtJiblililfci tibttUJlii 

I blfeibllitlllbfea 'lil&JSlHB tbiJtiJB ti:4fe:*lDlttb:£i2 

.J ^ ^ s • 

•Ji I t^fecE-ji JBbii bfeb biit! biritJftimb bHtid 

II fe II nfettfeh k!£|ib *:fcS E feibbkiis 

* w • * 

J "bkl t!lhilfe:fel2il|bb:-.h l-ltil Wlbih ',Mh 

II ( / ) tDhlbiltibUfel* 
-BJltB ^basllttijy^!b!llfebi5i4 :lfeiB missl!fe>lbH2! 

-lt2:&BjJstiltIbjl :tlfel^U l:lbbH llfihtl^ !J&lJ^i&lbi£tt 

II ill hBlbliife*!*! b^fe 'M :tihilsSiL'-£li:-l 
I lUiilfelliiilSSlM^libbSiB 'ilk bkl l^biiiJli 

-BbflalBbts^iiJiJtJbls febi£Srj& bit ':iliajgtt>jS B 

•irJ'Ai:fefe!ibbalai:JbJ!^libilfeJblJj*JtJfelili 'IrJfetB a 

lniyfht!fe!ii>h fe JB ':btibl Jbib Ibil^lihbJ&ii Jbifel 

-tllfei bWeL*sJblSeiLtifeitiiSlil!lfeIEH.bit Sl('i^) 
I ote i OR Is ofefe II "JI? II libfefi tillttlfeS 

-tt*Jalirjk>iJt!tifefe ft 'Jli;bli;£ bEJbfeiaSiJi Ubaliili 
-tea ibWliissifeii fch ltttf':lt!&i_j'.iiU£ J^tibJb<fetlEi its 
-JliblfeBfeb !^ JRk'tltihlfeB :lkib£ btha fer.tilti 

l»ll*itt±Jfea JbWfcjaSjaftlblluhlifclH^Jtl bb fciilb^ 
-b% b 'Jbi«4SlJiloilfefe)Jaa3 :li(fe)!b bllsiJl»l>jniDbja 
biUbibtliifi ifeiS ht-. aiilbliiiblJifeiaijfeii bmii ifeu>i II fth II bib kl Jillililb iilbfcoii fei li 
ibbfelfeob feb t Ibifelts^B til ^ Itlifeltah fen 
t k IbSlSb bib. hilJfe lilt blS£. fiifulSe bi^J 
bibllil ifelh bib ilk life hilibhl iiik ^fet Si 

-:^ulk£i£^li^bt[uilSliU£t;<Jiiubmrc<^ttti 

II D^ II kJ^!i»r«4 bti bb 

!^bililt»J£lbKibihtt* ith b febiifefelbiiKblhit I tJ* 
-feltlMfe \i. iife^libSiilllit 'kJl^&lHHti Jfct .fetfJlil 

lb ibiiiiBbi:^ iioibJib it!i&t-rJ&SjiDib:&b:^^i ibb^ii* 

-Ci 1* libjliijieb '%Jiyb4ii lilHil^^lbaftJbJ IpfcKlsJI* 
-!fcbti iie«Jbblbb]ka bib-^Jt^btt* bi-B Ijbfefe Jb 
•ja£iJJ^:bJb:feilRb U£;ibiiSsslt!Biti)iibb<£ib :EbJ t» 

II =>? II 11^ 
-bibsJbbtb i)lS±Mfclb±t teifefc 'Jtife/tllbhi 
-b iiltiblffe Mia^fe2lbb±b fti JblliJkbl± liilfe 
•2tfe±bl hllfite Jib *ljabifeilhb±b es Mlbbtt llii 
<lia;feifeSlhhib £| BilLlt? IJji 'iMfeitSlhhib £| 
bilBife J^Ol MMMfcSlbbib es bilblb llQ 'JJ^^fe 
-Slbblb fii Jakifelfe Jiii Iblbl'bl bib Ifc.iij b 

-:iJbS 

II s\f II uisibrtife bfe tt^jfei 

ibioim^i^-yrfbit !^fi£l I 'khti'^itiiiVik lb b^:i&jbj£bji 

b; Ibib^tt^bib lk\i>h ibiAim Ibbii 'l^^ifePiJbt!jti^ 

It-iii^^G kl^^!bkl)btimii^lb^b UCilgik 'b&bbQilliS :t> 

jbkibkkbl^it&-^Jbla>i!fei»ii Ibl^J&SJte^feB IuI^jS 

Obi^Bb&ktstJii I lbbkt£J^it2ibbiid jubbbbib!^ -.a 

ItissJtJiiib* liilbsslbiiiiii llobife( i^i bbi^m )-lfe 

a I Ijblb Bikfibbbtl bibbJKB febB bJB^£t bJ&lli 

-1R1> 'bibimbtiSiJi ( fci bfeiJSJfe ) I ltbii*!ilblba 

tsaSrvilblbti 'feipfeitt bjib 'fcifli ( &l bfejbm ) 

tkl^ 'bSttihJSiSblibliiibbi liiEfej-ibk I bkUJKfelB 

IbSuu b4bli:blbS..'jbibJi:hif^6!i '^tttt'^ l^iUUt^j U 

^Wbili ibibliblOiitfeblijWilili-lb ^ib 1 tbliMkiJili 

fe-iibl IbikllbyillDlJS lla!&tJl>ibl?.b.;as :bi}!bii?<iJii 

( iiib.'l iib]ai>i)-SiiiSbii^^t^br«*ib BL>Rijba£its 

^blb t!ji!bb.*B'ibifc!ibite bilibliibfei h\^'h 

n Sir liinibbKii Li^^ijsriiifeEi* ife Bt<&iih&bi 

M:ai£t»^i bm-maiiibt-.bj tjsb'lir'hib&ibhfc i^^isi 
-ihtii -.abtjis lb Ctijkwiiij libb-K S:B :!^r^l£Jl> 
iiliailiiE Ifelb Ifil^rmblbxtibblifiiblillJi^HJ a hth 


htb |!6\h II hit. ill) 
-41 ElfelliJi M^ii feltoLKlkk Ht,2tt ailliilb H^,2 i 
-J bWJlfebJk.te bfejb)]^ bfejib t.feJMte bfejblb ! 
ipUsbJ bbt£ yifej'i:'? i»H^ bliUbbhiti Ife 
&c2!feaife It bijS!b£ iij i»ii^J ^'fe=l^- ^^^' 
hjfeiilb Ife ^lijfLfe }?il ibteti: tehlh fcttij B 

j,.k feU kt I bJ%iib£MC iiitLbJteijrs iui-iHi?^"*^" 
-sr-iai'^liJbJib'fa fclt-E JfeSibJifeJib iiriJSJblsiba 

-H 'iilkii I kktB :Ejtati:tkl&iJ^i> imkUBJik 

iaiBfe±t<£ijb b:&k>jait<2 it.Err!t4*iiiSJtfc'^fe bisik 
-hiSkfetJi^bi B-kJiiiii fetifcaufe.ai I y}bjt^i& 
■rsj^fci*!** tfckSjJilik'jijL 'bibi biat:&£i£':tu tm 

-jibSki^rtjik fe fa -tifcE mfe bicii^iibi^rjjik 

.*:k-lLibitJAmfeJb. •bfcBmibbkJbfei fP*kfcJJb!*»i 
'imSjJtiikiiifei lkJkfej!b.itr«Jiti lli)aS!tiaK^)KJlb* 
' II o'fS II Itfe Sib h Mh^\'2si]2 

I iLl'Sibtfe ^£ili bl iS 
'feili: Sis^tfe SJiw felhl* 

II 3j II kji kfeB fc tifefa b"feJ* 
-i&^lfe JliiltltOlt-5 •tbfcjfebht lliU£lt»iit.:iib kJfcH 

.jfcfcitt :'j:tr.jiki-jr.tfe' lUibBifeifi iniiaiB !!k>i 
-U b-Jfe ijb'i kijBkj£ik k.kJa k JJulUt.iltli .bb 

.^tt Jjlk'febibitJ!JKli=»|L.&ltap:5SJk!iblkKfeb:(.kb» 

.:tHR ViiO^lbJ lUl.bC kjl k-t£ltti 'ilkiibli* b i t^iti 
-b bkiibl £fc» •;fekir-.jbb:t :iitlbblb!*iltilJkJi£l 
-ibJib/sJil JkbajDl. Itifjl* b-kibli£C b^ bj££Bb£ 
.Jti£ \ kJilltB ttti 111 JtJi:fel.lili :kti!£Ji*LSH k£j lb£k 
' -.fekiit JtlSKifejr** :JiStB kjS k-.biKE '^fafciiij I kbltt 

b-as-Jfe\Jifci=K bti fetili t^bisJt*. kiiii:*tt :is^'/» 
•iBtSSiSmabilE&BEibii kfet feBskL 'lullfeiMfebJiikli 
• ieiiiti & l!JJii>jJ:fc<6 •!*]{! lDl=!tibeB:febiiSir«k 'iDjJb 
•l^iiJbbJLasiittbidjjfeiitiibslii Ja kJituiJ:ftit! 'iiBa II "J., II Uib.i!fc?j klfeb mm ID 

*Jlilli:biiLlbiiJlb Ihilib ks 

I injbb bh%l bife l»blh 

M^lh bl Ib^l^ IkbH hH 

% ok \ oi&m I kib^]biitik:&Hm£B^^jib<^ 'yni^^ 

IflJ^Bb-l^itttB bfei,!^ '&i^hiii3t^liSi bEel<fe kJbKJlsif 

laKi:^ libr^ii: jrc^btt kbit't' ijr«<:fe b2^jj£<b -^j.rck i m 

•tb: ]bu:t£^ik^iissiklbi£ii!ifili'ibl k 'kktt&UbJBtb^ 
-ik £: lbi:fe£'.£ ibJlilbb^b JkJ^^blbJbJliittiSk :kjB 
■i^H bJbib-bbt^Mf iu:tli :kl^BrJbje JBSJrcb-kl 

-Mil ibltk;»;^ fe ti I kj& bJB&EblBihLSB sft bl^ 
ktt^lbrjftb kBl£E2l^bWmt?il&i^isslbl^l::x:bi!&Jb^l> 

, iivii k ki:i:£ bt-^i^it] 'kilByjb la £ i^ i loiDiib ki 

-£&hliJ& 'pfBBb iitjJg £ J£ ,,-& '^£ I l^lbi :£!b£j';fe 
•Jb%tt?i^te ik!2^1> bb^ibSSibJlkjbJb>tslkk"k|bt£ n 
•K 'rSt-b. JkiJlblbs lbisslbJifelM>l2i:kk'Jb kni?rju 
-i^k£bb^HJ2;ts l•JJkl^£l^S'Ji2^£«lb:^k!E^l^Jb£:^!fel.'J^ 

^IbJnl^kl kli)bn<fe>tri lltk kXit^ik J£|b Jttb Ikif: 
•IR Ibit^^B IbJki* IbloliB lklkJtib^blb:kbSib]ttbjb£l£ 
-sl'^bkJJiJb.'ih mk ]febkJliJb:i'*kiJiibrJ!. fe :biB t fe 
-^k'libt^Jb]|bkl!ilt&Jk ^ibJjr Ifiklt ibloiJB kb;lbiB 
•Jb];!ib£:b ink I kiiiib'^ bti libKb ibkii^iiiakrikk 
-tCbJ^tibikbiJiJJlilniSbiili.llB JttjS JfcbBJS Oh 
:kh 'I^bkl£sJ:tLKlfi >b k jr«H I kj^jbr<:& JAI^IC^ bik 1* 
iki^lJ^!;SJt:JK lb&:£bkiif iLb Ife ikbrd- 'l^ibJfclbililkU 
•JJiiribJitiSlbbiJbiiliJife Jbt.JfebsjSiJrSiiJ^iii'b 
-bb!* Jnk Jbilbtt b mife JkklJ2:ssik<i£Jssililbkiiei% 

bibssirrjioiibJiJlrsjftii Jkb?:a ; RbttH ' m 

. ^ ^ >* ^ 

•b«:a-J&:^j JkklliSJ& blt:!Jl£ Jfe ^Ib I bbif k IkkJl^ 
•lii kbrssibb 'ki'^feJbbtb ibk 'tbkJliJt? Jk bibiJbk 
'Jbkli£itt ikkJik sissJbJ^itfctB kJB^smb 'Ibiiibtt 
kil:Jiii ':lDl!tfembti kibtlbkb^fe bib Jb baJJ6r$ 
■ib t^L>Ti:i ib:tblJ&L b^f&Jbiki^&b^HJB i,,fti IuJ& 
•J3tt kibtt iDiH „ fefeJb illbii „ "lifcfeBl iibjBls ., 

I JmBl^ felbli fhlb h feb 'iDlihtfe bli & 
12k liDll^b iolbtk lulbk miliilb li)lIiLilb<£'£fe 
iiilhblblkli iiblbliblfi h 'ikiilblls flkb Slfe 
-I k Slkfe Slklb £lfeli lit. 'lk£nlBltfe lb IIU 'lias 
-Ibltg Diikt^ lib ltilbl°r^£lbbit?. I^^hl SibmiSk 
-£iik>br«<ii bt^ & Jbb 

I kJ^ibiribkjb klj^£>ikJbtssilS 

-JR!*tht^Ebl l»?lJitlIi!fctSl bSiiba biifelfej BbkiJttJ 

I -labiiJbiiiJi kibiblMB blbjRb hB bbllii :*il 
! .Jtei.« Ibkskiirlkikfcfe kiJirsiIiiJb bllfcfe yiSt^JJa* btb 


hib ( jru'i^ } ^'1' -tl Ji*lfciB Jbtt* ir«li 'fe Hi)^t!iJl£;l±:l lHJfeJJ£ Ibfea 
mii 'Jbjyniltts JbJtlt bbibslt bbiihriiHli'^ifi la 

-iDJt: b Jbfe feil^bj ilniE :jr-tUJ>i 'Jblci t! It.]-- hi "^yj 
-iJt.t2fmib;b*iIg;tett t-iail* Jt;k 'bliiJbiiitiit'tsti 

-bjtt tiJtt Jttt! 'tiliJiriiJbikifctJbJa fcKJlS itst 'iDi 

-ltliib'tliiiB5sJ!feSl>it£lD!iiii]!a5jfc£i iQJtUJbjfel'J 1ft 
•ii'.abfcslitfitlilfe bytelitciLbJife ttliljfifc! cStiBtteLfis 
•ijSSixilfeitK & iibit-'llkliJM itik 'bJ^felttlli |:r«&iHl^j 

Hti %\aiHhk& EiJSri!febJK Jb likfeilSB I tJ^lbiib 
-B nrv bJlibJJibJtStibft^iitB Jfe Lbafriti bii-Jb£ 
•Jfet! iJR ItJbfeb :il5rJbJfcs:s;r«lfeliJbS£ "tfestRillti 

•Jb£& Eb^l}:mi(fb^ib I •.:^y\&:ti!ii&L itt'ibo&B is 

-hfifei tfcJiJb'ife ii / iJJbis Jt SiaiE H )-lJbi 
-iibbJ:fe BwjCliHJPi life :li£ at llltailit k)5 „ I jt) 

•>.liS ik !fe ti:tJb b^:& HBibfi BJtih l£j<& ^^ Ig 

-fe'kifettl lia i£ ,,-biJ£h E:±]bJv£.lii!ii I bJ^JtltfiiJi 

-feJ til Jfe JbJ:M!iiiJbribjSIil+.Jilt,J5timti Jbli ife 
:*.aS bslSfe Jfe ijb 'liifi'.feJ trr^ J,fetl3;bJbJifeJblt: 
-JI*feJJ>SliiJbbf«BkiissJfeijlJbiliebJJ:jb!llaiis JJ-^'tli: 
-fejJftafeilJbuLil&liih'feJitEJ'tfell-bfS ^Ritbi llnJifefi! 
-juhfe jftJi I i-ntiii .. (I \ II uafeK "libiijhJife *:H 

-b.,-fc aife I bj5 Jbsa:s Ji» JbhbJhiil£ feBaei&ii ti^Sl 
-a;SjfebjI£fea-jr«lSbi2JeiyE&Jiift<fei:aSJsi'J*islbfeJJtt 
'feJ^feJbJblgi:!; 'bJt£E^ittttts ^fe'S Ifeli kbi» b^^lHHb] 
•I*JUlttttl£l biblihfie 'Itbi^i^filcl^Ji bi&JbiS 'bl&iJS 
:l>l&!^ 'jfeiJll ibb£}& :iibib^!jg.i^g:!if b^:^ii^ Jb£ itih 
I M&^ilhbj±% l^kl il)&El£ lillkB biksli 
lfi!]&|k h\h^^ mibH: bl^ati Mklh Bl^2ti hM 

••f .NJ "^ * ^ ^ * -^ 

-liiiiJii bJbJiifeittiiix bMHttJji:t) ( n^ ) 
I o'L 'i ofti II Di II rftJte^ bJil^iiJ%i& iKB. 
-U lS:ai blfett 'fejblt JibbeihJt:felii=!feli^ S&! •liJfeb fcfiiiJfcJltJir^.I^^fcii&ti.i?j ba :lif<Eiffel 
t^SuifebUii* bjitfjfej 'Ji:fbtt-ni&"jfelfe 'fcbl!fe-libi 
•ItJieJ 'jfeij^ tJiiJ*J3!tbsmfeJfeJiJXTJfcbfeJiiJit :ijaii 
■bt.JB"febibJb£ ':irs-ibJJltb±ii :jiJl£ 'bJJifci t.fejfei 
bJbSbJte 'ahBsfe ibtii aajtfj&jE jg^'stjla 
bsiJte iiiJssJt^tiii iirj-ltitJil£jta£, iJiJbtiiMitbiS 

l|2ill BiikSJ^jhkfcfeiiikj li^SkSy 
I Ji^ajimti Sfeife! hjtc biis 

-SjisiSkJbfi 

II S\'/ I tftllS 

-li iij'&jt:£;ijh.hs ir.b bijbjfiife b jMjfe ait'jft 

-b-bi.hit <i±lbb lliiJl >!tf! l^JiiS fee Jbbb^bbli 
fe^ JbJSbbiS-ljJibtjib! I bi'SijEfe litiib*-'!!'^' 
-bb±<te telbJftilthB IriilbJSlfec b 'bKlbJhfls liSlk 
b 'bmji»j:Jt?tbS b bt»ii5hb £ b 'br.iJbB tJgj 
-felti ^5^bi Ji ':2S l^bPjeitit 'feH^iii felfe^njiiai 
-feJ5iJE;sl>:£ 'Jfct.^jjs 'iDiiifcfc b'i^Sfeb ':Jbitt bibib 

II s\« II ±\h\ ihbi% fe ibife Mj^e 

I EJhlL.hih .1 b |i MiSfe 
-:§Jh&!ij feivi^ 

ll^\|l JftlfeSl blillbi :tt:5Jblfet;ibflritf 'bHItblbibfeJ 

-Jl£ fiiblbhbfeilj£ b^biJbiislbb feiiaSitf^l biSJfty 
'bIbilbbSJbii J:llbs:al bkl»lDi:fe bbUo>l>D! i:ib 
b bibi!bbJbbJia>|if^aB b-SJtiibiilri!:^ fell fei 
-JbthlliJa I :bIu!lC MbfE 'Jlca&btfel Jl^lbfcllilJd '|b 
-blJft2fe!l^J!febfeib JbiC ibfe^llil£-S!ie tb:»UJ'*l I fel 
•bafeJiS £i>!£tlbi:iJbbfe^li!a:S BJ* fefeu ifej Utt b 

II ^^ II b lilfeJ=£blfcfel|l£ ^fciitfe 
I JIij£k WfebJliih Jttblttte 'ibitlk Jbhj&J6l ifej b Ji I IDfV! 
•I^bti -Ssrifeibiubiifei 

:ftj&li bJhJb;bl?JlSt:;^Jb bbbfEbJl^bfei) bfejife 
'ilb5jiJt.l>JQ:Hit%bJittb a.ljbJtt i&fcabJbJatt 
-bii iitUbE • Jlii!feJ 'tJfcbidttliJfeb & HLJibJia 'bb 

•j^ iitiJt-$b feb afeib 'JbB bibajbjir-SbjJSfeii-ii^efliJ^ 

'bi£i-SiiJts hbimitf b=tb,;tii!.a:S i :r«bibiHJcElt 
-<feib':Jbil£ biJfeiJii ':iiiti) bb bltiJbiiJfeJb feiia 

II he II ii^ikb ill li'sh JijB ; bbifei 
'btliblri S!f!£%l btlife%)b Jitfe ( mw ) fcttb II :t»ifefe tiljifeiifcuyb&fcc 'tij^-^ S«-^ ^J 
-ViLlii: :tB :kB JKBS fc bib.iasaBJibiJRBJiB 
-itbbKJ JBlEStvl'fe 'JJibUe:^ UifSltbi^B 1^:J2 

'JfeiibaBjte JtiibM^ibbifali fc fcjii '3iB •b?: Jklt cat 
ki'uhc bJiiJ WiHttIfi'f.att±iiE:it»4 Jibtili 'bilbitMS 

4 N V 

*5§ tfel?lh!Jxil:& Silt fe:^li 
I Ife hfeBlfe It sy ISfe 

-•llhbJbliiBtilifel febiia 

'•hJbB!^! fe bifeiliBliitii'abJ^b^iu^ife biliBBttiti 
-IBk'.-lflillifciJtthlblitib fi:llitlijS5ifeH<fe :bfe]BitJbli 
-itib I ttltt blliil>ElfeBi£'bm£ib*t:Ea-Slbi&-f<fe '* 
•JJSaiSIbl lW!ilbir2tJEbf!lllB b£lil2L--SJfci!fe| £t b^ 

•blbib 'bjbJiJB b^ibttbiibbii hbiblj afeJSSbSi 
11 U II \^ Ite2|l h ifikfejffittlti 

\> ^ V. ■» ■» 

.fisrJ!fe3Jh bilattJHbii ifcSibbJaibiajIkaBt biafeli 

i|):Vi :rcilil^ ^titiftJiibibit&ittliit-iB^i^miim 
•U Ibii^ttilla 'blttblbBliilfift bB Ult 'fettibfejS 
.j± biijhbiiia 'aiwiai&afebke ibji^Hiia ( la 

bllSii )-kt,4libl feii tt ':j:feje ItfejJ^J&iliilBJp 

•£irsiioiiHbsJt3^feab t!i«i6i*Jiiijh 'kiJbrjiai i>;jbJi 
•jS ':jRb>ltlLS<^tdte bi&:£Hbilt ilslibSte 'ltl^l£t> 
-bsriiiBbjmb fettmjbifei 'iayiitiattihttij'Jb 'bUb 

II fe« II V^fc fe afelilh tfeSlSl^ 

'Ifemi tfeijfeal£ ill feie(i 

I l^iibiStblbti:££fel ktl&Ifi 

-Smbi^ <feS!b^blc£l}lbb (K'i) I Oitkk I oM o« oejb •&:£. Ibli'l^iHB 

m : hbjjj! bJUbbB biifettiiiit!Bbtt-k iti<^fejiimj:}i 

-Jbi:>S JbtabRkb ^Jb^b:bMt-b£lht?ai&bl :ib£2>tt 
£s JbC2iItlitbi:J<fe-:k:kbiJ21b .jrdl iJbLti ibbi :liit£ 

-£sjr(bi-biii£ bi^Srrjbb^j i bjbB bBjiii£:kEsrj& 
b^b 'b2b£b ^J labiB„-lt'ii£ bb'lillilaiJB :£t&Hib]i 
•bbbl b^&r^ibQ lubld |-.b&kisbb:!£ i:r<b^i bfli:&j!t 

-J!:^ u^k^s bismibJdbJii£<ft birit-£i!gt« :bt! i >j1 

£!: bh:b t± Jbkttt<^&!£ Jbki2^b2;lbt^llbs)<^Jiii JklS: 

':iibbl£ibJJb:tUJ B :b kbbi&ib 'b:&bt£Bb^bblsbibtt 

-ItbilbattJ JblhtJbabtj-SihSa bSl I bJatliS JttfiS 

bJ:^b ( ^J bJJjioB ) 'b&E^iktik kJ:5ti% 'ib:!k!^Bbjk 

lb lii^£jb^bbbjitriiia>£ bJsit-»i^-& :£i I :JlrJhB Jit 
. • ^ * ^ .J »* 

I ttbJii bibbUB bihbtib^K^il>b bb i BBbi bJ) , 1d£ 
bbiiiDib^i^i§e.,-& blaSb 1 1 :bjKbtr^iti^& b£ b^iH 
-bttt^b 'Jba Ibb b>»£t bl^ , II ^ |i :«&Jj:ic£JLE:Jb%b 
-bDJbBl '^£lle£ i>^lJBbl£ | :>':^r«ikb:i^>J4£t HH| 
-bi-miiiJUib>l<6Jtt,,-^l ^£ I l^Jb^Eibibbablbl^tkli^k 
'billi£ilbJb£b '^iSslbbblbBlIitlJB fe£b llcbiliStiUJ^J 
.B:Jl^b Si Ikblib^ ':<feiiS Jt'l£ i<»bbkJrtiJb£ :b kb 
•B ilb&ilb ':bmjb^ ^ib^b<^Jbi Jbbbfi£ttibb b^ia 
•bi biib 'ifiJbbi:&B£i;rji^^jr'^iJ2; bjmjb£ & bjmjb 
l!Jil> & liJikB>i^ :bb V bJtiJ:^] 'klfk>% ibi^ I ESh<^i6 
-ifl 'iii>JCib:tl 'ittH Iht lb JbUi^bliblR tdt^bltH 
lb JbitiB :til^b:irjnb '^ibSaiB bb.'^£ii£ bJi 
B biltlltgSblsibblbitJ^Eritilbbl^o^^^l^-^^'^*^ 
II o^ II ^hlbh Ih ; bbJit bbh 

1 Ihbi'ii iii^l^fe \h^&^ 

*\hk%lih g bl bi^ 

WiHi II ^blbb ih ; hbJii bbii 

'Ibk bbhfiill^£ibl 

I J^^l bjlilnE lliliib 

IIDill ^blhb Jb \ bbJb bb^ 

*ihki itbbJi>li£;>i^ii 

t iigi i lkltbthbix£ 

'li^ ii bl £^bii^ibiit|;^i& ~ilJb?bbj>^ l^JiBiib N^ W •iicI!>l^ai^£&iHlblli lb>^&b:lf^£bt:ii£b ( te ) 

I ojfi ^ <.U«-t 
I l^Ji U ^ H .^JB>iSiJb ^B i»B 'bsbi£ bU^ Jb 
t la]l^£l^bll2£t, miDbB-JBi£ IhtK b Ibll ., htfci I :}s>(i-liklt^li& bib c inii« I a JiaJKiiD^^j til M^ >feiiltib£.fejt<iy 

Hi llittir-i JiSsBliifeiiciEi 'iHsid fciJbb j^4 

--fe 5b£ 

I oJ£ \ oJtii I 9ii II > I, ^^ ifiiitij 

-H fe-^ite ,,-fe 9i£ I jtt^l jyifisn ife felt 
-K I yjs ^, u i I, jij«§ !,£. Igtobfefijtti 'siiiiiijjs 
-^Blistjj I j^i^B Jltt Jiy^jiifejifibi 'aliibjifiia 

( tb:^fe ^fe islS . biijinB ) ^ , ititctlti mUiiJiliS 

-Jw^jfebj jtib £ bibiisribfe ( Jtit BL ):R-fi j>jte 

-bl^fegj i,li ^ >t.Jig , tIfclSliBlilb JWiftosl 
tiitl& ) I ete V,> CR i ofe~fe II o>: II ^rt-feit il^ha 

-iijtsj Jtf>tSRtioij<fetoL&i.miaiB biicbt-e hi 

-fcl JbJ^HJi^PJlS y Jbb lL±btiitk!ik)i^iyiti titfci 

k JbissJjbii,&!*^jj.ijtij,.,r«ii jr«b I :tobji y-thiSjb 

-£r>lliBl;tt4Jil>£ :Jtli!lltiiJtaSjr)bk£Db£ Jtifeii!^ 

I Ihltl^y blk£hi£ '(tlfeb 3it!fe JJfclfe 

II ) < II kUbii 

-*iii kjfeitliji 't.bijjr.it £iis tti „-b4jt.i> I fei 
'i eatj m^:fcifeiBjit.jsh^ bib" Ljsiiiijbatei 'jtc* 

-m-^feii bifti lib bitthifeijitefe!^ biftaaufbjbi 
-iiiibufeia I tiiawibEifit-ajKhfe Ji»afcjbttfts't.i* 

-is I fe te^iifejtia :febi'i>.jbiii.kJB Ji«jib6Jbitfa''B:a 

1I/D«II a 12^* J5!feb±fe Bib 'i£,J£ fe bibfcJDiig ' 
I ji%llnb&i.«t!b '^Jfe*b:3iS bib fe 

-^bsJfe »l 
„ ll\ll bSJh to^i ir£l&JJ£J bl b<(;oB itiStt btJb,r^ 

I Jblj6 fij^,bi |2i,j jj^ 'bajjfejE bb ifi-fiia .. 
-bijfih H.JbJuj^ibib ic.jfeii I bnjjbj?& iSi 
-liBilhbmiJfeabJEbl £,itie b fe b ':feSi5b4 ni^t-i ilih b:L^?r"^r'^'^""^^'^'H)-.^E..b 
x:"" "'"''"^ ' ''^'^^^'^ :'^bjit»bMh;fc.;bi;.i b.; 

•^•"i?tt ( i^J iloiihtt ) ib iiibftfeiis^lfi^ibh^ fc iib 

i|i2i^Jbt,febji,,ji,,t,^,^j,^ bitt^ite bft.,fia Jt/ja 
•:ilnil,:mt.b'li.b-b.ibtt bbbS b^ Ji.HbiB i^ 

-»j bsbm^t* b.bh b.ibitiebia£ir.bia ;*i;.tLt.:a 

-J:aiii :u.ib bjlbfi^u ^,t. 'b^istrjitfeijifeth t^hb 

IliDll ihulh hbl kjhse lU.'Jii)SJbb iii h feihlli 

-£t bJie 

- ^ I <ȣ P. OS 

^ «R i ofe^ |. >,^ „ i,,^,g^j^ bbfBSlitbfc* biTte 
£'i^^ita ijt. lifeji, 5fejj, bJ!*jtirriigBbiJhibbi ^bi 

-a 'ilJi.i^.jGliife6blltBbfi I Jb lh£.!febI-bliiL -kit 

i^i.«ifeij,fefcg btv,- ib <^i'i^^£b.i: b«b^iH(ty ^i» 
•b ) Jfe^K Jb ibb.te 'jbitt^b* ib>i!5 ibia bjbib^b 
llfeSlI iifeailb iiJtitihlfg MiiBjibSisbtbtE. 
I ^^ablljt. bSjiJ -bife ^bb i^j^t, 

I oe S. 0)2 i: oJlzi 
» II '<! illtib bJjibbtbJ 'b^bilUL ikiBUb 

I bbja bjs bjtc 'bsmibiS :Urj lufe 

fiofeJIRXH bJblUt-bJbfei J.£b fe *l bjlii £b a.^ib 

'iiDfe^$*b/ibib ^b«:tj :i7.£)I bjf.,hijfcP^i 

I 'ife£ ibhJJbS jfebb^j :i,j,t, htai^tii^iH 
♦Jim* IbtymJ-t :ifcb K^tefebfe'brJiil:.'', 
I »i Ob „!i ^-i I, :^t^i^ labMilb •tdiit/.Jfeb itb 
I MlhUJJajfea :ihJ* ':bfe lubJJbb l>b*i' ., 

. I|)f^l' ibto^ltt JJSJ£ bfej £Jh*b '(ft.^fcJij£ 1 fej itJti 

I }i^ 1 b ti bb liE b! £ ,{j •ipi'e.u.k mjiiife 
II R< I fej iS^feS lotttibi 'iiiibi^ ^bjjg. 
I %i Ja i^a, bsjiita sHsia 4 ii,i,.ii>i toirih 
i'W II Uihtb iL'fcuiitJiB-bttjjii iifsg mi y 
I ifeii tettbibai jtoiDjIt bjto^ -biiaj jjiba jiit ;, 

I b^£ > oUJ» 
;, II binm libtbiB jftb 'bStibb toaiR 
I m-is^jeba bjl iotitt^ •bt^ja fijhjb 6je 
I! {t-sbj!* r»ib Jfcil£ Jb 'Jbbb! til ifi JbiiJ: 
I i&iifebJbJibJta 2i laliiJi-iibbibSb&E^m" 
I ot6 J oii^ I Itb&bxUbJbaiJbH itiibfejfe Jb.tJb 
-bbJjJtJBfebfeJfebiJj}EEbfiiliriiir«ttbii 'bibibji b fcJbli ( «rtJ^ a ) bih -JiiibfeahJtihMEifcife'tiifet.Jfa:J:tt.itH&iD!^Jiii 

ii (RV (I rt.iniu tJi I fetrfe fehuy 1 i<ii bissiifcife b 
'Jfe&ltofcittifte ti) fefcjB :kk tKkb Itfctilfct klHjl;feh 

lt,felcii!fet: kn -J'i £:£ 'c5i'\' 'tifeblxiJtit;E B^hk feb 
II iR'^ 1 1 hfe liihbM Ife^lb kj-^h. bj Usi^lb ^ 

-i&Eife '£5lJilh<fe kiJfcUbH JJttk I felbJi;JbiJ_fcB_iSl!;!tB 
'ItfefeiiE k^lbiir^ I klillltk iDJ^JbifllBJbbtetltJbiJb 

•^Jti kiKb I bOiJiJti^iiJi Lbbtiakjias 'kilbtti fell 

JBbli 1 kfeJitfeJiili baJii'JtsrbEJiri: 'ttEk kJJUb 
•talJJ ifeife I Jfe kiJ^au 'trjBtsJ iJbiijJbk?jJb.b& Ji 
•b]:fe fck I tiJbiii Kb fe IniJbS^ji 'Rbtt >lli 'blib 

II oRi II b iilbi Ittbktt *-i%ttfe fejilfe 
I t-lhbi feh t: sJbiJi 'iLh k hit bi± 
-:kb '^fatat ':tl:-.Jfa E ti fetJii 
IfJ^^II :r.JrtJli kja l -.htm tb J&JbililtifcilcliilS 
• iihik biifelJia a^ fell JKuBjiifeJ ^libilii JbR 
-itt Jt«b-tjfct y^Ski) 1 bjHiiJ!febikJ ifcfeJB jrtb jb5b;u 

-fel fe fck Ik-B :kfc!lib£aJbJtiti ts UbB feS ii^Bvtt 

I :iaijbiirnbj&ifci§ii5r!:\iiii 'kKEafiiimAifefc 

-JHlivsitfeJit.k 'ife k£:U b 'iiOHJJ£ fc k-biH k 'ItofeU 
•IniifekibB jblib '^Itil ':biijsi!feife k liililb5hii» Iklb 
-Jt^-llbfcfekm fefkbili |:bltiitltefei) fefcJB hJskiB 
•JSi'k-»li2fcl l!fe££ Jktsibittfc r<ltitV;h<fcl :b£ss!!*EJfe 
.i)b*ife:]biik^ift!k-Ss.sifelfc 1 ktlbkjB ::ail&kiJl±bJ 

IIQ^ Ul kji;* t tJlilB k InbH *k fiilhl4 ifeli 
I i^t! Ibt'sBt^biti tl lik-te^yi llaiSziLhL'kl 
-lot lil«fefcll:-.itm2:jSfeiiiiiakJ iklii 

I, 6\t'/ II :Bir«lU 
UlS 1 :niisC:kt.i:ab!^ll3 :hb 'J^fiti bJt-.B h&n'a^i -ft I iSbiJtiJssJfetJiiisliiJJitteiBliiSiJssJb^fe.ldk 
' II e^ c II ibifc t?iih J^l& *Jk: Itfel^im 5i|jh 
I ^llkfelibife ts Jibk ?!iiSl-Slitft5SSlhi lllb 
-kjbbiii tHulkbiibJ 

I :ftirtiu iiik Jb22iJ± 
j -EkbJbf'iiS JkltBi^B.h k kiDiJJt bb '£!« br-iJii 
I k;r-aJkk I :liJttJibiJ2. klflkttUi?J 'klbftibltfe-Jli a 
•k ':^b!tJbiiljbJ JkElS "S Jilittb Jb.'SjSfclJlJsbbfi 

II V* < 11 llLlhbiL'Sh b Ibk *JJi Jii Ilk kjfeil 
i I kk iiibliki c Jkhtt bit 'j^LhfcliJJhfee 

-ik Jfe k 'kiibbJba.&skhlikl feiJRlU .^ilkE hiife 

I :bir«lb ki^ ttJb Mr-riUiiiJb 
■ afet-JJ^H kikb 'hkSit-ltitiliibfe '; li*) i:t.bii t,i 
' -kilfeltiJii ilfctklSlli ihilfeH Jftk jlJfeliirSJbi 
I jrcsk'bibb JfchJlaJl£)iblibJib£ bbfcsJH£t-.Jitts.'r«b 

' II hsi II htt hfeJilfsh klfck 'biJhliifcJtiik 

I I iJLLb^tli] Hlfcab ttii-SJbilS tfe bi2 Sk 

-tCJkilJBiJST.ifc-i. JtiJi ':blib-felfe !aL*J£)a-l 

' l:fcJ&jUlimJhs)taibfcJfe Jb5kJii';l:*li feiB5b:bllil 

-: JkiJ£ l:>B£lb^^^b:^£:mibk«b;b)& £H i£bkl:iitkl 

; -U B!bi^it-.t!bS:fei fe^ibbJ* I bttibSil^lbbSi^ll 'kili 

: I :kit-liSEie Jki ibilk 'Jt-i rritiiisk-tt '..IfiiMib'b 

' -lliIiklBilblibIlBttilii!fet:*brjfcJb I kli , IWi Jbi 
•itiibiJbJb ,.-:iJifetli ^]i& ki» I hbK-bfcfeiJkJb Jt^^JBi 
-bJSRki I :b)l5iJJMU kjklUlsMrJkl-asi^ttiJfci bjl£ JSi 
-HR Jtik ';b£IJEfefeK Jtib JihB':bbi.fi i]Sbb£ 

i i; R? i II Ibblhtf^fe feahlb 'jh^hb fijb i^l k^ 
! I bl^lk^bt^ bl lli>bh ^k tk 'i>bh )il^4b@ 
I -2J»SbJ>rib^k kbltei :iJ5BbJ^ii!b tbbiS 

•Eliibiklb 'Uteik ihi:»:iBkB Jbii Jb J'^JbL kciiB 

-WSJ •»*»■«»»• 

I -fekiBEikHJii ':JbljfejBiciii% Rik^j&iS k Rjtotti* 
: I :bbiaik5i>iiiiijrrjb26 'mi rcjb:>;b]gJBJtjfcti 

' '>isriki)b!ktt "iiiiilfelS fekk jr«k 'tkibiJbiEblSlb 
! -hSi liiii!tB kh ittb ':!ii&tt litiS. 'k.'JfebJ Jbi>bB 
I .-1 k-lbillJii 'kBJ!tbiki<tc MiifeJl+bi 'biE fc&:S 

I II « « k II k'.hfelt Ib^lbiSiuhb *3ibJfel2h kh 
I e ISk ^k lihh klil^lte 'Jf ibJ^B tir^ 
-kJbati nj^b&is 

-JU kJ4 bfeK kitJJlJlt-i ^iK--:bftfesJifeikbifek 'JfckB 
Jtik I kJbife r«l£Ji5 kli UHiS. Jbb 'k-fefe JfeJitfesls hib :sii£iittlr-.ttlte bth ~hii& Jttb 'bri(;bifu!4llli^ klbkbl(u<£aiS£ 'l±'Jii^ 
•b l^l^Jtl 'ib<^ 'ib:!^^lib.^ltB:k<^Ell'ibt:'^^'ltib£ 

Ilk i < II Jbl2liii^lb&li£hjil!& 'khlklki^lbbiilltg 

I lttl&t!m]^^l^tt£ IklsE 'ib± lib i^ ibfe£ 

■J w -^ -X ^ • 

•>mlilbUbi'J^J&lj 'li:J^LiJ&2l>:b ':bl&ssllJbiB 'i^Btrb 

Js&bJh^i lbi£ lbb&j:ki:^i:nibiit>i&b bK k 'bJS 
-JHJ^.iBlESJmJ I ytl^tt bb Jhl^ kib^J^ <:bbIB :mb^ 

II oU !l JlUhiilhtbite fiih'jfeilfcl bt£ fe'ii 
I blbli 1^ ibkB Jbtit ik ^l-ibi^ ^ibkb^^ 

I :^ttii Jjg:bWlbb»^imi^£ :J^ 
•KibllK ifel^^lblt b-lji& i^bj^ Jkltbb I :t«b>i Jbk 
'kkiiisilSi ':j:aB hi biijaE 'MbsEiuS JUJaiiEii 

llhll bib %l-lli,llh bifel LU 'JkS Jbiibl Jklit 

I Ibb^ilDlfg bJbl*: k *J:a>l Ibbilblh 

I ibJbli IrJbitkbJlK b£k Bikba I J&tt J:kb& 

Etali I :nbjl k^ab 'k^ifi^U k:bl> 'EfistJil^JbikkllS 

•burjtttillijjte Ek^j^iblt bltSi<^ba :btiiB k& Jbk 
>< >^ . . . J -.^ 

|:tkikL&^UbJbi<&i^ii<fel^aibibJei<k>b&teiit&b I kbffib 
- . ' ^ » •» . ^ 

•££6l<b b Jr«ii JUkiltib:i)m :liJb93i^ tti& & btb 
II R II Ilk l^bh b^:kb 'bbll Sjtlfi^te 

ltJl£& bb-kb^ibte I kt2 iftmb^fsbi fe iD^lite ':£i 

'<£jbd^lt J';blg bli kUbb kb 'b<&Eii ., Jb> lABl^tt 
•JoJi: „-^JiEsj<b-Wbaasi£bijj2tibJblDfeJi kbtia 

I :nJbJu kll I -.tiiibl kilk:££lil£jJx 
fei!J>i JkibUbkb :iiiihi:% 'bi^sslnBiS B^Jtx^S'k^Jbbi 
-ii£';ll^J'k^B ^J&bJ{£ I biJ& klbJ£iJ:gbBkJli£ I BftllQ 
•llititl^ blllitila^lia!bEtt ':JltiU:ti<bEtt:kbJSt tliSt 

II a)^« II kl£->:bj4lk hillb 'ikbbi& luK lii>bb 
I b^b&l klbblltg l&£lbltg>'lJiiltilblbibk blt^ 

-£i 'bibIibJb^:t:J2Bb£':J!&a :ikik) 'ia<£l^^isrjliibbu •iiJssJh±!4,it-.Jb<fe&Jb inibifefajK bsJRr.& i yfeit bi 
•kiJBbj bibihilhlfet. Rit fL»^li<fcti I t^iisil! k-lSiii 
febt±i ' ItftikiibkibiiiiBJ^i Iiiinfeji th nkJi 
IIQ>-kll lbs :»-!£ biiJ^bfelMbilil halbWlJlibii 
I lbiIi^i]bbJ!Jb bb kii kit *liiii)l'lli^ tlll'li 

I •.RlHiil kliJibi 
-b :ibft':bfcbliJifc)ithbibJ^b!-5Jb>iJ!^ ("btKibb :fe 
•Jkib :ilifetJte'-febiJJi 'b?^i-%iifcbsJi5]i:fL 'b'tt ^i 
(Gti^lphfc ^lli'blibJibj 'illh'Ajif. hil |^S 

-ybiiib6i,iiitiJk*B bJb.t»mtt 
•£SfeJ ii!tbjfekhftji ibsiiurrjtyibi injttSSfeJ f i>) 

•Jfci Bk ':£JSilbbbijrSJli.bbb ki> ieJlibij'i-J^S'bl!b 
•Jfelibb k ':t£»iJB '-^H bjlik kliiiti'iitt 'k^ilk fc?l&& 
iiiiloSlibli'rJki BilDb-^libJi 12 bij'?-ba£ bS l^bE 
b^ Jli£.^fcj 'bttkjiiSijfcs ii ,. I k!.^Jti fi: siBJ feija 
'b iij kjHbj ikB ,,-lL'iJJtyijEjij sbjfe Jttk I ;btJt» 
•fcillli kJJWfbtiJfa Ik 'kbsas.JHJ :JiiJJl£';li:fcl 'MbiJk 
til fciibbti fcbbis ibJi^ ':limii b febii bfcJJi 
kiiB ^m b-kbJbSkJbs JbsbfS-JbhK i :i,!i k klHJfe^ 
ibbjgbmjkkjt-feb 'kit^-i JBfybbs bkbbiJfcili 
bit* fc fe k-l)ii I -.Lii! ajbiniifabbsit kis btJti 
k £i k'bbijbU ja^B bJiS, JfcibJ icij^febs Jii-kbaJfeiS 
I HifeEbis kbibb JfetJla kiia-it b-lsSJbi£ I kb±a 
kilJfesrrifciJS '2 fciibtJB asi ':fefciB kJikibbJtt-SJi 
•kbii kilibj kiH ^\ibHH bbie 'kinti kslB 'ipjii 

•fi-SjiSi kti .. I Jloua J^Etb bJK:JJSbab-BbJb^Bft 
-bebl „-}i!kJfeb i k^jfeit b^Js JblitiJfeili fe kb 
I sttbilkfbibkiJfiittR kJJkibilK 'k;biS Jk:b& 
•:^:b lb ioJ^bJb Mi'itvlte b kii iiiii*tj kkbbb 

II e II Jbi Jx.bkbljJlJ£ 'b%ib b IhbSbJ 
I linllb bib bm k MkB iiiibb ijbb 
-hblt i&k 

I ■•:^ikh :a£ikl 
•blfe £abi!b£ EiiJilabe 'JkiJJbkJB Jbi]&jfik4jajfe 

lUckll bJSib fe :svibi bib *b kj bii^fei ibb 
I jSiifcJku b JiJlbfe£ *ibi» :a>i&bSJ&l 

I :t*ir«Jls kllkbl* btirJtiSitiirikiJbtt JbibiS 
-i kitkbJJb JHltJbiiJiJk-SriJb; Jftk i hlilkittibE 
•ja|^jJ&iiiJb*JbbJitbiiiii ifcijbt£-fe tj& II ^ II „ b 
•Jkfeitfib luE a£ 'blbftJbJicJb 5k i bjStiEa tt 
bJlb>Ja'feabJbbiiibb„-b.ltj£t kjJk'^ lir<JIuUlibJt«ii 
-bi '2 iiEsfi {♦hsbl bJUkfebb 'bbkbJbai2JJ_!tJ8:^bjfcJJb 
-Jiaibii :k£4Jgfcb-:hJj&Snoi>biJbiJb!i£ Jbk 's&ijb 
:KJlkb „ 1 fe sbb k-bi) -feiiiiafeJ k-bi) i ilQJJS&jk e 
-Btl '^blili^ lii kiii^ la „-k£J2 ':l£j;^bk Jkfek '£& hth ( sa^^ ) bth -ilb2JI*feU-Jb-iib2 \hi& 'l.<fe2i^fetM ^%1 fe ^l 
II ofei II i,lSIfliilbSt&ii|jlfe 'iSfilMttiiiilSS 

•B IflUli ,,-fe (US |:r»b>lD>li<bfaBUJi 'fe illikiiSllli 

•u tittyajH fe^i>b bsimt* JRiib'^ :ferj* bjujtjaj 

-l!libfc!iib 'i9b ImillSfeltliSii bfcilbB :liiittlS: fett 

II (Hil II iilSm^lli fillUlfe: '(kHij ilSlIfe 
I bt.hlifel hlllilib«i*ih 'iBifefe Ifiihb toik 

II Ok ill iilSlfe Cl%l!t biliih-ilb Ikbilfe tejfei 
I Shltblilikhlli ilii^llti k 'liiieiil Hii |lih 

•bMi bJJlat! & rtli'tfek'li-Jfife fc Jlibils 'kiilbbJfc feb 
ll Sk ill MhilUl Ibjb |kh 'J|W bjfei fel biS 

I :tklbl&i£k]U 

-M& :lk]iltiB :lCitt» mi:k '91H &bi&B i^llU 

II ^i'l II %)k^ it llilfesH %%iklMli)bB %i:k 
I %biBii ilh Jk !|blte <^iisl^ llb!^ 

•Si <kJb ''kibti ^RJik feta iiBjlblMilt & ^ait£jbbE k 
-bdJixlH ibU 'l&itJkllbt<l>&Jiohn :k!lfiib£|tel ^ih 
tkiliJ^Jiilifj m>b ^Jiyf^£lbi';fe£ii!^jtdK ik^JvsiJndtttiLii 
->^i ya b 'i&itJiftm Jbt:^&iiuiii% iM<k£sJbtii>tii» 

I It&mi^liit) k kblkli&l 'kblklh!^£bliibli 

■^NJ -WW .S>-^ 'N^W* 

I :bJJtiJbtlb>ltmi^bfek I :lkilkilt kl^mbl 
mi UliJkKhlJ&^lSi kikutt. ilDbR in 'JSJ^kJbb 'b 
taUllblbJUtttn iaibabbi <bU> k'JbxJ^ JiadiZt £ !bl U < < II lilllltjtfe JUsiblBil 'Jtblih IdbB lb 
I hhWSlfe lliJili IhlluhB Mkfci jih! S *1 

•k\h itmHk & i^Hi jr(k^lkJj2B!£^ IliibbiJb k^it-k 

-B k'lB ^bibi^rrjkiBb biteS^b Huih^ Jb:>ki!£K 
ll^kkll yjbfe mi± fe: ^4 MlfiltfeJilb feliba-S 
I kit bliitfe bilbhb££ k 'iiilbi bb iltb 

-bb b l^J^^ b igj!^bB :bE i^iJbtJ<bl :kl<gis j&ib 
II ti'i II ^^ l^t& ^IJtklt tjbi^ 't'^!b:kS Bl!^ k 
I ii!h!b:>E 1^1^ k ill<b bsb Mllib bJ!ii iltb ik 

:kte':Jbl l>;lb»E bltJ&k'bbkk! 'M:li2t& ki^hiH k^itt 
-bJb l£b j:kb£t Ebir<^ Bk £>k 'bll!tii^bb bilb k^JH 

llokkll lAlItlkbl mb ibb Mbl ^l^:kb bl t^k 

I %lBb k %lb£ k hik llbli 'iitBJiik 1^ h^iig 

I rtklblli kj 
-bllDlbb^b lo>i<fe^bil& )kk I IbblbbJH i>Ji bBCbJ^ 
-li bJ^t=t JAb:b^fb£ k:jbl^bbl Jiiliib^ 'blot^JdbtS 
-ISblbbJ bb^£ 'bi^lbJl^flitf^ bik^lbJbti :lDb'A 
bibibiiib ib£bb-2Jbi^ k:£ 'Hiblx &li tait y^Sb 

II ?Do^ II ^^ b^ 0^f^^%) 'M>!faiK k^^£ 
I hibllblbsb bihllilblk'lbl ink 2bii k k 

1 

I :bibJU mbbbllDlt:kl<^Bill 'kiJb^E :]b£ bJD:kl<^ btt 
'Iblaim Iblbkb ':bJb:fe 'Jbi>ibJ£b '; k^ 'j|^bS)>febaai 
-1 Jbb kjbCiJbii :bJbi!tilfeib^<^ :J&ll i&Jbi:b bta 

II flok II iSmk^lblb mibab %1 ^k ^i^b 
I Jki^hb lhb^l!tb£ |k^i 'Ibh i>I ^biik 

-JiitibJbHJj^b ktstia 

-Jbl^Jsb i«fel!b ':y<B U^lHssibJbTiblte j:kJ^Jbi& ' IsJi^Jbh 
•bJb blJ£ji :£bi§^ :ilnbiJ<feEb:kb& ih '(«i:femb hh^ 

llSoiniiiJililite ]k£^biH!bj 'iinitiJblb^bh Jb 
bbblilfe lBlU± Mihb. \k}L:L Ibl k %|i 

I :bJb£JbJb kJ^llA 
•Jl2>eiBJbtibtijb^i> 'ikiiDiiiek i^ibb b i ti^Ctb^ib kjl 
mMttit.u bbi^Efii uibb Ale i ibbm iiJ,:kj,%bb^Jk&bi 

•Jiti 'l^bJKi£JblsrJki&bi :bJ^b:riiiabJ :kJ iHii kibb htt» "( taw ) bt^ Kllnlgjfi 'Jbl&li :lfefe fe£ii „-& "fee 'jtifeJlt lbfe£a 

•1 ]l^l« ftte I 1:212 •i^sl2£2&lbi% bl!£2&lila>l!fe RHQ 
•teb yjil Ji» :£lJ£t';:iiJtittisi* feet tbiK. 4H iS :fei 

Jiho ill lis ^li itfe ^tisjS 'Jbitah Shlk 41 

I £ lil^ ^k itfe ^b 2k 'ihUL ^^si^ !|1 

-4miftlil§>Jbit?)i&lfi 

:i>i> )&:k£ll-2iil l>bi££ll2j^!:il. i MQi^lb&bJ^ilti-l^sB 

'bll£'ilt^l bl^bifekij 'ttimi<^ig ftlbdUEB ';bAlf%l 
^bihb ^H :miil|ls l*k^ JbfelS l±i>ibi^ili& <i>bl£ll 

II Ro( II %i^iib li^iiemik 'bih^iihb k^m 

I IkH i&Mlt ink IMit^ '^1^1 1^^ hillulte 

t :bil»ili m^ blcHlt&l^fbi^telfl <i^lb 
IkfeMB If binfLt^l^ fell 'IlJiOl><tBtt i2lJttsb!ii y^ltck 

-S :i&ii&kifi :j<£l & a mk 'bmuibm^u^ ^<i k 
I klilibb b!fe ^I^ Ink k 'b«t> li^lLb k ^m^ 

-£l>k£t bllA:k^>lti>kllklsiil^ 

I :ftm)tt *iih „ tl ^ II :bfe Je<fell£l bba 'kl^ 
•fejr^k l!fekm I :!fejgl^ kiiJitb£ 'l^ll J^bl!ls kkbtfe „ 
-:libaH l«fe%Jm & mk I :IktSk&!^:b!tello:k<fe:tl^ 
-ss)labijsiti>ll2 'kfb>(^i ikj<i ki^ kkjmbi^lb t^hiHl 
-ll&ltl ikk k k: k^ifiZr 'Ikbilbk kmjikiklibi^ kb 
-<l£i itfllahin kt*<te(^klJ&lb]biiS j^^ 'kb!fei :l£i^lit k 
•kkki<klb ^J^ib-kJkH tklkb I kittilklkSiklg kb 
•!«i lklu>Hl»-Jtab 'im^ilbB kll^ ktk^lbba kfe I&J& >J >• s.^ 11 ^0( II Jiiblih:kmb:tl^l *h M jaiJeilkltllfIb 
I inihSiklU bllHi IHllilhB *il± ^MiL h h^ 

I :nimk ki&i 

'l<feSkl!fefitlbifeJti ib^lEt bl 'Ikfbitt feb ::ai&felkfia2 
Ibb I kli kiJ^A Ci:dti llollttK:t:liEt lkl^Jbj:iklltlfitlbli 
k ':m^ ki^ k@it 'k^i^ilkbkli£ iD:^:gj^j:titE fell 

il ( Q k II ii&^ Ihl IhMti kg :ail-UtlkS^l hi^h 
I ibJBH k ii]kklklbhinii& 'iiil^ssiihi!: J^b I ;bitt 
•Ik kiiirnbithijfekiit'^bljjlj$«te bik k 'kBit "i^i 

•mfeitibti» tbikjbityiii i&B:aife Jtb 'bjiibiaji 

-^iDilJiEitis j«i'/a ipmB feife kj4 ibjft jitb 

II Qo< il BB ID kiJltkhllB 'hliilii JlBife 

I B^ki^iife ^1^^ Ib|ii <fejii h kj lihh £k 
-Irjia jRk 

I klb^lbStlbs kiSbb JkS 

-Ji Jii*'iyBkJ E ftifebfete I :rtihjittBfcli kjitjkmi 
•ibibbk kUfbrn :ih£t fe a 'kib^ib kjbttmi 'L^ 
■feikbjikijm b»E'fekfe k-SmajllfeJkiJZLS jbEi% 

I kjhittbkii gbife>«-fe !k£ I fcjbitiiii iyiEfcjijii 
•bibii feakbis bsb^ik bi'lfciaii»i^j^)jij|k t 
bte I :kii2^ b]Q I :^bjtil^;^<^tt 'aibkl k^H> 
kl4 kbii ' I Ijife 'kikhUtebhJ ibiibtt 'kJbhjiJa 
' i h:*l ' :bpffeJb:s-i^ieRiitE 'khJabjkjtT ^5b 
birkiik.fejkl|iibiblb-i& Jtik I kj_bmifcJBJbkibt-..b 
-Baftlfel laibikiilbaS BiJsslil^lklioJk£%j2ebkk 
•UklblsiJ^bkiUatg 'k%&ni^si^kbJ:&ktllis BmE 'bit* 
•l^£ltkbi:&btllis k^Hi iit^lifei: kb lUb kk i :kkiis 
kliit 'ki^bis kl I bnik^^bblb: kl2 'mhx& !|km 
•kS kiikiiaa-kha£l2 kii JtJkii k-ias It-lfcli klStj 
iijferriliklii IbilobStkJkbfeJiiiitd^ t»te-5JTltia^ 

II &II bhiife inijb tt m '^iti%i ;b:»S h m 

I bi ih^ll^ lihlf: <g%E b^b^ ills 

-It^li ^1^2 k 
• ■H 

Uabili^* 'taiJklDltt t:'fe';lt!fel '::ai 
-fifel tdkijaa tt k^k Jtak 'iniisJjSkbjatkijJB :kija3 
IkEK 'miislikbi:ftlSlJB :3!^6fejB| 'J5kl>feikli Jbb 

II n](ii II likhhk t bJlb^kg Hitk £ Ibkllf: kg 

I l^a^ h ^k bik lb|^l 'i^g|&i£i ibb 

I :^Jl2lU kjlkfklt 
fell felr^il^ 'k«ifeis k J:febiBit£<jgJ^ k Bikk ''kj:kjfebik 
•JSb iii:ki2k 'falkkllS kjis kibal^i linHlfe kkkJ£lb!l^llH 
•^i £i £i I :£kfeili kib%feH kibai^l Jb^rnJfe^KbkkJft 
■^ ilbSkliS jidOE^le ':klDlJls :ikJ£ ibk 'JJni^i&likb 
•UbbsJfiJls iB^l Ibk ':b^lb£l»JL tUfemjk kJJkiBkl 
':ltl!SSlb:Sili£iBfe kllkfBfe-kiblk^Jsb&fel 'kli^bbEj 

•(,^d':b^si!kiakejmaljjki|ijit£ik:tiiifek<£!fegjis& 
II Qjil II kUalil £ ll^Bii§ inik 'bm|llbll2Hb 
I ill llikSlhS^l£hb]^l&-bllI!feb!lticgl*kil& 

-i^jifc &>l£lti!fel :i££ hii\i 

I :bJJt«Jk kil bsk;kklkkifit*iJd 
•^irslkJi&isB<k£tkib:blKklbiki;^:tJbJkl>'kmia^i£j& 
-Jilii, btSt^ kbsJUk £s k '^lssJ<fe&J^kJtkli! klkH biua^f 
•Bi^k I likk£kt£-ili& kfeifeit bJttkitSba^k 'liklii^ 
■H-^liSt kIdfeH bmk^il*fe bl^k 'k!£i&-^lJ£ ktfikit bl 
•itk£fe^ ak I Hfei£:kl <^]iits kl^Jit&b IJalb :feBl£ ikliC bib 


hit) I yhk: &3lJflbSSlIilhii%|lifeIil-ilife£lillbfeh te 
kJbitJhs 'ti!C 1^ bb^i b'Mb b^i±H bJ&lch E^lST 

II ^itl II iB^b ibS |l&&feifi^ *|khk luhlhsb 

I :iiSJJtilb JbJs biscJbi&ltil^ssllif^it-i bb '-.bi 

'J^SSi*Jsbl£tm ^tr::JiD>l£^lj£: ^>J&L£.*ki2f Jr^i&':i^!i^li^M 

^liiJ :isi^^aJ mi2 '; bt«<^ 'bH>Jl2ki£J l&lkbRbJ 'lib 

I £i ii}]ti^-^ki niilhhB. lb 'j^bbih Sk Ik 
■m &k 'bz^k. 1^ bJi&bi&i:ibJtrQ:srikJ£:hibki!feki 

•JB fetl':^^i£ UJjiiit'lbJh!^iiJfeijb.feaajfebiiJkhr«:t Jfek 

mk':£*t *IB Jisjjsntti'; lt<feJ'iilttvbJit(.'Jfefk fe hifeab 
IRfilJ IjitiDki lb±fel2iibl:l 'Jksfelb Jt^iiilii S,ii 
I kjhiih t k hbbl bit, 'J^Hbib h ti bk 
•-Sssifete 

•felt bJriii)>'j<Mikfei 1) jb^Ej^ 'bi&£jt;k£ b 'L-tiii 

-Ifeli+EsslbiiSiibblifetjJfeJtiti 'rbJhJtsBlhJJhkJlia E 
-ElB mc JEbi^ttiJki iSjaib'iibJikiJfeik bk'l^!feh 
-aS fe bkH:feiibi;irrJkiiiifek:fe kbJ!:liilibJ<fcjf ifeJKi 
-b ':lk£Jgt! :bt-iiii 'k;J!£> kilbi^Jb njj&sl^kbi&btllts 
Htisi. Jkl kb&^ki Jii:tkjkBJJ^ki£j Jx)ii!^£; bb itkb 
IU?DII JlfelblffidllLilb ^liii *tii Siiia^fell is 
1 5fcS Jtaiii tll^lh hth 'liiifclliiblfcHLkJ 2k 

"Si!£ li;<fckJt-.K)a3cjl^JfikJB kUlltt 

I ibii^iit kiikib£ &tiii kikb | :nbj 
•feblb!^£i:£e<feak>JE:t^kJ bbJ!&B ( kl iJIbblltfaB ) 
•Ji«feJb<> h bi& I :Sfiijbkjifejj&issiiifeJbC;ii»liiJ]fe» 
•ilSslBSjie i:bliife»l^feakilfebikj £%njJhiJb E*feJJ^ I htb':JkJ£ji2d :£feJli'kiJb£JbsbJ kfjfcfciB'^hJfei^fefeti. 
I -kJ kBjjikiy ^fe JH'iUkmbjfcSj fe jsibjc jh",,;, j^j^ 
j Si-tfefei jjjfejt: Jb!ibJllkjciibti^b:bJfebfejfet jbji,Bj 

! II GB II bJbk Ssilf|l til,tl-Jb2b iitk S£S 
I I lltfe itilit tjilh hlllilB-JBiiJkl JbiShiiStl 

! -^S"S-ibJli^JbkJBfebfeJJijik4bHlfetlHi 

i I tibitttijtijfeifejHi-jfebijat^ 'kisib £ti 

'bjaib Ife fete*tJbj).feji£ feujjkiirrjii'kjis bWii^^b 

•UcJb^JfefcifeJiJJkJsiak tr ^ifebfeiS I bjifett Ik^JJtiS:! 
, -4^iss JlSkjB Jsb bissJi^kJK ufebfejjii fe ii'kJbCrib 
: -Jfe iJ<febJ!bie^ bBjJikifj feSfe H JJtisfc'febbji^i triiti 

I mJiatar^ bJsaiifctjmjajiijfciijibjitbtjfex, ai£ 

j -Jit kJHJkJttitkJ kfefekE :Jfe^SjJJkJB 'bbltkl fe kim 
•a'i.agStt JbtsjfeikEj£,£irsifei iiuik bribife'tj 

-HlloJhlb.S bJll|k!i(,kttIiiB :ki£; bJJJb-fcirjKiJi Jt»t^ 

I -JirrJi'tftoi j&b jfei-itbj& a" ':ikiib£ iiitibfi 

II ifH II y JiiHikJ i£ ijttiS^lS-l^itii \hth iSife 
I I ttibS 5ttk.b fel Ihli Ife Ik *Jb£ lil^Bte 

I :njtill± kjlkfel* kilteJhbibdk JblUiS bkjs i kbtu 
klliJi^ElDSj&jsSJbl!^ Ejtiblli b;tilkli;J_j?>liifiB bJslbJK 
•Ji bjribkbib fclilifib-SlJS bbiWrtife 'ii&J^| JtstJ 

•Jiigi^tktiiJSkbJiiat-StikjJifekJttiil.^ssjbitifciiiig'i 
■kfe kji jki£j£,ii5sife^iti!fcbiBi^Jiia9 i"tife.-r«Jifejiija 
• J>fefel bife^'halliii kiiiJfei'lJih-BsfeSfeJlib-fcbaa 
l^yjl Jkl£jciissliii k JbH khife^kjgjkli t-<fc I Haiblfett 
-feik4ja5iifej;i)>b Jklfeli^K-^Jli i:bissJiJkJU ibt»Sl 
-kiJti»fiaJk*:jfcir£Jjtife£JEr)ssJltJi':JbSili bii felfe fc^ 
•fck ':r«iii:fc£iB ':ftibtaSa tisJifc 'tiiJiibii ajhis 
k ':Jt»i52i JiHtK I :bbiBiJtiix(likJ;iiiissJlSbii kja 
•kj ibi^k i£e >lbUk:£ :kiJ<£l iiib^|k:>&2it kl kJS ]ba 
•JkJbK) tb b:§b KlilUksibkVkiSbilki^bJjrL JD&ijSS 
•ibJlkJJBJ^ll2lCSsJ<^J^l£± H':ttJi£Jl^libj:&ktjJB :k:l&A 

II e^ II Mlbkb ^1 Jini^iii k 'ik£k kblbk:fe 

I :bsi&lli kai££:Jb>!^&libJkB bbJbJkrtiJbbs 
-Klhklfm f£iJttlb£t-^ b<ft°k^ib£itiik l-ijtilna':iblji£.k 
■ </biik JbdiibJ^ |:>a:tjhkjb:^k:^t^JQbJ:sB^iJi!Jj:bjt£'M 
■tilh^ itkk-vAkJB kJUlhJilikJt^B l^lbbib k J&b b£ 

-StJB^lle I :bliJ<bb:i£ I :Sb>lb:bkbbB^ti:£liS^JJi&':t> 
•ii%\H}iltlt JlilD-Jilt^) !^ ££b':rcJ^ilikbJ:&ktlJB :b£t^ 

II n]2 II :£^ iblb:t^.g kjbinb 'ik^Ekl^ il 1^ 

I ll&£bi^bbbib k £ lbi-lix|li£ llt>!i ibii^ 

-IJl&b^JbkJB 
ib>^kJ<&I^lb^kJbi bl£:bblJ&kii^bkBXJti btla 


bt^ bSfebfeJfe iS 1 bbmjb) feibiEMbt a^iiiltibKjiiiss 
-asi&ii m-lHh'ii^ b t* :bE)iiil':sifci m lb Si I y}^ 

-J&sl5£lss'lfe blifeife i:ti)£S M^lfe*ili|ti':»i-Bt-sJ»'"5i 

-a fcfeibbnrtjifejife & bJfe I :SisiihtibiiiibJJafejaB(j 

-issliilJJivPS feiiiJtikKibb^iissifei I bi*^ib:5l!fe Sik 
i£t bs 'j!lP)K sbJiBBbitBiit, :Jtfe JbMtt tjhjt^Sll 

tJtft fe 1^ 'jfibJC blbJBSt&is-JIti mfe Jblftihklibii 

I olfe ^ olii I :ftit» 
-la WJJ«JbabJfi^fe blB^ feSBJ&itfiiJii JtfeRluJbC 

-KfelJi^lim rbSftl Jbtifcl&l :JbaitbJbbb)rui2lilj53!S 
.Jt!jB„-lt*^mb I !bi5SJ>liyB KJfefcM^ti 1 BtlU blUJ 
.fcjjs»tJCs;JiniSii£ bbSifem 'bJbaJhl^tibjEB iifetj 
-B >kljiail^ Jfe feb-iliJJititb-£)bJi!ibK!fei 'bJiiBtEi 

■iifil(yi bJEtuiibtiB ii5)-aiJ*. iitew!*/ 1 ijssiiit 

-iSji£ 'bbttis fei:* :b£ fe »* 'fei>hfi:tJta)nfef J:M 
.ym b fe bJBb t SbftbJBlb feJblbltfjBJlbi 
-SJi&:sbiJ^i« b 'jbJ^rfeiKaS mfeB 'bhbiU^ifei 
^ nfe'Tbisi 'tbfeiKt>fe!fi fc'l.:^^.Jtm)ii)r< 

•bSfiK iSbiilftbtEjt»iJ«b«isE-tiJifei2liJtl 'ifeiBbSib 
.Jj&il Jftb '-.biias b 'tbifchJDJiife* feitafeiS Jtcb 
,^ II ^ II ittb JbhaSfeihii 'bibJ!^ JbiibiiJbllx 
I blell'fel:' lati^U 'fe lbJitaSlbiJrJl£ „ 
-&<£&£ I "fet-lil^ 'bibJSi )Wtt5i^fekbJ:fefcillbl 
-b liHiBbE^a IbiJsisEtl^ IbJblniJJbbllfliJbtJlt Jbfe 
I Jfe ftlbJfSiJBbibi bli bbaifeii fcilbii bJtiBJbtobafel 
•2.1 :l*sbbJN<^tiJBr«U>%JB :)l^S bb»£fe]&l&i£JbU&JbJbii 

-<»^bib&bfeilhttibMB I -.ttbii 1^:122 Wbsttli>>:gJ^Sb 
-l}:iB*ibib5bt-*ibtilBbamfet uttbii ibfe^J b'fcha)6 
febb E*it-.iir.aB 'fe'fetttlbfeiRibiij ti^JHJh-JbJfeJiiE^S 
jbti.'S:b--Simb I yibitct-.iittt £ b 'fe bir^mb-kit 'br^j 
-itt'; bjtikm aCEi^jif-i I •■umtiihtiiiiiti :l:£i£&':bb]b 

•big b'kbu^&IS bi:^&l .tlHiVi 1^ t,inii:ilUy'ih:t^iit 
-^&J£ bblitt bllfeb Jk!£Ltll:2tHbJir(l> £ilir<b I ^jlbi 
^i , iiVjl I^jtti «fei fh:iJ!^b&lb3tbi-lbl.^ bb S bib 

t Bblita kb2&b:feife i£jSm 'iSj^:^ j£jaj:i ,,-]& !^£ I felfettttibfetbia &JibltiJs5iiiiS;r-ii Jiii lUliiblte 
•Jbtl ibJ^i^b b£ib Ibk ':JL:&bibbiSbtlUs :ib£J 

IliHail ik£ruk >^!ii'^ ki !£.i 'iittl-t ii££Bltfe 
* aiiii>£ it2^<fe i({ih k-h :^B\ Jiittfefiiki 

I Iil&>2:BJ.^lssl£lb!^t.it'iabbi&J & bil^''klfejbfefel>j£l 
'i :kS 'b]a:iilbJ+.£-btriJfete*; blbtSBIifelSedlillfe'h 

i^ •« ^ ■ ^ >-« >sj *• 

•tkJ^bafeiili biSitb2iibiJibili iiilbJi ..Ijl Jl&J&ikl 
IbSB iktJb 'bsEbiSi^ JltL K; | Jiiili 1& ^eE li>£J£ 1^1 
i^^'iahtJ^JIt^b r<jili),.-£^ J^£. I tib^b&bJttJbJbbbsJS 
t^k 'btfeiiif ^£>iti<;k 'l^i^b. i£Sirt!t Kibiii:kJ%bl!£iiJ&< 
-biife & bitftSJbiin>i<tbib IbjissiBSiib 'bbafeiti 
-i'iJErj:kii&^ib«ibJb:&jbblib>«ib^irJi2it! 'S^EuJoltiJb 

I olfe ^ eiiri I lithtJiiJlblMtb ii?iite i^b:i« 

. II fe !l Vi. iiH^ bil^t- ife Jbl/ifcii-gflPitBiiasP.H 

I Ib^l^blK m<tljtbl£lkg 'JitbSiJble J^^ 

II \ II iJ^ UblUbtlJelblr-triilo b&l JJd bib 

I Slte^bb JJ^ktl^ IllllSlIiil^J •£.£lD]bl^U!JL&l^& 

H ^ II iilblDJfclbiaiJItJJii 'JHJtliliJlsUiS 

I hblii&E ii&t iif^blB 'Lib Jtcibife ^jS .. 

•l.^lli*fcllh!B tbbJ>M fcitlt5M!i^)£t*lKb£jte I lib;^Ji^ 
ibEsi^J2;bith^ :bb'fe^ bib :itJI-^fe ^ b)bb£ ':bJb&b 
l&ibiiifcibirtrtl .Jl II bitsibbt.bJ!*. 'bfe ttit bb* 
I Jlfl^ihiDi^l^ JbsklEtS 'kBiUb^l^Jk I'll ,, t trcJtiJb kJ^i 
•Jiiubb.'liibsi!lt;£b bmt%bbsJk! ( lil :bi£%S ) Ibfib 
•r(<is £ :kbb>.£ H ^bJ&LM jr«b':r<):tJ!t£.2i isl^^'Mbi^i 
bH!lulb!kJ}:i-^ii& Vitii'.tiU'^ Mi5^1 1 bbtb bJbJbltibbbjB 
&>^ :ib]&ib>'bti«fe>C?i^l ^!tli:ibl£bbli :beB b^ ia&^ 
•blSinb i:l^ilb:ibbhrt^^'BbJtdbb^bb!t^!^u'ibBife 

II ias II i«]£i5 £ IfllbliEfel 'JSbll S lolBm 

-SlRbliiiB tjVblhll'&ilbbibB :|i5=6 (o")s) 
I :blb^£JB>lbK>l3feinb Iblbi^tlbJhb £> bJtdfebiU 
'JbEJb 1>I^ bnrlj&b l&'bJHJbt--.i&bl ^bt-^SlilJr'BlitBJJI 
■b'ibiib BilBfcjib I bJ3 blib blSilltlni*;bibiJ 
bit i^JJfefeb Jifc* 'b:&eb^jitlbit bifc I I b*l bifelK 
b4b I bnziis bjJWibshb fcitt aiiJbjtbittJb I hiibfi 
Siibabb 'blflt Ifei 'bbJl *» sbjife l :njfeJitijJbi|bii 
-jaj':Jti bllbibsJilijSSJbliblfe'tbfc bjl bit iJJfetBlt 
-felbJfeJA^tbb^ibbJk ':b:)bJiJSt:lS;m bbB I :t<b-!:kibl 
-iblbJbbJlIiilB 'Jb^JJS JbSl b 'bbJtb 'tAiS. I tfet^L 
iUbibJiiSb bjbiihbSl \1^IL)3i „ |i > |i :bit4 bJl bJa itiiH 


htb •JS feJi bit »t;dbbiis:fcBiJtiti liihis bJA . kH , 
-mti I liii •.iiij.nt B bjs II ^ I ^ I >, II 
.. ii JbiiktiHB hjfeii „ 'tbbiBjitji II )r< 1 1 1 X H 
., !h )?l*:ifeb!tib.j<t^b .. BJafe ]fclfijr.i* Pliaitfe 
•fei.-^fe'bjbte P-bib fe*y,t^b :bi!i..yB feiljftifejfe 
-it fej)J?ib-fJibRyt':Jiijt-ib*j£t: W.KtJ^ bli„ll^^. 
t^i^ii Jbbfc ;stRjbijfe mb „ bi<te>.byijis b^iiiom 
•b-Jt»b I yjkt. li}iiiy Ijfefeithjiiiy IbTjAfetjfeiiS rfei'ij. 
-fe» bslir-iij^ «:tJbKl JisJibJlf I jilbK fcil jfei Blfc 
HitfJbbitaiJtfJb bibis 'BbjittJjiMifeibiJttyiEi 
-tjB^.'Sfeb'ribJbiEibjj^ias .l£j.-7r.w . tjS bk b4B« 
-ibb c«&ijfcib. bibii 'bjfe-ti^,bb,-ir.t^ bifeht tit 
ii_'Z bbii bit.)bbibsi»b&H iltifc bibi^'ir>b£ .fib, 

•bs* te* tt.k ^;i ,, |iay„-j,eii :jkjfc ^ Hiijs .,\*b"5 
-i'Bibmj^i .t»,sj. .ilj.-jfab I ymasi^fita ibit^jatj 
hikl,ii,y^t^ bibii'feft^bj.^bi.-Jtob ilibt-l bSifiiltt 
IfcjS at. bA ^bibijbbibtt :it,ife bibiijpijb.^fe,iiB 
„ II \ II :bil Jiii >tb bib 't^Jbibfc w bIS Jbi 

II \ II IJiJb IhB bth fails %mk k ferjkS 

-iibafi ttjib libiiii ( >^ ) 
(JbfejiJbtBiibjiiijibii „ iJsitJttb ., SB ^iR 

I bl< >: oju sb 

•JiiaxjbJiJ^blb JbJbbJibl&':tijibiiij3 jHJibi 'Jftjtfjtt 
fcjfels iliibifcj'Jbiibilibiiti'iiibJiilaB itcy.^ssibiiib 
I hltbtib bstjfc tibhibH ibS^ bbbblhit ibbi!fe 
•JbbbJis I :H<iiti kj^ ifefeBith bJbJgSfibi JMJitffiififej 
bajb.tifeftS bb I hcil fejiibS6ii.iHiiJblsifea2jiii 
-b t-iiijifcifijib 1 tfcbbiSs3m bit-.u ; turn biiiJifciA 
-Jia 'feibi iiJ!fek)hfetjjt;iwb ima-Eaiskb" jiki> 
I UJS ^Bfej-ifebjfejb feiibiirr jfei ii bb I :bb :bb 
"febbifei fettbifeliijbS I :ftbijn|b6ib 'tfcbJlfbhiifJli 
•£j ItfJixiibSatbib bSiUJbWJbhbibitJie 'hfitJbSJt ttn 
-ajtt Ebi5-5ittbJifeibJin^c biiijMi.'talita £ fci* 

-i» I :blbb;^ifeJbBtbtli-fiiJibJL!JlbiWPbti »b£bfcJ 
-B ttR fcfcSbtJfeJ ':biiiJ-S-J:tb)i* ■.bSttbbiBbtaw 
-b Hb 'fell bXbJb Jb«!bbJiBil±ab*bl! 'Jbibl 
-b Jb«'tJ6Jbtttfe5bii hb ':bii|rJtft*ftJ!fcbhtJa:tt 
-b Ub 'bib:<ibiiue'ibte bJULi tfitkb ub i tr.b^Bijiui 
-lifcfii^bbj :Eli-kjiajb "bbiHJbiibbjaitJtkb Jii&kl 
-ibjubbb:iiiibSH JiiibbSjbii •■.bbmijssaaiftjbj^ 
-feit(baE;SiU 'ibiliiibi :JfeEfejk;J!feb Ubii '/:aiti -^b^ \h,^iyl .,,£ , bf;feiissibKe '.-bJfiliJfebia 

I :it*A:kife.bji5bibias ':bbbrsikJ<J^m ilijbiajb 
-JfcmiMmve j>j5fefe,i,,feja 'rbi'itbitiii, ..B-& 
i:*bJbi£ jne «..iii>ajii,,to>ib :Jbmfe.^ib...:.k-m 

-J.«>fe'^bi»MbltbhJ Mblssliili MfaD'MfebfeJ liJli 

-le I ilibie.^rj-m*i, kfejjbjk^jb, '^ !b*)»tj-Jbb 

•BIJte bit Ja •ibbibfeJKsrjtii, jti^iuHb %Si 

I feiiiftt»bjimjttew4tj,abiiaj]i .^^'^fe 4^.^,8,^ 
-^lilbbjtt ib^ibfeH tftfe itbm Ete^jt-j 6^7^ 
-JitH Baabjib.ttihfek2biii B:»abiii>"baii«ibtt 

feh ( ^ii bftfelt-kB l.^^ftJbl,^£ « :k£H.JM.b>feey 

-i»i»4bi» I biitibyfeibshibk ':*)MaiifeVib tijis 
•iibiBiifeJbfiji ':&.fc!fcmkj iJfcfeb.^ib^M,b>ti. 
I Hji „H \ II fcibiE b fifib jutj 'Safebbjift^jb 

I liBife* feb ki!tamB5*> ':b*mJlftibbbJb ,. 
-"Itlftlbb I I31feilu&l>»jbbl feJ05jtttJblflkblifel 

•kjiij-sikiithht-ti^b-biiiiji 'bMtt/toiJbi^B'" y&m 
-ii 'bfeiittibbibfeltbiJikbbJtebti ij^ feikis'fcib 
•mibfe b4bHh>i| jrik I ;lfijs:ibfciibi itjijit it 
-H b 'Bkutui jb&iiJBjk hh b-Jbi^btrrjtfeaifi :k 
' -ftiJb'ttia*i!b£te 'JbfebibJfej^iiii :lbb Jb»ii^!fegit 
•ibifcbQssJjftifc^S mSt-^Uit JtfifciisslBbibi 5s\%fii* 
-iJiabift!fe ifi'mf itJbt bibi :fcbs5)£itjjaki&i 'HUft 
^Jt-ajkfejBjaSjfi BijfeiitB Ek Ek jfck ( Ijibii Bk 
fib iSk)ikisbiEfeibjbiEfeijkitfeiajbbmiJb mbt." 
I ^^^^ u"':'! m!*b>E-b b Jb'S»jH& JBb^Jbj* jtiti 
I bitfcjs: bihiJE ibfe 'ii^H ibiirkbJbili „ 
-Jftii 
„ II > 11^ :feb;)b bi* ::& fcb 'kib£bfej kjbsitt 

-fe !b£ I "fajbibfttiil iBiJStet-fe feJbh jg !fcj 'bi^uiifctt 
-kt kilife ublifai :JbJJ£hB-iJbitijfeiJi^ibJibi I la^ 
•l^bijfe|j£ kji bli;bb;rmii 'fcifejtfi!ifcbjfeii£ "iiti M 
-SbifiJbiftJbib feb-JJbiJfelJti :£i)Iifel, * I feib&mn^ 
-fciJfett bfem mttbl 'Jbk!*bibJE-ibkJB :ibll.ti£ifc 

•iifeiJtiJiifcto<fckjJt«!»jfeit jbiJiitib n»ii,S 1 knsfo. 

-jyiJit& i^kb kjillbi bibKijb :5febJkJilfc ifcb 

I iiibii , jl < II haiajbfiaBikbib 'kifeJB bik icbJi 

I :kk Abirijab hR 'kiHsbttJ siJbJi* ", 

,, II ^ II lAblbbsfett JEJb 'l^lb MbitJKblhA 
I bbSfe b]ki^l i)bi-Jb& fciiftjjbJbiJb ., 
-:^«feiije feife sfe£ I i&b!>ia 
•rSJUlH.Efe '^Ibi :il<fc^JI•lt-£^JlI♦Jte 'bloiif>itbcPi» 
-iissibibSfe tiJbiJbktiiHiiJ 'Jb*Lnrj-juJi:2ife-:ii bih I ;SiiLJilijRfctJti bib ( ijlJSJiiilsbJstiJhJifi ) Jtct! I JbilbiiiililJtii :lt!bJiJaa 

•rci& blJkH ]^l£:fc?l !:£:)> I Jb^lliliHlliibi :<^t>Ji£kai 

-JMfeSibi :!fe!ibt::b«tfej£; Sitfci 'r-jtebb'.Jtiti!- 'llli 
-tiJjttimbfeJ bfeii li'lJlbtii*;felbi!fc tjafeale H 'iiilScH 

14 ma 1 ltbaifeiSSJte*i!£iiii±i]ttiM ' i:tJ^Jii!teJgih 
Sbbiibibibiis 'i^ha ii^lh 'Jbii^B blioJlt 'bivdUJa 
<tj:J:teymM!tetiibH:b-5jaEibif.iilDticgibii i febtr 
-lb2telbJ!fe:a!fe>jh 'bbbribltliffesSijh 'li-ilfctgjI^Jja 
:b*l:btt2:Siih 'teb^f-lttJli ;bia2jStfi>Jti fiiiHsBiJ^Jb 
bilfeJUBSjit BffelBBj5l& febbiJHiS bJi:fe fe ?JU>Sm 

•-bU<^J]fe 'fe«IbP Iblt-EiC :!fer-.;i^JJ!|Jit 'billbb ^J!fe 

l'bibfe>^fehjJbt.ti mibJbt 1 bbihn£>blSJi£ "fcllfeblbJlM 

hk bfeiibs bbUiiSslbJb'lfiSfct.iSifeS fe-te'Jb^llhiLtJ 

-k I .feiibii „ II ^ II libeibiB fe skbjab ';aati*rS 
-liiiJi lliJhih liBiJJ&Hb lb^«i 'tiJt.lt-Jita :ifejj$ „ 
-"b'^ifeii bbjb»|!y.t!itibiib4ib r«teiib-fe£jitftKi^lfeit 
-mtJil^fci InbSsfci loki.kbiife'jbt;lo>)!*bJbt&sri!fejHi 
'lblt!lLab)tt3bb£'i;bHilbftit5l U.iSJilJrfiiii-iJtibits 
I bJiJjfeij&3ibi!tei_f5 JS);iit;icij:fe:>k'iiJbaitiJtes.'r«bSJ>b 

-B IbJtiE I bll bhimiiihfejjfeja I iDbSiJib •£:!tet\i!fe 
-Hih 'bfejfeiJbtltfcsJiijaj ibtib i5^tt vt'-ban-esbaii 
'fc ''httfe .^bhiJ^J b ':ttt.tiJb%K lit ib!bJ£ iibJb*<fett 
•J£ 'bJJbCi-lsbiiJSSlbJiitJtci^ll+Bkirb bij]g:9[bj<tjg(fciii> 
-iSiJb (ijibil m£iSijb ) Itta I :btiit6jBli:Stfc fib 

Jibliblllbttftife 'jbi'llbittSlblbJt feibiiUifeJiHbtt^ 
fcJBiJliiUie 'HikilfeUm&lifeiiJIIt^iilSie 'bfeiWitiJEi 
■a 'JjllilSte fefelL;-Sbfe.ttijJbi5 felissJJLtJJtfeJbJbkJllclU 
•iisi Islluu Ij.HiliJibttitt iibb:'tei 't-.ibfe*feJtiiji£iJb=»ite 
•la I hbJbfettmbte lihKfe (^JJbi^ JJ£i.K£t-) Jt.lii bfei 
-bfelJih-isfeit) 'bii«ibirlil :biJbti2ife 'bWlDiJ!feb<f Jt> 
'l^iJiJBiifeJ&jt-iimsh!^ i bbbJbiiSJt! fcibl*te£S!ssii. 
-B 'HJ£ 'bbbbb^t :fc*tfiiil)bb]^ili ^! i^i&~^ibim 
-jfebij I tjis bjab&Jfci :fe.9>bj&i.^H 'u>ii:aj*jLgt& 
«b]bi rifebmj^jiia'Pbaii Jj|ii.& i^i&i^jfei)U.t-^bb 
-U-ite '"liihi ::*SJ»ii^)ia-4ib>hJi»<4.. | bibJltSfc-lfcjli 
'tebli bBJb abbja ( iii&is JD^j££ib£Jb ) I ijibii 
„!re II iltsB tt intiSUjtJ 'efc£lBibJtel6 
I fih4£b:J^hb.fe auta 'i)^Jfciital£ feii M « II tjiS j>fe£ttt>iiiii 'piJMSiiitttiluia 

I JiJiJBils t-J*Jtii4 tfejK |b^>:*!b-biiiJit I :5lii^MiLi 
-JiDssJfefei]|iiisiiiiii£ I %uiiiHJ).f>ittitJiij>jjt Jt Ba'ij,hi 

-itifejtjjbtjjiitmilai-irma ( iijibik i^tk v )-^iti-bi 

-S> feJlcShfe k^LbJJs 'bis-lsbJfeicjc jt^h illafeJitfcs 
•J£J£ 'JbtJfeJ b?ujlScii}Efcttbirife;t>feiHJfe*lr,±:fellbdS; 
-Ji b 'fcajfebitii ar-ifiiifeb iDiiatu bji^Efeii i kk 
feJift y'li-aEtiibbl!fcbfei tii^^% ;6t '*^fei*iSJfcH^ tilfc 
-bJffimjSa •:bb^ti&j<liii=itt». L-iiniiii ^k ' IJJHJb.t 
•bjfe^a feiit£jt§ ir^y 'br-ibiMHilm Jbibtib ti 
-B.lR)iiib 'ibifeiMiirsj^ibitiy £i>)j!»hab 'bHitS 

•!feiiajt.fejjfetiil^fejK ife)SKe=ihy)t:it>uht, lbJl>ii£ 

! ki felkiiiih^S-fcl is&fe 
-tl iyt!feiibl£ bhl£ 'ifeld llit)fe!h felbliIbB life 

I -bOiliikl fijJ&ltibib iiilJli-b fetth £!^'>*lblklt 

j ^ . . • ^ , <^ ^ . 

! *liiJb>3tbHi-.hii Ibli 'JiiJitfeiSLhifcitb Jfafc 'jfJli 
i * ' • '* • 

I -iiJLhtir-.teh Ibk 'JltJliiiJbiafaAtJfeij Jbli 'tibife 

-tlJfe JiJttJlilfeab l-ib J&blfe *Jlilili;felJtiiM 
10 blUebht-l Ibitbt JilBtfe ^l&h\h biifeb*! JlS 

-fe iSbJ^Uhltlii ll££i'fe bibSilblbb Bl^s^lfrlJB 
-fe JtefelJiilbli feb 'ja.! biite Jfeli>i i&lh blh U 
-ItUkl*bihlKfeb!l^b! llhb'i) ruklb^lHm IlfebB 
-bl feoj* tebilbm i*5l i£ii biiblbbJti iJb b.^bilft 
-i» biffihb )§£ JiiiJii- b b iJLMtsIb h k iSl 
-H'llbafcbfiife biblbSfe i^ibSjte SSJbBlfe JhBI 
jt)bl&bH£b gilblbti Itb m \'i^ 'i£t^l:ihk ijs. 
•hb 12& \& IbJk fcsH I kl iLj[^ltl<ti« Dl Ibih bl 
lx.l^)b:ki^ ^ bli 'kblli bbibi JtbUSbmig J^lblj 
-i£ iibliils b^ilbilb bfelbbis miil >!tSibJt& infct 


hi^ -J5lJii lik H&Bl ll!kh!!t^ti *ilibiiTlfe lk£ 
-:Iii'ii:feih li£tefelilfcl b 'kite tis^i'y b 'i^l 
•ittli lk£HJ|j b tjj*il£iij JiHlliElblte|l *£:fefel 
-Ue fehh fc ba5h fc 'ht^life Jkibllfc it *m 

-il5 IkiSiJlf l;'hiulJ5 HSfellit b '«i!blh Jksl^l 

•lit l*iJ!fet'lbfellif»!l^ lk£k£lfe iit!±-lt'li35&>lb 
iiiltjit^ttilh bmifiihSctt/Jb liilSSll^&>)h h 
-illrlbbiiJil fcifelBbill'l Jk£lli- fe Silliiilth:! 
-fetefehlb <kl iihIiablllDlit. ii^liMteliiillfe bfi 
-iilbllilife Jfeilfiilife Itel^l JikliJiblfe t!lthii?i 
i&kk libiblSb fefel JK.iiiiBi tt»;^>J£ Mfei febl 

kihkb.ivi'i^h& Ii}h±h luaJi^m iuIblfe'SiJlihitlil 
-k: i»(t!tlilhii bhktre ilLik.t£ J±b JJlii lii 
b lk£"bll^lhfejt» *^[ IJjJbahtfaiaiJfeblSlfei^nfebib 
IBii S ibk!*Jft bib Jk£feJJhfejfj b kllik iLJlii^i! 
)2kbllilli! biii Jk£il^ilb 'fe: ibibWk'^Blfe kte 
-Slililillilthe lril^HihtJ:,i£ kill4:lbi'ti£ nB 
-i2: tfe i)ltV'j£]illJul3fe Ii^Ii iibllbbiJjblSliSiilM h 

^ >rf ■*-» ^ \. 

-JlEiblt lllfcbi* ti±ljjl^kllb)i kk Jkbhihbbl 
-Sib ^} iJUiltfe imbJ ttibliLJhb l*bj iifcjJbi 
-liiilbb Itebt lillblllilbb JmSk^ fiiifib m^ksj 
-fe«t!b SlfeihllbhifelSbtilblJ^a ^liibiJfelU ^hii 
-^li *li]bil&llr.JilJiJrielik>a 'iflbitlhlfeJbBitt-S 
'Iablblhlfe3llulbltt5&-lik ^ \ JJ»k£lbSlh ilbfe 
-lbkfei£ mii)Ji]&lb^!£ blkbllk kn '^l k^fi 
-1 lt£i±: ii:kk>k^lbi:^b ^kkl^ Jik: k:lkmi£ JiJ^ 
*k£J^feibib kilJhfelih khIJbSlJte JiiifeSbb fc:^ 
-li bibb i^fellli: iil5--bJi:lfc«tlbiijftb±tt islblki 

-febtte.b & i&b 

I! L^ii iSl msi lb biH -Ssimiiii ;i£ ajl^fitj 

II bbmE&ilbb t&t 'iDblJ[ti!fi)HLk£Bi'| 

t bi.<^ 2mi bM£ Jh JrtiJ&b *ki> hi k fe^jt^ Jii 

II hiijk 2fe Ih Jb Jkb '(LiblbtuSibit! !! £ filfetlfettlh l%±\i 'llik biltfe L'ifeJte 

I bib^lL'lytiliiiiilikSlk *l!f bi'ilbb b la 

I liititt iibUbh: kb 'bi^jiilb ijl^lfei 
I! mjb iiLlh h bJbblJii 'ifeihhim i^l.i 

I JkLbl^lbkbib'khili iiilbib! 

II liilbiy 1 hiuiib b xilk 'b!k h bl life Si's* 

I ifefijJlb tfe h b:^ 'ifthb^i ijlli 

II ibl^&IJk SiJjlSb ii'i 'jLJib &•£ b£ 
I bj& ii>lHi kbffih 'kbiiilh bk! bl lib 

II i iMkbiikib bl lik 'fchiik feiia: 
I b iKliilhlJ&lblb *lHb Ih Iht'Sikl 

II l^)'khk h llufeb liik*£-iaeSH: bihih lui 

I bib hklabltbb %lnk\& ^Ibbllt, bslb 

II iiibtkS ilbih %ih ih^£±^j^ Ik 

I lb!bi!&lbfell5£felk 'Hsiblite Utlteib 

II ?lkbblfe kiytil L'fei. k *l±lb.blb klitsS 

I kiteb klil t^'lU i^lto filiiilS-ttilhife li^lbb,, 

-jliiik Ife lb Ik 'ibl^bb 
-kik:*!bkMbiailli>!lbkfeiahll>ie-bb lli in Ita 
-bib Jitl!£Jl£lil?g±lblfe ilfelS^klJ&fblihltfebl 
-Jtbilib Ih 10 Ibobhbl Ffe b.>£!k iiksIS idk'tJik 
£k J^l'bbllbit th lu bbsbkilbllJ^b iiiliLb^ib 
lb bsbt^lii iiiiilbllh^lfehJbb Ih iii k babblk 
b^£3tl'Jbli)ibbbiS Itf. iJti bsbjtlii)l^blli!k£bbl& 
ih £>bl^Q)Ib bl>lbtllbi!j£:iii^l£bi^kigbbllc.lli£ 
k ^2b^b ilblMi^lbglb Llbnirl bsbki^lb: iit 
ill fe lUtbfelCi ^gblllSb ^Uilb ih b babH 
-k 'jLlb:biibbi^lbB>lltfe l£^b:il!;i2b>lbl Itk 
ilkbblbt^ ^abflb Jb £t:o^ygtg iiD^k !^1 Mbkl 
-fel3ai3fel.^tibkbllb£bfegjife2il liiblhjilliblih 

v^ >^ ^ • N.^ V 

-iiblfebilS iill*blhbl^££ fehlil^feab lbi|ibht* 
-Slhabl i»ltlb!t inbb'bit k litfe *'^iitb\&mst 
-^ kblbl it^lbkiblibklSiblb lulimlSblbklllb 
-bliJtt: llslliiblb: IbSlbiblblbilS IbkjbkltW 
iIi21bbJk!bibkb bi.^1 M± kbhl^b liijliiliblb 
-li:kb^liilhlk»i lil^lu!lhi:a:lifel k iiSlIubiMblLi 
-Bbt£ MmiiibmiUbkebalEk i iiillii]lblbbl£ 
ibkbbimi bl &iulbblbkbkblr^b fi»ih b^>klfb 
-kiStl fehtiiitab Bikblbbih k bibSlbilbkJ bth 


c-jti bt)% -:b liibiSlte fel liilibJliiSlbt£ *ltlajltili(jili.tfe 
"(kiblhltzlk.lbliJbli-lils. fe I tahilfe bfes^hk 
-h^ilkhLi>fe *tstttlfc51t!hkbi£ttbli fehtll4fe2 
-b e^ hiii ID lt£t£ *iilbfc:bl itlS fel itdhSkiitk h 
-& iij Ih Jb bithSh fefe l:'«t!alil £ Jiilliibiitibliili 
-ihfeSfella ilbll til^Jtlifel^ liliL!h2:libl!±l «t:tJfetJl5i 

-itfeia; k. ijiihJaliiiablShbifelitlS iJ^iblfcfSlbt^ 
-hi IlLlllilkilitlilliiiiih^bikt IliiSitt hlbife lii 
-Ife fel liftlli 1j!%5±1 jQlbtiliih!afc2t!me= JSlltb!5 
-hftllnhsit^ ■iilixfee2iJbi:lfc:ib| hili^ltSllilb 
-hisJhblbife iiltE^* i»!±Lh.S!ij5^iillJifet bihiibe- 
-lltiLiilSJi iildtiti:JitSSlhif-E£fe!tl!hShilh]febbt 

r^If l^tfe Ik *i?l I'blJb^fe^lfek ijlShbilb^iiiM 
libl!<.kJlit!:Bltl£llk.jblik.lii2i.u&J25bbKlife^likb 
-llijniifetfelwi^bb ili fc* hhl Ss ihifeb i»lb 

i'! b b 'uib. l^hlfeittibl^bb iifelfe iifettfe jublb 
^£ lil b b 'jwii'lbillfe Bl b b *l!?.fii|fciiib In b 
4t*iM:lnlk>l*: bj b b*l§£iui^!fe Jb b b'l^iijjlbifee ia h 
ViitSl&lt ill b b 'JJLbJliii k. b b'iit kliiife iii b b 
'ASbii^Jb b] b b'iabilblb lb b b*MJi>12JilJ£ lb 
b b 'Mibifeb m b b 'iihJiJibihbtJh I& Ifl 
b bib blftkhiilb k b bib bllbhkl41bi£l5bi»il 
k. b hib ib^l£ie k b bib \%^&. bj b bah 
i%%\\ in b b±b iifeSli! ill b bib Ibifeilbbbkhl 
-iiikliibb ik&bibib k* iibl Shlk b bib 

\> Otill 'ij !| BJUjfii/Jbt^l hJlfe^S: 'tflfeht l;iigyi "felttJJJi 

Ithkll Ibltakj bllfe k 3itli 'miiibife 5lbii 
i lltltt ib2il5 ilMi |lliik:-lJk^b:%l£ 
)i fti II tJfe !feBj ;fcfej ^lEfeHJli ( y inJb ) 'Uftbifct^tili :ia!t«feS.; lrbilii.KSIi!UMJb.tj,b4fe 

II Hk II kbih iij^i?t Siia« 'b bbfiiik kJtebi 
I b !>i)bihtjitih b:i-hfeJii)t£ e^feihi 

II fe.'i II :bfe ■UUi'i: fii^bai *JJdib JbJfeia 

-:feyj;*biib5iijfeti tisfetiib i .jj^.i iifetoItJiissJfcE;i* 

•iiiiisa^ iSt. |:i*)QfefelS5ifei£ilJj;^jgijjer5':i!fetj 

!i;ikl! Ibibl-^telte Ikjiiib 'lil-slH liihiitfe 
I b ljt.*5i Utbfe JiibJh 'liilife lltilb 

-m liJto» >lii>KK '^t<a:is JSifeJi, 'btriU JbiissitiiHi 
-l^ib« 'iiktJtt£ifjisl5fe 'Jfiitvllailia bi-iifcS jinhr* 

-i tiilt%lhrr.Jii2-Mli :HMi:i 'fefcij. Jttiti 'IcfejiihkJS 
■a5aijit:t;-£_ssiiiii 'luji}; :itttv'fc!fciE:aii fe b.fejLi:ttefct 
-ki!^kJ£itr.biHoife ::feti:SSJli>ifci!lkJ&bi^ubiB :tfiti 
life ^11 liiJ£ ibiikiS: ibilt *b kbilfeS Ifihsb 
I b i'i.lh Jb Ibib Jaib Mhib Hilk Ibih 

II '«'< II Sf)^ J:i2tfei)ifek£ ;f<ts. 

•liiKJ (%) SSi) fe-JJLb? b fe i^lSfeftilfliht feil^*El;fc8*)i* 
( kjtflli ) kilKibi :bissJkB W feitils frJttiJb i lifeJ6jbii 

-Jl£ 'ii^llThr^ b^fele t&K ( bJlJIbJllE ) 'bKcfe,IJJ'*i.J£i 

-MJt 'il$li.Jb4!iJ& bJaila 'i&lJtt JSte ! kJ^bi l^rlifcE* 
]6 bBt ':R;.ittll>-fe)i£ i^bilS HS blslMItt 'fetfettJta 

lU ill Ibib l!f-k£lifefelBt £bbt i; *i2libibib k 

i Sbfe bbsa-bl lk£h klbfe: ^IJ^hl kibb Ik^ 

II «-^ II kiiifejitei iifti 
•)feJ>li!fe±liiJt6 tlfctt b feltstioih ^j:ilSiJx>jli rtiit?<fe 
-iiJssJK^SIb tbiJiUitttti^sb IfeJ lifcKB bSfeljB! bbljjm 
bbiiiibi toJJtj&Ja!fej ihix\ktii 'h&iy&i b afei :l£:Sjtfe.fc 

ii o« il %i!*i lubj^iife il^S i; 'e-iiJbiibib !k 
I luLlfe k.ii£Jhl fel kb^lS *b feJlbbl ^ik!i Sfcl tetis 


hih II it) II m liJsi>fcl hi h|l* >lihUilb^ 
I mjHHfcelfcl fe liilbifesJkl >l5fe fi'^^tt 

II fiiS II lill*JkSJh isiih 'Sibl ^£iL! Sijfcli 
II ikhhl h: Ihth Ifeli^ilh 'iiiihlik & til 

-JtibJjttbJUhlft "lijis JbJi?. iHfettt* 213 |:t»liimfi bim 
-JfeblJiSlJtRUJfe^Jbahjait J^j» Ijjs ^ WK ifi't-JJillE bt 
ji lilltzlifc tiiB l^M&liJ i^ni<fe,, l>JlbtaE ,. ikitiiHb^i 
:»liiJ£iJsSJUIi :bKl |:itJfiiiJby*lit5i!Jtifl-JiSfclfi;Jb JJB 
-J>':UB RlilllizUi itnts JiisJKife 'ibSsfeillfeblifeiiJii 

)ttJt^Ii»& bli t£tJt k ':ni2:!it£&U bl^ ktiis bJttHt 
tJkbr-iiS baJBte bJii?ii)J<txii5feei bjBite fefeUtt 

lia^ll 1^ ^b^Ikmlf-^b i£>tb 'biMhi^ ^<t k 

I oH II A II leiiz!b£kl!2 b&jJH. B& t^bjiJlB 

:idi!fci^&j]j£ kkit^ ibJbiib>&K isb&iiit'. jzfehur-. a 
11)^11 hJU hMJk hfelii£& 'ibi&h Itibilfe J£ 

l> R II ^1^ kbJ!£ bbld^Jb k£!lJ)s£jl& bJUibb-^H 
-lliil^i* ik!&:!Jid&§>t^ibi& itillb)fe^l»llt^%m tiJ^^kbibiift 

II8II IbJllf iiti^ilh )£^\& 'h iiigfeffe^lmite 

I ^ii^^jai^. liiiHte ki^ '|bJt h itbbk) 

II t II HJiliit^lU: litJibStl^tS loiitibi^l bJJtiIii:t»j&» 
Mbi>l.b& |:&b:isJ^£i££ bJiill<J& kb a^yi^^ ttiiiii'li£.ii 

-Hb^£ liiikm Bl^lf^irs mutt ^l^btiS; iiiti i&U '■i I iei>& IHb:! ate RJiu!JbJiii^bfc:<JbJifiL3t£ \iat.ti 
II ^ it llHJfe ^IbBtl £ iLk 'slJ»;!lfcJi JhHfei 

I JbJiiilJb&]&kJIi]£ kmUbbM^mi^^Mte IhBM 

II >: II y^i y£:h i3k <fe^irrjb£iD)jj^!feinib<b 

(£J l&SB) ii»JB&JliI*i£i£sil>i!Jssm&£^ bl^'WJbJ3:fe fe 
i'JIio.blsk licJbitit 'WJb:^fe 'i^t'^kj ib*^^)b&£tt|:l^ 

I -^ II bi ^£>ii iLi£ibSit>rb 'miibk^ii£i^ 

I Gilbmb b Litt l^BJl^ 'ihJllliiJbltblll^^ 

11)11 yiicbiiii^J^iJiobaiH 
■iBa. kbil^Dtlb biK i>btB bttH hbB&!i E^ lbb^ifj:it!fc& 
'jbmuii RKmiiibbl^ltc^&kissiiUi:^; kitub bbJai^ 

II ^ II ii!bi;^i^!!JbliilbilBllSg 'ihl^llb i'bbml& 

I JitlbEb ^ k£lte k^£ 'kl£b I'tcbb 
-Hlbiljiiiiii li^tiib.ii (zi\) 

I §ib ii^l£b ill Mhkh \ Jb£it^ Ikit ibb ij 
J^blt ys.^ miik blB iil^tlfj Bl£t:bb -ilk 
k 'ii^ii}i)b llii]£b J^feoia 'jjjjbmb ^sl£ ; IbgJii) 

• • -^ • »^ ft « 

bbJlt& '^Ife iuhha St£ iiilbmb t lh£lte ik^ 
SbH \ ibbbbatS h IfibbblbJill* R fiibbbb 
-)llb£:l& e Jk.hbbbli!b ^ ^btthfbj:tlbib>l « ia 
-hbBbiiik:gb:^l]^b-l^k b I klQb li^hbb ^lb°)£ 
iLJbmb k:sl!^;tb£.llDhH blbib^'lk&b iUbbntb 111 
1^ liJlii^M>3bi>2£ ^ibH'blb<fc^^^il!blib 'ifiibllife 
-hl!feb£ilS 'JiiihJIfelijitbiiJbJ *lbl5y feblM JilJlfehJ 
-!femibbll& l!tbl& Ib&bilklhtg l£^b:ilt£ IblQi 
-bj iblL!: l]i>(^ Ibbbblib^bj IhmblbJAlb!^]^^ 
-ibbiltb IkbbSHbb ibllubl^bh Ibiklbb lb 
-Cib A) k I Ih^Jkbii *i^iiiiib lbbb£i!tS]bJit 
-lilitb)£^])i^ IbGih (n k ^iiiJ^h Ih^hE li£ 'ilBi 
-IbliblS 'lb£lBJbi£ttBi£kbB SlilbbBblilk^ 
-bliikfe *liibbbfellia£: lbl£ 'IfeHfc^J *lil±Bb 
•l£lfebl^^bbibh4:l^:t6bgk'aikhbkfcjBBShi2ibb 
■hP-F 'iibblikJlfeS imbbhJiBBlBlfcbilBbbSa 
-baSf-b MbOiijbilitabJBlhljMB *iblli)ilbblfe 
-!b i{ii^lt£<t:& lbb£lbbie-^tg iblb^BiJi liBi 
-a IBibite JlBikb -lBJt::giB llb-iilb iBlb^lk 
iibiflk iib^b.]^ llBibi liBi^b iiB^i& lb 
-kh k b 'Jb:^%lb 'Ib^klte 'ii»miB:t£ Mb^lB 
-lb 'lb:^k!^ilbBlfelJ£2b 'iitlbibbmillblhilbbj 
•h Mlilibbb&BblkIik^b!tlbIuJbbinibiS^lb 'Jbtb btfe 


Ht-i -i^&tjIlthteiiihlfi^tl^blShiifeJfihlbiilifibfeJliliLb 
-itibbf|iblii <|jQ4ii*feb:t,iaiBJi-liJi;tbJtt:a:Hlfe 
-itl 'jiBlbib itlbJhb^liJb iiiilliJliaibliiQj£ttl^:a>tt 
-l»%|bJiiih 'jbilihkkllilkjB 'laHtbhamii-Eitlbit 
-i£ 'll6]itWb£ilias^fe^felttbttblf£iStg *Jlilit 
-b^tfJbiUbblDJh HfUkBh 'iJiifebklifilbhaife 
-le]afihbJtl!bbltehbiib£lbS^lii||^j5i%lt5iibJt: 

-biilibte IBlbliEElbbJMb JiBiJiibJbiJiJbrii 

-Jfeb:a!klSfebl<ifeiltiiii:fe tbl Jsbfej&iii 'ikibJkS 

-Bttfe 'J|hfeii^fehibi|Jiii)Sbiitii!liJKtiit^bji 

-hbjJ^liiiJWhlSb IS^felltfclbtf'it^lfelbbaJ^iiJii 
-%lb£ Jliffiai2fitlt2ibbifcfbb£Jbliiibltbkfelkh 
-^JubSlblfe IfelbbilbibB^JiilbbiS^Bifit Jh 
-Mth£hbki£l«£bJifeb]fclteej^iiillB£JibhlJbi 
-t 15t?^kJlbbsiblgli:life)hiiiEtllbft^ksMtit];feJi 
•i BJii lSJi01iLbJ2iim JSJ^ibllh^t: litllDllbtelb 
l^lGllbilt JSiiJfiiib^fe ibib^SfcklilkiSiiifc-ibbk 
lht?l5ifet§bl!fehJ]£Sb|ifeifcib ^ililbi^Jkie^lBbib 
-hlbgifetllilkll^bh±i£bb^lli^bi£l JbbfesbSilj 
-BlSlb&iiaj ( iiib ) h%Jb£b£ih|§biblbbSilI»b 
-itkiblfS|jMli2£-±£i^lib!iiIblteitJk:liebJibi^h 

-lb ibkhiife5%]ajife>S mibhyfejfiibijHj ifife 
-J^bil*h^ifeJb%ib£Ji^thh]£ibbfeiaihJl^biliifi 
-* lifeQib^fegiilfefefeiiib Jil^^ih^bctfcihjtajghi 
-klltb^biuibSiitfe -IbJbliiiliilbhJibbbj mibh 
-iktt Iblbiitt ]blbbfeb Iblbbiih mibitbfeJSlb 
iihlh^H Jftviiiiibblkbitifelba: iJibJfiaiiiJhih 
-fibl$ibi&litliiir^ltfe:s.iijk,t>jifegi|jfel£bife|£bi!b 
-bbb£££ ikliibitb^iJtLJiitgbblbl*biJlbliiiSbJ 
-feJiiltltbikkfeJkiilthakfelitli ' l^S:hh&\k±i^ 
-ibbilh^Siliii.'feibhillbbliiibiil^bSifiiib it^.lB 
lit!feb|lfcbiSlfe2Jiibi£i:febSttb litis'i^itk} ba hk 
-Ibiisite lbi!i;£iiiiiLifebJklt ibb]lsbl{i,^blS.5.fe 
-bmilbit :^ll*:fe]L»b!kfcfcit£Ji«tfebl^ iDJkMiiitbbl -Bitih£jii i5ii3Dfcibyikbtefi iheiliib|bbik]fe 

baiBaiis liDdkiJj&thiihsiibfl Jilbtt^jisMkfe 

-ifibi^feiblbiJihjtJiblilf IJfefel2l&t?bl4Ibiki!Jfeh 

I -eb'" »4i IbiilbbabbJkS Jihk.^ttiltlfc IbkK 

i -'^^ iri^itt.^ib bs/^ ihSh la blJi^)k£]Bj lllii 

^ -ife: Jb ibi&ib lb ibitit Jb (Sb^fe Jb Ife^ilife 

Ibbilfctlbg-i^k b I llnfeUkbiSbbBblblfe 14 

-hlbiibbfeb IhSih bgjS ; Jb£life 1^ febjite 

I N ^ » „ 

-^ifeJ ^Jb?J£tJbl&iii :]!*kJlhbillli :Jfettbiik ( l&l istt.1 

I -fei Blfebji9*i& 'MjfeK mb 'ffi^ ti J iHsfiiife ^ lit 

! -bl kliii IOil!*!Jl!j|jt^ kl^ bJba>l.% ':HJtes>JbEab Jb 
1 -kbbiK itfiiiMjbllia :ttJb4bJbJtdB ( i&j JiiiBibl 

-lb ) :mbaJj!*]ilrfi<Jb^JS"rJbJfelK SttlteibtiB "fe 
! -il^l»JfebJtibib liJilnjtitftl'itllfe IBJfebifek 'iJlbsai* 
j -tsii^b :lHbib 'liMfeibaaibl^SlBii^ilik 'tlJblbUJK'Jt 
■: wiuyfefci Jbt&JssiHbH& (J:^ liiDitiirj) i bfeitiji kji 
! II P.^ I > I a II ,, Jfe tJjg :JE.lJi>it „ tlS I ifcJissJbfcbl 
I fcJlflB ( bJ sjjnii ) biibfeJlli teiJtls 'b)J!iJbJ!iJi 
I bJiisi)ii 'KjjiiltB fcijfe bte ( lij Siii ) ijt»sJb*Jfe 

io 'il-rsjatJajfeibbii feb i oje i "bbfjb bJSBb^s 

; bite -.ItcttB ;b5te 'bRt*l§^ 'tfb»ttJUJJ& 'kiit-ih 
( yi iweii )"lib|Hbi.'*bi JiijbJj bsJ^tilfel iDJHf-sfe bli 
• libaSifi ^-lijbmit-b Bbi & te>*':fel6JtoJi<feiifei,j»bl 

1 :bteJiul>ifei)b&lfc*i'.l!bseirl*ii lnlJi<felJib'i!!SrJ!feiJbi 
-iSbi St* jbiisrifebi ( e.1 iD]ii*iij!b ) wjjbtib B 

1 -S J lihaEjli 1 'bfgtl £© iliEtit J&J!bi« ,, iiiiS .. 

II bbl 
-Jk bltfa* liblliii llblbl IbslbfclbbhJBlbkJhl 
1 -bSlb bSb bl 'iiblJk bis Ibt t-Ibblifete IfeJfc 
i bsbMki bb lb 7 Ibrnt^ hilh±\ Ik 'lhlb^^i!b 
\ IblbablSb lblb^i»lblJh ilblbbi^bib slLQlbtbkh 
i ^il&bib IlljiB Slbb imm sib l±* la JsJk lieJit 
I -i:bliti:bblfe i!*,!li:febib ms^bliJibJb IbiSbli 
; -lb Ibbbib JJitk li£ibh iitibtfe Jfig Iblb ibibb 
I Ikiiatfe mb:&l ikifi Ibi^ ItJia loibJiislbfe ilfija 
I li£l^l»'^* Ibhii b^b 2m l^lbii-bsbklb..! bii l lb 
, -tlili Sk !«* 'Sliikllfej .iJiiiik ii>;iiuh ^li!fe&b 


htb II ^^ II JiSfe 

II ^^ II sSfe fej lilhlbilt *:^JQ])b&t %\\kl 

-b-»i t-bsld bSttMiJSSlbli^liififeltf :ftuS fc:-»:iiiJss 
-JUfebJbfei feB WlbtilB iibfrsilt't kJbilk tt kJl^bJb 

'je Jkibiifa jfe^jblJlia JJfe JGfej 'Jfe iL>S JtiJJitJHKE 
rlfetitbj isS 'JfekJJ£ litiliUJ^JK ':lfeLL]hbil£; 't^'.^i 
-Ji2l}jJfe 'bI%J JjiJfc •i&ttiiJbtiissiKlSJisLEJfe 't^E ib 
II R^ II |lfe JjliS tsB *Jfe illb t ib Siiy 

II R>, tl klbbfeJit bJBIhlhtiJSll Ebtt JH lpi!feJHt 

•rik£ 'it£jh£ Hra»Lib ^ifejt! <feii '£tttiii bibkijiiii 
febJ* m ibblh Jtttt ii-SJbifebfeili Jbit'lilb^ Jtttl?. bja 
•lL«2.lib5kJhi bi^lblttiibia I bibbfeltt klilbii Ii/Jb5!>b 
-blhikhi!* & fettib ttt feJbH Jj-iJbi£iiL-:S hift 
IbbfeJli Jb^v 'felbiitbltifeliJ £t% ib '^ httlti bl**] 
'.Rt.-i'iibS 'b.>fe a^Jiilfi iitt\ iJ^iS. baiti !b!«ifb 
II R^. li tk jkkt-Jh h lb 'it tl IQjlbihte 
I feh ibSJ^ b it 'fcit. >fe Jlblbib 

i^sa^ :kJE.Ubl >l-£^^g> thltA JtJi;l^bl£i ktrJi£kJ&I:& 
kJS km J£! £j:fe bJ&>l& r*^li bJbh^CI^ :kli :)^l 

II 4fe II mblilijkl h Jbih *lt£b!4 fit iblB 
I It^ti^ll^^bl Itk Ik 'illti^:i:bb luB !»fl 

II e^: II :kbill* JbBJ 

L-J9 J^BkbJB b^bt£ bUb-tk '^it'lt ^]lilH J^& 
:teE e^ I :ttb^it>lti :i;!lAJb ')-JbJI£ kihbb Jbil£: Jb 

II feiSII llt-E'Ji'lLk.lblhifc'lJ^}' PtlBfelbib 

1 Ikfe b liJli l^a 'ifclk hblilt Ite 

--i^lJJEft lii^bibti t'ibib<ib!»t'JK: bi:t»EjbbkJk Itl& 

I e£ > ot& -i ok i '^IsLt I -.tkltih kj) khjsl^ 
k Ejt-.li fe^k lit* kIiKsEiiti>tliiiE:--ife i^ib 1 bkfej 
•JJS blfet!tlb» b!bK ttl^tt >mB t-¥Jb li < I i.tiiK; 
• Jjfei tii^bib.-b ':bttLjtitU fe L» 1 M JiJIttb :!*j baib b» 
•Sitt 'ItiJifjJttiilit-feU .,--*JJftk I rfeiit ki£ k^bJ> 
•kb :i3i:^i^!;Sj|!t:ib ikil.'bki@ b I k^<^i£kL kiittl!be j bbJj: Jb- !fekJsJl.-k i Jb>ifcfebiJ6jI fc ;*j | iijtik^jtu 

• -nkibb ii»B gjib hjhk-b5Jb?£sfi ijuifersmtilia 
I -iiliiiib^!hbhbbl.-^jj&k I t-^JSStt 'kJt-Jb''jDi]teb 
j riDiiiJi^^ 'JbJbli4!^Ji^>b ttiC JlD!*MBUbSJfei!lfeb 
I -J5Sbft^<feb±B :tJib^ J*Jli>J't £ IbJlDifehbk^flt 
! II i II ..llkblB k£:ij& *) i^^ftfei*. H!libb$t-i £ie 
'i*mi bIsBJK kttlbilail^bJ^hiTDba)! 
I kb£h: Bmh Jk bs^EhJ^t aifebLi'fes bsfe 
•kb-iJbtifbK feitjk ibbifiiJrriJDibki,, 

-dlitck 

I :b)lt kis btbj JbJfehaii biteiJb iJie 
-itt liifeaE kln!bB IbiB JBJtJb=mjfcbfeJb^bfifehi 
•hibub-iE b !fe_i--^JbH±abbibJKfbi IbiB m.'CiJssiai* 
-liifcK 'fei)bb:aill-B ■:UJLiHf;4& 'rliibJibE :ttjlf.B:fe 
MsJfek -toiiS: hklH-i'iUkk! 1 :LliS JiBt5lbHb>bS 
:kb I SidI bJte ht-. Ini^JiifejiifekrfiibiSfe hb fe=\b?.EB 
II i lUtllk tjilflS ^t'ttlh 
'J!fe£lk WlbUitl iJiJ 
I I5gi tib Eti l^lfett 
'Sli^l: li 41 SiL'££h 

--JCsb JbJbJb ^£l&B :E:£ 
-j^llt:^ljtk:t&liS Jb iitt I ^mj^b^likiblb^ IbJUb 
•BbiiisJiiifeiikikiJ* Ji^hikijJbJbUtt "LJiiitSbfe 
I eh oi II Jiitlhtstt l^ttl£ 'Jlfellnfcthlbsmi 
I Iiikhb bhliluk) J?llfe 'bifek llih b (e'i) 

II 0l£ ^ 

ol2b II b2 hl>S±. S!I'£&tl k 'Jtl!£2i^lil fcb. 

I hi il£tl!t bkh Jl«£i:fe '^k hi bi^bblt 

II liiltilh hiik tb £ife *i!b Si htS. 

I hiiZ hti)ihiilMt iikHtl-'h bJ^ JL tlk hi 

||gil!i:ktith hh-hl5htlB kJS SJS 

I baii.blbiiiliai>tI:bxbx-i-imk:k£tj!Lt-viB 

II hk)! liiihli ibilk lb 'b^lhiSJ^iit tlk 
I JUlittt tii\ii. tl Itlbs b tlk 'bBtlb^ltlk 

II ilifelS Jtik Ji* ^iDhibife^S 

I fe i!bltlilitll2ibhfiillb--hs6tlbt)?lte]£!lt 

llliktshhih ikic^b 'ilblb&bblbbllii 

I ML ir>k xiiUi^ iJji^bSj-lb iui^hj^l^lb 

■11 lltil ibi IbJkbfcik -^hJhtl lb ^hisS 

I iaihltthbJ£.lislif&l!i>b Mtlk thlu^ ^^^t 

II tlk ibtl^ li>£l':t tlh 

•bbiiiiriisi tl at 

I l^ihlh bbtsblhbh-BlJiilJi ik kllillk 
-ia,lh Ihli k Ht bik hiU ( crv> > htti II felk iiJ£ilbkhl£iliil J bbm %|-Mitl feiihfej h k 

I ^iSfeiiBlLihlikhiltS:^'^ fclfe^Sitfe klJpll£ 

1 1 tlfe iS Sibl!t i.li Mhimb UfilSlh 

llfeitlhhbfel h. bl ili IbJk '^hh h tl tsLtfe 

I h blkJslkB ^i bJiibfel!fe 'lilltbli h ti 

II Iksilifel J£.l±litl^lt.m 'bJl^ l^ibilfe: 

I l^i lifeblb fc fefc^ibl ii-lbsBbJiii B\k 

lllDlli^ Jcll^B liiUk lil-ijl^b4fiik:hbi:tl 

I hiiaii illDlfe JiilB-h^JaelibsbbJilkli 
II ilJ^b liJlD!j£)]i>r-Jlfe *fc!i'l£ bililliit 

II IMllbl m S3lbibH-lli»bllife«ibtg ^ 

I JtelHliliiliibilils^liiy^-i^bbl^blibb^l 
II !i^ itl<.lBilb!kbl^-bM l«blS fe) h^ 

I B^Sbifel iiifelkbitbttl-ilk^DSyi^fc 
H thklhlh mi Itlblfel bl *l^bJi ink ^Ibb 

I lolJiJB febii ^ Ik fiillbtaii 'bl £i}1lJk liiblk 

^^^'^ ^N^ >./*NJ ^\j 

)| bifel J IbbJJi k Jllfe':fe5 'itebslbl k ^MMitS 

I ]kg£SiS:±-±JitH ibJk *l&hhh.ihii Mh 

II ih^h libliklfe hijljik *bl 31* teillii fel xjlfe 

i liiMlb^b^l bk liib i^ k 'l^l!fe iMb k B^k 

II k Ifiibfehllfe ^% •&li,Jk ] bblb ik lb 
i blt5!lfe tl iHibBBlb 'Sbil ilb Iklk 

II %k^ k h\iik^ 'blbUlbfeb Bib 
I lubbiil^'tlsIiillkkuiBE 'mifebSli iiiS Ite 

•^^w> N^ft>J S. \J N. 

II IbBbIb kik bi^bB ^bl H^b Mblbsii 
I li>liti§ ^ k 11% b.l:a^tg *^ l&lbl bl]& Jl^h^i -ItjsbiJlfit yfcifcguir. fiibiatiikhJil. iiuh!fe b* lib 
II "5 II ^Bbjbl K^bah UjjS ifeb 
'bib. btbblJi hUt'.h £ l^ib 
I btlShllli h% ]&% 
*bli!b bfeful ^blSilib 
-fe iti^ 'febKssifelihti bliSllliJb 
I o& a oiii li^^li :t»mjbt J=!)bliil?.feiiit: fe>fellt 

iDJljJ!fel'jj(-caaiHJb!fel lolibrJS-lsJfcJbl kj&fe bifeJt-Klsfca 
-ttJBJbasi :tilJJti2 'kili^lh bjfeib Jli!!*i!ii*JlSJt:fc JiK 

II ^^ II jkblbii bit bib %\hl% k Ibijbjlk 
I 3§b k b!k J?.)fe '£iiih k blk lik 

cjte II 'i !i ,, a^ tjb feR bi^ 'Jk& litji^ fe i-hi iliJJ: 
-2t JBiJb*kii)j£a-^isfeJ MtB ^i^ ^i^,, i oj£ rj or 
^ oj:^ II \ i; „ ts sBliJb^ iJ^Jfem y-^ili itlfa b 
feit! I bit. JliiloDh fe HMslcltt 'llih Btl li fel£: „• 
(jyii 8& ):>}^>. ^2l5J,bB(*m]^, )fe!tfeEli!bt bbfeJttb.) 
lotiia^ofc {^.\) „ il^ll :J£r-.JB 51 Jlit-Jtife 'bsKsbbbi 
-Jbisl^l^ ItbfelK tjllbl^Jh«fe'k:^|tifeJeRMfe-,.E: '^£ 

I cfclfcit iot-d& «0JJ» ,,11411 :bjas JiB :biti ttfe 'feJti 
•blbtjJiiKtit I h|_KttJBJ^ifei»^issifet!bbiJfeM-JbJJriS 
■i:cJ*fctt,,-biJfebh |:bfefel Jbibll bmEJbSBhbfeiiii^ 
-bElabtsinjt^&Bbil^Jfblt baiblimbtlBJ&lsslUil^££u 
'Jiiittjdi:>^i£j5 bittn^ lbJi3iEbi$J&bi£:^^JSSi:feS^j^t^m 

-■ . JOS* >, >* 

-lSbl&&t;bJ£l lbEeI£:bsH Jt^K£:UbJ :i!l&aJb:tJbaiBt^ 
•:klli3ibUIBIi^;i:i&&l^ebll^i>^ 51 i^ I o£ ^ ei£ b OK ^ 

oi&Jte I i^ii i^biibi^m :Hi^i<:si:^biiDii:fc*«r»Ji^ikibiiib9 

-JbrJUiJbSJgJ^ l^i^l^hJ^^JBJb^^bJiJblbJbbJb Ihi^tfi 
Jfe^tkt^J bjb.bj i^ JbxlojIJs Elfijm £:i^^ k l>i<^bJi^>Jb 
::ibJB fclH>b}tlii !bfi>lll5 f iHbiS bJ^fi>J )-fea:) itfe 

-B ) :jtei!!ettb:is5i! fSJl^ltfettb^is biX^lb^ yii^bhi^ 
-Jb£t mi^ I ilb:-£ijg blttbi^^ibJb^tt inlUibl^iGJK bilQi 
.iJb±tl^-lii)b :b;JbtJbtJbSiiiiDJJ.S mtiti^ii^J^feHibJU 

-£kifeitli£ U )-lJbiiilij£ :tl :iiiB -.Wiif.i&iA :lblij 
-^Ebuix itik iiiibfe iitjJi Et i> I fci^ ti»J!te ife 

-JbixibaiiJ ibbhla ;t;b';, t;jhtj:feJ i tteli&JtiibhB bJt.fe iiib { ::^^^likibl*liS bih iblhl^EB !fcbisiBbfe bHmu-tiblii Jiibii I'ttS: 
-Jfe^ajlsbiih MbbtHrxh fet I J^lKSl JbfebMi i^S 

BJlilB m b: felfeltsB tlfellbi>lb jrn IfiilhMfiil 
-bte lliilbjbJfekjDltfe IQilbfe^blDife t^ fe^lfeb Ijb 
-iJlilte hib blhhB J£:himi!)l iBlhSlb lilhfe jfelfe 

I Ofi \ oi£ rt c» ^ ojfelle I febfell 
tilttJtE I JBiJifiiJ"tt-.Jit)i I Jl^jnaibs febii liiSl 
■jbiaSjiatitt -.ti'i mfetK* 'taiSiifeittii^HtiiJibtJia 
•JJB ii 'mjbb fi>m i>J^ II U^ I t I t II „ iSbbittV^ 
balhlBklhtib,, ':i;J& '^ mr'* I BJIJ^ili fiiiJBtf :Eiife 

-;fJbJilJb4 :iDli*lli lfca<tSiiilB Rb I Jfe JbJilifertlli 

-ElJteJil&jife tbich kiJB-SlbiUlfctiE bib fe n* I iE 
ililiHJfe itin£ihaaia£alblli& i^Hklt bl-felhB Lift 
.biEfebJa£iabmbliit£!ibiB tm it;li bibfefcUi|blB 
(HI ihiit iiith) (itoBiiftbiB lilb fclfeB fe 3il tb it^li 
-B lpEi)lbltt» icm lli»6)-Sll^ttJbfel4 am b* l Hb£!b 
fefeB klhlbfclittbJfiSHblH L&lii£feh;Jfcb!b:HllfeB :±l 

-BfemiiiiJi-tt !JfeBittiiJ2ibJfei^JEj±it; kit iJiite (Si^ 

-BfelttiJli) I tJiJ^HB :klhtB]&lsSlb)JS.*bbfel (>Jftbl») 

.Jtfe)-IS*l iitiii^iliJfeiKJfiiB K Ihh liribiiJi Ekilii 
-sriisDs ;UbB (Bi'bJaili>B)-fe*J ':b;feb yjhjhilibfii 
-jfeii tB>iolbtb<tji,^liiSbil^bJJ£SbEeSTJfei^<fefeE tS 

-Ui (ailnlHJ££lijlli)-f£*J I »il>J^^JJ''"^jS^J?^'J^^'='** 
•bB :^»Eiiit inkttlfiiilbt'^te , ::^niJi} . i :* 'bfclS 
EiaSjthta bfe^JrSlfe^tblBitb-SJiehie'aEbbJfefia 
•felM* bb k &Pb I :niJfem lilhBfebiSlfc!*ttlbllnifeli 
-J^tifcblB tlfeJlDil*!4yb?lMife bit^feblt* tltitfib 
-yiifel biblil 'tbib Jfe fedtbtBHfeblfeh^ bJ^StbiBi 
•K iiMb'kl.'b^Hlklit &b '«bitibbilti:«iaS]J2bB-k 
•m ifeittbfiiW biiibiybife fe^fcbtB iii'Jtbiti iiltt 'ha - ^Ji^ife -'lay h!fc hih Jb5);^«fe^ii btebsjibabJ^^si^iiJfeiiia 

-ifeilib±BKB(li| bUJlSbBtstt) lilbBfebjB ihtissili 
•ibJB bibbIsSj9':llbB felfe B'bsS Bb (liBfe B) 

llhh<iiblfekli>ljjbfei iiiMkB fijfei'iiiiS ±1^1112: 
Bh 'iJfibJikbiB Jilt MJfeii fe ^]| kb 'biiitt 
JUB iilbJbB klh imB *?lfebfeJbilb ^^Ikbb >li 
-Jblbbife imiBJloB ^liiiJhlttillfe ill^smi ^b 
bi 111 <l£tiJL Ml bib k ilbib ki kib k l^blb kl ID 
-Jb fe JlbJhklbili k 'ibRjife Ik k bit felb !» 
-IfiJiiJS ktillbitfe liilliiabhbltebhfeab h&b B 

I kl^Ubilt 
-b:klbibi<^ EiitJlii:^l<fe 'bifi^iim^bkl blsUs^iiSi b^bi 
-JkibiSl :i£B JE^Jb 'bibK £biC>&bJkl B tklJIibi 

:y:tJ^k ':klQjJis :Jl£Ci^il kfbii£fi :k>biJH:b :kb ' J Ii& 
Rii fl 'Jiifc&felki bJJMiJbisjB ':iJfefiibJbl Jilt b± 
-fiibjkl 'kiaBlS ::hi& lt>:k& (Jll^fiibsiki ,-^<^i I ■■tttii 
•JkJrlf lbbimi>JbibkkUJbii)bliJfccl 'liJbi |Ki:il]&B 
:kltb& B ':^ik£<£^i£Jilji|b Ihti'^ti lJt> S:^lb| ib^slk 
-k iij J£iBhlJHbBi&lH-^:iJ I tJi kttilbJbtlJSsJbJb 

kK* baiS!fc^i Jfe bibSk .*m"Jr»W!B.bib J*iB ki»»3Ji 
-aitiHSli^JgUJi Jb IttbB ^IfeJkaiiSH^E-ablisJ^ll* 
J^ifeli (5ttbabb)-5Jbi*lJbStWJ^B tbK'^J'tHilJS; Ibifel 
:J!teilsslbiiSik 'ilfeSjlfiKiik-iliilit; b*-iiitb lb ijb 
II i II JbbJ*l*feJJ^ifc blibl!fe ':klbi :SB)1J6E1 
I & Jb-bbki!fel^JUik Jisib 'jn^uti ik&bm „ 

-ittlRl^febJa^k 
I ktfilbi ftiJkfe)2:ikfebB 'kliisslk hbii* :JQ!b 
jstiibsH*iirrJbhB :bK -ib i2*» '%'^ bjiaiiijfeB 

Iftlis-sJblb kfeife bttiJUB ibIiewJiiiife JJiirSllDb 1ft 
-ilibiil'^&iB •.lob B bb kbilit Hhi»te-i]bi%l{bS 
»\ RiklUi^B^BkJB <bbiB Ikiii^JB kil I felteJiJ k 
JfciiilJlX :bB 'Ja:i k£»:§ib blSlk klLE«S :bflb£lSb4 
•Jk iSibEsJkll klB IkifiHB ^^its ]fe£iUbs)lnm^b?fi 
( %j ipmSfee )-2ifej3yibi bkbiiastih^i i wib*! 

k 'Sttstj lelSb k 'kilSBkJltijlbiJH: k kjbvi b 
-biB lahikibfiilk bii!b->r*iio*i^b£ 'Hii kfetttbH 
•Ikae k bJiKl lli>£Bbiifebibiii 'kjlblbbiHSliB 
-k IsB '.Jiiris BbJfehbBK 'talis , tt2u , ( ^Kslib 
Jk)-^*! I blbbiiB kJ-ifcrSibX JttbB-bbfe bifeb^i 
.iJfells 'klbbbB blDife bbB Jb iJifefcftiBB 'kjbbb 
•B kltt>lttlifeBbJilb!blb-&a-J I kbibBba kibb.bbJJa 
b 'IskiiE t^J'ii'J bKlJkhfiJfebl* Jk.iijbh4 B ( kJ kib I :i?:?i^liWfe4life h±^ -K->Jbt:-Jife :tJJ^ I bJiJJlii •.JiJ& JtibSblH tliilhli^BiSi 
-EsHifeJii!tJi:l^ite6-lLbfeti']fe*ll2i£rilSib lb *)15 »SIt 

» :fellil Jb*S!iiB>i Jb.tuetJSJia Jb ':rsb5^ buas 
ibiSSbIB i:£lh \k{^i btiSblB)! itib ii bb Jhasslte 

'jbSiitK;] fit -SJbiiiIbi tbltifel fi klibbl JbiiJS 

-IttltbS Eib 'tbaBiJ UJU li^ssJfelfe'tbEi BiiJsyJttli 
ili ;tiE%iHfe j^hJblbJbfeJilssltia mJtl tlhibiifJbiy 

-:& ftjfe^hja lio)bi3£iJbiiiJbbb3t 'yibilissJbbibliJfe 
l£bikli£l^ib'9^bBlbit^'JB^i Jlo!^ biat^'ibii^Sl.SiJ^, 
■'ppisis iijjfe J^rrJiiiCitA Jb febiiJisiiib 'JtetihBaJfe 
fcbblb:siJii^£b b:&-lll&bJ.^^ bll bb^ib^UlDilib:^b 
Csbb I i^b^lts bb2llo£i!fetj <j^Jblb^bb b&bls b^^Jb^lU 

-^JbihtJyiuJblbs itiKib '; li^tti<feJtfe-lilbi I ttsbi 

I J^lbl* IbiftfebaibbiSlife Jit JltJbfeJ hit ]§:ili :«)!» 
-h'bllbtiBbMl* bfe4ii':bissiKb ^ llnlbfefeUnibJyfeJb 
-iltt'l IbbilJife itu 'bb£i SiJssIBb :'J^ :llJfe iwSa 
liliJib ~yibiih!fe blibS btb EBbiJli*-*)!! fe baiB 
fcJJElElt Ui^S feirJfewJ^ ( .fellbi* ii^ )-:^mbiii 
J^iiblbkJ^iib b^bi l^il b3biltbEf:lbt%l:! J£hi>ltt &1^ 
•:bblJ!lts :kbimE|b£felb>lBB ;bJlifebibasl*i&Jbi'b 
^JjaaJilfeiliJi^iib :!tfefel JillJb :^i4ftitiJ^li'l iiBa 
Islt^ll^iiD^llJtls hit jr<b ( i-Wbi^ i\&hi^i^& )-^JJ2 
tib febiJhtl<fcJ 'bbibiiB Mt iibJfc 'bi^bJihl§«.Ej&lbiRl 
-sfe'btbiiftt-ij jfeitjaibJBB tBeii^ibHiifeiJbiiitt'efc 
-fcfel b<feJa±!tblk'tibht febfeRJife JbasE ii>li SJsBtili 
feti I :blbJH i^JibJtt £^l>&lsl]^Jtt Hu^^tt^nm^hfiT 
-Jbblt Jbt'febiE bb feitltBl Ik'bJbi J&bEiJiJssi^b 
-Jib'SbilJba blbJfeb, ISSS & biliSC.,-Jb >y±\E.ih 

i^e 'bHbiua^ t-itHL^^ *nt'&&iii & a I rti:kit»b>B^ 

II Rhk II Sitib i>it^ |>lfe=Sfe2ji^l feiy 
-bB]51fel ^Bhibii i>ll2fc2h Ii)b:!fe feillQ Ji-iiJfi)b bfefejifei^lb ll^iiiltiSJk ill ^^ filial 

-IlJ^fett Jkibh felDJiJ»Br^JblS IbfctJt. EttblB^I SfeJ 

II i.r.-i II tJJtiJtt>*ai ihS-JtJb 'jttls 
^Ibiitt ^B J2.JbKl>lh!tb^biJJiii:;J£ '^ b:^E kitS 
•Jb iDibh*! '^iSjiife JPmiJkbJli.iUfB fe»l:^ 'bibiS 
|:Ja iloilfei JbSlbbJ^Bbbfel li<tbisslb:S'iiJtb;&'ilit 

il^mbil^kilibtiiiBnsfel bililis blby?biyb ^ k 

'^E :gii bjib^.Bj biijiiihittt fe Sife'bibi :w:ajil 

-tiybijyfett b)lDrJllbbigttM*£D:Jb bUb^bibl^fe 
•KlS^hiRb tt bJsllDiJJbtesMBSJEijili^JiijibJUiiJHiias 
'i:ib bibJ^feitifeiijJubijhaa^EjbbiH febittlJtliSaJbija 
■hili± Eb I hbsaJS bJlsibiJiifebJii :<fcB^iife l\t.i '.kH 
':llil^^26 tin JfiiBljit £aJfiir«Ji£.!^tib£ 'tJfeiJilt JfitBi 
•feJfe bbbiftHtsitsJiiJJfeife Jibi ife.-'K ttlb-bitJi Sfe^ 

-IbJblJtt BJfcbyJCJJfeititJSfe ':<feHbi^ fetfeJ jfea 

•torn jbjji mat biib it»k i tis iiiii«j<febihjfi2^ 

I liiJfelSs IJbi , libit . ' 'fcJhbrrJbii'feJtt^JbbJbJbiJ 
•SSl!feib fe ibJkfibJllJlkibJ li-ibUil^bBIslli Jt-rK i^J Jb 
-^Jbiilibi :Sb!jlbBi^JJ2! 5g<fe I tjbfe JbJifeiJbb J«Jife 
blbfeJUbhbJiljJb fcbi«JbgsJbblJ!l^Jti b^Ji isjSaii 
•biRlEbibJblte :liibieJfeh ibBB Ji^tyj bit.lbB 
•btelStt-hi^JUi mEfe lb ijb I Jb HbBi 'buhh^^BJS 
■HthiihH . hUlli , J^Jifebii JiB ( iJJbil JSJJi 
IbJi )-fS%J I feJbibJJHliibJbijDlbbsbt Iti^Btetilife 
'kibit bk^ubbib bi&gi& bb^ibbJbJbyb^Ji^ 'Itiib-i 
-bl i^^lJbUb l*bbi Jbb^lbJ^^jreb bJiibSbJbaibb'^lt 
'l^>E^m>iEiJ^B :bJJttbb bmbJghJl^bh b^j£sjb :bi^ 
^j:k^rjJ:tJb iiir«R :fei:k j^jib^ ( ^jjb:>i riEbJbs 

-£ )-ll^Mt£^iibi l*lb^b Jt^bli^bikB l^bl£SJ!&B 
-bbJtSiiJi Jb^iiSbi :lbiJSJ!l:fetf JBiB :b:iiiib-;:fc! 
-1tfeR<fe':!fe%;lBilBEjhliJte J^^ii^feJ^Jb^b^bJ^m £ji 
•i<^ihUlhtiil^^tt)U JJlJJte ^B :ktdJbbs t&bb :Sf JbJb:!ldi 
•J^i(£iJb^s l^)-^Jb^J}Jb^Jb£Jb:!J& i^ ilikbJtfe klJb 
-B iJ^'lnm JbbjB Jb^J<^ (b^J bJbiul) bb<^Ji!ibibJt|ii^b 
•^ib bibibSja ifeJ&jssJbJbblbJrci^b ibi>(ijjbi3 bi) 

II ^>.k iij iklsfe injcs 

•ir<lS "hlibB iSIb Ibb ^IcJbbk bliifeltab'^Iitllfe 
tlJb (JailJLllfe i^ 'tiJtb iJiiOjIt fclhM bli 
-:Bmr«j:tj^:iJbJ!^biJbhbi hth 


h±^ -jb* tb bStr.iSZt fell u^a'iiiLiiiibib^nKt. Jfejfei!fet-^ 
-inih,bi>ssl>!KbErSHKh :ir,liijsslfcfciC: bjsia(ij'b^^ 

•felB JbP-^lifct %fe 1«^E JPtlLMfbEfe fe>i Jftii'It 
r± Sb t tl^lJb!SBllil^£aHJbP':Jfc5ai JtPlh:^t?t<Sfe 
jr-lfciSSltfe!li'S:ikib&!it-fe,lJiiJtfelJfcmifi'ibltteiJKh 

bjJ&JbittitifccfciB %i^i!t |£Jt.i.Kfct :rei5Ze tb t> 

-£is-i» jj^ib£iiE*b B t |.Jimj)t-ii Jb >J m Sii&b^i 

gtr«Efe "l BjbifeJtJbbJ Jsb^Jlbiiii fe fetMrblRi 
-Sfc 'Ib^feJbll:-. inibljfc bJb 'bbi.fej Jfe JbJbbJSIbJb 
-bl bJli bifeiS Jfct; I tiikJbKJIRJt. ihrJRiifeli ib (>J 
-l)toJbiaEs& Jfii i£ )-BbJfe H 'wijLEiJtJitJli: ii*:&it 
-tibii 1 bJi!feJi;5JinjSJU biSibbrc^Ki* 1 lifeiiibiijb 

'liibi jjijbai;Egb^juj|ibiJbbsbtit»ri.bJm!=;*bioijtiii± 

-SiJt-ifefejt-JbB 'ihiUit^'h Jilbitt^Lli Elt«Btb-^ 
-JBblii tlDfei* SitblfcSl i:^H Jbfcbit-ilSTJifr.lcU fe 
Jil^fel JbbJStol ibiiasafej JJbbJfefeJ'JbJbbl kJJbiJbsrJi* 
'•fkJbbl Jfe bbbbJ I ;bilDJ t^hbi bJb*ltiii|li tkJtbi'Jli 
-Jbbj'jb JUilDiiLbJUSfe liiblitl ibtlifebJJ&K BJKb 
'jbJfeiltii fcJhitii^JLfe£jI»i.'bb!a£mbla iiifeib£fiHfei» 
:JbttJi>feB*IuJt&bifc JbHfelHtiiJtiHbijSjCBi* -tt 
II fehk II ^ifaH flihbJl^ hllfiyb fe Mbbj ibliilli 

( bib^s i3ii , inbiuib , iiolf fe b ) 
lotilK \ Ob I hbijibbjB bjlbfett jSmSKHStoD Jbi 
-Ji£i!fefe IbiiJ^JlS bjtlft JbiubbilsibbiitfloSBlib 
-SlXiblilbl bllilb:^ luBBlb>tJife*2S bj5 fettB&bJii 
-Eiis ubttH^i* li^^Blfiiiiht-. fe !t:iUJr«bb2Si£ i ais 
-iii%:l-B( bbbu 1 l.fitbbjB ^E tlt-vJfeJb:aJS:)£iiSTlb 
-i'tlUblnmt^fe libiH iilitt biUEi bili bbltHl 
bbxttllifei Jbtlia i&liibi irtb fefiltlHSS ihitibiti 

• JB Uil^HriihUfcti (tKltJii )-jr«b ':ilfe'k*bijSSifeJKii 
-:iBb!Jfeiil§S5ilit-bbfc:Jliei£afcJt2iiib:Iji::liit-ii*iiiil^bl 
.kJ!ii:iSSliiibi^ll*i^ :tibiil':S fci klSt* tbiisilJttfeiiba 

-uiastJbiiihbictikfcilji-2 mbi£ imL JbjR uj&iiii 

-bK :bS :JblbJi^bfc :Jbib ( :bSab ; Ibijiaiatb 
II oG II tttb hiS^libi ':£iklJ£ Jl^feiiti ii -SjblbJie'bJcitihf3:Hi bi£ ( Rj ") 

-fe^ :jiibiiimuEitfi*i-!fet:Jb& ( i^Mteife Jiiir«jifi>bi ) 

-5]biltsbli b iii\khhth Jfe bat JSK tiR lElifiiS 

>- ». - j. . . ^ . 

-l£illiS'*feJRbblbii<tJ MSif^iB :ki}± :iiJit;5sUbi)biiilll 

-jtti^jia&i^jas r«te I icjs R Ob oh I :r«ir«iii biii 

-ifeJtiJ*bfetibiB 'JiJ5fervfeJt'5r«JbaSlS*ti trb bjte 

-it b JJgJb&JferHlHjb bi'l.'Sll'ilg^b :eifeiJbtiia!ilt6 

; -ii a '^feSblB Pfifibn: e>k JbfcJniSJifeb5£triSsJbilj 

' -BblDjlB titH :bi»a :b fettUi&ftittjil bijife lobli 

; II n] II jimiJte bHtJbih SJS b MyLsfchlt-Jik m 

i 1 Mtiilb liJ y i&iil'k't li& 'Jk JltSJfe: fciiS 

I -^lii ini^iJfcblbJhr-i (fi) 

i ( Jbsa^ 

: a& iSN^ klttbibSi isJi , it.iJiS , miejhii^JiR bib 

I -ifelj-jbifel jbtl^lSJHbttiiJK ) ( •.t'U B& ofD^ Ijlit 

1 -bJkt! isii.btiiJafeJeji, :bljbi)i o£ ft oi£ >• ojfei,.! is 

I -JblDfeB e^ttiS ititi l^filbJi>lfeife Iblii $!iiiie 5Jji&,,(lb2 

; ZkJSBEiQRi^ lilif. fe!5l%ls.^sli ,lol£JB*loJJbatib2bil£> 

I ,, UiJii^ ifeJiiU lbJ> Jlult ibJ%£-l^i£. b I mBib JlDje 

i -ilaiiij feb ii4ifiJhi& li> llib,,-bJJbJ2±Efelbti i ojlfjoJB 

I , IlillbBbifebsJHba'felbftblJbiJbb UkifefeJbtbJbt 

' -ii'feJ:feC-feJbittib:&it., I tib t elisi CftirtJit LJiJlbib 

-:&ttbibfeiI^ibablbmfeJl£ Ibb bl|kltBbJj&i!ssi<^J»Jia 

->JJ<fek*Blbt'J]iiiilb;"a btlSl)KbliibbtSl*l!bib :bB 

£ h 'bHiah b*iBi!;;i.hB:ibiuhfeliiiBib bibljSli 

I -blH bjik.^iSH ^bia B. li^Jb^Jt'.ibtt lbir<j^jtfefe 

; -bi:tJ::fe&-:rciblit bhtbl^ I bnia^ feJkliu^ b:i<JlIlDj^id 

■bti^ bibiiJbii bllb-lSb I blbJrt ii^&bib bSEjbs lulk 

i -asJbSUlJb bibiki£.teUj5KbbfeJla 'rilibJ Ibb'bllbSSsJla 

•ll%:gi£:Xaii3bti:tbliibi itiiibJS^lIblb^b^b k.'^b ':ttlJC 

: -bibJtiife :bd!ijt£ I :nb:>& ikvtSi§:&:bjbjsr<I>& fe^>i&J^ 

< -a I .biifili&ijbibJtiBfeitt 'JSili^ Jb kJgr%&&h>i&i.^i« 

I .- ■ . ^ ... 

' £Jl& bitJJ}: ^\'B -iii£:fe>lbbb>b loi^^Jb blfJgikittJ:^ 

1 iib bik b^ib ii»=-J bti IbkilbiS jaiilkJbsWIifc 

! ib bJSk'kfcbbitt b&fe Itlbb b;B I :bllfe :iJSJb«lb5fel 

I bfeJb bJJ,kbH ^hut-i I bbtt.Bk'.£iB b:l^l>il bib^bi£ Ci 

' iki ib£ lbb':b£ssib:s.ii!£:b m£brJle-J.^issibb^^!bJJ£: 

I . . . . . ,^ , . 

! II « II Sliiit bihlfe b l^lit-fclhiifelL Jkfei 

I I h mh% ljii5tfc>jbk>fcih 'luhtfeB fci!fe[te 

-.SJiUUIit JibbilbbJBiylliJ£Hb ();/) 

•btl bbiD]S:» &^£>.b:ibi:tJbbJbJbibbJ^ ':Iil£^Jbi±JbbiA 
amin'iiiti .. n « ti :tki^ii:^B :jbjbitiu£ i b^b^il^ju: 
islkfej I Itbfejmb fcJiiKibj ' tttti^ Lklt JbJ& ,,^1t 
-^iCkb I ajfe:!b^JbibibjjL ikbib blbb^£•.|b^^bJbfe^l£l^ h±b ( 


btla V^ -, »■, S. ,» -J"»-^ 

•|fett vkifeJk^l JJi^titSJ JbjDilis Ibib ( i'lJbiib ) 
II h< II Jt^hSjOi^hlbliih 'lt>J&j£aj£fetfiih 

I ink* JJtek Jbl^lllitlfef.'lib 'Jth IbifelfeilJtb 

iiiEbii tiJfe^iblJttbii? tcJhfc tBtiti itiaJfeJifbt! 
•fejiJfe t^ibbUbt-B :tii]S:J£ Jbillb bitaE bart-fe 

II Ri II MkS teiiiJliih kilt^-lt-lhktSlbh 

lU'i II .-i^ii'i-laJ* 

-liim^JblSBKSibJLiSJbii-ibil^iititrllDilbibibiJK^ife 
-t;JEi2tlt-JtttlKbJibilaiJb'i£tJRbJSbia CiiltebiH) 

II U II :! iilii:-.l!fe Ifeik 'bithl* bilkblife 
-libgKiJbik aiE-iiwjiiiifebjas JbJt fe i* 

II )s'i II :h|mias :t-.;feBl:t]ti*-biB 
liiilii-l;$jfeai5aiib tbibab •.Hb babitb, i Ra^J 

-lajfeiHithllb J5thH;SiaJbl^ilii)BlKJtiB h jasilJ 
-iCi 'I2& Ib^iBfelilfeiSsiBibiy bafili Jb^Sfei 1:^*1 

-bsifea bfL»<feltfr<jfe;JibJ£JtfIitfeJa hittls (■ ^Jlb:>!ib, ) 
USUI liif^%lfel*iSL'?.hhh te-!fe|l3SSlfeiB!thll& 
I bfe ibbiSblilbiSSlblbik 'Ji^tsttibfebb 
-iJU^telfeils JbJbbblhsbiJis 
ik-bib bjr-.i+.mSjttiiais bb 

( :bU £6 &<«i It Jit fcl&KiJri:sJ2! 
, SJhB-l liiJ , !«lJJatia)S ) ( bb^.fe isrli iMHibBfel, 
laja-feilcafebbbl ) I obbl R ojb ii « l| febHba tat;15!^J 
ttiH 'iiteSb bSJiIiiife :i5lilu!te ':iij4ii:t bb bl* 

iitb. •Hb. k babhfe b IMHJtliS. !>r-iSils tto ic^PicJbhfe 
•jb J^Jlifci&JS b fehiifcafi bbiE ^'tifU liDtfilJolbbi 
-fe JiuiJfebbbJ bitaB liijb bsttbtibtiti %r«*l bib 

II fil II :tliji4h!a* JbJb t: k 'bKbbih kit\'k& 

I :lJhb3lS tbtiEifeith 'ikakbiibi billik 

-bjiir^bi JbbJiteJ fclt biJbtt b b liJifcJblh 
I a I :ib!£feJ tiJb^feH b lluJttba&b bjhf iiJit-fe;bib bm 
ittilb fctll)lib:aiit^ btljssiitlt. JjRb I bJi)JSb Ibbbt 
•JiJaJtali Jbbiifeit JiJ<febiiiJj;JiJ!fefeJbl!iis Jt«b biiiB 
■ii bihbJlS bm l2Ji£JJjei> btUJt£ ( illbi^ btJilife ) 

II 2 II :ibi^ bihfe JiJibibib 'htijrrJbilstigb 

-SlKkblfe 
•JttbJltffeJitlilifebl ast-lib-jasfebJ^ibhibJt: ti*tfe Jb 
-JisslicsbbbtJ bfe&:feibm2 Ibii IbJbttijfcb^bibhllx 
eJbbJC b^tBbJbJ biiirsibiiJtiJii^tibbtiK bb 

(IffeStB atisa^^ iiil+ tj&hijrisii, J^btyicU: , iii<fe 
•BtJbbibi?: JbijJbi^ [g] h'JiB )( itbU £1. HQot biK 
feteUaJsisli , fcb^JbtbiluJ , U)<*lft-.ibbhbJ Jb^JJbiS 
[^] i&hbJ ) ( bb:£b £214 .ifiEjSbJh, ln*i^ifcaug:bJh 
JbiJibil [Vi] IBifrSbJb ) ( itJiii UJit fefejEL jfiRtj 
isi}: . fii^feJi , IL!f iifJiu!^JlJ& JbiilbiJ [ R 1 Ubii!/ JJi) 
I obfej p ojb 11 ^ II IsijibB itb 'ijs >^ia>^jlb>fejj.^ 
bbI>bJttbebJlfe Jb biliiblilttbJiJiJJ btbJb)!*- hJ* 
't»-'EbiJeJi^B Jfe bi^UbJiliE biijJ«h^!iJi'l! bb-b^i 
'I& %,iltyfej)ib E>lb!bife B>JsSJbii „ irdl :!dlt Jbli 
:l»JE:aB 'jjtiBiblttfe l&h I JisbabbJll Jbbii '.-blf-ssii* 
-as Jbhl Jbltt..-lb'X'Jt!.b I ilitt.Jik £5lb>Jb laB &iS 
-bifirlJtallssJbJiaB-Pbslilfel tik I bb^Jjilbi biSi* 
iiiblBfet?,lbibJimfe^SabIi!JiibfebJ Ibil^laEiJiilbi 
->lb^li:tlitb5£: tjJLtJJ^bObJ^t '^Ji^Ibs,b»t^ iiib r.i'iiiSi 

II fe Ill&yihi^M i'Alk bJfi^-kllbiiiSSIbJi^B 

I ^biibbliibbllJgDbJt^-biibli blillfe 

-lliiln>f=JibJiiKbJ:±iJ:i 

II "e II i^ feihbJ!feJB 
fe fe^febJbiSi bfcslJJs iDbJt :UbabJh!jt:-.S><Jiit-. buS 

-JiiibbJb JiiaB^bib 'b&ifilnJttbr^irbi bitifeiJi 'Jbi^ 

II fe 11 fe bibhitls ibblh *:^bihh fcJiMtil 
I :hlfe il^hbl feSJJBiitSbJb 'bIi^JJ]S .blill:^ 

» » J ^ • ^ 0- V 

-bJ£b :>l!JSl%ili Jbb^td bil^i^l bbili> 

II ^ II hibibtJb ibibsi* kiJ!^E feb^iS bJIJi 
kit blbJSiiJbbi& liJt-J^£feJ£iS :Hjilbr<J±tib :«:JbJ 
-bit!bJJbl!]ttJrK(JJi:b^Jb£JJ3J biJL>:S:biii±& bibibtelb 
bJJfiiiltib^b bJJiib!ili!j£J^ fcJJ^ifJ Jfe biJiiiJit: fcta 
-j:tbbUbii^ b^b'i:i<^b^is b^J& bil^stiibi ^ bi:2ltti 


hih -r» I kbih 'iiB iwfrj« i! fcJ^lJUiJfeS tit ^jajSahaB nbi 

i^biit sfe^feiJiiteii iifciEii£ii%!BiiitxJSii'fe?tis bm 

'^b&Jbifebiii ;tlj£ S^F Sliait&ifciifebiJ* tJjaJtoiibfelL 
•filfi»i5feti>ifeMteii I Jiinji«tfelifei til ( iiJbifeiJ feii ) 

lih'sU ftbib bbib ^fc glkfc'bJbtefelMSSlP^liifeJ 
•S feBfettiaEi*.t=itJbi:££ife fctiigaiJrStiBjiefS yas 

-iJi'lD* fefeijaife iuJ^ta b£bi-tjb ikrhti I JflJiieJ HI'J 

•il! jai*tl«B JSJ*l4i Ji.atLblSiyHJiirtiiio'riKJ^Jie Ubs 
-B^ lb liilfe&i* ifcJSfcisil bJsl^4JJliiti^*:tt4 :55feJ» 

E&dii ^ bit* 5fc£ fe tlMatlJlfeM&lte l*>r*.bi!i Kfel» 

-"i& fc^ ifcK! Sib eia jfiifcSbititb'b jfcS Ja2* iseSia 
fiibfishib K3!ia aiSii libaifefJtiMiJIaifelis fe Sb 

•fel E^ fell felts Iblb lif^b & &b felit Jg>sbH«Ci feb £:ilf. 

-wifei* ?feStib I fcfe££ ls^i%!B^l Jtitttj^iK :iii i*B 
-biifeilt. b5ii2t!*u.biifel b iiiii'si* feursL-ifefeifc i :bJM 
-ft i»ifesvtei»u ife iiifciriKti .!|il;^i '-ttsisfeilttei » bib 
lia^ib Ibflsfel^liK t»i ibfi.2yjfci!fei£ifeJ!fclfi «ai£J^l 
;»i«>^mfeJ-i UAi* te ts'ttl^fe ibJb miL-;bJK f tt i yii 

u'fe (Bib V'b::^ fetv*ijscs Liktifem bS^a Siijytt E« Mrjfet i=?Jjfc5!B :ft^Hi yik LttJiiJt-Sl^i^ fefiiijf^^Jisi 

-w£^b hii=it>. bijib fete J jttiBttR Jg.&lt'i)-^!ai?&fe 
-bJ biib lbJ!fe>JbiJiifeiii>U±jifeiienSJJi MtjiMilti 
ibJJbt feii tfe £i. I i^txE jt*lsb<*h±'fe Jfe-l&Jibb-sss 
'te "ktdjti Ifcs^SsJJolias :fi!ii* iibltfeJbbilEl<tfcel»t 

-Jl.'J^Jt'.bJ£!lii&y^kJ£!^^l&£%lti<;J£ B'rkltit'i^Jii^t-ii 
-feSlti Jbi :iijje 113- J^i^t^ j^B l<ldtiJW:B :rvbbK l^it-.^ 
•te£jii"felb&ifefeM»l>Ji:JfeJ^j=&lt-£iiiJl^li<i-JJb?fe)ldls) 

•!i^mhiifc!i5feJl*l*^iihs5iJ:-?/!aEiib!b:feJb?:$lib:Jtft!t- 

ISp'i !| iftei-feblBrilsaibi liiBSi. ICa 
-E ih!fclb?i JbifeJ JJ^t-felfeJB l&'iE !b:te]h9:s iySB:li 

-i!i2;it-ttj!fe •b:ai•hl^^! j?,i= jthj lifejn pusifect.jttjb^i 
JtJBibfl!JfciSi.l:i!i2eJSb bte ( Bmi&ribiK )-Sihittlib 

•b tbASTJ^ie I Pl3 J?li IbftfeJUJlcyib :lb!i?bl !b«t<Ufe 

•iknitiib -.^thi^ ibi^bJ^J^b^b bisb^t:^ib:iBi 'k&jR!b 
kii kB ^j Msbl^ :J(&i»'L kii ajt^ljJc<l^JI& J^itbl^m 

II ^< II i£^ lb%lbs:& JSk 'JkM kkbbSlbllf: 

I :ibsl^ik]bsll^i^l^ ^1 hlSbb 'i^lb i^li:bihil£ 

•JBll!bJb:&Jb*)sl I^^lb:i9 bii?i5JkJissil;Jt'{i>JF>jfeitfei) 

tl U il '.iitkh 

eibfitJS feiBJiiahlllia Ibba^-iBliilfcblbJfeJbvMib* 
•bjbiiibl &£JbJ^Hbi;sJl& lb^£ l^ibiltibJ:kJmiil*£lbi'i 
Iblbifi lnbl}:bi k&bB^l^ bi£16J:ib 'i!b i fiibB Jb!ii> 

-. ^» -^ -» '• >o , ■ J ^-J Nj s* ^ 

-ktB :ajbl!iti lt<£ib m]&Bi b^ ^1 bb I l^bJtiHiltE^ 
-fe!*J^;iLibb£Ebiiia :>lblb2 ibJfekJfeJ ttttitetitfeb* 
•l> liif afelslbliJ!fetiilbifcfe lte» iBJfelbltebfcfiiJ^lsil 
.csiJa3)K-1ibi2 tetfii I EJbicJJttb^S^BiJJfeibUatfbb* 

is to^asi;'llJiiiife4iil*e<febSi»ai»lb^J^l lifeJttl&b/&:>telii 

h^a ib JksJSsaiSt! { tittJibiti ) liblb lb|)»t«bB is 
■tejv^j^iiii n.wasK-.Hi lisjayiJ Ctkm^a-i j^Jtl^^iiiieS 

Jbt'tEl JbJkbfJi^atlf lbibBfi*#Skmii %J» bltofc) 
•fel S:l&lbis'iiS5JfclmbiSMlt.Ja:ki»K5ii4eJ^JJia6 i>'«>l>B 

te,ifebt lltblb&rfeii tit biSfeJ JittbikstJUJb JUlbblfei 

fei>b I bJi£tJSJ!*jfcD:r-iBi :bibfaifei fcl!iiis.Jfci:akil 

II i e II fefelJb Ihkk felbjii^fi 'IbxLBhihili 

-%llibikl*ifei £:iii^Jie£«ibJl^ blbteiifJSMBl feb 

i| •( II bibit !li£j^JjE:lBi iB bibJbl>^Hi:kJ?: 
hibbsb £iio£tiiik£t!i|d!t>bjiliil:->Biiiit^israi^bf£dU' 
-kibbBbsbJiib^ liiBiuil^Jsslb^ ijiufitiJt: biiecfmJB .rtte- 


ttt^ •t'J tiiti hiB ih'i [%thiHi ^:tlHil^HiiUi:H:&)!ty'J Ifitl 

I Ih^ J*>^iUb i>fHliyjflbi-hi9pMfei-?^IBl 

II (D II ii^Vb&l 
•fits HJiil^i^iBb^ba^fel bil>JLkfelblirri&il»l!i!2t Ibbfel 
•-iiir«ibEi»J£is :£!i>I^jills-£bkl^liM fell B t :<&£ l»J^li& 

•Hit ifcrvlB^aiibisi^^tMbihbfckwIi:!!! t;i&^«i^:kiBMnB]y 
-J_bl»iJaiJBJo>H;-Jil!jJ»Ji!irtSJtiJfc»«J E*iiH;£i> I P&hi] 

bins I >^l&^i^Sl^JlJs>f»ic bitiiiJiibiyiii^jl^sbiJl* 

-bJ£tafeilii» ! tjte^lia "kfSm!* :>lBilfc>mj ^Klbfe».ba 
•liiilDiitbis :liE :!»£ bifefeHJibyiKfejSm Ib^IfeSmt]?; 
bib&E rlbtJUtJtj tfifex.'febiK I iiifeitb blbblisrlblfti 
•nt'.tbtn gibte»3tejMi:iriJiii4tS!*ife* I feife}h*s-iijb 
-JiSjJbl»llt-.BKlfel b*t>l»Jttli-t! I tilBltiJb :Jl»)i feb Ji 

•iijfeKJ4«i»ai^(bl £iibl»£l=-itSfeJ>fe£ J*felh*iiiSfei!fe2ii 
-* :SfeHti}5b6ife 'bJlibJ^fej bhJli E:SJibl biBJb-i 
-ibJ^ib! b^:t|^&t>l^JttlcJbl;l^>&£ feh^b-mt^ ! (^b:^Jk 

•bS b5sltet>i:ititi bibiHUKifeK^BhjblteHiis Ibissma 

V « -^ i, ^ -J S. 

:ua:b!£i3&i<^£li!;fe fell i i^biita iu!£j:tbi bHii mSihn 
i»ib& l^Si:sbl i^lfeiHtS?i^mb!bh!i21i!ibl it3t-)<^2D!b 

-aSifiiifeiafe hite jftb->tbb;>Jfe feis^i i ;.nt>bfBbi5ji* 

■J * >j ^ 

J»ijibi£!S^]:tfe£ ]b&b££;^fi<^£l><«» :^S bii^.L» itlit 

•i^^bl biib^bife I bi^ ai^^^^^ibsmbiU i:tt5Jb£8^1 
jbjl J>fe^ l^&iZ b^ti^ Jba:mii^hbt^ ::^:ii!lb:ktibiS 
-Is'si&latiAbiiE I :ii^Mib^Jb i'isDthut i :i;iimtt:tki&i m 
-Jsil* JbitJ ifisb-tlfcfcjjfel ^ Jfliftlibl Jtitlib :bJB: lii 
-bJJ:b:>Jtil:-i b^I£&l ( kii bS§£:i ij^ :&b>)^lbl£iS^J ) 

II "^ II :&!h%'ih :bBbM4lb-i.t*!L.2il* ik JJii -blSssib^bi! rbXSPjib^b MiMhtR ^:£t-.,'lt' !^S Ibbrt 
bbibJbi b J^fefe^nb£[E)» irsiu ojb :ilsii :>'l£ i bbib 
-Kib fe» llib£!fej itiiili) :^Jlgjfe bifi.SibbBiiibJiJl* 
•i»£ 'Jb:abliJfej <u JbiajrtJfei b fe lb i kifefct JbSfebi 
•ft)£B bJbibibiSibfeJKkJ^jt^i B fefeb ( iiJbifcfeB ) 
II fl II th JbtyfeblbfcBiii-lblikJJfcibiiafell* 
) ^t^b^klt^^blblil}ti^& ':kllh £ bii-k 

II e\ II 'h&i^bhbir-iiDi 
-K ii&feibi^ Hbbi^itabi:k]<ibbab fe :tJB^it)ibibJ:kb 
tdb Jbb^ik bbittb £!t£b lit;tJl>JbI&bib( Ubibi 
'bbbii^«bi^t>bi bbiJbBbS Et^lb^bidlLS & b I b:tbila 
•k* B» baSbbiifiis ibjfiik!* mb* Lb 'tijb&Jiiwie^ 
•^bbtl-% JJik&ib b ibJl£: bilfeb filtj^t^siriitdbiAA^tt.ib 
•bPJb» fcR lil'ib* rfiile feJtfeibbiCtbiiilraiVJ,' VHt 
.bii«^j laiilbaabmib&bigibMiabWJe bttBib I kiito 
•blisbJ biiibbU 'baCtbl blb.lcJi; { ^iJl-triiibir-.lDJfi ; 
II G II ti llBkllablialib 'bbbl£^^£^feiiit 

••SlitUii^gbjJt^loib bb 

II \ II Plljgfe 
-Itb b^i^SifblB li)<£j^J»jllfiJbilik<fe>bJb^Sbf^bb£:ssJb 
•^Jibbib l^^bib«b;<b it'.bi bifeb ki& I :lJ<^bJ^b ib.fgb 
:ttliD>JbH]^ :i>l£ssJtt& :bIiJ<fe :i>lb§kJj£ti^ibbjt£i!$UltH 
EldJii jAb^lls ( bll bJb ) :S>i!Hbibbibl£JisJbi£dbJ 
-JijIbbJfijJb I (hfeb bJB^b2ifljbaE. bijRJitfJbiJitt t-b 
bb tsUJbbJ^i e&2:Ji^i fsMiBbJ tsb^jlb £e&Jlitlb 

II ^ Ii JhM fesiMsb :biissiii2 *:bJt-^li<^bh ! -^m^Jublb bl^lblib^l^ bbb^Ll^e bJ^cUJ&issibJMoib 

II >i It JbJt\b i:tb 'kbJBbli 
•JtasnbJr^lDiis JbS^b & biit^lbat bil&b^ts.'bi^bbJ 
jbbtiJbidbibJ JS^JbJiitbJb b:i^Kr<iJbb<£ b£feQt^ 
•^bl^i^fSttitJ -j>Jb>b^<^ & h\ I libibbJb ^^JSrib 
-mli/Jb bbJ>^^3t£i;l£Sbbflib^lbib 'bj&H £i:lb& 
•ib b:&::&j£;ajE b£lbfi>!«.:tblb:'£biiibJ]ii:ji^]li^b^bJit 
•fJ!fe>bJbsJb»k^^ttEtibibB :l^ibi^jbiB ibtadilill: 
•bJbil2iblb£bMfeb :iiQibb^b KJtliJl£ b ftbMSlb.'kt 
•ifiiS (bJk bit^b.'^biBbl^j&sslbifeJolb) ( ^iibib ) 
!l K II lib ^ b^llbi :bbbl^-tlb£^^^bJ^i 

I \\i b.d]&Sslb:ii^ii^bJH-b£Ul^SSlliiMl>ib i± 
-iiJb^i^^iK b |-r:a^f'h6tt^^ib£ J:<<b 

II ft Ii bJb£ ilfi^Kb!£li!&^& Jit'^^im J>b 
:!&J& bibl£ bibJbii>.bb<,^£E Jk li2k:'Jbit bJtr«£ 
iixiJb JbilbJbSfeb ItiJbiLbiisb&bibL'L it-aLfisT-'Bi 
-b«is biti Ji4i'ife:!5 iMiJSfcS^a^SSjS >lS^Jb t'Sltei-if^ !(*ite ' T^^ft-Jibrnkt-im lt*h "« <-! tbȣiB '.t-ih'Rif: '.'--i-.a'i^sjll IB Jilt It i^ ;tJ5Ubi h'sJ^fi 

-iL :Jgjll'kto)t-HU?lE Ji-bi)EbJktb!fet.e (ijJb^l'&j£) 
I IP 1 1 lbi| lib t%l5 lrt!fe ^ths^lSiii HbijkSl^ 

I ik^bki JiitikbJh ::siS *:tfe:hit'i}b :3i£ 

II \ II l^Jtl^i^ tl'^>^%J 

tih y& I J!tt2:-JS-sir-.t.bJi3i;sifej JitiEiiii hJEJtia ki^ite 
liasj :iiJEtiiiiJijh£ijb*i> \.y: i bfcjKii :imbii^a 

•ItiBt :Jb ife l_t>J?!Bt£ljJl£ .•illiJjSti llJDtt fcJ6-i5a 
-j!b!i:tilB :hljJtiliifliJi£ I JjiJJi ti biSS llti^Jiiii 

-JJ*; JilJithSuii ittiSrJUli tt p. I J^iJgfi>ib :tl:-i*.b 
-fct tbitiRjiiiajt: :Jt«tt 11 ( 4JJte:« tirSJiJtJi ) 

!l ^ II hikk^l te:?^)S ;gjS '>] hii tJ^ifel h^.ji 
-iJUirijSil's jfcitu^Hairb thit'-t^iti hife>);i>.£ji 
li ^ II kJi h'^i^\ liib fcHtfei.ittii 

£:&l feikij I :t!i! iiJX-Jlfci b Jt.:feBL''i5-bUt.lr:^fel 

5li bbfeiJUiJ.'Ji-aEit-i) I i/aiiEtl lihsabS biitifehJG-> 
■\^^\ I iiSiiEiii Jt-ic-. JifcajtiJtifej te^tb :bb MsssJi 
-Jili ici<5siii>:i:fe^'K'M*. lr>i*J^l^a1l ■ ^jbiijtssjijiii 
fctfe£ti'i,jiii :bttitfi£ii<±-tJJJ:rali&jliJh*i3 bJJt*fc»iife 
-feiJEisSibfifJhfJt! risli^JoiJfet-.Jhalib Sl+lfcRsSJJiJiSfeiriJ 

t-ii I feJt:i£Jl:abi^fel J>J!i2 jj&asi fe Jt» I ICbfelt-bbJ 
-tjJfci kfciMS Jiar-iJiMfcEjtli 'tbiJtJih £i>fefei bis 
-fe&liJiuj<fe.iJ|miJ.iaii;XiSjbj 1 :t<iStj Jiftis i* ";titc 

-iiiifci I ;tfcii kjiiiaitifenis ( ijjjbii ti±ti ) 
II B II :ti%l hShillhSaL '^^ ttbblitjl^b 
I \\\% bfessikilt-fclsii-'ifel ;kh 'JbhbkteibaJti 

II ■< II :i}slN blttjii^iB £biBl? 

•bt bjfe iiitfjgb fe ^ I Blolfe^ ybbfeiib limits 
•ibiib bb#ia n!!iJtt-j tih-iti tfifi ( iDbfbate ) 

II \ II IfiHiiJfcsifejlhr-ihlMJih 'IsJilbbbSSlbli I fibi^M b.^ki :t^| bihtJx 'ibjkl^l^bi biMI 

-:ii:tini 
•<feK bjb&ibBfeib±ii JbBJitlJaj^i^S tfehb ( o^ ) 

j ( Ptsb isU ijb, bjs Jiifiitb ti:t fciii t^jt ) 

j I Ql£ ci Dlfci I bshblib^ltfe 'bit-.kijfe 

'btfetS ^h±b.h.ht 'bitliib 'bihtii 'bibitb>lb*bit. 

I -Si 'bilsilifc'bitblit-Jiu fc I fefftb bih :?blli£ 

i -^ii&bbSbibhiJUJB JsJilfbti 

I 0"^ ^ oftb 
; II \'^ II .-nittHi bJi Icmhib llDlifi^ilbifl* isii»t;in 

•iliA I :t-Jitfei :til& b*k I Hi , l| < || ;blJiiriB JhiSJJo 

' -Uis 'JUiJSfi Jeaeehb i fe lijsbitot Sttt 'libltfeti 

i -Jbl^B-Ulbirt ^lb:ti I bjljribibt: bj|b(itlt«; £^ ^i>^^ 

"blbEih bl« II \<^ I t I fe 11 u^*^^^ JiE$bi4 .. :toJl 

I -ta JiimhliiS feU I lilJ tiltilottK :htl?itilll±-lltatb 

' HteUiaK fe bJ£ I bfeallh :fe I bl^ ltJ:ifeiilfe£liti bit 

I -tiJiESbJbl :r6bibi> bJb!febta:-bl>;hfeilirebJl* b*fc'fcae 

•iilibJb!^ feilfe bJlibUbiilbltSeife I b^'btt bIBIlsijfa 

; bibiJftbiCfeS bjs II ?,2^ I >: I t II j,:fc$ ifeStibl&ii 

-!fei^Pll£ ,, tdbiiUblDiifc-ttbiU , itt . feb Eeb±&t^)J& 

ifta I tlSt!l&l>lbi£StIltilti:!b:?&JE:^iah4SiSSlbfeJjSb 

-jh.Mbi ittttsbK-c: SiK I iiiS fesuitr s-irribfi-ife 5i tt 
I aibJ]!J^i <£l I :nili>bi2:bi 1^:1^^^ I :i:ir'.tf< •M.xXa X^& 
:S.Jl$i!j£ bS feb I £giJtbfe.>]Jfe B£l':fett-.feft-^SSJfe Jbb 

I blib bi5 bti •JbJtiK:*!^ Jie.iaib!"J>l*KSi ifeblSl 

II sR 11 Ihihliibii IbabJiHfe MteJlCfH lb±b.!i& 

I b Ibiiiliilfe lii IhibbS 'itStiiiliJt^ l^J^lS 
-^jb-'b^!Lb]jc iliJilia bbiiii 

I :!^bie!!bit;^ :'££ II "eft l| :hitk 
-lb bibiilhUtS^EiKiifeiiylbfeiaJifeblHit 'btislb Lb'lt 
-bs'fefeib feife I iit-iiiiilbHtiJli I :bEa tbB'liK \V.i 
-iiiibfelilifet: KfiiilisliSii^iSibKl b-^Jhiiribii bS 

bt^ l^bl^ ( ^iib^l £. ilSCJht )-lJi£ bb I t::b bi>Vb!^y»l 
•je JttJ.nabitt MfeJt-l&-bba£. ifeblfetluS I ;<t!*JJia 
l!b£>^ rjbbsJtt Ibfijg &ba bitBb£ll!£:blbb l^^«lEPi 
-ltei;sr]bsJi;5J& i tibiabfc^fctr^bitt ifei-^tms hita 

-b!£l&fel bi^tiblfes35 & febiti JSJbibliibb2<s Jlb;bft 

-feiH lbi?=febl Ihlif rJbtlt biSJJfe Jbh±i?.tJht i bJiJfei 
•SribidJb>lb^iikJiJt>Bi lafcJiJi I lfii*JiiJlb?ilJbsii 
-!fefefejisrJbiHt-b£ JRitbsib I laiit ibiibii-.bbhJtt 
elJ I ircifebsiQiu JUibiBiu i Jsiibijs ieafafej bbibi 
-Jbbii Jftb ir»4bb21oUS|JSSJl8ti Jht.Dilt i :l&iti ttJtibm 
:UtfchilS I Jfe Jli'feJ^iilbiJbfeaU ibilJ^^bUb JblbSiB 

I :ic!^biiirrjbiibbiisjbJttiJh iijs"jaiijjeifejifei1ifei!a 
':iS>itlil2JtEbJlx .'iifcibiE :ijr! ■*= fe til:£l(J bSJibl hii^ :i?-i^liblbht!Jtti hth ■■:ilfej&i! JHlbJii 1 :!D!Jl^l2liliii)fem JHitllh I bibs 
-li!te ibliife!bh)fchb:fetilbdiii tb I feMUibS btJi I 
-e^B 'Jbtu JbljSl^SiJa ftbilii!*jfe ]feb Jhtfciiili feli 

I ii'iliSlliJljliihlliifeiS <ia±K(|l(bb±k 
-lJJfebfirihSfe::fr.fel*tlfeJfeB 

* ■' ^ ^ 

II 'tR It tftSDRili bli bfeJibr 

■feltii :i*lJ^-fe iJJ& I fej^ &BJib:ijSriaB':feim £= He 
* ittlt.feili il!iJ&i I :liJbibD&£iiJllt-.Jti2S r<llihJblkb;m 
-jBbiJfe bfeibbifebJilBBliJfcB I hbi2 J^J£ hifciife 
-J3 .-aiiis b^JssJb:& JkJifelisiS lililiEfe I kjs tlife 
-t febifeiBTbittilssJUlSb bslfeb Kit^bbbl JtiSi^ fe 
ll«tl feii itaii:bissiti4 ibJafel %il bJnJia Ebbisiibfej 
<tel fe ii I liibJifelS :li±liilfeibil*£iliissJfeii S i :t4fci 

-Ij'feto Jabbbfei Kbtei!feB-Jit*t I tiiUifeit^ibsiisifcbs 
-j£ bib bfeibsS Ibii^sibJ^biJlHlJ?. feb I b^i^liifesbbiS 
IKRbi:tl>*JSltlttfeiiJSSJbl>feb*)mfe-^!fcfelb2 E bilS 
J fels tiit-ibl*tiJSJ*tii!Jiit!bbaBsi!itttbbBjU fell 

tl <R I! iSblJiiiJblimkitJl^ ^Jifeliiltlbai hSJH 

-lssJbbbj£lht.jliJBhab4ht±b.^iSsibl*JiiJhJiii^^ 

u OR 11 rtcjttm mi ji^^bjiifcJalfc mjbi^iisfeittJiitb 

-t5:a:fe^l3S»lJibii J.bb.b5:a illtti bibfSt KSili 'bibs 

-^ bibilhsls fi: t-ibirSJttlibiiibiS; b Jbibh tSbsi 

-^rsibfiifentiibStbih±fcb;:sa5iiiirtai^aiiii r SiiJbSt 

-ti bilitifeJJ:t g Ifbb^l^^htt'.feJlt I ^ittU£bs3 bJt<:a)S 
ifbb:Jesiitt^:ki&B I i^ii bit:^bi:kyii^Jii&bi^£j^ 
~bl^&Bs ^bb^il2^fi[i!^t$t>£ lb:!£ laihltliilkEi^ U 
ynbii ia;!fetiJrJt»li l lJlili±t-ibsSiiH^Jgib<te :J1d 
-iilltitttti bbbife bs:s fel^ 1 tJKiiltiilfe'^ ':Jt±tehJ<to 
-tiJte ':ltit.b2S- .ir«Jai^ 1 :b±t. Jb±-tiirJbfeJfel ^s 

^ i i N, ^ -. -J -> 

>. ^ V, NJ • 

-:irrjbtiibjttjjsrsibr^b5:s 
-!y:>mibs:^i>ii£b3K:mt};!£ bJSibieej^i:t:hk>iii^<l«i^£b 

II 'S^ II :bmJU 
l^j^lb>Jb£i£ib Jb^LSittb 'biJiMflte bd^b irH b^Jbib 
Ibbb I £5h*fe.fe!li 'JUtfabsS 'Jh±tiJlibJr«i '■.tut'.aiii 
I bbM!>lii:tm2&b^C tislkhtk icii (j^j ibit'. JiLeb£ itiii:^) 

II ftls II bits&Slilfe hll£i:l 'klnifiJ bliii 
I £ ihibfeJh te lbitfe2J& *lbih lliii£ hlia 

" s. N. ^. • 

-irribJii^jbKmifeiEt 1 ife)iibifelibi<£bmibJais(ftj ) I ete nj OK ^ ofe'fe I PIbtj&b blbii 
-Jfe 5&bJK biiiiirrjbiift I -.h^m 'i^i^.^i^yn^iiii^ki^. 

fefe^iJ I :fe^i^)t,tei§j iibs>tilfeb &slfe hir!&bi:2^1'ifc?J 
]feiittife!,i^±m^<tJi^ mfefeJlt"Jt4fei> I fciJhb Jste? llil 
•imj&ib I Itt^iyKh feliJsiJsslJfebJlttili biUfeilJfe Ch 

Jbahb^^ I mfeb bi.j vfetjjt^^jjjj^^j.i^^ I ^kiifEtii 
-jfebiiiiiijfe.-tbbJigEjiajifeje I feitii:t^ij£i!b'ibife4 

-1st! 1 .-iifejiSJ Jtiibii£jii Jhtbfeitt { '^ihik hllfi ) 
Is! Ibshliii bll^ l^.bJhb 'lifeJlelibiS M i^til 

I £ Ihibblli yil^ IdS Jibll *ll£i! li£lilfc2l!S( 

-lrSJJ2Jlnb:il>ib&feittbfeJls 

i ( ofeii ) tbfebsS: ft :ltb 
-bJi lb Ife Itia^fi. ibiftiSli Jbt.i:JssihJB>biigS :fe 
ttliimi:i2t I fell bsbibtribfctf^ja a ibJttfei b?tl» Jb 

-t!ilJt«!iB ,, II ^ li inMttelJbbls .lli 'Jjalfe:-ife2« labl.tt: 

\kll hti bi^ii :£:ilxbi iiiti Jb ILiJbJ^l^iiihi^ bmil* 
-Jfefcrnfeb I :feJI-tb4 :bls Jlofe»?aibblhiiJ>£afem fei 
-^feJB bJSmk I ibbl~kJittJir«h;l^I&lJfeJfelB :lit. Jai 
-:itmib3lJ:tl^b£Jbt:tijik^b^£Ji>sifbij:titilli bi^mk libU^bl 

II g U bibkfeli fiH^teiilil-liblbkfelllifelb 

•i2l£S^ b^biiJSrJiiJJb bxbti J<i^BliJ:i.il^*£t^ &£ mi> 

I t:iy fi oih^. I bh* 

-tB ]&b il^lfeHtJKB fet! ! IthsfejElB; Jt b^i^.^uribl^ 
lltbltiJSlblbibaiJrsJl^t bii ':ilJfeSniiJa JJtit.ttJti feia 

-JbbD:btB:ttlilsri*teli'«B.li* :bafe>llfekR-£*iifafelit 
(tbjBS aL ftS^Ri hlif. fe&tfiijsisli ,iitt-.t!!i. fcSiKJili 
-fel) I l>i4iibi!iib.iJiriitifejbfeJ 'bb lifeb^S; bii« liJB 

-fc£b fe ilil|cs!bi£<Jblyfebl£.£i^feJibfeiibJib-jrtfc 1» 

UJbbfesJbt^JbJttbbliliJBStiSSlbJbMisilotiastlEbiibbi 

• &b bJaiinEfe IblisSlfiiiiK lliilfebiyKii^ies-Jfet i feii 

lttibs:a :^JSsJlibbMbJbx b]rife>i tbJiiiimtJ Jb i^ 

•EliliJbBib iJt^Bttb.!taiJ&b*JJb*iJa -.feE :ilfe Jbit 

i.ii-JBbJfcBJ IfcbJfti feja ttfe IbSiSfeJtdife-JRii Jtt 

I .r-iJbbiJRi I ^bJiJS JaJH bli ^ia bibkfeJi i^ssJiikEi 

! .fi:Jbi*-Jl»b lUfcliJii fe>^ I iiJfeitii mBKkJttiE^iitt 

i -blii-bs^IfabltrillJii bjSiB ';iiifefaliU>lfet;JI£Ei££bbbl 

I .JbUtJbS JbJto I «1^ oJte I on ^ ojtt ojii | ihlM biih 


hife •I ibiBlfibB Ibiwiilfe *im&A Ihifebfi 
I b ibit^i^ijfe la Ihi^hB 'llfej^ ill hijfelti 

|:JfelJhJil4 -.iiafetlDife -.kR'iU^^ i:hbfelH Blt-tt ibfe'^J 
II iSBi felt IkB l^fei Mhlfemhli blJU^ife 

I lWJ5t!£Jt* hilhB Ife iUifebfi Mblbfem ilf 1^ 
-Sjjttt»iifi'^fii^lBJ?t-ifeJK 

II Ifelli Ik Bik fe Bifeai 'feaihlibilbib 
I h ibkfellt h Ihibfeai 'Ibift Sl^^ £ l|tl§i 

( ai fe "jUifil^ JWkiJlitU ) I :fcbM]£ Jtms KtbsS 

.beitefcj:s-tba£ Bfc ibfefeibsS i :JiliJibiliB yjk 
bsS feb I E6tt&tili' 'mfcbj:a-lftIiB I :fcfej£i Jhfc 
II It mi^'I (bi£Jlb±U *ib Ifellihillitl 
I lb ^bfesi Bife-i feai 'lh±fe fellifeai ^^ 
-SjifibjiJbbitiii bft tfejSi u£Bfembs:a ( ^ ) 

-Ijjln 1 l?jl ,, H m ilsi^Jt^ iDttlfiiiiiy Jatitt 'Jbi&Jtt 
-li Jb) kh^ I Ji*i^B it iiiJ5;l=t J&b J1*S-JB bttmb 

-febkbl kfeiblbJbMfeJ^SiteliilbisSJ^liiJJ^Klfeii 1^'^^ 
-bSlbitelbJSJtblB :!feBB :tJb2ilfe* ii ( %l ti ) li!^ 
-B :itJa JbajltibJiiSfe ItfeUit bE^iSSlt(Jti£4 libib 
I ;EJit. tlilitett b fciijbtfB Jbti^afefeibJ& feJliik 'tJfe 
-tt b blb-iB :blJilsJt»JfeR Ititl blibMbjifbi >b 'Ifcbs 
3feilbi^ ,. iti& „-tibfi!£ feJtSibbjSJtiiliJiBt&febalilln 
•Jbfe yi^ yftfi lll:-.feiJJfe J^JUJtBjbwB biSkbibb Ik 

libSitt Ijbte I ^liJJfeiftJli^rifelB abJhfeKbbfallib 
•libblfeit! felttlliil^Kltt 'libJbxtt htit tJJaJfc» t;!^l 
-cEttW!lb\ ifeiK .bftibfclbskJfcs bb tt IbfelfeJ fiS 
jrtU ii'Jxfei t£Jb :t!fel< liJJiJifettkli JiiriibliiMilia 
-SSlbbfeilSi*! as '^'ll^b JitllJfe»~lll»: JhJfeiliJlfcB iJlt 
-i£ febiJnilfelStt IKfelite ISt* 'abi iJIbii ..SfeJliJ ,. 

II i^mh bih IhJtlth 
InijltifebS ijHilfefeS ii^lU?£S iit^l^jt^B fa I ifeJt 
hbijfetS Ibk ^feiS: hi!yL'£fe ibk 'i^b bSJltt* 
-B lib Sfeli b%l|jl£^ Itk 1 bbijfct^ *i)^l!££ 
-S 'i»i»lilt^B-12k y I kteb bib Ihfebh SfeJl^l I 0£ % o|£ ^ eJbi I £)) il±t-ibs:& ^ bi& 
I :l2b£l blifel^^iJlilti JlDi^iditlBbEfU '.>bltAbi!^k^lbjR 
■hUA JbilB JBJ& B ':bi:!fekiiii^Jj:k Jbj<fe ibb 'b^bsb 
•fi JJ2;^B b^sik^^Jls \^lk ,, II ^11 Jtttt^lnil» Mt^^:ti&: 
'Jteiatsii toiJ^bS I ft JiiibliiJfe ti^ JbifebS 'Jtttfe 
-bJH £ JSbJS,,-llift I :ai£ ititfeJtt iiifa iit.tJttb33i 
bJrirA£>iSl & bl& I :ti£ilotti:i£Jibf5ll^ :lftb.i^:t)i& bb 

I bthbJtijil 
-m 'b±h^>l^ 'bthbS-lik y| ^Sih bih ^felbl 

-bihCH feftfeja-libin 'Ik'^B liibafelJtt biSitb^*! 
-kt fehjii:tbitib» >.Jii tibi!itit?J!trriaSfcil;iJssJhbH 
-t£ Jbil^ ' ]E;tii'j^j& lb^b':2!^>Jb>blitl:J iliiils<BfesJL'£fi: 
-tJibb fek I l^ifett tb khll^'i^B bJbibiJt IniltebS 
-bJiiib:J^!kiB^^l<feJ I&btllilbtabJtibH ^iKblJibl I h 
•nilil>infai:^bJ i£J£ibJ£bbK:^ji^ib>t'.sia bil*^(%j, 
•Jb:iriil^!bJi!b<$^jB llbbJbj£Jb tbB bl|Pfett tHtt'.kitt 
I -.tthikks'SihiiiSi'^niSi kin ttibf^a^mit^itiiiy^^i 

J •' -* v^ "^ -^ 

k Jl^b'tib^SbsiS kSs:^! itif^^\iii,'iii'±i&ii^ k£!bBbi 
■:kiitti3iik&h &ia '.tiiiJi:^b<fejji;m^a i^b,, ii ^ ii:^ 

-lAl^lEa :Hbid J^l-^kj:ibjbb£:Ii^ I :bl£bib:^ •.^a 
•blbSeJ^b 'UiliiSJIbJSSTJ*:b,,-1t'i^£ kb ! tttlliiB 
-i^ Rttblii I hbBJ&Sibb:>l&t^'>j;:fet!i}:^iebb tbk I :b£l 
-JbblB :bJ£blb!^ JbbaQ&^bI^Jtt:ibb 'febmmB ;bJB 

llRii Ibihik Jb: kfe fe fi)k-^lJife bm fett 

-iltli!bl!i>Litl*Ib& 

•Jj!JtJil>bi4 biafifeJlnttJ&feK JbyiJ!*bitlbbJJbilir-.!fe 
-JBJRlJibiltb±ii-Jgb I :iBblbi|ttitJb JbS.iS ( B ) 
I OK D OR ^ oi^h II ov I! :ftbi%llbJSlib 'JiliiB 
•Jie fe>Sitt b^Jil^tBlbJl&^tlbltt :SfebaS !feiiSSJbJii» 
-bltt blilbfiblisSibilfem iJtt :t^l£ ife Itfbt bbbiSrte 
.:Sjii iftii I "tibS b Ji:^kJJiiiK b*bJi Kt5ikHi£niiJ 
•j*i>4t:t^ibiiiU J^sk I %ifet5 iS:bjjij feii till mas 
-liiibjaa fe fcbiijbS^tb I tbJttJB b bjriiifcii JtJb a 
-ifei^jttyltfebi^ 'ife iisfeiiKjib ibbi?isabrjbt? ife it<te 

•ii)lbEl2«'*«issi^Jb bJfeyhJblolJB (JfejJbiJbb^iJte) 

II ofe II iSlbBB Lilbllfe *ls^ sitt ItSbstt 
I ^la^b k ^1 IBitih 'Iblblb Ml b^bltfe 
-& bite 
II •&> II :t4bibibi*ibkfe 'feibfttefciJJs bibife 
(!ij iiJifeE ) ife ilb I :btiiS ttt.^J;s!b)!l IkSt 'bJii 
.STJbi!* liJtife I Bbfe^iftJli^aHfeifaiWS (fei £itJt.B) 
Ife JfeJltfeibS!ssJfeiilJfet» 'tbfa Jf ^itl SfeiB :b bJD I fcj 
-Itibis bii ras^libiS Jtslshe JU& ibU b tsbiaiilibiik htbi I 


HttA i&iBiHJbJtt b fe a 'abifeiteirJiifeJj!.& hJfcfesfeib-ii 

JbiJssJ3Ji.mBi"bJb|Sjia If iiijihui 'LiuamutoJiiKii 
JSkirjfi>:^b JftB I libl^Jh^JJbiJliiJix liiioiJK iJnJbBJiflJis 
II iili II Jteh(^b| bib iti <jbl bB 1ft bilia 
I iilii b hi te^iig <Miil^^lfii it Shlh 

I tie ^ r)jj:i I :nitoju ^jiitfeL blA 
*:»BJteSlfeh :at I tUiibJlfeisiJ&Jiifct&ns'iifeiebtteis- 

Eel>|JBi6bJ!Jll5J:Bfe fe bJltElnK JtoJjk 'tJ£it JUttsih 
-bJK ifefebkteSltje|tbifcb±tt-Bb^2 fehi^ lajiteisiiiia 
ir-iJi^jS m±b*fejja yj^ nb jfeibjiiBS SbiisJkKii ♦:« 

-sJ!fe% .-yifeiRfife I aj^ibab^i htfeife^jjR «tfbj^ tij 
-fei* blll^klafibiltte'lta^jB ^"-Jt'feiJB'bJJbteliilf'^'b 
-J*i I liJfeia:&jr.bibJi>.k'jte jujbife |gb E khbhi^ fejfei 
-i»JiJ*febifejisE'bijtjttbftti (jij ^jt^) I jfe ^febbfeE 
-UJfefebtteBttJtfeblbb 'bllbfeSii bjjbte bbabJbftlh 
Jb<febJbb*bteJlii bjRb Eifc-ife iib I ■bjfeini&bj 
-tJJbb Jb^biiifej^M 'bJJiiteffija bJJbfe biBS bijSlli 
* ItEatei*b±Bib bib Htta tkitt^ihiik iiitiiniJbJSUut 
•!fcbJblmj3ilb3ttiiiJbssJl:-feijS| bjsSiitbJ teAbtB Ki> 

<l fe II Iblhllkl kl& JlfaiJb 'lifit: |llifelfe>*Bl 
I Jgjl^ Ibfesliift £ i;::j%l itliJb-htf^bi^ltkblli 
-Sife niliJbs (^) 

< :bsaiJ a£ R^^^ ijJit teBtais-iiJi: ,ii±bSl£, :Hbbib ) 
1 0J» I oifeb J oJb£ I ejg ^ oliJB II >:> II mJiiJUlim 
'lit bimfett m±bi]iibsJbJ.bfilbB Jfelii I :fefejliij3g 
Jtt&iJJbtJKiitoii I riftEiB tBhbijiibia ':Btet»i£a m 
-bilblS ':iJ!*KbJliitblJfi bbsJUJi* ifefeibJlSfejifi ihH^ 

^\Sl II kik i&h[k M l^b^ ^ipj&klk h Iblb 
I h llttbillifiisibifeilJtife ^IStmifeli! ibih 

< !bsaa 3L Q^Q uiisbJbJi .^ft , litfeiJiti , ittiaSja ) 
I ofelte ^ cia It ft ij bli b&sStaSfefi il2:& 'iblfefelb 
-iijbijssibte^JbBritbtJti ^JbiifeJ ':hibi£a&iJa>JfeJHb 

-eattifeifett jttjb ibb-jitia ati I BJBjbfijfei jbbdiitii^ 

-blbl^i bx£ji|':iit3gjjiveil :njJfesJSbJbiJ^tob-JitJJi 
:b£ :fej ':lii^iS3i£ ^£i^j2t Jfebib Jbbbmiib ^jS 
*>JB]<J|JB bia J biJhsmfe£j& ,-a)bJi)bi §bl)k fi: Ib 
I rbSiUijtafelaife K«ab 'Jtte a "feitilb b-atJ bili^ 
-JSJStt bimte ':b±bJ£aaia9l±JttJbbifcJ £Bh3ib 'j^ik ^l 
-JiaibiH^is i£ii 1 ibjti lijRtii^iijii jhfet»iS& 'UJb 
-^bj JbiiittbiJbJa JbbJfilii jb J±-bJ£aEjtU3 i^ibJCa " R II ife|i thisJbbliS '^vibiifej jbbiibiu 

-SJiBjDitt 

i:fe«> i BiitiS^m tb sbiibii & ir-wbe,b.rjb-i» 'fe,fe 
•*:» fe%iJ^h£ bs:a b±i..5feefeitt «:bbH b^iibba ji.!fee 
faJHot'aibhfcbjfcijigfefeg bbi,i:i.,iiji. '^Ljsjgblibb 
I feJiJl-fcib 'bba£is hfe JiiabijbfebWbJSi5J-<^b 

•feiJubbmbhA jb.Kbjagisfi fe ba iltibJiiiifej.fib 

-Sfei fcJil*Ji5labH.fejjfl:i,ji4bJbMbJ^ii b^b^fe ^iijb 
-%iK l^haiabbb ^JbittfeiJ^bba Jfe Jbltel lbb£il'to^e 

< ebbi e. 

oJi») „ II ft II Jb!^ Jib :?bjS Intt2fe'fciajsb2 bjfejifeSig 

I iPEtebJ hbl^bJb :3ri5^:bfeblbfeS :aiS 

II t II biall bifeKjBjL '^1 fei i>jb5fej bJ6b 

I HJbb aubi i^buieiihiijba-^ijjiijj jbiss-iitJi 

II >: II -.b^fej bibiim^aS 'JSa libbttbbjifeli 

t itbjjfe btsrrjioiaibisjbsfci ;bb 'JtiibLtsmtA „ 

I l>lbJbbJbab£lbbb& 
•6 ^JmfcibJ£»BjlBi^itt^,,K ':li]<febJbJ>liiJbsbjibai 
b^Hmjiis tei«biijlHb£jbabfeb a JUb^-jafsb utRi 
•Jfeib£jba bfebajiijjyiijife bbiijjbfeb Um I jfe fei 
-«fe%)lB^!jbaibtbS!bbJbJ feibJ£a£j£»JSi hfeibJEaS 
-JlsttJbiib.iibto 'ltbiaiJij|jsbbbJli>iJtibfeb bihjfiab 
•Jb&b ^iHJbbJBbbititbjm bfe»b-eSb 'JbJibibJiie 
-bUlfiai fei<feJiibtJC rbSib I bJijjfeJHbralbsJbbibfee 
liJbbittbbaibiteiijJIbbsbfeb 'fefe bJiJBiibsbabiaE 
•J:Sabdsi«bJJli & mb 'BJb bJ4 bia biBfcJbteb bb^b 
' ^Pi^j^^^ •^Ji^b5.*Jbb2!*bilftbh^)*Jte!ta ^ti\lk 
bbijjfe bbibSbbil itb fislfclb. J^bb^iissUiaiJJoijfebJJS 
-SiKfibbbbJbS lij4 iJtt, biEbttfebib^b I R bjhjbai, ' 
-bailt JfeJHbSliJiJS ^ Jlxj&!feJb±afeStiLs5)bi>'^:Xjhis 
:bii£i!fejttb«ibJttb£b2J?,Jta*bjiinfii*jiiss]iil3JBbb 
•b '^ Jteh iJilijBijbSbi :bbbjtittbittB feb 'bJbiJb 
-bJB Bifiill&lil; bbilfi^tfIbji*l*JMsa>bi!BiJjabJ»:w 
IblbmJfe.Ui^Stt 'ifeStt KitiB :b Sbbbirib]Jibfi:;ej<^JxJ 

-riiiiSbia Mbiibuafeigiia laiSfebLib uiuiaijbinijsfe 
•mUR JbJit b lJi»iaiidb»36bMhiJck!feJbij6|bJ^ ;bijhs 
-tti ItRttJjabJit.&jjbsh-litebjiisi^bjitS I'bji ii^ii 
„ JtojuiDE asa t*iib 'lifa^jtii sSfe 1 1 jfeis jii £ ma 
(=tJ&JiSaJtJi '4inSi b bifeli£ i& „-l£!febji^iiftJUiiaji 
-Htb I bJs II ^ II „ b^bis bii bb 'bafi^fib ftJUlt 
-J1& I :&& ib^i^ [plthl^-iHiauj Bil^i iii}isin ,,-h^ 
■mbCUttr-i b b bi^bjsibBbeb^^^b £> f^htHRbiH 'It itttb I ::s:ii^iikihi^U£ b±ti ■hill ^il 'ffefe laat-llfeti^ 'kilJb^JB tilt ttiLlftilB 

•feiiifeujitssiejife UiijaaK lib itik ,( itk%imb „-^J*»i 
-i tit', mafeiiiiistife 1 tiS la H „ ttiji^ -f^^ ¥-^ 'i^ 

• fe bluaafelifejkTlfeJ^M Oi-Sfeb2la>.'±ill3=!feife^ii iij^^- 

•SitEfeji-t aSbftJife t-.2issiuiiJ!fe£S Bk'biit ^imfei£)b 

•*atoiia3:tifc'SafeJJa!ifefebJlaKti£JJBlteJe^lfe^MJkl 
'JbittUbLt.'tdlfe Jbtifefei£l5if3l$J&issJkSit*bt':%hhElta 

-jisUiijbil»ij ^Mty^ib'^ifembSiiJi £jbK:'limiitejt-i 

-b&l 'klfeifte feKJSilk Jbfc k ':e^lieiifefer«kfel Ibiti 
-■siSttb£-yiJiiiitttfbi> fe bit 'gili.ttfeiiiliJ J<fefe 
21 bcik&fe ':3.l2&ifJi'A 'feHi-MlnBk£.l bHfe Sibllfet 
,^\yi^ l,lfeij&j£tlttl>fe'tlflbli£. i :iS«!iiJiBfelfcEJbfeiS 

bftUft bMiJJbb jbl^libiiBJfe* £ Ifc-miiibijSsJfeJK: 
llnmb!eitfct.lilttslfel 'tSlfeifi >jlJihlh!feJ>ll!^>^$J± 
•list! ih ib ':2:!&bife biiifeblfchaimibfebfelKfelfel ikH 

llfijiiEiiliJbJi'l^Sl.bit-^liloJiiiJ^fe ^)li fe^iJJfe{'-k',*=^» 
->lhJba b&bfeJi-JEibifeliiiSlilbiBbib 'hJbfeb hi^^ 

.'\.>, ,N. NV -^ 

(liaiJb as 
jtR bittttbB isfl: ^blfetlifcK , tj? b.^£iJb ^ikijib 
•iiibililbhfcltiR btil^tii ) ( Jb^S B& ^)!^ Ltlttblj-^ 
isfi! ,ht:*, ::am^jt jbijsEibiiifei&ikifj ) ( oiiia 
-lit fli-i^ ) I oftfei ,. II > 11^ .-ht. bjiJ* £ bijriB la 
-:&iit* 'iiiiiaib i»bibanib'iri JiiL I &t> KmBhiiBB 

-balbt* 'b»E BJUbbl bS£ BliiJi ,,-irtb SfebJsfe 
•IbJifei tibillttls, I (IftBt fe tttabfeiSK ^'ijiSlkih 
1 obSi I eli ^ oiii 'itfcJfefeliS ^iJrSlUilliteiltib 
-kjJlQlB I ofeJia I oi»a I olb I oJift I obJU I o£ ^olfi> 
o£ i efeli I ail Uti JJt-.bifij5 lAiUbiilfe ,,l JlDiE £fel 
•Ulti t b „ I ofelS 1 oli ^ clii 'ht-ilnUR *ii)tS;l'JI 

I ojii I CE& I feiti •« oi^i •jfeithiB-.iflfeijiissm^jr 

• bl'iiBifelbti I Otfe )t>: otbe I :r«te^ lt;ll:JJ<felS fei*a 
LiSfcb cJMti 'bt!b KiB ii£<J^il£ biiSiab fe llnlilt. 

I oblHi I oifca 1 "in Yi I'R < ofeli I tJttJbasslfeiilfeti 
•» b;fe iiiitiit^eiUbLiili: bfebbJiJJbl 1 ofefe I o£ '(joiE \o\ih\ Rllilb2iS9lfe>Jiekg Jfe tJjDl:tltl':bii»feUiiaJi 
•JbB :ttbi 1 oJb I oJi£ I oifeJte I afeli i orb 1 ojriB 
I cl^ I oJtd I dig I eli eb I o(^ I obits i eit i oB I *l% 
X ofeiii 1 l-iKbbifeiiJftttt-.bKi-t-itJSl ilils I olt oJii 
I oi^ I oia ^ olii£ I blKHtikK 'klferiSsttfc 'ibfefe 
-iliEgbfeil* ittiA I oii i^oR h ofeli'liia»j:jbiJissib*blE: 
Jail!feb!fcja!* JfeiliSSibaSsJfe>JJ&l:R I o& Xi OR i Ofeli 
I IJlttJJife ifellis?ifeilifcbl!^feiif biSitblii icb I liii :fcliJ 
•s^iiai^J^blSlrbi^libiH :it& I Ob I bl^ Jil<< ib^^^tbil 
•£iia!t>^lg!£tbl£^tbta I otSi Y) l>Ri> dj|c^ 'ttlloibUi 
-Ji& l&:):J<Jlb!^lt<fe <^l:JSSibliltl' ^H (ib^:s i:iDi Bib. & 
Jbb2'J^S.l^tSiftbIlb) I ot& I oif. Robli^ I bJbUb:&liillk 
-iilibiiiJbifett.^.iti lit^jfebibbiiE JiiibibiK 'ailiiiib 
-ttii& JcifeiebDL ( eblte > «b ) 'bfelttaiHiBbteibife 

-iSilE I ofeite I Oi o£i • O^i I oft J ojR ^ o» \ ojfe 
•life 'liiililttJit.UUfea I oii ^ o» i ofeli 'tlJtt^loia 
-Jli^B I t^lU \ ci££'j»t^ifi^ici^bi£S^^bbblbabUt^ 
! ofeii I o^i&i p. otISb 'biaHii»i^:£ ( obi^i i oiSe 
-h ) <:b&£,aila±lblobBlaii:ibll££;lSkbbl&ItbJIiS la 
-Jjliia^Cii I »fea! I cib I oJJSb I olii | 8ifi I oil ©life 
I oBlte I '^feitt I o^ OJJS I Ob ^^ II 'i II :b&i bli 
M-ait&J^ Id if.'Sk 'blb& ^ti I ;b£ kb^J^Jt^b 'lilis 
-J£ IsifcJhbblita ., I oi£ ^ oi&* I :bb l^iibbbmifib 
& il^itSi mb^its 2:JbJir Jl^bbb ibU^ I otHll^ 
>, ot-i I J^Ji iDjfeEJtj£tJ:aiJtsbiii ibij?. i o^E i oa^B 
'i o£ ^ oFi'ilfelia I oblB I ois >: oE oii£ I bltil>t:iit» 
-fcfc;>iibbt 'Jtafeb5'ibliti'':bl»l ':»& •"lilbiilbit( ib^BJg 
j^ili- ,bi!^l4iJh±fe,Jt!bJiii:) I ()£ J f..i£ ^oJtei I a'uSKt 
■thUiU l^bJifeL-^iJlsJa iliir-i I oite i ohB ^ oB I tbiaES^l 
•iHt'. iiii:\.^tJtl'. lib,, I oSiA ! u£ ^ oli o-GOit'blSfcifii 
■nit- irbit ]&iln>ibi CihibbtJit iblHUi&bJK l JtiEi >:o» 
•{Ola olli ^Jl)5l!i ttt b }i-:l li>JHHl££l'lb'feli5i&tSSlfe 

I &b% & lib:^2>]bb£i%j '^Bhi^HtB^lk „ 

-lt<^i^ mb I :!@ 
-a,£ Ubbfeilbib 'blfel* l&y 'kbij B hlllbHKb-fiii* 
•.tblifett ifelitbtilr^Htls, MsMtfJt^bSE.tbE i-Jb MfchJ 
-L bib hi£:;^ itt^ i mjt'. biii^^B ^i Jb:&£m£^ (^> 

I eibi IIS^II :itibsl56 
bii I :^h;lbibttB ibtia lb;£bb^m -tvibB bib li)l^i^& 
-ittst-abiiilcait-.liamib I It^iiiili^B bli ., :bl!tbbi 
■c :i£sslSi „ biisJiMfc fcibJMttiiSbbsbii'iiibibJb 

■■±m i bfeEillobi bife biie I bji Mbitr(E fe b)l£ 
-^ssJbb bl£ I kiMHBbibba biii£:b^3 biHixl^ t&kh 

^i I kibli^bliJr^C feb^l bb:!b 2b ^<; billl!>li:lbiu 

~J!^lbiib^:<^:fejmib^>i^bb££iib^s £b LSib ^s 'Iir«> 
-IbJttbBlzbibJ&iibBSb b:k2£b!>^ a ':bc^Jbiibtimtk 
-ifebBilbt^Hiill^^ ZtihUty ^itib5lb-£t ibi I :ftibli£ bib 


hib i»:te tifc b-iS Bia 'rftrjiDiu Jiiiihfei i RSikirjin^m 

I lj<JfelttJto!fei^li»U 'B^Wb H :£i£ bSib iil^ IDIU 
^B'i^lbS bllbibi&htB feb !i^b« l^t^ bltUBSb ESbism 

, V SJ N* V* 

-bJ^lt£liJl*fe!tifi2b^&l^ H I b& ^lk^^.i'^b2 i^fefb^a 

tb^abtaisbi^a tib2l*ilbitiaE bs!(iii!&lb>blt£SilJIKi 
Ja)itrJ^tt!^ib2 bfciifebiblfeUB £ 1$ l liJfe^ibiba 

.bjKjlbbJisiijssil^ttei febifcsifi ibJtHttiititfeiiilaifet* 
-iirsitiifeisjii IbisibsbjL Eti-tJiB )2ifc!fcbt& :itS 
bjlislUbJstiJaii* kiJJbbe Ibii^ t^-feBl£]iteibJbttfi 
fcKibiblfeiia teii i J^bi^MiRifebrJitiiS ^l^Jbibbi 
-ib 'b(bti;lsH( fiti'^fJblthfci bt' -slfeBB bjSblfehJa 
'litlitiB bfclbJili biltehiL Iba&iL Jftb Jfcli 1 h'h 
ii2l5 lb:feE blibltbii :bb?lsS^ bfit^EibtlbibjlbltB 
tiJbtttst ^^ £et!b ll^^B bbfe^£«&^&lQibbil^J^ I^i^ibJtt 

-Bib bliaJSlib 1^ b&a»ibbibJbJbiiblfelia.'it-.-:2Bifl 
-jtibitilB feii ibJiifefe i(]S,j:bJfebtB :Bl!B bttJlslBiC,, 
•libaEii blbUti bij B':ib2teiL jEi-batu&iBsib HH b 
•iDb^fei bi^'if ifeiib iblli'baibiliilttb^tti bh JbslijS 
fej|br«i£i &u 'ii&tiil>im^bBtfabiibr«iL btifb:!inb-bb 
-^1 febis I (itdJbiilbs a feftfc! ':feifer£ii5jbb2 & biB 
'.•feJSsiibisi^slSB'tiJsbl hir&fbBbibtia kiibabife^ 

\ aiiin&h EstiiM JiiibiailiSa-SiibS bifeBB.'itilJkJi 

•b feji ':BSB iBilRlJBb barriblfeUB BijiBlbiyiatJ^JU 

-bibbtHjdl^!^ bibbjK & b^Jife i I>iitiiub^i>mB aH 
b.fessib:4 iu :aiiiiiiA iiinjSTjS*':Sb SEi^ Ss I feto 
JataibttSiRbbilsSi I itbJtilB fcifefeiB :bbiis!^Jlbit!i 

•li£bi Si^ma I :&lbss]bjb^hlti&^& bJi hi& bltaii-a 

•JbJbitB£^b<±!^J]:ii:&J l^UbJibib %1 i&ti <^b.\&li 
IbbJ^bi^bUbKmiJbB :^B!B cei^!&is ':%bibs ib> 
•u] J^D fi:i<ferril%b I '^iJ^jb^S I^bB :^a'^bJbsbJbJlfl 

•Jib CSb^ J«febibsbB :l^l±l i'Mh Jiii'Jib liia hil& <^J 
I :i2Jbm tiji bibtii^ i>rJbJi£blb^tsJftbl& yii I liJuJitj 
-JtiUlEi ls:kib:2> hi'Ml l biiil:ti^ib blSib^bibUB ^tibl* 
'i>i^liti^Ji! ib^blk:^ ^U&at&i> bslS^lsSliSU <l9bJb •iili bt-ifebmihiK.Ji:.fe. hn ':jtftjti tdife it^ 'jftfe bift 

b^b I l=:liJfe-Jib.Jlii:t :MfessJfei£ I i^J^ fclfe ja^liWIi 
•Jii iij^ Ib&a^ Jiifcfc2lliiit,hifc tilrbit-ErMBblfeiiJiiB 
•iJJtoitjtjtfcifiJbt! bt'fetjbJbiHi ibih Ibt I kblbass 
-m %J>JlijijJifcb Eblib SlSbBfelSfelbslifmb^tUiB 
-b5:a I jm^ fcJtiiHJJbfcfrijB fc Ja t rbJbliB :t.?te>t :Ek 

•tteB ^HiJiiifciiir-issibi&iiniiJSjBit'EK kutsribi^ 

-tablfebili :ih bitilV^fibi) |:lJLbsslfe^ltt)bbt&k!^Jfefej 
biiilJnmsfeikiltiJ^b IbliifcS^ili birbiJ6i*JJi<b5i!bB 
'yiima k ilEibbs{5i!»:-.t»!s JJ&J^lBbt* febij^'lfe iwjiblft 
-ilibJfclJfi>JifJti fe ltb':)Kit-.hs Ini^ifa biK itlbi b fei 
-it?)t-htb %.'ilba?jj^rbiiitHt;iJ»^bii I >)lb?^ „hib 
•ib :SfeJ^^ fe^ jfe : fcli£,.,,i It !b:tliibi biJjejii Jti££J 

fe li ! iiilSibfcib Jialifefefe-tiwril* feiyiJlnttiit-.ht& 

II S II ;hit-±-)l^ fe: b'si^Kfiilu it 

^ ^ Vrf NV S, 

•J£fiisSiililJ£lU*tiRbiSrJhSt IbirrJbik^ r<i£ (b) 

I ottiti I oti I ;i^hbEj-iBc i>ii JHfe hiy ir«t« 

■Ir- 1 KiJlisSJitf^lbrliJbS Jlohife mibit-.Mi bRbSlbi 
-JbiiSftibi Ja bisitt jtstti 'Jl:i.ilsbi)bd t!lB ia Jr«t^ 
I :&ibb§Ib)Jf:k i&biJS 'fcaJbiSli-i*- »iib kl'S. ittt-. bis 
'ihh bbirjJRb 'uaJbs iibiitJiiiie iisbfc* Mttfe ilcHi 
•t-; ibbl:>lilb bmb ;^i-bL££ I ; kB tJttiblJs :liai.i 
-tibti bij ! tf.ljfel* ; EgJI&i*Jl£ Jt-^iltSb ':bjfe j-^it-li 
bb rs±feii^.-£i Jbfc? I "lil:it*iSfelt£iib :JlSi*l JlrttJfc bbi 
•lH9bi& b ':lbsbfltbH^iiii]Ebi£ Jb]t:*bi :ibltl^blbj%I 
-%m^&li l^i^bJbs Jbb Jkruit&i> I l^iitibb^^Jb?. Jbb 
•felHbiiP :bb-jr»b;Ji it'iiiHlsJktoaiii laitlbi tll^b 
>]b 'i:ibblb2 bbbfeJt'bifejfeJtSxrs life Willitb* ibb 
•hllAti^ihiti'^m bbblbs^ix^-^imb I :<iiBBJbb:&2 

-tiiibl bJ2 5l il.JliJbi^lJb5bJbJi£.blbJbJKiaJt<fcH lU 
•hiti |:>^BiaJi^!^bJJb^i±-bsib£jet' IbJbbS!^ bii i lt'i:.Ii- 
-bal!i> I :bl^EeJH& b mi^iiiii=i Jb-tlbt^^bJ hs. ii&ttl 
Jb&libs Jb £SibEi:febJkMlJb£ljUEi :ibJhi:bi!febt£jb£b 
•JbJ£bJblbJJ£HJfi«fej^to!^.li^ ^^.^i^! ^^ it^bssibJJge 
• b-jslJahtlJtv & femiib OiJiiubEiifiiBf Jfaftihibblibb 
-EftlbifeJi*JfeJii]bbj»!fe IfijJbfe 'b 'feJfe bil MiilsfeJttJttli 
■ •Jan ':ttb is ibh2]<fe l2lj ibti i ::SiiBfeilt.J6b mi bb»l 
••fe KbSHltl&llfe 'bJt'iiJieKi^l b|.lifeiJ*bitfJbHfc 11 
b itiltfBfembiife S'life blttJitijia bJbb':Jsltti}£!t-.b±Jt^ hife 


hife -h':feltib:.l»i»ib'iifc ife ifeii*)iBtoite':B=t.b£»iJ^-l*^ 

.-nointB ifei> hinibiib ab.Jsi:fcsJSbSsmt! •tijfeua 
:mb bua tikSjiiit-.ibtfe >i li i:^jbssmJi*feife^tRii 

.jfiaKBjshUbBiite^ttJSJbisJftb'feifeJKiaiifetoifeJJi* 
It ':llt.bitiifelfs7i»|li ijifti&fe£b>gfeWJysi't^*'^ utt 

-^te mjbhsltbibfefJisJBJaHibifi MitbE.irJiii4b4 
-fei'toi^'ti 'life BJii%jbsrit>feJttfei:W ii J-i*»^ 'bl&hiB 

•jBitfci ifiiHiR bmbtubLtsftt fceij*iunHit^Hb (> ) 

„ I Jlttfe fiibS l2m „ I oJttB o^ obt I ife biiiisr 
-IfeSi *fellliibiJbmbfiblAtfe4b33S^JJ s-jfeiE tetfa t b 

lt±r^%Jli :felJtUii taJlciJb I 0£ o^o^ofcl „1 iailll ti Ji 

iofiti «|jHfeii eji > ofiji I TkH-h I oii I oS-hfe~hife 

•fitJb jbiiiiiismbaB I cB Did 'ittifei ! oS-Blbh-Hlbh 
« ■» ^ ^ - ■ 

I 01* 'i cS ^ oJ!! '^bltsfc!feilbiBhfeb5Uife eittibfci 
I JftP. to iii»i liiii! :J&m "IsbilbilfeUjailbSlDte bJHti. 

•Hi* ibmbiufcttjfci 1 oti-^lbtlhhlbfebfe- bihthiihh 

I oii ^ o» ^ oilS 'lybJs 

-JbiJishiSfeibsiiife iiitttiux I olsi-blhblhhbh-ybbhb 

I •& ^ ellb owe 'HJbst;Ji:ibl^l I :l>Jbi^klttJE< JHibs 
Jl^kli :Jttllk>ij:tDEl :bliiit-; I on h oftfi i :£ibjJS i::b£Jt 
Blbahiiiklf >Ufk biti I o£ X oU: b «15 I til&^!:bi:£Jls 
-limiiSlA iUbife&m 'JBlt(SJ£Jk ildkajliii£i ,.) Iskbiloilt 

ib£H tjjiytifcitjjfciiti I ofeJ-tbBkJhh-liMHlilJbJbi 
I ofeib i fe ibJSiia 'UibJJfem -"kibitiJ 

•HtA ..SiyteinjUfe tS £S„"bi4tviuJjg.Jb 'iWiX^lita ^ihlE. ,,l n£itbh£i fel>„ lolt 'elkts I •)£ I e&Jfe I «!£ ^ 
oa£ 'HJAAtjfc I "iiift jfe biifc-ttia I ojia-bjbb-lfilbk 

I •£ C\ ete ^ ott ( om oi^Jtt 
., t JlQ^bJt^JJlnhtsliibib,, I Ob 'aib^biits I el^l I Jl& >^ 
'^.hiuajnait Ht I :E£aJhfcbstb±fe l oE-bbb-lnhll 

I ale \ ohm 'b^Jbi I :i^ib li^Hh 
mssiii^ ikb& i^ib^at ink v. eG\ i *& I ^ II .^ uiiib 
blbyitik^f J<& IjJk^i£SbliiribA^Jifi^J&l<^t!ill£: „ t^l2: 

I ol& \ o£Ji& t :^<tl^l£^b bb l&b^EsfrbtkiitJ i^i 
&n-l£bil& I :bij& l&lbJjg:&i^Jtd^tl^l^^ £*£li] '^ ^b& 

II^R RISMI „:^J^JJRi„ £i! I iiia -(S o& ^oHOJii I Chi 
'iJlibi loklB iOJtt'Jfettliibibfe *irJialfe i c£-kfe-fith 

Jl3*Je ) i «i oti i oii h e& >: ojhbj 'b£ bs9iJbi;Jn 
-i^£I)]ti^b'!kitt^>Ei:tb2i& I Oii ^ ck Oli& 'l!lBJt%l*Ji?l 

•a kiX2&i£iii^ ^i:hiiifl&j£i]k I oE-xlilbilh-cJ&lIiiiili 

I obbl & «ib ,. I .HlJfe 

■Italic SliJEJfc „ 'itJi^bili I cj^-HlJtlb-Jh-kJtJfch 

I o£ a ol^ oi>i '>mjBi<fe I ol±--lJlilb£lk-:^llillDilk 

Uftitt Q rj lib >) »liioii'ii feJJissiiiJitba^-Ji^i-tiElJitilh 
I o£ a^ obs I i^bJ£bJb Ji^;2Jia^ib»lfJbii£ htt bisal 

Si5iliisib'ih!L!^bJb£liioJia-l;ll^bi)li-lj)Jl^fiilk 

I c>£ R oJ£ R oibi 
'^^.Jb£i3il ln6ia<feEjJ I JlfiifiiliMlBbiJh m Jbil* 
-teifeibsBmiHJSfeifelb ijfeitbtilbtjJii^Iis 5j Jb ! e3t 

b^tbli^B I lbJhaj(> b^lti iiibltiid^k ^bilbJiiJ^!^ yhl 
-^fetiiii I Diia-lblhBhilfeyhJ!feB-llillbBhlj!fcbinilk 

I e£ ft Die R oJIA 'J&tt Ji2£&is ip<£ll!l^Ej^ kb3t:>lo bJit 
-ivib^ bb>b birJliEi^ ^1 lb I oft fi oi£ A ojxti I 'fe 
•Ikiy^m :kiblityb baelnbi^bJb±lis b^k^i:kbJ 'Ji<mBj 
-i> biib idl^^bkl ibEjb i^^jj^iu i^£j:^£lb bli 
%:^:& I ejj£i-JHhiib£lhl^%l^j-liiilbBh%ii^)li<ilk 

I e£ A 
oj£ ft oibi '^^lb£lilt ii>!£@!^bj]s I ^bslbJiti^^ltk 
-^irt^b Ja JisJttbib^bAi^bi^i^J!^ JbkS|JbJ:kk!ib£tbli^ 
Ifib^'iiEib&ifa^lfitiJiabi&iiJgi^ ^1 Jb I e£ R oj£ K 
om^ I 'kitay^ia :i>ibiiiib b^iob^bib^ti b^as^jbi 
'ibJUi^bil&B^ibl JbJhi^Jii biit\ H%ibl ibk&^>^Ja 
toljiSib I .ji<i-ifclhBtrtlt-.li%lfel-lJiilhiiii:feifefejteK 
I cjn a^ oJtii 'teijfesik , itiDiiix , I oE-!fehih-JtlliilA 
I ei£ 2 ojiki '.kbt!itiii>ib]sisrjtm:ii^i 
iHissJbbSBbiiSiib I ofc-i*!iiklblitiJfe-HIbblhifih 

I o£ ^ oD obj "iaiJiisiHJfe I oij-klbhilh-fiilhSlh ltii» "( uu > Itilh^bi -Bhilb ) I o&£ 'iitlDiblsJim I ItfhlJttKUiib loJhB « 
-Jit nbfeiUim 'laJtjis tehbm ioii-iiilhijbilh-lii]bhamh 
I 06 R ojE R ojhi 'iyjb£teJj ( olfei ) lilbJfc* 

|oe Jobs 'ijJiMJJimbim 1 «i±-±fcihhilfe-itb^iiiilb 

I «£ ^ oj£ )t omi 

'ittbiki *!feJJB iiuiai* I oE-tlbJhilfe-ijJ^lkilJti 

( tb:^b isli ,ijin^, jrt<feJli ) I ois -fe o« -ft oJhfeJ 
'Jfeb £tibJEJ!feiiii«feftiiBHb»fe I o£-!^hbib-^fel£lfib 

I :tJtl^ ^ oJS i olt OJiE I ^IJElsJ* J^jAJWilS 

Ji^KiBttbJ feb 'i£ tjbsmibfe* I ci.-i!thilh-ikfefe 
loteibfe^o^ti: Ikteb ^hhi& liimbl££t6 BibSb 

iteiki^fe^ ibM i fek fii b I ik^ij ;wjEi ihfeiiitm 
Jb Biah I mbfes mibfel :a>lijSfe2li felfeo feJiliJb 

fiibb£ bJiib^ iplbbJ ^BlSfesB JkblJsJiiife 'feifefe 
■ikl^ih |eitihliilbMhl»blbfeli felkob:^Jk |£ 
JfeJfel ^1* BlbS^i:* feJkollfelbilhBlbfeli liJJcl^B 
llJbMlh tl^^S istH 32Jtt ^Jib fij£-£jl£Jkbl 

b|b m.^^ lite iL^iifi jiib^ |j£ ibi bii-iijJi 
-HsJfe bj^lbbl fiilbililte bilblkbib BlbhBJ^IiJi, 
-ifelkifeaS iJb* Ibfelfe BiiiltIi)B& BiEafe Bib lo 

feb t iibsJb BJM febib i»it2£jb Bj^i bbite ijxm 
-hiii'bjhibH 'bjife J^^gfebjfebH: fiibB JbijeibJh 
-e 'i«iblb£ bJbb iibilhbbk fiibB bibk ifebJB 
-bb *blBbfc 'bJib 24 kl t:Mbl(kh±k Lhiaib 
bb i ibbil^lfeS iU ^t5g fiihi^iiy^ Mh±h 
teSB J bbijaibi bB ic Bjfcb-ibibb biiibBibfij 
-'bjBhb 'bj]5b *bii* ii!|iibbb.|ijbitfe ilkk 
-bi iibiiiife ab Jk;]gs!:bife£ 'ijgibibe km^ 

Mhmi& tab bfiik ikblbtn <blBbb \lib IkkJ 
-i!fe, %i\^ ii»4iJbhii)%Jib]j£ ib^bgi biih hiim oS651 hlBbl Ifelfi Ibteb bbrtfe iMbbli Biihhft 
IbJi iiklB B la y b I bb i»lik£bllSb ill!bi^§ 
-lib ilblnm bib JjiJeilBB^ib k BlJbJ-blfe 
-I fell I JbMb jiisinb B'biSbi ipibkiBfee fiiibhm 

-fe£ bJko IhaB ItfiabiJiBSiib Biilbblfe In" BilDi 
-b I bliJij£ bikofebll^bl bJkobyjtsb bJkoblb 
Ibbibl iBilb 'bliiibj bJko iLbkB ptt h±h}h - 
-l^Jte ibJlEiS biib lbJk££ ^febBSB biiik Jibk 
i^'*l± bijjk ]£.lbk£S£ blbllhlb Jilblb: tsM 
-Jt2& lib* ibiBife ^i£ ii) bb IWIilbi hbsJbbJB 
-ib bi)£i]biik iibbblb|i<fei:fe ihhhh Itib lii^J!fe 
fiife J IbiMB Ibi bij 12 b^ ijliJ^llib bb ljiJ!bis 

-Jib fii iiitJnm i;ii feb mi BiijB bJkoBiib^-bifeB 

fei I fe^ ia Bl!fe B I bb bJiJablJlb bb iiilii* 
-Sl^b llbiiJlfe ab IbJBillBiilbB lUBiib Sll^tk 
-JhJhbjkiS Bjlb^ IlbJMB Ibi bb 12 bb hJitebl 
•JSh bb iiiJii!b^llSb llbJUtfe ibSfe JliJBi^JBliibB 
|ilB^£b fiiJbiblbJhtikk t yii Ifi BlbS-JBJbb 
bh JkbJBhb 'felBhb «blib bb> llibB baBbl \h 
-IB bafe hbJ^QliiliihB Ibli ilnjB b fit i»fe ibbi 
-bl IBilb 'l^sbbib 'J^bfbJ J^JbIB 'Jbbtbl JBiJb 
'2BlbB ilblib bbii filbB kibb ipb IiillJfe ftb 
I ibli hSiib ti^ ^BUtiB ibb Ibjbli fiiiibB fib 
Jiim fiib I bjSbJ flilhblB liiJbblB b2£BU*Bl 
bbbt fii bb Jiibb teffj%jibt>iiibiiisiJLBibl bJko 
lib Mibi Jik lb bjibiiibBiiibl bbibilk b i 
Jtfbbl 'bllBiBllh Bib 'bjlbl icblkblk *b)£ib 
flibjkbik Bi4hiiis:£it6 piibbih£\te''j?b!fcbib 
-bJfeb iil^bBlBiiJJiiibbb bbl ItellJaib* |,i\ibtlig 
b ii^m bbj ji§i«tibi^sjB! ^iiiib lifiiibBbib^ 

-S liiablltbibitbibe biklbbiblbli |llbbbJti!b 
-Shi ilfiilbis:%lb bbl ll^lhbfeMbife |li>2!bi^B|h 
>llillblttbl|b lDlt.bJbii£ liibbibSbl JDiJJtJfc 
-«b luJ^liMiilb bbil!iiig&lbkbihbS kilbfl) 
■JS mmb'felkb billab blb:iElbab bJbli t ISJ* 
BlbbJill£lbskl JM: libblJii^e! ibfc bbbibatt 
bb 'blkbWlBBh ju bb lb 'blbimb blbifijbibSj 
■& BhdtbJ bibl B|B BiiJbktfe BiQjl^ bblbb'blS 
-%| blkobiii^l^ Jb teJ billAijj ife jy blm-bbln^b 
lb bj IJteltsblb&kbbJiiiiik B (i)....Bifebbbibb ::aiRlililfei<jjA h (it)mh Mi bl lliilttiSliib It %! l^lJliiib ijhlkJS^ 

•£lh It ilbbibiiiife^fe HbliiJJlis: b'iilbbJlH ti&it. 

tbJfeii 'Jfe tllihUm Ife bjli:bit£ lb %l%bSfe ISfe 

B 'ijJbsJfJ biffib fehibii *lb M ib%?U!i%i^J:fe lb %1 

IbP^lSSisb lb tllb!tffe^5i)hl!j:lil!. B li.ll£ Hil& 

-ti bbJbii'lb hlblllibta lb SB!bblJ*ilb kll^JhB 

-m 'hhlk\l\i. ti iilbmi fciafe bhlbii'lb iilli.bl£^b£ 

lb ilbJblbitii lb slbl lilii* iblbllk bi*lb| It bi&b 

bblbb'lliilbB l^S lln^lbbllfe iaillhliiJkbL-ltjltiB 

Ih bllhl5llitii2i iblkJik ii*b:^lbhbte klhlglffei 

-2 biBsh bbliVlb IjibblEh lb ^kbitfe lb SlbM 

•li£^B i)bJbl3k b'biilhbbJS Mitii biHJbbblbh 

Hh yi lbf-'ib^'b£i:!bl£ lb k' lbH!Jiblbl2b lb Jlbiy 

-ItL'hJti i)b!li!2k b'bitJbb.^ ft'lfife biiBbbblbb 
. N< ■•,>»• "^ 

'lb SiibEbltilblbrJibi&JbIb lb feliiiibi^l iiblb 
-1S1£ h'b:^lbbS iDJiiiiitSbl t ilfiis'lb bl mblit^t 
Ifebl ll^blklb lb bl Jliblhbb iiblbl^k b*b±lbb3 
mib«t4bt^l&lb biiiih '^h i'kl b bJhbJi^lJbli lb 
S^b:febLilt£b lb ik^lHb^-fi iihJkJiili b *bitlh 
-bS bibii)lliii£. bilufe 'iiJiibinjlb bJls olb Ji 
-IbBglb lb bl ljibbit£ Ik bl 5jlbl£ iiblblSlt h 
*b±!bhS BilbSIt bifijti'iiHilib.llb lb::i£ bite 
•bbhlfeu 'Wlifel bl5£ oLi|i£h'J«l b lfi:^btelblb?^ 
-b lb Sg3>]!feil.'b lb £g?ij*bll» iblbl^k b'bStlh 
-bblg :^£ Bib'h'^lbibililJb blkolb blilblhUllb 
•luJSI lb 3i!hi£b ik l\ibe-n± iiblbl^k tt ^b:^lb 
-bbl£ liiliilk bsbflib^'lilbLhliiilb blkolb blblbk 
lb bllbiltlitl ih bl Jhl£i:b!b lb bl Ihk'^^ bbliDl^k 
b b^ibbbl^ inibk bitbh Lli^blullb blkoll:^!^ 
iiltfeM'.b'.b bitbfe bhlbii 'blSbl IfiilbhlUb! Ik. 
-Ibh lifeti Jli.il 5il£ ime Itiuliblb bi Iblflbbb 
-Ibbib Ih bl Ibi^lbblii juhlbllk b b;^lbhbl£ 
tlb bl bilbiiite tub ij!^tli)llbbh la bb: lb 'bib 
-lliibb ]ii:ib!bttSll:fe Ibhibl J^ttlblb i-iilbJil 
-ie babih bUlfcii lb b^J&Iiilbltelbtik lb bl Ibltfe 
-IbS* lb bl 'H^bifei LbJbJ^k b-lbiil2 Eibllfb 
-:^bb b:^lbLbJ£ mih biilliliils in Batflfa'blSb:! I b.lhhJt!b£ fiilbb!bb£ blk oIkiM i5k iHifiiia 
I Hih b 1a lib I bliSbl Ifilbblk klbikt^ Ibbb iDhlfi 
-h 'blk£::^!l£ iJbl£ Bil^i» ilbslbbllblb iibltfe Iji 
'libi klb.^lSb Bii'bllb It&bbk bililbb i!bllil» 
fiih B ID iib I bli^bl iJiblhbliik Ib^lJfe'blbMilblb 
ItelMfebili Jblibbl^^li bl lh!fe Ibfiite ilbl^h 
bbb: liibB b lb ^b I bliibl blk olBbb k>bkB lli> 
-blMcll^ 'blM^ll^ ilillg lblb-i& kbj^lilililb bbl 
■i^f-l mbbl!££:ijlt^ blko^£-i:lBl£ ItabB bllfimk* 

"^^ * ■• w S, N. 

-m Ibbbk: klAbB liblni^ Bjbi H In bb I bll^^ltl 
-b l^b Ibblb l^k blbbtMiJlIb lblibb!i*bi:b Iki 
•bl^lllijillb'kllllbiilb k>l£bbkMb)ll^ £:>l^bllft 
-li>Jibkbk lltlbbbilbi& llbblt^ bl>bt^ ihhOii^ 
•te Ii]|£i£ ilbilite mb b IL bb I bJbli b l^h lb'blki§ 
iiilbblkblh^bfi^lblb'blbij^kti In blk lr.lbbb 
'hilhhh Iklkbi^-llb^lb ^Ikbbbi^Kste bib ilbltilg 
mis B lo bb I blbt^bblb blk otiblltlliii^ im Jtbbl 
•bli^ Ji!lb>Ji&blksb:lbfe£ blibb jbiii±l± ikifs: 

• '^ Si Vj \J • 

'blb£'i!s^bib£ blDb I>lib li:bl!b blL'k'bl£^bJl& 

b^b IblBbbIb l^k 'bli:b bl!lt£b blbilJb hlbih 

: b:tlbluilblIihbS»h£b ilbiiilg Q)b. B lo bb I bill 

i -bi jnibblk: llilb:^;^ lilbriiblbb li.kbibllx.!tg ii)S£ 

Sl^ blbllEblk QSilDlbBbiml^ksls fu>ib!ib Ibb 

; -Ijh Siihhii ilh\ht& tit'. B la bb I il± h^itlh Ih 

' 1 Ibbil^lbi .SBllte i; bm!bblb lltbliDbIijb!bl2Ibli& 

I 'Ul^elbmbB bib: m& k Qi ^ bl b'bbilbbt£:£|!Ql& 

i m b^ lb bbilbkb!£.'£l& m b hi b 'SbBl£ k b^ 

I lb SbB b bl b 'Hblblllil^ m b^ lb bi^^jbt^iib 

I J^blbltg B blbtklb B)bJI):tlb Ji) b bl b^Sla 'bife 

•:^|2bl b^iillbblb: inibib^ {i)bi!blbb H^bllbtilbt^ 

•blbltg iiiiibibia>ll& lb^£ SO ^ibll^blk llalbB 

Ll&Qik£te libsS ; bh m bii£]!:i Ibt bb-lblb 

-b bbli^bJbbb 'blbbb'blibllblib bbb: t&bB 

bbil b^ b'bkibsb blkolkblk: «tg Bbil b^k k 

:fclUiiil£ mbiB 1a bb lltlbbkl^It blk Qbblblb>13 

Itik :^lbll>l£ b3bb b]kQ^I)!b B^J^Bi^blh lik 'bl 

-i!b mbb^bl kbbkl bbbB It^libl^i^ 'bl!i^ 

-11£ libBhkJ B^blkbll2 Ilk bjbtkb lb Ilk blk 

otiblSb Ilk Ibbtjlsib i^l lb£il&'bl£i£lja lib 

y§lbk Ilk bik objibbsb blk o^bji^ ; hb^imlbd . b ( iJ ) ifil?. I :^il£lfblt^B]li b ( b ) ^bi biltili bitsfeliiy Ji) tkl Jblttkl Ilk IttlMJ^Jjsfe 
Ibli'Jblitb! IBiJh <£iilhh IJilb liiiihli fijk IiU?J!fe 
Xiik I JiStJ feJk okl||, hlbJb fcaj£ feJk omii 
Jt&limt 'kJM^illij liHlh liiBfeijbi, liiJbBiiiia 

• iiJ/itbjjigoh'fejil* libi«tfebibih biixi j]i,iiji 
-Jkfei tibbbm bJk Qfeiki?jfeMi£ hiij& Bih 
I UfetiB ilh Jh It. fek I \tcili bllh felk b^bbliJfc 
^16 feJk cfcilifc JteJUiiitit.'fe blk oiHfci^h Jlk 
•i»(bJtiij5>-ji^k k I Jkl]iiiib£!i..fch ^^B JtJk 

• l£>(ite 'Jisiii juiji Hi. bife kS iiJilbfeib ijJih 
fiJt^ib I Ikkijbm bJkoj.feife cbfeijh l^^lfefe^b hJb 
llb.ii!ifclil)Ji^.i!feit, hikiihJi kbhki'b iifejho 

I ()!£ o^ olfei I fe 

-b b.fa „ 'bibbitt b;fc tfjttiiii « ojii-hibbiti-fiibliife 

.. II >.>. il :ife:nu H :!feJife iifci 'Jb!te:Sfeihmb.ia 

I ittfe^bJjiim bB 'febittiEjii :ibjfe 

II ^v. II feb<fejfebJi.B t-i-Jbic^iiiife nsm 

il e'S II JfelSmtJjB a :blb-JfjB » ^ibiitoJbb 

(I li II ;b6 lEbj lb >ibi <ib2^ibfi:i]b?ii"j:a 

I -tt a biB i>i£sii.-Jiisjsbl:vlLjb£Eis „ 

„ I! =€ II JteJiE j|£iojjitfe jfe^ 'JifeiijSiteiSji* 
I i.Jb^^jji.^jfejii jibk ''|fe£'kib)te ja „ 
-lJteijj5)b*b ifei bxa 
5, II s^^ II ^jSb£ib& b^jjib-jnim TbjSib&jtjbti 

I blbtfefettem britsi-basTJfeiEtJilJ JBiife'ij* 
II ^ni bii^isfaifcJ b»ii:bl 'BkJBibbsJfeib JiUl II >i< II :fc» Hi fcijh* fcittju -tt* :bJ&iHiirbJH. 

I ^Jiolifcb b^Jhi^ij-iisbrir,hw»hr.~t 

II fti II :ibib b*ife L, Eit, '!feRa&E*hi^S 

I :brcliib!fe ijaiia-hiiR 1^ fek ^ 'ji^ 

II \'i II :JbbSjit bl-dftifeiii 'bmr«* :BtJ£ biry 

I bJb*Jib bibjfeaii •:&1k JtS.iijft± ^ ifelfc& 
M hi II ;JbiiJk b^jfcfbbi 'MtfeJiJloiAJb^ab 

l~fc!i&b-Jhitfkbbaji 'tfe Jhbilt ife r.ia 

II i). II JL'jfb.'tt^iibSiia ':Eirfei* r«ibibb 

I bj:a.ati b2li hiH 'iib :btt hi!tfeb 

II oi II :febJt* Sh± bhiB 'feb Jib;te;b!kbJb 

I hbfe* tWltr.L Jr-Jlt. 'jHJttbfe tb E:^ 1^ 
I) ? II :ii» ifciibHiblillit 'jfelKJloibb Ib5i* 

I muiibftfti Jbib •\t-yJb ihBti fcblJfei 
II i> II :)bhtjibfejiia.&jfeiij: 'fcj.ii:bii!.)iijt,jit 

1^ :fc;llilbbSi» :ibEa- J*JtSJifciSili!i!i S.B 
II 5\ II Jjb :bai ifctdJfelfrJ 'Itiilitt Jg Jb til 

I biikfcb atcb 'bit-rjbb b r^iS h 
II \ !i :bE thJBia "bEiJfeJ-lSijtl :b S fe i-Biis 

II n II bibilbfe* himREi 'fe ^ite blJbiM 

I :^bb:ti«ijs :b«b 'ikhiktbi^t Jbi*!£ti 

II ft II :'feb?Hii]bib;fr. 'mikJiDibb ibsb 

I J.'ilJifelJIitaGJb MS Jfcfe feb bfefcl 

II t II tbiijtfis tsSiiitii 'bblkK :lblh2:ii 

I :bL :Hfer-Hjjfc 'IsbifcS; Jb* Jb±ib 

II ^ II -.kt bitislJfejt-.si:- KsJi'-fiiitifc bJji. 

I Jb±- JbbhiJfet* 'fetiJiic JbtiJbri 

II '< II Ibl^^LjhSb Jbbli!-Jli>Jbib ^JbbJbJH 
I :l^bUbb eii:ibb£--mJbifeJbJ£ UUb „ 
I 0«fe oll£ 11*^11 ,.]ljfabt£ fcf^^llU 'mtHC&lli tc Ih,^^ 
I l£:£bJ :bbJb& KbiJtt :tibb^£i 'Jloib.fe ib>Jfe „ 

I o<fe OJJ& 't^ja 

>ob«il& I bj^^i mHbbiib J^biDtt jSj& JibiHb tki- is 
h l^k„ I ofe.ibi I o!fe«JK ,,11^11 mbJb Ejti :Efcl-Jb; 
-Bl^E tob ^ ^ I fejij JJtB J| lbltfe--Jli5JiJbir £ebi„ 
'Bblb bJbstbJb^ r«^<^liub£ i>liib£t<^Jidb!kBti tti\k 
-JibbnitiK. ( Jiia as feo^ biHbib:ai isis 
, bi^ifeJ&JB , fe Jja ) I c]£ o^ ojtii I bJi bbbxr 
•b&itdiel^il&Jb^l itt^t-^b 'l^b bibiihibl^ l&b:ti^b!fe 
i2^£i:fe>Lbi£^j I e'jta >• e£ '^ ol I :^& ^ii^ib 
-n^ b^iibEssi^iasJ^^ bbl(UJ> O'bfEm ^J<^ bjbiib 
-SSibEtebJB^t'bl fe bt':i!bi£-b JUJb „! J^feJ^tt J^J£ 
felLill£ ,, 'biiillb blb^itJb^ >ibluJji^m<^l£% 1 oititi 

'iil^b^llJb ^BiHJ^b^^irSibr^bJ 'll^i^J}:!]!^ luJ^lbiiJ 
'^^JE^^b^ ^E>s,,lliii -^-^ilb Jb^fettkt'br«b:£ttB lib bJiiti 

iiii*ijjbas J&liiitJJttiihk<£ iii)issiiiiir-i-hi]i£ 'fails 

^ ^ >. sj • w ^ 

-:s2!fc^£rrm!i>fei mitij» jttb i^^j^^ j«fc2i!felt ^b^ 
I :tiS. \>,\ ofec 1 1^1^ itfejobfel kie mjii<fe 'aitiS^ 
•£ b±ib':J!fej^&£eJbiti£j:k '-.iixSti ii^mni 'u^ioc^icvl 

;jt»;ib:kJ^':!£liU Jl&Oi>b^l2':l<^ J:i£%i£l'at-Mk£ l!ti 

'1^ I kih&b ini£i:kBib J2':jJfeitJ$iii2: :i<kajb :kkb'ifii!fe 

-&JB k)i:ai^Jt::felli fablls & bUbbieJ^ bJJ^<fe '*:bbel£^ 
-Jftk ':Jt»ii&§i 'JifeS ':lifett ':h^k ':lbJll£Ji JiillJJjSJ 

>^ -s^ ->J V 

':JJdlJi ':!Jei^J> ':^ ':J!fe!^l£ ':i^J!fe ':J^aJb 'ikkm 

IS (0 « I h mib Ittl i^bl IrtfU 'a^ ih^tg irjil!^ 
I b iSii iiife mm hliit fek ^liikek kD&k 

-itabJ ':lhli)U 'imite^ 'rlfeiifett 'Jib£ ':J!fel£ife ':mfefe 
•.•IbJtt ':l^ ':iElii ':!feeii ':\l.te ':feSl* ':fel» ':JUlJJt 

I ell OJJ& I 0<klS ^ «fi ^ 0& ,,| faJIJ£J6 ^IJli^BBl&Ik 

'Jb^J^£bJi^-;& i& ^i II i II •.ttt^nmnii :i:&a£tt-b 

JbbSlifi „-l*l'£tl& kJJii> I ti^lEM biith Hil^lb HI 
-Jli^Ht^loliS bUfa Ibb UlJili iBlfi ,, I fiiti fett IblJ^t^ 
•:ki^l^laB „-°ktifeJiici,Bl^ bn I oie ^ obJlfc I ^jsr 
-JkbBEilUidi^lJblB!&&fe3i<kJym b'Jti I OK& I oi&£ 
I n|&i£ I c«e \ e&h I & Jikm^itHt^Jiilllj^ i£JbB 

'^SSii^^ilb J^Sjft I bb-Eia %JbJb faJA I ok-it::Lk I •bib 'bi& I &tt — £fei I .if-lsih 

,, J&^l^S „ Jb!^£ ) I cl£ A o]b£ I oijfi I ^ lbibt;^H 

-Jte '!felb?lx 'Blbti^liJte I e£te I fe bbbarifttB bs» 
-iibbJk2i^lbJlk^^l^lJbbJ:i!l^§r^fekJBJkb»S&£i^ ^sDs 
, It&b , fe Jl^ I kbb<ir^ttB ti^ltbbLtli^Jbll^ififeRlJb 

-|>f^J!k I :ii^> ols \ obt oJift '%bJR l^ib&ttJkb^ ^b 
•I^JiilfJltAB b^nJk&iJb I •it I obfel \\ oltSh I ::kltK9 

-b „ I elibl ,, I llAti^ili^Jli I1&6 „ 'Elibl£>ll&l'C[llii!t 

I e^m I £^ iA:^i<fei<ri '^jkj bibix '^u^bbiuuiibiiifi 

£ „ 'b&l£i I oift R otJi2 *ik<kibt« I ob^l ^ •JlSb 
I J^^ l^fl^bB l^jBRyilsbbE :\bit\ bisiiiat> 'l>bili 
fiiujjiijfekB Jb ik^jBjia iii.Ksi>iiisbm laiti'.ti. in I) 
,, I^JBlb:>siD £ J&b '^^11 lb J&ti I liipjiDbb i(iib 
l^b. 'Jbil£biilai£a£i „ I «b eb I abb! "g ojfeb 'i>Jb 
-bitS JbJBkb I ^i£ oRm \ okkB 'btibJCJ^ki^ I •!£ 
fd oj£ 'iJktt IfaJ^JrribblsslbtJltJB I •!& ^ OR ) •J!| 
'%bJbi<i I o£ ^^ oUs -) ois I BJj£ial» kJ% „ ; JbJ£ tt 
•£ Ih BjMt „ I :tli& ^ eift '« ott oil& ,, I lb&& H^ 
•bb J^lB,, I ^It^ ^ ott ^ •li«U& „ I li&iiibl£ mJi:fliti& 
Ji&iifii^ „ I OM I ob^!k I oi& ^ Ott ^ ojA 'kllftiMkEi 
I ebJb I "kb Jb biltk£lbB kb 'J^Jbi£ itJbB Abj 
•kl bikfe l^£l blkb i ekl i •mi I ok;i& i •£ ^ 
oft fe ois I ijj|itfcti':&iii ^Ja 'jtaJi fcb i ofci-hife-fch 

I 9ti o\ eA^ '^i^lji 
-\:t bii!ltBbsl:^Usi!bk«l) I lilaiibilJSJ^ l^^^ batkii^ 
.jkb i|^B :&!bik& I og-b^fib)^h-b^biimh 

I ol •£ I :>j^:kb<kK 

£<l^tiJab±>ilmbi££fiLi^ nit2iRj:^Eut£b bi^ubiim 
•miii :kyfeiBkib3sabj& i'kmji& bb ^CN^-iibHiiat 
-bl :bJ&iltbslkbJ&> JbJ!fei£ >lbJt>jB.'fekftamkE-Jiil 
•'&l!£bkl£J JbJe^UJ^Jlkbl Jbil&kbaslbi^kSj I o£ ^ oa 
^^^\ ) II 'kblftS-JUiil'^lsilb ;:tlbifiiaj:tkJilX>DBft :klib££ 

I kll£$i£slib&Jn iloJ^kfLJbBliEb&^ittik^ 

-i:'£i&»iBi(bj£ukitIib<i&i!i&&2tiJn 

II S\ II blb3m& :kAJB :kttib(k£'. i:JitiJ3 

'kItsJ:^bi£tbllt^ib£j:tkl Jblft 

I (,:cl!bl^J:^bjaLl:'$^E:abm 

Mh^J^tttklkik^ttukBjftkKm „ 

I oh 'bi\^l& klbfthJkbjt Hl£: lbi:tblib£L&:{lti;jJ^it 
•<£ :^li^b\Jtfb^:;l&k&J^bimib^Ijb^i£ I bSlb >) ^J^^b 


ilitel^ ikj>iiiiaS» iJaJBfeijJs itefeiiis tosBa it^-bi^^jefe 

•liJfi JttaiB&ib^Jb Jt?bjiaplK bbiSifefiia* IbJtelilS 

I ijb ^ oiK 'ftjisis , S& , 1 oE-l^£fct-^aiii 

4ofi k oj£ i oi&i 'JfebiBifb I oS-liBilbfe-lftBitefe 
I hiL r>.«m l:B :iJfebUsslbJJ$^&Jb:kJ!^fa>i!^Bt :JbliJlt 
-liA Uih^ JbMtlli Jn^l^ 1^1^ II rDD>: I ft I a II .c^sltis 
-m UJbB :Jba „ 'je!tellr:fec» I o|f-itija:Sii-ilBiSh 

I oJS ft obJlfe I & ^tetRblb ^mJifli I ofe'^ I oi^ 

an, 1 0^ oji£ ,, ii^ii :bb]^i;^tt^g£Et -fei^S tiitit-. bi 
I <£n& ^ •!& ^ ott 01& I i^iii&m ^lii ^tiisi:^ ^i^ 

te B':^t:i£i ttib l^Jl^B^.J Jl&bs&£i bJBB^,, I I^Jfilte 

'^iJ!kiSl3^ I ol^Jfe '^tfJ^Jl^ I^^Jt<tl^ili<fe^lb»m>lSB 
-bJUlbisl^j^li '^&bib^J»t-^b I t^ls lltibb>isslliJl2 

I o£ >: eXi; % «Jjt 
Ub \ 

ei^B I £lltljAlitl;iat^l»:£fe£l iihslt J ^1 b£jjii fej Jb 

.%4£Sia „ -feW I ojja-i!fet%ii2L»£fe-JhjyiBS^ 

« >^Bm , ^ittllaJhc^blfel biy^b:t£t,b^ bih^ bi<& 

^&li ) I OUB £v^ efi I ^J^ J^U£ fe.% fern g jy^ig 

-■bJk^i:l«:kii yl(l^ib2b>i> 'i;>bs£ 'fiL»££i iUb^tOM 
•b ^J!kl&LSlHJb£l^btj:tssJbilie£2JfeUli!r£J^£8jbbi(^£j 
Jb£mM2i):fckJ^bS b^l£!^i^£lDyii!fbJ£lbi£ ><<fel:^j:kJt'^ 

'B M( oa '%!£ :ki!&ssi:£ii&giti>tt i ec- fila^-Sblmb 

I oJ£ i 

-i»B toittbiStt jikibiBiSbafejis I oE-k;fc:^£h-Ji:a!fijfe 

I o£ ^ ei I ;ftiaje-jfebi£b«&it P^jt-S 
|feliJiaii»!fejb Jte^JbJb Jb*a5ife ,. 1 b iianm^is 7blii 

-fei^a „ 'fafcjEbji jbEb I ojia-lliBJj£i£b-jJnBlkffih •» ilili :b 'JblifelPJfe hirJlnSfc I 0£ R oWJb ^o'ltt 

* ^ ^ ^ • j 

( tb^fe ^sfi: ^ j^iftb , JtbEa^Stf ) i ojfe oiK i ote 
^. J oii£ 'jfebJbt? tijbaijjt^ hiHijii§e5bie:iii£tb 
-£iSb$htJ!!fejtiii:^i epifeih I ojb 1 oE.is I Ob I fe bfirfei 

\oi'M [ oii I me m lb JB!^jiib iS)^i!feiis 

-<&telliHafeffife„ '^igfe ^i,!^ t ob-lbSfeHS'i- l^it 'l;ftb 
( mit miu n]& BL ^p.a uii*iir<K isD: . febaite , ) 

I Ohtt I eEj£ I OH I iJie OQj otB I oS 'ifyfetfUblifi 

-b hJii ^ftJfesfe Jfiii:*iJb I :£ia b kJJi<fe ^jsvJbJfeHbi 
-Sa Jfc|>SS!]J»<fe:to]feJbtliJssiJ5iJfeJ&JifeSMSfc lb I ofelb 
I Ob I fe jftji ttfeb atfcifejbtt I o£j£ I kiii:iiJiJs^J>tiiJfe 
S b'Wb%J fi)bJJ:bJb)lfJfeJfebSBJtiJ^B:Eti JifaiJbiJis 
•JtiLsbliJii bJit bi£b it'.t^^ih feJb „iJbijbb fe £ti „ 
I OB I ofi e\ oUt ^ oit J Jb iJ*£r& Jb s^41£ Jfe lib 
•lljjb ife ^bk Jb iiafs. lb i^^ h^ & iciJtl&i£l£ifi£ „ 
I oit2i I oi£ I ek I ci^ti I o|£: I obt; | olib >: sjb£ 
., I imiti it ^Btt lMiki&. b ibl^^ik 'bk b luh £ 

-i„ I oElfi 'bJibJbJUbii l«.b»fc)l:'i?lt!Efe I o£: ^ Ofi! 

■)5ott I :bj.^BBi»rsJioB:t£i>£)?i , i jfaBiib ©r-i b>i 
•£ B Jn i& bJJ£ „ I ojbbi I oi£ loa I ^1)& ^ oi£ ^ oU 
•in 'fclfe I ol* I efeife I obJ 'isEte '^iJSJbiji I ilb 
\ ftia'H^Ulib 1 :1 lb b^if£«bsb^lbatlsl^:£b u>b&l^!£Jb 

eii ll^>: 1^1 a II „ Jb JbSfe „ I iifi-bfe i ob-ii£b-fiib 

I JItJU ^^ 
life ^ oik o^ I & liitbl ':abBlJlsJbJl£-ll&£-lli)b 

I ofeife '^isiii I oti-tWt?. 
I oittB ,, I J£-a!fcJa:bb%Jb^lb „ 'bhite | ofe-tlilfe 

I o^ib I |g it-lib '!^Iu^b£l I lbJ2 JblS^J 
I :mS* klS „ I fejaJbb biifebJb „ i o^i I fe J^hfefi 
I £JS6 ^ oB 1 ©fejb'biwjjbibb |]fes hii^artEtJ bfe 
loB'b&lok I oE'sfcjbib i;<i-*-l:-Jbi<&"k«ibJJxiobJle 
"is ofe I hnbiHjfebm ,, I b imjJbJiDiWbiiiJis,, I om i ki 
-Hi^biHahjb „b^balDJbir»^bi4Jb„ ^gb-ME i ot-iKlfe I ^iJttjnb^bblalb I oie ^ ojfefi 'Pibiie I oSjie 
bfefemittB bl I'iaih „ I oblia 
I o£ ^ cbs I kJhmbihhJc.it; ,, I Jfeb Jl£bJ JbiJ£ bJcl 
•la „ I il2» oKJtfe fe obkB *l*bite I cb-bfiyt.-itajb 

I cife ff\ oJ£ '^IfiHifefcijKbii! iii!£js£i 
-i& I aB^btBlfibJi?^ B k^iilb&iiJb j:i£SJ[^£s £b Jmbil^k iaj^fe 


iS-fehJjIi^ia I oft 1 (^b <<tf: I'K: I "B 'tt 1 ofcife 

I .fcife I fe tsiat-hiie ^feiijlBK 'irsiSii2SJ:£ 

ttt *tSte 1 SiiS G "Oi i °« f Jii '^Ibbiijilt l nfelJfe 

I oiifej I 0J2 i ojfti 'isii ifcs bfc^ I eE-kJb:^-liiJh 

•t«'J> t?t«iliiii!tiy 'iiJibJs, I oJlSj-iilllbt-.— .i"li!ril^ 
•bl :itii&ttii!iiS!^ bJkilfeiyfeJilS I oL-kbbjt-.— liihlit', 

I "til I £t biEir* 

"6 oie i eU eiH. 1 JfelL et: Jil'Jfefct :btIiH ikAjEi teite 
SblBiR n*^liiife£BJ2Jh ( JtiU fiLc^Qt, JLiJt>:ti|tiii:-li 
, ISfcJite . Jl»*ili )|oie. a Jii£ 'tijSi^ feitlltliiiDK 
( itlt feli£Llisisli , Inti , jr«5feik ) I oii V i>k t oi!^ 
'UjQiR ntilifc^iil£ii I oE- J;5jfebt-.-( id ) SlSilLfc 

Iblklbatlltfti -Ai^tikBi IbJbB :JiSmiiii& K*fti 
-iEjttS I o* ellt ,, I JfSfe biiiiliSbts 'i^lfcr«liifeaj 
•lift „-bi'ir-.lttiilJl*iliEt 1 eii R ofejife 'bJbJbi!!; b-e 
•^Jtfbll^l•r^ tir<iJJlJbiMfe I «t ebj I "^ oJH I o* 
oJlfe I ojfe R f»fellSE'blbl&Ji£ blSlt-rtlHfeUJlib. birti 
-:^lil£lEl^^Jfe I i>t! ' llibJbDtt biiloliS I Hiila e oifc 
^ oil OJii ' UlbiUJttJliB K^feJtit-(blbbJRJbr«iiLk;Bfe 
I feili R «lii 'IfctlbiUiJtt Iblfcibaiillibi :'>i&iK 
-Sblkt^blbbfcllittiibbiBbE I «lia-|i%lib-l)tllliife 

I ofe6 I otilii t oU 'tjlnlfe kJbi»aib£4 kEtifbife 
.fet«l!itiftiiliblbbie£: I oti-iillltebfe-( itt ) hthlilh 

:aitlBlDti ., '^hB bbts I ofei-:3:bbtfch-]2;blhJx)ti 

I OS oK 

i»i4feilib)ttfel(J!*t?iii;*ii-2 I oS-ktbitJth-ttkfelliiJt', 
•b&?ilbl^Si £ii:feabidf<i bikSj t<^kK!<:bJt,bl lU^iH > {.'ti, r. 'j ^ 
> CK >, f'lLtl t.fe I' laH ll-» Jf.ilr.t ■>. J=uja llir.i 

J^feluh .>bii> treik ,. I o* ojs ,, I JbSfIt fe bik Jt-i 
'(21? :^tib]S:JBJJS,, I ote / els ellS 'klBlR t-JbSillli 
~fc4 Ifeb MiiJtIt fcrt^.ifciliklbiiJl:!* I ^u& t cife « 
"h oihe ,j feiajii biSfcilot, faiinJ^b ibk 5lt)bJi„ 

clK ^. I lai^ Jiblit JlfeJlut-.ifelob 'JbJi '4Bb£l 'iljb 

ilikbb „ 'JlkjEStt^kJbkh bi>xtkiLkik>b I tik. A 

' eOsh ,1 laH i^blB b^ Jlbliu^'blotA 'Jbi:k Ulk 4bb 

-ItJ'lblf hlJi i£bK; „ 'JlkifeBlKklbkb. biibbiSb^ 

I tik i olii ,, I |lt» hJln iSbiub Rik„ 'kiSm fciba 

-iiJkti Jt»iibbfeJ<fct«ibbt)Si^)<t I oE— ^febh-ctltih 

-b ikilSfU jblK-ttfebfe Jtifbli£:£e ,. ( Jkb hit Inf.^ 
liitrbikirj islS , Ife]* , Jkbj'Jib ) I oK R objie Ki 

-lPi_b kibSiteJlite r««iJjb)kbje£: I oE-Ltbtt-Sfeibfe 

I obc^ib I ote 
cc o^i- 'ItibJbiit. bii!fcjrtljrhiw£>iibab!te t-k 
tftk Iklikkt. bikJLtkJbt'.Jillib ^£^Jbii:t= b^kt2:tJ I$b 
-ii-lki li^iHtb I bik j -'i^Jk 'hJbJkti tkSiK^bJk 

-b. rrtr.a^bb£=J^r«ibbb'aji»i:b I ojja-lbfebJTi-ifelilh 

I ol^ 3 OK >. oJbfel 

II »hl t!k oiihllilllh llUlutfe iikfelklhB Ibli 

-Jiiih. 'iLhlilibbiWl 'Ihbhh liiJJfeitlbJhltiiibl 

'Jfeitt lihilfe 'liUiae iiblhh 'ibiil ilbliJ!fe 

I "tf. ^ CR ): njb!>i -kbb;^;£b &kbbAi:^Jbbl 
•bt& 'feE bibahtikbi bitJ^feb biJtlbSiBtKb bin* 
-Jlib>tiatk:tr I La'^ G'i "lii I Mbbjirs* iltfjb blkJlt 
-jbbi ik^i)34'*bUk kcsjbl JfeibbsiJ klikSkJ Mbj 
-bKl fefes^H't>j± kblSkllkbfe fejbkibKkj JkniJ JSB 
•B lb>bJ^)& IblkblJiu:k:&BB^k^kJ^J^ikt'J^je Jttklbtt 
-ikbhib ikb«j!kbai£ JkbJi&kiJQS:i:i^bl£:bJ:s&B kb 
'H:-bJibm!t%Ib»i<b kJliiJfekJJlikJ^i:b I £.ii^ '{; »!& 
V eh <>JJ& 'JtiyiB. JkQlK^blkt^ ta:tbkiEkikib I t^k R 
o&i '::ejkjE, JkBit^Sbikri h»Jebk^Et£ lo&f^oh \ 
ol^je I kls iQbt^r-kibkb , libUtJioisUiblob .,-b^lt^J 
-bkiDbibfcJiiS I ofejfe 'ifeS I ok V I oE— blliliti-jtkb 

i ote ^« ol££ 'liibaSm lbii:Jr^b>k:k;Jta!fe>iJgfi » 
-r«iihb2tijii ibJkLiiitE-Hi I ojja-tjlikb-siiijiti 

I ol£ & oM j oJiS 'b£ bi^ 
•Jblilbbt bitiiiliklitKJi 1 cE-tlflibb-bMltliiut 

:^ikbi kibaliJkb* bi:tJtxlDU'i^bs i oi^ i okJ 'bbJbtJb iSffflb. 

-k^hL hihiBrr;g.Kid tdfclhbJi£ Jbiib)»tK I Lit 

,1 II \'i II :mbiti ^1 Jbtjtt SiH.ii>B 
'Jlck Jr«b bbU2ltbiJ& 

„|| oiDii ^tkh Jtels iSiiife JittJ&J 'iiJLi^jfe^ JttlJyui 

I lititSiJtrbj l£:£fej£ Ji£ •2ki 1 feJ JfeHliOtl 

II 3:a II ^Xii& l^^jiltj ^£:k 'Uti LtkiE M;l:>3lie 

I lirtl^lli^ i^ltiilDb:!: JbJ> 'Jbt^Jb £.JH Jb2 

II ?a II ife jSilKibJ JSlfe '1 tl JtlEiSitfe 

II S^a II iiit^fcil iSiiS teSfel 'b>Jtt iJHbJtoJBti 

II \Q II ib}lk Jh^m ^J£:JlDb:k '£bl<fe&b>t^ )i 
II Ml II Jtcllril£l^Jl£ i&:i-i ^JJ& 'lOl^tUlDti ^b 

II Rs i| IHJb bU £tM^ £^ 'F-IP itiJ&:iit £ H-'l 

II iig II tmajH'J^ JbhJit I^Bifj *i&£ b^i^J ii^lfs^ 

I h«ii> :ib^bjhb:tblf 1 fititS -liL-ls lob iDlilei^ 

II VQ II Jl^ifek£ H^ m:ttllC£^ 'mikll iDlCljtl 

II (2 II la^:^^]^ iii<k££ 'i»tiK»bJb ui<£i*fe 

i m l££p.l:idbllxtb>:kfeblil 'Jbi^fciolb bJoig lii 

II oD II i^miQ ]&^ ^^.'^ i^ '^It^lft 1^ fe^ 2S 

II ')& II &il^l:ltlt mi:tlilj& 'if JtSJJS£ 11 m 

I ii±b) ib^ ii&a n^:jg it n 'ibtlt ^ ml £Jli 
II DCS II Jl^ Qh&b& tiiSikii-^ltti^ £>Jit2:^ JtiBlfellt 

I iatii±& Slbbl ilDloJ&ii^l 'bJ$J£lJblilit:B 
II c\s\ II ibbi B^k ix>»Ji* J^itii 'Ji>>£&ibm jJiiiB 

1 1^1 i^luu Biii£ e^ia 'jtuii :k£bi£»>j £i 

-" . ^ ^ ., . ^ ^^ 

II ^s\ II bib ii;to mm j^E 'ki^E te ijiii^ 
I ^^uit^ & £.itiil(ifi Ji£li& -iii^ bj itcsi mi 

11 XG li mu &j ^£!>i! Jlci^^ibb 'iCitt^Kk l^lt)fitm 

I B-isia bu l^t^}^±itiBhi^ 'Jl^b biu Jb m^ 

I. i».S\ II ttiiSbbb^i Hiit^ 'iyiD'k k&%im 

I l&yib^lb lD3ibbbiBi£.b-J^tilbl!j Jl^mfi>£< lt£ 

(I ^S\ II Siltiiii itiHi iJ&li & its^ 'bb:i!te laJl:>JtiEblil I aWlcbllliJ £Bb fej :S:% 'iloIUB! Jtttli 
II >:e\ II Sbittli t m^tbj-ia tjif' ^jiatbbJ 

I JbJl JKk Jlligife:3ii kJluB 'ifeb fciiljftitfib 

II «& :i ihs. I bi tfe jtt jtH: 'i bj ml fej ^ u jjj 

I bhjaij m iujbe j.&jbfei bife" 'iiijetTiflbi Ijk 

II -ss II mhjjnr-i low jS£ jw •! u >&£ 3i m 

I liuh:2,k bl Jh fcj fch:^, j'ttj. 'jinsfeit bifljH Ik 

II h}\ II feJk mtllnbi Ib^lb 'itelbSji. Jaiksi 

I ^IH» J^iiiJbj tJit Jkiitjiofe 'jtlj:, ^1. ^, |jt.c^ 

II s^ 1 1 litiiflj£b5ij Jtt:ttjtofc 'jtib lH-klibib 

I b bm hijbfci Ifeiiij jiS 'iniitettijt^ tjai 

II C^ II tuJfei iBJaSjhili 'litB£;ii £i'^ ka 

I %4J IniESB *JfcLj(ibba-aK icliDiM £i!t 

II \\ II tstJlibijbsii lo£ ittb •iiait^ati£^k%.tfi 

I libttttBitfej mitjuifc 5tt 'jtibb fcj ji bt^b^iH 

II )n\ II ibs> m-te JJwfeii iis^jfi 'ijiBJh lowtiHite 

I mbigji ilkh it \Bi Lii 'fcS ; tsa ife^rsjoH 

II Fi^ II HlfelbUtJb tofiilk lii-Jbsil iiii^ Suiif.b 

I ^i^.^ la Hk ^M<fe ; fci 'ittititofc ibj£ 5ia 

II \\ II liil; mbllubi Jb^m 'iJcliji ;bi Slli m 
1^ bsbjife lijjifej [ tsl m JisbSi-bSsifej fej jr-idj siotoh 

II h^ II ttfcl ^l£; JSife JttUJluti 'jaE biuls Jlfe 

I bfe bk ittf^iE Ik l^Hi 'liiifiabl icB tiii 

I Jo^iuB lioifeisi mSim iti a-iii jjjtUJlnb Ik 

II "^ II ; tsl k £hlS k=g i£ 'iifit^tjb bj libi 

I IteJJdiibb ^£ ttm k bj »6-ii iilfefe £ia. 

II &)>» 11 ; febJliit-i Sjjpbbbijii 'ilsSil b Sj1£ ja 

I llilpJir fei4.j b fe hi hE J itsl 'iJi Mis bkJ&i bl 

II all II fcitalte bfe Ibibii 'S bl lb<te bi it'^'feali 

I iofctli iJbl»iolbbSicis. 'iJb Siiib m 

II B^ II b& JnlbiEl ?.ja*i?!fc 'JteJlLbb^blih £ 

I InJaht SilL>H:i fikUbiblib 'J&HjitJb bfeai £s 

II ^V, II kJHfile *lHtolb£ bi 'iiJii b bl h^t&. it 
I Sbbl bl^lJSblJttJ!fe I illi iSJi 'mttlljifa Ikfel Ik 

II )n^ II Siisifibi ^i!bj%i m <k gb^tb iblib iia 

I b& bU i&ii ipiM bl J^ 'i£t & iiii ItB b 

iifi>(ii ; i^iijfitr^ ^^!b m jiibi lyb-jiob^ ibb bn^ m 

I i^£t ^it ii&l:tbi iis. iHtlf. bl 'iibmilibiiDbl m 

II feYj II CtiU l£. iij 5iiE!fc £:-.Jl£ !£!£iiljj) iJih 

I fi-BblDbiiib IHs^ Plife iD-k ^li bJBlbfeie 
H >.>? II b (l^iibl Ifc Itiltjli b 'miB iblblj 

I biltfib iiii>ajk:fe fei my 'JxilS!feaS bl in* 

II ^>5 II Slfiibi lJjSB>il«fe 'lilbl B illblliibi 

I Mx-i^^tt khrti iblbi^JttjS '^E bti^k il^k 

II o^ II baSiiibt»a i^ifc $iE£ 'JifeJbb-jiDj£ lisiiE 

I liibJi! lb bi££iiii:i til is^ 'in^blttl?. tiili 

II rtlR II bli£ bk liilbi^^i^ ^-l^ Jk liiiibB ii£ 

I bbJii>l£i Liiib J^^b ^bm 'miirbbi fibiM^l i> Mtiaihi 


l^blHtb I Bl Jlitt BJ lJ?£Jfe *1 I S&fej-Si! JiStt ^hi£ 
II ^R^ii iQtijiafeB ; itt m iiBtt 'JiattJ&S l?b le 

II >5ft II Site ifeajS Ibfeith 'JlD£hJ b^life fa) J^lo* 

I ifutt jiStt lu^ a£ i^^ 'iE£fejiat££ fi»«i*j 

II Rft II mttji^fc Jblil blD* ^ '^lU^ 4fej!££ft 

II \n II bi^JfeaB2lt Sltlfitt-^B ii InE E% B 

H >sR II JiMilfe %SfeJ tej lfel£ '£i* %i ettliRilfi 

I JbBbW BkH b is^l iLbfe-JiibaiSm iDljii 

II ^r"h |i± 1^ Slnui §Ufe 'tt±R lb ifeafei 

I Ifeifel bSbh SB Sa ifeS-iifel titittils %& Si£ 
II OR 11 BilJ lObJH fea loB iD-J^^SfeJte 3K£ba 

I bllifefe 4lfi4 inSJifeimii-JbiB >ib i»Lfe 

II fOt II ill.liii ifeaHfeatl fi-JH^tjbilUEliilBKliB 

I hSS JttB HbteJJht ilMfeajfi 'fiii^Jt'. iiik& 

II S^ II *ia£ tltlSU Bibb-JB iBi* !££itiB 

I fiiifeafi fe fiiib llitiHa 'iJJa bJiiJJUJ til 
II B*. II Bil££lfe fe BlKti Jlfifej 'fiililliJlDJBSa 

I BB >te %^feB*Ja £B 'iSbKabBJIiJBfeil 

II ^t II iii^ h^hii} ttir-iAiM 'iLi^ijaki^afcilfe 

II Y)^ II blJloBJ^^lt*] bJl£ 'Jbltftn'oiibfii^J 
I i^b B<1> B3ti:b H^ bt^ 'JBkb%^b!^b?E 

II Rt II mJK t Bh JB ItiB 'fiilM liibffiisj!* 

I ^lb):kl;l bi^Jb ^ijttHJie-iD^fel&i luE mi 
lUfe II Jji»JJS6 iibSifc fei * fel '* SlittoJli ^KB 

I bjair< iBfe:a.bittb iii>^Jb mb 'Ltija j^idjS 

II >:^ II fel !k iiuifiriiEMiJft-ni^fe^fejio^i^b m 

I iSIlM bl lli»ifc*)i bJ !*1 H>-%m jy%l bJolS bi 

11 ^^ M InbliidJS ii£s:Jii&2Elie 'Jbsbi^te mi&>Q)£J 

I J^bbbBUbifi %JB2I£ J:kiB-:kbBlibbmBb£ 

It .fe II mib bl bi ilB Jiiilife '»ib toiJbS iJSlt! 

II ^^ II bl£ ilBlh ttk B^b iJ-^aaB JlJ£ ^b 

I ttlfiSb 11* ^>lbfe Biifi^l-bJ B bJ 2* inb ^K 

||^a>: II ^i bSii S 14 teiiS 'fej BiJb miJHifaitt 

I ntfeiite ^i* i bJ Bj&ia 'oiJb]&£Bi*itift 

II €\t II ifelt S fc bJ Jjlblllti £-lB JbJi t* j21»J1 
I Bliii ife^ltl %i S'SltU btJ-iSbK^fel lil* IS 

II ve II I ■^^* ^fiiS &It i*^ Jj^ >*- ^'^ ^^ ^^ 

I liilnJliB hS i ib bftj IIdB 'atl 111 bJ £ib±E 

II ^•t II asiJiB ^ittsS K '; bbf.tojfi inJjmb 

I iife bHlK bbl£ Jl^Eb* M^HjJiib £1B y 

IIR-fe-; JaBlbi'i bl ib* t InlblEJ '£ Jni^Bfel iiiblfe 

I iii,:aBilSbB tibl iiibife-'iiiblitii* JUtlb *! I iJ$i,b:>^bi&k!bi^b!bi^jj&-><»>)^g>SB^:kB 

II ^^ II l&H hutBg£ BibI-^t3*i}tbJg:g & 
I fbi$& Ihk Jlfl$i& ^&blfi 'fl;>kl£B:iil £ 
|i ^Is II btilJbltiCi ^:B ii 'mibiitbtt gip&15 

I £tB^lbBIJ^bJ^bUib:^lDili '^J£& tit^& £ 

II o^ 11 ^jS £^ £ibtt?i b:ft 'b$!U>b:t):kbBil 

I J&*J l&htJR. inn l^hthl btJ-b£blilf-££^i^bB 

I b±m£b&£ Uthib JbiK: <t£:blBii>b iobtb 
II D\ II bb$<j&lil£< b%lBB B^-l^ OblhlB iS* Jt> 

I in>^.>Y; itm iDialblbIb 'abblbt*bJl£:B 

II SN^ II Ibli) >ebU Stit >b~JBlDft bgJ*i^b<b 

I mi bl ib!b i^b^m i>bitt>ib 'Jt^lB $£ bb 

II W II l^iblBb ^ bl <bl bl 1^ b 'iieBbbj£l!9 bl ^H 

I la^blb^bbi ^la£ bti!>m 'in^bbbsB m 

II yi\ II Bi^ bbtki^i disBb-:i^i>:kB:kb bi a 

I icb bl !fej bi^* lE£i& l>:fe 'KfioiblitbJ^b iiA 
II R^ II ib tt& k^ib. fbi^bb '^£:& Jl^ Jl£lajb £lft 

i mtk 1 b l^H Biw*i LB 'bJb£m $^^BI 

II ^^ II JBbbfSj& itti^h bl .b£l-]:tbliii* ^blb b Is 

I b<^lDbJ^ llQ^ ItmlflbK 'k bl Jl&:tS bl^i&l b^ 

II ^) II m^sbllfe J^lt ^J,^BJ 'i!££UJ bl tii&iB £ 
I li&bsbl bl lin JbsbJ* S b 'fi»b iiDft^llablJk 

II ^^ II Jb<SbUbl m@b<b Hl-£2bl bKJ J^JUl 

I bE bl bi^lbl blibli)!^ lofiiB-^B^blb^aib 

II o^ n mBbi li^&i ml my 'et<£Bi^<^bitb» 

I ibbi b>iL:kmi&Jdb<b 'itiBb££i& £ i^l 

iltltJ^b b hi yjb^ lEsCb Kilt 

&jk ^^ bl£ibl££< 111b bi:&iUi>t< ma bi^b£i litb „ 

:» II *} 11 l^^ltjliitv li>:f.££bl bl 'lbJttbl> bl^bbl 

I Sii>B utc^ bE blbi illi '£i:kb :kjb£ b&k 

II ^ II ^ID^ U>ti b^lbl bl li& 'B^ %bibJ^Jli 

I >ib2 bl5 m&:^£ j^J^ib 'B£ i^bibyiiiK: 

II R II bl <b] B>lb 3 b bla!b 'bib bbl bB 

I &\^n>. biibbtbi B:ka> '^'^J'^ ^ ?^J 

II ^ II Htiibbifem 2b iB£ 'Bibi ]iB bm bS&u 

1 bsi lb bJSB i^iiib 'bE BBmbfibi 

II ): II Bioa in^ K^ ^^^ ^^ 'liiilb 1BJ> 1J£ 

1 bSilBii lSt£ bsEfeB IB 'bib&te liB lU 

II R II biiifebByy aiiib 'btlt bl toi* i£abl 

I iiibBloHiJanibji miJtlill £-Jibb l^kEIJi IB 
II \i II 1&* B ^^ b b bj 1* H^j-Stifi £i^lublD>lb 

I mBbl bl Uitobilb JBttib IB >SS mSlbilh 

n Cii ^s liSb ibabi jab 'ait^b lai^ && 

I abbi lb:kb£ Biii bl B«^ib 'mbiiob i&B loiu 

II ^ II ji£.£tt B fiibib lit* 'jIbi Itb BirrmiB 
I ^bbiabj ft^sbhiiii^iisilJU 'bbBlab&BkB „ 

-ltb:kti£ h^mbbibti ^bhlHth 


^intli) I Ota '^}^}^ ' ^'*' ^ "^^^ 

l.'lliiltt BilBSi IiifefeK4lis ^iS II >>T»« I >i I a II »•'.»=»* 

l«|EJ» 

i lilBJlfelSblSte J«feEU*llBmiKJi* mibbfe ^ 

-jfeilikife feEilJli;Efe\feS I £:!i^ >; ote ^ oil oJli I £ 
Jl Blboittibt-i biftfetellibfefe±ERi^b»*H:mifeli I o& 

-InliBfe 'ibJi il^ihlDtVliMn IfeBi*,. 'fc«i ^ikattJbfei 

-a k^iiteRmbbftiiUHBlUEii ! cB-felhbfe-l§lhD h 

I Olb£ I Obllfi I O^ 

•bl ebjte -g cb I mi il&BislttRH :h»tois>^JJbiJtfcb 

itlte!fe£Unb*^lss)lnttiasJbikBIBliiHils bibjlbfcb 'itt 
-ilfeejlbikleSilllfeb bilamilbieai l ©i eb I :ttai 
-£ilfiimBb^bi:a :ijfelBSili*«iislklitiife bitoma :m 
•biJ&bb I •B-h!feiaiailbhttilfekh-h^^llolbbfebiiiii 

•biltt „ I %llbJJ£62i!MMDR l^Jii 1» fiiJUiEttJlil „ 'i 

I oiE 6\ oR ^ oJlS 'feE kJbaii 
♦Ibfei biSjfelaliibfeniiltbS2t£ii ( l;sli ^ luBt+b , 
I£b2.fe£li ) I oi ofe 'l£J%ife mbSkttJbbi tjiilibifeiJli 
-J* ( isii , feittte iiibv^S^ ) I oi&\\ o&z 'JEjlDj 
-^aibattJbfii niiEb»MJJ<fc I o"koJJ& I ^Ua \ ei£ < 
OJt 01J& 'iJBt! biliBti£ Jieb tlb'^ttJgJlJfe bsKiifem -feiJfi 1 o*c)Ji ( ^^ ) J liJilil^h b^B :yibs5lfe«i Ife 
-inlb Jbibb „ (i--li .ilb. ll^J^'^'i^Sb) I oib* 1 OL2* 
I oiiol^ I ol4 ^ ol oJJ&'i£.lr.lfe yib»:.tt)bfe4 fcii^l^* 
-bjaafe bbhJbibittiii!fet.iJi& I efeoJis I £ii^ >^ o& 
\ OH .Jia 'ilbbj biibiiili<fe£:%ii* I eS-feibt-fe^i*'^ 
I Qbj 1 fe bifeui^ tJbattiii 
-fei toihibtoJ^ibj ( Pb^fe i"fi! . tSitiib , >^'^'-^ ) 
I obi^'fJaik^^ibattJbfei feBBjKJtteti fe*ibt-Bb 
( imi aL ^!>\ri*ittbl,i^^ ^2ii < feBsiJifei , ifc*^^ > 
I o% oin, I on oite I o^fe om 1 Ob '^itr.Jii bjbs^aib 

I Ti Ob ,,l B^ fel iSli ttE 11£ llflbiJlDb 'JaB llnl* 

-jfjb J« „ •ji'ibiifiil'iibb rofei-bteilkb-( a ) tik]\ni^ 

I >i:a oKiife 
t obiB .,1 llnliib E b ibljb JUB1K11.& „ '*iissli)fe 

, :*bmbb Bji^-bi bbb I o^i-:febitfcb hm^m 

I oe t "Jfi >i o^^* ' ^ 

'fcS biSibbiBbtaiUbibEii I oE-tiUbfc-bmkii 

I oJX»i I oJibl I !tii^ ^ 6i£ ^ oH OJJ& 
'l^u BlbattJbfei bibalfciSu bibilfeittbbiHUfebb 
-JiS biiiiijuji^BbaifeiJs niibbiJki!ti5e i o<t«ite 
(^V„ 7"fcbttSiUb felth '-.JbaiHiibb JbslfeJii „ 
( kb^fe i3ife .lifiajb, JtbsaiBt! ) I ojs R o^oiife'balfe 

-ji£ kJbsiiibfei kRij iiifeKJ«tiJfe I o£-li£bb-ii.Binfe 

I icife a obi 

-BSBjlJa JBIbkli ib jiltifiibJtEtt BifeuBUblU 
HitiaiUt:i.J££te ia »^i^ '• ' "^ ^."li^* feibBaBlfe 
tJbalsibbi b»DJi b*fetiiusa»bi)lfe ( »b»!* ) 'ifejt»» 
kiltaitibbi biJii biibib*i,ii«ja»jbiit* ( ^^^ ^^ 
\\t UlitllbK V^ .iitEK, JkbsiiSt!) I c:fe 0J1£ I obS 
-!t I tt^>» >: ote ^ oB ejii 'feBbi^ fejbuttlbbi kbil 
jibftiBbfebtE biibbEikifett I oB-illtlbb-ilMJi^fe 

^ ^ ^ 

I 0£ R oJrilK fe om 1 Jb 

Bji bJkbb I ofi \ ob2 'IbiSbb I oB-bl^feb-bt^^'ofe 

I bik ^ olii 'lubiibBiKiStb 
-biaiiUbiBbKiJtaftMi^j* 1 oj^a-ibil4bt-lfc*lfife 

t o^ oJ£ I felBJlS bJhtlafeJ bttl RQQ fefet* 
•HSfe&l :feJJfe bJi'J»iifebE bJiil?sib2lillilbJbfB£Jii* 
.mb£sbb I oj£ Toiib o^ ob cli ,.i %fiib ailittbE 
-inb 'i %fi>b am ay liJatui iiblihiie:£ „ l b feiu J^yOfte 


l2l£!bb ciK I ^uEt '< ni^j OH olJiit.lfellfeii*ft.til^il!tfei^ 
-ifetiljiitf.jbjiisfel JfetijitCj :feS bite 'bfe kililktillifei 
tJ*M^Jbl£liJife^I*i5ilvlit.l£ I ofcJfe I £i #l^fefej 

J •!£ ^ oil olli llilNllJS i!feft|y mJbhbBi »;tt fti 

-iJrbJibte I 0& \ •)£: eJlfe I Ji.H-JIsH l£)a?B bailfe 
-jitt Jkfebift iti^jS bit! 'tJ^Jl ^Jbuttll'l'i r«iill 
-bfe£j»?Jilb I :iaM» "g OK- 'i oit oJJi 'llfefeJli tJfcsi 

-ftJii tlhiittilife* treijbHitSaSjrbstiilbJibbibi 
-fe ( JbsLJS ai» )fo^^ uittbitfe isfi! ,b]Ej£ifcjB, 
Jlib3!^St! ) I o^ oJife I ifiia "is olS ^ OH oiis 
., I J^lfeti^fi ttJlfi llDb JiBSiHifib bJbfe.. '|)fcr«JB M 
-t;*JtJilibJbi£± ( Jb^S 22. B^.j itJitbUr^J i^ft , la 
•iie Jttiit ) I c£ < 0J£ ccK i oifijjfe 'f lfer«lH tlb»M 
-Jbfei teiiUbJtetilSJ* I oj£ ^ on ^ oJli i fcJbifebl 
eiiajfeis I JBihJi tisJit^i^ 'bbblibj iutefeiJ'a bi» 

II J II llSBJb ID^ K !kjfc* 'biEiy bS ilDft J2lB 

I lai iSfe if if JteSJi%i>-JSJJ& Bifl^iiifeisti ,. 
-fe kb2ti I tJfe fciJiaE^Jb iniilteiiKJte Sfeiilbiiibia 
•lii-fefe b^lbbj fei-EiBi^l^lbbl tilbhtSlbJbiKbSiJtki 
•feaiti liibHi^bEiJiii :i5^iii":rri^i* EiBki^itfei 2j k 

MblfeJife jmwnaSjfeJttJB ':ElBr-.t& Jbiiilftinilb I k 
-lifec Ji B^issiliiJ^bSib ijiiitsj bihiDli bii 'fciblil 
-B U bliiHiaiEsiJSSJlntlSJB :bl£bJ iBsJftb biitJhJi 
•ilSiJ'iitt Jbb ':Jilblb2 Ib^fessJUil^bEiB tlbJUItoiti 
-bjailbi»<iiiJsJfelt ibbSbitJiaErnbaStt :JbJl*jr«:*bii 
-bl!fcb*Ell ''.lihtHife :ibJJiJr«ibkEi£Ji ':llJlll>Jbh*!fe 
:bniit«*i£li 'liirt4tiJiil±mbJiibiJiJibi,K bJieiniiiti?* 
-£;ll 'i^&bis timiiiJibl^ JijJjS 11 y^^bttib '-.Ibb 
-fclilSSJisli :lbl,biaiBiiSlii I :tiitabittbfciiJililiafelii 
-iKiBte 1 i^fett i^t***^ bb^lilhitetili-lirriiWiUliiHbkbl 
JblbJtefeS Vliii bl,lii»iifebiJ.fel ':feli»Ejti :blfel»S 
-IbfclHbb 'tJ^baiiU blblttiiutlltiEii IS i :lkKilfe 

Bifciitinmiiiiisi£ibbiifeibE :si ilibiiiiiijtiiaa (i^j 
tot. B ii& )\ •.ut^kitjuiiy fefc-ifOiiniaiiiJis is ( Jij 
iiainefeiiBiiiB RjBjIs) hk^imbj bJbbJllbj bbbilS 
iilslbilllSi .,1^ iSl^o I ^litalB b&SfeB<feilJ>*-JI&bfeife 
-bJ£iaj itHJEB bisiB (lij fe^ feii ti B ) I kibHania %lfe.t& I hhfe Jb!J>i! toiJfc iiSBhiitun 'iit^ (tj ini 
•IB) 'tifeijfebKbj bhfeh ( ^utetHJbb ;-^iiabi?ib 
bijibifi b;!| k^'.JTlk& I tJbJiJkil*iJBB biting 
■ikil^ bis iifejfci itjjtfejEfe ^fi£lfe 'hliihlili lb bi'B 
-|> 'i^J!*Jaii 2:ii3LS ( ki aasys )lik-'bi£ '( ej iiti'b 
-iflK) I fajfeiiJiitt ( iJife^HiblJibii ) 'bJtiijbiii.hi<tb!b 
i:aisttit4K ra:*is i^b 'iiitfiife ifusiu^b-libii y^ 

bJibii I :iliBlblillbJi!J*ifjfebJfelj kji '•.ttiltt i«m 
-^ibiitlBbihliJ I mt! B liJlSiafcB i£ ifeb bsb ifemii 
ittlibf. ibJihlilemt JiljfJbJst! ,, I iy luii SfeB 
•:l&i}:ib bi*! bBii^ l^Jei r<^!^ ^.Jeilim feifi bail! (it 
B 'iD&b £li<k»:itb lilfiBll^£ itlt* B:kl^ilJli:tJBb „-^ 
■bi% ii)liiii<ii£li» £5 I taJitbJgj* B bibHlU JB 
•JKbi% i& mi!fe 'llui:^ i^HtJttblb:Ei|ui:^':Ii;tfek>V.£ :^l^ 

( iiibii BUimi^ fija, ) I :jbi4:ajti Eihirsiii-SbJiite 
'b:tii^i;iji»ab ibfe 'k^'.£^ui££:k it-.th ( i^i b ^it-k ) 
'bfehiilB 'J>J<ferii^jji> :biiB 'liJfejB (li,l iib.'tl.ila) 
I bssbi jb 'feliibt:^ feis I :*fet)«*ES jfc l!JtbJSfe')j>i:b 
•lb; ib li-bibi'iEb :!*.bJk (iilb^t^ bbib)i hiifeihKliE» 
•ll^lfibikk^iheMib 'lijii|ii& ( 1^1 bBJJbblfe ) I flbf 
-s JL'^ftJiEiB b3tk:kVi>i$sJltii£bJitm biibk 'ir^bsi 
bll^JbbsrmbJ&t^ti bbblJfcE fii:h<^ibs bj^b I thm 

-tt* fe'kiKe ^iKllS bJte b ( Ul li^iltt ) I ilbblJbJ 

•ibjiditijti b \;*-kh kfbkB ijbjrsi:tk^i:kui* Sbi^ibbr^ 
'Hiitt-^ b ib»n':ib£iBi£^2i iBiii 'i'.'ssii!:tii.&£ii*bt:b 
.'J6>u<jfei«ja 'kbit-.fel ai>bjB:i|:ki^ tJtt.iiJssiiiMiii ib^b 
( £kl lBb>il^£t2 ) i titb^'^^JAb 'iitbibitJl^ ( kl ia 
-ife) I kllUlbMEilb iiSsliJfeHSiJbb ( fel ITH: ; :ltlb 

jbitiiEfebbiiirfei tiiaiii ! bir.fei i. I tmibiis tfiimm 
£2li!»e >ib ( .^ilbjfeli; Sjii ) hi Irf^ibtilSfi ( ^} biiSl 
•ibt£) i :^m-^J^bJHiKi '»% iB^l^b:tife^£ '(,&^ lojbiib 
(U^l Bilols) 'bil^iillSi kjl] lib £ib bibblbib ':^1 
.jc^mc bii^ikl^is 'bibmkl£b;b£jB :la:ii^ibJ2c :m 
I hibiJaiJ* ( feJ 3l;le ) I bbJHB :bjl£ ( ki ^Ibbite ) tj 
.b£:m (ii^bBbJlh) iill.i!ft bfeslifikiitl ( li^l 4Sa£ ) 
'hsfijyiiltb* liijH ibijjiirissiiai bfsim b!l>SS 
•JliJilfe-iiiili* :ife2bji£lEIJtt-luib*J2Jb I fcibil (iij il 
■it )-inikiJ£ib I :jabJikJi:feJEB i^iajfeib'^ibi kJ£iit 
J2ltikb kfeiJtkJbfiJliiltEJtt ( 1^1 bitbjfiibm ) I kb* 
-It I^JiJijfibJ 'tkillbkJB :B4bB tkiblibll£li ifcii 
•bi& bbbl *iii 'iLSt^ibSi* : JifeiEl* B bib b&bi 
liJilii bi :El» ( ai BllJB*SiJi» ) 'iiiLtvkB :fcltiSSiiB 
-ilEtbik iiJliiiifcbkiij fcuaibi 'bi» kbJfcJk jfeb^l 
ikiikfelfe I :I«bifcbife> is ( iki i»Jtok > 'iijli* ^^ 
-k kibM.-.bifc (Ubl lf!£ible) :biJttliE:ii ( »ii &iib)i ) 
*kki£lbbJl0Jts :jfcimEl* 'kliiAiiab :askJJiJ6Jfe 'Usiib 
Jk^ ^Ji* :lna£k ( lil b£l) 'kllfe^lkHb ( %l b il^Ls 
•B^ ) I kilti k Jbk B bib isfcife fcbfck Jil^lRb bisllib ( trriG ) iDh ->fe ) I bil^ife « 'it«tJ i^ feiJi i'jt)^ fell* ^^^'^^ ^^' ' 

-r-K St* (iij s<i:u.it) 'Ijfcittii ( kj si^sia ) I :t;fcift;& 

.fel"!;J'*r.=.s!Ctir*jJl3 '*:itit>. ( bJ fedbbB )l -tlil'j Jfci 

•13 bJUij^t HJt-.LlbiikJilie _. UliiiSbSfiJli^ili,. I "'tii . 
•JbttHs '.fciy I JRii ti*E jSr§KJ-tb iBiJfel *bihi ifcl^l 
-ilt. :^tllJ£ blQJtyfejaili iSJS I Ifet! bib lc!i<£iifeiji 

ii«u!febhii tfiJt-MJiib liiJ^iitii .1 ilLr-.fcUfei«ht;i:a 
ntiblife i:*rSitii^Ei]iii: JS-fe ik^iihiE-itr^K i ;i'.k 

feirr Jifelib Ji£)<;Mb4§& liti.TSiil^ kuii ifciiasJle Jk.^l 
-!fe blchJiljJift :ik'i:Ji£ill£ Rlktttife bkti^feiJii!- 

/ ^ -v Nrf -* i • 

BiU Csjliif ( l^J tittiL'ilik ) I t£fc Jttk B :li i&Si 
;fe*lf I liiii£"S Jfcfir^b ( l±i fe libkiSib ) I tktMJish 
-£ Hi^nn, foiiKkSbte .".Iifei Jfciissifeiii ili!,k Jkite 

•ikjtetr^2 ui1b 'it g&Jk 'iiJjJ ktsiilifcr felfSli H^ 
'felttlkJfe kJK •'fchiJj ifcJtjfe 'ik^lJibtb Ji-IlLal. ':k 
-SliliJ^&tbtrDSslki^ l^iLs^jJ 'ikKjtiirribhlilkJiU 
IteKiiJ J*KKbl JbhiJK ( k I SeLatJtJE ) irSlii 
»ililb2 aKki'y^J-tJ&iSSJttJ^i&lolC-.kJ I klJttlbbJfc&tli 
•iilltEifi: bJl*MJ:felj bJJissmil^ I k'l kl± JtmaJli 
3:t'.iti-:)&bhl.:'.& ''kiki&kV*iliS. ^'it':y l-jitB -.tlLik 
•itJifiJk.Mli I :r«bi3 li=kB*fet-Jtli 'JSit iL'fS.'lfe I :t£s 

SJbsJtc til JtH£ IkiB tlSLifi libie (fel l±B&tilJS)'jr;-t 
• JfcJbiii .,lil 2^ '£., Jilbii , Ji:}Ss.i&„ 1 MllklkK klli-SS 

.jfiibi-iiiisfe iijfeL!ttji& (■ jfei s^itHi.t ) I k;jir.£iiia' 
:Jkbk*kk'kiJiL: bJlittiit j-fekjKsihK aitfiJitife'kjtt 
-l&EiC :kk I klJJ* JbtJJDC IbiUkifiiirSJUik JifcS: (%i 
bitim ) I JBk Jls titr-th J^C:bJt^J]LbJ:^i^£ >t':XlJJllb 
-Sibblbi ( ktl biJllfc«^t5l£ ) I fcEbJtdB Ei-lJb £a 

- kfeoij£ bb'ktvhtt ib ifc|Jibji:i& 'hiJlJkJl£uiJtt bbstt 
•tdbJb'i-iE ihJilhtJlJ U-'lS bJi iissJHfeil t2b hJi 'Jiiii 
iilblilJbii fe bJJ£„ I :r<bJt:li kJlaa bsbifel bjg: JU 
•tiE 'ikbJLiltEjiS JkkJtiiJb Jtt£l£. ( J&J bJSJbbJJt.^ 
-]£.) I btjJkts irilbil ,,jjfe iniJijaiiJli JbSjfe,,! JBiis fc lii 

-l.Jibl blhtiiJiilHitiC^Jife.'SfJbJil li^liL^ Sk'^S. fce Jfeti 
-a I :JHJt: b *-it.l^i bJtt<feiir£» :ki ( ti-l l^b b tJWJjt ■fi Jbij£& Jb*!S:Sa lWd.IUMjati:fe.!ii.hl<*, KM; 'i;;lbt,l! 
Jiki^i'k^life.'i kriit^Hiaitfhlii-iiyi'i-i t-\fei;w; I Jt*iv 
bJJk Ibb kbrvll?K:ii,kt t-fcii' fcll'if-j;£l.ti!:i.il-.tt .'il-:i2 

•ife^bl-.tti* Jbx£ii!^ufeh;ij!Ji-HiteLij-Sj;J£kJ IHJb Hi! 
-lUlteLtJ bed ^i£ •tth>hiiJMliS tJ;!liL ti^^ Jtilii »sfci| 

•s ., ifttt ^!b.. I biitii^n I Jii ^•J|^atii■) ;i!>iiLi iib-j 
-H'-ii. I'i'j^'IiJKtilil Jbbi£ 'jbbJUSJSiM ibris.iK: JbH 
I liibir«lblLli4ibJb|w2j 'j<fei!UJiJbs2ife :b*JSl«! Dn 
•>liJi£ IbJk-t-^iitiii;. ( til iji^uiJtiiljJiv. b.>m)£feyi > 
( fej Si^fcj ja fe fctitiK ■ I hbJbur.jj-ul t.uretai 
•i£J bib£.i£li 'Lii--(tst.ir;;i&k LMttiifct 'iiit'MbJb 

b Eiiaih-ti) I LiniE pJJib piiiiijJts | i-'ittijhbife tL'.ia 
"hiiULi .vt i^j'-J'.Jji'h.i? ?■-:.-.''. ■"'ib b: iHl:'Jj2f Lt! 
£?l£ ^lidil.^ £i bakhiJlii.-.. .,ais3 -i Lfi fe blfeiJiS 
-bl 'a ^'ikiit!:^ bikfc^jid kb*lbi:J: •sfell.hsjb Jfe biK;?^ 
-Jbi'jis-irLbJikiiliiSiba £: ?. iLiiSi'Sii i :hib t'lbibl'iS 
-la hsk 'Jb'i ii ;£t l-ifeiitiK fSJa^iiis 'Jbk&Hkib tp^it 
fatikltlc^!t-tjia Ekj&tli.ti!* b'Jrhb 'felKr * . , ;. 

•lb B'.^&'Li;i^;Erib!ifcK Hs-i.f It £jt!fe'Li;jib£> >»■.!?■. 
-biil Et«lkrL«iir>isslfeL Lt;i=sl3 •L^i.sSit.Jt.yij;:-^ £)s 
-fcj;£ 'LifJJiijJMiittJj LrrilsrJt'b 'tibl;DUr'.s;K..t 

&ttJbbl Lrri«Sfe.L;ttij:fe Liiss-biilt jJbJi Ji -K JXfi 
bibillfc ':fcbfelJfJbbl-2t-ifcjkibs libLi^U ^i-tft-f^ 
-JbbUltibbilS ibUlU 'itfib tMtliiJife >^llk)kb hflii! 
-Jtbilk lE;;2ijfc;j;i:kl£ijij t fcibikiit Hbbj^siixyj 'I'J b 
-Jtebiife£ jbb 'HiiiJioblcLbJi^HJHlrt i^nkstjuz- u;n 

-iltJi«2^'>bili: bJJblttsji Jk 'blltbtt 'tiSt- L-h.r !!• ;Lf "-j 
'bj)lbE=h iii^iiiiUibU. 'bill' :si!)b,*tii b!!"ilt-£;v ;;.■>!>•. 
-iteikl^^MldW i?j!>fVLtbi-bi.'b;ti:*bi2P^it't: t-j;b[-Sit 
>i;bbii:* L'Jfkii>i£iiib tj!JbtrS;b!ibb ':Jl if.SfT".iii 'n 

•JStK=':fi:ii'J3 li>IJi]2."ii'I-:^laJ-i:-iH t-'ll^l'l'bl 'l-'lMH 
-iSh-a bjiiitilrkji£ 'r&l.-irJ^fcJ'il- -'r-}?iy ' :br.;2 5ib 
•kjB ':2fcfetibi!-;!Dikb2ii ktj^^h I ;bjJJC-.t^it !iibt£b 
:kk'Jiik ki tttl'sThah' lbi.Jk*£ lbiJi=i bibitj jr.dB 

•Jbi I :iHr-.;^^. kit>i-*-i;iirijbsi> bJitbiJibj^Jk 'k>).>is 
Jt-Si ts-;bl+l 'bniJbi/i^'ikfetik b''C:ii 'ik!^«;r:t*> 
•bii;l£ 'jyfekjti-.ii-.iji H^iti^ittbi -Jj-fctsi'sis kb-r_t 
•m l^t:n._l^ ':a:blJtjefc'* :*i^-*t-Ji:i 'l.ti.^L-l'i-Jkt-j 
ISfctJSits i a'.b;f--:feJb:2k^lb^ (b.i!a:b^;iill i-ii._'b^ 
-)£Jb I :!>i)it-il kil{-:bS.:'ii kjblji HiJbiS Jb!-feily 

-bE 'bJJ^ss'J211aS.i£i bllb£'i; ibb 'Ljlis-tiiMi I ri't* 
-rrJkfe iSi=Lkiii 1 :biJ£'.li* :iiti I Jtek tt bib b;a£s 
•it- liiliSk '<feite iJSiH blHbit e-.'!}! £l Jbb '-.tLli/ti ilit. ( '«ni> ) !ah k febl^kjj^-jfe ^i2 I mk B :&!& lb li^^UJblsiit :b i£b 
•lkkjjia^i£i^irrji!ls:fekkit|:b-Jtitj& * ltift:k.H^bbb&j 

-fitbijaiife 2^ •i*jb^bi^itiJt£i«feJ^;^ii)U ib^:fe^ki£iii 
I :J&i£t*l&£&lb Jbltt'fitlJkts k^fe I :&billllf^ibkll!b%e 

:£b:^±^kJ£2:)lbJillife^bI?!J^^£ itil> I :&m. klJkJS?j; 
J^B bJUb;Jtkk kJJ>!fej:^k^ktltl&bSS'lbb^J£i ^B JSi£ 
Jbb ( iil llJlitbsB titlEK; ) I Jteiit i^fcii !feJiiilJ3!fe 

bittihi^ Ib&^kl J<feii&b^bli £&htimkfJ!l^b fe>l>Jls 
I itm B feb Jbt^^ShlbltiiS ih JkUlsl ':!il:tlDJIi!kb 
■^j ( i^J bifeS:tbl ) I -.hiikyiihi Jb Jblibl i :Bli& kl 
•JliibSl biBii ^Jilfife ,, BBbJ .,-lolt;-J£lb 1 :*lil 
•^B bb^&fatlbtiblblBak b^lb£;kJibJi:& :<febJl2:H;i;J 
•rAbEbtJ JbJtti^JlS feiikl£'::aJi JJnili feii t>& '•.\i 
-^i:ktii^i^ib -.biykiiii ^ib)kkl ilki'Js&iiii I -.bbii isa 
->i tliibiiliibB: 'mk i^ b^b malt JblitMB libl*:tbJ 
iM^a JbEjb Jkfi^fi 'Jt^k i^ bib J2Ji& &Jb^Jsil^ 

-i^ltBl& I it»^ B bib 113 bSfcb£:&iliJ}:^ b:&£^ltl^<fea 
-j:k&£!t^ii^ B^ttibbSbJ ibiMb J^:&:fekJi£b^b^^i kuy 

B b^tt bhli 'Mi. Hl£ i&biMlt& ( 1^1 bHikilS ) i iUH 

j^ bib ioiiit!^ ii>ii:&]:k fDii:kkitiit jxit^bm^fei^i^cjii^ 
ink fi bib ihit^& b& febiJ&i£Ii&; :fi»ll«feif!khJb 
t^blb ':ll& ( J^i >%k ) I :2&lill iilBlZe^ iBJKlii^ 

( %i £^HJ^ ) I IteJttJtbafiUt iB :to!ftekS k :Jtdb 
i^^ijb J& lbll<te&lilJSti>£ tibJiibKJiliii :^SIJJiiUSJbb 
l^itt ^bIiabM!ll£-J6tkl& I :AbJ^it6bll« 'k«ilk&i ib 
-la :lbil> kJlkItl2):kI^l}c feb:ikb l Jkillib^lf: |/<i±£ 
ikJb tebitiitJ.t^'ifePta: IsSJfeb khJfeJtebie Jlii&ifk^ 
-bJl£ ( m :ki£ibbJtt ) kb2£: kbJJkbtt Jb<ifh ikbiulit 
bJikf^:khlHblt^k:!ki&lib ( ^j :kJ&JbbJJtft ) lli:^bJ 
Jb!*b]e^tcbte ( ttj <tt^ ) I "hbia ,, liJ 5iaft£hbJai 
-fekJbbj^jblSbiaj „ kWfc ( fej bi$h>* ) itlsti 
-iBbilfiikJJE^ g bi<fe^bJ:&B ''kb<t:iDbi£i>^ibSi^b bi£^> 
Ib&lbs ,, I %) %tbi^Jbtiii£bJbij£&bJ ^£:bBbJJ£blii& -m bb:tfe&bji£ibiijrilfe bl<b:>b^feui^]&ibiJiiBi^ 
■Bi^lk &)iliLaiblDi£liiBJlfibJiiiDbttlii£blBj£2lfei Ik 
•hi „-Itb«a)S ]K^lJih><£JbJb Si ( J»%l %i& ) liifblt 
-!feB>b2 iiiltlbSib 'klfe.'t^likfelli lihlh MUb;i& 
liiJI^fbti :&es:klb *:BJbs m&B 1^11% ikltlMlDbt'&l* 
ti^'Acbm :J:klfe fck bil^i£jk]2b-:blbHJbble I :r«ci 
•:kl>lEs| kbtb klbibiJI ':<JikJia (kl »Jbl^£k) ':^bfebl 
•J& ( ki |ibbJ^ )-Jfe£kJ£ I :nbj:kj^bwi& ( kl ^t'nii, 
-^>-lD:kkj)£Jbl£Sl!J^l£ti ( U^i b 2ib3&U^ ) lilbbi 
•b£;ii»l :HJj<&bJ^ l£k|:£lb ,1^1 b£Jb^^,,-l^&i£i:>»^ 
(1^1 b :dili£ ) I kiBi>9jkmitJJIkb£ ^ Jeiklfc Jbi^ekb 
JbRJ ( I&i il&l lalhitlHb£ *& bsifc bCtBl ) I J&k B 
:b E6kilii£J> l^£t ( %J Uilb£ll^ ) aiifs!kk>l2 ,, I m 

>kilk&J& I :k)^^l>^kJfiblltt B :£c£ki^ltii :MJt£kl 
ikJmiiSb Jbs:kJbl&s>t^i>lftlb 'jyifiibtt&ri^lUbflbi 
•^ ( l^i bJ£&:tJ!bbV(l«feliili ) I bilbbibibb i k|& lkkil£: 
-Jiti:tbJ:k<Jfebe^Ji:iti!| & tt JbJfi :bJ££in)i'£ ':kliib \h :Ua:£ 

& klilirrik^j:)siQlb£'iib ;k&bi :kJik Jtck I :I3^ kJl 
15Ji§mi)lt 'l^bM&bi!^!^ :k:eJl1^£:J!&'kbbttt>J&b Jidlb 
JB^&]£ J^b I kmj|}:2ibf£liii:tJ<b :i:SSlb<fet:bJbJttiaJli 
£ kBlJttkJt! l^Alb^bJbK liib&^£iefSl%l Jl!^l ':ii 
•JbbJla»:\ klii>litkJb JibijS 'kBJKbJ^b lba<£ li>b:&fe^ 
^bbiLsibfejfiV^ :li>».*i , I ^1 bJ£a£:i:Jtb>i«jgli;& biCa 
•&skl bski bl&&]B:iiil :^tbl bJ£sblii bJB bi£?&b>ijl 
b>Jl bJ£&iiilla HilD bJ££^ti!^l ^<bl MJlAlb^ki b« 
•kj Bmi2:laj ^IbJ Bmii£Jii bt,ii Bmi^jtjd b^JS 

Bmmiio giio .,-lbb^2 ^ijiiA>2fe>bJb i.'i ( BJttJiit 
-<J&i ^i>:fei) 1 ::kJ<^liii^hbteJibJH: £ kis £s!fej:^2ii;tj£i 
I :<£:fel^Bib k^b lyiC^ Ibk ':ik^ieiJkb;jilb :i<»^'lt 
:Jbi^fej!£l JU^!ik<tl2ili<£b ( kJi es:£i:fe£jb) i ik'^^kE 
b bik&feJb!Js>Jlfei2(&liisbl^£Jkb^BibJbSfic ''^Itbiife 
<&k£blt bJb^^U: :kC;^bi» :Wlii!>ibs<Mii& i ib^ftb 
k^il&kk ':b^sS'J>J:felli •Vi\ ':bkkBJb!it^bedb':b^ 
-SsJkid>feittl£ J£ji^':bk£usJigmJi^ m?b':bt>£bijfeikf^ 
J£sit b JtibtikJb I Jbl^k lib b liiJIdIt ki|£t<&B^Sb 

I k^iibi^bjK'&Blfiii kJJbJ£:'ki£b-jl& kJI^lfu(i£ >feb 
'feB^fe Itug 'JuEttkibbb<ilk«ilis £ JSJibJtSJ^ 6^ 

II taj^ i^J J^lclltb Shitlg bxaib(££blia 
^ ^^ I JMBllh Itik M. ' lib hk^l ks £h Jlik 

1^^ sm ^1^ m fe f ii^^i iJiii£ &n!iiiti:bj i 

•i& ii) k bl^liili1& 'i^lilbilh h. Jiilllii££e h lut 
-liiihlh^kibb h li>llii>blfc:k£b|] !::& b Inllkhf^lii iltt;^ 

£ii^ J . . . . \j 

Site lb ll£ fkte febltlb'iilSliiJitfci biilih feiEbJil 
*ii!feiillifeIhRoljibl:& itfelfebfel Jtilii hiiy^k bib 
-kbi bllE olfe iblfc lln Jii:^lfcteiLt iTibiJ?. ; ki£ In 
lite 'kllli* MbliilMtfeSfeeh tlte --bl;lllf!£lbl bib 
iitll^h Jti^fe: bk jtkliJtfe iLitM/tSlt JiJijb>Jfei£l 
iuiititfett Jl!jb^fe£llfe iJgJlil^b^ Itt-Jk bi Ibfe 
ft) hi JJitfib S£l Slbbllfet?lh illJib: bifei bfiliih 
iiih^k I iMifih i£l llbtlb.(?]h t\\&.h M^'k lujb 
-SJii2ife Jf. h^^ I tfibfe£ jtilJifei Jt,si! bi21B Jfei 
-41 lili blbliiilt Jklifi ^iQibJiit lliiii Sib i» 
-lii)ll5b iibbjlh lii:3lfe/b^-th iih lli.tuj£lh Itlb 
-ilhiahm Mlbl^ llijlt bit! oii^bab blk ofij 
-bblb laL'tiijJ j lih iH hll^ib-milti- ^a Jbilft 
bib, llbl^iB fiib b flj lib I Wlbt'^lbhil?. itbi 
-bl hiilfeJteib biJDb. lybL'b. l>.fe fii iiL^ I \^ 
-hk '5ib ijiSfeililbE ',;£±!i]fef. felr.y k^Jiii Jtla 
bki£ hit iil^HiaS biliii JililkilSblblh juililbi 
-teh slliiit iliilJb slbfe!biB.£t tlkeiillii 'bJJtih 
-Jfl^bllife l^felil!; ite lb b!l!&>J t'labli IS'lblilb 
~il IbiliibSlk il^feL'lt i£i bi ! IbiMibitth blU 
ojE»i2iJk£l£ t±lbbl blbfiil ibilb Sbhii il^Jla 

-41htJt^'Jbiitlt.l Ibilb 'Pli^fet lliilbblk klbate 

« N^ >^ ■«J . -,' V« • 

llibfe JibkB lli£il!k!£ ^ilii£. ilJsSlhlSl^ bJko 
jEtib: iil^blliilt blbk Uclb iltlblJe bbliok biko 
IJUlbib: bslSoxlbsS blk oUubb^lk Ibbbii liin 
Mlb mibib:tb>. iiihhh iiik ibl^l^ Ibk i bk bit 
ii bl ii 'Ihsi inj:lHmb>liiii±-it>bibkllailbJiEbl 
iDlbb itlbab billitfilt^ ilSJilixt^ iLXbii!: ^1 lil^l 
-1& Iiilbl!££b£.b>jblfi& ib Ihbtkl lb liahthl \.t& 
l&k ! Ik bbUbh i lb^lbiJbliiiS& llbtbllBbk 

-t^ih. :a5bi)]& btibibjte biiiHE ifeiitsB i&t 

Ji] b I kiik^bl imihbl!sfil^^b Ibbb blk obm t«ii±iii lfe!bi HI* bJhP'i'Js IiJlbbitiih b iiiiii^ h 
Sjiiliilii blk Ob %!^l^Li£«* b ^li-fe b £Jbb lib 

i»lb=mjlilfe i^Ji i,l{:fel ts It, i,i. ; j,2t! Ifnlhi* 

-S |!iilhlillt Sie-Sb.! JJi£iJbib blk olblib llx 
-i£-±S '££iE tibibbi'felbibb tfiiilpb 'fciS^o 
-Ife JJ£liiit-Jte blk oi»£i^ iidhb Ikl bi. k.2 

vj. ... 

-Ibfeilr Itlnfe JSlbl-«^b l^h lit in xit i :ulbfeliltti 

i?^t£iQi *ji4 iii!*.bjb R Qbih& ilslif'Ey Ikk lit 

%l |l^ lb iilltj lb bj Lbiillfc lb jij iibliij 

lb bl Ijkkbll^ Jb lb-±-«t!ht!fe lb %1 Itb lb mA 

Jbib. J iibi.'iiilbi Ifef !ii.-!H!lbb fcii .SJIbliib ite 

.clktBitf fi\b. b Bl iili I bljtjb blkbjif R oiliii 

-l& UfelJ^febl lj£!b bikblikh blk obiiblbkS 

bb b£ kk I ibafelh lb itulfe felk dfe l§g bh 

, JlbbalHilbi in i*-lhlbb>.'x>ilbfeib lit. (ife Jb 

i ii ilk I iiilhbj Jbite JtelMlbli JD[iilbliite IL-litt 

; iih k *lb I&k.liii lb IHiJi iu lb ISH lb ; IhbiJ 

! -mlbi bl> lb .*l-lblhk bii biUk: lli ^Ibbiib 

: k±-. b ill iib I sSfelb (S&ih Ibjlbbit (^tiUbiii 

1 -Ikjtjblfe ilDlbblSiJlLtfe 'Sjliilbilh Ifa ♦bllSlt^ lla 

I IfeSiilb 'Jiilh l):ibk£l» ^Ibfeeb Jiife UlbiEib Ibil 

I -lit lih m in ilk I Sa-iblbe biiik IbiJlk l^A'A 

; blak 51bbib bh b iu iik I iJti likilhli^lfe 

' bbllifei£ b>l!bl£i <SSB£t& IJSliiiblife JkSblb 

I *Sblb iiilbja/i ilbbib [t-.h m t- bl lb Mb kj |la 

! -Sk ib bl Jiilk lb bl IbLl lb b^ Iblb k 'iblt IB 

' -iib lh:ilLJf2)& ii-ib B b bl k 'ilSiE Isbib 

•J^ iilbiijbblb Ikib'h Liiblsi^ti SIbtib fiib. la It 

: bl Ib'lb k!lr?ilk:Mb bliit^k'lb kl bb Mb kl bi.fe 

i k *Jfeh IbJlb Ibil^lJb tik b b bl Ik IkJ^ih 

i -Ibfi '5«iiLilb£ bfiik ^li! ilk khik. .Slbic^b Itb. 

j B la ilk I kl£'iB HbiiiiB kiSElte 'bliblbi 

j -b'klil^b -kllblkiilb ^blbSlls It^blbllbtsibSl 

: -bbltJbliblo felfe ihk Iblbli Jkbllb IblbJSiii 

! ^Ibli^ii iLir^ k ib ilk I liiiubbia^lllb bibk J^bi 

I lib bib k itJl'sb Sf£b biOt&lL liiSlilbli I Ibbl 

I -bititfe iblb Sitlhli blk obiitelbb* 'hlkh ^hlh 

I Ib^bt'k IkS^lilllfe *32>!llllfe InlJelkbS l^i^ 
j -lil 'saitj bllbbJh 'i.& lJki£2tiiJbe *5£'iiiib£ Biti 


Ibb )&!i)j£ liiibE'feJiijitih ♦JhirrfeUJitlh IKlHltiiilfe 
iii:Sfeltih 'ifelbih liilLalfe iMittililjt IDilhti 
-Jfe Jb lijib iuli.h>ii.t.feblLhLltblfi'Sliilibl i'iti 
IbEatg .? feiii'i li fe b a ilk I il«felbbmh bi 
-llfefe^h b^tci?. Ifi'lhhMBjSj .feJk ol2i Ikkhm 
JfeJB £hhij iytfe fciiifebli h^bfeh JSlfetili 
i^h lli El ijl^ ! kji'i ltlit>^!^ h^lB b£lti li.lh 
i)ibife JtfelUlfel Ifeib Hikbll&b feJiso iifc.'b 
-kfi i-u ^jfeiEkb fib. ; Mi'tiifei iKi Jbjti-|hltfe 
fell Iiil;lilfebi^ Jti Jli£5iil'!fefe 'JEiJUlfeS i:fiM 
JJiiiik i"ii^ tiiJ* ^IH i»b >IDk MSih iL'sb ih 

•feftli tteb ^ItfeiH if b li a ilk I lit Itlh^jl^ 
« olUblfe lliJillife) lifelk biiia^fe b:Ji.j£l&l lit 
-iciii Irfe B fn ilk j llirilb tik o a iiitjfe 
irli:! blik t-lkQ ^<fe Jih IB bi iik I Si^fe! 
m lliblifeb fi liiJ£ tbk uk^Sibifc Ktt'fc fctJls 
'ifeSiJh llbiilbi fee ^itaittfe febii .^Ih iiJDfe 
i^k Abkfel li ill iife ! liUfiyib SbiiJj bi^ife 
-iBiB ijalJJb. >^':i iikfel R k i»k I bJIbii* Itlli 
-tJ6 R miiJS J&)fc£ifel Jtglk lit ilfe-talbJS 
ha i^b iiki-J 5Jtfeili ibb. h fi] lit I h'lb^fcife 

kbi :a^!Vf ^ lisS life s; jjtgfe <^)* itiiifciH R o 

kiik: JKllsJife] K'feJk I ibtal2iJfei bl lb ik-tB 
-Jhh tb iltliib icfe hktj is in ilk I JbJ^^felfe 
felk c: Jhkfei felk iMii-iBlbt feij >M bkbt & ' 
-ibja^iifes^ iiili)feb!h>lfe:£ b]jtkJtit:ite biiktlfi 
iltteih lih B Ji, ilk I JSfeUi b!iiibi£ Jiiibb Jil 
ti L- ilk /Diikfc) iifcfe^b Iiife JB> ill ik I IfeSilb 
iiitblLilk-l Jkh!±-fem kl'ii ! IbiilSsfei b% iLi^ 
k *iJfe kfeblb Ih ilfe£ i* t^liii biliilbfekilh 
b iii^S h liJiik h ^lillUlbfe bJk o.ia ^m^ 
-Jbibt Sl"^J& 2lhl T IbbilftiJti 1ft bh *Jfe ktbib 
lb ilfe» J2^1l:fe bibiillltfe ]t hSlb Ife hJJ^ lb 
iilJfa Ife liibte liUl I jMiiilfei bsS-lblbl- >ii 
ilbteib iLb }^k ikbl b fii iik I b)ti>!b 
ilitblhilfeS ^.& ink 'Jhltltbkbii I Ibkt-I t!k iiii-Jblbfe fe>i iM bk^l lliUi^b ii)h 

b III ilk I ifri?]ife££. li.ljifehlbilfe£ biQ5lh 

^ -bhill^life R Qiiibls kbfel k bi^lbliib biliih 

bik iJi ilk i ijitisjb b£J bhlk ihsSlb bi! bb!k 

'iSl'lfl L'!ihJJiiiij;^ k iil^bli i:J2h b it, l)k I S^bbi 

; hhb k *ii52]l£ 8 oiilbL^ itlfel k llfeil^b iLfc B 

lii ilk I bllkfii hlh^m ?. ol' btfe ItSliitbl Ikii 

bsk:!illfeb bibiriitlb bib>!b bi>Hfe bibilbkS 

; liitbit-BS tk S' bh; Jb. 'Jkjli! fi; lb iiJtitJ^E 

'ik£iit:-5 Jb jiliilnB lb fulbli R oljblg l^E 

! -bl bi) ; Ihliti Slfe ;ib»^life-lbibfe bi iM bkbi 

^ibteib il!jb b ii! ilk I ?i!fe lilkblbR Qfi'b 

-te lteli§F>a Ikb bh I lbb:»l^lb^ iii b£--lblt 

~fe bii ^ibtib fi'b >lk likbj is iii iik I Ibb 

i -ilb a oliiblfe fLJ^tbl ick .^!bl«ib iiih JkSb» 

1 -fe 'jblf'i hlbtrSl Iksblb *sb!b. Slfiiltlh Ik-^il 

i -111 'ililJil ^llcblit ikieg£ 'iS^Elkklbfi'klb 

i -BbSblSubm Jkl«2:blbe *£jeii(ii.£ bli"ik llblti 

; -ti JDb blifk IHibbilk bk.k IclDsb Ifih iblD 

' iblbii IkSbktbliilSIb 'ibttfellUlIb Jt&iibl Itfelh 

•b Ik^iiiltl *5iilbl itilbkS kilEllbl!lbibhli& 

i k k b»tbiaiblk k SfcS2 li.lbb kl bii iiiSlbfe^b 

, ikJ^h "htbh h in, ilk UlkbS b^^lblseb b^lH 

I -b iiltflbliiik hl^k R oidblfe tifibj bS ; Ik 

! -bilaJbi b£ m ^lliii-Jblbfe bii iit^bl^b *hli 

' -li feJtkb]£ bfeb Ikklj;* *kJi4 bilbl-V RiElJh 

: -illbiMiS fe bii Jkbii!fe 'kJi* tih bfe! 

! -J^ 'kibfctib SliLblii 'i>i t!t^.lmblli Ikbiit 

I -bitbr. 'kl^bitbe R ombte li£bl kf^k blk qH 

, -4 Ibijlk J^fe lb ill ilk I Jeiil!b IDbbMb Ik bii 

' :9Blb iiJi^k inlikfel IkklbbibiElfe 'klbbibillfe" 

liilk JiilSilblbe *k!5ililfe£ bkk kiik biuk 

I JkkllilitI *k!litkl klhhib ibb JbelleiblD k ia 

ilk I mm bjlb iilk k^Jbb blilibJhli bJbblti 

' Sihi lbiLiJb& llbfe^b lib b iH iik I ii?il^ 

' bilk iilk iiliibliblfe fiiikkli JiD4 'kli!fe i'fe*! 

-bb ilkilk! ihh Ikklit 'kli* iiiilllii HiijiS 

•bil^blls IbSb biiiib bibili bilJuililbi Giih 

-Ibtiibl bik olufiilbkli 3>lb Jiirflbiibblbbla 

. -hbkhiJDi^liiikbl 51bl?.ib iLh B E» iik | kji Jiii^ I ::s.-».^liklbiJi^li£ liih -lb] iklbiiltJi); i!«/:Ob IJillbab* mk\ 'kltjife 

3tbi* libfe liiihiS. feiffisiii 'llL'£ifet& lb feihhli 
lb Ihl^ j<b bikh 1 lbb:kl^!b^ Eb^ 10) k'^>lb^i^^ 
k bhlt:l^J^|b>^hbbllte bbl l^Itl blkol^k MQt 
it^l I iJshiJi^'lb^ lii bii-|blbfe bi lOilhliJbi 
-£ ifiih fe Ibih ^; iinibbbttlh iJfeP. fe ibb* fe 
Ssll ^ h£ l'j^.lb>ilblr.J h ^i>liilulb£^l h milbi 
-ibti h SliJihiB!fe ailbSfcJlbifefe^ikliblltllhitl 
ihlft ^bihli'tlbbJtu^at: ihin ihlhli 'klfiiltlbfi 
JsiSk iliDi ^Mbli bkife 'feJbbifcJillllb mibS*^ 
-Ibjiih Ikk-.b 'it-h ljlb(k biiaib hibkfel ikkl 
-Silljl'feJliilil GJihlife HihilJB bifisifelbS Ifekli* 

-ItfiilfeS'BSllfe IkSailbl '^^ibl ^Ibtblk feblt 
-B Slib ^fcbB i^t bk.bl*yiBbJLaB5lfe blhei* 
-Ih^lh lli^]Ss:ltlb£ *i«ililb£ felbk i!£i:41bilh 
fekit imihSiiilbUtbhh lJi:t*b Bihlifel Ihfcl 
-"hihlh k fi) itk I klhii^ 1b^^ biSlbb^B £^ 
-iiih IkSill^e 'iilk£ JteJbibtk hiiS B3i'lb'& 
I* klblMitJfe J^lfe IS II 'klhlb £l£hiblfe|k § 
-feibl fiilbitiil i!iti ijihili feiajilb^ IkSSiliib 
-e <££ililbe bfib /jbibth fekk liJllESkl bla 
-k IklbbttGilklh *ib^iltJ!tlb Mi^hih Itfeilltl 
-bll imibi* JlBbbkltth h Slbb blk ofe liij 
-iliJbbim iiij^k biihOi Bi^blbli !*Jii li»|lfebi 
-b Mib. lJiiithl£lh^Ui bJk «lb2lbk.BliBh 
-fetlbikE lhb5%3:k:^63li llUlbli Ikl b>i IL^.ibl2^ 
-b mkh Ibkllt^hOi k ID ^k I bklllfe iiiBbltfn 
-litb ikbb llibsb B^hi^lJS B^&^«bi : lbb:>l&lb 
-^ fit hll£^S k liblbl bB k 'liiiibbJb blkoJh 
-l^li b^i biBl£ bitltlfib bblH^blil^t^lbsb bl^Il 
hll^ ^£lb^ l^k lb k bk t lEitlblilbblb kS 
t kb*bl '^Jitiiibb iSi. k bl !Jb:tSlk& klk o^l li^ 
•l£ bim Bj^lb^ jttkbi iilbillk Itl^k kl bb i lb 
-balSlbfi %& bii-lblbk bii Ik^kbfe'sfiite iti 
-lb biSb k lks3&-iJiilt£. *i£ib]b£ fcfiik Ibklfiih 
-m fekk Jki^iJbl 's^iikl itilh Ji^b IkSfiblk 
-£'i£^kil:£ bAik ibl jttb Jbruk lUlbkH^ lb kl -fib lb sS lb 3& ifeit biiiili tifii^ib^ ikli«k 

*^* il'bbJiliil/tb Ifehb mh^h Bibili biBailk 
■\ Jx.Jhibltlfeb friblte biikkIS Jiik iJbtih iTh 
b la iik I b^kfi^b Ijbfcsb bjlshfijife kl bin 
kblblibk k kblj>j&ib JMhb i!fei,ijiju>,j^jig jb 
-^b feflikfcibJiil ikvjb ibhii tsbs>^bjitibtb 
Siht^b lii:, Bfhlh] iiblrj ahbiy billfefe^b bilii 
-fe JillbhJb lb j^bftltfe lb iji! tibia Jfc bkjk 
^iil* Jtti!5 fe^Jbi I thib ip i&iln Hi k I bli* kbk 
-lifi kth klk Dlk^iiiifl 'bjlliibl bijiib fcili &>! 
-k^ |1E Jfe jbk I ihiij& bjfeiS hb blk oblM 
fcil^ Euijbi IJllitib l^k:! !b!b Bki feb-ibJbk 
bii ilbhib icfe lkS£2:k!b& 'S]£a:klb£ feJiik ^ife 
-feib fib bfik >bl ijbkfck IMbfcMlfe lb k!£h 
lb s!^ lb y^tizki: biki)^ baBjilb^ lk^>!fe'si* 
iobbkililiib Ikhb Ihfeab biliiii biB3^1bJ& fiilbk 
-Hbl fi)lbi!fe lilbhli Jiilbblblfe blfijl£ blk h'ii'S 
fe^Jb^ Ik^SibJbe '2£iklb£ bkk i»bl£ tll'z 
fi3>jb:^ blilk biiL'JilS Iff k ijlkbli iitb b lil 
ilk I £Skl liiJl-bki bbil ilkblS i!hiM a^bl 
Ikibbjiiaife <ibbibimJ:fe hfiiilbllb liisfevit 
-lb£ *iSiljJb£ bii;k bf 2:!biblJb kjjpk Ik^^bkifeJ 
-b *lbkfe'b iiblbkih Skbakl klko ?fekl JfiJbMiJl 
)!^ib bibili bia^t-i IttSlilljJ 'ilbbj i)!b.l2lk 
-ililtfe lk>-l>bfe *iblibb mibhim hiii Bjilbls 
lk§£'±b]bfi *i]!gik!b£ kD'k u^%hth bkk iulia 
■Bikl bJi k lli.^£ili£li)l'S£^.bik,l kiliblfe iiiiblii 
biiiilbli blk kbk bjj£ ttbl Jki^bl'j^bi hM 
•i!B:& Iktlhgltfe'sj&lbDte b)M±!b lkililk)'.l5il 
"kl liili Bij&Jbi ikiii *S1* blUlbil ikSblh 
'iblb kbb kltkbiii bbb fiibblit£i£ ii:Jii iSlk J» 
.£iJfibj:l!^l^irii>biHfe bik)tJi bifeilbi Ikklbib 
*iblb bbikfeliJililhsb bill' ffi£!fei ikif-ililkfi 
*=£-±lilb£ bkk bil^bJ^Jfei blJk lillhbbi!/ aibJuti 
-b mihiilblife klko bi?k h iyiilifetfe b iiiJiilS 
kilk b^tlbli! b^Sblbll i&kbkbl k k bl I h% 
-bl bllh kbb ^lilbb :3ilb i^llb>ilh!l blkob 
iliihitl Ulfe 'Sbl£ kkb bili Jailbife IklSiltlbli 
'ilSikJfefi: bfik ktbkli biikiliJbttJ&lbUlbillh 
-^ blk ok lllbklitj h ^Ji»h«il Ijlfe Ikkfetkl Ibii :ailLliklb]±li6 
( flR^^ ) Mi -ir!b 'IhliJ^lblitlb l^feJibl ItiJbB Ifeiiii'fJ '^^^ 
-111 ijlit* JiiJi ifiiifei Ijtelfei^ iiiiltebitt bl4h 

-bitilic itliJbh :&Jb it lllbillbll b JJJilh:! b 
SllbiiJi b ^JiaiJfe b ^Jlbbl«t] b %lbliiL* 
ii/^ J£bi^bl 'Slilitl "hlh^ hli£ Eb£lb^ Iblifi 
l^iittliib B^bil^ B^lfi^ibls fkl^iti^ bi2h i^ 111 
bl^ i MjJtla»£ k ^ilitlbb>l;i£ b: bib ^ h\\£> lib 

l>li!fe kiblbllii nbbllhiJt& B^bil^ Bi!^ ii) bk 

•bi!b£ b ILiiillhiubBb bik ob iiiibllbbiiii 
b.^ Ibli:^ b^ ii& m ltik-y!i<b k£blbiiii 
CQ!b:kblbift b>lb b:^]bbbe& li^l^lbllS: ilii2J^bi b^y 

B^l b2b libblifaitg B^ltll£ h^b bl Jbb I Iblb 
-b bM^ blk ehJblbilhiilbib illJb^lbll iiilbS.s 
']£ JKllL'&Ellb^'b IbiBlb ^i}blb )iifeJ2^B J^b IB 
bi Lt I ISfeilb lo^S ^tt k2b fe felk QiMlStuiiB 
-B l^lkb^B Lkk IB & bb I Ibbbib l^I^l bblt^ 
IbWib Blil feblte *tlfi>fel !*^1^ b lliilbkBilb 
bite 8 okbife l§Et-I :a.lB l!!bl«.'ilhibiabib 

• « Nf #-^ *-.^ -Srf -*./ 

.iibblbHiiibBbbllij^liiiliblljlb JJlbbiB J^fe IB 
ib bli I tj>* hBikfejiJifetiltrsb |jlbbili ^h Itfelfe 
->lbibk blk oilfiikhl Ji^lli lb bb llii:g-iiilka 
*iavbifee fcfit^ liiiilbitb bkk lfe2l!b *ii4 hllij 
-b ikl£!t '::l!i i\ tlk oltibblOi biltk lb!tlBb 
-!tbb^ blk ob:b [hllh l&lk R ob>iil£. iiP.I&l 
Ihhil bik olSli^ JklbB IbllDHEksS- iijilb 
~hih biibb liibi^^B l^i& iB III bb t lij!b bb 
~blb lb I IbbillLlbi: Ibllifi i ;. bl^ll^bi biko 
ikibB IblbjL^s^: ^IbsJ^ ; ibbslj^lb^ in bll£o^ 
-^ b 'blliifel blkQitihsb bib bb ; IbbaiSilb^ 
Ebi bb-lBihb bis |lbb^Bi Ibb lb:3£»:blbe 'iSi 
-blb£ bkb ^Ibbib bib blbk fcjfek blk ogi 
Jkbjibb '=5bh bk 'blliifel tiSii ItfelJiilhkHiiib 
blk olifeifulhblHlJS R opiijfe Mjy lifelbmkb| Cs ! -ilJbeiisB lislhat^lfeblb Ittibl^il Jj^bllllblbt 
'bJ|llbJj£ biLb Jlbimtlb bb.k llii«ibi)iil *S£at 
•IttM kif'Sb a?£b iblb ililbli llfelblilbB 5^m 
^l*5ljhluhi,!bbjb}iIi)bBbb%l^]li>libl biib iJ* 

-i^ighbb5bi]& 5b& a ob»Bi£ii£y m iKik imib 

~biM Mlb ltiibbibl^b<b blk Qll£lbbtl£ Mlk 
fh Iff Iteb-bksSlh l^ii^ tl^ihii bS iDlblfe Bib ill 
-b hy^)-A J^Blb %[l iil^lbbi^B blih H|b bt bb 
I Ibil^ bllb iblk ii^Hmbit^ Ibikl^l* SiDIb klh 
-ib ibiiiiltg lllbi3^B lik: IB bi bb I iil^l b) k 
bit bikolI-JibBhiil I'iilbblb^E b IJUbbb blk ob 
ibilH bSblk^btbb£ 'ibbtbt£ R olbbt^ l^Bbl 
glliibllb&ES^iBSb^&ibilil^b^B \^l^. b) b ml 
•b^ lb^ilS3bblfe& 'i«^blb£ bki. Ibl bB blbk Ib^ 
■ill bikobblkl'^i^bl blkolblbbmil& ibbJlBlb 
biJbt lb Mh lb b>Btell£bl mi£^bib&'i£^blb& 

• • • • s^ 

bibb ibiiibiblbbkk'^i* bilb£ lib kl bJib^t^ 
klk oblk ba£ im ID Ik bilblbb lb biUli lb bl 
•J^ i&ih ik-lhibb bb J££I^Jkb IbbJ^blbQillft 
I Jl!t ^b blk o^i!b k iiJiklfbb blklbiE bi^klbb 

ii2lBl.'lbb bl^lbiliti^tb lbJbib&2i& '^bibBslfi 

i • » ' 

ikli)jbb^£ Ikii^hb ^£b£bb iDbeibil^ b Ihlbdlbbl 
•bbbblk Ob Ib^lbbibbllb '^bSlib bb^^bll^ 'in 
-BiB3^b Bl^ lkBi<b *h± blb.b bJtiM b bllbblb 
•ilibH^ bik Ob Jblbl'bbllb Hi nik lkl£3bblb£ 
'l£^bl^£. biuk b bihilibBb ^ko b bibbUb 
bbikk Ik^^bbl 'fliibl Mbbbb^blbikE Ib^ k 
'iiiJfeb miibilbfbB m^^ilbl *jaiibj kiy k\kh 
•BilB blk oiJl^b:>£: b^b ^Ik lbbllBbbg£ Ibt 
-^b^lbblb Ibi^H ll^£t!b'li<b bl!bl^k ikSi!b 'ii<fe 
biJ^hi^k IkiSibM '2$Jb]t^ bjiilb^^E lk.%i-B 
'k-£ i'JfeB;lllhbbiiB Ib& ilb bJibilb-bS ik£:£i 
-blb£ •l£2:blfe£ fefi-ib lb»ilbib!b blDk lk3£-tbtb.l 
'l:£ib£lbj bi!Cs:hih£b iblb ibjbli IkSiSibtlilJ 
'IgibtOlll&J^li] JlSlhBlkllilb'mibl iliP.lB 
-bbbibal SbS Ib^lSbitfei. '5felbb<bfe£. bJlttb 
-SlbilblblbBJlfe Hey Ibb^J tike ISLSI JJblbli 
iblbiuibsbl bililtbm mbib iSi^b^B i^b IB ib 
bk I bJllbibfiitg Sbbi) iil^i^b^B blik BJb>:b Ibb I :^i^iikibj*;ife IbJR -Ibh Ife hlll^ It bili h£ fii |**li!^h fefe bi 

tlk olt him lb hslti lb iiilb lb attfe l^i'M 
ijoibb ibiiaifit*2tfe ijttsS ; ibtiiSife? fii hiJe^s 

M 'Jkb Ox bibhi) lk"ii Jfiibtfeebitfe lEuElfe l&tlfe 
^ife ink ikiiiliihifeShS fe livsE iShS iblSft 
-tifelilbj blki ollhlb bl^b :^li |! l^£^ I Ibba,! 
-Slbi il£ Ibi bij-lbJtib fei lki£2:lilb£. 'sSiU 
-lb£ febljilt> ^JblB^h ii'fe bblbk fefe^ls blk o^!fe 
llxJSbH'lihH bb lili^lhbB hslb£ I* %J bllbM 
-Ife b: ^lli.lbbiJfetfe fe hilt b: bl^ b: bll£ lisS |te 
Iftlb'bllhibh ib blll£ lb liil^l IbhalSlb^ ^i& 
m il£-lik3b bii IbiilbblhSlte Ifei* hlajfe!i»i5 
2ilib b inibitlbfiibbb bllt oh ijlib!ilhhlliJ lul 
-fe in hi)i*h liijbhb h lyibBl b %lJii b bllibi 
biiljli^ b Mlbtbfe b iMlbfe b ^llltlln IbSjJfe 
iiiibijl Biiblbli 3lb^ |ll£ lllilb^ ^J^ Ijll^ijb 
-lilbilbt.lfeBlDbtiltbliil^lliJlibl^fe blllt ililS)^ 
-bbblaibJtiblbtt IkbllibifebE b^m b^lbi iDib Di 

• •* » , • • 

'Hlfe li£bl Ib§ llfilbb Iblfii^hslS kSlbb^bt Hiiilb 
IfcftijSllfe llbhitt iiJb b|5l£ blko^lfiibi Jblfebafe 
-lb H* bb btt b'lkh Hi blbhi Ik'b IfiiiiiSbilfe 
llnbifel^is laEte liiiiihte ^tfe to b *i»BJhhiJ§Sb 
IIbI; lliili ilhB ibl iibl^hli biJ& SlbBlbim b£2: 
•& ijijelillbl llte^c ^ibblt^bitiblt b Iteli 'felb 
-hi bblia llbl&S iimibililillfe bliiliibJtlfel^Kliife 
ilbblltbiibih ilbbl^Sliiib 51b5alit:Slola ilb 

• -w • • • • 

-H:h£i!iltfeli.l Bib Bills lillhhltfe Bllfe *H!bbbl 
-ikibite ibi^ib In^i^ti blkQ mibhite mik 
ip l>felii)iib,b I bjlblith lb bijl^ lb Itili lis 
m bfe lia I blli^bl irulbbb2!t:feb ilblhblJb Slit 
-Bi^^lb tollb^bbbiB^liiB %llhlb i^jlk 'PAi^ 
k|lbhiB fiilfib ^tfe-lb^MjtiSB blko liJE^lbs 
— te b:^lbbbte iiililbililfe bibltfeSi BlbbB 
-iSJi-kiblli^ibaS Sib* Ibtelfe iilhljlh iil^ii B),li 
ill jbte I Sl^bl b» bt bki bite oh M£i biatS 
-b h BlillSb&iJQblfii^lIbl it uMnti b blbSi 
-^bibllb b ttfeSbtfe k SbltsStel i: SliiiiJbiBi 
-B h SlbklbiB b fitB h Slbi^UnBlbillillfiH -biijfcbjlb b ttMbh b 5iplia;£ h. ShliJlfe Bii 

-blii Bi^blbii fii b hi Jb|lb'5i^bJ 111 fc fe^ lii 
-Ihbtij lx,lbifib k llilfe Jfei^bl ^ ^£1 b: bth h 
BiSiBJbbibj b BifeiBibl b Bihiil h Bibll 
-Si b BiliiElb b Bikb/b'b b bikbbkb b Sa-^ 
b: Bllitsb b tank: b ttfVS b &l'4t'[ h &bBb b 
Sfebie b Siiir&.slfe b Siliibb b. Siabl h BbBbj 
b lt^«l Biliikib lillbBkb lalbbtb Inlb^lfcsitfe 
b iDllibfija b lillllilBbiijlb b ^llbbsb b liijlli 
-ii b fiillllfeii^tk: h Mhhttk h Itillibbliii 
b iailVfeb: b IftU^fe b kjlhfej it l^llMJb 
-Bl b ailihiM it Mmi£y±]i h riillilbJb 
-b h. kllilbliillb it JUilbtlbibiE; b klliiiSbsM 

^ -W S^ N,^ N-» 

b DllllijlfeB h iiillIiJb2Dlf.!±liai b ItSlitbi b 
116S1£I b ifillilibte h fnlllli b li>llir.bbtiii| 
it IfiMlnbbyUfe klab Biibln Bilitlbii ibba 
-fel ^b^i£ h=±m liliSbsi; Biib kebbbi^ili 
bhl£iWllibll5llfel'hhbifelbSlfc£lib«2:hlB ijblllh 
Jiilibbillikli !,libbtef|k |bBLBh |bbhi«b (bbb 
•bk kiJbiiblliibSiiSubliliU ib.1 l?lbbitfebB21b 
-«ife<fe£ife»tb)i«llblblubrbliit«fe£ J^lbitaB thlir-k 
IbtiltbaB bblbtlis kt-lkbbllte bs^bl itlilbbx» 
biS illilbbli bl^is bifiiiiil if^Bbiliil iilii 
-hfiikli: blfeSilni hl^liiiil febaliiht b^eSbb 
-il£Bibb££ S£b!tlbbte iiliilljfiikJbbbfelilbii 
-^jtbt liJbkikJliiiibbJiJlg: hii^aibbl": i.±mh. 
-fe bih 'ibil^ i^^ bliii xilibi Iblife ibln IbJhJi 
\h i£^k I lliilS blib bltbifeb: blk ob SiCsk Bib 
h &bM- Sib m h bl bihblfil ^likl'^ fejlb ik . 
-libfe: blfeo it E'bi'l b &k£!b filb kllcbbifiij 
-B b Jlilbilllfe kililbbibllbbbliiiiL'lii IL'Ib ib 
-Id iblbli ^Ifefe^B Ifcb. B In bk | Ib^ll hllb 1? 
-blliilblli^lii^lb ii%lfclBb lii^ftbtsB Mteii^ kS 
-bbl^ bllii ifeh ba^lfefeiB biHb lo bik I Jbi 
-m bilb lblhibal_*fiilt£ lieihfejie liCb ifel^llb 
ilk QlbbklkilbiilbbJ lii;b>-hilBliil|jhihl!jbife 
-Sfil^b ll«.^abb^l^!^ii* ISTibblj^lbkr bl>lbl£b 
■1% Jb^Si lli!bfh:bJii!i-:tliib2!bB!B Jbii&liisBb 
-lk&tb!iitjbli)lhbailhirfllb Ibfebljiilt kbli^feibS 
liliBbi fe: bfJiSiilblDl^lfe lblbiu|ibt2lh!l-£' 'Ji^lS ittl) < ^.R^^ ) iiii^ -kitiieM felt oi.y i^- s^ifciziii hiin fiife ib 

-Hi ^Jijhli Id fe^fe ■ iteilS tjlh l^iljIiHhH&lfe 

h IjiiliJlbt h SJhIi h Jhi h Slliib ti %il^fe 

-iefcObl^b h/± felfe oMhlSii*l 111*1 'Jfe^l^^ 
tjlli i)«i:'ilb^lbli>j^h Jii b^li bhlhjtlte bifei 
-litlt lii bili 'ifeil^ hjlh jafellitfc li> i^ 4" ^-^ 
k>lhlil!i£'£hlfe bilniks&fel lii bili I 112^1^^ bjlt* 

-feUiijJk. ibUiilkhltlb iseiikifei 'liai!^. iyih la 

-hllnB ill iiili I Ittfiife 'Jfe^l^ i^fe: bllii iUHQl 
-It ijliilbil bfiiliLlkfi: ib^.lb biibta Biiliifcli 
lb tbik I J&tBfe Ibih 'm^lS mii blk bnilB i 
•hih ihibli lo tit I IhM biiltiiJ Mbil^ ibln 
hliil lltibli iUiibtt mJi JiiJ^!:^ li)l^ i Ik ^fe't ti> 

4R>: blKHftC ^2li , t>JM:ll£ , Jkts'i^St bJttltssfcSte !fej 
Jit! liEtiiBl'JEibiiiR lflitli*rtiabtt ) I 0J£ R o|Jh 
oti£ I :t«JtJU tJJkillibSifeib JfcBllfcmUJtSblStiiB 
:lbJh)^fcK r.it biMililbK bti birtiHtei! „ I '♦«.i)m 
fikiJt^ io^etrlbi t5i fesa 5Ji!UtillDb)lE'JKLi-±ttt 
•kibe»i lLt!£bfe JB 'loiibB b JAiJbSJife 'mijitfesi ifei 

fiiliii-kiait ink 'i^bJ^jbl litlla 'ibas iSli fiiiefeajbibj 
s&i^uj loljiJi liik'JUaiib :jUB £ti£ JJb Int 'BifeJ 
-j^£ biJi jfeaL Efe^ fc5S bb JbiJitifeJ J^i*ifeJ 
•ste-bPlfel lot I ]iiJJ£ milfeSlfe JB Jb lliili I Ibil 
•lit k Ii>k Jka Jblib JB l,labj:^&(.t^l2 Ib^lJ&^J Ihfk 
■•M mint! JbttK Bl&t! JaJ!fe £1) I feJBIllih Biih 
lolllJQb:* lo;£l3 IiijJbiuto2&b %lJfe:iS.fe JEtt tt Jtt '3b 
-aiiibitiiifetoili llitibfefel blttiiSfelUft* lc!£li! » 
-B fe bfeai2l£ 'kJtiifcijb ftJEiDfeji bife Jfeiuis £tt 
-bt» t^ Bibifi iii>bii£ La b:«£i«feji=! IfeB 'toinjja 
ith& SiJta BfebBfettfej J^Ji ift 'iiife iita ibk ijtl 
.ub -•.biicaal! Jib I hlui^littJ*IiibitiJln!^ls£i^bS ■[iribis Jh Pib J^t JtljJtiii tjJttfe fe fci r.jisl SB 
-tik iifeJ!*bJtiib fe feib JbtEaEiL fe^bJbfc Infe 

•a bbiili I fet-tlJS bl^ I ;tJ» tllt-feJtt tb J£Jttlll!*iH 

fe JiciHiiili 'bihiliifeaijibsi bf^JlBbES Si fc I -.ti 
•bB( iill,yiJbLit:*ili Jfe Jk^jfebJiJb tJiiicJiib :j; i\i 
-feu JbbiJiilt Ekibijr,s± :jil:ih fe4jUJb-i£ ui 
•b I :bilSB bis Jfe£E£iuEi& feb b 't-ife^ilt bbaltf 
-lii JbbJsiHifc^Wb bHJbbE Hlt-li]<feiJJi JfeilSsiltbJJiJ 
Jfeili ':lbli£jife IfcliEtttta :J3.feSlbP I lilJifefePliS 
„ b ti±'± b iEtfe ife ,. Ji<fe jfe bkb &^b I :feJli bIRia 
■JttJjiittbila & jjsM I "hkkfejs tajbt kEJibfitsR 
&\bl* ^l !^b<^lDl!£kiJ-^b I lb r«l&!lt!l<£b:^li>l!£k; 
•i:^^:^bib2ti£ittbJi:JbkiiS 'jCiibkE 1:iik 'kntli &kb 
I tbm kitti^ltBfSt bi«kr^kJ££JlblH!^bJb:fm^£E 'ihtia 
-JiJfeBiitiic .-kfeiitEiHfiibi) bfet'fejbibiJa ( ^1 i)2i 
■bb )-lJbttblibl I b<^lJiutlbkb '^J<i:BU!^kb klkJik! 

bi^b) I iik:3:iii!iiB EEk ibii<t;:^jb^i^ifkm:tb kiit^m. lit 
•kltsiblfik£tt2-Jbtil& 'Ibkl^'&^issi^k^Jiii^iibkJi kit' 

•l!?lt)'Jbaaie hkm^iJbJii bjtilblbi^ risk 'l^fetlB kj 
-blkmiii 'kjib£-tk^i 1-ligmB I b!! nb^ilJkkbBblbm 
-ikibJB bitJbt 'tJKfcli IbaSh bsls kbklfiSittl 
•kSklilblbJb ki>milt:^bib :Jb:&^k!^ibbllkJl&:^ b 

(I fe II tlfefi; bili i:^feSllife 

'ik lilibb Blh 1^ bllh 

I bl^lt l^bi£ (i^bhlbh 

'ibrnh ihh jMhilfeblh ks 

-SmE^ibiJkiiik 

* 

I Bji„ii \ II "hfeabKibiJlib tubEbiibb'ibij!* fiij^ 
•JfelJi kiaiijbj ibftkfe I kilitiiklkbilblb bikfc'eifJjl 
:lkie« :lbl6'l»Sbr^ ,.-:Illi kb I :bJi:J:fe!*ifejib-* tiJ 
btbl liJbBbiB bHibiii fe !bktb.:bkiJtlb*t!4)iissiae 
-^i^ifeB ibiinibkb biibifeK I ni Ob ..II miaS£^blas. 
I ink si B~h k Siife lilb. I 11^ bj lak hg il£ llnttillii 
I .is 'iIb ilDteSib Ik „ „ 1 :iliti &BSfek£^ bs^bi „ 
I I -.tti^ fcii UR blsJbftiifclA I oblUt < oti I :ht-(3i2e 
j kJ^bttlblfcfcbJbi fe i:t% I oit I oi!$ 1 oJte I ebS 
! .^fe 1 ojiii I o^ ojte I obiJi >i Ob ( ojik CR ) M « II 
I I jseffilb iJftJbiDbi 'iUnJiSlibJfe Etii I ^JiiubiS 
' £ Hijb 'imaiJlbJ^HiJlK: iliiiJIt ,,-^l-S:^ ' J^^* 
-iitt-Ii£s±Jib-btt-liiJb-bfi)Ju , hkb . I ale ^ «lfe 
olJi'asilSsi:iiiltt |o]4^oblli I lbijSsJbiEtti!blikbJs 
-i£b»arttllfilssii*fl!iliBii£tlit.'%ii:sii<feiiiJi^^ft 
|Oli£|olte I Ofelte lcJ£ io» iofeB 'ItSUbiSlbJlt I oft 
^ efe I kbakiiAa kSJbte lb iikttJkiJta ib „ I Ibb. 
E ibhjb^tm „ I oJi I ofi \ o^t '^feiissJbiibiiiil 
lofeib'ttte'tlEibi Btt-ktiiofelb i 'bifcbte I bikibut ilt]» ( XRVs ) Itkl& I o&!fe I bimiKK. I fel.io 
lots* lay 'hJ^fejljitt *htiSSilnmSJ& Jn^iyaiBis „l:tB 

.Ihtiiit^ „ 'ii!fe:S ti!Uit-.li6 I ei=|-klililihliSH-hx!iihl£fe 
I ofc.'lfe >: ob I :ltlbl5 fe&Jfeib!£JB 

•te-iiblifc r«ii£ t!l!>j£b„ I oJte « OR 4 oi!5 .,1 IniiSS 
-Jlifc!llEiL'& „ 'blitb2fe£)JE I ofej— fcibhliitiLb-tllfc-lth 

I jr«JiJi B< i|fe Vi oib oi 'baS-jpi-fefe 
I jnjii ftiri life >r ojii oi 'kiihb2-Jis^-t£^'Jbh 
! ofeJJ2 I "tfettife 'ki.KS I kib R oJi3 ,1 lea.-^t» 
, I litlliti , I :Ji^sri£:JBfckfeli lohli kjl |l \n3 I R 
I S II „ :litlB&-fe£S2iiiJI-tJfii-3iiiiji^tt-it|fej|fii 

I e&lfe 'J£ 
iiib 'fchli feyhtfcte I d£; ^ ois >; on 4 Ofeli I iiJ 

^i£ (to£ii ,, 'ktttsiite I oUtt o^ ois IkiUifilifi iittiiH 

ii)http:K ,j I fiihltte Jit iJib „ '&& I cii-bbt:i-li)bb. 
I JftJU SN>j life v> oiii oi6 'hJ&jMS-Jiii-ltife 

I »1£ i e£ i 
©JJfe'ttlSliiliJilliatiJllJlItjB-SiifeiJi:!!^!:^^^^^^]^* 

lofei-iilxlibiilllShJJ^liliJ&iiSifcMl^i^libba^klfe 
I oJS I o£ R oyia R om ,j IJ2 SSbtiaabJi-^J^jP, „ 

-aiilbkJlfi i* :3bbaaL ibl?.m^ :t!J&. Jli ifitlbJttlifJS 
-JbJlfiti!^fcib2 S bite I oJi I :3LbsakJt.lJJiR Ji ife -J6lit-l£.i J3t,baa lii Jtl-iJlJM I nt. ft otJB ft 
olK I~li£Ltei J2bbi3t Jb ii-:ii?^D:bl -.Sh :bHba* 

lo*^±Bt^lsl^flfc^ I ob-lbfci^felt.blbX-Siki^hlkWh 

I om '-liiui I :i»isJiSBikiipb lys^fea m biw> 
!feb*ib feiijj* bi^iE BJb teblii^ JbtHHtlb^ I •fe) 
-iiliLt5bikk:tfc:tbJb.blbVl*bib±ibim^ilIi)!tblfcklS 

I !tl)^ c oi& \ OH ©lis I "blbfete 
iiJillhlt]blit't,His& , Jbx , I o!!l I oE I •£ R okllS 
i oils: 'bibBtjIls t ofeife I fe »»E^2li!fcES^BIfe£JEI> 
I oM 'y^slL^ I oti*, I fe Pbljy Jbl!HK I oji I cS* I olE 

-tell HhSi >. "H \ oh oijfe 'feti I :'ii-Jh-i I •feJ-Wlb?. 

I «£ ^ oi 
I lililJl>]itii :lufettfct§ Ute b 'i*^:*tiiS birile 
-biifcj^ltik&feJlisi ( 1^1 bJ lib )-Jt&Jb2 ,, I ititiits 
'& :aS ii»j$ b 'm!ts.I hi tfe ,, 'isfitfeite-iiii-th 

I ii«Jlt ffYi Itfe >". oib oi 'biihE-Jjii— b*i 
(Ittt^ii ^l nilfD oil* oh i2ii ,BJtJ!^^aS, hafeiik) 

I oliti ,11 \1K II ' biJtibti 

II oX II hhit'.liiii^ilikl '& ^L^^l & Jbtr-v^ibi 
I .-ibS itct! >'k^b;:ti'ilb^ iC££bt^iit»£i :ti. ,, 
I QlJiii ,. II 'feiiJb ^ SUb Jfe JR 

II <febil:i fe ^Jg ;|i3 'bislilt:iJ£<ib^ ti'^lSi 

I ofell fe b(fc 'tit '!fe& 

•it-. 't'lt^Jblife I Ob I fe biJb 'bfe *bj»nia 'Sa 'bb» 
'bakib 'Sub I la biJiiJl: 'iJby) Jst^bJ 'Jbfex 'Jibfes 

-fe 'ItiiU^sS 'liJJuiiibfi '^eiih 'life 'Jgfe 'ifeu '?te 

M?:T'l*4"f t'^^TTT li^h TT^ 1^ Bik^ 


»uJ**^S&.»f^«A«w»tc(»*t»J"»J5BflJ«»^»w9tt9^ »t« »*« ate aitrafea)* ate (>Te(>Xi lit* (>tc(>t(>t(o 
i hBlhB kB^\^ -}Bf^iH^±telilil£%»^tlD» Qooi [llJsblfeSSIiteliyBf lite <^|«| 
1^ 


4 

■in Sj^ b!» ai iDfeit* lijs ;3jiafel>£it'ilJ^ifel4 Hi^ 
||):iRIR'=i; .. :biSslfi%Jfe li>lis?J13l,li ,. I .b-lS-il^ 

liibtt IntJU yjt i^feJS, la4littSb£]bik*lbit kli II >s1sR 
I R 1 ? II ., :iiissJa%)b Ifciissiaifis „ I ois-hlt-*fe:a 
I JRJU ■»« Ufe >5 oib oi 'fii4-ifti-l£^l^ 

u& ,lle^l>^ |t^SJ^I£ ; ^l££%i ill I ii£!l>l idiii, I fe 
fei^Elilik&'^JlJSi ti^ liibtt :ikitili£ ^tlfilEvfiJ II CN3 I ) 
I fl H „ :Ui lts2l aitt „ 'iJI^Hil I ot»5lfc-lKS)-lSl£ I ^ih \ oils 
, :J1»4jJs , I :£ biJj mk II U>: O I a H „ :e ^iji 
tiiJJ&iS ., I oJJE) I ok& I 1d!£ R oMte ^ b^!^ 'M^tfibJid 

-itJtiirsJtoajiiiifcfciStltijfejttisttii I eE-ilii-ii^J* 

I JtoiU aR Itfe 15 ojis o^ 'lb-JJ}si-(>BJi 

•Ibo^ I & ib^>ll2>Jlb 'ItJbiiillliglE-JJ^i-l^lili^^i^ 

I o£ ^ o!^ obi 'kJl^kli^^lU 

I fcill^i :Jb J!fel*iiB Kb I ob-b2lLiii!i-Ii itlfeJiSJi 
I ofcJK ?^ eJfeU£ ,, il « I! :lbfcf&b Jbl» 

-jtejBtSiaife „ 'itiJi mb&ttiiifei i oS-lJil^-|,'^'^ 
I ofeife'biii! I kri bitt'feibb^ii I isii iJt-.iai i :bi2ti 

I oaJt ^>: oBJi '^kifejabjii I o£-cJ^-ili 
I :>j£ Dfea ;» o&a 'las^bjEbfeUi i oif-telJikl£-&ihbJli 

I obs I e£i&'ioJ>J12feJ:.!^feJ 
-lt:fe!^bi I :<fcblii lybiMib bi.1 I .fej-iyii-ltbJJfi 

I Jt»lii oT) Ufii yj olH OJB ItibltJiJlliE-mi-ljiHillS 
I ell£ I Ob •'{ii I «£ I e£ « 0J£ f\ oiUi 'Itlbi^ 
•HKltaiie biS;bbJlfe£l oil^— lhlJt*iilh£-)iilliliilliB l^^^J ( tf\>. ) 


I oK o'li I .lit e^fe "E ofe 

■J 

I :JltiJ:t JUm^ikJ lum Jiil/°tBi& JlJhUilk :JbJ:kb-l^ 
I y^hh ^il Aik, ( iiibis, 1^ ^!^ Ik ) I yji^itr°iii£i lyhts 

I li^b i^i^ Jt^]bstrrj:twib Jki>ib£ ^)!^b:ki:fe£<;hkm 

-be I :feJt! iiJJkfeJ* Jkls riiibJttfrilli JtttiSTJtB 'kl 
-^tt IkljklfeJb iiJtt MbJ};iicb Ib^ifeb btJb bsQ^ 
^^Ik! bb I ^bJb iiJc\ bLt^Si mkl JbibipSi '^IbJrt 

i^ib^bm fi>misbaS^u]it!^>mtiK2)biei}:if;bbb 
•is inki itnia!k&bikiii ibjtittis-ird^k I iJb^ik&B jy 
-^ii±tttt<fe I itriy>». "kt-titi Jbbm kiDiitibitBt^lS 'i^m 
-lit ib:&bjtkl?ri!ii£iii^jlj:t :yDi '.nik kb£>bjj^f&~k 
•bib kiJb ^J& Jt<k I k]g:bb :)ik;>i'l Jbijlbcl^bJb b^ 
•ftjSB liiliJltBJbJje & k£i>iJb^bib liJl!fetiiJ&J)::)>Ji&^& 

-ib^npsi iii)kb:tnt\!tii I ^Jt-bi kJl ,Jk, ( l-jit^l its 

-£ >llt^^ ,^ k l>b Jk „ I lihUg ilJtfi^ (^l^l^-ili 1>^ ) 
-^JblfeLtlA I J i>£b kl^ JkJb«tDllK Jk^jibS !£bli!^iJb£ 
Ibb^ [Ifbith iDii<^ti aHi kt I i:>btl£ klk ,JP. ( ^JJlfiA 
£ ^tfe Ik ) I J ^SiP yik JklbiUiilb Ikitiiht ^blk^ 
-ib£ 'kbbL kl^ .Jk. (^it&ttlioBJl^ lk)-:klkJbbtt | ; 
lihk k)^ J^ib^ite ikltB Jki>Jb£ Jbbi k ; Tkkutt JgJSb 
1:biJ<k J^<k|^bb!L kl^ ,lk,(l!lit6i JiiiBJl^ k Jk*& Jk) 

lb I m\k bJ Ikljlte 1^ ll^t-^ii: ^khll±\sti. Jl^lM^ 
•him^j]^ 1^ ht I Itlif!: Bi^b ^Ibik&b ^Ikoltll*: 
b2b li)b2h-llk b 'blMEl ^^ ^ll£ B^J&IS itlif:!!!: 
-Ik ^ bltllbl£ Mtii^ig i^ihl^ illk^ ^b: IfiibbM 
:fc!t^bM^M& itt mi^^bl&HIl^ m 1 2 liS:£fe k] il^%l 

-im^aJfe iiifeB^ mmtbliiJiiJii* b |4 JM I iisiii}^ 
bl IbSlIte'ki ilittte ^^biiifclfe Ifi IbiatblJflbiJli 
lb i; lisife bi JwijJtelt iJ4t,ife &tb ii!feb!£ b S4 
lb I iittife bl ibSjJte 2Jg \likit t>feb iijfcfete lb 13 iji£ 
•>b bl ibljite kfe ij:fchiE b ibdfe ib 1 iitiii Ji»iiBife ikijb lb 1^ iMife^j ibjiiife miHii bibn.Biii k lb 
-bjiiib ij ifeit bj ibiiih 2feiitijii^b/fcbiiiibii2 

IblMiibil^fctlfe lii ih I ifjk BiBlb blbifisb blkQ 
bliibSb blb2b-lik b'bJMiirl ik llkbiklbblk 
■^\hlk k bJl^Jbls bbklfi ^ibit ilikk ik liiih 
-bk fctbia Blli tii lblkibiJ:ibl£ lb 1; mib bl lb 
-ijik lb iiiikiii ibib^biiikife b i:fe lb I m\k 
bllbillife'^k llbblJi kifeb kblljE Iblktbiiafe 
-& lb IJlfeib bllb^Jlife 2fe lliiBllir ^tbliLbllS 
b |5fe lb I IJEiib bl Ibllllfe lb llLi-lii iiik'tblb* 
-kiiJB lb II ijaife bJ ibiiitf lb ikPiii b itiib 

t ollh o^ Ob ofe I kjiblt^bm IMlfelibfetbilfeK 
bbteJ Bib Ebi, I kii iJ!tt;t« ki^ lbJS-lbr«l£ I bli lb 
•i£ kJi iJ'At-.«Jbi> I k]J JbiEhfe til bkiH-llfeij I kl 
•bib birJbbbi^ J&iJt:Sife feik W)b bibr^ JkiiitE 
fe bib 'bib hlSJbbbis IbiiJhE bib kbJkis bSbi 
Ii>ilbJ[B tabiJfe bib bbbii ih^l^^Sa^ tib-j bifei*: 
y^£<fell Jr«k fc Idb fi)!^B jDiJtJBlfl&MJ31fel(kl£iD£fc 

-Jil£b ) I :t-m kiJbib:tbJk;gi fell B ':rt!;i^i/aife biib 
bslfeb bb b I rftJbb iSBlJbb i*;>lhb»)feb= lb Jb» 
•LhlkH. J_bsn£Ji& :lbib :JbbbiS Jbiiir,£ kjl Jh^^ 
•iSffe I tbt i» kJi , Ik , ( kjl Jr.£;ti!ibb Sliii Jk )-a 

•ibibitit L<g ^c ^b I mk B bib b:&b^ in:hit'.JBtt 
-Jajijfi bb kbjyi biSabbsbiik kb:^i$':iafeia-l :iu 
•<feB%l fe B 15 kJi 15ttJlk£ 'BBJ ibiib Itl 'ir.rJ!te 
tIbkMJbbs Jb5li£jbSlbEii£jHbib :ibbJ& i lt!feL^^ 
J^B JiJ^ JJi*iJtr£ 'jfeitEi^ JbiaibS yi% ihi^^'.B: b 
•JlSbilliibiifeba&iit iitf.hiiihibl£iifeiii<fe bijaj 
l"kfeL'l^ feS :ijii 'rail bifcb Jbb bliiih ^iJbliiilt. 

• ibbSjfe bjte iliihlib kii bi b I'ib Jbb 'j&^ liJbtlt 

• IbikltlEmJimii^lSillbib :)bbbJi lbki?>Sife kj 
•i Jbi^Jb£ Jbbi£ I :ibib :lbblfe I kl^ Jb^^)b£ kii ib^ 
-@&!£: I'kbbli kll , Jk . ( ilib^i ^ih!^£i& Ik ) )^1 
-nib l&bbJkl^i blb2!febblbsBlik«Mbbi jIL t^b^ibJl^ 
feb 1 I feib kiMikJbikiiifjD6J6ifeiiJfc£ ibti jlfcfebk'lci 
-l!tb b* Btjfe ':kbbl kil .ik, ( iiJi^J* y's'± ik)^iit 
•b£et&t: ^jsb}ftbikb i; kmiklb&;blc!i^ii>JbatJlb£ Jb*b 

I kb^bi^ifi 2iii» Jb li ihEk 
•H!H SMSy k bl llibk k kl lbl£ lb I kMikS 

•Ith Slii» lb II iuM/tti!tl Slf=*l k ki bkllfe k kl 
Ikifejlt I IbSUte iLbfbUkij Ibij lb 1 J Jikfbtt 
-yy'Stt%! k kl JlnklJ^ I d bl IbMik 1:6 kl IkkllJB 
Ik 1 1 JMJ&b bl lb^Jlt§ fijb/tli!ifiiHli k |:b lb 
-lija!*gjbi^]b£ 
I OB ofe 'ItJbibiJ^Ssfe i oi^-liiiiIb£-lfilblli JfbB;! 


7 ^ft%« )^ ID'lilJ^ -aEi^iia-n . o- . I, v.^ . '- _^ , -fcEStlfSiJlkliiBtHiJi-gJiaii I h£2Q* feHb^C ilJfeii •*) : > l^lfeH Jfei}iii..!i Ife bis I i-lttt IkJiJi-M jfe 15 -JiiaB ll* ti*±t, 'iL'j'Iiltib-jlfe JfeBiJinJ^ilt I hltihsil 

■hibibifcl Jti:liJl<tk)|.ClJ6 I oilS-lfebihh^-lttlilthii! 
1 o£tl = cjfeh 'S^LisJJB I ofej--fefebli-tliJ£ 
I oSlh ce on oi* 'b^JiijrSlliJi 

■it's. I ete R oli: Oils 'bbiffebS I 'hlit::titj^ ^t-.:^ ^ 

I otfcj 
fei ojJSii \bJbli;i.iifcl I oS-biitJbhli-lBiilbhlJS 

* i. ^. ^>^* ^^m II liliitUQihlbl 
-IflbJg b B I blfeli fellb feMlx.lbi&lbl!£ 'klfeii: 

:^ssJa^ I oB-bbfeJJIikltiklhli;-hiiitJlliJl£lttli)jbl]& 

: "K R iiJhtbJWii iili ,. Sjbjijiia ,, :feb3 Et Ji*t,3. fcabli ) I i!:a 1'.^ ofeis 'iibfelJtiimb!b!i! 1 iJittl 
-bIfiiyishJi! IbUfeJ fenii •JKfcilii'ji jbrnnc jbtibiss 
-JfcJ'JS :jbi5 I uS--bkblfeJfci(illih!Si-Jttiijfelb!tiilhbJi! 

oi&in, 'iijife jbb:&a bibj^ loti-Jtl^iihii-iiJiBji 

•feioD JliiiiBiiib£i:tfi i,S I ob-ki.'iiHii-bhillnlltJi 
• -^ -^^. ><. ^^, 

I etiz I oiSs, 

•JJi I fcjt-J* bjlPilfk -ibluiic^ :£iJliJ Jbifju ':fcJiuJB 
Ife fci&lDJB I fcbaf btJic]i5& fa Jit? 'btibis b li 

•tlh jDltMiJifc jr 't^b.jU fcit E febfii?B ,.fc !l>fi I R 
i-Jtit. Jfe JbliL;jailiHJ£k fciliiiiikjtiife I t. :febi 
-.1 Jbi^jblB 'tjfcit jkJbJbfej bibtjiy Jkbii^iEs jh 
•ABJIbtb J:i,i fcibJJaHjJlSt.-itfcifcUiSlSb-jHiSSiJ 
•LbhiiiaJLbUJaibliJb'Jili btib Jb!^!iJ!k C fej bjai I ;bKiJiiaJ|!t;jam 'Jtitt bibismii^fes 
II Ye I! J& ^iibtt!£ ttiihb '^iittj-biiii taiii 

II o^ II Jb£^ii3!Jti>jUssJSsS!t& H -J^.B Jk:ijl> b^i% 

II 5^ II :lkl£ <feJll!iljk5i!£l 'JbiR lib fltB Jl£Ji 

I '.ynitk hi bj£b 'h Jb^!±trjjjts;jtc?i&Jt 

II 3 i !i :iJItJJb!l:t bfeb^rji^ '£%iic i:^b n Jbi;b 

II ei II '.^ttij :i!jB tt:irrjiiSUSS-lbfeb t sJfe Jfilfei 

I :jbl£ llthtiib Jb^bi^ bis ilia ^k biEli 
|i ^^ |i hgblJ^bfcJ nJb£ii 'feJbbili JKbtt 

1 1^t:ltJ& £!bk 1£J> 'ibEibiitUltib 

II n« I' bbbbirsiRlBI ';t«i ibiSublt 
I :!JbJt^Jl£t £: JbltrB ':i:ib I'i^bJlk Jbl£a 

II n'i ii ltittilit-.b3 fa Ib^hfa ')Ht:bJbJbJ!J^u 
I bk b'siiiB^t<tibb<£ 'y bJis: ^ii£e:£jr>!^ 

II^Vll :b£biX iba^ Jbb:«-J&rSJiilf :t\hiti :.'bJi£ 


Ktl£ •« N* . *J <* ^ 

ilibi£bbj^jjt:k!t:U£ 'iD>iii tkrjtilt jj^b 

H s I Jlibitiiitt iilKia 'bJbibiliBtttitti<fe 
II s II ktiz% Bi&Ukh ')^tti:tEti kki^j^ 

I Jl>b%Jib t,l& b^ 'tnjmJL kJl^bl JJiU 
II \ II Ittik^iittiS. hih 'm^il B )fe:J'J^lS 

II In II :^ti <^feib b<i&i '£:<^i*£t tr^iii^It 

H ^ II ij^jiiigb'kij^it.h^ 'ij<L-a£ Jtc:ii4 b^siifi 

I :>tEisi£^&Jlt^l!l£ ':H t&k JbUib&Cx>e 

U ^ II lil^ l<>£±Sb:>sink B 'Ji^:ii:Jsi2jbs mkl)iittj 

II 'i II :tib&jJi*<&bll-^<!if 'Bittlbltlli&lMlt 

I UbiS fejkitt^ iikii* '^la jbl^ b<^iii ,, 
( >ibl^s£2te>> Jbiiiks ) 
•iD^fcsiii aj^iG:t^>ib aj^^ji>iBb BJi-itirtltt B\h 

>bJt£i>-Jll£ k I l^&b B)iS B^„ I oiiaj I! ev-^oi'B II 

! '4G^'e II ris\i> II i^.Siiii jwib&ifes feiii i ti^ iitHi 

ib£li> l&X£IJ&^bl^t<ii^!i'i!lfeJ>bmtb£«Slli]£iA Jbl* 

Hllk bjriblilllbb; lliliJ:^ £ JttlJdlbiit 'i^lS&bUbS 
iJb>itir-iJ*lS :bte^ifB-:glJbW I lJ&bliXkiJ!fe<tbJt!ilfeb 
VMb tRtcibbi Detail '.^'^■:b-i^bkUii%'^^\^iii^iiliiiti 

-sii;i>^±lelbb£jibblo£L£r& k& \:bzytit lUj;^ iik I lUbik 
ItlbibiBSih'.ISH!^ :b fea£>Etf!fems^i:gltib BbJbl^ltJifi 
-JbiUbiti SifeM^jbsfclJfe bJb»feB ^4 (iJlbii^aB) -libi 
-ljJ>fel I :tfB baikjtt 'i Htfe^blfe *] Jfetifi | tiblJtiJfeb 

ail mb:^--^5Sii£i> 'i^i«CsL:t^.iti i^feujssiitjbbjfu jb:& 

-iilbbibl£b£l>b tkke I :b:&blbbiwmbi:tb :lit^^k^l>b 
-klttib '; :btit !fei I tbS bisiKm Jtai^ Phgb!^ a I :lb3 
•tJiH £tl bS Jkl^^lbltymbabbat^ ':ba &£lHJ2fa 
:ll^llbblUbm ib:&l2ibbJkJl3,bJ>b hiibl^ l tbJlsitJb^i 
Itiri ba HJllbi<^li-!ssJ££t bitt^m^i :bJbbJ:tl!^bJii>Q 
-bit ijbbihjfitt a bm b: jr«ki :klti><rjJl:^bslAii6 fe& 'fell ttm ^ .•it(bb£ b ib^ittihbbijbs bjijats khJiia 
bJiJ!febJii,Ks fe IbJbJb jbJh 'iiti iijjJbibkiJSSJisJk 

II SSN^c. II Jti^bh£J^Mlii itcS *hlibh t biitt 

^ - » . -x 

I iBJi Jb bi iLblfe jifii *ife ii)kiai£2:B 

llbe"$(3ll iiiii iM^fe ilSiB iife 'ii5ife h imfctfib 

I ibli Jfe Jfej li^biiJhfeJih 'it fel i^ii Ibbtt 

lbSn]^|J2fe&bffi itib limit 'b&i Jii!.ji:?jbjtete: 

X ^ X • 

-iJtibUbtbliJEJssJislk tie 
11 P.«^'J>: II ^5\fS'iS I! :til* lilhtltJUJi bib*E ii!i 
HbaHjsiaibj ii':blbhif^ b^issli.'illte! liib 'JliiiSi 

bbJt L SJJfcbJbbi^i iiJS-SiJiSteb&aiaii^ "iba 
iRiJSlbJtt JjttittbBUbs bJtijJibJih bii ( :bbJs it 
-JfiiillDiJbbJJjtbfc»ilj iiJbbSbikiJ«SJb3> Jb bJfliih 
'i iji!* 'AJbt! ikA ikiit a bb tt ) ':i4bia bbbU 
•Jbb^ie iUJI^liJ^bi^J&fe&kJsJkJtiib EjlxiDiLkl J^iS 
•!^bJlifJb tbibJjak mb SSJSbiitiJl&iiil^-iiJyt-iiJb 
-bi,:^lHm ' j Si I -MHiii b^&Lkl^ bj^ UIJl IkJit 

IIRSnifeli M llitsiliHiitlsllili 'J^liitltfetl«iit 

I IbJi Jffelimtlt&Jtfelib 'ife IJiltl Ihih 

il^Sitlfell hilltltfetJbliltjBih *JhJi h'A hh: m 

^ ^S,x» N.XXX>» 

I biJi^libJi^feliiiSm 'Jlfeh M Ji?il lllilb 

II li«^'5> II tJJiiJhbj 
-Jbl^ Jftti bJbJfeiJSsJbJil ^ fe5^J^bJbbJbJttfc'jJbtJJBl£ 
( J&Jlbi^Jbsii )-5)bf:S ' ^ tb-tt JBUlfej J|Jli I tjiJJbi 
:liJi k mJifiJbJtt 'Jba 'ibJhbJas bb 'kb^Ji JiiJs 
•jejJfe^ifliJ^bLlbiblt.* J» b ( iiil iftjJSJSfebbliSuiit. 
-b6 b )-isslbiki I Jliibi Jb Jb!i JbE iibbJfcSb 

N. « ^ X X X 

-'i>>^iiM r<!feWJstt*tt k }iii*!^imliihit^u\pL'L:>^ihy 
•jt!tjjji*t;j*iiii Ji»ii.rribibfej!t jb £iis i -.nbi^ Mt 

•Ji^i^llcllb^ Bbbi^b UJbbluikiJtsSlbS Jb BniS:^!. 

^■^ ■^x ^^^.ixS 

'l JiiSb 'BJblf Jbi^ ibiii Ik b^ ht I jt^iijjaibbJ btt 
-ikr<bb^tji& b^b.'j^it; 'liibil-JJitb^ :Ibk tsbJit^b 

X J N, 

'liJbJitjiD!^lJrrjJi^t2fe £j^iii!i^jrrjb!b 'bb^n a i^ 
'Hbbik w:t & jttJiuJbJK 'Jbl ikmt'.i'k :yy '-.bh^ 

II feSnjfe II sttil 12b b li£liltefe-lfeb3Jb;ibi{£ 
I btll^lifeJiibblbM^E k 'iteb kl ^lijzbhli 

ll>&^>:ll l^JnbiJb IbRbl JbBfeJbPl}:b!jJio)Jb bbi^ 
*:b3e ib bJfiSb 'rbli bJJ-Jife bfebbbJbSiJSrJbJfct bli 
-LfeJba biJ^b I :bRbJ7JkiJ!*i!li-lJbitfJ!tl [hi.ii bin 
ttkbiu :]tI£bbib.'b£bJ:t JtJHJIiJbJhbJtt £ iloil.&^ib.'!b 
-hilhiibi£.':bS JbJh<«iiXib :b>J:^-Bktt^bibbb!i^33£ 


( C8%^ ; ht\k J«fciliJiiaiife'i>lfett JSit Jlib fetl bJSbliihmJli!! liBii 
•k 'bliJbltelb- yjS fcbfilbfi tbJiJbllDitiUibitt JtiilJ* 
libJbi 1 bJiJfeblttfejas lilfeiE^tJJBhlib ':t.i| ibJH i^i 
-a I kbJtfeJ tfeitifebib iiiyiiabiib bjlibiJJiiib ibb 
•iJlfebs klfiahJbS bJttibJil Ei!fcJ 'JbJUbilfe iiifelJfe li 

-£sri b^KliUbbrkJ^tbs 

II Sl^^^ II Jftltli 

lln)^?D^II Itll l^l^)^bmllki-tb h h hmihih 

I Bl£ l^ltti sb it^^lk'illSik li>ib ^i± 

-JBfeJJJEtJIbrihJUjiJJLRhJ tJSJ|fe :ibliJUriJlte fe )£.& 

II Il^»>: n l^J^ Sl$Jfei|Bfejib)|feJtt ! :bJUb!!t 

•Jbbib^<£ts ^i:il&bJUiiJ!fe bl<^ :fel^&it!l!£bJi7rJ£sJe:]t 
■\:tiii :ifEib bittXA^lkki & bJ£ I m JblfeiB Jbli-blH 
J&ttBJbb^&laJi:fiB hf^ Ik nm^hh^ blb^t-bJ^b 
Ilt2^^fe|| It lb%l31bihh£ib]S-ifeJlbiS*JtjSife 
I im'i: ll£tlk hh JCuiilSh 'i^jlilbtbll! k 

II e\^"jb II tyijiirsifiifeaS Sib 

I hl§ltliA:t]]&@ Jkb h lbb->££^ I'Sii: Ibtl 
-^ihbi&b^ blJbitibiSl & bis 
II ^^Sl'6 II :nbi|,i^btt Ri.j^^bs:sH±*ib 'tb 
.Jib535hi!fe ( UJ I16hlfeiibh*<fc ) bJfetJ bsS !feiJtii 
-b2i|ili:ti5tfil fey I :b:n:a isEftiii+.^itsJiill* 'Jfe Jb 
•iJb liisftJb'jbS fe Ja ( %J Jg:£fe Ji^ fe m^ ) 1 Wiiil 
tJabfei :'iiJili-liiJliih-bJfebbt-viBfeJfe tiS b£ iDbS 
JfeJPtte (%1 mJfe la DiBi 3i&)-Slbi^ ^bil iilbl :fe:S 
I lliiii fettbfei blt^i I :bg Ife liib]e':b:a bJ5 blnjlts Jb 
lilftlli life fesmn ii/ICii li^ibSj 'J^IBIS ..bS),, JfeftJ* 
llibsaiS fettba fciS ':bli Jb iub^ ':bJi IJi^ blciiB 
Jb il&ja b^ iijji£te ti:£bj kfibil 'biib „ bl"„ 

I ti mi t iiibi ^bkh£ 't biib Jib bibl 

>iJltlb§tJbs lb bib£ b^bi^ itte 


I ib Di ojilu ^^ I b iuJh 'b l!i*-'ll£ 
^ I li&b ^fejl BJ^,, I oJbi I ob.jjfe >: eh '%iiissib 
-JLJJfeiiliifeJab I an, ^ j OR ^ ob^ 'bjAlbJbJbUisslihbi 
I OJJg ^Bom 'la^U^l'^khyshi^ib b^£ttJJ£t:^ loEil£ 
'bJBbbMbSib I oJi ^ oii^fi '^l^fej 'ifiS"SJiiJbibiis 
•b£ I obis I ct^'± I (i^ubJ I oJt!i I oj^ I obli I cJioJijs 
lote I ofes ojJi I ojfi I obJli I 0J£ \ oi&i ,,i Hiii Ith., 
I ofeli ^ oti ob'itiUi>JbbJmiE'biJ£ k>-^iJbssJlii::febJbi:b 

I:b2 iubS Jlb'loihl!^ bJbibb£ itbSkJbt'b^biiiSJ-ii^ 

I ebbJ Sv'i 
olfeh I :^JlbilJiirrJiil*feiblgi JbJlfeJH'ltiti^liliJi 
-li Jb^irnaiit. JtJibsi 'riJSSJbiiuBEblhbl* :bJib^ 
':^Jss;l<£JbU^ J^J^t£J!& I ok!*Iiibm^:kJl<^bii^Jlli I o£ )C 
ol£ ^^ ott 'iubl Jb m:kb iktiiltx I 0J& ^ oUb ^ obi 
■1& 'ife^JSSJbJ^ I o£ilt£ ^ oft <£tt I ob^C I oi& \'i ok 
^ Obit 'EtltJbbJbifcliiiJSbJIkbJJbJJbKitl I oE-yJc— bJ^ 

I Itkllt o>5 lib -n ojfc ojfe 'btelit bJli-li;fei.-ll5felJB 

I ojg ^ e&B •> 
-Jlfeli.'iei I Itbabm feb Jabi)BJ I ofei-fetlSl-ifeUi 

I oe ■} 0^ bj 'sbi»JteJsrj)fc3b tirsJi^SbJi 
-l^ :alb£ biJiiJbikJfi I ob-*l^k*t);llt.iig-khb^]lbl^ 

I oj^ I o£: ^ o^ 
ebj .,! l^li^bl B\& (.hi:ih:i:!ii& ) b& rtlii Jb>lJb 
-J^ ja>JJ^ £ J^:tiJbJ^ „ i oi:t \ oj^ l o^ obJ l n£ ); 
eli ^ OJtt '«tolSJbiJS ii^iku I cB"iJtllt|*-billfe;^ 

I ib i oji^is 'ibbJbtfc I oE--feJi-feli 
I o£ \ oj£ \ ojtii 'butbJgbEii I ob-b*lij?-ia:>J^ 
I miu 2^ Ub ^ o!b oi 'bl«2i<fc 
' 2b£e '); oii ^ cu oil&'i£jt':fe:kbibi^ i o)i^-»i--ll^ 

I Siti 
\ eJt^C 'bJlKbJbittlbJdi Jb;Sjfi I ait^-lUbil^-ii^JblJ^ 

I oJK I biJbbib fe bii fi 'bi?feit t^ 

-i £ ibib mm je x tb 'bfibJivjucSijii Qjbbi 
-JhbJbbEBJlt I oiia-lbbJbib!ilb5-lb»tlhbttJJbJi 

I o£ cli •'L oiii 'iDmiibblBiiJii 
lh^B>JJtie bJtditt(iJL:tibi^iii£i i»b-!i^bllbJS-bbllbJJg 

I oJB V 
ol£ 'n ojRi 'bi^b-Jttb I oLia-i*ltlthli-JbliJJx.bJi 

I oJiH •ie\ o» 'ittJiS^ I eb-iibilli]i-iibJi£jJs 

I 0£^ 

oj£ V. oibi 'toijfe't.ei bibss I oS-il*lh|l-iJfejJB 
I mm ^R lib vt ojb oi 'tiufe-iiii-ifcls-jji 


Jt%IJi I olfe i life *i Oft 

„ II -i II BJfe IBtUiA :^1S J-^SSmJfcir.l.^iK 
I iiiifehufci^ii -^IbitjIibibttJSi K^jrsiS 

i^tmhl^tiiBiE I om I olbobl I Ofi ^ CE I Jfe iBJSlfilB 

-x«b :lbS ia yi£aum£iim jbiiiiJfcK irjaitfiJS Jfe 
iiJabEte btohJe^: E bitij iDlhEbEE ^Itlnli,, io»i£ 
I f>m\ oSjft 10^ lo^-fcl I oJK I filfe R OtJlK \ .tSife 
I tiiteii blfeittEir«ht5jUil^i£ feii loli I oI» I oK SNcJli^ 
■'Jifel3buii)J!ai£ libJilJE I ojJJ: !• ctt I eJoa I ofciJs 
I oii'bib I o£ ^ol£ a oS ^ ojJfcJlfe'bJ^SfeEitJjbJiStelie 

I JbJU 
•Yi lib 15 oJii oi I fe JfeBua 'satite-iBsi-tefiiJ^ 

I olES£ fe fcB OB QQi I Biltibi a B2 !^1.2 
bllife S mi lat'& JfelhlDttibUUb 'biibbiilhtoUli Pib 

-jismbtiu feU iiiDiStSSiiwSfi: '.•JfeSiiMjEE6bib':ftiis 
ifeM^ :itiBfe-luJfe£ 'Kb »?li HJtoU»aib*i :li»j]£ 
I ote "g ci? >. ofefe 'ilib libji^bJBbSiiil b«iJrilnJ^ 
1 oy i^biiiiDJ^ iDihlsRfc ) oJ^ I olib ^ cJb£ I iioja 

I o£ ^ Cifi R OB > o» "g olfeJJbfe 
,, I ife tJi!it£ljB ifellt i3e„ 'btlfcii:a)> ! ol£l-illi-!£!£l^^ 

OJfeb'HJbmejKfeiilfelliBlibJtlgl I oj^^-liiija|i-ifeii 
1 uJbfi I ott J ote ^ o» ^ ojbfej %t!»Jbaafei2l-bUi^l -iijiaji bibitiH: jf>febiJfliiissJfciifeii£i* jsfebjtJii 

I oim \\ ojS -biinttS I ob-ttii&ii-lijLilS 

I oie \ 

ojfti I fe Jl^blthfl 'Jlibifcib I '.bh^-iUtt I lifslitS 
ttJl^bJEHJfeti I :PJUS tt-lll JbBJJ:S")febi& I rhtibbbl 
luuz I :t;JiS JA4 tbsHlib Jb £t:S -Jt-X^Ji 1 :tjlf§ 

I 012 ^ e& 
-£ I |B:>!te Jl^iJGsbbmmikiMkDBiHtlsi Jbbl lll>lil 
-bJhiJa febiEE 1 oJi£ 'ifeifbl I ofei~liBa!a£-£)!tl£ 

I oJ£ o^ olte I jyaibbbsr 
-Jttae tgJlijfesi&S) ,, I Jb^Jite Bi iiljii feDhJi iiS 
-JiithjgbsHlil^bib JlDbjgi^tt BJi^llQ bJbb£ bJb£>l 

•jbjiiajfekbarjbb:a£i 1 oii^-JlJEir3c>j£i'~^^^^jyi^ 

I oJKb 1 OB obJ I ci I ij£ 

R ofe oh I fe js-:aiiii 'feiijb.'itl I ob-h^iii^-feiliii 

I o£ h abs 'idJ^ I o£ fi lI: I t!j2 
2iib £ i^^^J^ 'J£nB Jb!>^b!^ib 'BbSfl^biab J^Ji >j:& 

„!r/|| J>J!b£ Jl&:ilt^Eib^l!J^Jl:^ 'JISt^hlb:i£:^]i! bi:t t-Bi 
I b Jb^UJSbJl^ ibl^S^l 'b blJjy^^feb feJbt Jl^U ,, 

I ch 'Siib I ob-il^t'i§-i^4:l^ 
I Oi^ I oh Oils I OB Ol& 
I ofee I oftbj II OXR^ II 'iftR): II bifei) felt^JbaJbs 

-iJbibJitei mn 

II £)RR>: II eRF'.>: II tJ^ tbit 
b^feblSJb!feJlcalja|l£ i^J<^hB bJ:?l>:Jj^ Jbi^ I bJ&blSbl 
-iDaibJl): bib l!iJ!b£i£J bii^ B ma ■ bb!j.£^^ uibblb 
•iitt £ b '^l>b:>bJbb 'JbB-Jt«b l^bH li^r> iJQJbl^bl 
bjUFiJifeiilit B Jbkbl&biJilJl^ ':bl:tB%ilbJbbb IbJbJ^ 
-bJI^2iBJ£ b bRbb I btibb b Jliblkk^biinESJ^ H :i:tt 
JUbfii:blb'jb3t!<t^blk i!£bJbi£bJb;JlxJi^ bb I kJJbib 
-£6Jbi n^lbS :^JSsJkl£J:k £ b brJttib Jb^li^ yijih £6 
•biJb I ItbiJtiililbSfebiJfel+iliBiSiKEJb Jkk iliJJbB?! 
•bl febiS blJti b bsJKJbiR JbiBii killt Kiiijb I bb iJti 
•iH feb iii Jb!feblj&tti^£: bb I :tobiJkJbRJbJ febiS 
Bblfelfelssisa kJbJS':I»bibJbi4feJiJssiila bR«;biitt 
-liiiJssibixB itf.biJhtm i^b b^imiUibJlnSbbiJiiJ^ ibthi^JJk 


b^%iik -fc.iht'ti %ritoi:t :iL It^lK '»:rib^ b l.J!5bafel hj 
.it>fcitiib!£-llS»\l t-Jb fc tb I tJbiRhjr.ib^lbJ'itfi! 

jfeijia tiiitiaibife fcli-kjt-fe 'Mhti I kjibJllbli 
-SjbliE b tirJk6>!kt»ikJeBbi^ll,i^tl b lfcil|lt^ 
-t!ikb:!S 'ttbfJhJt» iibjaiitttkbfelitbltait&li 'kiiti* 

blibJlltJifel bJSfe JS)!fe bUiiSfeii tat* bfitiJ* bt 

I Jsb<»y Stbh^lJhiWlii-lilicL'tbblB ik 

II SRRc II bijJthh iiife iJlUlki-Bbfe) b i:)jbfe 

I kl hiatlkkblt fe fublh'bfcl £ ihi^Dsik)^ 

II ^PRS II t-JS kbabllil lfi:^l±^bb£: bJ!lbli 
-feilbit-Iiisn-Jp bb 'i :£-i!ifeJ J^itilt)ttltu!*Rfe bfeib2 
-£ Mhlbite Itii JbbL^bJ!^bli&J jblblHbJlE i^lJfe Js 
•Idjiij r,!iB jbJblJStJ^biiirrJicaiblJi £ Itit -tk 

•j&it L:abi':SriJliEl SfeSititlitJJbifelfliikJJi! 'bJ.«lbim 
•iii afeSjKfeJttibifeJtiiJtiJii kilt t*fiy feii i rrj&ifeib 

ITuRRiSn mlUJlkhhfcj bijhbhMiliM \± Mttlh 
I 3lliJlkhlil*!blb bhh *Slli)lL'fefefe,l fc i£iS 
-assits Jib tiJibE I! YtftR): II P.f^R~iS II b]= fetrBibufilbB ft* ik^ 

-ibEttintiS kbjcabj kljJbJi; 'wffiilikjiiifebib 'b 

1^ :bfett iSJ-thtt Jtf,!t kJfellbfeJllSfeia-JbiibJ!lbli£J 

I ; bSb'Jlnikibfa.'ttkltlit; R!feik 'bJ^ blUfeli *£ 

feiLlEk blinkiBlKkJBililt JH I I J2.fcbat.iikbligit-b 
-&feJiki2;iHiB'bi«titfei!feiJ '2 kBjtiPiB bii:S:*ajsj:fe 
.*kik ti'jb :kfeib|>>iJ£bitM UuiftBb-htjfei tjlittib* 
•ib iiitttjbiihiHiJtiiEb ( iiibi^ma £. )-SifiJl kS 
I :riitfc» JtiJblbblk2.1 kl^ kfeb. J^l^Biib btfaitb 
b'SS bJfi £t *5:tibli6J !t2Jtib:lttIBilBik (fetl Jk) 

II hRRfe II bilhbblib SlfiJlb 'tbfeJfeblH Jb ll/iRR^II ihl^^lilitkltg^^ 'ik-ihlbi k )£ iclk 

-ijjtes *i kb4biitii:fe "iik biujtaiisbitfeiJbi^uuitt 
-Its £iii •bj'ibfittia^S'iifeJUJbib ijt* £b-lJii 
I^RR"Bi l^jiiifeiaiBjlDJi.Ji fe fc'j 'tlu^tbgliir.bSbliit 
':JsbJbthabJibilbifeif>aik(L! Bb'isfeh Ju^&tibS ibiift 
bJbJl kkfe ua 11 Jbib'^IiR<feIftJt^blib*bflftlti tiltt 
•Jti -SjfeJb '^ )bkb:4blifel ifej I biniiibfiEiiSbUti at* 
"kbis-ilba'^ :fe4 'feb 1^ liab ifcfcti toJah2,Eii2bU 
■h •±\ • nabibiiE b£hibbBiib2lk bit kl& ':bb^tija 
•b iB^tt^bbE Jbkb&Jt,i>biiB:tikJ& blii]:t£:IIti&ik|J2: :& 
■b JHsi^lt JUIH^l JBsib ^b^^ ib^b hy\& bli>!^ 

li iRR^ II %l ^ i^^ ^bi^ 'JfSM'I bb I^IS 

I i^h!b^kl^jE:lk Ibllikl k 'bblH hliibl£ 

-Slb;hl£Jb kl^B hifcttSji 
II '6RA>: I) kJ^IJ^/^a biiiibblbl^bl febi!*^)) ^iUB 

-tsijjib'ft febb^JUii^ Mii kbJ^£t*ialar>J!t'b^b-:r<Jb 

-bilk iklttt& I rJGtt£bkL:&l2flillB ( kl hitklE&aitt ) 

~iittHi% '-.bi^huiaStktii^k'h kt'^y £lt:feli ( ki u 
-b) 'tbbi^m biltli>SlittJ':t:bbalt!febl!k ( kl bk ) 'kb 
-J:^EttfJlbibiitiltit<l!febibJLt£b UJbb^SSUJtlt-:!^^ ii) 
■h ( ^UtHjb bloitUb ) -^Jt^tk&te ^li<fel I bC^bbl 
-l!lbbl'i6b^tUQltt-»k ( &I itk ) I bit£;%lb!Jik inSa i 
-bXiL lbitklilb!feblbbfmiB £<2 I :itljltjl£ k^rabibj 
kllki^ht b k-iH ttbbb <&bi^ :iiiibbi!&bJlib b 

n>Ra^ii iii^iii&hiH 1^^ 'hk bi h\±[th 

-dlhik 

'; kb?iblbl !feilhli££)bl:t ]^BlilbbJ*&bi::&b^l>-:^Jl& 

II ^RRlt I ORR^ II kji blbhPl&tirm :bl&bbxi^ 
•1* JuiJAfej i*ii!biRb>5rJttttli«i*':fciiSSieSi*8Di 
■J*S ':l!fel9b ':Ji£t-X ':l»£!i2b 'tbiSf ^fe^-:*lQlJaiQfl 
':bissiHi41a J^b 'ibklih kb Mfti ili ':]£<& (BI* 
':bk^i^ kb Sifei^iii :b^ :b I kbitte Jkitibbi!^b i^ 
': we* iimb£ fe J*SilSfelllbf IHIB iHlttiBib febihibSli 
Mfelt-f'ti fefebliB iteBB ,," ijlb51tlliSliltsl».,-Plbab4 
ftlbhfili i:kjia:a kJijfeb]^bbi^ilfem<*i'kbJt-.iviSlU!fcb 
.j:*b ii :u)bh!biiliJB :b(ftj JiiJJ£bMatJila)-JSm>lil^ 
-ife I kli ,,i bijb JbhIblblEbfi ..-kb2|bb'tiib Ji-a;blbh 
-Jifebiiiibsi* blHbiUtEtli lD£Bfei<fcl*ibbE Jfcbti Ek 

lURRfell %1 liltefelhksm Ik'iiiE Ihllifeiftit^b 
I hbh lhltllfefeJbbb:bl&-hlb hslilhti 

II oRR^ II fea ibl^felilfelfefei 'Jklklibfeblb 

I 5 Ji Itehliltf^yJilnJlili 'iDSbtbliibhbtt 
-j^lli>aib^:£l2:ltib^tiib blibE 

^^m II ^^R^ II mi asbfeJ k 'PIt-K fei !^h !£<feli lilbhJEi 

•t,66!;£ji b^ ';bJfe life luiiilgit Ji:2.a4!iiift JiH 'trirJ!^ 

I ?!blS 14 hl!L'lli)h!iK IB ii£. 'liiliitliJr.b^bli 

II b\R>: II t lij 

iDife!ibt:'.ii*S.Bi iutii* , ESM'bfS^blb ,, | tJbPJiHi 
•V-.ei iliij2l!ibhi?fyiJ*ii iiil^SJtSibJisSilHfeibStiib'L 
togJiE^bit!KfctJKt.c^!HrutJj!ijritfeJt.b!5blfe Sn 
!IQ<R>1I J2^' h Ihliliilbltefee *bfel IbSliibfTibli 

II e^^f^-G II ijibsi „ t-£^a 

-IS Kjfesbi.-lt'A^it; JkfeiJBldib:;3 Jkikbi Jl;lij;^bJi 
'tilbEiJB Mblbbe lbbsiBsJ'^5:l:ii(i-*l -.bbii^felba 
-JSjiua feltfcti'Jifeiiiiifib tii ,, I litis b££b bJJJ* IS 
.^H 'KJsajs £ifeii „ fe :§! i ;bJtt tJbii^bl* bisibS 
-1» iisiliiiii^bbibJkSj i5i!*«:-i:«b 'yiikH a JUlJibifcli 
-a ii±£=kj£i ibJiiiJiia Jbbjikiib ijbib^liJbbJbSib:^! 
bijj]£il3il JgJb 'kbalL>;JlilbtiH?^fclCi£ ^lifeUlbhJL'ife 
•iilJ^iib-kJtif. "feStia iJMibaff lltJbh£ ibJbiiibi bib 
-ul- t^UtiB !b Jkibia Jbbf^iai& £*btJilib (kJ K) ttt 
-fcbJ i»5jiitia>i_bbJ,_r<]iib-tel bblfej :kli (iiJ lb) UiJJttbai 
Hlli! Jfe b*iti-JUibtilb3it;JUlbtiitJ laJ^tUbbJib 

liskR^iU litiJtsaiiyfckifeikai-iia^bbB.ifesh 

U& hH m iDbitlil lii !*1 t 'b.JJ^ililtll£iii)tl 

-libiiiJ:*] '^ fcba 
-b ifel bliliiB 'libaJhhitiilljeJbb£ liibbi!febi ilh 

II ^^p-g I' l^J^ fei^^S UJbbmJbiiJ&jii:!fe b Jktf !4iE 
-bfi JttBliiJifeiit^b '^ ^Jb5f Is li btelbbs JkiL bJHk 
-Kal.aiJrSJiiibi JU:fel!iiSb!ftlb-rJl^telb-biit!:feJ lit! 
(ai £iii) 'liiit* UKihBbJblilbi bittfeibis!bJbb£ hb 
-]gjtiinsi<fc£lssiii£bli:i£ bite (y ^te) iib Jbli'liaiE 
-bJfeJb-it'^feEbttiJ^Sjiib! bs'tiJssib^^tJli iffelbiifi 

-WW WWi, ,0 N,W -w 

I \t>^ liiih 5k iht§ bitefi'i-tl J^hkite'tJfelg 
-It lj!ibhEasil?;Jr«rJblt b]t»<iiEb£ icEt&.'ltiL'b i)b II A\^>, 1 1 bhl'^lbSiihs 

Ihiftbl MtLiB b£i| ^il hiiil^-liiiatlf^ijli^ 
I l^±:&^ biriih Jilfe:B Ik 'kSifefeliilialti 
-^JSJbitli 

IIP.'f.R"BII kji tbi* JbllSbh^iiiljib Jbbb]l»Jbb!b2ib<teJ 
-ItalkU^ iJ^taaasib & Jnilib^Sltt '!ljbi '.'Ana :.>iE- 
-Bik beJ£ ik;lUibb£ batiiJbbibibloiEjJliJbblj'ibB 
•Jji bifeiabSiibiibi febiyfeabib |ibim:-S Jil£i^ :Jfct 
-bU JbifeB liibJte ^±j^b£: bJHJSbiJn>ilSbS.i!bB lib 
-Jbi'iiJfe iifc: I kittiiil*! iBbttl^ihifijbJi^ebiib ,.-tt 
-yiJia Jtsk ':t-Jttbi iHlMi JbfUlifrik £ b 'kJbibbMi 
•b'ltbxfeli.JbliE JtibblBtbtt bmbJab'ibi5t Jfifct* Kib; 
-ibS-^llJIiJE-b.'SiibJ^bi cJtiiksJiJbiirfej bii^ttibi'Sibi 
-i^h bibliifejBJifeilssiJSfei^jbrJMjH! 'bfe^ii bjl JttsQ 
-bdSbbE J^bkiK biJbi^ bUi'b-jbilb!KbJ;£ Jni.'!te -.ku 

^^ -- -w > . 

I b*liH& k I aifij^KftiJui: IWfc-JihblbGssJila bJitJi: 
•JkiL;SJkbt,5*bJ fettJjfe^irrJJE: E= <bb':BJb bJsJb*bJb 

•• w i. w . -^ W '^ 

•baibabjfe J«Ji*.bJbb:5£,:J£4fc5ii 'fcj^HKbl^feiJrrib 
-$iH Jnbii£ '^ib)i£ biD^' !b bllbJll bllfeh Et blJJtiii 
I bblKhSiiii^isa: :libii!^ & ijfak ts.-ijDbfe 'ifi^liihi 
■.^kiii:lk iik&tii: fe r«biili 'bJLlJai Jbbi-Jbim JbbtJj 

-BtiJ^b:* bilDJUb^ib Jb^fc blfibbli^fejtiiib lib 
-lii:£ali fe Ji-iS Jiil^ Sl-libj;3 bJ-tis 1 rJTsbiS kb^S 
-H iiittb^bHlibbS biHiilttbf.bii tittas fei^kiib^.ii 
•>lli^b:SnJiilibi4itiiJsslilb:iJi:J :ktibnbnr«k 'bb=g 

■>''?-»j«j w^ w -w s, 

-IS ^fettbt Li^'.^ha %Hbt:tl[:-.sikitiit-H :b2jlybfiliilisli; 
•l]!rbit-iiliJ:iib:ablj;i!^iiJi-!.li blblbba kiSiJltiiilialS 
-a;a^-Jftb I r«JtiJbibJk-!JZiS Kisl^Jttb 'r«lfeb Jli&jJa 
fem kb£Jb SlbikSjbibJbahtkJKlib ikiisikr-ib blit* 
( %'ibib bfcfl* )-2JiiWJBS I :bL^ kjs k£SH> 5.btt 

febli bJSjbilB bbJlbafct )t:'^ bj^jk b!i51Xii£:l::12|liJ 

ilifeb^j fe rm 'bb?.btf:bbErib:«.i;bJib± :t*JiJssii 
-IbtiJii bJrJl&Jbil£>ii:i>:b£. I :tbijl bb^bfciiblic ijii :b 
-^a-Jfeb bJrJbh-bJUH but(b'iJtiJJb3,iibb'£± bJhiibi 

||RcR(3ki:^ltvfeJfe2b« fibi-miibife^ fe hbtt 

-m" N^ -» ^ NW • 

-iJltbfri bJi bi&JiJ k Ib.jbtiblfe bib fe fcbJ 
•hiJa kbillJfeSlUbb* 'teiistH'Ji E ibl 'bixbF; i^hitS 

•* ' S. -J , -W -- 

jEsibiJb:a=:i>ii=?5bjei'i»0Tb4 tf.iiirrjijfctiisi Lirji-a 

■7 WW"?"* ^i^Hd, ^OSJ WWS. 

I! t^R^C 11 ^IbllbK kb-H btt 
-EsB feiibliSjbibtibiS kbiijii'fci b?i!t;ii;:bbirbJb 
-ifelliia'tiJi bJi^tfifeii 'kb^g bhnwttJ&.ibi.-iiiJlbr'iJU 

W V. V J 'W ■• ^ -^ 

■bi^ titibSfe biiwi^JIblirifiS HhijB. hii\ kJ&itbJife 
:j£b;bJbJi:aiatjb^k lb ircb 1 kJb^aii'^ yh.aih ttia 
-iH{»J!febl:-i£b 'kbiH bib bhk^jSjtbfe Jli<fcb.b fa 
Jst& 'iJltibltb hi^b :i;i^m!b.sJb.s:febJJfe likiJbbb 
•£; •kit'bJi £ !feJ 'Jib?.bJ bbiU'LHfc* JfeSb.b fe blT 

b:l!*!l& -llshltfe b*C Ibafe bjriblLSItB pbJJfc>t-fc,s JnhMi 
-Jifehiiib;BtiiebbSitr%l bJualK liUllifeJJi>J:fe bjti& 

-j'iii&jtti jfeife.^jiili tiiiJHi3jw*ei*fejsri*i^jtJbHii 
IIHR^GII fel %fe:hl^.^:b t il^ fe 'Ikhiiliil^kii: 
I hi lil!tl&l*l ^ febl Bllib 'llt-lhbi&SJfchH 

n^fe iJb 'PJJStt k JbJiihltSJfc*! t-Ui^JJfeaB ^Jb 

#^N^ S^.-* V^-, 

ii^^R)5li :feitt ^j^ifiau mititibhiiPim 

JtiJbhlitilftlbL'-lSfkiJlJb'* :feJJ£ J!ii1It£ nBhiJ* 

kiimiii'iiEijifeJttiiibblii H bib^fejft itb iBii,! Jt& 
-Jbs l<i-£thi!?t! tih-t! feii li ':uibL5t!iii!_bhibibi!& 
-kif Ihfel biu ( &l liJai4£tJttUltJlite§t ) :fcJH: B 

>-J>rf \^-V N»l.>. *N« 

II fe^Rfe II i ixifat iu* i* £ite *itit&felibtei& 
I %^ hb^y i^l klBk§k-lkbltlHP.^£k m 

•i S:%!ri>ttElbJbt)lbSiba5JihuE Rtk I ^i^btbli 

.£ X6ife>=Iifeb ji>l<tja*Jlfei)-l»bbilt tttii I :iiJbtJbhi 
-UiirtibB b'HJfett bi li)hblbil?ti!fctluJtt JbJhfeb li 
•JbbiJSii Jbb(%l hiilimfeliSjK)-:gJhlt'i5Ji£ I :bbi 
-i sfeEtmbiii* '^ifett fcii bJbbibjaiWi!fcE.fc£ ttjitt* 

•ESsJfelJi feb-iilfetf- IbibbJbilsti feJfelft JbJfcbJB feb£ 
-Et.£ JijyfeiKiib ( fel J«j:b K: ) bbbljtbb;fisS ilcalJi 
-Hi lt«*ib Iswltlojib iiliJ&b]Ei!iirSJtilibi bllbJb fa 
-It !i ibK 1 :biJ£ Jtibiilbb£ l^tli) liBbife bHUlbb£ 

Ili^RlSil hilltltfctJ25*Jfe 21^ 'Jhltfefeltebab lii 

II o^Fil; I ^■^gR>: 11 tijilSS bmBJte 
•i 'bifeiiaiilfetEl* 'feiiifebSibjfeJkpEtii&fistifehSjbv 
-fiJibiliitsHj 'febifeB: blsi;* 15bU£ biblba!t(llStU 
•lj;lililii ^s-ibb'in fetfe I JfehiJit bliafeiifelilibKE 
-ilhbi-bli!»l>il5bJUiiftJi&lb-SJte* b*J £ bfer<':fe I :tu! 
-bht f 1*5 tbi-bB bHJiitSbl.-L bKJ* basi B )*tlitti 
'>^ bfa Ifa faUill!^ fa^ 'bl^b I :tib^:klhBb:felb JisLifeJ^ 

I tbt^ji&l biibitt!rJbi£^k :abB 1&12 b^ jiOi!i,^t> ^b 

4 W ^ w * . 

fal^^b^SiJfab £ l! 'kbmSl b^fal jbi:k;=;!^:& Ib bibb 
•bl^iss:ia»ibibbbi£icsikiJ:^ i^tdbelSk kb^bB Itliiitt 
-:a;ib2JS]6jrrii«fi!b* tb-tifet^Sssiiafemit: bm le-i!* 

^Hilb bbCnB feb=ibB m^ ](!ttiJb ^B fai2:^ lk£^fibB 
-ii:Si]b£:aiifsiL'J5:biil4msslbJ<b'6fab fefel b&feia 
filial.! I I^I>-:t:-jn:li.':iSijbJSlj^ £ ^£t£si^Jb^M:|bib.f:jt^t2U 
•]^bb:^likm£li h:kh k^ •.kit Ui&l b :tfeJ&JJ£ Ittii^ Ilo^^ill Jklt±thIts!lbhtiii-£lbLltlililhlh 

I ll^lH^^hlil li till 'llilhll*! iikl^fefi 

II fU^R^ II M lb kl £Sli)llik-htk fe ^ITsJEh 

I m^k k ijjk iDH^b^J^ 'kkl l^iiibl^ 

-wibbil^ fett:&iBib>J§ 

II ^\f:K II fejiiB^ briaBJ 

-teillbJSBJfehSiJbiB I tlillfeilJlfeBlferSllibib^ii 
•tllbfeiafeblJWjakh ihfe 'feitilt.lli telsiJlte ;^<:sl!fet-iJ 
-bJbbB "Blbfei^ is fe> fcrklfbfeHb<fc LjtB ib 'libbE 
fa 'tebB :bhif. feioHas blilbtilJili B 'l>b)it Jbbii 

iQfe?,fel b ]telbb^BBfet!lSltob'l*liiblfeilJibJi 
I hmk^ b hS ll&^ll>:lSllDiIi 'Jilliiiilkhkife 

II SNeR>, I ^isftlt II i^jilbfai 
-biilbHsllbaiiiJjft^ltliBJiJb hit 'blbi£B)fe!i£tt 'fc>4l 
-ttfa^bBJbtbjbHlbU^-feJRblbb I :t^ ^ttJdJ<t^hB fa^ 
•bfba:^]!^ bii&S hh Ji'klUiCb'k^I;iltlbbifa£bBbS 
•Jit3s;!bbE-kgb ifm^BUbslttki bi:^bblhll-fa'bltlt 

IIS\iSR>.ll b MIIilhfeiiiWUH'b fehhhB fel ii k 

I fel ibiilfellfeil*llih£ febS 'j^lbtBbbSlbilfi 

llVGRiSli lti^bl£lltibfe&iBl£lb 'lB]tBlfeklMI>'& 

-libaite feia 

11 X>ft^ 'I bi5 tiJUsPJB Iti 
•It l^feftB Ifeii b<2aSlbxyi JHrJsEB Rfafeb'i^lEhk 
•Jbbttp.^.^|j^iib:jl I liitii Hlituhitilii ibbiis 'liilxib 
-:ftb2^ lb% J£teiibik 1^ BJbL:&is faJfet-bSib^bJibliH 
fefab 'IsibK ith-kti -.iyhiH bisllJH ifejik '1it» blslb 
~h bPiaii&k ■Jbi^biib fairfe Jblb*! b>i Jtftifeb bhB 
■fctjiiibb JfcttUfeifaibaStJUs fa^ctfihb JiEic bfesit 
-b'i BjbbJJSb feB!fel ; <fe:^ttl ai iJtt-"fcliJtttb*bitlnj 
-ij itblic IkiR at! I Hi kJbL&B bit-^bSib^ijbuE 
iB:iLbb -.Alt JbteiJ J& bL^l^^t i iiijbbife teUlb ^t 
-Jbfaiblum (ubRB fa±lJbbt»B>ifeilbWJStt fe tb'.lililbi 
• itbSLi^iJ! 3*jtlbJ ]ylt :liib bEm]^£ jift!'wabi^ib;:^3:bi 
lSiib>:aiEt!iii^>lJ£i fe l^b I iBrikbll^lB :tfj<i^jLlum 
-b&tliit'i^ ! BJhib^bbl ibd&Q t>^:&Jbl |JJlfaiitmbl£il& 
•felttititjiaibiaabifeHErifeife 'itiibife fe biiailibil^ 
hllB bat^jifcfei asiSbJhi fc^bl :tJ*6ibfiiba3iibi»B 
^jlfiBj j JllS-ilbbfailfel IbiibiJblL'^lttbilbittl bltt 
•tt* ibiifeslbU'iilib-Btaft bl^Ui^bJli -.JBb Sibit.lt 
I jfea kiai btoiSjailblbiWitb 1 :iibaa fe B 'faJi 
•liBiib iSb "fcfiab nibiibiJB bhBiilS JibiSJtii 
I ZtibbiilblfeJik 'rytlk :lXib fe bJ& 1 tblfersilt 
•Jb jSbblia bilil blltehfc'Blb JHSbb )bal5:l>;iriJiJttfe 
feu 'bba&i^iibib^J'Slillbibl.lB^t ilbJSbSfiJfe,^Wi>-:S h}\m^ 

-fee I j!fe£jiE»rji!biii£ jfeJ^jBt^w 'J>«i i»i»* Ji-^fi 
I h illiMJ£ liSSlb imiSh 'if^*£felfiS£!t^3ii 

-bjBfi iii^]*l?>aais iiiifeibib%)% >e:ifeit^iifei5Hi 
-itiK iiikii j&ji^j i£k bi^ffe ^ ^tej&iisfejiai* 

\ tAl[h teihlt :&mj <lbSl>, Ibbh-lfe l£ IhiblSlfe 
I oj£ cs omi 'EfeibjaKb E^wjfeKbsi&iS 

I oB t oe , J bsEJfeE SlD 
I ]felii ^R life ^ oib "^ 'Kbl-ip:i-i2ll£i£ I I »tlie >: oJi ^ oh life I :%ifei4bj BJb lafeli) 
-b^i 'Jalll^ttl I oii \i^ ojft ^ ojil 'tifeiissmifeihl 

1 ^b \ SiiSB 'MtblJtfeJJjShl I oJJBi I ctt Oli£ 1 ote oi»a 
I OfeE I ojQjfel I ofelife I D^fi I cSk 'jlilS b£:bJjafc)a 

I e£ ft oik 

I OJB:J)ft I Ote > OS Oils 

'hifeJtJl*liEtirJSiiJt&^ I oj}^-Ji»lh]Jjfe£-lbl4i]Jb^ 
I o&QbJ i ■>£ a obs l"lilfei!fefcJfeSSsJbii«liJlii 'inJttB 

I oji •jtj'feWi'JiiiiijJii loj^^-iEihhifeii^-iiiihhUiyii 

i ofi i el'IibitiJJKIJiii^mi&i' I olisK.-bfeJiii-itlb^ 

I »fi %\ ofe obj I ii!tk:afe 
I cj£ ^^g ofe£: ^^ I jBtsEa -ua biisliSi li ^u I t I Q II « fe 1.^ ^^,,,1 oS-12-ix! I ofefei p, ojfSb 'r«ba&tis 

I eJ2 R ol]& 
1 ce i 0% 'liJiiiJa I OJJ£ I oJh I OfeJiS I oJifel '9W* 'aiJL£ I efeJ-iJliI£ 
I o£; fe oJ£- ^ O^ ^ OK >: oi&ilSt 'blhJlfcSfell'fe^ 

-I I oi£ >} of^Jia 'tlhJJbBJte I -.Hitj:^ t'Jiibi>i i obs 
I ol|fel ! »faa "i 016 ^ on oii& 'iJaiJtiB 'i>B I !«fe 

-%ji( pij^iibisifa 'bfcife :iii bis.fe I oE-:i]«sii~faBJi 

I ^^ 
J ete V obt ojts 'JbfejteibJte* I obste-Jfeilil^-lbBli 

I oi£-joK It ofeli 't-iiiliE I cfei-fetliI^I5-tyHl^ 
I ki'^ Q efcii? >: ob5!fe II > i II ^, ttJiHitii ttBiSlht 

lsJft>£„ '^JE-Jit t^tbahJbfei I o£-lt>ilili^-iiiiijU|& I oglK II :s?ifeii>i Ifelbl 

|ot2>.«HcJl&'itijJsi:RJ£ ^lJ3iaift>lS |sJ^-)J^lS-JJ«^^ ! ),WigJlbPmbbl hi^ ht*l>i*i|^ Jfcia&jIbJfisJbfeJfe 
1 ofelfe ) o£ \^ o& ^o ott ^, I iifei I -JK:ttfe^k2:fejafaj±blbi te^miiijfeuSj L'b]g^b!felihi 

I 'JhlSi "is 

ls£ fe«l'bxttlBiJil}j febJJ£bli^H 1 ob-Mt^^-JiJfcii 

I or fe I 0£: R ols < ors ^ el&Ji£ 

1 iitm flft life Yt Qja oi 'jfeifeh-Jiiii-liiJcS -bl.ibb2bl<feBfe41S^ £jfeJJiJ8h liilblife^ljbsjiijl, 

iBsbi oSiii 'asfejR I oS-i^ifeiliiibliSfe-hifelli^&tiJfe 
I oiat,i'bjfelbfe]£ 'fcjfejii I ofei- tJ^l5"BJJB 

I CjRi i o£. R Ofi 

I ife%k;aifc5l^^-i-%!issll£:^ io!.-liibi:jlsil^i!-ife|jllii 

I oj.^e ^ ofcH I ofc e.-fiR i tiitJb:a4 bi 
-fctjhlisjiteijttja MB: hy 'yjt<:si:& fe a'.-ijb toijs b^i 

-JblJliUi bibyjlsjj^fefciiijs jnji 'tijjb JiiJ^bjJJfejlniJii H't'l^ ( hve ) ^ 


>, Ob I :aifek!Ji-t*%ia.feiii% i'i^E^i 1' '*>« " ^^^'^ 

-j£jfc2fc*itifeibit^l^H» bmjt!^ 'mas. iD'*^t,E:.Jbim 

.tfejfeiiyiu lfe:iJfe9J?!htih)felB E hfebrite'ife Jli^' 
-b :JJ£St."it«fc Ifti •.nEt5iJ&yS-ltiSJIJibiii£lt'^ kjljii 

.£ai.mLmt*?k feaiuttiu 'bmbJb&tJas i-fibijiiiiH. 
-biJ&£iil«J}: :ki£.)bti5.bifi t^ifebiiilS t-^ IBb "liii 
-Jb£jb& fcb 'ti :bikt;*ilfebJi»ilti»^t^i^6'-2li kJi^Vifea 
.uihtbmiiJfeJicfefaii fe k'tiii9ib£sfeii% Ifcibl.kJ^ii^ ^ 

■itSlgsslfe li»J :%ife £'-l^ fcfc^iltri'.:S.it.bEi.feilfe!?t''4i 
-fetl ^bd£ 'lis1r.e :^{iL'JiJii:B«iSd?%l£b2£JSsJil!&li3JtJ 

.:s ^jssibkfeti bJi.bits-!5!b il^B bjJ :itt k bbbJfeJ 
luib'':klbi:SttkEl.ibbl* bfii ':Qbat:jjfcsttlb fitbiH 

-IbTsJfeilDblilitB t±ib ':iuDafefei&tib5 bbU liti 

lit* £ B 'pr^?r loblCf-jhii ittbBliiKklilH-ilblbsiJcs 
-lliitl±JU»!S>.i5 JhkbifelillifetJlii'liaJsJa bitil*. ki^l 
.!h* :SHbl2 SI kHU &fe* '"htiiiibma blkJEibfi :*JJ» 
iife*k!feJbl»lilbiit labU-iniik 1 Hi!likJlf?b ^ tak 
'iniHilbfelsSikSBiSBBfeirl £ *!>!J)!fefeJii:£ 'ife Inlttijh 

-*ftll!febU$^ feii bliblfcfet"H-:fe!H t'B I :lb5| kK 

•Bei^S I :fefi5Rkib£ib:it Jkib£ji2ii 'UfiikfestkibS 

-iJfekfe hi isisU '>ihk!lnbB kJ& bbfcSSlfe lubJS 

II "^h II ilbjlitm^ !bb 'kjti fiiibli^HS 
-^ikQJl&kJlkE^l£il!^&lli£ Ik£^i& I o!B£b I ofeb I ok olJfe 
I Qbllfe I Qte k olhg I h fe^ffebt^litlh milt 
'ft blbmJfe^ '€ iilfettJ^li *fe bl^libJi^blib'k Wlfcb 
-ibfelbllfe- l^k b 1 Ifeabiltlhb kMfeshfiJlI* lilbSlfe 
t_h fliiitilfeliuhli hihbllUfeihS fli fe ibiiilhii 

I e£ t 0i2 R Jirti I ife toiiSlfli* 
-hfeBkBfeli 'toJfei$lni!tb*B kiJkJB miniaiibtfeil 

-jBt mbbi (ijktKbiatri&iafei-mitt^i tiiuiaiibt 

-lfeiihlb«feilfeikS.>bife>»* I oE-!fefcUSSl]k£-bSlilBfi 
I obfel -B oiKb 'hite'^jliifeJUttkieBlsiS 

.teti!£l!BLiJ& I feHJ!lil>S^lS)2*fi: 5t^-b^ :bil2 mfeiSb 

I o^ ek» 

I ijs ^ obB I :feb5ife!itiii!fej;.i^bbkbiErrjfeia 

'ibbtlliS lift klfe JfiiBSlft^BB it' )i.li«jl^Slkbfe 
-H. J^WtfelV- tij?mb I il3 \ .feK '^^KJlU ifellift 

( jku birtibt-rl;2ft .iSsfeiii. ibaifis) I o£ >, oij» 

I otJK V. Ob I ^llb^blb.'bl>S hi-!) ©12 Jt»b ']9-.'*nj 
•14^ kfej5slb^>;lsssiK;Spi!l£ ibt»K. lijli*^^^*-.!- ^'^ 
-l.bm-mbiltaafejfti tiik toi&Jkikeaftj i^i fe^b 

feklob'lnifelkiBiiibllSJSliii i cis-^ifeJlii-'-^tJ^^ 

j I o£ ■? eli 

fl olt 'arbiifej bifeJttlii jbBiBi!iki^ibJb^iji& t»* 

•BIB I kJbfclitJ feillB bStUlttbltiH b*lllll!fem ii^iA 

•btijssifeJiS lih^lki C:i |oB-aJ:ilifeJlfei-bSlitlB£ 

( Jb:-aa isfi: .bbjlhlli, fefeB Jlkts-J^fe) ( ^aff^lik 
jbftJb? Ik/ib li.il ) ou 0114 I eJifei ,. t tt lliibfiit 

-.fe),.-:Jbibb bil£ 'iHir.jihiB I kJlii>bJmm febifei 

.!^akjifenii I oH-Jfefellhlbblifeilii-fcslhltt^i^ibi 

oh I oHHb I iJS "g): ofeB I ItkJnilnfibibJiJ:^ klft* 
-InEe b*k '.-kit^lii k)^ 'k;ba£. llfijfe:sikJb*lbiB 
-kil^kiklilltitilbaib^B %J bilijibibB liJbiJbJbaiD 
-ifevSJbJb&JbiB 'kiilb bit^iklifeiltibtifeJBfeii *:ki 

fciSaiDIibm^ •Jiiia6li':iis?lKlLl^lJlnJis :isi | ojja-t!i»rJlfe^-iifelbi! 
-JSJiJifejJtfe itii I cb-ibibliJtii^ll^i-htJilliJfeiKIB^ 

I e£ R oJ£ R oJfii 'mUhlh-.x^ feltijisi:!fcii I ihhUiJli 

teijjtijbfe bi|i m jvttijit lii I cE-fchltli^-mitbi 

I otitis, I :t>i^ ^ oi& 
i oii ojia 'ijaib£: I iStlii filiyjjJCsJs ; o£-*tlii-hbi 

-is > obsjfe 'ittitjieifepmfej]gi,a£ i •£ ^ »! '^jujI 

■->.■-. . >. • \. 

I oi& \ :flt^l* %| :fcl%)* ( j^, SjfeJ ) I u^3iu& JiJ^iBssJbhi 
•blsbbfejg^Bi Jbfe ihsa. :!fi tik IfcldJ:* ( e=l bj!fe ) bi 

•±t J&b'blob<fei,.ybjH:basijS fe'bbElnJlte Bii(ai iDlit) 

•bigbbJ!fe jfeb 'bbimbSbibiab.jfe uiuibfeib" feii 

(klfelb) I y-blJfelS bJlbdiK J^ttlttefe jb!fefeJiHbJ^t!lbilib 

'i^^SiBj jnbbi^bJbJ>b bjiife 'bht-ji!ji itcb irrttfiijbjb . 
isfeii&j-fe-bm!fe lfeJihibi^.bbJ£ i.t_^ fcJ>ii^-8 B 

-iJii:ili!Ji^JihibbJ?. t«ife 

I Bijjgjiji^jhtu 

feH :^A linaS £k bus lli£bi^bjt:iiitj 't^ibbmi 
JiJ&iUJii JJrlsJb^ftjlsibi^ifeis"' ihsrrbiintJtiJs: 
-Jbiite m ife jijfe bln^iiij.ijte 'fefeH JbbS-J-llofehto 
•itte life!tijttt£jiijjs£ ibi*]i.Kj:fe m ibliimrs-Jitt 

-hiA 'fe£aiibi jfeibjtti :ki^hmti bJsVii-bijtiiB 
jtSaUbJ t&ja ftttjbjjkiy fcit!ib:ti>bi":j&"iftite"e 

I iSiilfcitbl ^Jb etii ^h^hth.lh fel !-'>» lois^ojii I bii :£i.iii.ijssjb.bb tb i^bbi^-K fe a .^j^ ^J%ibb.^j«si^* ':iQl..sii.i.ibW.,bi3;2i*^^^i 

•feJr^JJ* IkblB Ibb 'Jfc J6bBb£ 'Mifefii^ii: :J<teg;bJl£ I o'AlU ^ 0£ 'i oh I biJSlfelibi 
'hk& tl* I BimjbJK: hbtB JBJJfc^ fe bJlbSlSB Jij* 
-tSbBjbifeifeMii ;*JbteK Jfcli 'tjIbJia lDJ!k!fe biJB 

-Sji^i^tetrisEik 'bijbtibi^jaB2bejj« B bjttia^'ioijbt 
-JfeibBJfej^bfe bittK ( ai ^^1 bljbtlijfe ) I UbsSa 
£jio^i$biib5tt)!t.^ttbsiajb b£ 'hi^itafeEsiijitiiiJifei 

^Sjiibii ':bfej£ JjbaaJb&ifeii ii^ijtb ^^jbjbxifei 

II h ii%ibi>^ih iiiiit '^^j iisjbhli* 
I (Jibilil^lt %£Jbbllii!li 'ii^lbkbbllfisB 

-& blJS II Mlt!l£ irilhlbJtt 'Jib £ihk!Li£! 
I Jb£Jilbl2ltthh iiijiltfe hil-tllilittEjilife 

-It Jiiljss bbslitB bJnlfeifibJJUibjfe'febbmj^li^bUi 
tb feaHibifealt ifiilt Jb ihthB lblfejit£i5it JfitJb 
-J^JIiibJb«il2 b^Jssiibb Bjk EbilDJfeS bl^iii^ B 

i; ^bhbBfeb ilk & 'mbimbibm 

I mifellt^IJb IftJbilbJlg *B\,h h Jnbiatifil 
-SiiEbjfejtebi bi^fejte jbjfemjB ftjs 

I blfeK IbJbBJbEbbJtessifeitsJJSbfijbJblibiiiJiithS 
•fehJblkbjJbJfeiliJH :Jblifejlttij£& fejj 'biltit JbJi 

Jltii^ti^ -PJtt JhfelBj JbK 'e«lbttP=tfc »£lD£fe] fc-^ Vi« ^^ 
-WkB tikttt <:ji2a»iissitjuuiiua mkltubeiib :iuJfe 

-feiijiiaittiB ':ibJitimii6fe-iafi»ait<fejfcaun»aBiiii 

I %il feitIL ti^ 

•kifejibifeiK bik ( li ) I fciiabiatt mii %mias»w 
.4i iBbltUiEsiittmlbuili fe ^f Jtoili L>ij|$ liEliiJ 
.jsJffiiBRlba Ki£2G» ib»Itl :bft^lS»bJfelt!mbiJbE 
-b birbisifei* Kii tiii* fciii iiiiisk bXi bjfeibatt 

I tm hi tiik ilbi fiiB^ >iB^ hilsslhMh 
-& bJi& 
t itbix^i bBibttbi^itlb n^tt 'Bib 
-K Jblitijia :bibbfelbll£^ :bi£ bitmfeli IslwSifc 
feb rfeib)J£ biikSjii:liJ ItCaL bJttti jinJbl&Jte MJIB 
'jiijib fciiKljii bit ( a') ^b ieiib Jfe nrfefe fete^ 
" ll BiMbfeB hmlh ^Uiikh Ittte 11,^ 
I BiaihSii |lis B toll *ilh%lBW hlt£ 
-kiblfibftibs feJikb 

! isi^bifersiBiftib^h Kte» 
iii&B Ui Bh 'eibhBilxJ tfeiJlftbBilnlfel fe IblblitJ 

n iiihltfe latJB Jitl> *liiJeBihiiblH6 

•Ik fctbjB JisiirsjbJ*aibStt kibfcfifejjft bitttjim 
EuJbttbli bili^b :bmk6 fcDsfeKiiiib .Eili i^sllsi 
-fe^feb 'ttianMiiiii )feii»£iii» 'miiriiiniiB Eiifs 
.ifeBJiii Eikfem 'iJi^iJSJiiiba^it ikbs:a jeeife ibt* 

-Kb JJatfeblsT ink i lfei!ikihJbiia)»l£ln,, JtbliJhbi'VJl 
-Ah LuS baJfeSSlfcWiJMftl fe blSfeB'tlbKitea MJfcUJB 
IbbllStt^li blJEii,*bbJlJt<.Ji I l^it^kJlfttlillbmiii^bft:^! 
'l^ib£i!bttEi JBbabJbbiJ^bJlf S^ Ibb ibllS Jliil£%Jioft 
-iibstt itayS "blbiftiHi* :isi!-ii>li ifiibakiU ftili 
-Uitti btesmt feb tb 'JilfeK miiS fe fcUJb&J-lii 
•like bJJ^ttjS-ibakb^ biSi&kiibittlJc^JliJb b^kSiji^ 
•Jkll! IsB :i^lkS \tti]i 'Ibllt l&h Jb JbKfic^JajrrJH^ 

II \Ui filBfehbJsib 'lb ^UitMB 
I IfelfcSBlt mfiifebhil^lB <:^ltt:l»tsbtfebh) I! %J k IteBlliiB fejfcfe *^Jb J£ib fel fcaB 

I S^lhfeab yitfeiiBUiilfe'tl iDlhBUhtt fejbi* 

II feayit ClliJSl^lfeb ili 'iJ^B^hilfe A^'shltfc 

I B^i&g H^b!tmlillBlk <i^B£iB£lIiklk 

I it>i£:»illktti! Bit fikbmttiJfet^i^te ':£i>It 

l£lb £b k.t,il ,A i£i:ilbtitrai£: BBiH. Bt^tu-B^ {ItiB 

'tuBii „ biujbirtiu:tj:^ '&Jb((* feb mutt U ^£iit>!bi> 

-ltjJliJbj|J^£ bittlb^ itiiik3iKkl liitt iifJ^llitebJlf 

■ki JUJkiifcjfi bJhJbtibiBtikiJtiB bbi I ■Ubi 
-jvji* iD^^attiJ :ibifcfeJii BUkJiib fcliiiiiB *»** 

<fclilfemi»li>iJfctoit:fcib*i£jBlk«iaBJtiMBbSJJltfe 
-Slblfeibsl* bit I Jla- fcJbkJE lifeB IbBiH Ibifetfem 
II IftlBiJfeB IBi^Scfefel 'fiilkte i^LH& 

I iiilb%l%J6 Itfe^felB iil^ki 'liibtfelB IttB 
-AJhiiSJciifeJibil r»ii 

I bii£i£ 

•l*i ^U I iiJJ^felft feifcb*» i:l|i aHfei felkhSlU 

-Xb feb 'UkiiuT !is£ 4i ':bibtJ|lJB]UWJSJiifeJb 

il 'lUfcbiyu ifiiiii MiifeUK £ fcS!i£ »»'-J£ iiniitJi 
-i£i ikfeuit J6!fej feribAifei Butr-tifeii itifeittcbjifej 
-JblifiiiB lklfelli£jiit IfiUiSkftiK 'BilsslbtfeBlittot 
>B fihjltlnmjii 'EiissiJSibbijE Eltj]&lkihJibi!J£ii« 
-ftfe 'KiKsJiiibJE liijiliinttJtobi 'EiissJb-abtt femi, 
-lfcj£ 'l^Zr ibbis. iiiitJLiblHi IbdittliinhaakJhiK: 

II Jl| kBi SliiM '^litkkl i%) liiS 
I fiiifelkaiih miihbifej *h filiJbtttiijiiibtis 

I :blBiHi^lAllt:i!£ ^}^ bsik'^ :aitd>lb 
:!fcfctJ {blEIJifeUa I ItbstJl! b» :bifc!bfej ifei* »sJLi 
-iffiftbfti biitb tek '^bilE fe JSfeiJtbibblE ibJibii* 
IbftbJIi* '^i^tt«^ Blblitlki)fcib ( aj Bi ) I blfeB 
Ihtoflfe loi!kl>t»4i 'iltHiJiaiftuiii Ifife'S fclkilii 

II h iit^^ MklliiMi& ^b2bl]g hB £l!fe 
I l£^lbb^li)|t> BB^lft B2 'ki!^i^l (ilBlDB^ 
-imiftlUilS ibli^ti|l*Jl>b-liofi febibXlsilii tki% 

I JdjJbJM: Iblliiibl bJOEJ^lk^ bl 
-HfeaiEb'i HbJfcieilillt 'felfebUJibliEHIftfe)«Eb^lli 
bl^ytoifcl mii-i hbtJblilbibfe bB 'hit* ittJbtJbJblft 
-Ufc:afeE&ay blttlbl*«-fe %i l :bLichB iti* ibk^blb 
-jbte^e Jbiil!b7ssJfe a I b)2bb bibl^ifi!^ BJbb liHit Jbi^^l^^ 


ItiB^B^ -:feis :j^:kJB£ij:S:Ji£ bUbittJeii 't^Bitu^iB ::ki:&rri2£i 

•it-hb^l kh^i I tbskiH tab £&Jfebl^ 'iit:kil^&:kl& 
^Bt bJSi££^ •:SLibt ^hit^ahHe. fi V'&sl^bf: b!£bUS 
If :kb ':^<£ii^l2Afe^ :i^milt Jitlb Ji%s^ii^j<feB bisih 

i I'&iikS: h liRMkkkh ItgiLili *lh%h Ihlltb fel lis 
-it2;@bfi y^^hits mHi^ttin 'ii^fe£ lii^iL^^ jQimbgi 

•11^ I%b^]k^bl>(l* fe&bi :bb iyilDili^lJi& 'yh I :tkb2 

'ItbJb^ i|Jlti<fel£ (^lii^^ bS£)-lll^^ 'l •.y§i I :J:cS^<fe 

II ^hh b ^Ihihi^b 'P^b b Ibbl bl^k 
I ll^ bulk leillHmJB^ Mt&lf^lSlBikb bl^k 

Jk££ltiBbJliJbl^J&^b!^b^i<feilil£l b^ 'a yitSih iknikl 

( iyit febl-b^s 

I o«fe oJj|& „ 11^ II -.i^iatiiiihi^ 
-b-:&ftft l^ltl&U ^ik I 1>B<% bs ikiiiB fete 'Rki£ 

I ©£ \ 

I oi£ \ oir,i ,, II i It jjuflsi hisibAiirr li l^feiih £jbkJit I •bm cvis em 'bb!k I om^ i •:& 

oft I ofeteJ f^\ ojb 'liibm<feit£< I .j|it-ikl^^--imb]8 

I "It 'iDhkB I •k-bliiB-Jalii 

I ^ib R o^ ojs I ^luitaJk 

-^ iya kt2£b> feEt ijb BiitB bJii „ I eib iub's 

m '!&u b l£ ilib ioJJlt „ '^lt2it I :fit^sti£ti^ b^ 

■l^i iJlnSHJbJB fcbii H QiR I ft I fl B ,^ £Jiott tat Ik 

&iiiB :kb fet^ ^bhiitfejRitBi^b^^ ., I oS-l^^-SH^ 

I :kiS. R\ tbH I bbl^basbl^ utn&l 
^IHB hi^ k^ :ky I yjimit: Ulf^txtk^uia li ':b 
-Eiii li SibbiE EiJiftteiabStife lb JkJjE Ik^iiis lb 

^ ^ • v )j . , >, 

I oh<fe ft ottife 
„ I ^KBi fej li ibmBktt 'ittife iJbfesuJi „-jwSb«to 

•ikte^l^h kBb^^ibii^ I :btil^^ i^ t&b ^UbB kHtt 

I oH% t oh<fe „ 11^ II %i£H^ l^J ti ^bJIt 
-&1S 'm^l&iJbfesbli I ^Jl^^babi:kfei Ji>2^1tl 'Jl^aj 

( mil IsL^ ,,li<fel^^., Ji2>tlbS ) I o£ ^ eJS 

lo£^ oJ£^ oj&sl 
'blfcfelbtliJbtU ^bbfeilSs^ I oB-iilgiit^-ipeibi 

I ofe fe 

oJ£ I olUi 'lUbiJkltiUkHkHi^ I oE-bJb^^-hJk^^ 

^ ^ \. . 1^ .^ 

I «^ obj i o£ 
I oj£ t »Jfc4 'JbbfeJbifeltJb.iiJssiiE!|>jjjj£ I (UJteJk 
•i a biJbJir:r]biiBtil«Jbltls bbtll&ttiJb li'tinbiisi 

isft ,hl!fe, :bl>SisJiyfi!Ki|gb rJbAfiirrjJlfiifesrJbJJfcbJli 
tt^m ) I oS Ob I obib X otefe I tib^sifebs JbilJljj& 
■ikh jfta^BBUitjfesb :ib:&ijrrjJiiiferrjbJSSkib jbti 
-Su bfc5feB:fca:b4»i^jjiaiii bBitjmai ^.uiiijiaa 
•i ^Ji> iielitb 'lomimtBj^ „ I iJ2k fe o^ Ob I* hi^ 

Ob li Q^ II i&miu yi&kb^j:tb2bib Eci^bfeJie ':h 
-^blJEikBltlHfeJsJSb^^iyi tibib^Tiitb^a j|»i> 'ttk 
'l%^iii '£^b ;^i^l& ':bXtJlc«£ mistSb <:kbilbbJ^^Ut 
•fe J£56 ( yik Bia»fiS»fe*l:!b ) ! ifciftjifetjitfeii feJli 

^^ id^^fejfeklik ':lii£)9m)!£&jihil>iibis £!fekbJlJHi£ 

(jBi)ll!afe^ 


-sjabi&feitj^^'^^ I oB o^ II 'i II 


lii biluli. 

I ottti ) 

I 8£ \ 

I oiEtile I il2 
J{^ obK I bmfete£l^aS J£J!!l fcJbllsttl5Jfe llBJM 
.Jil bii^ferfeEi^ ifeil* iti!*18 fe felit J!>ias life 

I ol; ^ out «i^ oH 'HJkm!£fe;iE!iC Iblb&lf^lbt 

I it. i oj*is 'feBJJiailkb* I oti-tSs£l!fel]6i-b£l^J!feb^ 

" I iJfi ^ 
Ota 1i)hit!igi<kft£ I oij-biiei!feIii-ininikl^l!feH^ 

I oDshl 

Jbi£ '& J&miiltl & J<&mbbbJIls JBkits miife ih itn 

hiltii ii&^ilM^ -.UibSSiHttil^ lt»y I :i^i:&J>£ ii iitt 
•IJfe l^ik^a :i2 bilaSli'£^ lx:iZ '^Ubii ':r^li£j Jl^£!^lp: 
-j!^ic«£<feii iXkii 'Ett <)k!JliJiii^:£Hkabtt<^<£jmiifj 

. ^ ...» V* 

I ll^£l Ikl&litM^ l^kl lixh-lb Ita hS^lhilfl I! R\o'c II mi friyiijijfeiu bjfete ( JiJ iSjS ) 
biJjlH jfcjKa Jttb '"fcJbJbJH: j5xS i&j fe'feiJbims 

feJb JttU iSai hih ^iifejSSJb^ '£ ti!4JJSi^tti:fe>iia 
•bJbib 'Hia b <feb~klJl JBJllii>iblb*l<tJbilsslbi i£ 

I 1^ b&g k hc<tlt«%lhl 'bill J& libBihJ 

-JbESbj bibJila bilDl^J^ii^HJ^ilbMB tdl^^ bk 

II t^o^c II :nn» 
•Jit yik I :£tbii l^bJbJloJhb^b bJbJB-JUb^ ' l •.kRj 
-bJ £i>b 'bbi>l! Jiujlfel^E^! B ::k»bsJib mRibl tdb 
-J<^ Jb b^B^Jbitt!! tdb ib-£Jbi^ Jfe I ^bhtt. ^'-mi^ 
■li^ mi!b -.Lka ':JbJbb t^Jbi^ti 't^j^bia ':liJ& 

• -• ■• ^ 

-Ull&biilbJ b^b^^b^B^rvlBibUJ^klife Jbi-£i 

I o^ I oJJft 
I oSllft I oiibJ 'feitJdJ<b bS>@l%:^i^bt^ibb>ib»Bal 
•Jttl2 l:i^J!bl£^ JifiJ<b :b:ftl^> i^ I li:tbijr*b£di bib 

w >. •* ■* i 'l 

-b tliJitfeJ JiHbrjfeJiiiB : life I 0b-t§l!tJiS-15l!tbi 

I •& "i CE; Ob) I ^Ji »1 >J<^Bfe 1 1>1 

-£sli tkiy £JB JlSloliib m 'Jt^toitJb JBfe JJttl JlbSlb 
-bil>&l 3ii^ Jlcbli lalbis&/b»fe-l^t2ii& »i i biblt 
iii:^!^^^]!^ ji^]>i^E^b:ii^£ Jk ■; is^hb^ B\Sk\^ 3^i 
bS-iiiiitm Jb ii>£il<b:icb Jb iD^^biii ikb 'i^ifeioi >bi& 
'i^lBBb bBbJ Itb ^Iji 'j S>b 'i^lbK &tJt<bdJ& 21:1 lb 

'JB(fe ^b^ 'Jiti:^ b>b 'l^Qtiib Bfe i£ J^ Jd<feBfe 

ISfeil blkilife t tohb S:lh Mmi fej Jbi lr.itljs 

-£Jlilbtt b^loB^Lfeai^ llibBfe iDllfel 

I i^blis 
^2*bJ ^ItJbali 'bJfifel Hi}tb li>£J6tt Ibb^ 'bJlC£2k Job 
•Jit Jbk 'JbJi£ JIkBliibbil& b bJi£:'JbJlj>:kJb bJ£'l(lt-b 
hlii JbA^li bj^Jb:il|ili & y 'iHlDbl! J^blB IitJb21> 
-tt Jl^ J£3<b iDJltll* ll£-ltllD i^bitt I yjkH bJfeJltbllt 
etibJo 'PiJDblt Jb:k!bbi jlt)li&£o^il^ 'HJ^^J i:>Jlib3 
•^b^ltJfilt J££b JA^Jfe ktiBtJ £ Jb &^tt'JbEB ]^ 
•bJil^£'Jbb %!bJ^-ilI£'^s£ J£ b bB&'bl£bJ2 b Ji& 
-lb:>i^J Jb£b lb:kJ2!b )lt£J>!b ^JBJb Jbb 'kJ)ES.iii£. 
Ji&b Jl&l> 'bjISik JiibbllcljS Ibb 'i^Je>JJb^ie \bh 
£lb^JI^biiiiUi,£b 'tij&^ Ji^SJbll>:Ha |liIt:^iiJl& ktt 
•bJJtlBi!*) l&J£ ttIJa JiDbl'J^b^bJ lUb (Ibi'iblt Jb Jb^ 
l)iH£.]il 'Jb^^aeiH miti& ili£ Jitllt 'J^lblbi ife:^ 
II ^fei U b)^l!tbm bifeia 'Jbi'tfejfe^imilii (h) l\hd^\ 


s !lRi«liJi£fe: ilf^jS mhk 6fe \kl:h JbJfe mil 

JJilltfel.biUJMlt Jiifi ilijRbJirfeJiJSrifcfefciH^feiiJss 
■Jb^l^fe ':&ib!kliil2-kB -.ii^tbi >l^k 'bJmb^bt:b i JA<fe 
-i;uteJl£^ m<feil^i;^iJ&JU^ i>Jbl^bbb i^&tt lb i^b£& '11* 
•j^ssJifchjltiitmiiisiB iif&>bJi?^i&] j^ssibJLth li^ me 

I lS!fel2ifeJiii^ 'Jl!fe^fe:bi 'l^Jfebi&fel 

^ ^. • ■• ^ 

I OH om I ol|%j 'bb«b 
'imyin i&h I oihkl 'fell^lS I el2 ^ rJb£ 'Ik^^b I o]£ 

•tiie klbikbllt l^mahcJbfei Hi^l^iafellbls itilibJB^SElJbjf 

I basfe ^^ oija I iiyiJbJlnlte JisJiEiJCSBlJ iDlibbi ilJfe 
-fe ^i^JiiifeJJ^ Itib lib „ I & j^ti kjfciiltlUfei I oi eJ| 
|:iilife*bsbb ei*.^-fefeBfca£fel|:it!fe)ifeun-li Jfeta 
-lfcJil%llfe&lnh!te»!B!t-!*IJb ':k!EiH*Jbl»iJ3:bii5sJ*tb 
•aiiiitoblbiJJyK 'jr?aJitbiifeaB 'MliHiififebi 'feilfeBJ 

•ttJfefel i MJifeii ittiH JJESsJtilbttl»K: btb 'JlSilfeSad I oHik )i •H^ 

-Jb£it*b2iiibiifea ifcjt-^ I oE-y^ib&^^-k^ifei^i 
■am ib±iiilbJhJiJiJ5feb^j2ra :bjjajiibjfc 'i!feite\bia 

iifeJi iibjfejtiijjbxjiti^ , ui^jte fcjbrstej fejij -j^^^ 
-bfe.ftii'ifej fe B 'JiDiilifei&iis bjsab:al' i ofej 

•^,,-bJ4fclitfcju2ai*b^ 'biJbJli teibikhiii^ b*eabih 

j ( ^b^b isJJc , bJeS 

■m , mi gjbK J,i>J£iJb^ «mSjiiu.ibbJijb it>|k) 
I oJl I obJtfe I Q£! i oi£ ^ ojbi I ajbiihhihi 
^mlfij fijjy^ite <Uifiihht2b ^J%I)J£ '^iiijbblte 

( ^bkb 1:1^ 
, bMfiJJS , 4>)J ^ib» feS J!fei!iJ!feilbi ) |\e t oiz 
ft oj» I fe Ji^Jfife^ I oji I ofi ^ ojfi t ojbi 'biSbJb 
•Jfeit^jy |»l«iSls I ira^ ^ojte \eit o\& i JjfeJ^JijJbi jjfe 
-J6i*}lbbii? Jte IbJbi I o!ia-Jilli!fcilti-JbB!Mi 
I ^i>a "B 0J& ^ •!! oJJS I Ihlfe JiJ£lb b Jisib 

I o£ > oii» I oK 4R I yj% itoJbfe 

•Jteli5«^mJit „ ftj teljlf biiiy jfcBpj „ ^JbJbbjSjB L 

lb5fchibiiJssiiJii:Siiiii tajt 'k^hsiitfi :b2i feu hi 
-18 i*tvllJib'bst?-bfe%ib«^hb2\bt!t' tJ&i JssJbll^Jit? bito 
•Iriiibjj:a lSsJE% iblfebJbSb B^JssJbJiii-lbii^^ 'biis 
•ii5SifeiiJbPibbi*bjiijti)bi Jr-*bi^issJiiii»l3bli 
Iblbbjyjii ££ealtB b!fe bfebi&Jblfii toB^JibJJS'^lsi 
-Jb^ftfeJJfi UtbJbit-B :bii6bB><bfcbiJJba ,, i jjf^i 
-iir JiKlJlnDyi „ B febifeiiitsfejis asitiiJi^b IbJbbJSSis 

bi»bJlissljJaig bJ<tebiib:b2 JteRbiJbs bbm bJlkfek 
|o&ite|5feBii ,.i:WjyJbBbl mibsb,, I fe Jfe^Silis.'iabbl 
(JbsB:s £»!> t:iR Jj JttbJbBj isft . JlDbJBJte . JbBiJiJl* 
•Jbib^) I ebiJfi I obis I eB 'imitt IbJmb&tiJbbi bi 
-:t«bnJl^ibb]ibt>stbittl2i£JBttibbbJJ^^JbhJbiJ£ i oi^ 
^ibiih iblbJb^bJbbi :b^ib!Js&lob\|S bibJ^^ bbi& 
I obii:^ I oid 'imtht Ibitiilb^btibb^ :bkib!feCgbiJb> 
-Jb^iiBB |blib|!iii^ibbibilte bb b>lb. bj£^i£ (jitt^h 
^ili.mi, :^htt=ikh y \ ot£ \ ,k It oi^ u t m^lS jb^ 
itib Jla>.ilK JJitiiJt BiblaJB p> Bil^„ I eb^b I ob o^ 
|e£^ebs 'IilM^lHliJJ^i:^ iobt: I obbi >i ojfSb lliibli 

1^^ -MB , lfeb2!feSe ) I oii R ofcjli 'btibbee kibatiJb 

I efi R oJ£ fe OlCti |:tij 
I 0£ 4 o)£ ^ 01R4 I bJHJfeJbilbkJBtiyiBi 

II JriibisSSiJlt lilifeaS 
'Jiilbto3gillfe h±h ktehWSiltfe 'iiJUlhfeie^llb 
Slk^iltfe-Jil£ t I JbBl Mhb.yli |JJil£ %\kl 

-Kfe*%JJ!te ^IbaUJbfei I oE-felbbJ^^fe^blfefel£fel£ 
I oi: \oii colb ^oK -js olfeJiS I :^JibJiaJlD!fcji6*& 

•!£j£ I iiisfesife bifciiis biasft bi:Sifei l:Stifesia -fe 
ttasiifei JbhJifei kUltbte I oE-ihbl3ife^-iltil£tl^ 'H ) I eib£: I eb oj^ I oB I l^lil^lJl ^ 1^ I ob$!fe I Obt 

•i I .-wjblxjjfejfetjbbiii Hb^ 1 oJj-klhfclJfei-iblllfe^ 

-JfeSt) I ofeJife I oitH t^ oJi IfeUNlSfe fe t 'Bi!feRlli 
I e£ G^ el^ ^^ oit I tllctJbsWfUfebifehl 

kijy iiiJt!bijibJt2^i«iin Q iioi:):gi& 'j&uiiiitd tkjkib:^ 

•Jfbfe Ikli^^CE &: Is ( iHbii: Sii:'Jb ife lob Jfe^ 10 £ ) 

I Jk^h \mh 

'Shb |lb^ iib I I Ml\b§:ltitt!^ ^ik Iblb^ ^k 

-BBilb lb >^B lb kh lb 1± lb iUk Ib^ k m 
k I Ibblli I i klbilillb jblkiilblliii^b blb^ eiSltk \ aA& (,ll^il m b!£ lllk£|U h!^ i£ Jb^bJ]ltt 
.bJ£l n&bbJ^ aiiJ £[>iil£Jb „ I o£: ^ og| £. b!kl£i 

•ISbiihtB 'JasfljlilSSiftUlE I oS-il!&3ife^-ilb*ibli 

I o2 ci£ I :lifeJi 
-fei m^u iaib^iljj$JitkJ>:^jE^jk^:s & ka 'innni km 

J61*iJfi3tUtill2JbSA I oE-ib.lliS^bJ&-i;tt|lLBibli 

-jEil :t!ibirrjsii :j:aifei i oE-Mklliiibfi-bjlibJi 

-liibi JfrhiiiisJlibs^fei^fei I o£-bki:aiti;-bhiibl]fe 

I ofefei fil oJfeh II D It :bt-.bl 
^bsib-fe2>y '%•*%) il!tii4iJilk & ISiiissmB ite 

tl II JTioiiaibi^ hbb %m^k. itabj* ik^ \i liSl£ lb£ Iblbb [^ht^ lb£ t kli: Hit bflt^ 
I Oit 'Jg:EiBife£ I oS-blKkJalfelbi-bliibiBlfei 

I oc> ^ iJE A oll^ 
'ttiisii , ibJ^Jibb , I o.'igt-l:fegl!fe^bi-lbHl^lbJ& 

I o£ ^ oli e'i 

ci* '^.lifemibrnfei i Bb-ikilBlfessibi-ibblfelfci 

I e&ib '^itiiiB^& ( Jb;2>:^ a£ >:05^^ liJlfi 
bfettiisisli . inJE , iyb2!fei6B ) I «£ >i ojli ^> oi* 

'Sumi IblilJbibbtelj IHfeii 1 oE-l^ibSSlbi—Hlblbi 

I o£ n oJi ^ Of- 1 "liifeitltiQifi: febJbiiiSsJt.tJm 
•y ikJfeb iiJ&hia;feit.t]|tJ^b Jb lymtiiiib^ 'bi*iiii^ 
I olitk \ aJh£ 'bjhiliiJjfc Iklbb I eij-bililbi-£uilbi 

\ o& 't oi2 /. ojb^ 'Hi|^ I :li 
-btUb^ ilbhtttfisbj.M Ibibb i oE-tJEfUJbi-bikJlfefe 

I oit^ I oj> I oEtib I tst b2bJB 'bithi 
-my ibjbb tii£iissi£biAJ:to lofc-blbSlfei-bJhifijJbi H I !V5^L- 


felbJiiit'k I OJtifel 1 OJi 1 on I li>!fe fe 

^IbBHlh h B^ JkJllifeliti^tbtliitlbtiig hibm 

I aiSt \^ las 'J&tt 

I oift >: bfe R OB ^ oiii „ I ht^te iDJii'e'iiB lifiiJte^ 
JlM: „ I ojt,5!fe I OK o^ I oj^te cv o^ 'IfeJi Jteksfeb 
JbiKJbstbUifei bi!^h ( Jbsa:^ 6E t>lV« blJbtbU^Sl 
isJi ( JiiitBJE; , Jiibs!fefeiJSS"ib£EK lihlhiiiit-^ ) 
I ob^!^ I o£: oltg I oh am I oB i C]^ 
< dI ^ dr fe olb:Jl£ I ilfel^h felth ihhB fe^ 

(kJbafeJiJJiSi isft.ilfelSH , feiei)) I OJE o^ omi I hy 
-4i t&ilbJBJi itibliH lohJltemifi JbiibEli JhJbmtM 
-Jteftfei feliifib bt?ib!itbi->]5 bB^JssJiiiiS I »le \ 
o^ ^ OR ^ ojfeJi£ 'iik^iH JbblJfeiiibllb IbJbilJtt itt 
-IbJbJSlDbJifeieJK: bibil^lE bibJfctliailAt.ai bi 

-j£lbi&iSl^J!fe HlUitiiSfiitgjE I ojj^-liihlfei-littllfe^ 

I obite R Ob 'Ji~fe ^JbsthJbt* h\ 
-l^l^^Ji^feibiE I oI-liHliiililfelE-C ^ ) ii&iliJiti 

-b |jlbli'jSil£ b ilfllfei,, I oS'biEJ tibaHifcbi btJ 
1 i^feiK:iiibsS»mbJii jsi fei I ofei-feJkSSlti-tililJsi 

I Cjgfi 

"te obfi 1 Ob ^R I mi Hbhl sfeJtiiblbtoJbbJ ibJb 
bbblJitliiiiiS tiJjgrBI hnu^ 'tijifeliibbbrSJfebi* 

ibtl4bijb:ibJU»jig: hirsb I ob-ltiiiiSSifei-Jilhitlfei 

^-' ■-/ >» V 

I o.e R 
oi£ R oift^ ^, I bJbiieattiB 'iiJhBJ^ffijtet 'ijibbijiifej 

'2jlb^tt:SUb-Jll£ R IbJJUb ttl^ ilJJi.&£ibi ibJJ£ ^lUi 

-J£ Sj£.B ,, 'JiulhtifeaBmiblfei^ 1 cb-bBsSlfei-bEJfeii 
-b^^jSS-ibiba:s,bsBfebifgb |:lbikjJb:&ibJbbibiSfe&i I oil „| ijfej^b febt Jfihii 

iJ^^.. '^ly ' ::^j«it-|jbib^issifei I oE-iiiiti-iifei 

I oiB I ofejb I fe Jbijhi! 
■Bit ''jbJbJbi& ibhiubteb I eBi ot^j I oj^^-iis_jt^ 

•i l£.*H JbJBiJb bibsiSteibiy IdtiJ^i t;.iiDhJb± 

-bjbtbjbjij bibib^ I eb-bmilbiati- -ii)ii:±j.bt4bi 

-felfexB balkliJb^aitjbsii I oE-tJiiJlibbfe^-JiiJlilnbhi 

I ote i bfe > •9,ijs !ltfeifcJ& 
bbbijbKb ibiiiMt.biiS :aiii bfc's^i^ t^js- a;.f.iji 
-bbSijjb: i^ 'fe£ bJbiiiiiiifea. K>b.aibrJbjtf.itjbmi-a 
:^h5Jii bibJb ibbiEis^iii 1 oi 'oi£ I tik&rjt 
-bj Jbib JbiJiiiiabbiiirrjSiijBbbimib&iirs-JiiBrbi 

•feBb.'tebl biEt I oJbiiS Q ojfesi ^^ I it-l^o L> ^fefct 

•aijibii bbbi^ „ 'bjttss-iiteibl/. bJbabJbfei kiias 
-n.basfebb 1 bS* oi: oLb ,, I Jibiiiiy jinSifeldli 
-fcj Jiubbi „ 'btiLfeitfeL bibSibi^bbi "bib^tjbjfej 
■it bb bim I ijg c> obb 'bjy ifejaTb bJbabJfcfc* 
LbKJbJbfebbbiifa ( bb^b Jfesa fbfibiiii ^ ibbsifeS 
-bb) I oH oj£ -J eJbi ,j ^1 Ixifcb^ iBibJJIf ^bJbJb 
bi fes^ mi btiblbJ^b jB*b „ 'b5; bjRE>hfJbbi ibJb 
•ibJifehJSii rtiibbiiSbJ): I bji bafei a b*b Jbtt 
lb JbSjfejJbl «bib Jb6 ibi I o£-fctifei-lbiifei 
I oiyj£ R ot, ^^ ii^>.|| ::sitaB bibS ^K-ij^bibBjjs 
lliltiiJtibi nsii^abj&bK-bibJfe bJijiKba 
R Tc li :ii":ribibaJK :ijh. ':Jtlbb bMtHK „ 
-bi^fe^bSabJg:^ 
I Ob 'nli bibsbJbbi J,bEi"£bibB i eb 
'Jltt blbiiblbbi baftJijfciiiibebJli i ojfci i j/iihiilib 
■iiR :JiJbSibb£;SbKjbl,J|v.ll :Jb£b Ibifeb^ b gIbK; 
'ibJbbbJ ikbib I -.bJitJib JbbirJbiibib^i 'ibHBbi 
»ib., ( 9ijb a oj^i'bifejjte bifcaitJbti JiSi'feHblSi 

blliJife:aifefe.!tt I o |J£: I ol oi£ I febbUSfell^bfeijfebj^ 

hsbb ^"e^r^-febHblfebJ I bbiJJSfe fiibaSSb Js^bblicb 
-aiSJia bbb ^iiUb^J^Jb iiiSiiiJt'jbi bb £ *J 'B]^ 
-ttbJi ifeJSiJbJb bib bb:Ji2:Pj baGB jbiS i btlSiJi 
-b b l^bBHiJiSBJ blbiE^^lDK fc^iii ijis bj&5sj> 
-tetbii J&JSybiJb ttib ^i&iM Jb^b Jbbb Ib^bJia 
•ife ^^:t£iiu!fe ! "bbEtibbiJiJitesrmiiStd isiiiEbJb 
I'febbJttiitJttkvibSibiJb bi!febJi%i:^jfe t-SbiEBlJlujg 
'.fehaibJJB lbfeJBblIbiiJtHiJl'BbilJ«fe£ijt;;ibi£ >l!£iib!s 
tobJte :bK I Hbisi^ bib y\>j:titikh b!> b: bj&ti ib 
->i« RBi^-lt^bJfiihibJ biib ifibijlb iJ^jjiiSfkkssJta 
•:|JJb(lni*Jbj>fetiiJKb 'b^ bJb bj^ ^-&bii Jbljfeb i B 
■Jbj£ lil:JJB e«ibiiiiSi&bjii bb >:>iU-^babasbj i liiinJliiy 

-Jbafei '!|J£ IbS •.yfeJttHafeiS^fefi'& Iblbiitt IbS^bKJ 
-.kHil^a Jsibt. |o&ll£ ^UlfeJJ£'*ii^WkjlliliJ15£l6Jl£ 

^UlbU tJtJl SNRR^iifetiiiasfei fe B I olslia ft oU'Ji'fe 

I ohH I ojb I oJig R ol:Ji& 'jbiitBiS^i I ::>feBife% lb 
-lb j&ebliJ<bt5th| Ji!felfiifeJi^Jii^ll£ hiitt lilja 

JDb'lbklJl^Jitlt ^bMlfilJ^k Ikklbs^i IbhMi^bSl 

•If kilhb^iiiill!: IhlBhlb ihbli)lbimJk l^lb Ih&lb 
-lBli:lbl^blhbii)JblIiilk-Iik^ IJ^lDilb mfelOiDfe 
i:^lbbkl& B^MlMhB^^ Ja Bik *^(hhh k£a?lbli 
-^£ ^b lib Ifi a^'h Lil£ iklb^Iblillb Ja Bll^ 

blBBlK I eH eJi& | cbd<ll I ob: oJife I ale \'i o£b£ ' 

£Esiltii!lft J&l^J^ulfk-^bililb r oE-I;hii^b£-kb±h^'& ' 

^ >j - -J • i ^ ^ 

t •^IK i ojJE I :blS J£i Jr»li bnk 
bft'ifei lifejanfeiifefei bJttJbiiiifeinfeiittiii'ibibfejii I 
birJiiti?ai6ijeki£jjibjt;6tetibi£fe feb I jtsaife fijii 

-fei& liilJiaaiiiiJiblEm bJJLbftiiiibliJ ^Ji fei lii^J i 
-ttisjb JaiiiBfcHfeJ JWt-iEJi-ittiJfefe b^feJS'JijiiJttEgJb i 

•Ji^ifeEbyg ttik i=!±bb2:j£rlk:sSi^<ib^ii&^ ]bj£bH.bi bi:sB i •j&'Jt!l&kl b:><:^]tJb't^£:Jb lttd!BbltdB>J<^sslb£b \& 

I OB Ob ,, I JJ^Btl- it^B >1&^ „ 

I oil* Ob I ot-ilJi 4 oil 'iititetiSi: I oE-UJkti-iibbi 

^j Jat-i I oe ^ oii ^ oit 'j^rrJ!fe2biiSJij thmiijn 
-B^i! I Jbk a ^I^il^jblfultlk ihuihB :i>lbt§!B liil^^ 
( i/iHt . bJlsItJiS , IJ^Jbt&JB^ii gjb^lbticJtliinib m^ 
•le ) I o£: ^ olE \ om^ „ I bS!fel:fe&^Jbl3j%l^ b:b 

-^l„ '>mttiB fejS IbifeiieE-blbteJlifei-bDsajHfc^ 

I o1^ eb I OJB Ob ,.l JEfrBlBfek kJ^lHb 
tllfeBfilbJ^& „ I ol2 e^ olAi '>l^lt)£^b I Jn9 IB 

I olb ')^r!riblb&l»is l|llt*ilBbJfe i1t!fe!fellBb 
■\& fen Jln*iiB SJBt^ I .ti-*4llHfe^-btiifelht^ 

I oiJS 'itt 

I ojii 'biifiBfei I oB-b^Blsi-bBfei 

I •&!& >. Ob 
•ilst! icElittiB liiJbJi&lfe Jitii,, I oifei-tjitife^aBfei 
Is olfi R oJhi 'JisSiilMB I :lli5ti BiltibUtJil 

I oj£ o^ OitLi '\Mil Jb 
JbiEilbSsmi!^yibJbl^bl Jblb:ft3st^ltlbJ[iil^i^feJ£i;l 
•i^JU|i I :bjlt£lil3l&^ btiltklle bl!i£^JbJUlJ:t£-lk% lild 

I ct> 'b2i&li& l^Jb&Uibb^ 
b:ii^Jlollxb&^ :):l&tfelfbbM^fb | cS-!^fe:lbt'£-itbl^b^ 

I oJi£ I oi: ofe I olib *}> 

Ob o]^ <J&JS l^Jbiiitibi^ '^B£!^ I oE-ibb^-^ibJS 

i l:>)b]^h!^lB k^^bfe^ ^i!Jk%J k b^^kltj>bi:tb l^te^blb 

'& &J!ltBtl ]gjlfc£i I Bi>t&l ^tx Sth JJi!£^bB 'S £1 

b^iibi&ittJB Jiii:&JK>fet<Jbib b<E^t>-1t:ii^£ 'aia y\k 
tb£^ L^.'sr Jio><&r-^ lb ir-'.bJM>JBJiiJB S Jkir±b^^ S 

M^i-JbJb I oj£^ R ekB I oC R);'/ ! idJlt^^H tlblti i^^ 


^,fct-fe •^S fctte i! 'tJBSifi iiil^ ifeitt feili<*ili ^la :HliDilh 
feiJiil.lilJ t&ifej ife biifefeiilfeashbJftbib I •iSft 
t obB I ois t«^ I t£i5 li liiifefei ifcfeJ I'AlsiJfea 

kiifefei SiJssjfcjftikjiifei (^ali .bit, ibaita i»iia) 
-ift . fiuitJkitJjefei , I oiy-klhlilfel^t^-lDlbbbieti 

l*k > 

•l£!>JkkJtsiiJSCJltll£bJttt:fe k^ti IJls^lbkHi Jttlc>i:U&it& 

i iltll Ihibllbfe 'llklkh IhBlim 'lifelltfe libblii 

I olt I ofi ^ ott ^ oil ) okd 
'Ssbie gik^i£ B^irsmi%iB 1 o£ % odk ^ •£ ^ oklb 

lo&feoJit I e!feeJj& 'h&lkki£:C£ • oS-l^&iiSfe^bfii^k^ 

-Ift likJJlfe]^ Jbiik 'fe (JfeJJ£JiJJE.Ja6ki„ 'ftJkKte I :i!<k ^ 
•itt 'kJ&jl£hJkb I :'^m mm ^!Jt,kJi£l!lk^ '>JKiJI 

t j&'^ \> ot^m \ oi,»t^ '^i2Ui&JkB 
•Jlkbi) I •S-Jalbli^^iks£l£i:^ls£-ii)lbh:k'ik>k.^bi:k^^ ktbti£-S kili^bikki kA^i kiis ]|E»iii»i!b kiifeuislk 

ot>a!k '^m£i^ sifiEtJ^iMelib Ek^ I eS-klife^-ieiii^ 

I •!£ R o£ 
\ oJhN 'klAk t>JkkJiJkk^ tfbAX fiJil JkJkRIh 
-:kUftdik :Jbxttk Jb££sJltJtt I ek-iiibi^-li>h>i^ 
I o£ ^ ei£ A oitA 'klikikk I £lkikii:^Jk£ i^ tCJkJ 
"kl^Jk kj»j£j£k kklb2t:kkJkJk^ | ok-bllllb£-&l^]& 
I ^ik i oJB 'ftiiift , ii£^ . I o£-ife|-ifej& 
I ofciife i o& 'j^feHLlSkJ 

I Oi£ >. 

•Jb£ 'ItlklUl5il^:kbk^ I eE-ltJkhimk^-liJl£l:t!ibt^ 

I cJl ^% •!£ 'klkfitjB^feki %<JllabitB:^&^bk<£bpe 
•kJB2> iGtJtlki^a I ok-lfl^lulhlbb^-ILl^iillhlhb^ 

I ekkJ 

I okift ( klklkk^ k H > I mbkiKkb 1 ',Mt\i» 
;ibb I bbfib :k»k:tJJfc kb<S-klii3k k3tl£ 1 ::^i^^i ':£tt 
*:kikk':£k':&ibl li^ :kkfei'!tttli ':i>>B&kl-:JE:!^':kbi 
J^t)S*4*:hJk jafci Jt^lB Jkbl£':ljlft tbj :bii :tlbi^6 
tkJiirlSi JhJB-lnkas JbJ,fefeB:iJijk2t ti ':bJbmB 
:JkilSlJi':ktii» iki&bJJbik!^kl!^Ji^J<£ kk'k2.JbJU^Jlbi 
-Ji'tk^j^k;^ ikJkk^kilk I bJbfii&ji^lktikfrib 1 t^ffebu 
-l&>:kJtt g.'kk^ktlii ( ^ilbii kiUtJkk^ k <ki B ) 

ii II V. II ^1^ bk Jptte Ibl *|l^bl bt£ Mfe g^ 

I M iMl hb Ife IHibl li^ltfe 'ib>H 1^^ ikbl 

II < l|U!l^^|g!£lJ&l3k'lhb]Bbi£te]|l£:kJlil 

I hab ibiibl Jj^^it 11^ 'blB ifelhb iitli£,^ 
I IksSlftjm ibikl&^^£:£ik^sH b^ 

I %lbltb ^Jltfii& blMbb^ II biliiiikb£ k !tl B 

l«&»'^Jltlk ^kJJ^lsl«k^ I •k-£blklkb|-biJ[iilbLb^ 

I e&llft I t\b.% I okik 
'kfe>j^jrri:&a 1 •cut 1 et^l ; eJj&b 'bJl&rSJkl:^ '^ 

•kJkkjEj (oiikj) <k\j:kkib^jrriuu 1 oiis>-ikb£-lbi^^^ 

I oiib t!i eB •& I b lbik>k^k:ib I OJ2 OJjib 
I c^Uft I okite I oi|b I aJa I ojj^^ I oie ^ OM ^ oJ«£ 

'k^ I #£ ) 9\B. \ «Jbi I Hkk^ kk^ I ek-kb^-bb^ 


< ft^%« ) ht(i I o!^ I CJI Ofe ! cSlh ■}< OE oh 
I o^i^ 1 OB ofe 1 ollb ^^ ots oli 

I oi ej£ ili 

fc>Jfer«lb&5lb iife 'femilfe liihEbJ *.fe !=\V^ fefefatt 

kfe >:R"e'« 'IfeteJeilifctj H ':lii£tl>JJtt:>6«Sl+. f^-^b^i 

• B: Klilfet! I fcJBJJS fchi ^^>:« "fefeJt.Ja2fetl li ii 

-j::^ ihJBl^JsirJhll--£j I olt I ei ofe I oE \ eh 

I :t3rrJfe^t!l±lbili)£lctMSBiJ!]|jJKi 
-]b2:iEi»iSJfeb^tlt.hti b^iiihiiEtiilbiJi 

-ti!£fclb£3iUfe=£t 

• miifei bal}:JiJJb*:aj»*fei: ififeslifefc 1 jB cii I cljb 5» 
OK Ofe 'fei feJbsiilliifei asblSii 1 ' f-^lib^-*^*:^ 

I omit i oa V. 
oji ^ OB 'bi4il4l5 1 "E -^ oJi ^ oij I tt^ iaybfe^ici 

>^ oife ^olt I tJiJitiSStJSfeiJb itiih^ „i tijfe iiti^isit 

( jb£a:a 

Bi RV,s\ uitthltli ^Qt , JfcBfe , in^Jk ) I tbJK >• 
oii 'fciajl? PJteaaibhi iSt-Bb I oE-Jihlfe^hbllfe^ 

-fej:t IRtH b]& lt^ttitik^l}h bSJ<^J£bJ^:kj&L-.4iiJb J& 
lik ':&&:S:i&J>il^ :baJ[2taJhi:S;febitt MsibJliSl i :ltO> 

1^ oiai 'blfclK JSlbSkKibe 1 o£-i)6hJ!tfei-il^ibafc^ 

I ol@£ >i. ebB I OB ^& I bllbiit* hJk bJi^£ £ bJi^i 
-Hl^k 'bb3lltB tai::JJ]i:ti^^lc£&fek ii23t:bitij>>i B<^i:!i tbiJ^bJb )£JL1S1E! ^^il * -llk£ibii>i!^J L!^i;!i!i<^iJb&i! I •b-IJtk^llk^-blc;^^^ 

I ofi ^ 0J£ ^ eJt^ 
., I Ibfesbb^ J^ „ I i^ i^uBbtrb Idlb^ttJb^ t-^trh 

lbiJbJ£feIb:JiJ*J&]feltil£ltibblSlb |Oir<i |oE;|0£"g ol£ 

fi oitft '^&b±i<&ri(J^fe l^JbdbJbti r«sii^£:il^£: JGlf 
-J^tt iJbJkJB bsiURJbiifb^tH: I oE-tfebfei-bfesbti 

i oiis'iJfeiibfei I o)!^-feliilbfc^-Jbi!hfe£ 

I ojgfi 4 .HB I ot V,o^ I tiS 

i^MJHB !^iii^;&£ £ii):>iE(:feJb if>r's^!ii>Jt^ibsi't'bssi:£Bi 
libei&JbilDigiibBjlt^iSifel^J&ihKbitJililiiBJills :bJJS 
-•i:tJt£iiljbitJJit)Ji!iait!itJWl^l3!iBBi».±iiib::t'!tfclDl]l 

J& irbiifitimbi 'b^i»t£ ioJ:ki&>iib :tMJ^Ji! b!ihti:&ii^^ 
"i .•Jitii^EsfeliiMB :Jt£ Jb^-irJit-Ji-Jbt fe iiiStii 

I ofi >, eli ^ 
ott \^ltii^^M^i^'l^ ml JAl^l^JBb^ ., I Jb ^HJ^^ 
-Jtjbfe^ „ 'bJ^tlii^ I oE-h)^Wbfe^'4»JE^S]bti 

I ih ^ oJillS 'ilSfe]KL'*blHBi'BBb)Sf)l?b io£-feJb: 

-hhibHillilib^Si'iisbbi-^lklifeJbbilttbilfelfcfe^ 

I OB ^ o^ oW 

I OH. ftoh oiia 'iim jyisfiibitJibi i o!i-tcJbt:ifej& 
•iissi3t*nji^ ^bJba^jJS.J I oE-ifcllhib^-b^Ihti^i 

I «>£ fi 

slJJK a cJtt 'heSiafefei I oii— l*ib£bal!b^Hlt£Bil:i 

I Ojfi£ i obB I oil >j^^ 

I %mib'i kJiifeut-jR i>Jbi^iytbjnit-jbȣtei tJKsfe 

-JB£j<feliir«il^li^|BB biKiJhlihb)i^l*.fcJnifeIhibsi 

•b^»r-i-!*iifeblEi:iiSiife^ bli»i<*ii-liifi^£ 'rb ly 

•JttlElBB blil jaibJKtfeJtkiy 'iil£:£tt b»£^B>hbJbi 
^ • ^ . a ^ 

•B iBfcJU.5iiiibB H'.f^i biifeiiKJ I oji-balbi-bAtjB 
I e£ R clilB t OU£ I # libbJ«ifitailbB bU I JbS!fefe 

JJSfcil5iibi:si£ ( UiJ feJfe Ji ) biiiJtJtifejnfe-inib 'jb« 
-'iite JiikbikatfcibaslfeJa JfcM*iitaakJJt£ *Jikibisl±t tit 
-JL;bs:feb:tjebl?;Jibli!rbJ£:kfbi£.»-^ feb i i^%<m& bbifeJB 
biJblSfejyJb" iJii!iri£b^bj£fc±i»: ^ jb i JB'iB JbJt.J£l>. 
irJii ibiL^ bibiifej jiitus-a, Qjljtitlji&SBfclibKJb 

M^fe^ t!jJbij3»Jibbm fti^iHRlti tails h-tb&kj I btJlt -SJlf 

-,liJJbi4 I tit Iit^l*.,l febii hJbtttJSfe^mHi'tbilgiilfi 

•tibiikii i£l& ftjiiJilSJh ba:a)fe£iJEBBtx; JiibbSJfeL 
-iiJiEtei [ hi^m-SifclfeliK i; hbSK iiE ttlb bisti bihJfi 
bifei J y-iJK Jfi^j ^llbifel^ H^feJi ; tit Jii lJ5fe„ ,,l liei 
•Jlbhi>£bl£tib£:bbl£^l „-JJt«c4lbi;B!lB iDjnis, >iJfe> 
•& I hkJU-£ll!Jbbit i; blJB^is JAil>i:2. tdh|)g tdbii ; l^fii 

•k 'kfi'iB'^'kb]^ b E^fet^^S lib kh £ M 1 1& li^ii^ 
•bb l*<^ltbb I bbs£L& i^Jb^bliB :t!iiE^kJ£b&alkl^Jbai& 

•BbBlobJ)£ iJ£l£tBl£ ! Jbblii 1^ lyt&b Jcib^&:klb bl 
-b!b loif^Jbbi^Jf-^Eb bib!b bi^ t If l:t lo b^ I b£lBll 
'ib^feiiBbl m 'bS)Bi^Jb!£&llB ; JItbJU U :b£IB£J^ 
'^JfehBbJ 'bEiBJ^Jb^biUB .^i bjj& i Jt>l5 ^ bii „ 

I J^ki^b'J^hlfc]&-]hJ£kllh Jt£ i:fe 1-Jifei 

I oJE'bJfi aib&tilb© I oS-b.lSfei-feJilSj?! 

I o!b OJl£'E(:B^J}ibJi]S JblBlfB bb£@ll:IBJQb)^ i »& > 

ok ^ OJ& 'bS w^jbiihlbbi J^ilt & JbJbUt lbJ:st$ b^ 

-bJfe BJbfeh :iS Ete „-bbs(iJttB bJS. '<^li blh&tujibi 
l"feibibeib^ bifci-rfeBjifeib bib aJi bb! IbJb^ i n£. 

)f oifi > «& ^ eJfeJlfc 'iK£m*b 1 «fc-aJit^-&!ifeii 

-hlbfei toi^^Jbl bibbbrSJJ&Bl I ofc-i]^ti;-ii£i,i) 

I oB* ^ 
«ttaa '^nSiSbs^abife i cb-Jfiiibs^Sfei-JililtaJSfei 

-Ui& a it,ijs ih». £b3%Jb baSb| bsSi kiilSii '^i 
-bE JbJ^ bbJi&ifLrtiittije 'iktti& ^feJfejJibbtiJifebil 
-Jb!t*6iit!i <bm jyb 'bi<fejejji£ fi b 'fejfete bE:si]Sii 

-iSLi iiyJb»B*itSi^feba-IiiiiC; 'bits tjb teij^bBjfcEJJtt 

•jttB 5*j&js-rjiabbijfe bmibs^a It bi!tisim 'btsb 
JSJbliibiisblEJ JfeiJ|Ik iib«iL<feBJitt iniJbaBjfeitaBiifeia 
-JJttb fe iJfe^bittBl<?£Bbj|3b2b iils I ojfi-£ 1: oli 
•^1 ois ;>R I bJ(i>-S2t b Jbbi b.i!<feiHi-faife,fi '^^js 
J^j^ b 'b< Sit bJ£ib2 bsJSbi jJB:)js I oj^fi fe ob 
-B I oB ^^ft I "hbfitebiibJbihBili Jb bslSioiibJB bs -iJbJB bj:st:|ii tJbitoife^jss JS^ufeEib iBbiiflb-i: 

-yBijrS-J<fciJBifelB bKJb£ 1 oiks, fe »bB I cb R&^ 
I bliJibibikji, JbbJbtitjfeJbbjfii ibbssJbli-jtsljscJi , 
-teBjSli bibmb53bJ& bib^bi bJfifiJbJbs iiiSiti. 
-iniJb £b 'fclSBblb<t^:bJ>ibkb£E u bKibs fa4i2 

•:sb^ ibjjaiR-hiiife 'RB fcjujicj^iit It ^j .jjjt>> 

JUiJ^fe^Jblb'bjb b'tjEft bKJbs bbilib:|:j*rt!f2:.fe 
bib2S.b^ I ojg£ •fe cbB I Ob b^)f< I yjtb bJi ini? i^ 
-b ibi^JfeJliJiJlbbslobiiB bfijfejgl E BiKsiattb 'i> 
-bsJKB bJitibiDJhhiJbbs Jbb yj^_ ti^ b lubiiB ife 
•bbJnSujfelD^b l»^ijbtfBfcssit!fe-S:bJ bi!$J£Jblh)ii± 
-),^b Eteiwi'bJbi) ttJj£.'E|i.Jsslbbebblhi5fctt)bgnib 
^ %' '^l^ ^■'S'J* b bjitJbb fe bb^JbiibittbJb.bJi^ii 
iBiibioiJtijssJiJB^bifcbbJtebJbB bib.-Jbit )bJi<iS! 
•b bJsibS^ ibiJscjijujH.fejjijE jh it!fej;ii bhloilbJbs 
Ibib ibJSJK; bJiltjib btibb 'Bbilji ^Jik fe fe:^fe 
-fc blimjB J|ssJlfi!;lb!bJiJblf>ijss.5l^k'JbbJJb JHKi 
^ibbl b4bs:£bi bBJiibJEjJis-fejfei i bt^ r»JiJiiiihb 
•ii^issibifetjsib bKJglib Ibb bb'bbJBfeDblitJbJib 
•E bii-isibjMibJitB ':blJ5i ObJblt bE ipSji ifefcfciii^ 
-b;Jb£bfejEi!iJ!fejt«b 'JbJi bb bCrJbbl bibf:sbj& ib 
•J3:JK Jbkbbi-bibB 'Ktb bJ>Jt').'i bJb s-'fe J!t hly 
'iaisi«^ajb^ibj^i UbibL^csJaft^ >Jabjibj&)bJifc it-- 
•Jftib 'iibi bi!§blt itJbbBiJr.i it<£ij«febi bjj|£i<fe bbj 
|J b 'bJbit iDijJte bjb JgtjfeiJBB Ibka^ab Ibi'J^iJbi 
-bsbiJbaahJ^ ijj^ i jtfinm JUJUBBbinte 'b^i 
•Citel JbbJttt ,,-BUJtta^ib 'tb^Ji Esfe SrllbsSt^ 

■■:^itk bs!* i):feb.ijfe;:ab)^ i oosjb i bii^ ^ oiii I ;r<ibfe 

-JbJb bJbJbslKSibbib gl«bi)sibt-B !bb I :bi>,tEib 
■PiUHhikih: Mn<^ filBJiJll.j&-!tg^J:»5ttsH=bijMi}2j 
•I JJb-i^i b?:aii>ijbjBbEl Jbbjai'J5-5t ^ Jbb •tl'bi3J& 
•'.£. l^H §Jit±ibbbaibsJJi<tbJblE^b.ti£-Jbb cbBbii 
-il^bJbSfebb blsibiHB EiftJbJi* I :i!uS :ftJi!fettJBjifi 

II D^ II Ifelfe; llH kihbitl ^tsikkJ ItSk 
i faiJijItliJli^milil lifeJhJb 'iltljliijfctbjjjiil 

II "9h li ilk i^iiititfiiijb *tsiiiiki itfciii 

I ifiJIiiftliJbiklia h^lii£,b 'i±-|]BiiihtLQjltl 

11 Oh II li^ Ji£i]Jiibbir,ife 'isiiiiki JMfeiii 
I iiJjmSfiiliiiiiilji lifelhb *i!fe§llliihfebiijiii 
-llbbfcibJlt bibjjslfbibaifca! 
-blo!feiii>!<klt iDiJSiai^featjssJbJbiblniJtoJBbs^Sbtti 

I •!> I ehib \ -Hait 'bsiibife I ob-lJ2:afei-fes^t^ 

I olM9£ \ ObB I Ob 
^V( I bjiUbibJkbl bfeibi-SifeJbblJteijtiJbiftjB '"bifi 
-JitjlibfeJtsbJ feb 'birJfisKUilB ife b 'b& iJ'lb'Jbib fcl^bfe ( ^b^b ) 


t olS k%£. I l^lltiJb Jt>l!:$ lEibl>!bJIMIb&il3 lolili 
I l^jl^tj.>bt Ljtitt:^£:<1i£Iki,t!^lt£lXbtaHJlteJ£ll:tit^tsl^fe 

JBJfe: iX)ti::^m k£ 'lilt Jllli>l]fil^lt iisJi Jb> I »i)kx 

^ obi:; I &J: '<-~nic I >^i3 ytoi^ bbiitsib>feiii3h JbLM 

'li:£ 'l-kS m^ \i 'kl&BiB bbU bll&^^lll<k JbSfe hi 
-IkbUuiJIsfeH lbJt'J& I 01^ \ tHB I •» S)) i :«kiKMJ 

-t: kii^iCsJHfts kil J^bi fe& l^b '^)i££fe uil^«U&i b 
iijlt JJi^Hi-iifj^Sfe I <>JS3£>;«iai t •B b^>: I Pll li.«bJ 
-iitlii :j<ji:Mi2 ]^^ lb£i2tbtl!i tbiaJlibkttl ffelbk 
•1&&J ii2:>^E JtibJ'!bi^b^ttlEb -'li:kli£. *l(kli U\i. 
i:bMrJJ^2i.'batll !:;£ J<Jlt<Ji& ibi ilf^lbl^ *bl :kibS 
-Jifeliii^ I 0&. ) ojbbi I bi biHbais lbttiibi<b 
(iii ipibtHbjiijbj ) :h:i!a4iWk!aai (ikj h»j*^fe ) 
:t2'sJb!:fc££!C ( J*i ^bii ) :bi;tk!^i« ( ^i :^i ) 
it'.tiM j hL.i% .%k£b^b bi]Uisiil I :k>nitbl bhi:ft 
:£:i«t r<Ji^ &ii£ ( ^i l^kBuft ) tbtibS Isibl^bl 

->.<b )-itiSLk I hbbiOltbBJlb ^bsi^i I klb&ibb/ 
-KJ& ( i;^^i gJmiiibJ^k ) I UkB lii tb JblJC ^klt JkttjSib 
•i^iiriTt; it:£!&il;ii ( kl to'kiiitttH ) yilWJk ( Al li^fi 
•J:kb ) i&L' bJbLi>:k^:kbj bf^bH ^Jb^JCbj ^^*ib| 
( &J lJlK£lulbH&i»J>%l ) j&bl^(b ( ttl bliJC£JB ) I :* 
-b^& itii^iRb bitttlt tt'.Q 'bii^i«J!)ilii:Ubibilblt 
(iii iikibiiiitsS) I fci>>fei JbibsIttJhits "kJiliifiuii 
-llifi nnibltt klitlliJnibi lbJbbib:tKfel!bli JitV IbibK 
•\ttk^ lbikJttJi£ ( 1^1 biblit:k&&£bhl£i ) bfi>£:b<U 
( tj liiil&hli ) -g :yitt ( m ^!*iJg* ) I PiiiebjiR 
•'i^iitlillt i^tt Ji^BblbSb yitiiH ':ibS^ IttUki ( ftl tkj 
-i^. ^JJb aMJbJh ^ife^ biii^i > I :tab^>ibbiDbgt!£:t 
(^i dJblbJbB) I Klbfi Itkk B:b> Jb iiAj&i*bfilkKKm 
■mas k£liif :i<i^ ;b^!Jbilb^bBJibib!bbi Jbm l^t^bl 
Jb|>ssl&*l5 fek ( jiifeibiJbliiiubjijMlltiSfexLsSL 
-ISjBitSiijfiiCilfelAhbfiitaB ) -isSJliiblSfiJbiLliC ( fti bltBitbA ) ,, i ItbUbLbhabUIEb^jfcib ibltt 
lobiBii ihltt iD^b ibSh 1)^£ Ji-Sb h)ii jbiji „ 
-Jllift ble I i2ilbJ^i:ttbB EiiJl£& bjtkl»tt I '.tn 
-bibJltibm 'kiiH l^ilb lifebl iyiiB :b b5«(lJ IbJJbiia 
-bfefeft (lUbJbHBiBi^fcSB leiiSt^jflbbi.JfottsB) 

bb*Biib-iirUiB (itihtf.Bfe5ii) I ibt»iiiiaiiii (iiml* 
-bliaal* )iiJfebBbii ^i>sifeJbsB) I irt iiBiJtbiSfcfci 
'ika { toibifesb ) I bbgl.HijrniJbbbiiBBfefi bb- 
-BfcB bl^febB 'JfcluSrjdJljifiDibat'felfc Jb Jb.'^LbB 
JbibiibiiiissJlDiitss-Jb.^EtH .,i»iEb2B,.bi»ia iij 
•JiDi*i'bJb bb>l ..bjSfei^iB,. I lJb>itJl„lloijK;>lbJRl 
•^HJabBlibitvi^Jla£Uj,,-tjJiD:i<^jbJb bb^^ ,6bilbfi, 
(ikj il!b!?lfeaB),.liea!blbl$bHb£l*b«^ lit<fcJ*JbbJb„ 
•lxbl2 lxjife:t!bibib (yi blib) ti^ i:1t!b jk Vib^i» (J^l 
llti£iiib>kJfeJK '^Bsbi ("feJb/rbbfissJbJi'tekBJ :*Jfe 
(jfciatJfe)tjb!iBj(>jE Ji>-jbJte(Ji,ifebJii)ifeJij'biti 

•b mibB rfcfeje (tti fc iB>m^ ibitaiife fte^J b ElclS 
•JE-B) I Jb Eiis:tBblfe 'Jb k^Jb (»i t Ub) l^tliB (m b 
J^£)l :J»t£b%JEb£i>bi<Jtl^'j«fe£'J^b£J:kbi<i^ JB bl&la 
(iiJ *-BEiB JB b b) i£.)l bbil kl* ,,b:S£.h bSitJ 
*i&£kjiB>li» b^JBJb,, b>?bi2 , oiBJb,, I :r«b:>B iSbit&l 
•jKkli^tki<t-^l& (ftj i:b>bfi^(h) bJb^Jb^b (UJ £l<b 
t^>i)l bX:ib J£Vlb :bsibb ''itJb^bi feibiM bk 'tlb&bl 
-M Jb JbJbb Jb itiitia bi!b:tJ>J^ bJJtRJwS ( ^1 i 
Jft<b ) bib M<^b bbibb: b ( i^J ttHlt ) I btklb ( 1^1 
bilt&jJS ) I hbk2 ^iJb^ „ I ibiii)i.hhjh JbiSbBla 
•bbilJ& Jliibs,!£ JbBJb tay .,-'^JL>>H^bJb ,,l R JbJit 
Sj:% bJJbBii:i.>ib jAiK:kii!£ iib* bb ; jJ^tiB in iB.n 
b b 'bi^JSbi ii£jiDJb:ibiu.l.ib iitij:kbie hb ij^^JbB '^i 
•iibB hii ^i^bJJ:kbb JiiiJbbJjJ£ Jb ifiliJi&MtiB Jb 
J!(iiil£bsBbl Jb mititsbbiiR bl^ bJB Jaite M^ bJli 
b,,-hbk2 irttlfi>>!b^bJb I kJ>%iie: i:kiltl iiiJJ3lDJb>ibi& 
6ii»b)£llbH, 'ih>Jbllh Jb 'iJ£J^ Jlit JJftJb& £lle A b 
•CbjfikJb^bJttJB ibJj lu'^''.^' ^ t-h-JBJbb t-bJa 
•bJfei^B'JkklbJiB itth»& :tiJbliibB^jl:&il bJiUfc BJbS 
^ib^iibbb ititit ttibBJftbB ^it&b icJUitb^ bit 
; JMiB J^bb„-bbei:;libttbBtl>'^b!tl^bl.J^t!^£ >!lit<b 
•JkJbib^blbifibii:bb>Jkbftt lUb bfebbaibilkB (yj 
b%JHk:k£k>ai:k£)(l^JbUb;ir>J>££:lJ2 (>Lb^lSbi»&2<b Jb 
•(iJkibAtKJ^ jba<bBfikbb:&Jtt)-bbk2i:i>jJfb:k2&JbJb i^ 
i:btel.,ibbi£ lbibJbJtt„(feil£ Jbiit)i:bi^AJ!bu>bJCJ> 
huhik „ :k\Baiit:iiHh^tty^hythiiihitt „ bbb> 
-i ,.lblb,, I PJblJfclii Jb.tibJHfci Jbbib fe ii I sljb> 
■biiytkik'i i:tkh} bi:iJb£kBiiBi butri^ J&b lEb JbJh 

-lilb llilkiJat-ilJiblDbB lb)wfeE21)Sbl)JfcEtiiJ*bi>i*J 
(k^l f li £ JbBJfeh) t ItbkA b&<bliibi:blA JfcJJb^ „i I 
•bJblBbBb^bibJ&^J><bJtiibl£ Ab ip b: iti>„ i JfeiibfS 
„ I UfclJfibibliiaJojb „ I :Ubii&|bift£JJb£B^3 feL** 
•JtBiiU fcJlftiJitifcitt JttlikfSJk&LiJS ,4 I bbJ iiBJb 
-bbBj^bbt^ik „-'hbit2 bliiit ( 1^1 but£s» ) Ibltk%l^ 


ll^k^ *i§ feJkob]i!!£!*Jhj|itll^h bxim i^ltSlB iSli 
-h thife fitJbB i^b |li>Ibl£lli hi^ fil H 'kjil 

*ibiiiJJs JiJBi* *iatfe£ ilJihlik bltsB l>Jltbj 
-lubi BIbl Ifeil 1^14 blbglJfe oih IJBJfe^lJilfe 

'ife oiiB Jfei Jkifei I JbbJli iMi fei» I khMl& Ht.£ 
.fe fijliilifel JliiJEj JklfeJIUbl '^feliillil lIBiB fe)]& 

-^ "hilhl k Mbhll :&lb h JiilbbH kikokbl |ii^ 

-B Ibli Ji-Jiibb it in Jbfc I iitlb&Jb ^mfeaht hmk 

-IJnife Sib fcttJbliLk ttl kbli)tltJ!b Jillhii fi.'£lfe 

mimslb Ibih hiBicl ifeJli Sbbi) i»Hm Ji-JlifeH 

-]^ hflik IbJl J^iiihl li in >ik I ib^ii^bb iKibbllls 

bb: HJiJfe iiifei ijlbibi Jb£ ji»l ] Mh S^ 

bii-Jhlbk bii bJiJ&imbfc lki£iblb£ 'SiSibJb 

-f. bfiJfe JbJi liii'bl bii'te ^ lk.Jbbli lib Uhl 

-M!bl£ )1& la 1^ IMhIb <sliJb SktablbJk Sfe 

-liii liilbiliil biMilil lki£ililb£ 'lEiblbf; bfll 

-b Ibl! JiBl bilk ll^£BJb 'iiilb iDllhbt!bblg 

Ikk bl^ kib^ Jkl£*^blb£ ^2£^bib£ bHik ib 

-^ iitfl bilk blHiii] J^ilbi ^JabWiltfe HiJifeit 

-IS lilbiUbl li J6iit|QJiijltlbl2l!bJkliJiltfe k-^ 

-B Ibib Ib^b Ibi l^bi Iblii bk I Sbbtbb Blklb 

- }& blb^ hi:iB\ lki£^blb£.'s£3>ailb£ bii^b Jb^ 

UBl k£Bl£ blib lu^Bilth ii)lbhu«blM. bt* SlkbB 

-lll^ Jkl^^kib&'££vlilb£ bliik ibkk bkk Jk^ 

-hlili%QbI blbliab |lil)Bj Ikifiibibfi *i£i 
-blb£ biiik 1^^ l]tHl biitk Ib^ lk£b£ m J^ bl 
1 \itill blib JbJktkg HJk^:li)Jbfab£i:^bl IbMb SJh 
-4 Jh^Jfe Ibi Iitfl m In iik UiibI tlillbilfJkitl 
-h iJUJhiblkit^lb fe h fijlliklfe iJbi tliBj Iki 
-?^bB <^^bb bb'klbkfe ^iklltbm ImiiE :&IH 
Itei IftiilJiilil) life bliilktt llfl Iniilhbl luiib k 
*3iibl blk oi^hilb ilb^ iliBI ibliiilniiB 1^ bi» R iiteiiksk b:^lbbi JkSiife ''^Jb hilkik 
-bM lijhhbfelikiblkibsS IhHiJi iilbi iiiki 
-bi Blk k ikk liiibl fiilbkR ilklbblli sjltBi 
-tilb iiUlifi lb m 'iJlii l£ib Itek ilbklifeS 
-^hbjkl blk Q^lkS^lhlb bik.obibJiii blbJs b)i 
-Bl 'jblbifc h2IB bsm Xulb LiBJfe HEbl'liiiiibk 
♦laiilk^b 'fiiiilfilBie l^k k Ikibl^b 'jbMb 
|lbi£*2blibiil 'ijllDlhfelbJ%lkJ JkSblife2£'3blJ 
•fes£ ILiilbbilt i^iLj'ih Iklblllbb'^blllbB |liiiilb 
-B iilSb2l£k bli&bli iil^Itibfe blStthh bll&Iitfe 
'iblkkaltfe ijgk ^IklbBiSBklbhb ik3i!b *3±* 
iiiibblb lki£iklb£'3£iblbe biiik Ib^ libl bfu 
-k MlilM 'ihiiS blib Jiiiiblb i»ibs Jblibj Ibli 
l^iiihl B Jto i»k I |>JiiB& ijlk litll bJkefiiii|k. 
]kB±hlil«fe ^Ih^ ibiiiilife ibli liihBb blk liJ iik 
I ^ilbl blkoJkiU?£ltib£'il£'£bJb£ BJkbMltlBlb 
ti^ii i?5jB iilbilli iilkibi ilb^i^lfi^Bl B lii 
iik I £i«bfeliijb blk Q^ilSB h li:tfelSbb.l/bik 
bilB bSJbi Tulb lablfe t'£bl k l^bMb bJk cifc 
-hi libbllfciife iilbillh iilkibi *ii!b klbtlnl 
■lb luiJEiSBll^Bi^S IbiSb fi)bi blk oiiJlbaB bil 
-ii kibi biiJbi biiliiibl Ibli kiiiibBb B a 
"hh I JblliifS Jf,j)b blbilli iiliiirbi ilb|^Jk.bi 
'i>!fe blikillfe liisii <ii!fe .^IteibJDib Ik^bl^b 
'klkib ^ibfcib ^liilblbB la^^^l '1%S& hi 
-b bill^ kib]& iiblilOjbl'iimhiB'Sil^B blko 
'ibhlte Slifilibl lJfc2bl!tkibbfe 'iblitk(bb£ bSlB 
bilM klb niblg l^£bl Ik IkbiBlb '£Blb bJlDbg 
bcill^ ^Ih^ JubBb B io >k I iliib£ hill£ k^b^ 
InbBb Ij^lbl^k '^bi:&k bJkoMiSb Iki£3Lklb@ 
'i£3:klb£ bfi k HihBb blTik ^bl lJ£i HbBb bOk 
iik(£!£b M!£b ibiil klllli JDbibaB bIkalilibsIB! 
iliihB :s>iB feikokbilbS ikiiai:s^*iil:^ biB 
bljnijlbbiSBBilE ilih liBlH:bl blk ohlih hil 
•li kib^ IkiiJ^B'iil^b fi)il4l5i£ blkQJbiSfek 
]^£bl ^llDjibl k ^ kbl.'fe bblikMbhlki ^Ji^bl 
Ifi k bb I f. iinibbiBM blJB b^lbi ii>lb kB& 
Jl£bl k ItlilbB JgilBSllckh) iiik iikiblL'blig! 
k%lblb blkojbliiii'lbbie illikbl lJihlit£ibb£ 
*3bliiSbb£ bllb bSlM iDlb QlBte Hfibl MuUh 


::aii£liWb.hlifi il^^h^ -lit Ji>i b £11 bb I ^ifefiil Shhli JlDUl Bil^Hbte 
Jkl£ililfe£*ieiltlfe£ fekili Ih'Jt inhttte feDllS Bil 

-iJlbhlilaita»jto ktfifel iiil!>lnl£ k iS '5^i» 
-Iffiife kJe:blljJI)billJ& bb lh!± Ji£fiihlife lii l£. 
^^ hb I Ihfcilllfei ID fe bi»-lhlitfe fei Biti 

I Ihbut^Ifeis ifih'lttiibS hil&IliiB& iliiim IfeSfei 
Ip £.ll*il •iltikli It Jhim J16 fefilji'liti Ife feh 
lb k& I JbLttl^lt^ Bl Jo ^k k 'Ibtfe iiikhJttlh 
JteifeE iiiillubl bills kibii hii^iai'bJiijlfc he 
ib 1 JhL:.iijtllr^ lil iitfe-lhlht feii ^Ifeliib ii]& m 
-ilLLl> [i !i> ilk !l Jt.birebill)hbib*l 1 lbbiltolJfcJ& 

SlhbSii:fc» 'i^&shg miliJblig S^ IkSiilb *ib]b to 

• • -• * 

-IhliEii bilE b illsbili k]& ft J!) ilk 'JfiililfeE 
tfiik ibl hilii tlDk la lik I JitltlLliiitlbilS^S 
Jfell£oihl2iJ ikbSfijSsib'smfeitlb febfelkofehiilSi 
JMbB Jkl t'fk imiiUblit IbilS li£ii)llSikhsitfe 
h lit bk I l^^Mi::2b b bl Sk 'ilk JblkbtJlti: 
lEJibS Jtii;&i;ll>J& bili^B Ht^t'ii hktilibl5il± hS. 
b*J»i I IbLilJilifci J£s£lft^£ib-lJ:»ihfe feb iJiSfe 
-J^L ^'■hI ^kllSikhsltfe iJjlbH kbltliil 

-b Itt-:jUikbib9 IbJi l&bbk B in ilk I i>J^hS^i£ 

I'S^'t. h it>tiikll2 Ik fliiiik<>ll£ h iL'k:^ lbill£bl!ll 
iH^lh^ ihitiKiiiillti± ih\ bmhttibik'i ) I bih it) 
a'h ' '■' t'kfbi't bliliibBb UiligbbJ^ilk k 

^ . • ■>* -^ *^ • '^ ^ 

fil 1 ^U!ia Ife Ifel 'ibMlfe lab t l^chil&lifelS 

1a ii.. . ,. ..L fejii li»,5blitt ''5L-lift bWSbfelSl* 
ASilfcHtikoh bBibbi h filJTifeslk b IDtS: blb^l 
-IJS iiiJ&ibS li^^blb 'lliib miibi^lH^ blUtikBtlt 
'itt hi\& hlU)i k^b£ b^lbbkslb bl)£Olbl^ Dib 
-lib H ID bk I bilbbbllb kbll>>'^t§: tiilb) Bil 
-felklk >jafei lulhblfeluj hlbai^lfebllfe \Eijb!i 
IS-ltj'klS ^iljb 'iSilbllfeiiailifel felkQihJ^il lb 
•li kiirjbbb 1^ feb bi I ^i§fel ifnihtiii Gjfihf>m 
•Itiil^ lilU^kDlUUg h:^!^ lk£^^J]£lb tik alllM 
•^ iikk IbHiixel blkolblUb iib:^ lbll(^& Ibil \ lb ii£i-b^ m ia bi I iL^:!]! ^iib ibik ijt[iii% 

•%ie Jl%l£ it:kB (S b'bfe tJtob k&bJl^ h M^ 

b Ctmbsiit blki«]b^B;t£ Ibil.i^' )ki^b£ ibt Oi bk 

I i§bilb blk clhi^lbnlbil^kb lk£:b£ lli m bk 

I Ithllii IkibJfel Ibilli lii-£li*si±. k£b.hlix)khl felfc 

obllB bil^ klh SiBiSL Ji£b) itJb^iibilbklealDi 

libblib:tl& lilbill^ h\k Hi bk|b:2t& blk oMh^-. 

-B Iblbb billJS blkob^lblb ^Jlblo liKiilllt ih 

iDk^ldbkf bJkb±li£ bl£«:l$ bibilitt b'llHl 

•^i^y? B^ilbt^^B h^'^ ibm blilii bii Ikit 

-t&£ ikiiifi mik lil b 'b>i!bfe@ )k£l ^Ibb 

-liblB bJblfc liili!*e blfetS jtiiSS iki*! 1^1* 

i>lbt!l!t Jli^tJlh fiJbib |!hBJbJb b^k§k ikim 

-kf-ihtk tlkolfeli n biS^bb JbJi kiL'^Jb b b. bk 

I ilkgb lIijt±tl2libSJlilibfit sllbJkJS s iUolhbl) 

iliolbb ^ibbilUM iKil]!!B .^Ibbllb kb lulb 

-biLb liilkbJbij iDkb fiilbbltb bilk ih iik t klb 

-IfiblilLlblg Jkbb lRllslbilbliia:*3ibl •lilbS 

iiitilbilbll^ IkiSiblbfi **Jg2:blfc£ bfi)k lElbl 

-lltiik bkk slilbb llbiiS ^llfe blbbbJ^l^k 

-i^te ibil filb^m b fii bk I 3>:^fej Sllb)bb[bke 

bll'liltJiii ^lb<itb R lUtlbblbii^ 3 ok 1& b^lH 

b^ll^ mih mbte k>£bl k ilbbrif:b]ii!l^^lisB 

tik cl]bb£lb^IlkblLub iDibblbi: ^Xlkb llilbk 

o • • • ■'-••■ 

'h'h bUk in bk I il^i^ blk cb£k obblltL'fe k 

Jo ilk I liilb Hlbilbiiti k iliJii^hhlibitiaS 

-lfe& 'liLfee bSlH b.^l£i lilb iubt^ iiE^A I Ik 

-balSlti bsS iH iEih-lbJbk bb Jiitnilih '*b 

-J^a bik-fe-'itl* Ibli iDblib b hi xsk I £bg£ 

JBtllfe k-lbilitJSit kJbb?ih ^Lkb ii^b Jalbli 

i • • • 

-Ibikb loab Ihli Inb^lb h hi l-k '£2:?*b!b/* 
feM Ibli mb^.lb bOik ihm SlbS fefTk iublf bl 
-Jik *k\'^ iliiblt!=blil!fe5tJfe£b llilbh Slbblh 
■If^ lai iilfcbSib ilLbSlb kb Ji!!fb rulbbiti 
^hbh Sxiib bilk Sh bk I ikblK ^Ikbilh 
kb ^lli'teb Iblbblfe^ ilikb btiukltb ilL!^ 
IhfUtt Ibll Ob^m b lb iik I JtDbu'bb kklto 
-Ihk lkS£-±blfee *3:S-tlilfe£'bfi:k Ibli B'^'^IB 
tirk JbSlblbhktklfilfe ^i±± feJk oGlbilblit^ Sb 
bb ilhbliJ bCilfeb Ib^ife biibOQ bihSlsbafi 


:^il£JiHfeliltfe (rtii%"* ) 


• ^ • ■» » • • • ^ 

JL'!^ b^Hla tk ill Jik ^hll£kik \%k In ££l 'kl iHh 

^Ij^lbili Ihli llttt^lB B in 'fil^ I bllb!itl a Ibik 

^\iVi\^\ J!f.irjjlhilili£k)b Irjkob bll^l h kll^kK 
ilk osliltg 11^ Jb&lbb. ^±J£ R b£-i:il ^IbMhia 
lbi:k l&bilh B^ bli-Jblbk tb IkllsJib'itl^h mb& 
-t£ lilbJliih bi:^li :bl^^ bltti Julbtilkkhkb'^ 
•Ihblktli kb Jj'ib bb I Jhlli Ij^ bli-^Blbfe bli 
hlilcblll^ hklife^kEltJibiE Jinl^'^ Ikl Jfeb IM InDJ 
-Bim l^^lblb IQ Jtik I ilb!£l fe!k«b^lii ! iich:ki^ 
-ll>:]&bllA!fel-|blh^ lE:b Ik^mb^lBlh feikohllte 
il^lbiB lkl£^lilJ^£ ^£>:Jill:£: feUik )k^ IhlH feli>l£ 
^1h^\^ ^Hk InlbB l:&li liiJS!^ Blb^ Ibli lutt 

'^m bt lA Ilk i^ihiri kikohi)t^^^!»^iii^£ i^nik 

lh^\% iitik ihik I'i ki kib^iib injtijbbi^lii^fe 

^.>. ,\,M -«<-^,.-,, <» 

bb 111 kj^m m b 'kllilsl Mlinitallilk^lh Mk 
clbll mb^m ^£t i^li-lblJti^ fell Htb^te lolbH 
S:&li Lii^ Blh^ i^lbbJk^tt i^Hkb bb 1^ feh 
-mib^ fe^ Ir>]bii iSla^k! hillfe Blhi Ife^lhm 

m jD bk iki^ifei Jteibibibikiih bii)|ii:^M h. b] 
-Jifii h ifijnL>j£ iijfeiihm iksib^ ilLft tii^lik 

-fell^feb Ibllltfellk 1^ lDblkb:il£::h ife iDitltebtkBbl 
1^ Illtil£bb£!tg y^lhm k±)^ i^ bB k 'Imik 
-Ub lii 'siSltfe lliQ lifclbl ^m 'fi liteilfi iklh 
'\ blhm lbl)e IfiH^m Im kb 'hih^lulbb ill]& 
-i^ ^1^^ Blb^ 2lbJb^lb ith ^lluib iijlbh(k^ l^ 
-kb li)lblLj&^ Bilk ill ju^ I S^l^l IDib{ulkiihJ& 
iiilbS121iiltg 'illl^Jkilb im il£ll£ im ikl^^ 
ll£ihhkl& R x)£j!:lB "hlit^ hlbm Ibll Lib^lJi 
h iii jak k Mikh blk Ibi:^ MiUo oIIiiB:thl§ 
-l!fe ^Ib^ ibibCg: Ibli IcBlib B in :bk I Sli 
~kl klk obiilS la^m ^lltblfe^ ^Ikb ^l^>^b -Iblbm l^-tllbi b^lbh^lb lb Ilk t 1H^1^£ h 
-bkh 'ikliUbi IMlb ii>BtiJkb ailbblf&)<tr]tfcb)]t 
^hkb iimfelblblblJi llb!k Ibfijtg k^ilb£ bi 
-Ifbllb bikliijtjk! oblit£s!8: ^'i% Sliit!i,ltb'b 
-lb kh ^lb!fe IbBilg J)>ittiJlb£t£: biilb^ b^^h 
~lm Mk Si iik*!blil&kliil^te 112^11 ilb^ bifii to 
-bim itkl£ iil^JS Alio^llh k!t b^kbllb k b^ 
-k I liLll} feUb ^lilte biibJt)? ^IhlbllDilti lai 
biliibl^b in bik'lbii ibbl^h*^ oasil JbiJl ib 
-I& blin Iklbfe blfe ^i!h fel5 bl>^£i£ bis Iii}ibB 
Jfik litl|ll' kk T Ihblk ikt b^ l; Ibm \'k bkbsK 
Ibk^l^ ! k^ Si b!l>-|Blbk bb blk oblitiltl l&^k 
R i»i?i!l»2& bs 'iblb fiD(lbl«kl£k fclk cHlIDfe 

klbJtJl Mk <^blb blln bltg Ihi'k £lblM Ittb 
-bi>blkQb^kQiJ[ibb^i^ Iblbbte Ik Liiibb kk 
ii)l^l!b Hik I IbiitlDl ibilb blk o£bJbb IblB m 
•i)bb iiik 1111114 kk i liiihS^ifi blkokiMifeMki 
-i\ Ihilli blk Ikibi lbki£ blibllb* Itl-. bi 
~k^ 111 b^k I Ibillk J^bl^iilb'il^ ibt^lb Sbl^ 
-Ik blkki ikk ijiiJili 'Jbliik ilb;! likbl 
*lfei Jibl Mblilkiliihbb 'kttk iiiit 'ktefi bB 
-SibltsS 'is 3:11 Jfeil^ ikk biHi j&ll^ 
-l> iii^bB Hjk Jij^i:^ kk ; Ik Ibi bb 

•Sij^bhb i^^yiiJbki i^i^kiibfei tt£±^tjkiiii^it&ikfej 

lill^^;*!^ ibtiil:>!:&it!£m^i'jJ^lla:iJb I'^i'i Jl±£ilbt&ii £t 

iBi^^ttsiiijrii:tjsja^&^ iiiii^ t&ljibjt%m&i! :iiiu\^ 
■ij^jpt ikiu fe liisr«i& Jk£i^ lHik Jl£Jjt JBsJm^atJtJtr'.ei b 
■iitibKbtib!^j&liii>tifk:ij£ ik^B iiiJj>jJs>JtiB bii^i^^ht 

•ttiiJbEjll^i^&bliilfe^liO^mjH 1«B :t>ti^:£ lfe^l£ l>ti£iJxJ 
-^ililtl Ik Iblfeit bJlbJ}; f^b kiJl*l!^t^£:;ifE>]Sk':«l^>£ll 
-ibsirUit<^Hi;ttmj£ U£i> iiiB^Bi >ifi£ &iiita ^^i fek 
I uijKjt '^i^bsrufek kibiitttib^ iiikK^ihfei 
I oklis I e!fe 01J&, I ^iil& h. eii I OH oJi& 'bJfe£^ 
IblkllifthlH^ :lb!!fejkis :Jt2&^ltii>tLlt22lij& Ifclibbtt 

mi^k ) I oi!l I oiy I oi£ '■ o&^ 'lnrtj^iDjit 
iltiklJa&ltJli^ itkUli iblMJ^ I oii^-lk^bf-lkib.^ 

>. • w s ^ 

( ikiJibkl 
-B BL floa« bm fel£lfijrlsii , itito , JJaifeit! ) i oia l^^^k I :^.*kiljtklhltJi* 


ifeljRI lft!£ a ofclteTs otiii'Ja ,, II R» II Biibfe£iiih JfeJt ■J o&£ 'feS blbaaJjefei tii£ Ibibslli Itcii^i.^fi" 
-lolfe ^Jb«»ttJbtife2tilfeli£aiB.& (:JbijlbtJB fiiaft>^ 

I lifeiSi bift «feb5j*b tlttJ^iSj Jfe »lJrii :lbD!£rrJb 

-Ji II BJ II )i ! fl II » iti ft'ttB ., I oja-b]^fe2-3ttt^ j •feiiii]J«fesj£SssJ*teb :JtibJJ££ii iL iffeb blsi&ltlii 

fe 6ji.te'iit!m bifeiSJb bilfli-a I o.^^-liLi-lkfe^ i :b^fei«biiio*o£.bifcjJ£:*ii*.:Jbibtifeir,tu>JbHt.>> 

, ^jjg ^ ^^^ i -hibbi I oE~it>btelhJii.VJlir-lfei-lilhljJbbililll!lJt£ Ob 'hlklisnfe^lblliifeitriUfei I ob-ifelfe^-litlfe^ 

I obbl 

1 o£: R 0J£ r. oJta 'telttfei I ob-tife!^-Jtfe^ 
I 0&. Is ol£ R s'Jtti 'iHbJ*:lili I ofc-ttbfet^-hkfei 

I ofeti I oJ£ ^ oi6i I WJI^L-Btk 

•>Jh ibibtlttb] J+lSii i»JtiJbliJit;t?.bJ£ll_kitii £-ih 

-it mblSiiblklli JlD^b Jbib ib.'^JJis Jtb^jtlB 
^^ lUlj h \5iii Jt% ikibtltfe 'JSltJfeahe JbbjS 

-ISK y I mab Ibllfeblliitb 
I oJU '|liCjJibat-.biUBfct_ I oL-bJifcyfe^-iil!fe%lb^ 

I o* iF. 'Ji?t JlilnlJUSi 

; oWi A ohl!b ' :)>b!ift£:iLJg:lblrll^ 

-h 'b^Jfciit bJbasHJjkfei I oS-i^lkJ^fei-libJti'itfei 

1 otviis i Ob 
I iilliJh;* fefeblfl bJhaiJi IbJJoltthife bibMliitbti 

|Kjttii>lbsi;^raMibn.ib£:t mt 'bjj^i^iuiujbbfbiiijbj 

-ml£ Qbil>ll>^bJb!^:iLbll'(>Jl>tl<>'kli !l:ELk!>Jit:bllbst 
.JlDiJfe)iB« isi£ bE;r!^Sfc!!talf! MJife aii.'hi i/i blij 
-bj b|bijtEaliiiiitebi I tiiii'iiJbttursiJijlEt iriu'fett 
•ioiiib:^b itiiriii^hiiibmk] jbr'^i ti;ji<r^iaiiitt i'iia:^ 
-b Vlnl^lBbitiiblbSi^ia&bJ 'ililbiiiti^JtiiEaL»b!j+.tn 
-KiltB 'bbtibSt j«biJfei> ir«b I Qfc, 'lilii*K '.ibJCilAii 

-ilSnbiblHblSiltHiJfeS ' ob-ii)t.k-.^lfei;-Jt.falfeajfei 

I k*. % otiJife i ( mil ]9bj'i:b fi& ■gan aiHbltfSJ iiJi , SiS , > 
j i 6l£ oi oja* 'tebb».5"bi_tit! jdibuiiJbbi ItsJiiir-iite 

j I ojS R Ufi ^ oh "i ebj I £» ijbiti^iJ-Sl^lJSJjb I OE £ 

j ojE lE ojrti 'iJbaiirsiii^^bmfei i oji^-^-ifei-s^lt^ 

I oJi : OJB R oJJlt t oiE 'b 

I OE ^ OJE 

ft oitei I bi^ b'*jfesi5 uj^lfetiiiitt fciniitiibipb ^ltt 
-bl^ HbMibtC ( fej lni!;IS.b ) I Jii-JfebSbdJli :k^iJJb 

bl^ J^Jbls ::£k.<i.'x 'liif^i^ .Uti) i :ii£i<jJb&tb kJttiia 
'JbiJli.'li tbi 'febkiaslbafehiissJbilttslJEJi 'JiibU 
]b!ii :kir<^J 'bb£tJ,i b±ib^ Jk^ibi bihbit'4'tiib!k 

^Ithiist Jfci-JSH k ! Jktub =■£! liilti lUtrilife 

I oHti RV oti I tl-jftt-lBjEi bb illitt 

-J!^(iiJbi^, t&bbib^<b :&b 'itiii>i:t;:iMiib£ ^b 'llQi>kir;s 
\'a». 'biliiir'bbblt 1^^ ;]ik<b^ J^JlklAib^wiiiMkB 

I oi^ I 9i£ X bb ^ OR 'c 
em 'ix\btanit HiJissiiiJii:«ssJ>ii5 ioii»i->-)£l&i-J£t£ 

I iJJ8 sv ofeb 'i»J£.J liibiblK .»! 
•kkll2;bliig kjbs^HJbb^ bb k>l» I (>£-kklk:J&-JIklt^ 

I b5<te &i 

I obbi fe oifeh 'bSifefei I eb-klttfei-fillktS 
I »^ ojii I gitbi >: cit& \ oh OJJi 'iHibSklbu 
-hibfei b»iij :bhlbaHrJl-febi* I oL-btliliJfei-likti 
:>k^;te t-alSJU :lw:g:tM b*:iiiH-U.)liiltBfe%lfi 
« I! '^^ 11 lJil:iJJfe'--i!i ft'^^ii 'JS^ mieS JSJiitkJJis 

'<tei£IfeiltilLii.J2 una kifciiiiilitd 1 o£-H!ifc^-]i:libii 
I feiS Tt alii •iiRJJ^2r£-J^ltfe.fe~iilffe5 

-feSLS I OE ^ tje V! 0jlsi I ifefiUfe^tlU Jfe iifeblJiaJS 

-'eifei 'tfeiufc^ jttitd&siiit Efei I oJia-tJ!ib^-iitt^ 

I £.i>a ): OK t ait 
I oJEiJife I oSte I oJie ; iJ2 I 0£ t 0)£ >• oibi ^^1 JJl 

.•^.>iiiui:JijS i tvf:3;!r. i.u^ :m'£ti :fcj:l .bib Jfej&fe 
-£ .fcl^iJfei?-1t!f>"ijfc^i^ > •tiil'feBbitJH :lifeh :xilil 

ii i>!fe:]j>m \ihhk ik^ 
-fefe iiMlJxn Hit icKfe'tfei B^aiifelk ^IJiiblfe 

-5ii, iiiafb iii bijn ii<iti bit iiifeiiih lii fei 

• -^ ^ , »^ . 

-ii lebsxjtvb iiiJitabiJ^-tte BiBJijhlli iiih£i!i 

• • ^ \. • - ^ 

-Ife UaiiiJil Ifilti^lJl Libfesb iiiiih j ihblit |; iJi, 
-feb ]i:l bliii liibi jblfe l^ihlllh : feh Sji %l% 

I e£ ^ oje >: ollii ,, i mii^fe^ J^^ „ 
I ilfe^ I OJkfe ?. oJ£- [ ok I li i* K.'feaiJIJiti reJHRJh 

iSSbthSht big JtilfElK; |o!£ ■» oJtti 'i^ ^J^-fe feJbai 
•kttn^ l^\fki:IS: I o^b I oj£: i ut e oJ£ R «'»» I o.'ia 

! oi£ o\ oiti 'tSfe h'kbjrWItiiiiibbiBfe!!: &C^ LJlB 

fc|j&fe±5£ i »K 1 Oi ^ oJ£ -Js OJfti 'bl|t.;iU& Jjltail 

~l& ihm I »U I o.(i 'SJ^jfefei ! eS-llbifei-iJhit^ 

1 9£ J 0£ 'ftJiiSJi 

, JbBlt-2l!tlfe* , I 0M-llfehJj65)iibi-iJiiB^si:feJfe^ k^Efefe ( •«4V'; ) iki^t.ojH^ib| II fl)R il bisfeM HJblhlh 'Itlih bl blhS^lfe 

I .■hlfeli tli 

-MiJh Jb JjJJfelbtl *ili Iftt 'feibfcJit £iiJJ*fcsii.JiS 

II &R II H<h b£ Ifeltl h !^t 'fllblh h H k.lli2^li 

-. vj -- ^ * > *. . . 

■^ >• *- S ■» ^ •-• 

II ^R II btejitjfei stai 'J£ iDkfeJitiliil!*: 

I ife k 1£ h:ht:± ♦iCfebfe btirli 

*■» Nfc>* -v-^ ^-^ 

-ib^ JfeijJbfeibb Ji-tUBJS ':ilJTJh£Ml:ti:illitiLii 

ii^jik^^ ja&^jilt jki^i£:£ ''kikiti,:^hs:i-js, itii^ I yii 

(. II ^11 ilu£ laiiiif. b:ti:.<& 'JtbJ:i ti Jk%JJ^l^J I h Jt^'Ji^t 
-J£ JalJb i^lBJS^ 'll^:J;:2:£ b3£iib ,,-^t2££Q ii^ £i\i 

di I l^!l ,. II i |i iuiil mi^itt tiBi.k-i\^l •&iti&t,li im 
I loliH&sa lQlb:tl&Jbli?-. 'ittltltiJc. Ja-»lxiliit >,-l::b& 

-UhktiiS iuuiiii, I :i»r«ii!btJt'.SibJJlBS-Jls;SikrJU)bJS 1 klbhfe iiiilla 
-tfe bihB BiatafilJt 'lb ihlhhk liiiltblii!hlif;£B 
-£hilitltfe 'liJlbbb Jbiitlfe fcihife iiib:liiiibtflil£ 
'Jfilhbfe lililfetfe liJlk.^ite — lll£ M I UJiii 
-h bl* JtJlbblfe2!!feJb£ Jtlfe ^11L1£ ^l£Jfe I ol R ol£ R dbi 'feifefe 
-!t^lfe5!i!*!j I Jl^yifeji? hik ':M:ei<*It.£ Jfe HfcibtSl 

•JESJlfeJ tnn ibJbi ioii-tiiiili2|!tlbi-li:bblfe2l!l--!b^ 
-mbltJLkltJfciiJtlfefi llDJiiJfessJhlb IbliJt* bibJJS 

II SM fiitili l£blb2i:tj *ilbl*fete |lh 
I icIlbbsB iiiJb>lblhik %ll^bl>e hkMt 

I ofiti I ofeJS I 0£ :i efi'JfeBJbtJit£?ijii I J*fcjt$J!felb^ 
£iitiitik':J^Jti^j^al&^lQJhlbi-!SsJ^l>iSJb.D ktSe, ':JbJb 

:Jt.t2iStlbaii JbJbil eJla-liblt2l*lfei-Jb^•ltsl!tlfei 

I o£ R o IS t 

-efeJ2:j!«ltSI!*l li aJt-i ;tbJ* l:Jbib :l!fcblfe?l»] M 
-h IbJb^ JJt-bJL'2i:t-J b ibb J^CtsI bl^StbJb i.£Si:^l 

ajbJbfeJit t'Hith Milk ,jii \ It iiLSi iDfeJtt bBi^Eiyy 

'£i£ti£i£ iJtt I teljfai2ki BiibiJbsSJhtlh 'iDlJiit* Bi 
-teJi5„(iii bBJ^-Eiasi) Ebife 'ItxlEi iJJbii .J^felbi,, 

II klbb>lb 

JbBJ^aJlfelti; lb?SibfelililbBli> it. fe^ii 'tit bli 

-is ?J?J fcitat fcitlHL'b >il£ Ijyiijbilb Ibjiilfeal 

-ilb^ Ib^SJbbJil'Jbtrit • kK fi> Aiai '! tlK-feiih 

IbblJE2!!tl Jfe^ JblSlbbJiblLt-l k. Uii '&lai-i 

-ailbilblliih Sl^ JtJtai k.Jli)JbJb±^JB bi!£. h kl 

■hfe>Jb lbbJfe9!2--! JbiJb^2>lhbl>bJtH:blilj]|J!fe 

I klbbili JbttlL^lil Jbi- lbJS!bbJL£-!?lbt'l lil hi 

■ii'fefca* lili>lb.'H*Slh S.'^l fijibblSJk til£l5 k'.Bk 

-jJh IbbJts!:^! Jti JbSSJbbit&t^JLfel ] btb iii ^1 

-i 1 JbsS'bfeliblbtljib *JbiSlbb)ibJbbl MbJi^lb 

-feii£l?lbbI-lJk k I Jlifeb litiilfcelil Jb^ ISblkl 
-ibiik ; it.igfjjtb ja-bit»i±.i 

I °£^i 
cli ft) ok I fej^bijbatg ilb*ilBbbi6]fe ]£b?|> 
bi^brnbl bsilblf. lhiliiii& *kl>!l^ kiS blk okl 
-y['£l 'kJli£Bl Jilgib Ib.k Hil'bilbfiitfe i!bb 
iim^bibkb^b^mhbii'likb<d&:b>kibiiJ)j hh >tJi^la: 
b)k : Ihitllt I I klJ^bbE ll!fe 'k'^^lt ii:fe 
JkSJ^ bt ikfi^m Jitjubit?£l liJl)t;:febJi liiijfejfe 

• • • • ->v • • 

-eilfe Itfelblfebi; ibfJk ! kk 'r. lbBlb2!'*lfe 
-fe I ii: ttiiiS'bbJiiiJL'BikMb febiSlbbliblBkl'lb 
giiiSlbbitetlibkl bt k 'klbh iilk:&b£ Llkbiil fcibWt2l?|/fefi 


-fiillh 'felli)£lh liJbiJk.mbm ^IBlfe >jlfe liiilh 
-iiJbal liiilbillitE ^ Ife fiilhitfe h SlBtbjtgmlSi: 
-bl IniLtlkslJlJsblfe $\lh liikl!ill£ l±±'ii-h 
-ht& liilihtfe lDlbJLr£k£hijbJlfe JblJ-itikhft Jb 
-JJj}«ilbililt IbU'itihiii JbJasihbJlt£fee ibljii 
-iiJhbiJbJtg bk fe 'j Ibbllt I I feJfeii Ijtlfeit-E ii 
•JkbBlJEslilbi felDl^ltilfe I't i bh in IbBJfesl 
-:fe)bi I felbbiih JbHlfeo'ltlbi Jb^SlbfeliblBbili 
Jfi hila 'ba* h^m ?!ll bibi!b Biiiltil*b talS; 
1 Jbbllt I ;, J^lbbilh lht<lh2i±-ibJS Ibrlihbliit 
-IBBib ; l^h m ^l!t I iiiBfe>!b Jbt'lfealilbi Jb| 
-flbfeiiJiibbi ill bilj*!f.Ki!b!fr:^ilbllh!li1;B ?iil 
IbJbai lilllx.mJH±^JB ba!£ | ] IbblJli I J fejttfe 
■lib lb>*lfesJ41ti Jb?S!hbJib]l3bl t feh ffl 5^J!fe 
I tlbbilb Jbblb£iilfeii Ib^Slbtmiflbtil Jii fe^b 
|&bi4Bii?lH!b±£iB Sill inibi'lim bi'£ ? Ihhlli 
I J tiBtilh Ibblts !felbii Ibl^.lhbltfeK-'Jbyi t th 
ih %1± I lb?ilbb!iblbBib «JblS!bbJililhtl Mbl 
-Slbbll£ii)lbtl-lii£ yilkb)blbBU£l'J-!h£ iBbllil 
lihbllt li JkfUh Ibl'ltoiiifei-jth ill iSfelit 

I oB 6N ofi£ 'b-btJt-.;!teFftei I oE-bliti-hl!tb]& 

<, iiJKjlIfJJI^ ., PJl ^itif. feS J&1£ ) 1 ol>. I Cfi: ^ cj£ 

-ti :tJifeittijijc ibitex I oi-ib^ilt-feJEi-biltiifei 

I oJl£ 1 cZ \ c.'E ^ oJ&i I ^ fcftilb 
J!teBJ!feJifeJ^lJjfe Ikii-h I =Jia-lit"i'±-^lfei-lbJi;l!tit^ 

I otJte h oft 
! ejS ,, II ^ II i)b i£ Hii££*lt-^ 'fe t B>lJh IbE JKl -Jtfcit feS fcte ) I oP )t olS ^ oH I kifeJBilHBjRiibfe 
■JbJbmi^fek tlhlbJfei 1 cfi >: oJE R oitti 'bJJfe 
-IHJki I :i]!tb-jfei. tj^iibfejiftijfeii biJ^ ibi±ti3ili 

•fik JBfJiiastvsbahiliJfei I ol-ilibslbi-iilitb^ 

oJfc 'lih.^HjE* bJif J feii , ftiit-ii b£ tJ^ II ^FR 
I R 1 a II (^ fe ^U-ttliiiJJcitbii h£ „ I otst-uSli-fei 
I oJU I ^iia >: eJ£ ^ cttoJis 'tjr«iti-li^be'-l^£.b£ 

I 0£: ^ OJi ^ OK ^ ofeii I HhtlliJ^H!*il 
-It^te jfeiife^ 'jBSfcii lb>£j> jbD ifet-i I :rsbi^ <te 
•Jl^ iisJtii.jjtabJ jbiOfe kfetlfJJa tic!* tab :BJt-i JB b 
•^^-^liit) JimjkJbajitibE :*j I :biti?JbtJfcst'iiJti 

-tJi b Iti^-il !tJJs SjUiJJ^b iDfaJELlg'il JiJJUflll 
-i£ I ttoUoliijStl Jbdtii ■.lili'k 'lcJBb:fej=! blttJis 

II 'liii^ bte kg>i 

I bSllti: Blbhii 'fijJhtfe t hbii 

-b bli-litttes ^m fcrib^utal'J ij(-i'i bbt-itJfe t-lD 

-i-blte ':HJfe^ iliJbh£| c.£-liiJJtli!t-]&-(fii)llbk£b^ 

I e£ ^ ei£ \ 

I C£ ^ OlS ^ OK ^ ofcti ')-%iit-i-li!!b^ 

I o£. \ Oi& \ oSi "i Ofe 

•"li 't^lJhabjfei I :BlbJ^ iBibfc-^ I otJ-lilti-k£i-^ 

I ofet I t£!!fe W \y ,, Jie 
-tsSiDjS JfeJJ?>fe:fe m£>ij^li ,. I cB I feihafrJit Jb 
■iSA Jhlii.itli Bib i^^tltblS JbitMbiEjlii-taBJu 
'i& hfe biJti fc.^£l±J£ fe JB 1 oki I ofeJJfe I o* ojjs 

I eB 'ilSiJii iiitiiSjfe tiJLa'l I oil^-|i-i;]&-itfe 
^ ^ ^ J ■• 

I ofi R oji "n ott I Pi>;jti-5l>; 

•klf.lifelt^ib lhSii.li5Jit2t Jjb.^bEit-iBbiJbii'ilitt.B 

-Jb fcisfcibibliislSbfci^K ililhi h5a?£k^J$ JbbBJb 

( J^JbBJ t%^t^. iibiSfeJb ) I iiliJIfei fc5!fe?b EiS 

•li ( ly 5Jfci ) I :l>.J>.'lii;jbfcib l\> I :jh!ibB ( m ^J££ ) 

tljJiiU wm^iy I :kltt& tJ3 (, B „ ( l^J bBj ii^ 

■te iJfe^ ; lit ifllj& HUB) (iiibiwJio j^i ) 

I IbBl Jfeakfe sibkf^ifc ru iti I ih 
-klh ! 2 JbBl t2kfei!>-i ; tk IL|JMi il B ! Bi 
~j.bi bbblisblfe ShB SH'i IJij j IbbJit j ; Ibhl 
t£kfe ilbfeW'.lbliB ; feM. klfei I jilfe^ bbmbbvl lote \hk\o^-i Obi 'ifc<£i%^ I ob-bllfefei-iiii^ ! -m Sbh SiUIHii ] Ibbik l^lbB! t£kfeSlbkfaife 

^S nil 4 
•.:ii^iHiiii^h ) I o£ f^ ol£ fK oitti I l^lllilfjllttSlillS -fc,, |.l>Ji,i)lfebJl.'iJb IbJti ) I Ott SvolSi I :R]fefe kJl 
.jfcxii,i 'liife Jb NJ*l!^'^ J^ ^"^'^ ?'"** -^^^'^ ^** ^ 

II bh II %I hSlgfeSl Ife k£^fe 
*i)ll£h lb £fe£ bSlSft 

.fejjijiiiijiiiiftb :jGrribtbi» & bjK 'tiiiia-iinJ^JK 

•lJ!feil:C bfeilfe I ofebj \ oJBib I fe ittbiJiJia I oE 
-i 'biia-B I hb y.-i oi'^n i fe sSfct 'b|S tJbsttii^ti 

I ollb S)^ oiS o'fa ci I i^eibilJtSSIbKfe fe|> HJfii ti „ 
I ib JS^ OlJc 'bIjB tJt>abtJlit± I £:L'£l ^ OK j oH 

oiis ^bJiEJi I ba<fe o'c otii „ I Jfci Jfemitii Jtt 

-Hfeiite i om 'tJ£J iibkJlibiSfe tiltafeJti ! o^ ojji 
I :&iia ^ ciS i oil Oils, 'ilkbl biifck-Uibljite I tiB 
^ofti I :t»SJMU fcll lila -.Jiliti tJb feJlt-i J6 b kjt 
.J* ii JkipbJil£i aiib bibJttbJIihifcJ^t'iS Jfe Jife^ii 
-faslieijSSJ&aiJfe Jfe l.^fc^t ife ife-^ -Sj lb- :&lfeiH SSlUU-S: 
I :E!i ti lb IJiHlEJBj Ik3l± milsSikl'ii^lilii^iSU |:fe^ 

•ttSli I "itk'ic k!i £i H :b JHfeiJttti ckEtJibiitfilSil 

-•EfelliiJb!i::lfl£;rr;lfJ!fctJt.tJ,iibsS!bb:bb!£:ktit>bi!ife 

•tlbtsplBkltklbbJbRssl^feHbjJLiiillkfeSfelJiiJtlifct! 
II ^ II lliB bilk Jfeil iB 'iitMliBlEbiSife 

•)b-'Uj&a&b?hbiibafe)fe!liBii ikhimifeiiiBiiMjife 

•Ibliblibfetf.feLifel* bibis-t kibsl,? ( -.k&lJbt'iK SL 
feVi^ b!«b!,k£J islS , Utse , iltSSJtJbi ) ( Ible 
B?i K'^W UIHbJkK isli , bife , :£:;Hjt-i'*ttl!t Jb 
-Jbi ) ( ibsBifil 2SR b;iiiiik2j iiQ: , JicblHis , 
Jb!ti!lJi:lHJLMfci ) ( i^t-:^& iiii , JiijiJbiJb , :jlfcijb l!* 
•jfc^ iuiifeifeinj!iJ!feife^B ) ( ibs:3:a SB R^x^? liitt ta 
•jjiJS^sfi: .lliii, :iiJV-*^^ ) ( 'C^=^'^ ^^^ .^*^» 'P^*^ *I IbblL. I {ihiil tafcfe ^It'feB I k-i ^ ife^ 

1 ofetl 5\ 0!b 'in! Ill* 

li'iY'h I iJb ^ oiK ,, I tii fe^^^ t^ ^^-''' ' ^^ ^'^ -^ 'kfJtMB hiiiifee e laiib:fcJ|llittt-b4lb|jiiijJattt 
tb Lb isJifei kji 11 £'..^ 1 ; I ^ " .>^% ^-^•' ' ""^'^t ^^ " " &>i^iiiBte ynbi i^ii 't %! t SEfeii " 

" " "* ^ II i II Ji aasB lt% JS U^£ 'Bli JalJ^!fe3eb 

I ii£|,fiibi kJ)5 aB C)lB|bt-lJBjmiofei£.fett „ 

,ni£ , lkb3'£ibbJHJbJJttJ:tl£: IbJb^ ) (k;b!>bJl^iC ^3lS 

bJil ;fefcfejt^iiS6sIfebji& ) { jbsas ail ^D\ itjtt 

•Hbts i:£l2: ,liilb:ilb£t&, ibkb:kib&UJbk) (^b^^ SsQt 
.idiftb,^i<,sJbitu :^blbiJessJi$^ ibj^i:£issi±':sj^tt) 
I oFfh I ci am I qK R oblt^ llo^ll Ik^^tE. 
^IKlli.!;^ Ife^ ^|Jti£^ i^= l^bJlili^.tSl£h^ 
fiJllfeil!llbi-BiJli-Ii!lt-lill:h >)fci iilblfeejfe 

-liii aL 'miH umblLjgi t.sji , iiJtb£: . ki; s -.abifi 
fcS :biss)feibii*) l o£ 3 oli >:e cit. i tAi Jt^tlH Jti 
-feJtt-kbsBtmt i.ii btslbL'ife kiiti'b lit.blte feiairlb 
•biltrr^liUib bibiJ&ibbfeit hi h ( i^libiS >t> j£ ) 

II ifeiifcJit it^feiii 

bik olb2Jill^^ »^ 'blfK ^ihi'H S!b!L'blii;51ifei 
lfe>i JbJx.i;hfehBlil!£ibbm]feitIi)fch hi t ! Ihh 

-lit I ; ij-ibiii ibibiii-ikB i:'h\^^ kl&}k h 

I bj* Jt-itUt^ ltil?.JJt-i- kbsBfeii ; tkiU kjK JfH> 

btiJlik r<t£ ( ki lit^iok B ) I Ijibf^ i:itibi$£bj^!a 
-b^f^ibrib l^k^buB iP.i^& Hi ti ( ^lihiz ^i IS.) 

II Itihllfe^ IbiMlfei fclk cli}Siijt b^hiliisB bite 
clibinhiliillilQitie Ifefciik ly^m bs k ; IhbJlt 
I ; ife^fciibJB ifeifeiits-iki fei) ; tit Jlilix.* h 
I ki^JJUib t^k^feutc j:tJiibrh^ h. ( iiit^l b) £ ) 
Ii Ifeihib feJk oDlkk ^ '^ilblifeJiit 
felfe olhbliilliil^ Ifetlilf: lilltliJlfe hi k I Ibhllt 
I J Ibiihit Ifeihife-ifetil til I lili kSiLi It 

I kJS Jbijb kbaEfebiC feik j JtJiiJli b%ii;* 
k9. bRlbe att ( kj loaiDk B ) I :fe'lft ki.^ bkbtJbs 
-t«iEk-ii'~'ja»-iiija 'ink k b jtkbiMis jbik 'jfe2:b m 

•ahife^bia :lbib i££i* ll^£»b Jife fcli lUiB ( »J 
JlnJfeBMeai+itiltia ) I ibk k Jbb: Ifefe bJbfcbilk* 

-fiitiaE) I rbJibfcJL ki^Uhib k 'tkiJ^Ls Iblissit-ifeit 
fe bti>£likfl£B I :bi!fch±:t :kk ':kl^!t!fc£ fealfe^B 
-ilib»*.l2lca3fe':ikii£lfe kii biiJJfei kli JtEr^'iiJSsJB 


t-^ I Utiib felt oliiSiiiti ii 

•fi)biM-^li.babllbi2 JilSitebi&Jfe: JiiJlhJi bl te 

I tji Jtibs}£b2 

ililcHi kiS jfeii.tfeilsiJiSJhib t LtiLfe^ it Jb!i£l* 
'Jt JifebJibtfePittSiJ^h :)btJii Jbsti te K-bti 'bbsUbs 
£siJb!£tbllS JbHk£i^:&bJJ::Ji£ Ml i i^Utik iikih ) 

I Jbih£ihyjx-^feil 

-ibMit Jbitsirbblli-ibli fei» 1 fek: iiill)i h 

-Jt-ib ibibs^liblis 
I MfeibJlf mil iLhibbtmbiJh^^iJb^bfei bhJH f fel 
fciibJli ) :Jbit.!ibi! Jt-^JiiJbbibi:i-r«ljai]b tJiir-.l 
•JiJkJte^ fe feb I iibi-S ]^&i«B ., I ei L-ilJlbi ., rJfeiti 
-JbJfe Jt-iJblbtiLi*l>.iJhtiJb :Jli-'ifeHbJt:li i.'bi 
( %.) feiiJti ) iJbibb ihi: ih JbJt-.L-hfi:-. ibJ^ Jbi.Jss 
-JfcK fi)Hb (■ lil feihib. ) Mbiit I l^lK!tifcr-:£ k K 
-]b2it-5't!r<)SK>JM^hb't»bi)itt tt^l :)t»:fc5'3: JfcJtebii 
■biJfekbJS Jbtib b=>bJbbbiibi Jky;t»-t !/bbii?bJ 
-Jtf. 1 :.'feih!:a JI.E52J?.-tibJitJrOJ:Jl?J K' fc-blbhbils 
-i biWH B J^bt-If't-f^ I :bt-.Jt»fc52. Ib.'tflt-'.lii ir.Jte 
'•:)tih5:St jr-i ib:f£;lLDr.^ib'lfr.Jfcifefc^ i J2]bitJi»tl)it 
'jSJb^Mtt.fel- iibf't-.ii-jr- jbts:s':JtirS-.:-S Jbi Jk&b? 
-S ( 1^1 bf^t-stbr-JK ) ;lfe^ t JblibUjiJi b-hii* ib 
titri-li 'jb-iti l'2.\'M btfibsL^ ( iJJbii^^Ui Jlfejtib ) 

i Ibifhlh 
I Iktuh Iti lltlfeb i;, Jkbih I ifei tU: ill Jlfelii 

-t '.'UbB luhifcJE: KiSsli!JiJhJfe.'l£J£ErJ!fe6=fcJl&iti' 
-iibJ^feJi£iJJfcEbjl» iiHbtbtfci '^<a I tlbS WJi iifcit.;^ 
-feiJife«febiBklll3l?Ji^ •; :ti7\'Ja l l:Jbiitiik.tiiriSibiiEli 
-it.ii':tirrjmjb ibliW-JbislbifelbJl^ JbUL-B KJhb li 

-kiiiJiJfcifcjfell£ibLJ£ (lii bJKittb^^ir: ) ]fcJiJ<i£ibbiJiiS 
II 2R^ II ilifi bkli iktbi 'iibmm lillitkbaJi 

-:iJhr6]fejkhsJ2iiJfekiL;b!i tb;h ltlr*i£:£ blnisiiiiiJa: 
-JSlnb£a£5!ife'itJli£ifei-Ji tji;Hitj-£;^ blthJ+Jll'iiJl'-.bJb -JK.ibi£. fek 'PIS iiisii:i-PE.i£ --'1'MMH.lblE; !t^i& 

i -.ttiblt t^ia Ulb bl3 Jl> 
-Jb^lbS hiig mbJSl Jb!E.JKlJihi2ii!b»V«iia>te ( aj 
b ib::^ ) btsiobja; I :Jfci»j!*K Jbiaifens^Jii^isiB fi;t li 
-bl Jtilb'iJtrS IblK: Jiiitisfctelkl RiSbl rSJteiiJtiii 

tlS^/tll h bl iSfell iblkm 'b IfeiiSbfe Jliibl::^ 

I Ibiilbfei ibik 11 'b lla^hj it IJiiilbh 

-^ihEbJUlitij liiibSitibiii ErlbJHibibiE. ki^ 

I ItbbuJ&SbtiK b£l^ 

II ^R>1 II Ihbilb %\mm 'bl ]b lkhibl2H 

I J.^iillhbi Jl£bU 'fefe Ibbib hfhh 

II >M\ il it!!S isJa .fulfei 'iiJib iib hil5(kbl 

I Jiicii^k kr-iiikK '}.ti^SfcJ4kiijf& 

I lihbii^feSbbi. bfeblx fe bilb.BJltiJb.feJ 
-iWfii? I :iTt]fe|jkjiir-jHti t-js b)£:JttJb;bJiilt,i£a±kfii 

-Jfek l*ltiillJb;L'm-^Jbl±- bi;k;hrfJ:Ljl£ Jltk JiiJbllf^ 

£i roi-a fekih*!!* jbir:]btLjfi.liis Jtiiibitmb)! 

•is IbCibitl fefcj i fet; Est! WhtbliStt fe IsiabJ Jbl^ha 

-ib:ir«-l>J :Ejit! feStt I :J*luj.*Jiii i±i^ii 1 j£i*i£lb< 

■t2,\L bb Jiit-EbJttJfe Jb^tittt 'Jh-ij^feJailtettbibiS 

-E;lJiZi'ii£fcilujSbji4 j&li I lbiliii.bi»J_lbihfeib;lai£; 

tjhir/^iilt: bJH&feJS f "iiblbtvfetjWi.y!*.brK bjt» 

■ijrj-jfcitei bb I Jit-biibi^it-.ii !tbbij iihjfea i-Js 

br»JG Jt«!=! 'b:-&a bijikitaj iab-ih ibliibiiiJJtbiJbilii-tei 

-bi£i£.a:2;i2i!bbiaie febt» b ^s i bJbjjIuJbj}: :jjm 

•t:S-B'i.'£. kb I 1ilt-et-jrtaJbitii£ bbibJtnEfebb 

-Jb2b iLEibli 1 b«'^b)!fc^Jk bJbi^lfclJRij JbsliH: Scbl 

-Jbt JL»ma.lshl»--Sb jr.t;';Um£E5k llci^feiJb 'Slfebit! 

lluJbiitls ';i*ill->JUi b>li bitttlnl^ts I rbJiliibJbSh ifebil 

jtiSJttbb kbibtt 'itlibJJSib: '^liJb.tfJbfrciiBiiHJbfel 

iji£ I kJBi;feb\Jiifcii:bblib!b2b ir»fc! I 'ItblkbJit ^Jibi 

EiiiJBji b|ti &b^ IkJissibiliiifejfeii £hiJioJbb|i 

lb) blbi'J^Jb:>mja biiib^ I J<fcHill^bbl£^ JbibUiJis 

IS lcjJl!iBbbbI!:b bbi^s .,1 kl b^ii>l>JH E-Jb >Jli&,, 

:^J ^& I :thetttiJil£iH Lim^:a:s^^i tsi^'liliDii^J^ 1 ibsl^Aie 

bJbilHfe bibtiJibJifeifjiJiEafeiaiibiJhJS & b^ 'hUs 

tthj>uiia ( bJi iiiia ) I Bibiiia- tJbikr^iJs ( jai 
b^JiB ) ibii 'bbii::£iijiliiJl Jbib ikiJfclikJlEbJBJhi 

ii RR>. II \^ Jbbll^Smik *s£Jbi*fe Mk Jli 

I ibillbfel k Shlh'l^ 's£i£Jic b bfe Iki 

!l eRfe II IbajJbbl ih'h 22\ 'ifeali mibfelJlh 

I Jbblililbt hjkk *hJ^^mhi!iliklfe 

II ^Rfe 1! iblk^S Jte^ls 'MbkkJ hi Mfe 

! LbSllbM Uibi.^a *a?l.'.li]B B(kb fe^ 


fea It iR): il ibfeliUm im)i '^'fe^t hMk 

II a;>.fe II ib!tli.£te lililb *il)lfiJil£ htJhSlS 

I ^i». |£J JHH^E 'ilililB £ BJfe 

II fij^fe II Sb)feSte Jililti 'iil&^k hlJhJiB 

II Qkt II |Hl^ta.B JiltlB *Ji)b-lk h±!Sfi 

li 6\^^ II IhfcJililH blfesS *Iitfcll£ h±!hfe:b 

II ^^fe II ^bitifih Jiitia 'lim^k hi!Jxi£fe 

I felt ?£1 JiibJ4£: 'lltlilH hltaS 

II hfefe II Ibfeliliib hJtJEfe 'liimik bilbib 

I tit l£l lilb'ifes <sjiiilb HlfeJilb 

II R^fe II JhtJililb bJfefe 'pj^ik bi'hSfel 

I feh S£l Inbliite 'JJiltlb tlliife 

II ^^l3 II Ihfellblb bl^felfe 'Ifilfi^k hilbih 

I feli i£l iubl^e *iliblb bJfefe 

II fe^fe II iblfe^S liklb 'Jijlfiik biibEsttfe 

f fet: J£| fiibl^E 'SliltlH IhJtlfe 

II i^fe II Ibtlililb ihlt 'liaife biJlLiltfe 

I feU: i£j iiiiimt 'S bJt^b lihm 

II oe^ II 2blfeiii(*l^ liliib <lx.Jx,it^k hilbliilb 

I felt ^£i JilBl5fe£ 'iliklb S bJfe 

il ?ilfe>i II JbfeJililb biiStfe 'iliJflik bilblDim 

I feh i£J IcM^E *£ bJl-Jilfe jejiltlh 

II Qt^ II IbtJiWH biJi:b *Ji)lfilk ilifsitt 

I ^It ^£1 kbi^£ ^-iiblb i^^J§l& 

II &^^ II ibyiititi B^i^ 'nm^k ^^iSh 

I fe«: i£l fflBl^£ 'silltlJti biJkB 

It ^^^ II JbfeliWii Jfebi 'blflik hlllibJfi 

I hh iBl inhl&e. '£liltlb bl£^ 

II hfe^ II IbfeliltlH JlsJiH 'iialk bll^ltfe 

I kit i£| inbiyie '^iiitib kk b^ 

II R^fe II lililb tei^ ibijlb '^'felk bili21Jh 
1 feh i£l Jnb)4£ 'Jib liblb Jh^lJli 

11 ^tfe iiibfeiiiiib i^itifijJ^ 'kfe^k )tib^m 
I felt ^£1 fiibj^e *fe^b & injiibiH 

II fefefe II hfelte%lb h'lim >fi!Sk b±liulb| 

I Ih^Ubfel liibJ^e 'telli Ihlllb likm 

II 4^S II hfell^Jilb fe ^)x *k>teik bijbt^m II ofe^ II Ih&l^k BBJ.'k 'jblhlbfelfisPlh 

I b^llb iii^^l^blfe '1 libbfe!t^l^lb 

II fi)(^ 11 Ihb^libblfe b^'jfi^lk kllMfe 

I feh i£i filBl^E '£ ltbhfelkr-f5lb 

llQjV, II Ibbijlbblfe bi *Ii>&2k killEblfe 

I felt ^£1 mblM %'h Ihm h^llb 

II &ife II b fel IbbJfeMbb 'Jb51b feiSb S£l 

I h fel ibblfel^bfi^ 'Ibiim b:>b itil^ 

11^(^11 ife%l£^ £^lfe m^ '^ Itiltfeji^l!fe l^h 

I IbJillJ^lilb fesb y 'bllb^kh b^bll^ 

i ^ - ■* 

laIUt<^bJlSl:>£JkJ ^1 1^ ':j2:tiJr«JI&B i^ Ibb j:£HJ ki 

'klkfe^J^Ifi kJl II ^ I ^ I ^ It „ Bi!:l& mi:JiDe „ 

:m:bJ£b htm ':lb£feJ £J^ kibkbl 'l:'!k>B&)b^ 

I tibl^rtiblbkryb^ jJtb-ibkb>lL£ £•:& I :Jbk^lAJkk:uti£ 

I tJbiat-.te hl^&w'rkf ib!^l£iltb!^li Ihtm It^H t.^h Ikk^Jfe 
->lhl!lsfem&b :Jkk'iIblkP^&l£( ^.l h^ iit>Jt'£Jlf3J^> 
:iiyibbAb<fe&ittrtts :jitb^iiiii^ir^£i ( t^J ^a Jb<lt£itt 

(y>i itai^) bib<k(^^bi^mr«is jb!£bi^bi±i^>jb£ii!i^^titt 

-it^nmbi't} iikit'.ti -.ay.s. £i£bJ k i :i:^b^j^ bjit ih 
-fe Jki^Jibl&li^ ':JBJ^sUb]& jysbt-^ JkltUt^^jfeb tt Itt 

•&E<fem Jb|13bb|^ I ibi!^ :%)bjKs bjit:kl>'&bb I :i>b 
-bll^r-ib !;> ':ll!il}!2 bil& Jbi> Ji^j£kiibeit!':iblb>l^^b|l> 
-Si itite JliiCsi i£m I :Iiitti£vJU kimisibbb)ki£«il 
-feUlbli B ':bd!Ja -.itttMBt Mllb^iSibtilslB 'Jiftx b3«^l£ 
hik ihtu!^ ( ]^^J ItiolBllll^iB ) I :Jk|k>Jb3!& :lk«i:^^is 
•ibbiab^ikin±kJb>lt>£k3Jt>Jt!i*ih:&'i^&ibg'^ ':ihbJb£<b 
t!im±&&kiC JbtibbbJl^lbi^^:;£3itbkJb ':J<felii>bfe Jb& 
•!b i^lt&IW]Ci Ibb k^bSHbi UBiii^tiiiiiiilMtfl^ibkHa 
-l*jJb>i^]Sil k^bag-^ -;JbJi>JiklJb£ k Ibb JbKJife JJt.-J£» 
-Jbiikiafel Jt!blbi!kEamih£ :J!b&tba^ 'kjltiifi: to^ 
-Jets bUkt^B ibtii&E;££J bjb:i£ttr„attkikki£Jbl^ 
-bi<&>ltiUitJ:^li kiikJH£jk '•.u>:kntttriiiitki t&\tht^bi 
•i^tihiih k^Jib klji<£liikiji&li^kii2ii!^J%JbkU lobl^J&l t.^ ( iViC ) t^ i£^&:km£-li!^ibJ2 I £rii iii:tJJi:-i:ti:^ssi:^iti:£ JJttH bistB 

II h^^ II M^ihfeii iiitiir-iii iitk.jihfe i% 

II ^^]3 II ibkllibtg Iktk'hiMhkfe Ihktl 

I liS iltMfelt ii 'fefe lh^lfe£lbilt-£i 

lUifell 111* lb!f'£jhlbilfe£ *ife Jb|)^llbilfe£ 

t lib Jbilfelibit'Slb ^tt: Jb!i.'flhlhl£l£Jh 

ll^ifell Jlk lh9>)5!lhlC£lb *tfe Jbilfe£lbai^ 

I lib lb!f£!hlbS!l <tfe lb2*l?lbSl^l 

II tils, II lib iltijbib mtit 'it^ nj^I^rJi^kk 

I JhlUhbl k i^h\% *lfei k £ lh?Iha4 
II Q<^ II lis llcMbi!^ ii <i% Ibl^Jg J1I.111& 

I lib ihjjiih itiiait^ M:^iB^lbMilh 

II (tiofe II llibg h llill^life-i^llbilbaliiB 

I lib ihl&mibl^m *ll&l\h lliklh:t<fe 

n ^D>> II ii h'^k lb'2lhi± 'ihzt'Ah h liiklb)<fe 

I Iblilb^i b llbll 'Ib^ k £ mmilbb 

II &o^ II Ibl^milk likb 'bk lIiiMl^bllbil 

I lib linbmb lilt 'ikMi^h h i±h i^^ 

II ^ofe II libbDil^ l^blStfe 'Ibsfeli h milSh 

I milSil liteJfeJ IB&fci 'li Ihiik hh bJHhJ 

II >5Qfe II liftBilblubli: Ihklte 'iblblBil^iilfel^ 

I lh^lll£:bl Ibt!:^ k£bl 'll&bg klk llhOt 

£i^ hahtt ( 1^1 Bii&iiij&it ) ^t-i&it nihil mj}c^ 
II Rq^ II lib Iblbllbb \m% 'litB)llk l^bl^b 
I llbhiiilb ilBi£ 'iHlbluLk £ l^e^ 
-^ibiiiHi^itimttti •JH: ) I tiJiaSis Jii^.hs JJiLiitiiikiis LiiissJifefejfcfeit 

bjuifcafch JiJfetpiitfebb.isLtjis iDbJt feJUJbiij 
•iit t!ib£.tjfei :tii>:!,i l.i,*jis bJbiji fe Itihi^jtia 
^„->i ^£ I :Jitit2 Jt!:WlLb tJJirjattjjii!fe 
-IJUi Jfe blliiltliJtLvl ll)J!t.ai,li>^fe!!fei!issJ±ji.t,Jb!4:-jE£i 

-i« ash J^Kfe Bi^BJsbJi£ ifi;i»if?i Jtif>mjhiiiS 
•bijt-bsrcj&JtJBUii 'rbBJlfeU^k Jifet-Jwifc! Jt-H Ir.sfra 

•bfei*. bft|ifeit; I SmiijtG ^»l>l biHitJtLjie :kbijb 

II ^ofe II ikk Iblijllbfe B2lk 'ibb^'lb jfebiJh 
I hh li£bji!fej b b 'l]^l liiajfiJs; Ibi 

I oa£ I Qli£ I OB I «.15 I iti ^ elllK I :l!iibJ 

II Iblfjlbb 'ibBI^Jk 'Jibhlilb '!><!feliib 

-j*-llk b I ik.Qih i^b^ie^iti 1 1 ib£ bi-i b 

I o£ fe oJ£fe olt± I feh 

OiiBbi'ife )ii>Hbb-ilk b I ibfiib j^tjl iti 

I o^ "ft eb5 I t)bnsfe 

I :J>];:tl£:£:i£tb ^ It^tt ^liik ISHiii l^^ia ikB ':Jbb 
■kLhtiils^: y lt>h kXth httiiiti 'y ihb itibki ikn^hi H 

II i.14 lakl liS bJKfb! k *hlii JI,M^1§^ 
I liJibki^li h lliibkbbjlrlte 'ihligbhll^blta 

j -ifcb i.2&iii Ifcife^ 

I I ott olJi I ojfei I ofeii I oftM ll^fls^ll :fcliB JWfebl* 

j -its ik^ihimii I i'ljb^^ ,j inhhhit tiyntitt :@^i£ji£ 
; :si^ „-i)fc£tiitfetifettbjiJiitjfeih ji!i_issis,i£ I'fejjii 

; t^l JJRbite'iiJSLtiit-ii bibilifei feiljUJbJJ^ssl&iJtitt 
; feb Jib J.b^ t^ 'rJbskitt itlibijsii mkBttliitJtireJfe 

I fcjlife toliibbiiLkJttit^Jb^ t J;bt-ifcife J^ if ll>JtriS 

j.-r!tJEr!<sibJir-t'^it!hli*jVJfcfe lnJ!^fe ibt-'^ aitii. biu^ 
Jti-jibi; .,:ui:titi^ liiti-S fejSttK-., ■^illiuJbasJ,i^ls 

jlGGskil li^ib fe= t=-<h2)a:lj& 'b fiilfefe blL'tli 
I IftJhilil iiilliiliilSbfJbk *ir-.!hM felitlfe^ 

II ^Ca^ ,1 e-D^ II fejn 

•>ikt<\f.titiiH latiifcjys L"£ife b5(& tXliilSb iswii^ 
-tbajfeli I :i' bvt-^tKbittJe-iil'tyrrJit-.lolt JKtJi 

tiib I»!4 ! l-.'i^OilS felfc JiitJtt I Btr.-SS fe bf;^k5jiB 

-SSixfi ■^l>::il,JS:62UB:Jl-?£s ^t.jtt ]Sh^bbi> ,!lt^, 

I t k>]|h!!^lts ItSiiii^Bi iblhbiB fel fe^ 

II rfie^d II Q^-'i II t'^ Jfe^ fiJB 

ma I tb:k:tj!^ri^b£ ibinjit^^^bit^k^ I ::& ai Jiiib^ 

Hi blSJ,t:i=! b rii»lib kJS ifei Jfct I "itk.tJ:l:t fcljJB 

- -bfbk&itHJJbitLbjaic^iabJj^b^bsi^iJkJbE^ib^&i'&ii 

OJkJb£bll£i^iLkLkBi£ilJSii-:blbtS 1&J& (Ml £i^JItfei 
-Sli) ir«J:>lfefeiJsslJ£likai£jJiit.ilK)b':ja;BlbJ!* :b*b 

•j&jbbmibic&bi jr«i:! 1 k&^jssi^abMti&i^l 1 itttcj^jitti ->\ Lli'toibJ^fet, '.tit: )b'J, 'tili.Iisi'i>it|ju.fc fcia-btoEbi -2tK:btibjrJb2'i jt.b ifctL'ib\)ssiifirriiifefeir-jtbi 
-•tb!t-iii;£jt:tr.iibJtifcjjJfcMi?i.itib 'fcibtcaa loi^W 
-bIbiKluJtfifeJIir 'ji^tjt; bJhlbSK; ^i-bfi Jbi bilk* 

lln:«^2^ll b:a»B l^!ti^l^^h'Jh&!:a^F'lblISSifc°^i 

II QGSi II litJiihblllt Hf-J:a>Bl-kfclfcJkbliafel 

-SittiijjtJJfc li.'ibifejjs.iaiiii r«K 
II ff>S^^^II^G2> II fe lajsiibaiiJbJi 'bliijtlibHUsslfeblls 

-JialiillJbfe I tifeil!Ssii>itJ^JssibJfe;lfe :!ti&j<fe'bnj3 
•liEtssifclilfat-ii E ibi£ '1irisJi!fcjoUit<feiif-f-t kfci 
-jfe'uiaiiaBiuBjbbiJji-rxiBL-iBisaE bite't-ifiaitssiS 

-i-lfe^&l!fe 6Jiak':bRliJb!t.B tliKJbJJfeJssJtJtebIB :fe; 
-isljibbti'HiiiatlSciJtttifeLifeiliJtIEibif.Vftiirfab 
-bsbUa bite 'JbiBEiy ^&J!fe 'b^ifiaiiibii Jb:feiiirbj 
Jt/issJSi^ifeJ!fe ; bim fet iib^aiiJte jt-i IbbbbjJWbB 
-' !fe?ii liliJbtiltBiJStiUiJt-bJJitaiiiJibrirblfl ifcV! 

I lb Itfeliultltli Utitklbbh *lb JtfeliJluiifesS 
II Vs 3 ill Im iSJti b fcibl&^itlhbb ; baJB ijlkli 

^ t" >- ■- 4 /J 

II iTiB^'i II tii^feib 

b*fet»ib iitJitfiK, ink 1 bi^jfcbjbSlBriii JissiJuwis 
-HJbJBfe ':Jitt t^)C2lJscJ>l&J16k'^ikitj^t! ':lbJ*H£ii 
-bibib.'^K Ibb bIbIB lbi:^.?:ht Ltit-.t )i inu l^t-bkLklbfel 
-•i>LblbisJl3Kifc)b:-l JtSb 'ilL-Jhsk*BlbBsir<k -kkL^ 
CLililkiJliiMi'itBKI.bWJIliJoii.MsSltSriJiK'^ltJ'iiH 
-l:bt2ut?b^h2b!ii-i<feB ViIuiiiB birt >ii ifeaUsslb 
ilhE = «lliJtt ti^k l?Sbtrhib'jiyik-liffibb(5iL]Si 
I lfe2li41ihb2JlibbtbM 'ibihltsijkikt 

II Rf2\ II bifejj JJte5lJs 
hbEilRlbfe ibUIIHauiJilS^B!t£2bbEa!lB '.'JlfeiJIi 
Jbi-itfeir§iriBbBbtiibbihlfcn:^tJibiB '"kibJ^B bl 
•hlbl^ biM»;S fe bafehtbijssJiiSlJiii tabhii|ibj& 
'HbfcJ_6bfcEi& ilifebbB Jlclib blblbJkfiifikJJlfe li'lt 
■tt-kaitt bMtS biiio>j<fccbBbihJi£S^i>:!htiiLa£i3i1iJi£ 

-l^^blUlbbB bi^g^l!.Sl*t'lt^SSlbbb^&g '£b^^:£ 

.&S. biiiit:ki<t^t!^B m£ii!<bbjba:£b ilivbE^ii: 'i yjtt 

-bbS:fe>lbfei*ilba2h!feJ 'kilbabltt JlttitibblibaLfe 
-d .-ib^ySbjibij JbaStt J^a 'b^Jbitm J^t:lS2»bJb 
.laij:feis tef't jjti ( fei i\tb ) untba hin b £ 'Mta 
•n^bum •.\^:n\iiB.i^ikn^nitr,H.^'!£hiL'h'^ki^t:k M 

•^ s.> -^ ^ 

ia62<f bllliliiS ifeahklfeb ^JkSt^iiHl&hl^S 
-JblUbktbaSlbliJiiJfcifJSItteit fefotltJ^ife 'jS:BihJl.m 

I M k JlS llDJkll^b tl illJ 'huib ib Ml^ 

•:bJ -:EmiiJbbi>(iis feife I ;!i5JBiitiibiiimibthrsife :ii 
-billiJlibJ!*ibtib£: Ist-lslJIi IbisHiiifciUt kr^ii Jtdtb 

ll^GDiil JJtsiti&Ji^tJ ^.k iM'-lbbltlitJilihiliial 
I iliijihfeJ hBh'iiil Mil yi 'hhlirl fe llfiik i!t II >e\a^ II ^J]b 'l>tlMl^i :lb^ IbBJlb 
■bibl$mr;i3Si& Ife J^i> 1£:2: JJ^ll t :lbJ^:tlb tlib>liJ 
g a 'telbit bb iyaj&jiitUJilJfcJaiii bfiuitriiiJfe its 
Vib»t2JblJg2 'uils ld'ilbl§J^&J% b-:bJm-til£bl& i ^-ilh 
•!:( Jb^ bbil^bJ ibi^JK ibl^!:! Q: k ( ^lli^^bSbJ b 
1* )-SJJiiliibli I "feliJfettlbsbJirribjijS ':ifet*ili*i;r 
-bbJatilEBlJfeiSHaEj bb<iJjfeibiSJlijii-:Sj&iiibi& 
I qik ib^ if£i£idbJirlsEife^ba & i^ 'i>f iMi^i :jai}:ji:i hi 
'SJ^iiBlibJ&Jbikte^ JbeiE)S-Kbircaji4je,ib| ^J ja 

-^bi iDiibiB 5J iJ};£lb '^ ksJl^liJ :Jb^ a r«^ E« lils 
I :Jkii i^!^ Itiii ikilSmi •.liHWt'.&iii. b!^bbSil%b'lbib 
'&i& kb£ll±iabJ:^!LklJ^b£ Eeibi»iJt& ':ibgiJ2$si>Skia& 
ikfiiJt^iGssJeiibiiisihbsi^tji'iliais Jfeb':£i£ Ibfiil&Jts 
iljaiibJ&jk his.'bii ti :bJtJl2J Ib 1 UkJttB :iyja fcia 
Jfe5 ksJStiJ ISlbstUJti tkBiJbbiiiiife kBi'iek bJ^Jftii 
-Sja>.&iteia 1 ; iit-^Jliibjis ibk ja,:* sui* kiiEuiiJ&iife 

fe^ I ::a>i£iii:kii?.tt.ii& ;lbi fet! Ek'bhfeiiife!s<bu^-JUlli»:Jiixs!:£ffe fc-i'Piili 
:i!tJB tk£b'feiht^jr.i bihbkiJtt)ki<tm b^lc iE ir«b 
( iii ih )-^Jbibjfe;HbEilii ibiak asl i: kblfetfibbi!*, 
•b^b IkJbi^tikiibi nrfeik ':jfe^ gb 'fciiteJiibjijssJSa 
•& fembJiliE b'jD JbiSJife-febtt tii:ib rkltt JkltbtjlS 

I i &Q < I l&L'ijLfefel Jfciftl h b 'ihb kj t^ fe k 

I JlaiH tJ ^ii llntyitsk fe iE '5b h khbl^lJs 

-iJKibRJJti biiiilJbJfeifeswutft; feigiiibib biibS 

II cSNfl^ II kjjtitt If ktt 
-b^ib^issJl^ji lkk*!i5ib:S kJJahJB ibi!ssJiDj^tik'a 

kiiiis-.^jir«k I tjfciiiwmtij^isSik'lik biaaJte 'tjfei 
bbija-& aw I ; jSCsfeikiij^ujkitia ftife Uibil^biC tk 
•lii JkiS 'k»b£:i JftfeB bi> kvfeteUbi! bH'lJi! fi billb 
•bB Jbbial!iikjJb£;ljSs!biiissJi2i&miSb *ia-iE k Jb 

ioeo^l ikbk iSbfSlhihfeJE *]i fel Ib^ii blbii 

I bitfebh miJk k Jkfe *J|ih fc hi tsS 

-Sifc.^ 'i :k» I fcbli 
IbbttrJ'iiH B ':bliSJ:iJfc»U4 b bLlklilkftlS 

II ^^^^ !l kibkb bi) k??;biB tikbss 
•JliiJlifeJiB: b^KJhlliisb tit felkJJilu'bi&felSiSllillB 
'■ifeklJKi54>i^lJb£.ili,ti5klbbfcJd ti^iai^rJJiiiltJbttSk 

-b^ttilasibi.ik>j'itti4'hj!te bftii Jit Bir-i ! blbin 
llfDbQkll 'hlhitk'a hk?J9.^ 'bfel Mitfeb B52:h 

II fl^ai II (J^=^ (! kitlh LkikiS •Bii)bjSt*ki» 
Ja tjbK 'ksiifefeanbkJi^fejjj&a! jaihib jiisjr«k ttfe 
•Jaib£:iit£:bs%i JtoijJfirisSabi £*Jbi '£ifcit Jb^&i* 
hjift jetJai» SiibllsJbJbJfiiijfeJSfetia •.ki«£jiiss]bbJs 
-b£;bQ: k KJJtSf^lkmfojai^bJkslhliifcJtJib :Jb*ia 
>:ibi:ii-;j^ib<fe:]bkbjbk*^b^ :J:fe^ik-tib«ii bhb^ ; biH is'^Q A I &y i&aii lb bitft-iabi^ ti iit* fc k 

i h l^lll^^t% Ik^lb *ihf^k hikih k 

I mi iQ&i^Jhiis 
•b^b bbi <^i<:kbltllb»^b 'itabtbite Ikj^b^b &i ihnit 
\Biih 1° fe :£i^i^&&'BUl!jl£ i! b^ X«ltJbiiib^b ibilts 
•ikb I 2:bi£%^££i& I :bl&a bH^kta 'klJ%^JbkJlsbJH 
•ib^ £ b)jj&ibji ,>.iltLJbJJtt kilHJH: Jib., |:aJb^JbiJ^a 
-bJfe bilblfi t :bjteki5 bbibsJite kilbaiJ* %J bibaSit- 
Jlnhit-.lii>li»s ! :i«l£iiii.ab 'bii2i.>J biBJJs biklig-kJ 
.bibii±«!EJt£ 'ItJiE kJS'KJS EiteJ Jrsk'.-JtiJJbs :l^JJite-Sl ^^ feife^iJfei ItlitlJS 'Hlfti tRiibfi 'Mtb "fcHUii 'Hi 
:lk^ blTia •:Jiiljjtir-.lDii!l£ Itis 'BBilWi^ lllB ':Bi 

mibib MSB t-.ciilfejhfe.'ailfekili! ti) iif *«^ 

'&it Jbci'ib biiiii.-^Sniiki^bifcfeiiilbife fojsiabtt£ 
-:^ibal *^ :^Et<lel :^^ b3tl>tl£t 

II ):^a^ !i ft^is^ II ttr<]2asis bJhbfiJttia 

I Cl^hafejMhlii£Sli£ 'filfiii 4* iSfclte 

II R^Qk II bllliJfeE'£b Ikilfe 'Ihiife a bllfefe 

I bJlfbkkl S^ililtfe llfeillh *£lb iifeab k 

'EaabUabiat^iJbE i obtbJ i e&B I ojcfe ( .jtt i ojftu 
I oJ£ I ojfii I «Ji I obJ I o^Jis I ojiii I o£s oJ» 
I cfeJifc I ££:& ^ eK ^ Olt oJl& '&J&tlba>l!lrB I otfc 

-£iEijabb5ibijiiybjJijas „EiJ „ ' '•^ ^ «"2 r ojft4 
itibi t b tibi* kib2(>'k;mji iKmbRiJia'as tiibsii 
I ob\ oj£ t oitti 1 M,'^ „H \ II Hi^iiJEsBbfey^ii&aa 

•:M»J3te!lbS* •.HiiStbSJit„-fe !fe6 I fiiaslifeba Iblfe^ 
h}l&^i JiiJbfejfefe liiifeit I HiiiiUbiiiiiaS ,aii>»i, i Jb 

|»!ill»B'Hllii|/li(wj liiBbb)'B*febiBlfal JLt&iitba 
-»)lhhaH£tfelSfct:'ife»ii)bilttb:ttblblllillliJttS5!limfel 

I IkfiilUs fillhhliilb Bi^hb lii»biI6 'ikt|l 

-lb Ililbhmhl ItKt^iii* Mjiiilib ilKbifiJl Slloik 

-llnlhfel-SliiilS %1 hllhiife ti |1^1£ |lbl tliifeS 

( t^b^b ^U , ^miJb , :bJi^:kl 

-bfe^ ) I o£ ^ 0J£ ^ olfti I liittiJli 'ifeiyibJhilsi^Sfi 

-tiBJl'^Jlfibi Jiilifelb:^^ J^SfiilssJtiliii iBb-UikJibii 
-i£BiJkitib2Btt:aiit<febii£ I b:»BBii!bdtii ( %) s^i> ) 

i flbl^bM^ 'bite %M^ ^^j 
-llfe'feK liBimi.b-lik li I IM^ib Jfei SllUii: i*feU -bsJi 1 omi I ofijfe I .b rifei iiJikiteltEtti!±i*ttbkiii 
tijbslJs I iJb "i oljs I :Jfe^ _ I mufei, I Hfeife/J Jfe Kji 

IIR^ 1 i I D (i„Jfe biii :bissii£,B„ 1 oE-t^ I ok-oE-t^ 

lo^ •£ I'kiBllilfiklWliS E>aiiiil^ttlkiUl'b£ ibl&ibl2lk 

I ^Ib ( 

Kiit is&iJE yjl |t\ev I i I >B« ,.1* ii2>„ I oii-ilS-ii 
I •]!! I lb i •!«« 'iBbj^rribgiiJ I ofi-il!febJi-2b> 

I ielti R o^ om I JlslJb bltnmil£ lb^£l £feblb!JfebJQ:tt 
I hit A oils ,1 ^^bC eitti £b:ij^-&bblB!fe S>^1& biJi^. 
'biU^t:^ kl^ I :£c^lbitbib^bbiCl£iJb I^Hbb^il il ofi;; 
» R I a H „ :fetobJbtfelibaJbaal> „ i obsls-liii-mblJi 

I •kbl e^ 01* '^tlb EijB I ofej-h^-kS^ 

I o&m I 'ki^i^JJStt 
I "i^&ia. I )^Jbi£b I kib ^. OJB ,1 i^^, I :lt^rSJ^d^ 
Jjb!^lJ&;>£ N \^\ \ P.\ 5 1! „-c£2b&2bH l&2„ I e&Jfe 
'iUib^JB I 5:W}fc-»*B-e>b-olfe*: I oJb-IiS-i&^i 

««: % oS 'utblltlfclJ^si^b I oJja-liltl^fei-Ibl^iei 
I Obi 'biskjkttmfci I oii-liliiMfe]&-l£.Bilit§£^ 

I OJi I iiliie ^6 Oi£ ^ OH oJia 'bJl«± 
-IS^ I k\tx ^ 0:2: J £■£.£, I &g Jb biblit^bk£lbiJti<^3 

fciifesii lyslOff^cl X I a II „ :fefebtM|4feJfea:-iJ& 

•iis2tisibJ4j.».fessiyfeJiebiBkbib,. I cii-liiSfeiy-fifi^ 

I o£m I efejfe I ^Ib t olC ,1 J^^i&^. I S^^b ib^Jifi 
•a II 6\6\^ I i I s ll-oibUbkiiiEau* „ I oL-ib^-i*^ 
I ^ib >: vlb „ I glii,^!:! tei^lbJlft J^ 'j :t,i^^ bl|^ 

-ls» II ^5i I c I D II ,, I fe fi»iifeifeEB Jfe ,. obil8-i-i 
I ^!b \ olts 'btiirLfil& ,1 i^ih, I :b bill uj^ 

I! t/fi^ I >i I s-li ,.:b uitSa^S tie,, I ofcj-ltkS-fe^i 
1 itollt ?n bfe ri ojjb oi 'JaibhSiEte-JJCB^-l*^ 
I miif \f. Ub A Oiii »i: 'bJktl-ll^i:-i^^B£ 
I o)A^ I •£ t i^h: obJ '^Uibbb I oftijg I ^Q 
•^lal-b£ I i:!l)><ls JS^i kb bJbb^ |oji^-l!^bl^-li:eBJ^ 
I o^ob jeJKob I e^ obi I o£ R ol I |Jb£A <feB]t£ 
B! :^b:>l£lblt|'ii^!ltb|b%ttiB b^lbJJb^bslb^blbi Eitt 
I :bm l^J^ £:lkB 'l^CbjEtbiblbib ib^blB-ltJb i^hl 

II lkhJl£ ^J^ Jfei^hliiife 'ifcitm JkBllte kit 1 Ba*c) biihhl^ia Jfi^fi I tb-£ ^S£ bl. 'tifelii;^ B bib: life JfebJ* 
I ofcite 'i!BJ£tUfeibS tlli&Ii 

} ijfi •&!&, ^•iskB '^lijft . i»S , 1 •S-^HiS-iei 

I lUlit th bJ2 "h olie •i'iil^S-iai"*^^'^ 

I am I «t£:& 

I oit* ^ 

" SJ -' ■^ •* ^J 

I oja s\oft ^ois 'feiisJi: ^ ia>*l , i ojja-ib^:i-lhbl 
-£^1 iki^ ;^£B ^ ^iiujdi&!te JMj:ifiiS£ j^tt^itifeto ^& 

]^ ,,-fe ^ I esJfcteti.'lfeSfea tibt!?UJl$fe±<klSJb^ 
ilDlttlilnfeaSfi bilB b: I J^baSb l?IISal':2h :tij!kKa l^lfe 
-tlbjas Jbii I l^bib- iibJift J$!fei :ii (&J bib^ifejlt) 
,.1 %l tJbfebl fti^ tesa l^'jfe JbliBltiB Jttl>£tt JiHtoJH 
-Jl&5ilii!l»iliJl& Ja £„-iiii'fet»Jfi:biyfeSh i tslfefctibiS 
•bJi B Jfe J5fecit|ilfe J'i-fihi:lib2sJfeissi*itiJJ£ biifeijr 

II SQ^ II li'b. bli l^iblblib 'itlhJilfe i^lllii^ I Itekh lte.>ihK> Jf^^lhl* 'liiibdLi^ tJi^b 

itlil* a^fesb bi,t^Sl ht.fclbiit<Jyi.B.^l-aS 
il^b '£)(gJib£j| mi^ '<fe&y <:<fe:tlfeliS ':^lbJ!^ ':t^jlb 

II )JQ^ II bliib fel!: hJb h'h 'falb%^£Jbaa 
I h Ji^]lt2l£ b ^1> hbk lil-lblb bjbl!t fejl£b 

-3^£jJ£: Itkk I :n)£!^lllibMUi 'J!ibkll&bLailli JB kitl^ 
lb l}iiBl^lb<fe ^lblbat<£b]lKbfi Jftt! l'h!fe^lS:^BlilLiE!lts 
-JHJiBS itklfchJE IRt I :hikfelb|}?bl4 ttolj^tl J1<l IB 
-2tiKslBt*slklty:i JkiiHBlfeli-JRb *BEbte^y%b 
-Eibte Ick l^b^b^b:^ ik EifeibEits kbtlS H &bt 
•a &&b 'lib^bl^bi&k kbJB& P.J^b&ti to biri£(J|B>b 
^k I & $feb£:>b^ 'b^bE2t:i& I bfitejSi ik ^b M2 

IIR2"^II iibklb feb: iii^h *MbJl|lS?linifeb5lt 
I feablfll fe taJifee L^ 'bihajtiiilbatfe 

I olfe 4 
oJki II Q 11 btokj fe ^»|llbi£ *li*£ blmilbilfe 
I bahlii ^li bl ^ UfeBJhB 'ltb>bij£ fe ibll 

I olSi 'ifefebl^b ) oli-!tt£bhaB-bli>bb£ 
I ok'ttJ^iiiiSbt^b I ou-bbilbJlhba^-bliljhlbBS 
I -.fejb I & ilklB JbJStafelli 
k^ia^lk I ok *d|»!fe I iiEs-EslDj-bl I "fc-iilbr-liliji 

) ot* 'j^Q tilbitUikibi b^!ft 
-fibifefefe£>feiibb!iEtii I oE-~klblUba^-( "iji ) lijbbi 
I oie ^^ oJtk£ 'ikibitilBfeJiiafe I ofc-itibtali-lliitl 

•Ifel^ ! o£; ft okjc ^ oJJ£ ';klJ£.£tb I oi&, '^hHitiC^ 
-J£t I O^ oJ^J I an olJ& I oi&ite I 0U£ I ()J£ ^ OR > 

oia 'Ktb 1 osfete "B oi£ 'JbHiiilimiiaEiii 1 oi;-ba2 

I o^Jb i1kb^§i& ilibli£ I klbkjg I iJb ft oic ,1 2b1, 
I :^l> biifei klS IMt): I ft i a || ,.:filj& IbJiSSiba,. 
I ofiblb'biSb I jfeblJfc-oiJi-oib-oJfciJ I ojr-i-J^-bl 

15 0144 'ItiKjiiiiiiBS I ojiii-lbiililil-liiilb^^i 
I cK R ebJia 'ttiii I obj-tebil-]lal 

I el: ^ eie 

\oh\ «ifeJl* I a ^^Jttife;Js 'jfeiH i oE-ltllilil-htilti 

ki^lil I obj I oie { OR \ oh ■^i-BM I e£ ^ OJS ^ ol* 1 1 ife 

I ote R>: 
I 01& 1 oi: fiJ hit 'tJfialtJjE t£ It JtiEfeiwl E^ Jtt 'iiJfett JiihJW£ 
]fejfeiJ!fe I o£ ^ obs'ittiJSfcJI oJ^-Jtfejtl-]tit|bS ; 

I o.'i ! 0Jifc'*ii5bJiiissij£ii jfeiiA ifctiie I o£-k£-t£ 
I iUlli Rft life )n oiH cj6 'jilbijS--il>:£-fUi 
i c£ *.j ohi obJ I i!^li!fe ttfel» 

llfeRill iiliihk fel Jfe b lis:;! <jb i.^!lJiii:aiife 

( .-njklt ik£JtaijEt>J£Dbl SifiJtbttte ) 
I fefia.'b fc lt5£.fe 'Jiiii Jb>j 

I J£.b!lJtl: Jt^ 

II 03 \ o&'k i^km Ik tiiE '£itS iiMii liiki ifi I iib R oiB 'ftiiiJi . ttiijii , I .fei-l^tl}hh-kbji 
-hb. lbib£lft'jfi£'Sy3l>JU4S bhSiJH^'S UJk Jbaj^ 

-B I ilb R ojts J ifchjl, ! bb.^Bia ^i£ im^): ( R I ?!l 
„ 1^ uelfe li» Jlniie ,, l?.£ittS bstjttflkiiJiibJa 

tej4 « Re I R I a II ,, -.aSMbb .. I otej-W%lfefe-te^ll 

I o£ >i ols "c OR ^ okh 'BJbual I otJ I ok-ttlih-S 

I on W ck \ eiv| 'hm 

•Rlttfel JliJSllbtl tMl ibJlltti I ojja-iMillJJrL'liik^ 

I OB ^< o» ^ oi!i 'hJbJbi 

-jii ti%n liiilitS £Jt-4tiiBteibJii>jie» btt)ii>lbfetfi 

fe*2jai4lti I oJ|£>-l!tl|lItfelfclltJil-JJl%JJfebl,llhi 

I »>% \\ OR \ oi!$ 'bjbjib iriJtfeiDimiti;^ I itiB in 
:m-kb Jftim :fei» :bitl I o(isi-ll:'ililihS-lkblt.l*:!fi 


\-\ ■liltJKfeljkjbiit iiitfelifeJitt&lii fctifeb'&ijtr -.li^lk 
iStl JbiitJKii JAli fc'^VJ.tiI£J^ JJtiJHl-'JKH Jt-ifc :£t 
-fi bia.-]iH tefcbljtiiJii s^ jt?ii/l£;5Jl: iiii!i'Ji£tiTt!jji 
•ibSl Jbilbih 12 fc: Jtsk '"libiaibJJ* J.S:&tls)i;fc'£b*l<S 
•JJi J»^;£i>ljJilJ5Jfc JJttJbluSJii iJfc-felijJtsJtbJbB jlj4» 

^ J^b^ ';uel*b£b:ij^l> &JD: fe ijrJbs'JLJi^b ktlcii'^Jit 
Esuui;i'ikii ia J&2ICI, teSJtiJb aJg^Ei feb'^:au£it >l* 
•ab t!J£'mJttlfi|>^bl Jb£J£^ Jf£lbJk£j Rkliltt ■'ki:t^ 
-JfebibStisl&j^ :ilJa bKjito :bk l"iitr«J!fe babJliJ-'ife 
•a 1& bb':LhtHii,l !& Ibk'ktkJifc bikk Ebb ikEim -.y]^ 
I ki>Jbt:)Jfti ^:J!^J:tr'J«l&^ bialtiaBti tkk't-tlUiHllimii 
mj:ir-.ei£>jbibJiititilite-kriitjH JbibH: £:b Jfttz-tnib 
xiiLih^ ilz'£iii£.iil tkk 'bibalb ltlt£Ji:S'b ti; -.kl \ ^ 

Ji'.b:t&Jit Jbfeib2i£ ikzin^iiihki iyyiittke\t^bi)k 
-iti hin tc\ihiiti&iid tsiHuiiytK'iiikih liik >it>jb^itJis 

-H^Jb bc^JUI&Jk!HiJbltJtiii>iV.itilt^l^k!b :it- >l>3>h 
:JbitllibJ:>Jke:bb & JbJj&b I b<bt£:iklife }t-k^lUSlk 
• K:lil Itb.'Uti biU bk.li 11:1^:11^6 J Jtsli bJibb Jik^JiiJ:fe 
:kb I liiiifel >.iB. Rlfititi. 'T^iitiiiiti-.iiij :fe.jAbl*iJli 
-B fcisifeitt. 'jtitbt'tiB=L tjb^^Sssia ibbtb-ii '.'e h^i^ii 


II i:>!iii2i!t y Ste fe^k <li ki iilkfe i!^ k 

-aiaik.B miiSbbifeiJtftiSj&tjtJilJiSltiiiliti JiJtli 
•J£Jii la HiJbaliillfe-feilfjH tH)?,lto!£jfefe'B.liiJfeS.'Ja 

-ia.isjK jr«ii-!:^Jint?. ifi>:ii.-i£-Si+. ►'.fctfi&irriili liitiis 
-]izh jhEitf±i\stijiJt-'Sj^itcb^tiiik;ei tiiSitj tij 

fcli '"feltrEfelB 'Jt!?Jit I>a fiilki-klfrk;&i fell iB 
laiJli :ti^iJL-jhE iii:j:&tlb "tKlJtriife :lilii hirij^ 

II t'Jti fcillili bS ^3 Jl£,- 'k Ibti liifeHlifellfe 
I SDjib IbLiJbbShi £jillLii£ 'bSlih ^ iisl 

•it "-fSls mjJtt t) ja Jr«t2 I Piiftaa Jiia: ( lDi£Jbal£ ) 

II llik >-^ k Jbbl h lb 'Jhib hBtE: k lii 
I ii)51hk.lfei ^i; iDj Sibils 'ikfeb ilbitkl 

birtfehbttaiiS ibjbSl I :ftbi5 jBlt bJiir-iiBafeiila 
-Hti(kSJ 'JBb ifit!^!fem >iiJ*m Jifeb-JSrit! I JtSj blju 
•£ JlSi? feklEt JlS£'J2!t:a--JteJSl=! I JtiSj JR JiaifiiJHUiih 

II fel feihbh£ iiiS lh!t 'llibik >.kDlH! 
! £ i^fel£ hS h Ifea SltJh Mlfell b bi l^.'fea 
-iilJiJteJ'iibs bAtlB fe lUfetiifb -ll:1S>L JH 'Blbfe<fe jQfiB JfeJJi hlbih £jb| iklhlKfei 
JB |Jb'J!tt.j<t!ili;iB >Jb: Jam tJJ-Uiit JiJbl£.lli it 
■m tbilb: tb I fe laiiiih'bJKti-JrtKb I JtlEJ Jtl Ss 
II iiJlilhtbS k Sltife ^Ikfc.L Ife JB ife IB 
I ]t2hlk ilS £ ^1 JShJi *hlk«ib hlbiii 

-iti}:t JS.iibiJb£ 
i «£ R oj£ ^ oiiii 'bl^^li^iti^B b|ii 
•»! I obJ I Jbi ]!fefeiit«J&iiBib4ib I eJ!a-lki-^£ 

I oh: oiiSi I 0£ 

i eft oj eit i tl^j^tilt* JiiifeailfeiSbt?* feii 'bife 

I fiii^ '5 ofallS ^ obS:fe 

I ij£itfiiJ.i>tJii£jajji ,^i ^j iia££iii ttJiifijJiJii,, i <>£; 

I "is ioJfeJia I oii ; oJb£l loji loJte 'iiifiau I ofej -kb^ 
I -»g ?, -is i o~fe; ^ OK 'S clfeiJX; 

I o£: oJb£ ! Hit^ >. 
sis 'J OH oliS I RibUt-ei Hi^^ iiJtitjilkiMtit Bt 
fcttj li:ibii bi^i2:iii :£bl (tfeaJfeli <fekfi£!:sl! Jfti^iu 
-^IbLMi-.UJj^bijrecji IBibi&lk)b^iillS ifefetJBibliJJi 
I oij ejis I fe feuj 'bsbii to2^JtilJi.b>J :EbJ biiJfeJSii 
\v-)k\itt. 'it'b&jhjbi' kjrstttjfcti „ I Jteifej.& r«>k BiH 

-iiJbfe* Eh*JJ!:fel?Jb!fcJija ; oE-!bLi!£il-bkb£?.8 

I o£ >1 o^ „ II \ II iti Jb^ 

-Jiia ?6fe 'miJu]iJ5b jijfeBis I mioiiJife fcSt! Jbioij: 
•JJSiuj 'Jt-.fejl JkEsi,. 'tjfsb ismSjiiJii I otej-fefe^ 

lojE Q cbs 'tjfau I oUl-lilbbl-fcl3.£a 

I ln!^ ^ otr^ilSi 
\ obS!& 'SiibiMftbrrjeji jtin ibbiia i oB-k£-l£JB 

I >i£ \ 0& n en \ ofeli I oji 'BkiifeJbitib 
I blJkJJibi^:S tsIlfciJiftEiJyJ^bbJb^jJb ta:l | el- 
^ oiii '%;SBiJs fcbamjB i ojti-kllibl^sl-bJOibl^l 
I oEii I ltklii'j^iEi?.bjmj»=£ijsr.'tifefebfe iiib->£ 

(Jllill biJfeg* itiiteJiibiBtt 'fc^tbJ kit | ftJB Si li 

I Ji &y i bJJUifi fejbib '; bitjii £jj£ li iia febi 

11 i II rJkfeltefiJiiab 'bib ib<t£ J JSJ* 

-Itttt 

I o£: ^ ofe 'Jb::rjfabjj!hJbbi)L i ^iia c 

oi& \ oU om „ I :ibbJi>fcii£ JiiliB 'JS^jS Jte i,B:fe 

ii i IS fcfciS fcbjb JBJi! 'li*^b feJiJliJ<felJ£ 

I jyitJE ifcJJiit* Jti^ 'lihii^ liSll bib . 

-J&b 

12^1 j& I oil OJte I oJaJfe 'ii,tiiaiH: I tBJHbiSs I :Wlb 

I £jb ^i «Jis I fe toi^jii . bafejS , I oji ^ oae'atla 

II h^s I Is I 2 II . It R^ ^JJ^ . ' < fcl-kbl:S-bl£%J§ 

I oH el& I oU£ I e£ % «te 

lOia 20R ^ofe^'B^JtSl*iJSloS-J3lfeSSl^tl-Bltl^S 

ikit tiyJbJissJJU& :J2feSSia:S JbirSlisfi: MhJJfe fett 
,1 J^fcJSS JilJ>fe feSii,, I oafi'^liJia:S I ofi ^•!L«b] 

I ofejb I liBj I "lifaiK I fc^ffaJls 'felBJ^att I tsfil 
I ^IkBj I J^Jh R oJJB , I itJlS , ISiSTlfeJiSifej Jb 
-iijtei II «>• i I ft I fl II ,.a£aiDJfejS§iSi,. I efeifc 'to 

-i!fcjb2 I iuna-o^ii-oKi-ojba I ej»-i£J-felcl 

I 06 ); oJ£ fe omi 'afe Jli>l!feK]ej ( JbfeJbS 

I Oit &> OR ) Ok^ 

'jtl^B£j I :ti^l2l i^JbitJ:]tJ:tiB bfei £ | m^i-kiill] 

I oJlCb I Ot^ 

{oZ\ 'it\ ek I •IfeJJi 'bSiJlfels i o (IJi-JtlSl-JiS 

I o£ t oJ£ R 

oitt± 'toJisii , Ji»£BJSi , I oJia-ltilta:|-ife£Hii 

I oi&Ji& I oi:-\ I o£ 

t 9J2 R <»i» 1 it»S£ tmj^iafe bih I tJiiib&tiiiiiRijt 

-ciifeia'liifeifctjlfeJttftbiiJti tdisIiijb'ltfeittbBttisSJa 
-L E biliiib '.tiifeJbilt bbiiEb JbiJssJfeJ^BwJibii 

-i.iii bt-jfetti kb )s:S 'wjafemtiajfe^it jBifeijit 

-li I It^ii^ Ibl^h I Jblbfij fclM kimarS IBbahfett 
•tiia^Sbli I •.titiilk&£i& ib^fefcJbarfesB tlbBJ*l» 
'Wfilb liJbniK 'bifislfe PlbSLi feb I ai^a £ti life u 
■itJS Jfe tlbiJfeiltt I tJUJbbilJ^biji H bb B-tJbJJt 
•Jbiiiife liiiii i;k'!^fcissil5ii^JiasmjB bjfe bittt* tbr. 
-i* b^r^fei a^ ma l jjbbii ^JltBcS Iblbiftbau 
-JK miibli 'PShlK Ife iijtift JJrBtlttt^ J^ltblfeJ JtU 

I :ab<i,iii±* Jt'ibbi aijeiUH 'aEsntnifebiEsBuKjb 

•ltii>lbb£iScilJbJ&B5SllDifeitJlblBttitt kJb^Ji ik'itu 
-JSyjiB feahma tjteB Jt: 'j^imittibbbiihtija y»:a» 
fe I yi •^ibbfei jtiHifefeiib Jb-bJiitibS* I tJfe jRbi Biji 


-Jbii^M '^JbjUl^ kJB kib :bBt<^lfeibJ ':Jg: Etfibaliic 
bJtt:ti^jbtt JkJji!£ '•.•^'hB bj}!i3bbfeit^JK<t>b y^^i 
-Ik I bJi!Jlfe>^JrSJ£!tlS fe bi£t^'bBil£ bEtbB'L!i|blbib 
•Jfe fe Id 'bbj-J^ JtiibJ& 'Jh^^ft ^i:ii H b^h Bik 
I mi k^ :m!tB :JLblJ>£JbMB]&Jf SlbJbibBJiSssJllJI^H 
•l»JBHJg>hbJ£nJb«±bt: :Jfeltt£:tJottJ;&:S JJll>lifemi 
-:£ S^bfeJlt ':Jb3i^lssji^titill*bSJbbs:a l»JH':i^tQE 
'St-.l :lb2ik :ii:&:£ JbftB:£Rtab& ( idlbilJtJl^fe ) 

« » ... , ^J 

illDl?l£3t£ll»ltyi£.llia'ihi!bIiL-ll£>i IhlD iL-ti bilBt 
-tlbblfeilbbSte k Ibk-ith tbm iiitfe *i>lb2 
-b J&ll^ oikfclh >ti^ lA H-lk£B4S Ithk&h: llbll 
-]& I IttBii l&U 'iiJttlbhlJfelijlfcl *£)gibliij tb 
-i^e lob Jillblil^hll^ k^lkomibliltiit^ bli5bl<fe 

'^kiJslhbJblfiJ^l fel btl^iS Jjlb liilblil^lijlfc fe 
•Jl£ oJiilbiilhlhiiJJ^ bilb 'ibl^ltlte 'llaib '^i|b 
'^blblfcltm fcaib'ibiEjlft akl^ a Mii'ii^bsb 
billitlillfe IKJilbtt llifel!*: ^iS fl) B-lk£B^2 
Jtil'j JitliJK I ]k£B^£ JbSb 'Si&felbhlfeitjM 'i 
-£-hk! fefelfe£ /fib /iilbjQlih: fillhbklbife Ifclb^l 
-Blfe Hhfelb fcbtkl *lh\\ Jfii'^bfeJb im'SiiB llo 
lahklb bl'tbl bJfelblibB:^ IbbJbbhh■^^Ss^U»!^lfeJ 
i^J* iiJH fiihfelb M;tW i»5kab hiJlliJblfe 
JtfeliJlilfe Ikfelli hJi m t-lksbil JbSii Ib^ 
1^ iaik-J^k k I mibBab i&\^b^% ijlkfe 

I oJb I :lb2ik-l Ibtlk :J^' 
•tt;S 'tlbali «ii»Jli» ^iJ* I •l^-lbililsiti-JlSbl^S 

I ]bJ£ oRiJi % cbUB 
'Ea»niit Liiilk£k S I o£-*ibtlkJiii;:l-blfefeJbbil 

I oe )» elk 

>^ cti'Et^i.S bbiiWJli I ofcl-itkiSfe^IX-iklDhJtil 

I cb oi „ lljjl ixkfej £ JfeSbbl* '£ JfeJeia ifeJH: b b 
I ^m lib ^JJiJi&b£.'llJUlfebt&^i £l b„ I el) I 012 i 
oR i oJbbJ cniHmBlAIlt kil ibfe^tti^ :^ftfe JlbH 
-ilfeftlii lllbJ££» I bfesBti -.BUykyih^li JttJb Jliii 
•fe^ (%i b iBitii) I b^B :i«life |:fc£bifib4ih hJb 

^-^— • Ulfe%J^fe fe^i&^&& ( 1^1 :t&£ ) I :iitt£i£i:k j!f:<k^^:!>if ^Js-iti^li 
-Jebu2t ( %l ^£:bbi ) ^M ( Jbiti^Mbic U'.&btti ) 

iJlilfl!^ ht2S fil ilk I ; fefijh S!fe * li:%bH feil£ 
ok.mha lollilfe^^lll lsife»5>hS 1 tit fit iiihSh 

-lif.L£Jisi I bitt btJH UK £il I ol^Ji I ottil- t ^Jb A d 
cllJ,l Jbii, ,1 Jtii, I ;te biU yi% i! c'i ■« I ■< I II .i^fe 
hiikliii.%. „ I :S bitt tli II 6ft>: I R I B II „ liJlt&la 

-&* ,. I iib i •jb I Jt2 feiS: t>B t.!ita.i fe*iinbfi iS 

I oiiiB V 

1 iJfi •Kits. V «ltfeK '>ife ( ob-bSlfi 
• elbJI: I Jtie ot«i& 'i •bkts i St bJ^M 

I Oft >. atibib *ji:siitiitii I :iifejj^:£ Pii ki?:fe| tt^iib 

I oife "3 cfe i 
DibfcJ 'b.lfeiS t al£ -g .!b£ 'btei:.a I cfel-ibl-lll 

IOJ£«\ oltii 
I bJblSibJJd IbJifefe lufctt^ '^,^^iii»K i o£ \ oflj Vt-g ojft 
I tiiJ^telt jjsgjfe t.fitt jii<tibtife bJjbHfej 1 tJfehibsb 
-Jfe JfcsibK'ibsbJfe J&UbBiJtli 'iiijb Itelfe^tfeiiiJjJiJS 
-lie. bitBttliJi-ljjteij I iijfett bit tfibi£ b jfeiii liii -feH I o!,-lfJblilblisSl±JliJt.il-liJljhiBblMlllhi£ 
lolfieiomi'Bjfa.j&jfeti , ob-±-kii;SJfc^l-bfefil!l£Sl 

-J*ii)bSibto5|fct-kjLic«^ lib ibibtl' life 'j>.iii j©m 
-:ai ja Pat^ibb li^sit-ktbir^il' r-b Jtti* iba^fer-k 

-Ibftts JbiiiifejslliliJtbi'.t I ciJa-iMil^ii-l!^fetIJfe5fe 

I •IK: 

-S)b»liJii ^t)b< KJfeJ^Jfeii :fcJt..¥j fet! Mb SiiliJSte 
Wit^jta :sktuit :nrlR JiiitSj .. I ktilaiblanuhBjk} 
■B: lySi „ I oji I jiiisj jfeijssijii^m tJiWiajb ,,i m 

-Hi I c£. »i ott W oi« ':JiirbJyit!g I «bib-iikJb|j 

I oa.£ I .sfc 1 eji I o£ 

t cifc t CK I oifejte 'b^aiiiijs I obsii-Ji-lj"'!^^^ 

lilb i eJK 'fctltfc51£ I ofei-bHii 

•1 lK*iS I :bi2j jtS Jb*Jb2,UU IbiJS I ot-.-fe^^l 

I oE t "l^ 

^ •» 4 oj&m 't^al iVfe^I jt>s B^i ofei-L-ll-teSi 

I hJa. feJJtt ) ofeib 'feibJiSJi! ! KJB ii&iJSi I -.Uihi fei4 

„lfciJ3S-htaj£s5Ji»., 'btS I isJa iiilbt!^-^^ i c£-cll! 

I ois \ o£ i ojbtjl :Jnia>) tJi ,, I JiiJb 

-I'jii JtsKi >&% j:tft J2ib b ja^iHEbj „ I cji, oi 

Oft ^ elkh I fe *iJbilia:S I 0& 't 03 ^ OB ^ ojfeJte • 
•j*^l;!i»fcH!l*iiiii, I o£ ^ oi& )? ©» j <.kh 'hlblji^b 

I ofi J oi£ >i OK > ofcii 'li^JbibifeyitUte i ofi i cift 
)n OB e ot-Si 'tmi* *ii<s^ris.ibteJi> li]biiibji!i»--fejii 

-ifeJim^lsSJIbit! ! 0& ^ ojfca Vj c» ^ ofejbt 'BlfeSTIiii! 
'»iij r ^ib -fl cib . t >afcl: ( IS , I :S bi'iiiiii J^lfe 

II >:B I C I fl II „ ib tjlfe!lit!£;jifit:^ „ ( oii-fet:i-la 

I oe ^ 

I Ofi: >: Its R o»s ^ f JbLiiSi I OiS 

'%. I ;kK:Si mSJfeb InbR ttt nls I ofej-kfe'.l-fcliiS 

I ojb Oitfe 

ia 'bUiibJht biifebJRiiJiiiti I ot ( :jt,^j ) 1 hitjib 
-Jii Jfnibali Ji!:sJit£ifeJkbli£b.'JftfeuJbii&fe5fUJlit.iJi Uliifelll 


) ^'^ih -t£ titti yiSLU Ht^%ife» t^=^ I ofej-i^^t'^^-^^^^^ 

I etf* ^ OH* 'yp's^i}.tt'Jb I o.'R I Oi&li I Ola ah 

h II 4, ifeii^uj .. I -^lii J ois ,, I jiiBiS ,, fcjjttJiiinai 

-i „l IJ&JBtS'lStil., I It fei!fi yZ UiBL tjltHai l>iUaL£: 

i4 II >5n n I ? II ., Ife ^ii !fei| „ I oE-£B:£-ibl 

I oJiSfi fcOiiH I OJJ S^ lltfi^ife tj>i^IltMi*t'i':?biltib 
'fC^Uft ;briSJrx&fc»ils':JiJlJE'.BuKli- G:rJJj5^!ifcJ£lJJti|i 

-bSiS lbiltb:5 fe<^kiit £!&-}iili£ 'ykii kji bti|Jg 

bjijfeliji bijfcifei »ijitfetx'2 itifetfcj ib!t ijbt 'kiiif rfc£ 

-llZ>lbl&li& I o£ e\ al^ ^ Ote „ I JJUlal^ JJidJ<& ^iBifc 
-:*Jlb ittl^m Ifl^sS ^biJlti il^l^Jifei kj JJ^>li£::bt ,4 K t II iLlfei^ llcsfeib lis. "ki!)^ kJfciiEti-; 

I £ IpJbab iQl^liis IijJiii-jatr«-feiiiJlife£: 

II >: II ^ti.iy b J£^£«ilnlS 'Jfc:hlt!l& tl*j£Jl» 

II \ il <J:tbi:t £il^£ei bJ bti^ii'jJi&l:.)!^ tas. kl^iJl 
I b liii^jiiiis ii!t?iJhiii£ 'Jj:a:ifc-*t J><bSJi:b ., 

I >'ldiji: t< b 

•^ i;±e iniBlB fel JbilbJH 'i5J££jfeajB Jhit-.btiit 
l^bStlH^Jh 't!jt»ifcitf. b %;jfebij fM'.ht&lh £ Ita'fe 
.>4Jit 'tIt'illJS ii.j:£ltZ.Jl)Sitfe fiJJib Mjcl^tl'fi'bHi 

'jlaHS )U)hb^i£*bJfc):* Ibitiit JjL'SmBIMi'iaS 

•ib-jkiiltlii<.in. ijbJii!£!£.»^jft 'jH)*h jivlbi^itiSi'ibs 
lb^ai5ttsilittS;m&ib 'llnesKi b J!i^lbajl6 JiibttJtt 
-fesJtJji 'JltE^ fc Jfitb itD;]afcSJiJ Jbi-^ttllb'^: IJn 
-fei'ttfeBJIfe Jfci^JlbJiii!t.& b miti 'b Ji±!i ilii>lJfci 
-JE»ii •JK-JUi!i>vS Jteibii&lbb JbtjfelBl 5J3Jt^i;!bl 

-Ep--iii?ja» 'jjfeti Jiti^J'iJyJit 'jjoiM.'teJii ijbiaibfcid 
•iji.fejrs jbii.iHJi 'Jfi.-JbJjt ibBJS^BJE 'jjaiit Jfe:a 
-Jajtols BlJ:.'!'^ fifJiAKiJJi; Jniilbts bJfrJHSb bJbt-^ 
„ !| ^ il -lEitLlS li lKJtiJ*biiU'Q 'JlijfcriEsiifcb i [)i 
-Jl Jfe:slJb»jliSi Jltbj£ ti-ej^i+J^lt 5a.. I ilH, 

Hi ! Iftilh^bJ JKt! '^lii iiJftfe 'Bi^ffJiu li*i 

-S 'iiifelitiis feJfilb 'l£i]!ibj£llitlfe«liii ISii 'iii 
-JiilSlbl ill.fci 'Jl»!fc»fcb>UtI bt» iB>:iate 'iDlil! bB 

-£ibiob 'fi:kli:iftii£ib fiiJ^iiifeljB tan I J^l^ iuU 

j&*jt!iefei ijij±tjbfc».s.& fciuiiiiiJt EsJiiifeDifeiii 

■biaib JI4IUittl:£^S lit I I^i^EiJirtK; fe «££; Icbbifc: 

-IfiJblSJS 'liJbftB bJiJbak-ilEtfc 'fi»i£HKjiifel?±B 'IM 
-ibsE .\,>'l^^ %iib>£: lobl-tB bij^Kb'^ >tibJb In 
-iJSIb'biJ&fei „ II \ II JJkii^B b fbjii Jbiljefe 'Jili 
Ji£ ;:^tebi£ I jbiibJifeiniSbabB bJ%ji^ 'JlBbibill* 
-Eis ., I i^i^i^ifaiS «lfe ^-ti" .*.ilni£ BJisifei frJ 
B IniiliaiBJ 'iiJfeEtlte 'inli^illfebaiSJi-bJiMatt 
-lS-ja:iSbJiJJ&iib'lhia5lr)H:l*i2HUbBb£:'JSBbfe£»iJi 
•Bb>l^it8 'jjai^QllfiB 'iSJhib 'iDJJ^t-EL nibbB iok 
I \%H\\x S'BJ ittitliK J^fe^yfalblfe iillB£Jfelo)BJb 
JJglioJBblEtib Stt I SBillje JMb"^ Jttite ilfeb fjBItt 
b ^JtrfcbJSls SJBjfe :^Jbi Bibl-btiL tit ; biB bioitt 
iJilh I : JBifeitt *l ii-l ikfcilDit-slii Sit J bbtt-*£a 
-B tiibiiiiK. aiJBbbJU JKb „ Jtb ( Eikoi^bli*. »fe 
isli , bK.d!*fe , Itbs'ib biJte )i oJ2 Oj eJbi ,, I JBJSfc 
blE OJ.2B JB.SihiS Jfi;b>ib f 2.b| iltJt £irli 'tJli£Jb i^lBi^ 


ItiirS Js 2!li V-jKil ?lliK'$?^-Jfe b ^ri; 'Sir' >l^ K-!'±- it 
-lie a I !Elit!i£KJblsS SiltJlE 5H0J2 aiHi ,, (:b2bS 

tA%d.h Vi'i'i liiif- o£i .Vsli , Jlnti»!tis£ , 'Sli Vc^ 

I ojr,£: I o^ oiH, I oy ' i[~: 1 ("'it'.*: i e£ Cv eJl: ^ oi* 
., t lUbtl. mjas iliii^KHife t-i'L-Mi ,, 1 Ojtr. '*i:i3r tt 

! 0l£ > Oltti 

,^ I ihbSmbS mil „ ( :b?aS & £S \^.\'i itm olt 

i5l£ . l!oLa!t<i£ , "SL Vci Jiltt nii isli , IjnfcaJ 
.t>!_}*. , EiiiLlQfe \hi&) t tK I og U cj); ^ ett 

JlSIVcl^iJl'Jfeittllililli ibi) .. I <»H '*>!& ^f!klii!t•.a 
'iHSH'it Jit. felliJt-bUbbn fe IciiPiJilltE 'ii!l;^t:b 

-lititiit!E!jJkJttfctJtiS:Bi I cE-SilijhbL'Sj-BiblbhhS 

I :i/;ii2L fit SL 
%*iY> kll+. 02.! isJi , !!l3t;iJSi5 , '£i '^Vij IsJH oSl 

^sCt ,, JlobijbJft ,. :!*!ln*2 Jt*J£ ) I cUS I oy | (J^ 
• itRl oy I <M,i^ < *'Jsi I "f= B "Ji ■=! «*^ ,; I IttbitiKt 
•S m'^ iJbiSbfeJtttttgtj ., I OH ':*-i<;bt(,B ESJbii 

•^ajiJiei-iittfebii 'Jii&sifeia juti £jibji!£iijLSi!fr.ii 

I! ^si ;i i* JiilS: b y.^illJl *5>i»^'l^ tjbi:!. 
(I fese II SSPiiDlikfcJjiit i-i! fcfcfei hmti 

JBb-ttiiJ}!i^jsrJbt!li bjtt-Jsj :HJii5rjt!£j]b]^Lsfeb ■libis ••- :J3ii.ib:t; ttriaa:-! I :tiJt5 t^lS ^-bi* 

fej^a it!^iitibS2 E it i :isbi5 i^bS^i LbiHi'teB 

i I JIB iliiib « i2Ebl>JLat£ ^Stii£ Ibklb 

j s >^ ^ . . , 

i Jfl!4iSfefc?i y^nnhhiS-izhs-ipS. s*i* b&5»i£t -yj 

i -ttbfej tell b&S Jlhi; Jjitb £ft fee, ! :&bis iJSli iai£ 
II 113 -s 11 hilbijla. £ hZftl hah *kfe liJbtlibib 

! -iJUjStfablllSts.bibKib few 

I bl&ii l&;S3fe ib-Jklomfer^fe lb* 
' -bl )tit aitS i^ih I rbjiijtt tjieritikitiMfe iRb fe& 

v/ i. -wo-*. ** • 

; |:felfefebJD 

j -UiB 15Jl .;ib I :at!iibili^tJiilbJg Jb!bbJ'^Klfe B 'i 

-Jbt.fi kjc ^bi:ibt-»bi&S-ir*Jik I liBI^JS -.ibiiilbji 

kij fcil^ibyc JiibalJ^b laSi'^ b&S JJibt-lbair.3 

r.ilbibibss-bt-.ibt* kiiia I i^bitihfelibai^Sb^S tjiitt 

' lit JttJS^Jb b4!febl«n:ii>iiay i^B!ttkbJllBlt.fc;sttel^.:i^ 

1 .i£fclbJSii>ia!*i':JMItcbj5UiSUbiii:r<tt4 .•btabissrib^ 

! il fi-^>e lliisii IbbatjLaiH lb MhiSSltitabs^ 

i -^lat-.ib';! b*& 

i liSJI >i2J!li:£ 'iiJ 'S'i-12Jt Ij" I IkiQb IhifiJbi If&k 

! I efcife |Tbl-6Aife kblte 'jeibaS I r^libj 

< 1 iftlU eft b?s n Oik ei '.HttlbE -Usi-!^ifc25 

; i •!» t obl&-JJ6rrJ&i»Ilb I •x.~Majfell~Jil!£9ll 

I obfei ^,1 oiKb 

'b!joblCb!&c£:j& k^:£ 1 ofci-bX'Ji^J^-iCslbfesl^ \hYk 


( OO'*? 1 I Ot \ Ol£ >> Cjr** I -.fttri 

•a* KttMi lib birfeib&iK .i i^fet* ¥^'^ ^^'^t^ 

I rib ■} .lii 'to,i>ilH 'i*ȣi3:^bii!fenjji feiisii :tifeiiHi':bi2hiii-bJiir.iw 
fei-i^BjHifc E^feii-Sfciafe a£ 'Stib bii is brm 

fcttU'^jfi fefibb'ihii^biiHu^jB Egbstt I bbbiS bsH & 
b23i"b>i;b.'£; bsbslt ttbb 'ltbsS:Bfe (iilbii fibsS) I o£ •fe oie ft) o« ^ oifeite 'tiiJjy 
I objiE ^ob I Vib&fe bJ^ „i li&i bb Jife je iciai 1^ 'lit 

I Oli •ilbti I elb^ 'bfUxbitJtllb I •Ssj 
•H 0>: oitJK: 'i£jt-.ij.|sbbJ!i i o£-fetifel£-^Kfcel| laiiiusjibisSfcieat-ii bii Lh (iijfe>2 jbto)-fe £i^ i Ui-. 
•iflSitUjiili^ibBiiibajEJitb ■uEife fc bjbijbt b J_!feij 

-Jba.£*b I blibllib.-Hfeii I afcJmbbiibitJbjJft :t-.lbfl 

•ttlilt3-SjJ&« 1 bIibJtJ':SE bliSJfeJiib Jt.Jblli't Thfi 

•Jll>bS>blil»tsM2ibi*iJa^£B;ij.ij :ai>itijjfc Jt JJbfej.'lt 
-itbli 'a^fe bibJHet lilbi'JJijbiJlitjifcjbJfe bbMb'Tit 
•H.'feiaj MibSlifeisSIbl!:^ I :b>Ji>JsSibi!J JbfeJtt'ibSJ 

(tllb^i ijfeaE)-JgJbiJttit i^bltifel thbtas | tJ^fc M»:i 
|bj:5jmfej^!fetijibj ibsarneEir\).tbiiai_H£i:I ibtij* 

•ti 2j lb H. luiiife fe: JbfeittjatiitiJitbibtiJhs(biiti* fe 
fe^l^i^ iliSitt"fc^l±Jttb£iJ6'<bt:JbJb i ^t ibwibii:t±;lfe -h 
.&ijfeii i*»^ibb2:feiit^t*jjte Jb^iSiibih JbisJ^jinb b 
«b-lr^)tion!^*'.i,t:'£rcJb;tt.ikteb?.mui.bMat-lRbbi I •1J2:^ I OK. '< eti \ olbbl 
•bElbba I 01* H «R ); ofeb I b-jSiA iiE feJlbliblli 

Iuii£ri]bi>b±ibtii£ jc^iibi<lbbb>Jbjb»:ti^rrbxta!^i'j?r 

•jbiEiHait! biibiiif. '"hbJibt'jtt bKijabJtiBjbbea 
JU!J:ibidJ:&b£! 'ic&aBllt Itib I JX(b b Ibh bJib^ bl 
-laS I 0£ t oJ^ R «Jii* 'bfeiBlBii 1 ofei-tti-hiaS 

I ol£ ^ OR >: ob& ; obj ! ]& b&£ > oH | o£ 
^•^obi I :J£b^i jabit£ ,. I Jfiibs£ bst* jaB '£ab& ir 
-i£iH:i:-l^ :gibB-Jlg£ti„ I :bt^|bbb bn&h^i^/feb,, I Ba;-9 

I c>£ '^^ bis obJ 'Bijs JbbtJbJb&ibb 

«>. *■ NJ * • . 

•Ci:>:£t ( kLih k£zb b^blbbibib ) bibbbK( iiTS 
-J£it>Jl£bKb2) :bfe i efej-lillshJ^.fej|,l-kbb^l1iiyS 

I e&a icitt* I oU£ lOJ&^l I olttitt I ol£ a OB ^ oKb 
'il5fe«ei I CS s- ols »» ^ clfelift f :titl2.1 bjbia 
-Jiliant.fe) 2 I Jiib \oLa A i2fei£, i ;i!:tihi>iasisftBi 
rjs ii r.fti It 1 £3 :i „ li^tbiSi „ i otj-hfeJ%i-Sb]S 

I a (b I OB 'b^&Jb 

i Oi£a % el^ 'Ebii:bj>JbJb<ibl<fe BltUbJb 
•*!lj;ti& im „ ir«ll lcttl6:hLMlr^ yi:^t% feftbj ll7l£l» 
i bblB:tit3 Ht!bbl<^i 'bJj£)3K bUiii£S.-j££: y I ^ibh 
bf^Hi!t>r ubii^iiiibig., I ob-li^SSIl^i^lig-l^yBlil^^ 

i 1 o&ja 'jRibliB I 4e ':'iiSiii iifi I oB-!feillfe)S 

' ! hiL i oils I Jif:iijfc£. 1 b£ bjs bi5 

j II c^ J O I all ^,i^Ai!JiiilBi£:„ 1 oL-*.ilit)i- ife^llfci 
! I o£: ^ 6lc { o^ { OH c 

oJ&Jl£'j^svlBi<feA^JS<>ib:kJ2 I eiJ^-i^ll^ilJS— Jili^ill;^ 

I 0£ )! 012 '( kii^-^k I Ofi ): eH >: '"'hi 't <>£ "r. «ISbH£ 
\ Ok r, o^ olM 'to 

f kfciife i^li *Bfe. yibJlt5b* -itUtitiB bir-.bliJS i^ 

I "US oiSlte >: ob^G 'kbiliti£ 1 ok-kfe?:-lilfe^ 
I •JfeJte I o|i );^ c^ obJ 'J|ilfebift£ 1 o£~lit|l-liffeS 

1 Ob oJJS. I eykH 1 elfei I o[Q ] oS >iV. cK ^ oJil 
I l^lS „ ll>: II iiJfeJJS tttlfeHili^Jltlk 'fbJitePlrSife SK 

I JkB J1£BJ.& iitaji-LDJli:^! 'JBi$!feItrk tl It-g „ 

:Ji^£lt>:tib ':kiJ£ I:it^iJt^£.J>i<^iL -.kilQ ':t££ti :b;li^ 

-iiJiaat! ( fel r«ii«bit iDJibs it^Jitih t? li?ib ib M 
•b&b b' I mi^ 1^ bb ^»Jt--!ii J^& £!k:>lbblt Jtiti it& 

-Jk«<fe^& Mi}^hlt'.lik>hLliiS. { &j tiibiii&it:ltl^E:'& ) 

' I Jbb k> ttiti bJt'.>Jhl^bbi:ii^£ Ji^itJUs^ti J^SJte bbib% 
:l£B < &) ii&tti&t&£^ ) I bmircsiisl2:jo:&!^£i& ^ Ml 
i:(itlB:^l^ ) \Xb:i.lt'ib^ tcibUhh :bktJr<b Iti It'iti toi 
-Jilbl<iillii fe Ihll^iiiR! bllbtUiteU I :nt?iJbJE!£i ttib 
•la'bilt-'llb^bti bubt^ibb I l^a IB Ih^b b: bliioJiJb 
'rblH Jb4S£5;J:liiJiJ!feJlJibb & JItiJfe ':JS.r'felbmiiJh 
-lil5feJHJfe:kl3sifillte':bSlbiS Ja iDlijEjiJi JiJ53-iB bJliittii 
<^iibJbtttl^> I ^blb bittlllx)iil£ ,. I bl fu:i»<&l>bt2ll.l£„ 
I J2kJ^b >« bjih J^k:!is :J&il!: J^i^bia :::t!Jb3ej:sfe 
-bsiiiiiA :feliJb4 :b2b lb ilitbiisrjjtjab ,, :bJ£Stfctii 

-i^ajSjili'JiiS&iEtbJiJiijibiigeiai ., i:r«jib tt bu^^i 

-ifeiii^te tcJbr^iiteliib'lnUJsBiliil i«]lblbb'liui Jb JblJx 

tobjbte b*b'jr«ab bib iiJiiitej tJisiac uinky feiiB, -fei bli:tJk .j' t.b!«bEfi3jkfcicjacjjfl^i,<t!i.^ imts:P) 

-b waib ^I^J>Jb bk HcjEfe Ibisziijxii'jiioibt Iblb^J 
-Jt££&lliJbJfeltifi: Jbbeilil bJjiEt!l ,, I l^^ltliJbJ'^lElb 
-il2imbilnibbtiiUllaJaibb:ili&£bi „ i jr«.J>b bib £b 
fitfiil b: kjih MMkl^r-i 'i^iiLS JBKK Si bIB?. £tt)bJt^ 
'fctIt;ill!SiJiJ&b.tHil feJblbii'l^SlIi JKJb'Ji!febJ>.VtEll & 
-iSiHiVili'i-iliiti Jb2:ihit-fc':gr<!t.lJHib Xi^feitifeK'tib 
■Ilia JifeUiS: ,j3h^!Ji^bJJ£ii.iEilkJi!!i>fchtblibit-luia 
•feb:ibhibbj£.. I jr<b=ii.b b ilti bbii :b iDDB'i^ b 
blJbii bIJSS bll»i brtbiimihibJHfa bibf.!i:i2 t-ibSl 
-b^rs, lilt;bi±btUti!tib2iibti<ib."iJiJaSJiiife„IJftte 
•b:!i iSSli i^i!i:l&it* jbtlSb £t JbSfc^S-bw'tSiblb.'bSl 
-•^h^^riibt^Jb JbJbbJjibJte,.lHlbBlBS&ii^&ja 

•bjgt-s Sb H I tkJ^tiitbbMliitajii !*afe (|i.J JSbl 
biirih!££hllii BihHUlB Jil>lfelih Ibfelih laJiibB 

1 kh la Jtt 1 liiBkb ^£1 llbfeltblhBl: liiti bih 
•bl iil k^k I litbib l£l slhtiiliifaBi l£.)t^ iiiJbiU 

iSli hlbUl* Hib^llbh t^!t'bhSll^Jlfe illDlB 

-H iilhBllh lJ^luj£lb lilbijbkeblh l^mik ^^ 

-k Hi.^J21tfe*ll»S!tfe ilbte bil^l SJhSlbbSlbJB 

£)£ klk!^|l£ fTilhbsg m& ^bl£ IB ii) ^1^ I J^S^Bl 
. • • J • i - * ^ 

~%h)i yi£ ofeihlttk ^il!fe biSb^te Jj^bJib iiilktg 
bliilllt^i:! ^Ihf^lJbi:^ iJ^fi)l£lh itlhiJbkehm JUI 
-Iblfe Huite lkJ»j%l!6 llfeaBbieJi |JiiSlhbllbltt 

mih^'khih& m^ tlkomil:^! 'yi^^l hli)!b h 
-^sb bUkB JJ^i£3>:blb£^kl£%lilb@ blbk ^bsb bk 
>Eh bD>l£ ikblilb 'i>ib2tllb klih Mb^H: hillt 
-ttzt U lkli'^S:ib 'l^lffibtitlb §bhb H^mh£B& ^± 
kj bkiil.^1 Iiilliilb&!fekk>l£ J^J<^ iillhbl^ bliU 
-Jbtlik jbllu>.t:B bkSl:^! bii>lii bfiltB ^Isab bk 
-fett JkblSilb JtiJblili Jfe^lkfean h^ j lbta!mlfe& 

-b5!aibj& ^^ tjil-!BJb.fe bb Jkb5iilb*blHi»itb 
!ft!blih*l>Jbll^lfl& JoBli;bLubJa'j-Jbl>ilb liibitJIuh 
-li *MlMb&b fiUbky: lfe£2blblb£ 'fe £-iblfe£ tlffe M^^' 


!" Ifeltt Slibh iikj!^ bimiilfe umii-te Jtlilife IMb 

-ihiti hl\io]i\iJii& £i?15p ibiu'ihlhhblb i^l£ 
feb hlhlk *bli* hl!f Sit* iilbiJlb iilhih iilJQllblQ 
-hfeihlb iiJkiiik jjllit JJiibESiSjI^ fe fiJ ^b I tl 
-i5bl felk olLMMfe U'fekV-iMtt Jhi't hibittyl 

felte oJiUlbUril; hlltiillblli k>M:i!£!i-li IGlit'tJiy 
-& Ifiblb Blh lkhJlitfet!l!b'yMJi;fe>i^itJb Ift-lbtl 
-^ Lclite Ik^bhlli 'WjWbiii 'lij^fe btlili >h la 
-IbB IhJti&ts'^ rj;!* lilhlh& feb MfelblblS 
-Sllill li fii iiM I '^±'.^ b.t'itjb lb I Ih.bl 
-Sllfe'5 IS13& I I h&hjh feJk ohJlnSijfe 

^ijj^- lliilbH IhlJattihste ^^t^s^ J.t> bji:®--? 
-IHlbfe fea IBilli'^lil'kJbbiiJ *fei:-fe bbbfc >h lli 
-?'^''-lilfe?'ktfeilslb£ feltiL^ Jyhbh Jib feii'te ili^fij 
-Bii!b'yn.-.!iilb Sbt-ii habiblutfe'iikyb uliiiih 
bliiStlte liilte mSilLltfe life li'S £bt bit k 
'l»2fel blk Qb2!fcmlL-£S IHhSiiis iSiife J Jbhal 
-Silfe£ ifei bii-mihfe bi Jl^b'^b '^y-^ 
tebfeJfe l&!b Sbbxj iiklte biltlilb iillilfiffe 
feb mtlblhgSjajS t fiJ ijfe I i!3fel fells 
o'iibliJi»19.i^ 1J»H^*11^ l^^J**- I IbbijSiIti Ibi 
feb-R oSb>J5llbbu biib-bfeffe llDiLlfe ^ iit I Si 
-2fel iBlbfelii lillbiiSlbbfe ihh\Lh Hbbltltlli 
■h. iJiSfi'-.lilfeE *Sei!ilb£ bii'k hfeli.JfelS-tfct bli)l£ 
lbi;Si!tt 13i»fi Ifiiibk Jilt IHPI* Ob I bJiSbl 
illfejbblltte lb|J^ l^fiillJlfeJiib *iiJPibiH«t^lh 
IteiajllstE lt£lJfibfeBi:^ft iifeJibfc Jtfeliabib sjbi 
Ibfett Ibbbl* lite feliliibl Silbjllulbfelti liJJhilfe 
tll£ QSlViUlbSbJaSbSSS lx.!lbJb liilsfe liiilisSl 
-Ife'sfesiltfe tllitSlkbil^JU'blbtii JJlilibJr.Jfcibl 
iilSia blbbaS Ibstab felkcliiS^klteh 'iSilkb 
miiilB Ib:^ Sfcli IB 111 iibl Si^bJ fclbklii luibi 
-IE S!k.bbtlilh)2;tiib .?JbIilbSbb£blJ££ blkojLllb 
-jfe iDl^fe'tllsSltfe SlbaSiiUfelblk llilhh blkQ 
Bijyt-iliis JhilblJi rm bliiH 'bllkilsh bltclbife -£. JffeJbbIt*! IttJk.libbiibhVlL-'lt-Sbfe feltiOik 

-Ba:lJlr,bk'blJii T Jh>a!fii!b?f Jh bbltiM-!b?Jbt bn 

mbJili *-^\!kh bijLbb il4 JbJi iJbih b iiil 

l»b I b«ibJl£ b!i Gil ib ilb!fe Jbl^t^ b Jb'S ^blP 

]b»tb Jib k ill iit I ii2bl fiilbrlbb !£f.i blif o 

iilte JbJi bite ombb.nS: biilh:^ i-ikblh 

I \i:ith kb b lA Jtit! I blJtiiitsb :Silh ^'iitalmlk 

I -JB llitl;2l£bbilbl4 In It bl ^J£ M 3bib|li 

^ bllE olb feliJl^ bjlS 4 bb '^Jefeab b)k olbbsl 

I -£bb.ilbb;lhLiliLlb'Sli2b iii SH-lblbb bii bit 

' -b feh Jb^ ^bli lb it. iili h b!i!b 41 ; xiti'mlfe 

-i h'2 llblbbsb blkobViifil hib. Jibltfe IlHH. S\Si 

-te I hbilalbi k^ bb-mibfe bb IkbJib *bib 
-J>.b bii Sbli IkSEiblbE *bl£-blb£ febli .^bl 
ha bO)!£; lb«tb ^b i>] "hk I li±- hbilb ib : Ih 
-balQilb"£5&12h i; Jblbbab bJkoJiifelii «t.S iMlJfe 
aibbiimlbS l£ih Jlfel^ 'Jhbl£ JS.JI ilbll fc ii^bS 
-b'Jhl£iblt& bis SbJS :JbbaiSJbi ibO tt-lfclh 

-b bi ifelb blh •Ihbtbl IbSbMhbtlHl Ibilb'JStt 
-ibh Ijtls Ihlfcihib kiibb lub iiigjife j^ji | sijfei 
bliislblibSi»il£lr.ihbblli illfc blkoJtfem* >lji, 
-blfe'i^l Ji>bSb fe£hblLi BlblJi Mb^ Site j-iie 
-J'ib'iifeife ItSbli: JiB JDlbSh SiJfeb iiili hh S± 
-Ife JH iilte'bltii l=:fclblb feibiJiliLB KitJbii bS 
biliJbilbS^btbJ 'mh'lti felt olblbh hili b::^li 
blLtoblblb ^ilbii] Sbl?; lb /n iiii I Jliill bilbllfi 
Jkbl5:bll^ lli:t± IkteS )bj& k-li lb JJi iik I JJsi 
-)1 H Jbbll2:bb3bjbblfetf-Ibl ii Jp li!^l> IJibJfe 
.Jil *V!hJtkl iliblb ili:S£iblb£ *kl£2:bJb£ biDJi 
Jlilbb USlfi't/tli bJi^te Jk5bt'imj«tib'Hbb/fel'-l 
•^Ib le-llblo iJtlieiluJiili b!l£ sbbbS Jlnllbfebi* 
IJiliiSitIb 'j^nuSitlb kl Ifeblitoiajl balb Jbith 
lib y ii) ilk \ 5bb!l'l ilbih bsS Ja J£^b *J|!lb 
-b glUl^lli ; il^h hsS l0 iS•ib-J^'lbjs bb Jkb 
■Jib -ibjib blttkh JhJiis ill bb I ibbifiJ Sbhb 

'' BiSb blk Ql>£ (bi JJi Ji» bk I £J3^bbJ itjb JfeJte 
i oJJifiaJblb 'ililJbib 'lllSih bli bji Lfe Jil 
' Bbk Iltbl3l51t£ bh *HbblM ilfcib Jj^li *^\ 
I -Jhl» ^LcSU^ Jbkh feb 111 tPib k 'Jb Ihihk 
'' 1^ Jbilflb lb JSbib: JhijlbJi£ J iJii£H Iti |feS :«-i£liliIt.lt4i& 
( rib n 8 ) |ki -lltSii)^!!^ fii t: bk 'ifeiiilte JhMalbl ItSb 
-^ IH iJi bfe Ij khllfeblabiilhil ; Jfei£bl i£i Hliij 

Blilfel Jh IflJ&l lb »J& 'ib!b IbSb feb k I lltbaiSlbi 

111 Sbilb fe 'ihm BiSlfcSJi]iliJ& J Ihbilfulfefe la fe 

hii 'miiiit& IbBbsliil JH Ib^b^b bk r Ibbi^lb 

-^iM bi)-^li>febl bife^Eflb bisll* ilbJii Ibi 

-lb I IbbilSilbi bk In ^fiii-lblbfe tii Ik^bl^ 

-H 'felbJ^li bife kl'I ibliib B 111 bb I i'fifjlhi 

•* laLiJbl t-ib^iilfe bi^M b* ; JkB fii l£-lBlb 

-fe bii t-^bbh b IbliSb b Jli ib I ibloJlfe bB 

-ba'fcl bll£Q££:lliiJbM fci^M iblii 'beb bfe b 

iuli Ib^llDifet? b?l^ bi&lb ^11* B k bb I Ih 

-i^k] blk Db^bbb ^& bib fclk iSbj blko^i 

-^9. khl'ih lib J IbbilSilbJS itaB b. lEilt-mihb 

feb %i& bi&lb ^il!fe b Ci iib 'lb^ir-?ib SIBi 

-Ibitiiiiibik fell ^abfiubte IkbWiilb mi4!fe 

-ibtfe ^il£ I itelb BjKk bb -mibb kh bilib 

Ibltb ^b b 111 bb llbbiDit^ IbJ2b3iI»l IDbililb 

iii}h% hsS i lk£ 111 14-lbJbb bk biibbrb 

b Ibliib 111 lib I Ji>'ii<l^ Ibbbsjkj i^b^&ib 

m^il<fe itte t Iklb Ibi bb-lBlitb bb blkoj^b 

-i* lli.^«ililb£ *blP2:blbe bk.b Ibli iSth i^Sx 

-k Jlis:£iklfe£ 'b]!Siblb£ bliib ibiu Uikte^i:^ 

bJlik Ifeith bb b li) hb I blhblbiSte llksS&kJb 

•t <bl£ililbE biib libfc ibilfe bliik bi&lb 4i3 

'ih h m bb I 112^1^ bllb bbl!!«>bbitlte :ac.m 

fitllblbbi ih'hB lH^lE^kiht *i£*ijJbe bfijb 
• » • • ~» » 

IMt^^ bb bkk itihlk iil± U ill bb I Sbl 
-kl S14 hlin m%h%l lb bib I Sbkltfe bbbsjkj 
\^iL ^h% |> JLlbiib |ilfe:b IkShhiih 'sbSlib 
SJ&21bi l± J^! iBiiiJllk Iftllhi 'bimb! k biSlb 
bb ^iS In Ibb'lblQbE lEil^m jb^ ^bl^ Hhthl^ 
li*ibk Ibb^lBitlb bik QbilbhS IrJlfcbEb Ik 
-3bi|b hte^ibiBi^bbBlLbJk kt\% ^BbiabiS 
bh in Ihk litfe-lblbb bb 3!fe itlJ^bi itiiiiil b%ibbi bikokkSiife hib^j \^\\i fhbb bbj^ 
luibsb ^iikb Mb b^Bife ^i):fr b Id bb I ihi2kj 
4ilb^lfeitlb 5±S blk obk b liibbbfiibth blbliii 

-Ibb IbMjbbl IJksS li» r ibbilSlibi k^ bi» 
-Iblbfe feb b^?iib ^h'k liijlhb iki bb ibbiBlb 
fiillii ibiibb=bkflj ib I b|ib«iib Ik feikoiifeb£ • 
-bilhaSubbJgbVl&kie blkoSjblb sblihlbk 
i\\ii^ kk MbfeHfel^bt IhbilSjib^ hk m lite 
■(bibb bb bitbkb lAksrblbE'blfiiilbS bl^b ifesb 
kb b^k *Sike bike|lblb >lblllb Ijie Ikblblb 

-b'sbibibb ibklB h^hih kpih b ip bb I Viby 
^\ii Ikl&ilk blk pht&ilb?l£ b^lhb b^ bii^Slb 
biiil* lb5 Ibli fi] ^b I b.^JbVb liii felkotijh 
■h^ Ibli ItlbbBb |)biib|jkb ^ |JbtSii']likll: 
^naik Ibite^Jbl klt>iilk:3i&ill£,blkSjblfe^uijgb 
mit IJk 'l]ibl?feiSb ibsh kb in IStg-lfeijfeJbiS 
•b felkobfe^l2steb:^lJib^ b^feitilb bi^H* bib 
fii bfe I liail^Wib blk Sih's&jt bblJb bb bb klb 
-b kbb blkb^a}£bik bsfelib blliii b^blte SU 
-4 b fii bb I Ib^l^ blib kfeh gilSiS: tefeilfel fe 
inblkf;!^ ^iil)*i..lk Slblb skl^b bij blSlfe hiit 
-b Ik^lilbl 'i^j>bl Ijllbhbilb ^i blllb blk 
-bitilbblfct^ bik i^ltbb 'blilfc iDii^kinitih Ibb 
-B lteb?b hlbli; bibS^iib Ik^fiiblfeg 'liestblbi: 
bLr,b iklib ll!k fefilk Iklblh 'iblh ^b^Ulabg 
kSlS fei^^lfe ^b* H a bb I blSkl liblb^lbSlh 
biaife sn* ikbibS <bibB bioikBiitb I* ki 

•^ * '•^ t Vi#» • ^ -^ 

bkijke \h ip II))© 'bkilkfi ^jil)^ ^ki^h 
ilk b^Eilb |l}<fe t ibbi!^ib£ in :kh-|blkb bb kr 
-bfeste *blik£ 3i!lib bk bJfelfc blii^kb ife.i4 
'bl^Sfe pabbbiriktli blblk blitailib Ikifiblfeg 
*b)S±ulb£: &inb iblib iiikfelftk imibb .ikl bb 
iabialte fii^H* Ibitb feb b fc bft I *»jlblb |b% 
-iiiibfe bSlS ilB& &lb blk iik£ sklih bb r Jh 
-billlfefe k2^ in Jeab-|bStehb^ tkb kb b bk 
-IbS bit liiibilfe hi';il^h tf*ti ^binbi^ biSlk 

♦• ^v.»„ . • s,, 

^il!b b m bfe I biiklb iik oJk^kblkM 'ifebl 
-kM kbbkJlhli IbSb ib:lh bljiii^hlibl!fe*ife 
'~i& kfl biSlkbgb IkbiDitfe 'ibfiiiia kiiballki 


I :]5^^lifel]p.%(te ^fci -hiiti bifeiSife bi^jiJfe hiiiiiS bihMh hh i^iiinii£ 
k h£ JL *i i Jhfeijbbt^lbffi: ; JltliiibEb lit 1-1**^^^ 
kh bJililiib6b JfelB Shbb iifel,]* iCbi hiSlfcheb 
fei^Blb J^fei:fe b Ifi i)M I IhSlJElilh JfelkQlibJil lirii 

-iHlfe iifeJiih Jl£lfeJ>£k ; I bia t"iit ti>- ( Blht feb 
fei&jfe J$ti!fe J*Jiib£b b a ik I JbSi^teiB feJk 
olitt^B Obm I'^i^^fetfe Iblb ^ li£b^l!hi^]^ ill %1 
-|hlb^ ^it hll hlkbSh ikihlb'^blb ^IkoMik 
-iMbb JcUShli iriittfe lki«iltJt£*jy£2:ltife£. tlfl 
-ii libfii Ji:feifei£ fekk feit&lfe P-fei* it la ilk I kJi 
-4 >ilhlhlBibhtb Ife^Blfe fel 1£ Ja iife I ^Mi!fe hilb 

• • • • ^ ^ • 

-ifilfe bil^fclife tiitlfe ^ii*± B Ji) Jbk I Si* hill 

-WfeiB iksfaSiib'sbSlib ttB febfe^ I* %i fci 
-bt^lfe ljiHt£h !£'£b ^SBliitli feiSlls ^i)«fe ^ilE 
-bk£ BlllBiiB bh m B^-lBlbk kh lii^imh 
*2mh illtthh SlblhlbB fi^Oiibhfe^lfe IliU-'^b yn^h 
pBlilfeU Bifeifelfe biSil* lki«±blfc£ *blSiblfe 

-Is^lS ik^hhiL'ilihlii'iit ^Sijtfe tttafelDjB feiS 

-lii &^\± h Shh^ IBl^lbllb llhthk iltelblbB 

Biijulbbb^lk m!£!£b !££b ^bBlobS!^ b^bi^lfe bi 

•ii* h£ la h tl ab'klBJh bsBlfe Jfe Jt-^Blfe'tlbJb 

fe^i^fe ife Ife^Hls 'kjblb Ijb&fe Ife J^t*fe 'klblh 

klilt^ lb Ik^lllK Hi k'tfe hiblii: Ife ^£h lb blf: bit 

; Jtebjjriilbi Bfet lIii-lBlbJ& bii feiBifc Hbljfe 1111* 

ijba&lftlfi ih i»b I bllBlb btlBbiJb hjjIhkE biB 

-lb 5ii'i I kit ite 111 bllls-±li-iblhfe bii Ik^Bbfii'Sb 

-hk'Sib ilia hbsSa>!S bt&lfe tfbli b fu ik 1 ifelt 

hlb fei jbil^hlfeiS bk ^BfeJb bte felkobiklbblitb 

5Djb Ifiii luhlbheb bibiBlfe biSil* bik lii iik 

I iiblbbsi bi ii|bi iilbli iuUahli !b*ibtfe Sili 

Sliifi Sebatfe 3ilb ajfelb ^Ifeb bi>feib SMhln 

ijk I lifcJtl^lb iuUlitlt tiibbfe liJfe^ liliiSkBbaB 

J&i biltlbbfib fek 1 b£ Sfelfe ll£Jtllh aibitb iilfeh 

liitf) ILi bi^b lt£l>b(il lt£:iigllul>i!i^ It^lblfe 

i&liilb Itfelbli^ I Jbi&lb llibi:* libt feii ^Ife 

klbil«lbi£ *lfc kll»lLi£ 'lb Bi»lbi£: \k IfeiSlb lb IbiUfe lb lityfek lb lk?^il!£ bl bS kiibblt 
-ii b£bb Jft:btbi fa k'lb bibjli lb bbih'lb bk 
bb J mbl^ 1^ iiii k I b^lt£ IkS Sbb S& I Ibi 
-Bib 115bl!b Itlii B *£bb bib blkobl"!^ SB?blb. teb 
*b) iilr«^|li«!£ b^lbbt ik:mi:bti£ ^B^H b^blbbi 
-blnl hib i»v>lt? bbllfeifelb Ih-hli hlD h-lBlh 
-fe bi bi-f'lb Jk-bl* l^>lfe ijbaTjiii'S lU iik I ^b 
•k b.ib blllblbSit bbl hb ib^B bi^bt^k '!<! 
-hibb biSlfe fel£ bib iilh bli- iib^hlb Ifeh *l 
-li2^iSlb:kbbb:i!bHbltl[Lb i>t?^lb ikklkl blB^lksr^ 
b:StlhhS bitiblfe biJ^bli bik JDi lik 1 Sliife iBbi 
-h bibj&?«lb bi5il!b HllbfuR bils l^feiite Bihfea 
•uIMS bJE-Blb F-bl* b m ilk I Sfij'b hib b^?ilb 1? 
-bl!b'£blbb bkP ii3bt ^)tililt blitk iiliblo itlbk 

viivs. itbsBmiB iiiiibb Hik itt'-'i!^ ink imBibk 

-bbil Ihlb'lfr^l^ )h\\ feiBlb bllli Hbl!fe brsbliJ 
Iklb^ p] l2^k I iilk bib ^kb)£i<llg^i^^ llbb hik Ibk 
bib iilh &b£-±li£ bll^itbiblh biibb A'k li)|!^l!fe 
fitk I iillDbifbs^^llb biiik bib illh blDk bi£ b 
-iSlk bJtek loSCib i£!£b ^Sblfibl^ Jl^i Sl?£balfe 
^IB :^>bkb^b bJ&^lb ^b!^ b li) ikk I iliib£ 12^ 
-sXhi bl]& ^bli ifilbSLkh lki«2jflb£ 'kieiblbe 
bl/>k lb!ib kb bliik ik^^ 'kll:^£ ijt Ikl 
-iHbl'kllibl bli kibii lkijaBbl!ilb*2lsbbl!tlh 
hli ill;.'h£h 3* %1 te^lhbh iiiJlbJ ibijlbb k 
tilb iili blbbii k I bliiJlbfesi is bji Ifeli I'^bjk b 
-h bllltlh b hS IL 41 R IbhMbbfeilLife ; Ihllibib 
Jk ?-lbltfe bii hli klbbfib bi&lb IQi4 b b, iik - 
I sifib£ b^i^lb bii sfeii bibi^blfe biSiJfc bsjb 
•bib «i£i^lkb §4 kl i)lbk.i!bl£ bb 1M& mE ilb 

feiko phb^Siifei la Sh^ biko J ibbiiSibi m 

blbibi k 'b^lh bikoljis liiibli£bji£ ; IbbiiSiife 

-i la iSi-l-l blbfc bb 34 blk oiibi* ikfe^'ibfi 

JijiB blk ciiliii iMliiSslb 'kJltBlJb Sbbi. ilb 

i -^ b2fel)E! Ibli kllbbeb b lii bb I iBilbhiie 

i ; IbbijElbis fij lli>]giblltib 'ijb£ iaib i>:t|bblb 

! blkolibi* bi'&lb Sillb £14 IJiib hb bl2U Slb» 

' -hi Siibb Slbttfe itlilbb ifjbklb-tlbi£t)fe feib 

1 -Ifllfcibbtiklte bhlblbg£ biail j lbbi)Qjlbi hE lii 

^S^b kb blbbfe k 'Jillbl4 bbijbl bibil£bk» i^I I :^±l£ljtblt\fclf^ 
( XfDnc ) ^^E 

4 •^ \t ... «,j, 

^IkeL'ttib bllShli !fc'feifelfe liili hlfubfih it Id 
hk \ JhSlfefiUlii fiblclife Biittilil&liblJttlliife 

JbSb lk:gb lki^s£bl 'i>l^s£fei jE::iilm:^b ib Ith 
'iMl'tii lL>b>btSBh^sl£fe Jl^^l^l^b 'kl^^l&b 

bk i 53a 1 teblli ^bll^bl ^lilfel JiiBlfelbaa 

b>l£ bthi 1;^ klbl ioiiiililhtg bMbil^billtfe 
B in b^ I i^tiw>tlb b!k Qh^lbhi iiiib^h li>k bliib 
-ib'^il '^i l£k'kliiS]ib mh ^^hik rut li in bk 

i blfir^ltJlb^jt^lb ( £1 £b£&b :k<liBJlo&]liii^£>l 
latiil£&:k!:g Bil^fe Bibj^tei) :ki:tl&bl J:klfc:§:Hl 'i<it£ll 

-Iftja 
11 t ii'hlfers-JbisalSSiB 'pjjbibb iiki^t 

I :k!feiE^ bJl&iiIl!l 'JjiJi^a bllBUltt^ ., 

-it&hbl 'Iftb^ait: bl£:i:kh b jpy 'bJialtjlSmi:^ SHH 
:^li* t!»iti&b lbj<i bBtbJbi^fej bbbjfe* ^jtt %i&\> 
iiftibl&b a Jitlbi£ %ab ^fe^t^b^ ( 1^1 ii<b j^j bJ> 
HJiiltPb J>f ^tia ) I :blS bJaiirib ':JlitJiitiH bJfe 
-bi tttshi bjl jfe.* yjJMiiiJfiUs ^fEl* SJhttlbbtt 
-Jti 'lb JttJbBb ':biJfett Jb bfe ItiKH S^IJbibiib E> 
bi:ttll*l&b ^lbitl& ( i>i2 £^^ m bJ> Jb Hibb£b lb 
Site ) I :r«I6Jfeib9fcbl!H:bl±a!fe I BbkS ,, li-i inlbbUb 
-Jfi^Sfel „-l.'llui*ibib I IsJtdbSlbiJfebiaa :i>k i ibU K 
Ibb ibj£k CSJlbikb ':bissJl£.b%bi«b :iJ£:b3j£SllkkJb 

• bi j:kbti iick 'Mbttib^B j|ii!bbi±m Jkiuu 'jwjti^is 
:jj^i> ibblK '.ikl bijQt.'ie ikr<ittkl ( liJ:±bbJS:bEilbHi 
-fefiUbbbllbbJl 'I ( l^i tiJlab£ ii^b:k>b£:lb 'klb&!b:£)b 
tabittiiS ^»tHli& ) ihk Ji*B ii bib li^fciJb tliJbiJfi •bbillia [bt!J$Jl£iiJJiiti] 'bfcjfc ^ jbP i:> b^b Jlib 111 
-JEfebh:bb ( btlL'JinobbiDb i-gDSofiB ) ^-bVa 
( ki ftb ) bii^iH ( fci jata ) bbikbb <feyi]ti 
•llfe-Jc>yi'£ib I 'hkbb'kyuJbJJtbiliiibbifeSfe ( kh!fi 
•fe b bfe5hbJJbaP)i yiiibitSiiiKfe bt-ikti bfeiiai'fe 

-n (^bJisJife b SiiDh g^t-j) ilbk Jby H febJbiittibS 
JSJifc bB jobb kbtiBbbkiiiBtfeK ( 2kmb'k^ti& 
ttyuBijf.) I !uy }i :b mii fc^tfjiitufeii fcr!t!tiMK>jh 
i^'! '^l^Jibj&b ( biiFiibiiiJijibbJt'itJbb >BJti 
b!h£» blS»B t^BaJb ) I lbl:»trJ_b>lb..H±!b fcibi££ 

Bj&E fe B I jrst jt» ;b jfcjt itiJiib-^:* fc iiiiiiiibibJii 

J^^SSlb-^ JkilDiJiB fl-rjBsg&iU+ltObllrjtSb) lljk Jbk 

(^fiibbJEaiibiiEM) 'hkikj'bilb.Hl'*- :&y I it*k B Jib 
iitlS;tlfe<i :?;gssJJR<bB£;i'U>trJft>,!tB.tt 'tf^bJblKH 
B bib J*fe^feiHits!fc;ib.-!ti'4. bIlK^tJ4 fllfefli>K ( jlli 
-teba&>blbi£»£:JKbHb Jli?Jlbi>£iliit.itrbJHteJbi Ji£b 
•kb5m)i ItfcfibsibiJb.biifclJiixbiJsrJkitMb JfeK imy 
B :b JbibJ£iifeJiiibltibb I JbsW B bib £i)* Mb ab iniH 
-ssibJB ifebfeb I Jbb B bib Bi<^fcSl£ibi:l J!*ife lySiiSi'.lt 
jysijbi£ ir«ii I Bil jaiJbJbJfcbjib^B JtJSibB 'ijisii 

feRJtitia-b I :bBferJt!:bJB IbkRiit-JiakB :b RtfeJbife 
liibCi^fiilb&bJiJ&b lS:iiiki :l>b±ib-ibr4l& I :<tbi 
-bSfeSib febB ':feb«ba:teBbib JbifcbjSibiB &t!b :sb 
':i:bsB!bhtllbB :bJ^J15Bk!£:3:liB itiiaiilllfe l-tlc 
-bj ioJbtfe (kbJ>feJlnBltifebJ^JtiK:£r-bi:b£afef 2Vfebt?j 
•ib3E.bfejt-:bS:b]&&Bbb±ife ) fiiBb Bb (1££Bb) I Ity 
ji&k B :b Jwk\Jb :bJ^itiib -.ktflbiit'^JJi (kj ni£) 
fbbbgitbl t*b^bbl^b££e (pi bfeaJfeiibi«.i^r»ifc.'iBJe£ 

>S I kliJk Jtsk i^ililtkJife :Jte!fci-JJtti;!fe :JhJ6lfcb!h 
-l!ikbilil^lJ}S ^bJbik ':b]&iibt)9 :bl&J& b IJi^Ekl l<^& (Pl 
aibsbfellli*babfej4liBl)b£blibJt£) i :r«ltbJa!bJit)J3! 
•It 'b^bbUt^Jklb<febl£Ji& ( ki ^BbJi&) I ]&lb>ibir^s 
-b«B 'JbBjbi-ibb { &i biJbJsjfe ) :s^ ( %j >i&BJfc ) 
bJfebibJBii'jbiJ^ kJiiBi!*ss.'£tBb* :lJriJiHj:^Ji£ JtJfljJ+ 
bbi!bb(<febi bbiMbi ( Slfe jijinilBB ) I fckb kii^Jb 
-kJbbkbJ 'JbbiJfeB :fcttiibibJiJtt Jibte ibilibl (iiibi 
•l&t£ ml) I klbB<^]l£ ik:>^iJl&'JkbJ'^ kirtibi J&k ikJk 
'ikbiJb;* ikeJiiib ib2 (bib ibSj) i kJS bRJbibbJkJb 
'mjfe aijEb 'liJk 'tb bi>bJk>K :i=issiJJ:tii£ 'bjE li.fe 
•<£ (%i b bilt > 'ltJb^^£lii :b.gi k'S J^^bfi (bU b li^) 

I bSjbiiJb t-Jfe 
ob^ bittbJHfe lil^ii^B mb tfiitliLblb bjk 
fin by I bliife biJii£ltSb Jbtibblib 'bihSiib 
btt attb iiblkfelJlbb£il il'lLiiJiilS fci 
-izk bibbbl bllxJiiltSi^ iJtlblb£lJb£:k $hii 


^fei ^\h Itei litlilkheh I't lil bli bllilbP.b llU Ite 

Jiihlliib2b 3* kl hii l'liiib£b IQJ |±1S: Ithfe 
th I Ibbiii^lti l?2l ill Ik-Jbltfe fexj feibfeb 
li feittife Sii* » ia jay I ikSSlb felk olbli 
lilbbsb fefiife lbJl.^1 ii Ji^fela^fiili Jiiiihh IblBa 
-mbstfe Sll±6 Itr^ T Ibballilbi Ifei biiHIi 
-!bfe b!^ feJtilfe iiiii Jbib feb li 111 ilk I JbtHbii 
Jjlb Jfei k>!iliiib£b I Ibball^lbi hsS fi) S't-m 
-Ibfe bi» tSb feb t feiSlb |JD!t ti in bk I ]y£iltlb 

ilk ol^h& JbJiatg JiLJbh JhSlbitjb felko bitj 
-febJibbb^lbbl Ifei klMiiibeb IfeSb b.b fe fii 
life I feJ^Bitlb WM Ibil tJk.oJblithblS:feb:lbitlbbl 
-itbb?lbb^ febJbibl bijb tb M Ihil ttliah^h 
h b. liM I Ihill bliJi btJ^hfct lasJH liifeblkbEb %± 
kl hii lb itllijhgb Jb iat&-J!iJbfe feii IkiSi 
-blfcE 'MISibifeE feliiy Ihll ItlliibEb bllik IkS 
-:^£ 'kfi±i: '^Jt ifanb tlk oSt^iaifeb JbiJb kb 
b 111 bb I ISi-ib It^ 'lbiyj£k t IhJb Jo ^ii£-Hi 
-ibJfe bb bihtJb itiys ibiib feb k ID bk | ^Ssibi 
Ilbe 'iHim ^m Iul»:lb.b£b bsD fii Iti I JbiJi 
lli 1»-Jltilbfe bii titbfeb k IkJitlh 'felblb mJh 
-iifbbJi hliubib b;:£ilb^ij± tt lit bk I blUibit 
-J2^iJlb blLk b^&lb ^ii:t biiik bk>J!J&ilb blUiH 
jilljjbJ>£JkblibiJii^:il 'blS:^^ liibiJaiJi ^B 
-hiite hJko:a:fe:a:iaiijhiifc:Jiiih£bBiiiiite ibim 

-b£ felk 0^JbibblJlIifcabbi3hbife£hilbJb» Hi fe 
^kfjjJbb I ^b:k>t:>tlb lUhli^^ll ^Bklite I Jhkilffilb^ 
Ih bbJbi^J-Jblbfe bii J.ii:feliB 'bJfel^b liElfetefe 
Ibli itliubib b m bk I ^blhl^JHI felkoliliilb^ 
SaS } Jbm life 1^ bjb-mibk bb biBlfe ^il!fe 
feJkoMi* lk2£vliJbe'l£2tklb£ felQfe fei&lb Sii:fe 
tlilk fiilbb S£ifcJ felk olfllbbt^ bliJ^Blfe IHh 
•lk.h£b jlilB bkJi B b> iib I hlfeliilib.1 iUilibtfe 
liliijlbhlfe hiil^btfe i* kj !££fel6 fei &l2ibbli 

ifc i^fe:fe-ybib^ bb |iim hkis I* kj hiia^ -btii>j k£h«f'£& bbbB fi& k. hi I Jtii itii i.i 

-biliJb Bi^bt J Ibbijalb^ life 01 hlllr,bitfe m 

-|BJbfe feii lijb itll^kl iil£hJl?)bki h M^gite 
fiiJbB ^£ tij J(ii2QiB lijii^li Jbli lj:lliibeb h 
iii bk 1 iiltlbfese b^ blkQJiibiaib'ihlliib Sl^ iubik 
-^ Jk;bJ^bi£ 'ib^fetfe SlbbJb kiilbblb R k^B 
-life l!fe JilliiSSiiSB BibllB bh Jliitfe Ibl 'Jkk 
-IJbbiLfeJ bb I IhlB fa Bb-lBlbfe bik liibl^k 
*lbl5fcis blko libi* Jii:S:£ibJb£ 'l:£iii)bfi: blii 
-b IbJi k:Jkb£b bfiik 'iBblbimife iDjl^bU i 
-iiblfe liiki&^Jb 'kiaSsib pSl mibB i^ 
bit BJbiulb IL^M |:^^1B ii^l£ B m itk 
I iikJbbsS b^ iilbi isbli |£bil* ^IB ilba 
-b ^Ifeb biBlb lij!b lil Bh 'll!«ibtliil liSii 
-\LS:% ibih: '^llfiibilfeh BibJ&Eilfe bi'sii* bi2 
Ifel^ Is -^tiiijbiifeb Jiiiilftbl Sbb'b k *Bliiilhba 
-^ i^ bl^ ibl"2 b.lbll*: BibiSlb Bi^illfe blllii 
-Jh fc bk m *l 'hihH: k kitfe IblMlbilbiil 
-%libl>l|lilBl iBieikBibb.|l JOMbiltibbil 
IbhilbJbbi'bitfe I IkllbbfibJtb^-Bllbfebii ii^lS 
•k iifel;! la liiltllfe I^JB itlltk] 5!£itl bt^lfekl 
Ikbllfib '^IbiiHb Itf b>b£b£ Jkb^b^ Slbblb 
IDblb Ifiblb IM B^ii:Jkb£b'ijlBblb:>mife J^ll^bl^ 
<^<blbi£ ; ibbrklalbl! b^ Ih ^£^k-lBlbk bi) 
IkbJ^B 'ibl^B SIliB b^l^ Ji^bJ£ 'blbl£ ii 
JMlig3^blb£ 'kl]&^klb£ bilib Jbl^Dtlfe b|lDllbli 
iil!fe!b:kblfe bb.k 'klbbilb m\ith t££b ibBCtbl^ 
llil ^12 Sisbi^tg )Siitit ll^^b ^Ikb ll^l££bbl!tlb 
'bliEhbl!ilb IHB liiibneik b^glb llii:b B lii bk 
I Sibbl iitb ^hlhki^ M^i: Mh^ b^S£b:kife la^m 
llbsb ^Jkb ^£11 bii-lBlbk bi> birlilb ^1k k^ 
bSJU B in iib I bll£2:k b^ blb^ it^bl£ ^Ibbbk 
'lllibbl hth M^i las B^^:£b:ktfe ^BBliikti 
I Ibbalmlb^ k bl I ^Ul^lB blko t lbb:klmlb£ 
b^ b lb~|Blbk bit b^ kSlu b^Slb li}!b B 
lb bk I ; blJbbtblb ^BBkbt^ kilblf:bi^ii bli 
k:lkb£b Illi^'bllillB ieibi2;^li blkoMlBib lift 
-J^ilkmibl^ iteJ«tB^blkbli! JSbl^ bk ^b 'IbMS 
-JB bikolbli kbi fiiiibJltBbsB I^ai Bihimh£b 
bk J^k 2 Ibb^mib^ m %i-iBlkk bitb^lk ^ii± I t^il^libtlt-tyiS 
( Xionn ) 1^ 111 i'fifci^ -^ Jii te 'ijlikiy liils ifei2iljfe« \j>\!i 

j -i |fe!)! I ith^'Giit^^ Itei feb-mihb fei» fe'^ bt?JiS 
■ fci5lfeSii*B Jii lib I J tablet hbk; ifehilmlfe^r^ 

hSlB JJilHMbaate 'jaBfelbilitfe J^lb^hlh ifeb 
-lilt'jfelillt i^lbJ^bib iJi^i'kii* libhlilfelhti'kl 

I feDib >jB|liJb:bbki!i!. bli'k liiiEil'tirM'Ml^ibiC 

-hlihk lh%h l'!f!iJbfeei-£ ^lliblb:ibhV^ (oHilbM 

iil!fe ft m iib I feife":*:^ blko^hii JiiSUilflbi'^l 

iJifetlilbliLfe feli£ QlbJiblt IhSJjbatfe Ibbhi 
Ih^libite llntibilP.lli'^ij biif cl5fe'2-.fel:i m 
-}hiaib!ifb!ife iubiS bitolilbs b'^ JliffelhJhtilibl 

fel fe'lSlb Ilk JiSll'Uij I litbilmlfei liaS fii S^i 

lil'js blh'h]^ I k!S&:! blk otl !i 'I2fe,i bil£. oliiilh 
HJfeitlb-liiilt felkobl B Gi bb I £lh:l Jlnlb'-'lbitlb 

-i£Jb: IbUb kh HEib k *l^^fe£ Jlitb iilfeS i»3!?!£ 

• ... si V * ;i * 

Wijifeh bil^:lfiJn£biilkl2hiJb!b!i±-^bte :SEihS&ilib 

Ita^ bi^b IhiH :k£llul2^ii : ibb:tl^lb:& b^ Ih ^^^ 
-It -llilbfe feii Jkfel^li *£bl^li t!£ bpSib 111* 
B k bb I hkitlh bl^l khlk iTn^silb bl^l bh 
-lis 'blilbllfe Jsbl fcu IbbxE iHibh iil t-Xi bbiSt 
-lb Gx'^h'k 'h'±\ii&E--.'k H Sh'hk \ b:t!bb2& bii : ih 
-hilBjlbJEi bte: Ji2^-Jblhfeb>i billil Illi'± biftlfe 
iilife H In lib I JlEil^ blJh lb2t»S5) IbiMiUk Ibi 
ikJi Hlkibh IBii iJShliiJh£.b iih lH ttik I uk BUJS 
-fell ijb'fejtfeife bJfe SjIt^iii^jlS iblfiibEsiiiib^ 
-blJb iJb* ibSaffe J IbbilSilb^ iti bb- IbJbb bSj 
Jai!&lb Mib iiiliii M:l2:i ii lu ib I 'ac/ibE feJbLO IbtTi 1)'^-^ tlbl^bl ?!'i::-: lUrt-M>£ b*blbtlLu?ul£ 

M^ el' llblb 1! life ribhilLlbi lii bk-lMbb bb 

hilln l£i!b feitflb i^ili h Jii iib I J«iL kJfl&b 

-1 bikfe |iiii Ik^ibiiJj yn obblbb bin. Dbltk 

ilil IkiiiJt faiiilife bit l£ jailiiiMii Jj- fe bS 
.•--■• . . • • 

I feJi^b] blko^Jij]^ ibilblfe lkt% Slb!fe Iblute 
b?£lb ii!i H ii] ib I ISkbaSb 'blQibilfeu bit* 
oJJi:bibJfci 'klblbJfc: iiiblh li^.b ib l^k bb >lbiu 
^tiib : Ibbilfiilbi kal lu li:£ib-JbJbfe feb Jkb 
-J^b *ibilb bilLbfei^llfe bikb SiJi' i' lil i-fc 
I Ibbiiib blil bbib JbksSlb >'lii bhife Ifalhhi 
Iblalbblitlb iDh'i'blh iL'^ii± Jh-i Ib^ lb Lu lib 
I £&bblSlb tlkoJJik.lha!:;*.~Eilhili *^>J^!j hilhl 
.bll:iiiilhlk,b£isil^lb blisbajjsibbhlb I'SIS 
-ih:s^l£lJ&Jj:felJjJbklb ikiiiilbib |te iii lli 'hl)fe 
-l*bll£Q IbrtiZbiibJbi k-bli; ; Itkebi ibb k 
-IH.lbfe bb h^^hl y-lii bl'l bl-&lfc SL'ife la in bb 
I b!b Ibbblfkbtb bibibSbli ; [^t inb!!2&-t3 b 
*lb liiE't!£blkoJblb>bl£=:iii± St^liJ in l??:lblh 
blb> b^bl£ iiik&bii& i«lb5sbblli!i£ imiii i-ig 
.Sl^!libiiDi£libis^li ;.lb=Llbi bb-)blbfebb b5 
-toife til* Ibi Jb:l Jb Hi ib I J lohJif hliibiilh*! 
I IbiPM ill ^bM^'-IV'lbb bb blitbfijbJli.b b)k 
obblibkgliblk) biibt^ifeb* hl^iib!^ ni bJ^Ft 
•lb aii:b b in bb I blbbibaSl^ Shi bb lk^£ib!b£ 
^SiSiblbS feiiib ^lil bb bJlik iriiTsb !££b >IU 
-b 5bjlb Jk5^if£'bi:l:^§ hMeh^lS '?-!b b'bJS 
b-ii^S ib:i:i5'bli4 Jiilftlilh bibibni IJillalkh 
*i^iJfeb ItfelfebiHilS ili5£iiilb£ 'i«2ibib£ binb 
Ifeif lbs feliite Jji!f}£b it'ib blibiii bisilb blk 
obbbS bbibhb^JBiii SSS^ btmh] ifeli* Sbb 
-b bbitf^ jDibiiFibbJ^i* bi£ib Si!b 1l bb I bi 
-%l'h felk olbilBbi'^t!* b fii b^ I St* lliL^i 
JtsS Iblilbbs^ ^5 iffiijtblo JE-li£ilibi!^ ibi Jb 
-!llfei£blk£S:lblb K^i bb-Sbte bbMRofebi 

•b ifcMb feii.b til!bi*rilb fclibk 5 ibisliiilki ksS 
k ISIib-lfclb^. bb Ikb.'ib 'Sbl^.h b>!Sbb.j5 
-J4 Ikl'klfeb '\'Aii\^.h m-!b.l»fe^r£» IfesSik 
-]b£ '£«ibib£ blfV> rh]!K5.it hP'\t |.i:fcrii Sfe f 
J -kk^ Jii£S2:Jjtl!j'i?atl.'tlN ii-y^b il£.hibki£ 

-!■ til ihliittb/JIzyS iba!ttyiL4 \hli:h Ikufi 

itlL 'kikltsjb felk ojjiiihb ikl tb liiiii Jii)5h 

ifei; jwi m in lit I jMhiifeii- Jt %ifeib ii ;^ it 

Mtittlfe ii5iJ!t ilL'lr. Itilt- J Ihta ttlt-i b^ 6l 

afiik-|bjb^ feii mt.'^i! 'kifeJiif J^ti rs; b,ih 

■tti^te blit oife iS iiiii iilfei ii.^fe)£ Ibll ikh 
H ta lit I blliitaiM feJb; olb>!Lhfe'4'Jfe fe fii ist 

I ^Ibbilfeb blilfrJbbij 'ItlbJh JifeJb £* J^l Jl^i 
aJbbbJjit& l^EJfl IhJi iitb b Jfi Bik's>*i)b lb 

•• «V/ ...» ^Ni,* 

kl^lb ]b i^ It 5g b| b^ ^ib j:^ I Ibbil^lt^ bk Ik k 

St feiteih Kifty fit feii b^ii'rrjlDitssJliJSl Jo!lfa*h 
-IJti :tld!iJbJifeJt-a biDiarJktliiiitDibJBkltai* H& 

JbasiJ&JvSitJbbJlfiiJii lolibtifebJh b!lfeii»J$)*Jfcsfell' fe 
bilklbltlb^is b :bkiibl blJW!;idi!^kJki& kJlkr<.Jl£JK 

tttBiSe (Si!* J?iJ HtifefeJhtJMlfcBtalili^itJb-jlfebiJc-lii 

ibloKbitslcJ liJlDiHt-tiJfel b^tJtJliiSJH^it-btiSbSElD 

-A2Ubiitabil:^]£H&«biS!E.£h b B^feB<Jt b BiJttJ:i ai) 

•^jHbl ) I :b£ib Jk!:hJB£ib£U, :^bibiQkJ^iil2i):it&B 

II ( h£b&^&i &iebi &|>^Jk£&J h%k b ^IjAbttiia 
-lllti^i&bUJ&HJii&miUJitrH b gijuB^ii)Jbba£b£,b£%i 
'it:m:tkH') < Jiit:ihimiii}ti& ( lDl2b^lbmluJ:kr^ ) i :tt 

•DjU\U.-tt£i^t^ili /£sC-.libbj) l:^j:^bJlu><febik JS^bijCs 
-<b ^btb:k::t:&cc:feb;^2) ^iiik-B ^:£^':ife>£b|.j:ife :bb£ 
•It iti£tttH.sk'iiiJttJ::b&iill!fe k^<4.Jgk i<fe;^tatU (itviiu 
-itHihkrBbi^iIiiLtblbJiiiatt: li^J1^4iit£.iiJ£J£. ta^^ 
-£H<Jb^j&) I Jttk b Hb ttj^h yttli b^laJJt^£ UftXiSt 
-£i.jk\!^bbS2l2bti:^Ji&£.lt3£:bilJi>iJ<i6)| iXkb is bb bi:(Ji& •j*ii fcejbife ( i?iiibi6ntii!isifjt£ ) I jr.k bt bib fci5 

-i fe btii ^uttMjti IbJkKJlbJbibJEJii ( t&S JoHi 

-ilibbii baibMtt ( UJ b i»r.^Jt£reiH}£:U )' i :» 
-bi^jifeibj3jjj*as '.'^t-jSi JibiSJifc>j£ 1 Lb^iH 

-S<fe b Jk£& 1W& imfeJ ) I :ftli3JlJi;J±i.:att .. i)itt 
-ii£ loiitBb „-bbi!:& iijJioi»it-Jb i&jife ^^ i :Bhib 
JUJi&bii (lii iiiJb iig£i!t) Rb« (M In fe Ul) I :rcte 

-isnfiiasiiiSii iBii.iiijbs:& ( i^j iiiojMi ) i ubJbr^i 
•teiH tjbb(,feltfel bifbiniJim ^*(ti iti&fcj&'Bi) jb;it 

•JJsytit»(bj ynliifciJiiti 1 1 ^ci b biMib^iitjjbJbJMy 

-jbrtejfej«fej tiJb'JijfcL yiHi bni<fe bfcj!fe i!fcbij:tJ!fc 
'jftb JB lb uibfejjfe mbifii^ii e- kiini^ ■:k'h'Sitt 


'bsiiBiJiii bifc 'pbta^ l^^L^Vl^'^ Jtfe-it»fciiJbK:y ItiibiUbalb (bl loiJuA 
•feDhibb mtb b ipiia-u^fiiEib feyDi!tii!tu£ife tsu 
IbWijasSJiiibts b Ibh^sity it* JbfeJitt Iti* biibbifej 
-it l£»b 'Jb^ Jtib b b b.jiJtEttbltt linJfeli»E>j"lJni^ 
-2Hbliili ibb^j>|jfe i:5bfei biRbititte bjrtiiiJSfc 
b fe b 'jJRb biJiiiS Riiife jife b biti&ife Jt» ti 
-illSi 'bii^SjibJrbJSBBlicJilftblbJbifctSb Ibltfi 
-Sloajl I bJtti bJii* bbjjfe 'Jtet it* Jb b)Jbj£. femfei 
fe Pjji 'b^ib-itifeiftb ES'lbtiB^lJb bti\iih '.-fete 
-bJJbiiiiibjgtiJibbjJbJb JJlisMbfei^fe 'bjibais ife Vi 
-J* lDib-i£ib 'JKB beij<fe'jti!fefej biiijfeb/ijssjfejbbb^i 
Mlls'iib battJli l tt iifebJbbbM»ia&bjyit£iibJJttJEia 'i 
•iJSSiJibii^ aJ&issJiife JibbjIbJtt (Jbb) it«b 'lib ibb 
IB :JbiabIiitl* :Jfcib bbJiH fctojit '>!t&&lD<feiElt "k 
•Jsbsifatt iifiii 'bbJi)<felsibJi>mi^ Bttiil 'bSlibJb 

-fee I iiti^l; bj^ llSi,JS 'Ui bJbJib btiSicl^Jb :Jbib 
(B) ts|b ar.b b b jbif±ijib£ JtfitjiB -f bjiisifeibm 
bIJJsiSl I'Jji biJb blJbeJaiti fiibb ( t^^i B iiBli-bfefei 
-bSfeBliibafi ) hliilhlnbb 'blUbsii ( liS&J ) b inb 
B :b biCsilitSlibiS Jiiiife :Ja:l2!*iilD)ttfefeibl ( bl tekfi 
-J&felnbiliJJttiifcibl ) iJtt-iitttlnfet JibbtSjJJfc b» 
•iJBlnStb (bl ><febB!e biljLiJ£.^:S)fe- ) | :liib biiiiJinbb 
•b Jbb B bib lubfi Jb^ Jb'^feb^SJitfeHttJe (bl 
Bii^bblitfiB ) 'i^itibitijfe i<^bul:Jjis tb „ I bl ie 
-kS£:&lcbllDJhl6£iir'l >«^b&£ BilaJS^lm bih. 
-bfeJJttJB ,,-ltbki frbJliii*i:felb Iblbi* ,jjbtjj|<fej IB 
Id iib ,, bifebUJB bJitlB ( bl btiilB ) I b.Mbblt 
feH2:fc»j biibbife Jetijtskbb4l!tebifeJblSBJ!&DiStSSJla 
-lib bi^biR iJJbEtk^&itklibsJbE^lbblx J^!»bm 
R!bE:feblb-tib :kibJifebit$-s-Jt-.S;b bJh!i^iJttbfefeii 
:ls>bBbliS£xbiB itcb I hlHBitiiiShlu'bj.iiiiiS. .. i bBk 
•bmitt lib^Jb.&ii$ ill b 'kja%l bBibllK m^ 
Jl£a£ fbhtk Bj»£b b=&)b Jb J1£MJB ib JI2biB 
Jb J'uttB Jb JJnUB tit i£ .,-inb .. II "i II itJb izB^ Ife^ I :3-i£]itJb.JAJlfi ^bg -feiK iSib 'h BiBiaj lilt itife I i:kta wjfeS btsb 
•:&liJb^L^(B :3£lcl£Jle biii^ittii -ktitiiiitt yiiti^ IkH 

l^i» *Jt'bs)tta b^ifebjfe biHfemsfeitiiibitilnld Ibibi 

-ItibSilfefelkilfe I hbsbitt bJiiH feifelt^issl*feJJS til 

•k, I ie.iti>j>tlaiitib'kittJa^toJ1tJb Jt£i:t£iiD£:i J^tlBbln 
'iBitl* 'yizla iDin^bn bJJ£ oiDik«^jtj£ lu B^sJttb-Jb>Jti 

•>h iplK: l£)SijJ&) I :nb^|khl^>je iBtl i&£& i^;j£ ttlfe) 

I Ife Jk^^i£ lb Ibl k Ih ibSl II: k.tst.lt 1^ iiJblJ^b i^ 

ihi\k'h\ 1^ jxibiiEii^i it m^iiii> ife ii.t^ £in:^ iMm 

-Ifcue llLlbbJbte kili Ibih JbSh J^SbibJlbifefe 
:^efeliblbitibm Ibb ifiliiiiilS j ibbijBilt^ haS 

Ihli3:b h k iib I iikili Jihfebabfb ikhii JJ£ 
-featt :b|fe^ bifeJi I iJilii in bll£iS b'it mfetlB 
*lh lh\i£i*ih Jb?l lb MsbU lb kbltSh lb b>^ls> 
-*! lb iDBi!i<bl ib fiibaii lb iiJbli iliiy5-fe!J»fii 
in ^Ibi iiibli J&liiib !iiii:&bSu lilbliMBlblife 
hb J Itelb Ebi bii-lhlbfe bii blilh iJi3£2:blbe 
'SSiblbE bfife lhii5b biflfe klhiitilfe lb klblh 
lb ^bib ib £g llB^ blb^ blbl^ 'ii!b li]tbbka>Iub 
Ibbh llfefestt jEilfe£ liSfeJife lk5£ 'sSe ItelksJDl 
-bB IftlbhihtE: lilh bli |bJi; ^IhB Sclsjb bii 
-bk^b l>feb Ibli ^SjSlS B kibl 5lSbl IQilb 
-blli klbate Dihiilbfe Iiji»i!btilbl^blbl»£ iiik 
-btbiaiia fij|l& S£ ib^ |bi^ Ifa in ib ! bJb£ ieb 
-fij* feli Sbi^ IkiulrSlb 'biaSiilb £»hbJb iilfei 
i^feljg blfiib£b t^^ ill ib I bllBi|Jfel Bit^lliibb 
-blb£llij|{fe i'ib 'eiib "bE "k j'lbbilfii 
-IfeiStfe fiijbb ♦bjSiblhfeal ' lb ijk bb JiiJBlb 
^iii B li ik b'iBbiJb li£lttlbM hb bifeib hllii $ii% iilibb b-.bi!b I'lb^ilh bli bt^-»». 
I lbliiiailb£ Ibi bb-Jlilbb fci bl> itlliib£h 
ife^ =blj& m fi) ib 1 Slli^tl bit QSlblhblli iit§ 
-£bl ^Jti ib Jii hi] 'SlibSfJ bJkobail* j Ibbijm 
-Ib^bjD fiiihb'jbil^m li£lii>bk l&i ltie|lSJk- 
Mlibfil ilfelieiliifeili ll^Jhlb JfelSiili Iteife 
-i^k iLfei kiiblibsb bb t Ibbililbi- hS Ibi 
bi'^llblCl feJkobSltfe ; ibsifiilfefehB Ja^'l-ltilbb 
bi Hi:2blh 'SJcilb fi'llbhlbatl blk ohilife blfi 

^bJi JlJ^SfisOiibe '££iblfe£ bJI^b Ibfe ibli feliik 
IblDlbblti^ kSxk. llllbh]S:mi^lb>!b>£bt£ibi 
-ItblillfeJilfesbbJkQil^jil Ibiihlbiheb B ib ife 
I bjhJblf 1 fel!£ olbi4bfljbbSli£ I* %! biJ^lB bfiijfe 
•bJBte Jfiii hilflife Ifc liibst.b lb fiibilib lb fiibil 
-b±l ib m^mii lb kbiiiii lb b>fe^ tSat ^& ih 

bllaijj b. b *lbb.lfeblbl£ Ibli Mltfe IBi Ibi Ifii 
'hmih iB hi :i±tfe Ibk Ib-lbibb bi IkihlLlk 
ifeblfe fe bJIilfeblBm lijfek b IfiilbB ]S:B^lh 
b^>bb.lB Iteb )b^ ibi^ IB ii) ib I ik^lh Bl^l 
bhlb it^2^1b Blifl bblk k'k M bllklk b^ 
ib IfgM'blSbl ilbliilbblBia bb IbllDlbferi^. ^3 

S» vj -o ^ . -J 

Ib^ sbli; miibk miiilHib:^)^ ib T Ibbilllb 
-ik Bi-Jblbb bi lkl«iklb£ *S!e>:blb£ bSiii 
Ihli 2:iJiib&b bUk ^bliJbi^ f> IbIB *£feiiE: bii ib 
-1^ iibix.lbblBl£ bliJQbli tiltlkbCb lkS£iblb£ 
'iSiblbfi bliib lobli bifcliUbeb bb.k ilLJ^bli 
iiiibife biiik blk oii5^i£iJb i^kHHk 's^iiit 
bJi Sbli lkbltf£ 'Sbl^^ btlblB i!b^ iiblS 
lli^£2:lilb£ 'ifibibi: bb.b Ifei Sbl£ feiik Ibli 
UmiS bttk bi i^bBbaE B iU ib I 112^1^ bl 
~lb b=SbS?l Bltlbblbiis fciie ^IB iJbi iibli 
Ibli &2y\'Pl^ Ibfc i£lfci£i|^ QiibB b.b km± 
Hib i ilkhblH^iiib bHib ibk iSiliibill bb>k 
b.!f!£b y!£h ^SBb,bii blk oilS^I£ ilb 'ifibJte 
fciJiJhfib 14 bbl bliDihfeaS ^i bii Jbi^ ilSllb 
bb ^tfe k b bl iSb 'htiitlbl blk ojlbliiblh 
imiie I&IB kbiib iiiEEslfe Ifiiilb biibb:b ibfe 
Sbl£ lb k *lb B±bl^ bi *ib bali bi 'lb bJ£ fci 

^ S. . . . v< • • • • • 

t ihbilmibi Ibi Ib-lhibb bi iillab£b b^ i3 
-bhban fii ib I bljiiihbsi ^S bii |bli ; lb 


( nffins ) 


h filfeslte h fafeJi^ i 1*^ ^'>^ ^^^'^ ^^^'^ 

tifc; cb ai:S Iji bliii 5feli Ihillh ioife£b ^i^l' 
l?ttS tiiSb It.Wbtfe i>l>i il^i^L Jtl Jtoi bihfe -Sb >l!ib h kmklE felk eb M::i 'ti stl^ ib 
>liiili£tfe t:^lhbS hibiliiiii* iiM V* ^'^ I U**^^ 

Ill i»b I bJblfeP^£b klk. otJSlb. hilbJeMii Ititb 
h kb Jti J^i Ibli iS:b H m ife I blSito feilld 

-hi b i(?i>i£ tit oh lEi biiib Jji-bmiij \ih 

-mbl jUlhtfliM >dbl4ife£b i!*;!^•2i jblhBllhH 
•litis LiifciSiii li iL ilk I tjMhbjfel fiuuhim 
m^i^^h lii;SBhb 'IV'bb 'Jife JE=iaj *%!>* fi» 
-lllbh iL^llbie- Jk&>-Pi*5Sg>:kjtE2:b3lbhSJib hi 
-Mli'h 'feJl^ais ii£Hr.h!tS :a!t i»)hi i»lki 
ilfcitb 2'feb llirSBlb 'MiBlb Mh^'h hilbiiJ^Ii:* bi. iiiiliMbihfe ^ii IM^fe *t!i* bHitl H5 li'iiS.k' ij la i»b I -i^feJhti iii»fi=5^ BJiilhlibliSi -ia bh III jb>i±lJk •taliil hliltfe i^BijlbJ ItiilS 
-]hl& fel :^I4 1^ Slhh^lfe Wn-'Bl:rtifat& Sl.«l?l *:ll£ 
oJnilbilt kllh; IhbllfDlti; hS-(Blfcfe fc^ bilk^ 

•ii* ii^tfelhlfe ^l)lt^h%l ihli klt'b£h it fi) ite 

I Pl£-4lt£ t^mbll tJk o£h!bbl jblbBj "J i»lb 

-lEiifeab ilfelt^S iilhBlJhiJbiiif. iiiH;H2l>-4 H 

m ill i BthbJiS: lokbllfe felkQfl'btifi'fejSSstfe 

JtfelluBltt IkSblh 'kjhlh fuibkii hilhlfalii 

Ihlfe ^ibh£b h ip hk\ bStibB fcbfe LM l*t Bl 

-Aii-ii^aiili itililliihrib !^i£5:blte *^£-±biJt£ h 

•ijik .fi)tl3i »&u bihlkbEb iliife iWihli l!fe:^tfei£ 

fclUte I3ilbfes|-:i4 B JJl JQk I k!i%l iiliifeiiiBlS 

-IB SlilhB Kl'ffet^ BI>£L'?« Ibli Vilobthb If. tk 

I itiiS fcj IbJifefe kb Hiii) ^!l! B ^b Itbi biblli 

-bib la t-jK I Itill t-lith -Ibbn.^ Jl^B ItSi t^i'i: 

■Jii bF.b (> b>W » lKlfifcWU-|j Itiih Jb=!) Ibli hllB h 

-lUib£b iir.ilibli tjliiifeh Ip feik I \ki^% lliilJfeli 

bli; liiifele blfeSitati 5lli^tS:i]>b ^i> J^b^^b 

-:h BilibB Ji k Jf-e-J* Jf k ! Ifcil^^ 1-^lh %b*£'ih 

•t^ib ifililltiib li;!i'£b «:£bi£bii!t£i ijibi3H»ij 

feil»QiiiS*l£ !bJk 1 S^lfelti: ^bl hiDJhLiS ltt:2£i 

-Si* 'kJ£iSJte fcliib IlillB 'kilhb bi I* kJ 

'flJiiJ^ab hbilbl i)!>^ i»it-li hb lt> bB k 'kjblb 

-£:£b lb fells okJiSltfe Aiii bb lijlbB llifetfe ijb *i»liife£ IhlH >£ia'ti!i bli IkSJl^ltfe iSb Xh 

-kl£hii2l^l blliiSbbbilB! hitlhbi^BSlhbliJib^. 

-B J lifeIihiife2'ilb>ibbiblbJb Ik bt tliij bMk itbb 

IkSilfcllfe hllijibie :£--tiE'bblilbb IVilb^ii iblih 

k Qi'ii.kblle iij!libt-:ty§ilikbilLilbifeilb.g i4|,llbli 

■& fplbBbbatfe e.b;fcliB iH!t IhWbB ijib-Biltik 

-libb h fiihB i£ ?:ib iBlii^hiiaiih i>hi!i$i!l^i* . 

-S EsiSi libfeb iiSibhi) joikrii;hi b liilSate 

! lf.lbb!i£ lu^lsBtlx^fi&bbiiiilbbBiiSBHlSrkmfe 

I -bfeSbkiiEib b BibBife h Bibll SS bfebbifej 

! hilisbl fclillt**^' lilfeh 5iri)iibtahb%lli)ithli 

\ -l?f-lillt&£ IbliB h S'fi:bIi^'U.Jhiimbbb£iyifellft 

I -jtbB fi?J^titblJilft,lih bshbhbl il^lLEiibaEbii 

; ihi::blbtf-^blifibklf!.ibblblB5fe iibHiilllhlkte 

I bi'^BiibihS agifebliltbliJi&bifcbbJfeJ* ilrH 

I >. . . , • ^ ~' ^ 

i -Li^bi^Sbtfe b^B kBi:bbjbllbJr>[Jll^ h iibiJ 
I •b£b.i!f*h ib^lBBi b ikfifelk^ hlpiU biliibi 
' iiiLvbiiiHbi)Mi* mk bs(klilfeJ!hbitk.blS 
I -JB lllilbB :^!BJ^lbiJbi£k]fe 'S^lh jt»lb]B iiitii 
i Ifei I fcS'iibitbSJfeb tlit± JhffitS lbl> ij5b B in bk 
; IkJiSbJ tlkoSiiilbklliiliiliS kilfeilb ^!4J^4 
i %1B i^b^ Jbifeli IbAb kb k Ip ilk I Slbbllb Is 
i -UtQSihli32feilbtbblbbi&]fe =lk m jbk i kliaB 
-biaib felte oJJi:ltilbiB 'kJlfilbB 'kJlJ^B cl2ife!fc»S 
bSlB hSlja iiilb liibe^ HJtlbl biSBhli bSfe 


( (i3=n^ ) 4 'tlbimife *£h)&lfcitois Iii!££h i££h ihlu ifiJltbil^ 
ibli li^b B IQ bk I k!]:lb| tlkotilk Jk^£«:llJ^£^ 

-ih mkhlhhitilh k iii ^k I felbliJs Bltlte ^ij 
-ilk IhJi It&g Ilk bl<itl§Jhb!& lUl^lt SkSl Ikln 
-Ik iJiltfe kikoJ^feSlbfeitilfe kJblil&h H kjib 

mtfiibbiSife kiiibk ! kjfiibiifehfeikQt|kohbii 

-Mibfulfe'ii* hlfeltfe iitlliiliibli k.lfe klMiittJbfci 
•tilk Ib^lk b^ibO) B^):£lJl^b^lS ; lbb:iimlbj;> hsl^ 
ID ^»^-itiibk fe^ Ikbl^a <k)y^B h>llhbJil2fe 
iJ&Oulk Hiblfltg HilM^lbbi.^lb B!k lkl> l)lb b 111 
^k I ^bib£ hltik :k£lJJul2^li bll>k lJ:iihbi^iIi].>tlh 

]b]^.]g iaibl^ ^i^hb ^Ibtblkmsib h ID Ibk I kitik 
-1!^ blkQkiE'gitihiBliSb^l^iife k la^k U^iilh 
^lkolt£,mkobbikblt!lst£'i](:& ^h«tlbbimb kb 

l^Bbit-liiilbJ^ ^b Iki'i^B *kib]^b H^l£bbJll!t! 
ibll hkh B Ifi ilk ! xiilLbbb^^l^b bik obl^b 
b^b IbtbBlbbJ^^tilb k lb Ibk I ^IBlhB llnlhiUliJ 
-fha, bh I ibbalSiJfei la hsS k 'klBiblit 
:^Jfeltiiiil^!fe hlh)^ 'hki:l^ MhSxb iliM litSi 1& 

^ VN.;,». ...V, V, 

-lliliail^ 1 IbhaiBiifciE! Ibi bi»-Jhlbfe kh felko 
Ubilib iDltiillibrf !hlh klbi^Slbb^Slb Mlk Ih 
-iiibib B Jit bk I kMBblllb bikobiite^ him 
h^b^ U)lb m& ^^thi $lb)!bibibbitiib |ik 
ihli iibl h li) j^k I klki^ b!k altIii!J£iDh l^bbt 
k l^(£ 'MJlhlhi^ §te 'lt&l>l!bk.Bb 2kJ£ biko 

mikiyfemjt%j S2fe-iik k ! kJhi^ fi»ii5|b b^t 

-b hi liim!b>bbl^ bibl^ Jbljb hbl H la Lk 
I iblii<b liilbtliillb it ^$bl^ inib!tb ^bkh IJ;^ 
-it 'kli<fe bllltilBi lk:blj»h *klbli»h ilBl^* ilbJblbB 11x^1:^1 '^i:^| jt feiifebli fe 61 
bl^ b«tbbb Jbli ib§ fii i»k I kjbblbiSlS mtfe 
bB bJk Qka}*b a!*b ibH$bl!b IU^>»a 'kl^^^ 
^ibJi£ rhi£Jk fiiifebii fe: |fe!_i bithbb ilh 
-^ iljS*2ii a ii'k I kijEiltlfeg bfjk JbJblk hhB 
feOik IJibJbtblDjitlb 'klbMbDrl^lb JMlfeibiJ^hli 
I'b %l bl&:tifebli bifeife jjt ^^ bi!bB-kJb^ 
bi b.lhbJhte lulbbJhte klb Iblh Ibib iMlbi 
-^BbJi milk iclJbfblblbb^Jb |ik lb l>k I Ih 
-ilb lfe«tb feb bh 111 ib-lblbfe bb lJfei**kli"fe 
b|JblJbblJbll£ liibliblji fi!teb:asb:fe iak bsbfeb 
-k IkiRiblbfi'iSibibfi ba>k lb«tb kh bIDk 1b> 
-lbls:^!fet ^mibiS'lk IjibilbJojbibfesS Jjaihig^bli 
(filhlsiibb fii!££h itsh iLlbi^Bifebli fijlb 
liifeiifebli ibli lb m bk I IteSibb^l iJiki 
Jk fli| hi^tibBiibib i'ifeblsi!tb:^tllh b JOilk 
lillbblk IcilblriHbtE ifHh Jkk I blilfc Jirfe*! lb 
-%14iabll2li)itiiib2lkfe:^biHbgb liiJbtfsb! fiilb 
-J>itSifeb:^lbJbh fijlb^bbiuilh pilbiSbbblb 
fiilbbl^b^lJ^Ay Iulbil£jfc| bifeilbS pilbb&Sj^lb 
blkk hSb %li± lak%l lb%llkt?|^be.* [tofeH^fii 
-filiibalklfei^ilJbhbllfeibjIbkllfekJ^bllxibfeJhlti 
-kbbb fiifiblihite lijJfeiaiJb bl^ab bjk lb IblJiil 
•hilhiUbbbklilsSbjbbbiitS iibblilfeh ibili 
ihttii loiil%{l^ B b bblibblb4bJilb^^ hiil 

-i^B IB Iii5e|it abii blfei mteiibib feikoib^ 
-S Ibbllltl lb lb bk I ki^iilil i«b)lbil2 bJi 
-^§bib kblilaiablt |j|lbj£ifeb blk o£ibb:bJ|l 
-bf§ilb k !fel'!tbbiillbl ib ith lhi±^hhll ?fci^ 
JB ID bk i kli* hiliib liilBiiBifebli fu^ fiilbi 
-Iblbfeifelb Blk oHbiSfe Jfe^bfelbii^i£ <klBbJbi2it£ 
bSbifebB :&)B blb|ie blbblll%l ikslai^b 
^klMlfeib llslii IkfejE *3b£ |i ifeifcJibe 
, *?a>,|fiiig ^iuk tihibbB fefiik laitfib JCsb Ih 
I -in ilabllb ia!bibbll |fel^ itt b, bM I kli!fe blaii 
'i& bll&!bibbll blbl^ ilb£ liii^Jb B Ifi bk I kl 
-1^§ iiBlife 2b£ei^ &1B bJbSlfi blbfelllifel 
IJiJftiUlbg '^Siblbfc b^k libltfe ^ht^Jfe b^k 
i^lBfi]lSb£ IbiJljUte bkk Jli^hiibli>i:tlb<klhMb 
-lilliijh Mlieklfe iiifciblllbi.tbiibbeib^fe 
-lbs lb: blk olitJibblbib k 41 'kliHfe kBll^bl ::3i^iikm%iife -iltJ^lfesB ll£Jhil£fe!fe teilthli^feli fe la 

-!t!b 'bjhgtfeli-jilb miihClteJ Ifelilhiii l^il 
•h *iBhk 'life lilH^bh itiiB Jfelte ojiillasll* 

hB D]nillB:ikl kl^lll^llte lDlkhl/i£: it)mllll& 

ii> SifSibk-Jblh^ Jt^ 2!]^ kill oilhiklk J^^hEi 
-li:b 'ibbulih h\i lliBiJil 'ibtfcl Hll^blillife 

•^^' ■^^•^ N.'*-^ Nrf* "^ 

Itii:^B li^^^kl Ik^hlBlbl '£biami Bl^kMl^ 
mite: iL'iii^ li^kt^ 'blkt£ mlk hli^ Ik^^ii 

li*Jbii!* )SiE lib JfeibltJib 'jJaBlih Itn^SttlJS JGb 
•.^>!fe '£]t^ HliLb ti&l& ^ltt}s>tlBe.l JI^IB£:jt:iSki£ 

•^bJtkeji^Js^Jb 'niti b^JJ&ib ( t^J & Sb ) 'JiolJbs:S!J£i) 

■ih m^ I my i^ :jb«b j<fet;j&i*i jbj&ii^jbi/i^ ittumt 

•bis »y? .J :iiJl£t£ih ftS^ibih hi*JfeJi £>!jS& ^1 
•IS'it iiibiiii"fett ai^jBti ^iiS£bi ^jiii*-'tib SjiS 

I i?.li1'h yitbi&l Ui'kblbiM& J<tl?kJhk l>k!fett:-:> lb2 

•:feiilfc>ijsri :)i'lfe (JiJ bBi£lti)>B) I bJbSJhJb.tia 
.i£b]^„%ilbi.t.,-ikiJ£ih I yjbKsi )ii£!Jss)!tail?fe!5Jb 

I ht^u^ ki^ ( iiai^bablL't^jj&lf'lJluJlit ) | lUk JJb Jbb 
-^ii>iji±j& ) ui&bj'^kj^£jt2! ( ^j >Jb^j&£!^b:^i± ) ' Jbb I kbtu kJ^ bi^ 'JklklMii J2:Js IB ':bllfeli£-&ts 
-i!ifcr4iJlfbJ i£J£B I :bb>^ kli!fermJlillJb^b 'ttiB]^l>l 
-b%llkafe ttiktSUbS^ biHIkitA I kblU mi IbJbtU 

■ba'^H ^imn „kJ Ills ,, ( ^Hitil Jlit£ ifi kjb:k<k ) tikh. felv JtU£> Qfest^JllUi^ fe^i^ 'ki&t& ite -ib%!blt)tl lh]k'£l& iil£ t:b ll^SbSilb 'ibB 
-J^b itte^^blt^ \b:i± ^kl± blifb jbll^llt lulbllh 

•N^ S^ Srf Nrf • ^V 

-]k£'^£^lte Lick :^bli>kj kit)k Jkbkt^l^itlb'ib 

-iitb smiib SIfefe IbaJ^S ili:£ilblbi&bhb£l!tfe!fe 
ibt±i2ikh± Ihlih mibblbilui& 'klhtlb^mte lb 

ii>Jhb)bk£ Jitlbhlbt£ bl^b lbJ^>bhb hkhia 
-ik biihlb. Jkki3ch'ikl^& klkoJtibi!^ klM^lb 
-ibJfeifelh )*m J>i^fiib!fce '^e3iblt£ tlab JbiSH 
■mill JtHk lM>^lblb^i^&l^ bfiik kr^blkfhB j^mifi 
Jii^jEibiifiJ *y£2:lJtk.J tuJT'h ^*h ibJa ibSbJ* 

iilJtbJfeifebb Jfifilb^iUh i»l>S ID bligb2illfett 
iibifefe^/iE^li bbtjiiy felk olbliil iilkbi£lb ^!fe 
Ibll ii.^^ h JH Lk I ki^M lUkibk^JJtitlb Ei-b 
-ifeltJihJtl Jii:klhlB(j!) 'klhlJbbI felcBlte &i>*l 
-bib fe bktb IkSBfeltam* 'klHJtlbamiii ifebtt 
lk:l£aJilfe£ 'klPililfee tiiik tlbibfeh kDik Di 
-bi blkojblliab litB^ILB :*»ib fljibbfeithlihb 
■bi Ihih Slb.lhfe2S£ tllihljiifehb kklbMillh 
likS iahlighJiltB Ibltifet^bii:^ Jbb&M 
felk olbl^i blKbi£)b M IpMl fe^te l&h 
-lhlfcfe£&lb fe Qi ikk t klfijbii&ib felk Qt^k hi k 
'iiilbilfeih bfelklbbi* iHii 'Sliii ^lhBi:bbiilt 
-b lllilbltfe Slhilblb hkb bkb fillhilbifehli 
kite iLmtlblbbifelfe IJiii '^>!fe lilfeJJtkb^lfe 
-b iikb?Ait'At feik cSiittMi^Jtbi^Sliiil* ii%J* 
-ilbil!ba6mJfekb t-hlbifebbS ^iilblki^Jbh hbl 
•life fc!tbibhli I Ibbslalbi haS Jii Sfiib-lblb 
-k fcli Ikfel^B 'klfelib BilEfcteiSiife IhiiibS 

|:Jul££:ibiJttlBbil>i£:(%| sua )Jklhi3i^J<JS ( J^l bill b ib Ikk I kllllt:klte:'±b blk lb>l!lbblil4° k ID 

^ -* *■ ",. ^ ' c-- Jbk inbil^ib bklbJihbij Bh'itfJh Clbiti'^Skl 

4 lllilhl^ititlb lliilbJ^ltSlb lfe*ifeb!i kl^'^bm%l 
'titB Isiuy ^itb :t^h^ khiki IkMi^lHb blkoIii>lt2 

^ll£ olbl^n ilillblbb{^i£ mibli bi^l I Ibbi ^lLh\^ B^Iiii£2ik ^Ibl^lg ^!fe^ biking jbll^-i 
IH^ bibbl lllkh:k£lb 1^± \ lbb:>li^lj£^ 1^ J^b 
rfti]^ tb linihBlbt^ llnlbBlbt£ k^B Jblb IhBh 
Ibltm^M^ts^tM &blb)t^ klB^lttbn h tUMk 
-Iblbb^gJb g^biiblkk^^^ltkjkltlbl^l i^hlik 

-bh ^ihh Si JbbllrJIibllg blk oI^Mk ll^bli^ 
JlDlbB fii b bj IbbJikl^bbJkJ I %lllbj blk 
^ oliblb'filBll^ jk liiilBb blk ob^lB b^M (t.lb 
XiiHtg ii£bj ^ ij^&Bibb^Sib k jp lik I %i>^m 

-^Blb b :»iy&l^JSbt>.ljtiB^b!b:kl l^li k mbb k B.m 
fe Bb b lab fe iS b^li bSlhi klb JtoBte H^fel 
1 lbb:kl^ib^ ksS In i)g^lt-| Bibb bh li^bl^B 
'lafcl^B BilSbblil!b llifelit^bfef. *felfeJ!tbttfee 
him hilbi inib fiiBlfe J^£bj IkHlfeJbiSlfe 'blBbJ 
-biffite iltkiEeyt Ihli iib§ B fii iite I blilbj 
b liillbMblfee b lJillhlaltlfe£b^lijitliilb^lfe2b 
'h |j2b b 12£b b labtelB b ttiUBllfe b Si^lb 
-Ite BiiB SbB 'blBbJbi^tfe SBJyjfe gisB ttilB 
Jfeit *^li4 Bfetliltlbbi blib bkb 'feliiJM 

ife|lJbbtbil^ lkS2:lblfe£ 't!lf.2:ltlfe£ fefi)b SIB 

-IbllE ^IbB ^IbB blDk MtBlbb^Jilb fe b. 
hU I felibfej BlfelJfe bkh it^h ItilbttBJhfeiSlfe 
Bm Ik^lbiB '^kilbiB 'yjijaSB h Sli^h b 
iDhtife |lKftblbfe^aife im lkl£2tblb£: 'sfiblte 
bfiib JBiiBbli bSb JbitlblbfeiBlb li bfiik 
ikSiibtfiji ^ssibiiiji itfeiibiii ii£iiSgbi:b 
ii|§b2B blib k k£b k btJ£ iktlbB 3>1B blk 
obaifcil^ feite obkb bkb IklUlk labbltg Id 
-IBi^Bbli inlb iJllbitfilbfciSjfe Ibk iiti B ih hk I Mfiib^lM ik^!i bl k 'il!fc blbltt p^m^Bb 
-11 Shlh iDlb^^Blbb^Blb ; IbbijSilb^ m bblb)^ 
-(Bibb bb Ikbl^B *|ilbi^li BilBbblSl* Ihli b 
-feS Bkbli I fellDbalfeb feJkoblbklkMlbblie 
•m SblJi|BbBlitibli,ife ii!fe bibibbB bib bi 
k^blBilte bJXkJih bibb Ib^Jb Iblii lliHSbl 
-!b Mbbil^lb^bk ill ^A^k-JBlbb bh iJ^bl^B 
'blbliB Bil£bblil!bJbl^ bbl B ili b^ I bllbbb 
•hi\\ib biny bbiiik ^Ikb bkk lkblli^btibjbjl£s 
'bl]&^btii)lklt& Ikii^blil^ ^lbBol<^Sb^b!tk£k 
-^ibbb^ lbblbbbib^li:&blS:IiixiB ibl^jbi bkb 
bkblB^^Bbi:^ bib Jb^bBlbb^glb l^ JjH bkl blM 
-Bblltlb ikfblbB ^kllflbB 'l^l^l^B bl k 12^ 
>Si blB%l iklB |bb>i bbltg Bib£ B^k ^IB^^B 
-y> ilitHii^ ^Ik m bk l ilBIbB blk oibbOJ^b 
•Iblb blDk lki»^btli)l ^kiig^btDil b^k bl B iii bk 
i o I ^:^BlbB blk o^lB^lBbll ^lblDi£ g>bklk 
-Iblb BBBbis bl bB^ t ?Q iiBlbB blk o|§bi!b 
IttbBbBbElk: bbl!b bS k b^k 'iblil llibl bl 
bbk J Q ^jtblbB blk ob^k o^hl}k bBbBlh bikl 
-i bk m b^k 'Ibio m!tlJ!b bl bSl:^ I B ^IBibB 
blk oMbi* bEbhlik bi^B bS fii bik 'lbO» 
^blbll b£ bJ^B I ^ ^IBlbB blk eHbl^b Ibl^ 
-it bk h bik ^ilbk illb bl f fe I )J ^iBlbB 
blkotibllb bll k^b^ bS ID b^k'iblb hibb^l^ h\ 
bkb I R ^^tblbBbik eblk oi§bi!b itl^ibH bB^ 
•Ikkb bSbibb^ ^IbSBI bS m b^k'Ubiii ibb^llB 
blbk£k I i iiBIbB blkob^k ol^bl!b bn^ikti§ 
-B blibte mib bS lu b^k 'iibk bk b£ k^^k JUblb 
bil'bb Ife bliiibbl2i:^l^b bfik ibiii ill^abj* biBk 
^ikob^lk UK ^bin'b>Blbl£k IBlbb bb b^ B 
la bk I i^BlbB blkob|k 1:^ bikol^b^ blb^ 
-Bik bJ«b iij£B libk kl^ ^bl bbb btbBbBb 
-Ik k^llEl b^lB li£kltig£t£ £iBblh SIlllH^ 
bkSB bn^b bS 1a b^k ^ibbt ^Elkb^l^ t Ibbil 
-^Ib^ bS 111 If^Ot-lBlbb bb l£:bl^B 'klbl^B b1 
M^ ibll bbi B ill bk I « blkbbb^l^b blcl^ >b 
-Ii> \Mbi± bli)k k<££b y:'£h BibbHiklllkb Ik 
-iSiblbe 'sSiblbE biUk kbiBi blck liiiLih <£'& 
■h bihbiiJkSjtu iJiiSitbiiM'iijeyjttlxlJ fijJksh iLs: ^^^ 

} tJ&iRliiilliiJ^lfe 3>ia ill h^^lHlhlDlk ^IllilfilS lilMt^lblblabltkl£ 

ID tk I zSi^l k}t:iii ikfebit htaiai^iiitiiiik)^ ^ii£ 

JUjilc^b felbk kiE^ik Sil^fe B ib bb I I^ili)b:kl^b klj£ 
obltbi 'lii!fclib Ifihli^^i^ ^Blfrltg 1 Ibbilffilb^ 

-^1!^ b^Slb ^ll!fe hSuhik |yifei:^k iL^kfel (b^k 
^iJttib^Dife iJkoisbiklfk lk£-blUlb£^ '^l£^ltlb£ 
Jsm^ b^SlfeSH!^ bl£j£ lAll^M^blbibklkQJhiltbi 

-k IhBl^k) Mkolbliil iC^lb^^lBbbtlfe k l&bi 
-2 It^mj^ibJiiBlb klkoillB^B^ l^^lbbkM 

ta bb I iifm IDIB Ibc^b Jblb llh bdiiillbiB \b> 
•£3bllflb£ '^«^lb£ ki))b )^h Ihliill^&lB bltet^S 
^IhB kiLk Ji^Higlilb 'klb^^b Sbb^ B^b^^lfe 

-lb ilfe bJilUittlB ilbl^SiilhB I Ibbilffiltl b£ 
lil ^feib-IBihfe ti» ikbl^B 'sfel^B Bil5hJfel5 
-l± b^glb ^M B Jj> bk > iiSiBklklb IkitillbB 
^iSilbh Ikl^Il^B 'i]tl^B b^ b ^hij blk oS£2d 
bn^M ifelB Sbb^ h^ia. B^h\ B^b k^glb kh± 
B ID ^1^ I ^iBlbB blkobk bol§bl!h ll&lB-t^iBltb 
-g^ blk oMB^B^ b ^J^lbbkbliBB b^&k in 
-!»> lk:£3:tblb£ 'bl£^blb£ bmy b^Blb IM bb 
-k iDjtlSbliJkblb ke^lilbliStfebiSb *l2.41fe 
-b It^lSi 11^£ 'blb£ ilBlt^ Sb^-lk lk»^blk 
-£'i]£^lb£ bOib l^lBJLlSbe lh^I%ll^ B^b^B 
-It B^^ii:fe bfi}k 'klBblbil^ ai!£:£b !f!£b Mbi: lb 
•ilfe lULeatJlflbi: *2Siltlb£ tl^b (lliiil ^tbilfe bin 
-k lii!££b i££b BihblilkSiB IklS^blbS: %\^&^ 
-IbS blob bb:kB^ biilk fii!l!£b !££b Bibblt>k!^lk 
-b lk2£^Lt£lfil'l>l£2Ji£lill ihiL&h !££b 1h!Si lSgbl!b 
^lijbB %jB IjniiJbiEibillt blk o:3ib^l&B 
SlBilS iiab IksS^l *tejs:^£ iiBlis it±£:lfe 
bnB^lb blkolklMb IIb m ^blblbSb^blkoib 
•Sb£ hhli^% k1B\r& 2tt££.lbb 1 li^b:>lmlb^ Ik bblb:^ 
-£tl-lBlhb kh IkbliB 'kJbJ^B BilLbbi^!^ i^i ^ SJ N^ . ■SiJiitE 'i£iiiibe bibfe I'jiB tiiik ikm&AJh 
'bia&i»jb Jiiikiiifei Sbbb lai Bihh% li feikoi^b 

-i* ill B ID i»M I iiBlhB ililn >B@bj!t fck l£lil| 
-ilbUltJfe IJiilblMiitolfe hli bbl k«k In b *S 
-Biblli ifehB ilfiiiibbli ik^bliijlQ)bJt!:Biilbi 
-ii)k£Sh i»Jb£:i£ ii^fe£ bjjiii^ iltBi i^i Bih^l 
ibk iSgyife ; ibbalmibi 1^ fei»-i,llbt bi Ikfelfe^ 
'i]fei:a^ iuijkbi fiiik I* ^Ikia iita^b kblBiBJ iii 
-Bi bSll/£k]bl^bi!b miblhiilbbihifellabSlblisJ; 
-bfellJ:febbj!tlbibl5blBiii bib h mife itfelBillBlt 

-bUlb mb)2 It^m^lhlnB^b It^lB^aiBBllBilb B 
•Ib^b Itelb^bBlbkB^lblt&lB^llBk^SlB liiJb^ 
-Iblbbb l^^]«il:J^ilbiltellSl& lKlbiblbIbmk£b Bi 
-iBbll BHIB btblblLmBbtS ilblibkh b)bblbb2 
-tf'k IIB^B^ J^blblbhkbliBB b^^lb Ili:^b^ m 
l^ib'^iltlA ibllb ; Ihbilmlb^ b^ k ie^-lBlb^ bb 
IkbllB 'blbl^b bllbl^ iib£ B b iili I &IMBb)!ilb 
'iHlblte blkoiilb!b )lll^ iim i<b kl iB^blk llkh 
bk m B 'Biillb lb hllbg bll bbbB bS id k 'lib 
•hBm^l b£ k>i>]b I list!^ 'blliL^ IbbB ^lbMi£ : IJ^ 
-B^l£ lo l^il^lb^blhil^bb^l^lbil^felk bttlb i>b 
'; Blll^kl*: lb Ibilu lb Ibill bk Hi it^k 'bllBl^i^ 
bbbB blkh>llh lb B^libl lb B^bllk t IkB h% 

'.Si/ • • 

il£ ID i2^k-lBlh]> b^ miblbbU ibl]& itiibl 
•hlk b miUDbliii b iQlDbslk h Ux^l^ tltHH^^it 
-llii^bl^'klBblil ^& hin'S ibl^ Ibll bbiBla 
bk I yil!b InSUiblb imi B^bbl lk^£^blb£'iA3t 
-blb£ blnk IhU bb^ biiik lB]!blbhll ibl^ IB !H 
hk I SBb hiilblilb IM bii^bl'l>li!b hBli:bl blko 
hlilllt£lbll£bt^ ilb<b IbBitg lbm!blbbU |bl^ 
)B m ikk 1 112^11 btlh Iblk i:kl>BS^£ blkoi^lit- 
-tlll^l& l&!blbltll ^bl^ IB in hk I l^^lb 
m^ ^^ blhlhi^zhi Iblblitl IbiSlibk b^ llnltil 
-bl^lbljlii I ^^lMiik£b'it^ik(bbiiilJb 'h|l^lfi2b 
<ii^lt^!bl£ 'b^mitbt-lSk b I Ib^lbtilbilhkb Ib^l 
-1^ Jb]^ IB milk I ibl^ klll!b k£hbliu K<t>->Hlifc 
-It fiillf b:^bjti bk llbbllbtk Blk Sh itk I ibl^ k£ 
i -blbllii i»lb>lli Blbi ki& liiieil k'lbkH& ijIbJB 
I itlUiMk'lbK 1^ B^bbl IhHlJg Ih'h Si if ik'bliU 
! b:^lbi) bS Bb£l b^llBilb kbsBl iilblll£ Blk 


J t^il^itWfel^ 
\ )f=n 6 ) -l£ blbliJlibi^M^ inik^lfe inihillli mh%3i. 
tiitil :Hik ll£bl*fe g^^lck Sk^i^h Blk illiib 

ki^ ^l^lk Iris Ik:^^ b^ ±k\L& mbb^ifl il>bki:b 

I It^lk Ibll bilfi L^^ ID ig^li I IJbgfiib I ll2^1i ihlfi 
him ilgbj!^ gbblDk &i^l^h tilb 11112: J&l^ fel^lk 
fell kbbti ink IDtlllfe Hik I li^a)blb£l llhbiteJi^lbkk 
bl^]& blhtllib^l^ in b^k I Ikmb \k£\ ilhhittmh 

-h£ii^lli>l£ »^mi£ h^k bllDiSH i)lhBUh:2£tfe li^ 
•ii'lEtb iilbllb^blBiMmib hlht lin>lllbl£:bh Jl^ 
>B^ imi:iifeli§lbi li^lbllJ&iltJiM^HltelBiBJtE. 
IMllikliE^blb iJ2^bb k itbl l2^k|kll:kb:blk«kl 
>l:JhiE^in]t^^hltgJi)^j3i£ltfe ^b^»^b IbltlblfillS 
lbllllliii£ \\S.&& ikmihM Jb in Jbk i kii^Mmii^ 
•i£lbbb£ hb^b£ &b«tUh iMblJ^blSlb 'l^lhM^Ji 
-kl^ih ll£lbkl&& lDil££l& iiilbtillbili £'J& iJ&lbii 
*k\'^h& k'h hi M jbk]eli$bl in iJ^k£tbii^& 
hhibS iifiSllb Ikh^fe^l^lb it^lbkM iblk£i& 
Ii^lbt^Ublit lbJ^s£lb^ hhgis^ b.b k ^klillfe ik 
£ kiliti 'kisite itgyifaH bb in k i|ibOb^ih 
^k ib lh£ 'ibifesb ikb km Si ll^k 'ibbbrOfe 

• * * • • 

\)t m ibk 'bllBfe !k£blikk M in ibk-]t<!^ 
-k£jbbb bi'^BbltlQih ^i^^lb ^bkjkl bls^l 
-ksi£ b:^lbb^ ^ynibk£inb klk ohl.tiilhk£ 
-^\^ Ijljalttlfl ^ll^ilibH hWikHk blbl|,llbifii 
btk in bk I klllbki Ibbb li:i&^l^il£iD^^klt:& 'kt 
•kk^lb blkoklif li intt^kllfe inMiskit£ k&& hm 
-lb£& ligik£te ii£ik in bk I killisi iinibinikHbi& 
linihiisiinift 'Imibiib ik 'lisit^ ik i&iti Sbh^ ^ki 

-A Sim& mibtllibUt l^ik ibtlllb!l£t ID bk I li 
•il£bklbblkollblJ^Ji£ b^jiil£ b^b^ 1 ikbiti^ik^ 

JnbSk'iiikk ykebibihk^iinj^^M:Ji£ inM^bibg ihBl£ihillb ; k*lfe fii fc bt'bk!^ i)lbBl£lbyi\ft 
liJS klbaife 1m Jb •JiilfciMbi^bk blkolt^lhbl 
-Mhlli mifebrkl Jtfeliiibb 5ii£ ; kite E& J5>i 
-(blbh h'h k£ts bt?!lb^B it£lk£l£ Iklb^llblk 
iklk Jai bk I siik ib h^libfiil ib k£hl !fe lt.l£ 
iJSib iifeb ikbfbll^stfe ln*i£ bblfee); fil h blbi^k 
*ibk lb b^Jlhfcl ib k£b ib IDi2 in bik | kiblh 
^lifeJCift fe oi^ltfe'kJblh ^likbi(^!fe fe ohitfe 'Iblfe 
|!tklr.b fe okli£ 'iblb ^S fe otilJfe *Shlb bib 
fe oklife<^bllx h\bl5 oiMtfe <it!fe iti% itMita-li^ 
iiibt^kll& I ih^l^ bllb Jbik Ibbl^lbllt'ib lk£l& 
Ibtlllb^g ib m ^k I ^1^1^ ^)hk:k.blhlt& 1J& 
-i* 'iiife iiilbliU kb kl hllk£iSbi blkoslkbi 
-mlh ^itfiig ^ib::^lbb^ mmibtbiib Iiib^blltii& 
bib^i:^ m Ik ' itkim biiblklbmib bim± b^blbi 
-kkkbkblbk b^bllktt b^bi b iH ik k I kll^ 
'bi blkoifiiiiiiiib iib Ibb^li ibi in i.li&-)b^k£t 
-biBli bi'bbbiillnh iiit^Jb iklk I iitillfsls b:^ 
-ikhs IkbJb 'kiblb imibkjIilkJItliilS: ^ikb^Slb 

kimi^ :<^ib ^ibiib^Siiit .^ikb Ilk bmik ^m 

\M& ibl?llbM lb m bk I kll!b bk'b^hik B^\l bh 
'^iii bib bill lih 'klbi bi)l!baB bilb hWlih kb 
-kifc& i»lhl Mil hh 'sik lte-±£ blblk kibi bil 
-Eli^?|]it Itbiillaik I kliSbi linlbbhstifeb >lbliii 
-ik££ iiikikblltS :&Hs hlbinJli blk^b]B Jliil 
-laii^Sllii kb ^ib* Ibfiite biSlk bbFlt?- Bjk la 
Jbk I iiiikl^ i^k lUiblg iiE^li IbBUk iilfn ikifb£ 
b!>hin blbk in te^k l li^kr^lbi^ blk olll^ liik 
-i^brkkinbitgibiilnlin ib!bfi)lb«blllb)bb iblbb:^! 
-^ibbif) ^bjibiiS illbblb-jyiblk 'ibbm (Slk 
hikbl^llk bltbk blbk m iE^k I kliSbi blkoIii| 
-C l£ libib>lt£ b^miME b^kllibl^g inibbki 
-bt& Mhk^ii& Sbbb'kibli ik^kibJ^b ik 'kil^ 
-b ik Ibbli blk£i£ bibi^llbJk lk£t^ ibi^libiS 
li? in bk I bjjiltllblte blbib^kbb ii>bib^kllJb 
-b ii^j^btbriibklb li^bbib£ Jki£ li:^ inklb:^ 
*bkillbj blkofiiSia |£ bikojb bitibtelb blkoib 
b^blk ib|jb ^Ib:^ kt& kUk ik 'Mijn:yibkkkB 
bikoiii&lbhlbihltii li£ii2!k£kl ij^itnbb ; lk£i£ Si 
itlS-iblbte bb i«k. ti?UbiS mik&B. Miit 


I ::^ii!Lkil=i^l.t& ¥ -IhUJlbJlt felkQlk£ijBM*fejSa=Sllfe llfebiB kii 
-ltm"b|k *ikbl fe|M'ib]k JbfellB fe|fe 'bjir^h b|fe 
llfelk*!^ I bllk£blt tlk Qlb* IS^ biliii^ililti 
i& iUk *3cl^fe£ fell£oiJ^|llh l^kb^ 'l^ibllii 
-Sfeliijkte ip b hsI'hUbl*: IhlJibm felteolSi^llfe 
fli b fel Bib Bib blJl«il la b bj Bifc Mk'lfe Itite: 
-ilh blkclb bib bh iil^iblB fii ^feili'lhlijihlfe 

feik Qjsimtfe HiJiii^ BiiitiB aife J mikste la 

4ii-mibb bi.liiltll22jb*ikltiitjb lbl|libifi blls 
ofeib 'iSfelhiSte Sblblfe ollg«tlbB feife 'llfeiili 
-Ihtt t^b 'llfelbfesfe iillil*lbb b:^l£ bjE» ll&lbfiiS 
•fe Itellttlfe Jlfelb%llfe)lt miibB kb l&eiib ak 

it'Mtbih iiiiirrjinifessjiiisi lujhi* iJiutA&iiBiiiiiJbih 

-JliiJblislDlIB tiJ2feJibiS feJtllbJiiKlfi 'tittlilhbs 
bJiib:&hi hJbilJhi^fe bll^BJSB 'iirSiSfeiJibiJbli 

-IkHlbflnliS fejbt fcL JiE-:ftlibtt .. I ^« »»%> 
-%Ikti^!b itlSlb U>1111!6 l£tl&Jb Sii:t^ Iplli^kitita^ 
fi>il^&iS „-Bt<sa:& biliD:k!^>kJb kbil ,, iiil(DJ>S 
JiE „ I HJbExis ( %l JttjJH^£ealifefi.«li ) I :ftb»»ila4«s 

^ .J, NJ>.. -^.4 ?• 

( Hi atSilil ) I :bb^i ktt^iltJfi^iibl k£Jb6ilttJB^fi; 

( yi iik:£ifem>B ) ^ibB j^^is£k) ( % b biirbti^ti ) 

•:iijib!fcjbijat tifuafeiiiiiia *:jitjjDasii^ ( tii lub 

' -jiiJ££&i ) la Jki>m£itlia2i£ libbiui^ jbkjb iDb^ bi^ 

b:&^bAiAti£ as b ( t^ b!tJ^BJ^a^lI£ ) fettJbSlDlil} 
-l*i> mfujShltt ( yi »>ll^i2'£ ) £>bJl2£l&lib ll£laib 
'i^&ilEiS (^Itrl&^l^) 'b^H ':ib^h& &^>& £:^B 
•h ( tti B^:kbSb ) I :BbJfe J<&i!& ':£2i^bi jy^k 
j£jb^ii!iaJitfiiD:ktt j£jj:itt 'ri^tti:k)it b :J2 islS ibii> 
'jif& jiJit JB ibiidJU: ibitk ianiiiti i^tbjti ( Skj ^uj:b ■b( Bl bfelb)'l^I^bkl bJtitilibSy ( £1 IfifeliJ tillliui 
■a ) I :Aba feibfk Jlt^Jklibls ';J}cb^ble { UJ M^a 
-bifc ) I :bii^iii:iifj j<kiij:fci& ( uj ^itJ!fei& ) I ^i^iiftis 

•:klJ&bii!<b ':>£ kb^E '&:tr<fe ^b>!^ ':1^ kbi^JibH 
., I %1 ^^ bJli^bJioHift 'b& l)J:kWBj&Jttl2 'b^ :bJ>l> 

Jk I £&lbb bH Jb ^i)biii:^& Jb ^Ijiidte lb lli>il£ lb 

^ ^ N. Si s. 

^J&si& ib i^i!t& Jb A£m^ Jb ^^:febJ!b Jb ^&^tt 
-££b^i ife Ih^iidi^&ik Ji=! ibfi«>m^jtti j^ lati 
-bJW Jb iUtt!J:& Jb lutteJ^li^ Jls lfikbi!b>ii£ibi^!b ib 
il^b^l^ Jb il^b:^!^ „-libs&:& l^JJlaj<b.^&il2 bt& 
•S ,. m lfibbHjl2 JubJliJ^H: J^ „ I ^l^JlbQlbbj 
JJtJbJ^ Jfe JJL^£b 'Jb bJbbJS^ I :b!t ^ItJkJlil 
■It Jb bib 'JfiJaBlts Bib ( %J J^b ) bUH ^H 
,. ^llbj^ fkg „ I i^llibtft ^m£g & bb-ja ibBJk 

I khlk\ imibl^^ blk ob^m bilbt iblb iDHtfe 
libbi BlBlDlib Jii:liJu£lb 'bikltllb Sbbb 
IbMl^ Ibl^UblB Jh m bb I Jll^ibl lCiilbk>ll£>l 
-bbli£ omilihliit bllB bSIb^ lillb ihb^ i^b 
«bl H]BifiJ^b bb t li^ 0) bS 'lllbiCl blk oUibh 
-%l& \ I^S bS fi] lb k 'BJi^M JJulbbbsHib^^b bite 
oliJiMib llS T li^ b^ lu lIl^-lBJbb bblJ^ltbl>] 

-Ite blt>k ibblb bli>l£ Hilbh kkb b^k llbia^ 
-B £:^ilfm B 111 bk I kl^bbl ibb^ Biiltl^iB 
bikliiltlli blk olkbliB 'kJbl^B ^l^Bl^ IblbsS 
•lb H2!^ l^h mm bk I klblbi^l blk oGlbhil|g 
1;^ kl B^lBltb^ h Si hit blk olb'iUif IbJ^llbifi 
m Gi ^k I ^Itllb Bl^l bblk bkseib Bl^l bblk) 
^itl!b bbl ^hlilb blili b: li!tts2Ki itl^SbSb^ Hit 
-tilbtiDi 'kiSibtkllJfellbBlbJiiSEstfe 'klSfea 
-tt llfelk£D]lbh felk QbiililB 12k hfe 'klibBM 
-b BliUte fe:ilbbS :&ib ilhill^ iilbt|lJb^ hi; 
-bltbiB m ilk lklk£felil Blht|lk:%lb blbiUa 
i>lblf'llb§EM 'kihUbii^ife ibblfc l&m blbillJa 
^IbmibiS iMk&^jb 'kjin&^lb 2ibbb Billb 
-ia^B bik^ibm BilBbb^ B m iik | bllk£bid>: ^ 
-h blblih 'blll^i iliiibillli fek ite Jit hii IS^ 


l^s -1^ bl^llh^g ^IbiskB n.'^lhM B m ^k I mmb£ 

-^ lJi:5il3 'yiSl^ Slbllt i»ilbl4feli ^ll^lfclfeJ^ii 
-b iJifel^il 'blbliil aiilfeltem 'feliliil fiikJSlhJi 

-ii jbblfcslJfe 'klltfesltfe ilH2fe SllilbbilBblhbB 
lJi=i4 *bh!t hi* bill!fct5te Bitiilb J&ibh^ biii 
lJife£'yjfe£blb bl b ! klbk b^lh lil lite '5te£ 
Hlh 'illb blk oJiibitJii y BiBiltbbS Bib'b J Jb 
-balSlb^ hsS lii Ib-lttlbt bi» BilSbblil* fe i 
-JfeJa^B fe£ibHi H fi} :bk I l^lBiltfe Ifi^ti lb2b JbS 
-h liKillhlsitllb h b\hhhh.& lilbJ&ihit]^ blk 
] }hli^ Sh hb-\plhk bL Slbls^h j^liblB y 
IbilbbbjS]* k fii iili IJ bJbilJfe Ic^B ib^h 
ibih Bi]BlthJ& Bi i IbbajSlb^ Jii *J-ljilbb feb 
]Ji:blili 'Ibi^H Bilbbblil* Ji:iiblB [ In life ] 
fai^D]! lb:3bm ^bbb^lllls Iblb Ibih k h^bilthhh 

N. S. ^ • -^ • "• 

Jb^b Jb^h BiailhMiSlJb h Blbitblbi BlltHS 
-hitiii: Blk B^lEbb^ h k bk I klllb kitb B^li 
-IklbbbJg B^k k blb>ib^ btf^b^bi k Lk:Bb 
-biffilJte ^klBbbiStfe ^Itl bB 'bllilJ^itlb hilB 
bilbKfiilbii]Bt&bb:^ k iJ^^lbtb£'sl@^lilb§ blU 
-k Bilfebb^ B fck>i£ jjiiiifeaib 'klioftiih bJkc 
lB^lSbb)^]!b k iii bk ! ^Shk& hkll£ hb Ikblhlh 
^iblbilf: bilB bilbK Mb IDBh; ^^h JJ^l!b 

N. -S, • • • • • 

^ii!b bBmbi bJte obt!bJ^lbb!b bl^D ik^!b 
'lt!b hl!^bllJ!^S^&l Ikiiib 'l*tlb kbb B 
fe lilbSbi It^hii^ JkbBbbtk&bi ^^Bbb:kmJ£ 
%h\ Ikl&li^llb 'ihl^klb bilB bilMt fuib tm 
-& Jfii^ibl BilB Itb^ kb I Ibbal^lb^ lb i^s^ 
-IBlbb bb IkillB 'klbi^B BilEbb)^l!b ilb 

•b^B kJgiblB B iu hk I bibliilbla^lt^ blls oiiBi 

-^Blbi&^lh bbl^ithiibtbgbiie^ JilBbklltbt!i£ 

klBJb Bii£bb^ Jb bb iibte^B k^lblB lb hk 
>rf • ^ • • \. . • 

i klSbl ibibbil^b£ ftilbhli^bt^ btbbll l&BHS -% BlblfkBlblt& bi\t Ih^tk ^IhHih k:] {lit -m B ib hk I klksBbliSilb IkbmibB *^B1B 
-IhB SjJttfe ^!2fe blk ^n^k ^Jlk bi!i^ bM 
-JbiS kl Blbifelii Iblibllliib feJk oia:^ hk lo 
B^k 'bllil^ B^k b£ lb ^if. '1^1 ]bhll£ Ifh 
-IblB I JJ^E bk ii) !^l~lBJbb bb li^Bblnl 
'kIBbkl %i& iJ^bl^B 'klbllB bill^ bi^llbig 
lfeSilblb£ *l:£aailfe£ feUk ^b iiB bJtk Jjahi 
-KffelijJiilb 'klbbibUJ^lh ii£i5bl BiJiilbk) btl 
Sblb Jibl iik£ll^*klhlBlil Sbb'jb BiiblB hllkli 
^IbteiB JSbiiblB B Jli ilk I bill££35ib ^bl BiSlb 
-l2iB BiiiiibiB 1& la lb 'hllkEaiibbEsbfe lb 
kbbB^^bl lb -MbEb lb Ib:^b] ih Ib^lbib^b lb B 
•Mih lb Ibbfbi^Bbl lb Bbb:kbl^l£ lb Bbbtttik lb 
blbb:k^b lb ii)!tbkk lb bitbiklbl ll£lk it& 31b 
-bll£-lblbb bh ilbb^B l^^IUkl hiblB B fit 
hk I \M B^klhk^a B^kJ^lblB hb bjbbh ] l&.t 
bS ib i«'£b k irik'hblbbs^ ^^ It^lSbl B^llbb^B 
hikSiblB 'b* bS I i^h ih IS-lBlbb bh bil^ 
iblB IkSilblbe 'kl«atblfe£ bQik hili hiblB 
bb>k I^IB Ibbh B^ilbi^B B^Jt^^ikblB :^lbb>^B 
k^jlikl m hk Iklhillbg billbk>J2k bljibMi^ 
•£il i)lfe*hltlbli bJ^t'habl bilbBI^S^lt^ bills 
hHjlb^B hiJ^ hiblB Si k'lb BilBHilbb^ltl 
-!l ib kb lb k:S bh | Ibiilftlfe^ lb atl-lblbb 
bh ^ibk^B liikkl ik]gilblfefi '£:£iblb£ blu 
-k ^bi BillbbiB bili:ilJi)kl bfiik fi oii:ittl£fe 
biBJbl I^IB Ibbh hkil£ hJlb:Bl£ l^^iblB 
B Hi hk I k!£bkl Ibbh B^k^lblB !^£^lblb£ 
'2£^blfc£ blbk ilJ^hiB i^ijbblB bbk IklB Sbh 
-h hlJb^l^ hlbtlllbM ISkB).^ IB Iu hk i bllb2£l 

^^ -W U « Nrf Nrf 

bll£ okbbliiE: l!b 1^1 h:^blB B Ih hli 'hilBlb 
b^Ulbl ^1^ blk oB^ikJ&Itt ^tk m hk ^hb^tib 
blk olktkSbi^ 'klililtbi£ llb^lbBli^ 1bS£ 'kl 
-Se ItelBlb hb Iklblll* kBh^B bh hil£ hiiilB 
I Ibbili^lfe^ ia bh-lBlbb bh b"±lb:hli k Ibil 
-IJB lb5^JJb!lS IB b. hk 1^ ^JlbSCl bIkQijihbillfe 
i hbalmlbJB bS b> i-1-lBlbb bh IkBlb 'klBlb M 
-IbblbiCl blk. obill£ bl^llhl^B lk:feilblb£'l£ili 
-lb£: bUlb ibBlb bbk IkiiiLtl '^^Hbl biblblh 

'klblb bSJlifel ili BiihBlfe I plhijfe \MbA± k^^ 
-iTlflliih IkbB ItfefesB Bibili BiililS IkSe'tlS 
-e llfelJ»IiiJhB Jjulbbibl* blUolhfeaHjb l^'kiiAh 
bii^iill mw ibijii ibfeiibitt ii> bu I ikijb 
i»lil bblfe '^lisElb hl^l bblte iiltl* ^tj I^Jiih 

iksiay <vij.!ti2fej ill" Biibbib i^%t 'lijse 

miMlLJbh Jiifiilk fefib^S bilJi b%!lb»tt 
jbili iiliilb lis i»b I tlStlb kbk^S Bibfete ^ 
-Jbblttfe rhJb^ttie Biaibife ^ iiilS iiiiilB fii bk 
I hSfeJ !r.lbfel«:2afeb blllibte fefe blifeblJilblfe bite 
olfe SkhBlte iihliillite B-klJ&bbSlh Blliiblfe t:^ 
-Jbi h^ hi fel£ ijliiilli i»lbl^!lb*S iiili iilsiB 
B a i>li 1 klMfeail Bib bikiJi BiiltlB Jki«i 
-itlb£ *^fe:U!b£; fefilk )^:&ihB hb fefi)l£ lli:|e 
'tlSB llfeihtflk l'JilbBlbi£ bib bib lii>Eibb!b 
Ibfeablh Ifnihb i3»J«tlb biitJiMi itfeb IbiU^ 
ibfejlbi^ p) bfe I Siy:fci;j blhljflbb lii:e'ilJ[iJbfi 
*l£-iUlb« bii b laltiibb hB felflis lliSP 'lil§ 
-£ JtfelBlb iilbtlia h Ibi^JlljiB ikklk ^SbtS 
Jbtfejihittt Vii:£ iilltlB ia iib i blSbJB kbk^S 
Bbbblfe iflihSbte blibl-'l^ iii^iltibt li Ifl bi^ 
I i^lilfel lnlhfe!i2(iiJ^b bliblilfe bb iiibbiiilblfe 
bite Qife Sfebblte i»blimi*te B-klibB Bilbbli 
b^lb^ hi h\itili^ ^Ibi^llbig jDlkl^ lilitlB B 
ii> bb I ^i«fel;l Blb^b :35lB hlbill^ tlhM 

■ ' -^ ^ • N^ *w >irf ^-^ 

-ibi'U il^iitib£i 'iSiltibS: bfiib ibBib bkls 
"Stm ^Ihltilbikt b^l^ b^iilB in ilk l iiEbbl 
-lilJb llJ^IillbtB bite oia^fe!iDb bllb hki!^ Jitlb 
JLBte i$£bl ^llltkbl iibbllbdtt^ B^hilS BilitlB 
^ifefeiB %iil»lB 111 i>b 1 b;?>Jb kbbSa Bfebfcte 
jahi*bl& ItM^litiB B ill ^b I bl^l^B Bllbmilb bb 

jbiibaiiytfe ibVibiiSiBbitecib ikJaBici bbiiii 
-ilte B-bl^febllb BiHkiiillb b:^bh hi "ixlttll 
-12 ^blbMibM bli^ >iHilb iii bb I JbiilliiJ itillb blbMi^ 'itlbtllibiu lijkl^ k^litlb ii^b 
-ili<b %M^l± h\% l^mh 'blbliab ^lbs»<b ^ib 
•biblbb ikbi^^ 'blMl^ bib ^m blb:^!!^ 
}iiibi!ilib$S itiii iitlB ikinibiB bite oii^blit 
-btbb£. '^bl^btbb£ bSiB hii^ liiib mh& i^bbi 
llbi2^B k£litiB B ia bb I SGlbS bik^l^itiB 

itWii Hiibiki^ikb 'bi^^ii^b iiiibibii^iig-±iti^s 

^££^Ib£ blitb ^Iti Bil^lliiB blDte iiitk ibb 
lJi?£il!iIi))*i£2:lii:lill Itfelibl ItelB jblltfealB h% 
-ilb bite oljkkb]. Ibbl^:^^ 'blbli:^! bib blOi 
-^llbBilBBiiB l^\± 'bli* hBiH:blii!bl^lfe£B 
bite QbliD biijg ibJB Iklnlbib Ikli^B ib.b 

« • • ■* ^ » 

-bltfe 'bjybllS ilbJibJ ibtbliibibfee 'blbiab^tbs 
bSiB bj]^ bib litbm l^£bl rii:^:b21bl Blli>)iib 
^!b<b ibtel£ il^is^b b.^mtel b Jrt Lk I ilbfB 
hiinbl^ ibibB i^% hh Jli^lbbi^B lltk^Iiitei Ihil^ 
hiiilb h in l)k I blibl^£ bite okllslt x>£lblkL>-4 
bb hn'z lilblB fil ite b 'h ISS IbMl^S Jb 
-l?llb!ll* I IbLal^lbi 1m bii-(blbb bi» bb ^Ib 
-li^B ii^iltlB I l^lBJ^ bi-lblbb feii Jbttl^ 
-b'blb'ib bilfeiblB Jji:lfiblbfi 'iJ!2:blb£ bia 
-k ^iil iib bilite liiibb kL bb fi>JibJfeib tk 
'£ikib ^ibiz^B i^.^£:kl B Jii itk i : bllbb^:^ 
biJJi bl^ilb^a bjiiil^ BiibiB |te Rl lb 
'ibi!: bllbiteJtb bh hll'k biblB J ibbi,lmlb^^ fit 
^te k 'iti^^bibj kjhUMk ilbi]12 liJhl^llbsS 
bU5^ Itfe ibk ik b * iilbiiiBlb iJiB l liblbj b 
-Ik h QlSi Ibite llib Jbilii ibi^jlbife ; ibbiiaib 
■\ 1^ bb-<Blbb bh ^ibbt^B i&^lDtej l^ibbt^ 
-BJ^lklBBii>bki;btbtillbi£^ !ka lbib>^^ !bl 
lilbb i ihbiiQilb£ Ifi bb 'Bikl!^ bilbib Iblj 
-1£ IblsllbiS Jii £]5LJS) lb *ikiteB lb IBilB 
1^ tSJliillUB lb Mb 1^ b:g ; lbb:il&ib| iklJfi 
ID 5i£ 'blib blJibillh t;-iMijlblB hl^ilh^ hft^ 
-Jfe ijlili b\ bk I Ibbijffiibi ^lE Ibi bi>-(B 
•Ibb bb J|lblB^B .k^iklB llblB^B k^glDtej H 
la bb I ■ kbitfebali2bblb±) ; Ibbil&ibi b.k-lBlti 
•b bb ^ibh^B i^intej bklbJii4iS^ bi^blk bi 
-Bli£ iiikbbifef. *blkbbib£ kiibJife JJbMs 
-i& 'kiSJ££l& U^^imbiife ii^lBlb 'blBlb b^lbioli 
ilbhih ii:iliiki iltbili JiVtltl^ B ii) Ly I i» 

-h lC£b ii(>lia i»lh% "ililbti ^IbbllHiilJ ^ 
•Jib JlilSiiiJtE **«^lfe£: tlnli ^1* ib femik 
ifeim Shhil bfelte fiiltfelil* H!fe 2ifej£^li ^i 

-tei miiBbfejSjyB fa m ]£»k 1 1 Mhbiiji *i 'ihiiis 

J x^ ^.^s.» '0... •'V ^ 

-e lilllbfalhitlfe: IhJ^il ibill^ IhillMS Jti 

-lb ll^ih&^iDlklh 'klh^^&ilb.lb ll&l^it) Is&lh^ 

-B ^ll£ o^M& ^M^ ttll& liillilfa Itkt:^ hlh:il 

-Ih iil^ii JiS Bik£kkj lU bib I yiiltj IifiJhfe 

•hs^^^b Itlkhl:^ libi^m blkolSs MlbiS lb 

'H\b. l^yL bik£kl£| £} bib I h& ^b^ilb llMi2^ 

-H hlJjQ k£li>l£l ibll^m iilbk ill h^b I 11^1^ 
• , ^ <j . • ^ 

^lim mill UlibS^l£ ll^l£ b loJiiilblld h inio 
-b2tk b ifit:^ iblht§l^^h:i£; Iblll^ Ibdilbiltt lb 
ih lib I ^^kilb blkcblblkiltsbl Iblbak] Ibliltbb: 
feillD|^hi£!feiJlil*biJt-.liiblt5j<fe'liiJb4te<iiilfek.Sh 
^jD^ibiiil^b'b^lk^|M-llk b I Ib^ibfjtlbiJt^b lb 
-m'L Ib^ilbi^ lb In ^b I M bi^ilhlg kl)t^ i^h 
-bllit libbjlbil]^ hlbili^ Bfb th tk \ ibi^j 
-Ihia lS;hhili iilhilli blhS ^t& fi)Seil b 
'liiilbbbllbbltHlbi^ IbiU^ ml in llik-bii!fe 
Mb.hll! t&!b)blUi!K Jx>ib kmhlx bi llbbllbtt^ 
}ilb211bilbbtb:M3bl blbill£iiD BlbMmibJbblibb 
-bhli^JhltHlbiB Jblhb bills felk olnl^6.«tlbI 

>]& ixiibib iHbh i^ifeis^B jiif: m Si bb 

I ^k£tJii>l a £ Uil&iSti '2^2 h'jn ^1^ !&£( bill -bLfeiii'bfejiiBiaj**iii liiiifeifejatyim i ma ja :jb4 
-b Jifly ^iife 'hbm ( bj ^^j^a ) -ftifcipisfefei lifem 

-kiSib'bKJHtJbJb fe aviGiiiEk'bHiHJikMi tuWb 
•^ !feJ*iJhiiia'Jf*y jja :ji>it bjjbijh tHfew J^.ba tit 
-k'jabJiiiH: bibByS ^tiiji'Jioiiitiifej^a tb'jJaJbbasJJte 
•fcfeiisiiSfetij Jtojabifetjty 'iibiifc^jjiiah jwabr^b^ts 

JfcJtiba&i 'tbSJiSS^ii JiiluiiiJiS I :iu^jsrj2bfe ( iti 
yjBjJb) i:.'iblDi5^JtH5 ; Uti tojb^l^ ( i^j Jiiffik ) :tM 

-iji.^iiStesJiBbi (i^j iJlJiiigati) :r5Jii;>ihtiJtti<-,jnss 
•£)'hm«ibi&mjbiiijtjiittit(i&i i^iitas^jb ijjiutiUJiDtt 

I -li) I :teJi5 blliJJfeblilfeK B&Ji:£H: IjJfe^iiijeioiJfebiJi 

Tbljeslh blbiifeB lilb!^=JK binuii txH Btei Jfilfel J&b 
I bJbJ^!S< bJfeEsl^iJili IjiijBIi feti Jibltfiii:^ JbiliJK 

btSit'ha iiblti£j«ib fei Kii ti J&h] ( iniyfebJi^ 
-fel ) i:tite}i Jbilt Jbm IJflUfe^ (lil £Jt£JH) ■JbfejJtj 
•blbitS JtEjhbl Jb^iiMbJ b?il± Iblbfc^-Jfe&Js i l<fe 
-HilibtblUil^ J*JSlSfelbl tM± JbJbBi ilbttJJitJbi 
-Jl£t^fiG ^um^&lbi ^!^gl£tb±bi (^1 ^iblllJ&blUtt^> 
I mb ia :lbib iiitm :&il^ :iitti ( Btl lilJ^JatJUi!^ ) 

•bsSbitC iJbabs:SiJJ:tB -.tt Ih ( ^Efailiti^lfe ) 'It 
-«fefelEiiife(bj to£JllJJifcl) 'likttjlMa-ltSbE bfel bfii 

I Iblhb iilkbillS bl£il^ blbilJlt 
bl^h bi^lkls^b faik^iblH llihb ihib^ bib 
lilk b|^ tl^lls i:^l Jk|lts@ ibmrmb 
ID m'jj^bikbbliblDig bb)ii:bsl!^hJ22ibJbi£fe 
lb ^ ik£& blk oSllAlSbjiblKt ilh^ lik li^ 
^Ifcafe Iteb *ltBbt£ Blfib lii|Jis£ Mb 'iBafe 
-b£ UkB mikb'jk^bi: ^Jk o^sbk lib &|J&£b 
ll^lblb l^k bb *bbi£ lJiilfe££ ibiLSJlt.^ 'IdB 

-jgie bi tsb bJa£ li ^^i^s 1^2=* j i^i* bihm* yis 

Dl!l£febiB ^ b fel isib I mkhE Si^ib bJ feb Jkllt-a 
•£ Mk oJblUhb lii lb|blt.tefe£ bi'bhb SlhsSlb 
-blililii falfeb l£.bJ^£ bJblib iilhiili >.ife blfe^lJa 
ij!b*feili5 Mifeb^b Bl b fel feib I bll»fefefi tiEhh 
hifel^lki!t&&ibluslhb ill mu^bbg L'i^blik 


I ::a:ti£iiiiJteWJ*. |t£ Jfei!tl JiJ!t Blhl^lt lj)!i^fell£! ll*£fefe^i:i jj^ i^^ 
iillibSib liliiSlbfeliUlB blhlfe Ji-'blM i»l^-iB 
-kkrlte ilihrnii lihiyJJi lltiilh libjltiii lb iii 

W f^ -^ » \^.>J ^,Vi VJNrf 

>5 iiuf^ji 'ft ili ^ ife ^ Bl^ k felii„-l.^k fe 
bliBliilt: Itlk i/» ilk I tli^tj Jjillhbii klM 

Jfiilbia>ilifett ]lftlbk£ijlM-.l lltiJbM£^JfesbJ,!iilbte* 
-5lfe lifiJbl£f&Mfeitolbk£k£iblijilblt£?Jii; JjJt-'lb 
•laiiMl JfiilbMblMfl Jlfilbia t^IJl IDfiiklfe !ii5i£fe 
-ifet^&JfeiiyJliSltibJ illbfc blbfeJlttlbB lifiiH 
Jtel^LM lif-lhb Ikilb Jil'iblii lb ID i»k I %!?S:l'£bl . 

jteiiiti Jteib iji:i^iik jjii^ik 'y^iy 'feji?£ii *k)a 

^JthtlfeB *i>ltei}£sbl $IlJxifeih£i*l ilJhilfe^ 'kiHlga 
.£31Hr.li:3fceSlliifelfefi*bibl^t^^lllf.W*fe |llb 
-blfeS 'bfeJlifefetlkoJaxiStllb BlhMlblt.hl»tblh 

t:kim Jii'kib fe:^l$t! bE a feik oijibj*!)feki kifbE 
•& iiiBibi£: kk ID E^ifci b^£jfem£a):fe .irfe>:feiii:>bk 
-i£ i.Ja^lbhb^Jhi:fe J i:kbiiilJi' lit ;^-Jblhk fe'u IDl 

-iib jtibibia Jk.5fiikifee 'kif=--ki£e tn^k *iJic:^ib 
JiBlliim feliik iJliJhbbJbbl kife olkaljJtfe hibJUl 
i&lb Sbbb li)-:ile b^litklk Llibk lilh^ IJIiitb k 

in JQk I h)E:lli^i\ klk Oil|k,llb liilbJItJill Jb E^l 

-fej R oyjktiiSlbfeii biEib&ife jJilfekt bibDflj Jfelb 
ibbiklil^Jte (ulUibbbltf milk I klkli^lt itelkkllk 

• >.^>« <S^«* '^-•N* ~« '^\J 

iD^l^lb h±^£\^ llt^ib ^:^iik Ifililk 'iilh^ltkki 
klk oblOiilb bll^Blkiai 1 litL:>lltlk^ in B^lhi ;>. 
okli^^-.':lbk:jb bilLkikki^ okkJkiibbi liitbiii 
ilbfe bibfiii Jfelb Shbii iiklis liiiifa ItlbJhbih 

licittki Jjiibb k mVtk I ^kmkb Jit^mitiik kk 
m;^!£: jx.2!iiiki^m kikoiu^^i^m biitibHhnibk^b 

-lb ilJili>l& blk. i^blh k:^llii LollB k:^l^k lii ik 
• i - ... 

bJh%|iki^iklk olhlfiiEl^ ^im^ife liipilb bllblk •ib I JiSitfe ill Eiibj k I kj^ii* kte b!kQkj|ii££iS 
'kjlii'fijjij blk |ifeji^h tikoiifejkiE^k^ ii£]k feP 
l^btfe Da b I ijiteb Jli£| ilhfeliltlb BJk:k ki Bi^ 
-abtbkliiki Jiifab 5£| Slhtllklb blJik Jilb!* 
-Sihfij^islt I', bit i fefeke i»ljifei fiilbkjlSb aibj 
-SksbfclkcbiSJb |£ Jfeifej 1514 bibJ^lik Jib^l 
•Ibb k^ltbbll^^M li^QjAlb klkijhEbbJb iiiJIbJb 
mjik llkiiite blii! sihifc Jii B 'bliSfel ijiJbfe>* 
-feJilli tlli; felk olt klbjlikihi;life ilJilbie bJlIi 
i^hih B k iiii I ^IbilDi klk ciiiiiib -lit-lkllli 
Ibai ii> I IkibiSitg $bi iire^lh i>i>K'lifJIii klk 
olfibailfek fiikkikjlftjlfc feblb bib b|ky klko 
hihibb illiliii* bliH^tibib ll*Jfek>^ bb j Jk£)fi 
liii ki-mibfe kb Jii=fellB 'fe.iH^B h Jit I la 
-lillnlifebtfiilbbBlULftilit lilfetS 'k!«ilt hlH-kt 
ikl:a§ liB Iblbbih k Jil bk I iittiilhm b| bS'ilii 
-fiite JEihih I kJi fii iiklsii k 'Ibkibtal ^k klko 
JJi^fiiliJkfi *i£2:liik£ kiDy t5!tli>, kk>k ililiblt 
klk Dk^sB Biiiitibl:^: iii-kbth io kibilk b^miJf£ 
-£ bililixhilta ilblbkitJLliilhltfeJhkia&itS^tife 
Ik^ k^-lblhk k^ Ik^b^Slk <klb^!tlh ^llchk 
-liiibii Iktifiililbe \lE3sJflkl. klbk ktt> IbJbhife 
bJitk lUk^MIllii 'ki^iiii kititUblig b^^lltQji^ Bsb 
-^kbik 'kll!k ktbi£l* bklklii]feskl>lb b^ilkli>l& 
bi5kblbl'i k!blk£iJS, lilt la 11 IkSbib *klB 
-ih Skbifel ItfcJbkDk SlilDl JiiJLiail kilib bi 
-ilkDjbe biS^hib lk£±lklke 'kUeiklfeE ferrk 
&it\th klUk iJj}lbjt<k liibkliliiiftb Ikbb li^^si^ 
Bi:tlitll!l& bi.;^b:iXi lkbibkt^i}li*tib'kib&klDi«tlii 
itelb.!^!i£ iolxta lulBJbbib ikloDltlb 'kirn&itll) 
klk olixtbfkl liLbb k lii bk I ^^!k ti.bkltiiik£b ikh 
.^ ll^fesb b^jilili>l& b^Ekbjth ] ibbitifbife^ )»:• 
-£ J!i ^£3hlt k 'jbitlkl Lktilil Ibiik ^ibSJuibkl 
Billk klk ob^bil^lBBjkifiiibiubktBibi^lltljlt^ 
hllu l^biti ; IbbtklQjlt^ Ik^ klb-lbikk k^ ii^ 
-kl^b 'ki^JiB i:bktkl LubB ikij<lk biiiki \i\t^ 
-te iibih lite IBliibib y ill ilk I iiblSl!k kbii 
-Ibh k^itjbbil^li£ S'k 1^1 ,ibJlibJlb|^)Blb!£ 11 
-bilk klk olt^iki Jik iilblksfeik bllk^tkib ^ki 
-ilh^£B yk cibJiktkk-±b blbklilDib ksB bkltfe 


I :aiiLliklkittlt& 


-bJlfe IftliJa ILlbJhblh bh iiJ b h] i^atS l£.lltli 
-iifelhife bh mihilhlhtb hb Iclib kmJtbtb tn 
EiS>blii*(biJibb felkcflimtbh fiiJii|ite Ci Ei?ih 
-lii„-lblhfe tii li Jivlklfe iifeib ii:felJ2iJ2j h|lbf 
-ilblibi* JiiiihiiJlihJ^lhtt iBhUteiiS ihl\^% 

-life iiillbh: l|feJ£ bltete iibliitfe ikbil* lii ib 
^iBlbllil felk QJl^k£& Ibltafilh lliibfe BlblJi 
-ii Bllillhbiiiilb iijiyiilS biklhtt fcibilliltfe 

• •>»•• • 

I ^Ibbiilb blbSlilliti taft inuilbaffe ItiiikliaiiJb 
jbbjl^fej SlbbiSl^ih biiiiyi hi.mi± fe JkM 
-bb 'iMbb tjya iJhlblli lbie:»tlb 'klll^iiJb 
bJi^llb^S l^^hA 'yiibii fci 2* kl P]J»lni 

-Sfe fi)ife[k mlfe iLikH Jiilb liiibji Jiilt iniin 
-ib J^'^fe m jak hjiimbij taB iijl^it^ hiliiB 
tih |jfe lit 2k k 'kll££i^llibi: |m^ibibi^|bbj 
ilkiiite btli^^^lb biibli^l iMt|b^^lkob^bil?lii 

-bl biilbklfe B^ikbih Ja^k k bk I SMblJibt 
It^lbbllk bk m±& l^k k 'kiil^lls ibi^l 
-(bbjiil Jik k Mkfes^Jb ltiJmiSBJk%|bbl Jjti^k 
M%b l^lbbllkl^ Hkeikikbl Bib^iflB Bik 

-ibll^ili ikk ikSH^itlh 'k!\i|iLlb Eitjb kh 
-JBilte mikJMe itfeJlilkhl^kfi Jkblk'rfeiiiJlJb 
*klh£/tkJiiJb l&lkkj^ ifiite liiiiJtihtb. CilbB! 
%l feji lillili mifelhbife illiJiim i^hife B in 
hk I lliiilis Miiig JjiMJbfitlb hllii bSJki JiiJb 
iiJBbfe k£JiiiJaii hhUh Bi& IkfeSilb 'SbSiJb H 
-klfe Jikltfe iilbllUbkbij hslflB bs ! IbbalEHb^ 
b^ la laib k 'mMbJlibb Itelbtllk bk 1114k; 
hS k ib'jililiiife fells oksi^iii bs I IbbajSjib^^ 
faS In lb k *liiMfelJ4feb ilfelbbllk bk lililife bk ink 'hl^life slbki^filk felk obh^m bi ; Jkbij 
-^Ife^ bk ill ik-'(lilbfe bi iikliite ^^bah 
iJiOilk ki&:Bbl k£lkk ^Wit bi* il^ bkkj 
'kjhmiife blUbiife bJ^b blfei kli Iteisibblik 
llslb^kJitt JSfelk Iklbli Iktklte fibb BiSlbfe 
-i^klb faibi^iii Bik life^iiilhbib k in bk 
I klHiilb Bltsbit iuibmife lk.?^15£ih <s^t:i»ib 
fiiibaife ikbJ^Jtlb 'ib^klb bklblbils khliiii 
-ife BiaihbiJs lkf:ilbll&£ 'JiSiblfee bfi>k lib 
ikikbife feiak IkSilklte 'Sftiklfefi: felf^k fijiy; 
-e bltibika bfijk ikJtifcbaiklb 'klbfciliilitlb 
kiC^b it£h iilibfciklbklkhlbfiiklk'b 'blbMtfefiil 
•lib iBilikl liliii^lb i»!ib!klk I* kJblkiRbl^ife 
ilkife labtb k in bb I l^Jikibl thbah bMbtSlb 
billkkte bii4bih21bbl:gif)afe h£.llllk=fel bSHlh k 
Ikteilblbfe 's«2:blb£ fekb ibkk bak^kllS blS£ 
llDS^ blblJiilktb bl^kib kib^l^kkl Bibll^ 
■m Bili IkBllb'klfaJbiniblEb ilkkte blfiiskhlk 
liBlkim Ik m bk I Sblbamife blDk'lbl bimsih bl> 
-Blblb birtk linibkk blk oildil ^lbi£'£lbk!tife£ 
l>bk> Ibk bli)k blkoik£3i:lhlk'kl£^Bltg Ik Blk 
•btk b^k Ikilkltfe '2%ih\& fe^k Iblhbblb Ilk 
bm>iib blkik *sbllC imik bittillb blblb *i>i 
bl«k5B blbillb blbSb blblililbliibbtBib ilkinis 
blin ^^bik B k bk I ^ilbl klhbb^ ibBlb klh 
B^l^bk blk oJ^)i£ llkinife bib ikbii:^ Iblbkte 
iniik klBmb:ik Blk ib bk l Ibbklb iB>lb'lt^li 
-!fe Jbtk'ibbtM IBllb I kli^bl blk oiiu£ b^klb 
-illfe ik£^|klb£'kl»^kib£ blJlk klM£ blhbikS 
biiik llbm bltn ibk bink lilbilbib bikoUk hlk 
iBlkbik kbbB ink litl^l!b IDk I li£lk'k Mlk£b 
'bbi:^B ikig-±lblbe 'kl^^blbk bkk 2liki llbB 
blDk JkiiSM *klil2life b^lB hilJ^ mib ibBlS 
Hebl k IklbBUib! blkolklbJiij Iteliiilh it&lk 
in bk I Ik^l^^ bllb Iklk lk£biibi;bB Ib'&liibib 
Ibiiblk Ikbi^fc imibh IbblikLlthblkl liLllh 
k 111 bk I SBbilb hllB bsm Mb iilbife &B 

-bl k bilbkibinBlig blk cixtlbllll SiljQullb klk 
■^ . . . . .^ , 

ikkb^bbJE 'kllbtbb& bklMi^lb bJlilB ^t!k ik 
•blk 'klblk blk obJtilB k Ik^^bk 'ki:^bB bb 
bbklbtbb£ llkbl^ bik ab£lii^ilb b^i^lB 

IJsi fete bfefeim kbit* bi^fcilfeblfe hfiitiifety h^ 
lnjtt bi hb hh yt bJJpli^ k »*^£»^ i*** *'*^ ^ 

-l^^jiibi iiifeiiiiii^ ^^^^^ iiiteSrfe iia^ife 
iiibjiiiiii hh in KiiW-ibitfe fe>i i^^J^^ ^^^ 

iilfiillh iilibJltlJil Blfe CQ it I Wliifel miblt^ 
-lib lkfelife^fe£ 'bjfelitbifcfe£ h%l^ b^>^ ^^^ 
liiblfe B>e\i fe51ij BiBJbhJlfe r^iieife ib.inttit\h 
'bli$&ijb\bhVbifidbfcate i^lJ^ijay Haibtfeilh 
JlTm^fetee '^feJit^bfeE him him liilb mbtfe 
HfiiJ eiil^ &^bl BiDibaife I IhbjjSlb^ 
|llfe fe^ hB b 'Piilfeijh hlib Illi hltb £12 

-isUbiSB Jfclgltbiilfe lihl fc±lbh^ felkolDlbklbS 
-H^ltfebiii. |lb±' Ihllilfe blliiSih H^k Ji) iiii I bli 
-Sfcl felj* ojjiitbli i>tti&lb E'£bl Ibliiib l&£b 

ibbi JSi* i:**i Mk>^ib r.i b!b bmoibibiDiibi^ih 

-§S '(iBlMifek 'libltlt *libJitlfc:-Jii£ k 1 ih>. 

.li Itfelhillfc Jiib JolHi^lb ill bik I Ihil^ bjlh 
iiSlfiiJilbS tit o R b»^s£il felko lltg: *i ijih 
-liT *fe ^^hm 'i blb-l^k k 1 klBfeilb liblU: 
Jla^lh ink f lihlii iilb^. fii l2ik I ittafekbhil 
Jhib i Ikiip. Ihii blla ^MllJa i|>bin hlbfe m 
bik I Iteil^ blME blic Wb.bjSJS iHiLB^l b£il 
-iibikfi lb|rfi lii^iilil i5lt>!:^ li> ^{^ I i^'^ l^^fc 
hllft Ibk: filiibii kk fii^l^k bk J Ite la tb 

I oiSiB I 01* oJl& I o£ ^ ele 
R o^ ) o» ): ol&lte I 1^1 ibb I & b&fe :t>^ibmish 
-Stib I ofelfe 'JibiUkiiscJafciii i^ijiki&lba I oft ^ 

tJi II M m ? II .^H'^'iBi •' ' ofc-lifefell-li.tefeS 1 1^ obj I «fe^l lOHIB 'biisft . bSiitettjaaS , I oS-ifell^lieS-biJlbiel 
I iifio»iifc\,oiiiB'&jisft, itissi , I ofej-h^i-^liiS 

I :<fc feilt'klbJaai , && ,-ii lofc-kl^jl^ij-hl^^^S 

•|lall!k iitil&b ) I oJ> I oypa I o£ ^ oJ£ X eitzie 
'itJbJ^£llE<l*£lb^£ I iUldbl)£t; 'iby H bib m± 

-tik^iiMJb m^ I oji^-l^^llfek:gI-lkb^llbii£l 

I kkti \ oah 

II :3b II :n)tiJli ^IhJbiJoJEklH mk:>lfe^ blSib^Ei:tb 
bi^Utl^tsinm b:)ili£lii&!ki@i><^b<il>ssm>b :l^ltb^ ]in 

,. II iijBHb B:iJle £ 'J^bblhJSb £1> 

I l^bbtJibaS i^Ji^ lbJl£: W 'Jb>l£lJi& bii J£ 

II lobfeiijbtt bsH 'biftJB ^J>^^ 

I ia:k]&lcJbsi£l iol> 'lolkiii^ bilaJlaJ£i ,. 

I l^:*Jkbbl >liJB:kJidl^ rJlfJt'.libJ bJtt:k^& 
Jl^Sbi i^l&e^lblt Jk£^ibl:JEf kb -kJ^Jk^ <pyHiBhi 
•lltm mtiittiilti tatn :kbii!b &bta kbiu i^Sb Jb 
Jbi^SltKifeklb'tjy^ jailMbifejli li it JiiL'fcJbail* b fcj 
•toJ SfissJiiili :Kfc't)bifeiit JbJiB bJb isJiifei'Ubifcjit 
12'^t: kb^xi^^blB :fiLb mb^tibts 'kibnife b >i&Jt-s 

^ - Si* • 

-JBbJ&btH ibl^bUib^Jb tlslkibJBtlaib li lb-:r<Jb 
•It. tLHttH I %iJ,i£i£ ;fet^iJ.feH£ili ib EiB bmihk'bibtm 
•B {^tfiilbj:2b B>Jb£blbl^ 2^blbH :s^bJ 'i>lbliJ<^B 
1* klbti% If jb'Jbt!'i:^b£:ti^j££ttIbk':initeJb kllt^i 
•891 B«lbilssJlilJS ibWk'fe>febiB:JB<JbliatJliitji^Ea 
iaii'jkuBki|Kee§ !j£biifei)b-Jt'fcH I jKlaifeiib jkI 

Ih hiilfeijb 'JJ£l inilbilb :kk':<feilkmsttillfi llfeiJb 
llOaJI fillk b^llfeil^al k 'i^&fel iilh k Iki 
I lilkb&lt^ k kilia^blb ':£^bbllbllb 
/£h^blds.l<feli>fe i*& .b^JJbttuSt, ) olttk i okm 'i^lt 
-hsnriM>S ikiJfeit I ::fcfcjifettjfeS mibibBJib^n 
-iEi iKilteisb))b iH^ I oE-*fellfeJtti?i-b%llfefcHSA 

I oe >> ots cbi „i SJbifeslfeijQS lihsRlfc nil 
•a 't£% Jl&JS.IB Utl^ ^k b£L lilbB-t^BUlLi>H„ '2lb)to 
-fMltelbsSte^l I «S-211tlb2:sltl?S-211tlt2ihfil 

I o£ > e^ ckJ 'b^:a^>rsji^ib 

.jaSBSfelbfclS ( IbsSia a& t^ lilJtbJkfii >tft , Lite , 
JbiSJbftibs) „l iatil |life 'iSi$ J&^fS 'i^ife i*S 'Ifc 

-& bEi^^ 'SbJ& b^jm „ I Ol± I OJE^llL I o£jlfc I o|a 
OiJ& I eheili I Ot-£t I oGb£ | oDlh I o:£eb I >\Ii "ifiltSi %h^ I ::aii|iibJbi*ii£ hi^ r.ll21l*tfe< -JW fe= i:i 'btoilliitl*; ti>£liib ':lti*:- k.tti»^iitia I JftlU feR Ufe A oil- .£ 'blllilili-lDi£-lttE2^ I miii >iR life ^ ojb o:fe 'h^fe-jisi-l^^l I n>a"tib biiiii!tfem jaai j| 1 iib ^ oiJs ,1 J.-^^. il* 
.ti£ lii^i II M I ^ I s II ..tam.Si., 1 nE-!h>J?l-Si£ 

lofi ^j OE, oiii 'loSJiJtt ! oii-lii^l>;.-iil^:^S 

I Ofi < oK V5 o£ « Ofeli 

'<*Ji:J*iiiJbaSl* I «E-a'i>>.lh.t':^V( C; ) titlhfelSfi 
I 0£ 0{ 015} e OK 'fetait;ii!te lL-h:a 

-£ i^jttiDiJb ibteiitfb:S£ I oli-*ikb:a:l-hlfefe^I 

I olJttx I 0£ ^ eli ^ I oifei I oii \ «lii -ifetfeSBlbibS I liblbbai 
fiiiajiiimMiimbi wibb£aS 1 oS-kl,bba:£-tt|iufe!i£ 

I OB I '.bl^l ir»bim mibt iJtlbitlilSS 

ofeife I hfe^abiii -ibfefetfejiiiifeLfi. ii6:b£ bS -tiiifebaS I ofc^ , J '^ 
•liifetai , I fe biSb'iifeh£f5ii oti-iltit'^A--iJE:Ea£ 

I oe c 

oi£ V OK \ ofeli 'btES EsibS:i I oti-i^^i-i^^^-S 
I ois fe ofejife 'ftitoifeibati I ofei-ill^ax!-iliia;.£ 

I ofi ^ eI6 -g ofe \ o^ti I ofel I fe blti I o£ Is OJS 
^ OR > ofefe 'bJ^Jfeli I ofelfe I Ob '>>£ Bi I it 
■lb. f 0.H3 I ttil^Khi 'ikiS I i«£i-fe-tE-i£ < i^f;'*!)* 
.£ us-£ I ^Ih ^ OIK I b 2:S ih it* ti-jttH.£b5feiii2i -3 I. P.J U t 2 II ., fe^itiiSie „ I Ofei-ilii-«:-iJi^-S 

I o£ ? Oife ^ ofe: 4 oft '^ 

ejfeiife I ofeJfe 'bfeb&S I li'iiBa^ I ob-I^-^-j-3^a2 
I iiSsN^ofeix 'feiisii lintiiji. iojjg>->ilk^i5-iili'>ie; 
oit ;, I febsS tai „ I o£ ^ oii s\ oit I fe tellffci 1 o£lJS 'b)b 1 ot^a- 

:% I oj£ \ oiti-t 't±<MiiiH& J fc&S ttb „ I OK > OK i^ibbttbiteiirrjaeib bbii tbtia^ I ok~t>ii-liii'^ > •}& 'b*^l I Ote ^ o» s ofett '^^BJitJfe ! Oife ^ ofe 

h ofefe I rLS;! a bit b:a a^ 1 ofci-bit£-fe:^l 

I eB. I 0J£ ^ eJRi '^^1J& 1 01sJ-S^'i-Sit£ 

I oe I ote ^ I ilS ^>^ Otis 

'ltlb5]&bfefeB feibiLJbtti^l)* I ollgt-Jt]lttl£-iniiiJ5! 

t cie >:b o^£ 1 fe SH:£ I oie ^ oJii 'fet.ttJil- 

I lbiBli5 ki^ kbfcttjrW£JliSS]b.a.& I ofel-rrfctliii 

I ot& 'i oii£ 'jti! I 0& 4 OSJb olie I :bjai>£ bl 

iJfcliJssJtibbl^febJUti bjJbKS5iba:S: I iJ£ oKlli ^ SJ J «J a <-.wit.i -iJii-lfeltlljtl -ttJ a ., I o£ ^ Oie ^ ofe: \ OK Tt oJftlJS ^J Jflima j 

-Sbiii»an££B „ 'iii^iijuaS I ofei-li^lii-iiiih^k^ • 

I o£ \ obS 'bBllb£l:£ I oE-:tS^il~li:ll=.'>l i 

I 
I •« 'ttlisfl! . iJfetal , I efcl-ilfebk£-ilJst^ 

I otk \ oi^ii kibatii biibE JbbiiilitiSiifi 
„ II ^ II tfe y icK lisinjtuibj 'lH£Jij^fefi hi ^ib 

I ibk BMu b ii>ie ibm 'jfiiiib Biiiiiiiji bl „ 

-£ iiibSjiniSfefuife I hJfejfeJiB ii 

„iail ililslvBjBli bb ft^fe yjl fet*J ;jli|kE bJiiife 

'*^}^J t^^Jii Bb jfebij feb e !g |j.s-«il iiniiri^* 

I hJbfib HiJb Ibhib kS £b ttjbbl -.iliiLlG^tt tt a 

':kiti±Hi jBjjb^iti* .;£ r^biiiiDs Sk t! Jbl3sJbjfes'sm-ife'^ 

-itb^biiifeji^ ^jjbii „ I bhgm 
-^icB Jii I in* b jicnis ; ttiiti\&-i^tt ini^Vi Jis 

•JSjfe bl^febfeaiJ Ji!^^feJbi^H£ m£Bit5L> IJ^" li*j\, 

-Bifeay I :bjabii!febir«!fe :r«ibm i i&ii^Wjnm 
tlWbsi^ilb B!^Jibaliili:J_!fe|53j»iJbi'bJfe bbJg 'h^fc^J I jreJJi ^R lib >! olb o£ 'ilijbl 

I eis \i5 olie 'HJb^iS I :S!^i 
-JiS 91^ Jib*Jbarbe-isslb£i:Sl ofej-^llUi-Slilil 

I iii'M 

(ti 9t^Jtt \ eb5ife 'bMiSS lbfit:l I 0fel-MiIjt£-2JiliS 

I OJB fe obs 'bifeblba-S I ofei-febSlii-kfeEilii 

I oe^eoia K oitti'iismti Ubsii mS i ob-feli*j-xli5 

I oi£ •} olfti 'bfeftuSiii I ofei-^btJii-^ffcllil 

I Obii I o£ "g c fe ^ OK 

^ oifeiJS 'bibSlifelil I otei~!thltoil-JbHJfe2Jil 

I olbfeJ I clLB I OB '^ o£s f ufe 'BH&liS I oli 
)1^ oB '|bfeli btfttiliti I ctl-iilb^il-JhiljUajjl 
I ote ^ ojii 'b»:S bKiil I ofei-feB'hlili-itliSlil 

I o£ R oi£ 

1 ii 'JbihS I oS-ir^lil-lJiS 


h^ C ofk .^ .it I ofeJ I'fe tiSb '^£iii I oii-bi4l-bii 
I Uti Q\ OB I fc tjlfefeii I cfi R 

oi2 ^ Qjr«i I pj^iJt-ibiblsntiibJti liifciia '-bbitjil 

JifelEJtittbiBiJtcililH £- feii 'fclbii i'JbitJ.llltbiS fcia 
I o£ R oJ£ *. eJb* „ 1 ^iiiJi :bui+.ijsi. Ir. itija^^Bi, 

I oB oh I ohJfe \ 
I (Ittith I o£ 

I eStfc 'ii]:ibaSfe I cS-hJil-h!iji 
I eftK I oh oljfe I oBilfe I OK: •>: I o£ "B 

I OJKh 

I 0£ f^ 01£ 
f. OR; i ol&lii- I o£ I £t Jt-.tlbjBSlUfcB 'ilJH I Otbl 

li :J2 ktsBt krtfe£jtia:I I oj:^ | o£ ^^ oij ^ elt i fe 

I Jt4;a ^R life K oJt o^ 'iDHiiJSi:S-)iii-i*:i£ 

I etc I ol& 

-IBr-bLali liiltiiS „l ilu&tlsklit'ii., I iJS oRJis ^ 

Oi%t 'lilkli*-JhfeJ I lis oRlia ^ oii^ 'felBfeiS I on 

n o» \ oiB 'feibtiaS I ojfe Vi o^i. I bfcijS Jt teb 
JL-fbb :t;Jbfe*:S i eJ&Jte joy 't-jUi? 'tjjjifii^ i Bti 
-i£ Ja aft ife jiifiis :Ji]iife] jWiSJnS i oii-ksil-fcii 

I o£ ft Hit. f; o«i •< oJBJlfe 

■hifsititii viiSB maByjJiiacS i ofei-b2itJj£-b^s>i 

lofelb 'l^a I iijbsl huEiB be:>£iii.b 'l^Jhib Jb£ 
laS I ilb ft OJB I :b b4J£ SilJ^i-t-it Jb b!tc* ItDE I e& < 

on. \ o^^oR^s oJfeJlg 'bSbil I ot-lJ!tij-^lb£ 
I ofefei ^ j oJb 'blttJbB I oJ]^-iyJ?l-lhS 

I otsjife ^ ofc I fe 

-bJ* t£ t£ bhtb t£ t£ iTib tobm k£ t£ ijJibssibR 
-B baJtelbtsJfe •i^l^.iftwS-SllRli I oti'EiJssilnblit ti 
liiillifesslbft^ bamibibli'l efiililJiyi-blirJJtibB 

i ofeife 'i-hJi-S I "b. 
ojjte I oJi 'bbfcJJt'fetJjfefel I cb-tilll^tJti-bKlt'feJi-l 
I o% ah 'JtJfcifijSife^lnSlilt I oii blihiili-fijlSh!! 

I il£ ofetB 
>S Ob^B 'itttiiriitUlbBia I r.b-tiiJlJfeki liijlfcb^ 

I oH, W oafi ,, 1 fel JbibS Itbatilb m 
-1j» „ I oU£ 'hitbiJtes Jttii LjbJ£-J!i:i--'i"t£ 

I o£ ^ 
OJi 2 oit. I Jfe i^b£i 'JloJll>tL}Sl J:feSl feI:^mio>Jbblb 

-isbi:fe:ib5rclL ,j I Jifett JifebS tb „ '^b£J 1 cfci-itij 

I o&Jb I 9^1 Eh l:blli^h 

' 'feltlfeS 'tiJfeJtKiJi I »£ 'ifefe I !Ui-£ 'hrr-.liit£ I ojK: 
, I oj^b ^ ol£ I tJbB b EsiiiJbsi^iaiEbJi iJ bJbklifci 
i 'kblb )^>Jb^b JL^^'bJ^bli loit ojj£ lo^oJiS^ I °!;-b >, ej£ 

' 'iltiajb I Ob I o'L obi I o.'£ B cm^ 'JHiii I cb-ti-bl 

I I oi>bi 'bJicb!£-i I ct-J~felb^-hlhll 

! I ois S\ oli£ 'bS'.H: S' £:lbbbJ I :Bfcbi 

y Ibb'iiJJifiiiJb.bsiliatEife Jbb btiSitiiii-issibbjbJ&l 

Ja^ I olbbJ I ol^^ I 1J£ ot&li£ ^ oklb 'i^^^ I OR S 

otifi I :Jtiba JBlbib lt\it i£iS I o£-ktfeh^-lt±l 

I JBIb ftft bb Y) 
oJb ofe 'i^feii ( bbiiJb^SjCii JbbE'iiSt; ) I OR < bte 

j I o£ ^ .ii£ 5 o» i oJfeJle 

. I o ti I fe bJSii'ihai i:ihS Jib JnS I o£-ihS-bbiS 
I ofi ^ oia ■» oJ2j£ -MitibbaS ! oif-bikbli-tliJ.b±£ 

obllfi ^ ohSas ., I bEIfeb4ilj&J£lctt*I ,, \ o£.t oifi 

' ^ ojfti I :ftbis agj 'jijjtiijssJbii I oiii-tikbl-Jilhi£ 

' I Jtllb ; 

, S\R bb >i oJu oi • hjtai IbiHJiiSg-i-ji^i-JlLSbiB 

! I 0£ >. OR i 

>» ^ obi& 'j|:St!ih2bfeJ I cR V< OK i ofeti I cyl* 
S JB bibbjH jbiibJfejbibJb JnS | cbj-feJhi-SblS 

I OK '-i OR \ obii ir.xbJi: II t^). I R I fl II , -b lbBj£ ., i o£-bi?i-ii!l.y^ : 'iail i :!fcJteS t-Js j=!baB b£ii:i I oi-j -<e!b|-.fei^ltS ( ^.svn^ ) Ktfclb£ ^ olie I ei* „ II \ 11 l'llJRK;liliKI i^K -^'^ 'a^i^^i 

:JiEi)b t&JJb:i|fe,.-je'Ji6 I felt.teJaB*b>tE:tjklB bti 
:EliatSSJ <feb!lllJBtli£Jfel*5t.«=^t!bl»iaJbfeibBllS:B 

•hibbtiijaiyitt-ht JiJtfei tfba^Siiiiiiiiiibittfh'tm^ 

•fcfeib.-aiiii iniiLtiHJrtifei* 'iilJJiaJls JtefeUJliihi ili'.ai 
Jil»tt ^l^i^J^ '■tit ':Bltfito'rsifeJlhlfe!L :Htt!i bSJb 

-i- mii^iaai 9yJii:t;lfc-!.Jlbitll5BfeM tt±k*2ihJbiE 
4 bJl^l^^ JS: Hi'ii i bit: itH^i: bs:^ tl^ trik & >B&li^ia> 

•!i6''ti&kiiit>jb i)%S£j:L^a3:i ithyinij^iik j^if^l^S 
:!&i^iBJlb£ 'iTih ite.'b Hs.iil ^iiH biyma^hk Ji£l>£k 
•ilSl J&tfeJ^k titk I aiirJ4:-lsB tek &^B >h :klt 

:juj}:& ^tiiifi^ici^a-^ja^ bb k£fJi^£:£ia B i :t!%^ 
-bi biisrj:aife^ :mBttiS.hb jfe^<£ kJbjEtrmjii;>agJ 

1 tkJkiaJbJlii^ :kJQiS£;£t£»:feaiJb JbVgc^^Jl£Ji I :kni 

•!fe <li>aagi mii<l!tbtJii2 bik^ajii>:i!b :£;£kikicc:ti> 

i&l>&kS.l'k& 'ihZ J2^1b':km lclli>lb^<te a bi7ll^Eb£ 
'li "Siitci Ji^tB I^^IJH: ttH Jl:aJti^ IJi^b aai& bl-i^]b 

i^buai bk<i aji! kiJiKsakJ&ajb^rjj&^^kf^iibbiyib 

•j:i:tiai^bb£a JB bklkitr^Jkhi^i i^ikmbisii^i! £ ji^E 
'CSiktlJii^ Jkjj£ JisSaBHtt-ltkk^jfei ibkiibil£'t:&St 
^Jb^BB J^@bJidlttlibJAJ:fe Jbiie-:E!£ i!fellllb 1^ bi<fe 
& m:gabl'; k^iBi!iJbJbiiJ!fe:Sli>£mSibii&-li!^&ba 
•Jbi!&tiubiS^ib^!feibii&ji»i^ iL:&E:iaj:fejskkip£^n& 
iis!>ii& I jl!JJgk%Jl ib^Oi^sa ^IMSJl^^ k ':b^£iaSl b: 
•bi ^£b^£^ jlb t&ib&Jin> t!j;iliiti^i& & hn faeit. k^ 
2ii:&kJQb£:n& blb^IfeB bUiife I IkJBBtS ^IseE lii&SJ 
i^ki^J:t£i&@j liit^Ji:t££la I W2tJs JttJl£B:ii£iJbl> i I^ju 
-h^aBt>JQt::tlXE6k^:kJb te^tr-ifeklB :kSBB :k^t.& 
-aStJ JllBiiJiiBSl I bJK aJBJlil^jfeb :i«t'l'JiiJg:bfei 
-ej£Ji<feklklilbfta'*fe!ikl«llS bJfei kit** :kBihiibM 
-ikiiiibt»jtSiKULii£<febjyjii»bkJbl!iiJiajBEiife nrjJ&Ss 
I Biaibifebl jfeSk bIklEBitli!i jfejJLt Jj!bll?:££ ':blij| 
-li-a^t jtriK ^u (bs » iiit.&^aSi JfeifeEibtjjkt'srjaa 
b&§£tS4fe aj'Skfi R iaiblESiB 'fe :t»i jBJbi 
-IKbt^iJSi'): Ikil JttliiiiUJBJitE "i i^Ji jfei JbiSj-:ibE 
fcaijfeibi jfeiu ttk fei'kijrJkJir. tebliiiiJlSibfei :t,ji| 
-iinio^iiI:lB aa IfcttJJhi tek ; ys- l-CtihiC ::a;ib£i .■-ilnf ;H! •>■ h«: i5;> ^=t! iJb "klbiHhi-JI.HkJt-r..S;t>t= Jrtl'Jiilt t-fc jl-tlj 
-"bii-itrhfeli kiK fetltSj Jtiii fek fcisJki I :;^i:jb yX.ta 

I Iklhtebl Jbk)$e&£l 

!feii&li£Ji B^^k 'kbi'S b5^B i^ii kiii kr.iij'.lt 

£4S IsHaJk •-.febbl kBJJBlB b^iibk!R*ll^.'SJUi bJti 

^ ■' ' • .J - N* 

•bJ *U;*a 2:26 k iiSBsfe t^ii lltk^'t-lfel t-ii HB 
feki^ififefej I :^K£;B h:siia»;Jteiai}lS>r*!*!atl Ibb5l 
•liJ :Jk!£kB :J£rrJ&fe I kbJifelH SL^ i£S k bfeBi 
-ik^a tribHitiJfeilitls&-Jfei 1 S'jKS. illi k*kaj^ 
bSB JEJi ih^feik I * :ZlS JS'lfe IsbitiC bilJnJl^bi 
ti'ltnihlnmjklli «ti:iHfeb kJ^e fek 'kfelifel kJ£i 
kiss Ji^lib llll+.aj'&: iBiibJistblHiiiJ^SsilR I fi 
•1 bitilhk]r«ajakg:is — Siafcklkbfei JK.ii Jhfebl^g. 
-bftfe I JbBi JJ^ihlflS bik 'jJEJ-tttbbH: >.bh:f}b±ji<fe 

I ofefi '2J^'*biB *|WSl klb'iBJtife* I oE-i£tB^I-^B^ 

I oaite R eh: 

-ife '!t]gJts;tt!asiJi:bb*''aj*i!iifiK I cb-^-hJ^l-liibl^ 

I obSit I oa; I Ob ofe I ollb o"^G oJB c~L I k±-JUifa:a 
Sa jyk kbils iJbfe JkijSSilnJbJb aj^ kiiijbtvlbJriB 

,i»a;£, „i Saliabaii „ 'ki^i^kE* i ofei- tlf^fcb-hbll 
i t oi£ j life )i oSilfe lliwfej'k tebii^sbaiteLtfebJWSl Ifclfis 
-jBifekJJbbliksSjaikbiiB :kibH5a Jti!ia«kk libb 
-fi *lHfe^ k£:llibSJbia Jbka(«B :blbbbtli.tlb 
bsee SfekilslbajlJfeiilfejSlt ^ B '^£ kibittlbbi 

kiH; ihiiiife J!lii bi'iirjji? I cB 'bjirtrrjfet-. kitna 
•Jkbi biitik :JbbigfebiSjlitibii i o£- biibi-fLtihS . 
I oE ft oj£ ft oj» 'iiltjjt-.c I o£-klib£-ifiih^ 
I ote \ okj oiSii 'bbbasaiib !iiEioi^l^ 
-IbsbbS bi»eii*tJi;J£ ( li^sffafek^biaibl^b Jbh ) 

II Ss II ItiE^a^liiSs&i-sOife 'hihi lli^fek bh 
\ 1££ Ibl^ ib'li JJfibiji-lllte h Ifcy.iltbl 

-Sjabijbk!Bkii*i*)i*»^ fciis 

I kjhjkbh-is iafeb2,iEaa 
I :ba£}lSloi<feis,irribJhB yjfe bbbxJs mi& J!tefcajB 
-a5 I kJ!bbaii.H£ JiiftElniSJilhabaS I kitit kJ*talS 
-hi: fe kbitib bi^ii W.^ II oi I ^ i II ,, tJsi^s 
JnbB :*j£ „ fc';| feiik^ II f R I t. I s\ II „ :baibaiis 
fcibibLj*"bifeibbil3„ k* a biist-.;fei;ShbJbllI: kJi 
IIRI 4 IRIL biakB!:sJl££6,.hJbJ!lfefeJtiJiatis<tiibtJJK 
kJ^ ifebaiSij£ k<S fe blii>iiifeb btea k lb inx&hi kteJi 
-^ kJ!^J£ tiia».b kjS II nfi\ I ^ I >f II ^^ :a,>ifeiijjij „ 
te^iJibaSbS I ibJaBJSb :iu!*i^hbtli i lataiibi 
baS bia£ I ok-fcbJi:i]!tt:alh£-lJiiha+.str:i»iiShl 

I DE: Obi I OB I oj^ 0JJ£ I ©a OJK I 0^ e^ 

oiJholi£ I febfeL klJJfJbfi iJBjaBilb :kJ4i I itsJJs •^ -s* 


iiiibiti 


*^ «rk \ oit I Obi I'B tJJ tj2k 'jjlHi I oi±-iiI^\-ti±L 

1 && o\ obt I fe tvtefeiS I ofi ft 
I o£ R QJ£ t. eJbs* ,. I ^hih aiiirjj!^ U> M^l^^ia 

I oB oh I ott!fe ^ 

jfc-JiEiiiJi^Jbilb I oji-blbt.iliitji^-blli)J:-.lth!ii 

I (■utia. I o£ 

I oa& 'i>j:ibSkS% I cS-hJi£-K!il 
I 6&n I ott oit& I oi2it& I olt: •>: 

ojfe£ 'liittjija blbiJJfesrjaS i cL-tbilii-viu) iai£ 

I OlKh 

I 0£. f>, OH 

f. ore \ ol&lis I oS I Ei Jt-.Jfellijfi£]JttfcB 'bJK I OtEfl 

• ■«? -^ ■ j> J ■ 

ii :& i^itSla kftfe^Jtiiil: I aVM. I (i£ ^.^ OLE ^ cit I £t I it»:u ^R Ufe )! oJij ofe 'inifelJgitS-iiii-iiil 

I ott I ol& 

-IBEbtaa HjlbiiS „1 J_li/&ttettjVii,, I ijjg oKJlfi ^ 

a o?^ i 01^ '^jbtiBS I ojfe v» oii£ I btiiS it ten 
Jbfbh :t;?Jbb>:S I el&Jte |ok 'biJ»sa£ 'isJJif^ll; i lit-* 
'i£ Ja tab jb jkiiJts -.CsiBfej JtiSJaS i oi*-lt;ili-ki£ 

'/t[,wji2D|>S I 6 ): oi£ ^ .jk 1 oibt\& I Ji.ji k jb I ee « 
OJi t ^\ok't ojfellg 'bBb^l I ok-^J:t|;-2lb£ 
1 otebl \'i oJb 'femjbfi I om-lbil-llil 

I ctjjife ^ Ob I & 

-bl* t£ t£ thli tS t£ Jtib iDbiK k^ t£ iiUEfessihR 

1 ofeifc 'i-Hji-S I oil 

oJJte I oli 'bblSJIt'MJJfefel I eb-tfct)ifehjbJS-bivlt^ybl 
I o^ oh 'jtJJbiatiiifei^Uiiib:^ I ou li]lhi:t|_l-fiil?hl 

I :ki£ ofetB 

I oife ^^ ofi>6 „ I fel IL'tbl ItfbaWijb m 
-1^ „ I oU£ 'histtiJtes JLbii L)fej£-JJii-'l«b£ 

I o£ ^ 

01^ 2 oit. I jb ilb£i 'Jicm>ih£j y^'&\ fei^&it^ioJbUib 

-JSbi^fcabstelL ., 1 lifeit. JifebS fcb „ '^b£J I cfei-ibJgJ 

I o&Jb I 0^1 Ei kblli^h 
'tItifeS 'fcJfeJtJSiJi I «£ 'ifefe I rai-£ 'htv-ltsti I oji£ 
I o!£j2 > oE I tJbtJ b ES'JiJbsi^iajEliJi ^J bJUbilfci 
'kbIU J^>it'^b b£'biibU lott ojiig lo^dJiSi I <>!;■£ ^ej£ 

'iltiSJb I «Jt! I '"fe: obi I 0!£ B clti^ 'fii^lS I cb-bi-b£ 

I oi^bi 'bJiEblt;-! I cfej-felh^-blhl£ 

y Jbb'JiJli&iJfefeslbl^Eife Jbtt bt;£ibJii.ssibbibfcJ 

ja£ < oibbi I oi^^ I ijjg oKJi£ ^ okiB 'isBs I on B 
oVi£ I ijt-ibl jajbib mn jeSS ; ol-ttfeb^-lhil 

t JftlU ?.ft itb Vj 
OJb ofe 'i!feit ( febiiJU^Smil IbbE'JiSb ) I ni£ '^ lib 

\ I 0£ Is .l|£ ^ ok ^ oJfeJte 

: I oti I fe tJSji'ih&l i:iitS jiii jh§ I oE-ih^-bbiS 

I oe ^ oi£ ^ oUri -MitibitaS ! ob-iiikblii-ltQi.hii 
{ \)iiik'i 

ObJlfi \ ob^!te ,, I bEJfebiiliiiJlDtfil ,, I o£ ^i oifi 

fe ojfti I :ftbiS flSi 'jiJiiijssibii i oti-hikbl-iihlB 

I irtiit 
s\R afe Yi oJb oi ' iijbj^i ibigjii^es-jiit-JlDSbiB 

I o£ t oia i I ofi )5 ob2 'bittii I »jb;J£-ii-ii i «>»!< \ obtf 'j^£bih2bbJ i cisi y. eh > ofeK ; :i.ji, 

lofe-lb'J^ei iJjfeslhi^Eib bO;>fciib 'liihib JbE -^ '^ bibSiiii JbbbJfeJbiblb Ja3 I cfei-blhi-=bia j 
lai I ^ib R OJb I :b bite tlJ^wbi*. m t.'ba ItGE I oli "i'« or \ obL i 

ifxMtJtt II -.^Ti I R I fj 11 ,, :b Jbaj£ ., f o£-bki-Ii;b:f^ i 'iJika i :!^JtS tJs bbaS ba:i j oj-.j-lelbl-^itlhA m^ ( ^^^Xit ) 


? o&e I ^j^. ,, II \ II IjubiriibK^i i^e ^^ii 'sttfei^iKj 

:KliS»SSJ <feblHlJBtli£Jfeli:ii«=^tbl»lBJlifeibBllS:B 
•JimtttiifeyJitt-tt bibfel ttbtfJiililfeiiiblttth'Kifei^ 
•JlllfiJiJhJtUH Et JWilB 'blfe^JlabJSssltHi-i Eibl^EilJ 
'fefeit.-aitii inilLtiHjrcifel* 'iiUbaJti IttfeUJliiHi Jiiilil 

.b':WJi5 Jl?-Sl 'i^fitlJbf :Httfi:S?liHiS IB tiiilJ^is &^itj 
•iissHiS:Siiuj«Uim'JbJ£iii:lrbt:-I:ibtkil&j fc tii'JiJSi 

.36'l;ltt;J(it>Jll lfeEl£IiJlH3,) Jb&bJEC^liife feifel&S 
:!&i&mJlb£: 't'Hih JI&S Jl£l<l ^iili bit>JI^ts£ti& Jl£i:i£t 
•kii i&^hi^ti tilt I il-tJri<t-J&B fey &^B >h :klt 
•■^& 'BI^Eb HH ^i 'Hitti ;il^bJ^bi^blg-±Jtt 'i^flB 
:1U1^^ ^bijfiticljtt-^JKJs bb bltJUKsm He I :l:!j}:iJ^ 
-bi i±BsrJ:aibi :ii!igb£i>&: Jbj<£ bJfoibtrmJlil^Bsi 
1 tl^JbliiJbJHB :kJQJS£:£t£S!^triJb Jb!l;Sii£Ji I :t!ni 
-!fe !li>a&gi lbjl!l5)^tiJlb bib^HiltiXb -.fki^bmiGii^h 
•fe I Itllblt J<febB bJ^bJb tt^U^Sl^M 'Ui^'i! &h. luS 
i£D^ttSJ^& 'JB2 b^lb':l^li£ ^llalb^% 11 biril}:&b£: 
•J:^ 'I^lbiHibB kblJi£ UU J^&ltd Itijb ilUf& bl-blb 

liEibSbtlJlb yiym b^ HliSSJkbJb l>l^:kJ<JE^b&<t:llst^B 
l^tiiJBI bk£ my WJJl£«htb£ttJb-&rJb^^ l>&lJbbI!Jlb 
I bSilb Ibinhljs 'l&iih ani l^&a^bkb^^ JB Jlibilfi 1 1% 

]E>Jb^HB J^^bJIdlJttbbJJiJJb iiiie-:E£ i<fettllb |^ bilfe 
J& JK::gjttbl '; k^B biJb^bJbi<ti :!$i:t£mSl bil&-li«&&bJtt 
•Jltl<&tilibJh£lbi!felbli£!li»B lt:Slt3tbJ«feJSkklcb:tii& 
Ji^iK I ];!ibk%J:k lb:i|>tcsl« ^IMSib^ k ':b^£ittSl ht 
•1*1 lE^^ft j|.j3 t^lbKJin^ yitiii}ih& & 2kk facB: kid 
:!SfekJEb£.ll& blbg<feB bluife I >JBB1S JiilslsE iititSl 

J£kit|j>£t&Sj ^itiJMCxilB I fe'Itfe JttJbBJtmibk I i^ju 

•-b£ittBkJEt:^IiE6kg:tJb £e&lf-«febil:^ :kSBB •.imh 
-ifettgJ JlJBiiiiiSSi I bJ« iilBlir^J^jfeb :iHt'L«JirJg:fefei 
-%J£Ji<fe^iaitlbftii<febLkStllS kJfei islfti :tiaifeilbJd 
-ikJJiihl»i:ai!£lilii£<febJlelnUtvjttliJX^Si>fi! t»rj£:5s 
I BlhJbifebl JfcSli bltlEBitilB JfeJIi JbhlKSfe ':bBi 
-J^aH it-kh ^u mi » liit.&^itMSi JtifeHiitjJkbarjiih 
baSfeBib tijisks R JUiiilKi^ig 'fe tbti jbjJii 
-iKkt^iJ&'b l.ki^ JfcHkiiuJUbte "i ijiJi Jtei Jfei5i-:JbE 
fcmjfeibi Jfeili teb bi 'kiJrikJir. tebJJiiiJlEibbi :t,m 
-liiiiDSja2:lB nil liijijjfei bk ; k£ i-fejbji: :a;iii£t I : -h M I- ; H ! * H 1 it > •h&j it^it'. -kthh i=1j I :fcui3 i.Jitctk Jik 'f,ia L-t-t-iit. 
bb iib 'kibJlt!hkif,Ht'Jr.-r..^ijt Itl'iiilt t-k ittu 
-"bii-ifebfelj kiK fejltjgj Jbiif fek t,is)ki I ;;^i:jts kitet 

I :bir,itbj Jbb&&£l 
JfelteJtJi B^^b 'kb£2 bS^S i^ii k'lB br.*iy.l& 

£4B lilftJb Vffibkl kBJ?BlB b^iibkiftill^'SJUf bJti 

^ ■■ ' • .J - -J 

-bJ !;^b*b j:SB b ^iSSs-fe trli 1 ltbt;;_t-jfei bii HB 
UkiiaBfefel I :^R£B bJtiibfcJteiKft:S>:'!i)bbJ IbbS.I 
■M :Jk!£bB :£rrj&fe 1 bbJibia Sltl^ i4S b bbBi 
-Jb^H tLbl3liJteilJ»it&-Jfel I S'li£ i4li b*kbJ^ 
bSB JEJi mSbib I :!!= :as 1S4& Ifebife-iLE tillcJfcbt 
ti-JtniblflibJblli abijbfeb bJgt bb 'b&Jlbl bJ^ 
bifiS Jti^lib blit;bj'&: jtBiibJi£lbJHiiiJ|;_Silb | fi 
-:! bitiibkJreaJbk&K — SiHbbiiibfei jk.jj; mbb^E 
-b;l& I Jbbi Ji^iblaB bib 'JKJibbbE >.bbf>b±ji!fe 

I ofcfi '2:3l'*biB klwSj bib'ibibb* I oS-iSlBll-^B^ 

I Ob5fe fi eb 

-ife '%]eiKttJ!feiU±-b»''bJ<fei!li!_!fe I ek— l'':h|5l-iiibl^ 

I obS:fe I oJtt I ot Ofe I ollb o'g oB ch I b<£lUifall 
i&tt Jbb bbils jtJb& ik£iSS ilQJbJb &j& ki^ibtvlbJir-iB 

,bb;£, ,,i Sblnbbi^ ,, 'b:£ike< i Qbi-bb^lfeb.-tbll 
I otL'i Ub ^ioBlfe llibfejli bbJi?.sbajliijbbJbgl JbJft 
-JSibbilbblibtBifiibbiiB ^^bUSb JbiEa^kb £bb 
-fi *lEfei bJSllibilbia JbkataB :hlbbbbli.^lb 
bsBB !febilslkttJlbii!fejSlt fe B 'feS blbablbbi 

•Jlibi bHtl :JbbigfebiSlli«bb I eg- blibi-lLiih§ . 
I ofi ft oj£ ft oj» 't^fetiJbii I o£-klibi-hiih§i 
I 0& \ okj oiii 'bbbaSblit; yiEioilJ^ 
-Ibsbbl bi!*%iJ*bJ5;Js ( liisffafebibiblkl^b Ibh ) 

II s^ il ki:a:5jfeiuSsstsajfe %-i^ iii^k bh 

\ \£L \it^ ib'ii llfiblii-Jllh h ih!^ilfcbl 
-lJ15biJbb!lsb!l*lill*t5i bil£. 

I bJbjiibhAS jafebyEna 
I :bkS}l»ioi!fefcirriblhB bjfe bbh-ijfe mjfe j<febajB 
•H£ I bia:-balli«£ JJfeElniSJilhaEbi I ktb]* kJ*taiS 
-hi fe bbUib bifcJi bi.^ II o>. I > I II ,( ;ls!5 
JpbB :!feis ,. ek biJb^ II PR I ^. I SN II „ ;babai£s 
fcibibLj*"bittibbili,, b* fe bJiat-..-br;Shb;i3Xii5: blS 
lift I ^ lRII,.biab)£!:sJe;l£,. bJbJiffefeJtiliatittijbbJiis 
bJ^ ifebal£b£ b<S fe bll!>iiibblfi3 k lb IblJ^t* bteJI 
-S kJS^is kibfeb bjs II ofi\ I ^ I >f II ^^ la.ijbitjjB „ 
Isi^sJibaDbS I ibibblSb :a;<*J^bbJt-l£ I IbbaLifi 
baS bib£ I ok-fcbh:^liik!illh^-]J[ltHt..i;i/:i»ilSbl 

I 0^ Ukl I Oia I ('^ OJjfe I oit OJt£ I ol£ Cj 

oiJholi,£ I febbL bijbjfcis I JtsJliBiJb :kJA I :rtjfe 


iiiihiti II Ss II ( tills kJ ' bblb bit |a:»Jbj 
*hbJlii: biiifci bi:3iB 

|:r»Jfe^ kljtJJ^JUlS ]tt ; hbili iiJhb.aBt :kb':tt5 SlLjft 

-t;]lJ>: iiiJ^lytjibt.ritHii'JbJhkfJlJi: rliJiiE^ Ji^y ::i j 
XkH ':liJit:afe:iJJJ}:-j£b | uttit rltilt Jfci^k 'liiifebl :k*l 
•iAkMbjyjjiktilijibJjbillS'.-kbB :kifc£ bt.'iJ»t-li» 

-iliiiiilbiJin!4liL£ 'jfeiUb 'Jbfeil :kli HiJS J)bJi^Jb& 

rkhlihEssJblb!* :ki!*Ulh ':liJt£feJfelssJJi^bbfeslJg:B 
II '3S II libibh lb Jhbllt bbli 

I iite t ikt iilthlb 

-^iit^ife&^titSjbbuki kJt;±a 

•JfeBibitti&Jtiiiii >fe£l£'fckhlihJkiiSt.C!lifeIiSlfek'J& 

iy=£tifei4j| Kuasatti 'fefe&B fe iiik*i^itsb&ssi.*fe& 
-ib ttlfe 'bitibaaju bilSJtiJtitJ&^Safebsliiiii 'tii&sbii 

fcJttJ:aJBJ 'Jti4 feajJkesjSjk ilkiaifeJkJttiiitiiiblii 
-Sst)lfebi£aJ£ ( I^J bBiJ£ )-J2b I :t-.;JBB kjmM^IU 
IwSalfe (aj llB±l£.)liJk 'febSaiJitibifilJ^Rlfe£!feSiii 
ti )b fe Jftk':£3lnSliitai SSliJBiB Jb&JiJsJiissJiib 
tlniifSife^!* :lQ!Klbk bfeiJaH:t'JoiJiJilib:aiJ:febilJite^ 
•:fe-jSb 1 :nb>tMiiiiis:tbji 'kfi^jijuibsiaj k jbtatBi 
-ii3itju)iibttikiaj.iajbb ':iD!Kib:t:fenn]jR feijiiijni^ 

II h^ II hblbb lb I bblb bbb 

'ikSite fehl ^ bMt 

IhlEiliblii I bblli feim 

*Jbt»i]!t(ijlBib«i±tfe 

-tS lih 'J^a» bJ£JkftJbifi!fcJ JbtfbJiiliJblS Jtr«Ja Sil& kfeiiaii fi fekbtlbBJJKiJb bH ijt* Jiunii Jii I :t*Jfe'£t kJififeibB 

-b^feJit/kbJttiibibiJbti* miii fe*i£^ bbiiliiMihAJi 
kiJikHJlg £ ajj ':bliJbiJ*Jkfe)Jfek ifek '^ B&H ti 
"JBji^JbaS-HiriJk JtES bl^ ytii bJblr ifeUiti birit 

•^i£j fe ii 'kba£ bjnrjkfejH iii.'iti:fe £t L:U^.r<i^ra!hi 

-fi kblt-^ titit y.B*J'^ :HJt! :kl±milb ilti BJBkijbS 
ifcj :kkl t»Jbih!bfeJb tJiJkE 'k£B k!h asl '&£ fejlSH 
(ki ^tt) 'itfelnlfeajfeiobiJfci) iDjk ( lii Bl I liljkJ ) 

II Rs 11 i>blbb lb J bblb bbli 

*iili.blb ilbittilte 

I ; li^blhilk m%it\ hit !fel 

t* • U -^ ^ *s^ 

-:ErrJbJ^ikbik kliUbi bJrjJltf:k:iaiil;i:-.J 
-Hif.JiailjliiJkibJ £!: b51tb I ioikik J biJGliigife 

I :i2Jfeli kJiiismti Jii ; hkjit bitjbtta 
E :feJ '-.fe Jh HxbibfeB ajttbtbfe^febi JbVibiltiB bi 
-bfei bh I I mai-s^hiiihii^ bhtiitj&itt Jbu *j 'kbib^s 
•iblik^iiJkitaslkUihlXJtbs bsli-ttk kll kiJ'fes^llDl'lis 
iikum ; ilig i»ib i!$£B^issiBb§BJ<£ ££ :tkikj& 
'kJljeDbia kiJfcllfeJliias baiilbiililbi JfeiJsslfiite* 
k^SJyfbatbisJbtaJitiijlSSt^liliia&itJJilsfei fcrjb 
-a*iiKsJJDfe^;blbaiftilfe lWli>i2jji^£ei<fe Jbb-kJbtt 
?fe&ii I :bJi kJ^lfeji'^abl^JKb :ifeb)k£ilRb 'ik^ii 
-J^lJfeiliJRb I kb±li -sJlfeJii :iJtik'ilSj!febi 'bifeiK Xi 

>» sj J s* w 

-iU&i£( ki b^Uiibig) 'faxi^ilkJ:^bxB ^ih Ubbi ( ^i 
itBhl ) iiiJti ( l^i lutt ) I tibkl in I :!*^J&:tlit kllk 
-Ife :>Jtt 'blbib^t^ 'jb2tllBii:il^kJtlI^bJSiKfei& 

II ^^ II ^ikhlbb lb ; bblb bbB 

'i)femai:£2:b l£ib 

I Ib^ilbferbbfel bib lb 

'i);llbllk Ik ll^i£ 

•2VSJbbl'^&ll> 

-J&lli kl) £:iimilk£^^Jb^!fe bJbJkJkiskkikk tt 
•JbttlUl^lbkltiiiibt & kk>tiJ:lJgbJkl^^ fitbl fe fell 

I '.tii^h ki>ji^^mt: m ; ukJit bibbiiB 1:b :felt: 
fe^k 'teHjtijfei klbMpbj-SlbJillbi biBIJbbJbsba 

•Jbiiitbit* 'BJifelj kttajbikS k 'liJJ* BJfeal±-SJl& 
ki£au kUittbiriQiJkbilsJ!* iltkiUiuyiiSiJssJbJjii 
-llblB :kniJt.aiBJiKs)iifefii)tiaSll EikfeJrt 'JUmK: 
-Ji JkbsS fe B I :bJijJ^li JbKJls bii^lte Jfe IkSll kill 
-It ( kl bglStt ) klftib ( kl lb ) Blfei* latltiSbir 
•JUiltbJESfek 'hk-rtb*iil!fe -.lUib :g4iik '•.bkK;4\l 
-S riifeife £skblit 'JhissJ:fex:u*Jtiik Ikhs^S Rl^tlui t£l^bh£ I ::aii^liWhi<iJife hJ^h^ -lilt 'iiii^ifci kikiUiiuMpitns. ( %i trSiJHfeia ) 
II ^s ll'iltliih Ibibhllt hhli 

I hlii^h ^b bJS'Ej^lte 
'ihlb24 b^llbJete 

J*J)r5ifcit& ( &j ii.^1^ ') bitilJl^ilJblHlilfeilbJttbtlll 
ir«h ttCti^B tiirJtik '|ir.^2! feb 'L=s!feJtt ^ibifiifeeh 

■i'.hiltiiitilii J£;b-:MlbSib!l> I lil^b:ih2^1ii!bJbsB£:Jllt 
b%fe!iiir-J&btJl;il!fefel-igb I :|>1111S Jh bblfcfejblSJi 

:!:!£: I big J et'!^ ; ttuiu Lihtihi^ 'ma t»ib 'iiiLibEif 

-JjldbitJbi^ttt.ESIkJ <f-bJibk|:&Jl.t bllblttbl&sB'ibl^ 

•t'.t^Jt^'t^ibitjailitJ kS:\ kl&J^bib^^lJtilibrieifelfeii 
Jf 'I^bk2 lUlU SiailL^i^ 'kb^ if Jli£l blt£b mat 
•i^-:bJ}[mbl£|:bUiJ.^UJlt Jt!blife:kl£l J>^lili!!^B ^Iblli 
•bjXtm bil2:>;^iibji>lt'bb!it ( l^i :b»l^litlt > 'libt 

s* * V 4, NJ '^ 

'l^b:feJi^^l£ lJb£^ '1§1^ I:l&iJl^£t2JtiI*l$i Isb .lb, 

II \i II bhlbhlb; bblb bbii 


-:lsKit£k btRbibWelfe !«£t-<kHl££ 'itbJUfjSl^ >l i£>;bi 
^xh. Jtt_fcl!:-Sfe»l^libit;£ bJ*J,i!»bllltjSailiJbi>lbJl3 
•bb&_'lbbhJi I i^b*U tllf^'feJlo^^iiS 'blt^Sl 'afeiJJTJlS 
-Jit KliJii 'Ih 'Jft M ':bfcii^SJlit^ fiii!feJlSli Jbfeft bit* 

-ifeaiu -^feafia :fe 'Jo-Ut?ifei i^bfej 'fctiifefeiij I tij&jh 

•Jb i^jl ibl^r^i £ei£:t-.il^ 'JJSS^ Utlilsltl 'j^^bd Igibi& 

II Q^ il Jtil^lbh lb: bbiU bbii 
'bH^lt h^J^l k lb bjiUb (lij tj jid£) iQiitiiikeir- I t-.fe.-«j P!^ , in 1), lit 

i£ , JU 'ibiJUbif, ( ii^i t/ijjuioli ~; ;h?iht:Ja t/lSJltK 
JSbltbJS tlJHklbt-ibtjb'fe^b'iiit^tJttixtU bill- lilS 
£ji'it!feijibkittit M',B)feJl* Biilibm (i^l b^llUU/lf) 
Bjfett alilblbJilifeJIibrfeL ( iiJiH )t]i*ti£ tj^'ij'j ':^^=f 

life'iJSiiLaSfe kb I ill;EJbfelfebJJn'h'il>jb ib^tte 

U -3^ II iiblhb lb J hbJli bhb: 

'iitlltfe hi Ikb kt lb 

I bijlbiiitS tVl SI Itfe^fesh 

*hillli fe fit ill Ifeirl 

I :blfe& yiilfellibJbafe^H>Jljh%lfca!bi:a 
•hi i2b-kfil£i>jeafe! k!ii:JbiibiijS:ab J&Bl iMbikii 

•feSiisifeB ie-bini£| bJS BJa bltihjtfe 'bkblty fcilsUtJij 

-feSbibbglttBJilSSlbit'felllbiJSMSliHifeJ blfcEi jreU 

't&6 bJ^bttlsH: bmbtUBiS Hbbit lt»b 'if it hlbJb 
I tbi^JibtiB Rhtibiatti mihtbbife 'iijft ttt iJiJi uiti 
-isb(i^ibb^:kite)'btimb^£^i<tbJi^jt;^i:ajfe bhi^BS 

'I bttiibi 'fcJiiilli '^ Bbt^ifeli bilfe '^ti^JhSbi '^is 
-fiaJcibbbbiiifej bb-JfeJUiaii^feb :J:-<fe)feJ (kl ifaJlfe) 
II a>. II Jtiblbb lb I bbJit bbb 

'jEiMii:^ifiHJt2ii a 

I bii'llb t h£im bttil 
•iejhabik>bi:fe£illfe 
-Srsmkibtbl J^litbJfe lUb 

•4:lbat«lbblte9ibbil}:lbl):slbKfem JtjrjRli bjfcttui ts 
tt^m tJI^b fe iJisJfeJ^tiitibliife llifciia :lJ>Hb]ij£tte 
fefeB I tl^femu Jtt i nam biiibitB ;kl£ ihifeiiiit £jtb 
it-ilffibJibl S^SfeJ feUE bjbifexfel tibi-JbfebJi^t jDb 
-ftfei fcJbbMEsyii I bb±u biaj:teiniJi'bii^»^, '%ni& 
-Jib JJfjJ[iLi':iiJ<&t;!tbJfe Jr-ifeJfei';JbUbjiir> JbtJiiiJiiii 
:j$blbiitife3( kJbimiifeiJJ?S2::^ bilbStissJb}3ib5J+jjJ}{ 
-^BbJrsJ^B bl£lJJ& ':bl]ebiOil£& i>J&&ji^fej t^iiJitiE^JJbi 
iJ-kli bibb&feJ'^b !lilb':b£lt^EeibbjJ£l-JsSJkibtUJ& 
II S^ II ^hlbh lb \ bblb hbB 
*hiliB M Sh2fcJ&l iitSfel 
I k i^ml; llbl^l l±'hli& 

-> • • i 

-2llhkibbJi bibta I J:b^i^Jl^i>iU:^ :iiJii£ 

I :r«i':£bfeli i^Jijaiji^r 

•Jbb&im&^irrJlob!^&l^bb!^^Jbib^ IbJbl^l^Jbb ib& 
-ft-iSb I :hb2bJHiJbiJ<si^bi lbJbbJ^J?.ssiloi£.i<^ IbbH blihhl I J^l^Jiklfel^life 
( >-«Nyj^ ) l^^bh^ SttJifefc'ltb!| hia-fefebfefe fei I :i>J»*B m; BiiJb hjtt 
-bttli lilfeiilillife bibaHlftie liiililS tatttJli te 
-b|^ iifbfeJK feK ( feJi a ) 1 i^iJfeH l*iliilb 5lliJ* 
tjB & JR« *iiili kjbilEilh fe inb 'b£lb blJib^ 

■ia<& ubfeiK ■femJHURisiti 4ti ( yji B ) I mii bjifei 

•liilsS 'feu , « . '^iKtt i^J^i^ RIHtB ':JlDiI^l^teSUDil 

-)teilnfei*>b£ ':J£BiiliJ tJJiJfe :t!b 'fcj«j%i I i J^i**i«^it« 
jisi* 'iHtfci mbi tbiuMmjbJjaissJfeiti-HiJt.'feJin 

-iiiii tijmbUibt«fe£sJbHiimb2tttiiHi^issiiJ£ fehiJi 
-ji 'fet( fk , BifettEttiiiiSmfe iUfeBfea tJbjjsiJb 
II ^fe II J&blUb Ih I bhllt hhli 

II hfe II ^hlbh Jh I bhlU hhtt 

II Rfe II iihlhb Ih I bblb bhH 

<bhJl b %^)£skl B 

I k I^l^i Ibiib 1^± 

<b^B k ^ikHb 

II k)t W "hhlbh Ih \ bbib bbB 

'bbl^ b ^kiiiih B 

I 1^ blb^ lb:k^h m*^ 

'bil>li fe ^ilsMh 

II >:^ II ^blbb lb I bblb bbH 

«bb!l b ^b^^^ b 

I 1^ bl^^ lb>^b m% 

lU^II ^blbh lb ; bbllt bbli 

*iihl^ b ebhm h 

I k klb^ lb:^ib lh!| 

-Smiiihi^JiiB iDiieiimiurjebitii I :bi:^l^bfe& i^J»j^jiib m 
r uyjb hmbUfi bsitijJKitJBhfe ifisfetmmiiubuS 
JBittfeiJ3b'^ife^b*i>febbfeJiifcli^l?J Jtfiailt hk itfial 
•fitoLmife :)iiB-J£lb „ll «l|:ibbbl JbBJ :Jli^ijsitoti-bl» 

^ lobJl!„-lt<i^£ kb lltJkloJJb :£biitJb&bbbl bb&ba 
-bti iDbib I :bij: i^il bi^^is i :r«t;6l i:!iii:ai!ie 'usk ikE^i 

•^1 blSJ^bi^lfiitg<fe bJSibfe^iii :kb I :il$idJb&J.bl 
':U<l5t&J:*'.ibJlfi'hJt!Jliiis!lfel^^Jh!i£b'iit;^-&sb±i£ || '.i^mti 
m ! btiJU blitbita :£btbi) Mb | :i^lts :bJt: J& £)£lj 
& Jbktt<b&it Jbl^irf^be^ibH^JJlirJ^^Ji^ ili& 'l<febbl*ibi 
•Jb%tti a :lt I^febbJ 1> 'b:^bb>bb^k bJS^ikl£-It&ilb% 
-ill JbJttJb2bl-^mS^ ^kk I bJbliiil tcHl bJIklfl. b& 
•^Jkfe^i^ mSiia 'ib'^'itk^iti ly m^ll£ib^b]Uit^it^£ 

I ; :t!iRbr^itB.£ i^£ B£JbbB^i> i JbB ibi^ b>!tg wjl 
„ II ^ II :^Jl^^lbEdb%bbi>Jbbl 'i!i!jii& b^ji^k& 
I ::tybnii>bd^:ki^ £eMitii-Jitii$Jlib:kJ>tii^ „-£i <)^e 
I'kjfembJJ&baUib'^^my 'i^iJU^lbJb^y'^lssJbb^i bbj 
-laJib Js^b JlDbJI^rri:tJ>^jB:lJ:b ll il±t2lJk£ ■:<bJe 
JbJ£ l!bbbbJ<febJJl^£ :b ^h& liytbim ':br<iJi^£ U.lti 
-k£ibi Jbybeabblbb £iJ2bJ liJJk'i*ii£biSb^isrJ!fei 
-Jbfcllk-blJbJI^^ kUtt\Q t*jik I& l*ll9B^i:£ :i^b 'bl 

-bam i^bl^EdS Hi^ i^ bJblkli^ikJrJkbibi^Eattm 
-i2^fi^bli<^^&Jtk!k Jr«l^ I :Ji:Jttb Jit ! umu hlHiihti 
fe iXiM 'Jt^blS^J^bbJ^slHg^ Jtb 'Mb^2 Ji^b:Sil^^bl 
bbsllb JWbKMl^ i:<feE!i^b&ijfe £i lbi^J2J*febSit^Jbi*J 
m:t\%. 'Jl^bJgilM<^bl JbJ^k Ibb iolJbl&^iJlim^bkbJ^J 

-1^ I tt>k£ :i-i£b i feJttJ^l 'titfJi&tti %>irib:tl I lt> 
•b:£iifebbJ^SlbJ^B ittk B bib bjl^ssibftbi teiib^ 
-feb bJiJS*feib;iJ*ilJ4b:i<teBfeibitoslbMe bJbbitjme 
ilfatisjfiS bJUfeibjHba^ibiJii^bntftJi iMjfeiua Jh ; iikJ^* 
bjttbltB kj^lJ^ feb febl>-kJlk£&lJb>Jlbb£bssJJ$<^i^ 
-ilssJb:feHJb&i5b±UJbtUlitfelliib birteii fc ^ 'kjabii 
-SilE biJcStt bJJballi jbJUsh':Jt^JJ[5:iiJSsJiJ&ftbfeb«fcJi! 
Jg; k 'J:^bJl3^fe:kbUiS^£:b b 'J&Jb!i^b9i& J££Bl (t^J b%h 
-llJltJ";i:JiJE5bBJlbtib.^iSliiEJ£baiJbltls:b^b-lJtE kia 
.ttJ<feiltbJbiS i*i§i i:afeii»i^iEJEaij:tJis bJ?ibl» bJiJiB 

•iD^HfiijLill^^bll^ssJt^Jiiti b^bJi& I :nj£sl^bJt6-ibsJfe-t3 
-^eJttSfe fetfliSskJifeJKitiJfeibEiit bUbalUblsilsiaS 

lofel iibihb lb ; bblb bbli'ihfijB ^Jfi]!ibl<fe £S 

I lhlil!b Bxh\± Ihlgl Mbyi^H I M b:sb 

llftikJI iblbhJb I hblb hhh'^k iifeBbJli«a:bl kcl^bhl :^il£Jilill=dAllfi Ici^bbt^ 1 118^ felliOiS ilLMh *-h bk£ bl liiaifi 
10 < I bhlhb Ih I hhlit hhli '4*^ iife^A'**^%*'^ 
I li^l Jfe§b±hhk£ %i^ B bl Ji;hiJfelbIill|te 
ISiliiblbbJb J bhJlt hbfe *p'| ^ lkb£ll|Jlifel 
Uliglllfeb^JfejbfDlllfe 'liifehijim y iinsrtS 
1^ k I iyblbb Jb ) hblb hbti 'ib^l^bl Ibtti fe^fe 

I Ham bmbhiii ':Jtii:tfci>bJ%i*jii>!^i^ ^^i^i^lt^mc 

• feis fe!ssibl*!t--xL '.ttifcfl* :ja'ki]iiSllifili)JltiSiil2»sti 

•tty\ hh iBtt 'i£ii>yiebmiibi!^^jjbctkj]^ ji>:ti>&£!j^ttb]t> 
lth«li bhlbb lb I bl^lk btbb \lflfehlhb l^lk 
t ^lbi:b ^J^^l^g-^lJ^)^ ^im^j^h bb 

-lJbt£iBiittt2JJ&b!£i£ 

•111 bmbttB ty^&bli :bii£: l^bilfk^B biitJU>dlitJb(!l9 
•%ill$^t!mb±Ubl£ (^1 Iclllltblit^^) 'blfJttHbafi]ir> 
-li^li^^bt jgJSb a'liSti ':b'i^j!Ej^ bftbiil> ]^ba<£^e (&} 
l^J^fi)-j]gb ll^i^JbJlis Bbli) E>ii b^6tt>b :t>i^ 'iuS 
-tt^Bife^feb 'kB^a S^feliS: jyb!fea£ l^lttJi^ ESlSfeJiJ^k 

Isibi: mi^ I tjimu ijtt ; itam bihbJtiB :^nkb 'jteiKu 
any kuEJHB j£! anti BB^&^iti Uiki& Ji^b!^.^£ i :& 

-J& ti'm^yibbHlfSsiiiX^biliiJlb^^l^b mmii^lbfe 

J^J<kiB£B! SifeiiS ii>b<fe^£: t'ltl.vilibl<b^k!':i^^itijt£ :ljb 

„ II \ II iiiZ^iit £ b^B^fidb 'Jt^jyiofi £•& m I ^i>££t £ 
iillb^milb )t>llfibal-Bitilb;kl&J.@eB^t^,,-:KitJJ& lib lit 

-l£Ill)M•lB&bIib]B^I^^^Bb:>Sl^JkKJklhlkJ^I t^litmj^ 
-l^Bi 2£j;b & 11 li^iibbalhi&lt^lSSJbgm &J^Jbj Jbiis 

• , ^ ^ . .J ^ V 

h hi& iys:& yy ittyiMhh^iyibit^ u '^h'Mbifxi:i.it-iiki 

•bi<& iklkb^bb^t^B '^!^iii^blSbi»lJ«bl>jkJ& I ^lUJt^^li 
•i2tii!& ^bh '^hyitiitih itny II Hbbitlbs Jb!hl<J&isi!ibl!b t^l^ith^ :'Sittlik!iateJJ£ ■ElfebJ!fc±eeb)«kaltfeb lltliU^Ibb Jh T tttllt bittbUB 
:tiifeb yh ':ftbittjtJgBheJi^s)fcSB »ivb 'kSiijbJfen 
-£b£i^BbB 'lo>l :£> 'iloib :fej£ J^b!fe>e ( 1>I BJ% 
•£):kU^S'mJlS :yn 'SslnJ^JSBJb^iU ikih Ibih bb 
-lii;feite'hli':bj:&t>aL iijji :hiaj b^ 'JJiibfij* !!;>ȣ 

11 R< II hbJbb Jh i bbiU hhh ^Ib^-bibii^xi 

I B^ti £ Ibite Bl%£ 'JbJiih h 'hh\i b^ 

HUH bblhb lb I bbUt bbH ^^^tl&hSrA^b 

1 Bbb £ Jtik B.'3IS 'Jl^b^bl4b]r-l^!b 

11^(11 bhibb lb I bblii hhH 'bl&IBI^^tt ^i± 

I libii £ l^lk Bi^S 'ikJiSbhlitbilliei^ 

||(«l| bbJbb Ih 2 bbllt btaa 'khlBMniti m^ 

t i«bB £ Ikm m^£ ']]^b^bbl^b^!^k 

jlo^ll bhlhb lb ] hblb hhb 'b%IBi.!»:^Bi ^l!b 

I BbB £ Ibik Bi^S 'lkb^bt£l!Jth^lSb 

II (D I! bblbb lb j bbJb hhh ^hWitmhm^ 

I HbH £ Jbl4 mi^^ 'ikU^bbl'^ll^stliib 

II 3 II bhlhb lb : bbllt hbB 'hiMii f^l± 

I BfeB e Ifelte lilSie 'Jlfeb3bbl*£lb 

II 6\ II bblhb lb ! bbllt bbB 'biibiB t^t^ 

I Bbl^ £ lbll£ bl^£ 'mii^bbJ^&k 

U ^ II bblbb lb I bhlJi bbB 'bSlM^B m^ 

I BbB £ Jblk£ B!^£ 'Jt^b^bbl^Silg 

II h II bblbb lb ibhlit bbB 'b^ll^B tll!fe 

I BbB Q. Jblk Bl^£ <il^b2bbl^t!2E 

-SlHBliiilblJfc :!SJ* 

JH t buiu bittbtta ;^itfeb ytt 'i)oJb:&i>i!i):i>imbJi>i 

•Itbabiti lioH^ :il2Js£ i>l^lbfei ( %) JlnBi^Ulfe&i ) ^ 

';bfeb:«bi l^ilS!bC;blb^l2^£^ i>m BtlbJba£^ltf£^£li.bLb 
feUlJlbJbsB iiib iiliU'^jS yy i BJbi&JJS bJHJbbB li^Uii 
•JBba I :t«l£sl&blh^l'gl»ah^i&ltiiJiJJ$ 'bIl!iJiiJ<bb>:B 
blJi*($J!fe3b&! 'Uil£ ibtt 'J!:'^k&b!kSbibglJb[ ! y\ity\& 
b&bj km!iliJl^:l^l:!!£i& 'Cfbl^bl IjSt ':bi^>l \l*.&^ 

nail bblbb lb } bbllt bbB 'lliil^<febl%i ^ l£Jit 

i IHblibbsB bl liii^l<bikl 'bH; B&lb Ij^ b£l 

-%\\^^ tilbii£liBlbibJfctb&&hkEl;^ibik 

I :njWk ^Jbbliug yit „ I bbjb&abib b>J&i 
'Ib^JJjS folbMitt bb„-& J:^^i£b I :ibmc )ti ; JikJlt bJtt 
-bi±B-SliiblblSiiiB.b]it! I ht&iS lilJfeJ b^'lbi^b 
-jaiSfeit felkijtb (SI !:*:»£) 'b* :l£i 'ai 2:r«&liltii£ II Si| hhlhh lb J bhJk fchti'ailfe it ^i ^i'.iii^£) 
I jitcltfebi^ ifefejlfe *JiSl.»£ h:tjh±Jii:3 is 

J ttkiU bK.ts :bB 'feij lib 'Jib'-m (iij fefij'js) I'lit'^s 
Bltak'bJiltm^k &lfei!t£b •:il5t'Jini>al'iSBtt^ lli'S 

ilcll iihlhti lb I hbllt hbH *itMl>£ Iiiltt^h fea 
I iiiiilbfeJ:: iSfel tm ''hlhjbm Sk Jjii.'^ 

.>Jirt'k-iMiJbi:itilBTt'kit«tiJ>:tJfeh tH«feJ 5biblfisiKh 
-ebttitnnibiiJSi^i 'labium feb'i>iiiihih^B Sbb'hitto 
hwbi bJ&i:lbifefcl!ii'Ji6 (1^1 JSJbals^)! kUif 'feil»; hlUbh. 
tl5•IC!4JahjJi^4.5I!3^:fe^.^.•^£l jy.iiamfe it'b >J feJi+iii'lE 

•jhfeeiiirii kiBB feb issii ikurciiSii-* kiJRb-JiisifeHiti 

-i:* kit Klfi'k'tfeibibtiJb Liih^iiS'riJilife Jf«k 'iiltSktJikS 
BUS '^bUSHiibt'iijb (£b'l>l£M: ai&iilb&iltfeit bittkh 
tefeb iftml^i fc ta,li.-':^;'^kiBl-ferirtk tiitt fct^ifeLlj k-^ 
life LjfcXbIt* ki£J£ ilfeS (klUiibJktS) tlibli'IJRfei 

-kiil^ib ifaJfT'-iB ttiiit.iiiaiJii tkiisfc jt»;i i kEb) =j-Sia 
.m:Si^ feuiit b4k-ksikfc 'bjifcitib%Jbilb kJbiaifeiti 

•SSlluiialJrtJttbiiElitt'k'llftKolbilaijbH^Jik fclilE^Jh 

JIRRII iilSiijllfefeliiiitliblit *ltt± Bh %ht Ihtfi kie^hbH II eR II lt.lbtils'11 liL^i^ -tlL S^JLil«: 

I i^ite iSk h ^lii h fel hit' 'Mlfe lli hst :Slt 

I! cR M 2li! Sltli kb HJi 'khmiat kb 

-Kll'.Jlt2tili;fclbalbSlifeib Hfi;(rJ"lib!ti§.Lib fe fete 
„ il S'hSiift 4'f-tfiiJ»ltt 'tun. lilHi'y.'W.. 

'■■At^'A .feJiite ill :)J-JiiB ih 'hji'fe-ttJ jJt;l'.«.ir/'»^!UJ-ti:t a* 
t-lKkiUi i.SSl*-lilfeJit:k*Jl^' 'tilSibilii fclfeii*.«Jbfc±li b* 
-.^2lJb5!i'li-.l;sbiil;^ \m'±t :af*blkih?SJt^bbKkb I I'bas 
•Ebb^iliti:?.R ■•-'-iftitblK lb fclr'Vy'tiU-t-t-Hii^Js^itiKt 

•l»biiItelJ>%i MJ?.h;':EjafeM!E.'Jii& rf.l^l!»b)bU£bi>'ili 
•Jl^Sb linibiSti 'iJ;t-rbbiMitb'wa:-kisfcbeK:'1btib.'Sitt* 

-fek:l!i^lli J?il£ilt)<^iiNlilbit-)JfllifeliUllHiij'lMlt lib lii 

bti kH£ JjJia;ti'.kU/-t.fe Jjbibb.ibkriEtcJfrj liJkbLM ;n 
-b ifiiiits bb ''Eil+,!feJibBJa JfeissJli)ibb)!t«k*kbif)» 
•iihl^JSte ':feii£i)lililbifclia (til bfc^b) '•*■-bb^I ktil 
-!fe£slbis;B;iabJfcbl!r«k feik'lJllih bb fcik':!Jt^^ Jit£ 

lUil i»blhb lb ] hbiii bbii 'btjlfc Ii:lb2jh bi 
1 biiite ftiKiibbli hfcbl 51r 'iibib >jkbb£l 
-"iti-L^b I bbiiDiJfeSbja hiiEjfet* M^bi 

-ikja )&h& Bt JiiBbJt'ft'ittabJiirbiJijrrjfcl* kJrt* 
, I ;Ly:ji;ill.ibJttili J?iiSi&>«t-S!fclnl 

-"Lifebhbits JMi-aiHiiiiv^tiitt i];bi2 „ i n.-ji^ itjiiii 

InlJiJit SiifeSi b iJ-.'5 I m5Jfc:b t>ih ttiijbiiuii 

I !fUJ=b£ iti J^i Bjx;?:j:* liiblc£> b tils 'ikSbrbtsa 

i2!M lkl4JBI=:& iiili''. b t^'.)- i Jill^l li* ^Jb I '■&% liH 

-lie's JhJt I lt£i h!:-i iiljili faaiti-^iu h-b^5i;Jrai 
Jl JtiiG I !SIJtti£fe:b SI* l5t£ 'HUlJotJbbl ftik 
l»3li 'k.'>lfc tti^ ttil£ H JfSb 'lilb JibMlblb: 

b ii^ii 'itf]:^£?r=:ri b itt 'j%k jh '3;fei5iit ttJU litti 
-iDbi. tsbftjJKjlnbba in JftiEt J_kb I_ii.iDJIiiihli>ttii*fatt 
M Jb£ I it-iiih l£>bit£-:t«lt ^btbbhS, laJH Sik'lHJHi 

-biR]': IhbJUtt H' J3H.'k*JtS^l-fe«.l IJlnlUttSitiib:* 

iliitt;J^»b!U bi m'tibiji :!i:*:bb<te 'i*biEi '%-±iA 

j -i&j '.\::biia-iiK. k I sb&h £:*= ijib=fe JBiii Sm 

1 1^ Hii:* ^i^JKs Hy\i ib I loiJkM£ii£l-imK Jhbm l^ liiilnKJ 

■ JkJS 'l£;£li jabb laJ»i>^ a^i-*.!,;]* bbiii ijtitt SJk I ibiis 

; Si?.lia ibillJi iiiMIlhlttbJU Ibb ! J.V* JglSljfe* 

i ~m Jleitt JKiBiibMii jJjiiJjaiK i^^k'^ \ lubiit lit 
-i!flt» J»itJ I afeb hlJti Sii-ilntt mjKihb'lii JbbllSb 

i tij)biyfe!b b) k I si'biloJilbb mitt ljtJlt^a>b JbjS 
fiiS mjtiUbia I liibbE tiiibJlia mb&HiiSfe 'l>Jb htibbfe < fU'iYlC ) fe feUW/JbliJb-tlLtf- 1; 1^ JiSElDjJH, H-.J-5lott. buf.'m 
-JJ£ fe it-M£ifetfl 'kife& :iltt Jftt-utr. ii ^m 'iDjiniCi 

•tua JJtJH Sit; 1^ l_»ijb)ta Jfllia bj tfsii-bjtoK y I I'a 
-ijtJtt StltUiiiiy 12 lite HsIi-JilDM mjja l ilam ht=S 

.!l^S y 10'-^ 'Ifeii iiilollhMii Jl!.lh fcsitlfitJ.HiJv fciM 'lM 

JJ*li-SfTi -Jkifefe^ ijlHji'!* j2h:t-SS£I;ft {if!^>2fesi iiiS 

-fiHi.L; SfcsJ?it-£a J£:*Ii«J±- bJUajas tttBllilii l!'*Jfe 
bl tb tJE: °lii!J;>-? it? «*. it jjj K: 'KJl£ife£iSii itlK 

-ft ITjU bs fa M fe:-iS LilliiijilJb'.it-.. Jol&iltilillb. Utt loJiJ 
-Jttii,.-l-fe aVJ^a fei;£()li'ilUt;!)hSt->.!fe S'i- litlJSiuliJl?. 

olnliiS HiU-jjiitilijilllltjI^fc bl££t^l>j li±J& HJir-;£lfe 
bl &i'i! b Jtiiiife jUlti b-jti it« Jfl b bl iili^S I fel]£ 
i)Slitr.fc!>u!tii.'|iiii iiit-^'ihui^tt. i&i:fei ej* iia 
-J*l£ 5ii(bSSiite ii!&fc^i:t£t£ >jie toi-SrjS b >£t7fe 
15U£ dli ilii it J.'i iiki I JHir<.;U.iS-. iiilC o)iu£i-,j Jir>';£;& 
IbilSfiJh ilabt firfeilhi tif.a )t£ Btib>.'lSll,« lflt;Ji..-.lfllti 

•11J£ il^Jte IC^ih Jlill£!i=J'Jh ttit. iiyis Uit)jr< tt St.:v 

•SJfe Jfei* •sj:!ia blli ti3jSjit> t-litifcj JjJji^n fa in 

isb lljrifc! UlJK.^Jiitili:^ tJiiOj£sjuh-^JlrjJjtlL>t.)lf !^!J-i 

-luiiiii-itu* ifei^J^tj'siiilfchiiiEitJiiSij* 10 Jjii I i:\i6 
■U felJEsfesbt Jfi Eil^ri fclJ£ oJn^AjbhIui?jJ!il!i ii-£iii-y 

ii±eaih'ijes:U n^u i?liibatii&i^bj£.i^ii m r^ fej h» ■:& 

••J£;ti Jaa&U^Q IliajlL'aiilb iilb k fel£oiiiiassirsiU ^Jbhila HifcJji>f?; Jo »itl5lbitl bllf rt' iibicbfe?"* 
J&^lSfS 'sSi.! llhiJi'Hi tlK?ltiS:^!lHb£ '?£-iltll2 
-e tiny 'iSfcJi^t'Mj^a?^ ijjU: i--i2:itibifi_J^K. t-fi>K Jfe 
•[•.llhiiiBii felD!^ inMt i-Ajt BitiVi'stx kU-.ll |ihh tin 

•jvaitS feioe '«5ti-t.^b bioiB hifijbs ipn-i^jib tot 

-it if^bJttiJfclJPi-iiiil'i^lie iJt£JfS BJltfeia-J li-lto 

•a lajirs '.^faSite bii in.'iS & iufeiJu iiEse ijt-tfe 

-ii: libJitlfe JcJiJtf al t-b bj ^iSSi E?:)* H 10 l-.y I a^te 
^i:«'h£ tri J_fi)i?..|E-lbfc feji M fcst. H feSJ^ i ij>s|) Jfct 

iji h'a isa&ifc» ijiuHiS tBfcli ifbiiiS Sjifit:* ti lo 

y 'xiiiSfeib IiJlS «i»ib:fei3 I5i l'£ail-. ^Sliiiirtii*:: fc h 
-it-iBlh Jb >J^-!.i* '■-Ji^ «H£± itS]lfei,t-ii'(ij <iJbifeJl5 
fcii.:=i^£.babj fastlfe Jfc J£S:b Ife i:2^£i "itil-j,'feti£ iitlUil 
■te i;-£l£ ii^JIHbSJi ij2i!tl.2:lt lji;j!iabji i.:ii!bj;l_!i 
b.§JJtiiL»HI£ iu b fei 1^ 'i£.£>!£:lii fclJ? Ob iat-cj fi5.>i»l 
kt^ i£t t b I H. I UiJ Wlfcli it=bSj!£hir-j b*r=JS lis 
lEab Jt- trE lEiiEjluh!b«:;i:iJ Jlur-Jfe^liSi-l. JUilfcSKJS 
fe2 UjStltiirfelitibbSib J*&biJi*fcifcatfc6 jK^lilSi 
■il%lki Jili IbMBHllDElEJt l'i'£.ii.K!t-Li-2a-liiP-!felil 
~tx JfiiiJ^lt'lsJillS J^tl/ik JtcSliiviii' :fc JiibS'i'i:^ lb 
-Jd^lJ:th5ti Jfi-itMla lbL'bt--rJ^£bJBili;tiblSl:tJJa*B.lib»l 
lfisEfcfi:iri;Lli^b.^S^£Bliiii& 'tt'sSiibLi'Jtiittiii^.Mt: 
•tliliii£:hilfc£;lCbHlbilfe£ i^ii^ JbioULi i2-:feL 1>? 
-i^ Jiibi t-.b IfeJaltb JbtiJiilt i.Li? Jti IJbsfiiitt la 
b frl JlilKttllfe '.b3bSii5;b.^£^lt*r;te JCi jisib lb bjS ^ 

-liijfetst* b bl aiDitt 5?.gia^Ji*Sitite ii!t:-i b ^ltb3l 

-bhi£J!i2gfc]t-l IjibblEiti bi S-.Oi:iB( btiaC.K lit 

-^feJljDl..t.lDSt> felnlif. JtJ)£sfeJb.EF.£bJ ^tiiotiibliih.'li 

t^^•i^^>i^^;iSl£lle!■J» muti3iv'E=B«i£ feiii=;iii.is'a?'iii)ti 

% l£ '&bb.<t-ife .tuSife iii ^l& iiiifcb iiii^ oiiil.Sbi jci 
±B.yB bli£ oEi l££.t ijii la Jf- ii:iib£J|i£ ttll£; l)fci*£llU 

; ibbviiiib.fc fek i£i:s:feBioiafeLiix:fe ix^b* ip bj liiStt 
!iii ; ibbySiife^ itk ia iii %ti itt^bfc &i) liisife 'sib 
ju>ij^«i>t^ ■a^jibbiu.^iibiK JtlcfcSil bliJifSte IbSl^iti 
-Jbfi 'ieT^h'.fr-S, i=lo:v bljit^t t&E iuJiil^ aSB bl^^a 
B.H^ ili^Ji fci i;i b»i i %! iiliijat-i loW^feJ iQliKS 
iiU'. iitrilli iijil^^ lin 'lylliKiJb b ifeJbJ felilsia'ttt 
fc;i£ ojtie-iiU R </ii;Jbl£ BJ&Siti talk: iumfet bl aiElHi 
•iiUiJjt Jfek 'ilifctbii'lb ItiJJlfe 'b;J£: §5 'bbt-E £M 
-lL-;jaj Ifebil.Ii B HiiDiiM liat-iJl?JiSs Uslii Jaiir* 
l_'l.fc lutli l?!S.li fc '^?tlifc CHUIb Jb;ib!Ji'!fe iiliita Lkbhi. l.f. v. ■> itfchk^ 1^ to bl> I ^JilteJ BJl^minJJE JliiflSitJh 'fiife^B^l 

-iBiallS: HH \ fels m tesE 'MJiSfilli fealiJ^j iifii 
-IbUJ* ^i^S:B^iiii& SlfttSblSia iJH;£lDl»i)Bjib 
Jltefeftjiii.^ l^iiifebJStt aiiiuiniabii.!j!b i tl£ to 

•S<^ Jlfaftltlb'iBbli'i^b iJliS* Jt»:feeiU)££ I isSilt 

-jfe£ fejo^ iJiiiftifc isJ?*^ ^k:^ **'*^ ^^'^ '^'^ 
ijiisS B iii iiij I Jbfeiitt j^jfehtft ibSib I Jam 
•Stb JaJEol^aa iiii* Bmls Jbli WisE B in bii'JS 
•BiuiM fijttoJisiM iiJiDUjai| jJciHiitihiJjffiJKJitito 
-m:ti& ^^jhStikzB |iib<fe itt^ye J^t^bitH i:ia t to b^ 

I i>iljgbl til'.b bJt££^J^J&m ok>s£.lh <»bJUJ>feie. 
Ob 5ltJb b Silift BibJ:±J±:fe tiife) Ibfiii 'iiifel feJl£o 

* -16 .^JUlfc JiiJliij iJbiitJbilttlB'm^bsh feliEo^iS- tfll 
•uifibStfcH St:ti&u ntStH ii&-iBibi^ bb Jl^i&i^B 'ib 
•l^B B>i£bbJSi^ i^'i?^^ ^ V bb UU^eJbBie tob£tb 
'it\ bfebttJSfett |jb-RoJb bjibiliJia Rob SiiiDtBjji ^1 

•b feiK. o? ihbiii&ibi! to ttJifiaJ B 'iiltoiife i^ls feiifei J»i 
•b ^^ It* BibHlb!t£ Hib^lbl B^lb 'ts^lc£bltJb 
iJfeliiiS CilbtoltibBbl toJJfmibitJgib ii)JSb:tJbbm 
•^3 £iJB>i!i!fei toi^bi:^ tolbJ>fe lilbblb UlitiH ; lbb:kll^))8 

--»hj' ..*•>. ■»..--/• J 

-i toS sy'lbb Ms& to K ; Jhby^ifefe ^ to fe£i?- JBib 

•te bb bJ>»t!* a tobkl BiSjifcJb J££b i)BlK£i SiJb 

•ifsSfi ; lbll£ fe'.l:' Sjlbm li'b|iitay tittJLja j+aB m 

- jfiaa 111* ; lbJi£ E:a Jfii 'iij bHMb^life hitt a^lJE lit 

-bbJ^BJJb iiJblb lb bi'^^HIli lb fefeife^ ifeblbli 

2felbl blfel&lt*bi:Ji»ibttlljJb^)b Hito JUBS Ulto Jii 

-^ J*Jto 1161b i*!ito nife i^iCt laifebJ ^ito iih mht kh 

•B tPiiii tJB gJto 'bfeiBkf ii to b£i Ito'bbrififctiB ; ibiJE 

Jo fe tt£ 'lb bJbib 'J£ bliltt ib itobiJttbiiS Ifc ^tob 

-JHbJto lb itobiHl^ib Jfe itobliti* Jb^tobittfei IE i 

.^bJibJiSB lb S%hbtoilb lb laHlulJiiiil iit Sliaai 

-toli lb iasHlJi:* ibbblijbi lb *£.litjis %ai&])te ffi 

-fialte feHiib bl.Jk A bifeJlftsia lb hiS.bi.iii iti 4ail 

-fi IB JHtifel^iE lb i^JBttoBiifealsj bljaolb blbiltolh 

fitmbtbl toliibB i IbJ^ ifci!* !^ b Ib'b'stiJfe bE te 

iiteBite 'bsbbiafe iattej '^liS SubKf-i ^fiBiSh 

•biOiaiji blBilb *blSit b iba'iJBilfl bS teba^lbjlib 

'jtEbbife ibE ibJttSm •biiibuub b4 lis'iaim 

-Ub bJ£it E ifel 'si* t»2 timtifcJB bllE otoh!fet«t) 

-b lllE feb'bJSib* i^iEli fe&B fiibbJb tolitfci ; lbli£ 

Ba fcb-lBlbb bb 6 toJbbJib Slitot-ab J&JiitiibsJia 

•MUl^B £]lLi>!tJbbB^l &lb 'Rolb blJ^bmjJ& b ^ilto 

-bl^bl b llltobfiiB b %iJtobfi)b b ^JJtobl^lts 3til& 

iimil^iffilbhy sblfcB JH |ii£ iibtS biiita Jbli 

bJiitb B to bli I %) bliAtsb femo ; ibbai&lbJB to iij -Jj?£S-lBJbb bb hi Sy JhJ AJ^i bli bJ,l£!fe B to ba 
lilfijB bJtoB^B'itomilb ib'^JSJte lb aubb mi B^ 
•bJiitb bliJIt* B to bii I illlBifelBJlSJls tobBSlJbli 
*& Ib^glt aU to ii£ I ^jjbb3b bll£«blilte tol>b toJJb^ 
I ibbi>iBifei hU to m-iBi&b bb ibii bii>E B Ci be 
!%J bi^^bsb bi£ obbiis toiJtb toJhB bJBi&i& ^iltsE 
to ttiic«.^ '£itltoi±ttobt£: bJi^ btbslJJteH^JBB I lbb:ti 
-i&lbi- £l» to by I blaiJii b£2J^lb bfiaiS bib B 
'EBbl hib bl£:ehbjte tolilj [ IbbijSlfe^ btt Sa bb 
'IBlbb bb bU bJ:>:tS bl£oiubjt<^'l£2iiib£ bfitl^ la 
-1> bliijb bl^K'liiaiab bJl£o4^&S JiBJli Slitilfe 
bitJli ll^Ul£l^l^l 'lUB4b)^ib mibi;>jt£ l^BJHl* 

'lattb iii bii£ obiil.aB B to bk I tck^ SfeiJit 

I J aiJbbsb bJl£ oto bt! 'tiuCziiH. b|i^£ ; iblil]^ 

•Ibl: >bl^ej£ 'l^b^sE b^iS bJj£ cai J&JB ^ibi toU 

-ti lbl>b^ bO^tSb B to bi;} I bli£ bbJB bltJIjb bl>£ 

ol|Eib^lb itiTibbiB biiitS IB bii£oi£«fei:ib 'bb bi£ 

old tolJttB a:se bll^bBlb^ :aiB Ibiibg tobU^ 

-<b Iba biX<tb B to bl> I Ibbttol JB>lb '£BlbB b 

-itoUililb feUEoiriibi^bl bsiSffijbsS Jkfcliit Jib b b 

Ibi^ii^ I 3.-BI bll£ olfi^BJl!£ bli^a IjB blto^i^B bJb 

-Bim a'*£l»Jib kibiBt toJiBJb ia^k^ ^itollblbkl^ht 

'Ha^s'if^ dJ^b '^££$>!l& iibs£Bi£& >bto'blb£b b>l£ 

eitolJi bbjBl bJi:!tE B to bb 'JfisElli bliblil.E Jb 

-1> h£b B tobblbiiS IbJl^S: >ib:£ bi>:t!b B to bli! 

I l>£bi feij£ebm Ibll bl^^tL blKobb I £:t<fe bb^lb 

m :B&i£i& I : uit-2 ££> :titiS: birtsE t jbtm&ib)^ >b 

-to»l£ IftlB bib'bbtbj b&tiJSb'£i3)liB toiK£6 tofeto 

-H^lb bl>bb blfikbl]>j|.lb biLbJlbJlsfbt^lb i:gj£-«bb± 

-b tob!££slllb b(;k£.£ £lb b^t& B^b bbit .b^b bj to 

•JbJg lBillJ£lb:>Jfa£&>OBlt!^B bltot:>J&'sf&b tote 

•llB iBiJb bbht Bb-stbbi ItobBb '.-flife bb iliUm 

•bliilJt-te Jiibb iliitilb toiiilbiDj£ bbtt 'llSfe hift 

iB Stiy. '2^b bJlBlfblb l^^Ib tollb.^& JB 'ib ikib 

bsJS: bbiate bi IB 'itobBb itiibUll^ t^mtt b Jb^ 

I JfeUb£ blBlbJfafcjk ^ ^a BifebJbibbJBai lif'B 

bSbiJteiBJbisE bJttJtii h£aiibtii£ Jl^iib 4ib«& 

^^ IKJii 'bJbite Jti^i*t,lb b bb 'laiB bb Bitrb 

Ib'liblifc ilt'ltSi^lSb bbtbiia 'J^iBBb IbllS Ib^iJbl 

b ilb 'fti Ikb toBili JBb 'Jliblli Bb 'biblbib b b 

bll£03bbD£blBibl tktii b£li£Hlbl5» blJaBtoilbmH: 

^bjb & bUii '£U(Ii^bI mi>t> b l^^S JSs& Ihtibti 

-1^ |ti6 H: 'iil J|)biJBbl IfitUB lOiOiS. r*ib ia»l Bb 

-bllijit b to:£feajb bb bbBiJBlDiibibJitoatfbitJli 

-^b^iblfe iliB biSJiilte bbJb & bbtt i blbilfij^l 

felbbj y bbUbtitbl Eltt hiH iB "iiJJfelifc b Jlfc^stt 

bB lEJbB IK to:£jlb t bai£ JBlbB I Jbeiibi 195« 

b fel IB 'l^jail* toil^bkb b^JBJtJh to:£ilb toafi 

i£ b liaij I Jbtlabl is^tt li2b IB 'iDiJlifclB iija 

-Jii toliiil^"^ lEs^h i-.&i'^ feifeb: bi£fe IB Jftit'iib hj^h^ 


hi^bb^ m'jts.ifeft Mail «!iaaii%-i>iaijsi*iftja'j^i jumtii 

teb a I ^ife toUblfe 'fefeiai* Bsfe-blDjtt Jbfelitt tiiJe 

-Sa tl ii 'Jtefeab fcJ Bibb 'yiBibJt* Inllb* fel Ji 
£^J ^BifelB Jl^lhl ^1 Bib>) blA^llsBlQbB fei» '.% 

•iDJi£ a&i iiik (itja Sm 'lHt£Bi fbui^iMbit ifik iB 

•jiblb(;oife yjife b JniJblfe 'llMJ^Jfei bfejas liE 
•1^j2& Jfe)l§B iDlJs^ b Ji&^ I ^k&lbJ IJlJBHblU titi 
'ft) htJlffiiC£JBI ilt fe 1 m JbJH: J3*B BittlJBHb 
-Jit tli.i\i I JtU & libB '^b]^ lB£Ji& ^Ik 'SiblBii^ 

4h 'Ijfesbfe Bi^-ltott itSJfi Jt:iJb SbJb Jfelfctebl to 
•le^m ^Uit IttlBUblit I fitlJbl^Jilb B>lbi^Jb^ io!£ 
•bj^lob JbJkJ loUlsJtt^!^ lD^^Jbb(,ilJB 'ioiJfaU b^ %) 
-Jlai!D]&ba£ iDUl^ bib 'i«ib3£ iDJliidfe!^ bl lilbl fuio 
-mfe!te£!i fitSS finttfei feii 'liiJjb^Jtt jjaiiiBB 'inj 
-lb&ii£ ££> liie ^ibb Ji£ iblJf J£&J bl Bab 
-^ I lSib3£ iiiJii>i^b*»> laiDlB£^!££:l£ to^kS Bm bli 'inl 
•lb»il^£ :iiBB liJ£ 'li^lK: IB^lSlolbEiSb ills liitli»lB 
-JlltJ&iB Bm'li&^bbfe uT^U IDIJW JlllBtiblJLt 'mtjl 
-fesb UB lim|bm±i£ lftfejl£ ££Ji ftB JBl3 Ik'iJi %i.1Sk 
■'JbefeaifebttilBBirS ^J£-R)lBtt %iibje%iElte InJJk'felfe 
•£ SI & t>:Sai£:'ltljnr^Slte l^bbUtltJS ^)k\i K: o^fiitf J@ 
-Ullillk'ijiJjatfeJB fi}^lBii±febln!lli'^:M*hiJA felitt 
'XitllbLMbl b ll>bB£ Ui^blii^ltlU 'iDJiBJHB n^ti'll^lt b 
-E^llbl IhlBUbm MWili b& IttlB'Jt&i;! 1K1££1&1B IblB 
•hblb iJfihllB SlB 'ySa!£jlBlfiJlt; ISJS ^lnJJ£feJ JWB 
*j>££2Ji^jfe litiitt'JEEHtsjS tji> IP iamb ej£ 'mifea 
-febfeiabl fel Site 'tjfeaSite ihiB ifiiBlJitiElB ^Jt! 
'Jl£fetl^b b& 'JbltelalfeJ JlQb JtciB ^lt> 'lliBJJItB IbJB 
)2il> 'ibb bib ^itibii ii)bhB Ink lotSi<fe ick I ^J>ifei :2 
•bjbfefiUL JbSjla ii&iSa feUtt l&hB fit i^Wi 'irii££j5ji£ 
^ilite B>iMlb llii>lS JicliB t! la yy I Jbll£ ibBlibJln 
•ItBllaUlit JB'iblfe^b i> fel^oM^l^ mibfemi li Bm 
IcSlB 'it^lslljgB Jl&t^laU 'B^>Stil Jbts^i&lil 3eb/± 
iblS5bl!teJbm Bit 'JfeJi£ Jbli'JttBmitfe'llrfelSb 
fi>!£feillB li&ti^£bl<«> giLelU lli> I fel Bifesb^fesb JS 
•Id fitltt:^lblSli S^ '^sS J^l£ ilit^3l£bis:kJBB bl ^i& 
•}ill>t£ JglBJlit lt:£3i:lBll» lill:^ 'lkli^i£ m 'btfel£ ^> 
IdJBJStt IfelooK I&IB bl:ti 'jkhtlil miB 'IOJi££ itlrt 

-hiltS j£BmB (iiiBiojji&fe ti>M 'iJtm:& iiii± jjj^biu 
j^Ei£y ijsfeia iij^kfeBE; 'Jiiate usbi b i tiiyfeBiE 
UDbltt IniJSJBlltteiB Blk 'JblifeS JJ^JBlSlt 'JbJi 
V&\& ftjfci 'Jibb tub Jbfeaibl tobiJB Jfifi iDiJi.lSfe InB . 
-ItblfeB i:JiBfeSlbli-K±B SiRlfeJ^t^l) I blJ^iai aili) 
•EJ£ ibKbiutdu yibi^itib'tiffisjisEiiyapitfiSisi^iiiis 
lilfeililitbt!&lbS;!feSjfeiitiT4fc{liifeJbii£ ( ai BiiJ&iSa 
-Jty) biJfeB tkfeiitt it±i&JbSfci ifc:fe I bjfeu Si^ittiafct±ife -feplh y j^§»d§ PijttB yjb >biansibtlis %!hy:H>iDlifell» 
•i#B 2=H;fefefei'jfcifet;|ifei bJUbCgbJfeJl&'jbK bjslftkli 
:kbfe-^aii£ ,^fej miBiteJfe jgtj fel&ii^i'feljjtlbl*Ja 
*^^2^„bJbiB b±JB Sibte 'llbiibSslbtlB JfebibJiJiJ 
-bb^ bibl^jULit^iflfei) bbi:k 'lfct':k*fc)iiilll.fe*lSbi 
-£lifebEl JbJbd :UfelbJbl£l't'feii!Site fcjfeibils (ai 
iifeJlfe ) I hbilbBSiE ( ki ai£U ) Jfelfe bEife Ibbi 

-jfe^ kJJ,kiiJSfe Wiib?.i>'^h*i 'iRb-ktti^jbBrcibigjbm 
-Jtekib tikiJi £ :fei 'kiibbiiiifelS rbE&biUfeibbfel 
•iiiSfciJiB tfefejtts jjijii Si b <i.j£aL ibea!i*bisS 
( bl £ftSbiiiii£ ) jfea i:fcsidJbbifeJteifefejjfeii j^bitDkU 
-i£jttb±)ii kib bJ^ilb £: iioiiiBBtolfe tWfebJJiJbillii 
-biiE blSJbBlJUbJitfei my 'kiibJls: iJlBBtoiJ^: lUb 
fe feb 1 2 tiiJa!EfebiibJi£ ifeJs biribBllfeblitfeJ *!feJi 
-t;bh?r«i£t>b Bfc-h 'lifetlls ( fi-l fen ')-%^\ttin\ 
-!fej I feb&ifeiiilbifeafebe jtoji iD>ijfejB i»h ':i>ibb 
-Icijfe J^ Ibb JiiBB tkteJtMbi+bS :Ui|!fe-l>ibis ^-B:ia 
■Ji feJ-JMSb l^Ebribibil£ Jbfe 'Sife ntifii5felyK!)felb!'l 
tttt-J 'Bbitt itik ':bbib5baS felt^bite (liJ »b) ir«b In 
-il!feJS bb Jfeii 1 :felt5 eil in* kiBitJfei m I kl^ feJbi 
-teitt ihB Jb>>mibaiifi Jb$B Jfelb-ablS ftJbhl J^tt bii 
•JiJi u bi!li|:biisi.tlbiijtybiib!i t( b ibkHilifassib 
•it^^lmt-JCiJ :iJk I :liiblttilbJ«tf I !bl> kJhibmilife 'hb 
•yiteSjbJbHiiibiiEhifeii jBif B:Jii)tftJi»JbHhB febi 

•^ (IRIDIC It , IbBlB,, fefeklijitBbiMib Bfcifej 
febl*£ I ilbib' 11--& B JbijirriBJblB tkfrlilb jfcl'tib 
J&^B bt:^:!kB^Jlblifeifei:cil^B @j<^ki^£ :i&l (fel IBI 
•B^&lVircb il^bJlbl^'bSl 'yife^^JlJSbB''l^b.^gb^JbJlbi 
•b!!l (y^J bbiBiJb) i:b&blt>:!KllJt!b':BlitBilli^ijSSl»ii 
-b5jlitt':ESbl£ilt.>ii& O'il* :£§ ibt-bferlsbiliibJlbft 
-felbJBfebM2:&fel feitbElitaiilife ( fel fiSfitblttilia 
Biblb )-mk ':Jk£i^b MbltbJfel Jbxkl^rJfeJJbSlll il> 
•ISJ^ tobt^b-jgilg i^:t£i blsib^sSlBblk jfe k ':|Sltbm 
-mfeli£ (fel >ibG)l£) t :t«li£l&blt£fe i^ 'J^b 'bislbl^ 
-bi^Jl^l^l&^i£M!^}&l'l ^ititteti bisk 'tlttfeel k Ibb Jbfe 
ibfe( fel fel lijttfekj 'i-mk 'ib:s^-^iit>jji:tmJi3&i£ i^Jfe 
-bi* tetimitili fettlk ( fel Sii InJfiBiJh ;-lbk 'li?4iiJ»i 
-l£lflifei:tfe kbrsi^BlS 1% Ib^JlbJ^ ,, b^^tB in^l „ 

ilt<)>:&at>i<^bir<i;j^ifeb feimi^ife^bbjig 'l^ibiHri& (fel 
b JBiife > 'bt2!fe iQ:klJi£:l kbiu ki£^:ti&isib l£bj 
•JklJ:£Ul^iB ::kliDim& mk I l^&hB b feUbmifeJlS 
-kiii^JBib tti^^a felifSlblfek iSb I :y^Jfe^ b^feim 
-fe^H&b<B£M^k kJ^ J);ibJ^feJb2i^lk ':kfeb:aBl :kfeb 
;kfeJEbat%BJ 'BJbiticifeK':<fete:l<^JfeBssii^lib fej!;*! 
'biUklb Ibfiimliii^B ElBSlb 'iilbblJiifebs teiwl 
-felJi-^ :r«ri!b ^kJbBJtB kibBlfe iilt kjttIB 'EiJi 
Jt4k'Jfej»kjb'l<fetsJb&iay5a'kiijii ki!:!fe iJiiiiEbjkitt 
-libs kbifclAB blj Jfeflfe B i:i!llbf bife biiiblfe 'btki 
-b ;t»ibaibl IblSkJUaim J*blbb Jbtt iaJfeJiloJtafelA 
-bibl^ijibti fcibbJ ijgb 'tebi±-lt<fet<BittB bifelkBlbJ i^j^bh^ 


iiMihl JL^rs.B Jb IkrtU.i -tMsiJisiJit .'t-bl'^ J.'i feij t;l':i 'I" 

II iR II T'lbli.ii si liilL'lli 'miriib. ilhikilli 

''"■■'.-J ■^' VJ ■• ^ ■* 

II oR II j;il>fcj/.kl \l&l& y£lf 'filbb lulfei !tj 

II ^.: II bliiilt fel lblk:lulbil 'Shhii bib lU 

I Jilhhii)!^ Jb!UiJi£ Sits 'Sbbii b;h 5te 

113? II IblbifeJh i!35L y till '|hiht^ h bai^ 

iliilk b Jfe hliSlbihl t fcfcl-jjiiifej 2blbibl 

lie?||l!k lb inmHA h Jl!feljJh'sJ«i>£ k b liUh 

I Skblfel JbhlJt k.'hh^\*ltt:~li±-: k Itiieib 

!SSl J't-liilklB iijU'kifeilhi^inkl sit S'n hS 

I IbliilK k IJJbblli Jbfet 'ikb biihl^lfe*. 
until hillnUl h blL»xi akb-i" lb>Jh it biliil 

I JfcahlfcB IbLittim £.^-iiihltiilbi: l>ili>J 
II Rs II l^ibt'ljbl Jilt-ijt:.ti 'jhitab liiitk.l£ 

I fel llitfeyi lt£k llf.hli]bhllt 'Ijl Iliiebjlb k 

II ;> II iKJbb.^tfi liilhJb 'Jkfclte Jiilhifei 

I Ji!iii£ 5J3 £ mi^iSii 'ik&iB iiirib 

II fek II 21^ liJtt'ii lil2li:& 'luJfcijj'.ibiibSi^ 

I D Se si5i L iuilLCsib 'i3i£.fe ii!ii£Sjjai 

II U 11 Ib.Bfehfeb l>.lfeijb 'BJk h bilfeiiii 

I fciiSk £1^ fet i?lfeb *iiii!!il!a5 b biil 

||3r|| 1{£!H Itg^lit-StSt^ 'ibsi'liiLb. kfefeS 

I IkH JtfeE 14 fiiliilbfeltftb 'bJtib liikb 

llfSlSii iuiHfcl b'^li I bblk 'blbbiiiiS k 

I Ibiil^k b Jtb±S ijJbilb *b biinbBb b Hik 

II Ot3 II liilkliblii felfe2b 'jbiolJbli bihbJS 

s* s, \i , 

I m±-!b|[lh IbbJli '^Ik s^i 'hlbbUiS itg. •R'i I iiii-kith it ifeli'- -Jiliz: 'iil; JilibuHfe II S- II bhk bbili ii fe ^tfe 'slbSfe^ ^^Ife i Ifiibhb E ^Ik JUl^feslH *Jhi!bii JteL-lSfe ^{fe 
II VS II Inliiifel kb JJtelbllb 'liiifc k !i!£al!£ 
I jk-ilb^JhlbbJlt Jilk Ifiik 'll^bltl*: k V£lb 

iir.'jl iiiifeiDRi sik h ihiife 'liiiiiia B fcii II R~S II Hiiiblibfe hlh 'm ltSfc2hi^:bl Sffe 

I ifelbfeb i41 ijl ilblfe *5bJt-b lib 

^ • J . . . 

II efe II 21b Jb b liUbbilb: '?ib Ililtt lit 
V ■ vj < ... \. 

I liibk.bl«£litblbb*'f?k *llilSblS>!i bilWfi 

II ^^ II bi§bS!bllbSl!bkl *}±hh i»felSbfe 

I Uibt?5siB ii^bb bak bi-kShbi'^^felStfe 

II k>. II i lb lib febk i2* 'llibb Ikblk 

I Ik^blb^lb IrfehlliJ liife bil-ilib^ ijltfe: 

II o>, II blk Qiib b biiife 'ijlbb: lUbWiS 
Ibl^iikl {ilbh£ b bililb ^t> bifcltlllt Ik^hah 

II n)« II Ifhliite b: bfelSbl 'Hiie^lbllb^i^t 

I lalblb L lisksbfel k.Jtlb 'l*fe.iilili±Ll2iib 
\j • ^ •, -J , 

'J^ftsSjrbtllfbJ&atiJlfifeijts ikteJbib JbrtsK J^iiib5l 
-fej «i4 UMtisifete '& ky 'iiCriiftiiiittsJt-siisiirribife 

:k;tdl iitiitjmii^i!^^!^ lDb:j£b£. iJt2L' ':kJbbkbJb :y^ 
-lli>itierl*fei Jbi»!infe-Bitiittlf.-lt'Iiliirilio b!fe I :b 

II 2^ II Jilhy.'£!*= kj k:bbl' lb *P-±:ll5i b!fe ihi'h 
I b: JiihIfebB. iiSSlStS: 'bbiblfilkbbl 

I oftii 'Siit^h I Ob .,4, I oji-lbtbb£-blibbl 

bli II R^ I ■< I - II „^)&=2.J „ ! otej-felb.!?J-feb2 

^ s. J . ' J 

I olii 'i otsi 'biiiJiiitiffe I oF.-lL'kb^-fib5:£ 

lOCilt! I fe: »_'E')->)l£(l)b I ottH ^, i>» '.'f?H:!.'l«r-I Pltij 

■ttJiie r3s& ii(ii£4 I oife 'c ub j OR ', o^rs, litL'&i!: 

-B Ss^t'J^tt lt-i^'«<=;.y Et.tibe <M»!r-i l-KUibrifei 
-Bt JtbJtiti'i^' :b!_Mibfeii:tir. biSB *b•JJ"J^?HJJaiH» 
watt & B fefa bibabJb--* f-Ji£ Jtfitjit. .'^iSji bittiti 
-K I oi£ fx r.iia MbhfelJa;n»fe!J:b bit a«Jkb(>. r*$j> 
•iJhlJiiE^HijjpT-tfeltetHfe I oiig I fH > eli)i II -^\ a 

■ Riitniit y\t ibii m Jisuiiii-^jit i jti'iife i^Hreftiab 

-biiltiB bjtllfcb-ati) I bli \i>'^<h bJJ^ifebl Itixiih I fe 
-febL J!jfcjrtfe*Slb2 feb ! KbiSsJife£s2 J!febJ.t Utife jS tclihhl-' *il£kki>?.iill£ fct2 II Ri II fe ti iiiit.^ Jiife»> *i^^t ^^-^L^** 1**-^ 
I :3tt ihiiitl Ibhiife 'ifeifc^ Ihfelb h Ibi 

-bJlihhl JttiiJhrl»j£mBJiiJiifaiifejl£.i;!iitiib tstiB 
II R^ II :feSJr»IU lip fc*fc» iiit-i» ir-.feJ&fe 'Jiili 
^iJ*]eitit£4fe biJbitil 'i h*l 'Jnt taif^ iRb fit te 
-Ufeii I tl!%)b£fe llnht;* liJbUJliiiS fei> bi E-ftttliJli 
-lis |:'JiEhJbi!^ JbttliSSJfek I KkttitJB:lli'!WtlUIlfe-:J?.feJ 
-3il ti!Sl!3£ti±tlbiS lis^csi SifeilaiiSfefSt-Jlifcnif. bis 
-jfcfelfeJ fe. M£ I t^il B!^il3 JkJ!fe»lifcllni'i;ii liDbt* JfeUt 
•itJb b tb Eifeiuaib^Stvlife I bis Ste Jjchilfe felltitJ« 
-b2 ah E*a.a£sSiSb l ^tia.:;ib£ jb^blbfeK b5^lJ b H 
■Jl» ISfefcltt-ifefeb E)ifem«Jfce&tvJSJ*aEssl3fe'lifebJi*!i-b 
-ibSfc; I :tAfe!tiiaij;Jl^Jb;bl5Jirtl8b5aJ)Jli!S-£4!=--Hlt 
-Jte!b'rj^Et.£)kiiS iUhliiH I EgtiHilJ£ili'Jklflil»-lt'.?l 

a's. Jb£lbh)fei I htJ&Hilfe HJli £iS tt£ bib JitiHiH 

I Ih^Jtlii 31^ fefe Ibifeo)! Vlb£H:t£ Jb^blb 

I OK 'i olii I bifett tl*5 Us bibi 
-Ihb^Bh blS ..("J*^^ ff''^) =" lt'R£S„ Hib tlBn lijlSJ 
•tftibiilbiili iiJ4 kCM l};i:ihi'i£':£ bibibJJab^i S, 

I ofem I oJiVa oi^i-'lA^ i:b£ Lab.-isJjailS :£ UL-bS 

J il^bJs I ifcjS, I :iiirrJts£ lb bibst-ubtltibfe Aili 

MR>ilft|i-.;l „ :i!:£rftrA ,. 'ini + |li}--fe 1 uilr-,Ul!±-i:^ltfe-bl 

I eP. i c!^ 5\ oB I fe Jt-.lla ttlbtilifX! ! :« 
'Jbiimjl klJik;JaJt; Jb l^ili-il 'lillStf. HiBJilMBl I :h 

-jjGMfctSi JB.'jiiii :a.7J|titt2j I otej-liihltili^l-iifcblitl 

I oji I pJiM '&|jxuife:S feJh£ I efei-lb£-lai*£S I oft J 
oaoW „l e:bEii,l:tsj£ t- tli ibli b.-t-i»s;l^ £ LjJiiKrfc 
-fi liiJblitblbiiie „ I ami I oia < ojli ^ olJS'iHittr ) y 

I ojE£ fe »l*ii I oB flCN^ I kii Pbil'-i bbbJi 
■ ftlf^lRb'bikhjyi hJfeH'bPb SlC: Sshijiia feslbr<!b 
bhb.gJj^J!feal £ b I bll ^& it^^l^^tf'bS lD]feb:aj>aJh 
ty 'biL^l ;4^jt: Ktil^ b^.idi!t&l ^u&^iS it.^m ^b':l 
-Itbmihltilijassa ifel&i'l>lb-llift£'t'4t! iyiPiB :bSb 
fe: J^^sl^bhaiijib 'l(ibliltb]B!^liJ^-P-!bb<J» bbst* :bb 
'ls&i!is J*irlS JKib*^iii|fe I on \ ojii 'i»-jjjiiiiia 
I aJlf I obB I obta f\\ •ti>'J*j:fea§ l oja^ obiis'itJ&fei 
-iSi* I «£ i 0J£ A elbi 'felKllfej*J 1 o.S: ^ oi£ ^ eib* 
'lis ifel*tMb£:lfiis, I ;*>tii a ai-biib lypJsJ ittQl 
( bib ^ oiih ) IjfelttbibiJbiB I oii-^!All-^fe|£2ll 

I oJEtli^ I oJ!^fi I ciL 
oiii I olS \ olhi 'ki'lbStfib tvba | oS-lilil-lislI 
I EiiS i els ^ oil olte I fe ti!lfei>iij Ijslb ' 
-S I aiiSt ^ oie b oh cJis «bli I obil£ 'feiSlwltSBie 
I Dttj 6 4 o.ifeb'i4ibmi:fehJtiJi'ig I ebite fe oti jr«B: 
-B febbbJJH bSliifettbiB a^ I oii-khllhS-bBJlbsl 

I oJS "J; oS 
b cte^^'iHjQbl Iii!!feltlt^ biUl«S I li'issJbbs^ bji 

bJJil^Jblstti bJbiiitB i oJia-lilfeSSJltlil-liillilisS I eZ f, oi;i« "f. o'lj; 'b&JJa I o£: ■ft eJi ^ 
Qit 'Lb^B hbti:r'iyj\L-^ujh.\L'Lyi±Sit\in-iihi'i!ih. -lyt'^ 

I a£ c ofe 'bJiija I oiMi-ti&:S-i£;2l 

rbifetifcj£;j;^jba :it&ityiS loE-isliidilj-ibhsl^ 
I ih "i oi'Ms I "bbijsribSja jy 

fflohv «i:J 1 £r t-.ibcS I o;^ >: ok b ob^'feiltlS 
-ltt,'l^Ssl!feib:t_<febrei:^ I ai& s,oR joJ^'i^hltHiliBUbH 

-lb I o£ ^ Qj£ ^ 6iUi'i:-.Hi'i. , efei-feilihiiS-feklssjii ' 'b&bli*feibiifeli!>t:ii}tf£ I cfe-!t,felltb£-ltl^)blf2i 

1 . I eJK I OH Ob i ofeb I etct 1 ot*yt i jjij 

,;i i>iE«K: fi iithi ifcsSt a '1 fel Jltil*i!ifebe ,,-fe 

,!tee I tjJblilti Se bifef. ibbJJbiliK Lii'l>J!^biji}ibb 

j -ilb 'ifc«:i-iiJK.C!iJife;bSi I ots-blblittl-hllfiJiksl 

! ^ o« ^ •feiSi '<tebjlil5i 4il^ijb :JjB I ofei-lfhl-lib«i 
' I ilb R oiJK ^1 ^Eflli 

I I kif:*%, I S;^ bib* UlbL^-JBib'ib Ip5 IjiiaSj bitthi"? 
I bibijiSS bi.^ II yiR)i I R I fl ii. , :bi&Sjb.a>'b:^J^iS 

! -S IhS ,. '|lil ^!^'l£-oa52.Neit£.0lil& 1 oJfc-:g|-lf2^ 

( Jb«»Jb5 birBL >:^>i'a bjk bl5i%iris& ; ibfeii^i , ) 
I e£ s oil?. ^ oJSi'bilii?.KblB* i oi»— lLbh'l-kf*i.'='l£ 
I o£- oin 1 etic'te I ol^fel I o^ «t\ I oie G olid ! iJbb 
-siiaSi^^iiitiRia SiiHXibbjisfej it-jt* nhx.^i btt^itit 
-!fe'fcbSlb>Jb iaiii^ biibii iJ|iijJbib%J.ibssjfe ^'ba 
-liaits bJ&stttiJbiiti ijbhiimbJ^jjhjia i bjs feitjt-a 

•H! fetiS,ll2zi& I ot;~fcbiii'i£iiii^ib£-Ji.hJbblbl^li:£^ 
Ob! ! o£ •fe isQt -g^ «iA '^-J=l-^ ! bb:a-fi)£.| JirJSfeJ. •Bt* fciimL£ss)bibait;!lJbU '%bfeU!tmahijDJhtij 

•bJi&'bJblL^ :ti ^h^ I :lib>m^fa^lfebl£ 'hi&blD't^bl 

II inhb lib^ltliJti'^i 'Hih^b mik k 

-bb&£ I ^ bil,!^ 
•fettlbJlSSl&^tifebl<fejgb ':^Kb£ll^lifeb bbibB nib 
I btbA% te^bttibb^e bidib&bts I :nbjt;JJbi£ssini 
•ttih bllfebBfiibb'j^ JbttJJbsidJl^J&&:lbibfeJ>IJj^^S 
k Ibb lb itlJlifc HQ£ lgb Ibltbl Jbb'b)a£jlit!Et>l^lii^Jtt 
lk\ii 1i\i bblm *i2&ia<£JM &gJ2b iltlbP^JSbbsJdllk 
•&B b Ibb Jsbi^ib :<^bs Jblltbi ^\Ji btt\B:ii^a. %& 

V J ^-• ■V.J w • \rf 

•^S :b :bi!£&iE%^£bi:t,^b':^i<(k&l^hKb IchJ^ssJbb 
II h^^imtt^b Jk i^± '[ulkhtrlklh^g 

. ^. • • •• • 

-limibmJbbib&lslifebJ^ i*JiJbibKi£ b^bfeife:b 

I :fi>:k&J6^ bi B 
KMBl^lB ih li& 'nbsifem^b 'bl£Jbl! <j&2iss'biv£bli^^ 
mift (%i :b]liiit£)-Siii^i>jbit limbi^ a i^a b&BbJts 

!fLiibiltaKi2:>^£feii k) yjitim^SSbki:ijikii> kbmbj 

-b feb bisft!i^Kb ^k I ltJa:kfiibJlt ^K$J!^££b-^lbJttin 
.!k I li^Bt l^bBi^m :b jE>lt%i:ibbJbiu&ilDJS:kajJaDldit 

I bilk Ik iJbltlilb ^kt£lb 'liJUii^£Jit!tH^ 

I ebs I o£ ^ 

I 0£^c obS I fe <^iS5i£Jb)&i£. I JEtJtfeiil;li£ik:S 'Jt^ 
'&£ ib^ltsibaBlbbSiifJit ht Isiiiib bitii lab bQfeJ i* 
ioetoA':^ui^ekitBrk&^iijgbE.^!feibiidt i ttt \o%a 

I 0£: b ObJB ^ oliE't>|^JiK±iafelJBblt:il>Jii I Of. >: o^ 
obj 'g»at« I ^is. oRJii i o2ii.i: 'k^jjblTsjibs I ofi >. ok 
> c.'bfel '^bblbimafclia I oJi I ij£ CK1J36 £ obhii 'Ahtitft I oit I oJbi I olS «\ '>£ ^ oJb^ '^kb(> I e& 
I ofeli I iifi oRJie ^ oblK'bi^'SJli* | ofei-MJsl-tltaS 

oa i OR i ojfejjft 'Sb ibtijbili I oi£!-Jfefel-:aii!S£ 
I ofi a og ":^E.^&bk£j!^ I oE-:fe^^JSl-khfel 

I 0)kh 

I iJB RJ\^ ofeB '.fettl^^blbia I eE-!fetlfel£-hl^tlS 
I oi£ ^^ OH \ ob'^ I uti'.^a ^b bji uiii&^iS Bb« 
-sai^^lbb!|j&>^b£!E I bJ!^b>tbJiiS£Jbi<fe&lkJb biiJhm.^ 
•b I febliillibb^htiMt!:ilb^^iijajBls Jbb<^lt^ssJbt%tiiJKb 

-l^i:Slb & bbbJjgsQc I :]bsbli!JbQti& b ll^lbJbb^Jblb 
-Jl£i& Jbb^i Rb^sslb:ft I blblo^U'-iJiE S iiiilb^d^llt 
'blil^lblb>*(h:gUb]i£blllb}&:]J^J^& fek 'inlJib bJb 
•IS ^:b S blltI:i<£biB ^i<bi^2>lbbbbJi£J&je'Jbi:SSlfiS 
tJblx I fe bbblUti 'bblzl^sQ: 'I?b :lbbkl Eeb^^^sJbat 
'ISb bii^i>^&-Jbt2b I bllbkJbJt&kS itAliih ii l&i> 

I ohi oii& I lie 
»&^ >i obiB '>i'jfeBisiJ)B 1 «fej-hfelJiiJj?-:l^lbi^lfeS 
I eia\ •.ji»i'<fefelJba^t*JiisiS I ofej-bliSJJS-bhtllfei 

'• >. •■ • >rf 

btt lb2l>fe '.ktUt lt^\£ I oj|aj-<^i%lll^lJ^-lrbl(iifll^S 

I •£ i'oia 

) OB \ Okli '^a •h^ltSia. i .IHl-l-^ll^^llS-IUbi^ltrS 

I oivim t 

I olM ) Ok I oB I oktt I QJh I ogt& 
( ^R ) |1£ \t&[^%[%l 'i&uLtlfefel 'JlMltl^l^ilb 

'iitlii2& 'lllkll&-lik y I li«iblQ)lli ItBtlli^l 

I o£i£ 'bK I bMir^jS lb bb bjj^rri>iGi 
•itnl&& D:^l3i bu£ibt,bl£ibibkB»^b I iiJb "t oi£ 
I biaibii , iiBteJfei ,biia l eb-li^llfeiflS-libttlfeS 

I oB ol^ I oiikn I e&Jb '^»lb&£B ( QJb ) I libJ 

-llfc'Isiib i!fefc,j£S'£ £si £: i:a I oE-^iJJ5-Hm4:S 

I aim I o£ 
^ eld !i^ oDt '!^&b«>l^bi£&bJl>bbfblbil]&bifLk i:^^ifek3.hi^t-^ 


Hl'ife j*MiJErsnJH5t«te4] j:aa;EjfeJB I c.fei-ii:iiiSl-lilS>£ 

I b$* ^ ol.li „ II ^ II kJbilfcaiitiibS-llDlili^lilSiB 
l.RI tb^llsehfeJ Ji£Ji •^lJg:BliE51h :lteiJS,, I hS* i«ll> 

1^^ &ibl};^ki:t9ji!2;i)BJl^ utitiBt blbErbl2J£ b aii^ix 

•}±h^ Itttt I rSbUsi bJsl&lfeJiiblJJlntiit: <dbls%^ 

llfihlll^ihlis kl lhi%i& ill k 'iuh]iulk.llJiili£ 

•is Bb 'IbblJi^ i:tBlt£B'JltfeJ& Jl^^lb '(]&& liBiUtlt, 
1>& jSBb»£ ^3E$bal£ ilhlbl^JUb imitilHhliiS&ih bi'A 

taiSia jiDBiDib<ib iiiii;itbatg ii&iB>i&B(j& istmih 

•bal J)»ka^l£l£ JI?JJ£mi:eBlcbloitib:ibJii>l^iali& ijk 

J^t^bttl^l „ I bd!fe o>: 0(9 'b2i&Jl£ BlbStttibi^^ <^<il 
-iiitiShjeije *Bii<tiiiibij:fe2i!fe I oS-^bhal-lHiia§ 

I :kis omn 
\ oblB 'bdblittSfeis I «l£i-ifeifeifefekal-ififeiitba^ 
)om I l:i)ja>:ote^ottoJj£'JiUfei£lofei-JifelJai-lifebsl 

I oQ 'bSJtebJfeiib I oisi-tlllsa^-ithfelbal 
I oJs'tE •>! ob '<ebiiii I ()fei-»feba£-it^lbil 

•taS , lej^-iMkl^hhlblJfeb^-lbl&hitklilBmiflbjl 

I ol£ ^ oJb£ I :ktt&i£: itS^t hii& Jt!>J&bii& I i Pfi> 
-Ifc^iabfebm IJiEtJtt lbbtil£ JSfetai ,J jblc&fet^i 
-araeba^ „ 'blifeJijfcBJibit-teitJUbi; iiihijb :]iii& 
-ip. I »Jia-JMiil!^liJ:jjy|iba£-llvJt.feltli:%lbJfeliJbaS 
I iJJS otett «»fcjea'bJbtitiibii I ofei-feaiis^il-liiJbil 

-ifajuabiiha^, I ofej-J^!Ifcfckfei!tial-i§mi£.kfeiJha§i Blltl I o^ t :b!&j int^^J£ |l^iJi2 JJ^Ittb^ pOt 
Bbiej]SIRb b^b^Jh b^^ Ji^lit ii^ll^b^t!:hih^ I^fe b bS:* iij^h I o!£i-l2JJje:lib:feilbai-]^lbliiklii!bi£ 

\ on Si 

oa£ , ! IjftiiSilfete JSeS Jb 'JhiJb J<S JbfeaiJL-jl „ 
I oft£ 'iitib -^biiih k&S I ofel-kl^ilba^^-bfeilbil 

1 06 ^ ofi: ^ ojs 'b'ilbiirSifiiiil: 
•Itbb^jKPfcsfeifea^ 1 oii-ifchi:tiIba^-ibh±!t'i)bal 

I JftJit ^^ Ufe 
X oJb ci I fe aibtbJi 'laftl bfefiste-iJ^i-Mt6i!bxS 

-ib JsrrJiJ^bllii'lbliafiiiJB I ob-feiliiiiibji-feMLa^ 
Tj ^ » 

I lfl!£ fe ofclJi ^ ob!2!fe 'ifejlfebJilfeB 
-ill^bblbiH 1 iaiit^ib tJtt^hJts 'fcJtiloiU'bhlbfr 
•JbJsSsJiJteJilfebaS |ofej-tihlsilfe:b2i>-i(.ihbiJtlhba£ 

I cbkB I ok oii& I oB I 012 ^ oji^^ '«b:ki<fe 
-bbJfiailb^felssliJBElbJ^bUJbbJbbJittilbblblfeifeslilEl 
-jhito.^ I o£-aiilJt:fek£l!hlsal-( ai ) >lJfe:lil3:lhbal 
lofeiia I ojfeijt£|ij2k ^ ofejQ'tbuJifei JbiJrrjjitiSj^i 
fe ibti!iiHb£i% ibbJJ&ii£ I oi^]-i:>kJlhh:i£-kl=c|hh:k^ 

I o^li£i 

\ eh. 'bEiUB JbbJfeJis 1 ofej-tkibisal-JiJiSbbsS 

I o& in oi^£ 'bJbJii><bi:iSitilj2: 
loifc ^oii£ I :!febb£ fei) btnS I ofej-iLfcbai-libfcbai 
I •£ i 016 )r «S \ ofefe 'ifta^ I ofei-ibisal-itbsS 

I 0£ > 

te^ai K „ 'babjfeib ejiibtibji i oh-tbal-i^biB 

I o£: ^ cl£ fe 
o^feVcK \ oJfelJS I t*fi,fel&J)b5^iibj!bJblif^bl!liiafe 
bJa:S 'btJb EaigB b^:l I Qb-biiilbal-ja^Jlfc&bil 

I o£ J ol£ t o» ^ ofeH '»bii!E I :fe 
-HbtaS ^li BBJtoB b^:l I ofei-lalfilkal-li^lfilbil 

I oJfeJK I ojfti t ojfi 

b .ai 'bJiijmmiKbj i etij-jaiJljiiJial-fcllOiihil 

-JSlolb-Jlilfa-lil£ fe I kiliib IpJ^icJhll ^^ojgli:" 
I ojs. I eit I c,^ ojlfii I oj£t3 I 06 i 0J£ i aim I teimis 
• ^2i JbE ^fe j« Jblaib biimaiu b ilsB ; fchit^ Hk J fe to lisiS 

It IIilhMihii^ 

fell* okibii^ib ti. I ^i^ibjbilwi '^isiybiii^ ( -tin^ ) ilcil %lbi^ '7 sR^ i ojEt J OK ^ o]&J>fc •b>i!ll>?li I ch: Oite I ott 

WDt- iJiiia? :is!i 'ite iiiiM'ias»m 'ti>iyii4->»ii '^t-; 

-his r-^r lttir-iiV'6st>*;lJSfe& D>kb;fiJ- 'ha tsMlfcbli 
biUHi ifli-'ti it-h i-'-it^ til btfifebtiit-. Ml feti^iife 
trjttibJiS: .titi t,tn-*tni ( pj b>i;i£ ) ( \ufc^ 1* ) 
I £th ilbMlbuI bib:dhlhlt-. tik bl 
-llxit *\)'.l-U:*A biihite lii!bkll?.li Jb lili%n* 
-Hi Mk^ii: ilkiklul lb ItfeJilli'i 'lk£iliit L'i 
bifeHbla Jtfelw - lb ItfeJb/blislI bilblLah fe bii 

-4) HI* blbiM±' hihb) IMh bib, bilJit b!h 
-lihhblC&Jb l-jiL'.51b lb bilubH bife>.llli Sib 
-SiKibnii^siHiBiibiferriiit. tiis 

I o£ ^ IE ^ '<\Ui I bltbJ'JbkiKal Jb biiiiifebiitib 
•B likliE*bia LiJlib^bli I :bJi t'ilbJt. .'illt-lici 

-t 'feiba kjfe ii-:2=s fc bi fet fe tJfci ( K^ ^**=- 

-Jtt'Jt'.li Jb* :ft l'.iiQ IJihJfeiilii iJb^feliljJtt IbiHJJbum 
JbJttibfeJ 'fe ifettii :tla JKia "!fehb:iLl;t liirsb lbX«l£ 
I :ftl£bti eiifelohasffea; 'fe J^JIibla (y 10 fi iu) -•ailb 

tblKiiiSi* t»*:£tmba£ bSri- >B«]!:;bi^iJ^ I :r«ia5 i 

.£<i 'i& jbiSiHsibJiik 't-iiit bi5.'ii 'Jii itsiaa 'Jfe 
-jSU til biE R£:Sibfc!kJbnbJJtiJEgpH-ibbJ£ r b* 
-b ib JK.fi JJWlbS IE;SSIiil'4i!i^E«i) IJiiit 'bjsJ^liKj:^ 

I ^bii ilhSlbil bik blJlbii JaJbbJ^£ 
fel hifeab biSlli bit'^iJJB h Jn iili 1 lk£2ib 
-IhbaS biilJtg biiiii bib liiJbii iil2!i>li 2ib!fe 


:ji-i?jflill?.tt!lfe ibte'^ f»|h B 16 ib I Iksijlbl bllh LblDihbS 
-blbiiUftfgbl ill fe it l£ih JiiibH S^:Bb Mli 
b in ilk 'J^b^BB iiti fe^b l!fe I jv.-£llabh 

I o£ '4 OJ2 t "Jr<2 I tjs „ ;i ^ II iinbS liiB t y 
-feS 'IE Ji^SJibjibbe !^ tiiii mB J* £ja Jiaeti i-ja 
i& liifebBba ,,-St Sjs I fclfeiiiiifeijaSbLib JbtiiJ* 
■b!u!t£j£ I :t*bi3 :bi:»itt:b:bi%bi:^bLibi£Sbiibiibi 

't^SfeiJb Jbti 'j!bttJt;blS-aL JibBibfeHloflb bibiiBilS 
:abblb^ B^bti ^±'±'* ihL Jo^tlbiliiicibJb bJ^bib 

I tjl SbJasbi^blJi: '.blsrJJbblb 
-JJfel£;bliJb'|iH: hlbJb'ijSS uJi bib 1 bJl ,. Hill JbJK: 
-*bbl ^ifai fall 'iiihbbliiee Bh I JBJbbjnhj bl!l2.te 
Bi^iJi 'Hbltt Ighbn Ji„-hirbJfil^Mk 1 J!bEJh~^isibi 

'i*i£jisijrsiJii2*b iyfejii 'irjssJ<fei;K ^f^ij* '.bb HhHk 
-biiiiibEii'lt Jbit-.:±Ii 'j£:Blt;!bH^ litsibhliili J!bm!Ja 
-JtsbjB'blljssJEtibiiiibi %lbili':iiii.ssJiillt5.a.!bJt 
-mglikJS^lbfc'JfiiaiJssJKiblf bfeBJti-JtJilbs tfH% 
., I! >: II l^ti IliSlJA JJfeifibl 'ajiUlfa JbBijllS 
I €^'i fefe bliiJb ^'/bUnlb Uilb 'RiJ^b I'felHi SJl 

ll'i II ^; « H« Ik* '- ■'. libil^ 4 i Jbiibb It'o'i Jbliijb) J^ feD5 'bittt 

— :lil* JQtSJaJfe >ib 

I Ife.'MKJH bUJtt ':aihtt bblt^bbia ]&» 
I yiE: te:li:JL»E;ri2.i=!it^fisbJcil&-Jbr«li 1 Jttlifeb lijiiS 
-lis iii£ib:t»lii^;i^fet :*-bJi^Hi: ;bK r<2PibK!*.Jfc!fc!a.bia 
-JS I :2lx&l kiUj.a'S Ift biteibJRift-i 'i^Jib fc !J6ibJiH 

• it::::i'kKtlbi.£'.:^» sik ibJbJlDblfibllibi'Jibit r»biir<k 
i? lb iebb^Cb ?! tfcia I Jftlit) bib l^felb Jbib J>£bl 
l,b>!t..i'.bi5SlbiiMH* iSibtt 'ifcihjbje JtiblKh^biikitk 
■itiiUi-ji^JteiJt.iijyii-atibJ 'Jbi±- bJi>2j_biS£.'biJ*br3 
-r-.;J> b^isitvlt (irj lol'ltlt) I Jferi £.Liit:(i&ltjt>ziti,) 
illlbtJiyV- IbiiJb 'fcib!bibKi2B feii"lJit-Jbt:£il-b bba 
•b -yh'Sh llnlibA i.'j btliS 'bib Jtlb Jb iriiitfi: 'tb 
Ir-b'^b ^kt Jb bPlrbJbJK. 'bib !*!Jb IbiteJifit JLIhlbJ* 

• JbWii lliltififaJJ:tbJbEb.b^b>JR:t^bi 'itfcjh Jta 
•S'bjrjbtf B b 'feii bJE:^ i:^jijr£j<fe 1 itcbibii^iabkiis 
b±rj£! Jlbir»Jiil}ifejb 'tmbbirifiibiMbl^bJlniis 
-at* 'Jliibl>;i IkKbsliJ^jJbiab bbte I :b,b>fe£b ^hli 
:blb .b^b '& Mhtii^tiHbJltb & biibJbB ':blb(^ 
:bEKi bb L-JitB :bIB ( ftJ IKJbB )-;3JilJbbl*t;Jbji 

-*b;£ fejbj I Hji „ Hill :iia-|>ibjbi<t4iii 'fe febj^jti 
-«iSi bb I feUiJSlbJS Rkii (blbi JiL-bi-jbJii ilJ»bit» 
-^.,-fe^li£l bbJkii k)bibibJ£:sSJbl£i JbJ&SSlbl.b>'£l 
I b&tbSl PJS l:i)bil bilJJbi'biiJbrblb :Ll:'l^J ti-)l'B.> 
inw i^ii.iifebbjbi!febb-ifebl£'bbjr«a( <fcbife'jfebufei& -.* 
-bH: iL^bi ^1^ JbJh Jbbtl& i:bi>libtti -ttiVil JbbirH bii«>l 

ilk'^lbil il SfeK flh 

-^JfeSlbl fejlatlk Jkt-lt&lJi: i!Jl£l^»: |5£]Iililfe:iii i 

ikjfeii«h ijiii&i .'g;y utm-^a aliii-feii liiJiiiiS 

lliltiisJtfeilftkl Slhlbifi^hitlbhti ±J>bllbitE Is 
-iJ& i:fe lit ti bl it&lhtt 'iiibilhlbib 'biillt 'ili.£: I 
-blibii£-]lk t I I lh£liiihti ilbSlbil Sil%l ' 

-4 kbifeiiiia jii§2:!h tii:5 io£;--lHi.yt'*i-iJbi»Ji:-^ 

-iSlfe fettJJJiltJj* *i>-ie2:lt E.bifebJi ! l4]toiJJ!tbJbl> '■ 

:uii '.•JJBiiyiiijE.'ii-bjr, ,,- imij_& jr«t! | tuhiitiifeHt.)^ i 
ii:feb£: IbbSJ}; bltJis •tts;bifcbamnit£;ib i!i*bb;ii 
-Jfe .&ib I bfij-bJtiJi: i:£>:^ iJt;]it?.csi£U JbSS JflfjafbaiK i 

~> , ^ . ^ ^r -J • 

bEibJiail bt^-S I o£& 'J; cS 4oJbfel 'blbBJimCcJt^Bi 

\ ^ " ^- ' 

%. •,-"■-* ^ ■* ' " 

I Oii Vjote >.oi^ jp, trial HSfcfiltiP!3 5fbh*iXii£:ibJi!:Si ■ a ^. -J^Jtti'Jl^l^a'TslUKfejLfilfeiiiH a'ft 1 oL-'jlbki.J:-i;l!£:bui li^JJJ£.-Jfer«tS. '?ltt-:)^h!)^:M^>^a^il itfeJii bll bblHSl 
■1 fcii JbltJIfii'hbiU.M-HJtiul feJti laJ^&kk JtiiilJib 

I Ob 'ctiiaSb!^!, i ofei-iLklkair-iLitJbi^j 
I &S& e'i oil 'bCsbifefe br«i! 

-L-l'l!].ttii bj7i»i-tj:? Jbtt^hiJ^::: bib li^JJt'.JBbbJ 

-Jl?ii*fef^Lbj)£-£& j5 .yr.- •b'tiJ't'.Jiii'tt.-JiJ^b.-btj 

-Jtia^ttilia bifei* Jbifej!*K<»l??i biiaslHfelikiJt 3^ 

-Jfthj 'l^fci:e2:m:'5K:i.>!.--M?.| biiit.fejbj;;^ bba*teS 
* - '" ^ ■ ^ • 

•b bi^fej lfijJ2.Jbir»J:tl;Jb4fcmfci baitJJsLjum lit 
'la iibiiKh-feimjti *:trjJS bJtiimfi "fciiijati Jt>,tfati 

1 1 \.h ;. ! I liufettitj BikhfelJg 
bjtl!: k'feilbii bJMs biliilhMil hlli^Jbili 

I oB: -i eiSi 'iMfi-jib /'ij.ii SfeJ|.fe ib!JltiJUJ»iJiiiQ 
-firteb fiil-iSb^iS I oL-iih!!ki!ai-( a 1 biJkbsl 

'ii^jiibi ibEfebjJ&bj 1 »fe]- fc%bkbii-liti;.tlhfebil •|-/lbfej \ Oj|?b 'iSiiilSiS I otJ-jJ:i.-ji-J£c.b:i§) 

I q6 > oli 

■ttCiS IJfeftK bi'llJblbltJb!* b*lijy-/£KaJ6 tl tab IJiJb 

-caibB aSleJJSt-lb^lhlili^Shii'^-Jhjilt-Jhlik&iil 
I oi£ < »U*i 'bifeitJbbal 1 oti-MiLi:3'-.-ii£bjl3 

I CfeJii I Oii 01?) I Ob:& 

I ofe I ii5 -^ chb I :t%Hfc: bis iifeMSit ot-itiia;'. 

, -bfe iifeirs* bfeittib K^ife bfeli+.iljsiibSlMi'.li Jkb 

-SmtfltbU HJife hih-ib!feiJlbJti:ib 'bil-Dfta :Si£bE 

Si!?jti^jssi6h£|;tb.irtHE fei) bahtJfcursjifaiMi 
•bliib^sife ihu'b* luili.Mt JfciitibfeibSJ Jt-bifeE-ssii 
. -fciifeH hjrJbife i>!fei Jiib I :tifcB bJ4 iifetjSii* bib 
•JiJlS l^ib biJb 'blJilb^i^ifiEiitilifciilfctlibhblJtt 
-Jli f«llJfeba£&:):*iJidlbbbJi5'biJlfeJfe I ttbllbStBi-bliJb 

-JtiJiSiblfeiiib bJiibSi bjlb Ibb iti £ itcb loieir-.'iJfe 
•bJS-r«E& bibeSiSlbihfeh bilu!ieUjllJtfejli}:tJi;tl',i 

i rfi-bjfefclllblbhibDSjfcibSi-hlSlliilbbbbiikbhl 

•S > •!!$ 'ISliiSbSbt^i* WJfeambtei I eS-ibi 

I »16 \>, oJ&£; 
I ofe) 'blsliibba^lh ,1 Jftillb ^Jl ibbi ii:tt SltiHs., 

' I Oi OR 1 o&ii I f-E CjJ£ I o'L obj I OfeC I cfeJb I fe 

' iitC:ii.>. UiibbJib; bli ,. i KiilHfe!>ti]Kib«ii^bSi':ibiya 
.jjijiJigjiPjt;,, I b. B!^!i 'icj!^jb 'i5ii I objis I ojfejia 
j I ofe^ I oiJrhJ ! ofeiift "B oJs 'ItibSiU I o£i£ i :gife 
i Isi cja 'baSfc ' :ibSl larJbib i-b S I oB-ib]§l-lkLl 
, 1 o£ 4 

! oJ£ > oJfei I fe blfel^bbm 'bibbibi ! biJbbbrJci 

-Si ib bib lilbfeb.iii :Jb£ i ob-J:ikbi2ib*l-il]iii±bii 

I o£ \ •]£ >: ojt2it bl^ibtJB :tJib^& 
lO'lb&feib^lssJbibfebbJB! 'iJcSlilBLE^ti' :b;lfeb'il 
-iajbriiltoSlbiil:;':mS£f.iabE:b JbJitbsJJhlti JblTi'.'iJSS 
-liitJ!sbsiltt£bi.'^bI£l!igJl£ ib'»JbS Iei!&lf^ (^JJt£}lBJU 
-Jii)-luabb^bl b b*.'-ibbJJ£lbj&lsi .tibbJibSJ tctbib 

•blJ£Eili biJ&lifeiaiiSbilixiUiiJti ;ib^Jiit!i TiilfeJb^Ji 
! •ilsslQiiHttil£':)-S:fcil :JWJ5«Ji>.':Jjl-i;ij >k^ib ':iDiJ;iiii 
I :J!fel6bittliJliJH :JbK:Jjl£ JlijJSbJtlbi fett iJtiii ':j:S:iai 

tJi..j£Kia':]teJ15: Jbifeje-l££;ssih:fe ;liSi£.fl!i':l!feB llcbia ( «^ri6 ) iliSlkhii tlB bb^t-i LmittB i>j5 fe^bfe m^^ fi>^^ 1 ti':bissJS 

.&lbJtt'riDiJlB» :ibi^jBfei"^JS%* =^^*^*5*^'*'-^^ 

• -k':lr,ill»B :l*bl]bB bMbi^ltilfeiib 4i* ':b JJMRJ 

■fet nnb-^ilb JslttiH ttb fcjlbsib itiilfe I feb** ^^ 

H^H llilfcfebtjl <. t«Jbi) bfe hfeJ-,, I :rcaiSfebii Ife 
i^p.bfe.i bJfeliBifeii feJE WJ^ y^iiBlbsiJibJslJsCili Jp:^ 
la b 'tehJtlx lib Csibiai S |siaEribli]ii:i 'bbmts feii 12 
-liEJbiisli:blJ£:!b taiuilb bi!fefcbblbB'feU'1iJ&l^j;„^»> 
-bibjfeJi bsisslfelKib-SJhBJbJJk^sbiili & iit llfliJbbb 
-Jii.-fetij I mjb&Eii i>iifefe I :fci§ iit.j>t,a^E» lii^i 
-b^m 'teRjfeiKia feRifeys < %' ^^ ^^^^ '^^ H^ ) 
iBibihiinilJiBiftCii I :^b?fefe^bbJis 'btb:ftfei %itti 
.iJbfeteKS! in bib iilkfeist! tJbS feb 'tJtsSbi^l* 
^is. „iJbJ£hi„ I kJtMiJbb!iti2i ib bib Jiibfei7-/ln 
-!feEbhhaJbB4fetefejbfei)b*b tlbhJfii Mbit. :lbS 
lilifeibJ feJiili Mfe bft<felJai*ie JbiLjEs biS *iE 
eii bbiajs bbfciis *tiirrib).*tijifeh ^jb bij 

.ra-^-b 'lfel6^bbi:iB»*bb-»lfe!i '2ife iljmJbJiK-iltlblS 
tai& fei» I iftlbS ;iil5RaBll,iUIii ilbiSlfeb ( bl 
fii fe t»ijil£ )-:£lbifel!ft I illiSJbfelb bJttJIii 'btafej bil 
.;* gib ib^jssibi^b'1ib|^ :ijssibSm (ijJtemiiu:) 

II feb: JiMlill'tfe imiit *tt ifeB 'fefe 

-mte 'fefea fcblB *fefe ItlfefelhbilBliife 'fefei lil4b 
'i^'i fellah 't^i libtte 'fefei bhbh'fefci hlilM 

•i-ajfebb :lbbll»» :lb:a I okl-ilfefel^bSl-iiifeJittS 

'& bm^I2t ]bJ(ibi^lbJBb<^£rii!^J&mib£:£i:-mDb 
r bib» h*!fe !^t£J I on >A oh "i ofeli 'fi>J^ 
-bltifebi* ( ofeb ) 'PfefefeJJitirJbiibJJfcitJrJft 
-laat'Iiblfeli <feb-IJib»-X-^bbJJBii I lt*b5,J blbi 
-bl&b JS ., (\) htnk IB: mbbJi^ S^Jte '£tJs -bbhhS ^hhl h^ „ ) C9: \ oiSL t oh \ ofe'fe 'b2* 
•b ^ttissJbSliii I ot^ I o£ ^ ofe 'ij^Jhfi :Jbtfb£ba 
-*bRiSlt I hfebiBl Wi mSJbii l^b jS I ek-!fb]?J I o£ ^ ote fe OR \ ofefe'tU -bEtsJiibllSJBig I :!^L»1 l&L lal I o£-kb'jI-l2ifeL£ 

e& )r eH 'JbttiltelbSliiK I «fel-*%lil34l~^*tJ^^^ 

I ii2 Is obB I bJ4 blifelB 
bilii-JbE :hlb2l ':bC:bJB bsiliEhaii JttttB 't;k^B 

" "^ " " "^ I ote ^ ei^t '*&^. 

I :ftiKSl bibibl^tttiJblJiils J^ I ofci-liibS'-BiibS 

I oH oJJi I •£ ^ okJB ^ olJE 
•bibili l:bbJls>febJi II RR< n 1 1^11 ..:hissi£:6feiliJii., 

ItbSi blibfebl I :t»bJfi ini* 'bsB IbiiB icg-bji^l-b£ 

I jr<nt ^A it& 

^ oJb oi 'Blbib bias bjSJfeii Jb-JJii-lji'liJ^i 

I iniu fi)( 
bb >^ ollf ci I fe IbstB '^ftlltbb)l»iabi-Jl}5i-lIii:aaj| 

I JbJJU 8); i|b 

): ojb oi I fe ibsiE '^niBbbJiiiSbi-jfiti-JifelLjlaci^ 

I ofcJte 

>. on 'iiJbb bljaiUiJi I ojt^-J^llihfl-jjtlBlaiS 
I :ti'& R obts I :%b>B£ bJib££U bj£i^ r^t 

I ol;i I liSi R 0£il '^.t 

-S aiiiicfe,aaE§'b I ojja-li^ll^feJtti-lbillife^aiS 

I oii I ofei 'bJbr-itttlkJa I l£i!^ B otojii 
\ ob»UB 'biibttbib tib^i$jEEb:E& I o£-b2S:i-B^i:2c£ 
I o£ ^ cB I iCfUilb bJbib J^BB :Ltb Jtii>l 

-inbiV:fenbiaI bjjbijt* ajttifeja at-iissitJiiiibtii 
bJi»;b ^££ i:ai I ofei-lilaiailabila^i-ijtiisbi^S ■w V •JlH^b I ■.>b:k:a]^ biibbikit^ bJib^i^ii ^b bjJin^Jd 

I ib i oiea 'bLC>i2k£ifc I oe 
fe ebs 'b±.lib£hliJb I oB '5ti i oj£ ^ oJtti 'H^i* 
I oil R olii I hitiS bift Eb b£>:i I oti-ilajS-i^a:! 

I Ob. t ^iS A cfeB I bibJhjJbJIfeSjmj^ 'ltJbtlife£l 
-m%JibJblR i^t£ ^E bi^^ili£ I o|)!^— |£l^JC^-l!l]S.'^ 

I o£ R o£lH t OLE 'hJb 
-Ji^m ibiaeu^* tbiiBJte i oiia-lillkfeiS-iJk.:a!S 

I Ittilt OR Ufe X OJU oi 'iejb-iiii-^fihfeljyt:3.£ HlgJSbi ( (ii^r^s > i^ Bbfe/ll5:I okB i OK Q0\ I ^ngfeK 5fekj4|,liy^ iiJfeB fe BIB^ 

-liiE'feks Bife aibi :&ii)!£&jw feel 1^ Jbai2ib.fejipfe ^' 

♦li^C \lfe fc 'ip\P ^iJS"l* *?^**^ ^^^^'^ biSHJB 

•Kb fciS 'iJl* I ^i*» ^ C.JB , I si , 1 tofeifij 
fciijits fe4tJ| JbibJiiB^te i|ilit<i^ II -Jii I >- I ^ 

!l „ ^fc>2jJbli!iS-^^^^ '■^"'** •' ' ^'^^ >: '^'^ ' ^ 
tei j;i:tii teb&^issUKfe'iiSB fell II c^fi^ 1 ■fe I fl « »^^ 

feltJb X <fe X i4-i».fl!-b-i t!.!t-£-li-!fe.,l »b-t"t^-^J 

I obj 'biiihiiimsi 1 ois-li|i£-^^l^ 

I o£ >: ojfe R o^ ^ oJBJte 'as as I ofei-Ep-S^lJ 

1 0% I o&i£ G oais6 'BibmifeJbi^ I oij^-lli|^-l^^-£ 

I mils RR ii^ ^ 'It: o^ 'ifei-mi-hl^£ 
I o!fe oija 'klKiifeJjtt 

-tesr^]bskttnjfei I Ota J oj&£ 'bH.£§ 1 ofei-b|£-hi£ 

I oH OJia I olS >:t olie 'bl 
-Eja I olfc ssV ofeft 'bfefifSiebmfe l ofe!-fei!^^l-bi^ 
I ottlfe R •its* 'bSlili^J^feJkl^^ijSfe 

I mm &R afe 

I mm tR life ){ omo^ 'iiitS-ijii-^lteiS 

I mm th i^«fe Yj 

'ihilli ^b&ii te Ba. :filB tSib I ofel-biyiS-BlkS 
( Ibaiis as "B^^b liJte fetebiisi?15 
, ihtoil>J , ) I ofi ^ oj£ n oJfti ,.i >feffil1 Jafei^fejli 

I mm^R afe ^ <.jfe r^ 'fi!fli-i,ii^-%j-S 

I ofi.e I ojfc t o» ^ ofett 'baife^l I efej-ibil-iki 
I ok^i '« om '&t£^&ii& I oi£ 

«\ omi 'i^iifei I «fcfei €\ oifeb 'fiii^ I ofei-b^-b£ 

I 0& R olk^ 'Jb^^S 
4 eH oJle I 0» R obJIfe 'JJUfei^ | ofel-teill-lilul I o£ >1 0& %\ 

I ca, K\ OK ^ ofe& >bJB*§ I ebi-*ilk%il-i|fetej§ 

1 o£ ^^ o'fer ekJ 'ittbl ^ifej I otej-afel^l^-SfeJfcll 

I o£ ^ o'Bii oH *khiatt I on & 
og ^ ofeii 'y4»^ I htJbS tiJb al I «fc-b)bl-fc%ll 

•J^bl I ■b:aifiei UlUttB tlbSwibfi i oii-Sbl|l-lJMil 
I ifeju YiR life ){ oiii ci 'lii-S 'tijft£-jja!i-fe:E[4lfeJ^ 

I oe ^ 0& C olrt '1:161 

-a i£fe iDttas :j±as litw ii%:£ i ofci-baiafcJ£-basfcll 

1 mJl4 ^R bfe X ojb oi 'ttoilL -Jiii— ifeBajl 

I 0% "i alih 'b& 
-ttJfctaiJ^ m^ ^mb :Iiiji!i i ofej-bfchJbl-kstlbJfiil 

I oft X «li >i^ oift '^K 

-feiia!kbiit I ml aibl ^Hn &£ ii^tt I oS-blkl-bihil 

I oEte I .-iiSitii :t-bB teta ':JbbS tiJtll 
-ifelB>iJbbJ£ ':Jbb£ \^iB :JlDiJfefeJJi feii | o£: "g oja 

Yi o» i oifejte II \ II Mij-SaMisyfemEltJiiyjiifett 

'ma bl<*m!^i! J»sJWbHgilbfe» 

':!fcibbl IkJb^S mjyii>>Jbl^^ „ 
I oai£ "g^ oBlft I :Ut^k liik£ 

l&BJ l&ai Ittz^ :i;bi>b :ftJttJ ^b I oJbi | ^fe&itt 

•JfefeJh&tKlt.-'te JlittJib I oJbb I liJblSfelJrtiJbbli 
•£bb '<:bJi6fea b 'jl»ifebs:tfe±lti:J tiesbb^ 'ibiiS-lbk 
•EiJlfliiiJsjliibJ^t! I ^feaBife itty% 'JBJfcsrJbb ibb E 
Jbl^iybiliS I ^liiMl b ojfe ^ oit eJlfe II :by% EifeSJill 
-J^lJ:i>j9^ ':bb Jj^bmb^miB Ife J<felm:iJhbl%fei Mb 
-]BiiJsi*SiJab;mjB :l!i:fejabfl!fej-; p.mtt a^Biti liJba 
•i^jg ibulbb b§t^Bjrib y y^b^i^ ibfti!^bi& ibmttir 
-JtaS iibbJifeJbiililii ;febiBl*lliitiiit fe'ti£*bb!lil 
•bSiJltls b!5 I :hte^ JfeWsslblifelbemiH '*ltiJiy 'fe'ilt 

-m Jgi^Ksibi^fei i^B-jbititee iur^e ib]«^>ii<fe utkn. 

., 11 ^ II :Jbl;£bb &iHi\M '^±iih& Ib^ji^bfei b 

£k :!^b:k>i]>y<ibii Eih I ou e)j!& 'i»i^srmii i om^iig >s M!^^ 


IrBl^ 4^ life i? 9iy .>h I & aiJtt 'fetiitt-iiik — SfblJii;^ 

feib 'JJJfJLt iJlJl;? ( tiitlJEBi i)B^^feH£ )-5m 

JisfeiitlB balr:-J£tJi£ liitflbtli Jb-ltflB :mBfeii> 
I lltifel£t& t.L*'JS:ii tijilliSlilblli Jiiii>JLJ£K tllk-fctt 

-jL:*iiiiIitJ ':J6ii±jti bfe;mii± :bj&ssli=!-.llslt-iii±jbii>?l 

•fei til 'ifjfcjt,r6£rj 6 iiiti^ tttbij Jbnittiitciiii 'iiJti 
'i*!tjt.iifei j& ybib:-:afej.i£afe£« tm i uiti^iti ^tB E: 

ijhlhhj}£ *is. ijbhJ^& iil;ihi!>iL.ilb iiiitfeilbJU . 
jihjittjife I ii2^.ii>jih l£hlikki£triJiki££bJim i 
b{^i£jiih?£ bt^.k ijijbkte iibntj iityttbi <iiiife : 

■ilik!ahrC-f:f!Kfelt.»-iJhfe!Jte HlfeaH b! hlliii 'tg 

-5hi]li£ iiblbi-i •iiMfeL'brlbl ijbJbiJtfe 'ife iite 
-^lfhijb£ij:±t£Jh iiJ££bL«bati]Ut»i'£!hiitEfelibi'£l 
-hhSJ^ jbjitjy •Da:l:JlihMJ£jhi^bJbi:J^fe "lifeiiiir 
■^jhbt\^.Eb%l'j[ iiiatJJibM.'£:hb2^S iiliCfcjlib^JU 
-bSja>blbil 'Dj&tb libjbbJt^ 'ifc iiiitfei/tiiiite 
K hebb •iibjbfel'i»el>!hyi iiH^tJtfc I ib2feJnilh 
lihlikiahlxfeia bMjabjbfejbbjbbjk hjt>i *iihli 
-t£ hYiitx1l& 'hhlhlb 'htiM&'hiihi'^ki iiSiii'hhkff. 
ijlilfehb iisajih ijiiaiipb iiajibs i»hi5Jb iibj 
-bU 'Jkife' .i± iihjbtjte'ife libJjMfcii i£ Jbi&ibii 
attjbfel'iijBilbb iibjbfejife I Jtsi^uijiiiitejitlito 
■bhIifebli)iblbhJbybfe!l:fe fcl b!Wij');^liit kfeti -lilnbllt iff V fe^ iiblhbl •ijh)3!lt isMbMtf: | Ifcafe 
-fijjlii lihbliiahlfelikl?.hbblbfelbbJbb!lfeM Ml* 
■h bst.li jiiiSh H tjF*l itoibl bk'ti b!tk feli: bib 
-hi i»blbbJ'>iihkjt Lblbbtife ! ifcateliHlli Jihlfk 
-Mbliktiblf-tebJbbjigUbMK ti H^_ob*>lh$fa 
'ijiife iib:t£jfe iibij),i I ±ibibji£ijh'i-b]i iihi 
•I'tjte ilbifiibii ilbihlbiibaibte fibibbj'ibibia 
-feii i.Ht.bJife^js iiibJihb iibJSJk itbiijjb ibJbm 
I -bit iibjbbj <b^ iybbiife'tfe bifcbfebiaife'k.bji 

I -kMhtfe life ^iaihttitl^bii2)libkl??ii iibJbbl *bi 
j -mbhfej^bM.slt ijbjhbick^ig bio^.bbfiittbiTkiirh 
j -h tg bimhb£i!BH»kl?.b ilbl^^.M*hafuhh^2:!tlH• 
; iiBjbbJi*. 'ig, bimht&kjasbl*£lt t^ h^*£bh£i'S 
-it iibjhbj Wiib iiblbhik'*. btiiJitbrtvjiiibJ&l 
I -klbiii2feh.k^t:U2!ibkJ&b iil>jbbj[ obijbJ.i-ibS 
^ 'b/l£feJM:i^?iiiibJhbJt£*£& iili>Jtttitt!kii£iJfel 
-hih^.JibiiilSbbkfeHfe is i)Ji!l.ilLii/tHkl!iil)ilh 
->bilibft:^!Lbhkl£LbbJbbJoi£ilblhib^feibf-!bl 
-Bti iibjbbjh 'te iiL^JJl£k!i.yb!Jfe^Jfc)bitc^£i]i..y 
-^S:-h2k te >)kj!kafe~t|blJ£iitijbib:gJ^h«2tlBtt 
iiblbbl Dbi-Ui^bibifeL' i)blbbjj^ | lb?l£bJtillf: h ' 
llfk]a.bJS JbkHb bl Jlf:feji!bii2ii *b ibkMLhtfe lit 
'kjab lb£iJl:b bl bij'k ij%}J^i£hi'bllk!»iibibik 
-fctebibiilh.^ li i»iiiJ.'kii(fcijyi£iJ^lbiblL-bt.ib 
-ilbi£ijblhtl'oib£'icJ,ibjc]b itbthbl!£'tt- iiliiilit 
-fei*:ijbJIfci!bjbihiltebbi£kB&blMh2Jibkia:btfe 
k iito I ik^^iiy »i;,)k!bjbJiiibbi£ttePJ^bM£k 
-ifkteb ibjbbl' oitii|jbibl^iisbbi£femfcjd3bli»lt 
iiiilbbjife <]£ jbajlfefe'&iJtJlf-iJkJbiblii£bhi£fe. 
-b51i!fihhkM>lfe ife J!»lill)kJStbilfel^&i!lklbibJ^J3 
•bbi&kb£:-jSbt'kly.hhbJbbJ'o.tbli?bbLi£kb£i:l 
'hit iibibblj£'tfe hi J!kki-2iyi4^bjhibi±;fehbi£ 
-klfebi^b^sli i* iiMJkb/iiiJkJkiifcihibliJabbj 
-fikb£-±jab ilblbfej'oibJfejt:b£Lj£k Jbbjbbilfe'ifeii 
-IjllkbibHklteilkJbihliJibibilb h hkUfe^tiiH 
•teij%Jb:thtitbti&k iblbbj'iiJi.JlkfeiiiJklJteiiki 
-biitJijla xiblhblrfe'lfe iilx-ilfebibilbiif-ilklbibtik. 
-bkJItbh.bbklabJfe i^ uluilkb/tilfelkilklbibt 
■I^kij;bj^t.b2l!bkjab bblbbj 'ii'ijJltbttijkltBij 
•fejhibfck»kt*bhslx hblbblife *ife ill^!!kbbiJbl 

Wmic' -Stiili!^ ii^l'iElit ii?liai^ 'u-liPJiSv tij I iiil4r>J 

-J'i-tL- iiSi:t&J& iiS)±.i-ls!i ijbliiJ&itS 'iij-'felh xiil 

jjllJtiLubi JDBlbfei %i±lh iiblfct-ltS. 'tl bi 

-ihlki^ 'tai^J!^ iiblhytfe i h. isbibfellfe 
'umhhl-i'j^iL k I kEih ^'felS bJb£ ItllS 

I 'Ubii'B tl5 I •.triiiiklH J^tSBEifefe 
■BliiklfeteJ JbtllJii£]J£ife'E I BJitltstfeItt Jfe Jbtllife 

-feiJilie 'miifeli* nib iiifelK, (iiJb>^ bi_'S jfelK ) 

I m MiiJi 'Jiih *l«th-blkfeliil£ 15 "bliL>i;ikife b 
!^j B I him^lk kti|iJt>:J&hlb Miki;li2^l'li^fiiilk 
*Jiiiti-bliL'feJiL I ;, blQitik k *l B I ife bllLb 
'Jj£te *te hlkfeiH-lik b I kliih 2fei£ hlk£ llt^te 

I ^jtiii<3* liJdiJbtJbi ■.imtia i^iteS 'itihi2Li tiin bih 

-feH fiaktfJbtli;b3b]b bbsikrjfe iD^^iasfesbbJt.itJs 
-JbtJlf Jb lD^i^i!^bi|b^k £^b kijiib ^J&i^ I kJt},iJkiJi;K 
-ti!>iiJifeSJtiJb'issi<fcJybi!fc)l*fe life iDlfelstiE I iJJbibi fafejja] bt) klBltr-.l ihi kb (>! lt>J itlK;£ k :±i is 

II iiiif-ji-hlutfe kb I Jhlib MtH 
'Jk-lfe 'ib4-Dilfeiili'=^K I ; iififeitbiJilS kltib 
I liMh/feb'n tb I |hi ':|b. 'Mh *:U uijiifeliis 
I 5 iiilb/tiiJa b 111 h ! JS />t!lJiiMi>lfe 'li i-i) 

-kihh'u-\ik. k I klub ^Mi blt'^ rj bib?) k *J b 

I cJ-S •iHUlk 

I hib^i hik ik fe :jfej;i*Bei febii,j : rk-kbibSj-blliiS 

1 ubi 1 ii3 Q?. 'ifcfc 'fcljh;hlbifei 
•Jbs*^iS:ibLJn*£jh ^ihiilii 1 ob-th)i5^-lilbJSS! 

-bl.kgl biiiJblbi klbattlbbi I oii-'J-tlk-iSj-hihlci 
I c£ g oli V 1 ott ■£.f;iSJJfeSSiilJbSiiUi*;lb 

-jW B'%E^Jsri!±iiJiji:ibks'jku5 i oii-bllii:S-iiilS& 

IjsianJftlJt t'lbSB 'Lkfei<-.lfeikS!b(H :kibiss!)31b5 1£ 

-bifejfe :)^fe tjoiliJsi-b^lbbiblfekal-bllbbiitlhSi 

-iiifeiia»u^B*im 1 r.b-illhaSfesi3i~ilbi2ij^biSi 

^ ol I te kiu I ok '!fc2!tiiu!£i^:S i oS-tfilS^a-b-sSp: 

h Ofc£B 'iiiJ^llKifebJB I oh-iiillfe£il-( in ) ^IfeSi 

I iiS ■< i>^ (lb 'kEJJ!>ii-!fe !*iiJyfei ifehifeiki liitbr^ 
imzmki'&l I oE-:fcblBliJb£iaii3£-liblSiiiJbiyfeSSi 

I < )£ b 0& \ ofe: 

R OR >: oifelja 'J5i:fe:k:rlb!&!fe I ob-fckfc2£-hfeS§ 

I t.k 'E^irrjii&hikubiSii i oS-SllQl-lllitSi: 
I feik >: ofiri I kigel: k Jkbi 
iibiniB k^&£i i&mb:^:^>S.'i£ jbibbS I'hSA i OB oi 
OJS t o'f»* 'bltbS kJls jfe «fehJ!5i: t-ia I ofel-S|i 

I OB ^ OR e ofell'lijkbll I Ofeti I 0£''i o^ ok) 'kJl£ 

-J> i± asm ( kbilb^lbs Isl^ .b&!:iJb, kli?.]gl liiH 
-hlbJfebbbl fe ii) I cl I okJB 'kmbJi I ofeJ"Si"Si 
lo£ tola )5 er<^ ojfelit 'b!i:Si e£--Jbl.^£l--BI!£t£B 

I oJi S) j Ot4 i ojfi 'k^!b 

•beiikiajal I ofeijBfc I etute > ofe 'ipiinsijjiiiisi 
Jbki^fejiij:fei> I :kmaiia;m jB^ i efej"kJh:ii-hi!it£^ 

I oihbl I oj£ o^ ojt«4 'eibHjS klbsclilbbi bibJfettj 
•jaiSisi biHiiiiik>xi^iai I ott 01& I ote >i^ oh 
■< ,oJ^ 'fenajjtklt klcaHJkbi Loa-Jbbibii-Jilllk£5 hllb^ 


!i3^1l?Ei I OK t\ ofef; ^EbJiS I :bi£S tis bbltiiJrbbJ^a 

I 0!bb ^ 

o£ \ oi 'tSjii^jft:! I ofei"ktlik*:l--k£fefijfe£l 
lofelblrftbifejSiJb .. ||jlili*fK;£:.§ Hitlb^.lii: 'bfciSti 
-li lifciijS I bJitajB bWiliiii 'b^*:gl5b Zilic „ 1 ofe 

i Ob ofel OB ojEs I e£: t i£ >: oiii* .J ijt^z. 

-Ji„ '^KiJis itJSRiiftiSfe I oE-"feil,feJgj-( fli ) ^Ikl 

v ofe I fe fe^§B 'ji^fifei JbtbJb'liJiJiJii I Jfte ii 
feb tliilfel IbatJb-iiiiPlttbl I ob-kfeillSll-byJfell 

I Jftiu RTl ^tb X 
olboii a bfefebab 'P>i,l!«2 'ieibiate!fe-llii--t§JtfeiS 

I ot-.i& ^ Ob I fe fej^Sii 't-ajfe b:4ibasjbj<fe I 
.bi!*-fejsniiUi>i!ibibj£jbipiB af I oh-feSifel-liSlfeS 
-SB 'l->jrS rHs/bi!JfeiibbiJfejb2t I oh-mJJtel-ftifell 

I 0£ ^ «lg 

-:S I ;iRS biisjbiiryhzfe Jbtt:£ i obj-ifel-ifel 

I Ofi J ol£ G oit'btJb ^bi b^:S I Obl-ki£ii§-hJfe2bS t ofefej fe '•Jfeh 

,^, ,. ^ I iis cRjji fe oi^a , 6 ia, I I omit. , .tt 1 c£ b^ 0.2 

fe^S :b*g 'ii^ ^.^ t,s I bbifc t.,s2 I .B-lx-fci-Hbl -as mjbib Jr^ebHJiS Jt.u'ini , oE-b.lil-bbxl I c£ ^ oe 'fe^l I oE-liill^-Blbi^ 

fe ottB 'ali JbbiifiaiiS i oti-t2lb2^-ltitlbShtl 
I o£ B obs I fe bifeJifc^^irriJifei 

•JSlSfiaB I •£ ^ o'b ObJ 'tjbiattS 1 ot^l-ihi-SSltM 

I ^Jb 'i OJB 'bib 
-JbilbJbJSlirSJbliJl . I Jblbt^ ,1 il lb ISiJaji bi 
-blbUb b^h ttiltm bii II oe^t n I ^ II (, :^^:s£ 
-tbitJbbbbiJbibiiEstiul „ I o'^^-it^)^li£-lfellltfi 

I o£j& I oit-tm 
I ofelie "ij oit 'ljJblb2iliJbJS4ssJb2JH i o)ja-Jli£-lbil , 

1 O^ oE I :fc'&lieiHi|fe!i 

J&i^ttSbJiiiiBi&alibiJaiii I oE-l;hlltiul -bJJJttlxt£ 

I ijie t ofe OB 'bE.^ji^ I oE-bBkbi-fc&hL'ti 

I o£ ^"l 'mbiJi&SSiiJi I oE-ihbbl-tlthbtl 

! Ofefel fO 
cjfeb'lilblbJbbSblijiiliileJja-^iJkblt^-^iJlilJiltt^ 

I ob%i e^ 
Olfeb I lJb5Slii:^Bbiii*SSJiiiiyb.8 iftJblbJiib 

-jttiB:kbibiii^bibi&.2a bskb bb bji!ibib:tiii_im Li^a 
-biSb biBiB bmiijbimfeioijbbfcjfej iafeibii b»:a 
-ili biWbS ,,i ( oR ) l5£lnamljtbiibSSJlnbibU(i„ 

I ot k 

-Ilk} 'Ihhtlttiiih-l^is^ b I JklLiii. Ihlitl imk 

I c£ fe oJP. .^ "itii 'biE fe bJSfeib 
■JSS 'btSteJblA ':%ili I cttB I o£ ■« oj£ R ojm 'b»£ 

I :bli^ bbiB fclteJtihlbibJlfS I vjei-lilii-lil/tS 

I o£ \ oia >i ojni 
I & bb^2t£:igb 'bb^:tl£.^£tibibbbi bibi^y i tnbiltl^l 
•h'&z'^ 'ItbSJbbJbbllt I ItbU^ i^ik br.tb b£t::g I ofi 

-i I oaie -r.c oSia 'b&iib&fb I li£ ot«i& i oKB 
•^bJbSi* 1 '.HL£. UJi bbibbgisS lobi-blJi-blJtS 
I oBK ^i oaii 'bbbabfeJ I oE-^MlJi-^llitB ' miu Rft bfe V, OJb «i 'bJaj^-iJii-lM ; l2M£^ 


£btja I Ota, W e» \ ols.'b Ma2ib:&tt) >iB^haiilii^!b 
|:J»!fcyiitS li bib Bati :lijlt^ |ofel-llJi^lli^-lif!i.iiull 

-m^ lb:i;toi!i^v^:tk it>u^iobj-blhb<^ll;tX-l^lkkiSittl 
-libtiJjfeiit jfciJbS lofei-thlll/lillii-C m ) hllltSktl 

|0£ fe oie R oJfti'BliS tlbl 1 cfeJ-feltblllS— hltSlifl 
-£ Bit jSjgS I iib llitJ^ ^fejl 'iJJS S.& IjJEJ JKU,, 

-ItiJiiilb-llli k I tl«ilt Skti Iblk S]J[iiJ£ ilkb 

I oEjia I ofe J oit R ojfti I fcjs Jtl^bfirr 
-J!febltSJ*j :blblfei 'iQ!JlbJbaemia):SyjitSbala 

I »Jr<i 'Jfcb IbJal I :«JJ>iklb JBI ! oJi^-kllil-xlitS 
I IftJb t^ bb f! eia eh I fe Jia* '^:.t 

-SbsSii-a bit linJba&tt Ji^iissiitisiiissaa feb i huS 
-iitii&sfei! btel4i>ssjiiiim;b2feb i bul*! ]feieibyj 
•b ifkh ttib Jfe feb'hitS ibktiSu temiJ^l lb I fe liSba 

I6ikimi£ lUiJ&iiihlie h! JsibMltkS biifi>il^j±J 

I Ojial. I Oi£ ^ OK ^ 

OJbfeJ 1 fe ^^BbJia 1 o£: Is oJ£ )f ojte 'bi,fi!ii£bjli6 
fciunite tettJbS&Ksiyjbh i o£ ^ ofis )? oit 'biUibRSS 
■i^:% ! '^fi; i 015 ^ cii'MlBaafe I cK I Ql* I o£ ^ o6 
I fe iiJtebtblsrs-Jlfefeihlii^ I o£ b, oJi: Q oit 'ItliSfej 
-ssiiiifeiisiitsbtJa I ofejt I Ob '>jtib iiajd km:^ 'ft 
-fiaie 'i^^iibS ^jba!ij> ( 2b ) ( jj^jtj ) lia, iS 

" o£ 'J^DtB I oiKt I fe Ib^iii lblt!j£^iJihl£ I oft^ I .)£ 
i OJS >{ Oft \ o&h 'b&^i^ 'a^it I 0£ ^ OiS^ t.& ^ I OH^ ^ ob<k I yttSlt l£isl£!k£Jkib JbkSts -ktt&ii 
•itbi^'jbjai bJUbUfi^ijfeitfcjBiKmiJtBi ii^tfbiiiBk 
-JblsUifcBfem JiB iiSsfeiblbifefei^JitiiEifet^jis j biojfeb 

-biu „ 1 oMa» 'JfefiJhtsfebJtsifefcJb I otj-feiiy^l-bJbl 

I oji I Sh^ t oba:fe I :bij)£ajte bt 'tibito Jb!fe 
•bJ^bE Jib :b bit i&fe hM „ I afe-^ibSblEi „ 
I ofe oti I oJlii I on ojii I OJ3 o^ ! oj!l I OJIE i ofi 
("i oli ^,^ oj* *jt.isbit.imjgife tSbibjiifeilllbit.tfJJlS 

-.*£ I ObfeJB I Glib >: 01£ I bi&gtrs [feftb Kbfe b>'iifeli 

-*.lifeJ!^l Jt:4I I ojiE i Ofi ^ ott X oh, "i OK >: oJ£t 
-ii& '%b :*t>Jib;aa aiSibl bLfclSJb 1 ofc-Hasl-g&S 

ois R OR > ofeii ,.t bjb a .^i icLi „ 1 OB I oifejii 

I ■>£ ^ oie R OK i Qfeli 'li,lji£ji I oiii~iil£:aMilIi£ 

I o£; ^ j .^ obi I eiife fej r^jltthifciDj!f>£ 
-hiyjEmuitJtibais jBityite B^iia£js7i'Lji!fe lu bia^sB' 

%IK£in IL. J5i£'ie^Jb Sjtib Sitf iCkfcfelJEt SlJte iUtt 
■^& ftitete Ijiife'RiatiU Jla safe]J% 13H; U feij j£sL 
~h ISiib'lJJBfeJh Jli=>Mls. IS Jli.ijmh:i*.bJb jb feh 
lifett Jbiiiijis jji^is £1^ %bJi»feUiii ^j<fc|iiji;fej^i 

-J^HiKstt jbSia I tj^nii £ajbjb j^y'bifeii a jbjSij 

-Jaajfe JSl?. £Jaa liiyj^lj IjJJat-iJa £t£ ftifiiK Ciiasfe 
-£ ijJlDilJJfei JbSli-pi^iiit j£ah bJ b 'bJi=fejiL-£ ^ij 

II ^^^ II lyijJ&BilJkba^iJte 'Ititete t Jiiifili 

-l5.ib I JkJMib l))lnbJ£ 
iJittS :§.IIJ mh IJSZfe 5l£; 'JjiiJ^ilbl* 

JbJttff^nifejbfei 'bi{iD>jbfej jfe jbJSLbmti, m&Hjjiit 
•fe jIs fiiSKi!Jai}-£ isittife'jbj^iflbtjt, bi bJJttfiiSi 
-Riafe fej ^bfctl»JitHJi':i>bte iimaj&lblfefcJii bii 

llh^^l! ibhklbi ti Ijjibfiil^^t^ <jfe jt»5Jiki:aiife 

II R^^ II Jitibii JbilJbji tsti *1*B bll^ fe BIfe 
! h ISSI ^b IblMlbjfei 'JfQiilLhfeb JBbm 

J JBJi Jb^JJioJiE Bit ']fiS bl!££a lb ilifiibJfe 
'BjafelB EHfeJ Jb iiJSB£ jJE'inSu lolb^iJfeifelubJS ( ft^n* ) 


-lllibJ£ibf^^lJStib£>te I ol&Jl£ I ot£t I oa^E: I o|^ oiti 
I oJifej 'hibliibj IbJt-iifejjfeJl* I o)ja-lBaIife-JfeI[5 

I o&> 'i^J^Mb itkltcilh PlfeiB:^^ 

iBJl II A I A I ^ It „ :i£sli^3tQ§l]a;^t^:>a&. „ i oBlg 

I o»b 7 oikii 

I «S '^1^^ I :!ftfij mj^b i>i;fe!ib l| I o&t etki 

•!K ''kl&Jtettltl.^:!&l bkUS%tttliMB l£^b£l & bisJtf 

II "5 II hi ill£ klJS fej bijfclli *h Jjlii5ilfiib|h 
I ilihSlt^ lE^^ J^ ^^A'^ '^^bl ^iho^ 

II Q II £ inihh %l)i mi£lh '^^^hB^eJLb£ 
I llilhi!: O g^k &lkbjbkl£l>> 'fillSib JiilSb 

, •.* .i V.*- , — o -" ^. 4 I'fejfeJititiiibibife'fcfett J^iifeiyife biaia bJibJbJ* 

I ofiiit 'Bttiif'SsJaibtfel I ols-Ji^ilfebijLE-llllfcSiliii :fcS Bbft iliifejfeittkfe felitjfebjil^ ':ilfel^b>feti E 

\^hlStt iiJb lyJiBKttlibB i^fcltiiiJ&lssJbtifeiJliibSB Jl»b« 

ett i oh oiOt, I MftJWtttt tmllUBblHBsjDH; I ofi )■ -Jtum£fciifeUtB :iiikRlifeJl!i!l I :feliliiiifelbiwj 

.1* ^ OB ^ ott Ys'eJfeJli 'kSJU I efel-bballj£-h£.lp ■* tillb;:lt-ib.JJibBjIiiJb)b!*i Isb 'yett IbifRttJib 

iw^ ifiR c cs.r.'^ Jaitbfei UCksHtt-b feiit ifeBilibiiiblnifeliliiibS ( iij 

jis^msbjliiijiaibib ihttoj i ob5fc-lfeibiJItfe-ffJit«i =; v c. .;..._: ^ .^ h...l:.. ...* .\.l.:... .... I ifcii^iiiihife feSife l>bfe 'ij&ibifeinbte tib 

.ji»>r!kfejk 'jiy b!iihui i*B Jb!teit3feiE iskiiibj 
llb^^ll hlbjjitlife ifeli H 'iMt Iblfll feit fe 
I isfesfcl bill ti ^ ittijks <ilt*bklhbbli 
II 4^^ II i.(ta!.Silii^ hil«ilfe 'kJiillii ^liili 

-iiiu I £: tAa 'Ji» «j4 *^J% 

II h4 II ilESlB lla tSbilb 'Sitfijh 
blJCsKk finibSJui litliltell X^ II i^iih Ife 
kfi-^jb '3£i!tjh i.i!£'£h S%ib:Bjp lifefcj fe 

II t^ III ii^nbit febife 'ibife bi!i!£h £t;ab:£ju^ 
Ittiy te II fe« II liaim it fehikSifc •sbitSife 
hl\L^^ Se!lt3fejp lii'kl k II <MI =1^:^1» 1^ 
bb^iSb 'SbilBli blih£b S^$it5llp lifehj fc 
il o"^ II SiEilBlfe feb^m 'Sb^JE b31!i!£b U^ 

hii'sb' Si^ibeM Ittit' k II 0^ II sJESib ife 
bSllwSIb 'iSmt^tib iibfe SiiibCjp ^tbj % 

IS^I ilS:Slii Jfe killitSjb '^Slbtii.lb It iii:«|blb 
It ^4 Jfe llit%lb ife ibife BdibSjp 'hbhl k 
ll^fell sissm It k^littilb'^Jiluiiib Ife hSlb ife 
hSlfei Ife lolb Ife luHl£ tte;lb:Silfl ^feiiy i| -* I libl>'SmiliiIt££B ebmb&!fe|,J6bs bbfeiBifeitft 
■ Iffk :ifciiEbEi)lifebi£b i oH-k j oMib I bblbSmiBi 
-ii£fl>"kjba JiaattS jbbbjEititfiJbibiJE Jfe littjbl 
-ttB.iiJHi6iibiib I ob-bi>ilblbi!te-bliiillbl«Ll 

.hBiJ*!feiissiflfei & hbiib ioi.-bafelbiIifc.-h.ti)isft| 

I 0£ fe 
oi£ ^ oi;^ 'ltlbll:!bJli&felS I IbJ&k bb Jbt£B ^^ •lb bl^fe tdifiiii^b li&i! !^biJJI :£ibi!b:j>t-k jm> 'bJ^a 
•BB EkieiAib I ii>lMltJ b^.^Bji<6 Jbb£ii» I* bitfib^ 
-b B%bn!£ Bti>ij&kJ}[^i>iJS bjt»i&Ji:^iJt!%-J^iJEiu 

•l£bioi!£ i':!bite'lilbLtK;a>ttiJibb!*bjliH& 'bi&inbj» 
•b!^ 2^b'J^ bibio^Ei "Jtbiiiibibi^ (^j<febl£ 'JbiiKbi^ 
-bB*ttJlib!biaiUtilB'±bJJlk Jb.'±>blli <6hll!fe ts 
•B I fe :*blC:bibi!j| *'*biiibi& 'H* .iijfe-lRfib ihi 

bJb:^!fe:b •llJlBbl ri&ll£l I :tibjttl!^l2>fi'& laitt 'h ^ i^i:hei&i I :sii?:lUilbii*Jj* 5^ I mhi& "hi^ ia^lk Ml& *i^])ii h h\ ■^'^^ 

-jb:ai kiiSK I at.:a 'Jitu-bifek i ItbiiitsjitJi! ifei 

iBttltrSJfeU I RkiiaJttJb 'JfebUJifc-JblBi *S]felB 

ll^ll h Jfiih Sii! lilll; lb 'Shlit t?ib££lik* 

I ihlkHh lt.ll; ^ h^bb ^11 'ibblb^Bh Mh 

( ll^ll B b^h\% 1^11^ ir^Bbtg 'b Jebblbbbl^li£ 

I ^sblli) k bl kill h: Itte^-hbbi£^Bb Mk ) 

I :BiiilhiJrs-J>*iiibiJi<fetejfejM iiisliiJJti<fegii!iJ:fe 
fejbir«ifeii jfe:ajj6jife fcss afebjn*Jbhte2ij--jfetote i :A 
•UJtjbiJJbi^Jj^lilS J£ '*llJfeJte £ iiisJiiJifeJbtta iS 
•a^ijssihiiii£j-sm!fe£iisj. . ja&sife!^ vue i i^jjjjbii 

•k.-lifejS'i^-liliBJJibaiitt JS ItrJb'j^liJfeKfej JSb'jiiiJ 
-Jfetsjej Jl'liltJiiijjb JS fefejii I ijJbifeJiifejtefc jS ib»2fe 
li]JttjfelJbaEjSi;bSiti>ifeibtt'1iSrb!.Efc'Jfebgj-jtini» 
I BfcfeJfei £tfejii-Jfefei£ I fe aBJibiib'ltjaBjiKiiilfe-Jb 
-21 bliie,ly I fe Blbbte-BUlbh-JtsSl *<teii | & !t»E$s 
•Jbfetibat>te'H<te!»F.-ssJbfejii,nat5i-jfciej biLjfeb i hBJb 
-hte'bBibb-JfcSj *teis riiS G)feiJBttbi^Jij££sfejjg).jk 
-isj b:aijB*bi I fe bSij^b 'ii:aije»tej-;fc]8i hiana 

-bli I & Bibbifi 'bBibb-mSi bm<te*ij I lilittiaJbi 
•If feEjfeiKBbsftjL-ltJtiibBeb ti'£ii'^^y I fe bSiflJfcli 

ifeSi b2:a isiaja-itfc k i Mbsut tm e yiikttB -.i^n 

-JiCrliNbt-ifei^i Eikitititeifc i:jfer<b6/£t fek<jt!J!lnjist6 

•afefiJ IkhiissJfek I EBkhitiife ik'JbhUJtt-ljCifeiS) !feejb:-:a 

II K II biimife £ g&lbbhBl *iiSSlBi>bl ^|i 

! Ibh 111 IbJilte 1* JaibS-^b libfelbl^kl 

-SmttjjiijbJt;jKafeieu£]!feb!febs:a yiuB 

1 Itife&l Ik Jkbltki b^<^:^l 'kbJbsfc £ 

*Sikbm* ':feSjujj6k ma kittisbiej bib jkrti^ i jbnik 

£ *SiliJfc fek I ibl^kl kjfeJt j^b biisliSi sfejgj bb'H 
•ifelj & bbfeikJtt £t feilt Jtsk'bssJfe kJbit fe a,2lifiJ'* II R II Sl^ iltsje Itfefebi 'mi, i,i i, ^ji^ 

I ifeshife ii^ b m ^^ 'i\ii ij^fe£ hjt 

-^mb% 

-telb bifesJili IfehhB :timjl*jliib^m b faiBJbi^ 
I :t«Jb%iiir»Jk>Jlbb I :ite mfeJ8i feij* tk TubeskJ 
Jbirrinjfc iiihi& iiSfei mk i bTfeib-i-Jii ittikifeil 

fe feblklfeis I&hU^ ?**%J»iil fit' |:felki b5r\7 iSiiifc 
-iiS bii*ii<feh*lbiB'ii!. b^isttsT'sjb^H jb\^sitfjk 
iiij:a iii itibiRii fe b*isft:fcij±itoifa"biisft:ai 
lU il e l^ife bilfelfc l^^ll 'slj^iiiifei iiibfe 
I Jliliet: il^ htJbJ^l kBi-lfeaSg hteijilbli 

-:^iabmj&kl JkElJE 

I :Aib«l£t 
•fefe bfe^ib^bklibl&biiDi* JAk fcJiikia*iJlSiJibEibi 
•k te bis a 'kJfeit lkRiIbS<b ;itiS 'kiShklB :bbil> 
•iJb Ji :jibl£E Jb hsaJB Jfeiblbl» lik fcJfiSttbilblb 
•kiJS>ib bj[kbjfei A>il kbaSib JfeiS yfekJkl kbalB* 
ikikik 'fejui ibkij:aiib :kk4&blhbtlblbkiliiib 
■^J** ^taijikik r«ia I hbsbji' JbkJS:! ttibikk "felbk 
"\^^^"^ rnJkikab I libfelBlife bsHklB klfti bi'h 
-1£ tikb-si*tk':kiSfeJ JkilBa fcli»4"]fctei5ifeij k«fcbJh 

•:ftijrri<fekiJMiiktfeiii jstatifciH m i oi^i i ojifi 

I £ii& 6 oi& \ OH Qitb I ;r«biS JiibJ&lsbHSjbasl kit 

-HiSisb I ubasj:^ jfe jkijjSk kbifeirk 'bifeiSi kiiBii 
basj :a bute^j&jbjisibiat 'tgbjbaiis i ok-iSl-liS 

IOJj£ I OJW ! Oft£ I Ote t 0» Ti Oje^'&^JSSJbSibiU I ih 

I o£ ^ ei& ^ CM 

^ oj&Jl£ I :tfeb^£tJi]|l£i:£ £e:iEib^g mjEeii£jjd:£ 
0J2 vi ojiai 'febiteJJijfe jS i obslfc-lbkiilJgi-liliJtS 

•teiftB^iBja I og-fe^iiieiie:l-( ^ ) |ib&iS45 

I Ok'^ 
-JbS^aijtlbiJSS-Jkli I JBlb >; OlU ,. I JEifel it&£i^l 
•ljoa*iib„i oifc ^ oii£.'£^;5t!jj£ irjbtekJ:£ kJttJlih 

•bkJiE ifettiisit iiih^:S I ijb > om ,^i jjsiTjS i mj&fci 
-S ,. I ^% ife biki£.3b2bi.sJi£. ki^ II ^4 1 { t a II „ m 
-l-»%Mi.' I JE:ib fe «>iis .1 &*£ iSi, I :3 Jk kiikEii kjS 
IliG I a. an „ Jfe fe|fcif%-iiiai^ „ I •fei*feteti;l-hJ&4lS 

^ ofcit II ^j II kiiJbjfijJb :k:^iib bJfcjfeB ijjbi)£ti^jja ui I ::&ii^ii±ifeWi6 (ii)^^l .li>l>.Bit»iiB^ :ti^QiijKj.hriyEmB :kbB ife riiSi.ss 
-IHli^'^jiTsiti bli ttf' /-j -1* :HHafeiJb IteU 

-Jb'sm bftiim ifiticlitt i^-^ yi^iibii'i '^j^S 
life ill 1J1£H ^J^lh phlife 'i»^Jlb%!SH^Jli feiJ 

I )^.% ejmiiiiiJfeH 's-£ yj!>)ba£ ife ioi!*ie Bid 

" ' I ei&JJ* I ofi R oi£ fe oin* 'hJb 

I & liiltobltsS|fe>:£fejSSIUJbfeja5'ltlbJfob!E£k:Slo!£e 

I olfe B oii 
-i 'illJESblib I oe R olg Q eK < ojfellfe I :^iial 

•liSit •bid ^^liba^a I oS-i:lh.±B^:S-ilkjifei:fes 

I o& ^ oft£ 'Site 

*>ji}bbr;«*ii*;att i oS-ifemfe]Kt;A-iililbh!fei^ 
^ .t^ '%feittfeja;S I oE-*iA|bfe]l=i:S-hMit]hfemfcl 

I 212 A 0J6 Ob '!£ltt!?l 
I o£ I o^ otsj i e iwt/ib I nz \'i ofe I ot ( :t:.fcii ) l>daitiJkfeib 

'ItJliJfctibloili bh!tj I cJja-ibiyitt:£-Jbfeifeljtfeit£ 

I ol& °( e&fi 

'biSSii I !i!tax^ bJ^ feb!fel b£i:£ : o|ri-i4ai-ifetS 

I <ii£ w OR i otli 'liibfii 

I o£ R oJS 
I ofi )i oJfi t oJtti 'Lj^Jf-iisriCiih I tJJbf a:£ bliti -J£ 


^ l>llt!D;£i £t:i I ct 'li;rxjnifeiifiife 

-Ifir IbJiaSloH-b*-^ JJ>b4tbl2>:l-li)hbIIlJlibibtttB 
-Jlilhfel BlDiHkt-tfB«:i. I oJJ^-libtibJS>:£-Jibibfe'fe£ 

I o£ ^ 0J£ >^ OK 

t otb! ■Ji 
oifeh 'ini<feil*J^wis bili^itl 1 iJS ^ ot-K I bill 
.bbiiasS!&:S loia.'Ktjis JbilssibbJtflJLkbfeu bife^jm 

-a:S biUSS!bi:Sl oti-ltL^likSSIfei:£-llihtbIiM:'tl 

1 • i >. 

» -J ■» ^ i 

bibtt bibl!:£:S:b bi^taja 1 ofel-±4tilti;l llttJbtl 

I <'btj *i4 o!b 'biBb 
-mS I rbiJMt.'S Jb;HJbi^:^ i obi-feilMtl-bk-tl 

I o£ i oJt R cilii 'bJ^^tiiifi |:blt£i:i bllbbbifc feJtj 

ioib'bl^fe)Xit|ytfe!jBbmiJiJll I cE-bi£fei:i-Jbt^tfeiir^ 

ioi& < o^ R o« vojfejti I bbmi^irSJtibJlib ftittlitS 
•b bJib WJJbbSti5!tb b bJ^B bJbtJjfe ibtli kuilbibjfe 
-lbib^b£IJbll£t:i 'iBbt;^ I ebl-b<£li^:£-bMr^^^ -~. "^^ '' ' ^ \ 

( iXns ) ittlh iljj *Mti it*k!^ I Jhblit i; fettl ittbh 
•Ik '&fci it!tih 'kil iiiklfe *! I kit lo Ifelte 

I o£ J oft C\ oil 
( %] lit«bl } I ;r«£fe ( lii lto5 ) 1 iblWti ( ft] iSi!> 

-£) I ;r«te!jt;Ji* jf!jsi;iit.bj 'uiihJiit.-i*ii;tt'feJJix! i» 

£iil i,&*S)i fell !tfi !febis ali li&:§ J£i:§ fek'UMbte 
)!*:ti)i feti i;bJEitjri^)J>t!ilitiit.Mfei3 ( lil fesblii iUit.=i 

■fejfciSia^i HiSk-.'i! ; fiii* .ta:^ itm "fc;Sii 'h* 
^i £jfeiiihJisJMt i ( %J i5b ui©±:£ ; ttf mJfeS ) 

-i!h feftl IMtl 'itSa lUBtti |Miil-Jt-2hb IL'ii 
-^ Jfeb fejti *Jiilb!i)llbfe t-lk olhiii; hbSa ln^fe 

]f^t£ (btfei I ibblb \ih^ iL^tl J kJi \^kl 
1 itmiMsib-feBttJte Jbi?ife<&ujis :<^Dritfkfe Jii%Jfeaj 

-Jsibiiiieiiyfe fea I bkfejbiiibliiiiibbiJfciSiimjJab ■ilk i 


-i££t'£ tjfe ifefciJlACiim:fefej^i?.jja!fejttiiibaiJs i k£b> 
I ^Siafelj -ajSiidEja^-iafebtttiafeiiiis 

II \ II JaiSia b ibiDfeiutbJ 'JBJ£K ib;iiiju»a 
11 'is II ite tj atMiiias!^.!* 'iat§ j^asJi^jB <a N } II JKb toBlls hsU '^fi ; jujiii, i^iii^ 

I ikittj H*atijij 'i^iiftfcbtij^ iii^ ,. 

'^lkt%ltii*ipt-iiitiit-Mt'.L[piiuihijit.tiitt it SfebiEja 

,,!! s II fc^tJaSteltriEkiDte '!^£i»teJi»j.j jofa Ji 

I &Ayj I ja&ju kjfeib Mi*i 'msju iii* & 

•-^akikt; t<dgibtsi:i jK>ki:ii>ii> 

I il^^hfbb Jbb h Jfi 'Jjiilb k bl ^ILlfabl£&kl& 

II Ji» b iiiJ4bn:ik k£bh ^Ib lbllbht!^£sliilbk 

I i£«bVMt^^ m jM& 'likD'jkEl ubi ibit& 

II bl Jji Jbb mi ik k <bbil biKHblBjbbjb 

I Jb^>bbbitblb 'giiilbJbiif LI hiMt 
II b k£bli: lb Jblblb *biliiJbbhllbh^^A 
I kil j^k $11 l^k 'biblLblibb^sih k 

■i * • 

I b bi-b ^Jii£ii£ '^s liiiibiiiM'sili 
II iib J^k bii kh k *bbbh SiiJ-iiiblafe 

I bblbifel Jttt?iibl '^& b! Jj±-i2bl ^M ikhl 

II sSfel bl JhPiibib 'JS^l Juriib Itfeb 

I biiilblfe Jb bSlS 'LiiJbbt:!tJ j^b lb 

11 bJibfe b) ibkbt 5k 'ibbl^Stj^b life I* 

J pjk kiltM *b lifelbbbibi bb 

II >h>bbfc Jjikjfc *k JiiJfcbiil bl* 

I hilkSv^lb iii& 'bg^b'jsl blJb^bJl^ 

II ix^^bii!£^ib '\-i-ih it tDitb h3 
I Mi|ii>bblgil^it& ^fiiblH^Bbjlbbi 
~ II >)b ibhitbk 'bl^|i':!blsd^ hih 

I iblE^bJlibS mMi& l|g-JbmjkliiJ!b^L£| 
II JUMlbb M^sli^ 'A^ilbiib b^ltiksl 

It Jlig kUr^lbl^b i\ %t hamibb\:!b 

I £ Hi^bIuM£^li 'liLhk mb bll!^!bl ilfe 

IIJlS lJ£h£^iD! Sblb <bt<i&l!l!iJj;ll£ b lb 

I ikth^ b IJiilhbii* %'% b Mijlblb ?k 

II iibife!bj lia hbbSife *liiifeai %Jk>]bbk!b 

! bk bb bjib^ Ifii 3k 'hlblb E^ b^L^ 

11 i'b k B[a£*Djl I bblb 'ii.iiliibfiiiib lb 

I bBibt ik, ISte!^ b i* '&hlbi'*: Slliiiilb Hti:^ ( SV.fjV ) a^^ II I biii fe:h Jfe *i '*|.i* i^ ^ *i ^^^^ 
^ £hjiJ^b bfiiUfeih '|e ^tt S^i f^ii 

I! l!t!tHBfe£ \p='.hi 'BibilSfeJ l^lb |* 

I liSjb lb liiklh*! *bSlfe ifej*» bbij 
(I ibiW liJ^fei fefei 'ttlhlk^S^iill^ 

TiJitlbi ilt 'bh!fej 41 Ji mkfel 

II h*[iiJhb!i:£!i iti!li 'iife-Bteltltt hhk 

' I mb l|bl^li fe 'bikhhhliiLl 

II h biiJBiia hi 'iyii£Sbit0hfe2li 

I .... feott ife li^^ 'sJlthlite [kitl& 

II ink iihahhhij *eMft %i4i4 fcj in^ 

II feE fe£l trhllillt 'bhfetti^itjlifiitl^lfe 

I hilt-,febkl§»llbS •btS I Ibhllt ilim 

II ^^feb k hiujlt k 'btis^i^iiilli 

I Ife JhSliib |ilbbi» *b!fe |ibbl± (Hi) Ife 

II Sl2klht)t£ litlb ISlfe 'llDbb &tlbla 

I libJM bfe: feiti 'E inihfeiheii 
II h!i£lh b) fijJk Mtb£ 'mib&b £ IbbihJ* 

I e iilJhbj^feb2Ji 'iilbithli k Hilb^h 

II ^% bk2i£b teiiii 'imm t li biitbaiiij 

•tS Jfe ifelfe iibibB 'bbil hlt^Jb L%)fe^lfe 
II h iubSih k bt£ 'iiilb^ bijfc ^1^1*^ 

I £ lijibbUlfelillte hikllfe 'lullSb ^liJubit 

ll* ihlb 6fe'£ hlfe 'SbSh Bbeiifi.B 
I feS ibS ItlfcbsJbJ 'liiihiblbblB 

II fufi iSi k BiBilh *btt£ bii)il^k£ k te 

I bilk S Bl^SsI ^i^iilkj ^ik tilt 

II i£ hfeSi^b biSk 'fiilte ^bjbj biOilh 
I j ibblb klbjUbilb ♦^l±l2h!thbilh 

II fel£iilkl fiifi SbhiJb 'lijSlkbitub i)h 
I ".^...^....V..lnfi 'hlhiblbbbbSii 

II ililSb Ibbilb 'l^^Bliilii; ilb 

I bh b^^'ii ^blkl *^lll^h!tfe lib 

II ilh Bliilb ililb fei^ 'feiiifi JlfeblhB |fejS 

I bfc bl l^k b btib *il^^£ bl fiiltfibslbl 

II bl milt^tsS l^bB 'lilJkbiifijbbbBlitbk 

I b^lbbl k k I bhlb 'lii Jkhfillb bb£ 

II filSfcOilss bjbsh 'binih hblkfeblb I Jhifill ^tki) 'h'^h 'i^bSi bibb 1§14 

'ibiiiiiLi^itib&bi ibbi&i«:!^Bb:&'^B:ik^itlil!jib^%b 
-Jbl%i& I kJ^ll^ibJbJ<^hB bihlttfe bil£i b^<^:b i inhi 

IbJfelK: kIbkBbib JbJ£ J& l!£i^ >t'.:^b I ■.b^STJtA'Ja 
-b^fehB l^J^llblitiSsSlbib<J& bi^fctJblikkfililibbs blS" 
-l^^Jlb^l £:I^BlJg:!lB'::a&»^b^ Ji bib lli^bbsliissi:^ 
■&n ]b°issie£^!^bj :kyii£ib ,,i^i ^kis. ho., I .^-.^<feb 

I Qilblk ^k'^ ha 

I oMh olib 1 1 liiib:k(6 klib b ^Ik'iDblbbl^bl lilk 

I llQ^k l&liblbtb *l£it% k Iclliilbblk 
II Ibbl li>!tiitl!bl!il!b '^bl hk liih\h.\± 

^J.W. <»■ . .Vis. 

I iillllbblSkJDIlk 'b^blb^bl mJjKsb 
!l lj£k QjfillS bsb 'b>bi ; Ibblb bibik 

I ikibl bil«>b:lb 'liJl<>bbtlh lli& 
I ojlB ?.\ oJS ,^ II i II bbt^ ^biUk ^blb^ 'ikbtt^ 
•:S E&tiy llbbli^j Dihlt ^St 'fe^ bjti^blbiib ,,-S 
•lib I kjfeit k^l^lbilbttblfbilbiiE £ a '&& :b^^l:! 

lobl^B Jbkifi r^^klb *:m^ bb bi& 'h&g bjr^i:tb 

II nii II :ibbt:lbtb Gl^i^ 'bblbh ^Ikb 

I h&h ikbb^lbbB 'kill ikbib bB 
i • • > 

lote^oiih Ijbbllbiimbib k'blhbk bbb bb 

I kSkbk blbsB 'blb|bbbbbtb£ 

I 01^ ^ oiib 

I I bJk iilB^biUbbibt^ ; Ibblb'klMibl &bbbl b b 
I btb^ bbBli]tibiik taikSit^: 'b blb^]^t£: klklifi 

I Oi Ofe 

..ll'k^J'kl liijb:itlb3bi £tB ^Jb klsb ; :iba£jl > ^iBii 

':jtJBb3rJ£:lu:%i kJg^bl bJbit £:^ bifife blikJk 

I BKltllfJb:bblJd£k!l^idj^ll i^-£ bin^ fe^ifilft 

'iOiUl* ui^ttu ^bix ^itm&B b.'kit^rlibt ^:^„ 

I 01& 6\ eK ^ o)£& I & lbJ£:Jbtlfl£:ii»bJ^bJ^ 

; I e£ ^ejte)!OM \oi!^itb 'klii£.<feJbbJblbi^kJBifc i o£,£ 

I t okh > on [ ok fK ett\ fSi \ olttia 'iDil<tbiiyiBlt 

', I oisii I 01&11& I oate ^V obte 'bi'Jt:lbl& I •]& 

I ft) OK ^ obti 'litJit!^ <^:kJ'^t:£ii£ I •£ ^ 0J6 V 
1 OR i ofeitt 'li'ihi:* b:&bjrrjbi!jkiaia i ea 'c\ 

j eg ) oak '■LkUibikt^lkt'.^jki I o£:^ 0J& >• en \ 

obju 'i|^i^ift I oik \ ojki 'b:&bb£jbJi> I o£ ^ oUi ^^^ 


MtJsk 7t ofe 'h:i^i*iS!s I o£ Yj ote >) «» \ oifeite 'hit! 

-aib 'Jii!#Ja I olfeite I ^tlia >: oiE ^ otl oils 'E»'* ( ^Jfi 
t «•<< e 'K ^ .-feti ) HI!? b&lt-l^i»i^UJfc»l* bh&£: 

•iJtti!* I otta^ «H'!>rg 1 »£ \ n|;'>'*-a§ I cite I oifeiK 
I ei*tt|eibe I ny'ia | otti i o 't ^ oBt£; 'Jnitt'^biti 

I iJb \ cjii _! SJlifel I Jtitl , I :UlJiJG It: Bit fcji 

I Ji2iil» RR life ^ oJb OS 'bSaii-JJii-^i^^ i 

I Ot.iti 't eti hlitOfcill lilbH ti} \l\}. h IP-b.fe 3^1ITLIHI1£ 

I b it-.fe iiiajmbssikiiu 'luitiifeihi^'s 

I lihdhlb £>l!^kliJl ^IkliJbJkk 'kjtikiliilkubli 

I ojit ot 'lS;* 

I o6 J ol£. ». cr<t '« ofe£i 'Jajyi£a£it;lfe 
I tlfet-J'ialji fcsiili fctiSib t:&fcilbJbibJbJfafe Jfe E 

I OS. t f'& >) •itJtiHi'^i ItiisLiifc fcti I er-. •'iiit-:t!£iji5ljt-Jt'ijn 
llnliitJibia I Jthi^is :k-iUtii tetirrlHSlts Ibinl I ofcfei ^\ eiBr-t. 'Jlliilfii'fcblbEjfcfeBST 
•m&bJJ&i JbJkb£:k^ :JtiJ^t^bj|k!ii*^ LHik)i Mt-:>k bb 

-feHssaifctiiki^iii 1 ..l-iiblJttial- Qi) Mlb!t^ 

t ais. \ celi£ 'Iti&4!^jiB:kbaiB£jBbSt!fel£ 

I oi& 13 AR \ 

ofeli'bibJJtbJbib I <.!l-ffiili2fcfe^'jl-( tti ) ilJil^ 

I o£ ^ ote V, eh \ ek'h I b<fek£2S \& 
asbiSi-JffeiJfeSTibi'J hS!fe bb*aa 'blfiaElbJb I iJbJe* Bi^iikS i oiia-ki!lihbil-:.:fSaa-teMhbib±kl:'ife§ -EmtJfe feiti 'k!£»ib<£ al i ou-biikial-biiit^^ I iU\\i 2R Jjtt olJi o h:=5l}Ji>Si-lJ4t--lH;i}i_t!fe'?il 

I et£& ^ 

oj£ 'iibii i,S iblfj'rri-aiJifiii^. I oS-telfel-iUa^l I •(£ ^ oL out ,f I jait^ Jb 
tl ISJJitSbtJ Jb kl bfeJbJhfct<fcfeJb 'Jfe bJ b%l£illJE£ 
-t-IB'Jfe ki ^ih% „\em\ «,fejj£ ,j i)l£5fetSbJ!b ijJS 

efefe I & iat^ I oJS. ^ oS l5 Ofefe '»lbfeJblb I Ote R Ofe. 

>£ 't OK Yi oS ^ e^'h 'j^ibbJb b:&bbiblb^tlblbl& >f OK 4 ofefe 'jtjb ritkfilaS t'<£. as I ot-fc^i-!t^ 
I JtiJlj aR b& V5 ojii oi'blij»-ji*'i--|l>^§ I iti\li P. Ut- /i oib o^ 'i>ibib 
•ihBfe 'J^Ji 'tiitf lofeife -fciitiii ; l-&-i 1 b>Mt* bja 
•:£l bJb ft nb I * J2. £.4 i ^i^S 'l^iiGitt ^h feiiMj 
-b„ I iJb V oic , tifeji'iiStrX, I i^:u., I olc£ I oi^ obi 
I Ole n obllE 'fcilSUu.:::. I ot-ti ■«> ellfb 'h\)B 1 ! I mib Yi bfe "h ojb oi '^Jbifebat-JJii-lkibji^ 

I 01!^ I «J£ I ovkB 

oi5 I oo 'biibiDibrrJifei £»Ei!tii iJitJtjte i o£ '5r..r. -r...Mb v^;;:!.-:,., ,b t..k • ,b.j;:i ^.jl.bs^^ | ^ ^^,^§1 jJ& .. 'Itfj^a jiijaia i oE-ttilii-bl?!? 5 J:a-lLliklbi*Ilg iih^^ I yiaitbferjfe!>ibbi'JErJ>i:S bmi*,iH£^ ijiiat 

-JbJUhJ!^£r]>.S2. bmHjt.^^ „ 1 tlbSlibiiJ iiiEloJfeJiS 
£ilfe Jl£.fcIttJKelI,il£!iS.. febHtiB Jib tb I OfeJii't 
-iife blbt-ifij lllbbt-^ :fekl;B4ib kbtlS S':nfeillili 

I iJL < oiJs 'ftiiiD! .Siii, I ot-iifil^-lii^^ 
I ofcjfe 'kluiu IfeiiS I :* hiSili-lnS 'tfeii 
-ft lb*iB I JEiti ^ oiB I I iU»efeJ I Jio£^ . I :iJ*JbiiJ* 

-Jj^l II R-J 1; i I a II „ taibiBl „ i ofei-l'iIt2j-lii6^ 

I Jklb R oJts „ I i&pl I fifi^e 
-S„ 'hil^U ai4 II 6NS^< I ^ I a II ..-"At*,, I :Ji!i:Ssi£a: 
•lis bJ3 II OR I p I Q II ,, -.IfsSifialiSin^ :BifiS. „ 

io£:it'iiii;jg I iB-o:*ia-oitiJiE-«>Jti|ojb-fcIt-£iil 

I 0&J13 'itilt ^L>^J 1^^^ :J^S I :^JJ^^' :^>^ 
:mS I -.hmy itiiitiS ii ^s\^ i ^ i Q ii „ -okis&ii* „ 

I iJh >: olB I iBfe JliijJttil II ^SS "6 I fl II „-0]i&® bl^ 
-a., I iJb j OJB , 1 tesi, I :i!!fci i*iiJ!*| kJi II joi I 4 
I a||..kfcaJiJsSli4ii!ib„ liJb<om ,i J^tfiS, I ai!*lbii 

-j:feija II M I i I fl II .."tamjBi „ i ofei-h[tJgj-l£££ I itiia )• 0& > OB ol^ 'ttllsJBa 
-BS t o6 rj ote "B «» ^ olfelte 'tiiUi I ohsJ£-ii-$ 

I olli I c^ okl 
I ol* I olilB I om I ojfeJlfi I oEjft I e^ I OJi ! oti 

( bliu^e && >:'<! lilHbJbSl 
iaik , £JJ£ , biJlDilJfeJtb ) I o£ ^ oJ2 ^ oitsi 'fei 

o^k I :EssJj3i^ yjttJjbiEjlg jb^yhiijtiHtjJiiiiAi tiih 
lijb^ojjs .1 ifij^ii I Jbej^Ji, I ife J» feibKMJr«-:;itai 
110^ I i I all „JfeJBiJaaiEji£., I ob-fitSi'^a)^— £i2J^ 

-ttlliiitn&&)S:'^k>tt I oi& 't life ^i e&ia iltL>l>i!i % 
-tMrSt biiifehRis ibJJii!*P!JtibJiiiSis?:jib*>B S& 
-^iiStt mLb& :^Bjr<]E:B Ji-i£t JbbMi^B ti^Jbbbtt^: 

Jbfeti^Jb btiJB ;tk-irJlfitilhiilfelSli fe B 'feS tJbiH ~M !kblbiSaB£aiSft»tll» I oE-ktrri*|t-kfeM£ , _jbt4 tlE IbJium J!iJi biJtfitJn i obi 'UEJ Kl^feiii 
I oa -fc o» i ol<i ':jiBhl» I oijft-JikillS-litMltel i ;tEJia6liBli£iJtt£;J£itH:fe*bil* l nl-bbtli-lnbiJ^i I oie ')! OK ^ ei<i I fe lt<fi<l> 
-U I ol8 fli e£ ^ oJSi 'j^HJhJibJ&feB I ob-ii2->ll*S 

I o£ 'i cJ£ 

.. i :bkJJ££j Jlafe Ib^-iL^k Jbli)J& -.tt&^B,, hib flb^iS 
JkJJS f I O&i^ I iJb ^ OJB I if.B& kl^ II 'bSv I *& I P 
U „ :S<&ttU&i^ k^B „ I ^Jb ) OJB I ^tj£ t2^JJ<^2 

i^ii II R'fc I < I 3 II ..^ift^Bj ., I oE-feJikil-iltel 
I o&ib I & iftbi*^^ I 01* 'iftj^io^Sc^ ':^Miii 
-j^ I if):k£:Jis , lit^ , I yje^ as i & ^'S-e^s-l 

I oltt '^fe I ilL i oJB I .^Gl,-±.l]t ,1 Ji^!£S» 'jSisl, 
lllbi:ai bite liJbJ&lBit! ':i)<ferJ*t2lifet- bi>J<feE Jii3S 

II *"a I ^ I Q II ,,;)Si Rik Ji2 ij5fe£„ I ob-i^"^l-ltf. i I o£ h ofe ok! II ^fe II i&im Jfe fei* 
*3i!fc ^JkB^J^^ Ife It&JJilbiil^bJ It JltJbJhiifcfi 
Ue iteJiilbatiilh Jt JitJBJbiHillib fejfcfcj Jte 

I ols obi 'KBiSfe I ob-hbfcl}?-JiBlii 

I 0)£ o^ OJfti I fe b?IRil i 

-biaiiiirsmn 'tjsirrjiot-iiife i oE-i2li^fJ?-iiiili 

( bjJJbsaS £6 2j^ iUttblj=b iiii ,iife. jjj^DiiS Jbb ) 
I oli I obi 0120 QJtei I JiiiijJiJh J^ita:lib£ 

Ibi IhillhSla life felkoJlttiil^?; 5tfe fulJig ij|lii 
•lit 'hibiplh hih:S^-±\thll^ti ; kk. I IklaL Jti Jli 
-hb£ rte Jbt-aLiaiilLl Sl£: Jji1k»I aic JkJltlt I £Dfe>: c;£ '. 2tfe iSlB.M 2JBfe lliiiitli ISS. Ji-^ lliliJJhll; 2:1a V eH oils 'ItJbili I c'te-l'tJ^'l^bJa-lbilfctlgS 
• Obi I :nte* Bli JblfefJJ'fei!!?]^. ':*>!? iS J*>ii tll£ olfeL-fei^JIi Si£ loi: >!Ji iiSLjih iilhJ^lb 1q 
•feli'jJituh IhTi J^ilkt£ St6 ^JU: olili feii l^bfeS 


JIi>fe£ iiiliillh iil£§m J[nh!S2:liS biiltJ I £l£ 

I Of ^ oJ£ ^ oibi I feftl? 

•B lisjiauitifiuik ( ti ifl tan ) i ti^Dt^ibtitiia :fcfeliJ 

-laihJKii2.liEJsl mifcibl&iSfclifcJJfe JliSiJb^UtaK 

^liib (J&litattHoSiltt) ! Hi's. , ir«|| asia-lb Bi&£):hi 
-itt 'Jl^htfebi i^br- I J&t»>ltil miJlDt-JiE Jilfiiti 'Jafesi 

•EltJElih-ii mtistlBt'bJJfe Jt^ti^Siiiiifeh JSIliltlilbit! 
JWS^iiJb^lhiilifl^lfeb Jl^ifeaSi t-.l^lfefelS )L>iblfei» 

. . ■. ^ V 

teife I fefe l^IihlfeLiliitbt 'feb: li!tbblt!-15k k 
I fi)^iaiilhilil£ii!ifeSbJbhlblhll£ blife^iiu bhlfetfe 

'Sbfe?l^ bb: ^±jh bli£QlS£bliIb-lil£! fe ! J^fflb Ih 
-b2habbil?i l£ liiitlSsilJBiiig bibbsb Bii^Bb flte 

•teife^sjs laii I .E-Mllib(ailbi£tObife-a»/bgJ^ 

-JBitji msi^tis 'fclt-ittJ bJlit»fe-ibfikliftKJ6<*B :j!i&s 

•il£'iP6S<fe^jai£ihiiife I ois-MiJfelUbli-b^liliJi^lfe 

I ȣ R oi& 'i ott 
> OlfeJS I Bliimbibfe )*lte^l> Jtifet*itNlir.il :t£6 

.J!£ ijiSJti [ J^b^U 12 jaiflb J(baJJi!_iUti JbJS;jSit <»3 . j2biibiijLti£ \ae 'j2biitjiiu«!b jfit&Bife itis Hiiuis 

i JiiJsl_li I I k^k i&Jiiife Ji£l!>i* %) i!]*-Slit:i»fe ; Pit 
in bSi*Jli4iitfe ,, Ii»2lH Jt;ir«il»iiife-SJitr.ti I tiit ih. 

I oJBJia I o& p. otJis 't-IEfelb I ob-lslitili-bJiliS 

'bbJis I bJb "j ol oja I :2 bia ir-jl II B>« i i i s 
II (.^mtre^Kt,, I SSi l-js II'JSn I >: I Dll i. SifeUJite 
fetJi ,, I bib >: oiK I Siii I >li.'&, I :.t t-sifeilialijaiii 

ii]^ II 'iG'i I -g I a II (. ^!aJ& u ., I e!,-i3li-iil§ 

I c.'£ o< oJt* I J^lttitlJS 

\ eit& \ o& \ oj£ V( o)r',« 'liJbJbiUUJhJaJS 
I ibaifeili JB Jbib JUJtt Jl=?.sJ£ii& I oij^-i^.'.'.ti'i: 
|ofi;lioj£^ojtisi'bJbJbiiii^J!tlai'& |:a-:JtJliJt-iiiJia'JS: 
■JBib IB Ibiii jei:* JJi:jJJaib i oi^-].3iit!l'5i-j:a;b£J5 

I o6 R oJ£^ o:b2 'bJBBIi 

I <<i& I ofca I ott I obiB I »£ \ oj£ ^ Qirci "^Jiii^ 
-Jit&ibi^tamjSii ittijii mm jSs'iait lou-br-JSiJii 

I QJB I aiih I cH I oH^d 

I o£: i oi£ \i oit»i r-iiiEi'i&ib I ::i:f!^!rtite iJifeii 
I Itajfej^k ti-tit ii^i'Ji iste JtJ^ I ofc-lailfciJ—^b^iS 

jiibKfeitjltBbrsmafeitiHifiiii I oS-Sh.Lti-ih.^J"S 

'< t3<k 'fc£ ^btfilBKtfel biitJaaK I c.L-lltli!j£-llb:2.lja 

I oti I ill s\ ofe 

■h ':aibJ£l Ji:t.'bbifei!tt lifeih I ol-bilbbiVBibirs 

I ojfeB i o£. 't eh 'biJUJisji^Jt I cB-filifc'.£-5b5J5 

I oac i OB 0* 'HJbiSiEibib I oia-J.^!br%-j:ai:Slfi 

I O&Jfe <>)^.U; 

Jiii,s I ofajifi \ oti I tjs ^!iii! :^Ma tab:s sihslUiS 
b b!,t.ibi IB^H ..-b'iifi bb I feJliifsaiiJiJiiii ii ( ^ntic ) "si << ~ v~ < f -itjitiljfeSif. jr-j?.L.U-ltH :>.fejr«i jnp I biij^biiH |f 

'kJt-rfeB rJliJiJirfcUJfc; ]hSi!-fe! 't!taNib)£ blifeliLitJ 
-Ji-rtifJli£!fc Ji3 'feJfeBC-liLbJh'jfeili JtlKttbbiJtfti 
-til :kk'iibiitilbtillili E J>l=t! fcti-HtJ fe JfeifcS^kb 
'L>blitibfeifc> it.'.% JiitiWilH JiLrdiMtliMJIrfiSiliilB 
Lhihlblilfc Itf &lH:U5Jli 1 krtaElfehffr. Et ti I £:ttit. 

•Jbl JMlt ifriL"JiJb-"feli)fciilll-bH kHblli al klUlfcaS 
J. . ^ . . . ^ - . 

'bJliE;Liti Xt Jt-ii-Jfe'jJkwfetftj K.i ii'iM-tjia^feJLit i 
-mr-JB ff.it?£;fciifej^ti SitKJii^ifefc ibrriB^iitiit-ii 

-ibbj t±Hii bam bifcfeiJt: ii>i;!^fej k;^ bJt^aibt-E 
-Ife Jfeb 'JlfebblB £>ti nbkJB i:l>li£JM!>|^ Ikk Jti 
'feJklfll^S iytii& bfhbi ibLih Jtb)ttb-tt klMibiK't 
•kt!k:libBsit*fe2iii«^.fc! b!Slutillit*tJliHi JK-& jtw-b 

•J ^ NJ J ... 

• Jiilb* bSjEliblt-!li£.J Jtfltili'.EliJ.gbfebl.^l'isteHijLtli 
•bliklfcJtSliafiEt JkfeJitB Jt»k I kiJkbaiii fc ^.&t-ii.£ 
-h 'Ikb rrij itik a JilfekilB IkUt Jli'it-ilJlS Jbtl 
•EG bJbbCelbfehlti l^JllbS-i'B! bJt* Jklt Jk& :iQk 
'irtJ.Sk fit JbltitinbErfeitfe liaKfciiiS SitiEU-iiaJE 
k4J£Utt i£sab feJ*t-fiik*bklU "fs biul£kjd ItibjJii 
jaiti'ilJbiritJttlriJB ItJbiife.^ltJ^b i&Eli Jhi-5J1I» 

•k ikiJfe&jR kttfc^bbiiibfctitijrc Jr.k 1 kJi J&biJkt-^as 
-5 fcibt-i ^t*kfeja=£ ifeii i^i* riiiia&kibkfciiiiJbJie 

•JbkJB feiSfelR :kk •>15fefe trtk :'Jtf>&tjD I kiJkfcH fek 

kKitsrli brr'i^isb^ic tt^'tiissi' tSiJf^Hk Mie5)by 
. ^v . ^ J, . - . y - 

'kk kE e£3:S klS iiflife Jbhi7JbEjabkJB M±r-.:*c-il:4 
IfeSrJsSlkfeStK bma :ktUi£ birilbfeiJb fei- bfelfeSlt^S 
I^IikKJJSK:lttb!b£ t»!fe-lb»iJi!lt^tiiJt;IKb :kk'kb& 
Jklolt* JkbJ£ fcUJln)j6tl.Jifer«^»:iIfeLkil LilSSlliltt! 
':i!£. kbj£ t.lbJlobht* tjat; lij?rb),kfj)ib 't kE bB 
-;S ; faSb UiIDJG Jiillllfct i^l*- :aiLalL':!* bti fek "laJti 
-Ifeii bitirJsslUlS ItiUkSfellirr. t.bfciaJibttfeJ&Jb&B 
febirtikB :tiIlt'JltU:£.iS:C.-bt!i JlrS!l£i.i JaitblttiB 
•itjjifs ttitiitasliuJd tKk KjiMbjh JissJklt tfc'i ere 

IktSl^itJlA I JJl£.tbtb:ij!lS^;i:!fe U\\t,)R. /.-ttlJijCSlbfl 

inbite lfefuilb&»t.kjBt?.lsB bii'HLlk*!l-JtS:iJ Jt.-fcu 

-life iiiJL'jh>.Htt-.a-*|lfci-lS'.JbUliE:Jh-lt-li£!l;b Iferlt 1*6: 

-Its :afe]!feii if.fel Lij^fe JkMtti; I iJifcS . Mt fea ttt 
Ut,,-JI«k ,.')Eilt. b & ir«.'i:i* JHJb ibfcJaiJfct„-ietb 

, 'EUiiEE. [ kit k„-li«ssfiSife r<jk£-iiib 'fcfef.itrcrJiuJS I tii- '. ftLK : kr':l».lf_!hjLi; h!^\i£i'-iji ". , -JE IbJkisbJ.'b IbaliiUU-feil L-itl)t tr't f^ tt^'V 

' klikjt; Itefe it-ii^j^ tffeitb. .aZtEJt-ljfefe ii^bs-i-s^y 

! ':.Sli 1^2=' kU-%t JttJtia'lcIi i£b 'it-<;fc ikr,s!& 

-EjIj 'jli SfckJBlkts'iir-jit JRk | kllktaiHf ^ i^ 

i -tiiSb •Jer.JibtSife fciibj*: *ibb fe MuM itlLiEB 

fe bibiitsibt^ibJitikltiiit JirJbltKiKtfir>ir-jR 

-felti&k'feUH '£aBh Ibbr-JiSk kirTbtt tittkJl* 

':kUklB th£bie^ t-ilbii>£ll! lt->!£ bift litUi^ikll^e, 

--♦■..J-.. >» ^'^ 

•:^ife bsiifciJSb iiii?:ij->jirtk i~hkt.ri\Hiifc sf^i 

-Klkb:-*t:S?fc fetf 'M:rt-iti(£ tf'iifcKJ'tJyfesslbiiy 
-fclL'll* E bllbbt-'.Jrt' 'fei JklifcbrikrSt* :ll>irsi.fe 

II ;; II hi iih mESh 'JkthJiBbLli! 
I Sfel?h It^ilbl 'b a^S h il« £fe „ 
-l£i£ k I Ikmb ]liih!££te b£ k.ib£2|£ 

•ftfeifeili bbbMfti I ofe ofe I oU^-lli^i'fclJe-li?i°|^ 
I oik I oif] I (>B 'kJKIt-'i£& Mk£i kibablb: lbIi>-:>'Hf^B 
-IJi-J^hablbltc bfe Vi\i*. bJS bJ?£iJ£ iofc-t±ifel i-tJfi!^ 

t oi£ ^V ei^£ I :kd 
bii^ilgE ?1 Jii 'HHiibb^biii^fc I o£-LSblr-tii;l2li 
le&jb ilbr-jio iait'j3c^iss]IS& ie£ »oi£ ^c^ Voj&jie -itm 
-J^Sbi lb;MJislil!feifcl 'iDib I oU^-lSlflbl£-J*lill2l.fe 

^ oftjE, 'tu^iSite ilikbisiibip!^ I oS-bilS2-Ji>;ll^i 

I mJl» ^R Ub fi oib oi 'gji-jiii-llfeSlfi 
1 oie ■? ol» I :blbibbbl± Itsiibiili ^\ 'buciib 
:bE)ii bate I :aiii»xihE-HLiBis Bt kifeb.'ii_ilibbl± is 
-Jb b:;l<^l!J l!k'l<feljM JbkbbUlii^ £tii! bitrJK iit-Jit 

-a -.Eiii kb I oE-hllKilLfeiJL'hli-bllLiihfellli^Ji 
I o£ R 6iis '^kiEa I ofej-*F 3&;fetblj: :3:t»^lJ 

I .hti)^ > 012 ^ oh. 
o\& 'bii'iA '.ti^,i 1^-31.^ I rii^bmi^ni..^ '\i\iiif. ii^.^be 
'KUiiLEifcilfe i* ':*i!>JiaBit b ly^'lbiTib '.feJiBls 
Ji"i* Bii I c£-lSibl!tJfeil4bli-bi»k£bl^iJ!t^J^ 
I ctE S\ ojlii'kbi-tfej I o£ 4 oj£ ^ Gib* I :!tJsHa.feli 

li bib fcttj jji!ia» •u\^ I ofci-!fel^llifcii-hk-li!feii^ 

( :Jbc2kJ£ Jb*ljJB Ibb^ >sl]^ , JjoDki , ) 
I o^bj llpoXII -.Uhti kbSt''ik>3-.b!lJ!& J]i^B114 J3I^ 1» 
Ibsb iiHl* :btfciEitklllbrikJk5iri;£ b.-niibJWifeJ 

Ibtei"^ bbsklt bii' £ rtibkJrrk-fel EsEbiElu febali 
'kUbi fthkikuk^ ^Jiib bitt^;>& ibb i Iibza:s kj£ Itft-'^lfi -.-iLUl^.llabjJ^ 
( nftnc "> \^)^^ 


\ I ote a oR ^ oibfej 

„ I iDiJ^buSJBililii „ I olSfel 1 cfej 'bfeaBife 1 o£ 

I o£Rois feofc iofeJi'^bic JbEa iQfei-blhhiS-biJ)^ 

I b2* ""B om '"illbJbi 

I .ate >:fe etk& 'tilbJ^Bimbi^ I cE-tHilbrS-tbifelS 

I o& 1 c£ R CkJb 
fe oll£ I 1tk&fiJt2EfeJ<tebJli k'£ Laii£.Ji)hiltfcB B 
-It-a5fi: Itii^^bJlS ,J lJ?jliJbaSfeJbtl|£ ,. I oS^b >i oiE 
'biit big I lafeMiJi lb!* J,fe*i I oJMi-l±-bnj-Jfi^ll^ II a^it II IhlbiM* h%& 
-la^ 'ij^fillh » jbk 'BfelSb-tilfefeJilflh itJhIilb 
lilhilfelhhfe mikliUilt felrHilSlfe lli!lJBJ4ibl4 
?£il^fcb-Sllhtk Ji! b: l^lbi fe 'Jiiltbiatlbaki 

-biii!il'*:l?issJbJ^iL^-l}iii£ 'ftb ^ yiBJlt-'&iliiif^S 
li£;'itbil*lr.li tsilnjlb „ Jb«i« „ niiJtsSjJiibib* !£! 
:BB 'itsJbblbSl 2itill>llJb 'tiilt;!^ fcJIiJ b'£j:fe!^Jlb 

,, ib^ilt „ fet I tmibHiiiifi b&i isiliat-IibiJbibJa 
I -£-Mb!*m tj^ ,( Jb=il* „ biylildjb-fe bite lltb|>» 
! -iiiB Jii>ilifctt bi!b!tibJlbi JiEb-b-elbtia. JRiiife* 

ilbSiii I felts fePH&i!& 'tJibi* li bSKlfc^l* & I ote i^ OK ^ ojil «bt'±Bbia I ofel-fei^-ilbMlJ 
I clfeiia I own I ofeli I oitei I oH: l eJ!5 1 OJilK 

I o&b I oil I JtllJa jQJ& ^oil ollSi '*fefel I eh-tbJlJS 

I cJ& S\^ OK ^ 

^ ■sj Nj s.^ . NJ • >^ \J 

I milt t ub 

)n olU oi I & lb]lb«ferrJJlt£t'!b)!fe&]ib£-Jl>-i-lt?tll^ 
I oifi£ ^ obft I cb Kfh II wiiiii-.ijbaiii E k 'feim 

lp:fc:bJ&!ssi<bJ^lU^^ li>Jbb^lSsi<^l^JSSibl£ I oib liu^^ 
oi^Jlig ^ ob^'^ I :£i:^^bJblw£lI>JB J£t!^l=!K:iil2 IbJbJk 

■y*yj& "^tstih jtt^ittiib!^ b^jtii:!Jitii^ & iibbjb 

•^&!&tii>fe ':i^gB :bajlbll! yiitiS:yH".iUy\liil 'Ah 
•|> :Ji fcji btlbaiJJfe bip:£ibs"S JHy":ti;r:£i£JH a :bb 
Rtfii 'bJbitti b Jai^tbJ^-lJRbite | :nia>i:fefe BJbb£ 
ltb:&tibIbUJbi:fci:gite 'rb^bb^ BJbbjrr-b.'b ( bi Bib 
•bi^Blb ) febJbb^ib bibbJb blbltJfctJb>Jb>iBB 
ilb IblbilbJatJbab b 'tibK tJi'-ttlR biKJiJStti-S 
•E^ b 'Ji;i'jasibii£i::iliiii yik bfir£ >^bJJ£hlclt ^ 
•Ji^bbiib & b ':uli£Ji bil^^felii^ :lblbii£J!tS::.ii>bb 
•:biJ£ii biCsifiEii'fe :Jii!biHl*S.hbb ( iiJb:;S J^bib 
b ) JfeJi l&ib ':Ji)lfefca:l'-^B 'kblb ':bltii?l!b :>Jt--)lit 
IslbUB llnbR Jbi> Itrib ( J&JJb^S la & iDib:^ J£ ) Jbilblilte baBllil!::bl biilbilttlR I b2!b e>; e^b 
I fe ibJiirJ!tbii* 'jlhbiil eJfi>-J'^feSS!b!i-|l^blfel> 

1 cB I bibabitt !>»■«;<' 
-IbiltbbJfiifel Ib^MBiSjteibsilibrSJE: B 1 ohl eil£ 
I oiiii I elb I Ojre^ I o\& '^■£.ilS±]hiL&m Bb I ofi 
R oi& t. ok \ obti I ofejb 'Blb5 ^Ea „ I 'k'iitSl^tib 
-JbS Jbbi-i^Jfe Jbbibibi bjS,, | toXassJl^B bii B':bb 
•JbJS B biblijl«aii£ bbttbJS I tb— iiiilb|-lLiJttlfc)jB 
I oj3 R-js ejS '<feiiJlibJbi> I ofel-Mhlbl5-^t:lifel^ 
I obfeJ t ojfeb 'b&blbbJ^i lb|>S r 

-jasiibSiibbii I oS-i!hhfii£5lssihiJ2-hhJ[ni5l£.lJl:-t2 

I ebl I obj I ote t^ oiic. •'hibJiigi^iDifebtii 

-ItJBlblbaittbitas&Jiilgfi I oita-lMilfelhlS-J£liltl5 

I ttlS I elb 'ii5bK4.ISlJ<fe ii& 
•h I elb I :Bi'ib^li!Bbi3> IB JL':%bt«i!± Jbjtb ibH!l 

\ oit »\ ojlii 'bbbwSb IbJJiiBii !fei:JbbiB 

-JilbbJjSHBbiS 1 oJ£ o^oJte* ,1 iil U^St& bJUtiifliS,, 
JfeBJlfiBlbbK ^i&jHEgjb E bl££tl£ ':J};ibbshJ_S i 
•bib ia2B%SU&« ,,biblltJlD!i^!lfe,. hJIilbljg^jlld 
lafiyi* bl liS:ite„-ltri£-ttibb 'BbS ^Jliii .,bj bsH,, 

-BbifettilniSaBbiS 

I c£ R oJilB \ 6|1£: II feJiilbifi 
JibibrifelB SbU«i BfeB IbJbJiS lblbifb;bbii!*>!JS 
•bt-SlB bmib!iB':bi!£biJibi-Ibr6tfe I •.it'.h&bi^^i:}i& 
[ ttbib-^IblbUit I I tibljtbii: hilbsfeiS tltiB bB 
':ib:2iiBb Mt-JK: bB ':bib :JbK feB ':bir JlbSi'.'JS 
JlniB bB f bifeH !bb±U bit-aibB 'lit-bli biailo 'L^a 
-BbiB (iiU&>l JbabsB JlDibbsB ; tit id EtlfiBbii' ) \Lt%ll:feIl> i:^ 


ihJ^ fill 'ife^iil^te lii* bjBte I IhbUi mi I i IfeaS 

3Jfeiȣfe2B ibSzfeaa ifiilbfesft *. bfe it> S^liteJ> 

-'.& feio tstejc 'ti& liiiiiiJJbiifc bite JiiJliiJbifeUJfi 
I ttfaiu-iifcifeiia I i nitiiniibali mJH-iibJfelijL J bilstt 

II fei lhilb>lb 
--isiiilh -fcl IhiiUilhfelk *fcl lhllflilh£lte 'fel iliilb 
■ilhteiaB 2 ihb^Ii 1 ; Ibimilbl^litlb 'jhllDiJbfcite 
'Jhllililbeitg: 'JhlMlbJfcSS ±i \ bJi lH llBbbli 
^.11 ill]blfeb£2:*SjJ&ifeii -ll»ife^biclta JlLltS I itttibt lb 

jJ&ttBtbil ;bii>mb':Jbttii^JlbJiiiidiJ&Q£&:^^l) jbiiH> 
•iit6iKilltbJ:kUJfcilJ3tt)iiJbJb&£si^efeib ; ttkiU-Sliiib 

'Sl':lbsU mS ':ila& :mft 'kil^sSli^&mfta!fe:kbll6i 

•tt&fiDt iitmut ki'Jbd^ :ub«iiiJtt »iii Hii^itt I tti>i^ 
•% kl\L olHth ii£& Ihlb Ihd 1(1^ llk^lk J ibhllz 
-Si.u'Mhyi mihitttMtm iioi:^Bbi2^ iȣib!*j 

•1 „bu6bJtiia„ lettijift JI& ; liiniEmd ; i&txtt S > .-jui 

~R Iiy^BHMB Ukbki»l» Ittik^I bfe fcb !kJJ?}bbi]E)t%im 
I :il£iblibb^j9ihlajil;bfci :blssJ^HfiifeJtt -:Jl*iJk* 
-bbbhiSuiti^kbiiiJbJfi l.b^ssib(£lb£. ( kii HHiHb 
•Jttbl&til&bB): Eeiti^i:tlbl:btttfe£ ^bjB iiib^jij tJli'^l 
-Mh I2k£ibj£^lfcb 'tifebbi bUsJkaib^i! lbiSfe&£jiB>ib 
ivat ':t»mja fe «i4 II R^ » ^ t >: ll ., bafijAiii* Jta 
-iftiibta!£e,, 'b^Kimsi^i^klB (i^ibibfi.b bUb) u^ 
'i5k£lb&i3tkb JliJQifeilMi feb^^Hl&bkii ■<Jti:t^iiSjltt 

-E:JCib uttS 't^b:^:s£ilhlieili 'iiiiifebj:&;& ih§k '£si •bBbjlte JJfeJt«Jfte«'Jb£ JPfeJbaiiliii^fcli»3fe ( AJ 
iB<* ) :^BJaifel|SK ( ft! eS ) :febia^BtehfeJi2feJj 
-£:D£i^h!feli^llE:fc£i«JltJBliltglii$Jk^MilabgbJd!»ji 

-iJb bJHlbJbifi 'feitfcJtib JiJiJ:sEti iiiili^J hk i :bEtii» 
•fcJJttBJttteS"^ ibb J^j;?* :bfe|> iJjJiiajJrtfeK C fj 
■^ JbJSjfcfiiJhJiJitJia ) I iUbiilDi'^l^ illtiSUtUfti* 

-££it -llizihl iob.<bK ':i>:!>ii^t^m .'bok^^m I :Utti^ 
JkJitbi/& ':)iiihj:kbibiiii •Akmtitih.iii fa £il:-H ma 
inDSJii)&2>(Mi2. ]>itiit:>r(^feJb JiQjh:tn^i;:Jb lij^mtoiba^b 
JloiUbJba^b Jln&l JioDi )-l^Jbli^b&£ai:&iJiiJli H-Ih 
I :nbii ib^iniii b^<£Mi}:tib«kl 'Jbk b^ ]bb bJlbit-t'l 

■ i?ijbi!feii ( liji lajitj^jtjiiii ) biRjim-in-ia .yyint 

\ ■lii(h\lbil lklI)J£li ) I J& nJiibiriet klhtlblblk!* bl 

•ttB?iib]t!»j>i bt-mfi 'IfeifeJhiJtbJifiB-Btr'j* lyfei't* 

i \Hiii\t (^IJbiUr-cJlt )-SibJ&at» I tt-ii -KeR :bLfeibl>:^l 
I -bifei bJfS I :bJ»* Bjti'iioJisBiiMs. bSifei *J i; :l«J* 
; -BLJii 1 tfct-1 t-JJilln I tl^JlUa Msbil^itt'.lbf iir,JrK>iX 

-J!«S?lb:»!^':bl^)-^lb:&t!it JfeJKjJ'^m ( l^li JlftOflb l^»b 

-|> i felt. fi> JiJfc).S:bbiJi>!JiJH*j) I fesBL biniH iftjlfc 
litlBSJil! :JSBtibija;4i*.ttt I'bfefcL tIbJIii ':lfc;b4itiMiJ 
b Ibb bJbiH S:n^\B «£•! (Pi.^ J^SBt-|J& I ^h in IbCl 
•liife|)-mB I hih lDlh>^!b]e!SSmibll4JlDJSSttM^ isM 
-ii 1 :21b kJiyti-?ts JJdJSSbL'JB iiill;£!^t \'i J.'ttfcJS :lJB 
•Bi^blJg I luetic kiltiGi ':iJ:rJ£j:^itJioiits<^':iblflilt.^ 
ibb Hi^a^hiibi Jbaj.t h«it.'Sit mi (a; J lififtfeiii 

■IcbbiS j k<.^M ':l!feib»H!^bi^J il^ib^j ( bj& l>SafejJl 
( kt* in ibik^SJ^) I ba& j£m«l:'tiliiii:afiBbt)S Ifklk >j :iuyi 
•is :lB&l^b|£ '; IsitUbfttlbSi^u^b ; ktitt 'iii.i&itiik 

I I IbgiiL'bJb l&fiib lii}litbl;£biAb]bkl(b 
liSli^}^ iJl^^>Bl£ jbli»^bi!L>l ki]m lk&J>liltk 

\J '^< ^«^^><' '^ SON* 

■ithihk bJ^b bkb ^l^^b^'ilb Jb;fc>feb£b bkb tt 
-kb 'lb.fe!fcijhiMbkbtfiJ?blibtbbliJiJblihbi^ 
-«t)bbMUibith&mtl)lIi^b^h&bigL3>(ilJb ih^lfelu 
-lhbJif:l& Ilu!hib^t:lblUllbii2^iIb lIiiJb))Jba^b 

>» s# s* 

■^ -w V ■• -^ 

-IC^fci -llBJ^XlilfelS-ii ibli)i£b 'JiLb JbilJbiJfe iiikifeik 


^ain-iiiJt <JiShy> i feH B) IbSi* 'J^Mt-y^l Wit |i! 1,1* 

1 ofi i 016 ~e OR ^ ofe'fi 'yjivii I eS-feb2l^-hfe|* 

I ojvll^ I 0J& I ojtki I o£ 

'.•bllibii JiimJktiJiiU: t>lJatiJ^|ofeJ-i£Jbbli-lali)lfel£ 

feblli ! oBillS. I Ofelte 'tliJ^feB 1 ofei I oE-lib)|-liJfeJi! 

I ee *i oi£ 

^ vJi n «ix '<^blir*iH> I oii-ifehlbLli-hbtitiS 
-hitfei b>i^i!t£iiih5tsslh±feb;A I oE-Sifebl£-iitti^ 

il Q9t li kJH mblhl^Jhlil^i* 'liy£ mbi£^bib 

-bat '^B&^Cctbt I o6)b I & j^teicll '^liijbtebll i£iiJlk 

I •!*£» ?t& oB 

-^|iiii:kitt£bJjS I o£-BikSSliib$b]|-BiJbiilbiJ&l^ I oB i< «li ^:^«. oi^ 11 ^i^fe) *=Jl£® 
%l feh J by= bh ! jhi!?eblfe ib|j21bb2i2 blto 
Ib^rilh Ibifefiiai JbllhiiiSil* ! Ibbilt IJ Ife 
IbSl^lh 'lb JbSlfcaffe Jb^lib* ih«b b D)l»il« 

WW -w ,,«w^-* 

I IbSUhtibl IHil^Sil4*Ib8Hhbbt Jiisi^l«Jfii*ilDff 

• NJ * -W 4 'W '* J - N* 

-M^ttlfe lbil^£.!i *ibit?gfe lilbilfele l^!l£ife3 

>•• . . • - . 

-H I IbblJi I i iliSlllihbl bii!! ojii^jibi- >b<b h. 
iciBitsfife felMi 0tilJbi^ci»!fe lLiiJbllfel£ i bh Ifi 
Bibb ! Il4i«^£b bin oliiie^il;t-12t£ b I JifelkbJ 
-b lifelHit^ >imfe. I IbblJt |5 ItelliElb l^lBil^ I* 
J bK lb l>lbib|£ I bISlUliil feii ! IBlbiJUimBlS 
-» Ibfilbb blkob^b Ibbakb iiili.lbl:fe(iijbi&b 
-blfel bbbSb 125£. bh | Sbii SUiS ilii !J mmsfiil 
-HlhiBli bab 'iiiaihJi tab ; th Ci lilb'IblJS 

: »tt I oiii I oiRi i feb e oil^B 'LbikfejBJlt 
-bfett Eibbi^B/iiEMiDLlt I o£-ilt»S:H£-ilb'lbl£ 

beJEiia-lB :t;loilbmte;S!j£:Ji)lS£Sk kiftt-a Jlalfei 

I JtsJlt "(jR life >5 *J(i •>."£ '»ll*:*;*-lftb-lSfeJja 

Ibli^biK ) ( ■Ibll fiuJi ^SN^< iitti fefefeiJTi-jliS . feJijfe 
-:£ , Uik Jbl,S U»;i«S:-l iUll!*bl|bii£ ) ( Jk ►. EL C^Rs 

ixittbm::Aj b?!i: , i.b2!>Siia , i-jinu lui^sribieLvit • 
1 3& Wok \*)Bih.'-iii\mnii\pi\i3Liii-fi± ^£jrrjb^txti^ 

-i^brijfiiijlis baJbJfe&k I iytiJ&b!^£^Si!£^ti'lsbJJtti 

■H :bisi9 Sibij^in ! UijbKfiiJCfc isioJiisiU^JtJBBkmi 

b»itebattJR%Jfij ^ I kli tJ^itfe JkbJI* ':bJBfelit «sli 

ti t & <ftillttlkibJ!ft '^^Uibl^ifejk/lltkiS BA^'I^Ahiit 

:bifiMtt"it(ak I kiibiibs mbiife bi^m 'biSbtit jtu 

•.fet£iyklumi|,^bUb :b£4ilbJli)bibtlil<i fe/k^lt fc >li!b 
-lilbbitlkkJ|lMassJ2t&Bifei9 ittb %M«b&te!t±&itJM 

ittMUbibittJlbiiUiibi ikb^bJi:^ j»ii ifoib i m\ a 

•JbH Stkabkl'Jl*J£fccbsmiAiJiui!fekSfeib%l Jb^k^^^ 
•a lA ^Ib hlsmit :bissl%dSEbi JQat:£b&':krbbi>^lJbit 
•Iti^&tabissl&M ':bi,«£(i<bis :bib bll^j^i:: ibl^^lii^bu 
ms bl^ 1& £ib I l^tl^bl^ltb :iffbim :|bJb:klbllEiti ii 
-aiJlblisltiiiEilJttk bbisafe«lbj!6lit» :ttl^^iabJJbi .^HH^tel^ 


j^rs '•.t>!liil2«iie bi2t2;a fey-JtiSl SitHfiittliS^a fe 
•hissiEto kttti4iEib2:aEibiSfejit|o!£liiitihi8iibi 

•fettiiittiii'ajii yjl iii§-itii,gttib-iJS:£fe^bi§ Sifi^i&jss 
•JhJSi talk ttH I kib^ifefcitiaJfe!i':il*tinfeiiirir§ii2:a fe;' 

-is kliU'dslbtSlBtiimtiE ikli. Jt?iSl-fe wSiB I klijll^ifi 

-r Jit £*b fejfcbJtcbiy Jt-i'ii>jl feitebfett Jbeiitv.sib 
-itrhiy iiauEsii-tbSiifeis I ; kifeiUi&iS r«!te btbfe!i>i 
-SliBlbiih kife feitbta :&ia 1s6bB«b)r/bbJ25Ht 
fefesibb 'tiita'^jiM b^i|lijb!ht Eife ab?sir«ibbbd^!»:fei!fi 
ItB'^iK btifetRtJH iGHSufeJbbJBtlS hfeSJlift 'tba'^j 
•IfJ h'^lijbJli Eife febssJfeJbbik l^^!fi Sfe i ^.'^ J^L^ 
-liJfe *billfe 'ibiSfeia iL'l^feB I & ifeHilihifeJfe 'IfetJjQf 
-hlEifeiblibtilB feB 'feifebia :byifeJlft-Jbr«J36 I :klfe 
-BfciiilJiia ':feiiB thftlfe tEssiiifctbi^blib bl^-m 

•Bi SiiitbrfrBitJia birjB I ybaE b'Sfeia miji la 

-feJhib :t;lj)H JBti 't>i'B£«rribalfellfe Eia lifeBijfei 
-J!febl^bUib ta^lh Jtf^l^hcJg^il&iRllilfeJilbilBa 
.^LttJilb Jr«ti 'ikilBfi«slbalfetfbJSbs:St l*feJJblli li^iB 

-bxtilbaSttJiii fjine-SJbittJ&jt 1 -Eitt £*tiiuiia 

-J&ai biriblSfeltt I :^lsslblge^fc»l-:b!feli£iit!libfel 

'JhUB B kb'rii^a JiiiiitjsiiimSilb >j m fce 1 Est 

-jiBte ':biJ-B-JbSl JblSbsSi^lJtJiay I Jfcf^S lb 

•STlbiS^tKbliieifefel-ifttt I Jliblfti biblS Ib-lhlfilfc 
•h\tb I tiia kj^ bJS b^b-JbJ£bJl± ^i^-JbE&fet:li bl 
-rJblS I el^ts I iJS otSllfe R o&a 'liilt klteJE I o£ 
•te'biitlfe'* Jbl4bliifeajfeJfei;lE I ilblS kiltiilb tbtoliiX 

itiiiJii'^iiiE.^tiabEssiiiSssJtifeiiiiJw |tktiii!kB i&i 

•°l^l^NElkL'K.lt!l£fJssibl^) I oJi ) 01i£ I l^bi^v bl&J&bJ 

klibiSlbi?; (bbib isli .JIubaiJb. iilbis ,Jla>;|||Sfej 
£ lifeli tJiillH-jS-ib iE2Jfc;itel liiiietiilB eliJi til 

>. -J •- ^ ■■ sj ^ oJ<S I kil!^life>bJtt£kk3:&tufe:& : ItstJtJ kb:>sibi£ |.-J!i>:Eifi 
-b^lSriJ^xbfitl^ Jbl>il^«b I :k^fe£.i)^i££ Jbi£bbl^^£ 
I :ftl£l j:a^JJ^^^]& <:Jblklifelt;£:t£-:ibl> ir^£lt,J 
I olfei&J I & l:;^t'JJb<feibbi^ I oitB o> oB 'ItJhJfil&i 
-bl> I oJ£ o^ oijfeet 'fcjEit SteliJJtt I efeit 'I'tiJSJfii 
-liJ!fe:&Jil»klfe klilbibi^JrSJiSk I olSi I o'4 cbl 

I 01^^ I tik ^ eiii 'bt^i:b I :!*-b|i I o£-bJ^-fe\^ 

( Jtu Bl oV.X>i £tt4:b5sisflt .ita^l, Jbfelba Jbite ) 
I oi£ ot oue I fe JBsiim 'ibmtb|> I ojja-lijli-ili)^ 

I •£ ^ 0)£ R cJfei 'Jgiplfet-i^ bfeJb Jte tbJitt-Ji 'yiit 
-tJB kBJfcfeitki> . o£-k(bj)BJlhfelbli-Jj->lkJDl^ 


I oil Oltt I o!L ekl I e|Kt 
I oife ojja I oifeitt I ofejte 'tlbitibj 'bS^^ifciofcB 'lb 
•jsB'u.bJ'infei I fi i£ i>is:-j^ I okioS-ilbrs-ilkJ^ 

-junibi&ifefcij^.-fci I cii-ki.iillbji-il'L!feB)UinJ& 

I o£^oi£ Aelld 

I 0£ ); oJ£ R ojrc* 'k 

•lB£iti±tiiii> I o£-ilfeJbL»l^JJibii!-ilhlhBfeJbIiiJ^ 

I c£ \ oj£ R ojb^ 'l^hblb I>£S1 

I oJbfei I o£ ^^ oi^ ^ cH ''bh^ik bib bib b^ 
akbfei bbibiJs I obi-b!^^lbbbiblJ:-i£b^lt.b^lILi^ 

I Oi£ E on ^ elbbl 
'i^&lbi^2bb«^|:JbbblbJl't%JbbfeJlbiKi^ll':Ja&lbr^ 

.•ibttbJ ]fcjfeb^:fe Jbiil Qfej-'itbbMbl^-(k)iDhJyiiiiJ^ 

I oe Is c<£ R oita ']E!hakik tA 
-b l«fcfeJlJ£ kkfefiiil febibJi I o!i-lijlbl,l-%iJ&llilJ^ 

I o£ h oj£ R ojAi I If ^ibbJbJ^ 'bniJ 
-iissibiikibbJibi'biJbJiioS-ilxt-Labifi-ilSfefelflJi 
I o£ b oj£ R oini 'bi^i oteis;-Jkb))i-lhIijJi 

I 0£> oj£ ft 

om) 'BiB^b&Ejbb btifa I ol-tibbbij^-ltihiblji 

I oe >: oj£ R cJAi I ^tJi; lb bJ^bb 
-iVjfiiCjlnbltt ibbJi I c£-aiJfeiJllibJJ>-(m) BJIkliiJ^ 

I eEjli, I Jbl:-Jl:«bll< JJ&Jit 
b:ibmbJi'JbJltbi^ Jbtibib JbJBbmiBbm jujjt Jbiii 

•bii lisrjbmbJ!bibb?B I ojia-lkfeHtbli-JhfelblnJi 

I ofi ^ oJ£ ft Oliii 'bail 

-Ji bib JiJfeijb :bljfe 1 oS-l)til,bbI^^-l;ltiJbIili^ 

I o& e 0J£ ft om*"fcj3t*lb bib llnl^i^ijrJ ibtJaK 
m^bsJblbzb bbibJ^ 1 o£-bJbjcbb]£-hiLllblri'^ t'J' 


tltijbliii^a I o£ >i ol2 ft olt»i '\iitVlliib It'll! 

-ijh ibiifc't iii tbijfeii I oE-kiiiilbiili-i.iiiiih[i-l> 

1 o£ e 
106 b«J£ RoJX»i 'bj^BiiiSafel I oE-SLllbl^-Dillii)^ 

I ofefej S\ 

o)feb 'ifliktJib2!tEsib*u.h'l I oii-blibl^-iilliiillS 
-Ji! aibiibJJK: IbiS J£ Ibli I ofeI-blltlilil-SltJ&]^ 

' o^h I (.JSs i OR \ i,i& 'toi:S I cte o> stt ) ofeii '^ 
icjaioia >; OR \ elbfel'tlfeb;^ 1 ofefel it olfeti'St-^i 

•ifellS-feiaii 'iyilibittki ;isslil>U blsiltifetfe 'BlhJlQ 
•ilJ?. '^S 'lilJs ttBi£ *tUbJJ*l!iatJ 'iiirt 'fiiiiti 'i§E 
I ia^l-Bi I oil^ I i:lb -g ojB , I JM I laiJ , I Jt JJiiJbi 

I iib i oijs I ■.^i^jyh tiS hifc^b tiS II W'i 1 ■); 
! = II „ tSi^kEi „ E feitj&ii ,Sj^j, I ojja-klBs-%1^1 

I irJb 

< «^ olb 'BIB llitblSJ I :1 ttit-i I :bm^ l^ii II "iSv 

it I )t II „ :aifeinifei^ fefeti „ I ofei-blilb3l-tehl2]&l 
I o£ii& I t-ithii& I iJi^tsite I btk 't'.tih I Ibi 
-ii-oibii-ol££.-oJite I o£i£ 'tifebfi. I •Jb-Si!l-^*!l 

lol&lte I oi& )toj£jii.'^Jh^tMb£ Jb^b ' al&J-iilhb££ 

I o£ ) eJ4 

fe o» 6 eifejift 'bittbfeijbfi I cfei-klhb£iJ-IijJbhiil 

I oi:t I u^jb 

■« oB oli'LljiJ!fe £ JfelssJHli^ I oS-ltllitiiil-bJiiMlhil 
I «^ OJIi I ei on I Djfeti I oJK 

I .iibfi I cfe I oi£ ^ ofeiia II ^^ ji , tj^iiiiu &b 'aia 

•bJE£]lifeJ b fel IJ&JS. 'festJi b Jb ililtjifel tSliiiJb^J 

'Jl££il iiail^Jb ty tBi •£]<& ^tia!* b li 'JltEiia lt*b 

'iaea iUHijfesB liijit IiiJJlDbJi£ I^DJE iDifeJfe fij^fe ^j 

srif& ^tt inih ibb 'ixijfiiJh k tm Jifeu bj^ii ij^is 

lUfesS Jtt'^a:^ I it2fcl!fe b IfiUfeia J^Si±£i I £:2litlJ^bJJl£l JafiiildfeUi bi ic^bjiy tJ'b^JU IfiJhb ifc bij^i 1 llijifbl 61 
-iissiiit;j<fe kn. feij I jkifefcs £fi)fe2b SfiissiiJEhbioiju 
•:iaafcJt.H-:6aitiBba±t>^ib^btjaift ioE bb 1 abu* 
lii^ bjjciife jb ii,j5i£ i£>jh 1^ |jj£ 'Eu stuas b i> ftiti 
'JlEE^fe iili^i^ifefi itisJiDJiih fi^iijit Jfe h-iiitltfe fcife 
BibfeJB Jte mth h i^^u jfe^ia ilBibfesb ijfce 
Bib'b^JU liiiiib H: S£-jtibJiiifci jb hin., I riJfetJtfc J 
iifitibtM ^b kbbbi liff'bi&aibbti ialtfe-i?** pnbitri 
-jDit^Ebtttbihjtd Jb^jbii lb* 'bljiiijjh iba %l-Iib 
-ISikib.'Iti bi:a!>iril>Btg!i 1 :t«bi* t-ifetibSfeH tib 
-l^jb Jl^Kii bfek 'bjlblLlb lii bllb-lblbt.ilbMiblffb 
•£Jb bJ* Eb^Blii liiil lb*k 'bli!.-')|}>iUbi!beib iSi 
l_bt-eHbl^2ti*ltilDlll>lb -littlb Ik^biiiajBfe* :^jfe 

bifelfe 'iJiifeiiJiioihfcifei ibki 'iJaifekiJiciUfciiJiti-i 
I Ifclife Ibfclit bljfebibbb I :r«biiJJtiu^PiJb*k kl?b 
->ib lflJJiK;blb':jtt!fefeJiIulhBtl2tili'ai--Jt.i£k I -.Jbitjti 
-£;lbhj b ':lb£kl^ ijltyjjBih ihlb^HlblluhK trit'jt 
-feiaimiktiiJ ( i^llb^iUlDbtflfeUtlifa ii;ahfc3t*lii ) 

II ^s II blt^ibifeSb Mlfekfec 

*b^Slliilbtsiil>!t£l!kl 'h^SlliilbLiBJilJit£ 'hifc 

-illillhLiBlill£-Jik k I ItalS.tlhlbH b'lfealfiul 

-Jk lilblte ^h bS iLliisltliijhh bitttaJasIS!! 

-SJiSibitMbJi 
•Jtet!llthirifclib!biiilb£iik^!iiJ^kll£i tlhirj! 

I tliiS t-'iibtlt la^bJiJb :!tiii ii&Jbfiiiitbli5;>feitci 
:libllfe'ibl5.1ifeteJi t-^hiiitt i:nibmkikiifeb-S tlb 
b 'iilb^S'i'l^li it-t-iL'b 'Jblb^llibJlrt'ti ail Jtblkis 
-Bfet-tJtJiibPiiilsjJi Siii tiiiha lli!k':!*iisslfei» :l* 
-iiiirrtl I Ijbil blblkHfer^il blib b'iblb^mfeiJiok 
•tliSTUa:- :t.Uil Ibblkli-htttilir-.bke lb Jbak £-,-i 
-JsBik 'ifeillt-.U^l :bir. I Ibtm. kjhlklttb:* tib is 
Mblb3ibbil]iQ^i>i&Sslkbb&lx£:l Ikbik^-hkJS lb ileUti 
fcilJ&bik 'afeij :^i£ I febtb kir«n:k 1 :it-.Dili><tttlk 
'hBi^B t-.blfetjklilfekb I JikElil Bitfebil kj.U b 
'bBjkt.sribttlJ Jbti Lliittt-tUlSiSTitii EiibJkJ3-« 

-kfe Ife Eiil 'tilbfalliij fe£ I !Jb5b2t IcbJifeit* 
-J*iJSrJlQ*li RlLli! 'Itti Itl^.liSbltxli fek 'rJtktj 
-t laili :lilifeb!feblS lliil ( iiibis .Sblkl bfcstili) j 

II hi 11 i»t2Bl)^lh>Jkl 'iit-sBtiJ 

-SrSlbH-tilKllbaiatkfilxiDtfSlfek 
I fe kJtilbE.b£2iir«bte '>:ltlDibJib JjJHiltumbi. '« 
^klsitiii-iUtikt I kfiblt ioD^bL bilk I kibii:-(i:ilb;iB 
•felcD fcJJkltibtm bJbgJbiib ibltlsEtibhJizk kbiiia 

I or 
I ofchl r. ojfth 'bi sslSii I oua-lti-iltil-iJtii:iiiJij titttilhfuJS 


IhferfeRl^l •b ':JS)i|iki« ■kiikiit}^ ittiiiyiji •■^ju ilit&SfeJ^ Htm&bj 

.JJ4 dUt ItoSit^ ii:fckJJbK:J.b o3{ :fcn)Sfeii|iM ':Ji 

oTt Jt'itlli)*Jiliti 'kttlSHI :Witv ;hiJilSIb oX :k 
■ici^ji tlbitlft Ibitc :)itt lltbli SiJ&JB tijtib& feii 
I .-fcalfe JiStfeiriiibJ^Jjtik ':iiJiJB :ibsJMbl£.IJaJklfe 

-kbits Jkibiifei feij i^m '-.liiij!* 6afc»*Ji»isi^it!)ft 

':lbllil}i'felfeifeimlbJBJ*feK':li!tiJC :J»i»lelW;iALll'teJ 
-Jlifeit lilJbia*tl£bl^^te E ifej 'fetibtt fciiijfel* fefei^l 
J^fK Ja4 :»Jfel:b£lib Ifitil bJSJ^tatfekfih 2J btBlli 
-iStt-aiitib I -.ttiiCii IkiJ&l fefe t bitbiiJiiirti la Iba 
-^feii'iilbibfeiibEJ ltii:femjt!taEa Jhils JbbJi I ^iS 

..liVll JlkittiJ* yiltiJJ££JK: 'J^JtHfelJDfeHU>J£JI iik& 

'fcJiaiJis IkiifcJa E ^3 'PibaSiibfettifKl Bfeifeiibtti 
-hiijlifeilCsrblfessl.fcrl) litjlfe fe Eii! s :febi^ ^liki 
-iibit|»!iS£ilftbfelit;Ki&JiHi£ ':bb£i tlbil^lji: :JJa 

til.. I B :nb:itfebMiJbbtttSJJifciiJliJi3tsblfe 'ikJi 

•li'Hi :lb^lilfciiSli!i£ tatt lblik:Bif:.H 'nifcU hi 
-JtfiS .. _^^r'.:!iiJliij tl i=>^l5 till ,. I ^ tRbii itiiJli 
-£lBll3bibJtlsfelfHK,lb-^lKib '!feb2 fejlflfeii I X :bte 

• iPfebihiblifeitfciElbilKibiiBititjeii tJttJIbilDl^Ji 
Jblil^mjk :ibiiib ^BhrJlttRJb :JbJbiJRib ifcb 'tliba 
ilJbSKlfeli I ft :ftb>i fcMiibiJliJfck^iiS&blEliailn 
-Ifejii >t-'M 'SfebS iilbi^,.£fe fell,, I kbSJit hiSB 

-Ji ^ "hheiiiibJEJi i^i^ifcj ibi*:^mbtjjJx4kiJSitii 
'hiiti=t tka I t •.ntt'J^it-.SLii liiii fehibi!feiJfiiijS 
•S :ii*telb 'Jb4r-Llr.*ji bik ibJlsKJi ':fei Jkiifi 
t^lclbili i:bbJiafebaHfe6liliJ£Jb^Jla*JliiiBlBb^;iS. 
I .iill^ijJsisjieiJSB JW-JltJK 5:t« :ifiateb2 tlbJim 
->£t -.liti»:ii:tiihB^th tk^H leifit I :ktE :lbJ^lleil± 

„Uijaa feb.. t^ kmiIbifelilo!*Ji JteifciEii baik':felS !fei 
]blbglfe bjlttiyit i:b^ l^;iUmlmush%KSlfe£HbJCJb& 
•It: JTr^'i"^ 'lbiGt!^J^ :jblb>^>ib Itrt^ttoiiUia bi>iblt 
I :£<lu«j3l;ittl u*ilibfet»ib kblb&kl^ittb ( bJttifeb ) 
hJttz^i '%bs ^iJb^^ ,, kbBIte bl> ..-iiii&blkl iott^kJJa 
-l^i^tt bblb^'^lkj:^ tk&W kJbi^lfeJbbJi^^HtJbii^JbJlk 
•t:iBitd£!t:t^tuit^£.Ji tdk':&J^ fcsUa^Ab ii^iosj^jkia 

• b iliblb&liloibCkilUi^ bl&»£miei^fe2*fel^%|i^.^JiDJil 
•b£b ipj^iiiii&t!!^ l&H 1 tflt^^Jfctlbk!bi:^IibhJ4j}a& "bb 'bill tjhJliiJttfi feifc; Jbiitaife^yifiiib Ei Ibi^issJi 

isijas-i) t-itt 'bjiifetubjijijasb bjJkiibiEm liifeb i^t 
mJ2 ':lfti'J»:kb| lh:^fet^ll!ib!j^l>irjft klibi^^k:S:M >lbfi 
'ls)l!t!^.lb^Hl:•iSb kljblibisib loUb b\lt 'biJklkiiltitt 
-feb^fe-^iirtk I:b5bliijj* Rb^iUii'.W'lJB :bl^S»Miitbl 
feJ& I :^t^iti iib:b.•bj^feb'kl:^eE:JbJkkbrit ISb'kb^ 
-&ll^b^ii:!J2;k£Jb ^b I klbJkniJlft)lfthBliJ£:limm'kJ& 

-Itbb :tkill£i&| :Mi:^£skbsib:klft ;lb«klbl>]tai^Jkk 

•iikt^:kh'.h I iikJb I i :H!llt :2:^^i^i>^i hJk i:t&.i&h 
kfefiJii^&euJi ! y:i:tt ^ ( iiikiitiisi iiifc )-:gm£sB 
ib:ibb£iiii ibt2Jt& I liftm hibii bij)£i& <:>jiiiiliiSj> 

• N*»^ •4'o^SJ .J>J>- 

.Jtei(oi»^) II s\CN 1)1 1 1 1* u'^iiJ IkiisclkKte,, i tiibUkB 

I %Jai!feJt£^:k E^i fi^JssJJ&l E klft^ht&SJ|lb!tci I :b'^ 
fel JDl!^t!x:^t(b^ >i^bb2£^kkb IbbibJkJb^Jfe^sJ^ 
-2^ 'kJix^tiiiiiiii kJi£^ iAlDJ<feJi£3td Si^i&b^^bi 
•hnfiiiHii %ii feuk^B ]^jjt2^£ . ^b2b ; kit lit >^b.. 

-Ifeli fel hit&ii *jah«it±E iilKm iilg>lke fob 

>. ». ^ . , ^ ^ \> ^ 

■£ h)Silfehik£ biiih J^feiJ^lFil i-l bib feb 

tl 111 BihL 'Mkfe i»!i£ltfelii iilgbiCilfeb JU 
•bfiilfeblli=e BiiJ&b it^eMJihil fel I»!tjb ^1» 

M Bilfeb *Ii)Qlfctl^ jbmJifeIJi i>igM£%^feh Ji» 
-bSilfeblrs^lli biiib iJ^JiililttJE-J JE! itti fell 

II a II fiabfiijfeb ifiiliJtcii *lfei plijiiDJ*^ fel 

BitEli'k>b2g-±lM ull£J]£lB lklgk>l^^l^ HlbC^jb 
-bkillJ^ Hii^b itkl)^iiili:^lilltUliil£t£: l:k fe^ 

II ^ ||li)b!^u£ib^njg|li>1.3hli M^^ iiai 
-iS M ti^)l 'Qlh£^llS blt£lt^lB l>lglulti>£l£ 

I re II iiih£^iBiji%ii£ \m%M\ *itj^ 

Ik^l^lJ* bj B^islt 'iiliJi^^j^ bll£lB :blgbj»^l^ 
JIib£2:l^£iiilll^ B^^b !i^J2^121b^JkfeM>llIi fej) gifcfc^llii^ ( itiin>- r gsbfey^Jht^ II i ||k.h«%,liSlk£l>l^bli *lti li 

.fee ae iJhiiinmij£ bb i %Eib ^"ifc^iiibii tm 

-£ bibjfesb B¥i>.h \ IhhJLi Ijklfib it^jte^JlJJi^ h 

,j II i II j>iiiiiiii^Ji bst 'tfe Biisb & iiM 
-Jikfe I Ik^b lit^feiiilbi-l Sis ; ihJslU ijlli&b 

I OK I ofi R oBjn \. 
-mjiijii* ; ob-fctiSSlikiJfeIbi:|l~iIlHll:<JsiiMbmM 

1 OfcjtS ^ 
I 0&l!£^0^'^ttt)31of£ HUS I ' 1! 

ofesoiij j^UfesbJife iijiiififejuij fe bii%l l.itiS£ liioSt 

-Jiniiii liilijaiiifcti] BiiJ&S hS-hlkJkil-bilbli«M 

I c£ -^i 0^ obi 
lOttaJlfi I ofi.JfeBj£<lfeJtll^iJ i «S-l^lbfei)-t51Mtt£l 

I »■% oiia f oit I Obi 
te ttim tisij b^iifi I oB-fi)i^li)j%-(iii)&felJbHi|j 
-bi 16 %ii-tSrjyi3ti I oi.-Jillhllhfe^l-iIlJhilblii.^l I els Ofe I oaih "n oB efe lyfei^fel 

-Jbil hliati leii •J^ilab^hah j^aisiifiiiEajRifeat (te 
'Ha b. iiii&jfel iftJfejiisj-i!kfea-5imE i :iJHti)Wit 
•llSil I fe Jih '<*jB:k lii5^feb?kbah 1 oE-illbil-^llb^l 

I e£ & oX£ 

I ••is i oibfe 'kttbiii^lii;^ I Mi&-JJfelbtii-bJilklltjil 
I oii Vi^ eit I £1^ itltlftifellb :lb» 
-fialfebJ* Jifetil Jt- Jiiiii ':iit;4ij 1^1^ Jbsiil bfc 

loJb. I OiS fe oitb ^ <:« > 

ofei ( ^baSjijfeibL-iii hitbl^y iniife-feicijb iniitta. 

j -:bt! felJ b^JJ^JfeEiiij febiiijjfciiD.<feJi £ t)b]gj 'la 
biSi.'i-ib ki|>ss]t:a»bjjj2 :|ji] Ibifcl ifefitiJb t!feii i fe 

Miiii-mbifemii I i°L^f^nkJiiik£khii-la%i%h£^]bai>m ^ 

I JbJhlH|l iL^klz kbhh 'iibfel Jli Clko^ 
II tai II ibklUbbl^)r;jb^fcij 'i^|blb:^J bii 

I tk libJliiikk Itrhil^S 'tfei&lli j&Mh 
11 <R< II bll^M Iblisblb^! *li.-ISiSSlbSJfe9S 

I ojQfi ^ ofaa I OB 'i'fet 

-bie Jiifai aJIfe-btt JbfiJJ:iJ2s :bJc bisgii :btbJs 
-bts fefi-biJife 'bha mmiiSi j^ji iyiiJii^ ibistb- 
-^.iili5ifeb.%i. ( ntsas 8& 3?vls"B bib" bl&ttijsi.ia 
, ibbiai , ^is JfcJUJii feBJJ^Siili;JS*JSl>> KJl^ ) 
I Ob Qltfe I ej£ olfci 

.< II k II Jbijjrite liiibibiS 'h i^hiM iiihhik 

I ili%tlbiib Jbb§ 'Sfe^b li!t|b„-l^te t I li£Jiii 

-b JMJit^JjiiblilbiJH^I m]fe2l2ibblHl£ aift 

]i2Ajlh^lB:y I Qb Qllfe I Ql£ Q ^l^* 
^.\\^\\ Ib^lt^fe lliibillfe 'it liihlfiife lEifeS 1 Ifillil 

-b iteihiJklhlilbilJhy ItElfesfeitbmiilfe Sir 

I ofc cltfe ! Dh 

-i5te „-Jl.if. 1^ I Wlhfeiib IhlbSSlhfelKlilb tlte 
oil£!L&l>.lh IteltiilkShlilhillbi:! Ste 111 tit 

|Ql:Qli& IchaltS |Q]£ Q Qlti ^^ II (I! ibSm bi^ii 
ihlb 'Ihblfeb mibiiii I 2iiih&b IfeSl *J>felife Ife 

-aliiibll.^Jb ilfelbilkSbJilb'iibii Sffe lii laik 

-tbiihi'ifiJ i'&H. iJSJbsJ&ii^feiiiitiissHiiaiS 
I Oh oiife I alB Q oJbi jj II « II libfife IfeSfe 
-ttl 'JtBli Sfel£iii I iiilbfe J^D^biSt *llSs£bi?t Ji 
-il»lhb„- i^H fe I tjiifeilb mjb^ljhfelc&mb tJiS 
oJtelbSlilh Hfeltfi'fe^blilbilbi) Stfe lr> hkk 
-:ii2ibabiJsi laarrjiJJjiiB ii5iijssi:tii:fe 

I Dfc Dltfe I Oh oiife 
I oi£ Q QlM j< II A il Ibkjiibife llirrlf. *h. lb 
-JbUfe ibltfel I iio^fcfeijlfi liiiilJfe *bt lilii b life 
-Alii „-JSi£ ^ I b'Jifc» lif-l;'t.^Slbtli&.t|lb felk 
cmih%\m ilfelbilSiShlilb^)bil Slfe if ttik 

iQijE^Qiiii I ihbst^*ifc4ife-^'lfeiife:2t'ib^B'mt:^ 
*ita-iil£ b I afelfefiib lt£lb;tlli:Sbi;i)hilb^l £ 

I <)h OJJ& I ifciiB \ obt 'i oil OIK I :h)li*4]^) )^a 
-Sit Jli Hbiit:£^il i£t 'HuSijJbii „liiij iHftfe,, 

II sfeife± *lb:^& 'ibfeik *i^^ 
-life b I ItglfelDlih Itelbilkihlilhiibiil illfefe 

-uji-kfebiihiaBiy 1 oita-J:tillhiiJ&l-lbiilbiib^l I ohti ViS oBs ,. I la 
-it luijijuliii I o£-blfesslilh4tii-blfelilbilbiI 

iilH fetebiiS|sJ3t , t'lE , Jb&^>lb456:iJ ) I ofeB 
1 Ola I oj.tti I r,ji i ojfi 1 ^ii b oJilB 'i-tti^iBJjfebfe 

-H >fa&fejb:&ij:ju5fe£Ha)i,jK I oL-ilbS'i^l-iibaElBil 

•^jfeJit--:fehifejB"bJii -isilfe-ts^a-ilirimi-iiib )iu 'ytib 

^ • '•I 

i -JbsSfetf }^9 bi!^ i)ssJ>blfel "bUib-feJRiiJbB I "bk 
! -ttitlbbs £ibJ}:birtl!^ biJkib iatthWbziH birb^bt^ss 

! jfirimifeb *i!fj-^^ tJ* ..-"bfe"^ JE: iby \ kibiJ&j in 

i kijbtt Jbb itctaa If ^ lHb:i^lia:^!biik^billi>bli:i£t=JJi) 
-:tl^lUi:thiU:i>bilQ!£ib bihiAJ^ljjb loje^JbhKJh b£ii!>^ib 

! -liibli I liJSrfcil :klflJbJS bsS kLJlib.ifel-:Siiili-JS!l 

■ I iJ2k %e\ etc 

I ,, II i II kbll kBf SJB: Jbk 'bRkicl^ii! Jba 

I I :^S^Sib2£ lls^l '& bt^Sblt t*£.„ 

t lofi o^ o^ (^1 I libfeli 

i II SKk II ^!b imbiB^^I bjb:>!^ 'm^k>iiLt&^i^I^ 

i I b bltE:ILlbr;ii!^ 'bhizzk 'hti^lii. b k£lb 

1 I £.£><fe bJ Iiibifu:kJb:.bi f&:kJ!« bi SJ^bBB L3a 

I iEi^Sb: \& 'ikJUM:Sk-it* ^iiissife:! WHBb-ifeSa 

: < it:aii>>H imi. 'is&tti&bhis. JBrj& tat l u:&jBt6 

-b m^-JfeSa I IbiJb JB 'JkatlBjiB| ihi 'ja 
I -ttS IB 'ibiSb lui 'JUiifeSa iB 'JiDi^eS mi 
j .kjBBb JbUbih bBJb 5lkB ijtib kJBSj&H: BiMB 
! B*k 'klilul b JG ib bB il^ B*£ SibilSf JJ^S Jb 
: ^JkBl& i£ ^ikB J^ \&>h IKB liib JB 'Jkaib£ B«l£ 
ki>ai k ]aiib iJbiissiiaSSik'iib JbiiTSJi^i-JBB 
llVn^ll SllSll^^ b iibbb 'fefiitihife Ifibb 
I blrib ib bb Ifeibl b *bl ShbB bhi» 
-jSiu :^ii^JiiilJ?.i;^iJ* mkl -tfefcilti fib hB ':feS feK iab ii>^-Jiifi3lt mfllife iUJib 

-iSJit I yjhiuiiitiafei ^ih^ iiiS m 

■ite 'laliB iBii JSfcji Jlil!fe£EfA JlfeilhJte 'l^jaJloii 
-hafei ^1 fiil £ti+. JB|» ftili Jtt-loftli! 'iM^'ilK ^Ift' 

Sa tttiii-iijijiii'jii ififti'si ife {fituiitiitJiDiitifeJ fe^i 
Uhil flill'SlhiiJlJtfe blfelfa Jl^ "-.iii'.ifej^i }.\]% 
I litttl It feiii hllililbi^l *k mai^ i Inlili 

-^ -^ N# '^ ^ 

mm :«ifi ii ill iilitiil bll^ *miferfe«it fehiaB 

II Rd il ^l^-^lli 

iil£i£liiit6 B=»bi)blfe£r«ib JteiJbi!2s£!Jh & £1 IS 

^ ^% -^ -"rf -^^ »% 

IpSiii tittK -Hiirilbitsfcife Slfe '9J.fe U tfe Bit' 'ifes 
-J4B Ifl Sim BbH J.fiifcaJS fiiblJUlJift %J la^ 'JfeEtfe 
-Ifeitib aii'lia tt U iiS-lJIliil* liK 'PJfeH iti^i-felialfe 
-e Jb:ite JiilDJ^b:iUibJl!!Ji& lJbJ!££ism Mj^m ^la ilzK: 

I yJ5 M tilJ £iib Jti ib 'I'liLitfe hfcl fiifetitlllil 
-i»bat£ biJbiiiiriifi jYsiibinUt j^.ia>£fei.t»iibii£ fe 

I :bte.ti*b£i4 'Ji?lfel5 ifiiilbUtOil 
.m 'jyfenE lb tttiEi %ii^ Jili.feiiitni;t)aBibJi»tia 1d& 
'JlDJ)i!tISJitib bb 'b BibilbJHlJtS. Ebl fcJtf-latiJ •lb !fel JJul^llil^^ Biii^J£bl B^tJ-l>l£2E iH\tt 
bl bit5tJb6J«bS itt S*JL« 'Siife :sifaiil.^S^2J2 lah 

-Hibfe 'bfe JillDf* JiBtl Sjl££K-f^fuit hb^Jb fcmJh 
nil£ bil&Jifc Jb teaiis bSi^Jifcl J.l]UbSJ5)lE I -tibi 
•ftiiltU»>J:^l[;lS:tiHfe£ 'j£?.h .ISJiaJ!*Bltmt&Ka£2.1 
•b 't-J^l* 't'»l-ti teii ^ bit (fell iJ±lti) JKiJbJft yB^J 
■B«£ 'iijfeab t-& iliiUB bbatte b^feSbi ^'.'^it mt^i 
mus laili 'Jilba lfe=fe JlnmtaatJlDl lut m Jtilb£i*> 
-iQl klJ£: Sli fe^^iblfe JlMfeihJS 'bJi'i- bEsfclflllDii Hlb a 
Ife^tiJU lUtblB lb)!it-:fe^6biliai£ &l£ J£ 'taUa liJbfe 
Zi:ii b^tlnitob ibln 'Jbai!it.r=:) b iiiJbJls ijCifelfii 
-ii tea* a'Jtsfei HtJafcisi jjiJiifebtti: i& lie i^misi 

-£; b>lbJl£ Bi& lb JlSijblli JkeJitCfeJt: lbl£ 'liaJifefbe 
ikbjS:3bbJlaii ^^ I iSlUUtJfeb I! m.bl JktS BhliCEtJb 
•ilblia jfeaS .SlJ£ ail^ 'Ji.:lflll+ fiiiiJl Jfebl& ?-Jliit &H1 
S^aiSb 11£ biibm l^UBl!fe I lb iD'OEiRiSlil 'liilnlJtt* 
-bJSm- iTibia fe iDfeiajH I JKbJJSite- miJbiis. fej iiJi£ 

I ife Jilife Is JaBJB Jbfell£ tJtl-lftJ£ hllk Icfe Ito 
|ln)?.« II |iibl Ibk itiMiiJbil'ii>JitmhiJH,iih4 
I 5££S iJiifel bfe JillDli. l^lQlk 'tiJilhllfebblllllfe 
||QR ;; II j:Sib fe halli li^lSls 'Jfefe: htm i/.hi?i*;i6l 
I ijiJttltfe £ Ihli iB£ifelili.t 'iSt Ibli Ik btlkte 
liSRillliakilfiifel bib klfefe Uplth % tibblBi 

I! bR< I! iii2:^bH M Ihbkl '(> |ki%l %feaia 
S b!felh£]£ ^l^ ISitilb *bkHl*bfelL^!^ 

i bb feitoiiBUe | Iblcm tbinjas E 'JBJi fe& te Bila 
-ifcEi9^J>_ kb i biJ-*lb!felr. 'blBJH 'iilcjBlb 'ii%llife-Jba 
-is liiiDmJb'biJHbB 'bJHit *blbi*--l>E.fe lb%!!bSl 

■i:fi-tiaiit i; i2ibtt ijtei miia iKliefei liteJS ijfe i^ 
.fcb'b jj*kjifl)'Ji£ilis it*:Bfe'mm&'j&.&m 'jr*iiaJb 
llR^jll mii te JiilbitiiiiSft Mfiiihh^E b%J b 
I li£.fe Jbllli b%lit2lb *|jk Jfiilk 1B1S3S 
-Ibalbs bii£ (tR^) ,%J b^libjloiaS, 

I BH&Hl mil! b Jbir]llliil& <1^£&1 

-felb )lt«iB£fe m '.ii^JB^]£ tja Bl^B tiiblJLt bt&j» 
l:>;ifct bS>lJbilxiil£ ll>.f^ill JbSbHi^ie JKiblii: JiitfeiB 
tolainioJbfei atfiajb i]lt>&iilbabUite 'i?a ib l^a 'Iblo iliil 


lt>.fej I5toj&m:li Jifi 'JteilJltliiibiJb jfebi»aI«tfi-JfeShs i kij 
-fets^Jbfejiib 'iafetott 'H-'lT k.ii*3|ii ifeB 'Jfe Jijii 

ib& II {r{ II bJfeB uaB£fe Bit»4i6 IftlibliteS 
•fc£&>jbJJti tij 'to)bLU Utfejiitt 'I»i»JbJi lufej.t* 

I^RsilBl^ IfiifJlJiiiiE fe] teik'lhlti.4l& Jb lilfe 

ll^Rill k^ Ji^b ^h it£b 'iiihiiLhei b^s ■ 

) l?l»Si£ ttlit Hi J6jte?a 
II QRk II yb^JE t h^ liiklb *itbj^£ |1 tali 

-Bb>ibJ.''ite Jt: tJ&tfe £n iDii bjBJS ii.i>r»ttibi,ii t*i^ 

'bi^jfe ib biiMf&HiKi 'H!>!fe InlJii illixii.'& Bifiali 

il-£b bihli lt(lJ% Inub S!b 'H JH l&ibm "JjtR ^a 

Ufct i£ JbS Jftibi'liii'JBbMbfe B ItiJt Ihtbb InS Ji£ 

II ni€« !! i»itBl£ %llit& biJfe: 'itSh x»%lSbP 
I Jtoifelli i* toil! life klfe 'life litis Ibtskfc 

I jJjiAbbJbi itb I bii^U 

Ji» a to feKs ttibiu Jfiitis>& 'i&JbLS!fefel HJbbie 
||ai ill JtehlaB Itfehit £ bik 'mBiilbbfchlb 
I £^it k Id g.^J!ib>lb Ikb 'iil2 J2^im tili£ ikite 

•bb ^jBIkjb ^JUl±b:al& ^ik 'HE. Sk m ^liS. £:bil> 
-&1& £bik ^lliDi:i£t bi^ibibsE B:tib ^bh&li ^^ 

II 9yg ( II ixm !h'b^h\p%'R 'hih )i}\h hhba 
i bl\h hJ^b:^^;^ ££1L> 'khlBiR bl h'h 

-iiiU 

t ^^rA illbiB;^] lolbbBifel i^b 'ieJ^]l la J^i&E>] 
-BJBJliie tj IB 'kjbjafee tB bii 'PJi^ Ja JiilifcJ 
-B :it£2tfeB bl JB 'iiJbjIb£ ib bJMiBlaii 'l^J^lB -li£ bi^lbiUiU ^JJb! 'Jhibb ^&il ik l&B loititCkb 
bl lti& Jgi/£ lid 'BJJ£ ID JlS^lbJlDU ^jy JItJbb iii 
-ll Jb liB lou lk:kt bl ikii ^il& ii> aue Id Jli:iibi£t 
-Jte IiEl ^H: 'bJ>d JifJI^&iB 4ib£ iDlB^JJg ^1^1 £tte 
']bsJdl£ u ll£ IS J£-k>lDJ15 lbutl& Bib>lblb-'S 

iPs^^ll fili£ LQbg k\\L ib m 'iLhmi^ Iblk^b 
I !{!£l M k: lhlA>:k bl till 'ifi l^iil ^llkfelB 

I iDlJBIilfe iliim b 1|B lolt b]u't):i^ ilo ^JJ£bfelB CiJlB 
•^ibihim ktiy Bii^liJi£iaJ^j) £jH'i^itr^bii& g£ £.1^ 
bJbbBi6£ p'^fsjik 'JUie^^Jb b:^b]l£ b^ liBibl i±& 
jt> 'fi>!B utiiibB i^m hE 'bi::tl i^j^b^JB lii& id 
■iBibatiB ^ IB 'JbJJStBb£. Jiii Bib>ibJl& Bttbtt 

{ -JiSi ^& |tkJhBii£bi:S:b IdU lyjlue^bb &tuIJbJJ& 

! WhklW Ihbllii-I tblDblii 'j^bi^SibBbtl 

I iBibbifc h iiilbaBfe kSiE 'bl!£'£feB-bilhllfe 

-iSlUbiJbJfiE 

I iMB'i JhlAh bXblM 
MK ^ile (ti \l>li^ iD lb^i& '%aiB iDllB bl) h6 
^lli 'JfettJi #ii'b. tt iteiliiUteJv&tsSb ite IeU U bb 
•lyfiiU .j!2^Jbiie 12 JJ^ i^b<l& iobts mb la^g ii£ 

||RUI|h4]blt£ hlbb bltjilt^ 'bhlDbH i}^m 
I l^:bb£illh ^Sb liib kjlDii 'Ji^bSbb li^bbu 
-i^ia ii&bbS I luitbi^bi iDiJbi 

I ibhllSb 
1I:!U I l>Jbl£ ^ljb:^lkJi& bUbB '££1DIJ£ ii^bSBEilB 
&1 iiiQ 'HliEl iill£^fiiBli£ Ibblfclli l{iB>i:b ItilD t^l^ 
'i^lBjg £ b>iblfa£Eit£ b& l^biJ£ bit 'l::ib^<l^ii bhb 
■h* 'jfloBlt BiUtb il^ItB Bi&^le Id JSiiibbb 
'2 r<ii'ii>iibi 'i^iBjgie ttiitiiiSi Jb li:ii. il^bbit£ IB 

I ^ e « I kl!£ hit fhMsi^'h^ 'hi liibilb bllii k\\L 

I iiliSiliB 111 iSLibbb *felfaij£ Jfe lliillfe 

-fe ai:£ 
I J^lblltb b^bB ill b£2Ji>jsi:Sb&B 'kj:k 

-IB Jb tkik. ^yji^m £tluiic:>BibB Jb cms. 'b wb^ja 
'Bthiem '^hh b^ 'L'i;tJB Jb tkihiii di>bb dubb 

:kmf^ Jb J^illli 'kl>JB &U ifhl Itt'lil iilBllS ai JdJbb 

II )l^« II ihh bblSb £^k.ll£ Ukit'il^ ^\'i\^ 

blV!:'hi ib ih^.it l-.iib hlbEb: 'bcbb blab illt^ 
»^^^ ■« ■• 

I bl£3li Ib 
bB t^ Bb 'li ^;£l£b Eu bB fiiBJJ£-JbSt£ 'l^JB 
•b yiu ^is. *: Ik'^ I :t«bjikb^J& 'i^niH b>Ji^Jiij 
•BJ1& ibbJfeb IB 'ib la 'ib biB^ie bUtLinSkm-ik^i I HI mfei I ::3-fcLlililbtWt£ 11.^ fi^li 'Ifefebttfi J^gbjltllib *ilihbB18 JS* bife 
lUisSlBiJfeHBIli I BJe* llnbtit lDliit£fe ^1 ^liR liili 

•bjjfe fe2:i» Hiiy I a jj£Bitoi'i>£iS»£']feBBt 'jgmiS'JB 
ll^lttil:^ h iiSltimBlte 'jbllklt^ 'hbh^M 

--JeBl^i£: b:tlblbiEii£ ia^bbi^mj 

I >5feJla 

-l^lbJ 't^^bfjitlf StE&ti} ^i> 'bi laill£ ik^ ^%blib:b Bi 
II "^^i II kk ik>^llkjbbb%%l 'khl^lki^g^ 

riiiys^ihkB kill iiuiiiki 'm)k h m^nihiin: 
--iBiii tik b mB^gfuiti^ bi&^:tibb:kit:>B:tjS 

Bli tJb&ijb bllbiie finite jia iDfeJttB 'Jtei/^iH 
-Ble Jb )oblibii& lDi>b:>£ tii:t:^£t.il£ :aJB liiE iD:b:bibl& 
'i>l@b:tib b>JbJl:£liiUl>b£b£:k>fuf!ESjWb'J& fgbBiJlg 
-iJb'^bii2:jEiiIijltt JblaJii Jbliib'bjLiDbiSH'abi 
-l&iii feLjk 'Jbh JfeJttthi'blSi!lsb»<fetei Jisllr ,lnbJSl*. 

^^*' %*ty>i. Nj-,^ -^«» ( T 

(I fl'6< II iilBJi k SlniSfeJkB 'lalhbhlbi*^ilfe 

I tbit^lnb 
-Ji 'teibfeaiJh infettiib' ^i* loSbJ S{ii]&ijfcaj£ bEs 
aifeii '^ihXi£ biJbJtfe m& fiibli sias bbbe Imli" 

IIS till Mitilh 31^ kl«£££ ']fe fiiabilitite 
I il4 ^lli|l£ fe: ib ffibJi 'bkfee Ijbb 
-bJa 

I b mB£ lali 

liJilbiKBiBJb*e&'b!em ii3fefe£i$JB'i^^jitS fej ipSutfi 
bb'^ti b^'^£t. i5:£'ii/iti liiJBi* ^if^ti btiilifiJte 
•3ijci fefeiife 'jBJiR Sfe 'b:ajB iib §:ajisfej£fe^jjft 
-Hbafi 'bbb fei iB^m Itt.VlbkiBlfc! 'ikitliB Jte iia -lBbH!£i§ 'JBltftB b Jh»bj3jfc l*Siffi& sBifeJife 
•Sibl I ftbBttJBlaiaibliiajJSi lufe jb loby lb Ibibbsi 
-J^Jb ltoijJbi£fe'jBi£ b rtJ^DiB mjn^iJBfejjahBibii 
-BBB'bE-bJb Jol*BbJK^bJ>l>biJSi'fe|f.t JKfltJIBBH 
:bbfe£=bijsh UJU ik BibtJfesb iilbJr-k ' JBJfc Jlciilf »is 
-&feilitb^ 'fea fDafi:bi^feblDl^ls^tbJbS■fili^telB■iS5 
biJluBiafeJ sBbJBtbJbbj 'JkJl£ 4JsSb]fitt£ib 

II ^fe« II JilhlbB eiBilitfi 'iiliJhl&lIbfekB 

-fcjBiie finiji ink jfeiK 

I tJbH JBli JlftijJlDJte '^fiiJb aft£& 
BiB '«j»^lB biJbJiE ikH JlnttB JfeBifi JtoiJife &1 
111* feJ l*-lbBJi. |liJiD££ ijJatSblJ&iibJte ailE'fjlb 

•b B^i a ^ni'm& ju/i mBUb uJSbiio fejifei-muji 
II R>.< II \lh i)ihlh\ik£hhj 'teitiSit^ mm JB 

-b biig 
I iioi^ibb bij^£B I -.bbik yatyjn ib 

blb?ilbSb2i&Jitb;l& b£^£>lb 1^ ':>JlbJbik i :Ut^ 
-k iliil tiiS IB tbS^lhbs Jb lbibML£ biJfeJia 
b Jb ^l^JJibmib£ 'Jdi!feb£bts-:i:^^bbs ^iH^l 

II U II ^^i 

•JB Ife bi^fetfe 'Silfetfe Bi! liilij k II fei ti ^ 
-biio:k!bbJi[t^j 

■<« N.J -v >^ 

I ofi >: obs t ItbaUi Initio b jiDib£jB Mbbb 'y* 
-l£tt b ib lb Jb»t£J'tibJJ£bJbbJl^iJssJbJii bibjrJb*ia 
'Jii!iBi^Issll!-;i•]i^t tmibs bh'Jttli^bj Jbtli^JB JtUB 
biSJftk ':JttJaBj ^bS JitiL bJEb bb bJS bS bi 

lUh^ll blhk ii b lb e IBlIrt 'ifiJfiasiii felhJb 
I iihB Jbiiibi iy jibii^bi *^ite tj fc.;;:^ Jsii 

-SibiJ^Bbfi 

I %JfeiifcSjB bjbJS it^ijs ifejS 
%iiibJiSbs:a milt b^tbaitlBis. ir»L k}5, ky ':b 
-JJ£ iCuljelbbtb feibJlii bjrJitiybi) i:a£i!b biijkb 
B ':lfti JiiJiJjeju ttibiis, iu bibiist btifeJQ Jibiie 
':fci*:k lit bbKb itr»B Skuh J^liBbibjjg it 'j^2ii£t 
iblU Jfi i&b-kJi:E<b i>dii£<b£!JbJb I Jb£Jb:i:i£b'bB 

„ I kii& b IB bJ ky '^biiiiiJbbi 
bb 'l>msi$ Bm iGkbiti^ttB bli I iiiii^ y Stiii JS& 
iteS J^ itsS JE 'ib2 (ili lfi_^fe!iuj(i jj&£bj ine 'jbiiS 
•bJ JbKlttj Jlsk 'lajbii JlnJ^iJb iiiJbilbJ p(b Bife 
bJ Site bi I !bJi£ tSE^^ibfesi BJK bb 'ei Bii 
•b^ bb 'iati JJfeJfeJJj! JlikJbi B*y JbsteSiJb litis 
mn 'Jb:b (ti;j ibalJtb inifikj&j bjMJi£>:ajfc* b Bib m^i 


m •ibJH: JliJi lUii i*i!^ Jbl&Jte 'tiefci JJfcJtJlt lDi)lDj2te 
b&b bSib Jtiit laS-bt JU£mibiSti Ji^Jfeiit ^Jli „ 

I liitetfe Sim £ JQiiii la^i '£. hiiii) fefeii 

llih^ll felJi Jhimtfe l^baj^hl Mtellfilb lkfe>ti ^J -^ -lb ikih'B lii>JbJBittlbi9Mir<ib:iilibl IbB liiy ':r<b^ 

-^ Jt^ikJlt J!J5l:^IJii^i£sJbtrJJrt^bJili:£ thttil±mJ&^J^ 

b Jr<l^ I mi^£ j:kbiSabiJ& iHib£ ifeht-.^JsB :bll> 
' JiaiSl-tbiltb^-Jtriia I kiiihia JffcJbaftity 'khiBa 

-i<&£jfebfi!j^i^ i^i^Jifei ii>biirt^ '.bbiitxbi a is^ti 

11 oh^ II IkV^ hli k ^bkklB 
*^1 Jbllhtt h hi [hkV.H&k 

<fiii!i fc lib fe £li )bh 

-bibL^:^bSb ^li^jttBl^ 

JmifeSbmicilhtel JlhlonebUfti^liibali' liii^fei feB 
bit ':bU fiiilSfeJ febiS 1:!* •.iJlfelfiLbJlSii feii ':Jfe 
-Jblr-ijfefct bbihaiij a'^tUbarftJaKlltU :Jtb!)nib£ J* > - 
i:^lA>l?Moitbblir«i b l&^ ^"^ ibJlli Jb Jbis Jfi 

-^ -^ •• ? - 

I miSbJ Sili bb biSiH':iaii! JiitHJfelbJ? iDt'ja 
•sslfeL bib':b2bJi iiJt^t* bib ( tt ) 5Ja biJSB bit 
kb kJ&tr>J b 'Jt«aj:j^bb lisi^blfg 'bb I%12 I libl&ili£i 
an Ibk bJiSbJ biflHJ sabl^L>blir4a:bblJiibl J&ba 

-^iSiil&J&j bik^ baJbbi Ejb ynb-i^zihi inbi&JbiBsib 

lalR?llt2hi]B b m JitJbb'hSm ISfel tl 1: ^Ife 

I ^iii lk£J Sb fiik Sk klJiite 'ikfel£ htllhiiil lb 

I Jb l^^iSji£s^ri*Jbiftl:>iQ^ iikih ^.lklU 
i^;U ElB bb mb-biJlcH Jbl&lJ& 12:& i>HHn Idbbilbi 

•t& bliatt^b 'cbcJb^bblbrSibbPbilolt'i^ tub i^i& 
IIQR^II 1^ b]^t5.i& b^l ^lli^j&l *£.V± hili hh L -J^rsjbhii 

I tbsa^t^jbj Jinihb^b 
bfe»Bblfi>!^EbJfe]t-attjfe6tbfcjli£ikJuV "'EbLJiliJab 
-ifelfcaisbabmifelt Bnibjit jt.JbaJitiJbl bb '^bJi 
feJiisbm bibiSjfeJhifcJb Jb |smb ipj'fcbe ^JssifeJb 
Eib fefeiife Er«jy|b hkh Ltbjjbiirbhjfesnb Ea 
IIERSII J|%l £ JhS Bi,|li£j£ 'Jtemtis (Sfel bi 

I Sli|lt Bit fe &k ij5£ii *^iisk h kfeiiis 
-^ih£UbJbJifiii!febL!ihjir«iibbjfejt4t fcbtiii 

I :JbaJ!:l£sJJiriJ JbiJu^BJti E llnJbii 
':b?!i:fe :feibtiJ ibJiii^isJa 'hti-ti'A^lHh^ Llclttttaifcfci 
-Eia Jbbiol afebit SibtbJtfe I :b2bJi l&i blbJbfca 
lUJEhlOi^JiiblfeJhlbii BJblftJS Jfebib itbbiJiJ balSJ 

I ife2hi]& kllS btk blfeab 'kfelh h }i|b 
-Srsibiblj 

I ^b'^i :bJ:tJb.M£:bbJ&Jig b-beil i^bifhl^ 
-i^bJtt^Siaiilbi iD'MHikt ]fctt4J!titJib!fe iiilhbilbbiblt 
ilfeiibEjfct JiiiJhJtiHifeiyB l^itttbte ( iiibJl fcbaib 
-l»)i bibilbt:t2'aia :lijic<! ifea ba'Jsj isa B^ab 'libs 
-btibSitt^^lfiB lbt!^JbJ2^Ji& ikblirti :bib]b-:t^jbl bit 
lliJbJbJib5l^k't!b3)imibP Jb biblbilbSibbJbJJtili 
•kilbJcJa l£i!feJyfei*rl?.Jlt.'ij£liC:ij Bibblbssitli l^i-i 
•bb 1^ ':I<fe&sli>jn& £t-b£. ^liB i^^ib KJfibibJtMktt 
Jkb^biibg :lb!kJa ':J<:fcJ:^lJli>bJbbbM Ji^b^UiJbE b 

ilhRsll Ihklb^l litai«t!^' lo^^tiH ^^gbJ& 

'!!ilnl!^JiirJli!feS ':JltbJJbJi2ii , Jb^Steitt , biU 
biJbikibiblU b SilbJLi; ':bJbMb£ bSSrJliSialiJbi 
-blfessJiii bik ''.^bjiei J^biJii iiJb JJjiBssJJalt 
||?.R?||21bJb tll^ Ihliiltilh *ilib IhlJihblli 
I itel!l!£t£J| l!ik Ibijblulfe 'MkUili >Jttl&!i 
-JJJiB-^ttjiiaibsa fe^bii 

I ^bJ!t 
jJfk^ Ibllc^i^B hJJbk 'j^bKtetit b)&^b»J}:l b'J^ JkibH 
iJbJi '.•bJbbJfei rbifeSyjfeb :fcbi Jbbi& *P-ba.'b .-Iba 
-% :bSb Jfebib li'b bsBS iib fefeb I k!«sbb tiittj 
bb^balsJ :bbfliiJJbifejJba5 bb^ifer-JJb;j£ifeJJb<fe Jr<.J«! 
'btibjr«b JJttbiliiiifJbli: Jbi£ bii'ibb^i^llS^ iti^i IbU 
':lkbl!i>!£bbJ&ii:& llt>!£jdB bU^biJttlbtb b b£ 'Eeitk 
-Jblbte JRlbib (yjs IblJitiblu) JfefelJa :b}'b SaU 

llsRsll £ SiJ^k bb biibtl 'fiii £ii?il tjj'^ 
I hiii k e lii)t>i»i!bl?^h),Ji 'Jfelfe IhlhbiiLlt 
-Siiti^iElibfeJ mm bttlbtittaJJ* Ili^ 


IBhj my 'felti3flBiib JkltU :Jtrlil^;illlbeibJiilh]8 'Jb2 
-Sfete jy^BS fc^iiihJbigJl^lljm bljJ^J^j ^li*Jt!iii*ijI» 

tekblia iLfeifessiicit-.liiUtibiibsi t^liJJt>ibt.Jr(* ibb 
-JfisSlbalitkl fekbftritt-iabtsli-jaiJfct :hlfeJfeJt.rib 

•SsiaiSi*ij bibilisSlfebJJn* ;lil»^:fc£i*Jfctftt! b^tb 

I feis fajfejis bstbjhJfei 

bt^^iLtliilbbiltJiraibli Jbiiaii^blS P^^Jttib bjfesslfe 
l>h]Ji4i I :t4bife J>SJ±!gbJh£:tetfe^ ife!^Jlbb:!i6-t.bjSi 

II kR; !l iteiihiife E Jbhiiihi 'lt2life£ £ l^tk 

I :yi|jtBifeB blba^JSsll-ilfcSJ bbib- feii I :li5 bit:! 
•l:-.iSi^^iil±JfeJC; bB£b'^^l^biA ;JbJt/aJii) •.ihhS^ukitS bfe 
^tib J& tii£vl^kblaj^X»b&l^J&jB ii^jlb J£i£Sb tik 

I kfelh E j£ £ blfcSiMb 'SI. lib tsB 

JJffirfe bii 1 liltB bili'lfcirJPblalfct! tiB-a 't'tibii iJii 
•Jbali^J ifciibB bItSj Jfe fib£ilH».fciH Lljl.ifgh i^a 
il n)$^ II bifetthtth feati Hh 'iikife! hili£5:Vr}-i 
! lisfelb £ t £ iliiikM 'S^llih taS 
/ I fQ :blH,fej nsfeb tb I BbsJtoJjiiu 
fc&y:Sfej?it>b£t]fer5 t-Biy 'tisbJa MbJbalil iiiifeti tt 

|s;ltlitfej masibh I t!jtlS.JJ£ JbJbal^i :Jbiltvyftj iBife 
•Ji htsh JfelifelitJi&lla bIjIiJ&'L :liJUbmiibbJfeJiS 

IIDe.sll 1^^'ilk £ iimjbiihj y 'bsh h±]i£i:fe^ 

t :um,teJ JhliB Jab I l^lfe 
-fcliiiByilrt-.ISmbliJfeB feJa^L; 'tisbB PJfeH ihjt-^ 
-B hUH balij lb ^j^lUlifejB oliSJlSb -.kJiitJ&dtih 
-bJfeJitiiib t tltHtfeJ Jttlfb bii I yJbttssJbibalii iiiia 

-fejB B^iBba :i>ii£bJb4^iiibjjferrJte Jife.ih&jthJBi^b' 
||5y?£ll ii=fem £ l£ £ hiltim 'ik^fei hiliK^tB m^{ I :liJHl2l Ibbfe b>j I tlfeKJiJiS tB bk kGbB 
^lbi< bfeUttt; baJij '^imj^b 'feifeUbiilfeiJuteHib 
-^'hebfelli Ijb h'k\E. J]gJKb Kii :liliibJt.iibbJEiJJi 
II^Ull bll-hltfe biiS Jfeeli k 'hSb hib^-feli 
I kfeiH iJg £ is e haliiJti 'mlih fe-l 

I :h5*bl 

-ifcblblbaslJibJfelfeiSb»iii 'ibiJiai-S'iJlbB fcJife Jbl-; 
'JfaJkii ii£aitB Jb bir«ifeb bibi^akeJ£2:li •tSalli 
•B-iib£^| tebB yjbti iBibB blkSJ'ife lA^J^ikhiu 
•Jfei6b£'hJAfcJB a^lSb jgjRb bL :b!)ibllBtibbJfe-JJ£ 

II hH II Mkuhifeb iati k 'iikjfel bijififei^ 
I kfejti ^J^ li k ii£iitlb 'Siilib feaE 

I :b:Jifefe/ Jtk 
-ikSJ bb ':£bihlbMt&blfessJbhl»k4bilsJtJbfelfeC bBi 
•t! !feJr!s.iJaaJB kisbB bte hr«b aliSiESb it-Jk^ife* 
-^bbjfeiitbLb I tbfiifei JKRb b'li 'biifee-tJiili iab 
feBili klSbii JilfeU bfe Htkti telhiab 'ibtifeite-b 
-attlD&i^tiZ 'hfefeJB a^inbi> :iiJi*bJfe±ibbJfeJl£ Ibb 
i JK-iba JfebBhi£a;libi;tHiaui>ibb?.iililJ^l£u !*SalikB 
1 il Kii II kfelH iaik iijEiiiib *bib b±ll!£2:feli 
I bikhbJfeh S^l£ib *JHik SiJiaB 

I -.SJiEbjiilbbJkJlS JBblti * 

' I hiiJ^blabJ:tll£ 

I Jii:fea rlUJit.lsJ lii:J!*b kifcfesblS-SrnfeJt»k|;JliJJSfeJ 

Ji£J!*ajbtf iijJSb b biiiJtt bibi&iibS Ja ':b;as felK 

{ "felti kiieh t£ blUBbiJBlfitSTJfc-blltii ii-;iilJ&B a^B'Jsl 

I I fell}:; JfibifebsJiJSfebsiibitHe hb'bijtbiuii bii Bbfe 

I --■'"•"' -^ > J-. 

: BjsisrmSfe 'biifeinu bia '£jbfeiHuiJHi^jfe£au 

•Ititi bJi'Jbiiitt Ibklbfia&fc! kbte blJ6b k^ih hfe blJ> 
•Si'Si> bia litsafclbvbJfea JfeliifeJ'lJjiiiJbJB bb hba 

■■J ^ Cn^.n^ »*'. 

II ^H I! ililiifel hli^i) blk 'BiH k!«^llc!i& 

I •.b2m>lh 
-Jfei :kl£ hiiiili JfeJl!^ b|Jttaiii!k|£kl Jb J^blttfeiteBb 
-J£b4 I kb±U bJb-ifiiU bJribitiitB'kttfcJhkblJa fei> 
•Jtttei Jbi!lib ititi VjEiJftbiiiihiittbiJtet-iia IkbJtfib 
-asbi iibJiifei Mbilfea bttBtril2SitbU.-tibJb3ii{rcC 
bJitiiSij^bJiittiskKkSJiiSblbEEb bihJni^ibasbJS 
1164 Sli bj tiihltlilJfe kiti£ 'aB liili:!* UliS;]!* 
I ife lifeliil J6l khB /llklih 'JsilttSbl ikikbb 

"-:foriili.'amb as bi^tt l^batMbJfti ikb^iiSE: mv.it 
Jst! l:Jt»£B! UitilbiH 'Jiib:Stt!2ib]8J J&jk]gjii£ bJisiiiii 


mfei •i6 '-.ftlijliMsl^lifei) ':blilfeSl*bl>i2i hlslhihlB 
lbftJLd^6ib-:bkttu.fel^b£ 'ltifeitJJfcmfe:£ttiiiJiy & 
•r.B :yiittiBbifem<fefci*ifeib Jt mbwiisMifeiibiiSfeiB 

-lJH^Ibbl£:l£te 

-Jhia 'tlfett iJfeH bife»U hi^li JWfeiKbJiifebattibi 
•ib feJiiS Iblibib IJbaJJfllfeiB libiJlJiJbarJ& 'l^Jittln 
-J^lfib£ I tlfe^bljteib 'fettifeitftlb-Jkfiali kBI» blslb 

-JilbsslBsKibltt ':lilnlfelb2 bSifelB ilJiiitibfefeB ^B. 
& Jttli 'iiJfeB lll^* tf^Ult l^tiMbbl lliSZi bMisslli 

•la blHfeb^lblHSjfetbiih bb 'tibjUttlttib eib^Jb 

-caa tjjsmfeJB 'bbfUdbijfeib bjSiHiiiiiiifeiB tfcbife 
•fi^li H :bHili& lilbblfti JftrJb-lime I tjtett ib 
-JBbbMfeiB^Jfe ifel,*i|jb I :ftbiJ| b4bJfeislȣaJLt 'bl 
•ilb^. fcbit8iblfeSsl!fct»J!fe^£ibifeJi :ti6jb!^telb£KJS 

I Ihbkl iL.<th SJltssikfe-m 'JtLti%ll^ Jsl iUli 
-^uBbJ^ibbit>iis ^yi^ 
I :Jbl^ l^^jblt lU)Jlib:^l9 Hi bbbJft^m ^nj!^>la 
•Ib'^b^ilbE li>^Jb!&bsJb££B'i^il&B Jbl^ Ji^kUli^iliift 
^ta libbJtti bl&rrib !fet2l<fe-.bJb*J:b^lilU>y^^b!6bJkR 

I hikhB hii: mil: 'iih '^^Ibitliite Ibh^ 

-]iJl£:kJ£Bb£: 

i&jkbittatts 

-Jt •JiJRlb5s)yt 'bbaBasltRbSsJIife^lJbJtblWR-Jb&ia 

-t&tti ibl&lle «fctkl<feiblb Jl^blJbi :!]B!iJib!kb)k^ B 
II flt^ II bl^ilj £ J^SSlkfelH 'fe^b fe bil&ifi 

-filbbi^ i*binibi&ni<^bi^ibib<i2!£jifa!&bika kmB 
ifeltdtitticUiySi&K fe mbtthiiUiiffiau 'jfci^bBbS 
•iiiiifiaU JiiiJtKliitt'-febiiKibEbife ^aa i :i^3 bii'i^m 
-L 'k^!& bl> '&:»^ !^ :bjbS li3 lB>:feJ&:i>.itt bJl^JIK I ih\H %llffe±. feb '; t«aE «fe fe fete 't^ jyijj& "fca 
:lJbmB JfeiiS i^lifej&l^ I :t»tefe iBJlfelfelliJi 'IBias'fel 
-Sitt'JBi:fcJfeJfebJSl bhlftib]ttSSlifeiSfe!^llb!tPS!fei« 

II Bfe^ II £|jii!«2:l Jijikh %h^ Ih fe ^ISiB 

-^Jhbli bbJI»iblBS'rJifei<fe*)Ib«tb]kK fek 

I :bskbibJt2i tbJ^lti 
ife^i bJfeJbifeJbfeie jb ijb'lbJBi'JNfeJJKJi 'jblBiitifeJ 
•2m ^lii ':bJbbJbi :hJfeJK JtftJiiblb *fclbS InSfiiS 
-^IsSJbbJHIbk lll!^:klb biU)<^.i^^Jbt'Jt;^ISSlbA!bi?£J 
b^rtJ^blkXiAtii Jb ^ib'lolb^ b&ll;£kt^B<^>lB.>blBl£ 
•JgiS b<b:ilb bilol^gbtibbJbirlb E&lD:itit bekkl^E£:l& 

II ^i3Ml Vilhm ^1 btl^ll^ MSi^bll^lltll ^Ih 

I :tlkith Bih^^T-h^Hslh 'iiilhii)!l bilfeiilb 

-Slbbbbl bb 

I b!fe^k b^kbJttB IhiA 
Jb iB^^ibl&Jbi:^ bi^J^felni^J^ :£bJblbi JtctbJblJjift ^Ib 
JtBiB ^ iii^KfebiAJsktiJi 'kJblii Ub ib'hibfjfcmi 
lb£JUimb:^b IbAJt^'kibit Ji^tt b±&Mi JbbUb) mt^ 
'ItkU^i^btbbJb U^^JbJb &b I b&&B&£eibJlS!&Ss 
'i^iSJuti ':Jb&ibbJiblb^JbxbibiiiraibbSiilli£ b£ssi^ii& 

I \iSi\E ^Ih-ili llo^litl 'Jbl^ h llclSSliiillfe 

I :lbli blJ-lbii':SrSJfe ^fe! 'aRlblB tkUiSfe* b *:JB 
■mkO aib:i& i^fSibJb :Qbibib^ ai^ i^^ '^Jbbibi 
}h bl^-lfe^lttkS&'bl^lbSffblt^^Slbik ^Ib ll:>bU^lftblWU 
felltiB ':blbbll»i JE J*t»l*iblb 'lifeil ii jjfefeltt 
■nun tb bi-^t^lslh CiU i^ Ibtms feB lltbJbblB bS 
•EfeStt ifebiB fe b|B bbli feto I R bei bjifc bkji k 

I I bWB E :*J t<fe*ib*b aah i >i bk« b |a»i|Jib!*te»i 

-BbaEfcStt Jbbtiab ^b I -.bJH fclilbKlb *biB b2>E 
•B&if. :^1B bkk :!^bi.B & btnjIB b^lub b*i^ 1bb£ 
■iiti'-.Rhi^ kmb:im^ib^bbJb?Jb£'lbbmJtt bdtt^ 

II R^^ II tvfelbil IHb«fe ll£'l: Mkfc QiiiB lihH 
I bl^b ^^ hihh h-kSilt 'h bil^ ^IksJbab 

bZiEfeifctt blibli I R bkS bllb ll^b£Bt! b 'i bl;k 
ibbttb b '>: bWK b JbhSfiB '\ bkSaB%)lb!bto ibbtB 
-B-Jbb^li I libaEtlfctt fi- fel£ t fe bl-^N 'Jbb£feB- :'rB£ 
t-vfe)SJ .'*»J&JJb<feb 5i 1 P.i^ ik^bBlfe JbJb.\ib£ bJiSi 
.jh^Ji»*b feifeJb'kJfeJS IthUbi b JbisJb ihblfeSrJtt 
-l&t'Ki^bJb-b^ibiiiaBB liitijtil&fiaa Ufliifein* b'bba 

-Jr*4 :b fe B 'btalbi ife IbJb-MbB blfeJli iti^ fcJL« m^ 


m^ -ibitiibelbusiblob JhtlbJB biihilamii tditifiilt 
II tfe^ II feib J^l^Mll£ b JRisfelk *l,J^>i!lih lr.Jib 

-iJUbbfejJbhJJ&iblbaib.UjitiSSlfi: feiibishj tKtJB 
I :b5ybJlU» Jfe JbJbMbE blfel^ Ibiiili tebJte 

-1?B I tibb.'fei 5febJb£al( hlb-ilbjfeali ':bfthfelfe Hjbfe 
•tJi£ JfeJfeJJte i^blli ':Si>bfe!i fei5 KliJfebJB feii ^J^ 

iatfettilB -tJbbJtii ifclDli bl5tlJ£ B tiihiBfeau m 

-jnftiiibj biii jylJ^!tibiib itJiiibJi kUiSjaa !|iii 

iibllfti fe^HilB 'KJifeC BlbbJfei isB :!^bibl Eib 
b)St;ltlSJ!*:tti|"5ibilb j:fi:>£j«!tiiJb JbJbbJ&i ii t:il£ 
• tiki ' J!4bJH-:fcbJJBl JKJi 4)Jrii> 1 JKli JJSb fesJtilSS 

II ^^i II hiatitiaJi bi 3t£'^ilbfeH: i^^fefeJB 
I Jfctisibl b^li lii l^fefem *lhii kit IJ^Sil 

I fei!ibibl 'J!i-b]B-:bb]2,l bhmibJJS: 
.5sl*&l*JteJ& RblJaiiei 'felfeili'lJls biSbiSi kttbSte 
•lit-ife b)i $Jit I :b& titellitlbMblblfelfeJifehiSfeib 
•lb 'ib llii:mb&HAt£-Bbb^l Jl*l<]b:^!^l£ lltlb^^ btJ!b 
•£% Jb m^!^i&l- .MiiiEbJbJi»^ Jb bJb-^lb£blbm*^l%l 
-<feifelb|:JbJlLbtjB lb C'ittbJaEdJs'l3t;Jaio^Eb£;';ttJ<fe 
' -iJ<4iJhiJ5blkE£6ribJb:Jlfe( illbjj bEHStfe )-tJbli 
-It^JbsblitlbhtSj^t Jl^bi^S^^l blbjbb]ifej!:-ib £1U>^12 
•li^i:^bi^ bli ^k I :ii&lb!b>i±S :<fe!illbtn tn iltbsa 
•:a bli^it^'l b»i2!Jb-k ibJrtBloltbSt an "ii^i±ln^i^b£^ 
^bttHii>£b3» (i^l £ bsHi^a ) hib J^-t^ilbJb£l3B 

tl il5\ II Itg^ll^^ k itll ^Ib 'h:t!^:fclbi>k£l«t& 
i b^hg mhiJ^lib Ik^^lb 'JMtsh £ ^s^llB 
-^iJbc^i^abi hhiiii 
I :Sli>m^jrstbiMl^Bh»13:jgibS» 

'ii t^mji^:£klt:b:b 'Jbl:! B :b£b Jb&ib ^b^^b ikJUii 
Jifeto bb:lb!fe(iJJb<fe^ bbbibfe bit bm & yk 'IbJbtKJS 

I IfcahUi 111 b ^g M^sb M^tbljt^ b J^klg 
-klbbJbitlbS bJ!b!feJb!fehl^btiB 

I :£(dsa b^b& b^slSBt lob&bl bb 
'il^lbiblb&^^l >l>iblblibbJi%bSllJk'i^bii! ^^i Jb&b^ 
•bibMb&bJblfeJbasmbigi Ema Bi^^b :i^i£2lblb 
•bt^^ua biiiit 'Si&k}ttia ma i£>lt 'bbhSls. ,, %Jb@^ -IB,, :iss>'b]lt*bJS-bifc^i)bJMl$J lb ilh'^ei &r- 
-Biy^ 'i^ibif siibaib , i^£i:feJbi , fi^n^Jit::: anii j^m 

I l>S?liiil^ili.ljfil££feim ^h 'Itfei fi b:t!k: 
-ilHteitett ^a iiiblibl :kHr.b :EfeBi:ib4iy. £ i.^^ ._.... 

I Jttiby ' ■ 
kiiiJibS fcbJliibaiibiiirflbJfessJ&rJKlbUbi ii^b> .. 
•bb:ktt:b&ibQttl-; yJbl£ y^Slbl i^is^JP lb £:lriStil}:^l 
lb intj 'i^ibi ^H/t^ b^iub b:ii> lb irtb 'Sbi:itm 

hi:i l^ h^y'i^ E^b£ I :l2ib3<febi ll:s.Qilb 'b^^lbblbst 
-bmSl^bblbMbJ&lls lb l}:^i£l£'lfe b^bibMbBb^blfe 
-laiiill b: iibfeiibibiblblDifeiSb&iDS'iiifeiJ '"kibbun 
l§l!bJb!te! llbia ^b'^yfe tlliittJi'fcilifel^ R kt B; U-ibEElS 

JtjiitB :aBij ':ib!^lb<bb iain^^lba^rm ':<&bij^b i£b m^i 


I Ihbl 
hkjb BitDb Bife It lil* 'ii^%iilfi Ife b.^J^l^ 

I obbl >f oi^b I JblbaJblblfeiail Ji» 
:bal5l Ibb l^bifei lb!^bEJUil bi^feblK^ili bifis-M 

I ol£: o< Q^<2^ M^^lfe 'i^£ ^ihSililiJie 'likii 

'li^«ijfeb 'iWiJfeb 'ih£iJfehJllkj!!5 ^iSiMk 

*]k.^iiiih:£viiS 'ib£2=iiK-ilk b I feiifeh WA& 

Jaiii ttihLJiH &fiSllhilfe£ hlfeSE ijlhbifiilii 

I oibi I otk I ofi ft oJk t^ olt I ^l^lfeiln'tiibJ ifi. , 
-liiifi tJilfeillijJIii Jjiltt'ltblJibSife !iiiH%Ba(%,l b£l 
•B:aj§tutt ftih itiEie ) , J %j tibS i^ b i^cbt 'ibsl 
-i ibtbbjea fe 12 wifei aSbiB B^ubk isifesEf)>.^)ii 
\ky llftliBbb ^a^^S ,,-lbbllt bfe4iiyfe%iE: i6Ki 
-iitft^iiissibl fe b^»b I li'^Eiiifei!B£:iS bjmB e- 
• l<bie ESk&lbi tiS^l Jl^t!li:&Bi£:k& bbj:il<bs$ie>tlib:i!)b 
bikililiS (a) b£l»iK:i&l Butb um) 1 Jbi9 IB tlfeib 
l|:fe ife£ llfifelxtJi.(%Jifi.&bb^!4i)lJaBiiS!.lliibtJJte 
ia :ib4b^iii» jfitiB ^i!fe (%i bisiriijbyias ) i mii iii 
MCftb JSbb :<b 'sSbix tlilJIftri^ybis kilbb ( %j^b 
•h*! )-aiia kbiilibi bjslfiihbbb! lb!£bbj tsii.'Ja 
'jibiuaj^i IB :itab mac :iiii£ sb ( fit) biimyy ) 

II bl Ibk it'h I lb£mbb^ Ibm 
'ihbtlfe life H^ feSb km 'il)^^\% lailai^lfcjli 
-ib£ IbillBibiEk lifebibhi Ih^lJkb^ IBil fiJ 
l]^bbj'(b]ittfe lite I Ibbili |J Jfiil^ Ib^lib*) Ibil 
J l^h III llfibbj I Mlii^lfeJ ijii^fe Jili IJiltiJS i^ifi 
I ilJJib: IB^J lit li^ i^l£ tii I \pht^ 1S1£ |i5j 
I li^ l^te Ibk 1 iJiSib IfefilfeHjfeliiSfij^! litBl -feM£bl£ kkh li'lti£*lJihlfeM£btt Ibijllt feih h\^. 
'Jhblibbliiife feib lillslfe *lbhjibl«ttHi£ feib 
Ji;i2*lili£j&JlUl2iitlttiblih Ibtiyib^bbik ISfebilt 

-bk IhJyilibk Jb'^1 V l^'K'* I ^^^^\^ 'I ^^^^ '^ 
-£l(i!tl Mhblfeiab *r*iht!rbh3!fe 'J£u&ilfelhi»b24 
'ihijlbiibii *JSfeb41 'Ibijlbil Ihil j t!i Id l,b 
•Jit!£ I Jttab Jh&ibb:^Jitllh bib Itli^bfe *ihei 
-hkifi fe^h itJl^ 'Ihbjfelablfe IbillB feih lilfe 
•te 'Jh'blfelabti Jc'ijlh feib hll» MbHlibl^Jiite feS 
•b liTgt£'ibbl'bbiJ£!iiBtfe feitb iilJ^'Jililtibilby 
-ibi JSbbiliba ibiUlchk Jhil la lii ] JbbJli i; Jfe 
-Bib li>2Hiil'l!i!:tlhiSb*!MhMl:biJ2 'l±^h\Li'h 
'JbMlbibi:t'lSfeb*l 'JbMJh'i--! Jb^l I kh I& Ji^ 

ikH ti% 'lilfcllDfciiJH LlUJbJJaJafel feK- I k'^ Jibiift 

^ * ^ ' 

ji2 3..ssift^&ifee-.t2ibSiit;uti!iii!}hfe! rcj? utibiKsJh t.i 
-sibtiiteil^abj ((ij bj Jttt) Js'b 'X>)bife2!Aifei:iiJbttf ( fti 
iii^^ JlE Jtmjs ) "kiSiiihL'itikifejjE hiajbJE«i2i 

-B fei ifeii ftitfe^ fe<fc»;oabl:n bib^iJliJJtsitlifeh 
-Jb3!fel@ '£^btt bilWIfeit^lfebiil^^K :^%b ll!ll:!K.l£ 
-feb]£iibiJh4bJ!fei>ib2<feiia itb 'feHtjibfct^ls J&hlsSB 
BfejJTJbaeJlS Shlifeb 'ibalb bjSJfebliiK iili-lit.iL2 
bfcStt a-biB aa :b:S;jJiJib%)^bDSiJij2^bSi^llfe 
bb I f-iiii ^ »l]S'fe :ili^ e^> I t •^^. < °L^ '^ ■•'^^ 

-ajtillifefeife feiblijfe ihb:s-jiil 'fe^iri ibbiij!^ii 
Jfettia I wi^llbi Jit; lilli&i IbsaiKlijll^ 'b^-M.B 
Jt* fe bte ':bl,fc!SJ klHJlifeblbki i^l^^ 'Jj^tlfetei 
ibbSill3i '£Ra ibbJSiiitii-JfertlSi I >, :iir«B ii\n 
-:kSi kil fl!J& fe bibS^JiS 'fekifes; lir>JbSii:-fei)-bba 

'feijt:ifebib2ifeifejsasii linjbiij:feb ( ^ut^fe Sia ) 
*fel Ihb fei»'iil^3 1^1* lbmj£- 'iilhbtlfe 1211 Ifey* I Llt^htl 'lbl«(£ JJk Jlr,!bj ^JJ?.S life ihlH 'ibi. 
-tfe life lb2blfc*Ji^ life Uuklfe'JhL'iui life ihi'iiu 
'tibbifiij h^k lis life 1 1 ifei fe iy Ibil I k^ k. ibfe 

I lcife2b il^ llih B£ Iblfe %i\h hlB: 
tljbhbl^m'lJsiibiaihiibilblliltfe felfe stl bi 
-blilr':ill'iM£ til 'Ibiib bihlibilhlfe'bi bibli 
-fcilbifc 'iiiitilbih Ih-Jife k I IkhjblibJkh 
k Iblfel^ Jb:^tfe fe I ll£^litlbSilbib'lbi>bih& 'Ibi 
-fcti*lfelii-life fe I Ifebib iSbsiet t Jfelfelfe llt^ 
l£ *h Iblfelfe Ife^tfe'b Ifelfetfe lfe:i-l£fe k 1 Ikhi 
-b lifel^b Iblfem felbillijfelfiillfe blfeoiJiilifeJiS 
-illife bii'ibjib h IillbJ&l2fe h Ibbbi^i^lblii U-Js 
-a^ihhb biltilSb h ihiibubilL'Jb Ibiti: 'ibiii 
-hJ&lbliJ IbhlJil k lbiibife;k k 'llibbkl liiliti 
-iiilt^ blfe ot-i) I l*:2blii)lh llih.bkl it kh 'b: 
BihilSb'ibibi kib IfeStfe *^ lb£ b kJbilSt 'i 
IbitJBIblii Jt^lfe '^ Ibi bibilsfe 'k Ibihil 
-lilxj ibSlfe *i bi Ijibilite 'b Ibibiiblij Ifeitfe i 

-blbs*ljei^!feli llflibSil!t:b „ I JiJ iiibijlHb JttbH 
£ Ji^^bife fe ,, bl^ 'bibJ^ l<Jbi%lJUbJi!ibk/b«>^^te 
'bJfeJitl?iL(febJliJfelJ£ fe ft£b*3!;jfei*iiiJ:ii:>febtiiiiifei 
Iblbbbbl IbJfe £ il^£ ':JS:B ijibiJ „ ID LJf>Ar»l!fe ., 
I JbXbilblij Ihbbl k Ibiblfe; 
k ifel JbiibabJkbfe 'fel Jbifelfetfe 'fel Ibtfett: tfel 
lbijLib|k'bl lbit|k*lfeik IbijlbbJb ljl«-±l Ibb 
-bjfe|fe 'ibifclk'ifelk ±i Ibil I bh. ib Ibbttfe 

i:^b Jb^bifeb:>:& Jii^&bUB b^i^ I i;!i&^btii^]:aJ& 
':Jir.l! bibJ*fei!ilib.iibii I- :]biliJfci'thiSrjC:i£!b&* 

•t-t& 'kltit ill :iliS£b fehik Jtik I iilbSUJttJiSiiili 

Ja ':l*i bsbJitWiiJJiifc E Sb} 'iJbl^ibik^^liiSfeib'bl 
■^H Ji^J ifelB fe ht'kfb^J^li lUtiki rbi:itBJJbJtt-f:l(bbte 

I ijhbJ3cl£ *lBi»b HibliiailblltllS 'b£ bihi* 
-feiibllilh 'i.lil£ilblli!J£ Jb JlbLb blblifeilhlh 
-Ife *bj& bibl!*j£^lbiMfe 'iilibiji-ittfe lb ilbik 
-b iiiblitilhib. *blbibJifce]bsfe 'iil:*rrilbah 
Ib-l^k k I IkEub liEllih k Ifelk^fe J>-^lfe k 

tiJ'iifeiE £ b 'Jbeifcai- RjbSiJbjrjbijrJbSfJ:*!! 
k«jb:ll£ b bb ikiJbi^ JUJ&bbJi£t2i:-b ':iiisi:bifeirjfeibij m^i 


mfel -b'lBi>hit.a'lifihS'Jb.S-l^l£ k i JkBib litoi 

-£fe y IkULi^ Jt^ k 1 h Itl^lttfe Jfe^tg <JtJkl£ 

ife^-Jlk fe I Jiifijh J^hjS y liJkte k I iHijbih 
-£iJi>it£ hJk DibiihibiiMii hiilDi b JBiihitik 
k 'Jbi-biii-Hife tik oiifibiJiiiij bhM t itts 

-tlj» k •lbiiJi>jh: itthX^h feJk Qlbii2t lhj|lkl 

-b bbinj k ifeik k I bj mhbafejkte feJk cfel fe 
'bJ Jfelk J ibhJb li iBiitabJittfe 'liiifeJtm <Jbikl£ 
U^ibifeJk JBiblJfi lfeJl£ il JH^j . yji jl) lis 

( oJfeJJHs ) ^i 

-Jiife yjfes iifeiBiij^tt 'JiSifceiBajSuB ,,-fc Site 

':J!inimS.J2:iJi :i5il fe iS 'J^lUjijJhilfS JJlU 'ijj 

'ib±!& Jkb^aia'jtsbib JtfeiBii2 'jai-**Ji2'iyfe4\iDafe 

:]bite Ji^t|iSi!s't:aiii tiiiib jtt£ jSi,^ ( iu^ij ) 
u II i II Jfeab.lb h ihM h IJ^hfej <JbJ,ii)lbS 
Iblb 1 Jt-ahJfe h (Mlt |ib h *ibk h Jbbiti 
li| „-J5k M I lk£Bb liab»}lb ifi I ibhib i^^jjx 
-fiib ilShblk I* mtiij iilBi i bli la HiJtii 

•rs]ii£ijssjbj!feuiimfe Sijfejkrjbissiii^jjfeb ibjig 

-toEiSPh*. (lij i^Bb lij tolJhj'tJttbiijtfei) 
II i^tS 'ia» MbSiJibili£ 'liht 'JifeSiiifeh 
'JbSilfeb 'lbSEiJfebl£.%i 'lJil|ll^ 'liDlllihi--! 
-iS 'Jb£i!ib-llk ^ I mikfeb J^f^JHil b1 

I ibbib 1 1 i^tfejkBjb J^JB^i I kh m si I J j^te 
fei» 'lie hh 'iSi\-s& h bi> 'jialiii fe fe^ Tfefe 
h'h I lbb!b I I IfeiEb kj ifiiitb I tyb hbl 
-:fej I fek fe[)£i£ 'tk ifei^k I ibbib \"i ihi 
-b kl Jnllb J kh hbjitj-Uaibfe tb blkolbJbJi 

-JjoJfeti hjrjfebfsifejii fe, JilJiiibiiiifefebj I ibbitt jaifei 
bfebiki Jtn.^';btibsJfebiii>fesiuttb 'mfeblt-iiC llkihs 
-tihbtif. •JbixfeiibRijj:ti»ijjb£*iib £ J^bfejbjbbJfib m^i 


-Jfe tiiie(,iib.i ,, , .^^ ^^j^^^j ^^^ i£.;bix>jJi£^tiTnfc 

•ItttJil^y 'tSt!£b.isijiMbJbb.Kii>R ij^aB ^:tjfe i-ml- 
•byu >ia.bj6ib ifitbiibi 't-bititJiSaji^j 'biiliii 

ifei! I bJJbb toiikti i5ifife ti,ithfenilillbl^Jbhain"K 
-ate I t^tea fcbii bitsiiijbJatiii lJiifc|Ki+t^!i.ittJib^ 

II M IL'ltifiJb 'b^l Ihih 
-%JkJ£ibi]blhbjkb fci» 'hbblib|ki£ l-bb!slfeii^ 
bkitninb]^ b.ikbtfii bJttBti iiibijhiii iiiU2l£ 

oiilMjh-J^k fe |skhb5li Ut|k i^-llljii &!« 
-Pfet-B JKbJtiiU KitibijiUiJa 

I ofi ^ »je ^ oiiii I ^t-h^i 
-iJSfelfefeJ lli»JbS4jte!fefejb%r*b bkt'SitKH. j-febLhfc 
ibhfeJSi^fi JiJi-bstJhbtit JbfcfebbW^iiiaKjitriJ^ijii 
S !^bbibJbbibfeto I febi-B jb bfeiii^'jt&iibJisiJJba 
•tte JbbJtlflS iiHiJ*lJfeJJ£jfe|JiiiJi|jt.ii^ itefc'rfell+iJbJJH 
•Jteit lbfe^feJJ£:J6lJfaj.a'ljfe,iit]ijt,;£.t.^<feiJb jiDitlitJfe 

•i^*(J^%jJ2 JfcJ^ssiifeiiif.tbae'^ aii btiiHbfeife bWs? 

^Ji BbaShtbtlbJSilfeh bbiJWliBJSbfei^r bll^bliii 
-mt bJiiibili Bfetib-lbJli Jl»b ( iJJbiiijfei) )-%iisL< 
-^fcifeB iliibBBit tt BbaSn ^i»!^lb:Se)£?ti'tltbii2lii 
•biiiiJB IbJib bJbJbJiiiJbfe jyjijbiit ftfeS^lJ Sybils? 
-J!tiiii g ibIti^J«feiifIli,tiJi:^lSfe I fi>jjfelibu?b;Jbiia y 
•JPiJiibiiiibJi£bjJf)ii i^JltjbJbiyifelib^iJiirli^iL feiliii); 
tiiijbisibiEtfiifeba bb, J Jbjiy i^^.u-jSe-jSit a i liij-b 
iiuisjifeikia iiijfejj£ ijjBi^j Sjsj ., I mi biituiisitr: m 
-l±l*JJbksiifeabhJJiJbi| lliJb)i£ .-Uliiyjiijil £fb':hbl*JJJi 
■lis mjb unjjttjjbii^iDjijB^b^e Jb^jJb.^tibJt'ii^ 'jb -, s» w . J ^ ^ 'T 

•iliJi :bJlS 'bSb biiliti :j@:ifi ':t!|l>B aJS)ii ':&Jhi 
-Jkf^i!^bi':^£i :£iu 'Bjkbi>ib3 blbJltb l& JUfeh 

ibikti (haii .. tj 5J1BJJ Sim „ feB „ I tj iij^i 

I yii ,, \\\\\ ^uSttbbbl JilBH '!£ lliiil JBiJfeltt 
Hill IbJBBfe^ lailb -b-ijl^l-b^!%ih fife ^J bl 

I b! jbjfeiihutbe mil 'jbjfe-fiiteii-j^iE-fciaE „ 

„II^V,|| JJtJbbl JJa^l ^IbbeJ&'JbsyuusbBili I JJ&IdSijIi 
-b IbB)^ ibsB IB'JSBiiJie m JJibfeb ,,-l»fe^ Jl^l* 
.i)*hJ!^Js k^iiJtbifessit&<febi^b; mtjfobiojfeite) i m^ 

•k ^^ Bm^^£'j:^B 1I^J£ BJt^,,-1l!^fi l^b I J9bl*!Slfe 
JB'afejfe^biy ae^lfe!^ JbS^JEbSfc'ifefeJB :h'B „ II^RII 
itsfiJk b Jlt9 b Ji^tibl 'b bi JtttiB^ ittlB I Jbsblb 
b JJoilb ^ib b MJUtJS JblMS\^^ ,,-ltlBlfe feimjb 
„ II ^R II IHblUba till b bfe Ji 'Jifife b mJSiliB 

U RR II JSJl^fe JifiiffiK ^Ji£fe 'IBil b Ji£,fe Ji£fe 
I bfe Ji^£l£ iBbbitIb 'i^k^ %IS SiBbbl „ 

-feiiferJi^b 

-Ibb JSli (obloJfelS),, ll^RII lolBJfeiffijfe fctS feBb 'filiB 

•Jb) Jbttb Bli I itti:kib*te£tt B^uiii b:kii>i 'JbU^ iBib 
•tai«„-1tb%'JBi4:ilfe5^ Sfe]&j b4JiJ!*ssibife!;| 'i Sbii 
•bs:^ itj^i^ssilxjl^^gjeb bdbs:^ Mk(obioji^ilt),j|oA||£ 
i:dblBiiasilS IB 'JBJblbm IbUl&B I Itb&b Al^bltt 

iBijftja'bfeji iiofeE ttJi£»„-t!i%j|bJ Jfe .^ii* I JbBB 

b^tt^iSSittJb fe JB'Sl;\i 9jbiibiib Jbii^jssltl) ^bkJfcj 

•bbs lebJE^l >bb 'tt \iiih\i% 'bjJli^Sfe loiJbi^ ^ntu^ 

,lttiB^i JteB,, I:bb:&bi ^iJt£>it gjb ^^blkfitb&bJ^^i 

I ^B3b bhkll^il<:tg kltlk J^lli>l£ ^il^l I hltH:llkll£ 
bithllilillfi hltJ^limB^ itll^iitil:^ "hlttth^ j[)lh>lh 
■ilt lallnj l^^l il^Jlfi [fc^b 3ltlJ£ til ( oJiai ) I ofe obi I ol; \ ei£ \; olbi II s\ II tim 

'.•nbihJlbJJBbWiH bftfeJbj;;bliJbJk»] JbtafehlbJbU 
•bifebiJL'lbk 'Jbii fei^ yjbskibib bJLiJtt itm ':ft 
-bmjJblSif bjife 'IbJtbJjfe jbllibiSt Jb Jbt | :nbihlib 
-JifeEk'lbJtJ&JB ( tJ loJbBjSt ) I :nteUiht\lii!£gt itt 
-B'JfeB JfiibJir ( lij Inbilt ) tJbib 'Jb£kilB<tbillliiilJtt 
-iiKJblfe fejfe iB 'tblifeJJbti Jhe^B iiJiisslblb^tili 
■& JbbsfibiEjB JBlfe JB 'r^biJllniJll Jbtt feiiibeS' 
-Jb bJttfuiH JtiJB ja 'JMR)bliIiliJlilbli;:£tiJfehKJb 

I bh lfil££ 'ik Jfi^lb-l^k t^ I iiiiiJifei IcllLlbbi 
-ifelilte ^14 fiilhlifelteJb pjJiifeit3lbJilhli>lbiih 
liilbhl^lliiBk«lliiil2bhtliijilbh£2:lbJfe Ife liiJla 
-Iftim Ife loJlsbilDl 3hi!fe !£'£bihlte JtfelBil J£ 

-:irrJb|J!^JB feb ISiHB 
I ^^ liliij2;bbE*ti£:bl^]b <feiiS"SJ!fclii!iblbJ ii<^:bl2 
I yji ,Xi\\ ^£^ib loB l.^mbj '^fel bi Jb lobJb i iit^ 
bteJS B J^SaJbJb 'lit& 4i£J bJb ..-a a^JE i BaRl 
-blB JSJbi^feMftbj^^tsibJB 'kib^ltieabib UbJmti 
Jb!^bfesrjiifeiiiii|ixib ')f^ bJtfjBiUbEAhEjftiB.tfctfi 

-bimjbiljife bbS Jbbfiii<fel£ 'f>,< ii^llij2!fcJi»bbl hJbi 
-ssJb!^bilbilfetiJttBblfellifeJ 'i> :J»bihjSbl^fi2f=l 
E^tlb^i>JE:yJl& 'Jb Ub^iiibl Ebi2ibbl kbJi^bkJbs 
( %l ^a2j£:bJ ) ,. I l^J bloBJbfca>b :tbb 'bilbiyjl£ 
1^1^ bi j:g:tti ,,-fe ^ii& 1^^ liSBaiSH: bbJl^ l^bB 
-^ k^m l^ijgibl ,, I Jblbr<^bi^>ibte ,,-fe 1.IJ& 
I h£B3iD£ bbiy <£bB«t!t k^ih i^j^::bi , i JbJbb^htt 

->JfeB ,,-fe ^Jl& I W bEBsl&k !£llB^ IfeaJ&BJbS 

-^iJbi 'o\ i>iiti£><b iDb^st^ib EbJi^fei^m '? ^mj^bJib 
-bl ]E!iiHl>brb:tIt Sbl£:JgJl£ 'a kmjSJiKl!ltibb:>blbiS 
it lbb:<S-Jb^]2;l>bbtB btik ^IJfeSi& 'e\ i^mi!£b klUl 

•l!bj£ i;>j&i:tib:itt^i bbiE^juBJbJb ^Bb '\ tibiaisb 
•fibbjJttl^b\it^JbUJbtblB ii)h«fet<JbJUJb bbb&bi^is? 
-jMsibJbxi^ ml l^blK^lbiilbb ii& BS 'X hEbJUbbl 
{bd£bb<fe>JM^B pbiBJbB 'fK byblikbbi Ib^^titHbiS 
•ut £bJi!:JttB '^ ItEbiin^bbs E^izidit 6bibJi%^£ "t 
i^ttj£bjyiAil!irrifit!£bEji: £ jb&bi!£u:iibbBiuEbi 

-dm JblbB Jb2bl!^liJiu:^12 Ebi&l^J "< bb^Bj>l^i 
Ebl2i>S bl^ I i^Jlbib2i^b?Lsilk£:lb blbDJbli^^JrrJb^jCuB 
bl) 'bti!M& iibJJuKJib£i£J bl±b£.lbB lUit ( yihiti 
^) I iiJ^ ., lUll ib iJb^fefkil>j Sb^'ib m£lji>£i iiiiS: 
I jeC'£<tlb Jb^Sl^^ bs JdB-^l^g £ J^&tb3£„-& t^fi 
I :nb.^biJ^j^Bj&jlitJbl&J^fi I :bbJbJJbfk 'jfeJb iHfeJls 
bbJ^^irrj&i:iiJi£:t ittumiiit iBJb ':b;\jB sb%.-i2bi ib 

-k!';£riJB UtiiHiil mn'iiSSHi'Stibiii l^Ubi'i>br£ ^b:£ ! m^ 


mil tii t tfe kli£ 'tfe liiilb iikfeUtsL It Jillla 
-liifiil lb lLlJ2iubl Iba* !££liJhlte ltelb|,l li 

( tmsJSbJ SL fiDk liiBJbiiliSJ isft , Jfcil£ , tilfefci 
£J^ i^Ulj£ jQlJ^l lfcd:i^ :^J:t) | oJtd I o^ oJig i o£: ^ o]£ 

-Jifea fe^Ji^lHDIS^ JbiSrJb 'JhtHSliltt fe biJUfe-Jfee 
i :ib^bib£: bJl b^b^EblhbJDlii^ Uilhih '-.iiiikthllStii 
-lialjlj Jbttissiumblfek 'JfcaiJJEtfhJisslfclbfeillfcbJ^iif 

•BIhbiJbB J<^Ijtilb£ fit!:^i^ll:lbblb!^^bl£ JkJSt^Jlhi 
•:fe>i>i£ kitSra tajsittb 'bltlit bi!^ MikttJJ^tf:kb:! 
-JbJ^>]bbbiiiIiiiBl^itJbJts ini^ 'bJtJbt bJ& S: Iblt^ 
-biibb!li^bJib]lbdl><fel2!l> lbht^JrrJttlirbib!^BJilbl Jb 
-<teafeb>(tellJgrJbb]IS !fe JJ}:ilSsJiJri-l :JtiibbJslli 
•hUtisni.^i:^& jbiifitE ibiltt^ih :Jbilo>^Ji tb '«f*I 
•ttlSJtliJia &il Jbi^!L-it«JEb l bJbliii hebfeJte'ii 
Im i>lJbJ^ £>^b 'biibJbJJ£ J^^R <^bjiUibbJJ^blkbl 
•bJbiS&iJbJtsiibftIB Xbh^ibS :ibJ& 'yjJbJK: fe IbU 
-JbiiiSti "fcJiJbstiJ^ Rj:^^b41feJK bbiliibfi-liUiias 
>ibs ib bP h-t^ 'kiHiilkihZil^!£:sli:th :btklli>b Mbi 
-b ':Slj-£tJt|t«|b^>b iEEi^J!^ 'bllbl£ ikUitHlit'Siihikl 
•£ii&^]<^ ;blaissib:«it JbtiblSie fej^b ':bJ:^lbJi:.!?.JJJ&biltl 
-Je^ lti:tiiibii£ '!^!lxk>bikl kbfbb:&li iblQkiJtbJbbtb 
•lt&lbl]&b'Mb!i^ihbl&&l^tll&>ldibll£bi!^l§b<febJbb:btt 
•ki:Et& lbbmbi':b^J:ti& bS Ifi'bJ^ r-il^tSiSUlbl i^B 

brJb^ <b^Jssib^batil&i2J teti '£ibjiifei Jb^h JbbJJfebi 
(%i li^bia) iJQ ^ib i bjy^itBt bittab^bJbbi^ Jb£k 
iJ^^Jbjbs llnJ^biJ^fe iftbbS b 'bJbJA bJb-ir^abtt ba 

ibb 'bbbbJtt^B Jb ilitt Sl^ li£iii\iA-:t2ilh'km )&:aiii& 

(i&l bJbihii^ ^B)-hb:b BiibJbmbE :b 'l^iblbJl^ <b 

!)^5^i'^:±Lib£lblbi£<bb^ltiJtb^bbaJHJbabih^Jssibl l^a ^siaftij :bhfj£ba£tt JbfisJfe J* 1^ jfe J^^BEj&jbS 
J^ ' 2 J^ i.ba£tt JbJ^bibbil^feiib Jte^ bUtiJstJthfeit 
■ttSSJifeJtib 'bHUJli^lfetJ^i ailb^UBib bjlbbbiiib 
'biii&febiB i^iitt^JssJUJibibi^a&jfej JbiJS ja^ibtJJis 
:b £! bbbi^ a ':bfJbfeb:&br.b JbSlifalim J^ibJ 

II R 11 isiB'it^ib^j 

it&m^i Mibi jk *ii!fetfi ibit£ b j2^i]£-%ib 

-l£l,tfelii^iJtfei.tiiiiijiia blk DBlbitfe iMltltfe IM 
-iBii ife iteibj2^iiE-jli£ k 'i6m ife iiMii£ bm 
-1^ maililbib lilliSbii itt llt£li)Jl£ iiiE Is h 

-SJblbJ&Mfefe JLii!fe :!bl!lBa 
-Jftlfel ISSlbhtbJBJbblKlDiJifeiaiabiJJtlJB ^JbiblJbbltt 
bi.JbbJbab4JttiibiJUibiJtJtt tgJbib fejfejit tiKiJi* 
-* SilbJgaaiiJigUbiilbifej^JJife bibJ!lilbiiiiJ«b^ek 
-JbiJgiij %iibbjb MbJSliibiJtiJii tb 'bibis aiSiJb 
-bit £fe!Jb<biilxbbJillii fe^lSJib^ bbtei ,, ^feK blla 
Jla ^JiJKbii „ lfeb-bbl%jbiiy<£-Jts | 1j!tillb£mkb 

ll^ll bmiti.^b^Slo::b<feiibl bbBJttb bt^b:>bJiiiibJQ: felt 
„ II ^ II :mbiuj£ jjatijbJbB 'JSBJ E bfemib 
I )ltbajbl£ tt^ h^3i1=i^i 'JE^hbib^ibbJlS 
II ^ II ^Ihi fkJHJsi&^lbJlA^bi-bbQ b;!^ b b^ia 
I Mbiia^S^b^b bl£Jbb ':b:ti};i ^lUs ib^JUi „ 
-fe iibbE*blbibiilttilife ItlbsBS Jbiibi ib^iJfeJb 
•!^IJbb^ibbJJ[jbJW-fciibJrrJbilbJB bbJbb ! tJI&bbJb bl 
-ibbttii b feSlbbbl bt.Jt^!*lhtib-b^*i ':liJbbIKbJ fe) 
-bil?Jttilb bjlilb!!bblfib 'bJ«Jlbtt>a6.^Ej*ltfbJMb 6 
Jfej 'bilsbbibbl PiB biitJib £il<febJ!^ife *; bfei^bJib 
-biibS :bS'babl b bWJb^ IbilJfelbifelis'KJfeblJbMfe 
biJl£ I :«febllbi^hlB&lJbi2 JttbJeiiibJ^ JfeJttbbB^r 
i •Jfelttia|!llb*lHlbk :bH;il&Jtt IbifesJb* tbibislbibi Jbl* 
•bBjfSilb:^ blb^B bibilbJbifiJii:it'<^i tt bl&,, 1^1 iib 
•l\hii. mh^hi l^k\it 'imhiit iU$\lih:t& I & iill& liilDl^ 
-Jg CiB^ Jl£-lli>iln ioila JblnbJ,,-:^ '^E. I bifeB Ulbbtb 
•JUbi :blbtab|bl.i(lSrJbi bbbblb&felfeEt fetB':bbSrl 

:& bb I ^ilibbjbbi£ b^bblt^J:^D:b-Jx2£ 'bbi<£ ittib 
iBbh blJ>!b bbbi IbJb^-int^b ll^l&;>>febb%Jb^.£& 
-bJibbiaiJbJbit SBfeaJibjbiJJb»?iiibin4bil!lb^bbfekS 
'MbJbbm Ibt^lbl bbl£^ b ':i^^l^tJJ^ ibi!bbli*fe itk 
•b I Bb£:!J2lbab^!&bl blb&bihbb^ttJl^fSlbJJS >l^J:t&S 

-itasmb jiDiilibibMbiibJiiiEty!*^^ B^issiiiibiaa 

-iiliJl*lbJ!tSlS!i£bJJ-iJfelifcm'JbJiib2bi ^Ji£> l^iHW* 
•JSbJfi JxllbbarbSS-^ bJJ£ I :bK feiiblsSimsb 'bliJSl 
•iij biJaibib biHb!te tbb';; Jb ll&iJbJbifiiSSbb'cbbJto jaki 


u% b\& ]:H tb I j^ill^lf 2!kiLHB^il:iJ^tib2:kS&k:b 'H-^m yiJQ 

-Jiiii£ j:^ yj^ fell!: Jikitt ';, bki^ i*>^ iJa !fei 'ai^ 
I UinaibBB lliJ!*lflJ($-Jlat! I .fcsaifelibl JhtiJtaiHJ 

-ttiSSJifeifelttl^tiJJSbl feb I yittlfetattthS'iiiSSJbJe 

-Ji><fe)!* ifiaiiitc ifelj^ <feiiS"SJioibJii£:tiJj£ pa tb 
' Ilb2i4^ iili3r.'HI&JJfel:ii!tet.ihliJl£:j«.KiSlttb]lijlt»4JK 

-Jbsklii iJhlibi':fe -tbJisttiJii-ki^Jti hJjfe 'kJtstiiti ma 
bm -JiiliJajB biii^t b '^blsjlhbiElkifei:* jftb 

„ II (S II tiJb^Jkiib iJfellihl Jiti 

'JfeJb!tie i^jt^B} ibfiaib 

I :ttlC:Li k batil>':^ J>B 

^ 'Jltlbb b^ il^ :JE:llkM biB 

II ^ II tiiJiiitirmBi isrifelaiE i* 

'jtJBHJrJlsib bEjy biitiife 

I ll9ll£:£t:£^g JkJk£ fe&J 

'bB bUBb^lbJkl^lkS „ 

-hlfcte*; ifeiSbbB life ':liiuiiibik*llb biriklSaS 
>i „ JUk I ijihii ,, kbtS li fe J& :Ui^-biRi>b bi:a 
^.^Ib „•-£: '.-fea I JJbitibbj.ttt>fciijli Jkb2liib£jba 
;Ja»Bb£lhi5Jfeilbia^LliJttU]feslfeBiJk)killjtJi!ib hit 
•li*!m.^bba lb m&'bb:>^ll! blsik^h^k ^i^issl^bail* 
•lUt uiHbl klbdif ikt'^ &b hiribS<febihJt':3tl I i^iHi 
-mii!K.i.ltik 'fee>ibii:^jbfej bteiiak E*b kbiUlij 
-Hi lb*.Jbl!feln*B ab 'liirjhta ^ISSJH'^H bbukujitb 
-l!& blSlb 'llttl^bkjB J&a bb 'nt'^yfSj:^j k^ju^lbi 
■i^h^S;l£b 1* I ; lb Ikhi^b 'kbifskl ll^a klol^lJ^ JteJttjJs 
h is 't-ls t'Bii, :bbt :bJ^ l^llb -tttlirlibtt I RQ jyil 

-.tjkiipi£c8i:fej3!i:js Ba kiiiis ysbiK bifeiijssifeijt 
■abb 'kiibtt ii£iS t«l^bbJi£ birbB '.-kbit ihb'.a 
i.^tt IS JS hlbaillbibkil£^Sb bb 'msH iS bei* tlS 
' :J>JiiJ!fe:kj6h :blK k*lJk':kl2l<fe :kbi :bJE; kiJlfc-lfeXik 
( kilbtf. Jh!j:*blkJllil£KJklilt6;£SJfc^ib :Wtt;SSlifei 

'blltb-tklbklj£:i2biiJ!& lltk kbSif.ltik* -AUiiiU HB 
:ibitssl!4mJi£l>abHt^ibbt;i;slbl£lbi£ bmJbk vk^j -JbfeikiJJb-l!f>jjfejb<feiK.jtji> I bbtJb fcfca bttl fcl* 
-i<b :tejii :kbi :bJH:iy±iibb I iiib^S ., Bbsm&b yk 
ib ba ifeb ti£ „ .jftii ^ I, ^ II bt-SifegH: i>ja'i2 
'bfe jbib lfc!feb I :bt»iifeba kt: kfe 'Jb.-rsikit 51 
bb :feb ,.-fe:fefi I :bS6kj,lxiiJb&jfei jkihbkSjtriJia 
2 miJiibikS :<fc ':bbiJife '^ SiJt "feT'ii^iilkJJt: batfei 
:bxijrrjisj<fe .-jfejit rbi^^ribj^ t-kbe binttk 
II ^ ijib tiiiibi ih Bhs^stU Jkijisj&ja | :ib^:§ 

-JbbbkGfS-JillDJiS ' ^ :i&ilbbib£ :* 'kfiklbsbafei 

b^lJAB 'fc»iiiiifeii>lbJebtikiiitt-kt-;iitiSbsrlRk 

I, II fe II i ££ Bjflii bbfej fejjb^ lb l!jb 

'tiiia« bfefijtigjfe BebiiBiib 

I iiiLtt lijSkiu&ja kiuSerSijb 

'iiJlkU^litlt ktlbbk fcllkfejlbib 

II ^ II mtthu B klhib !b 'Ibtklt kik!b Sj^ 

I .-libittfei iSiitilbi 'ikiiilii tbtjttfei 

II i II i :l!ibt: :kil tiirj^ilfeiiJife fa 

'iilK ^m^B :fcb!ttbi 

I ^ JiD^^ibltit bJitb&Jbi 

'biiik tJliiU IkJJtihJte ::* „ 

I tJBlitfei :bJHkiinilbll»k bb kbi rkEite 
'^:bmbi bibS :» 'kilbbE.tfctinibbsilBa bilbJHbi 
:bS ibK I kil bJB |toiJm£jkBiiJfeiibir*itt fe hi 
„ II i II :lilb k^iribbiJlt b kjbtt b^jtiJb 'b^bU kl bi 

-Sb'l kjSll IbJklt I Jfe ]iffirji.f^ liufe kJtii tfebSItt 

';r«rJb fijbRrrifbkJbbl ibsBlis ..-fe ai£ I :klbbl 
Ifeifc!*i£lbb bbttiblib lbiibir-ttlk)J:«iib-kb«iJE: i j kl 
•ijkjftbj biibb J<fe 'liilbiJb.bbb:&bi :bB^JTlt-b tkl 
-bbl biSJbk II ft II :Jba*bi Jiife^ja kiiJbtlB biruS* 
-bjnfefe II t II kJ^ Jkbi b 'kb2ibblbb kibik b&bi 
Sbhilib ikia 'kj^ kfebts -.ajlM^lb-Bib s^iJkjJBSB 
b^felhli fcJimhtt^ftkibhiibife feHfeb t kjhiti 
-JBii la ibSfebibitii 'Jifiaiibbibii ibJ&hibiBi^ 
mb 'li!£2>ibb:&b^ ib!£blLja!bir4iib>b Ibinj^bbldi 
fehaiilBriibib '^ kbbmribtiiJlibitiJrikib :b& ft* 
'kbiUbEibtiliiiibb kib E t?i*bjbi^bJj || )i || bJtfi':b 
-bibl bslhlibJ UJbjjarihibJfei itl 'bi>B.t«bikiir 
•JbU^SlteiJejJb fe b5*bjiilb]ej II s II rbiiiSbbsijss 
lSJbBl*lllUbkliIl::lklklk£j>bii^'&tilUif lHbbi)b:i'a><trb 

-i^itmitbibabbd>iib£:kK^bbbbt-^ajiibJ^;:^jiiJbL'lS 
•&ttft* :£j|llkdbb&ibbli)&ib:aj ll^jlbstUsJb'J?Jb!^ij&l 
-huE lb:a4llklfe B ,, II \ li :h!tekliS 21 JK!!b 't'Lt 
•U£ EBiS :Jii!lb I :l£.ii B:t^B :i^i<j> 'bjlklt ki^b :@ 
•i:k„-ia :^e I liia:it)>febi>>tsuibfJL^r«a»j b^bisbi bb J^i<fi 

Bll kJitltk 'l2lbJkt»^lb:klblil'^:iUlb'L '::JiloJI^ b lLb« 
-lli-:bibl 'b4 t-;iilifeibJ§ Ibi^bbMbJib b 'tiirib 
-]£ snb± bkFi-i kll kb^ bk I es^ kJbn ^^E^iiilt 
•k£t :bklibl bb bkkk I k^lbh Ji^bkmM ^bia Job> lli^ (\i>YrG ) JH^ Htn -.blSJlfe :bibl itiib :fe|J£ tiiii H^ll :kJiiJ;fe :bibl 
-sJbfei ;feiif iiiJte I! ^ II '.tllJIfe ;tiliJ Jkt* :tJl£ y-tj 
•ISi-iiifeJtt feHbS I tiitJfcJttjrJkiJJfefeiliiJifer ttliJbil 

-tiiilbbli^Jlfe fe bbBba^fet/t^bjJifiliJ IhilJ&Hibbi 
:mjfeb fefe Jb&SSJiii)tiliE:JilifeJBbJhiiI)£t-..ibfeKrS"Jtll£ 

-l,ttlfe ii •:JB!ftjbfi J^^tsli fei!iS..bJk^!*yj:5Jfca)fei 
-Bllb:l^i^t!:b k^iJl^]lr%ii& iekb^Jk^llf J£r^CB '.bii 

tiiliSllBi)£fcJsL»lJilBai51fel JihliSSifetliltoiSilblti fife 

-bJliil fefaliHfc>i 'tiJJtibt».aifcil bIH.'Ilb bblhisJtB 
-Jli6BblilbUlSi!hfei:JbJbS 'tl^Jifeit.Jfcfbit-.l&lia Jia 

-hifeiSfebxJliilfei^bilUDiiilssJba bJttJkiissJibin'ibk 

-Jolii!^ 'JMisSlfeb i&bili-Sl!tsi^ I :fekJiBfc!Bl.lbkilbiii 
-kb 'klbifeii JfeiiklftikllifettBfeJitmbkJisJJiiiaJiifel 
& ^Ut^k 'kl£:ltlQlh&i:ti^ ''I^lI^Jklklbb&l'&^biQJb 
•B 'ittiibiilb-lJiilfeEliibe I :bit>SsJ£:li feJitiJfeibbfei 
'hmtSiii tiJJtjJilbsJitfefclnJllB feik 'Jt-ibJfebalkfebb 
-Jt*je!tii bJJii>:ifehk 'fctfUibaifeJteiMlifeJibiib Jfe ti 

•Jltt.'IkJbkHJbJkJhBlbiiJt ibll^itJ MSlb4l3Lt!J£ 'fck 
-JiibS3lk':abblbitiilDlJ4biJhJli~kk feifefcitihik 'k 
-blhk&illfelbiiB)tuSjSt<?Mt»Sllj^JsSi.bi!tiiJfeJ:tib2^k 

•bJSillkJbik 'ktv^Ubbfel JlfiiU*ril&JBr«Ji£jiibibJBJk 

'lilkiife kl^ ,. iiibjfKJJttti InJJaufe kili „ 'klfets 
km Si^J kibabJiihlJfe bJSlj^ iiakb 'klJSBbilll 
•1» k 'kb^tJkl J^ti JSl^lfeJ JJi£.V.jj-jjihkJUil 
-*»l\l liciima feJ£!: kk I ^bsy'itfebiUi^Jtm 

ifirtjafehlilB :.tJaBt.lJi^ijfem fckH biJSb & ^^ l kjlkfe 

■iftk iJISii Ja Jfeli'biibi£ tiiJbakJlf ikjlbiis hiH iJfeB 

Si ':abfel JkSa tkiiiiEissibaSli , Jk5, riJssifei Jfc J>* 

'I hiaib^ttiEtii :£j$sJbs£;UlibkJ!tj:Jk IsJi-Jftk I kJ^ 

ktilJ£ k iakE^i:iSx:abJkl!:l.^&iJ^^ jLIJ^ Jk£^£& klJki 

Jkk^imit iJl^JJ£ kltbb H 'kJbl^^ b^&^it '.ih.i.\\&tit H 

■kli'kJi ibkilbbJlfe tett iiibb£':kiiJ!fcHikijili£ JbJit 
;^~'"' - - ■ -^ ■> 

•liB-:kJbb£.-:ifekJibbJl£ 'JikltasJ 'kJJkirJfeJJ^-jaiJls 
kilukJUkkli tifeau-kJkte 'JkJSa&JJb-tifeiJili i2^ ■Jhtt 'kJiiijy ijijit kk.-aeab kkbi^fct fctfei feiifci 

kjjkiik bJSJibJi 'k^jJk jUb febui^tafe k 
I :mJr«JU kl.^bjijsslbaSli Jkic jfck'kJ^ kltJb^sJw4 
kjJkJE k hhiiiiit Jk|kJtt^2c ikibkmmnJbJiciife^ia'^ 
-iXi£2kikkJbkJLtJttJbxi lkJ^bJIbtt'iifc5sJkfeiiSiiil6ii 
-iflmi-itJiimiRjife jfeb •kij^jbJS^j'febJlIt e'kkbr'i 
':kJbJbli :i^ii jfe Jbiik-fe'jyi^ii iiirjbJtt bfcte'hHJi 

-^jrsjba£ii kmiif ifejji ibijib lsr*-kibC:i ik pi 
•fett kil^ii JkltiiSJb I kjJkbit klkbk^iljikLfeii^* 
'kiJsJilttkJ^ JkfcliJibJb!4iiJiaifessJkJil lkJtij£^jjfe:te 

lir?ll Ife Jifeliiil iib!fe mil* <iilif hiUb ^Sl* 

-Siis^'iiiEkj feikh 

I hbtlfeilSabiP 
■bilkfeM kklfej lb!fek kttUlb^Ite)i»l.]ialiJtJkJK bijaa 
kkbitiibb ,, lij ifeit jfejit, jin Bjjjhfeb „ I klSi ku 
-jiiB :iiii ibiBnasirsb 'kmKjib*'kife^fei!t* bin 

-Jk^lt! 'kiJSJbifebrJbk IkJsjBlfek 'kllciij: Jl;iJi5Jiaa 

-tv^n LuuliSuJ&lgjs 'bisiiiiJhbiiliijbiht "kig&ilh 

: •^ lftillfcJ-Jj^:£ J!tJ&JssJt-!» :IS:bEgJiijibi!^ls bJlDlblt 

j -ii Ss-hbiRftjfebfejJsL I :kJlb:yb bkb^* ^^ttjh.-Jfe 

mitjjfe iKJaij mjibfiiis .,-:b;jii!tijibjtt4ii fe jtj* 

' *iiinii£!fej k 'JfettB ^i&jj^ii Jbfealikfc S iMiJfc* I fi 

, -hJbJkl^rbmfeitaJtJb bjbJiJb^ibJk 'Itkl^BtJ&bij 

'kJj^ifeH k!'*'^lt'^^fej£fe kJJki^ l/illfe jJbtiB Jfc k 

':i:feJi=JiilJiir]arJki36 "iblit tb-iibJ bitel£iJhUiJfeJtt 

li^iifehJLlB I5fe^i) khJltifeit.B ifeb:;JB tj3 JlcHtbifelB 

! hiSJliilfelJtt £t fei& ':Iisii J^ttl^JfejBife lbJ^bJ:tebJ::^B 

i lifi^ll h.k\& \\i\h\i &lhi 'h mitjifilh jljJtik 
! I IfeablJii SJS fciii lilkS^ltfe '1d£ ulbilli^Eib 

1 N» S V Nrf \J 

I II i^'fe II JilSrbiJSife klU 'JlstEl 3i^'ii 

I feii ihkik fei iifciBijfiih 'HiiSrBiiitfefeb 

-^Ji£ kb>^ Jkib'^ESjI^^i Jb;jai«l:kikb 

I fekSifeJii^baiilli IkfeilKJktlJSijbJii 'kl 
-bliii!fejai*!telEkJ felllk kl^ il5fej5ill^bbk':kbiiii 
febB abi ikltlbili kklUfelhikifeJiE liiij ibib b/rin 
-JauiifeibilliJli & l£& 1 kiiMliijBliiJaHi kJs kbk 
-ijbb2 JfelfiSlkfeHfeJJ+.ltJ'b 'iiijaiJb^BitiJbfei JiitJ^ 
kb <^b :iih^£siR|is^bt^;«fe^i?^tii£-jr<k '.•jtjt-ii%j&tkj& 

-llEBbxRjli :ibJ:t 'laSfe kiR]biii^b tlbiS^lijSEBJb 
-SilJl^JbJSelJS jKbkJ-Jfek I kiRJiTbJeikjJfe ':lKbtm 
■ItafelS ':lH:hiiiitife ':J15:kfe.feJi-lt«iak-:JiJ4£KibaEtt 

II a\ I! mJ&ifelJ!: kll Biilife 'l)Ei Ihj'fe Iti m^i 


ie£l I Jigfe IbMfe Ihlfelitsit 'lh)4 ibilfel \hM 

I lit] K II miBJ&l h %1 |te b |£ 'Mll^tiiigb 1^ 
-fcii lbJJt*iUbikig! ifek ':m£ii!fe MfeJJLt BB :lieii 

II Oh II S pllhi) Ihihfefilh 'ilblb |Jbik 

I rii!b£ £ ibiifee minute 'mibsik iss 

I Ibiiiiitfe feili 1j& lk£PMi 'llifelife IklfeillJli 

II ^>5 II fe^ Jiklsb il^£. 'lk£±fei£ b llfetfe 

11 hh II iiltslZultfe b^^k %lSSi)fe ^Jbik 

I iL'lB£l h tfe iHSli iilB^ 'liilht^itb feij 
li fih l|lfe2libBibilkfeli.ilb 'Jt HUSte Ibb 

I iSe lhi]fe£Wli m^J^ite 'iniBfeblh I2i 

Ushll IBJBlhilkJtatt iMlt-JttBiEiliB BliiJli 

I itelfcJS feJil 5l£- Jifebiii-St^ fe% bllbii 

II th ||lfelB)rltl illii:!!: IfMtfe 'lillfebHilhii 

I abib e ixtiE iiiiy liu^i-ii e biihibiti^iii 

I pj$ fiiii JkJbkit.-s bjrJbih(ii»*J$bjfe fcttife^bi 
v- im& miii -.ktk^i '^£bi<fi lilt i<fcbiLlJs 

.iBij sSlb ^1 Bi«fe 'Jttfefih ly. b biis 
lltabi M4'idak!ki/Uiubit» mk ^^& 

V^)i>.('^l£uilfc!ft :Jbk£il lofcli :i^tl b^:kiiiU b 
!| 0)5 II lik khUiit, filifelt <i§£: ffiJfeeS 
• l-!ilD^.ll2 114 b IkfeE :^h *liili£ BlfeaB 
,1 im II :^b ime BifcaB 'inikfi feilb k IIQRII Jblbi^lg £ k^^yb %^1 illk^ ib^ 

I fi>blb £ like Jb^l 10)^1-1^ b bilB<blA^ll£ 
llSXIl 1^3hlb £ IB lb:^lll:i£: '£ ^bir^ Jb Ikk: 

I lB^lt:2& %lk B^y IB £!&£ 'lkli& It^k Jbik 
•llh&£JbJI3 

II^BdlfeWliba tll^ b fefe li Mie^ b IJfcfelkB 
I iiikitkiii b liiiBi^iiah *JteJb£iB:»^JiiiB 

t« w ■* ^ >J 

'Htk^hiii :hmh\&bS! '^£k IbBlbKbkl ibli I ttt££.i& 
10 ^ 'IbHij bi^jbtSbfib loltCtJ^bi^ U)m>J^bt£ la 
•>(^^Jii££i^iBei> lA £ ; ibbiu I ;, ^&£ bja : L>fct is^lit 

•h litts: ijiiifi! ; Jttbiu 1^ Jiiflib jiij£ ; kit la i±- ., 

-tHljiSSlfe ibki I k-b!^t-itUlliisll! .. %i twk^Jfe ., Ibi? 
•aUlllli {^^i KUfeitiirSlJiJCik 'Jfcd!^ kJJWifeB Jblife 

•i!^aS£slti)iltbiib:k%<^!k£& MiJl^lti b >^b.'B lJ}!ij 
iBifett ( Jij biS:t'i kjfe5 b jfesii ) I k^jfeii jjfeitijrs' 

-Jl]S£Bkikbjlli^ £61&B ':lkBibbhiilabt%sslI^i^ssi!& 
-leiEeS^ib ik^!£ kis jassiygE:^ jttji-iJJbi b^bkiburibi^ 

II 1F>R II Ibifeii* kjbh b IfesB 'ibiibblQllsaB 

I Jl£lbBthl^bQ& Blbi^llb 'Jr^lbilB lk& 

I lj!febiSsJkfeiilSSlQ!^K:B& bttil^Ebi b?iiil l&lSiifi 

:ikSii:a;il liiiSia ':i<fetf^issjbfeiii^ijyt-i) JikRis 
•ilfel':l£lil^lJiitiS!£) lE5sll}!feK2.) Jlii-!i3Ji Jiakfe 

IIRRII toji Jiiitutfe lli£k 'lif^l b lt£k liek 
I fe^ iiktui^ IBiibLfii 'ikff£ SlBjQbA 
-^srjbJiDbakibjife^ bttjiiiia 
I kils lbS2,]b Jtti^-^tAife 'igubj Jgii£ ':ib^ 

■JBB :klD%i]fei3 :lbii fiiiia£i^J£bJ£tj JSii^iuiBilfc 

||^R||lfe2hlfe b Jbk b ItSbfcl 'b fel lliilBS IhlB 
I Ibablfe b I'^klb ^ik b *lh±k sbtsis 
-vibiifcitjttJiiJBJte 

I (\) l>iMI*i| k^lhtlWf-eiUfcj^bift telt 

-B & ittiijSttiJii! .'^fek j^8E6arbiss.'l}:sE;l^i*iasi£. 
-iSfei Ikitibkiilfei^ bilbitbatkife JklUittilitssJkta 
•lli JliJSB :iJfcife bikkiJbklbk 'JikB^i-^^bB )|!k4 
-%ii Jifimuib iib£ ibst«iL)i:iJtsii bMi*JJ6fcbki 

II feR II fillBilloli fefe bbJi 'lalBil Ifekb Bli 
I bililb!it.£b bibll^ bi)l^l 'ibhk IBxibllS -Siiti^]&ife<j^ iti^ 


i^liklbii/M lbi;l 1 S^^Ubbibi kbJt%iuiltktiki^ssJM°@ltl£:l^£iiltJhfel 
II qR II Ifeshlk ki^ l^^IkB 'itti^lillB^l Bb 

""S, •'^s-' •■»\.'srf s*« 

I ^liilt^EBb b tiy i^Mfc ^hlE:!^ liilk£ hit* 

lt)l£ J£!Xt£l l££l iJsib "ioiii I ,]B^J,|:Bl2ib^b«bJite 
^i4 II "J^ U 1 a II „ :» :lhlmfeil „ r o;ja-Jfeil-lbil 
imib ^fe bb >i oiuoi'lbilii^Bijfe-iCjiioLia-lHifesSl 
I oJi 'feLkJia bttii^ t oija-febWSSllia^i-JJbhblfealBj 

I Jab \ OJS^ 'iitbBiSlStl I oB-«feJb25l-l!lfe2ii 
I fei9 \ e&i 'hJbUJiS 

-iu^e ibii^BfciRiifiijjs^ii I oS-blt?.h2]&j-fiij;ajfe2M 

I OlCsi I oKii 0> o^ 'feJiilsiJSS 

-JJfli»ba£ibttli£ I •fei-feli*t!t£b2£J-fe]hSlfeib«»iJ 

IbJbaissJil^iJbfcltiK ! o|ia->lfe£b2>l-§lt£ts»^l 
I ejfti ;oifB o^ oa 'jB|ii!ssifi> 

I OJi 'iHfiJb I Ob — baMbs^l 
Joii ♦£siPJsssJ:giSiiDjj-.Eife 1 ob-k^feh£ij-b*tj£t2il 
I fh\k ^ obSife 'ItJblE&ii^j I oE-iilbbsil-ltlktoJil 
I efi; i ofe >. ofe ^ cfefe '^i»liBbS» 
tiij^^issifegistajl JbiJssJiBibs I ofei-!tb2JM-libsil 

I o&lb I oS 

'itt-febib I oii I fe ittfejtt jfei&u .jj^StL 'iittom 
-Jsjfeifejmia 'bifebi^ 'bi.fe 'Mfe^ I b2 felt telVj I fe 

-iiSiBl,, I oa ^ or* i 0J!| I ,^ I i-isljtjjfiitt Iii7£"fe5ii „ 
le£ R 0J2 R «JJtei'liJl?.iite±Bfe£ijssi<fcbillife i :bsirjfe -H fet':Jrc iUJfebteijifei JtfJfitibti :JE 1 ote 'b'£l°^ 
I o^ 01J& I oKB I eb^:^ I «1^& I ol^fej I ois- Tn «bli& 

'ijBbi: bliiJssaiiibs I otuj£ t eti 'i^lf b»bJb bbfej 
-ilSSlBJill^iiibsl oJi 'fiihifej& I obS* I oJJBt 'Bfejlfei 

t oi oU£ I ojfcii I iiia Is ci£ ^ OH oia, 'fcitibiiB 

I cjft I o^fe •iKi 1 c£: fe ol£ t oiCti 'bbfelEifebitbfei 
loisl ohB o^oH'&i^J^l icj!^is loi: clt I ois o& I om^ 
I oi!| I ei& I oli I o[& I obils I oJi 'bJba I ollfe | o«li 

o> ee '^BiE I libis-feij bbStbstS | otl-bsil-baii 

I ^Jb R oJc 

„i Bi^jti au fe^i teij „ I ofejfe 'atij I risijbis .feiJ, 
bibil JbiJ tJi lUiR I R I ? II ., I^Ub ib feii ^fe 

I emtL I oi^ 'feJ^Bib bikSli I oE- -fiLiSl-Sbl^l 

I oj£ s oir«i 

^otbU -fefi -feilsft , iifeibii , I o£-i!tlbil-iiilfeil 

I ol£ Q ollii 'il bajb41>J&b 

I ol^ I oJi I oii i J oa£ '^-aii I o£-i:feJfeil-iiib£i 
I iJb i oils '^Jisli , Hfe^j , J oS-bbi)-^ti| 

I ±i'S. oKlte 
I Ojtt »b I •;^ Ob I o£ ^ oJ£ ft ojfei '^ijj ^j^J^ 

ft)ioi!fctt:fe bbsfeyiibj Hfe^jRiti I :e t.xg& jb ftjioV^u 

I oisoa I oljh 

«'< oil ou 'hittth -.niH I om-iytjhfeii-iifejbbsj 

0J£ X oJfti -feJiJ^^ig I elfe >; oa Oils MBfeij JbiBiJss 

-jjilj:a I ofjh ol,b ^i olib oi oisc£, I bubfehib itt 
-sfeibittfe^j biiki, I :i,jii,e Lfe^feb 'atfettjVjtesEfe 
':bfet>il tiasibfe -bJiiiJsiJisiig ■iJi£jttjsJ&^iiij^':i.m 
-nsmjii 'jbfebfe jttbb 'mhttmliiaife ••.•^bjhjjsi 

-'£ti itBB '.-airttWifebii :ai. ':.>bljib JUfeb^.-SitJli 
-b rnSfe •••i^Jbtt jbiwt ':ttiJbli3iiJ :bJbSj 'jhJbi 
-Jbli :iit<^Qbkm tubb-jbfik i tiiB!^ bUbfeitjb lii 

-feb fiuiife lujBbii jbjftifeb 7bbb fet r 4,iibiiiJiD 

aJbb m ) I :iab^j jisifeb Jp^ftbifeJb bb ':bb^l 
JblbL jbJbfe '.Bbij iblysAlbikSj 'iBhki iitutiih 
•b'Ji-mfib ( ijjbiSE: tj ;-lmii«t fettb |!jtiiEtt25!iiJii 

•bib ':JB!la :iB£il iljfefeh bi!4b | ijSj^Jbfelb lilHf 

■la ':ifeiiimuarjij>tii 'ibfej^iibijbjfeja 'b±:fe;*ii Ttb 
•b£ t!ji ,1k, ( ijibihiiii aiiittbii )-liblfebtt J ^£ < Vcrt^i ) Bb^ 


*bfe£lifc!ljh-lili ^ ! il^^^ »^^<>' ^'^^ ^^^^^ •" 
, o.S . Oft). I ct. 1 ni& : ^'B . ol^-^i '^"B ^a^ss 

1 Ola % or« -J ofeia 'i>a 1 cii-fe^l-t-^l 
I bays ^< ejji -Jtibiti I feii feiite fejsj 'tbiife^ii I oS-btil-htil 

-^ J -^ -/ V . nj 'J 

I eis, h:- cr* i ot-h 'la&i'Ait I viB-fcibkil-ititibtl 

I c&J&i 01^1 l&'i^iab'itcJIii/l^ifkll I obo£l I ckl-!^i^l 
ICfett lOl&lISi lofelfe -kilg^isbigiii 

I cj2 Vi oi£ iiii^ii tiiiaajjiijbiij 

■iiiilisih iiHisittlh i fcJt-.ife±tthflj;SS..bfilirIiIi]feJ Jbli 

•maussi^ttrii 'lniiijifebji5^iissJ:tiH i^kibli ibs 
||£S£i; lfe£ihi:?ihsslbib 't'k ihbiifjU 

H'i^ll £i& ^ttHbiit KUm iiaitfti lUsll t^>!t klilh lliibis *:gi:J^tiih!SSlliiiife 
I ^kfel kti Jiiilh ••tlbiiSlbSfebSkii 

•fc*fettJi^'rJkaJ:l tdis:£jhfi nnnn i febiivSJfcfclL'* V -. ^ ^-,.n £.►. 1 «i.-\hlfej!-±blKil JJiJl^*"ifc'l»iiBiilbH*li^ltt llili^feJittlbSibafeBfife? I t£iife 'kikaDJ I :tt 

! ohfc* ^R oB I bJikbjjtorriknayfeia 

•fefe k!lJkb!li<ilfc'lr.Jb3E •.^Li'±lfefe5f ,, I JbHUitJbB:^ -ittJttbUoj:^; biiijssikibkjJiiiin biii (kitf^lbiii ) 
lloili felsijSSlliliiiJ'iiiJ'^ 'iklJikjililbs fet?. 
I ^! iihhi'M^ hi^ 'tjliiibbii b;'M=. 

ll'JCll liife-'Kifer.'.ib't-.jfeSik bib^bJBijrrJb^ 
•X^i:i'Lib± kSjabiliigiti^ti^b&Jb bJb ln'k-i^ ik^biij&j 
•ssib^:^!^ iki:ijktt:J&tt I Ijib::^ujj:ckj bi£Brt:ja J&k 
fifbSiB 't-ijjfe&ibib ~kitxi i^biii:^ ijb I kitti kiii 
-nilfilbjfej,', 'bitibife I ofei-kLitiJ^Jii-LL-bJiilb:^ -it.iisStt-b&ibS^kj biia ibSfebatis. ( feJEte ) 

< i-ba& i-sii iijij^ji Itit-.ife&lbilbi bib -llibikiillikiltJi 

Vio'kokj 'fciijitiitiJ I ok-tkl^idltij-IublklbiJi 

I 6 It I ojb "aEil I :ife-b>i I obst£-Jfeil-Jbij 
I l"fe^ oii£ I orl I efefe] ?■< cjftb 
'blUJliaJiEli tffeil 1 JiJfelsattbS] JUilibtaikife }fit:iikikj hilS 'iblifebiifelife II fl^ II :fejit kl 
-H&ltSt-lttJbSikilbkla biitiil^c bibJft iibtiih Jk ISB H^^i I eL-kil!bl^^bbil-( m ) ilihhthikj&l -ttuajit na i kb££b&jj£:itk:i±ib kitk < k:.t:tniiti ) tife^l ( Vcnc ) II 2^ II ItlblillilJh iikl-lhklihlbrkfih 
I Jkkli^lbilhtlife 'hilfib bllliifch 
It els Illiitibi^isliibJh bibiiLitikii '-.yhi 
SibJ^kiJiiatJ JitiJbJhlkiS ijjnt-.ifetiiS ^.Ittsfib 

-iibibjt'iiifiab Jfebx2:fcBriMa feiijte ( i-'iii'^jfab ) 
II fit II :tM tililttlhiy;^ 'hlS'b-tehBliLi tfe 

II ^ II iJEfeiS :%1& Jt<£g-HtJ&ii:J:i2JtliH 

I Si his-jiaussmaa bib '.kiifii^ i^uSbirmui „ 

-It'Jimb 

-isSiiS fcfejjissJaiiiijri jascMBi-febiJii^ bjst-ibirjai^ 
11 \'z !|.f-teiK'1^5i}l'^^ 'j-b.fe^i'-'iife li 

lT»~Sl:bJ2 li lijbto blkfejfej& IkSiJEii^.ti-,!^ t±tf.;iijfij% 
-Kil'EfiiiQf' t!Sirsk'Mi-!-i bi^aBjSl' 'iJlL-Hl & ln*^Jtt 

iiitSiiti.*bl&i3: iia^Hi I :l3li5lfji3.!lSi":ilS'-.bfi*fcjJt!t;tfJit 
-mifJlbtJit Jttk 'il^ts-ilEsfe iiJif^fe &h < b'hriRfc ) 

j ^ - » • -, 

(l^'ill „ll \ llltib ibjiHibi^a-iJaiaicJbJSsia.b ilun 

-ibi^JizJ «bl<£bQbi3ti^fe :ibl^iiit! ii £i l^k I Jt«t^!> £:£ 

ItJilltJiiliiiiiJ: lbJbJ£2i!^lb I lta-frJtllObJ!£ ItSbEbii 

II Rc II ^liifeaSb: iLJbi£i'.-ifeHk.lhl£2:%lh 
ll^^il „ II ^ II E JiH&sia titti^ 'Jf biTiiife iSHlbsa^ -ife-L'4i*ui!'!t-.iK 'tjfebji .'^> lb,hJt feiJifc tii*i 

■kikJisitffcl b*k feifeit-KiklHg^fe th!fe ( kItiJfe ) 
II s'G II ii iihiih^ti t.lfe 'ilitJa^bJt^^ Iba^^ I ifelbibi-.tiii-Jb^bJi^ljifeki 
( iku Ea ;.= 4>i 
Jim fej&tiijrisii , iSiiii , £gtj?4£4k ) ( jirjxi^ is 
-li , hiblioib , iii2>ib:HJ!iJifiJ3 ) I ViS. 'e~C o'S II W 

II :U'i;jib.'2t.H£zfe "iii-?.:!:*;! iil^'fetrisili I kliillt t:jbii» 
-isS 'jy-I;fcJ l;!uiiri£-ik;li.'Jttlli:lk5J:fek?il}:t: MtKmbl 
fciii.'>;;li!a :ri S J'i!-'' th? ■fctelMlolK Jt-tttir ilnitt 

il \i II lbl'=^t!l;!ih'fel£>i 'llilEK'Jiihhbili 
I Iki.'^Iii-Mlil^iiU;''!! 'lii!-':r iiibblhllnih 

I t);.i!a ^ ct'. ■isib^Stiii'.thJS 1 cjfa-lkll-IiiaSj 

I !aii& ■£ efc'r*i I ii^ t-iiJ Ji*.!!*. ItMKto' fe j, I ^JK'{uih'b:i 
-il,, I ohilS I OIK 'J^'ttiil!* I olil~.S*ii:5l'.i!;55-iJi]bb-j£j 
I U'.lii ■J^ Ufc 'a oJlio>. MvuK I eS ?i Qi^iK ? ollt I :Jk 
iBli: lidtl mia l-M^'ik"'r:i J^iciSS k.'rUtSlJ?:!'. fe? 
•ijiiifej Ifciiiiliif. jb-i::i Jl'iJibiii I urbtsiaitL'SKISfcffe) 
•limba!i|e£"eOiJt?l:'J -JiiiBlK I c»ij-i;lllfc-j!£-l-b.!y 

t CiJb 4 
I o£ « oli 

Cii^l I OE-;^- 'Jcy>' ! :■': ifiMl'fe I Bis '1|!j:; '^.'r'4 I '-'^ 

felU I J& ji^iS 'l!:lii-M!..M I :<i.~i.£j I cL-JSiij-^EJej 

|eJ3!,>;>cJS I! =*f, !| tll-JV >i L.j"'-;iiJf'5 "J .*?> ':i.'*>kij 
-life klf?.--Ji* ':JivJ>!^ Pa;..<--!!.!:H VJl-f)^]!^ K'.'hibt.fii 

I OJb I Q^ 'b 

I oife R or« >, ofeti 'hibifeattiSii I 0:^-i.biiJ-liri^l 
I cfeK I oj&ijii I oi?.jia i oL" 'iflS iitiiieii!i2i imikU 
■iittlrjJifepu bii^!4iiiuijlJiib I c£-S:biilli-h%!il 

■^ oj'J 'fehii I o!ii!b 'iitiLB I'lJiiSt Uil^is .^ II V irtba 
.j:giJBiJi JUlG 'iikifeiurikbiili I tttiiissJtriii^iiijS 

t OK ofe 
I o£ ^ oJ2 "ft 'll^ ' lti!iiy>ji^iai^jlfe!t^.t!ShiiS 
i cfeJfe 'bSlifei I l::-tbl felhf '^■.ttiiiibtie.% >JkJhbis I eH I eW I eUi I ^Jt* I cJiS I ojfc ^ 
-ifcb'Jbs'iife lb*saife bi& It Jhvbbl i»irti«bj fet lb 

lUk II £b3biik 
1^ inibkt<kt£ lj> blb^iiiitl iBittbi feiiitm ki&l 

ofes II >j'^^ II bifej* Vi^fia yfcififJtis Tfcii twiEijiibtt 

•E MMti rbkllJttitJliJfe bititiJJbiiitJ&is bsi^B Wjq 

llfi^i«ii tij mhintiife feia&b 'Jkfe iDiiibhiife 

-iJiliJffcb fetiS „ fc Ei£i:fe bife „ 

II p.Vi II i^i.<%Rki? i^<feb^m 
-ttirJBfe 'iltbJi^ii b«feSgs fciJiifcfe-wtB biiiiHh\hkt 

-Ul^biXilSsJatl biia^la tctb4K-^klJiD!*J^bf.'Jkljl^JtS 

llR^lill liifehs* Jh&illScB! 'Ilttl h kblbife 

-iJiiJkkii bfc^jijrrii^iJcim 

II \^\ II i^Jtt": JfiiBa -y^ 'kbasi 

•^Jssit^&J kbbl!lls::%iRI?i^Jlkk ':%^k£H!&Hkli^ '.is 
-J}:l!lll&'bi»^i;si2bl^klki2b<^bi& .^£!Ji kJ^B^jcHlit 

II i\(, II Iflieb J^febllli Jbiaite 'IbibbllillS 
|lil^lblid:i.lUibi:lii:^ltg= *hiifej|^ bJ^g 

II >iVl II klb=febkjts jfeRJ 
-tin tbjifti?; b:affiblhJbkblK;UJbKilSrJIa£j!Egh :kk 
I bir<H m!tt! kb 'iblb&ltiB JkiT.i^bibik k£lbii 
•ijrSliiltiJBaOsib! biikHfel^lkk 'b£.ElS blltt^tJtlb 
MiiiibifeirsJiii&feitt "iiisiiiriijfc 'ii«iEfei 'bi:fefeJ2 l^^l •M blJbi<fe felJttik balB Ite ikhJifefeiis bfeJJtoii 
BJba >feijsrJiJt»Jij aJiJbi biibutii kiis ( iiib* 

-^ Htibiib ) Jtik I Jbsk::fe kkikll Jb Jg kUJi^i&^B 
'kltllti^l£ kJt^k k£-.£i3i& Jktm bikflB^ bik I » 
'b'Jti bft^C kJbJk|kJbi2;2Jb.'k!}i^ikiia^-jeb I ilJbJ 
-s ii)i bint i*Ss 'bbltJiikJitik JJbb'kb*! bJ&aEE 
bib:-Si bik 'bsiJ bk iJrSJiJ^ b*H bs^SitiiS Jkfc 
illSaillhiJt JE ^llhtj iiSSll^tl'Jkl&bib bilbbb 

i! \%\ W'^xtfAi.byi^ ^k bi&it&kh I :biH 
l^i !bB £b '^ :bli J^!:^ :i^r^±t£bS ^k ':^k kilJb bi 
-kbAir«k 'k:a£ JJ9 Jb&^Jb 't&Bt^J bklk 'kCib kbl 
-lUi. kbb?Lti:^>iSrJ!^i:t£i>Jb ibb^ Jb Jba^Jb'bBb^J 

II i^ ill 2 ^'^^ I* iiifecfcii 'ifeslt liiik bitb 
I ib^lg \hh% bJ£l£ J!ib2 '^Ib'^llb Iub^£l 

II c^.i llliiblt 
Jfe^JHI^ lobl kli l-.2id kttjbai^j km^JJilt: :^ibM 

-it >Jimb^ I kibH Jl&&iliJ& 'JMsiS bsl^kic 'bftgi^ 
risJiJfe 'bl)frsJ$ba!bJt 'bs^SitH-S ^k 'tti bs:attl:-S 

IjOSill iStrli I& J^ltfeliijIlS '(iitfe^Jtlililtfe 

II \h\ H Jk^kJBJ^ k^iJ^kbbHttbb '^blt 
Jli^&lBI^ liibd 'Jb>£ib J]&:!bi<b 'Jb Jk^lJb&^lb-^lj 

-iiiD!£iib£ 'bhtbiii %)^ bbb:^Jl:^ll: rj:^J>iti<ib^isi:b 
II ^h Hi £ Strife '^\&\'k ^\ 'iktjkii iiibiia 

I iiib^^l iu!£:§i:fe ilitc!l'£i£ 'B^ hSJbirillS 

-^J^B^bJ^j bilil£jb£;bkbl mJXt bJ3Jkbk£tJl!^ 

|l?n«ll ^>^^ JJ^&mi£ JHJJl 
JkJAbbikJJbaElJ^b k lbj<£ ^B kbKl JbS'lbCjb 
Jb £Jb ^ka b Jc:£J<^ bJb)-kJb£JJ:ikbJb^ii:J IvBli ]E!iJa 
.l£:ljbEKi'bl-J£lib>l^J<feigkii Ik&it Jbb^iiiiJS bkii 

I kibit jt^^iHiit aii^biitimis 'kirJUB tisH: bir-tbij^i 
-IS kjbb& bB>b<^ ( kJl %tA^ ) '^,sll bbjbKiib£; 
ai£iib.B ^JJd!b-Jb l:Jb Ifar^sJu i&bkic kb^<bBJtlt:kJk 
-jikJhJfesJBJans-Jbbls I li*iJrsj5b!fetiii i-BSb-jfib 
(%i liigib)£b£kb bJllQi^bbK'bkl^iliiIt^Jssmb&lliJbj 
-ibi*lSE'ba'l^ibikhb:>il?bi<fc-ifei'ib'kfcii6 bUb* iJii 
B4i£uSSJkb 'BlblfK«JH!*k)iLSjfe i|)^-Jb ijb 'tl» 

•fesis bjjbifc li^ina^H t^iU-tjJb 'b.si^ bii£aiii-ifeba 

'ItkliJliti Jb Jbaalb'bbbiJ;feijSs!:fel>^l)ib kbb.i.'Sli 
II ahi II Ikil Ife m>£iyfe blfe '%tii blbib 
I ^hblii llftiilLltlirlii 'llMflih lubJi£Sih 
-aiht!*iikia!jj^ 'jiifciBii J±-*Jie Jikfi 

I :5.±fc^iittlt.htlife l^^ti^^j II C^r,\ II tji ]&:^B rlJiUt JJ»Eti Hiti J!iJl iJ^'ti 
ittiirbltiniid I lilt-iiijHibi ^%ti bjntt L'±- S^ iwy 

-k lb* JtJ^jy tiJh biJi ifJ^hl'5 J!£Ji J^y I :i*lJit»E 
-•ijjfe fe jfiiy bi;iB blt;BtBB .-liiJltK i^ bblijlkfcJl ik 
-!fe-faa&i';^iili)Ss!^^5-i«b*y4bii tliJJbbJ bfeJiSfel 

-IJJ&ittl'tll 

liJt^ bJIbsblnHiSili fe biJfe-te 'bJibiiiifeibrtiitb 
II 3hk II liiiilfee IH Jiilii^ 'ififeblfe lil[|b^ 
1 Slfealiliilllilfe Jli Jbbi^b 'h JMltete h Jililbii 

II ^n\ lllifeihb :ttlb 

bits |i;*^ Jiifeiit'l m*J:ili» icSBhifeii ; >ltliJLs JS 

(IRRilifciite i^^&% b kJk 'bvibMfijiitim 

I [Mb ihljlH fii^lthtsS ; Jjfcjblk Jilii feJhii 

II \y\'i 11 iji 

-bl&ltibE & b^i>4hJlir-,l:J 'bklb utkjthu 'UiB. b^blS 
I Ikij tkS JiiifefebltllSibl-iiilJhilbhikhS • 'V srf ii>:);'iii :ik!iimB 1^ Jbjbiwjb :thit & bit£ £ I -.nt^i 

Ibl* ibiiStEiftfi ihUJbJicttinl^JjB *b 'b£lSfel ifeSi 
Jkli ifefelSl iSili: kibk 'JtilfeEtHS k ac :blt JtJli 
'iln^lb JSii£ <ll^ febik ':Jb.Ubj jiLte^ tt|,^2elifill 
J!J9 IBll^ :l^£ k 'Jk^ :B!!£ssJbieJ£^ td^llj^ bjloltt 
-JiStt J!ill kkllfeklliS-WbtelfeJ Jfelii^Ukllllii „IJf&i!J 

jbitt iij£fej mati Mtifeias mjhsB ui&ttte 'jaSti Jbji 

'Jt>lfitii& iu!£BJbit Jbk I Jisl Jkt>t^i:t ^lilJSE: eib!fe 
t J ^E itm-blt I bi-lkMfiiiri 5i»i)Ebfe!feHf Siu'JkJK 
Jt«;fbJtta Jkk I kl bih iii'i-l b icilbk'nli b<fe f ^-ifebb 
£iilifei jbji I lyiiiit Jtf til iiiifebitfejjs SiS ; fei 
-bSiJte ^!tiiibbfi*ii I ; kiaaJ Jan^i ttiite-Ji&£slS 
Jifii Iig;lfel5ifc5 ichJiab IsiSfe JkJi I b JJSfeUU** fti&lS 'Jk£JJto£. ^IFtijSblifeB Jfet: I lii-gllk iDbJti lltiia Ifei 

iiila fej biiiiH fehbJii)i?^Etti itt! Jkk I ^n'sS-ilii 
•Jrt lli i; bbi^Sfej jDi-t,£2:jS ifei I j&fcilM lb lis Jtta 
Ui:ttr^£iJ|k^ib la'jibSk lliSittlliiuia ikk i kibliib 
%JBj£iitti£ b ioiSb 'iblfeJ li 'ilitSis ^a» 'sSs 
ISlolbli JkblfebSjur-i t*^ia Ikkl JklJS; Jbbjtti Jteh 
-llb^loJltbaBfeibcbliftiJl Iitloirbkiluj£!J3 :iibkb£. Jkk 
I J_kJi£ jibJbjBkj itilibi jbib r«iiiEtt; fei-ikitii£ mi£ 
'JkJii2llt Jliiilti bi ji ; bi-JlibJJSb ibJi uifelissJlnJyi 

V.NJ>. ^>,|»«*^ 

I JteBib Jlifei:sb Jkk I itfeiiltt fci ii Ik ib^iit 'Jbiijb 
bJ ^ih lifiEJ'Jb. J^S jJifi Jkk I kJiJk k ££2jS iJitB 'Jjat 

-kj iiam ja*k 1^ jbJjlttiii£'iiiaiita4:ji'Jfette.J§ i^ii 

-U J<b-JbJi£ Jk&J ikk I JkbtkJ SB >l!t^ iij!£S-:^ilia 
JBSb b m I S^kJHlSeBJ iDkJa ila-sfelnilfe bbJk^ii! 

JbJi jCiSJfei^Jti m jfc&is 'majft i^iiiBiiiik 'jtu 
JlD^JbiiJB ftJk 'itk jitiaSb i& ^k bij&k biiblbiii 

||>.h ill IJilh fel J^i Ihli l^^'imilfe Itifebj b Bib 

I ib4 lifiiEtfe iblii hitibi *Jb:a rriiti nib 

-kiusji bhkJ&kibitkb 

||^>5^|i bib 
fcama kilSSbSltkltt Shli 'JKl> JklJbkJli-:k;:a 
•3 J'i--;*1J^ lifeJBl^J; BIJ& bll«iBiJbtt£ 'JfeiEJ tKji 
lilbiJiS JfeRtfe 'kibil mfeJHl& ]fcli :att lb k>htitJB 

I kH iii^^ Ji:£te It-life MJib fe liiihltJJii 
-I^rribkik 

1 ||oni!l:«)i'jrSJiiltf.ie!uiUbibttjikfei^>mjlfe'kbal,^ 
' k>EiJ fek 'kCii Bii tab-htJk Jk:feJBJ^£ i kibbt JkBJitJk 
( -IhtbQliifeJ IkkJhtfcj :bS :iifeJB[,S JBJ> 'Hi»^ii Jkkitt 

•bSJkSimhiSmE^JBfej :BiJ bii 'Ji.i]<feb k!kBjB kJS 

II oh« II E |lbS b%j 5hiM *5]fi!t.5 bjbilfe 

: I Ifei^l bIbS IbliJlLiti IbMfl 'llillbHlfe bii bl^ 

•Slunik^lbkltilfilJife^kkllkblt. Jfe&iBl^ btfft^b nj& 

II ^Rj I! '-iiH* yfl hOs^inrkh >b4ib 
kji 'pEklfebilbbitt lbkafelkibbi:»liBJB!^l 'inl^Jfi 
bib bbiHlskeiUkib 'klhlfiis kjib kilbskHaUksJtt 
:k:fe)Bi]s klfeit Jb ( iiiraS iJS JJ£ )-SliSifciHJrfeli 

sj>4S^ S,^^^ ^x-*"^ >JVJ^ 

-k'l&llb^k I UbsbJbitl^je bilkJL'bb'b':b2k^Jb iJll 
-bkl blUJkJklt&l^J^lBl^ biBikiBJJS! 'Jt^^lSsi^lflklM 
•^J!^Ii<^!^<blil^ J:tl!fets tblt fekil^I^iBi^i akfkJbb fn 
I^B^ 1 |lb2b£i]blt6 bjbll^b m 'Ikfe'k^l 21^ l^JS 
I Ibshlb bl!S bl fulirrlbj;! Mbhbl Ihlt bbi» 

• SjJ:SitiJttl±tikabJ JlJ*billft fclKii 

II \'i n I^bslB !kb5fefi Iblilb' bite 

Hi ill licBl t-ebtl'ib iJ^bfe bib bi^iSl^l^fe bib 
l£ib !bb MMtliM Iblifeklltl) m fell£ feillbltt ^.^ J ( avn'c ) 


I oe ^ ofe 

^ ^ o\t& I o£ t el^ ^^ "^ <i I Jl^^Jl" 

-JiirtJ,IS 'HlbiSfefaSjJ^ I 0!:^ 1 ohh 3 j oil cEi I cfej 
I fc' iliiis 1 Ofelfc 'fcittKiii; 'kHHJtt 'ttJi 'iii^}t'-^ 

I ..£ I oijh ^ OS oa -iiiiifcStMJ: 1 otife 1 ob . li 

I oJ£ p^ otfci 1 :£E^SiKii fe li 
•tfcs ;i.>t;g:MirJ'.= li>jL^^i» mt. 'JJ^MJ-nj J.fikfe£ :'>.a& 
I \&;t -iHtL -^i^airjuii '^Sii .^vit J^^ii^ JJ^i* ^ 

I one- '.Mb i •■ii. .n of* 4 o;-^ I Ui^ ti-'ixtt fc2'£t Mi;fJ 
• ii,. "f-ifc I . 'J . ^ ii-.kih i-ir'iiri ..litui t>feiBa lii 

'!:•.;?. I ;".'i feii*. ' eu olIS I oii v\ clife 1 cS t t. O 
•tl fciilijiilisiiafc-ltrK I oi* '^^y^j i?t«B )i4fcK.JiiSJS.i 

f.ti^t'Jt i i £ tJ^jJiS J otJJF-U "life ^l!l I Kil oils I "ii 

, .-.iSi ii< - ci:5ii I "isife I ii^-iS ( aiiii ) t^utLu 

•i.^ ! £± t-i^li ■'Mti:i 'a^fej I :Jii-Ji I olsA-i^lc-hikl 

,02% ojr«i I I>felC bJJiiJfeli 
I oi ^ cite I o£.lfe -feii tibfeXUl^r khlllii':7iri.:Ut.tiiiil^ZiX-t>y.4H I kJB hj-feit^Ib ti^-b 

• fej Jii;i*sij -a^.tei J^tiifa.lij:*'.!!,. io£-hi£iiii-hfeftiiJJ&l H >, ill :^ll2>j5'jjl Sfei tbii 'JLtblbSltii tjtit I ofejja ^ Ob 'feiii bihbhJbfei I oi:-bi*bil-fe*)li)il 

1 o^Jb 4^ olli£ 

I oK eJi£ I ri^ olK I o£ o'fe | oli I ois \ cK i oi'J 
'^iLilQ^Jtkhj I o£l£ I otJfe 'JLili I Jfe tib JU)i!fcl 

I oSlliisi^ibStsE jlriJibJt 
fO ojiSh I oaife 'Ki3; JfcitiSS li'^!Il2: ife Ji^^:'^^ %liisS 

I oiSi I i.J? -jVj otB 

I ois \\ oh t oji 'J'=t;J£»^ ( ok~i^"k3jS-iii<?Jii 
I ot£ ^ e^i ojis 'bi>;:Vi7i.lS I oL-ilbSjl-ilbSlM 
I ot-feJ R 0!1> II ££ II iy'% Jilis.KaiS Ji HM4 
JPb Jbib :S S!r<ii;»-i'nfrr!Iu'--.Jt:.S'';Jjb:iiiJb h-ib iij£ 

-iJ.tii ;&'£> • fe |tt ,j II V II I litt Sl'i ISlBlniJtJjJ 

it;it.-,.--;'sL'r; i»r-.it-.ii I :._■•■•) :.•»• t;/: rr*5:i^!L-rr.'6* 

iltic^ltiit. lLiL.ll E fefrl l.ltii iLJi fcJJL' J?.lhtL;jJ2 i* 

I kJi SlH»3vS ii )iit.Jfe JJ'fc ''iEDthht-i E^ 1- '^'.y 
I l-'fciit t )i!il M> ht.'-i»!??:JD til tlhJklrb HyiMfiibitt 
fctlfci K2:t itii JliJ-T-bJirlhili :l.aS :Ji-k-E ktJUMdia 

■ iP'S iDS:ibbftibl-"ht-i2 Etrii I ;liiJ:-.i'.Jl}»ihiiJ'S 

miiblSlbitt Jfeb '^fc!«: bifctt I kia&ilt. :t'ib kill 
-£lSJt»tiihl>£rJlii-i».li;ti i'iKiJli I iJaltJU-^ilteJiiaJS 


( «• 5 (DC ) 


ojft^ 'Itmjfeai^tbiBi I oL^-JUfeiibxi.'S-li'&it.bliy 

t Ibb t»tei JSL I eiSi-ibfeliJhtjSll-lfiMltitfe!?:;^ 
-i I tihfcjB i ^ jfcb LfeJ JBI I cS-b)=]Bjl-hfei%i%» 

•St afeb tib 'i:b)f--J!l!fe EfeJii '^tt'.hiiSiB fefeJ^Jfeb 
.,..,.45. ...» ' 

•feiajsbiti Bafe.;-.isi :£iti!sit«bt':ajs ts'ii 'i^Jfcto 

•iJbJt'2 JVJat.iii r-jiii;ts;.>!'-^ t-n; i> f..'iJi!:-ttJB-'S 

•Ryj3 «ji> itf^rniii ( iijjiejii li )-J?irrit>'ti J^,^it'al••t•S 
K^dll JiJisiiiiiiiiEhtiSiS Jtie 'ii.ij'-'tit r-LjiS hJ» 
•kiJi Ikfei^JLfcfc'aiS fe bli •^friJbJt.s Jit-i2 Jbliffcjit 

•■»«^'*~- jv_., •■six -^ 

-afebJtctiiliJ&jfclifcJBia bii!Jiiia£.ui l^.t) iJtSJtris 

II s< I! iiU 

•hllbithfelS!):'! ifelitaShS iibife lilJbhh l^lhlk, 

-iilfcbti«:lB ife bltiJthB]]£ lit blbJiikib JJ5 bl 
-bltiifilDli ife iilhltifckhifesiSfci It hlhlbiiifii 
1J& hiblbblli biiS 1± hblM'^k. b || fei II S 
-JB Jh>'llhilh>.!Slil * jbli i£Lfc£ Jihl JUJhhh tbJi 
-blh& khl mihbfeb ^Ib Jh 5!liiiS It i^UWfe It 
SJi^ It i^lliaih Jfe iil'i'li.ih It '/Ali'A Jt Sl£bl 
Jt i^ISlb bilS S!t lihimii^k h 'il«?llh £=! t.B.) 
•tits JhbllbilhtlSlL-l IDJilhtitS t.,kh itliife ■W w -^ |ote>:5KV.olst«'^^!bift2:^!<:5i'Jfc3;fe bl^Ha^JJSssliG: !^S 
•%issjasa>| u^itiibbtifsis i^&i! jhkiSiliiB JfeiiiEs 

lojSflojS 'JijblHJSJfeaaj I oS-t^Lt'ail-t£JS.btl%!i) 

I ill RRj 
OfeU '.fetel'Jii felfeli I ni JlS^LJfeltfUS Iti :Jt*t* 
lob:i6:lkibSbi*SJkiiJtBJS JiJii iJiiliSJSiife iJssJfc* 
-btii ii!iia!S I ojta-ll^ihliltBi2-lbiiteh]tSli} 

( JtsiJbs B?i 'gx« 

iiJ»iir«B i-rii , JfetKifcs , ) I oj2 R ojrs* 'ihibas 

jEeiiit-Biil I 0JJgi-l'l't.!*:SSiJ&ltS!2-ia]ttitKhlfeSli'l 

I oL I ofcs: I o&tj II criYj II :r«s-jrt)u fciiiJ 

-J$!ii.^4 bfeifeJi:rriiSjil:iJ^iiiJ?jr£.^ tE fe!*i*J hjtt 

J. • - -J -~j 

-Ji?.r>isS:lilil-'i!iJ.ts;!LKSiir'.i5jat?JJt«-!a>.'*r<iJi tltltUJi: 

-%iJ:2lS?.!j^b :i-.:L^;i'Mi.|,kMb'i.t.JS>bJ Jiiis I 'kSaliiil 

-hiiMj^ MiHi-:i tijJr:. ijj.taijrrjtit:iJt£.aE jBsJHiiiitt 
II '.r. an mipi li; li Us:tihli= *ili:h!i:£?kb5j£ ts 

; I ojfe* I ctMls \ oia, 'i;Eua-vfeJitijirrjfeJ)£.tiia Jklibls 

I -JR t oSy. I eh!:«' I or^s I ohii i e;l5c | cisii I ett oija 

I jofe lo^i . ci: I r;.'.^.f-r.-'-'sJ-<J'?'i£t- & buti'f-L'ifeJi'^L 

i jMjjitatt jni:''-;;.':\ ":■.&;• .Sb m£ .«? i.-jliit jJiijar^jiB 

■ „ llGit J.J^'a- l.f /i;Q tJttiefe 'J^ii.-ii i^5 JiaJ^ 

I I li'kiht Jji^ili tthiJt 'J.^Hj;y;lj tiilfe 

i IfVll ittlrxltbiS:!.? ttJtlSib 'jJalS J»Jti BiJtt 

I * * 

I 'nii'iiia ii;.siS 'l.^JiB?b HJL-5 'ibift^J ubii 'felSfe! t&lfc 

i , . ; ^ ;j , w . 

I 'ijsib itBa '-^ Sb 'f>:iJ5 i'KfifeiiJau. i.t.t'J^irMtfc 
j 'ji^EaJtiibBj'tfjiisfettiifebiititi-WhaEj^^fe fcJ'Jj'^* 
j I ka S itiSiJifejiSb £: bjlk 'bikife WiJib'ifc* (%| hi 
I -S jeipB ) Bjbfc '2:BJ£Jb iiibii ( Ifi faibJfefj^j) 
5life6JkfeiBRtS ( ^1 b^ik i^a ) :i:fcejL feliiaiLfe 

j -Jii^ fe& tti fefe ^tt iiiHiteS iniife:„-felt aiSfef* Ja 
i mu I lii i'iitifeiirtE£s'jai& is&iaivlibjfet'iiiie jjeb^ 

' litlias^l ':»fit;£6J!4it»tfbtfJfttt Jbafi baUbliSfe Jfc li-tHH 

•EiiJ'^a t-,,-Jt(S..nil-i: '-!+J!i Jnw ; :l5tiBiis ii:& feJS 
! biJtU b^ l&hz tt-:bl.» :kl=!'k:{^b .fe feJKb I :lkbiJl»i 

i tsyfei ijtiibiiifcaisbnsafea Kitb „i bicjK l^ifeji^bi 

i I ;JkJnJJ* iilJt»tii:.tilJ2.£i5 felfc:3iCitb£:^fcfcb &JiS IfiUb ImifciSiki 


irltSjfe) .tt'hilitj££ mlife Ibjairiijs Jise-SiiiiS fete „| bj i^lnj 

II fei II iiifeSjii 

Jl^l&hiilkl lbSl*lij3ifeb!Si IhBm 'ijthllh Ifemffe 
Mbb Jkilh *lfeH£b IklJlte: ^Jblt ll^t-ilt 'itliitS. JM.* 

-Jb lJtelkf:&lb'it£Ib!t!l>.b ll£lt*tilb 'j§2lb!t2lb 
lk£titt*lS2lb lk£feilb'Bifeli;k lfe£feili'&ife ll*£!»il 

-lli^bllb Ji:5lk£fei;b 'ilillim ll«t>lH *J2fe ll££«t!ti 

I ll£lktM^ bH I £lbOl^t£ ilbsE ilbB ^loIbaS 
^£fe fiilgillfe llfelbf^JJB: 12 ltt-lbt:-Jfe fe *,l tt 

^hjieaiiiistfclt. ■.iiitr^itit'Cki'h ) ( ibsaa b*iii&iaL 

-^biiit>..|liljtiisb biil tkijbJbi^i&lniBh'^>L£& ^ S5 

•t ife^!4iL'Es feii>i';i2l5!ili-"5feir-iJS Safe >J6'*'I»£irai 
iJlbiS (la fi4fe5Sfcibo£) l-.tSi^^Q Jii:lbfcSbliiJtt.'Jbk 

•Jtft tlla tilSiU! il»iltl?i5t=l& IB 'J^Of^ka Sjti5£ Ssl^lt 

># ^ -. ■» • 

-ib&ftlia '.Jbitoi-ltJSi^tiitifei rssifefe t l$^ii':Si»ih K12: 

-ilehiti Jii'iib la5l♦lcIHi]^tfe bii^'tsst^EiViBrsiioia 

ttilTibSb'l^bilthfittt'^ia! Biltlif. VjiitJ bb ifcB '♦^'J-'t 

-mSflfeb :Jlum':Bifii!B l6i)£ l:bii*J&b»dJUtrj"iLln!it 
•ijhiblitk'JSJlib.Mbii>t>iffiife febJ2aittt5;si_t«?-ssi^iUK 
It feti':lHlbl.rS :b^tslllb^:bJj!!i!l bjsfeB Jsb-^t^lfclt 'Ji 
•S:*l I hb'.ilait! fcU b^S katij .t'6"Jn^l-hib b^ffe'bMb 
•ai^si^Jblb I :l<^Jd&b & 0:2 ij:|'^b i'J^h 'bioittijb^b 
bik 'iifer-li'iisfei feuii^SB inf;fetj:aiKti b&2 ! Elba 

-Lb mel=:BEl2 mb!:)bl}il^li;^bsli^til'^l£!iiEcJi;;til 111>1^ 
I lpjl!&i£^^kUl^>£& liiimtilLb t&k '^lbJ5bli2&lt&BJ 
-ti kl^£b £H£^ bib&ib'B lltbsZsJSi b.lii^Jblibibat InJ^kdbfeb ) Ubb 'ml ifiStiib lstl'fti£ J£;Sb !!feb 

-JJnitssjb si ttjfe ijtBha» l»Btt | :bii<fcibt;JLii^'b ilk 
-lilBih hiii 'ijfeUttiJik bl^iiiEUib fciltkhbb ]ta» • 
•^tffeJJE; bJhiJlliJttiiiJte-hfci, hliB I J«ifcbliib :l*.;5i 

Jii^ib liii "hinjaiJbib ^ib 'iifetbrf ti^J^ib 
^siiCJ* Jn^:£ts J£ iifeb H&Bbi^iii Jb bhis ifi» 
-B( bia 'ijfciibiH fib I jblfe k^fc^b J2!feib l*b 

fcitiiitijsri' i^^'tJtt fcJil-JfeibbbljS iJfeb lloi'l«'^fett 
-12rib:ajbiikiiiiii.ihbit!'ilfetli*jjiibsJK fJ'Wilbli'h 

-Jiib •fc*iia't.:&bi Bib Mi — jfer«K i u'-jfett^iibtii 

-b^JBiUrife 'i S Silvia kiJib fib 'iKSbCttilBR 
k3ei;%m P^u bb 'J^lbtsbrtilbk^JK bbl-lfe llfilJl^ 
-iJtki^ifbbJHtii liilitjiib^b bib I :bt^E£eli miUSb'&l& 
•Bblf» kiit-iffeii Mb & liiitJEhlbJfe tt ImltbU* 

•^bl ^^ blbk fitJJia2Hkj:si:bbi£:fiib liiibJtlL^L i;% 
•k'b]jiiirtJll& I kjS „| ISl&jb lolti^Jb Ittti b i&Jbillbsfci 

Ik IltibSL lOibsiT-'SB r<^k 'bltOltctS bll^l .,-Jk£lO'^ 

!^e kb I kliit£:bBa!Jlt:klb lb llhibLfblbJlSbilt lluJbiti 
-L&B litlliaSfeii feii-3uJtili I tbibJit w'lfiiteifesiiib 
•l0Jiiiibi.iSSl?t2Je.»ibt''liMli.fe!littbSl tfty i:rtbJi i£a*ji» 
'bblt bbl£ b^k iblb>lb t£a I bb!(^bJtfK>r]k£> I i2l%^ 
•b J»<biDilo^b£b bib I kj\ ,, ' lb:& lutirlttb £.i^)blt 
•bJh:i£ b lulbSb iQl'ks^^h^ ttiM 'bj'bbb^ ttSb ,. 

-ihbferti Ji0;b;S:b» fe.'— .'PiitoP ilttiitili? lb aiiitkl 
-fiiit>."ib I iilbrb tbi!hJ£-Jt4.tib I l;B!ir. *..»:-! OiS 
•fe L« ^brli ( JtijbiS J^iitsE ) -i'J>>;"t I :t.li!iJib 
-ltb.'t«!:^ b )<i!:> *hl]i:± miJtb ^!k :bS tb^Amibft 

•i.M^ii ir-ib-^.'ie :*i;;^ tjs i lL!*-i.'ssJ>iBJi:JE;b 'b«l 

-l:;;tL t-L-l-lfe^ms E b-l* I Ife k"ut»ltti 'blJtiit-l 
iuh:fcA-irsii!fejie kJtii^fej lyst> ttibS :;-i:->.inu 

-l:-ii!*ir4tti:?bl;i.TbJn!;Lti<^: *is 'S:J^t-.liiii hi*bkJ-i:tc!fc4 
-yjfei»lb iii 1^ hi^iitfeL lib :fej r«ti ( iiJtus k :fe i la ) 

II ^ bit^s^ kb 
II « II kiik lh)^% Liii/ii 'iiilfe iLlfizlra 

I Mlr-iLHl^ tfe: Jai fefe: 3»-la hSil^l i'lJlifei 

II e II £ IfclttEb hbjLlk: 'tbik L t il -ji 
I Jblltife feblk bbilh *bliil!S3 tiilfe 

II i II bslbJbtafiite bihlb *lli|fe ll?)k hEllJt fcltSj^ (" T»Vn « ) tir.2%1 I IJi^Blh Gib BlfeliJb m BitaBim^felbie I ItBib 

j^fe Biu (n Bife&Eiimiiittiiii l ikiah aife Bite lii 

-fiitlaife Biatk Iji BibsBhifebaSjl" tl I JkUibfeife 
fcjfe 111 BilsliiilMtfeh 1 JlilahCiife b% fa hifeaSh 
-IfeLabi* I ife&b Ijt^b BlilB ih tito£blfehibltt 
I Ikfcb Jiife JBiti fil BitabbliibiteB I IkffihIiifeB 
-ilfe BifesBltlfetiliJlb 1 Ifeffib tiblfel«ji iti}^ Bi 
-ISte Bitsslbli'bafcMQIiflM I JkfiibCsil&lb^l: Sis 
^fe S>f- Jfi Bitsbhillfe I lkaibliifelb%ll: Bl^lfe^ 

♦klit Bi filBitothlb»!i { Rt ilB^M*'^ '^i 
filbfellbl!%l *lSi £.lMb '«i Htfe!£ *Q< blfebiS 
-Ik£H *n} hlbbilfjJt-.'fefeib *2 blfebibi* *es bib 
-bablrS: *^ hifebikaiB 'K hJfebitilJli *R blfebifc^l 
-fcfeillfe 'i felfebahtllfe *fe hlJ)!ltl£ *i fe£bb]La£ 
-Ilk li J k:SJb ^blL-^£k iHtt-al II liltt-afi k *] B 

':tikhii2iiiti ytn^bih^^ ibib!!&J&£j U£it:kit£:& b^:£ 
-uu;£t.bib!i JUbiiet-B itfelfeii lilt. ti'.Sfejt-m-bB i& 

fc!itt&!i.feAt«!eis!*lS:iiQ JbU ill*.'!?.: tJJ J , fSiSiSliU 
lr«±&, -Jteti I l^inV.lUfe-feBiJu ':ftbi»!»EIJ4li HiibilH 
•la isk :btiK!«i£l iil>t:«l&a b& :b hit* .ibtili£:^lS&«iia 

-fejl«:iis ia:J'iJtiiJiniti!£tiiikW3''iiliaS imis*) lliii -telkVfi£li£l jblfcjkjfehj l^lhiiLfe"!* fei*t-Jltiths!tefe 
-bttJifei J^JbiibfebbbJbtti lDlifel>iiiJi:feJj]E kJjkJEil 
':blfl'£!>l&:£l Rbb iKtrJ& til :bbji l>fbbi>ti>i«fe Hibi 

•J;tJibl&b bibuib!i \UM 'a^blb^ifej&ttbb Jbb Is )£itk 
'l£k l^bliib&Jbs Jtib1*i:bl& blblisSlblilil^l'kJbH Jtl^b 
-hll*l!£j£6:&Jss)blt>Si biU'iflt 1* Jbb '^ l^sJlbikibs kit 
-blii£a£l tbifefei !fe;ik libaltiSfeib JRt-tblbitUfett 

•bte I it£ie i^is^ :birribjk]gi bini* 'k^bifi:^js^ 

]ki£ssJbJv£l I* lbJbblb&lbsl£klibiiJ&e£l&£i::b.'S*kba 
JlUi'h^iiik kjl ,<I%l£:£ttlt Ifcll^ ,,-inb I kibir.eb 
-li ii* iDbfe bbJjiSl b eiist*nth!«>£l kifi btfbii 
ItJb Jb 54 ( ^utaSilfeS Blbib Si&fes )-5 le ^^^ 

klltin<&lk'jll;a i;Ubitt^klli>l&i£ kJiifmbStrbi ikltltt 

-blbi* %ll^ bjm 'kijb^lb Jb mbj!^l:^liblttb 

I iJiiaaife'b^a:t-jr<nkt i kimiSB ;kiJ2;»^ijS irjibu 
-iite Jbie^it^ I i^is ,. I it^^lDilbJil^je. ibfoJif Ibd Ai 
lotu %I If ^'li b H^tt^ls BibS BibbtsS B^bsHt 
lc)libl^i:b b fiilb:i';^bJbhb£B mibbbsB laibBbfeaB 

-l££b li>ib»'^t:i^J:tbb Iklbifba JlolbibbbB JlDibs^S 
-bB JAiJbBbiiJ^-^ubkl HDibBJJbc^lt b^njbi^ Mr 

4 -- -^ v.* - t 

-kltb!b bibB I ; lolikB bli<b bK (l^i £ji^& k ^•'i B) 

ii ^ n ^IkB t>B t bi^^h kl|ki:k ilktt ilB 
-iSlS H'it-lfesLB bhJfeii 'b itlbiJbkSbbBB iiJl 
-ibSk^Ek ilklj BJktlfe Sib^&j •ilklfeiJkkL&h 
-BJlib ILjlkSkkbl slk!i BJ^L-lb ^lici%^ '^Jilk 
-lILk^bfeUklife it-JJkrbbSlkSltfe 3JkB Blfelb 
SlkifeS *b>*tlbilhk^bbbB HaibJkb&ii^l ilk 
-6 Blt-lb JlbHfeS I fefe llitijhl *ife bfljb 
*Qfe iiiltefeaB *nJ< 2^i!jbB *i3« bba^ibkfe 
*Si kfelb^ '^'< bl!.bi» 'h« kblhfei 'Ri SLiSS 
^^« kilk *S< kfelik •«« ib *oi fet'^Jfelfc *?ji 
hlfe^ls'Q EihiB'K ii£H *^ JiilhBitib *h ifcbite 
*R bifebifcl '\ bkllilfe'fe hfi>>!bltkilb*i fcfe 
-S££-lik b I sikhib BibJb sJk& iJ sik& fe 4) b 

K^ll lt!fe>lb:^b'k!:i (mV^'i.Kh. £& ) I Plifi ^bkj£il ib 
-£-EsJbii tisibtibibJ toib:bj:ib bjJBa rJisJitbilSba 
•kil«!iikll>K Jt2lk'e&lbb Jb>Bb^-klbte !jfel.kjb I IcJU 
-Jb^lkUll^Uiilil^ Hilbdb!j;ilil£ iblltt2--ilb HB I kll 
^,1 ifc-Biiik liB „-l-±-J:-li.^ssife Jbk I l>.titiiit\ luJIbib 
-ilh htsJBB IskltiSi ':l*a'Jjfe iiiiUsiKKJtiiJi Jt'teil 
,kU-& !&£ I & !&kitlbHe 'h^^kJillblbb 'It^li^JtbSiSt 
-m&y I k«i<!:&ttJbb tibial biuib!k:&ibl! ) I^B.^ ^ ( ^\y\\ ) WfeS]^ tJ^t-IIJ^l.t JJJiilt-KifeWiJ):;!! ti> tr-Jftk I bUkbibb 
•life L^iiife^ut'Dii I ia'm±;Jii ii. kiin^itk ^, 1 ti ii&ib 

•litiiii* Sraii S!££i Sii> ibb Jifife til "i-^i fe sJ^ii 

/J ^ >** ^ . N» 

•Sfeli JM! KiS!fl£ KbiS-S-iilll: ( oL^fej ) ,, II "b^ II !B^ 
-tfllalilti iCi JJtl 'jif.tiIiJltfe IfhS I Jfe-iS Jt^-U >;i}ti 

ntna t> 'Jl.uiiiwiti j!2 ..-flsiaiit la *iit i ItiiSths 

I a iS.ilJ-j'ii^J 'jJi'.li>riJfti;-i-J.!- ^J fr jsl^f'iiV; : :i->-S' iit'eii 

•6iii.s:i'^i-iiM:fe&'-Kr.iM ^-*=i;ti fey ..(i-j*! st-^. Use 
fell 'iiitii i;it:i^ aifcJc:!^^^ inil^jltSllie^'itr^im 

II S II hii±lblhIiljbLl:lfe£ V^ 'i< Ji:tlbg]bl 

•« S hbhJlilh-!lk b I kiiib Ihliiil^ii hi'iil 
-bJhblbhElb^ I • bi'iilLlhk-JlibEibE fe Ihl ii 
!( ^ il baiiiblfc-ailhliiSkLifel 


( -m~\%k. k I ii.l2b ^%!Bi!2?b hsl'iiiilh 
-ItAt mSktaM 1 1 f-JfeilfclbblLUJltLib) b a^l li 

II h II fc±«-ilbJbI^;liiiiJl£bfetfi 

-11^-lik k I lifub ^iltilifeS hHt!i:ilb]bJiJl 
-HliJliihiiil. il biiiiWbi!:!t>k.i2.hbtR 1> il li 

II R (I haiisjblh 

j -Hllrir'.-I^is; 11 I l\b:b Mib^l*! hi*il 
! -tiiiiiiiBiUtiis i; h±i-^.'L!hi/J>2iL»;^ y v'-i h 

II S II La'J:>!LJbJi)!,l^r5 kli I <i i'felSB 

-Ife 'i i!bbhJk!i£-J^l* P. I biib iiiliii!ifei 
hi4>i?_i^l£ irSE 2 ? < j:^!l'hli U fin fe !»-l £k 

II ^ II tl2:.Vblbi^!'^!:-i'!":b L"; | T k Vhir^I^)iI» 
. bl£i 'a siLbh^LllS 's JlbLilL'b 'fe 2!bLbSl 

i -llli'i SJiibJh£.Jb It 5-Jli-lllt b I kl£b itJJ:ii£fe 
bsltvibibfi'lIfhiSih U M:^>.iblbiJ D'Liill: b 'il .4 

rr Hr hs*ii 

•blbltj:.l5'il tt> I A« L^^^bBj 'sk^tlib 
*lSs ^-btilhimh'ii iLiljh 'o< ikBJ^ *^ 
ILlibJ S kt-S *e iLfibl. '^ ^tblli '^ bH:£% 
' R ^Ihbbllilte *€ ilbhSii^lh 'fe SibbbSlbii 
♦i sibblbUb-lSks )^ I klfih ifelB^efe hi* 
-iihlitiiijh^aiiij 1 1 biiilbibk^biaibi fe *i » 

I & h±i>lblbl}HbbElbE 
% biatilblhOlbliulkbifej 'h b±±i!bJblI»-tBlcJ» 
.bbb£ *R fci!fe>Jbib%lVllliJte * « hiiilbJblcjtt 
•SB*^ biiilblbfiMbLifLh '« htli:ljhlbli.jb:?.iij 
-Jilt b I ^mb Sykb btiilb li biiilb k * » » 

•^Htltfel '>: IcJJfe^ '^irJ<feilh--JMifc I 'tis ttt 
-feb rkfatihii ife JWJtiljS 'JiJfcSjS B-feblbaiJsa 


iitiiTli ( iniiis e^&b titJfeh JbhJhtB ij ) '^biba 

■Jt^^jij i,-:^^"^ 'S5'^ ^^'^ ' 'S't'J^^J^ JiSSbiifeti ua 
|:iltE'2 a fei2 iiJfe l!ii£S ':i'fi t;-^t 'l?!!tfi!ii )bhS 

•life lUifeiiihhJit Jtaii Jf. liJiS:> i ■ ; ' ; ■ J b^ * '■ i* 

-iibltia:itsiissit:t*r-f.iiiS5Ji!Lt*lk*liir^?ii.ltr-.ii •.it'.it'bVi 
':liS! '■;!'&:« jr:!!.!iii ihtt.'.'i Jbak-J'if'issiftit^ It 'if.-jnu )^\:^.l::\ i-'-^'.iij. iiHisBi 


-i'.-ISk b I Iktob lML.':,)L''li hi Jft tihlbSi:^! 

! JiS P.f>\ ofeB 

•j£ifeajS mifeb kfjiktis lb fijirb k!bll?.tfji£, kebs 
-fi Jb Jbb buafi-i JbSS I eQ-(ilfe) tlLBiS-hlixJi) 
I cli Olifii I et-.!i; >: r.Ss i bKJibiJbl^l^l* 

•m'K^L'i:jSfe idtihi I iDliliLilltiiiiitiiiJj Jill'|,JitJi:?J!Jtrifl 

-b j;-i ..itLiuife 'iiSi-!i>''ii'j JJabE: ..-^iiiir.i.i.bbij'ij 
•12 iniJiji-iii iiti:btri:e Jiijjijii I (lisi-iili'Sl^-bi-'.Siil I lbJ*3!S'!;£:3 SiH y!h!:^;b jjgibiii'iba-.lblli l& niu 

. . ■■ ■ * ' ■* ■>• 

-Ji£ I i^bSjS Ja tilfiJbib Ibkablifl lb Eib biit JiS 

-it-ftiS I JH.hlA iiH!?.?.S I Ol^-(ill) l±aiS-lh!llil 

I oft ^ cJa R or< ^ obli 

•b "bJbiisifejftb I oe x Die ^ ofe J ojfeij£ ifcjKai 
•:^ mjbib lb isiSSiii :ais biii i oS-febSiS-hil^l 

II ?t>n II M Itilfe ]i£5lb £j:t 'Jb Ji:hlhiil;! \\L 
I l\'k ihS Jtfeb]Ja:btt3!5! ' 

I obJte 'itti;.'.RiJb'fel 1 n?;-Sil"i?i!?.-it^-Sl^l 

I Q£ D ol'i "5>^ oji I L?rj l*i.yii^. Bi!?. | ifefiiUbb 

•i&ih'iVii^jTa':! ]iQ=btii I oj^-kjSliiai^-feJbatiilSli'l 

I ojife ^e oK 'bib* 

I Oil ?, •»^!: oW „ I kliite 

ij^ij!ibj:aLia'^js,j teia Jfci:^-a]ij „ 'feiP i^'^i.-.i fejii.-fe 

! e 1 Q !l „ SiB J&ih: ].»:.■ bt.i.v a rtb:* ., hi^.i tji 
t! ^:;: I > i r: |i ._ li&i''_;I>ti£^rrj£. r^ l^^iL'ta ., i :P. t,.>2 
i'J^ I! ?..! I c I 2 II ,, a£BJciM;b*a „ feja=JJi» 
:>!-i3 balb L'!fS?3 I! Ro^ >. j s II ,^ ^kbaJIJtsa^l 
•ib^ij-ba.'i-Ji-JK-S „ bi:><tfei kJ4 jb !i>i 'jlsaiJ i oL 
•ib I otj c^i;b^jli-4b..iiii I «.bsiJ-Jiifii-l-Ji£.cl5l 

I ofejte > <:^\i 'feb 
I els "e 0U6 'JsB ! OH 'S OK -g ofela 'i.^feiaiflj:*;!! 
•J£ ( liaiE SL icG^ ijJit.ttreK £3fi: , bijfe.'toig , ubi 
•I.btSsbbbjIvs ) i oit I '>jK I ih -jv ojilc I :jab!i=(ii3 
tba^ibX'f^isME' hjrb^fi bJ£ llilbsJhibiJb.t 'JUiJb 
-i1 k'i'jb'rt ilDibJEimL'ijfci :tiL :ilJlc-'J^aJSJfcst;lJb±fct 
li ;iL'.^^itUsJbissi&:sj 3 Jjibitjb :b.^5iJferiti :b£jt,sfti 
-L :tik I tlibbfi liibbiikbtiatiiiJfeiJii L.EJSrib}SiJjS I "fe 

•JJi.Z-tjJUttii£: ( ijibiS !2,i=Jillii ifcl [ t:t». fji JtIJ£ ) 


1 tSiiLkklh^bjiii 


'jl^JhiB IB i:3ibi I ihbUi 1 I l^iB fal^bl I fel 
l|£jl£2:hlibitt %\ J|i]l«a:hl %^ JS^Jhili ih 

I liiijil£fe fell£ otb I JS£JlS'±hllhiti lb '^1 IS^I 
-J]gibl 'fel jSijlhili Ibijit I Itsblli I i lfe'i:b In 
-Ibillfe I IhiliibilUfe felt: ofeiil l|iji£2:hjlh±tt 
JfD <lSJ£ll£ihl 'iSllbib liilhSlihlsS I Jhblli 
I I JSiE klhllifejsli I lilblihfilte felkofe^ fei 
fej Jilbilifelfe I fej ihiim feb I fel lSij!S2:hllhitt 
*fel (S^JlfibJ 'fel !§4^!te±B Jfelk J ibblb IpS^l 
-lSihllh±li*(2ijl£ihJ *lS|lh±li | fefc fii ifelte 

Rt oJJSb »j&b%,lbfeib£ibtJjBl3bK.l I cfi t ote t OR 
i ofeB 'hJfaJlibl!:SlShfe I oe R oli ^ oi£ 'BiSB I oe 
\ ols t 0»\ otb 'ii^itbtti tUftJiiLbtfitta I ok 
I oEliSt I oJfeJli I oJiis:a 1 o^fel I cfcli I eltii I •£!£ 

aii bJfcJbbsl^bJbb b Bi i oii-bafelbE^-biilhS^ 
I c£ o'j obs'titibs^b£ I oE-ilJj^-illaSJfel 
i oiK I olli^ 1 0^ bib: I ei^ t ol& ^ on e. e^& ''fe'SM'flbl 

kibJbhiid<^ :if j^jrrmm bj!kut«!Jib%b^irrj<t>:t£!bib^ 

la 'Jl3^1tl:!Jk>iki£., 'Jtltubbiii^< I ok-^i^-S-^lbxlJ 

^ eh \ ojfcjls 'httilliiitibfeli I tbmbhbiiitebj:^ 
UlbilJbSiiilh :tbis tEhlbbJttbJ* blhiJ^JcBB! 
i!J]sb2i@jbb m iDbbt^jhiij^iB^i^bikib :^f rj:^|:3!£i: 

I »£ "g cK fe og \ oife)]£ 'JfeI+.iJ!4;bBftLJbbife I J£»l> 

li bb jfe iiaitttB b^iiiBH as I oE-ttkBl-ithSJy 

I oficbl 'iii!d:ty|jj:b)£ I :i^2)£l2 JHS~ibib k£;Jbb •.ti.H& 

^ ^ ^ -N. ^ • - < 

I o£ » c!L okl '!&t^bl^ 

•|tti& I \PJh^% ^ ktt J£lb :a2 I eg-t£:lb2i:-l£lhx^I 
lib Jbfb b^&iH l*&^JSSii±i>^ i&£ I oS-i^bSi-ihii'l •ii» :iiti JiibilbJtth JkltfesJ£2 I oE-htiB^-blfeSil 

I ojg d hb o^ oktOs. 'Bibll:!'£it^ib^libj 
-m I Jiakil.bli:£l^ & iidkJb ibJ£i JB I il2k JBi :Jb^b 

-^jsri^biKbJi :aa 1 oi^-lfeklbbliBi-lbfeJbfiliSil 

I o£ ^ o| 'nJkiU I :£tj:^S 1^ bb 

jhi&bt.itiiiiKifi :r«rjb2tebfi as 1 oH-teiBS-teiSil 

I oibi '^tiiik. b^b miKia 
-Bk&Sruijnmisfejrrjiibib :jas 1 oE-ruiiSl-in&Sil 

I ett OJi£ t oli I ofi R 

0J£ R ojfei 'liMbbttJSttfeK I otl-ifeiUSli-hblSil 

loiib^eJbiJt ll'JSMI(fD) hfe^lfeit^lbsbJibbJ kll--hfe&Ii 
'JblbJ}si Jt!i]!tessiblUJbr-i.JB :bJi5JbMH^^iblbJ3b±bfe 

II ^ff II ( ni ) ::fe>iiihsy)ibM feihlit, 
-lissiibh t^tem !fek^iiifei±.t^ :i£!^ tbibiis 

II aS\ II ( Q ) HbitfeiblbS 
-kl^lfeBbJi lifeli^Jli Hbfetfei JbijJb j;i>iP)b2 binis 
■IbBbJ kiiyjfelt k biuifeUi "liii tJi&tt b biiijib feiss 

I! t2S II ( Q ) :!fe 
-ii^lh2felilihhii!feJhl4lilfe^i't* tisli :bJtim 

II SSN II ( «\ ) febi!fcit!lb3iJ§:»n:titJ 
-Jbs jl£:)lb9 hWttk i^gjbs bi±li£.i2^igbii^H^i biQb 

II && II 

( 6N ) tlfei^lbal^^ iiiMtJ^tlbh JHife b 1; Iblili 
-ifekS :k'£ife^kfefei^l :fe^jfej^i^i^ rbJikife k 

II \Q II (^)liiu>j:l.4ijb)JBJiit:ifefi 
•JE§t%jl^ 'Jb l&ibkb^lJiti> bJli^!^Ukr<;jbJttbJ lbJt.!£Jt:ib 

Eib*rnuik!b-ini> 'tuiibJb kEjbJ&irribii «bj btz 

•J^ k A :k^b'b&B :b JbUktiiaSbtrib j£;^Eibbbb 

II^GIi (^) ki^£b :iifelb2 fe bitik^Jtiik 
-J^lblfebmb'trlbt^biL blfeaihisslltklfe bifelh ^ N> J^ -Ifeibliyife Jlrn^fcbb yls :feiblb2bl£]tsiJM)i till 
■Bifekhfe-llEliili *:i£liifeli!blkklkhlbb ibb^hih Sibassiki* B :iiiibife tib •fclfeit-ifcikfeiiibikkiy 
-bliiSlbb^bih blfea£b»SSllDklfe:libl± titlibib fc 

II >;CN II ( x ) feii fetii 

•& :J^bS::bbltimb!bbJ^l%)bibJBJbkti4jSrJitj:c blJtk 
'k '2;BJb tiik^^ii^\ikiii^\(i iuibjal'.iba^b biUb 

libs II ( R)^lbJitt 
:^\\i\ bifeihilsslbli Ibil!?:!]): :iibjbslitlBbjy 
-b i^iiibisiisiiife-ifeJsk *:biiii!fe b :bfefebiiiuH 
tlslbihijssiltli IbaB U.%lfe4'^J!t Jbfefebilbis 

IIPGII (fi) :bt»i!te fei.»t! >^ls JatJttrrJijbiJfc-tlilbsbMabi 
-iiH llufelttb HiJb;iiiiJibabbiiJ£jliiaJKCifeb<|blbiii 


::^Kliklt.tt!i4 


IIRSII ( R)^l^itt -^^'^slhh 

II ^& II ( ^ ) t>iiii2&£&ka!&bs 
I) ^& II ( O t%ilhslk hit:^a i^kibkk} 

-Jlli? 14ifeJb£kbm5DBJhibl«fe^*li Ihh fiUbbife 
it ibS!fcfeJii i:h *^lfeiliilhlj ^t^h 4h^*fejfel 

II «6\ II ( i ) JklbJlhifeiWsJklbli^a 
-ti :!fcite)b2bslB5Eblte'tJbJi;l^lSbi Ibh Mhhkk 

II oS\ II 
-klhate^^ :iiklb2bb.)l:it~£l>* *h tafeiblbakfem^itil 

-h *a :±iii!b2biimttim 'fe :ifeifeib2hhi^iiii6 

*lB, :SbJtklhBbti\h:^m& '< :!fe:^klb2br^lli^Blt:& 

il ?D^ 11 li^kk iBlhssll^dEl blslMittb 

II Q^ II ( ^ ) 
'Ji&bb£ &m^b aisf&^it iktii:l&Bt=iihl ^ ^ ^ :i£iL^^lil k&^bAlB fe^bjlil^ £:limjbb ilL^ibJ^Jblti^S 

M a^ II ( fi) ) :bfeimOhfel bl 
>^bib %k£^^ tt^bj^h <iil^^!ik£ :i£i^ IhikiH, 

II «N^ II ( a ) 

feb I li^^aS: :^iti&m hitbiht*: mmti\hi&[^t J|>i^ 

-luHltkt^ ia>lB&lbl^U>Sli&^ liJ!lSini:tb birinid ':bi^ 
'Rel^ ;ii jB^j£:t& i&b:i&b I h^itihiiyiiii:tit>ii k^ikililsC 

11 fi^ II ( 2 ) 

II ^^ II (6N) Itbibteibia 
-i^ltd:klhs l>lbllli^!Ssllt]:k B» i!b:b JbJb bJsibli'JB^ II ^s^ II ( S ) :iife4 

-tJ^^lfeb^aiiitikfe JbkB tbi^ibtiiihjjssiltii 
II >j^ II ( ^ ) fejfciiij£ifijiijfetojt,sik *fcfijy» 

II >i^ II ( ^ ) IjBfcblt 
-Jht^lb bjilfeLJ^tlbJ^iliibiJssJlili \^ikh blh 

IIR^ II ( >i ) 
JhfefcblBhtijB feJiitfebilfe.bi.issil»Ji trlhfeliiih 
ll^^ll(R''&lli^i.'^Sliiifcliibs£issJbJSlfei*Jib ilalilik 
-SJitfeib ':Ji?.tiJti Jtxit-iJiia rbisjJliJi IJ i^iffe^ 

lU^ I! (R ) 
JbhbaliihiilB jeiilbkfefcilfe^^fcfe bblb^ls^lltli 

■b^Jfa b^b:tJa.£I^J^!te Jt;B £: bKt&JH ihl^yitZ kiJitx^y 

11 ^^ II ( fe ) tl^iybfebhliJ&Jfeltl^Jfe 
in^ II ( ^ ) :Jiiim>b^Jfeik]a 'kiUk km 
-Itbattbkbli^ '^illt&jbb-^JbsihttiMlB ^l listiitih 

II «^ II ( fe ;> mifelbfeth 
-m kl^ii:%lh^h Ikk ^bb^lk IhH^klh tblbik 

II o% U 

I liJbibbklb bi^:^ b^ib^&m:^ femilkibibsbkb 

II Q^ II ( i ) m* 

-J&lbbJtr^m kl^l^£t:i £l^^kttsl^sl^ :bMibJj£k 

tl (urt II itkbil J212kb»lEf SJb« 
-ja2bll?iJB kh l^ffelbb 'JBltii^:^Jb:kJ!feb :^il:%li 

II n]h II fcjs iti tehtiJfe{ih 
-H *Q :lttilb%ilH& 'c\ thfeskte % IhbbhJfetil 
-^ *h |hfelifelbfc£iJB 'R M.b:^lbfet]&Jtfe *^ tljiii 
-^Ihhhhe *i; jUitlbbbfeiii 'i tliifei bhhxlii 

II nx II •'k&i^ ikii^K^kiiiii 

I Jet iitktl<i^ Utbit-ilB ':SfeJb ::ki:^b3gi iiib 111 iHtShit 
II Qh |i tilthtb mibSSltiiSl Jfi^ihlli 

I oim '^-laaal i oi;-BlhssltsiS2-Bliilb||l 

I oi: o\ oj2s I :^bi 
-us lijl !felllla4jbL>:ja2 ^IJJ9bbl>Jb):^EbtilbikliJJiQ:kJb 

nubiiiibbi bi-fias 'imb^ijtfi£.i j!^iiifit>ibtif.ia3 t 

-J^b Jb "fcblilfeisSailU ibt-.JB bbUSa b^BJbJ^bi 
-C II(i^b>ti UtSi '^%Ui. bilt H&m l(i£3 <fe&3 'i^ilb tilHiy^^ 


hJlbilLi^Sh) 
.r«i'.uitifciis& a ) 1 ('t.-:ia i oi^-j 1 •■^Si; ojm i ok' i:s 
fe s>lifei 'i-ifeitjvib:.'! Ltilihtri !i MI'S MS!.: L-^^f-.^'SS t^i 

II god II LjlLiS-M £ fel^fc- 'i^ii'. -'i^t'T-l' ^^-'^ 

IkoCi jL^l^^i'-rlLt-tb il LiJi ';:2s'i^t Jl.blii JiLr^ 
I ki&i liij+.LJi.y iL- Jiii?-.'h"s 

•is J£:i».tJS IkiJSS li^^iI!fe 'i>i its Jibr.vs i.S:*- £ii 
•Ktli 'J&felhlbibKii.i^ibS JkUttitxfeJ b iliC-.-'biife 't-l -it'ii'jjiti'.-Jti tjii:->.:;ii aiiJ.'a.-.ttJ ituisfiiid;!*!* ^isfe& 
IID^ > II M^ I2il2h Llta- m *• htij* ki^ltfe i. B 

I J JiJbli ii!l:bh]2::fe Jjviilfe h ^iHtH! lliilr-lbtaS 
I f .'-'•J&l -i^sl^lit I Ob 'l:ibfcb!S:its».!lil 

■S:ri2; I tii r.ia I c-n 'i '\±'U \ •.)Lf.'U:\\.Yt)i il'.L'J kilr*i 
•l;li'ii;L^:ti>t ?;S I : ^b.u\ I.Ihili 'k'ifefe \i t-ikll.'ill? 

•Id^ji I Ofi:J!S 'ili^-.'tfe fcttlii^iiLti I f£:-iia I oU-33 

I o<fe6 > oi£ I otr t fe i^r^h I 0E:ife -Pbitc i t^ fiiteifei 
1 kjfert ifc It^ iJbJB hiti feit.1?. ^ilitiljfe II ^"6 I ^ 

1 2 It ,. Jt n^^fe ,. i bbi'i toifi I isa-^s I c£-bi5-fctfe/ 

I ttliihr*il kh I iBbi ii'lliB li^ 
'bJUhi Jhlli bi *J;>ti:ii llt;b irb 'fcitkli Jbk 
kh 'iiklih lK!?:ii feb *^hlil i'lllSh baJt«l 'feSfel 

Cillib lulkPtltfi Jbcilili mibl'iijiiiil iMJIiilt Bllfcl hl'ii.tlbt!ii;l ( faoVf- ) li.^1 b I kfit ^feliiiL'll tlhkUil I) blbbltij k tl b 

I Ota 'e ojA£ 'ahULiE i tStJih tis fcigte iDi)*tfe 
t .ja6 'Bik21&^ . ofei~tli^JhJ«*liJ%l-lctliilhl£HM 

I oK I OJa 
1 •£ fi »& -J ->« ^ olfc.'te '■^hlftJ*Hl-JJ3!i~l£iij4* 

bis iifcalj'il faJsl?bJbJljii i oE-bl^litil-bilfcliji^l 
4 ett elJbt 'niiiJi . ifetsiJ , I oB-Jthiitil-ifehil 
'Eiiii!iiJ!£ii toifeiaib2Jtt ! oE-ilibJ^iii-iitfeiattl 
•iHts^lkiilJtfeJls-iilbfeliikJklisili-liJlbllLklt-^i-iil ^XSiakiCJ!£ii-biiif.-ftB bib HJJas'i; JS2;£lIiJlbJ.'*btti, 
•Hjioj^ccott* ioEBaill bhJil bJlyJ^§:- iJftlfiib Lis 

i«olb!!^VlllaJaaii!a!ii lb Jb:a tjsSlbbtJ lEEsfct lytAH 
hiteB ii lifi.'i iblisk 'fet-.fel i.'l'iifibitt ti'iUJiiiLt 

ifebj Jrdfcibi'JtJESfc JbaiS Jfcltl5jSlbi;ssj£l: Jl't-Jibi' 

II ^"i 11 bis bS;^=fllb^iitei->ftbi :lr^liKbb;.'ii;ii» 
&'± Mli'iL^ Isb b£>b'£i.;l;t.>ii>>bt!;AiiiS Siitk ht&hi 
■feifccifiililib^ibibihliiir-i hitfbi.?is'!ib3!l?b^'-»--'bJi-i 

-b E*.«3 bi'fel ii tjr^iSjiSiSiSfejR^fe tb-fc^ l-'-'J^JW 
•brX'l^hlihL.SfesLsfe l^iKliifeb'btai. r-b* ki'i iHjgh 
•kBjmt-ib b:&t^ feiL'*icv!fe!ir itSih bib b*kjJiiJfe« 
• ab-:kJb-Jil2rt. feB':l_;Lib|yifevyibE*fe kkSbbil* 

II o\ II :iMiiidbMiiisL^ 'l^kl'lbi blbfc?^ 

I kUifei bilfelblilbkifeii ':H SSltilikalibi 
--£iiiia:£ii>l£b^ fe:b '^iti^.ltirtliti 

II Ri II bin?fci'H 
:feibti :blb ifb l;i!^feitSJ>bi Rii.'bJibi :bli:;;is!J^;iJ 

Jbr-B 'JbbBiiijrirtitiiii jab'Jb£tjfemibii':fciyrjA 

•mt'.ih KJ!\rb rsitJ^li -Ibib^b fcjtllik Jbtttib 1 k'fe }&»IJt«felJ^l| I •&l-t!tilHb:!lJE:Jli!Jfc^bll!>jLbtlli!feil -fettbE.JKb £lRb *bi.'£hfc;l!.*^J.S: iXJttiJfelS tfellbbift 
I -fells &